Βασισµένη στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδoσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασισµένη στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδoσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού."

Transcript

1 Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Μ Η Χ Α Ν Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Βασισµένη στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδoσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ορολογία Με τον όρο «διαχείριση» ορίζουµε το όλο πλέγµα «οργάνωσης και διοίκησης» του ανθρώπινου παράγοντα, και στην περίπτωση του πλοίου, σε συσχετισµό µε την λειτουργία του µηχανοστασίου του. Οσον και να έχει αναπτυχθεί η επιστήµη και οι τεχνολογικές εφαρµογές της στα πλοία, ο ανθρώπινος παράγων παραµένει πάντοτε καθοριστικός στην ορθή απόδοση των τεχνολογικών δεδοµένων που του διατίθενται. Σήµερον η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό αλλά, δυστυχώς, ο ανθρώπινος παράγων δεν κατορθώνει πάντοτε, στην ναυτιλιακή πράξη, να αξιοποιήσει σωστά τις προσφερόµενες δυνατότητες. Αποτέλεσµα της ανωτέρω αδυναµίας είναι το υψηλό ποσοστό των ναυτικών ατυχηµάτων, που οφείλονται στην αδυναµία, έλλειψη γνώσεως, παραβλέψεις, κακή οργάνωση, ελλειµµατική επικοινωνία, αδιαφορία, κλπ. Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί βοήθηµα, όπου επισηµαίνονται, βασικά, ανθρώπινες διαδικασίες, που ενώ είναι γενικά ίσως γνωστές ή αυταπόδεικτες, εν τούτοις στην καθηµερινή πράξη πολλές φορές δεν εφαρµόζονται. Ο άνθρωπος και το µηχανοστάσιο Είναι απαραίτητο όπως οι αξιωµατικοί και το πλήρωµα µηχανοστασίου είναι πλήρως ενήµεροι του τρόπου και των διαδικασιών λειτουργίας των συστηµάτων και µηχανηµάτων του πλοίου, ο καθείς στην έκταση των αρµοδιοτήτων του. Οι αρµοδιότητες καθορίζονται από τους κανονισµούς και τις οδηγίες του γραφείου, που πρέπει να περιέχονται στο Εγχειρίδιο Ασφαλούς ιαχείρισης, που έχει κάθε πλοίο, σύµφωνα µε τον ιεθνή Κώδικα Ασφαλούς ιαχειρίσης. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο όπως οι αξιωµατικοί φυλακής αντιλαµβάνονται ότι από την ορθή, έµπειρο και αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων τους µπορεί να εξαρτηθεί η ασφάλεια του πλοίου, των επιβαινόντων και του φορτίου και η προστασία του

2 περιβάλλοντος. Η καλή κατάσταση των µηχανηµάτων, η γνώση της λειτουργίας των, η ορθή αντίδραση του ανθρωπίνου παράγοντα σε όλες τις συνθήκες, η έκδοση σαφών οδηγιών και η καλή επικοινωνία είναι απαραίτητα στοιχεία που συµβάλουν στην ασφάλεια του πλοίου. Με οδηγό την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών οι εταιρίες πρέπει να εκδίδουν σαφείς οδηγίες και να αναπτύσσουν συστήµατα κωδικοποιήσεώς των, ιδιαίτερα για κάθε πλοίο. Πλοίο - Εγκαταστάσεις Γνώση εγκαταστάσεων και συστηµάτων Προσχεδιασµός ταξιδίου Προληπτική συντήρηση Επιθεωρήσεις - επισκευές Αποθήκη Λειτουργία Ο µηχανικός φυλακής ή υπηρεσίας πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η οργάνωση των φυλακών είναι ικανοποιητική και τηρείται. Κατά την έναρξη της φυλακής πρέπει να επιβεβαιώνονται οι απαραίτητοι παράµετροι λειτουργίας και η κατάσταση όλου του µηχανολογικού εξοπλισµού. Θα καταγράφεται όποιο µηχάνηµα δεν λειτουργεί σωστά ή αναµένεται να παρουσιάσει βλάβη ή χρειασθεί ειδική αντιµετώπιση, όπως επίσης και όποιες ενέργειες έχουν ήδη γίνει. Ο υπεύθυνος µηχανικός θα επιβεβαιώνει ότι γίνονται περιοδικοί έλεγχοι στον κύριο και βοηθητικό εξοπλισµό και ότι γίνονται άµεσες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση βλάβης. Ολες οι εντολές της γέφυρας πρέπει να εκτελούνται αµέσως. Αλλαγές στην ταχύτητα και διεύθυνση περιστροφής της κυρίας µηχανής πρέπει να σηµειώνονται, εκτός εάν καταγράφονται αυτόµατα. Θα πρέπει να επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή στην καλή συντήρηση ολόκληρου του µηχανολογικού εξοπλισµού. Ο Α' µηχανικός πρέπει να επιβεβαιώνει ότι ο αξιωµατικός υπηρεσίας είναι ενήµερος για όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, επιθεωρήσεις και επισκευές, που απαιτούνται να γίνουν κατά την διάρκεια της φυλακής του. Κάθε εκτελούµενη εργασία πρέπει να καταγράφεται.

3 Πριν παραδώσει φυλακή ο µηχανικός υπηρεσίας πρέπει να επιβεβαιώνει ότι όλα τα συµβάντα, κατά την διάρκεια της φυλακής του, που αφορούσαν την λειτουργία των κύριων και βοηθητικών µηχανηµάτων, έχουν δεόντος καταγραφεί. Ο µηχανικός φυλακής πρέπει να ειδοποιεί αµέσως την γέφυρα σε περίπτωση πυρκαϊάς, ελάττωσης ταχύτητας, επικείµενη βλάβη του πηδαλίου, διακοπή λειτουργίας κυρίας µηχανής και άλλες επικίνδυνες περιπτώσεις. Οποτε δίνεται η εντολή "ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ" ο µηχανικός φυλακής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι όλος ο µηχανολογικός εξοπλισµός, που είναι απαραίτητος για τους χειρισµούς του πλοίου, είναι σε ετοιµότητα και για χειροκίνητη λειτουργία, εφ'όσον τούτο ζητηθεί, και ότι υπάρχει αρκετή διαθέσιµη ισχύς για τις κινήσεις ελιγµών. Φυλακές Ολοι οι υπεύθυνοι φυλακών πρέπει να συνειδητοποιούν ότι η σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα και για την αποφυγή µόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η σύνθεση της κάθε φυλακής πρέπει, σε κάθε στιγµή, να είναι αρκετή για την ασφαλή λειτουργία όλου του µηχανολογικού εξοπλισµού και κατάλληλη για τις επικρατούσες συνθήκες. Τα καθήκοντα κάθε υπευθύνου φυλακής πρέπει να του είναι πλήρως αντιληπτά, να επιβεβαιώνει ότι αντελήφθη τι πρέπει να κάνει και µε ποιά σειρά, όπου αυτό απαιτείται. Το σύστηµα φυλακών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει ότι η αποδοτικότητα του αξιωµατικού φυλακής δεν θα επηρεασθεί από περισσότερα καθήκοντα από τα καθορισµένα ή από τα οριζόµενα από τον Α µηχανικό και ότι δεν θα µειωθεί η αποδοτικότητά του από την κούραση. Τα κατωτέρω σηµεία είναι µεταξύ αυτών στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή : ο τύπος του πλοίου, του προωστηρίου συστήµατός του και της κατάστασης του οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας που απαιτούνται λόγω καιρικών συνθηκών, γειτονικών ακτών, αβαθών υδάτων, κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, αποφυγής µόλυνσης, ζηµίας του πλοίου κλπ η κατάσταση και αξιοπιστία των συστηµάτων τηλεχειρισµού, εφ' όσον υπάρχουν, για την λειτουργία των µηχανηµάτων πρόωσης και πηδαλιουχίας και οι ιδιαιτερότητες που πιθανόν να παρουσιάζουν, κατά την αλλαγή σε χειροκίνητη λειτουργία, σε περίπτωση ανάγκης, η θέση και η χρήση του εξοπλισµού

4 ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαϊάς η ύπαρξη ιδιαίτερων οδηγιών για την λειτουργία µηχανών και µηχανηµάτων ειδικών προδιαγραφών καθώς και για την τυχόν ύπαρξη επί του πλοίου ειδικών, επικινδύνων, ευφλέκτων κλπ φορτίων οι απαραίτητες διαδικασίες για την διατήρηση της λειτουργίας της µηχανολογικής εγκαταστάσεως, υπό όλες τις συνθήκες να παραµένουν σε λειτουργία και να επιτηρούνται όλα τα συστήµατα ασφαλείας, ως εντοπισµού πυρκαϊάς, ύψους υδάτων στις σεντίνες κλπ οι γνώσεις και εµπειρία του πληρώµατος η τήρηση των διεθνών, εθνικών και τοπικών κανονισµών όταν το πλοίο είναι ελιµενισµένο είτε ο Α µηχανικός είτε ο Β ή ο Γ µηχανικός πρέπει να είναι διαθέσιµοι. όταν το πλοίο πλέει σε περιοχές επικίνδυνες, ποταµούς, πλησίον ακτών κλπ ο Α µηχανικός πρέπει να βεβαιώνεται ότι η φυλακή µηχανοστασίου είναι κατάλληλα επανδρωµένη και ο ίδιος να ευρίσκεται σε ετοιµότητα στις ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις τα µηχανοστάσια, τα οποία λειτουργούν ως µη επανδρωµένα, πρέπει να επιτηρούνται ή ο αυτοµατισµός τους να τίθεται εκτός, σύµφωνα µε τις οδηγίες του πλοιάρχου συναγερµοί και ενδεικτικά συναγερµών απαγορεύεται να απαντώνται από µη εξουσιοδοτηµένο µέλος του πληρώµατος Κάθε µέλος πρέπει να έχει γνώση : - της χρήσης των µέσων εσωτερικής επικοινωνίας - των εξόδων διαφυγής του µηχανοστασίου - της θέσης, της λειτουργίας και χρήσης του εξοπλισµού ανάγκης ασφαλείας, ως στεγανών θυρών, κατάσβεσης πυρκαϊάς, ταχέως κλεισίµατος αερισµού, πετρελαίων κλπ, επί των οποίων δεν επιτρέπεται να επέµβει άνευ εντολής του αξιωµατικού φυλακής ή άλλου ανωτέρου αξιωµατικού, σύµφωνα µε θεσµοθετηµένες οδηγίες Κάθε µέλος του συστήµατος φυλακής πρέπει να είναι προετοιµασµένο να αντιµετωπίσει κάθε αντίξοο περίσταση. Το σύστηµα φυλακών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει ότι η αποδοτικότητα του αξιωµατικού φυλακής δεν θα επηρεασθεί από την κούραση. Ο παραλαµβάνων αξιωµατικός φυλακής πρέπει ιδιαίτερα να γνωρίζει : - την θέση και την χρήση του εξοπλισµού ασφαλείας που διατίθεται για ενεργοποίηση σε επικίνδυνο και τοξικό περιβάλλον - την θέση και την χρήση των µέσων πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα σε

5 περίπτωση καψίµατος ή ζεµατίσµατος - σε κάθε περίπτωση και όταν το πλοίο είναι σε ασφαλές αγκυροβόλιο ή στο λιµάνι : - την εξέλιξη των λειτουργιών του πλοίου π.χ. φορτωεκφόρτωση, αναµονή, συντήρηση, επισκευές κλπ - την κατάσταση λειτουργίας των βοηθητικών συστηµάτων εξυπηρέτησης ως µέσων φορτω-εκφόρτωσης, αερισµού διαµερισµάτων, παροχής ύδατος, εξαγωγών, απορριµάτων, καταστάσεως πληρότητας δεξαµενών, υδραυλικών και ηλεκτρικών κυκλωµάτων κλπ Ο αξιωµατικός φυλακής καλεί και ενηµερώνει αµέσως τον Α µηχανικό στις κάτωθι περιπτώσεις : όταν παρουσιάζεται ανωµαλία ή βλάβη στα µηχανήµατα, τα συστήµατα ή στο πηδάλιο, τα οποία, κατά την κρίση του, πιθανόν να επιδράσουν στην ασφάλεια του πλοίου, των επιβαινόντων, του φορτίου και του περιβάλλοντος όταν προβλέπεται από τις γραπτές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία, τον πλοίαρχο ή τον Α µηχανικό όταν δηµιουργούνται καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή κινδύνου όταν δεν είναι βέβαιος ως προς κάποια ενέργεια που θα πρέπει να κάνει Προσχεδιασµός ταξιδίου - Προληπτική συντήρηση Προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµαλή, κανονική, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του πλοίου είναι προφανές ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι µηχανολογικές του εγκαταστάσεις θα λειτουργούν χωρίς πρόβληµα, σε όλες τις συνθήκες και ότι όλες οι λειτουργικές ανάγκες, που άπτονται της αρµοδιότητας του τµήµατος µηχανοστασίου, θα έχουν καλυφθεί, προ της ενάρξεως ενός ταξιδίου. Για να εξασφαλισθεί αυτό είναι αναγκαίο όλα τα µηχανήµατα, συστήµατα, αυτοµατισµοί κλπ να επιθεωρούνται τακτικά και να συντηρούνται, σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, των νηογνωµόνων κλπ. Ως εκ τούτου η εταιρία, σε συνεργασία µε τον Α µηχανικό, πρέπει να δηµιουργήσουν ένα σχέδιο ενεργειών, προσαρµοσµένο στις ανάγκες του πλοίου, του διαθεσίµου πληρώµατος µηχανής, των προβλεποµένων ταξιδίων του πλοίου και των προορισµών του ώστε να είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται ο ανωτέρω στόχος. Εξυπακούεται ότι οι καταναλωτικές ανάγκες θα προβλέπονται και θα γνωστοποιούνται έγκαιρα στον πλοίαρχο και στην εταιρία. Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι ένας παράγων που θα

6 συµβάλει αποφασιστικά στην επιτυχή «διαχείριση» του πλοίου. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μηχανές ντήζελ - χρόνος λειτουργίας - περιοδικότητα συντηρήσεως/επισκευής - ελευθερίες βαλβίδων - ανώµαλος θόρυβος - αεροσυµπιεστής - λιπαντέλαιο - φίλτρο αέρος - ρυθµιστής ταχύτητας - λιπαντέλαιο - λάδι λίπανσης - ποιότητα Ηλεκτρογεννήτριες - ακροδέκτες - καρβουνάκια - ρυθµιστές τάσης, ανορθωτές - ψύξη - καθαρισµός/καθαριότητα - καταµερισµός φορτίου - τριβείς, λίπανση - υπερφόρτωση Ηλεκτρολογική εγκατάσταση - ασφάλειες - προστασία κινητήρων, ρύθµιση - µόνωση, βλάβη στη γείωση - διακόπτες, λειτουργία, προτεραιότητα διακοπής φορτίων ιαχωριστήρες - ειδικό βάρος, καταλληλότητα δίσκου - θερµοκρασία - µετρητής πίεσης - ροή ελαίου - κραδασµοί - στάθµη ελαίου - συµπλέκτης Οργανα - ενώσεις σωληνώσεων - κραδασµοί - όργανα ελέγχου, ενδείξεις λειτουργίας - λειτουργία, αρθρώσεις, λίπανση - περιοδική δοκιµή - διαστήµατα, συντήρηση Λέβητες - εξοπλισµός καυστήρα - µετηρτές στάθµης ύδατος - παροχή αέρα - εκκαπνισµός - φωτοκύταρο - προφυλακτήρας φλογός - διαρροή πετρελαίου

7 - λειτουργία ασφαλιστικών - φίλτρα πετρελαίου - χειριστήρια/εξοπλισµός ελέγχου, αυτοµατισµός, χειροκίνηση - έλεγχος τροφοδοτικού ύδατος Εναλλακτήρες θερµότητας - Θερµοκρασία εισαγωγής/εξαγωγής - ψυχόµενο υγρό - θερµοκρασία εισαγωγής/εξαγωγής - υγρό ψύξης - πτώση πίεσης - στεγανότητα Αντλίες, Κινητήρες - στυπιοθλίπτες - πίεση αντίθλιψης - συµπλέκτες, τριβείς, λίπανση - σπηλαίωση - υπερθέρµανση κινητήρα, τριβέων - κραδασµοί Συµπιεστές, Συστήµατα αέρος - περίοδοι έναρξης/διακοπής, διαρροή - στάθµη ελαίου - ψήξη, εξυδάτωση - τριβείς, λίπανση, συµπλέκτες - ασφαλιστικά υψηλής/χαµηλής πιέσεως Οργανα, Αυτοµατισµοί - στάθµιση οργάνων και ενδεικτικών - εξασφάλιση λειτουργίας αυτοµατισµών Πηδάλιο - υδραυλικό/ηλεκτρικό σύστηµα - ενδεικτικά και συναγερµοί - αντιστοιχία γωνίας κλίσεως - λειτουργία εναλλακτικού συστήµατος - λειτουργία συστήµατος κινδύνου Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος Οι µηχανικοί και το πλήρωµα µηχανοστασίου πρέπει να γνωρίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις που δηµιουργεί η µόλυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον και πρέπει να παίρνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή ενός τέτοιου συµβάντος, µέσα στα πλαίσια των ισχυόντων διεθνών και τοπικών κανονισµών. Οδηγίες Για την ορθή και ασφαλή λειτουργία όλων των µηχανηµάτων του πλοίου η εταιρία πρέπει να εκδίδει σαφείς οδηγίες λειτουργίας, συντηρήσεως και τρόπου επισκευής των, οδηγίες της χρήσεως των σωληνώσεων, ηλεκτρολογικών κυκλωµάτων, των αυτοµατισµών κλπ.

8 Επίσης πρέπει να καθορίζει τις αρµοδιότητες, καθήκοντα και δικαιώµατα κάθε αξιωµατικού και µέλους του πληρώµατος, σε οµαλή λειτουργία του πλοίου, εν πλω ή εν όρµω κλπ. καθώς και υπό συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Οδηγίες αυτές πρέπει να στοχεύουν στην ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων αυτού και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η επιτυχία των στόχων αυτών είναι βέβαιο ότι συµβάλλουν στην επιτυχή και οικονοµική απόδοση του πλοίου, ως οικονοµικού εργαλείου. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Παραδείγµατα πίνακα περιεχοµένων 1.- Οδηγίες για τον µηχανικό φυλακής ή υπηρεσίας 2.- Οδηγίες για την ειδοποίηση του Α' µηχανικού 3.- Εκκίνηση µηχανολογικού εξοπλισµού κατά την άφιξη/αναχώρηση 4.- Οδηγίες για ειδικό εξοπλισµό 5.- Χειρισµοί σε περιοσµένες ή πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές 6.- Μέτρα κατά την άφιξη/αναχώρηση µε ηλεκτρογεννήτρια(ες) εκτός λειτουργίας 7.- Μετρά για την περίπτωση πτώσης ασφολοδιακόπτου 8.- Μέτρα για την περίπτωση γενικής διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος 9.- Μέτρα σε περίπτωση προσάραξης 10.- Μέτρα σε περίπτωση πυρκαϊάς 11.- Περιοδικοί έλεγχοι/δοκιµές συστηµάτων/εξοπλισµού κινδύνου 12.- Περιοδικοί έλεγχοι/δοκιµές συστηµάτων ελιγµών, κινδύνου και αναστροφής 13.- Οδηγίες για τον τρόπο αντικατάστασης της φυλακής µηχανοστασίου 14.- Οδηγίες προς το νέο προσωπικό µηχανής 15.- Τρόπος εγγραφής στο ηµερολόγιο µηχανής και στο βιβλίο κινήσεως πετρελαίων Σηµείωση : Ενα καθαρό µηχανοστάσιο είναι ένα ασφαλές µηχανοστάσιο Επικοινωνία Η επικοινωνία µεταξύ ατόµων, γενικά, πολλές φορές παρουσιάζει προβλήµατα, είτε ως προς την έκφραση είτε ως προς την αντίληψη, γι αυτό η ανάπτυξη σωστών µεθόδων, γραπτού και προφορικού λόγου είναι χρήσιµη. Επιπλέον λόγω των σηµερινών προβληµάτων επάνδρωσης των πλοίων µε καταρτισµένα και οµοιόµορφα πληρώµατα το πρόβληµα αυτό παρουσιάζεται οξύτερο, ιδιαίτερα όταν αφορά την αντιµετώπιση

9 εκτάκτων περιστατικών, που χρειάζονται άµεσο και υπεύθυνο αντιµετώπιση. Ως εκ τούτου ο καθορισµός απλών και τυποποιηµένων µηνυµάτων ή συµβολισµών είναι απαραίτητος. Η σήµανση και η ύπαρξη αναρτηµένων καταληπτών οδηγιών βοηθούν ιδιαίτερα στην εκτέλεση των σωστών ενεργειών. Εξ άλλου η τακτική ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ, τουλάχιστον, των υπευθύνων αξιωµατικών φυλακής του µηχανοστασίου και, όπου χρειάζεται, η ενηµέρωση των αξιωµατικών καταστρώµατος και φυσικά του πλοιάρχου είναι αναγκαία. Τέλος η συνεχής επιµόρφωση όλου του πληρώµατος µηχανής, αλλά και καταστρώµατος, όπου εµπίπτει σε µηχανικά θέµατα, και η υπενθύµιση των καθηκόντων τους είναι µία διαδικασία που πρέπει να πραγµατοποιείται τακτικά, µε πρωτοβουλία του Α µηχανικού και µε τον συντονισµό από τον πλοίαρχο. Μέθοδοι επικοινωνίας α.- Προφορική Γλωσσικά προβλήµατα Επιβεβαίωση καταννόησης Περιοδικές συζητήσεις /ενηµέρωση στρογγυλής τράπεζας Επικοινία αξιωµατικού φυλακής µε Α µηχανικό και γέφυρα β.- Γραπτή Μόνιµες οδηγίες (*) Εκτακτες οδηγίες (**) Σχέδια και εγχειρίδια Σήµανση, απεικόνηση, καθοδηγιτικές πινακίδες, προσοχής, κινδύνου Ηµερολόγια και αναφορές πλοίου Αναφορές προς γραφείο Αναφορές προς τρίτους Ενηµέρωση κατά την παράδοση και παραλαβή καθηκόντων (*) Μόνιµες οδηγίες Προετοιµασία αναχώρησης Αναχώρηση Πλους σε περιορισµένα νερά (πλησίον ακτών, διαύλους, ποταµούς, µεγάλη κίνηση

10 Πλους σε ανοικτή θάλασσα Προετοιµασία άφιξης Αφιξη Ασφάλεια Η ασφάλεια είναι µία «φιλοσοφία» που πρέπει όλοι να έχουν συνεχώς κατά νου. Η επίτευξη συνθηκών ασφαλείας εκτός από την διαφύλαξη της σωµατικής και πνευµατικής ακεραιότητας των ατόµων, του περιβάλλοντος και των αντικειµένων, συµβάλλουν στις ανετότερες, αποδοτικότερες και οικονοµικότερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προς ανάπτυξη αυτής της «φιλοσοφίας» και αυτό είναι καθήκον τόσον της εταιρίας όσον και των αξιωµατικών του πλοίου και ιδιαίτερα του πλοιάρχου και του Α µηχανικού. Στην έννοια ασφαλείας περιλαµβάνεται και η ασφάλεια εργασίας, οι κανόνες της οποίας πολλές φορές παραβλέπονται, από αυτόν τον ίδιο για τον οποίο έχουν θεσµοθετηθεί. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Α Μηχανικός Σε κάθε πλοίο ο Α' µηχανικός είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώνει ότι η οργάνωση των φυλακών είναι αρκετή για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, λαµβάνοντας υπ'όψη τα ακόλουθα : Τον τύπο και την κατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού Τις ειδικές µορφές λειτουργίας, τις υπαγορευόµενες από τις καιρικές συνθήκες, πάγο, µολυσµένα νερά, ρηχά νερά, αντίξοες συνθήκες πλεύσης, αποφυγή ατυχήµατος ή καταπολέµηση ρύπανσης Τα προσόντα και εµπειρία του πληρώµατος, που απαρτίζει την φυλακή Τους διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς. Ο Α µηχανικός είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία διαδικασιών και την έκδοση εντολών, σύµφωνα µε τις βασικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το γραφείο, επί θεµάτων ως : ενέργειες και αρµοδιότητες του αξιωµατικού φυλακής τήρηση βιβλίων και αρχείων καθαριότητα και τάξη

11 ορθή σήµανση σωστή ένδυση του προσωπικού µηχανής τήρηση των διαδικασιών ασφαλούς εργασίας ανάπαυση και αντιµετώπιση τυχόν προσωπικών προβληµάτων µέλους του πληρώµατος µηχανής αναπτύσσει τον σχεδιασµό για την συντήρηση των µηχανολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου συµµετέχει στην Οµάδα ιαχειρίσεως του πλοίου ελέγχει την απόδοση του τµήµατος µηχανοστασίου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί και συµφωνηθεί καθορίζει την διαίρεση εργασιών, σε συνεργασία µε τον υποπλοίαρχο και τον Β µηχανικό βεβαιώνεται ότι το πλοίο είναι εφοδιασµένο µε τα απαιτούµενα καύσιµα και νερό καθορίζει την πετραίλευση του πλοίου Ειδικότερα : Υπό την καθοδήγηση του Α' µηχανικού, οι µηχανικοί της φυλακής ή σε υπηρεσία είναι υπεύθυνοι για τις απαιτούµενες επιθεωρήσεις, λειτουργία και έλεγχο όλων των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού, της αρµοδιότητός των. Ο Α' µηχανικός, σε συνεργασία µε τον πλοίαρχο, πρέπει να προγραµµατίζει έγκαιρα τις ανάγκες για το επόµενο ταξίδι, όπως πετρέλαιο, νερό, λιπαντικά, χηµικά, αναλώσιµα και άλλα ανταλλακτικά, εργαλεία, προµήθειες κλπ. Ο Α µηχανικός πρέπει να επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για : την ενηµέρωση του για την κατάσταση και της λειτουργία των µηχανολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου την εκπόνηση και τήρηση σχεδίων συντήρησης των µηχανηµάτων και συστηµάτων του πλοίου την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών τις διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής την σωστή ενηµέρωση του πληρώµατος στα µηχανικά συστήµατα του πλοίου και τις διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης την τήρηση των κανόνων και απαιτήσεων, που ορίζονται από διεθνείς και εθνικούς κανόνες και τους κανονισµούς του νηογνώµονος την ενηµέρωση του πλοιάρχου σε θέµατα ασφαλείας και αποδόσεως των µηχανολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου την ενηµέρωση του πληρώµατος σε θέµατα ασφαλείας, που λειτουργούν από τον µόνιµο εξοπλισµό και τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις του πλοίου την ορθή και αποδοτική διαίρεση εργασίας στους υφισταµένους του την τήρηση των κανόνων ασφαλείας εργασίας την τήρηση όλων γραπτών κειµένων, ηµερολογίων και εκθέσεων, σύµφωνα µε την νοµοθεσία και την πρακτική της εταιρίας

12 την εφαρµογή ενεργειών καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, σύµφωνα µε τις οδηγίες και διαδικασίες, που έχουν εκδοθεί από την εταιρία την εκτέλεση επισκευών και τον ορισµό εργολάβων, σύµφωνα µε τις οδηγίες ή την προκαθορισµένη πολιτική της εταιρίας και σε συνεννόηση µε τον πλοίαρχο την τήρηση πειθαρχίας του προσωπικού µηχανής τον καθορισµό και τήρηση των φυλακών την τήρηση του χρόνου αναπαύσεως του προσωπικού µηχανής και τον καθορισµό των υπερωριών και την κατ αποκοπή αµοιβής, για την εκτέλεση έξτρα εργασιών Ο Α µηχανικός είναι υπεύθυνος προς τον πλοίαρχο και την εταιρία για την εφαρµογή της πολιτικής της, των οδηγιών της, την εκπλήρωση των απαιτήσεων του ναυλοσυµφώνου, την ασφάλεια των µηχανολογικών συστηµάτων του πλοίου, την ασφάλεια, την ενηµερότητα, την εκπαίδευση, και την πειθαρχία του υφισταµένου του προσωπικού, την εκτέλεση των οδηγιών και διαταγών του πλοιάρχου που αφορούν το προσωπικό µηχανής, την ετοιµότητα και απόδοση του µηχανοστασίου και την λειτουργία του υπό οιαδήποτε συνθήκες εκµετάλλευσης, πλου ή εκτάκτου ανάγκης. Κατά την ανάληψη καθηκόντων ο Α µηχανικός πρέπει να ενηµερωθεί πλήρως για την λειτουργία και κατάσταση του µηχανοστασίου και των µηχανολογικών/ ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών συστηµάτων και των αυτοµατισµών, όπου υπάρχουν. Οπου παρατηρήσει ανωµαλίες, αναλόγως της έκτασής των, θα πρέπει να τις γνωρίσει αµέσως στον πλοίαρχο και στην εταιρία και να ζητήσει οδηγίες. Σε συνθήκες που χρήζουν ετοιµότητα και προσοχή κατά τον πλου, κοντά σε επικίνδυνες ακτές ή µε κακές καιρικές συνθήκες ο Α µηχανικός οφείλει να ευρίσκεται στο µηχανοστάσιο και να έχει προετοιµάσει τα µηχανήµατα για έξτρα απόδοση, εάν αυτή ζητηθεί από τον πλοίαρχο, και να έχει σε κατάσταση ετοιµότητας όλα τα προσφερόµενα εναλλακτικά συστήµατα λειτουργίας των µηχανηµάτων, της πηδαλιουχίας και της ασφαλείας του πλοίου. Αναλόγως τα αυτά ισχύουν στο αγκυροβόλιο ή στο λιµάνι ή κατά την διαχείριση επικινδύνων φορτίων και κατά την πετρέλευση. Β Μηχανικός Ο Β µηχανικός πρέπει να είναι σε θέση να αντικαταστήσει τον Α µηχανικό ανά πάσαν στιγµή. Ως εκ τούτου η ενηµέρωση του πρέπει να είναι πλήρης επί της καταστάσεως λειτουργίας των µηχανηµάτων και συστηµάτων του πλοίου, των διαδικασιών, και οδηγιών που έχουν εκδοθεί από την εταιρία, τον πλοίαρχο και τον Α µηχανικό. Τα ιδιαίτερα καθήκοντα του καθορίζονται από τη εθνική νοµοθεσία,

13 τους κανόνες της εταιρίας και τις οδηγίες του Α µηχανικού. Γενικώς ευρίσκεται σε άµεση επαφή και γνώση της κατάστασης λειτουργίας και ετοιµότητας των µηχανηµάτων και οργάνων, του επιπέδου γνώσεων, δυνατοτήτων και αναγκών του πληρώµατος µηχανής, την διαίρεση εργασιών και τον καθορισµό φυλακών, των αναγκών και των απαιτήσεων ανάπαυσης του πληρώµατος µηχανής, της λειτουργίας και ετοιµότητας των µέσων ασφαλείας, των διαδικασιών ασφαλείας και ασφαλούς εργασίας, και συνεργάζεται, ενηµερώνει και συµβουλεύει τον Α µηχανικό επί όλων των επί µέρους θεµάτων, επί των οποίων µπορεί να ζητήσει αυτός την γνώµη και βοήθειά του. Ο Β µηχανικός φροντίζει για την εκτέλεση των οδηγιών του Α µηχανικού, επιβλέπει την καλή εκτέλεσή τους, και καταγράφει τα απαραίτητα γραπτά στοιχεία, µετρήσεις κλπ και, µε το πέρας, αναφέρεται πάντοτε στον Α µηχανικό. Ο Β µηχανικός δέχεται τις αναφορές εκτέλεσης καθηκόντων και εργασιών από τον/τους Γ µηχανικό, ηλεκτρολόγο/ηλεκτρονικό, τον αντλιορό, τον/τους δόκιµο κλπ και αναλόγως αναφέρεται στον Α µηχανικό. Ο Β µηχανικός συµµετέχει στην Οµάδα ιαχειρίσεως του πλοίου. Αλλοι µηχανικοί Τα καθήκοντα και αρµοδιότητες των άλλων µηχανικών καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία και τις οδηγίες της εταιρίας. Αξιωµατικός φυλακής Ο αξιωµατικός φυλακής είναι απ ευθείας υπεύθυνος στον Α µηχανικό και έχει ευθύνη για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του µηχανοστασίου, κατά την διάρκεια της φυλακής του. Πριν από την παράδοση της φυλακής του ο αξιωµατικός πρέπει να επιβεβαιώσει την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων και να έχει κάνει όλες τις εγγραφές στο ηµερολόγιο. Η παράδοση µπορεί να γίνει µόνο στο νέο αξιωµατικό φυλακής και µόνο αφού ενηµερωθεί επί της καταστάσεως λειτουργίας του µηχανοστασίου και επιβεβαιώσει ότι είναι ικανοποιηµένος µε την ενηµέρωση. Ο αποχωρών αξιωµατικός φυλακής δεν πρέπει να παραδώσει τα καθήκοντά του εάν αντιληφθεί ότι ο παραλαµβάνων δεν θα είναι ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Το αυτό θα συµβεί εάν αντιληφθεί ότι και τα άλλα µέλη, που αποτελούν την φυλακή, δεν είναι σε θέση και κατάλληλα για να εκτέλεσουν σωστά τα καθήκοντά τους. Στις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να ενηµερωθεί αµέσως ο Α

14 µηχανικός. Προ της αναλήψεως της φυλακής ο αξιωµατικός φυλακής πρέπει να είναι ικανοποιηµένος ότι γνωρίζει : τις πάγιες και τυχόν ειδικές οδηγίες και διαταγές του Α µηχανικού, τις σχετικές µε την λειτουργία των µηχανηµάτων και των συστηµάτων του πλοίου την κατάσταση και το είδος τυχόν εργασιών που εκτελούνται και µπορεί να επηρεάζουν την λειτουργία και ασφάλεια του πλοίου ιδιαίτερα ανατεθέντα καθήκοντα σε µέλη του πληρώµατος µηχανοστασίου την εναποµένουσα ποσότητα καυσίµων και ύδατος, στις δεξαµενές, των λυµάτων και ύδατος σεντινών κλπ την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος καθαρισµού ακαθάρτων και καταστροφής ή αποθήκευσης απορριµάτων τα ανοικτά ή κλειστά επιστόµια και ιδιαίτερα αυτών που ευρίσκονται επί του σκάφους (εισαγωγές/εξαγωγές, µπούνια κλπ) την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκαταστάσεως παραγωγής και διανοµής, των κυκλωµάτων, διακοπτών, ασφαλειών κλπ την κατάσταση λειτουργίας των συναγερµών, ενδεικτικών οπτικών και ακουστικών οργάνων και των αυτοµατισµών, σύµφωνα µε κωδικοποιηµένη κατάσταση, που πρέπει να είναι διαθέσιµη στο σηµείο ελέγχου του µηχανοστασίου µε µέριµνα του Α µηχανικού την κατάσταση των συστηµάτων εσωτερικής επικοινωνίας µε την γέφυρα, Α µηχανικό, γραφείο µηχανής και χώρων συγκεντρώσεως αναψυχής του πληρώµατος την παρούσα ή επικείµενη κατάσταση πλου του πλοίου σε περιοχή µε περιορισµένη ορατότητα, πλησίον ακτών ή στενών, µεγάλης ναυτιλιακής κινήσεως, κακοκαιρίας, της παρουσίας πάγων, αβαθών και άλλων ναυτιλιακών κινδύνων την κατάσταση και διαθεσιµότητα των µέσων εντοπισµού και κατάσβεσης πυρκαϊάς καθώς και την λειτουργία των ανιχνευτών εκκριτικών αερίων την παρουσία επικινδύνων και ευφλέκτων υλών την δυνατότητα του πληρώµατος µηχανής να ανταποκριθεί ασφαλώς σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (φωτιά, διαρροή, κατάκλιση, σύγκρουση κλπ) και να κάνει χρήση των αναλόγων µέσων ασφαλείας, σύµφωνα µε τις εντολές και τις οδηγίες του Ο αξιωµατικός φυλακής µηχανοστασίου είναι υπεύθυνος έναντι του αξιωµατικού φυλακής γεφύρας, στον οποίο πρέπει να γνωρίζει την καλή λειτουργία ή µη της(των) προωστηρίου µηχανής(ών) και της κανονικής και ασφαλούς απόδοσης ηλεκτρικής ενεργείας. Το αυτό απαιτείται όταν το µηχανοστάσιο λειτουργεί ως µη επανδρωµένο. Επί πλέον πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα όργανα, ενδεικτικά, συναγερµοί και αυτοµατισµοί λειτουργίας και ασφαλείας λειτουργούν και δίνουν τις σωστές ενδείξεις, σύµφωνα µε έναν κωδικοποιηµένα πίνακα ή οδηγίες που πρέπει να διατίθενται επί του

15 πλοίου, µε µέριµνα της εταιρίας ή/και του Α µηχανικού. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του µηχανοστασίου χωρίς προσωπικό ο αξιωµατικός φυλακής πρέπει να παραµένει άµεσα διαθέσιµος και σε θέση από όπου θα µπορεί να ανταποκριθεί σε ένα µήνυµα συναγερµού ή εκτάκτου ανάγκης. Σε περίπτωση ανωµαλίας ο αξιωµατικός φυλακής πρέπει να αναφερθεί στον Α µηχανικό και να ζητήσει οδηγίες για τυχόν ανάγκη αποµονώσεως των αυτοµατισµών και επανδρώσεως του µηχανοστασίου. Εν τούτοις σε καταστάσεις όπου χρειάζεται άµεση ανταπόκριση και ενέργεια ο αξιωµατικός φυλακής θα πρέπει να έχει την γνώση και εµπειρία ώστε να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια του, των επιβαινόντων και του φορτίου. Σε περίπτωση εισόδου αξιωµατικού σε µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο τότε : τούτο πρέπει να γίνεται γνωστό στον αξιωµατικό φυλακής γεφύρας να ενηµερώνεται η γέφυρα τηλεφωνικώς, σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των είκοσι λεπτών, ή να γίνει χρήση του συναγερµού «νεκρού ανθρώπου» να γίνεται γνωστή στη γέφυρα η αποχώρηση του εισελθόντος αξιωµατικού και η επαναφορά στην κατάσταση µη επανδρωµένου µηχανοστασίου Ο αξιωµατικός φυλακής εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος της λειτουργίας του µηχανοστασίου και σε περίπτωση παρουσίας του Α µηχανικού, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ότι αναλαµβάνει αυτός την ευθύνη. Είναι στα καθήκοντα του αξιωµατικού φυλακής η περιοδική επιθεώρηση καλής λειτουργίας όλων των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστηµάτων του πλοίου (καθώς επίσης και του συστήµατος πηδαλιουχίας και εκείνου εκτάκτου ανάγκης, που περιλαµβάνονται στον όρο «µηχανολογικό»), των λεβήτων, σωληνώσεων (ιδιαίτερα εκείνων τροφοδοτήσεως πετρελαίου υπό πίεση), των υδραυλικών συστηµάτων και εκείνων πιέσεως αέρος, των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, των εξαγωγών, του περιεχοµένου των δεξαµενών, της καλής κατάστασης των µονώσεων, της κατάστασης των σεντινών, των επιστοµίων, των καθαριστήρων πετρελαίου, της καθαριότητας και ευταξίας του µηχανοστασίου κλπ και γενικώς κάθε µέσου που εξασφαλίζει την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του µηχανοστασίου και των µέσων πηδαλιουχίας του πλοίου, σε κανονική κατάσταση και σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί από τον αξιωµατικό γεφύρας για επικείµενη κατάσταση έκτακτης προσοχής ο αξιωµατικός φυλακής µηχανής θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία τα µηχανήµατα εκείνα που θα παράσχουν επιπλέον ισχύ ή δυνατότητα περισσοτέρων κινήσεων

16 στα προωστήρια µηχανήµατα, την παροχή επιπλέον ηλεκτρικής ισχύος, στην ετοιµότητα του συστήµατος πηδαλιουχίας και εκείνου ανάγκης κλπ. Σε περίπτωση λειτουργίας µε µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο του θα πρέπει να επανδρωθεί µε το πλήρωµα φυλακής και, εν ανάγκει, µε όλο το πλήρωµα µηχανοστασίου. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που το πλοίο ευρίσκεται σε ανοικτό και επικίνδυνο αγκυροβόλιο. Τότε ο αξιωµατικός φυλακής θα πρέπει να παραµένει σε ετοιµότητα και να τηρεί το µηχανοστάσιο κατάσταση αµέσου λειτουργίας, µε το ανάλογο πλήρωµα µηχανής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του πλοιάρχου. Επίσης θα πρέπει να είναι διαθέσιµα τα µέσα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, που διαθέτει το πλοίο. Είναι απαραίτητο να γίνει συνείδηση ότι είτε εν πλω, είτε εν όρµω, είτε εν λιµένι, είτε κατά την διάρκεια αναµονής ή επισκευών, µε πλήρες ή µε µειωµένο πλήρωµα, η παρουσία αξιωµατικού φυλακής είναι επιβεβληµένη. Ο αξιωµατικός φυλακής πάντοτε θα πρέπει να επιµελείται της ασφαλείας του πλοίου, των επιβαινόντων και εργαζοµένων σε αυτό, σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρίας και του Α µηχανικού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ζητά την τήρηση σε κατάσταση λειτουργίας όλων των απαραιτήτων µέσων ασφαλείας, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις περιστάσεις. Η τήρηση της καθαριότητας και ευταξίας µέσα στο µηχανοστάσιο είναι µία από τις εξασφαλίσεις για την καλή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του µηχανοστασίου, στην οποία ο αξιωµατικός φυλακής θα πρέπει να δίδει πάντοτε ιδιαίτερη επιµέλεια. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Για την ελάττωση των επιπτώσεων ή και αποφυγή µιας ζηµίας, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, χρειάζεται γνώση, ετοιµότητα, ταχύτητα και ψυχραιµία. Αυτά επιτυγχάνονται µόνον µε εκπαίδευση, σαφείς οδηγίες, άσκηση, πείρα, πειθαρχία και ύπαρξη καλής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του πλοίου. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι πάντοτε διαθέσιµα σε όλους γι αυτό η εταιρία, ο πλοίαρχος και ο Α µηχανικός πρέπει να κάνουν ότι είναι δυνατό για να τα αποκτήσουν οι υφιστάµενοί τους. Χρόνος που δαπανάται προς την κατεύθυνση αυτή δεν είναι χαµένος, όπως καµία φορά πιστεύεται, αλλά µπορεί να σώσει ζωές, περιουσία, καταστροφή περιβάλλοντος κλπ. Ειδικότερα πρέπει :

17 Το πλήρωµα να είναι ενηµερωµένο ώστε να µπορεί να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσµατικά βάσει προκαθορισµένων οδηγιών και σύµφωνα µε τον τύπο του κάθε πλοίου και του περιστατικού που αντιµετωπίζει. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η εκτέλεση τακτικών και πραγµατικών γυµνασίων ετοιµότητας Κάθε ενέργεια να γίνεται κατόπιν σαφών διαταγών που δίδονται από τον Α µηχανικό ή απευθείας από τον Πλοίαρχο, αναλόγως, ή στην απουσία των ανωτέρω από τον αντικαταστάτη ή τον αξιωµατικό φυλακής Σε απόλυτα έκτακτες περιπτώσεις, όπου χρειάζεται άµεση αντίδραση και δεν υπάρχει χρόνος για να ζητηθούν οδηγίες, τότε πρέπει να πρυτανεύσει η καλύτερη κρίση του κάθε µέλους του πληρώµατος µηχανοστασίου και να ενεργήσει για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της κατάστασης ανάγκης. Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης δηµιουργούνται σε περιπτώσεις όπως : κακοκαιρίας πυρκαϊάς κατάκλισης προσάραξης πρόσκρουσης σύγκρουσης ακυβερνησίας κινδύνου ζωής πειρατείας κλπ Το θέµα της αντιµετώπισης των περιστατικών εκτάκτου ανάγκης αναπτύσσεται διεξοδικά σε χωριστό κεφάλαιο. Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ Παρ όλη την αυτοµατοποίηση και τα συστήµατα συναγερµού, που µπορεί να διατίθενται σε ένα πλοίο, ο ανθρώπινος παράγων πάντοτε παραµένει ο µοναδικός παράγων που θα ερµηνεύσει και θα αντιµετωπίσει κάθε κατάσταση. Γι αυτό η καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων του πλοίου είναι πρωταρχικής σηµασίας. Ο Α µηχανικός, σαν καλός διαχειριστής του τµήµατός του, θα πρέπει να γνωρίζει, κατά τον πληρέστερο τρόπο, τις δυνατότητες, αδυναµίες και προβλήµατα, που τυχόν αντιµετωπίζει κάθε µέλος του πληρώµατός του, και να φροντίζει να συµπεριφέρεται ανάλογα. Η διαίρεση καθηκόντων και εργασιών, µέσα από τις θεσµοθετηµένες υπηρεσίες του κάθε µέλους του πληρώµατος µηχανοστασίου, θα

18 πρέπει να αντιµετωπίζονται µε γνώµονα τα ανωτέρω. Η κόπωση, η κίνηση του πλοίου στη θάλασσα, οι κραδασµοί, ο θόρυβος του µηχανοστασίου, ο κακός φωτισµός, οι οσµές, η ακαθαρσία, είναι στοιχεία που προέρχονται από την ζωή και εργασία επάνω στο πλοίο, που επηρεάζουν αρνητικά ένα άτοµο. Τα ανωτέρω µπορεί να αθροίζονται µε κακό ή µονότονο φαγητό, έλλειψη συντροφιάς της εκλογής του ατόµου, έλλειψη επικοινωνίας µε προσφιλή πρόσωπα κλπ. Είναι στη φροντίδα του Α µηχανικού, σε επικοινωνία µε τον Πλοίαρχο και µε την εταιρία να εντοπίσει τις ανωτέρω ιδιαιτερότητες και προβλήµατα του προσωπικού του και να ζητήσει την αντιµετώπισή των κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οσον αφορά εκείνες τις διαδικασίες,που αφορούν άµεσα τις εντολές που ο ίδιος εκδίδει, θα πρέπει να τις αναµορφώνει έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν κακές επιπτώσεις στη απόδοση του πληρώµατός του.

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο Η Γ Ι Ε Σ Γ Ε Φ Υ Ρ Α Σ Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ - αναλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Σελίδα 1 / ΠΑΡΑΤΗΜΑ I/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 /2013 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα ελέγχου ετοιµότητας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

Πρόγραµµα ελέγχου ετοιµότητας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 12-06-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 11287 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τους όρους, τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0701: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1

Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP): Αυτόνοµα Μικρά Σκάφη για την Αντιµετώπιση Πετρελαιοκηλίδων 1 Νικόλαος Π. Βεντίκος 2 και Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης 3 Η δυνατότητα χρήσης ροµποτικών (µη επανδρωµένων)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ταχ. Διευθ. :

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Αρ. Μελ: 34/ 2016 «Ετήσια προληπτική συντήρηση και επιτήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέσει για το διάστημα της σύμβασης, Η/Υ με το απαραίτητο λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας Καλώς ήλθατε Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα 1 Ηλεκτρικό ρεύμα και κίνδυνοι Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βασικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/9/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/9/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:16956 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους

Τριφασικό Εύρος ισχύος: kva. Ιδανικό για μικρής ισχύος εγκαταστάσεις φωτισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους Stabilux Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ρυθμιστές Ροής Φωτός EMR ΤMR PMR PMΤ Μονοφασικό 3.5-15 kva 10.5-45 kva 9-65 kva 10-220 kva Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού. Ιδανικό για μικρής ισχύος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. c) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται συνολικά µικρότερο µήκος του στροβίλου για κάθε ιπποδύναµη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. c) Με τον µικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται συνολικά µικρότερο µήκος του στροβίλου για κάθε ιπποδύναµη. ΒΑΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙ Α Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΝΟΜΑ... ΕΠΙΘΕΤΟ... ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Σε ενα ατµοστροβιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: 1. Να έχουν εξασφαλίσει ενυπόγραφη έγκριση εισόδου (Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 03/11/ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αριθμ. πρωτ.: 17430 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2 66132, ΔΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.: Κωνσταντινίδου Στ. ΤΗΛ.: 25210 28581, 25210 28580 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ CPV:42160000-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 CPV:42160000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003246563 2015-11-03

15REQ003246563 2015-11-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 03-11 - 2015 Αρ. Πρωτοκ :.Υ. Αρ. Προσφοράς : 38Μ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πανόραμα 28/1/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.000 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. 130 27 εκ 2005 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ

Πολιτική της ΕΛΠΕ για ΥΑΠ Αυτή η αναφορά είναι αποκλειστικά για χρήση της Ελληνικά Πετρέλαια. Ηµερίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα:«ατυχήµατα µεγάλης έκτασης (οδηγία SEVESO)», Αθήνα, 9.5.2007 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: ΤΗΛ.: /228 FAX :

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: ΤΗΛ.: /228 FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 11.11.2016 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 1. Tο ΕΚΣΕΔ έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα στην περιοχή ευθύνης του (Search and rescue region

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα