ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 466/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 466 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2003 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμών του 2003 και σύμφωνα με το άρθρο 7 των περί των Βασικών Απαι τήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προ'ίόντων Νόμων του 2002 έως 2005, γνωστοποιεί στον Πίνακα που ακολουθεί τους τίτλους και αριθμούς των τεχνικών προδιαγραφών, τήρηση των οποίων προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με το εδάφιο (3) του Κανονισμού 7 των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμιον του Η δημοσίευση της παρούσας Γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καταργεί τη Γνωστοποίηση (Κ.Δ.Π. 585/2004) που δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα ΙΙΙ(Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 3865 και ημερ (3741)

2 3742 (1) ΕΝ 81-3:2000 ΕΝ 115:1995 ΠΡΟΊΎΠΟΥ ΕΝ 115/Α1:1998 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΙ\ΊΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την &)'Κατάσταση ανελί..-υστήρων - Μέρος 3: Ηλεκτρικοί και υδραυλικοί ανελ1cljστήρες μικρών φορτίων Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και &)'Κατάσταση 1CIJλιομένων κλιμάκων και 1CIJλιομένων πεζοδρομίων Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση 1CIJλιομένων κλιμάκων και 1CIJλιομένων πεζοδρομίων - Τροπολογία 1 ΙΙΜΕΡΟΊ\ωΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΕ.Ε. (2) ΕΝ 201:1997 ΕΝ 201/Α1:2000 ΕΝ 280:2001 ΕΝ 289:1993 ΕΝ 292-1:1991 ΕΝ 292-2:1991 ΕΝ 292-2/ΑΙ:1995 ΕΝ 294:1992 ΕΝ 349:1993 ΕΝ 415-1:2000 ΕΝ 415-2:1999 ΕΝ 415-3:1999 ΕΝ 415-4:1997 ΕΝ 418:1992 ΕΝ 422:1995 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές έγχυσης με πίεση - Απαιτήσεις ασφάλειας Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές έγχυσης με πίεση - Απαιτήσεις ασφάλειας - Τροπολογία 1 Κινητές ανυψούμενες πλατφόρμες εργασίας - Υπολογισμοί σχεδιασμού - κριτήρια ευστάθειας - Κατασκευή - Ασφάλεια - Έλεγχοι και δοκιμές Ασφάλ.εια μηχανών - Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Πρέσες διαμόρφωσης με συμπίεση και μεταφορά - Απαιτήσεις ασφάλειας για τον σχεδιασμό Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες γενικές αρχές σχεδιασμού - Μέρος 1: Βασική ορολογία, μεθοδολογία. Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Μέρος 2: Τεχνικές αρχές και προδιαγραφές Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Μέρος 2: Τεχνικές αρχές και προδιαγραφές - Τροπολογία 1 Ασφάλεια μηχανών - Αποστάσεις ασφαλείας για την αποτροπή προσέγγισης εmκίνδυνων ζωνών από τα άκρα Ασφάλεια μηχανών - Ελάχιστα διάκενα προς αποφυγή σύνθλιψης μερών του ανθρώmνου σώματος Ασφάλεια μηχ.ανών συσκευασίας - Μέρος 1: ορολογία και ταξινόμηση μηχανών συσκευασίας και συναφούς εξοπλισμού Ασφάλεια μηχ.ανών συσκευασίας - Μέρος 2: Μηχανές συσκευασίας προ μορφοποιημένων δοχείων σταθερού σχήματος Ασφάλεια μηχανών συσκευασίας - Μέρος 3: Μηχανές μορφοποίησης, πλήρωσης και σφράγισης Ασφάλεια μηχανών συσκευασίας - Μέρος 4: Παλετοποιητές και αποπαλετοποιητές Ασφάλεια μηχανών - Εξοπλισμός έκτακτης διακοπής, λειτουργικά στοιχεία - Αρχές σχεδιασμού Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Ασφάλεια - Μηχανές έκχυσης σε μήτρες με εμφύσηση για την παραγωγή κοίλων αντικειμένων - Απαιτήσεις για το σχεδιασμό και κατασκευή :

3 3743 (1) ΕΝ 453:2000 ΙΠ>ΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων - Αναδευτήρες ζύμης - Απαιτησεις ασφάλειας και υγιεινής ΙΠ>ΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ 454:2000 ΕΝ 457:1992 Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων - Πλανητικοί αναδευτήρες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Ασφάλεια μηχανών ~ Ελεγκτικά σήματα κινδύνου - Γενικές απαιτήσεις, σχέδιο και δοκιμές (ISO 7731 : Τροποποιημένο) ΕΝ474-1:1994 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ΕΝ 474-1/Al:1998 Χωματουργικά μηχανήματα -Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις - Τροπολογία 1 ] ΕΝ 474-2:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 2: Απαιτήσεις για ερπυστριοφόρους προωθητές ΕΝ 474-3:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - 3: Απαιτήσεις για φορτωτές Ασφάλεια :.- Μέρος ΕΝ474-4:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Απαιτήσεις για φορτωτές με εκσκαφέα ΕΝ 474-5:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 5: Απαιτήσεις για υδραυλικούς εκσκαφείς ΕΝ 474-6:1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 6: Απαιτήσεις για φορτηγά ανατρεπόμενα ΕΝ 474-7:1998 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 7: Απαιτήσεις για αποξέστες ΕΝ 474-8:1998 Χωματουργικά μηχανήματα.- Ασφάλεια - 8: Απαιτήσεις για ισοπεδωτές Μέρος ΕΝ 474-9:1998 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 9: Απαιτήσεις για σωληνοθέτες ΕΝ :1998 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 10: Απαιτήσεις για εκσκαφείς τάφρων ΕΝ :1998 Χωματουργικά μηχανήματα - Ασφάλεια - Μέρος 11: Απαιτήσεις για συμmεστές γαιών ΕΝ 500-1: 1995 ΕΝ 500-2:1995 Κινητά μηχανήματα οδοποιίας - Ασφάλεια - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις Knrητά μηχανήματα οδοποιίας - Ασφάλεια - Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για εκγλυπτικές μηχανές οδών

4 3744 (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 500-3:1995 ΕΝ 500-4:1995 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Κινητά μηχανήματα οδοποιίας - Ασφάλεια - Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές σταθεροποίησης εδάφους Κινητά μηχανήματα οδοποιίας - Ασφάλεια - Μέρος 4: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανές συμπίεσης ΔΗ.ΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ 528:1996 ΕΝ 528/ΑΙ:2002 Εξοπλισμός σε σιδηροτροχιές για αποθήκευση - Ασφάλεια Εξοπλισμός σε σιδηροτροχιές για αποθήκευση - Ασφάλεια- Τροπολογία ΕΝ 536:1999 Μηχανήματα οδοποιίας - ΕΥκαταστάσεις ανάμιξης ασφάλτου - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 547-1:1996 Ασφάλεια μηχανών - Μετρήσεις του ανθρωπίνου σώματος - Μέρος 1: Αρχές για προσδιορισμό των διαστάσεων που απαιτούνται Υια ανοίγματα πρόσβασης ολοκλήρου σώματος σε μηχα-νές ΕΝ 547-2:1996 ΕΝ 547-3:1996 Ασφάλεια μηχανών - Μετρήσεις του ανθρωπίνου σώματος - Μέρος 2: Αρχές για προσδιορισμό των διαστάσεων που απαιτούνται για ανοίγματα πρόσβασης Ασφάλεια μηχανών - Μετρήσεις του ανθρωπίνου σώματος - Μέρος 3: Ανθρωπομετρικά δεδομένα ΕΝ 563:1994 ΕΝ 563/ΑΙ:1999 ΕΝ 574:1996 ΕΝ 608:1994 Ασφάλεια μηχανών - Θερμοκρασίες απτομένων επιφανειών - Δεδομένα εργονομίας για τον καθορισμό οριακών τιμών θερμοκρασίας για εmφάνειες με υψηλή θερμοκρασία Ασφάλεια μηχανών - Θερμοκρασίες απτομένων επιφανειών - Δεδομένα εργονομίας για τον καθορισμό οριακών τιμών θερμοκρασίας για εmφάνειες με υψηλή θερμοκρασία- Τροπολογία 1 Ασφάλεια μηχανών - Διατάξεις έλζυχου με χρήση και των δύο χεριών - Λειτουργικά δεδομένα - Αρχές για το σχεδιασμό Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Φορητά αλυσοπρίονα - Ασφάλεια ΕΝ :1999 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Ασφάλεια σχιστηρίων κορμών - Μέρος 1: Σχιστήρια σφήνας ΕΝ 609-2: 1999 ΕΝ 614-1:1995 ΕΝ 614-2:2000 ΕΝ 617:2001 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - σχιστήρια κορμών - Ασφάλεια - Μέρος 2: Σχιστήρια με κοχλία Ασφάλεια μηχανών - Αρχές εργονομικού σχεδιασμού - Μέρος 1: Ορολογία και γενικές αρχές Ασφάλεια μηχανών - Αρχές εργονομικού σχεδιασμού - Μέρος 2: Αλληλεmδράσεις μεταξύ του σχεδιασμού των μηχανών και των καθηκόντων εργασίας Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρισμού - Απαιτήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για τον εξοπλισμό αποθήκευσης χύδηνυλικών σε σιλό, αποθήκες, κάδους και χωνιά ΕΝ 618:2002 Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρισμού - Απαιτήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Υια εξοπλισμό μηχανικής τροφοδοσίας χύδην υλικών εκτός των σταθερών ταινιόδρομων

5 3745 ΑΡΙ0ΜΟΣ ΠΤΛΟΣ ENAPMONIΣMENOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ 619:2002 Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρσμού - Απαιτήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για εξοπλισμό μοναδιαίων φορτίων μηχανικού εξοπλισμού ΕΝ 620:2002 Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρισμού - Απαιτήσεις ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για σταθερούς ταινιόδρομους ΕΝ 626-1:1994 Ασφάλεια μηχανών - Μείωση των κινδύνων για την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που εκπέμπονται από μηχανές - Μέρος 1: Αρχές και προδιαγραφές για τους κατασκευαστές μηχανών ΕΝ 626-2:1996 Ασφάλεια μηχανών - Μείωση των κινδύνων για την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που εκπέμπονται από μηχανές - Μέρος 2: Μεθοδολογία οδηγούσα σε διαδικασίες επαλί1θευσης ΕΝ 627:1995 Προδιαγραφή για εγγραφή δεδομένων και παρακολούθηση ανελκυστήρων,!ι..ιιλιομένων κλιμάκων και κυλιομένων πεζόδρομων ΕΝ 632:1995 Γεωργικά μηχανήματα - Συγκρότημα θεριζοαλωνιστικών μηχανών και μηχανών αποθήκευσης χορτονομής - Ασφάλεια ΕΝ 690:1994 Γεωργικά μηχανήματα - Κοπροδιανομείς Ασφάλεια ΕΝ 692:1996 Μηχανικοί mεστήρες Ασφάλεια Προειδοποίηση): Η παρούσα δημοσίευση δεν αφορά τις πρέσες με άκαμπτο συμπλέκτη που αναφέρονται στις παραγράφους 5.2.3, 5.3.2, και 5.5.2, στους πίνακες 2, 3, 4 και 5 και στα παραρτήματα Α και Β1 του προτύπου ΕΝ 692, για τις οποίες η παρούσα δημοσίευση δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/371Εκ. ΕΝ 693:2001 Εργαλειομηχανές - Ασφάλεια - Υδραυλικοί mεστήρες ΕΝ 704:1999 Γεωργικά μηχανήματα - Ανυψωτικά δεμάτων Ασφάλεια ΕΝ 706:1996 Γεωργικά μηχανήματα - Μηχανές βλαστολόγησης αμπέλου - Ασφάλεια ΕΝ 707:1999 Γεωργικά μηχανήματα - Δεξαμενές αποβλήτων Ασφάλεια ΕΝ 708:1996 Γεωργικά μηχανήματα - Μηχανήματα κατεργασίας εδάφους με εργαλεία τροφοδοτούμενα από δυμαμοδότη ΕΝ 708/Α1:2000 Γεωργικά μηχανήματα - Μηχανές κατεργασίας εδάφους με μηχανοκίνητα εργαλεία - Ασφάλεια - Τροπολογία 1 ΕΝ 709:1997 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Ελκυστήρες πεζού χειριστή με προσαρμοσμένο περιστροφικό, σκαπτικό, μηχανοκίνητες τσάπες, μηχανοκίνητες τσάπες μι: τροχούς οδήγησης - Ασφάλεια ΕΝ 709/Α1:1999 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Ελκυστήρες πεζού χειριστή με προσαρμοσμένο περιστροφικό, σκαπτικό μηχανοκίνητες τσάπες, μηχανοκίνητες τσάπες με τροχούς οδήγησης - Ασφάλεια - Τροπολογία 1

6 3746 ΗΜΕΡΟ1\ΠΙΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ιιροnήου (1) ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ΔΠΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ΕΝ 710:1997 Απαιτήσεις ασφάλειας για μηχανήματα, ενκαταστάσεις και συναφή εξοπλισμό για διαμόρφωση χυτών και κατασκευή πυρήνων ΕΝ 741:2000 Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρισμού - Απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα και τα εξαρτήματα τους για πνευμαπκό χειρισμό χύδην υλικών ΕΝ 745:1999 Γεωργικά μηχανήματα - Περιστροφικά χορτοκοπτικά και χορτοκοπτικά αρθρωτού μαχαιριού - Ασφάλεια ΕΝ 746-1:1997 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικό εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας ΕΝ 746-2:1997 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας για αποτήματα καύσης και διαχείρισης καυσίμου ΕΝ 746-3:1997 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφάλειας για τη δημιουργία και των ατμοσφαιρικών αερίων ΕΝ 746-4:2000 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας Μέρος 4: Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας εmμετάλλωσης αν ΕΝ 746-5:2000 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας - Μέρος 5: Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας σε λου.τρό άλατος ΕΝ 746-8:2000 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας - Μέρος 8: Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για εξοπλισμό βαφής ΕΝ 774:1996 Εξοπλισμός κήπου - Αυτοδύναμα φορητά θαμνοκοπτικά εργαλεία - Ασφάλεια ΕΝ 774/ΑΙ:1997 Εξοπλισμός 1Ι.."ήπου - Αυτοδύναμα φορητά θαμνοκοππκά εργαλεία - Ασφάλεια - Τροπολογία 1 ΕΝ 774/Α2:1997 Εξοπλισμός κήπου - Αυτοδύναμα φορητά θαμνοκοπτικά εργαλεία - Ασφάλεια - Τροπολογία 2 ΕΝ 774/Α3:2001 Εξοπλισμός κήπου - Αυτοδύναμα φορητά θαμνοκοπτικά εργαλεία - Ασφάλεια - Τροπολογία 3 ΕΝ 775:1992 Χειριζόμενα βιομηχανικά ρομπότ - Ασφάλεια (ISO : 1992) ΕΝ 786:1996 Εξοπλισμός κήπου - Ηλεκτροκινούμενες μηχανές με ακολουθούντα χειριστή ΕΝ 786/ ΑΙ:20OJ Εξοπλισμός κήπου - Ηλεκτροκινούμενες μηχανές με ακολουθούντα χειριστή - Τροπολογία 1 ΕΝ 791:1995 Εξαρτήματα γεώτρησης Ασφάλεια ΕΝ 792-1:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Εργαλεία συναρμολόγησης για μη κοχλιωτές μηχανικές συνδέσεις ΕΝ 792-2:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 2: Εργαϊ..εία κοπής και σύσφιξης με πτύχωση

7 3747 (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 792-3:2000 ΠTΛOΣENAPMO~ΊΣMENOYΠPOT1ΉOY Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας-μέρος 3: Δρέπανα και κοχλιοτόμοι ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΕ.Ε. (2) ΕΝ 792-4:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 4: Μη περιστροφικά κρουστικά εργαλεία ΕΝ 792-5:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 5: Περιστρεφόμενα κρουστικά δρέπανα ΕΝ 792-6:2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 6: Εργαλεία συναρμολόγησης για κοχλιωτές συνδέσεις ΕΝ 792-7:2001 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 7: Λειαντές ΕΝ 792-8:2001 Μη ηλεκτροκινούμενες μηχανές χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας- Μέρος 8: Στιλβωτές και τριβεία ΕΝ 792-9:2001 Μη ηλa.-τροκίνητες μηχανές χάρος - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 9: Δειαντές εσοχών ΕΝ :2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1 Ο: Εργαλεία συμπίεσης ΕΝ :2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 11: Διατρητικά και κοπτικά ΕΝ :2000 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 12: Μικρά πριόνια κυκλικά ταλαντευόμενα και παλινδρομικά ΕΝ :2000 ΕΝ 809:1998 Μη ηλεκτρικά χειροκίνητα εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 13: Εργαλεία στερέωσης συνδετήρων Αντλίες και αντλητικά συγκροτήματα για υγρά - Κοινές απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 811:1996 Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για την παρεμπόδιση της προσέγγισης των κάτω άκρων στις ζώνες "-ϊ.νδύνου ΕΝ 815:1996 Ασφάλεια μηχανημάτων άνευ ασπίδας προστασίας για διάνοιξη σηράγγων και μηχανήματα άνευ διατρητικών στελεχών για διάνοιξη φρεάτων σε πετρώματα ΕΝ 818-1:1996 ΕΝ 818-2:1996 ΕΝ 818-3:1999 ΕΝ 818-4:1996 ΕΝ 818-5:1999 ΕΝ 818-6:2000 Βραχύς αλυσιδωτός σύνδεσμος για ανυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικοί όροι αποδοχής Βραχύς αλυσιδωτός σύνδεσμος για ανυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 2: Αλυσίδα μέσης ανοχής για' άλσους αναρτήσεων - Κατηγορία ποιότητας 8 Βραχείες αλυσίδες για aνυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 3: Αλυσίδα μέσης ανοχής για αλυσιδωτούς αορτήρες - Κατηγορία 4 Βραχύς αλυσιδωτός σύνδεσμος για ανυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 4: Αλύσοι αναρτήσεων - Κατηγορία ποιότητας 8 Βραχείες αλυσίδες για aνυψωτιkoύς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 5: Αλυσιδωτοί αορτήρες - Κατηγορία 4 Βραχείες αλυσίδες για ανυψωτικού ς σκοr;ούς - Ασφάλεια - Μέρος 6: Αλυσιδωτοί αορτηρες - Προδιαγραφή για Πληροφόρηση χρήσης και συντήρησης που οφείλει να προμηθεύει ο κατασκευαστής

8 3748 HMEPOMΠNL~ ΠΡΩmΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟl'.ΊΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ΕΝ 818-7:2002 Αλυσίδες βραχέων κρίκων για ανυψωτικούς σκοπούς - Ασφάλεια - Μέρος 7: Αλυσίδες με μικρή ανοχή για ανυψωτικά, Κατηγορία Τ (τύποι Τ, DT, και DAT) ΕΝ 836:1997 Εξοπλισμός κήπου - Χλοοκοπτικές μηχανές Αό"φάλεια ΕΝ 836/Α1:1997 Εξοπλισμός λ"ήπου - XλooKoπnKές μηχανές - Ασφάλεια Τροπολογία 1 ΕΝ 836/Α2:2001 Εξοπλισμός κήπου - XλooKoπnKές μηχανές - Ασφάλεια - Τροπολογία 2 ΕΝ 842:1996 Ασφάλεια μηχανών - Oπnκά σήματα κινδύνου - Γενικές απαιτήσεις, σχεδιασμός και δοκιμές ΕΝ 848-1:1998 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζομηχανές μονόπλευρης διαμόρφωσης με περιστρεφόμενο εργαλείο - Μέρος 1: Κατακόρυφες ΕΝ 848-I/ΑΙ:2000 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζομηχανές μονόπλευρης διαμόρφωσης με περιστρεφόμενο εργαλείο - Μέρος 1: Κατακόρυφες μονοαξονικές φρεζομηχανές διαμόρφωσης- Τροπολογία 1 ΕΝ 848-2:1998 Ασφάλεια μηχαν(ον επεξεργασίας ξύλου - Φρεζομηχανές μονόπλευρης διαμόρφωσης με περιστρεφόμενο εργαλείο - Μέρος 2: MoνOαξOVΙKές μηχανές προώθησης με το χέρι/μηχανικής προώθησης ΕΝ 848-3:1999 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζομηχανές μονόπλευρης διαμόρφωσης με περιστρεφόμενο εργαλείο - Μέρος 3: Μηχανές διάτρησης με αριθμητικό έλεγχο (NC) και μηχανές φρεζαρίσματος ΕΝ 859:1997 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές πλανίσματος εmφανειών τροφοδοτούμενες με το χέρι ΕΝ 860:1997 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές πλανίσματος μονόπλευρης επεξεργασίας πάχους ΕΝ 861:1997 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές πλανίσματος και εκλεπτυσμού ΕΝ 869:1997 Απαιτήσεις ασφάλειας για μονάδες χύτευσης μετάλλων σε τύπους υπό υψηλή πίεση ΕΝ 894-1:1997 Ασφάλεια μηχανών - Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου - Μέρος 1: Γενικές αρχές για τις ανθρώmνες αλληλεmδράσεις με τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια ελέγχου ΕΝ 894-2:1997 Ασφάλεια μηχανών - Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου - Μέρος 2: Ενδεικτικά όργανα ΕΝ 894-3:2000 Ασφάλεια μηχανών - Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου - Μέρος 3: χειριστήρια ελέγχου ΕΝ 907:1997 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Ψεκαστήρες και διανομείς υγρών λιπασμάτων - Ασφάλεια ΕΝ 908:1999 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Μηχανές με ανέμη για άρδευση - Ασφάλεια

9 < 3749 (1) ΕΝ 909:1998 ΠΡΟΤΥπ.οΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Μηχανές άρδευσης κυκλικού και γραμμικού τύπου - Ασφάλεια ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ 930:1997 ΕΝ 931:1997 Μηχανές κατασκευής υποδημάτων, δερματικών ειδών απομίμησης δέρματος - Μηχανές εκχόνδρισης, εκτριβής, στίλβωσης και αποκοπής προεξοχών - Απαιτήσεις ασψάλειας Μηχανές κατασκευής υποδημάτων - Μονταριστικές μηχανές - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 940:1997 Μηχανές επεξεργασίας ξύλου - Ασφάλεια - Σύνθετες μηχανές επεξεργασίας ξύλου ΕΝ 953:1997 Ασφάλεια μηχανών - Προφυλακτήρες - Γενικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και κατασκευή σταθερών και κινητών προφυλακτήρων ΕΝ 954-1:1996 ΕΝ 972:1998 Ασφάλεια μηχανών - Εξαρτήματα σχετικά με την ασφάλεια χειριστηρίων - Μέρος 1: Γενικές αρχές σχεδιασμού Μηχανές βυρσοδεψείου - Μηχανές παλινδρομικού κυλίνδρου - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 981:1996 Ασφάλεια μηχανών - Σύστημα ακουστικών και οπτικών σημάτων κινδύνου και πληροφόρησης ΕΝ 982:1996 ΕΝ 983:1996 ΕΝ 996:1995 ΕΝ 996/ΑΙ:1999 Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για ρευστοδυναμικά συστήματα και τα εξαρτήματα τους - Υδραυλικά Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφαλείας για ρευστοδυναμικά συστήματα και τα εξαρτήματα τους - Πνευματικά Εξοπλισμός για θεμελίωση - Απαιτήσεις ασφάλειας Εξοπλισμός για θεμελίωση - Απαιτήσεις ασφάλειας - Τροπολογία ΕΝ 996/Α2:2003 Εξοπλισμός για θεμελίωση - Απαιτήσεις ασφάλειας - Τροπολογία ΕΝ 999:1998 Ασφάλεια μηχανημάτων - Τοποθέτηση εξοπλισμού προστασίας εν σχέση με τις ταχύτητες προσέγγισης μερών του ανθρωπίνου σώματος ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανών - Ανθρώmνη σωματική απόδοση - Μέρος 1: Οροι και ορισμοί ΕΝ :2003 ΕΝ :2002 ΕΝ :2002 Ασφάλεια μηχανών - Ανθρώmνη φυmκή απόδοση Μέρος 2: Χειροκίνητος χειρισμός μηχανών και των στοιχείων τους Ασφάλεια μηχανών - Ανθρώmνη φυmκή απόδοση - Μέρος 3: Συνιστώμενα όρια δύναμης για το χειρισμό της μηχανής Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών εκτύπωσης και μεταποιήσεως χαρτιού - Μέρος 3: Μηχανές κοπής ΕΝ :1996 Συμπιεστές και αντλίες κενού - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Συμmεστές

10 3750 (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ :1996 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Συμmεστές και αντλίες κενού - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 2: Αντλίες κενού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ :2002 Αντλίες πυρόσβεσης - Φυγοκεντρικές αντλίες πυρόσβεσης με διάταξη εξαέρωσης - Μέρος 1: Ταξινόμηση - Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ :2002 ΕΝ 1032:1996 Αντλίες πυρόσβεσης - Φυγοκεντρικές αντλίες πυρόσβεσης με διάταξη εξαέρωσης - Μέρος 2: Επαλήθευση γενικών απαιτήσεων και απαιτήσεων ασφαλείας Μηχανικές δονήσεις δοκιμές κινητών μηχανών για τον προσδιορισμό της τιμής της εκπεμπόμενης δόνησης σε ολόκληρο το σώμα - Γενικά ΕΝ 1032/ΑΙ:1998 Μηχανικές δονήσεις δοκιμές κινητών μηχανών για τον προσδιορισμό της τιμής της εκπεμπόμενης δόνησης σε ολόκληρο το σώμα - Γενικά - Τροπολογία Ι ΕΝ 1033:1995 ΕΝ :1999 ΕΝ 1037:1995 ΕΝ 1050:1996 ΕΝ 1088:1995 ΕΝ :1998 ΕΝ :1996 Δονήσεις χειρός - Εργαστηριαλ"ή μέτρηση δονήσεων στην επιφάνεια λαβής των xεφo~νήτων μηχανών - Γενικά Ασφάλεια μηχανημάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 3: Περιελικτικές και ρολοκοπτικές μηχανές παραγωγής πολύφυλλων χαρτιών Ασφάλεια μηχανημάτων - Πρόληψη απροσδόκητη ς εκκίνησης Ασφάλεια μηχανών - κινδύνου Αρχές για την εκτίμηση του Ασφάλεια μηχανημάτων - Διατάξεις ενδομανδάλωσης συνδεδεμένοι με προφυλακτήρες - Αρχές για το σχεδιασμό και επιλογή Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων εmκίνδυνων ουσιών - Μέρος 1: Επιλογή μεθόδων δοκιμής Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων εmκίνδυνων ουσιών - Μέρος 3: Ρυθμός εκπομπής συγκεκριμένου ρύπου - Μέθοδος εργαστηριακής δοκιμής πραγματικού ρύπου ΕΝ :1996 ΕΝ :1998 Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων επικίνδυνων ουσιών - Μέρος 4: Βαθμός απόδοσης συγκράτησης συστήματος εξαγωγής - Μέθοδος με ανιχνευτή Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εl\.ϊtoμπής αερόφερτων επικίνδυνων ουσιών - Μέρος 6: Βαθμός απόδοσης διαχωρισμού μάξης εξαγωγή χωρίς αγωγό ΕΝ :1998 Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων επικίνδυνων ουσιών - Μέρος 7: Βαθμός απόδοσης διαχωρισμού μάξης, εξαγωγή με αγωγό

11 3751 HMEPOl\mNIA Ε.ο.τ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΠΊΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ :1998 Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων εmκίνδυνων ουσιών - Μέρος 8: Παράμετρός συγκέντρωσης ρύπου, μέθοδος εργαστηριακής δοκιμής ' ΕΝ : 1998 Ασφάλεια μηχανών - Αξιολόγηση της εκπομπής αερόφερτων επικίνδυνων ουσιών - Μέρος 9: Παράμετρος συγκέντρωσης ρύπου, μέθοδος δοκιμής σε κλειστό χώρο ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανημάτων - Εκτίμηση της Ek"Πομπής αερόφερτων εmκίνδυνων ουσιών - Μέρος 11: Δείκτης καθαριότητας ΕΝ :1996 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Εξωθητήρες και εγκαταστάσεις εξώθησής ~ Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας για εξωθητήρες ΕΝ :1998 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Εξωθητήρες και εγκαταστάσεις εξώθησης - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας για κεφαλές κοκκοποιητών ΕΝ :2001 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Εξωθητήρες και εγκαταστάσεις εξώθησης - Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφαλείας για μηχανές εξώκλυσης ΕΝ :1997 Εκρηκπκές ατμόσφαιρες - Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις - Μέρος 1: Βασικές αρχές και μεθοδολογία ΕΝ 1152:1994 Ελκυστήρες και μηχανήματα για τη γεωργία δασοκομία Προστασία των αξόνων του δυναμοδότη - Δοκι.μές εφελκυσμού και φθοράς ΕΝ :1998 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας Ηλεκτρικές απαιτήσεις - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για ηλεκτροκiνητα φορτηγά οχήματα ΕΝ :1998 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας Ηλεκτρικές απαιτήσεις - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις για ηλεκτροκίνητα φορτηγά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ΕΝ :1998 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας Ηλεκτρικές απαιτήσεις - Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα ηλεκτρικής μετάδοσης για ηλεκτροκίνητα φορτηγά οχήματα με κινητήρα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ΕΝ :1999 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μηχανές διαμόρφωσης συνδετικών άκρων - Μέρος 1: Μηχανές διαμόρφωσης ενός άκρου με ολισθαίνουσα τράπεζα ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Τενομηχανές - Μέρος 3: Μηχανές τροφοδοτούμενες με το χέρι με ολισθαίνουσα τράπεζα για την κοπή ξύλινων πλαισίων οροφής ΕΝ 1248:2001 Μηχανήματα χυτηρίου - Απαιτήσεις ασφάλειας για εξοπλισμό αμμοβολής ΕΝ 1265:1999 Κώδικας ελέγχου θορύβου για μηχανές και εξοπλισμό χυτηρίου ΕΝ 1299:1997 Μηχανικές δονήσεις και κρούσεις - Μόνωση μηχανών ένανη δονήσεων - Πληροφορίες για την εφαρμογή της μόνωσης στην πηγή ΕΝ 1374:2000 Γεωργικά μηχανήματα - Σταθεροί εκφορτωτές για κυλινδρικά σιλό - Ασφάλεια ΕΝ 1398:1997 Γέφυρα εmπέδων φόρτωσης

12 3752 ΤΙΤΛΟΣ ENAPMONIΣMENOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕ\'ΣΗΣ ΕΝ 1417:1996 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Διάταξη εξέλασης επί l\.ϊjλίνδρων - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 1454:1997 Φορητές, χειροl\.iνητες μηχανές κοπής εσωτερικής καύσης - Ασφάλεια ΕΝ 1459:1998 Ασφάλεια τροχοφόρων στοιβασίας - Αυτοκινούμενα τροχοφόρα μεταβλητής ακτίνας δράσης Προειδοποίηση: «Εφιστάται η προσοχή των χρηστών του προτύπου ΕΝ 1459 στο όn το πρόruπο δεν πραγματεύεται τους κινδύνους που διατρέχει ο χειριστής σε περίπτωση αruχήματος ανατροπής του τροχοφόρου στοιβασίας. Ως προς το θέμα αυτό το πρόruπο δεν αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης.» ΕΝ :2000 Υφαντοί ιμάντες - Ασφάλεια - Μέρος 1: ] Πεπλαruσμένοι πλεκτοί ενισχυμένοι ιμάντες από τεχνητές ίνες για γενική χρήση ΕΝ :2000 Υφαιrcοί ιμάντες - Ασφάλεια - Μέρος 2: Κυκλικοί ιμάντες από τεχνητές ίνες για γενική χρήση ΕΝ 1493:1998 Ανυψωτήρες οχημάτων ΕΝ 1494:2000 Κινητοί ή μετατοπίσημοι γρύλοι και σχετικός εξοπλισμός ανύψωσης ΕΝ 1495:1997 Ανυψωnκ.ές πλατφόρμες - Πλατφόρμες εργασίας αναρριχόμενες σε ιστό Προειδοποίηση: «Η παρούσα δημοσίευση δεν αφορά το σημείο και το σημείο τελευταίο εδάφιο, τον πίνακα 8 και το σχήμα 9 του προτύπου ΕΝ 1495:1997, μέρη για τα οποία δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/371Εκ.» ΕΝ ]501-1:1998 Οχήματα συ/λογής απορριμμάτων και παρελκυόμενα ] ανυψωτικών μηχανισμών - Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Οχήματα συλλογής απορριμμάτων οπίσθιας φόρτωσης ΕΝ 1525:1997 Ασφάλεια οχημάτων βιομηχανίας - Οχήματα άνευ χειριστού και τα συστήματα τους ΕΝ 1526:1997 Ασφάλεια οχημάτων βιομηχανίας - Πρόσθετες ] απαιτήσεις για αυτοματοποιημένες λειτουργίες οχημάτων ΕΝ 1539:2000 Ξηραντήρες και φούρνοι στους οποίους απελευθερώνονται εύφλεκτες ουσίες - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 1547:2001 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας - Κώδικας δοκιμής θορύβου για βιομηχανικό εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας περιλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού χειρισμού ΕΝ ]550:1997 Ασφάλεια εργαλειομηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και κατασκευή των σφιγκτήρων συγκράτησης κατεργαζόμενου τεμαχίου ΕΝ 155] :2000 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Αυτοπροωθούμενα φορτηγά οχήματα μεταφορικής ικανότητας πάνω από 10000kg ΕΝ 1552:2003 Μηχανήματα υπόγειας εξόρυξης - Κινητά μηχανήματα μετωmκής εξόρυξης - Απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα οδοντοφόρων εκσκαφέων και φορτωτές οριζόντιας εξόρυξης

13 3753 ΤΙΤ ΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟl\ΊΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ΙΙΡΩΤΗΣ (1) ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΕ.Ε. (2) ΕΝ 1553:1999 Γεωργικά μηχανήματα - Αυτοπροωθούμενα, προσαρτημένα, ημιπροσαρτημέl'α και ρυμουλκούμενα γεωργικά μηχανήματα - Κοινές απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 1570: 1998 Απαιτήσεις ασφάλειας για τράπεζες ανύψωσης ΕΝ :1997 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές αντιδραστικής διαμόρφωσης - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας για δοσομετρικές και αναμικτικές μονάδες ΕΝ :2000 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές μορφοποίησης με χημική αvrίδραση - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας για εγκαταστάσεις μορφοποίησης με χημιh.'"ή αντίδραση ΕΝ :1997 Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων - Βασικές αρχές Μέρος 2: Απαιτήσεις υγιεινής ΕΝ 1673:2000 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - φούρνοι περιστροφικοί με εσχάρες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ 1674:2000 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Κυλινδρομηχανές επεξεργασίας ζύμης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ :2000 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 1: Εξαρτήματα από σφυρήλατο χάλυβα - Κατηγορία 8 ΕΝ :2000 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 2: ΆΎl\.-ιστρα ανύψωσης με μανδάλωση από σφυρήλατο χάλυβα - Κατηγορία 8 ΕΝ :2001 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 3: Αυτοασφαλιζόμενα άγκιστρα από σφυρήλατο χάλυβα - Κατηγορία 8 ΕΝ :2000 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 4: Κρίκοι - Κατηγορία 8 ΕΝ :2001 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 5: Κρίκοι - Κατηγορία 4 ΕΝ :2001 Εξαρτήματα για αορτήρες - Ασφάλεια - Μέρος 6: Κρίκοι-Κατηγορία 4 ΕΝ 1678:1998 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Μηχανές κοπής λαχανικών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ :1998 Παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης Ασφάλεια - Μέρος 1: Πετρελαιομηχανές ΕΝ :1999 Ασφάλεια των αυτοκινούμενων τροχοφόρων στοίβασης Αυτοκινούμενα τροχοφόρα στοίβασης με ικανότητα φόρτωσης μέχρι kg και ελκυστήρες με ικανότητα έλξης μέχρι Ν - Μέρος 1: Γενικές προδιαγραφές Προειδοποίηση): «Εφιστάται η προσοχή των χρηστών του προτύπου ΕΝ στο ότι το πρότυπο δεν πραγματεύεται τους κινδύνους που διατρέχει ο χειριστής σε περίπτωση ατυχήματος ανατροπής του τροχοφόρου στοίβασης. Ως προς το θέμα αυτό το πρότυπο δεν αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης.»

14 3754 (1) ΑΡΙ0ΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ :2000 ΕΝ 1755:2000 ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΛΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΙΙΟΥ Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας Αυτοπροωθούμενα φορτηγά οχήματα μεταφορικής ικανότητας μέυ.,ρι και kg και ελκυστήρες με ελκτική ικανότητα μέχρι και Ν - Μέρος 2: Πρόσθετες απαιτήσεις για φορτηγά με ανυψούμενη θέση χειριστού και φορτηγά σχεδιασμένα να κινούνται με ανυψωμένα φορτία Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Λειτουργία σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες Χρήση σε εύφλεκτα αέρια, ατμούς, ομίχλες και σκόνες Ανυψωτικές εξέδρες - Ανυψωτικές πλατφόρμες προσαρμοζόμενες σε τροχοφόρα οχήματα Απαιτήσεις ασφάλειας-μέρος 1: Ανυψωτικές εξέδρες για ~ιsρτ~ση αγαθών Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Φορτηγά οχήματα με πεζό χειριστή - Μέρος 1: Οχήματα στοιβασίας Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Φορτηγά οχήματα με πεζό χειριστή - Μέρος 2: Παλετοφόρα οχήματα ΙΙΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ΕΝ :1997 Ασφάλεια μηχανών - Προστατευτικές διατάξεις ευαίσθητες σε πίεση - Μέρος 1: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και έλεγχο ταπήτων και δαπέδων ευαίσθητων στην πίεση ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανών - Προστατευτικές διατάζεις ευαίσθητες σε πίεση - Μέρος 2: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και έλεγχο άκρων και μοχλών ευαίσθητων σε πίεση ΕΝ :2001 Μηχανήματα ορυχείων - Απαιτήσεις ασφάλειας για υδραυλκά συστήματα' υποστηλώσεων - Μέρος 1: Μονάδες υποστηλώσεων και γενικές απαίτήσεις ΕΝ :2001 Μηχανήματα για υπόγεια ορυχεία - Απαιτήσεις ασφάλειας για υδραυλικά συστήματα υποστηλώσεων - Μέρος 2: Υδραυλική υποστήριξη ΕΝ 1807:1999 Ασφάλεια μηχανών κατεργασίας ξύλου - Πριονοκορδέλες ΕΝ 1808:1999 Απαιτήσεις ασφάλειας σε αναρρωμένους εξοπλισμούς πρόσβασης - Υπολογισμοί σχεδιασμού, κριτήρια σταθερότητας, κατασκευή - Δοκιμές ΕΝ :2000 Παλινδρομικές μηχανές εσωτερι,,"ής καύσης - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες - Μέρος 2: Μηχανές ομάδας Ι για χρήση σε υπόγειες εργασίες επιδεκτικές σε καύσιμα αέρια ή! και καιγόμενες σκόνες ΕΝ 1837:1999 ΕΝ 1845:1998 Ασφάλεια μηχανημάτων - Ενσωματωμένος φωησμός των μηχανών Μηχανές υποδηματοποιίας - Μηχανές υποδηματοποιίας με έγχυση - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ :2001 ΠυρoσβεσnKά και διασωοτικά οχήματα - Μέρος 2: Κοινές απαιτήσεις -=- Ασφάλεια και απόδοση ΕΝ :2002 ΠυρoσβεσnKά και διασωοτικά οχήματα - Μέρος 3: Μόνιμα εγκατεστημένος εξοπλισμός - Ασφάλεια και απόδοση

15 3755 (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 1853:1999 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Γεωργικά μηχανήματα - Ρυμουλκούμενα με ανύψωση και ανατροπή - Ασφάλεια ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ΕΝ :1999 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 1: Τράπεζες δισκοπριόνων (με και χωρίς τράπεζα ολίσθησης) και ρυθμιζόμενα πριόνια ΕΝ :1999 ΕΝ :2001 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Πρώτη δημοσίευση ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 2: Οριζόντιες και κατακόρυφες τράπεζες κοπής Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - Κυκλικά πριόνια - Μέρος 3: Κατακόρυφα πριόνια εγκάρσιας κοπής και διπλής λειτουργίας κατακόρυφα πριόνια εγκάρσιας κοπής/κυκλικά πριόνια τράπεζας ΕΝ :2001 ΕΝ :2002 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 4 - Εmμήκεις ξυλουργικές μηχανές με μία και με πολλαπλές λεπίδες με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 5: Τράπεζα δισκοπριόνων με συνδυασμό κοπής, εγκάρσια και πάνω ΕΝ :2002 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 6: Δισκοπρίονα για καυσόξυλα και δισκοπρίονα διπλής χρήσης/τράπεζες δισκοπριόνων με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΕΝ :2000 ΕΝ :2003 ΕΝ :2003 ΕΝ :2001 ΕΝ :2001 ΕΝ 1953:1998 ΕΝ 1974:1998 ΕΝ ISO 2860: 1999 Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 7: Δισκοπρίονα μονής λεπίδας για κορμούς με τράπεζα μηχανικής προώθησης με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 8: Διοκοπρίονα μονής λεπίδας κυκλικής κοπής των άκρων με ενσωματωμένη μονάδα ισχύος και με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Ασφάλεια μηχανών επεξεργασίας ξύλου - ΔΙσJCoπρίoνα - Μέρος 9: Δισκoiτρίoνα διπλής λεπίδας εγκάρσιας κοπής, μηχανικής προώθησης και με χειροκίνητη φόρτωση ή/και εκφόρτωση Μηχανήματα για υπόγεια ορυχεία - Κινητά μηχανήματα για υπόγεια έργα - Ασφάλεια - Μέρος 1 : Οχήματα με ελαστικό Μηχανήματα για υπόγεια ορυχεία - Κινητά μηχανήματα για υπόγεια έργα - Ασφάλεια - Μέρος 2: Οχήματα τροχιοδρόμων Εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών - Γενικές απαιτήσεις - Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας Εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Γενικές απαιτήσεις - Μέρος 2: Απαιτήσεις ευστάθειας και αντοχής, υπολογισμοί και μέθοδοι δοκιμής Εξοπλισμός διασκορmσμού και ψεκασμού υλικών εmκάλυψης - Απαιτήσεις ασφάλειας Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Μηχανές κοπής σε φέτες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Χωματουργικά μηχανήματα - Ελάχιστες διαστάσεις πρόσβασης(ιsο 2860:1992)

16 3756 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ IS0 2867:1998 ΕΝ IS0 3164:1999 Χωματουργικά μηχανήματα - Συστήματα πρόσβασης (ISO 2867:1994) Χωματουργικά μηχαvήματ~ - Εργαστηριακή αξιολόγηση προστατευτικων κατασκευών - Προδιαγραφές για όριο παράμόρφωσης όγκου (ISO 3164:1995) ΕΝ IS0 3411:1999 Χωματουργικά μηχανήματα - Φυmκές ανθρώπινες διαστάσεις των χειριστών και ελάχιστος ελεύθερος χώρος χειριστού (ISO 3411:1995) ΕΝ IS0 3450: 1996 Χωματουργικά μηχανήματα - Συστήματα πέδησης ελαστικοφόρων μηχανών - Απαιτήσεις απόδοσης και διαδικι:ισίες δοκιμής (lso 3450:1995) ΕΝ 1S0 3457:2003 Χωματουργικά μηχανήματα - Προφυλακτήρες Ορισμοί και απαιτήσεις (IS0 3457:2003) Προειδοποίηση: Η τήρηση των εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν τα πρότυπα ΕΝ ls του 1995 που έχουν δημοmευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 229 της τελειώνει την ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης. ΕΝ IS :1999 Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου με χρηmμοποίηση της ηχητιj..."ής πίεσης - Εργαστηριακές μέθοδοι για αίθουσες αντήχησης (ISO 3741 :1999) ΕΝ IS :1995 Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου - Τεχνικές μέθοδοι για μικρές μετακινήmμες πηγές σε αντηχητικά πεδία - Μέρος 1: Συγκριτική μέθοδος για αίθουσες δοκιμής με σκληρά τοιχώματα (ISO :1994) ΕΝ IS :1996 Ακουσ;ική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχη!1κης ισχύος πηγών θορύβου με τη χρηmμοποίηση της ηχητικής πίεσης - Τεχνικές μέθοδοι για μικρές μετακινήmμες πηγές σε αντηχητικά πεδία - Μέρος 2: Μέθοδοι για ειδικές αντηχητικές αίθουσες δομικών (ISO :1996) ΕΝ IS0 3744:1995 Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχ,ητιj..."ής ισχύος πηγών θορύβου με χρήση ηχητικής πίεσης - Τεχνική μέθοδος σε ουmαστικά ελεύθερο ηχητικό πεδίο πάνω από ηχοανακλαστικό επίπεδο (ISO 3744:1994) ΕΝ IS0 3746:1995 Ακουστική -Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου - Συνοπτική μέθοδος (ISO 3746:1995) ΕΝ ISO 3747:2000 Ακουστική - Προσδιορισμός των. επιπέδων ισχύος του ήχου από πηγές θορύβου με χρήση της ηχητικής πίεσης - Συγκριτική μέθοδος για επιτόπια εφαρμογή (IS0 3747:2000) ΕΝ IS0 4871:1996 Ελκυστήρες, μηχανήματα για τη γεωργία και δασοκομία, εργαλεία με κινητήρα για κήπους και χορτοτάπητες - Σύμβολα για τα χειριστήρια και άλλες ενδείξεις - Μέρος 3: Σύμβολα για τα εργαλεία με,--ινητήρα για κήπους και χορτοτάπητες ΕΝ ISO 5136:2003 Ακουστίκή - Προσδιορισμός της ηχητικής ισχύος που ακηνοβολείται μέσα σε αγωγό από ανεμιστήρες και άλλες διατάξεις κίνησης αέρα - Ενδοαγωγική μέθοδος (ISO 5136:2003) Προειδοποίηση: Η τήρηση των εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν τα πρότυπα ΕΝ του 1993 έχουν δημοmευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 377 της τελειώνει την ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης.

17 3757 Ε,Ο.Τ. TITΛOΣENAPMONlΣMENOYΠPOTYΠOY (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ IS0 6682:1995 Χωματουργικά μηχανήματα - Ζώνες άνεσης και πρόσβασης στα χειριστήρια (ISO 6682:1986, συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης Α1: 1989) ΕΝ ISO 6683:1999 Χωματουργικά μηχανήματα - Ζώνες ασφάλειας καθισμάτων και αγκυρώσεις αυτών (ISO 6683: Τροποποίηση 1: 1990) ΕΝ ISO 7096:2000 Χωματουργικά μηχανήματα - Εργαστηριαχή αξιολόγηοη δονήσεων θέσης χειριστού (ISO 7096:2000) ΕΝ IS0 7235:2003 Ακουστική - Διαδικασίες εργαστηριακής μέτρησης για αγωγοφόρους σιγαστήρες και τερματικές μονάδες αέρος - Απώλεια παρεμβολής, θόρυβος ροής και απώλεια ολικής πίεσης (ISO 7235:2003) Προειδοποίηση: Η τήρηση των εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν τα πρότυπα ΕΝ ISO 7235 του 1995 που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 306 της τελειώνει την ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης. ΕΝ IS0 7250:1997 Βασικές διαστάσεις του ανθρωπίνου σώματος για τεχνολογικό σχεδιασμό (ISO 7250: 1996) ΕΝ ISO 8230:1997 Απαιτήσεις ασφάλειας για μηχανές στεγνού καθαρισμού με χρήση υπερχλωροαιθυλενίου (ISO 8230:1997) ΕΝ IS :1995 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 4: Εργαλεία λείανσης (ISO : 1994) ΕΝ ls :1995 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 6: Τρυπάνια κρούσης (ISO :1994) ΕΝ IS :1997 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 7: Κλαδιά, κατσαβίδια και σωληνωτά κλειδιά με κρούση, ώθηση ή με λειτουργία καστανιάς (ISO :1997) ΕΝ IS :1997 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 8: Τριβεία στίλβωσης και περιστροφικά, ελλειπτικά και τυχαίας τροχιάς λειαντικά (ISO :1997) ΕΝ ISO :1996 Ελκυστήρες, μηχανήματα για τη γεωργία και δασοκομία, εργαλεία με λϊνητήρα για κήπους και χορτοτάπητες - Σύμβολα για τα χειριστήρια και άλλες ενδείξεις - Μέρος 3: Σύμβολα για τα εργαλεία με κινητήρα για κήπους και χορτοτάπητες ΕΝ ISO :1998 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 1 Ο: Κόπτες και ψαλίδια (1S :1998) ΕΝ 1S :1997 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 12: Παλινδρομικά πριόνια και λίμες και 1tεριστροφικά ή έκκεντρα πριόνια (ISO :1997) ΕΝ 1S :1997 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 13: Τροχοί λείανσης καλουπιών (ISO : 1997) ΕΝ ISO :1996 Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέτρηση των δονήσεων στη χειρολαβή - Μέρος 14: Εργαλεία κατεργασίας πέτρας και βελονοκρούστες (ISO : 1996)

18 3758 E.Q.T. (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 96]4-1:1995 ΕΝ ISO 96]4-3:2002 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΙ\ιlΟ1\ΊΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου με χρησιμοποίηση της ηχητικής έντασης - Μέρος 1: Μέτρηση σε διακριτά σημεία (ISO :1993) Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου με χρησιμοποίηση της ηχητικής έντασης - Μέρος 3: Αναλυτική μέθοδος για μέτρηση με σάρωση (lso :2002) HMEPOMlli'l1A ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ ISO 9902-]:2001 ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :200] ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :2001 ΕΝ ISO :1997 ΕΝ ISO :]997 ΕΝ ISO :1997 ΕΝ ISO :]997 ΕΝ ISO :1997 ΕΝ ISO :1997 ENISO :]997 ΕΝ ISO :1997 Κλωστοϋφαντουργικά μηχmrήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου Μέρος] :Κοινές απαιτήσεις (lso :200]) Κλωστοϋφαντουργικά μηχmήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 2: Mηχmrήματα προετοιμασίας κλώσης και κλωστικά μηχανήματα (ISO :2001) Κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 3: Μη πλεκτικά μηχανήματα (lso :2001) Κλωστοϋφαντουργικά μηxmrήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 4: MηXmrήματα επεξεργασίας νήματος και μηχmrήματα κατασκευής κορδονιών και σχοινιών (ISO :200]) Κλωστοϋφαντουργικά μηχmrήματα - κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 5: Mηχmrήματα προετοιμασίας για ύφανση και πλέξη (lso :2001) Κλωστοϋφαντουργικά μηχmrήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 6: Mηχα\rήματα κατασκευής υφάσματος (ISO :2001) Κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα - Κώδικας δοκιμής θορύβου - Μέρος 7: Μηχανήματα βαφής και τελικής επεξεργασίας (ISO :2001) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυντήρια - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις(ιsο ]:1997) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυντήρια - Μέρος 2: Πλυντήρια και μηχανές απομάκρυνσης ύδατος (ISO :1997) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυντήρια - Μέρος 3: Ολοκληρωμένο σύστημα πλυντηρίων περιλαμβανομένων m'εξάρτητων μηχανών (ISO :1997) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυντήρια - Μέρος 4: Στεγνωτήρια με αέρα (ISO :] 997) Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά πλυγτήρια - Μέρος 5: Επίπεδες μηχανές σιδερώματος, τροφοδοσίας και διπλώματος (ISO :1997) Απαίτησης ασφάλειας για βιομηχα\'\κά πλυντήρια - Μέρος 6: Πρέσες σιδερώματος και θερμοσυγκόλλησης (ISO : 1997) Παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης - Χειροκίνητος εξοπλισμός εκh.iνησης - Μέρος 1 : Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές (ΕΝ ISO ] 1 ] 02-1:1997) Παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης - Χειροκίνητος εξοπλισμός εκh.iνησης - Μέρος 2: Μέθοδος δοκιμής της γωνίας αποσύμπλεξης (ΕΝ ISO : 1997) ] ] ] 27.]] ] ]

19 3759 (l) ΑΡΙθΜΟΣ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ENIS011111:1995 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ Απαιτήσεις ασφάλειας για μηχανές κλωστοϋφαντουργίας (ISO :1995) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. (2) ENISO 11145:2001 ΕΝ ISO 11200: 1995 Οπτική και οπτικά εργαλεία - Λέιζερ και εξοπλισμός σχεηκός με τα λέιζερ - Λεξιλόγιο και σύμβολα (ISO 11145:2001) AKoυσnKή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση βαmκών προτύπων για τον προσδιορισμό της στάθμης ηχηηκής πίεσης εκπομπής σε θέση εργασίας και σε άλλες προδιαγραμμένες θέσεις (ISO 11200:1995) ΕΝ ISO 11201:1995 ΕΝ ISO 11202:1995 AKoυσnκή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Μέτρηση της στάθμης ηχηηκής πίεσης. εκπομπής σε θέση εργασίας και σε άιj.ες προδιαγραμμένες θέσεις - Τεχνική μέθοδος σε ουmασnκά ελεύθερο ηχηηκό πεδίο πάνω από ηχοανακλασnkό επίπεδο (ISO 11201:1995) AKoυσnκή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Μέτρηση της στάθμης ηχηη1>.-ής πίεσης εκπομπής σε θέση εργασίας και σε άιj.ες προδιαγραμμένες θέσεις - Εmτόmα μέθοδος καταμέτρησης (ISO 11202: 1995) ΕΝ ISO 11203:1995 AKOυσn1>.-ή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Προσδιορισμός της στάθμης ηχηηκής πίεσης σε θέση εργασίας και σε άλλες προδιαγραμμένες θέσεις (ISO 11203:1995) ΕΝ ISO 11204:1995 AKoυσnκή - Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και εξοπλισμό - Μέτρηση της στάθμης ηχηηκής πίεσης εκπομπής σε θέση εργασίας και σε άλ).ες προδιαγραμμένες θέσεις - Μέθοδος που απαιτεί περιβαλλονηκές διορθώσεις (ISO 11204:1995) ENIS :1995 AKoυσnκή - Προσδιορισμός των επιδόσεων ηχομόνωσης περιβλημάτων - Μέρος 1: Μετρήσεις σε εργαστηριακές συνθήκες (για σκοπούς δήλωσης) (ISO : 1995) ΕΝ IS : 1995 AKoυ~κή - Προσδιορισμός των επιδόσεων ηχομονωσης περιβλημάτων - Μέρος 2: Εmτόπιες μετρήσεις (για σκοπούς παραλαβής και επαλήθευσης) ΕΝ IS :2003 Οπτική και οπηκά εργαλεία - Λέιζερ και εξοπλισμός σχεηκός με τα λέιζερ - Μέθοδοι δοκιμής για ισχύ δέσμης ακηνών λέιζερ, ενέργεια και προσωρινά χαρακτηρισηκά (ISO 11554:2003) Προειδοποίηση: Η τήρηση των εναρμονισμένων προτύπων που αφορούν τα πρότυπα ΕΝ IS του 1998 που έχουν δημοmευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 165 της τει.ειώνει την ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης. ΕΝ IS :2000 ΕΝ IS :2000 Μηχανήματα για τη δασοκομία -. Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές για κοπτικά με κινητήρα στο άκρο - Μέρος 1: Μονάδες εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ISO :2000) Μηχανήματα για τη δασοκομία - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοlaμές για κοπτικά με κινητήρα στο άκρο - Μέρος 2: Μονάδες για χρήση με πηγή ισχύος ανεξάρτητη ή φερόμενη στην πίσω πλευρά (lso :2000)

20 3760 ΙΙΡΩΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ (1) ΙΙΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝ IS :1998 Μηχανήματα για δασοκομία - Φορητά αλυσοπρίονα Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές - Μέρος 2: Αλυσοπρίονα για χρήση σε δέντρα (ISO :1998) ΕΝ IS :1998 Ακουστική - Συ\'1.στώμενη πρακτική για το σχεδιασμό μηχανημάτων και συσκευών χαμηλού θορύβου - Μέρος 1: Προγραμμαnσμός (ISOrrR : 1995) EN1S :1995 Ακουστική - Προσδιορισμός της απώλειας παρεμβολής αιγαστήρων με αγωγούς χωρίς ροή - Εργαστηριακή συνοπτική μέθοδος (ISO 11691:1995) ΕΝ IS :1997 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα - Φορητή μηχανή χειρός εσωτερικής καύσης φορητές θαμνοκοπτικές και χλοοκοπτικές μηχανές χειρός εσωτερικής καύσης - Απαιτήσεις ασφαλείας (ISO 11806:1997) EN1S :1996 Ακουστική προσδιορισμός των επιδόσεων ηχομόνωσης καμπίνων - Εργαστηριακές και επιτόmες μετρήσεις (ISO 11957:1996) ΕΝ IS :1996 Ακουστική - Θόρυβος ει-.-πεμπόμενος από μηχανές και συσκευές - Κανόνες για τη σύνταξη και παρουσίαση κώδικα δοκιμής θορύβου (ISO :1996) ΕΝ :2000 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές κατάτμησης - Μέρος 1: απαιτήσεις ασφάλειας για κοκκοποιητές με λεπίδες ΕΝ :2001 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές κατάτμησης - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας για κοκκοποιητές ελικοειδούς κοπής ΕΝ :2001 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές κατάτμησης - Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφάλειας για τεμαχιοποιητές ΕΝ 12013:2000 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Εσωτερικοί. αναμικτήρες - Απαιτήσεις ασφαλείας ΕΝ 12016:1998 Ηλεκτρομαγνηnκή συμβατότητα - Προδιαγραφές οικογενείας προϊόντων για ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενους πεζόδρομους - Αντίσταση σε παράαιτα ΕΝ 12041:2000 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Μηχανήματα διαμορφώσεως - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ 12043:2000 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Ενδιάμεσα μηχανήματα διόγκωσης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής ΕΝ 12053:2001 Ασφάλεια φορτηγών οχημάτων βιομηχανίας - Μέθοδοι δοκιμής για τη μέτρηση εκπομπών θορύβου ΕΝ :1998 Ασφάλεια γερανών - Απαιτήσεις για υγεία και ασφάλεια - Μέρος 2: Διατάξεις περιορισμού και ενδείξεων ΕΝ 12110:2002 Μηχανήματα κατασκευής σήραγγος - Αεροθυλάκια - Απαιτήσεις ασφάλειας ΕΝ 12111:2002 Μηχανήματα κατασκευής σήραγγος - Μηχανήματα σημειακής κοπής, συνεχούς κοπής και κρουστικές σφύρες - Απαιτήσεις ασφάλειας. ΕΝ :2000 Ανυψωnκά δομικών έργων για μεταφορά υλικών - Μέρος 1: Ανυψωnκά με προσβάαιμες πλατφόρμες ΕΝ :2000 Ανυψωnκά δομικών έργων για μεταφορά υλικών - Μέρος 2: Κεκλιμένα ανυψωτικά με μη προσβάαιμες διατάξεις μεταφοράς φορτίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 6.11.2007 EL Επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 264/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 98/37/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 61 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 55ο έτος 29 Φεβρουαρίου 2012 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Μηχανές ανυψώσεως και μεταφοράς δομικών υλικών. Χρησιμοποιούμενες μηχανές και μεθοδολογία χρήσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης...

4. Ανυψωτικές συσκευές και εργαλεία φορτο-εκφόρτωσης Βασικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις Σύστημα πέδησης... Περιεχόμενα Πρόλογος... III Περιεχόμενα...XII Κατάλογος συντομογραφιών και αρκτικόλεξων... XXII 1. Εισαγωγή, πεδίο εφαρμογής, εφαρμογή και ορισμοί... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.1. Γενική επισκόπηση της λιμενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3772 Κ.Δ.Π.467/2005 Αρ. 4039, 14.10.2005 Αριθμό; 467 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμένων ή άοπλων προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και στοιχείων προεντεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 3 η : Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία μηχανημάτων και προφυλακτήρων Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Όταν ο παρών τιµοκατάλογος ανατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Δέντσορας Επίκουρος Καθηγητής ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

Αργύρης Δέντσορας Επίκουρος Καθηγητής ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Αργύρης Δέντσορας Επίκουρος Καθηγητής ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΠΑΤΡΑ 2003 ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 5 Εισαγωγή 5 Κατηγορίες δοµικών µηχανών 6

Διαβάστε περισσότερα

: Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β') : : : N. Νταλαχάνης :

: Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β') : : : N. Νταλαχάνης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα 09-5-2014 Αριθ. Πρωτ.: 126137/3499 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θέμα: Κατάταξη Οχημάτων Ειδικής Χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θέμα: Κατάταξη Οχημάτων Ειδικής Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δ13)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές απόξεσης εδαφών

Μηχανές απόξεσης εδαφών ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 59 Μηχανές απόξεσης εδαφών Η απόξεση εδαφών Σε αρκετά δομικά και χωματουργικά έργα απαιτείται η μετακίνηση μεγάλου όγκου εδάφους έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση άλλων εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ Είναι μια εργαλειομηχανή με την βοήθεια της οποίας αφαιρούμε υλικό από μια εργασία με σκοπό να ανοίξουμε μια τρύπα, η για να διευρύνομε μια τρύπα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D. Τυπικό διάγραμμα ροής προετοιμασία υλικών xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ μεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ 65 ΤΡΙΒΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντοχή σε τριβή ονομάζεται το μέτρο ικανότητας για αντίσταση που προβάλλουν τα υλικά όταν καταπονούνται σε τριβή. Υλικά :-Επιστρώσεις δαπέδων -

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 123 ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει τι είναι πρέσα 2. Κατονομάζει τις κατεργασίες διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών που γίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΤΟΡΝΟΙ 1 Ιστορική αναδρομή του τόρνου Η τόρνευση σαν κατεργασία χρησιμοποιείται από πολύ παλαιά, γύρω όμως στο 1400 μ.χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι τόρνοι που στην αρχή κινούνταν με μυϊκή δύναμη ή με νερό

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής:

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόροι φορτωτές. Σειρά προϊόντων

Συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόροι φορτωτές. Σειρά προϊόντων Συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόροι φορτωτές Σειρά προϊόντων Μεγαλύτερη παραγωγικότητα, λιγότερος κόπος n Αυξήστε την ημερήσια παραγωγικότητά σας Το πλαίσιο κύλισης των συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 129 7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ Η διάνοιξη οπών είναι αναμφισβήτητα η συνηθέστερη κατεργασία κοπής στην μηχανουργική παραγωγή, οι δε μηχανές διάνοιξης οπών, οι κοινότερες εργαλειομηχανές σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

1994 Κ.Λ.Π. 231/2005. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Εύκαμπτα εκρηκτικά. εκρηκτικών καλωδίων και βραδύκαυστων θρυαλλίδων.

1994 Κ.Λ.Π. 231/2005. Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Εύκαμπτα εκρηκτικά. εκρηκτικών καλωδίων και βραδύκαυστων θρυαλλίδων. Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 1994 Κ.Λ.Π. 231/2005 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ'ΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Γνωστοποίηση δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εργασίες για κατασκευές με οπλισμένα ή άοπλα προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. ή με προεντεταμένο σκυρόδεμα. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1)

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές Συμπιεστες Επανάληψη 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπιεστή; 4 Συμπύκνωση 3 Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Επανάληψη 2. Ποιά μεγέθη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων;

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Ελεύθερο πέρασμα ορίζεται το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων (διάμετρος), τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φρακάρει.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι κατεργασίες των μετάλλων σε θερμή κατάσταση είναι οι αρχαιότερες κατεργασίες πού χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει τα πρώτα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά με Ανοιγόμενο Πλαίσιο είναι σύνθετες διατάξεις, οι οποίες αποτελούνται από ένα Βιομηχανικό Ρολό και ένα Αρθρωτά Εδραζόμενο Μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Ελληνική Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές 1 2 Από τη σύνταξη Γεια σας!... από τη σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ προϊοντων

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ προϊοντων Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3616 Κ.Δ.Π.437/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 437 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ προϊοντων ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 Γνωστοποίήση ουναμεl

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αυτόματος βραχίονας που καταργεί την χρήση του λεβιέ με πλήρη αυτόματες κινήσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αυτόματος βραχίονας που καταργεί την χρήση του λεβιέ με πλήρη αυτόματες κινήσεις ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενική περιγραφή Υπεραυτόµατος ξεµονταριστής µε εξελιγμένο βραχίονα εργαλείων (πιάτο νύχι) ο οποίος καταργεί εντελώς την χρήση του λεβίε, ιδανικός για ελαστικά φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ. Απογειωθείτε Μαζί μας με Ασφάλεια

ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ. Απογειωθείτε Μαζί μας με Ασφάλεια ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 10 www.spinos.gr e-mail: spinosn@otenet.gr Λεωφ. Βουλιαγμένης 453, Κ. Ηλιούπολη TK 163 46, Αθήνα Τηλ.: 210 99 30 872, 210 99 10 188, 210 99 54 022 Fax: 210 99 36 054 Απογειωθείτε Μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 070 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα