Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ"

Transcript

1 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ

2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ

3 Πίνακας Περιεχομένων 01. Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή Εταιρική Ταυτότητα Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Οι Επιχειρηματικές μας Δραστηριότητες Το περιβάλλον μας Η Κοινωνική μας Υπευθυνότητα Οι Άνθρωποί μας Πλαίσιο Βιωσιμότητας & Εταιρική Δέσμευση Σχετικά με τον Απολογισμό 71

4 01. Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή Αγαπητοί Συμμέτοχοι, Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 παρουσιάζει τους στόχους βιωσιμότητας, τις πρακτικές διοίκησης και την απόδοση που επέτυχε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ως άμεση απόρροια της συνεπούς εξισορρόπησης των ρόλων μας ως αποτελεσματικού διαχειρισ τή του αεροδρομίου από τη μία και ως υπεύθυνης επιχείρησης στο πλαίσιο μιας σχέσης σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα από την άλλη. Εν μ έσ ω ο ι κονομικής ύφεσης και ε νός διαρκώ ς μ ε τ α β αλλόμε νου επιχειρηματικού περιβάλλον τος, η Εταιρεία Αεροδρομίου συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ο λ ο έ ν α α υ ξ α ν ό μ ε ν ε ς προκλήσεις για βιωσιμότητα και μάλιστα ασκών τ α ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή εταιρική διακυβέρνηση και εφαρμόζοντας προσαρμοσμένες και καινοτόμες λύσεις επιχειρηματικότητας. Η διαχρονική επιτυχία εκτείνεται πέραν της ελκυστικότητας της οικονομικής μας από - δοσης, καθώς αποτελεί αποτέλεσμα της διαρκούς συνεργασίας μας με τους συμμετόχους μας. Θεωρείται ενδεχομένως αναπόφευκτο η τρέχουσα οικονομική κατάσταση να επηρεάζει τη στρατηγική και τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Είναι επίσης βέβαιο ότι παρά τους όποιους περιορισμούς εξόδων, οι αρχές που οδηγούν προς την επιτυχία οφείλουν να παραμένουν αδιαπραγμάτευτες. Παρά τις αντιξοότητες που ανακύπτουν, η συνέχιση της διαρκούς διοικητικής προσαρμογής προς ένα συνετό και υπεύθυνο πλαίσιο λειτουργίας αποτελεί επιτακτικής σημασίας επιλογή για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το 2012 χαρακτηρίστηκε παγκοσμίως από τους αργούς ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης και τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Οι αεροπορικές εταιρείες ανά την υφήλιο προέβησαν σε ενοποιήσεις και μέτρα διαχείρισης κόστους, επιτυγχάνοντας εν τέλει να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, αν και με μικρά περιθώρια κέρδους (+1% σύμφωνα με την IATA). Τα αεροδρόμια παρουσίασαν συγκρατημένη ανάπτυξη της κίνησης (+3,9% για την επιβατική κίνηση, σύμφωνα με το ACI), χάρη στη δυναμική ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών σε σχέση με τη βραδεία ανάπτυξη των πλέον ώριμων αγορών, όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη. Η κρίση της Ευρωζώνης είχε ως αποτέλεσμα τη στάσιμη πορεία για τα αεροδρόμια της ΕΕ (+0,2%), με χαμηλή ανάπτυξη εν γένει (+2%) για το σύνολο της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η κρίσιμη κατάσ τασ η τ ης χώρας επηρέασε τόσο την προσφορά από πλευράς των αεροπορικών εταιρειών όσο και τη ζήτηση από πλευράς των ταξιδιωτών. Με εκτιμήσ εις που κάνουν λόγο για συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 6,4% και του δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 9,1%, η ταξιδιωτική συμπεριφορά των Ελλήνων επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι ξένοι επισκέπτε ς μειώθηκαν Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός σημαντικά λόγω της αρνητικής εικόνας της Αθή- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου νας και της Ελλάδας στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την ύφεση της οικονομίας των ευρωπαϊκών κρατών. Η πτώση της ζήτησης επέφερε εκτενείς μειώσεις προσφερομένων θέσεων τόσο από τους ελληνικούς όσο και από τους ξένους αερομεταφορείς, οδηγώντας τελικά σε μείωση της κίνησης για το 2012, η οποία διαμορφώθηκε συγκεκριμένα σε -10,4% για τον όγκο των επιβατών και -11,5% για τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών. Συνολικά, το 2012 η Αθήνα είχε ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

5 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ τακτικές απευθείας πτήσεις προς 109 προορισμούς (76 διεθνείς) σε 47 χώρες, που εξυπηρετήθηκαν από 64 αεροπορικές εταιρείες. Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες της μακροοικονομίας, η Εταιρεία Αεροδρομίου εξακολούθησε την κερδοφόρο πορεία της, με περιθώρια κέρδους σταθερά άνω του μέσου όρου στην αεροπορική βιομηχανία καθώς και συγκριτικά με άλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Οι στοχευμένες προσπάθειες του Δ Α Α προσανατολίζονται στην προστασία των μεγεθών της κίνησης και των εσόδων, ενισχύοντας σημαν τικά την πολιτική παροχής κινήτρων προς τις αεροπορικές και τις μη αεροπορικές επιχειρήσεις και επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους. Η θετική απόδοση της Αεροπορικής Εταιρείας για το 2012, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 97,6 εκατ. ευρώ, επιτεύχθηκε, ενώ παράλληλα τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Η αποτίμηση των δραστηριοτήτων της εταιρικής μας υπευθυνότητας παρέμεινε επί της ουσίας αμετάβλητη στο 2,50% των συνολικών λειτουργικών εξόδων, ενώ η συνολική αποτίμηση της απόδοσης του κοινωνικού προϊόντος του ΔΑΑ ανήλθε στα 106,7 εκατ. ευρώ. Ο ΔΑΑ ακολουθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση εστιάζοντας στους συμμετόχους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τιμώντας ταυτόχρονα τη δέσμευσή του προς το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για στήριξη και προώθηση των Δέκα Αρχών και υποβάλλοντας ετήσιες αναφορές σχετικά με την απόδοσή της εταιρείας. Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR) ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από την εφαρμογή της πρόσφατα αναθεωρημένης Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία ορίζει τη δομή διακυβέρνησης εταιρικής υπευθυνότητας εντός της Εταιρείας Αεροδρομίου και τις σχετικές δραστηριότητες (ανάλυση ουσιωδών θεμάτων, ανάπτυξη στρατηγικής, σύνταξη αναφορών και δικτύωση). Η ανάλυση ουσιωδών θεμάτων (materiality analysis), περιλαμβάνον τας θέματα τα οποία είναι σημαντικά για τον ΔΑΑ και τον εκτιμώμε νο α ν τίκ τυπο που έχουν στους συμμετόχους του, συντάσσεται από την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΔΑΑ και εγκρίνεται από το υψηλότερο επίπεδο της διοίκησης. Με βάση το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης, αναπτύσσονται τόσο η ετήσια στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και επιμέρους σχέδια δράσης ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Φορέας Υπεύθυνης Λειτουργίας Σε ευθυγράμμιση με την αδιαπραγμάτ ευτη προ - σέγγισή μας σ την αποτελεσματική λειτουργία, ο Δ Α Α εξακολουθεί να διατηρεί την αεροπορική ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα. Υλοποιούμε διαρκώς βελτιωτικές ενέργειες σχετικές με την ασφάλεια στην περιοχή Γιάννης Ν. Παράσχης δραστηριοτήτων των αεροσκαφών και λαμβά- Γενικός Διευθυντής νουμε πρωτοβουλίες για να διατηρήσουμε αδιάλειπτη την αεροπορική λειτουργία, καθώς επίσης και για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους σε περίπτωση που ανακύψουν καταστάσεις ανάγκης. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες εκπαιδεύσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικές με τον τομέα της ασφάλειας (safety) της περιοχής δραστηριοτήτων αεροσκαφών, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην 05

6 01. Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γενικό Διευθυντή επίδοση των εργαζομένων του αεροδρομίου σε θέματα ασφάλειας και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης καταστάσεων ανάγκης. Έχοντας λάβει την επίσημη πιστοποίηση για τις λειτουργίες επίγειας εξυπηρέτησης του αεροσκάφους Airbus A380, ο ΔΑΑ υποδέχθηκε το Α380 της Emirates σε μια ιδιαίτερα σημαντική δοκιμή που επιβεβαίωσε την ομαλή και αποδοτική εξυπηρέτηση του αεροσκάφους από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο των λειτουργιών ασφαλείας/προστασίας από έκνομες ενέργειες (security) του ΔΑΑ επαληθεύτηκε εκ νέου μέσα από διάφορους εθνικούς και διεθνείς ελέγχους, οι οποίοι κατέδειξαν την πλήρη εναρμόνιση του ΔΑΑ με τις νέες αυστηρές Κοινοτικές απαιτήσεις στα αεροπορικά ζητήματα, αλλά και με τις πλέον πρόσφατες οδηγίες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA). Αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών, πραγματοποιήθηκαν αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στο Κτήριο του Κεντρικού Αεροσταθμού (MTB) στο πλαίσιο του έργου Ambience Improvement (Βελτίωση της Ατμόσφαιρας). Η ανακαίνιση των αιθουσών επιβίβασης σε συνδυασμό με την προώθηση της Αθήνας ως ενός φιλικού και ελκυστικού προορισμού, η εγκατάσταση οθονών προβολής (video walls) με πληροφορίες σχετικά με τους προορισμούς των πτήσεων, η παροχή πληροφοριών time-to-gate (δηλ. ενός «δυναμικού» υπολογισμού του χρόνου που χρειάζεται ο επιβάτης για να μεταβεί ως την πύλη επιβίβασης), τα σημεία αυτόματης αναζήτησης αποσκευών, καθώς επίσης και το νέο σύγχρονο Κεντρικό Σημείο Πληροφοριών στις Αφίξεις αυξάνουν την ικανοποίηση των επιβατών και βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του αεροσταθμού. Με πολυάριθμες τεχνολογικές καινοτομίες, το νέο Internet Island (Διαδικτυακό Νησί) ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επικοινωνιακές ανάγκες των ταξιδιωτών μας (μέσα από υπηρεσίες ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο, δωρεάν πρόσβαση σε Η/Υ, ειδικά σχεδιασμένες θέσεις για φορητούς υπολογιστές και δυνατότητα φόρτισης κινητών τηλεφώνων). Επιπλέον, ψηφιακοί εικονικοί βοηθοί (ολογράμματα) έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία των Αφίξεων, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στους επιβάτες. Η εκτίμηση των επιβατών για τις υπηρεσίες μας αποδεικνύεται από την αύξηση - για ακόμα μία χρονιά - του δείκτη «Ικανοποίησης Επιβατών» (4,24 βαθμοί σε κλίμακα με άριστα το 5 έναντι 4,20 το 2011), ο οποίος μετράται σε καθημερινή βάση μέσω της έρευνας επιβατών που πραγματοποιούμε. Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Εταιρεία Το 2012 ο ΔΑΑ πέτυχε δύο σημαντικούς στόχους που είχε θέσει το 2008 στο πλαίσιο του πρώτου Εταιρικού Σχεδίου Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή: το ποσοστό ανακύκλωσης αυξήθηκε περαιτέρω και υπερβαίνει πλέον το 50% (από 34% το 2007 σε 53% το 2012), ενώ περισσότερα από τ.μ. δέντρων και θάμνων έχουν φυτευθεί στην περιοχή του Αεροδρομίου. Εξάλλου, ο ΔΑΑ συνέχισε να σημειώνει πρόοδο ως προς το στόχο για μείωση των εκπομπών CO 2 που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό του κατά 25% έως το 2020 και διατήρησε την πιστοποίηση Επιπέδου 2 (Μείωση) στο πρόγραμμα Διαχείρισης και Μείωσης των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (Airport Carbon Accreditation). Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο του ΔΑΑ βελτιώνει το περιβαλλοντικό προφίλ του Αεροδρομίου, καθώς η παραγωγή πράσινης ενέργειας του Πάρκου αντιστοιχεί στην πρόληψη σε ετήσια βάση εκπομπών περίπου τόνων CO 2, με κύκλο ζωής άνω των 20 ετών. Η εφαρμογή της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» έχει συμβάλει στην παροχή κινήτρων για ανακύκλωση στην πηγή από πλευράς τρίτων που δραστηριοποιούνται στο Αεροδρόμιο. Ο ΔΑΑ παραμένει ένα από τα ελάχιστα αεροδρόμια σε παγκόσμιο επίπεδο που διαθέτει δική του Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), η οποία το 2012 επεξεργάστηκε κυβικά μέτρα αποβλήτων. Ως μέρος των προσπαθειών που καταβάλλουμε διαρκώς για διαχείριση του τοπικού μας περιβαλλοντικού αντίκτυπου, διενεργήσαμε μελέτη Χαρτογράφησης Θορύβου στο Αεροδρόμιό μας, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επιπρόσθετα, η συνεχής υποστήριξη που παρέχει ο ΔΑΑ σε πρωτοβουλίες για την προστασία και την ανάδειξη του Υγρότοπου της Βραυρώνας έχει συμβάλει στη μετατροπή αυτής της περιοχής σε ένα δημοφιλή προορισμό για μαθητές σχολείων και για άλλους επισκέπτες που ενδιαφέρονται για το μοναδικό αυτό συνδυασμό αρχαιολογικής και περιβαλλοντικής αξίας. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

7 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Εταιρικός Πολίτης Η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει αναπτύξει έναν αποτελεσματικό διάλογο με τους γείτονές της και συνεργάζεται στενά με εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να διευθετήσει θέματα κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού. Το Σχέδιο Δράσης για τις Τοπικές Κοινότητες του 2012 περιελάμβανε διάφορες πρωτοβουλίες στις γειτονικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης σε τοπικό νηπιαγωγείο, ένα έργο εξαιρετικά αναγκαίο, ενώ το πρόγραμμα ανταμοιβής για τα τοπικά σχολεία που συμμετέχουν στην ανακύκλωση εξακολουθεί να πραγματοποιείται με επιτυχία. Παράλληλα, προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία τέχνης & πολιτισμού στους ταξιδιώτες μας, προωθώντας την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά της χώρας μας. Κάθε χρόνο, περίπου άτομα επισκέπτονται τις μόνιμες εκθέσεις στο Κτήριο Κεντρικού Αεροσταθμού. Το 2012, η έκθεση που είναι αφιερωμένη στον Ελευθέριο Βενιζέλο ανανεώθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, ο ΔΑΑ συνεργάζεται με τα σημαντικότερα πολιτισμικά ιδρύματα της Αθήνας όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών φιλοξενώντας προσωρινές θεματικές εκθέσεις στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Επιπλέον, υποστηρίζουμε σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας, όπως το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κτλ. Το 2012, φιλοξενήσαμε νεαρούς επιβάτες και τις οικογένειές τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που βρίσκεται στο Κτήριο Κεντρικού Αεροσταθμού και στελεχώνεται από ειδικευμένο προσωπικό του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Επίσης, μέσα από την Υπηρεσία Ξενάγησης Επισκεπτών περισσότεροι από επισκέπτες από σχολεία και άλλα ιδρύματα και οργανισμούς απέκτησαν μια καλή εικόνα των επιχειρησιακών χώρων του Αεροδρομίου. Παράλληλα, ο ΔΑΑ συνέχισε καθ όλη τη διάρκεια του έτους να στηρίζει τα παιδιά και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσα από τη συνεισφορά του σε διάφορες ανθρωπιστικές δραστηριότητες. Υπεύθυνος Εργοδότης Ο ΔΑΑ ανταποκρίνεται στην πληθώρα των προκλήσεων του τρέχοντος οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καλλιεργώντας ένα ασφαλές και δεοντολογικό περιβάλλον εργασίας. Η υλοποίηση της εταιρικής επιχειρηματικής στρατηγικής συνδέεται άρρηκτα με τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων της Εταιρείας Αεροδρομίου και συνεπώς σημαντικοί πόροι διατίθενται σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Το ετήσιο εταιρικό Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων για το 2012 περιελάμβανε 18,5 ώρες ανά Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), ενώ το 78% των εργαζομένων παρακολούθησε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του 2012, ο ΔΑΑ συνέχισε τη συμμετοχή του σε ένα μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα που συντελείται με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Διαπίστευσης Διοίκησης Αεροδρομίου» ( Airport Management Professional Accreditation Program - AMPAP). Ως υπεύθυνος εργοδότης, ο ΔΑΑ παρέχει σε όλους τους μόνιμους εργαζομένους του και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους (συνολικά άτομα) πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης που καλύπτει τους κλάδους υγείας και ζωής, καθώς επίσης κι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο το 93,8% των εργαζομένων μας έχει επιλέξει να συμμετάσχει με δική του συνεισφορά. Ο παρών Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελεί τη 10η συνεχόμενη ετήσια έκδοση της Εταιρείας Αεροδρομίου, και παρουσιάζεται ως εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Ο απολογισμός αυτός παρουσιάζει στη βάση πραγματικών στοιχείων την απόδοσή μας μέσα από συγκεκριμένους και σαφείς δείκτες μέτρησης και επικυρώνει τη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη που έχει υιοθετηθεί από το υψηλότερο επίπεδο της διοίκησης και που υλοποιείται μέσα από την κουλτούρα, την κληρονομιά και τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι άνθρωποι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Γιάννης Ν. Παράσχης 07

8 02. Εταιρική Ταυτότητα Ο «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» («ΔΑΑ» ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί ως εταιρεία ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και τη σχετική νομοθεσία κύρωσης της Σύμβασης (Ν. 2338/1995), βασιζόμενη σε συμμετοχικό σχήμα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Σπάτων, στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Ο ΔΑΑ φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Διάγραμμα 2.1 Μετοχική Σύνθεση ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 9,000,000 30% Hochtief AirPort GmbH 8,000, % Ελληνικό Δημόσιο 7,500,000 25% Hochtief AirPort Capital GmbH 4,000, % Κοπελούζος Δημήτριος 599,997 2% Κοπελούζου Κυριακή 299,999 1% Κοπελούζος Χρήστος 299,999 1% Κοπελούζου Ελένη-Ασημίνα 299,999 1% Σύνολο 30,000, % Η Μετοχική Σύνθεση είναι σύμφωνη με το Βιβλίο Μετόχων και Μετοχών της Εταιρείας. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

9 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Εταιρική Στρατηγική Στόχος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι η δημιουργία διαρκούς αξίας προς όλους τους αναγνωρισμένους συμμετόχους της Εταιρείας, μεριμνώντας παράλληλα για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μιας διττής επιχειρηματικής στρατηγικής: Η αεροπορική στρατηγική επιδιώκει τη διατήρηση και ανάπτυξη της τρέχουσας κίνησης και της πελατειακής βάσης, την εστιασμένη ανάπτυξη του αεροδρομίου ως περιφερειακού κόμβου, καθώς και την ανάπτυξη της κίνησης αερομεταφορών χαμηλού κόστους με στόχο την υπερκέραση των μακροοικονομικών τάσεων. Η μη αεροπορική στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που σχετίζονται με τις ανάγκες των καταναλωτών, την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και της ακίνητης περιουσίας του αεροδρομίου, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση και εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών και την εξαγωγή της τεχνογνωσίας σε στοχευμένες αγορές. Λειτουργούμε με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο και παρέχουμε στους συμμετόχους μας ένα επιχειρησιακό και εργασιακό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας. Αποστολή του ΔΑΑ Να αποτελούμε μια δυναμική επιχείρηση που λειτουργεί στη βάση βέλτιστων πρακτικών, να διαχειριζόμαστε και να αναπτύσσουμε ποικίλες αεροδρομιακές δραστηριότητες και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία προς τους συμμετόχους μας, την ελληνική κοινωνία και διεθνώς. Όραμα του ΔΑΑ Το να είναι το σύμβολο δημιουργίας αξίας και εμπειρίας εξαιρετικών αεροδρομιακών υπηρεσιών, έργο μιας δυνατής και αφοσιωμένης ομάδας εργαζομένων. Στοχεύουμε στην αναγνώρισή μας ως μια υπεύθυνη, υποδειγματική εταιρεία στον κλάδο μας, επηρεάζοντας και άλλες επιχειρήσεις για να ακολουθήσουν πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε ενσωματώσει τις ακόλουθες εταιρικές αξίες σε κάθε πτυχή της λειτουργίας και της ανάπτυξής μας: Υπευθυνότητα Ομαδικότητα Σεβασμός Αποτελεσματικότητα Κοντά στον Πελάτη 2.2 Εταιρική Διακυβέρνηση Η Εταιρεία Αεροδρομίου συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) (Ν. 2190/1920), με τις διατάξεις της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου και το Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α 202/ ) που καθορίζει μεταξύ άλλων τις σχέσεις ανάμεσα στους μετόχους. Ο ΔΑΑ λειτουργεί με πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του. Ενισχύοντας τις εταιρικές της πολιτικές και διαδικασίες, η Εταιρεία κατορθώνει να αναπτύσσει μια εταιρική κουλτούρα, η οποία έχει δημιουργηθεί στη βάση επιχειρηματικής δεοντολογίας και δεσμεύεται να περιφρουρεί τα δικαιώματα και το συμφέρον των μετόχων της. Κύριος παράγοντας για την επιτυχή επίτευξη και υλοποίηση των εταιρικών στόχων αποτελεί η θέσπιση και λειτουργία ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των σχετικών ελέγχων συμβάλλουν στη διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των συμφερόντων των μετόχων της Περιβάλλον Ελέγχου Το περιβάλλον ελέγχου που έχει διαμορφώσει η Εταιρεία επιβεβαιώνει την πρόθεση της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) να διαφυλλάσσεται η πειθαρχία στο εσωτερικό της και να ενισχύεται η συνείδηση του ελέγχου. Το Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από εννέα μη εκτελεστικά μέλη, ενεργεί προς όφελος της Εταιρείας Αεροδρομίου με σκοπό την προώθηση των επιχειρήσεων της Εταιρείας Αεροδρομίου, σύμφωνα με τα άρθρα 8.2.ε και 12.1 του Νόμου για την κύρωση της Σύμβασης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου (Ν. 2338/1995), καθώς και το άρθρο 37.2 της ίδιας της Σύμβασης. Το Δ.Σ. φέρει την ευθύνη για τη διοίκηση και τη διαχείριση όλων των εταιρικών σχέσεων και υποθέσεων και στο πλαίσιο αυτό έχει εκχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή και ακολούθως στα υπόλοιπα στελέχη της Διοίκησης. Η Διοίκηση ενημερώνει το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια τακτικών συνεδριάσεων και μέσω εκθέσεων. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ. συνέρχονται εξειδικευμένες επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με θέματα που αφορούν στις επενδύσεις, τον προϋπολογισμό και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τον εταιρικό σχεδιασμό και τον εσωτερικό έλεγχο. Υπό αυτήν τη δομή, ζητήματα που αφορούν στην εταιρική υπευθυνότητα (π.χ. ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια, τους ανθρώπινους πόρους), επισημαίνονται στο Δ.Σ. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει τις ενέργειες και τις αποφάσεις του Δ.Σ που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους και 09

10 02. Εταιρική Ταυτότητα Διάγραμμα Οργανωτική Δομή του ΔΑΑ Εσωτερικός Έλεγχος Διοικητικό Συμβούλιο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επικοινωνία & Μάρκετινγκ Νομική Υπηρεσία Εταιρικός Σχεδιασμός Εταιρικός Έλεγχος Εταιρική Πολιτική Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιχειρησιακές Λειτουργίες Ασφαλείας Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τεχνικές Υπηρεσίες Μεγάλα Έργα Υποδομής Εταιρική Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εταιρική Ποιότητα Επιχειρηματικός Έλεγχος Επιχειρηματικός Έλεγχος απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη συγκεκριμένη περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί των Α.Ε. (Ν. 2190/1920), καθώς και τις διατάξεις του κυρωτικού νόμου για το ΔΑΑ (Ν. 2338/1995). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δ.Σ. του ΔΑΑ διατίθενται στον Ετήσιο Απολογισμό της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου, λειτουργώντας στη βάση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, υποστηρίζει το Δ.Σ. στην εκτέλεση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Παρακολουθεί τα χρηματοοικονομικά δεδομένα που δημοσιοποιεί η Εταιρεία, ελέγχει και παρακολουθεί τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους στους οποίους υποβάλλεται η Εταιρεία, καθώς και τη λειτουργία εσωτερικών ελέγχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε ό,τι αφορά την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη διαδικασία εξωτερικής διασφάλισης των δεδομένων που δημοσιοποιεί ο ΔΑΑ, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει την ανεξαρτησία των φορέων εξωτερικής διασφάλισης, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η Εταιρεία Αεροδρομίου δομείται γύρω από τέσσερις Επιχειρηματικές Μονάδες, οι οποίες στηρίζουν τις αντίστοιχες εταιρικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ οι ίδιες υποστηρίζονται από διάφορες διοικητικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Ως απόδειξη της δέσμευσής της να υποστηρίζει και να προωθεί μια κουλτούρα επιχειρηματικής ηθικής, η Διοίκηση της Εταιρείας Αεροδρομίου έχει συστήσει ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την προστασία τόσο της Εταιρείας όσο και των εργαζομένων της από ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Ο ΔΑΑ εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας («Κώδικα»), ο οποίος έχει δημιουργηθεί στη βάση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και προτρέπει τους εργαζομένους να διεξάγουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με συγκεκριμένες, σαφώς προσδιορισμένες αρχές, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την καλή φήμη της επιχείρησης, καθώς και την εμπιστοσύνη των μετόχων και συμμετόχων προς αυτήν. Ο Κώδικας αποτελεί εργαλείο της Διοίκησης, με το οποίο διασφαλίζεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας χωρίς περιστατικά διακρίσεων, θυματοποίησης και παρενόχλησης. Παρέχει ένα πλαίσιο όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράσουν καλοπροαίρετους προβληματισμούς για πιθανές παραβιάσεις του προστατεύοντάς τους ωστόσο από ενδεχόμενα αντίποινα. Προάγει την Υπευθυνότητα της Διοίκησης απέναντι στα εταιρικά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας μέσω της ετήσιας διαδικασίας επαναβεβαίωσης της δέσμευσης. Αναπόσπαστο μέρος του Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας αποτελεί ο Κώδικας Σχέσεων με ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

11 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Επιχειρηματικούς Εταίρους, ο οποίος διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές με προμηθευτές της επιχείρησης διέπονται από αμεροληψία και ακεραιότητα και ότι οι εργαζόμενοι που συνεργάζονται με τους εταίρους μας συμμορφώνονται με ένα αυστηρό πλαίσιο αρχών και κανόνων. Ο ΔΑΑ εφαρμόζει Νομική & Κανονιστική Συμμόρφωση, όπου αντίστοιχα καθήκοντα ανατίθενται στα μέλη της Διοίκησης αντίστοιχα με τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: Λειτουργίες Αεροδρομίου, Υπηρεσίες Επίγειας Εξυπηρέτησης, Περιβάλλον, Προστασία, Τεχνολογία των Πληροφοριών, Λογιστική & Φόροι, Προμήθειες, Απασχόληση, Πυρασφάλεια και Μελέτη & Κατασκευή. Η συγκεκριμένη δομή διαχείρισης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΔΑΑ. Από το 2012 παρέχεται κεντρικός συντονισμός και συμβουλευτική από το Συντονιστή Εταιρικής Συμμόρφωσης. Ο ΔΑΑ έχει θεσπίσει Εταιρική Πολιτική Κατά της Διαφθοράς που ορίζει μια τακτική άσκηση εκτίμησης κινδύνου με σκοπό την αποτροπή/πρόληψη συμβάντων νομικής και κανονιστικής φύσης, φήμης και/ή οικονομικής ζημίας εξαιτίας πράξεων διαφθοράς. Η πολιτική παρέχει επίσης έναν μηχανισμό μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν υπόνοιες για παρατυπίες και έχει αναπτύξει μηχανισμό Ανίχνευσης Απάτης για την έρευνα και τη διαχείριση σχετικών περιστατικών Μηχανισμός Εκτίμησης Κινδύνων (Risks) Οι επιχειρηματικοί στόχοι και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία εξελίσσονται διαρκώς με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει. Η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει κατά συνέπεια την ενδελεχή και περιοδική αξιολόγηση της φύσης και του εύρους των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία. Με τη σύσταση του τμήματος Εταιρικού Ελέγχου η παραπάνω προϋπόθεση έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται σε περιοδικά διαστήματα όχι μόνο σε ενδοτμηματικό επίπεδο, αλλά και σε εταιρική βάση. Ο ΔΑΑ ενισχύει το εταιρικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων με την εφαρμογή ενός Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και Επαναφοράς Συστημάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές Εφαρμογή Δικλείδων Ασφαλείας (Control Activities) Η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει θεσπίσει μια σειρά πολιτικών και διαδικασιών για να διασφαλίσει ότι ακολουθούνται οι οδηγίες της Διοίκησης και πραγματώνονται οι εταιρικοί στόχοι. Η Εταιρεία επιδιώκει να υποβάλλεται σε διαδικασίες τακτικών ελέγχων και διασφαλίσεων από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές, ώστε να διαπιστώνεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας των δικλείδων ασφαλείας που λειτουργούν σε αυτήν. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία Αεροδρομίου επενδύει σε διαχειριστικά συστήματα τα οποία ενισχύουν τις δικλείδες ασφαλείας, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας. Όπου είναι απαραίτητο, τα συστήματα αυτά πιστοποιούνται σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΑΑ διατηρεί την πιστοποίησή του σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 για την Επιχειρηματική Μονάδα Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών, ενώ η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Εταιρείας επαναπιστοποιήθηκε επιτυχώς το 2012 κατά το πρότυπο ISO (έκδοση Cor1:2009) Πληροφόρηση & Επικοινωνία Ο ΔΑΑ εκδίδει και δημοσιεύει σε ετήσια βάση εκθέσεις που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και την επίδοση της σε καθεμία από αυτές. Οι εκδόσεις αυτές περιλαμβάνουν τον Ετήσιο Απολογισμό, τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, το Περιβαλλοντικό Δελτίο «Φροντίδα για το Περιβάλλον» και την Έκθεση Aerostat με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της κίνησης που παρουσιάζουν δεδομένα και τάσεις στην αεροδρομιακή αγορά. Επίσης, ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει ένα σύστημα σύνταξης αναφορών, το οποίο όχι μόνο υποστηρίζει τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά τη διεργασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων, αλλά επιπλέον συμβάλλει σε μια αποτελεσματική επικοινωνία τόσο εντός της Εταιρείας όσο και με τρίτα μέρη (δηλ. πελάτες, παραχωρησιούχους, προμηθευτές, ρυθμιστικές αρχές και μετόχους). Η ιστοσελίδα του ΔΑΑ στο Διαδίκτυο (www.aia.gr) περιλαμβάνει μια εκτενή ενότητα με πληροφορίες για την Εταιρεία, μεταξύ των οποίων εταιρικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις, παρουσιάζοντας παράλληλα τους άξονες βιωσιμότητας και διακυβέρνησης της Εταιρείας Μηχανισμός Εποπτείας Ο ΔΑΑ εφαρμόζει σε διαρκή βάση μηχανισμούς εποπτείας ώστε να εξασφαλίζει ότι οι δικλείδες ασφαλείας λειτουργούν αποτελεσματικά και οι σχεδιασμένες δράσεις πραγματοποιούνται με το σωστό τρόπο. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει περιοχές και ζητήματα που χρήζουν μεγαλύτερης ανάλυσης και άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης από τη Διοίκηση. Προγραμματισμένοι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές και από τα στελέχη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι το εταιρικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί αποτελεσματικά. Η λειτουργία άλλωστε του εταιρικού 11

12 02. Εταιρική Ταυτότητα μηχανισμού εποπτείας διευκολύνεται με την εφαρμογή προηγμένων πληροφοριακών λύσεων. Συγκεκριμένα, ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει τεχνικές μέτρησης δεδομένων, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διεργασία συλλογής δεικτών για εταιρική χρήση. Ο συνεχής μηχανισμός εποπτείας υποστηρίζει τη μεθοδολογία «Διοίκηση με Βάση τη Δημιουργίας Αξίας» ( Value Based Management ), η οποία μετρά και αποτυπώνει την αξία που δημιουργείται και προστίθεται τόσο σε τμηματικό, όσο και σε ευρύτερα εταιρικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές και μη οικονομικές μετρήσεις. 2.3 Διακυβέρνηση Εταιρικής Υπευθυνότητας Ο ΔΑΑ προσεγγίζει ολιστικά την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας στοχεύοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας και της ανάπτυξής του. Η προσέγγιση αυτή αντανακλάται στην Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας και αναπτύσσεται υπό τη μορφή διατμηματικής προσπάθειας, μέσα από μια σύγχρονη δομή εταιρικής διακυβέρνησης τριών επιπέδων. Η Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζεται από τον ΔΑΑ προβλέπει την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και την υλοποίηση της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και τη σύνταξη του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με τα επικρατούντα διεθνή πρότυπα. Διάγραμμα 2.3 Δομή Διακυβέρνησης Ε.Υ. του ΔΑΑ Η Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας παρέχει σαφή καθοδήγηση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ως προς την υλοποίηση ενός ετήσιου Σχεδίου Δράσης, προωθώντας παράλληλα τη εμπλοκή των συμμετόχων, ενισχύοντας την εταιρική φήμη και την απήχηση του εμπορικού σήματος και εξασφαλίζοντας για το ΔΑΑ «κοινωνική άδεια λειτουργίας». Η ανάπτυξη και διαρκής επικαιροποίηση της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας βασίζεται σε έναν συνεχή επαναπροσδιορισμό και εκ νέου θέσπιση των προτεραιοτήτων ως προς τα ουσιώδη ζητήματα, τα θέματα με σημαντικό αντίκτυπο στην Εταιρεία και τους συμμετόχους της. Η Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας υλοποιείται στο πλαίσιο στοχοθέτησης στο υψηλότερο επίπεδο της Διοίκησης, παρακολούθησης της απόδοσης και τακτικής υποβολής εκθέσεων και αναφορών για όλους τους Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΔΑΑ. Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας ΔΑΑ Επιχειρησιακή Υπευθυνότητα: Ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου, καθιέρωση κουλτούρας αεροδρομιακής κοινότητας, δράση με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Κοινωνική Υπευθυνότητα: Εστίαση στις γειτονικές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την ευμάρεια της περιοχής, ανάπτυξη πολιτιστικών ενεργειών και υποστήριξη σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα: Πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις για την ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τη λειτουργία και ανάπτυξη του αεροδρομίου, επικοινωνία και δράσεις αφύπνισης για περιβαλλοντικά ζητήματα. Υπευθυνότητα Εργοδότη: Ανάπτυξη, ανταμοιβή και δέσμευση προς το ανθρώπινο κεφάλαιο διατηρώντας παράλληλα ένα ασφαλές, παραγωγικό και δίκαιο περιβάλλον εργασίας. Όπως προβλέπεται στην Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΔΑΑ υιοθετεί μια δέσμη θεμελιωδών Αρχών, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 26000:2010 (Οδηγία για την Εταιρική Υπευθυνότητα). Οι Αρχές αυτές είναι: Υπευθυνότητα (οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι για τον αντίκτυπο της λειτουργίας μας προς την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον) Διαφάνεια (γνωστοποιούμε σε εύλογο και επαρκή βαθμό προς όλους τους Συμμετόχους μας πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις και δράσεις που έχουν αντίκτυπο προς την κοινωνία και το περιβάλλον) Ηθική Συμπεριφορά (συναλλασσόμαστε με ηθική στη βάση των εταιρικών αξιών μας) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Πίνακας Περιεχομένων 01. Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή 04 02. Εταιρική Ταυτότητα 08 03. Βασικές Δείκτες Απόδοσης 18 04. Οι Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. O ρόλος της Ουσιαστικότητας. (Materiality matters)

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. O ρόλος της Ουσιαστικότητας. (Materiality matters) Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διακυβέρνηση Εταιρικής Υπευθυνότητας: O ρόλος της Ουσιαστικότητας (Materiality matters) CSR in Greece Forum 2012 Αθήνα, 26 Απριλίου Π. Παπαδημητρίου Δ/ντής Εταιρικής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014 1 Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον CEO 2 / aia.gr Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2 η Εκδοση 1 Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είναι το eco-commerce Είναι το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2013 Περιεχόμενα 01 Πρόλογος από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Γιάννη Ν. Παράσχη και τον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα