Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ"

Transcript

1 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ

2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ

3 Πίνακας Περιεχομένων 01. Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή Εταιρική Ταυτότητα Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Οι Επιχειρηματικές μας Δραστηριότητες Το περιβάλλον μας Η Κοινωνική μας Υπευθυνότητα Οι Άνθρωποί μας Πλαίσιο Βιωσιμότητας & Εταιρική Δέσμευση Σχετικά με τον Απολογισμό 71

4 01. Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή Αγαπητοί Συμμέτοχοι, Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 παρουσιάζει τους στόχους βιωσιμότητας, τις πρακτικές διοίκησης και την απόδοση που επέτυχε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ως άμεση απόρροια της συνεπούς εξισορρόπησης των ρόλων μας ως αποτελεσματικού διαχειρισ τή του αεροδρομίου από τη μία και ως υπεύθυνης επιχείρησης στο πλαίσιο μιας σχέσης σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα από την άλλη. Εν μ έσ ω ο ι κονομικής ύφεσης και ε νός διαρκώ ς μ ε τ α β αλλόμε νου επιχειρηματικού περιβάλλον τος, η Εταιρεία Αεροδρομίου συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ο λ ο έ ν α α υ ξ α ν ό μ ε ν ε ς προκλήσεις για βιωσιμότητα και μάλιστα ασκών τ α ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή εταιρική διακυβέρνηση και εφαρμόζοντας προσαρμοσμένες και καινοτόμες λύσεις επιχειρηματικότητας. Η διαχρονική επιτυχία εκτείνεται πέραν της ελκυστικότητας της οικονομικής μας από - δοσης, καθώς αποτελεί αποτέλεσμα της διαρκούς συνεργασίας μας με τους συμμετόχους μας. Θεωρείται ενδεχομένως αναπόφευκτο η τρέχουσα οικονομική κατάσταση να επηρεάζει τη στρατηγική και τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Είναι επίσης βέβαιο ότι παρά τους όποιους περιορισμούς εξόδων, οι αρχές που οδηγούν προς την επιτυχία οφείλουν να παραμένουν αδιαπραγμάτευτες. Παρά τις αντιξοότητες που ανακύπτουν, η συνέχιση της διαρκούς διοικητικής προσαρμογής προς ένα συνετό και υπεύθυνο πλαίσιο λειτουργίας αποτελεί επιτακτικής σημασίας επιλογή για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το 2012 χαρακτηρίστηκε παγκοσμίως από τους αργούς ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης και τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Οι αεροπορικές εταιρείες ανά την υφήλιο προέβησαν σε ενοποιήσεις και μέτρα διαχείρισης κόστους, επιτυγχάνοντας εν τέλει να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, αν και με μικρά περιθώρια κέρδους (+1% σύμφωνα με την IATA). Τα αεροδρόμια παρουσίασαν συγκρατημένη ανάπτυξη της κίνησης (+3,9% για την επιβατική κίνηση, σύμφωνα με το ACI), χάρη στη δυναμική ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών σε σχέση με τη βραδεία ανάπτυξη των πλέον ώριμων αγορών, όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη. Η κρίση της Ευρωζώνης είχε ως αποτέλεσμα τη στάσιμη πορεία για τα αεροδρόμια της ΕΕ (+0,2%), με χαμηλή ανάπτυξη εν γένει (+2%) για το σύνολο της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η κρίσιμη κατάσ τασ η τ ης χώρας επηρέασε τόσο την προσφορά από πλευράς των αεροπορικών εταιρειών όσο και τη ζήτηση από πλευράς των ταξιδιωτών. Με εκτιμήσ εις που κάνουν λόγο για συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 6,4% και του δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 9,1%, η ταξιδιωτική συμπεριφορά των Ελλήνων επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι ξένοι επισκέπτε ς μειώθηκαν Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός σημαντικά λόγω της αρνητικής εικόνας της Αθή- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου νας και της Ελλάδας στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την ύφεση της οικονομίας των ευρωπαϊκών κρατών. Η πτώση της ζήτησης επέφερε εκτενείς μειώσεις προσφερομένων θέσεων τόσο από τους ελληνικούς όσο και από τους ξένους αερομεταφορείς, οδηγώντας τελικά σε μείωση της κίνησης για το 2012, η οποία διαμορφώθηκε συγκεκριμένα σε -10,4% για τον όγκο των επιβατών και -11,5% για τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών. Συνολικά, το 2012 η Αθήνα είχε ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

5 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ τακτικές απευθείας πτήσεις προς 109 προορισμούς (76 διεθνείς) σε 47 χώρες, που εξυπηρετήθηκαν από 64 αεροπορικές εταιρείες. Παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες της μακροοικονομίας, η Εταιρεία Αεροδρομίου εξακολούθησε την κερδοφόρο πορεία της, με περιθώρια κέρδους σταθερά άνω του μέσου όρου στην αεροπορική βιομηχανία καθώς και συγκριτικά με άλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Οι στοχευμένες προσπάθειες του Δ Α Α προσανατολίζονται στην προστασία των μεγεθών της κίνησης και των εσόδων, ενισχύοντας σημαν τικά την πολιτική παροχής κινήτρων προς τις αεροπορικές και τις μη αεροπορικές επιχειρήσεις και επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους. Η θετική απόδοση της Αεροπορικής Εταιρείας για το 2012, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 97,6 εκατ. ευρώ, επιτεύχθηκε, ενώ παράλληλα τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Η αποτίμηση των δραστηριοτήτων της εταιρικής μας υπευθυνότητας παρέμεινε επί της ουσίας αμετάβλητη στο 2,50% των συνολικών λειτουργικών εξόδων, ενώ η συνολική αποτίμηση της απόδοσης του κοινωνικού προϊόντος του ΔΑΑ ανήλθε στα 106,7 εκατ. ευρώ. Ο ΔΑΑ ακολουθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση εστιάζοντας στους συμμετόχους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τιμώντας ταυτόχρονα τη δέσμευσή του προς το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για στήριξη και προώθηση των Δέκα Αρχών και υποβάλλοντας ετήσιες αναφορές σχετικά με την απόδοσή της εταιρείας. Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR) ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από την εφαρμογή της πρόσφατα αναθεωρημένης Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία ορίζει τη δομή διακυβέρνησης εταιρικής υπευθυνότητας εντός της Εταιρείας Αεροδρομίου και τις σχετικές δραστηριότητες (ανάλυση ουσιωδών θεμάτων, ανάπτυξη στρατηγικής, σύνταξη αναφορών και δικτύωση). Η ανάλυση ουσιωδών θεμάτων (materiality analysis), περιλαμβάνον τας θέματα τα οποία είναι σημαντικά για τον ΔΑΑ και τον εκτιμώμε νο α ν τίκ τυπο που έχουν στους συμμετόχους του, συντάσσεται από την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΔΑΑ και εγκρίνεται από το υψηλότερο επίπεδο της διοίκησης. Με βάση το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης, αναπτύσσονται τόσο η ετήσια στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και επιμέρους σχέδια δράσης ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Φορέας Υπεύθυνης Λειτουργίας Σε ευθυγράμμιση με την αδιαπραγμάτ ευτη προ - σέγγισή μας σ την αποτελεσματική λειτουργία, ο Δ Α Α εξακολουθεί να διατηρεί την αεροπορική ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα. Υλοποιούμε διαρκώς βελτιωτικές ενέργειες σχετικές με την ασφάλεια στην περιοχή Γιάννης Ν. Παράσχης δραστηριοτήτων των αεροσκαφών και λαμβά- Γενικός Διευθυντής νουμε πρωτοβουλίες για να διατηρήσουμε αδιάλειπτη την αεροπορική λειτουργία, καθώς επίσης και για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους σε περίπτωση που ανακύψουν καταστάσεις ανάγκης. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες εκπαιδεύσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικές με τον τομέα της ασφάλειας (safety) της περιοχής δραστηριοτήτων αεροσκαφών, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην 05

6 01. Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γενικό Διευθυντή επίδοση των εργαζομένων του αεροδρομίου σε θέματα ασφάλειας και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης καταστάσεων ανάγκης. Έχοντας λάβει την επίσημη πιστοποίηση για τις λειτουργίες επίγειας εξυπηρέτησης του αεροσκάφους Airbus A380, ο ΔΑΑ υποδέχθηκε το Α380 της Emirates σε μια ιδιαίτερα σημαντική δοκιμή που επιβεβαίωσε την ομαλή και αποδοτική εξυπηρέτηση του αεροσκάφους από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο των λειτουργιών ασφαλείας/προστασίας από έκνομες ενέργειες (security) του ΔΑΑ επαληθεύτηκε εκ νέου μέσα από διάφορους εθνικούς και διεθνείς ελέγχους, οι οποίοι κατέδειξαν την πλήρη εναρμόνιση του ΔΑΑ με τις νέες αυστηρές Κοινοτικές απαιτήσεις στα αεροπορικά ζητήματα, αλλά και με τις πλέον πρόσφατες οδηγίες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA). Αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών, πραγματοποιήθηκαν αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις στο Κτήριο του Κεντρικού Αεροσταθμού (MTB) στο πλαίσιο του έργου Ambience Improvement (Βελτίωση της Ατμόσφαιρας). Η ανακαίνιση των αιθουσών επιβίβασης σε συνδυασμό με την προώθηση της Αθήνας ως ενός φιλικού και ελκυστικού προορισμού, η εγκατάσταση οθονών προβολής (video walls) με πληροφορίες σχετικά με τους προορισμούς των πτήσεων, η παροχή πληροφοριών time-to-gate (δηλ. ενός «δυναμικού» υπολογισμού του χρόνου που χρειάζεται ο επιβάτης για να μεταβεί ως την πύλη επιβίβασης), τα σημεία αυτόματης αναζήτησης αποσκευών, καθώς επίσης και το νέο σύγχρονο Κεντρικό Σημείο Πληροφοριών στις Αφίξεις αυξάνουν την ικανοποίηση των επιβατών και βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του αεροσταθμού. Με πολυάριθμες τεχνολογικές καινοτομίες, το νέο Internet Island (Διαδικτυακό Νησί) ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επικοινωνιακές ανάγκες των ταξιδιωτών μας (μέσα από υπηρεσίες ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο, δωρεάν πρόσβαση σε Η/Υ, ειδικά σχεδιασμένες θέσεις για φορητούς υπολογιστές και δυνατότητα φόρτισης κινητών τηλεφώνων). Επιπλέον, ψηφιακοί εικονικοί βοηθοί (ολογράμματα) έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία των Αφίξεων, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στους επιβάτες. Η εκτίμηση των επιβατών για τις υπηρεσίες μας αποδεικνύεται από την αύξηση - για ακόμα μία χρονιά - του δείκτη «Ικανοποίησης Επιβατών» (4,24 βαθμοί σε κλίμακα με άριστα το 5 έναντι 4,20 το 2011), ο οποίος μετράται σε καθημερινή βάση μέσω της έρευνας επιβατών που πραγματοποιούμε. Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Εταιρεία Το 2012 ο ΔΑΑ πέτυχε δύο σημαντικούς στόχους που είχε θέσει το 2008 στο πλαίσιο του πρώτου Εταιρικού Σχεδίου Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή: το ποσοστό ανακύκλωσης αυξήθηκε περαιτέρω και υπερβαίνει πλέον το 50% (από 34% το 2007 σε 53% το 2012), ενώ περισσότερα από τ.μ. δέντρων και θάμνων έχουν φυτευθεί στην περιοχή του Αεροδρομίου. Εξάλλου, ο ΔΑΑ συνέχισε να σημειώνει πρόοδο ως προς το στόχο για μείωση των εκπομπών CO 2 που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό του κατά 25% έως το 2020 και διατήρησε την πιστοποίηση Επιπέδου 2 (Μείωση) στο πρόγραμμα Διαχείρισης και Μείωσης των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (Airport Carbon Accreditation). Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο του ΔΑΑ βελτιώνει το περιβαλλοντικό προφίλ του Αεροδρομίου, καθώς η παραγωγή πράσινης ενέργειας του Πάρκου αντιστοιχεί στην πρόληψη σε ετήσια βάση εκπομπών περίπου τόνων CO 2, με κύκλο ζωής άνω των 20 ετών. Η εφαρμογή της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» έχει συμβάλει στην παροχή κινήτρων για ανακύκλωση στην πηγή από πλευράς τρίτων που δραστηριοποιούνται στο Αεροδρόμιο. Ο ΔΑΑ παραμένει ένα από τα ελάχιστα αεροδρόμια σε παγκόσμιο επίπεδο που διαθέτει δική του Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), η οποία το 2012 επεξεργάστηκε κυβικά μέτρα αποβλήτων. Ως μέρος των προσπαθειών που καταβάλλουμε διαρκώς για διαχείριση του τοπικού μας περιβαλλοντικού αντίκτυπου, διενεργήσαμε μελέτη Χαρτογράφησης Θορύβου στο Αεροδρόμιό μας, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επιπρόσθετα, η συνεχής υποστήριξη που παρέχει ο ΔΑΑ σε πρωτοβουλίες για την προστασία και την ανάδειξη του Υγρότοπου της Βραυρώνας έχει συμβάλει στη μετατροπή αυτής της περιοχής σε ένα δημοφιλή προορισμό για μαθητές σχολείων και για άλλους επισκέπτες που ενδιαφέρονται για το μοναδικό αυτό συνδυασμό αρχαιολογικής και περιβαλλοντικής αξίας. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

7 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Εταιρικός Πολίτης Η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει αναπτύξει έναν αποτελεσματικό διάλογο με τους γείτονές της και συνεργάζεται στενά με εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να διευθετήσει θέματα κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού. Το Σχέδιο Δράσης για τις Τοπικές Κοινότητες του 2012 περιελάμβανε διάφορες πρωτοβουλίες στις γειτονικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης σε τοπικό νηπιαγωγείο, ένα έργο εξαιρετικά αναγκαίο, ενώ το πρόγραμμα ανταμοιβής για τα τοπικά σχολεία που συμμετέχουν στην ανακύκλωση εξακολουθεί να πραγματοποιείται με επιτυχία. Παράλληλα, προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία τέχνης & πολιτισμού στους ταξιδιώτες μας, προωθώντας την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά της χώρας μας. Κάθε χρόνο, περίπου άτομα επισκέπτονται τις μόνιμες εκθέσεις στο Κτήριο Κεντρικού Αεροσταθμού. Το 2012, η έκθεση που είναι αφιερωμένη στον Ελευθέριο Βενιζέλο ανανεώθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, ο ΔΑΑ συνεργάζεται με τα σημαντικότερα πολιτισμικά ιδρύματα της Αθήνας όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών φιλοξενώντας προσωρινές θεματικές εκθέσεις στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Επιπλέον, υποστηρίζουμε σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας, όπως το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κτλ. Το 2012, φιλοξενήσαμε νεαρούς επιβάτες και τις οικογένειές τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που βρίσκεται στο Κτήριο Κεντρικού Αεροσταθμού και στελεχώνεται από ειδικευμένο προσωπικό του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Επίσης, μέσα από την Υπηρεσία Ξενάγησης Επισκεπτών περισσότεροι από επισκέπτες από σχολεία και άλλα ιδρύματα και οργανισμούς απέκτησαν μια καλή εικόνα των επιχειρησιακών χώρων του Αεροδρομίου. Παράλληλα, ο ΔΑΑ συνέχισε καθ όλη τη διάρκεια του έτους να στηρίζει τα παιδιά και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσα από τη συνεισφορά του σε διάφορες ανθρωπιστικές δραστηριότητες. Υπεύθυνος Εργοδότης Ο ΔΑΑ ανταποκρίνεται στην πληθώρα των προκλήσεων του τρέχοντος οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καλλιεργώντας ένα ασφαλές και δεοντολογικό περιβάλλον εργασίας. Η υλοποίηση της εταιρικής επιχειρηματικής στρατηγικής συνδέεται άρρηκτα με τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων της Εταιρείας Αεροδρομίου και συνεπώς σημαντικοί πόροι διατίθενται σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Το ετήσιο εταιρικό Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων για το 2012 περιελάμβανε 18,5 ώρες ανά Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), ενώ το 78% των εργαζομένων παρακολούθησε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του 2012, ο ΔΑΑ συνέχισε τη συμμετοχή του σε ένα μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα που συντελείται με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Διαπίστευσης Διοίκησης Αεροδρομίου» ( Airport Management Professional Accreditation Program - AMPAP). Ως υπεύθυνος εργοδότης, ο ΔΑΑ παρέχει σε όλους τους μόνιμους εργαζομένους του και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους (συνολικά άτομα) πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης που καλύπτει τους κλάδους υγείας και ζωής, καθώς επίσης κι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο το 93,8% των εργαζομένων μας έχει επιλέξει να συμμετάσχει με δική του συνεισφορά. Ο παρών Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελεί τη 10η συνεχόμενη ετήσια έκδοση της Εταιρείας Αεροδρομίου, και παρουσιάζεται ως εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Ο απολογισμός αυτός παρουσιάζει στη βάση πραγματικών στοιχείων την απόδοσή μας μέσα από συγκεκριμένους και σαφείς δείκτες μέτρησης και επικυρώνει τη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη που έχει υιοθετηθεί από το υψηλότερο επίπεδο της διοίκησης και που υλοποιείται μέσα από την κουλτούρα, την κληρονομιά και τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι άνθρωποι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Γιάννης Ν. Παράσχης 07

8 02. Εταιρική Ταυτότητα Ο «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» («ΔΑΑ» ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί ως εταιρεία ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και τη σχετική νομοθεσία κύρωσης της Σύμβασης (Ν. 2338/1995), βασιζόμενη σε συμμετοχικό σχήμα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Σπάτων, στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Ο ΔΑΑ φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Διάγραμμα 2.1 Μετοχική Σύνθεση ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 9,000,000 30% Hochtief AirPort GmbH 8,000, % Ελληνικό Δημόσιο 7,500,000 25% Hochtief AirPort Capital GmbH 4,000, % Κοπελούζος Δημήτριος 599,997 2% Κοπελούζου Κυριακή 299,999 1% Κοπελούζος Χρήστος 299,999 1% Κοπελούζου Ελένη-Ασημίνα 299,999 1% Σύνολο 30,000, % Η Μετοχική Σύνθεση είναι σύμφωνη με το Βιβλίο Μετόχων και Μετοχών της Εταιρείας. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

9 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Εταιρική Στρατηγική Στόχος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι η δημιουργία διαρκούς αξίας προς όλους τους αναγνωρισμένους συμμετόχους της Εταιρείας, μεριμνώντας παράλληλα για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μιας διττής επιχειρηματικής στρατηγικής: Η αεροπορική στρατηγική επιδιώκει τη διατήρηση και ανάπτυξη της τρέχουσας κίνησης και της πελατειακής βάσης, την εστιασμένη ανάπτυξη του αεροδρομίου ως περιφερειακού κόμβου, καθώς και την ανάπτυξη της κίνησης αερομεταφορών χαμηλού κόστους με στόχο την υπερκέραση των μακροοικονομικών τάσεων. Η μη αεροπορική στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που σχετίζονται με τις ανάγκες των καταναλωτών, την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και της ακίνητης περιουσίας του αεροδρομίου, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση και εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών και την εξαγωγή της τεχνογνωσίας σε στοχευμένες αγορές. Λειτουργούμε με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο και παρέχουμε στους συμμετόχους μας ένα επιχειρησιακό και εργασιακό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας. Αποστολή του ΔΑΑ Να αποτελούμε μια δυναμική επιχείρηση που λειτουργεί στη βάση βέλτιστων πρακτικών, να διαχειριζόμαστε και να αναπτύσσουμε ποικίλες αεροδρομιακές δραστηριότητες και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία προς τους συμμετόχους μας, την ελληνική κοινωνία και διεθνώς. Όραμα του ΔΑΑ Το να είναι το σύμβολο δημιουργίας αξίας και εμπειρίας εξαιρετικών αεροδρομιακών υπηρεσιών, έργο μιας δυνατής και αφοσιωμένης ομάδας εργαζομένων. Στοχεύουμε στην αναγνώρισή μας ως μια υπεύθυνη, υποδειγματική εταιρεία στον κλάδο μας, επηρεάζοντας και άλλες επιχειρήσεις για να ακολουθήσουν πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε ενσωματώσει τις ακόλουθες εταιρικές αξίες σε κάθε πτυχή της λειτουργίας και της ανάπτυξής μας: Υπευθυνότητα Ομαδικότητα Σεβασμός Αποτελεσματικότητα Κοντά στον Πελάτη 2.2 Εταιρική Διακυβέρνηση Η Εταιρεία Αεροδρομίου συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) (Ν. 2190/1920), με τις διατάξεις της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου και το Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α 202/ ) που καθορίζει μεταξύ άλλων τις σχέσεις ανάμεσα στους μετόχους. Ο ΔΑΑ λειτουργεί με πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του. Ενισχύοντας τις εταιρικές της πολιτικές και διαδικασίες, η Εταιρεία κατορθώνει να αναπτύσσει μια εταιρική κουλτούρα, η οποία έχει δημιουργηθεί στη βάση επιχειρηματικής δεοντολογίας και δεσμεύεται να περιφρουρεί τα δικαιώματα και το συμφέρον των μετόχων της. Κύριος παράγοντας για την επιτυχή επίτευξη και υλοποίηση των εταιρικών στόχων αποτελεί η θέσπιση και λειτουργία ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των σχετικών ελέγχων συμβάλλουν στη διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των συμφερόντων των μετόχων της Περιβάλλον Ελέγχου Το περιβάλλον ελέγχου που έχει διαμορφώσει η Εταιρεία επιβεβαιώνει την πρόθεση της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) να διαφυλλάσσεται η πειθαρχία στο εσωτερικό της και να ενισχύεται η συνείδηση του ελέγχου. Το Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από εννέα μη εκτελεστικά μέλη, ενεργεί προς όφελος της Εταιρείας Αεροδρομίου με σκοπό την προώθηση των επιχειρήσεων της Εταιρείας Αεροδρομίου, σύμφωνα με τα άρθρα 8.2.ε και 12.1 του Νόμου για την κύρωση της Σύμβασης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου (Ν. 2338/1995), καθώς και το άρθρο 37.2 της ίδιας της Σύμβασης. Το Δ.Σ. φέρει την ευθύνη για τη διοίκηση και τη διαχείριση όλων των εταιρικών σχέσεων και υποθέσεων και στο πλαίσιο αυτό έχει εκχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή και ακολούθως στα υπόλοιπα στελέχη της Διοίκησης. Η Διοίκηση ενημερώνει το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια τακτικών συνεδριάσεων και μέσω εκθέσεων. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ. συνέρχονται εξειδικευμένες επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με θέματα που αφορούν στις επενδύσεις, τον προϋπολογισμό και τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τον εταιρικό σχεδιασμό και τον εσωτερικό έλεγχο. Υπό αυτήν τη δομή, ζητήματα που αφορούν στην εταιρική υπευθυνότητα (π.χ. ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια, τους ανθρώπινους πόρους), επισημαίνονται στο Δ.Σ. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει τις ενέργειες και τις αποφάσεις του Δ.Σ που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους και 09

10 02. Εταιρική Ταυτότητα Διάγραμμα Οργανωτική Δομή του ΔΑΑ Εσωτερικός Έλεγχος Διοικητικό Συμβούλιο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επικοινωνία & Μάρκετινγκ Νομική Υπηρεσία Εταιρικός Σχεδιασμός Εταιρικός Έλεγχος Εταιρική Πολιτική Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιχειρησιακές Λειτουργίες Ασφαλείας Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τεχνικές Υπηρεσίες Μεγάλα Έργα Υποδομής Εταιρική Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εταιρική Ποιότητα Επιχειρηματικός Έλεγχος Επιχειρηματικός Έλεγχος απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη συγκεκριμένη περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί των Α.Ε. (Ν. 2190/1920), καθώς και τις διατάξεις του κυρωτικού νόμου για το ΔΑΑ (Ν. 2338/1995). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δ.Σ. του ΔΑΑ διατίθενται στον Ετήσιο Απολογισμό της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου, λειτουργώντας στη βάση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, υποστηρίζει το Δ.Σ. στην εκτέλεση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Παρακολουθεί τα χρηματοοικονομικά δεδομένα που δημοσιοποιεί η Εταιρεία, ελέγχει και παρακολουθεί τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους στους οποίους υποβάλλεται η Εταιρεία, καθώς και τη λειτουργία εσωτερικών ελέγχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε ό,τι αφορά την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη διαδικασία εξωτερικής διασφάλισης των δεδομένων που δημοσιοποιεί ο ΔΑΑ, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει την ανεξαρτησία των φορέων εξωτερικής διασφάλισης, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η Εταιρεία Αεροδρομίου δομείται γύρω από τέσσερις Επιχειρηματικές Μονάδες, οι οποίες στηρίζουν τις αντίστοιχες εταιρικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ οι ίδιες υποστηρίζονται από διάφορες διοικητικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Ως απόδειξη της δέσμευσής της να υποστηρίζει και να προωθεί μια κουλτούρα επιχειρηματικής ηθικής, η Διοίκηση της Εταιρείας Αεροδρομίου έχει συστήσει ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την προστασία τόσο της Εταιρείας όσο και των εργαζομένων της από ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Ο ΔΑΑ εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας («Κώδικα»), ο οποίος έχει δημιουργηθεί στη βάση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και προτρέπει τους εργαζομένους να διεξάγουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με συγκεκριμένες, σαφώς προσδιορισμένες αρχές, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την καλή φήμη της επιχείρησης, καθώς και την εμπιστοσύνη των μετόχων και συμμετόχων προς αυτήν. Ο Κώδικας αποτελεί εργαλείο της Διοίκησης, με το οποίο διασφαλίζεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας χωρίς περιστατικά διακρίσεων, θυματοποίησης και παρενόχλησης. Παρέχει ένα πλαίσιο όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράσουν καλοπροαίρετους προβληματισμούς για πιθανές παραβιάσεις του προστατεύοντάς τους ωστόσο από ενδεχόμενα αντίποινα. Προάγει την Υπευθυνότητα της Διοίκησης απέναντι στα εταιρικά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας μέσω της ετήσιας διαδικασίας επαναβεβαίωσης της δέσμευσης. Αναπόσπαστο μέρος του Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας αποτελεί ο Κώδικας Σχέσεων με ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

11 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Επιχειρηματικούς Εταίρους, ο οποίος διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές με προμηθευτές της επιχείρησης διέπονται από αμεροληψία και ακεραιότητα και ότι οι εργαζόμενοι που συνεργάζονται με τους εταίρους μας συμμορφώνονται με ένα αυστηρό πλαίσιο αρχών και κανόνων. Ο ΔΑΑ εφαρμόζει Νομική & Κανονιστική Συμμόρφωση, όπου αντίστοιχα καθήκοντα ανατίθενται στα μέλη της Διοίκησης αντίστοιχα με τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: Λειτουργίες Αεροδρομίου, Υπηρεσίες Επίγειας Εξυπηρέτησης, Περιβάλλον, Προστασία, Τεχνολογία των Πληροφοριών, Λογιστική & Φόροι, Προμήθειες, Απασχόληση, Πυρασφάλεια και Μελέτη & Κατασκευή. Η συγκεκριμένη δομή διαχείρισης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΔΑΑ. Από το 2012 παρέχεται κεντρικός συντονισμός και συμβουλευτική από το Συντονιστή Εταιρικής Συμμόρφωσης. Ο ΔΑΑ έχει θεσπίσει Εταιρική Πολιτική Κατά της Διαφθοράς που ορίζει μια τακτική άσκηση εκτίμησης κινδύνου με σκοπό την αποτροπή/πρόληψη συμβάντων νομικής και κανονιστικής φύσης, φήμης και/ή οικονομικής ζημίας εξαιτίας πράξεων διαφθοράς. Η πολιτική παρέχει επίσης έναν μηχανισμό μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν υπόνοιες για παρατυπίες και έχει αναπτύξει μηχανισμό Ανίχνευσης Απάτης για την έρευνα και τη διαχείριση σχετικών περιστατικών Μηχανισμός Εκτίμησης Κινδύνων (Risks) Οι επιχειρηματικοί στόχοι και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία εξελίσσονται διαρκώς με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει. Η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει κατά συνέπεια την ενδελεχή και περιοδική αξιολόγηση της φύσης και του εύρους των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία. Με τη σύσταση του τμήματος Εταιρικού Ελέγχου η παραπάνω προϋπόθεση έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται σε περιοδικά διαστήματα όχι μόνο σε ενδοτμηματικό επίπεδο, αλλά και σε εταιρική βάση. Ο ΔΑΑ ενισχύει το εταιρικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων με την εφαρμογή ενός Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και Επαναφοράς Συστημάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές Εφαρμογή Δικλείδων Ασφαλείας (Control Activities) Η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει θεσπίσει μια σειρά πολιτικών και διαδικασιών για να διασφαλίσει ότι ακολουθούνται οι οδηγίες της Διοίκησης και πραγματώνονται οι εταιρικοί στόχοι. Η Εταιρεία επιδιώκει να υποβάλλεται σε διαδικασίες τακτικών ελέγχων και διασφαλίσεων από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές, ώστε να διαπιστώνεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας των δικλείδων ασφαλείας που λειτουργούν σε αυτήν. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία Αεροδρομίου επενδύει σε διαχειριστικά συστήματα τα οποία ενισχύουν τις δικλείδες ασφαλείας, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας. Όπου είναι απαραίτητο, τα συστήματα αυτά πιστοποιούνται σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΑΑ διατηρεί την πιστοποίησή του σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 για την Επιχειρηματική Μονάδα Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών, ενώ η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Εταιρείας επαναπιστοποιήθηκε επιτυχώς το 2012 κατά το πρότυπο ISO (έκδοση Cor1:2009) Πληροφόρηση & Επικοινωνία Ο ΔΑΑ εκδίδει και δημοσιεύει σε ετήσια βάση εκθέσεις που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και την επίδοση της σε καθεμία από αυτές. Οι εκδόσεις αυτές περιλαμβάνουν τον Ετήσιο Απολογισμό, τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, το Περιβαλλοντικό Δελτίο «Φροντίδα για το Περιβάλλον» και την Έκθεση Aerostat με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της κίνησης που παρουσιάζουν δεδομένα και τάσεις στην αεροδρομιακή αγορά. Επίσης, ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει ένα σύστημα σύνταξης αναφορών, το οποίο όχι μόνο υποστηρίζει τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά τη διεργασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων, αλλά επιπλέον συμβάλλει σε μια αποτελεσματική επικοινωνία τόσο εντός της Εταιρείας όσο και με τρίτα μέρη (δηλ. πελάτες, παραχωρησιούχους, προμηθευτές, ρυθμιστικές αρχές και μετόχους). Η ιστοσελίδα του ΔΑΑ στο Διαδίκτυο (www.aia.gr) περιλαμβάνει μια εκτενή ενότητα με πληροφορίες για την Εταιρεία, μεταξύ των οποίων εταιρικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις, παρουσιάζοντας παράλληλα τους άξονες βιωσιμότητας και διακυβέρνησης της Εταιρείας Μηχανισμός Εποπτείας Ο ΔΑΑ εφαρμόζει σε διαρκή βάση μηχανισμούς εποπτείας ώστε να εξασφαλίζει ότι οι δικλείδες ασφαλείας λειτουργούν αποτελεσματικά και οι σχεδιασμένες δράσεις πραγματοποιούνται με το σωστό τρόπο. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει περιοχές και ζητήματα που χρήζουν μεγαλύτερης ανάλυσης και άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης από τη Διοίκηση. Προγραμματισμένοι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές και από τα στελέχη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι το εταιρικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί αποτελεσματικά. Η λειτουργία άλλωστε του εταιρικού 11

12 02. Εταιρική Ταυτότητα μηχανισμού εποπτείας διευκολύνεται με την εφαρμογή προηγμένων πληροφοριακών λύσεων. Συγκεκριμένα, ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει τεχνικές μέτρησης δεδομένων, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διεργασία συλλογής δεικτών για εταιρική χρήση. Ο συνεχής μηχανισμός εποπτείας υποστηρίζει τη μεθοδολογία «Διοίκηση με Βάση τη Δημιουργίας Αξίας» ( Value Based Management ), η οποία μετρά και αποτυπώνει την αξία που δημιουργείται και προστίθεται τόσο σε τμηματικό, όσο και σε ευρύτερα εταιρικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές και μη οικονομικές μετρήσεις. 2.3 Διακυβέρνηση Εταιρικής Υπευθυνότητας Ο ΔΑΑ προσεγγίζει ολιστικά την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας στοχεύοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας και της ανάπτυξής του. Η προσέγγιση αυτή αντανακλάται στην Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας και αναπτύσσεται υπό τη μορφή διατμηματικής προσπάθειας, μέσα από μια σύγχρονη δομή εταιρικής διακυβέρνησης τριών επιπέδων. Η Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζεται από τον ΔΑΑ προβλέπει την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και την υλοποίηση της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και τη σύνταξη του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με τα επικρατούντα διεθνή πρότυπα. Διάγραμμα 2.3 Δομή Διακυβέρνησης Ε.Υ. του ΔΑΑ Η Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας παρέχει σαφή καθοδήγηση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ως προς την υλοποίηση ενός ετήσιου Σχεδίου Δράσης, προωθώντας παράλληλα τη εμπλοκή των συμμετόχων, ενισχύοντας την εταιρική φήμη και την απήχηση του εμπορικού σήματος και εξασφαλίζοντας για το ΔΑΑ «κοινωνική άδεια λειτουργίας». Η ανάπτυξη και διαρκής επικαιροποίηση της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας βασίζεται σε έναν συνεχή επαναπροσδιορισμό και εκ νέου θέσπιση των προτεραιοτήτων ως προς τα ουσιώδη ζητήματα, τα θέματα με σημαντικό αντίκτυπο στην Εταιρεία και τους συμμετόχους της. Η Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας υλοποιείται στο πλαίσιο στοχοθέτησης στο υψηλότερο επίπεδο της Διοίκησης, παρακολούθησης της απόδοσης και τακτικής υποβολής εκθέσεων και αναφορών για όλους τους Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΔΑΑ. Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας ΔΑΑ Επιχειρησιακή Υπευθυνότητα: Ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου, καθιέρωση κουλτούρας αεροδρομιακής κοινότητας, δράση με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Κοινωνική Υπευθυνότητα: Εστίαση στις γειτονικές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την ευμάρεια της περιοχής, ανάπτυξη πολιτιστικών ενεργειών και υποστήριξη σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα: Πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις για την ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τη λειτουργία και ανάπτυξη του αεροδρομίου, επικοινωνία και δράσεις αφύπνισης για περιβαλλοντικά ζητήματα. Υπευθυνότητα Εργοδότη: Ανάπτυξη, ανταμοιβή και δέσμευση προς το ανθρώπινο κεφάλαιο διατηρώντας παράλληλα ένα ασφαλές, παραγωγικό και δίκαιο περιβάλλον εργασίας. Όπως προβλέπεται στην Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΔΑΑ υιοθετεί μια δέσμη θεμελιωδών Αρχών, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 26000:2010 (Οδηγία για την Εταιρική Υπευθυνότητα). Οι Αρχές αυτές είναι: Υπευθυνότητα (οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι για τον αντίκτυπο της λειτουργίας μας προς την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον) Διαφάνεια (γνωστοποιούμε σε εύλογο και επαρκή βαθμό προς όλους τους Συμμετόχους μας πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις και δράσεις που έχουν αντίκτυπο προς την κοινωνία και το περιβάλλον) Ηθική Συμπεριφορά (συναλλασσόμαστε με ηθική στη βάση των εταιρικών αξιών μας) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1 από 62 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Α. Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 4 Β. Σχετικά με τον Απολογισμό 5 1. Eταιρικά Προφίλ 7 1.1 Επενδύοντας στην Ψηφιακή Ελλάδα 8 1.2 Εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2007 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Γράμμα Προέδρου Με Ευθύνη για την Εταιρεία Η Εθνική Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνης Ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΈκθΈση Έταιρικησ ΥπΈΥθΥνότητασ 2014

ΈκθΈση Έταιρικησ ΥπΈΥθΥνότητασ 2014 Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014 ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 ς Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 1.1 Προφίλ Απολογισµού 3 1.2 Μήνυµα Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου 6 1.3 Όμιλος ΟΤΕ 7 1.4 ΟΤΕ και COSMOTE 11 2.0 2.1 Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Το να είσαι ξεχωριστός δεν είναι αυτοσκοπός. Για μια εταιρεία όπως ο ΟΤΕ είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής, των επιλογών και των δράσεων που ακολουθεί, των σχέσεων που αναπτύσσει,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα.

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. B S H Ο Ι Κ Ι Α Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Α. Β. Ε. Οι μάρκες που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα