Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης imagination at work GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Σειρά X : X500 Ξεκινώντας Βασική λειτουργία 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Αναπαραγωγή Χρησιμοποιώντας τα μενού Συνδεσιμότητα φωτογραφικής μηχανής Παράρτημα GR

2 ΠΡΟΣΟΧΗ Μην εκθέτετε τη μπαταρία ή τα άλλα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Για τους πελάτες που βρίσκονται στις Η.Π.Α.: Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου. Δήλωση FCC Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή μπορεί να δεχτεί οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για τους πελάτες που βρίσκονται στην Ευρώπη: To σύμβολο «CE» δηλώνει ότι το αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφαλείας, υγείας, περιβάλλοντος και προστασίας του καταναλωτή. To σύμβολο «CE» προορίζεται για πωλήσεις στην Ευρώπη. Αυτό το σύμβολο (ο διαγραμμένος τροχοφόρος κάδος απορριμμάτων, WEEE παράρτημα IV ) δηλώνει τη ξεχωριστή αποκομιδή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ευρωπαϊκές χώρες. Παρακαλώ μην αποθέτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το σύστημα επιστροφής και συγκομιδής ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση που είναι διαθέσιμο στη χώρα όπου διατίθεται αυτό το προϊόν. Δήλωση Συμμόρφωσης Όνομα Μοντέλου : Εμπορική Ονομασία : X500 GE Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο : General Imaging Co. Διεύθυνση : 1411 W. 190th St., Suite 550, Gardena, CA 90248, USA (Εκτός Η.Π.Α. & Καναδά: ) Τηλέφωνο : Σύμφωνο με τα παρακάτω πρότυπα: EMC : EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Class B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN :2000/A1:2001 EN :1995/A1:2001 και τις ακόλουθες διατάξεις των οδηγιών της ΕΜC: (89/336/ EEC,2004/108/EEC)

3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ii Για τη φωτογραφική μηχανή: Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες: Στη βροχή, σε υγρά και σκονισμένα μέρη. Σε μέρη όπου η φωτογραφική μηχανή εκτίθεται άμεσα στον ήλιο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, πχ: σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Σε μέρη όπου η φωτογραφική μηχανή εκτίθεται σε υψηλά μαγνητικά πεδία, πχ: κοντά σε κινητήρες, μετασχηματιστές ή μαγνήτες. Μην τοποθετείται τη μηχανή πάνω σε βρεγμένη επιφάνεια, σε σημεία όπου στάζει νερό ή όπου η άμμος μπορεί να έρθει σε επαφή με τη μηχανή, με αποτέλεσμα να προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες. Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, συνιστούμε να βγάλετε τις και την κάρτα μνήμης και να τις αποθηκεύσετε σε ξηρό περιβάλλον. Αν μεταφέρετε τη μηχανή από μία ψυχρή περιοχή σε κάποιο ζεστό μέρος, μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής. Προτείνουμε να περιμένετε λίγο πριν ενεργοποιήσετε τη μηχανή. Αν έχει μπει νερό μέσα στην φωτογραφική μηχανή, κλείστε την και βγάλτε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης. Αφήστε τον αέρα να την στεγνώσει μέχρι να ξαναχρησιμοποιήσετε την φωτογραφική μηχανή ξανά. Αν η φωτογραφική μηχανή υπερθερμανθεί, καθώς φορτίζει, αποσυνδέστε τον φορτιστή και αφαιρέστε προσεκτικά τις μπαταρίες. Για τη μπαταρία: Λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές, αύξηση της θερμοκρασίας, ανάφλεξη ή έκρηξη. Τηρείτε πάντα τις παρακάτω προφυλάξεις: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες στο νερό και φροντίζεται να κρατάτε τους πόλους πάντα στεγνούς. Μην ζεσταίνετε τις μπαταρίες και μην τις πετάτε στη φωτιά. Μην επιχειρήσετε να παραμορφώσετε, αποσυναρμολογήστε ή μετατρέψετε τις μπαταρίες. Κρατείστε τις μπαταρίες μακριά από μωρά και μικρά παιδιά. Σε ψυχρά μέρη, η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται και ο χρόνος που μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μειώνεται σημαντικά. Για την κάρτα μνήμης: Όταν χρησιμοποιείτε μια καινούργια κάρτα μνήμης ή μια κάρτα μνήμης έχει αρχικά μορφοποιηθεί από τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε μορφοποιήσει (Format) την κάρτα μνήμης με τη φωτογραφική μηχανή πριν την χρησιμοποιήσετε. Για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα εικόνας, αντιγράψτε τα δεδομένα εικόνας στον σκληρό δίσκο του PC. Μην αλλάξετε ούτε να διαγράψετε τα ονόματα του καταλόγου ή τα ονόματα αρχείου την κάρτα μνήμης από το PC σας, καθώς αυτό μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη χρήση της κάρτας στη φωτογραφική σας μηχανή καθώς δεν θα αναγνωρίζεται από αυτήν. Οι φωτογραφίες αυτής της μηχανής αποθηκεύονται στον αυτόματο φάκελο στην κάρτα SD. Παρακαλείσθε να μην αποθηκεύετε φωτογραφίες που δεν έχουν ληφθεί από αυτό το μοντέλο της μηχανής, καθώς ίσως δεν μπορεί να αναγνωριστεί η φωτογραφία όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία αναπαραγωγής. Σας παρακαλούμε να μην εκθέτετε τη μηχανή σε έντονες καιρικές συνθήκες όπως υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες, κάτι το οποίο μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια της ζωής της μηχανής σας ή να καταστρέψει τις μπαταρίες. Μην βγάζετε την κάρτα μνήμης χωρίς να έχετε κλείσει την φωτογραφική μηχανή, για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της κάρτας μνήμης σας. Μην κλείνετε την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή ένω γράφει, για να αποφύγετε ελλιπή καταχώρηση δεδομένων εγγραφής και κατεστραμένες φωτογραφίες. Ευθυγραμμίστε την κάρτα μνήμης σωστά πριν την βάλετε μέσα στην φωτογραφική μηχανή. Μην πιέσετε την κάρτα μνήμης στην εσοχή.

4 ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Πρόλογος Σας ευχαριστούμε που αγοράσετε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή GE. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Δικαιώματα δημιουργού Δικαιώματα δημιουργού 2011 General Imaging Company, Όλα τα δικαιώματα δεσμευμένα. Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, μεταδοθεί, περιγραφεί, αποθηκευτεί σε ανακτήσιμο μέσο, ή μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, σε οποιαδήποτε φόρμα, με οποιαδήποτε μέσα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της General Imaging Company. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του προϊόντος. Μην αποσυναρμολογείτε ή μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνος σας τη φωτογραφική μηχανή. Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε τη μηχανή. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί δημιουργήσει βλάβη στη μηχανή. Απενεργοποιείστε τη μηχανή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τη μπαταρία και την κάρτα μνήμης. Μην αγγίζετε το φακό της φωτογραφικής μηχανής. Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε υγρασία ή σε ακραίες θερμοκρασίες. Έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να μειώσουν τη ζωή της φωτογραφικής μηχανής σας ή να προκαλέσουν ζημία στις μπαταρίες. Εμπορικά σήματα Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αναγνώρισης και είναι ιδιοκτησίες μόνο των νομίμων κατόχων τους.

5 Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη μηχανή σε μέρη με σκόνη, βρωμιά ή άμμο, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη. Μην εκθέτετε το φακό της μηχανής απευθείας στο ηλιακό φώς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μεταφέρετε όλες τις φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή και αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη μηχανή, αν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, με βάση το οινόπνευμα ή καθαριστικά με βάση διαλυτικές ουσίες για να καθαρίσετε τη μηχανή. Σκουπίστε τη μηχανή με ένα νωπό απαλό ύφασμα. Αν έχει μπει νερό μέσα στην φωτογραφική μηχανή, κλείστε την και βγάλτε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης. Αφήστε τον αέρα να την στεγνώσει μέχρι να ξαναχρησιμοποιήσετε την φωτογραφική μηχανή ξανά. Μην αγγίζετε τον φακό. Μην βάζετε το λουρί της φωτογραφικής μηχανής γύρω απο τον λαιμό των παιδιών Πάντα να μεταφέρετε την φωτογραφική μηχανή μέσα στην τσάντα με μαλακή επένδυση. Όταν μπαίνετε σε κρύο ή ζεστό περιβάλλον, αποφύγετε την υγροποίηση τοποθετώντας την φωτογραφική μηχανή σε ένα πιο δροσερό μέρος, και μετά σιγά σιγά αφήστε την να ζεσταθεί αργά μέχρι να φτάσει στην θερμοκρασία δωματίου. Να τοποθετείτε πάντα την φωτογραφική μηχανή σε επιφάνειες που δεν έχουν δονήσεις. Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τις οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τη ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή GE. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου είναι σωστό, αλλά η General Imaging Company διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Από την αρχή έως το τέλος αυτού του εγχειριδίου, τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις πληροφορίες γρήγορα και εύκολα. Υποδεικνύει την ύπαρξη χρήσιμων πληροφοριών. Υποδεικνύει τις προφυλάξεις που πρέπει να παρθούν για τη λειτουργία της μηχανής.

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ... 1 Πρόλογος...1 Δικαιώματα δημιουργού...1 Εμπορικά σήματα...1 Πληροφορίες Ασφάλειας...1 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο...2 Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ... 7 Ανοίγοντας τη συσκευασία...7 Εγκατάσταση Ιμάντα Ώμου και Τάπας Φακού...8 Όψεις της μηχανής...9 ισάγετε τη μπαταρία και την κάρτα SD/SDHC Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Ρυθμίσεις Γλώσσας και Ημερομηνίας / Ώρας Ρύθμιση Γλώσσας Αλλαγή Ημερομηνίας/Ώρας Χρησιμοποιώντας την λειτουργία καντράν Σχετικά με την οθόνη LCD Ηλεκτρονικό Σκόπευτρο ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λήψη φωτογραφιών σε Αυτόματη Λειτουργία Χρήση της Λειτουργίας Ζουμ Ανοιχτό Φλάς Χρονόμετρο Λειτουργία Μάκρο EV (Αξία Έκθεσης) Λειτουργία ανίχνευσης προσώπου Λειτουργία ανίχνευσης χαμόγελου Λειτουργία ανίχνευσης κλειστών ματιών Σταθεροποίηση Προηγμένα Μενού Λειτουργίας Ισορροπία Λευκού WB... 27

7 ISO Ποιότητα Μέγεθος Χρώμα ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ενδείξεις οθόνης LCD Ενδείξεις λειτουργίας λήψης εικόνας Ενδείξεις λειτουργίας λήψης ταινίας Ενδείξεις λειτουργίας αναπαραγωγής Αυτόματη λειτουργία τοπίου (ASCN) Τοπίο Πορτρέτο Νυκτερινό πορτρέτο Πορτραίτο με φωτισμό από πίσω Νυκτερινό τοπίο Μακροφωτογράφιση Αυτόματη Πανόραμα Λειτουργία σκηνής (SCN) Αθλητικά Εσωτερικός χώρος Χιόνι Πυροτέχνημα Μουσείο Νυχτερινό τοπίο Παιδιά Φύλλο Ηλιοβασίλεμα Γυαλί Τοπίο Νυχτερινό πορτραίτο Παραλία Κείμενο Συγκέντρωση Ταυτότητα Υπερευρυγώνια (fish-eye) Λήψη εν κινήσει... 38

8 Πλαίσιο Σκίτσο Λειτουργία Πορτραίτο Αυτόματο Πρόγραμμα Έκθεσης Προτεραιότητα Κλείστρου Προτεραιότητα Φωτοφράκτη Χειροκίνητη Λειτουργία ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Παρακολούθηση Φωτογραφιών και Ταινιών Παρακολούθηση Ευρετηρίου Χρήση του ζουμ κατά την αναπαραγωγή (μόνον για ακίνητες εικόνες) Χρήση πλήκτρου διαγραφής ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ Μενού Φωτογραφίας Λειτουργία αυτόματης εστίασης Δέσμη υποβοήθησης της Αυτόματης Εστίασης Συνεχές AF Μέτρηση Έκθεσης Συνεχής λήψη Αποτύπωση Ημερομηνίας Γρήγορη Ανασκόπηση Ψηφιακό Ζουμ Μενού Ταινίας Συνεχές AF Μέτρηση Έκθεσης Μενού αναπαραγωγής Προστασία Διαγραφή DPOF Καθάρισμα περιθωρίων HDR δυναμική κλίμακα Αλλαγή μεγέθους Περιστροφή Αφαίρεση κόκκινων ματιών Οθόνη ρυθμίσεων... 59

9 Προβολή σλάιντ Ρυθμίσεις φόντου Μενού Ρυθμίσεων Ήχοι Φωτεινότητα Οθόνης Οικονομία ενέργειας Ζώνη Ημερομηνία / Ώρα Γλώσσα Αρχείο και Λογισμικό Μορφοποίηση μνήμης Αρίθμηση αρχείου Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων Έκδοση FW (Έκδοση υλικολογισμικού) Μετάδοση Σύστημα ταινίας Σύνδεση με τον Υπολογιστή Ρύθμιση της λειτουργίας USB Μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή σας Σύνδεση με τον συμβατό εκτυπωτή PictBridge Ρύθμιση της λειτουργίας USB Σύνδεση της μηχανής με εκτυπωτή Χρήση του μενού PictBridge Εκτύπωση με ημερομηνία Εκτύπωση χωρίς ημερομηνία Εκτύπωση ευρετηρίου Εκτύπωση DPOF Έξοδος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηνύματα Σφαλμάτων Εντοπισμός και επιδιόρθωση προβλημάτων... 84

10 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ Ανοίγοντας τη συσκευασία Η συσκευασία σας πρέπει να περιέχει εκτός από το μοντέλο της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής που έχετε αγοράσει και τα ακόλουθα αντικείμενα. Αν λείπει κάτι ή φαίνεται να είναι κατεστραμμένο, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. ΑΑ-μέγεθος Αλκαλικές Μπαταρίες CD-ROM Ιμάντας Ώμου Καλώδιο USB Κάρτα Εγγύησης Τάπα Φακού

11 Εγκατάσταση Ιμάντα Ώμου και Τάπας Φακού Εγκαταστήστε τον Ιμάντα Ώμου Εγκαταστήστε την Τάπα Φακού

12 Όψεις της μηχανής Εμπρόσθια Όψη Οπίσθια Όψη

13 b Αριστερή Όψη Δεξιά Όψη Επάνω Όψη Κάτω Όψη ml 10

14 1 Βοηθητική AF/Ένδειξη χρονομέτρου 11 Κουμπί Αντιστάθμισης Έκθεσης 21 Ηχείο 2 Λυχνία φλας 12 Πλήκτρο Μενού 22 Μπάρα Ζούμ 3 Μικρόφωνο 13 Κουμπί Διαγραφής/Πάνω 23 Πλήκτρο Κλείστρου 4 Φακός 14 Κουμπί Μάκρο/Δεξιά 24 Κουμπί Αναγνώρισης Προσώπου 5 Οθόνη LCD 15 Κουμπί Χρονόμετρου/Κουμπί Κάτω 25 Κουμπί Σταθεροποίησης 6 Ηλεκτρονικό Σκόπευτρο 16 Κουμπί Φλάς/Κουμπί Αριστερά 26 Τρύπα Ιμάντα Ώμου 7 Ένδειξη κατάστασης 17 Κουμπί ΟΚ 27 ON / OFF 8 Παράθυρο Ηλεκτρονικού Σκόπευτρου/Κουμπί LCD Οθόνης 18 Θύρα USB/AV 28 Λειτουργία καντράν 9 Πλήκτρο Αναπαραγωγής 19 Λαβή 29 Θήκη κάρτας μνήμης/μπαταρίας 10 disp 20 Κουμπί Φλάς Ενεργό 30 Υποδοχή Τριπόδου 11

15 Εισάγετε τη μπαταρία και την κάρτα SD/SDHC (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία) 1. Ανοίξτε το χώρο μπαταριών. 2. Τοποθετείστε τη μπαταρία προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Χρησιμοποιήστε την άκρη της μπαταρίας για να πιέσετε προς τα κάτω το γλωσσίδιο ασφαλείας (όπως φαίνεται στο σχήμα) επιτρέποντας στη μπαταρία να τοποθετηθεί σωστά

16 3. Εισάγετε μία κάρτα SD/SDHC (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στην υποδοχή κάρτας μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα. Σημείο προστασίας εγγραφής 4. Κλείστε το χώρο μπαταριών. Η προαιρετική κάρτα τύπου SD/SDHC δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Η χρήση καρτών μνήμης με χωρητικότητες από 64ΜΒ έως 16GB από αναγνωρισμένους κατασκευαστές όπως SanDisk, Panasonic και Toshiba είναι προτεινόμενη για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων. Για να βγάλετε την κάρτα SD/SDHC, ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας και σπρώξτε απαλά την κάρτα προς τα κάτω για να την αποδεσμεύσετε. Τραβήξτε προσεκτικά την κάρτα. 13

17 14 Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Πατήστε το ON/OFF για να ανοίξετε/κλείσετε την φωτογραφική μηχανή. Αφού ενεργοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε αυτόματο ανοίγοντας τον διακόπτη είδος στο πάνω μέρος της κάμερας (βλέπε σελ. 16). Όταν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί η σελίδα ρύθμισης γλώσσας. Ρυθμίσεις Γλώσσας και Ημερομηνίας / Ώρας Όταν ανοίξετε την φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, θα εμφανιστούν τα μενού Ρύθμιση Εμφάνισης Γλώσσας και Ημερομηνία/Ώρα. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να ρυθμίσετε την φωτογραφική μηχανή στις προτιμήσεις σας: 1. Πατήστε το ON/OFF για να ανοίξετε την φωτογραφική μηχανή. 2. Πατήστε τα κουμπιά Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Ρύθμιση Γλώσσας 1. Πατήστε το κουμπί και Πάνω/Κάτω για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τις φωτογραφικής μηχανής, και επιλέξτε το μενού Γλώσσα. 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω/Κάτω για να μεταβείτε στη Γλώσσα στη Ρύθμιση 2 Βιντεοκάμερας. Στη συνέχεια, πατήστε το Δεξί πλήκτρο για να μπείτε στη ρύθμιση. 3. Χρησιμοποιήστε τα Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. 4. Πιέστε το για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

18 2. Πιέστε τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά έτσι ώστε να επιλέξετε το κάθε πεδίο (γίνεται φωτεινότερο) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να προσαρμόσετε τις τιμές. 3. Πιέστε το για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Αλλαγή Ημερομηνίας/Ώρας 1. Πατήστε το κουμπί και χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω/κάτω για να επιλέξετε την οθόνη μενού Γενικής ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού ημέρα/ώρα. 15

19 Χρησιμοποιώντας την Λειτουργια Καντράν Η φωτογραφική μηχανή GE προσφέρει μια λειτουργία καντράν που σας επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών με ευκολία. Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι εξής: Όνομα λειτουργίας Εικονίδιο Περιγραφή Αυτόματη λειτουργία Μεταβείτε για να βγάλετε ακίνητες εικόνες στην αυτόματη λειτουργία. Λειτουργία ASCN Στη λειτουργία ASCN, εντοπίζονται έξυπνα διαφορετικές συνθήκες σκηνικού και θα επιλεγούν αυτόματα οι πιο κατάλληλες ρυθμίσεις. utomatsko Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε την αξία EV και η φωτογραφική μηχανή θα određivanje P επιλέξει αυτόματα και την ταχύτητα του κλείστρου και την ρύθμιση του φωτοφράκτη. ekspozicije i blende Manualno određivanje Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ταχύτητα κλείστρου ενώ η ekspozicije S φωτογραφική μηχανή θα ρυθμίσει αυτόματα τον φωτοφράκτη για να έχετε σωστή έκθεση. Manualno određivanje Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο φωτοφράκτη και η φωτογραφική μηχανή blende A θα ρυθμίσει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου έτσι ώστε να ταιριάζουν. Χειροκίνητη λειτουργία Επιλέξτε για τη λήψη φωτογραφιών με χειροκίνητη λειτουργία, όπου μπορούν να ρυθμιστούν πολλές παράμετροι. 16 Κατακόρυφος Πανοραμική λειτουργία Κινηματογραφική λειτουργία Λειτουργία τοπίου Επιλέξτε για να τραβήξετε φωτογραφίες πορτραίτων κάτω απο φυσιολογικές συνθήκες. Επιλέξτε για λήψη σειράς φωτογραφιών και συρραφή μεταξύ τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πανοραμική φωτογραφία. Επιλέξτε για την λήψη ταινίας. Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνών για λήψη φωτογραφίας. Υπάρχουν συνολικά 20 προκαθορισμένες σκηνές.

20 Σχετικά με την οθόνη LCD Όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή, εμφανίζονται διάφορα εικονίδια στην οθόνη LCD που μας πληροφορούν σχετικά με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση της μηχανής. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εικονίδια, δείτε το κεφάλαιο Ενδείξεις οθόνης LCD στη σελίδα 30. Σημειώσεις για την οθόνη LCD: Έχει χρησιμοποιηθεί τεχνολογία υψηλής ακρίβειας για να κατασκευαστεί η οθόνη LCD ούτως ώστε να είναι τα περισσότερα εικονοστοιχεία λειτουργικά για χρήση. Παρόλα αυτά, ίσως υπάρξουν μικρά σημεία (άσπρα, μαύρα, κόκκινα, μπλε, πράσινα) που εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Αυτά τα σημεία είναι φυσιολογικά στη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο την εγγρφή εικόνας. Αν η οθόνη LCD καταστραφεί, προσέξτε ιδιαίτερα τους υγρούς κρυστάλλους στην οθόνη. Αν συμβεί κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις, δράστε επειγόντως με τον παρακάτω τρόπο. Αν ο υγρός κρύσταλλος έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, σκουπίστε την περιοχή με ένα ύφασμα και στη συνέχεια πλύνετε με σαπούνι και τρεχούμενο νερό. Αν ο υγρός κρύσταλλος έρθει σε επαφή με το μάτι σας, ξεπλύνετε τα μολυσμένο μάτι με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και στη συνέχεια αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Αν καταπιείτε υγρό κρύσταλλο, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό. Πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού και προκαλέστε εμετό. Στη συνέχεια αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην εκτέθετε την οθόνη LCD σε νερό, παρακαλείσθε να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία με ένα στεγνό και μαλακό πανί. 17

21 Ηλεκτρονικό Σκόπευτρο Το Ηλεκτρονικό Σκόπευτρο δείχνει τις ίδιες πληροφορίες με την LCD οθόνη. Για να μεταβείτε μεταξύ της LCD οθόνης και του Ηλεκτρονικού Σκόπευτρου, πατήστε το κουμπί. Όταν επιλέξετε την ένδειξη EVF, η οθόνη LCD θα κλείσει αυτόματα. LCD evf /lcd κουμπί εναλλαγής 18

22 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λήψη φωτογραφιών σε Αυτόματη Λειτουργία Η αυτόματη λειτουργία (Auto mode) είναι ο ευκολότερος τρόπος για τη λήψη φωτογραφιών. Όταν έχετε επιλεγμένη τη λειτουργία αυτή, τότε η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα για τη λήψη καλύτερων φωτογραφιών. Για να αρχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πρέπει να: 1. Πατήστε ON/OFF για να ανοίξετε την φωτογραφική μηχανή. 2. Αλλάξτε τη λειτουργία Καντράν σε Αυτόματη λειτουργία ( ). 3. Συνθέστε την εικόνα σας στην οθόνη LCD και πατήστε το πλήκτρο Κλείστρου στο μισό της διαδρομής για να εστιάσετε στο αντικείμενο. 4. Η οθόνη LCD θα δείχνει ένα πράσινο πλαίσιο όταν το θέμα σας θα είναι εστιασμένο. 5. Πιέστε το πλήκτρο του κλείστρου έως το τέλος της διαδρομής του για τη λήψη της φωτογραφίας. Χρήση της Λειτουργίας Ζουμ Η φωτογραφική σας μηχανή είναι εξοπλισμένη με 2 τύπους ζούμ: οπτικό ζούμ και ψηφιακό ζουμ. Πατήστε το κουμπί Ζούμ στην φωτογραφική μηχανή για να εστιάσετε ή να απομακρύνετε το θέμα ενώ τραβάτε φωτογραφίες. Τροχός κύλισης ζουμ Δείκτης κατάστασης ζουμ (βλέπε «Ψηφιακό Ζουμ» σελίδα 51) Όταν το οπτικό ζούμ φτάσει στο μέγιστο σημείο του, αφήστε το κουμπί Ζούμ και μετά πατήστε το ξανά για να προχωρήσει περισσότερο στο ψηφιακό ζούμ. Η ένδειξη Ζούμ εξαφανίζεται μόλις αφήσετε το κουμπί Ζούμ. Η οθόνη θα δείχνει ( ) για την τρέχουσα κατάσταση ζούμ. 19

23 Ανοιχτό Φλάς Το φλας χρησιμοποιείται για να δώσει φως σε περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού ή για να δώσει καλύτερο φωτισμό σε ένα αντικείμενο με πολλές σκιές. 1. Για να ενεργοποιήσετε το φλάς, πατήστε το κουμπί φλάς. 2. Πατήστε το κουμπί Αριστερά για να μπείτε στο μενού Λειτουργιών του φλάς. 3. Πατήστε τα κουμπιά Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τις εξής 6 λειτουργίες: Φλας: Αυτόματη Η μηχανή ενεργοποιεί το φλας αυτόματα ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες φωτισμού. Φλας: Μείωση φαιν. κόκκινων ματιών Η μηχανή ενεργοποιεί για μια στιγμή το φλας, πριν τη λήψη της φωτογραφίας ώστε να μειώσει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών. Φλας: Εξαναγκασμένο φλας Βάλτε εξαναγκασμένο φλας κατά την αποτύπωση. Φλας: Απενεργοποίη-ση εξαναγκασμένου Το φλας είναι απενεργοποιημένο. Φλας: Αργός συγχρονισμός Επιτρέπει τη λήψη νυχτερινών φωτογραφιών με άτομα στο φακό. Συνιστάται η χρήση τρίποδο. Φλας: Κόκκινα μάτια+αργός συγχρονισμ Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για αργό συγχρονισμό του φλας με μείωση του φαινομένου κόκκινων ματιών. 4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε απο τις επιλογές. 20

24 Χρονόμετρο Αυτή η ρύθμιση σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για να τραβήξει αυτόματα φωτογραφίες πατώντας το κουμπί κλείστρου. Έχετε την επιλογή 2 ή 10 δευτερολέπτων αφού πατήσετε το κουμπί κλείστρου. 1. Πατήστε το κουμπί Κάτω για να μπείτε στο μενού Χρονοδιακόπτη. Αυτόμ. Xρονοδ: Απενεργ. Απενεργοποιήστε τον Αυτόμ. χρονοδ. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε απο το μενού. 2. Πατήστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τις ακόλουθες 3 λειτουργίες: Αυτόμ. Xρονοδ: 2 δευτ Μία φωτογραφία θα τραβηχτεί 2 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου του κλείστρου. Αυτόμ. Xρονοδ: 10 δευτ Μία φωτογραφία θα τραβηχτεί 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του πλήκτρου του κλείστρου. 21

25 Λειτουργία Μάκρο Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φωτογράφηση μάκρο για να τραβήξετε μικρά αντικείμενα ή κοντινές φωτογραφίες. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το ζούμ όταν είστε πιο κοντά στο θέμα σας. 1. Πατήστε το κουμπί Δεξιά για να μπείτε στο μεννού Μάκρο. EV (Αξία Έκθεσης) Ο έλεγχος EV επιτρέπει στον φωτογράφο να αποφύγει τα συμβατικά σκηνικά και να του δώσει έλεγχο σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι ο φωτογράφος αυξάνει ή μειώνει το φως. 1. Πατήστε το κουμπί για να μπείτε στην οθόνη ρύθμισης έκθεσης. 2. Πατήστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε τις ακόλουθες δύο λειτουργίες: 22 Μακροφωτογράφιση: Ενεργ. Επιλέξτε τη λειτουργία αυτή για να εστιάσετε το θέμα σας σε απόσταση 5 εκατοστών από τον φακό. Μακροφωτογράφιση: Απενεργ. Κάντε αυτή την επιλογή για να απενεργοποιήσετε τη Μακροφωτογράφιση. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε απο το μενού. 2. Πατήστε το κουμπί Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την αξία έκθεσης της εικόνας, με φάσμα απο EV -2.0 σε EV+2.0.

26 Λειτουργία ανίχνευσης προσώπου Η λειτουργία αναγνώρισης προσώπου αναγνωρίζει πρόσωπα ανθρώπων και εστιάζει σε καθαρά θέματα. Γενικά είναι αυτόματη εκτός αν ο χρήστης την απενεργοποιήσεις. Στη λειτουργία πανόραμα δεν ισχύει η λειτουργία αναγνώρισης. 1. Κρατήστε την φωτογραφική μηχανή με ασφάλεια, και βάλτε την λειτουργία εντοπισμού προσώπου για το αντικείμενο φωτογράφισης. Όταν η φωτογραφική μηχανή θα εντοπίσει το πρόσωπο, θα εμφανίσει στην οθόνη ένα πλαίσιο πάνω απο το πρόσωπο. 2. Πιέστε το πλήκτρο του κλείστρου έως το μέσο της διαδρομής του για να εστιάσετε το θέμα. 3. Πιέστε εντελώς το πλήκτρο του κλείστρου για τη λήψη της φωτογραφίας. 4. Πατήστε το κουμπί Εντοπισμός Προσώπου για να κλείσετε αυτή την λειτουργία. 23

27 Λειτουργία ανίχνευσης χαμόγελου Με τη λειτουργία ανίχνευσης χαμόγελου, η μηχανή ανιχνεύει αυτόματα και τραβά φωτογραφία ένα πρόσωπο που χαμογελά, έτσι ώστε να μην χάνεται κανένα χαμόγελο. 1. Στην λειτουργία φωτογράφισης, πατήστε το κουμπί Εντοπισμού Προσώπου μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο στην LCD οθόνη 2. Στρέψτε την φωτογραφική μηχανή προς το θέμα, και πατήστε το κουμπί Κλείστρου μέχρι την μέση, για να εστιάσετε. 3. Πατήστε το κουμπί Κλείστρου μέχρι κάτω για να φωτογραφίσετε το θέμα, όταν η φωτογραφική μηχανή εντοπίσει ένα χαμόγελο, θα απελευθερώσει το κλείστρο αυτόματα Λειτουργία ανίχνευσης κλειστών ματιών Η λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπου ενεργοποιείται υπό κανονικές συνθήκες. Εάν κατά τη λήψη το άτομο έχει κλειστά μάτια, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο κλειστών ματιών. 4. Πατήστε το κουμπί Εντοπισμός Προσώπου για να κλείσετε αυτή την λειτουργία. 24

28 Σταθεροποίηση Καθώς βρίσκεστε στην λειτουργία Φωτογράφισης, πατήστε το κουμπί για να μειώσετε τις θολές εικόνες που προκαλούνται απο την κίνηση του χεριού. Στην οθόνη LCD θα εμφανίζετε είτε το εικονίδιο Συνεχόμενης είτε το εικονίδιο Μονής σταθεροποίησης. 25

29 Προηγμένα Μενού Λειτουργίας Το μενού προχωρημένων λειτουργιών της κάμερα περιλαμβάνουν μέγεθος εικόνας, ποιότητα εικόνας, ισορροπία λευκού, χρώμα και ISO. Οι λειτουργίες επιτρέπουν σε προχωρημένους χρήστες να έχουν καλύτερο έλεγχο σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. 3. Πατήστε το κουμπί πάνω για να μπείτε στο μενού προχωρημένων λειτουργιών. Ρυθμίστε τις προηγμένες λειτουργίες ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 1. Εμφανίστε τα Μενού Προηγμένων Λειτουργιών πατώντας το κουμπί. 4. Πατήστε το κουμπί αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε την επιλογή που πρέπει να καθορίσετε, πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και να βγείτε έξω από το μενού Πατήστε το κουμπί κάτω για να εισαχθείτε στην οθόνη επιλογής προχωρημένων λειτουργιών, πατήστε το κουμπί αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τη λειτουργία που πρέπει να ρυθμίσετε.

30 Ισορροπία Λευκού WB Η ισορροπία του λευκού δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα προσαρμογής της θερμοκρασίας χρώματος υπό διαφορετικές πηγές φωτός για να εξασφαλιστεί πιστή αναπαραγωγή χρώματος. ISO Η λειτουργία ISO σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ευαισθησία του αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής με βάση τη φωτεινότητα του σκηνικού. Για να βελτιώσετε την απόδοση σε περιβάλλον με περιορισμένο φωτισμό, είναι αναγκαία η ρύθμιση μίας υψηλότερης τιμής ISO. Αντίθετα, χαμηλότερες τιμές ISO είναι απαραίτητες σε συνθήκες έντονου φωτισμού. Οι εικόνες με υψηλότερο ISO θα έχουν φυσικά περισσότερο θόρυβο από αυτές με χαμηλότερο ISO. Οι επιλογές Ισορροπίας του Λευκού συμπεριλαμβάνει: Ασπρόμαυρο: Αυτόματη Ασπρόμαυρο: Ημέρα Ασπρόμαυρο: Θολός Ασπρόμαυρο: Φθορίζον Ασπρόμαυρο: Φθορίζον CWF Ασπρόμαυρο: Πυράκτωσης Ασπρόμαυρο: Μην αυτόματα (πατήστε το πλήκτρο Κλείστρου για να εντοπίσετε το Ασπρόμαυρο) Οι επιλογές ISO συμπεριλαμβάνουν αυτόματα include, 80, 100, 200, 400, 800, 1600και Οι διαθέσιμες τιμές ISO θα εξαρτώνται από το μοντέλο που χρησιμοποιείτε. 27

31 Ποιότητα Οι ρυθμίσεις ποιότητας προσαρμόζουν την αναλογία συμπίεσης της εικόνας. Υψηλότερης ποιότητας ρυθμίσεις δίνουν καλύτερες φωτογραφίες αλλά χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο μνήμης. Μέγεθος Οι ρυθμίσεις μεγέθους αναφέρονται στην ανάλυση της εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels). Μία υψηλότερη ανάλυση εικόνας σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την εικόνα αυτή σε μεγαλύτερα μεγέθη χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα της εικόνας. Η φωτογραφική ποιότητα της εικόνας έχει συνολικά τρείς επιλογές: : Ποιότητα: Βέλτιστο : Ποιότητα: Υψηλή : Ποιότητα: Κανον. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων εικονοστοιχείων (pixels), τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της φωτογραφίας. Όσο ο αριθμός των εγγεγραμμένων εικονοστοιχείων γίνεται μικρότερος, τόσο περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης. 28

32 Χρώμα Οι ρυθμίσεις χρώματος σας επιτρέπουν να προσθέσετε καλλιτεχνικά εφέ απευθείας με τη λήψη της φωτογραφίας. Μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορους χρωματικούς τόνους έτσι ώστε να μεταβάλετε την αισθητική της φωτογραφίας. Οι επιλογές χρώματος συμπεριλαμβάνουν: Χρώμα: Αυτόματο Χρώμα: Ζωηρό Χρώμα: Ασπρόμαυρο Χρώμα: Σέπια 29

33 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ενδείξεις οθόνης LCD Ενδείξεις λειτουργίας λήψης εικόνας Λειτουργία: P S A Εικονίδια λειτουργίας Λήψης Αυτόματη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Λειτουργία ASCN Πανοραμική λειτουργία Λειτουργία τοπίου Κατακόρυφος utomatsko određivanje ekspozicije i blende Manualno određivanje blende Manualno određivanje ekspozicije Λειτουργία AF: Μονή AF Πολλαπλή AF 3 Μέτρηση έκθεσης Σημειακή Κέντρο 0 AiAE

34 4 Μέγεθος εικόνας 5 Ποιότητα εικόνας 6 Υπολειπόμενος αριθμός εικόνων 7 Κάρτα μνήμης/ενσωματωμένη μνήμη 8 Κατάσταση μπαταρίας 9 Αναλογία WT (προβάλλεται μόνον όταν ενεργοποιηθεί το ζουμ) 10 Ζουμ 11 Τιμή ISO (ρυθμιζόμενο μόνον σε P S A Λειτουργία Μη αυτόματα) 12 Ιστόγραμμα 13 Αντιστάθμιση έκθεσης 14 Ταχύτητα κλείστρου 15 Τιμή φωτοφράκτη 16 Πλαίσιο εστίασης 17 Σταθεροποίηση 18 Συνεχής λήψη 19 Εικονίδιο ενεργού Εντοπισμού προσώπων 20 Χρώμα εικόνας (ρυθμιζόμενο μόνον σε P S A Λειτουργία Μη αυτόματα) 21 Ισορροπία λευκού (ρυθμιζόμενο μόνον σε P S A Λειτουργία Μη αυτόματα) 22 Λειτουργία Μακροφωτογράφισης 23 Αυτόμ. χρονοδ 2-δευτ. 10-δευτ. 24 Λειτουργία φλας Φλας: Αυτόματη Φλας: Μείωση φαιν. κόκκινων ματιών Φλας: Εξαναγκασμένο φλας Φλας: Απενεργοποίη-ση εξαναγκασμένου Φλας: Αργός συγχρονισμός Φλας: Κόκκινα μάτια+αργός συγχρονισμ 31

35 Ενδείξεις λειτουργίας λήψης ταινίας Λειτουργία: Εικονίδια λειτουργίας Λήψης 2 Συνεχές AF 3 Μέτρηση Σημειακή Κέντρο Ai AE Ποιότητα βίντεο 5 Λειτουργία Μακροφωτογράφισης 6 Αυτόμ. χρονοδ 10-δευτ. 7 Υπολειπόμενος χρόνος για εγγραφή βίντεο 8 Κάρτα μνήμης/ενσωματωμένη μνήμη 9 Κατάσταση μπαταρίας 10 Αναλογία WT (προβάλλεται μόνον όταν ενεργοποιηθεί το ζουμ) 11 Ζουμ 12 Σταθεροποίηση 13 Εικονίδιο κατάστασης εγγραφής Καταγραφή σε αναμονή Καταγραφή Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση μιας κάρτας μνήμης SD κατά τη λήψη μίας ταινίας. Η ενσωματωμένη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής περιορίζεται και μπορεί να προκαλέσει τραύλισμα και θόρυβο, εάν χρησιμοποιηθεί για καταγραφή ταινίας. Κατά την διάρκεια της φωτογράφισης, και το οπτικό ζούμ αλλά και το 6x ψηφιακό ζούμ, είναι διαθέσιμα. 32

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Προετοιμασία. Βασική λειτουργία. 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Προετοιμασία. Βασική λειτουργία. 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Εγχειρίδιο χρήσης imagination at work GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Σειρά E: E1680W Προετοιμασία Βασική λειτουργία 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Αναπαραγωγή Χρησιμοποιώντας τα μενού Συνδεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ. Δήλωση Συμμόρφωσης. Για τους πελάτες που βρίσκονται στις Η.Π.Α. Για τους πελάτες που βρίσκονται στην Ευρώπη

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ. Δήλωση Συμμόρφωσης. Για τους πελάτες που βρίσκονται στις Η.Π.Α. Για τους πελάτες που βρίσκονται στην Ευρώπη Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Δήλωση Συμμόρφωσης Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο: JK Imaging Ltd. Διεύθυνση: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου. Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Δήλωση Συμμόρφωσης Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο: JK Imaging Ltd. Διεύθυνση : JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking µ TOUGH-3000 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρας εικόνας Ενεργά pixels Διάταξη φίλτρου Πλήρης ανάλυση Τύπος 12 Megapixels Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) 12,7 Megapixels 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD Φακός Οπτικό zoom

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

User Manual ES80/ES81. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Συχνές ερωτήσεις. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες

User Manual ES80/ES81. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Συχνές ερωτήσεις. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα User Manual ES80/ES81 Συχνές ερωτήσεις Γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Τύπος CCD 1/2.3. Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Τύπος CCD 1/2.3. Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ CCD 1/2.3 Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 Φίλτρου Χρωμάτων Πρωτευόντων Χρωμάτων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ Εστιακή Απόσταση [mm] Ζουμ Μέγιστος f/αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-S930 Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-W370. περιεχομένων. Πίνακας. λειτουργιών. Αναζήτηση. MENU/Αναζήτηση ρυθμίσεων. Ευρετήριο

Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-W370. περιεχομένων. Πίνακας. λειτουργιών. Αναζήτηση. MENU/Αναζήτηση ρυθμίσεων. Ευρετήριο MENU/ Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-206-62(1) GR Τρόπος χρήσης αυτού του εγχειριδίου Κάντε κλικ σε ένα κουμπί επάνω δεξιά για μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα. Αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Compact Digital Cameras

Compact Digital Cameras Compact Digital Cameras How-to and tips Φωτογραφική οµάδα «Πολύµορφο» Πάτρα, Ιανουάριος 2012 ηµήτρης Σ. Compact ψηφιακή µηχανή Βασικά πλεονεκτήµατα: 1. Μικρότερο κόστος από τις D-SLR 2. Μικρότερο µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

WB850F/WB855F. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες GPS

WB850F/WB855F. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες GPS Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator 3855C 4800C 5900

MLS Destinator 3855C 4800C 5900 ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας MLS Destinator 3855C 4800C 5900 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

DC C530 Ψηφιακή Κάμερα Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσο ρίσατε

DC C530 Ψηφιακή Κάμερα Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσο ρίσατε DC C530 Ψηφιακή Κάμερα Εγχειρίδιο Χρήστη Καλωσο ρίσατε Πνευματικά δικαιώματα Πνευματικά δικαιώματα 2006 BenQ Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Bx Z6. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C. περιεχομένων. Πίνακας. λειτουργιών. Αναζήτηση. MENU/Αναζήτηση ρυθμίσεων. Ευρετήριο

Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C. περιεχομένων. Πίνακας. λειτουργιών. Αναζήτηση. MENU/Αναζήτηση ρυθμίσεων. Ευρετήριο MENU/ Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-72(1) GR Τρόπος χρήσης αυτού του εγχειριδίου Κάντε κλικ σε ένα κουμπί επάνω δεξιά για μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα