ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 466/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 466 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2003 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμών του 2003 και σύμφωνα με το άρθρο 7 των περί των Βασικών Απαι τήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προ'ίόντων Νόμων του 2002 έως 2005, γνωστοποιεί στον Πίνακα που ακολουθεί τους τίτλους και αριθμούς των τεχνικών προδιαγραφών, τήρηση των οποίων προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με το εδάφιο (3) του Κανονισμού 7 των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμιον του Η δημοσίευση της παρούσας Γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καταργεί τη Γνωστοποίηση (Κ.Δ.Π. 585/2004) που δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα ΙΙΙ(Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 3865 και ημερ (3741)

2 3742 (1) ΕΝ 81-3:2000 ΕΝ 115:1995 ΠΡΟΊΎΠΟΥ ΕΝ 115/Α1:1998 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΙ\ΊΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την &)'Κατάσταση ανελί..-υστήρων - Μέρος 3: Ηλεκτρικοί και υδραυλικοί ανελ1cljστήρες μικρών φορτίων Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και &)'Κατάσταση 1CIJλιομένων κλιμάκων και 1CIJλιομένων πεζοδρομίων Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση 1CIJλιομένων κλιμάκων και 1CIJλιομένων πεζοδρομίων - Τροπολογία 1 ΙΙΜΕΡΟΊ\ωΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΕ.Ε. (2) ΕΝ 201:1997 ΕΝ 201/Α1:2000 ΕΝ 280:2001 ΕΝ 289:1993 ΕΝ 292-1:1991 ΕΝ 292-2:1991 ΕΝ 292-2/ΑΙ:1995 ΕΝ 294:1992 ΕΝ 349:1993 ΕΝ 415-1:2000 ΕΝ 415-2:1999 ΕΝ 415-3:1999 ΕΝ 415-4:1997 ΕΝ 418:1992 ΕΝ 422:1995 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές έγχυσης με πίεση - Απαιτήσεις ασφάλειας Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές έγχυσης με πίεση - Απαιτήσεις ασφάλειας - Τροπολογία 1 Κινητές ανυψούμενες πλατφόρμες εργασίας - Υπολογισμοί σχεδιασμού - κριτήρια ευστάθειας - Κατασκευή - Ασφάλεια - Έλεγχοι και δοκιμές Ασφάλ.εια μηχανών - Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Πρέσες διαμόρφωσης με συμπίεση και μεταφορά - Απαιτήσεις ασφάλειας για τον σχεδιασμό Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες γενικές αρχές σχεδιασμού - Μέρος 1: Βασική ορολογία, μεθοδολογία. Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Μέρος 2: Τεχνικές αρχές και προδιαγραφές Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Μέρος 2: Τεχνικές αρχές και προδιαγραφές - Τροπολογία 1 Ασφάλεια μηχανών - Αποστάσεις ασφαλείας για την αποτροπή προσέγγισης εmκίνδυνων ζωνών από τα άκρα Ασφάλεια μηχανών - Ελάχιστα διάκενα προς αποφυγή σύνθλιψης μερών του ανθρώmνου σώματος Ασφάλεια μηχ.ανών συσκευασίας - Μέρος 1: ορολογία και ταξινόμηση μηχανών συσκευασίας και συναφούς εξοπλισμού Ασφάλεια μηχ.ανών συσκευασίας - Μέρος 2: Μηχανές συσκευασίας προ μορφοποιημένων δοχείων σταθερού σχήματος Ασφάλεια μηχανών συσκευασίας - Μέρος 3: Μηχανές μορφοποίησης, πλήρωσης και σφράγισης Ασφάλεια μηχανών συσκευασίας - Μέρος 4: Παλετοποιητές και αποπαλετοποιητές Ασφάλεια μηχανών - Εξοπλισμός έκτακτης διακοπής, λειτουργικά στοιχεία - Αρχές σχεδιασμού Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Ασφάλεια - Μηχανές έκχυσης σε μήτρες με εμφύσηση για την παραγωγή κοίλων αντικειμένων - Απαιτήσεις για το σχεδιασμό και κατασκευή :

3 3743 (1) ΕΝ 453:2000 ΙΠ>ΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων - Αναδευτήρες ζύμης - Απαιτησεις ασφάλειας και υγιεινής ΙΠ>ΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ 454:2000 ΕΝ 457:1992 Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων - Πλανητικοί αναδευτήρες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Ασφάλεια μηχανών ~ Ελεγκτικά σήματα κινδύνου - Γενικές απαιτήσεις, σχέδιο και δοκιμές (ISO 7731 : Τροποποιημένο) ΕΝ474-1:1994 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ΕΝ 474-1/Al:1998 Χωματουργικά μηχανήματα -Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις - Τροπολογία 1 ] ΕΝ 474-2:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 2: Απαιτήσεις για ερπυστριοφόρους προωθητές ΕΝ 474-3:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - 3: Απαιτήσεις για φορτωτές Ασφάλεια :.- Μέρος ΕΝ474-4:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές με εκσκαφέα ΕΝ 474-5:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις για υδραυλικούς εκσκαφείς ΕΝ 474-6:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 6: Απαιτήσεις για φορτηγά ανατρεπόμενα ΕΝ 474-7:1998 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 7: Απαιτήσεις για αποξέστες ΕΝ 474-8:1998 Χωματουργικά μηχανήματα.- Ασφάλεια - 8: Απαιτήσεις για ισοπεδωτές Μέρος ΕΝ 474-9:1998 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 9: Απαιτήσεις για σωληνοθέτες ΕΝ :1998 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Απαιτήσεις για εκσκαφείς τάφρων ΕΝ :1998 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 11: Απαιτήσεις για συμmεστές γαιών ΕΝ 500-1: 1995 ΕΝ 500-2:1995 Κινητά μηχανήματα οδοποιίας - Ασφάλεια - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις Knrητά μηχανήματα οδοποιίας - Ασφάλεια - Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για εκγλυπτικές μηχανές οδών

4 3744 (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 500-3:1995 ΕΝ 500-4:1995 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Κινητά μηχανήματα οδοποιίας - Ασφάλεια - Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές σταθεροποίησης εδάφους Κινητά μηχανήματα οδοποιίας - Ασφάλεια - Μέρος 4: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές συμπίεσης ΔΗ.ΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ 528:1996 ΕΝ 528/ΑΙ:2002 Εξοπλισμός σε σιδηροτροχιές για αποθήκευση - Ασφάλεια Εξοπλισμός σε σιδηροτροχιές για αποθήκευση - Ασφάλεια- Τροπολογία ΕΝ 536:1999 Μηχανήματα οδοποιίας - ΕΥκαταστάσεις ανάμιξης ασφάλτου - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 547-1:1996 Ασφάλεια μηχανών - Μετρήσεις του ανθρωπίνου σώματος - Μέρος 1: Αρχές για προσδιορισμό των διαστάσεων που απαιτούνται Υια ανοίγματα πρόσβασης ολοκλήρου σώματος σε μηχα-νές ΕΝ 547-2:1996 ΕΝ 547-3:1996 Ασφάλεια μηχανών - Μετρήσεις του ανθρωπίνου σώματος - Μέρος 2: Αρχές για προσδιορισμό των διαστάσεων που απαιτούνται για ανοίγματα πρόσβασης Ασφάλεια μηχανών - Μετρήσεις του ανθρωπίνου σώματος - Μέρος 3: Ανθρωπομετρικά δεδομένα ΕΝ 563:1994 ΕΝ 563/ΑΙ:1999 ΕΝ 574:1996 ΕΝ 608:1994 Ασφάλεια μηχανών - Θερμοκρασίες απτομένων επιφανειών - Δεδομένα εργονομίας για τον καθορισμό οριακών τιμών θερμοκρασίας για εmφάνειες με υψηλή θερμοκρασία Ασφάλεια μηχανών - Θερμοκρασίες απτομένων επιφανειών - Δεδομένα εργονομίας για τον καθορισμό οριακών τιμών θερμοκρασίας για εmφάνειες με υψηλή θερμοκρασία- Τροπολογία 1 Ασφάλεια μηχανών - Διατάξεις έλζυχου με χρήση και των δύο χεριών - Λειτουργικά δεδομένα - Αρχές για το σχεδιασμό Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Φορητά αλυσοπρίονα - Ασφάλεια ΕΝ :1999 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Ασφάλεια σχιστηρίων κορμών - Μέρος 1: Σχιστήρια σφήνας ΕΝ 609-2: 1999 ΕΝ 614-1:1995 ΕΝ 614-2:2000 ΕΝ 617:2001 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - σχιστήρια κορμών - Ασφάλεια - Μέρος 2: Σχιστήρια με κοχλία Ασφάλεια μηχανών - Αρχές εργονομικού σχεδιασμού - Μέρος 1: Ορολογία και γενικές αρχές Ασφάλεια μηχανών - Αρχές εργονομικού σχεδιασμού - Μέρος 2: Αλληλεmδράσεις μεταξύ του σχεδιασμού των μηχανών και των καθηκόντων εργασίας Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρισμού - Απαιτήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για τον εξοπλισμό αποθήκευσης χύδηνυλικών σε σιλό, αποθήκες, κάδους και χωνιά ΕΝ 618:2002 Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρισμού - Απαιτήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Υια εξοπλισμό μηχανικής τροφοδοσίας χύδην υλικών εκτός των σταθερών ταινιόδρομων

5 3745 ΑΡΙ0ΜΟΣ ΠΤΛΟΣ ENAPMONIΣMENOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ 619:2002 Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρσμού - Απαιτήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για εξοπλισμό μοναδιαίων φορτίων μηχανικού εξοπλισμού ΕΝ 620:2002 Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρισμού - Απαιτήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για σταθερούς ταινιόδρομους ΕΝ 626-1:1994 Ασφάλεια μηχανών - Μείωση των κινδύνων για την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που εκπέμπονται από μηχανές - Μέρος 1: Αρχές και προδιαγραφές για τους κατασκευαστές μηχανών ΕΝ 626-2:1996 Ασφάλεια μηχανών - Μείωση των κινδύνων για την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που εκπέμπονται από μηχανές - Μέρος 2: Μεθοδολογία οδηγούσα σε διαδικασίες επαλί1θευσης ΕΝ 627:1995 Προδιαγραφή για εγγραφή δεδομένων και παρακολούθηση ανελκυστήρων,!ι..ιιλιομένων κλιμάκων και κυλιομένων πεζόδρομων ΕΝ 632:1995 Γεωργικά μηχανήματα - Συγκρότημα θεριζοαλωνιστικών μηχανών και μηχανών αποθήκευσης χορτονομής - Ασφάλεια ΕΝ 690:1994 Γεωργικά μηχανήματα - Κοπροδιανομείς Ασφάλεια ΕΝ 692:1996 Μηχανικοί mεστήρες Ασφάλεια Προειδοποίηση): Η παρούσα δημοσίευση δεν αφορά τις πρέσες με άκαμπτο συμπλέκτη που αναφέρονται στις παραγράφους 5.2.3, 5.3.2, και 5.5.2, στους πίνακες 2, 3, 4 και 5 και στα παραρτήματα Α και Β1 του προτύπου ΕΝ 692, για τις οποίες η παρούσα δημοσίευση δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/371Εκ. ΕΝ 693:2001 Εργαλειομηχανές - Ασφάλεια - Υδραυλικοί mεστήρες ΕΝ 704:1999 Γεωργικά μηχανήματα - Ανυψωτικά δεμάτων Ασφάλεια ΕΝ 706:1996 Γεωργικά μηχανήματα - Μηχανές βλαστολόγησης αμπέλου - Ασφάλεια ΕΝ 707:1999 Γεωργικά μηχανήματα - Δεξαμενές αποβλήτων Ασφάλεια ΕΝ 708:1996 Γεωργικά μηχανήματα - Μηχανήματα κατεργασίας εδάφους με εργαλεία τροφοδοτούμενα από δυμαμοδότη ΕΝ 708/Α1:2000 Γεωργικά μηχανήματα - Μηχανές κατεργασίας εδάφους με μηχανοκίνητα εργαλεία - Ασφάλεια - Τροπολογία 1 ΕΝ 709:1997 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Ελκυστήρες πεζού χειριστή με προσαρμοσμένο περιστροφικό, σκαπτικό, μηχανοκίνητες τσάπες, μηχανοκίνητες τσάπες μι: τροχούς οδήγησης - Ασφάλεια ΕΝ 709/Α1:1999 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Ελκυστήρες πεζού χειριστή με προσαρμοσμένο περιστροφικό, σκαπτικό μηχανοκίνητες τσάπες, μηχανοκίνητες τσάπες με τροχούς οδήγησης - Ασφάλεια - Τροπολογία 1

6 3746 ΗΜΕΡΟ1\ΠΙΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ιιροnήου (1) ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ΔΠΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ΕΝ 710:1997 Απαιτήσεις ασφάλειας για μηχανήματα, ενκαταστάσεις και συναφή εξοπλισμό για διαμόρφωση χυτών και κατασκευή πυρήνων ΕΝ 741:2000 Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρισμού - Απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα και τα εξαρτήματα τους για πνευμαπκό χειρισμό χύδην υλικών ΕΝ 745:1999 Γεωργικά μηχανήματα - Περιστροφικά χορτοκοπτικά και χορτοκοπτικά αρθρωτού μαχαιριού - Ασφάλεια ΕΝ 746-1:1997 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικό εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας ΕΝ 746-2:1997 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας για αποτήματα καύσης και διαχείρισης καυσίμου ΕΝ 746-3:1997 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφάλειας για τη δημιουργία και των ατμοσφαιρικών αερίων ΕΝ 746-4:2000 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας Μέρος 4: Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας εmμετάλλωσης αν ΕΝ 746-5:2000 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας - Μέρος 5: Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας σε λου.τρό άλατος ΕΝ 746-8:2000 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας - Μέρος 8: Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για εξοπλισμό βαφής ΕΝ 774:1996 Εξοπλισμός κήπου - Αυτοδύναμα φορητά θαμνοκοπτικά εργαλεία - Ασφάλεια ΕΝ 774/ΑΙ:1997 Εξοπλισμός 1Ι.."ήπου - Αυτοδύναμα φορητά θαμνοκοππκά εργαλεία - Ασφάλεια - Τροπολογία 1 ΕΝ 774/Α2:1997 Εξοπλισμός κήπου - Αυτοδύναμα φορητά θαμνοκοπτικά εργαλεία - Ασφάλεια - Τροπολογία 2 ΕΝ 774/Α3:2001 Εξοπλισμός κήπου - Αυτοδύναμα φορητά θαμνοκοπτικά εργαλεία - Ασφάλεια - Τροπολογία 3 ΕΝ 775:1992 Χειριζόμενα βιομηχανικά ρομπότ - Ασφάλεια (ISO : 1992) ΕΝ 786:1996 Εξοπλισμός κήπου - Ηλεκτροκινούμενες μηχανές με ακολουθούντα χειριστή ΕΝ 786/ ΑΙ:20OJ Εξοπλισμός κήπου - Ηλεκτροκινούμενες μηχανές με ακολουθούντα χειριστή - Τροπολογία 1 ΕΝ 791:1995 Εξαρτήματα γεώτρησης Ασφάλεια ΕΝ 792-1:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Εργαλεία συναρμολόγησης για μη κοχλιωτές μηχανικές συνδέσεις ΕΝ 792-2:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 2: Εργαϊ..εία κοπής και σύσφιξης με πτύχωση

7 3747 (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 792-3:2000 ΠTΛOΣENAPMO~ΊΣMENOYΠPOT1ΉOY Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας-μέρος 3: Δρέπανα και κοχλιοτόμοι ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΕ.Ε. (2) ΕΝ 792-4:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 4: Μη περιστροφικά κρουστικά εργαλεία ΕΝ 792-5:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 5: Περιστρεφόμενα κρουστικά δρέπανα ΕΝ 792-6:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 6: Εργαλεία συναρμολόγησης για κοχλιωτές συνδέσεις ΕΝ 792-7:2001 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 7: Λειαντές ΕΝ 792-8:2001 Μη ηλεκτροκινούμενες μηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας- Μέρος 8: Στιλβωτές και τριβεία ΕΝ 792-9:2001 Μη ηλa.-τροκίνητες μηχανές χάρος - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 9: Δειαντές εσοχών ΕΝ :2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1 Ο: Εργαλεία συμπίεσης ΕΝ :2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 11: Διατρητικά και κοπτικά ΕΝ :2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 12: Μικρά πριόνια κυκλικά ταλαντευόμενα και παλινδρομικά ΕΝ :2000 ΕΝ 809:1998 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 13: Εργαλεία στερέωσης συνδετήρων Αντλίες και αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Κοινές απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 811:1996 Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για την παρεμπόδιση της προσέγγισης των κάτω άκρων στις ζώνες "-ϊ.νδύνου ΕΝ 815:1996 Ασφάλεια μηχανημάτων άνευ ασπίδας προστασίας για διάνοιξη σηράγγων και μηχανήματα άνευ διατρητικών στελεχών για διάνοιξη φρεάτων σε πετρώματα ΕΝ 818-1:1996 ΕΝ 818-2:1996 ΕΝ 818-3:1999 ΕΝ 818-4:1996 ΕΝ 818-5:1999 ΕΝ 818-6:2000 Βραχύς αλυσιδωτός σύνδεσμος για ανυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικοί όροι αποδοχής Βραχύς αλυσιδωτός σύνδεσμος για ανυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 2: Αλυσίδα μέσης ανοχής για' άλσους αναρτήσεων - Κατηγορία ποιότητας 8 Βραχείες αλυσίδες για aνυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 3: Αλυσίδα μέσης ανοχής για αλυσιδωτούς αορτήρες - Κατηγορία 4 Βραχύς αλυσιδωτός σύνδεσμος για ανυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 4: Αλύσοι αναρτήσεων - Κατηγορία ποιότητας 8 Βραχείες αλυσίδες για aνυψωτιkoύς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 5: Αλυσιδωτοί αορτήρες - Κατηγορία 4 Βραχείες αλυσίδες για ανυψωτικού ς σκοr;ούς - Ασφάλεια - Μέρος 6: Αλυσιδωτοί αορτηρες - Προδιαγραφή για Πληροφόρηση χρήσης και συντήρησης που οφείλει να προμηθεύει ο κατασκευαστής

8 3748 HMEPOMΠNL~ ΠΡΩmΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟl'.ΊΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ΕΝ 818-7:2002 Αλυσίδες βραχέων κρίκων για ανυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 7: Αλυσίδες με μικρή ανοχή για ανυψωτικά, Κατηγορία Τ (τύποι Τ, DT, και DAT) ΕΝ 836:1997 Εξοπλισμός κήπου - Χλοοκοπτικές μηχανές Αό"φάλεια ΕΝ 836/Α1:1997 Εξοπλισμός λ"ήπου - XλooKoπnKές μηχανές - Ασφάλεια Τροπολογία 1 ΕΝ 836/Α2:2001 Εξοπλισμός κήπου - XλooKoπnKές μηχανές - Ασφάλεια - Τροπολογία 2 ΕΝ 842:1996 Ασφάλεια μηχανών - Oπnκά σήματα κινδύνου - Γενικές απαιτήσεις, σχεδιασμός και δοκιμές ΕΝ 848-1:1998 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζομηχανές μονόπλευρης διαμόρφωσης με περιστρεφόμενο εργαλείο - Μέρος 1: Κατακόρυφες ΕΝ 848-I/ΑΙ:2000 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζομηχανές μονόπλευρης διαμόρφωσης με περιστρεφόμενο εργαλείο - Μέρος 1: Κατακόρυφες μονοαξονικές φρεζομηχανές διαμόρφωσης- Τροπολογία 1 ΕΝ 848-2:1998 Ασφάλεια μηχαν(ον επεξεργασίας ξύλου - Φρεζομηχανές μονόπλευρης διαμόρφωσης με περιστρεφόμενο εργαλείο - Μέρος 2: MoνOαξOVΙKές μηχανές προώθησης με το χέρι/μηχανικής προώθησης ΕΝ 848-3:1999 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζομηχανές μονόπλευρης διαμόρφωσης με περιστρεφόμενο εργαλείο - Μέρος 3: Μηχανές διάτρησης με αριθμητικό έλεγχο (NC) και μηχανές φρεζαρίσματος ΕΝ 859:1997 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές πλανίσματος εmφανειών τροφοδοτούμενες με το χέρι ΕΝ 860:1997 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές πλανίσματος μονόπλευρης επεξεργασίας πάχους ΕΝ 861:1997 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές πλανίσματος και εκλεπτυσμού ΕΝ 869:1997 Απαιτήσεις ασφάλειας για μονάδες χύτευσης μετάλλων σε τύπους υπό υψηλή πίεση ΕΝ 894-1:1997 Ασφάλεια μηχανών - Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου - Μέρος 1: Γενικές αρχές για τις ανθρώmνες αλληλεmδράσεις με τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια ελέγχου ΕΝ 894-2:1997 Ασφάλεια μηχανών - Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου - Μέρος 2: Ενδεικτικά όργανα ΕΝ 894-3:2000 Ασφάλεια μηχανών - Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου - Μέρος 3: χειριστήρια ελέγχου ΕΝ 907:1997 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Ψεκαστήρες και διανομείς υγρών λιπασμάτων - Ασφάλεια ΕΝ 908:1999 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Μηχανές με ανέμη για άρδευση - Ασφάλεια

9 < 3749 (1) ΕΝ 909:1998 ΠΡΟΤΥπ.οΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Μηχανές άρδευσης κυκλικού και γραμμικού τύπου - Ασφάλεια ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ 930:1997 ΕΝ 931:1997 Μηχανές κατασκευής υποδημάτων, δερματικών ειδών απομίμησης δέρματος - Μηχανές εκχόνδρισης, εκτριβής, στίλβωσης και αποκοπής προεξοχών - Απαιτήσεις ασψάλειας Μηχανές κατασκευής υποδημάτων - Μονταριστικές μηχανές - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 940:1997 Μηχανές επεξεργασίας ξύλου - Ασφάλεια - Σύνθετες μηχανές επεξεργασίας ξύλου ΕΝ 953:1997 Ασφάλεια μηχανών - Προφυλακτήρες - Γενικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και κατασκευή σταθερών και κινητών προφυλακτήρων ΕΝ 954-1:1996 ΕΝ 972:1998 Ασφάλεια μηχανών - Εξαρτήματα σχετικά με την ασφάλεια χειριστηρίων - Μέρος 1: Γενικές αρχές σχεδιασμού Μηχανές βυρσοδεψείου - Μηχανές παλινδρομικού κυλίνδρου - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 981:1996 Ασφάλεια μηχανών - Σύστημα ακουστικών και οπτικών σημάτων κινδύνου και πληροφόρησης ΕΝ 982:1996 ΕΝ 983:1996 ΕΝ 996:1995 ΕΝ 996/ΑΙ:1999 Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για ρευστοδυναμικά συστήματα και τα εξαρτήματα τους - Υδραυλικά Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφαλείας για ρευστοδυναμικά συστήματα και τα εξαρτήματα τους - Πνευματικά Εξοπλισμός για θεμελίωση - Απαιτήσεις ασφάλειας Εξοπλισμός για θεμελίωση - Απαιτήσεις ασφάλειας - Τροπολογία ΕΝ 996/Α2:2003 Εξοπλισμός για θεμελίωση - Απαιτήσεις ασφάλειας - Τροπολογία ΕΝ 999:1998 Ασφάλεια μηχανημάτων - Τοποθέτηση εξοπλισμού προστασίας εν σχέση με τις ταχύτητες προσέγγισης μερών του ανθρωπίνου σώματος ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανών - Ανθρώmνη σωματική απόδοση - Μέρος 1: Οροι και ορισμοί ΕΝ :2003 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 Ασφάλεια μηχανών - Ανθρώmνη φυmκή απόδοση Μέρος 2: Χειροκίνητος χειρισμός μηχανών και των στοιχείων τους Ασφάλεια μηχανών - Ανθρώmνη φυmκή απόδοση - Μέρος 3: Συνιστώμενα όρια δύναμης για το χειρισμό της μηχανής Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών εκτύπωσης και μεταποιήσεως χαρτιού - Μέρος 3: Μηχανές κοπής ΕΝ :1996 Συμπιεστές και αντλίες κενού - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Συμmεστές

10 3750 (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ :1996 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Συμmεστές και αντλίες κενού - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 2: Αντλίες κενού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ :2002 Αντλίες πυρόσβεσης - Φυγοκεντρικές αντλίες πυρόσβεσης με διάταξη εξαέρωσης - Μέρος 1: Ταξινόμηση - Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ :2002 ΕΝ 1032:1996 Αντλίες πυρόσβεσης - Φυγοκεντρικές αντλίες πυρόσβεσης με διάταξη εξαέρωσης - Μέρος 2: Επαλήθευση γενικών απαιτήσεων και απαιτήσεων ασφαλείας Μηχανικές δονήσεις δοκιμές κινητών μηχανών για τον προσδιορισμό της τιμής της εκπεμπόμενης δόνησης σε ολόκληρο το σώμα - Γενικά ΕΝ 1032/ΑΙ:1998 Μηχανικές δονήσεις δοκιμές κινητών μηχανών για τον προσδιορισμό της τιμής της εκπεμπόμενης δόνησης σε ολόκληρο το σώμα - Γενικά - Τροπολογία Ι ΕΝ 1033:1995 ΕΝ :1999 ΕΝ 1037:1995 ΕΝ 1050:1996 ΕΝ 1088:1995 ΕΝ :1998 ΕΝ :1996 Δονήσεις χειρός - Εργαστηριαλ"ή μέτρηση δονήσεων στην επιφάνεια λαβής των xεφo~νήτων μηχανών - Γενικά Ασφάλεια μηχανημάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 3: Περιελικτικές και ρολοκοπτικές μηχανές παραγωγής πολύφυλλων χαρτιών Ασφάλεια μηχανημάτων - Πρόληψη απροσδόκητη ς εκκίνησης Ασφάλεια μηχανών - κινδύνου Αρχές για την εκτίμηση του Ασφάλεια μηχανημάτων - Διατάξεις ενδομανδάλωσης συνδεδεμένοι με προφυλακτήρες - Αρχές για το σχεδιασμό και επιλογή Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων εmκίνδυνων ουσιών - Μέρος 1: Επιλογή μεθόδων δοκιμής Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων εmκίνδυνων ουσιών - Μέρος 3: Ρυθμός εκπομπής συγκεκριμένου ρύπου - Μέθοδος εργαστηριακής δοκιμής πραγματικού ρύπου ΕΝ :1996 ΕΝ :1998 Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων επικίνδυνων ουσιών - Μέρος 4: Βαθμός απόδοσης συγκράτησης συστήματος εξαγωγής - Μέθοδος με ανιχνευτή Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εl\.ϊtoμπής αερόφερτων επικίνδυνων ουσιών - Μέρος 6: Βαθμός απόδοσης διαχωρισμού μάξης εξαγωγή χωρίς αγωγό ΕΝ :1998 Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων επικίνδυνων ουσιών - Μέρος 7: Βαθμός απόδοσης διαχωρισμού μάξης, εξαγωγή με αγωγό

11 3751 HMEPOl\mNIA Ε.ο.τ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΠΊΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ :1998 Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων εmκίνδυνων ουσιών - Μέρος 8: Παράμετρός συγκέντρωσης ρύπου, μέθοδος εργαστηριακής δοκιμής ' ΕΝ : 1998 Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων επικίνδυνων ουσιών - Μέρος 9: Παράμετρος συγκέντρωσης ρύπου, μέθοδος δοκιμής σε κλειστό χώρο ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανημάτων - Εκτίμηση της Ek"Πομπής αερόφερτων εmκίνδυνων ουσιών - Μέρος 11: Δείκτης καθαριότητας ΕΝ :1996 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Εξωθητήρες και εγκαταστάσεις εξώθησής ~ Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας για εξωθητήρες ΕΝ :1998 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Εξωθητήρες και εγκαταστάσεις εξώθησης - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας για κεφαλές κοκκοποιητών ΕΝ :2001 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Εξωθητήρες και εγκαταστάσεις εξώθησης - Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφαλείας για μηχανές εξώκλυσης ΕΝ :1997 Εκρηκπκές ατμόσφαιρες - Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις - Μέρος 1: Βασικές αρχές και μεθοδολογία ΕΝ 1152:1994 Ελκυστήρες και μηχανήματα για τη γεωργία δασοκομία Προστασία των αξόνων του δυναμοδότη - Δοκι.μές εφελκυσμού και φθοράς ΕΝ :1998 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας Ηλεκτρικές απαιτήσεις - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ηλεκτροκiνητα φορτηγά οχήματα ΕΝ :1998 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας Ηλεκτρικές απαιτήσεις - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις για ηλεκτροκίνητα φορτηγά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ΕΝ :1998 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας Ηλεκτρικές απαιτήσεις - Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα ηλεκτρικής μετάδοσης για ηλεκτροκίνητα φορτηγά οχήματα με κινητήρα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ΕΝ :1999 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές διαμόρφωσης συνδετικών άκρων - Μέρος 1: Μηχανές διαμόρφωσης ενός άκρου με ολισθαίνουσα τράπεζα ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Τενομηχανές - Μέρος 3: Μηχανές τροφοδοτούμενες με το χέρι με ολισθαίνουσα τράπεζα για την κοπή ξύλινων πλαισίων οροφής ΕΝ 1248:2001 Μηχανήματα χυτηρίου - Απαιτήσεις ασφάλειας για εξοπλισμό αμμοβολής ΕΝ 1265:1999 Κώδικας ελέγχου θορύβου για μηχανές και εξοπλισμό χυτηρίου ΕΝ 1299:1997 Μηχανικές δονήσεις και κρούσεις - Μόνωση μηχανών ένανη δονήσεων - Πληροφορίες για την εφαρμογή της μόνωσης στην πηγή ΕΝ 1374:2000 Γεωργικά μηχανήματα - Σταθεροί εκφορτωτές για κυλινδρικά σιλό - Ασφάλεια ΕΝ 1398:1997 Γέφυρα εmπέδων φόρτωσης

12 3752 ΤΙΤΛΟΣ ENAPMONIΣMENOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕ\'ΣΗΣ ΕΝ 1417:1996 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Διάταξη εξέλασης επί l\.ϊjλίνδρων - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 1454:1997 Φορητές, χειροl\.iνητες μηχανές κοπής εσωτερικής καύσης - Ασφάλεια ΕΝ 1459:1998 Ασφάλεια τροχοφόρων στοιβασίας - Αυτοκινούμενα τροχοφόρα μεταβλητής ακτίνας δράσης Προειδοποίηση: «Εφιστάται η προσοχή των χρηστών του προτύπου ΕΝ 1459 στο όn το πρόruπο δεν πραγματεύεται τους κινδύνους που διατρέχει ο χειριστής σε περίπτωση αruχήματος ανατροπής του τροχοφόρου στοιβασίας. Ως προς το θέμα αυτό το πρόruπο δεν αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης.» ΕΝ :2000 Υφαντοί ιμάντες - Ασφάλεια - Μέρος 1: ] Πεπλαruσμένοι πλεκτοί ενισχυμένοι ιμάντες από τεχνητές ίνες για γενική χρήση ΕΝ :2000 Υφαιrcοί ιμάντες - Ασφάλεια - Μέρος 2: Κυκλικοί ιμάντες από τεχνητές ίνες για γενική χρήση ΕΝ 1493:1998 Ανυψωτήρες οχημάτων ΕΝ 1494:2000 Κινητοί ή μετατοπίσημοι γρύλοι και σχετικός εξοπλισμός ανύψωσης ΕΝ 1495:1997 Ανυψωnκ.ές πλατφόρμες - Πλατφόρμες εργασίας αναρριχόμενες σε ιστό Προειδοποίηση: «Η παρούσα δημοσίευση δεν αφορά το σημείο και το σημείο τελευταίο εδάφιο, τον πίνακα 8 και το σχήμα 9 του προτύπου ΕΝ 1495:1997, μέρη για τα οποία δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/371Εκ.» ΕΝ ]501-1:1998 Οχήματα συ/λογής απορριμμάτων και παρελκυόμενα ] ανυψωτικών μηχανισμών - Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Οχήματα συλλογής απορριμμάτων οπίσθιας φόρτωσης ΕΝ 1525:1997 Ασφάλεια οχημάτων βιομηχανίας - Οχήματα άνευ χειριστού και τα συστήματα τους ΕΝ 1526:1997 Ασφάλεια οχημάτων βιομηχανίας - Πρόσθετες ] απαιτήσεις για αυτοματοποιημένες λειτουργίες οχημάτων ΕΝ 1539:2000 Ξηραντήρες και φούρνοι στους οποίους απελευθερώνονται εύφλεκτες ουσίες - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 1547:2001 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας - Κώδικας δοκιμής θορύβου για βιομηχανικό εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας περιλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού χειρισμού ΕΝ ]550:1997 Ασφάλεια εργαλειομηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και κατασκευή των σφιγκτήρων συγκράτησης κατεργαζόμενου τεμαχίου ΕΝ 155] :2000 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Αυτοπροωθούμενα φορτηγά οχήματα μεταφορικής ικανότητας πάνω από 10000kg ΕΝ 1552:2003 Μηχανήματα υπόγειας εξόρυξης - Κινητά μηχανήματα μετωmκής εξόρυξης - Απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα οδοντοφόρων εκσκαφέων και φορτωτές οριζόντιας εξόρυξης

13 3753 ΤΙΤ ΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟl\ΊΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ΙΙΡΩΤΗΣ (1) ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΕ.Ε. (2) ΕΝ 1553:1999 Γεωργικά μηχανήματα - Αυτοπροωθούμενα, προσαρτημένα, ημιπροσαρτημέl'α και ρυμουλκούμενα γεωργικά μηχανήματα - Κοινές απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 1570: 1998 Απαιτήσεις ασφάλειας για τράπεζες ανύψωσης ΕΝ :1997 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές αντιδραστικής διαμόρφωσης - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας για δοσομετρικές και αναμικτικές μονάδες ΕΝ :2000 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές μορφοποίησης με χημική αvrίδραση - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας για εγκαταστάσεις μορφοποίησης με χημιh.'"ή αντίδραση ΕΝ :1997 Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων - Βασικές αρχές Μέρος 2: Απαιτήσεις υγιεινής ΕΝ 1673:2000 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - φούρνοι περιστροφικοί με εσχάρες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ 1674:2000 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Κυλινδρομηχανές επεξεργασίας ζύμης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ :2000 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 1: Εξαρτήματα από σφυρήλατο χάλυβα - Κατηγορία 8 ΕΝ :2000 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 2: ΆΎl\.-ιστρα ανύψωσης με μανδάλωση από σφυρήλατο χάλυβα - Κατηγορία 8 ΕΝ :2001 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 3: Αυτοασφαλιζόμενα άγκιστρα από σφυρήλατο χάλυβα - Κατηγορία 8 ΕΝ :2000 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 4: Κρίκοι - Κατηγορία 8 ΕΝ :2001 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 5: Κρίκοι - Κατηγορία 4 ΕΝ :2001 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 6: Κρίκοι-Κατηγορία 4 ΕΝ 1678:1998 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Μηχανές κοπής λαχανικών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ :1998 Παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης Ασφάλεια - Μέρος 1: Πετρελαιομηχανές ΕΝ :1999 Ασφάλεια των αυτοκινούμενων τροχοφόρων στοίβασης Αυτοκινούμενα τροχοφόρα στοίβασης με ικανότητα φόρτωσης μέχρι kg και ελκυστήρες με ικανότητα έλξης μέχρι Ν - Μέρος 1: Γενικές προδιαγραφές Προειδοποίηση): «Εφιστάται η προσοχή των χρηστών του προτύπου ΕΝ στο ότι το πρότυπο δεν πραγματεύεται τους κινδύνους που διατρέχει ο χειριστής σε περίπτωση ατυχήματος ανατροπής του τροχοφόρου στοίβασης. Ως προς το θέμα αυτό το πρότυπο δεν αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης.»

14 3754 (1) ΑΡΙ0ΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ :2000 ΕΝ 1755:2000 ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΛΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΙΙΟΥ Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας Αυτοπροωθούμενα φορτηγά οχήματα μεταφορικής ικανότητας μέυ.,ρι και kg και ελκυστήρες με ελκτική ικανότητα μέχρι και Ν - Μέρος 2: Πρόσθετες απαιτήσεις για φορτηγά με ανυψούμενη θέση χειριστού και φορτηγά σχεδιασμένα να κινούνται με ανυψωμένα φορτία Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Λειτουργία σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες Χρήση σε εύφλεκτα αέρια, ατμούς, ομίχλες και σκόνες Ανυψωτικές εξέδρες - Ανυψωτικές πλατφόρμες προσαρμοζόμενες σε τροχοφόρα οχήματα Απαιτήσεις ασφάλειας-μέρος 1: Ανυψωτικές εξέδρες για ~ιsρτ~ση αγαθών Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Φορτηγά οχήματα με πεζό χειριστή - Μέρος 1: Οχήματα στοιβασίας Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Φορτηγά οχήματα με πεζό χειριστή - Μέρος 2: Παλετοφόρα οχήματα ΙΙΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ΕΝ :1997 Ασφάλεια μηχανών - Προστατευτικές διατάξεις ευαίσθητες σε πίεση - Μέρος 1: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και έλεγχο ταπήτων και δαπέδων ευαίσθητων στην πίεση ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανών - Προστατευτικές διατάζεις ευαίσθητες σε πίεση - Μέρος 2: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και έλεγχο άκρων και μοχλών ευαίσθητων σε πίεση ΕΝ :2001 Μηχανήματα ορυχείων - Απαιτήσεις ασφάλειας για υδραυλκά συστήματα' υποστηλώσεων - Μέρος 1: Μονάδες υποστηλώσεων και γενικές απαίτήσεις ΕΝ :2001 Μηχανήματα για υπόγεια ορυχεία - Απαιτήσεις ασφάλειας για υδραυλικά συστήματα υποστηλώσεων - Μέρος 2: Υδραυλική υποστήριξη ΕΝ 1807:1999 Ασφάλεια μηχανών κατεργασίας ξύλου - Πριονοκορδέλες ΕΝ 1808:1999 Απαιτήσεις ασφάλειας σε αναρρωμένους εξοπλισμούς πρόσβασης - Υπολογισμοί σχεδιασμού, κριτήρια σταθερότητας, κατασκευή - Δοκιμές ΕΝ :2000 Παλινδρομικές μηχανές εσωτερι,,"ής καύσης - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες - Μέρος 2: Μηχανές ομάδας Ι για χρήση σε υπόγειες εργασίες επιδεκτικές σε καύσιμα αέρια ή! και καιγόμενες σκόνες ΕΝ 1837:1999 ΕΝ 1845:1998 Ασφάλεια μηχανημάτων - Ενσωματωμένος φωησμός των μηχανών Μηχανές υποδηματοποιίας - Μηχανές υποδηματοποιίας με έγχυση - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ :2001 ΠυρoσβεσnKά και διασωοτικά οχήματα - Μέρος 2: Κοινές απαιτήσεις -=- Ασφάλεια και απόδοση ΕΝ :2002 ΠυρoσβεσnKά και διασωοτικά οχήματα - Μέρος 3: Μόνιμα εγκατεστημένος εξοπλισμός - Ασφάλεια και απόδοση

15 3755 (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 1853:1999 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Γεωργικά μηχανήματα - Ρυμουλκούμενα με ανύψωση και ανατροπή - Ασφάλεια ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ΕΝ :1999 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 1: Τράπεζες δισκοπριόνων (με και χωρίς τράπεζα ολίσθησης) και ρυθμιζόμενα πριόνια ΕΝ :1999 ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Πρώτη δημοσίευση ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 2: Οριζόντιες και κατακόρυφες τράπεζες κοπής Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Κυκλικά πριόνια - Μέρος 3: Κατακόρυφα πριόνια εγκάρσιας κοπής και διπλής λειτουργίας κατακόρυφα πριόνια εγκάρσιας κοπής/κυκλικά πριόνια τράπεζας ΕΝ :2001 ΕΝ :2002 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 4 - Εmμήκεις ξυλουργικές μηχανές με μία και με πολλαπλές λεπίδες με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 5: Τράπεζα δισκοπριόνων με συνδυασμό κοπής, εγκάρσια και πάνω ΕΝ :2002 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 6: Δισκοπρίονα για καυσόξυλα και δισκοπρίονα διπλής χρήσης/τράπεζες δισκοπριόνων με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΕΝ :2000 ΕΝ :2003 ΕΝ :2003 ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΕΝ 1953:1998 ΕΝ 1974:1998 ΕΝ ISO 2860: 1999 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 7: Δισκοπρίονα μονής λεπίδας για κορμούς με τράπεζα μηχανικής προώθησης με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 8: Διοκοπρίονα μονής λεπίδας κυκλικής κοπής των άκρων με ενσωματωμένη μονάδα ισχύος και με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 9: Δισκoiτρίoνα διπλής λεπίδας εγκάρσιας κοπής, μηχανικής προώθησης και με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Μηχανήματα για υπόγεια ορυχεία - Κινητά μηχανήματα για υπόγεια έργα - Ασφάλεια - Μέρος 1 : Οχήματα με ελαστικό Μηχανήματα για υπόγεια ορυχεία - Κινητά μηχανήματα για υπόγεια έργα - Ασφάλεια - Μέρος 2: Οχήματα τροχιοδρόμων Εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών - Γενικές απαιτήσεις - Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας Εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Γενικές απαιτήσεις - Μέρος 2: Απαιτήσεις ευστάθειας και αντοχής, υπολογισμοί και μέθοδοι δοκιμής Εξοπλισμός διασκορmσμού και ψεκασμού υλικών εmκάλυψης - Απαιτήσεις ασφάλειας Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Μηχανές κοπής σε φέτες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Χωματουργικά μηχανήματα - Ελάχιστες διαστάσεις πρόσβασης(ιsο 2860:1992)

16 3756 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ IS0 2867:1998 ΕΝ IS0 3164:1999 Χωματουργικά μηχανήματα - Συστήματα πρόσβασης (ISO 2867:1994) Χωματουργικά μηχαvήματ~ - Εργαστηριακή αξιολόγηση προστατευτικων κατασκευών - Προδιαγραφές για όριο παράμόρφωσης όγκου (ISO 3164:1995) ΕΝ IS0 3411:1999 Χωματουργικά μηχανήματα - Φυmκές ανθρώπινες διαστάσεις των χειριστών και ελάχιστος ελεύθερος χώρος χειριστού (ISO 3411:1995) ΕΝ IS0 3450: 1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Συστήματα πέδησης ελαστικοφόρων μηχανών - Απαιτήσεις απόδοσης και διαδικι:ισίες δοκιμής (lso 3450:1995) ΕΝ 1S0 3457:2003 Χωματουργικά μηχανήματα - Προφυλακτήρες Ορισμοί και απαιτήσεις (IS0 3457:2003) Προειδοποίηση: Η τήρηση των εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν τα πρότυπα ΕΝ ls του 1995 που έχουν δημοmευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 229 της τελειώνει την ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης. ΕΝ IS :1999 Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου με χρηmμοποίηση της ηχητιj..."ής πίεσης - Εργαστηριακές μέθοδοι για αίθουσες αντήχησης (ISO 3741 :1999) ΕΝ IS :1995 Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου - Τεχνικές μέθοδοι για μικρές μετακινήmμες πηγές σε αντηχητικά πεδία - Μέρος 1: Συγκριτική μέθοδος για αίθουσες δοκιμής με σκληρά τοιχώματα (ISO :1994) ΕΝ IS :1996 Ακουσ;ική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχη!1κης ισχύος πηγών θορύβου με τη χρηmμοποίηση της ηχητικής πίεσης - Τεχνικές μέθοδοι για μικρές μετακινήmμες πηγές σε αντηχητικά πεδία - Μέρος 2: Μέθοδοι για ειδικές αντηχητικές αίθουσες δομικών (ISO :1996) ΕΝ IS0 3744:1995 Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχ,ητιj..."ής ισχύος πηγών θορύβου με χρήση ηχητικής πίεσης - Τεχνική μέθοδος σε ουmαστικά ελεύθερο ηχητικό πεδίο πάνω από ηχοανακλαστικό επίπεδο (ISO 3744:1994) ΕΝ IS0 3746:1995 Ακουστική -Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου - Συνοπτική μέθοδος (ISO 3746:1995) ΕΝ ISO 3747:2000 Ακουστική - Προσδιορισμός των. επιπέδων ισχύος του ήχου από πηγές θορύβου με χρήση της ηχητικής πίεσης - Συγκριτική μέθοδος για επιτόπια εφαρμογή (IS0 3747:2000) ΕΝ IS0 4871:1996 Ελκυστήρες, μηχανήματα για τη γεωργία και δασοκομία, εργαλεία με κινητήρα για κήπους και χορτοτάπητες - Σύμβολα για τα χειριστήρια και άλλες ενδείξεις - Μέρος 3: Σύμβολα για τα εργαλεία με,--ινητήρα για κήπους και χορτοτάπητες ΕΝ ISO 5136:2003 Ακουστίκή - Προσδιορισμός της ηχητικής ισχύος που ακηνοβολείται μέσα σε αγωγό από ανεμιστήρες και άλλες διατάξεις κίνησης αέρα - Ενδοαγωγική μέθοδος (ISO 5136:2003) Προειδοποίηση: Η τήρηση των εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν τα πρότυπα ΕΝ του 1993 έχουν δημοmευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 377 της τελειώνει την ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης.

17 3757 Ε,Ο.Τ. TITΛOΣENAPMONlΣMENOYΠPOTYΠOY (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ IS0 6682:1995 Χωματουργικά μηχανήματα - Ζώνες άνεσης και πρόσβασης στα χειριστήρια (ISO 6682:1986, συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης Α1: 1989) ΕΝ ISO 6683:1999 Χωματουργικά μηχανήματα - Ζώνες ασφάλειας καθισμάτων και αγκυρώσεις αυτών (ISO 6683: Τροποποίηση 1: 1990) ΕΝ ISO 7096:2000 Χωματουργικά μηχανήματα - Εργαστηριαχή αξιολόγηοη δονήσεων θέσης χειριστού (ISO 7096:2000) ΕΝ IS0 7235:2003 Ακουστική - Διαδικασίες εργαστηριακής μέτρησης για αγωγοφόρους σιγαστήρες και τερματικές μονάδες αέρος - Απώλεια παρεμβολής, θόρυβος ροής και απώλεια ολικής πίεσης (ISO 7235:2003) Προειδοποίηση: Η τήρηση των εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν τα πρότυπα ΕΝ ISO 7235 του 1995 που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 306 της τελειώνει την ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης. ΕΝ IS0 7250:1997 Βασικές διαστάσεις του ανθρωπίνου σώματος για τεχνολογικό σχεδιασμό (ISO 7250: 1996) ΕΝ ISO 8230:1997 Απαιτήσεις ασφάλειας για μηχανές στεγνού καθαρισμού με χρήση υπερχλωροαιθυλενίου (ISO 8230:1997) ΕΝ IS :1995 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 4: Εργαλεία λείανσης (ISO : 1994) ΕΝ ls :1995 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 6: Τρυπάνια κρούσης (ISO :1994) ΕΝ IS :1997 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 7: Κλαδιά, κατσαβίδια και σωληνωτά κλειδιά με κρούση, ώθηση ή με λειτουργία καστανιάς (ISO :1997) ΕΝ IS :1997 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 8: Τριβεία στίλβωσης και περιστροφικά, ελλειπτικά και τυχαίας τροχιάς λειαντικά (ISO :1997) ΕΝ ISO :1996 Ελκυστήρες, μηχανήματα για τη γεωργία και δασοκομία, εργαλεία με λϊνητήρα για κήπους και χορτοτάπητες - Σύμβολα για τα χειριστήρια και άλλες ενδείξεις - Μέρος 3: Σύμβολα για τα εργαλεία με κινητήρα για κήπους και χορτοτάπητες ΕΝ ISO :1998 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 1 Ο: Κόπτες και ψαλίδια (1S :1998) ΕΝ 1S :1997 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 12: Παλινδρομικά πριόνια και λίμες και 1tεριστροφικά ή έκκεντρα πριόνια (ISO :1997) ΕΝ 1S :1997 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 13: Τροχοί λείανσης καλουπιών (ISO : 1997) ΕΝ ISO :1996 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 14: Εργαλεία κατεργασίας πέτρας και βελονοκρούστες (ISO : 1996)

18 3758 E.Q.T. (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 96]4-1:1995 ΕΝ ISO 96]4-3:2002 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΙ\ιlΟ1\ΊΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου με χρησιμοποίηση της ηχητικής έντασης - Μέρος 1: Μέτρηση σε διακριτά σημεία (ISO :1993) Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου με χρησιμοποίηση της ηχητικής έντασης - Μέρος 3: Αναλυτική μέθοδος για μέτρηση με σάρωση (lso :2002) HMEPOMlli'l1A ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ ISO 9902-]:2001 ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :200] ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :1997 ΕΝ ISO :]997 ΕΝ ISO :1997 ΕΝ ISO :]997 ΕΝ ISO :1997 ΕΝ ISO :1997 ENISO :]997 ΕΝ ISO :1997 Κλωστοϋφαντουργικά μηχmrήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου Μέρος] :Κοινές απαιτήσεις (lso :200]) Κλωστοϋφαντουργικά μηχmήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 2: Mηχmrήματα προετοιμασίας κλώσης και κλωστικά μηχανήματα (ISO :2001) Κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 3: Μη πλεκτικά μηχανήματα (lso :2001) Κλωστοϋφαντουργικά μηxmrήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 4: MηXmrήματα επεξεργασίας νήματος και μηχmrήματα κατασκευής κορδονιών και σχοινιών (ISO :200]) Κλωστοϋφαντουργικά μηχmrήματα - κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 5: Mηχmrήματα προετοιμασίας για ύφανση και πλέξη (lso :2001) Κλωστοϋφαντουργικά μηχmrήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 6: Mηχα\rήματα κατασκευής υφάσματος (ISO :2001) Κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 7: Μηχανήματα βαφής και τελικής επεξεργασίας (ISO :2001) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυντήρια - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις(ιsο ]:1997) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυντήρια - Μέρος 2: Πλυντήρια και μηχανές απομάκρυνσης ύδατος (ISO :1997) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυντήρια - Μέρος 3: Ολοκληρωμένο σύστημα πλυντηρίων περιλαμβανομένων m'εξάρτητων μηχανών (ISO :1997) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυντήρια - Μέρος 4: Στεγνωτήρια με αέρα (ISO :] 997) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυγτήρια - Μέρος 5: Επίπεδες μηχανές σιδερώματος, τροφοδοσίας και διπλώματος (ISO :1997) Απαίτησης ασφάλειας για βιομηχα\'\κά πλυντήρια - Μέρος 6: Πρέσες σιδερώματος και θερμοσυγκόλλησης (ISO : 1997) Παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης - Χειροκίνητος εξοπλισμός εκh.iνησης - Μέρος 1 : Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές (ΕΝ ISO ] 1 ] 02-1:1997) Παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης - Χειροκίνητος εξοπλισμός εκh.iνησης - Μέρος 2: Μέθοδος δοκιμής της γωνίας αποσύμπλεξης (ΕΝ ISO : 1997) ] ] ] 27.]] ] ]

19 3759 (l) ΑΡΙθΜΟΣ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ENIS011111:1995 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Απαιτήσεις ασφάλειας για μηχανές κλωστοϋφαντουργίας (ISO :1995) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ENISO 11145:2001 ΕΝ ISO 11200: 1995 Οπτική και οπτικά εργαλεία - Λέιζερ και εξοπλισμός σχεηκός με τα λέιζερ - Λεξιλόγιο και σύμβολα (ISO 11145:2001) AKoυσnKή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση βαmκών προτύπων για τον προσδιορισμό της στάθμης ηχηηκής πίεσης εκπομπής σε θέση εργασίας και σε άλλες προδιαγραμμένες θέσεις (ISO 11200:1995) ΕΝ ISO 11201:1995 ΕΝ ISO 11202:1995 AKoυσnκή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Μέτρηση της στάθμης ηχηηκής πίεσης. εκπομπής σε θέση εργασίας και σε άιj.ες προδιαγραμμένες θέσεις - Τεχνική μέθοδος σε ουmασnκά ελεύθερο ηχηηκό πεδίο πάνω από ηχοανακλασnkό επίπεδο (ISO 11201:1995) AKoυσnκή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Μέτρηση της στάθμης ηχηη1>.-ής πίεσης εκπομπής σε θέση εργασίας και σε άιj.ες προδιαγραμμένες θέσεις - Εmτόmα μέθοδος καταμέτρησης (ISO 11202: 1995) ΕΝ ISO 11203:1995 AKOυσn1>.-ή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Προσδιορισμός της στάθμης ηχηηκής πίεσης σε θέση εργασίας και σε άλλες προδιαγραμμένες θέσεις (ISO 11203:1995) ΕΝ ISO 11204:1995 AKoυσnκή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Μέτρηση της στάθμης ηχηηκής πίεσης εκπομπής σε θέση εργασίας και σε άλ).ες προδιαγραμμένες θέσεις - Μέθοδος που απαιτεί περιβαλλονηκές διορθώσεις (ISO 11204:1995) ENIS :1995 AKoυσnκή - Προσδιορισμός των επιδόσεων ηχομόνωσης περιβλημάτων - Μέρος 1: Μετρήσεις σε εργαστηριακές συνθήκες (για σκοπούς δήλωσης) (ISO : 1995) ΕΝ IS : 1995 AKoυ~κή - Προσδιορισμός των επιδόσεων ηχομονωσης περιβλημάτων - Μέρος 2: Εmτόπιες μετρήσεις (για σκοπούς παραλαβής και επαλήθευσης) ΕΝ IS :2003 Οπτική και οπηκά εργαλεία - Λέιζερ και εξοπλισμός σχεηκός με τα λέιζερ - Μέθοδοι δοκιμής για ισχύ δέσμης ακηνών λέιζερ, ενέργεια και προσωρινά χαρακτηρισηκά (ISO 11554:2003) Προειδοποίηση: Η τήρηση των εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν τα πρότυπα ΕΝ IS του 1998 που έχουν δημοmευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 165 της τει.ειώνει την ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης. ΕΝ IS :2000 ΕΝ IS :2000 Μηχανήματα για τη δασοκομία -. Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές για κοπτικά με κινητήρα στο άκρο - Μέρος 1: Μονάδες εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ISO :2000) Μηχανήματα για τη δασοκομία - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοlaμές για κοπτικά με κινητήρα στο άκρο - Μέρος 2: Μονάδες για χρήση με πηγή ισχύος ανεξάρτητη ή φερόμενη στην πίσω πλευρά (lso :2000)

20 3760 ΙΙΡΩΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ IS :1998 Μηχανήματα για δασοκομία - Φορητά αλυσοπρίονα Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές - Μέρος 2: Αλυσοπρίονα για χρήση σε δέντρα (ISO :1998) ΕΝ IS :1998 Ακουστική - Συ\'1.στώμενη πρακτική για το σχεδιασμό μηχανημάτων και συσκευών χαμηλού θορύβου - Μέρος 1: Προγραμμαnσμός (ISOrrR : 1995) EN1S :1995 Ακουστική - Προσδιορισμός της απώλειας παρεμβολής αιγαστήρων με αγωγούς χωρίς ροή - Εργαστηριακή συνοπτική μέθοδος (ISO 11691:1995) ΕΝ IS :1997 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Φορητή μηχανή χειρός εσωτερικής καύσης φορητές θαμνοκοπτικές και χλοοκοπτικές μηχανές χειρός εσωτερικής καύσης - Απαιτήσεις ασφαλείας (ISO 11806:1997) EN1S :1996 Ακουστική προσδιορισμός των επιδόσεων ηχομόνωσης καμπίνων - Εργαστηριακές και επιτόmες μετρήσεις (ISO 11957:1996) ΕΝ IS :1996 Ακουστική - Θόρυβος ει-.-πεμπόμενος από μηχανές και συσκευές - Κανόνες για τη σύνταξη και παρουσίαση κώδικα δοκιμής θορύβου (ISO :1996) ΕΝ :2000 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές κατάτμησης - Μέρος 1: απαιτήσεις ασφάλειας για κοκκοποιητές με λεπίδες ΕΝ :2001 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές κατάτμησης - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας για κοκκοποιητές ελικοειδούς κοπής ΕΝ :2001 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές κατάτμησης - Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφάλειας για τεμαχιοποιητές ΕΝ 12013:2000 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Εσωτερικοί. αναμικτήρες - Απαιτήσεις ασφαλείας ΕΝ 12016:1998 Ηλεκτρομαγνηnκή συμβατότητα - Προδιαγραφές οικογενείας προϊόντων για ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενους πεζόδρομους - Αντίσταση σε παράαιτα ΕΝ 12041:2000 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Μηχανήματα διαμορφώσεως - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ 12043:2000 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Ενδιάμεσα μηχανήματα διόγκωσης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ 12053:2001 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Μέθοδοι δοκιμής για τη μέτρηση εκπομπών θορύβου ΕΝ :1998 Ασφάλεια γερανών - Απαιτήσεις για υγεία και ασφάλεια - Μέρος 2: Διατάξεις περιορισμού και ενδείξεων ΕΝ 12110:2002 Μηχανήματα κατασκευής σήραγγος - Αεροθυλάκια - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 12111:2002 Μηχανήματα κατασκευής σήραγγος - Μηχανήματα σημειακής κοπής, συνεχούς κοπής και κρουστικές σφύρες - Απαιτήσεις ασφάλειας. ΕΝ :2000 Ανυψωnκά δομικών έργων για μεταφορά υλικών - Μέρος 1: Ανυψωnκά με προσβάαιμες πλατφόρμες ΕΝ :2000 Ανυψωnκά δομικών έργων για μεταφορά υλικών - Μέρος 2: Κεκλιμένα ανυψωτικά με μη προσβάαιμες διατάξεις μεταφοράς φορτίου

Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος - JOB PROFILE ) Ο Κάτοχος Διπλώματος των ΙΕΚ ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-14-01-00 07 Σιδηροδροµικά έργα 14 Υγιεινή και Ασφάλεια 01 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα

προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σί1 μφωνα με το εδάφιο (2) του Κανονισμοί, 7 των περί των Βασικιον Απαιτήσεων (Μέσα Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4096 Κ.Δ.Π. 519/2005 Αρ. 4051, 18.11.2005 Αριθμός 519 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0 ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ ΚΑΙ 4Χ4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 9153V30.doc ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) Κέας (Ν0200)» 3.741.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N0200\cons\tefhi\MAPS.doc N0200/5186 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/42/ΕΚ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 1 / 16 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές. (ΦΕΚ 160/Α/15-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 224813 δήλωση του σήματος :

Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 224813 δήλωση του σήματος : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1383 / 10-3-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/29-5-2013),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΚΑΘ. Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 1. Εισαγωγή Παρά τη χρήση απλών, πρωτόγονων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396 ΤΗΣ 17/19.12.1994 (ΦΕΚ 220 Α )

Π.Δ. 396 ΤΗΣ 17/19.12.1994 (ΦΕΚ 220 Α ) Σελίδα 1 από 17 Π.Δ. 396 ΤΗΣ 17/19.12.1994 (ΦΕΚ 220 Α ) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρτήματα Φορτωτή. Γκάμα Προϊόντων

Προσαρτήματα Φορτωτή. Γκάμα Προϊόντων Προσαρτήματα Φορτωτή Γκάμα Προϊόντων 2 Φορτωτής Bobcat + Bob-Tach : ο συνδυασμός που κερδίζει Οικοδομικές εργασίες 3-7 Κατεδαφίσεις 8-9 Χωματουργικές εργασίες 10-13 Γεωργία 14-15 Εκχιονισμός 16-17 Δασοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και Π 334/94 για τα «Προϊόντα δοµικών κατασκευών» ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα