Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης imagination at work GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Σειρά X : X500 Ξεκινώντας Βασική λειτουργία 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Αναπαραγωγή Χρησιμοποιώντας τα μενού Συνδεσιμότητα φωτογραφικής μηχανής Παράρτημα GR

2 ΠΡΟΣΟΧΗ Μην εκθέτετε τη μπαταρία ή τα άλλα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Για τους πελάτες που βρίσκονται στις Η.Π.Α.: Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου. Δήλωση FCC Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή μπορεί να δεχτεί οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για τους πελάτες που βρίσκονται στην Ευρώπη: To σύμβολο «CE» δηλώνει ότι το αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφαλείας, υγείας, περιβάλλοντος και προστασίας του καταναλωτή. To σύμβολο «CE» προορίζεται για πωλήσεις στην Ευρώπη. Αυτό το σύμβολο (ο διαγραμμένος τροχοφόρος κάδος απορριμμάτων, WEEE παράρτημα IV ) δηλώνει τη ξεχωριστή αποκομιδή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ευρωπαϊκές χώρες. Παρακαλώ μην αποθέτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το σύστημα επιστροφής και συγκομιδής ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση που είναι διαθέσιμο στη χώρα όπου διατίθεται αυτό το προϊόν. Δήλωση Συμμόρφωσης Όνομα Μοντέλου : Εμπορική Ονομασία : X500 GE Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο : General Imaging Co. Διεύθυνση : 1411 W. 190th St., Suite 550, Gardena, CA 90248, USA (Εκτός Η.Π.Α. & Καναδά: ) Τηλέφωνο : Σύμφωνο με τα παρακάτω πρότυπα: EMC : EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Class B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN :2000/A1:2001 EN :1995/A1:2001 και τις ακόλουθες διατάξεις των οδηγιών της ΕΜC: (89/336/ EEC,2004/108/EEC)

3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ii Για τη φωτογραφική μηχανή: Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες: Στη βροχή, σε υγρά και σκονισμένα μέρη. Σε μέρη όπου η φωτογραφική μηχανή εκτίθεται άμεσα στον ήλιο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, πχ: σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Σε μέρη όπου η φωτογραφική μηχανή εκτίθεται σε υψηλά μαγνητικά πεδία, πχ: κοντά σε κινητήρες, μετασχηματιστές ή μαγνήτες. Μην τοποθετείται τη μηχανή πάνω σε βρεγμένη επιφάνεια, σε σημεία όπου στάζει νερό ή όπου η άμμος μπορεί να έρθει σε επαφή με τη μηχανή, με αποτέλεσμα να προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες. Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, συνιστούμε να βγάλετε τις και την κάρτα μνήμης και να τις αποθηκεύσετε σε ξηρό περιβάλλον. Αν μεταφέρετε τη μηχανή από μία ψυχρή περιοχή σε κάποιο ζεστό μέρος, μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής. Προτείνουμε να περιμένετε λίγο πριν ενεργοποιήσετε τη μηχανή. Αν έχει μπει νερό μέσα στην φωτογραφική μηχανή, κλείστε την και βγάλτε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης. Αφήστε τον αέρα να την στεγνώσει μέχρι να ξαναχρησιμοποιήσετε την φωτογραφική μηχανή ξανά. Αν η φωτογραφική μηχανή υπερθερμανθεί, καθώς φορτίζει, αποσυνδέστε τον φορτιστή και αφαιρέστε προσεκτικά τις μπαταρίες. Για τη μπαταρία: Λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές, αύξηση της θερμοκρασίας, ανάφλεξη ή έκρηξη. Τηρείτε πάντα τις παρακάτω προφυλάξεις: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες στο νερό και φροντίζεται να κρατάτε τους πόλους πάντα στεγνούς. Μην ζεσταίνετε τις μπαταρίες και μην τις πετάτε στη φωτιά. Μην επιχειρήσετε να παραμορφώσετε, αποσυναρμολογήστε ή μετατρέψετε τις μπαταρίες. Κρατείστε τις μπαταρίες μακριά από μωρά και μικρά παιδιά. Σε ψυχρά μέρη, η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται και ο χρόνος που μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μειώνεται σημαντικά. Για την κάρτα μνήμης: Όταν χρησιμοποιείτε μια καινούργια κάρτα μνήμης ή μια κάρτα μνήμης έχει αρχικά μορφοποιηθεί από τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε μορφοποιήσει (Format) την κάρτα μνήμης με τη φωτογραφική μηχανή πριν την χρησιμοποιήσετε. Για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα εικόνας, αντιγράψτε τα δεδομένα εικόνας στον σκληρό δίσκο του PC. Μην αλλάξετε ούτε να διαγράψετε τα ονόματα του καταλόγου ή τα ονόματα αρχείου την κάρτα μνήμης από το PC σας, καθώς αυτό μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη χρήση της κάρτας στη φωτογραφική σας μηχανή καθώς δεν θα αναγνωρίζεται από αυτήν. Οι φωτογραφίες αυτής της μηχανής αποθηκεύονται στον αυτόματο φάκελο στην κάρτα SD. Παρακαλείσθε να μην αποθηκεύετε φωτογραφίες που δεν έχουν ληφθεί από αυτό το μοντέλο της μηχανής, καθώς ίσως δεν μπορεί να αναγνωριστεί η φωτογραφία όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία αναπαραγωγής. Σας παρακαλούμε να μην εκθέτετε τη μηχανή σε έντονες καιρικές συνθήκες όπως υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες, κάτι το οποίο μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια της ζωής της μηχανής σας ή να καταστρέψει τις μπαταρίες. Μην βγάζετε την κάρτα μνήμης χωρίς να έχετε κλείσει την φωτογραφική μηχανή, για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της κάρτας μνήμης σας. Μην κλείνετε την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή ένω γράφει, για να αποφύγετε ελλιπή καταχώρηση δεδομένων εγγραφής και κατεστραμένες φωτογραφίες. Ευθυγραμμίστε την κάρτα μνήμης σωστά πριν την βάλετε μέσα στην φωτογραφική μηχανή. Μην πιέσετε την κάρτα μνήμης στην εσοχή.

4 ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Πρόλογος Σας ευχαριστούμε που αγοράσετε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή GE. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Δικαιώματα δημιουργού Δικαιώματα δημιουργού 2011 General Imaging Company, Όλα τα δικαιώματα δεσμευμένα. Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, μεταδοθεί, περιγραφεί, αποθηκευτεί σε ανακτήσιμο μέσο, ή μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, σε οποιαδήποτε φόρμα, με οποιαδήποτε μέσα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της General Imaging Company. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του προϊόντος. Μην αποσυναρμολογείτε ή μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνος σας τη φωτογραφική μηχανή. Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε τη μηχανή. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί δημιουργήσει βλάβη στη μηχανή. Απενεργοποιείστε τη μηχανή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τη μπαταρία και την κάρτα μνήμης. Μην αγγίζετε το φακό της φωτογραφικής μηχανής. Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε υγρασία ή σε ακραίες θερμοκρασίες. Έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να μειώσουν τη ζωή της φωτογραφικής μηχανής σας ή να προκαλέσουν ζημία στις μπαταρίες. Εμπορικά σήματα Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αναγνώρισης και είναι ιδιοκτησίες μόνο των νομίμων κατόχων τους.

5 Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη μηχανή σε μέρη με σκόνη, βρωμιά ή άμμο, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη. Μην εκθέτετε το φακό της μηχανής απευθείας στο ηλιακό φώς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μεταφέρετε όλες τις φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή και αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη μηχανή, αν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, με βάση το οινόπνευμα ή καθαριστικά με βάση διαλυτικές ουσίες για να καθαρίσετε τη μηχανή. Σκουπίστε τη μηχανή με ένα νωπό απαλό ύφασμα. Αν έχει μπει νερό μέσα στην φωτογραφική μηχανή, κλείστε την και βγάλτε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης. Αφήστε τον αέρα να την στεγνώσει μέχρι να ξαναχρησιμοποιήσετε την φωτογραφική μηχανή ξανά. Μην αγγίζετε τον φακό. Μην βάζετε το λουρί της φωτογραφικής μηχανής γύρω απο τον λαιμό των παιδιών Πάντα να μεταφέρετε την φωτογραφική μηχανή μέσα στην τσάντα με μαλακή επένδυση. Όταν μπαίνετε σε κρύο ή ζεστό περιβάλλον, αποφύγετε την υγροποίηση τοποθετώντας την φωτογραφική μηχανή σε ένα πιο δροσερό μέρος, και μετά σιγά σιγά αφήστε την να ζεσταθεί αργά μέχρι να φτάσει στην θερμοκρασία δωματίου. Να τοποθετείτε πάντα την φωτογραφική μηχανή σε επιφάνειες που δεν έχουν δονήσεις. Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τις οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τη ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή GE. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου είναι σωστό, αλλά η General Imaging Company διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Από την αρχή έως το τέλος αυτού του εγχειριδίου, τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις πληροφορίες γρήγορα και εύκολα. Υποδεικνύει την ύπαρξη χρήσιμων πληροφοριών. Υποδεικνύει τις προφυλάξεις που πρέπει να παρθούν για τη λειτουργία της μηχανής.

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ... 1 Πρόλογος...1 Δικαιώματα δημιουργού...1 Εμπορικά σήματα...1 Πληροφορίες Ασφάλειας...1 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο...2 Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ... 7 Ανοίγοντας τη συσκευασία...7 Εγκατάσταση Ιμάντα Ώμου και Τάπας Φακού...8 Όψεις της μηχανής...9 ισάγετε τη μπαταρία και την κάρτα SD/SDHC Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Ρυθμίσεις Γλώσσας και Ημερομηνίας / Ώρας Ρύθμιση Γλώσσας Αλλαγή Ημερομηνίας/Ώρας Χρησιμοποιώντας την λειτουργία καντράν Σχετικά με την οθόνη LCD Ηλεκτρονικό Σκόπευτρο ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λήψη φωτογραφιών σε Αυτόματη Λειτουργία Χρήση της Λειτουργίας Ζουμ Ανοιχτό Φλάς Χρονόμετρο Λειτουργία Μάκρο EV (Αξία Έκθεσης) Λειτουργία ανίχνευσης προσώπου Λειτουργία ανίχνευσης χαμόγελου Λειτουργία ανίχνευσης κλειστών ματιών Σταθεροποίηση Προηγμένα Μενού Λειτουργίας Ισορροπία Λευκού WB... 27

7 ISO Ποιότητα Μέγεθος Χρώμα ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ενδείξεις οθόνης LCD Ενδείξεις λειτουργίας λήψης εικόνας Ενδείξεις λειτουργίας λήψης ταινίας Ενδείξεις λειτουργίας αναπαραγωγής Αυτόματη λειτουργία τοπίου (ASCN) Τοπίο Πορτρέτο Νυκτερινό πορτρέτο Πορτραίτο με φωτισμό από πίσω Νυκτερινό τοπίο Μακροφωτογράφιση Αυτόματη Πανόραμα Λειτουργία σκηνής (SCN) Αθλητικά Εσωτερικός χώρος Χιόνι Πυροτέχνημα Μουσείο Νυχτερινό τοπίο Παιδιά Φύλλο Ηλιοβασίλεμα Γυαλί Τοπίο Νυχτερινό πορτραίτο Παραλία Κείμενο Συγκέντρωση Ταυτότητα Υπερευρυγώνια (fish-eye) Λήψη εν κινήσει... 38

8 Πλαίσιο Σκίτσο Λειτουργία Πορτραίτο Αυτόματο Πρόγραμμα Έκθεσης Προτεραιότητα Κλείστρου Προτεραιότητα Φωτοφράκτη Χειροκίνητη Λειτουργία ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Παρακολούθηση Φωτογραφιών και Ταινιών Παρακολούθηση Ευρετηρίου Χρήση του ζουμ κατά την αναπαραγωγή (μόνον για ακίνητες εικόνες) Χρήση πλήκτρου διαγραφής ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ Μενού Φωτογραφίας Λειτουργία αυτόματης εστίασης Δέσμη υποβοήθησης της Αυτόματης Εστίασης Συνεχές AF Μέτρηση Έκθεσης Συνεχής λήψη Αποτύπωση Ημερομηνίας Γρήγορη Ανασκόπηση Ψηφιακό Ζουμ Μενού Ταινίας Συνεχές AF Μέτρηση Έκθεσης Μενού αναπαραγωγής Προστασία Διαγραφή DPOF Καθάρισμα περιθωρίων HDR δυναμική κλίμακα Αλλαγή μεγέθους Περιστροφή Αφαίρεση κόκκινων ματιών Οθόνη ρυθμίσεων... 59

9 Προβολή σλάιντ Ρυθμίσεις φόντου Μενού Ρυθμίσεων Ήχοι Φωτεινότητα Οθόνης Οικονομία ενέργειας Ζώνη Ημερομηνία / Ώρα Γλώσσα Αρχείο και Λογισμικό Μορφοποίηση μνήμης Αρίθμηση αρχείου Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων Έκδοση FW (Έκδοση υλικολογισμικού) Μετάδοση Σύστημα ταινίας Σύνδεση με τον Υπολογιστή Ρύθμιση της λειτουργίας USB Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή σας Σύνδεση με τον συμβατό εκτυπωτή PictBridge Ρύθμιση της λειτουργίας USB Σύνδεση της μηχανής με εκτυπωτή Χρήση του μενού PictBridge Εκτύπωση με ημερομηνία Εκτύπωση χωρίς ημερομηνία Εκτύπωση ευρετηρίου Εκτύπωση DPOF Έξοδος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηνύματα Σφαλμάτων Εντοπισμός και επιδιόρθωση προβλημάτων... 84

10 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ Ανοίγοντας τη συσκευασία Η συσκευασία σας πρέπει να περιέχει εκτός από το μοντέλο της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής που έχετε αγοράσει και τα ακόλουθα αντικείμενα. Αν λείπει κάτι ή φαίνεται να είναι κατεστραμμένο, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. ΑΑ-μέγεθος Αλκαλικές Μπαταρίες CD-ROM Ιμάντας Ώμου Καλώδιο USB Κάρτα Εγγύησης Τάπα Φακού

11 Εγκατάσταση Ιμάντα Ώμου και Τάπας Φακού Εγκαταστήστε τον Ιμάντα Ώμου Εγκαταστήστε την Τάπα Φακού

12 Όψεις της μηχανής Εμπρόσθια Όψη Οπίσθια Όψη

13 b Αριστερή Όψη Δεξιά Όψη Επάνω Όψη Κάτω Όψη ml 10

14 1 Βοηθητική AF/Ένδειξη χρονομέτρου 11 Κουμπί Αντιστάθμισης Έκθεσης 21 Ηχείο 2 Λυχνία φλας 12 Πλήκτρο Μενού 22 Μπάρα Ζούμ 3 Μικρόφωνο 13 Κουμπί Διαγραφής/Πάνω 23 Πλήκτρο Κλείστρου 4 Φακός 14 Κουμπί Μάκρο/Δεξιά 24 Κουμπί Αναγνώρισης Προσώπου 5 Οθόνη LCD 15 Κουμπί Χρονόμετρου/Κουμπί Κάτω 25 Κουμπί Σταθεροποίησης 6 Ηλεκτρονικό Σκόπευτρο 16 Κουμπί Φλάς/Κουμπί Αριστερά 26 Τρύπα Ιμάντα Ώμου 7 Ένδειξη κατάστασης 17 Κουμπί ΟΚ 27 ON / OFF 8 Παράθυρο Ηλεκτρονικού Σκόπευτρου/Κουμπί LCD Οθόνης 18 Θύρα USB/AV 28 Λειτουργία καντράν 9 Πλήκτρο Αναπαραγωγής 19 Λαβή 29 Θήκη κάρτας μνήμης/μπαταρίας 10 disp 20 Κουμπί Φλάς Ενεργό 30 Υποδοχή Τριπόδου 11

15 Εισάγετε τη μπαταρία και την κάρτα SD/SDHC (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία) 1. Ανοίξτε το χώρο μπαταριών. 2. Τοποθετείστε τη μπαταρία προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Χρησιμοποιήστε την άκρη της μπαταρίας για να πιέσετε προς τα κάτω το γλωσσίδιο ασφαλείας (όπως φαίνεται στο σχήμα) επιτρέποντας στη μπαταρία να τοποθετηθεί σωστά

16 3. Εισάγετε μία κάρτα SD/SDHC (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στην υποδοχή κάρτας μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα. Σημείο προστασίας εγγραφής 4. Κλείστε το χώρο μπαταριών. Η προαιρετική κάρτα τύπου SD/SDHC δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Η χρήση καρτών μνήμης με χωρητικότητες από 64ΜΒ έως 16GB από αναγνωρισμένους κατασκευαστές όπως SanDisk, Panasonic και Toshiba είναι προτεινόμενη για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων. Για να βγάλετε την κάρτα SD/SDHC, ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας και σπρώξτε απαλά την κάρτα προς τα κάτω για να την αποδεσμεύσετε. Τραβήξτε προσεκτικά την κάρτα. 13

17 14 Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Πατήστε το ON/OFF για να ανοίξετε/κλείσετε την φωτογραφική μηχανή. Αφού ενεργοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε αυτόματο ανοίγοντας τον διακόπτη είδος στο πάνω μέρος της κάμερας (βλέπε σελ. 16). Όταν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί η σελίδα ρύθμισης γλώσσας. Ρυθμίσεις Γλώσσας και Ημερομηνίας / Ώρας Όταν ανοίξετε την φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, θα εμφανιστούν τα μενού Ρύθμιση Εμφάνισης Γλώσσας και Ημερομηνία/Ώρα. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την φωτογραφική μηχανή στις προτιμήσεις σας: 1. Πατήστε το ON/OFF για να ανοίξετε την φωτογραφική μηχανή. 2. Πατήστε τα κουμπιά Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Ρύθμιση Γλώσσας 1. Πατήστε το κουμπί και Πάνω/Κάτω για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τις φωτογραφικής μηχανής, και επιλέξτε το μενού Γλώσσα. 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω/Κάτω για να μεταβείτε στη Γλώσσα στη Ρύθμιση 2 Βιντεοκάμερας. Στη συνέχεια, πατήστε το Δεξί πλήκτρο για να μπείτε στη ρύθμιση. 3. Χρησιμοποιήστε τα Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. 4. Πιέστε το για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

18 2. Πιέστε τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά έτσι ώστε να επιλέξετε το κάθε πεδίο (γίνεται φωτεινότερο) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να προσαρμόσετε τις τιμές. 3. Πιέστε το για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Αλλαγή Ημερομηνίας/Ώρας 1. Πατήστε το κουμπί και χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω/κάτω για να επιλέξετε την οθόνη μενού Γενικής ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού ημέρα/ώρα. 15

19 Χρησιμοποιώντας την Λειτουργια Καντράν Η φωτογραφική μηχανή GE προσφέρει μια λειτουργία καντράν που σας επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών με ευκολία. Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι εξής: Όνομα λειτουργίας Εικονίδιο Περιγραφή Αυτόματη λειτουργία Μεταβείτε για να βγάλετε ακίνητες εικόνες στην αυτόματη λειτουργία. Λειτουργία ASCN Στη λειτουργία ASCN, εντοπίζονται έξυπνα διαφορετικές συνθήκες σκηνικού και θα επιλεγούν αυτόματα οι πιο κατάλληλες ρυθμίσεις. utomatsko Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε την αξία EV και η φωτογραφική μηχανή θα određivanje P επιλέξει αυτόματα και την ταχύτητα του κλείστρου και την ρύθμιση του φωτοφράκτη. ekspozicije i blende Manualno određivanje Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ταχύτητα κλείστρου ενώ η ekspozicije S φωτογραφική μηχανή θα ρυθμίσει αυτόματα τον φωτοφράκτη για να έχετε σωστή έκθεση. Manualno određivanje Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο φωτοφράκτη και η φωτογραφική μηχανή blende A θα ρυθμίσει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου έτσι ώστε να ταιριάζουν. Χειροκίνητη λειτουργία Επιλέξτε για τη λήψη φωτογραφιών με χειροκίνητη λειτουργία, όπου μπορούν να ρυθμιστούν πολλές παράμετροι. 16 Κατακόρυφος Πανοραμική λειτουργία Κινηματογραφική λειτουργία Λειτουργία τοπίου Επιλέξτε για να τραβήξετε φωτογραφίες πορτραίτων κάτω απο φυσιολογικές συνθήκες. Επιλέξτε για λήψη σειράς φωτογραφιών και συρραφή μεταξύ τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πανοραμική φωτογραφία. Επιλέξτε για την λήψη ταινίας. Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών για λήψη φωτογραφίας. Υπάρχουν συνολικά 20 προκαθορισμένες σκηνές.

20 Σχετικά με την οθόνη LCD Όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή, εμφανίζονται διάφορα εικονίδια στην οθόνη LCD που μας πληροφορούν σχετικά με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση της μηχανής. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εικονίδια, δείτε το κεφάλαιο Ενδείξεις οθόνης LCD στη σελίδα 30. Σημειώσεις για την οθόνη LCD: Έχει χρησιμοποιηθεί τεχνολογία υψηλής ακρίβειας για να κατασκευαστεί η οθόνη LCD ούτως ώστε να είναι τα περισσότερα εικονοστοιχεία λειτουργικά για χρήση. Παρόλα αυτά, ίσως υπάρξουν μικρά σημεία (άσπρα, μαύρα, κόκκινα, μπλε, πράσινα) που εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Αυτά τα σημεία είναι φυσιολογικά στη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο την εγγρφή εικόνας. Αν η οθόνη LCD καταστραφεί, προσέξτε ιδιαίτερα τους υγρούς κρυστάλλους στην οθόνη. Αν συμβεί κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις, δράστε επειγόντως με τον παρακάτω τρόπο. Αν ο υγρός κρύσταλλος έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, σκουπίστε την περιοχή με ένα ύφασμα και στη συνέχεια πλύνετε με σαπούνι και τρεχούμενο νερό. Αν ο υγρός κρύσταλλος έρθει σε επαφή με το μάτι σας, ξεπλύνετε τα μολυσμένο μάτι με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και στη συνέχεια αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Αν καταπιείτε υγρό κρύσταλλο, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό. Πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού και προκαλέστε εμετό. Στη συνέχεια αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην εκτέθετε την οθόνη LCD σε νερό, παρακαλείσθε να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία με ένα στεγνό και μαλακό πανί. 17

21 Ηλεκτρονικό Σκόπευτρο Το Ηλεκτρονικό Σκόπευτρο δείχνει τις ίδιες πληροφορίες με την LCD οθόνη. Για να μεταβείτε μεταξύ της LCD οθόνης και του Ηλεκτρονικού Σκόπευτρου, πατήστε το κουμπί. Όταν επιλέξετε την ένδειξη EVF, η οθόνη LCD θα κλείσει αυτόματα. LCD evf /lcd κουμπί εναλλαγής 18

22 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λήψη φωτογραφιών σε Αυτόματη Λειτουργία Η αυτόματη λειτουργία (Auto mode) είναι ο ευκολότερος τρόπος για τη λήψη φωτογραφιών. Όταν έχετε επιλεγμένη τη λειτουργία αυτή, τότε η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα για τη λήψη καλύτερων φωτογραφιών. Για να αρχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πρέπει να: 1. Πατήστε ON/OFF για να ανοίξετε την φωτογραφική μηχανή. 2. Αλλάξτε τη λειτουργία Καντράν σε Αυτόματη λειτουργία ( ). 3. Συνθέστε την εικόνα σας στην οθόνη LCD και πατήστε το πλήκτρο Κλείστρου στο μισό της διαδρομής για να εστιάσετε στο αντικείμενο. 4. Η οθόνη LCD θα δείχνει ένα πράσινο πλαίσιο όταν το θέμα σας θα είναι εστιασμένο. 5. Πιέστε το πλήκτρο του κλείστρου έως το τέλος της διαδρομής του για τη λήψη της φωτογραφίας. Χρήση της Λειτουργίας Ζουμ Η φωτογραφική σας μηχανή είναι εξοπλισμένη με 2 τύπους ζούμ: οπτικό ζούμ και ψηφιακό ζουμ. Πατήστε το κουμπί Ζούμ στην φωτογραφική μηχανή για να εστιάσετε ή να απομακρύνετε το θέμα ενώ τραβάτε φωτογραφίες. Τροχός κύλισης ζουμ Δείκτης κατάστασης ζουμ (βλέπε «Ψηφιακό Ζουμ» σελίδα 51) Όταν το οπτικό ζούμ φτάσει στο μέγιστο σημείο του, αφήστε το κουμπί Ζούμ και μετά πατήστε το ξανά για να προχωρήσει περισσότερο στο ψηφιακό ζούμ. Η ένδειξη Ζούμ εξαφανίζεται μόλις αφήσετε το κουμπί Ζούμ. Η οθόνη θα δείχνει ( ) για την τρέχουσα κατάσταση ζούμ. 19

23 Ανοιχτό Φλάς Το φλας χρησιμοποιείται για να δώσει φως σε περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού ή για να δώσει καλύτερο φωτισμό σε ένα αντικείμενο με πολλές σκιές. 1. Για να ενεργοποιήσετε το φλάς, πατήστε το κουμπί φλάς. 2. Πατήστε το κουμπί Αριστερά για να μπείτε στο μενού Λειτουργιών του φλάς. 3. Πατήστε τα κουμπιά Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τις εξής 6 λειτουργίες: Φλας: Αυτόματη Η μηχανή ενεργοποιεί το φλας αυτόματα ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες φωτισμού. Φλας: Μείωση φαιν. κόκκινων ματιών Η μηχανή ενεργοποιεί για μια στιγμή το φλας, πριν τη λήψη της φωτογραφίας ώστε να μειώσει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών. Φλας: Εξαναγκασμένο φλας Βάλτε εξαναγκασμένο φλας κατά την αποτύπωση. Φλας: Απενεργοποίη-ση εξαναγκασμένου Το φλας είναι απενεργοποιημένο. Φλας: Αργός συγχρονισμός Επιτρέπει τη λήψη νυχτερινών φωτογραφιών με άτομα στο φακό. Συνιστάται η χρήση τρίποδο. Φλας: Κόκκινα μάτια+αργός συγχρονισμ Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για αργό συγχρονισμό του φλας με μείωση του φαινομένου κόκκινων ματιών. 4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε απο τις επιλογές. 20

24 Χρονόμετρο Αυτή η ρύθμιση σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για να τραβήξει αυτόματα φωτογραφίες πατώντας το κουμπί κλείστρου. Έχετε την επιλογή 2 ή 10 δευτερολέπτων αφού πατήσετε το κουμπί κλείστρου. 1. Πατήστε το κουμπί Κάτω για να μπείτε στο μενού Χρονοδιακόπτη. Αυτόμ. Xρονοδ: Απενεργ. Απενεργοποιήστε τον Αυτόμ. χρονοδ. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε απο το μενού. 2. Πατήστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τις ακόλουθες 3 λειτουργίες: Αυτόμ. Xρονοδ: 2 δευτ Μία φωτογραφία θα τραβηχτεί 2 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου του κλείστρου. Αυτόμ. Xρονοδ: 10 δευτ Μία φωτογραφία θα τραβηχτεί 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου του κλείστρου. 21

25 Λειτουργία Μάκρο Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φωτογράφηση μάκρο για να τραβήξετε μικρά αντικείμενα ή κοντινές φωτογραφίες. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το ζούμ όταν είστε πιο κοντά στο θέμα σας. 1. Πατήστε το κουμπί Δεξιά για να μπείτε στο μεννού Μάκρο. EV (Αξία Έκθεσης) Ο έλεγχος EV επιτρέπει στον φωτογράφο να αποφύγει τα συμβατικά σκηνικά και να του δώσει έλεγχο σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι ο φωτογράφος αυξάνει ή μειώνει το φως. 1. Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στην οθόνη ρύθμισης έκθεσης. 2. Πατήστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τις ακόλουθες δύο λειτουργίες: 22 Μακροφωτογράφιση: Ενεργ. Επιλέξτε τη λειτουργία αυτή για να εστιάσετε το θέμα σας σε απόσταση 5 εκατοστών από τον φακό. Μακροφωτογράφιση: Απενεργ. Κάντε αυτή την επιλογή για να απενεργοποιήσετε τη Μακροφωτογράφιση. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε απο το μενού. 2. Πατήστε το κουμπί Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την αξία έκθεσης της εικόνας, με φάσμα απο EV -2.0 σε EV+2.0.

26 Λειτουργία ανίχνευσης προσώπου Η λειτουργία αναγνώρισης προσώπου αναγνωρίζει πρόσωπα ανθρώπων και εστιάζει σε καθαρά θέματα. Γενικά είναι αυτόματη εκτός αν ο χρήστης την απενεργοποιήσεις. Στη λειτουργία πανόραμα δεν ισχύει η λειτουργία αναγνώρισης. 1. Κρατήστε την φωτογραφική μηχανή με ασφάλεια, και βάλτε την λειτουργία εντοπισμού προσώπου για το αντικείμενο φωτογράφισης. Όταν η φωτογραφική μηχανή θα εντοπίσει το πρόσωπο, θα εμφανίσει στην οθόνη ένα πλαίσιο πάνω απο το πρόσωπο. 2. Πιέστε το πλήκτρο του κλείστρου έως το μέσο της διαδρομής του για να εστιάσετε το θέμα. 3. Πιέστε εντελώς το πλήκτρο του κλείστρου για τη λήψη της φωτογραφίας. 4. Πατήστε το κουμπί Εντοπισμός Προσώπου για να κλείσετε αυτή την λειτουργία. 23

27 Λειτουργία ανίχνευσης χαμόγελου Με τη λειτουργία ανίχνευσης χαμόγελου, η μηχανή ανιχνεύει αυτόματα και τραβά φωτογραφία ένα πρόσωπο που χαμογελά, έτσι ώστε να μην χάνεται κανένα χαμόγελο. 1. Στην λειτουργία φωτογράφισης, πατήστε το κουμπί Εντοπισμού Προσώπου μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο στην LCD οθόνη 2. Στρέψτε την φωτογραφική μηχανή προς το θέμα, και πατήστε το κουμπί Κλείστρου μέχρι την μέση, για να εστιάσετε. 3. Πατήστε το κουμπί Κλείστρου μέχρι κάτω για να φωτογραφίσετε το θέμα, όταν η φωτογραφική μηχανή εντοπίσει ένα χαμόγελο, θα απελευθερώσει το κλείστρο αυτόματα Λειτουργία ανίχνευσης κλειστών ματιών Η λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπου ενεργοποιείται υπό κανονικές συνθήκες. Εάν κατά τη λήψη το άτομο έχει κλειστά μάτια, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο κλειστών ματιών. 4. Πατήστε το κουμπί Εντοπισμός Προσώπου για να κλείσετε αυτή την λειτουργία. 24

28 Σταθεροποίηση Καθώς βρίσκεστε στην λειτουργία Φωτογράφισης, πατήστε το κουμπί για να μειώσετε τις θολές εικόνες που προκαλούνται απο την κίνηση του χεριού. Στην οθόνη LCD θα εμφανίζετε είτε το εικονίδιο Συνεχόμενης είτε το εικονίδιο Μονής σταθεροποίησης. 25

29 Προηγμένα Μενού Λειτουργίας Το μενού προχωρημένων λειτουργιών της κάμερα περιλαμβάνουν μέγεθος εικόνας, ποιότητα εικόνας, ισορροπία λευκού, χρώμα και ISO. Οι λειτουργίες επιτρέπουν σε προχωρημένους χρήστες να έχουν καλύτερο έλεγχο σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. 3. Πατήστε το κουμπί πάνω για να μπείτε στο μενού προχωρημένων λειτουργιών. Ρυθμίστε τις προηγμένες λειτουργίες ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 1. Εμφανίστε τα Μενού Προηγμένων Λειτουργιών πατώντας το κουμπί. 4. Πατήστε το κουμπί αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε την επιλογή που πρέπει να καθορίσετε, πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και να βγείτε έξω από το μενού Πατήστε το κουμπί κάτω για να εισαχθείτε στην οθόνη επιλογής προχωρημένων λειτουργιών, πατήστε το κουμπί αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τη λειτουργία που πρέπει να ρυθμίσετε.

30 Ισορροπία Λευκού WB Η ισορροπία του λευκού δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα προσαρμογής της θερμοκρασίας χρώματος υπό διαφορετικές πηγές φωτός για να εξασφαλιστεί πιστή αναπαραγωγή χρώματος. ISO Η λειτουργία ISO σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ευαισθησία του αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής με βάση τη φωτεινότητα του σκηνικού. Για να βελτιώσετε την απόδοση σε περιβάλλον με περιορισμένο φωτισμό, είναι αναγκαία η ρύθμιση μίας υψηλότερης τιμής ISO. Αντίθετα, χαμηλότερες τιμές ISO είναι απαραίτητες σε συνθήκες έντονου φωτισμού. Οι εικόνες με υψηλότερο ISO θα έχουν φυσικά περισσότερο θόρυβο από αυτές με χαμηλότερο ISO. Οι επιλογές Ισορροπίας του Λευκού συμπεριλαμβάνει: Ασπρόμαυρο: Αυτόματη Ασπρόμαυρο: Ημέρα Ασπρόμαυρο: Θολός Ασπρόμαυρο: Φθορίζον Ασπρόμαυρο: Φθορίζον CWF Ασπρόμαυρο: Πυράκτωσης Ασπρόμαυρο: Μην αυτόματα (πατήστε το πλήκτρο Κλείστρου για να εντοπίσετε το Ασπρόμαυρο) Οι επιλογές ISO συμπεριλαμβάνουν αυτόματα include, 80, 100, 200, 400, 800, 1600και Οι διαθέσιμες τιμές ISO θα εξαρτώνται από το μοντέλο που χρησιμοποιείτε. 27

31 Ποιότητα Οι ρυθμίσεις ποιότητας προσαρμόζουν την αναλογία συμπίεσης της εικόνας. Υψηλότερης ποιότητας ρυθμίσεις δίνουν καλύτερες φωτογραφίες αλλά χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο μνήμης. Μέγεθος Οι ρυθμίσεις μεγέθους αναφέρονται στην ανάλυση της εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels). Μία υψηλότερη ανάλυση εικόνας σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την εικόνα αυτή σε μεγαλύτερα μεγέθη χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα της εικόνας. Η φωτογραφική ποιότητα της εικόνας έχει συνολικά τρείς επιλογές: : Ποιότητα: Βέλτιστο : Ποιότητα: Υψηλή : Ποιότητα: Κανον. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων εικονοστοιχείων (pixels), τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της φωτογραφίας. Όσο ο αριθμός των εγγεγραμμένων εικονοστοιχείων γίνεται μικρότερος, τόσο περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης. 28

32 Χρώμα Οι ρυθμίσεις χρώματος σας επιτρέπουν να προσθέσετε καλλιτεχνικά εφέ απευθείας με τη λήψη της φωτογραφίας. Μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορους χρωματικούς τόνους έτσι ώστε να μεταβάλετε την αισθητική της φωτογραφίας. Οι επιλογές χρώματος συμπεριλαμβάνουν: Χρώμα: Αυτόματο Χρώμα: Ζωηρό Χρώμα: Ασπρόμαυρο Χρώμα: Σέπια 29

33 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ενδείξεις οθόνης LCD Ενδείξεις λειτουργίας λήψης εικόνας Λειτουργία: P S A Εικονίδια λειτουργίας Λήψης Αυτόματη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Λειτουργία ASCN Πανοραμική λειτουργία Λειτουργία τοπίου Κατακόρυφος utomatsko određivanje ekspozicije i blende Manualno određivanje blende Manualno određivanje ekspozicije Λειτουργία AF: Μονή AF Πολλαπλή AF 3 Μέτρηση έκθεσης Σημειακή Κέντρο 0 AiAE

34 4 Μέγεθος εικόνας 5 Ποιότητα εικόνας 6 Υπολειπόμενος αριθμός εικόνων 7 Κάρτα μνήμης/ενσωματωμένη μνήμη 8 Κατάσταση μπαταρίας 9 Αναλογία WT (προβάλλεται μόνον όταν ενεργοποιηθεί το ζουμ) 10 Ζουμ 11 Τιμή ISO (ρυθμιζόμενο μόνον σε P S A Λειτουργία Μη αυτόματα) 12 Ιστόγραμμα 13 Αντιστάθμιση έκθεσης 14 Ταχύτητα κλείστρου 15 Τιμή φωτοφράκτη 16 Πλαίσιο εστίασης 17 Σταθεροποίηση 18 Συνεχής λήψη 19 Εικονίδιο ενεργού Εντοπισμού προσώπων 20 Χρώμα εικόνας (ρυθμιζόμενο μόνον σε P S A Λειτουργία Μη αυτόματα) 21 Ισορροπία λευκού (ρυθμιζόμενο μόνον σε P S A Λειτουργία Μη αυτόματα) 22 Λειτουργία Μακροφωτογράφισης 23 Αυτόμ. χρονοδ 2-δευτ. 10-δευτ. 24 Λειτουργία φλας Φλας: Αυτόματη Φλας: Μείωση φαιν. κόκκινων ματιών Φλας: Εξαναγκασμένο φλας Φλας: Απενεργοποίη-ση εξαναγκασμένου Φλας: Αργός συγχρονισμός Φλας: Κόκκινα μάτια+αργός συγχρονισμ 31

35 Ενδείξεις λειτουργίας λήψης ταινίας Λειτουργία: Εικονίδια λειτουργίας Λήψης 2 Συνεχές AF 3 Μέτρηση Σημειακή Κέντρο Ai AE Ποιότητα βίντεο 5 Λειτουργία Μακροφωτογράφισης 6 Αυτόμ. χρονοδ 10-δευτ. 7 Υπολειπόμενος χρόνος για εγγραφή βίντεο 8 Κάρτα μνήμης/ενσωματωμένη μνήμη 9 Κατάσταση μπαταρίας 10 Αναλογία WT (προβάλλεται μόνον όταν ενεργοποιηθεί το ζουμ) 11 Ζουμ 12 Σταθεροποίηση 13 Εικονίδιο κατάστασης εγγραφής Καταγραφή σε αναμονή Καταγραφή Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση μιας κάρτας μνήμης SD κατά τη λήψη μίας ταινίας. Η ενσωματωμένη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής περιορίζεται και μπορεί να προκαλέσει τραύλισμα και θόρυβο, εάν χρησιμοποιηθεί για καταγραφή ταινίας. Κατά την διάρκεια της φωτογράφισης, και το οπτικό ζούμ αλλά και το 6x ψηφιακό ζούμ, είναι διαθέσιμα. 32

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε Πρώτα βήματα Εγχειρίδιο χρήστη Βασική φωτογράφιση και αναπαρα- γωγή Λήψη τρισδιάστατωνφωτογραφιών

Πριν ξεκινήσετε Πρώτα βήματα Εγχειρίδιο χρήστη Βασική φωτογράφιση και αναπαρα- γωγή Λήψη τρισδιάστατωνφωτογραφιών BL01071-R00 EL DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Εγχειρίδιο χρήστη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής FUJIFILM

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών για λήψη Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Εισαγωγή i Πίνακας περιεχομένων xii Τμήματα της φωτογραφικής μηχανής 1 Προετοιμασία για λήψη 10 Βασικές λειτουργίες λήψης και αναπαραγωγής 15 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκκίνησης. Ψηφιακή Μηχανή

Οδηγός Εκκίνησης. Ψηφιακή Μηχανή Ψηφιακή Μηχανή Οδηγός Εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη ψηφιακή μηχανή PENTAX Q-S1. Αυτός ο Οδηγός Εκκίνησης παρέχει πληροφορίες για το πώς να προετοιμάσετε τη μηχανή σας PENTAX Q-S1 ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σημαντικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής COOLPIX S6500 Διασκεδαστικά εφέ επεξεργασίας φωτογραφιών που εφαρμόζονται εύκολα κατά τη λήψη p Γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

XZ-2. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

XZ-2. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ XZ-2 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Έδρα: Παράδοση εμπορευμάτων: Αλληλογραφία: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Αμβούργο, Γερμανία Τηλ.: +49

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX10 Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Βοήθειας ) Οδηγός Βοήθειας είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτόν για

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

VH-410. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

VH-410. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VH-410 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Προτού χρησιμοποιήσετε τη νέα σας μηχανή για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ GR ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕIΡI IO ΧΡΗΣΗΣ Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τη σύνδεση της µηχανής σε υπολογιστή και για την εγκατάσταση του παρεχόµενου λογισµικού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430 MFL67882018 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ http://www.olympus.com/ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Έδρα: Παράδοση εμπορευμάτων: Αλληλογραφία: Wendenstrasse 14 18, 20097 Αμβούργο, Γερμανία Τηλ.: +49 40-23 77 3-0 / Φαξ: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VG-160 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

2. Βασικές λειτουργίες. 3. Ζωντανός έλεγχος. 4. Λειτουργίες μενού. 5. Εκτύπωση φωτογραφιών. 6. Σύνδεση της μηχανής με υπολογιστή. 7.

2. Βασικές λειτουργίες. 3. Ζωντανός έλεγχος. 4. Λειτουργίες μενού. 5. Εκτύπωση φωτογραφιών. 6. Σύνδεση της μηχανής με υπολογιστή. 7. Πίνακας περιεχομένων ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Γρήγορο ευρετήριο εργασιών. Προετοιμασία της μηχανής και ροή χειρισμών. Βασικές λειτουργίες Εγχειρίδιο οδηγιών 3. Ζωντανός έλεγχος 4. Λειτουργίες μενού 5.

Διαβάστε περισσότερα

VR-370/D-785. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

VR-370/D-785. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VR-370/D-785 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Προτού χρησιμοποιήσετε τη νέα σας μηχανή για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

FE-210/X-775. Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Οδηγός γρήγορης έναρξης. Λειτουργίες πλήκτρων. Λειτουργίες μενού. Εκτύπωση φωτογραφιών

FE-210/X-775. Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Οδηγός γρήγορης έναρξης. Λειτουργίες πλήκτρων. Λειτουργίες μενού. Εκτύπωση φωτογραφιών ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ FE-210/X-775 Εγχειρίδιο Χρήσης GR Οδηγός γρήγορης έναρξης Πρώτα βήματα για τη σωστή χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας. Λειτουργίες πλήκτρων Λειτουργίες μενού Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης NEX-6 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός του µοντέλου και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στο κάτω µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό

Διαβάστε περισσότερα

FE-170/X-760. Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Οδηγός γρήγορης έναρξης Πρώτα βήματα για τη σωστή χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας.

FE-170/X-760. Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Οδηγός γρήγορης έναρξης Πρώτα βήματα για τη σωστή χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ FE-170/X-760 GR Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγός γρήγορης έναρξης Πρώτα βήματα για τη σωστή χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας. Λειτουργίες πλήκτρων Λειτουργίες μενού Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SP-100EE Εγχειρίδιο οδηγιών Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

LS-20M ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Καταγραφέας γραμμικού PCM

LS-20M ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Καταγραφέας γραμμικού PCM ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM LS-20M Καταγραφέας γραμμικού PCM ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πληροφόρησης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SZ-30MR Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα