Αθήνα, 27 Iουλίου 2007 Αρ. πρωτ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 27 Iουλίου 2007 Αρ. πρωτ. 1230. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: , Ηλεκτρον. Δ/νση: gr Αθήνα, 27 Iουλίου 2007 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣ: TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Λ Ηρακλείου Ηράκλειο Αττικής KOIN: 1. κ. Αριστείδη και Θεόδωρο Κουφό Νεοχώρι Οινιάδων Μεσολόγγι Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς των κυρίων Αριστείδη και Θεόδωρου Κουφού (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 1941/ ), μεταξύ των ιδίων και της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά την συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την , διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

2 2 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 15 η Δεκεμβρίου 2006 την αναφορά των κυρίων Αριστείδη και Θεόδωρου Κουφού. Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθμ. πρωτ Με το υπ αριθμ. πρωτ. 242/ έγγραφο διαβιβάστηκε στην καταγγελλόμενη εταιρία «ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ A.Β.E.Ε.» η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της. Με το από έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 484/ , η «ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» εξέθεσε τις απόψεις της και συγκεκριμένα ανέπτυξε τον ισχυρισμό της ότι οι αερόσακοι ενεργοποιούνται μόνο στην περίπτωση που η τιμή επιβράδυνσης κατά την πρόσκρουση των οχημάτων υπερβεί ορισμένο όριο, επομένως ορθώς δεν ενεργοποιήθηκαν αυτοί, δεδομένου ότι κατά την εν λόγω σύγκρουση δεν ξεπεράστηκε το όριο της τιμής επιβράδυνσης που απαιτείται για τη λειτουργία του προστατευτικού συστήματος αερόσακων. Επίσης, προσέθεσαν ότι «η σφοδρότητα του ατυχήματος», στην οποία αναφέρονται οι καταγγέλλοντες, δεν είχε την έκταση που αυτοί περιγράφουν, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε διαμήκης παραμόρφωση στα δομικά μέρη του σασί (ράμφη) του οχήματος. Με το υπ αριθμ. πρωτ. Β/315/ έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, εκλήθησαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού στις 19 Απριλίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. στα γραφεία της Αρχής. Με το υπ αριθμ. πρωτ. Β/564/ πρακτικό συνάντησης για την επίτευξη συμβιβασμού συμφωνήθηκε τα δύο εμπλεκόμενα μέρη να έρθουν σε μία μεταξύ τους επικοινωνία, προκειμένου να προβούν σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και να ενημερώσουν τον Συνήγορο του Καταναλωτή για τo αποτέλεσμα αυτής. Με το υπ αριθμ. πρωτ. Β/681/ έγγραφο του πληρεξουσίου δικηγόρου της «ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», κ. Μπραούζη, ενημερωθήκαμε ότι δεν επήλθε συμφωνία μεταξύ των μερών για συμβιβαστική επίλυση του ζητήματος, ενώ η εταιρία εμμένει στην αρχική της θέση ότι δεν συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις ενεργοποιήσεως του συστήματος των αερόσακων. Στην ως άνω έγγραφη αναφορά τους, οι καταναλωτές καταγγέλλουν ότι σε τροχαίο ατύχημα, που έλαβε χώρα την και περί ώρα π.μ. στο 2 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Αιτωλικού Κεφαλόβρυσου στην θέση Άγιος Ιωάννης, με το με αρ. κυκλοφορίας ΜΕΖ 1752 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας νομής και κατοχής τους,

3 3 εργοστασίου κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ, τύπου COROLLA, c.c., που οδηγούσε ο κ. Αριστείδης Κουφός, δεν ενεργοποιήθηκε το σύστημα των αερόσακων λόγω ελαττωματικότητάς του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τόσο ο οδηγός αυτού, όσο και η συνοδηγός του, Διονυσία Ζευγίτη. Οι καταναλωτές αιτούνται το ποσό των ευρώ για χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, την οποία υπέστησαν. Κατά την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, οι εκπρόσωποι της ΤΟΥΟΤΑ ενέμειναν στις αρχικές θέσεις τους ότι το σύστημα των αερόσακων δεν έπασχε από κανένα ελάττωμα, αλλά ότι δεν ενεργοποιήθηκε, διότι δεν έλαβε χώρα σφοδρή σύγκρουση, ικανή να το θέσει σε λειτουργία. Κατά την μελέτη της υπό κρίση καταναλωτικής διαφοράς και για την έκδοση της παρούσας σύστασης πορίσματος, λήφθηκαν κυρίως υπόψη τα κατωτέρω έγγραφα: Ι) Το από δελτίο αδικημάτων και συμβάντων της Τροχαίας Μεσολογγίου. ΙΙ) Η από έκθεση ένορκης εξέτασης του μάρτυρα Δημητρίου Κουνινιώτη. ΙΙΙ) Τα τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών και επισκευαστικών εργασιών της ΤΟΥΟΤΑ. ΙV) Τα με αρ. πρωτ. 7953/ και 7757/ πιστοποιητικά νοσηλείας και το από εξιτήριο πιστοποιητικό νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ - ΚΩΣΤΑ». V) Απόσπασμα του βιβλίου χρήσεως και εγγυήσεως του αυτοκινήτου που αφορά στη λειτουργία του συστήματος των αερόσακων. VI) Φωτογραφίες των οχημάτων μετά την σύγκρουση. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 «ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του», ενώ με τη διάταξη της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι: «Ελαττωματικό είναι το προϊόν το οποίο δεν παρέχει την προβλεπόμενη απόδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ή και την ευλόγως αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και, ιδίως, της εξωτερικής εμφάνισής του, της αναμενόμενης χρησιμοποίησής του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία». Στη ζημία της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου περιλαμβάνεται η ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης, καθώς και η

4 4 βλάβη κάθε περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή, εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν 1. Η ευθύνη αυτή του παραγωγού είναι αντικειμενική, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του. Επομένως, ο καταναλωτής οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει το ελάττωμα και την ταυτότητα του προϊόντος, δηλαδή τη σύνδεσή του με τον παραγωγό. Οφείλει, επίσης, να επικαλεστεί και να αποδείξει τη ζημία και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ ελαττώματος και ζημίας. Στο άρθρο 7 παρ. 1 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «Οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα». Με τις διατάξεις αυτές θεσμοθετείται η ευθύνη του παραγωγού που διέθεσε στην αγορά προϊόν μη ασφαλές, από τη χρήση του οποίου προέκυψε ζημία στον καταναλωτή. Ελαττωματικό είναι όχι μόνο το προϊόν που έχει ελαττώματα κατά την έννοια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, αλλά και εκείνο που δεν παρέχει την ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια. Το πότε ένα προϊόν δεν παρέχει την ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια θα κριθεί με βάση τις εύλογες και δικαιολογημένες προσδοκίες της ολότητας. Συνεπώς, ο καθορισμός της ελαττωματικότητας ενός προϊόντος γίνεται όχι σε συνάρτηση με τη μη καταλληλότητά του προς χρήση, αλλά σε συνάρτηση με την έλλειψη ασφάλειας που δικαιούται να αναμένει από αυτό το καταναλωτικό κοινό 2. Η διάψευση της εμπιστοσύνης που έχει ένας καταναλωτής για ένα προϊόν συνιστά έλλειψη ασφάλειας και ελαττωματικότητας του προϊόντος. Η εν γένει προβολή των προϊόντων ως κατάλληλων και ασφαλών δημιουργεί δεσμό πίστεως που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 ΑΚ. Καθένας οφείλει να ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι άλλοι. Σύμφωνα λοιπόν, με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη δημιουργείται για τους μετερχόμενους επικίνδυνες δραστηριότητες γενική υποχρέωση πρόνοιας, δηλαδή λήψεως όλων των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των έννομων αγαθών των τρίτων, που εύλογα εμπιστεύονται την άσκηση της δραστηριότητας. Δραστηριότητα που εγκυμονεί κινδύνους για αόριστο αριθμό ατόμων αποτελεί και η δραστηριότητα του παραγωγού προϊόντων, ο οποίος με τη διαφήμιση και την προβολή των προϊόντων του εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 3 Με τη διάταξη της παρ. 1 εδ. β του άρθρου 7 του ν. 2251/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3587/2007, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προμηθευτής είναι και ο εισαγωγέας καταναλωτικού προϊόντος σε κράτος μέλος της Ε.Ε., δηλαδή αυτός που εισάγει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτη χώρα, μη μέλος της, προκειμένου να προστατευτεί αποτελεσματικά εκείνος που, εντός της Ένωσης, προμηθεύεται προϊόν εξωκοινοτικής προέλευσης 4. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3587/2007, «Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 1 ΕφΛαρ 592/2005 (Α Δημοσίευση Νόμος ) 2 ΜΠΑ 2526/2002, ΕΕμπΔ 2002, σελ. 545 επ. 3 ΕφΛαρ 226/2005, ΕπισκΕΔ Γ/2005, σελ. 703 επ. 4 ΕφΑθ 7827/2005, ΕπισκΕΔ Δ/2005, σελ επ.

5 5 ή ψυχικής οδύνης οφείλεται και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου». Και ναι μεν, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου, για να επιτευχθεί η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, ο ζημιωθείς βαρύνεται με απόδειξη πταίσματος του παραγωγού, σύμφωνα, όμως, με το νομολογιακό δίκαιο της ευθύνης του παραγωγού, δεν απαιτείται απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος, αλλά ο τελευταίος απαλλάσσεται, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει πταίσμα 5. Ο ζημιωθείς καταναλωτής αρκεί να αποδείξει τη συγκεκριμένη βλαπτική εκδήλωση της ελαττωματικότητας που συνίσταται στο βλαπτικό αποτέλεσμα και τον αιτιώδη σύνδεσμο του αποτελέσματος με τη χρήση του προϊόντος. Ο καταναλωτής είναι ξένος προς τη διαδικασία παραγωγής του ελαττωματικού προϊόντος και για το λόγο αυτό δεν είναι σε θέση να αποδείξει την αιτία του ελαττώματος. Αρκεί η παραβίαση της συναλλακτικής υποχρέωσης και δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος 6. Η αποκατάσταση δε της ηθικής βλάβης, που αποβλέπει στην αποκατάσταση της ισορροπίας των ηθικών και κοινωνικών αγαθών, είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση αδικοπραξίας που γεννά υποχρέωση αποζημίωσης, άρα και στις περιπτώσεις αντικειμενικής ευθύνης 7. Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η υπό κρίση καταγγελία αφορά ένα αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής της καταγγελλόμενης εταιρίας, το οποίο, ενώ συγκρούστηκε μετωπικά επί της Εθνικής Οδού με άλλο αντιθέτως διερχόμενο όχημα, δεν ενεργοποιήθηκε το σύστημα των αερόσακων λόγω ελαττωματικότητας αυτού. Ειδικότερα, την και περί ώρα π.μ. το αυτοκίνητο των καταναλωτών εκινείτο κανονικά επί της Π.Ε.Ο. Αιτωλικού Κεφαλοβρύσου στο ρεύμα πορείας προς Αγρίνιο, με την ταχύτητα των 50 χλμ/ώρα περίπου, όταν αντιθέτως κινούμενο Ι.Χ.Ε., εργοστασίου κατασκευής FORD, επιχειρώντας να διενεργήσει προσπέραση σε έμπροσθεν αυτού κινούμενο αυτοκίνητο, εισήλθε παράνομα και αιφνίδια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου εκινείτο το αυτοκίνητο των καταναλωτών, με αποτέλεσμα να επέλθει σφοδρή ολομέτωπη σύγκρουση των αυτοκινήτων. Συνεπεία του τροχαίου ατυχήματος, το αυτοκίνητο των καταναλωτών υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές και μάλιστα σε καίρια σημεία αυτού. Οι καταναλωτές παραπονούνται, διότι δεν ενεργοποιήθηκε το σύστημα των αερόσακων, ως όφειλε, όταν μάλιστα στο άλλο εμπλεκόμενο στο ατύχημα όχημα, αυτό τέθηκε σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να επέλθει ο τραυματισμός του οδηγού Αριστείδη Κουφού και της συνοδηγού του, Διονυσίας Ζευγίτη. Συγκεκριμένα, νοσηλεύτηκαν μία ημέρα, υποστάντες ο μεν πρώτος κάκωση 5 ΕφΘεσ 3141/2002, ΧρΔ 2003, σελ ΕφΑθ 7827/2005, ΝοΒ 2006, σελ. 234 επ. 7 ΠΠρΘεσ 23048/2004, Αρμ 2005, σελ επ.

6 6 αυχενικής μοίρας Σ.Σ. με αναφερόμενη παροδική ζάλη, η μεν δεύτερη στερνική ευαισθησία, επιπολής αιμάτωμα μαλακών μορίων στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα. Το σύστημα των αερόσακων παρέχει ενεργητική και παθητική ασφάλεια στον οδηγό και συνοδηγό. Σύμφωνα με το βιβλίο χρήσεως του αυτοκινήτου της ΤΟΥΟΤΑ, όπως επί λέξει αναγράφεται: «ο μπροστινός αερόσακος ασφαλείας SRS, είναι σχεδιασμένος να ενεργοποιείται σε μία μπροστινή μετωπική σύγκρουση. Οι μπροστινοί αερόσακοι θα φουσκώσουν, αν η σφοδρότητα της σύγκρουσης είναι πάνω από τα προκαθορισμένα όρια, συγκρινόμενη με μία σύγκρουση περίπου 30 χλμ/ώρα». Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα των αερόσακων, πρέπει να έχει προηγηθεί ολομέτωπη σύγκρουση και μάλιστα ισχυρή, το επίπεδο της οποίας πέραν του οποίου δίδεται η εντολή ενεργοποιήσεως του συστήματος από τους αισθητήρες, δεν μπορεί να καθορισθεί εκ των προτέρων, διότι αποτελεί συνάρτηση των κατ ιδίαν συνθηκών της συγκεκριμένης συγκρούσεως, πάντως, κατά δίδαγμα κοινής πείρας, πρέπει να πρόκειται για πολύ δυνατή σύγκρουση, όπως η πτώση με μεγάλη ταχύτητα σε σταθερή επιφάνεια, ή σύγκρουση με αντιθέτως κινούμενο με την ίδια ταχύτητα όχημα, όπως εν προκειμένω. Η ένταση της σύγκρουσης θα κριθεί από τα αποτελέσματα αυτής επί του αυτοκινήτου. Ειδικότερα, υπάρχει τέτοια σύγκρουση, όταν έχουμε μεγάλη παραμόρφωση δομικών στοιχείων του εμπρόσθιου μέρους του αυτοκινήτου 8. Λαμβανομένου υπόψη ότι στην υπό κρίση περίπτωση υπήρξε μετατόπιση προς τα πίσω του αυτοκινήτου και παραμόρφωση σε δομικά μέρη του σασί, αφού, όπως φαίνεται από τα τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών και επισκευαστικών εργασιών της ΤΟΥΟΤΑ, αντικαταστάθηκαν τα ράμφη αυτού, οι τραβέρσες, ο άξονας τιμονιού, το καπώ, η ποδιά μηχανής, η γέφυρα και η βάση μηχανής, το σύστημα των αερόσακων έπρεπε να ενεργοποιηθεί. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι οι καταγγέλλοντες προέβησαν σε επισκευή του ελαττωματικού συστήματος των αερόσακων, όπως φαίνεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά επισκευής. Από αυτό συνάγεται ότι οι καταγγέλλοντες πίστευαν στην ελαττωματικότητα αυτού και στο ότι αυτό δεν παρείχε την ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια. Επομένως η διάψευση αυτή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για την ασφάλεια του αυτοκινήτου συνιστά ελαττωματικότητα αυτού. Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν οι εκπρόσωποι της εταιρίας ότι δήθεν δεν έλαβε καν χώρα σύγκρουση των δύο οχημάτων, αλλά ότι αντίθετα το ένα αυτοκίνητο πρέπει να έχει συγκρουστεί σε κολώνα, είναι αβάσιμοι, δεδομένου ότι οι συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος αποδεικνύονται αναμφισβήτητα τόσο από το δελτίο αδικημάτων συμβάντων της Τροχαίας Μεσολογγίου, όσο και από την προανακριτική κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Δημητρίου Κουνινιώτη. Επίσης, ο ίδιος ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών της καταγγελλομένης, κύριος Δημήτριος Δανόπουλος, κατά την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, επισήμανε ότι, για να υπάρχει ενεργοποίηση στους αερόσακους, θα πρέπει να υπάρχει 8 ΕφΛαρ 592/2005 (Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ ), ΠΠρΘεσ 31364/2003, ΝοΒ 2004, σελ επ.

7 7 παραμόρφωση στα ράμφη που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του αυτοκινήτου, το οποίο και πράγματι συνέβη, όπως αποδεικνύεται από τα τιμολόγια των επισκευαστικών εργασιών. Από όλα τα ανωτέρω και ειδικότερα δεδομένης της σφοδρότητας της μετωπικής σύγκρουσης, της ταχύτητας των οχημάτων, άνω των 50 χμ/ώρα, δεδομένου μάλιστα ότι το ζημιογόνο όχημα επιχειρούσε προσπέραση, των εκτεταμένων ζημιών σε καίρια σημεία του αυτοκινήτου, του τραυματισμού που υπέστησαν οι επιβάτες του αυτοκινήτου, αλλά και κυρίως του γεγονότος ότι στο άλλο εμπλεκόμενο στο ατύχημα ζημιογόνο όχημα ενεργοποιήθηκε το σύστημα των αερόσακων, αποδεικνύεται η ελαττωματικότητα του συστήματος των αερόσακων, το οποίο, παρά τις ανωτέρω συντρέχουσες προϋποθέσεις ενεργοποίησής του, δεν τέθηκε σε λειτουργία. Επομένως, στοιχειοθετείται ευθύνη της καταγγελλόμενης εταιρίας για τις σωματικές βλάβες του οδηγού κ. Αριστείδη Κουφού και της συνοδηγού του κ. Διονυσίας Ζευγίτη, κατ άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2251/1994 και η εταιρία πρέπει να προβεί σε χρηματική τους ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3587/2007. Η χρηματική ικανοποίηση πρέπει να είναι εύλογη (όχι βεβαίως η αιτούμενη), λαμβανομένων υπόψη του βαθμού του πταίσματος των αρμοδίων της παραγωγού εταιρίας, της σοβαρότητας του τραυματισμού του Αριστείδη Κουφού και της Διονυσίας Ζευγίτη και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών, σύμφωνη με αυτή που επιδικάζουν τα Ελληνικά Δικαστήρια σε περιπτώσεις ανάλογων τραυματισμών. Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Ι) Απευθύνει σύσταση προς την «ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004, να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της παρούσας και να καταβάλει σε έκαστο των τραυματισθέντων εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, το ύψος τη οποίας πρέπει να είναι ανάλογο με τα ποσά που επιδικάζονται σε ανάλογες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. ΙΙ) Καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. Σε περίπτωση συμφωνίας και των δύο μερών, θα καταρτισθεί πρακτικό συμβιβασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου μετά από σχετική πρόσκληση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

8 8 ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε η παρούσα σύσταση πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Β. Μπώλου

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ...

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: draftopoul@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 26 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531 ΠΡΟΣ: 1. ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 www.inlaw.gr Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Βελλής Γεώργιος: Ευθύνη για πρόκληση αφερεγγυότητας Δημοσίευση: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2010, σελίδα 801 Καλλινίκου

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 58 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 17/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αντωνία Δεββέ, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα