Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart R817/R818 με HP Instant Share. Εγχειρίδιο χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart R817/R818 με HP Instant Share. Εγχειρίδιο χρήσης"

Transcript

1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart R817/R818 με HP Instant Share Εγχειρίδιο χρήσης

2

3 Πληροφορίες νοµικού περιεχοµένου και σηµειώσεων Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP είναι αυτές που ορίζονται στις δηλώσεις ρητών εγγυήσεων που συνοδεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Σε καµία περίπτωση το περιεχόµενο του παρόντος δεν συνιστά και δεν µπορεί να ερµηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει καµία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλµατα και παραλείψεις του παρόντος. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. ιάθεση άχρηστου εξοπλισµού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτό το σύµβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί µαζί µε τα υπόλοιπα οικιακά απορρίµµατα. Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισµό παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισµένο σηµείο συλλογής για ανακύκλωση του άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισµού τη στιγµή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι ανακυκλώνεται µε τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία που µπορείτε να αφήσετε τον άχρηστο εξοπλισµό για ανακύκλωση, επικοινωνήστε µε το γραφείο της περιοχής σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριµµάτων ή το κατάστηµα απ' όπου αγοράσατε το προϊόν. Για µελλοντική αναφορά, σηµειώστε τις παρακάτω πληροφορίες: Αριθµός µοντέλου (στο µπροστινό µέρος της φωτογραφικής µηχανής) Αριθµός σειράς (10ψήφιος αριθµός στο κάτω µέρος της φωτογραφικής µηχανής) Ηµεροµηνία αγοράς της φωτογραφικής µηχανής Εκτυπώθηκε στην Κίνα

4

5 Περιεχόµενα 1 Τα πρώτα βήµατα Ρύθµιση Εγκατάσταση προσθήκης σταθµού σύνδεσης φωτογραφικής µηχανής (προαιρετικά) Τοποθέτηση του ιµάντα καρπού Τοποθέτηση της µπαταρίας Φόρτιση της µπαταρίας Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής Επιλογή γλώσσας Ρύθµιση περιοχής Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Τοποθέτηση και διαµόρφωση κάρτας µνήµης Εγκατάσταση λογισµικού Windows Macintosh Εγχειρίδιο χρήσης στο CD ιαδραστικό εγχειρίδιο χρήσης στο CD Τα µέρη της φωτογραφικής µηχανής Πίσω πλευρά φωτογραφικής µηχανής Μπροστινή και κάτω πλευρά φωτογραφικής µηχανής Άνω πλευρά φωτογραφικής µηχανής Βάση φωτογραφικής µηχανής Λειτουργίες φωτογραφικής µηχανής Μενού φωτογραφικής µηχανής Προβολή της επίδειξης στη φωτογραφική µηχανή. 35 Περιεχόµενα 5

6 2 Λήψη φωτογραφιών και βίντεο κλιπ Χρήση της απευθείας προβολής Αποτύπωση φωτογραφιών Εγγραφή ήχου σε φωτογραφίες Αισθητήρας προσανατολισµού Εγγραφή βίντεο κλιπ Αυτόµατη εστίαση Εστίαση στο θέµα Βελτιστοποίηση εστίασης Για το φάσµα κανονικής εστίασης Για τις ρυθµίσεις του φάσµατος εστίασης Macro και Super Macro Χρήση του κλειδώµατος εστίασης Βελτιστοποίηση έκθεσης Άλλες συστάσεις Χρήση των ρυθµίσεων φάσµατος εστίασης Χρήση µη αυτόµατης εστίασης Χρήση του ζουµ Οπτικό ζουµ Ψηφιακό ζουµ Ζουµ και εστίαση Ρύθµιση του φλας Χρήση των λειτουργιών αποτύπωσης Μείωση θορύβου για εκτεταµένες εκθέσεις Χρήση της λειτουργίας πανοράµατος Λήψη πανοραµικής ακολουθίας φωτογραφιών Χρήση της µη αυτόµατης λήψης Χρήση της προσωπικής λειτουργίας Επιλογή και αποθήκευση επιλεγµένων ρυθµίσεων στην προσωπική λειτουργία Χρήση του δευτερ. µενού αποθηκευµένων ρυθµίσεων της προσωπικής λειτουργίας Χρήση των ρυθµίσεων αυτοχρονοµέτρησης Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

7 Χρήση της συνεχούς λήψης Χρήση του µενού "Αποτύπωση" Μη αυτόµατη έκθεση Προσαρµογή φωτισµού Αγκύλες έκθεσης Ποιότητα εικόνας Ποιότητα βίντεο Ισορροπία λευκού Μη αυτόµατη ισορροπία λευκού Περιοχή αυτόµατης εστίασης Περιοχή έκθεσης Ταχύτητα ISO Χρώµα Κορεσµός Ευκρίνεια Αντίθεση Αποτύπωση ηµεροµηνίας και ώρας Βοήθεια για τις επιλογές µενού Επισκόπηση φωτογραφιών και βίντεο κλιπ Χρήση αναπαραγωγής Αναπαραγωγή και ηχητικά κλιπ Οθόνη σύνοψης συνόλου φωτογραφιών Αποθήκευση καρέ από βίντεο κλιπ Προβολή µικρογραφιών Μεγέθυνση φωτογραφιών Χρήση του µενού "Αναπαραγωγή" ιαγραφή Κατάργηση κόκκινων µατιών Συµβουλές φωτογραφίας Πληροφορίες φωτογραφίας Συρραφή πανοράµατος Περιστροφή Εγγραφή ήχου Περιεχόµενα 7

8 4 Μεταφορά και εκτύπωση φωτογραφιών Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή Εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από τη φωτογραφική µηχανή Εκτύπωση πανοραµικών φωτογραφιών Χρήση του HP Instant Share Χρήση του Μενού HP Instant Share Ρύθµιση ηλεκτρονικών προορισµών στη φωτογραφική µηχανή Αποστολή µεµονωµένων φωτογραφιών σε προορισµούς Αποστολή όλων των φωτογραφιών σε προορισµούς Χρήση του Μενού "Ρύθµιση" Φωτεινότητα οθόνης Ήχοι φωτογραφικής µηχανής Ενδεικτική λυχνία ενίσχυσης εστίασης Άµεση επισκόπηση Ψηφιακό ζουµ Ηµεροµηνία και ώρα ιαµόρφωση USB ιαµόρφωση τηλεόρασης Γλώσσα Μεταφορά φωτογραφιών σε κάρτα µνήµης Επαναφορά ρυθµίσεων Αντιµετώπιση προβληµάτων και υποστήριξη Επαναφορά φωτογραφικής µηχανής ιαµόρφωση κάρτας µνήµης σε υπολογιστή (Windows) Λογισµικό HP Image Zone Απαιτήσεις συστήµατος Macintosh Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

9 Απαιτήσεις συστήµατος Windows HP Image Zone Express Χρήση της φωτογραφικής µηχανής χωρίς εγκατάσταση του λογισµικού HP Image Zone Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή χωρίς το λογισµικό HP Image Zone Σύνδεση της µηχανής ως ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Σύνδεση της µηχανής ως µονάδας δίσκου 170 Μεταφορά φωτογραφιών µε άλλες συσκευές Προβλήµατα και λύσεις Μηνύµατα σφάλµατος στη φωτογραφική µηχανή. 190 Μηνύµατα σφαλµάτων στον υπολογιστή Λήψη βοήθειας Τοποθεσία web της HP για άτοµα µε ειδικές ανάγκες Τοποθεσία web HP Photosmart ιαδικασία υποστήριξης Τηλεφωνική υποστήριξη ιεθνείς αριθµοί τηλ. υποστήριξης A ιαχείριση µπαταριών Σηµαντικά θέµατα σχετικά µε τις µπαταρίες Παράταση της διάρκειας ζωής της µπαταρίας 212 Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση µπαταριών Ενδείξεις ισχύος Απόδοση µπαταρίας Αριθµός λήψεων ανά µπαταρία Φόρτιση µπαταρίας ιόντων λιθίου Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη φόρτιση µπαταριών ιόντων λιθίου Περιεχόµενα 9

10 B Αγορά βοηθητικού εξοπλισµού για τη φωτογραφική µηχανή C Φροντίδα της φωτογραφικής µηχανής Βασική φροντίδα της φωτογραφικής µηχανής Καθαρισµός της φωτογραφικής µηχανής Καθαρισµός του φακού της φωτογραφικής µηχανής Καθαρισµός του σώµατος και της οθόνης φωτογράφησης της µηχανής D Προδιαγραφές Χωρητικότητα µνήµης Ποιότητα εικόνας Ποιότητα βίντεο Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

11 1 Τα πρώτα βήµατα Συγχαρητήρια για την αγορά της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής HP Photosmart R817/R818 και καλώς ήρθατε στον κόσµο της ψηφιακής φωτογραφίας! Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται οι τεχνολογίες HP Real Life και άλλα χαρακτηριστικά της φωτογραφικής µηχανής τα οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να εξασφαλίσετε σπουδαία αποτελέσµατα ενώ απολαµβάνετε τη φωτογραφική εµπειρία. Η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή HP Photosmart R817/ R818 διαθέτει πλήρες σύνολο αποκλειστικών τεχνολογιών HP Real Life, οι οποίες διευκολύνουν τη λήψη ζωντανών ψηφιακών φωτογραφιών. Αυτές οι τεχνολογίες είναι οι εξής: Ενσωµατωµένη λειτουργία κατάργησης του φαινοµένου "κόκκινων µατιών" Εντοπίστε και καταργήστε τα "κόκκινα µάτια" από τα πρόσωπα στις φωτογραφίες σας (δείτε σελίδα 122). Τεχνολογία προσαρµογής φωτισµού της HP Αναδείξτε αυτόµατα τις λεπτοµέρειες που είναι χαµένες σε σκιές (δείτε σελίδα 84). Πανοραµική λήψη µε συρραφή στη φωτογραφική µηχανή Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες Panorama (Πανόραµα) για να τραβήξετε µέχρι πέντε συνεχόµενες φωτογραφίες και να τις συρράψετε σε µία µόνο φωτογραφία στη φωτογραφική µηχανή σας (δείτε σελίδα 126). Εκτύπωση από βίντεο Τραβήξτε βίντεο υψηλής ποιότητας µε VGA στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο και επιλέξτε εύκολα Τα πρώτα βήµατα 11

12 οποιοδήποτε καρέ για να το αποθηκεύσετε ως φωτογραφία. Η HP βελτιώνει το καρέ βίντεο για καλύτερες εκτυπώσεις σε µέγεθος µέχρι 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) (δείτε σελίδα 115). HP Image Advice (Συµβουλές φωτογραφιών HP) Παρέχει συµβουλές που θα σας βοηθήσουν να τραβήξετε καλύτερες φωτογραφίες (δείτε σελίδα 124). Άλλες λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής R817/R818 είναι οι εξής: 15 λειτουργίες αποτύπωσης Επιλέξτε µια προκαθορισµένη λειτουργία αποτύπωσης για καλύτερη έκθεση σε συνηθισµένα σκηνικά φωτογραφίας ή ορίστε της δικής σας λειτουργίας αποτύπωσης µε τις ρυθµίσεις που χρησιµοποιείτε πιο συχνά (δείτε σελίδα 63). Interactive User s Guide ( ιαδραστικό εγχειρίδιο χρήσης) (µόνο στα αγγλικά) Σας καθοδηγεί στις πιο συνηθισµένες λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής σας (δείτε σελίδα 24). HP Instant Share Επιλέξτε εύκολα φωτογραφίες στη φωτογραφική µηχανή σας για να τις στείλετε αυτόµατα σε διάφορους προορισµούς, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ηλεκτρονικά άλµπουµ ή σε έναν εκτυπωτή την επόµενη φορά που θα συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή µε υπολογιστή. Οι παραλήπτες σας µπορούν να προβάλουν τις φωτογραφίες χωρίς την επιβάρυνση µεγάλων συνηµµένων αρχείων (δείτε σελίδα 139). Απευθείας εκτύπωση Εκτυπώστε απευθείας από τη φωτογραφική µηχανή σας σε οποιονδήποτε εκτυπωτή µε πιστοποίηση PictBridge, χωρίς να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας (δείτε σελίδα 134). 12 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

13 Βοήθεια στη φωτογραφική µηχανή Χρησιµοποιήστε τις οδηγίες της οθόνης για βοήθεια σχετικά µε τη χρήση των λειτουργιών της φωτογραφικής µηχανής (δείτε σελίδα 35). Βάση/Σταθµός σύνδεσης Η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή σας R817/R818 συνοδεύεται από µια βάση ή ένα σταθµό σύνδεσης. Η βάση επαναφορτίζει την µπαταρία ιόντων λιθίου της φωτογραφικής µηχανής και σας δίνει τη δυνατότητα να µεταφέρετε εύκολα φωτογραφίες σε υπολογιστή ή να στείλετε φωτογραφίες σε έναν εκτυπωτή. Επιπλέον, ο σταθµός σύνδεσης HP Photosmart R-series σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε φωτογραφίες σε µια τηλεόραση και να επαναφορτίσετε µια εφεδρική µπαταρία ιόντων λιθίου στο σταθµό σύνδεσης, ενώ επαναφορτίζετε τη µπαταρία ιόντων λιθίου στη φωτογραφική µηχανή. Το σταθµό σύνδεσης µπορείτε επίσης να τον προµηθευτείτε ξεχωριστά. Ανατρέξτε στην ενότητα Αγορά βοηθητικού εξοπλισµού για τη φωτογραφική µηχανή στη σελίδα 223 για πληροφορίες σχετικά µε άλλο βοηθητικό εξοπλισµό για τη φωτογραφική µηχανή HP Photosmart R817/R818, όπως περίβληµα για υποβρύχια χρήση, µπαταρίες, κάρτες µνήµης, θήκες φωτογραφικής µηχανής, φορτιστές ταχείας φόρτισης και άλλα. Τα πρώτα βήµατα 13

14 Ρύθµιση Για να εντοπίσετε ένα από τα µέρη της φωτογραφικής σας µηχανής ενώ ακολουθείτε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, ανατρέξτε στην ενότητα Τα µέρη της φωτογραφικής µηχανής στη σελίδα Εγκατάσταση προσθήκης σταθµού σύνδεσης φωτογραφικής µηχανής (προαιρετικά) Αν αγοράσετε το σταθµό σύνδεσης HP Photosmart R-series, θα παρατηρήσετε ότι στη συσκευασία περιλαµβάνονται και µία ή περισσότερες προσθήκες σταθµού σύνδεσης. Όταν εγκαθιστάτε το σταθµό σύνδεσης για χρήση µε τη φωτογραφική µηχανή, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε την προσθήκη σταθµού σύνδεσης µε την κίτρινη ετικέτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου του σταθµού σύνδεσης για να συνδέσετε την προσθήκη στο σταθµό σύνδεσης της φωτογραφικής µηχανής. 2. Τοποθέτηση του ιµάντα καρπού Προσαρµόστε τον ιµάντα καρπού στη λαβή του ιµάντα καρπού στο πλάι της φωτογραφικής µηχανής. 14 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

15 3. Τοποθέτηση της µπαταρίας Για τη φωτογραφική µηχανή που διαθέτετε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια επαναφορτιζόµενη µπαταρία ιόντων λιθίου HP Photosmart R07 (L1812A/L1812B). 1. Ανοίξτε τη θύρα µπαταρίας/κάρτας µνήµης που βρίσκεται στο κάτω µέρος της φωτογραφικής µηχανής, σύροντας την ασφάλεια της θύρας όπως υποδεικνύεται επάνω στη θύρα της µπαταρίας/κάρτας µνήµης. 2. Τοποθετήστε την µπαταρία στη µεγαλύτερη υποδοχή, όπως φαίνεται στην εικόνα και πιέστε την µπαταρία µέχρι να κουµπώσει η ασφάλειά της. 3. Κλείστε τη θύρα της µπαταρίας/κάρτας µνήµης πιέζοντάς την µέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Για να αφαιρέσετε τη µπαταρία από τη φωτογραφική µηχανή, απενεργοποιήστε πρώτα τη φωτογραφική µηχανή. Ανοίξτε τη θύρα της µπαταρίας/κάρτας µνήµης και ελευθερώστε την ασφάλεια της µπαταρίας ώστε η µπαταρία να εξέλθει µερικώς και στη συνέχεια βγάλτε την µπαταρία από την υποδοχή. Ανατρέξτε στη σελίδα 217 για πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση της µπαταρίας µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Για τον αριθµό των λήψεων που µπορείτε να αναµένετε για κάθε τύπο µπαταρίας µε βάση τη χρήση, δείτε σελίδα 218. Για συµβουλές σχετικά µε τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των µπαταριών, δείτε Παράρτηµα A, ιαχείριση µπαταριών, ξεκινώντας από τη σελίδα 211. Τα πρώτα βήµατα 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επαναφορτιζόµενη µπαταρία που παρέχεται µε τη φωτογραφική µηχανή µπορεί να είναι µερικώς φορτισµένη. Θα πρέπει να τη φορτίσετε πλήρως προτού τη χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά (δείτε σελίδα 16). 4. Φόρτιση της µπαταρίας Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία στη φωτογραφική µηχανή (περιγράφεται εδώ) ή στην πρόσθετη θέση φόρτισης στο σταθµό σύνδεσης ή στο φορτιστή ταχείας φόρτισης HP Photosmart (δείτε την ενότητα Αγορά βοηθητικού εξοπλισµού για τη φωτογραφική µηχανή στη σελίδα 223). 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στο τροφοδοτικό AC της HP. Εάν στη συσκευασία περιλαµβάνονται περισσότερα από ένα καλώδια ρεύµατος, χρησιµοποιήστε το καλώδιο που είναι το κατάλληλο για την πρίζα της χώρας σας ή της περιοχής σας. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύµατος σε µια πρίζα. 2. Συνδέστε το λεπτό καλώδιο από το τροφοδοτικό AC της HP στη βάση, όπως φαίνεται στην εικόνα. 3. Τοποθετήστε τη µηχανή στη βάση. Η φωτεινή ένδειξη ισχύος στο πίσω µέρος της µηχανής θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η µπαταρία φορτίζεται. Όταν η µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η φωτεινή ένδειξη ισχύος σταµατάει να αναβοσβήνει. Η φόρτιση συνήθως διαρκεί 4-6 ώρες στη φωτογραφική µηχανή. Μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της µηχανής κατά τη διάρκεια φόρτισης της µπαταρίας. 16 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

17 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφική µηχανή µπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια φόρτισης της µπαταρίας, καθώς και µετά από παρατεταµένη χρήση της σε λειτουργία µπαταρίας. Αυτό είναι φυσιολογικό. 5. Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής Ενεργοποιήστε τη µηχανή σύροντας το διακόπτη προς τα δεξιά και κατόπιν αφήνοντάς τον. Ο φακός εκτείνεται και η ενδεικτική λυχνία ισχύος στο αριστερό µέρος του διακόπτη ανάβει σταθερά µπλε. Επίσης, εµφανίζεται το λογότυπο HP στην οθόνη φωτογράφησης καθώς ενεργοποιείται η φωτογραφική µηχανή. 6. Επιλογή γλώσσας 1. Μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά στο Κουµπί ελέγχου. 2. Πατήστε το για να επιλέξετε την τονισµένη γλώσσα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν αργότερα θελήσετε να αλλάξετε γλώσσα, χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση Language (Γλώσσα) του µενού Setup (Ρύθµιση) (δείτε σελίδα 158). 7. Ρύθµιση περιοχής Μόλις επιλέξετε γλώσσα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την ήπειρο στην οποία ζείτε. Οι ρυθµίσεις Language (Γλώσσα) και Region (Περιοχή) προσδιορίζουν τις προεπιλογές για τη µορφή ηµεροµηνίας και τη µορφή του σήµατος βίντεο για την Τα πρώτα βήµατα 17

18 εµφάνιση φωτογραφιών από τη φωτογραφική µηχανή σε µια τηλεόραση (δείτε σελίδα 157). 1. Μετακινηθείτε στην περιοχή που θέλετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά. 2. Πατήστε το κουµπί για να επιλέξετε την τονισµένη περιοχή. 8. Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Η φωτογραφική µηχανή έχει ένα ρολόι, το οποίο καταγράφει την ηµεροµηνία και την ώρα που τραβήξατε την κάθε φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα στη φωτογραφία (δείτε σελίδα 108). 1. Το πρώτο τονισµένο στοιχείο είναι η µορφή ηµεροµηνίας και ώρας. Αν θέλετε να αλλάξετε τη µορφή, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά. Αν η µορφή ηµεροµηνίας και ώρας είναι σωστή, πατήστε το κουµπί για να µετακινηθείτε στην επιλογή "Date" (Ηµεροµηνία). 2. Προσαρµόστε την τιµή της τονισµένης επιλογής µε τα κουµπιά. 3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά για να µετακινηθείτε σε άλλες επιλογές. 4. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 µέχρι να ρυθµίσετε σωστά την ηµεροµηνία και την ώρα. 5. Πατήστε το κουµπί όταν εισάγετε τη σωστή ηµεροµηνία και ώρα. Εµφανίζεται µια οθόνη επιβεβαίωσης, η οποία σας ρωτά εάν έχετε εισάγει τη 18 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

19 σωστή ηµεροµηνία και ώρα. Εάν η ηµεροµηνία και η ώρα είναι οι σωστές, πατήστε το κουµπί για να επιλέξετε Yes (Ναι). Εάν η ηµεροµηνία και η ώρα δεν είναι οι σωστές, πατήστε το κουµπί για να επιλέξετε No (Όχι) και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 5 για να ορίσετε τη σωστή ηµεροµηνία και ώρα. Οι πληροφορίες ηµεροµηνίας και ώρας καταγράφονται στις ιδιότητες της φωτογραφίας, τις οποίες µπορείτε να δείτε σε Αναπαραγωγή όταν εµφανίζεται το Playback Menu (Μενού "Αναπαραγωγή") (δείτε σελίδα 118) ή το HP Instant Share Menu (Μενού "HP Instant Share") (δείτε σελίδα 140), κατά την προβολή Image Info (Πληροφορίες φωτογραφίας) (δείτε σελίδα 124) και κατά την προβολή της φωτογραφίας στον υπολογιστή σας. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν αργότερα θελήσετε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της ηµεροµηνίας και της ώρας, µπορείτε να το πραγµατοποιήσετε από τη ρύθµιση Date & Time (Ηµεροµηνία και ώρα) στο Setup Menu (Μενού "Ρύθµιση") (δείτε σελίδα 155). 9. Τοποθέτηση και διαµόρφωση κάρτας µνήµης 1. Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα τη φωτογραφική µηχανή και να περιµένετε µέχρι να σβήσουν οι φωτεινές ενδείξεις ισχύος και µνήµης και έπειτα να ανοίγετε τη θύρα µπαταρίας/κάρτας µνήµης. Τα πρώτα βήµατα 19

20 2. Τοποθετήστε την κάρτα µνήµης στη µικρή υποδοχή επάνω από την µπαταρία, όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα µνήµης κουµπώνει στη θέση της. 3. Κλείστε τη θύρα της µπαταρίας/κάρτας µνήµης και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική µηχανή. Για να αποφύγετε την καταστροφή καρτών και φωτογραφιών, πρέπει να διαµορφώνετε τις κάρτες µνήµης προτού τις χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά. 1. Όταν η φωτογραφική µηχανή είναι ενεργοποιηµένη, πατήστε το κουµπί και έπειτα χρησιµοποιήστε το κουµπί για να µετακινηθείτε στο Playback Menu (Μενού "Αναπαραγωγή"). 2. Χρησιµοποιήστε το κουµπί για να επιλέξετε Delete ( ιαγραφή) και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί. 3. Χρησιµοποιήστε το κουµπί για να επιλέξετε Format Card (Μορφοποίηση κάρτας) και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί. 4. Πατήστε το κουµπί για να επιλέξετε Yes (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί για να µορφοποιήσετε την κάρτα. Όταν η φωτογραφική µηχανή ολοκληρώσει τη µορφοποίηση, εµφανίζεται η οθόνη "Total Images Summary" (Σύνοψη συνόλου φωτογραφιών) (δείτε σελίδα 114). Μόλις τοποθετήσετε κάρτα µνήµης, οι καινούργιες φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται σε αυτήν και όχι στην εσωτερική µνήµη. Για πληροφορίες σχετικά µε τις υποστηριζόµενες κάρτες µνήµης, δείτε την ενότητα Αποθήκευση στη σελίδα 235. Για να χρησιµοποιήσετε την εσωτερική µνήµη και να προβάλετε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευµένες εκεί, αφαιρέστε την κάρτα µνήµης (απενεργοποιήστε τη φωτογραφική µηχανή, ανοίξτε τη θύρα µπαταρίας/κάρτας 20 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

21 µνήµης και πιέστε την επάνω πλευρά της κάρτας για να την ελευθερώσετε). Μπορείτε επίσης να µεταφέρετε τις φωτογραφίες από την εσωτερική µνήµη σε µια κάρτα µνήµης (δείτε σελίδα 159). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να διαµορφώσετε µια κάρτα µνήµης στον υπολογιστή σας (δείτε σελίδα 165). Τα πρώτα βήµατα 21

22 10. Εγκατάσταση λογισµικού Το λογισµικό HP Image Zone σας δίνει τη δυνατότητα να µεταφέρετε φωτογραφίες σε υπολογιστή και να διαµορφώσετε το HP Instant Share Menu (Μενού HP Instant Share) στη φωτογραφική µηχανή. Εάν δεν εγκαταστήσετε το λογισµικό HP Image Zone, θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, ωστόσο αυτό θα επηρεάσει ορισµένες λειτουργίες που µπορείτε να πραγµατοποιήσετε. Για λεπτοµέρειες, δείτε την ενότητα Χρήση της φωτογραφικής µηχανής χωρίς εγκατάσταση του λογισµικού HP Image Zone στη σελίδα 169. Εάν έχετε πρόβληµα στην εγκατάσταση ή χρήση του λογισµικού HP Image Zone, ανατρέξτε στην τοποθεσία web της Υποστήριξης πελατών HP: για περισσότερες πληροφορίες. Windows Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό HP Image Zone, ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει ελάχιστη µνήµη RAM 64MB, Windows 2000, XP, 98, 98 SE ή Me και Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 ή νεότερης έκδοσης. Συνιστάται η χρήση του Internet Explorer 6. Αν ο υπολογιστής σας πληροί αυτές τις προδιαγραφές, µε τη διαδικασία εγκατάστασης γίνεται εγκατάσταση της πλήρους έκδοσης του HP Image Zone. ιαφορετικά, γίνεται εγκατάσταση του HP Image Zone Express (δείτε σελίδα 165). 1. Κλείστε όλα τα προγράµµατα και απενεργοποιήστε προσωρινά το λογισµικό προστασίας από ιούς που τυχόν λειτουργεί στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορη εγκατάσταση του HP Image Zone. 22 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

23 2. Τοποθετήστε το CD µε το λογισµικό HP Image Zone στη µονάδα CD του υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Εάν δεν εµφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουµπί Start (Έναρξη), κάντε κλικ στην επιλογή Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε D:\Setup.exe, όπου D είναι το γράµµα της µονάδας CD και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί OK. 3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση του λογισµικού HP Image Zone, ενεργοποιήστε ξανά το λογισµικό προστασίας από ιούς που απενεργοποιήσατε στο βήµα 1. Macintosh Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό HP Image Zone, ο υπολογιστής Macintosh πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένη θύρα USB, φυσική µνήµη RAM 128MB, Mac OSX v.10.2 ή νεότερης έκδοσης και 250MB διαθέσιµο χώρο στον σκληρό δίσκο. 1. Κλείστε όλα τα προγράµµατα και απενεργοποιήστε προσωρινά το λογισµικό προστασίας από ιούς που λειτουργεί στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορη η εγκατάσταση του HP Image Zone. 2. Τοποθετήστε το CD µε το λογισµικό HP Image Zone στη µονάδα CD του υπολογιστή. 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράµµατος εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 5. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση του λογισµικού HP Image Zone, ενεργοποιήστε ξανά το λογισµικό προστασίας από ιούς που απενεργοποιήσατε στο βήµα 1. Τα πρώτα βήµατα 23

24 Εγχειρίδιο χρήσης στο CD Ένα αντίγραφο του εγχειριδίου χρήσης αυτής της φωτογραφικής µηχανής σε πολλές διαφορετικές γλώσσες υπάρχει στο CD του λογισµικού HP Image Zone. Για να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της φωτογραφικής µηχανής: 1. Τοποθετήστε το CD µε το λογισµικό HP Image Zone στη µονάδα CD του υπολογιστή. 2. Για να προβάλετε το εγχειρίδιο χρήσης: Στα Windows: Κάντε κλικ στο View User s Manual (Προβολή εγχειριδίου χρήσης) στη βασική σελίδα της οθόνης εγκατάστασης του CD για να προβάλετε το εγχειρίδιο χρήσης. Σε Macintosh: Ανατρέξτε στο αρχείο readme στο φάκελο docs του CD µε το λογισµικό HP Image Zone για να βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας. ιαδραστικό εγχειρίδιο χρήσης στο CD Το Interactive User s Guide ( ιαδραστικό εγχειρίδιο χρήσης) (µόνο στα αγγλικά) σας καθοδηγεί στις πιο συνηθισµένες λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής και παρέχει βασικές συµβουλές ψηφιακής φωτογραφίας. Windows: Εγκαταστήστε και εκτελέστε το πρόγραµµα εκµάθησης από το CD του λογισµικού. Macintosh: Αποκτήστε πρόσβαση στο πρόγραµµα εκµάθησης από την καρτέλα Devices (Συσκευές) του HP Image Zone. 24 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

25 Τα µέρη της φωτογραφικής µηχανής Ανατρέξτε στις σελίδες σε παρένθεση µετά τα ονόµατα των µερών της φωτογραφικής µηχανής στους παρακάτω πίνακες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτά. Πίσω πλευρά φωτογραφικής µηχανής # Όνοµα Περιγραφή 1 Ηχείο Αναπαράγει ήχους της φωτογραφικής µηχανής και ηχητικά κλιπ. 2 Φωτεινή ένδειξη ισχύος Σταθερά αναµµένη Η φωτογραφική µηχανή είναι ενεργοποιηµένη. Αναβοσβήνει αργά Η φωτογραφική µηχανή είναι απενεργοποιηµένη ή σε κατάσταση αναστολής και φορτίζει την µπαταρία. Σβηστή Η φωτογραφική µηχανή είναι απενεργοποιηµένη. Τα πρώτα βήµατα 25

26 # Όνοµα Περιγραφή 3 ιακόπτης (δείτε σελίδα 17) 4 ιακόπτης ζουµ (δείτε σελίδα 56) 5 Θέση στήριξης ιµάντα καρπού (δείτε σελίδα 14) 6 Κουµπί ελέγχου µε τα κουµπιά και Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή. Μείωση ζουµ Κατά τη λήψη φωτογραφιών, επιτρέπει τη µείωση του ζουµ, φέρνοντας το φακό σε ευρυγώνια θέση. Μικρογραφίες Στην Αναπαραγωγή επιτρέπει την προβολή φωτογραφιών και τα πρώτα καρέ βίντεο κλιπ, ταξινοµηµένα σε εννέα εικόνες µικρογραφίας ανά οθόνη. Αύξηση ζουµ Κατά τη λήψη φωτογραφιών, επιτρέπει την αύξηση του ζουµ, φέρνοντας το φακό σε θέση τηλεφακού. Μεγέθυνση Στην Αναπαραγωγή, επιτρέπει τη µεγέθυνση της φωτογραφίας. Σας δίνει τη δυνατότητα να στερεώσετε έναν ιµάντα καρπού στη φωτογραφική µηχανή. Σας δίνει τη δυνατότητα να πραγµατοποιείτε κύλιση µεταξύ των µενού και των φωτογραφιών στην οθόνη φωτογράφησης. 7 Κουµπί Σας επιτρέπει να εµφανίσετε τα µενού της φωτογραφικής µηχανής, να ορίσετε επιλογές µενού και να επιβεβαιώσετε συγκεκριµένες ενέργειες στην οθόνη φωτογράφησης. 26 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

27 # Όνοµα Περιγραφή 8 Ενδεικτική λυχνία µνήµης 9 Κουµπί Απευθείας προβολή/ Αναπαραγωγή 10 / Κουµπί Αυτοχρονοµέτρηση/Συνεχής λήψη (δείτε σελίδες 77, 79) Αναβοσβήνει Η µηχανή επεξεργάζεται φωτογραφίες. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία όταν σταµατήσει να αναβοσβήνει. Σταθερά αναµµένη Η φωτογραφική µηχανή καταγράφει βίντεο. Σβηστή Η φωτογραφική µηχανή δεν επεξεργάζεται φωτογραφίες. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες αµέσως. Αν εµφανιστεί η Απευθείας προβολή, σας επιτρέπει να αλλάξετε σε Αναπαραγωγή. Αν εµφανιστεί η Αναπαραγωγή, σας επιτρέπει να αλλάξετε σε Απευθείας προβολή. Αν η οθόνη φωτογράφησης είναι απενεργοποιηµένη, αλλά η φωτογραφική µηχανή είναι ενεργοποιηµένη, σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την οθόνη φωτογράφησης. Αν ένα µενού είναι ανοιχτό στην οθόνη φωτογράφησης, σας επιτρέπει να κλείσετε το µενού. Σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στην επίδειξη στη φωτογραφική µηχανή (δείτε σελίδα 35). Επιλέξτε µεταξύ των ρυθµίσεων Timer Off (Απενεργοποίηση χρονοµέτρησης), Self- Timer (Αυτοχρονοµέτρηση), Self-Timer - 2 Shots (Αυτοχρονοµέτρηση - 2 φωτογραφίες) και Burst (Συνεχής λήψη). Τα πρώτα βήµατα 27

28 # Όνοµα Περιγραφή 11 Κουµπί εστίασης /MF (δείτε σελίδα 52) 12 Κουµπί Φλας (δείτε σελίδα 60) 13 Οθόνη φωτογράφησης (δείτε σελίδα 37) Επιλέξτε µεταξύ των ρυθµίσεων Normal (Κανονική), Macro, Super Macro, Infinity (Άπειρο) και Manual Focus (Μη αυτόµατη εστίαση). Επιλέξτε µεταξύ των ρυθµίσεων φλας Auto (Αυτόµατο), Red-Eye (Κόκκινα µάτια), Flash Off, Flash On (Ενεργοποίηση φλας) και Night (Νύχτα). Βάλτε σε καρέ φωτογραφίες και βίντεο κλιπ µε τη χρήση της Απευθείας προβολής, προβάλετέ τα στην Αναπαραγωγή και εµφανίστε όλα τα µενού. 28 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

29 Μπροστινή και κάτω πλευρά φωτογραφικής µηχανής # Όνοµα Περιγραφή 1 Φλας (δείτε σελίδα 60) 2 Ενδεικτική λυχνία αυτοχρονοµέτρησης/ενίσχυσης εστίασης (δείτε σελίδα 77) 3 Μικρόφωνο (δείτε σελίδα 41) 4 Υποδοχή τρίποδου Παρέχει πρόσθετο φωτισµό για τη βελτίωση της αποτύπωσης της φωτογραφίας. Αναβοσβήνει κατά την αντίστροφη µέτρηση της λειτουργίας Self-Timer (Αυτοχρονοµέτρηση) ή της λειτουργίας Self-Timer - 2 Shots (Αυτοχρονοµέτρηση - 2 φωτογραφίες) ή σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία "Focus Assist" (Ενίσχυση εστίασης). Επίσης, ενεργοποιείται για λίγο κατά τη φωτογράφηση. Εγγράφει κλιπ ήχου που µπορείτε να επισυνάψετε σε φωτογραφίες και βίντεο κλιπ. Σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε τη φωτογραφική µηχανή σε τρίποδο. Τα πρώτα βήµατα 29

30 # Όνοµα Περιγραφή 5 Υποδοχή βάσης Επιτρέπει τη σύνδεση της µηχανής µε τη βάση ή το σταθµό σύνδεσης, παρέχοντας πρόσβαση σε τροφοδοσία AC και σε σύνδεση USB. 6 Θύρα µπαταρίας/ κάρτας µνήµης (δείτε σελίδες 15,19) Επιτρέπει πρόσβαση για τοποθέτηση και αφαίρεση της µπαταρίας και της προαιρετικής κάρτας µνήµης. Άνω πλευρά φωτογραφικής µηχανής # Όνοµα Περιγραφή 1 Κουµπί (δείτε σελίδα 63) 2 Κουµπί ιάφραγµα (δείτε σελίδα 40) 3 Κουµπί Βίντεο (δείτε σελίδα 43) Παρέχει πρόσβαση στις επιλογές της λειτουργίας φωτογράφησης για φωτογραφίες. Επιτρέπει την εστίαση και τη λήψη φωτογραφίας, καθώς και την εγγραφή κλιπ ήχου. Ξεκινά και σταµατά την εγγραφή βίντεο κλιπ. 30 Εγχειρίδιο χρήσης HP Photosmart R817/R818

hp photosmart 945 hp instant share user's manual

hp photosmart 945 hp instant share user's manual µ hp photosmart 945 µ hp instant share user's manual Πληροφορίες για εµπορικά σήµατα και πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company, LP Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet 4370 Εγχειρίδιο χρήσης

Σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet 4370 Εγχειρίδιο χρήσης Σαρωτής φωτογραφιών HP Scanjet 4370 Εγχειρίδιο χρήσης HP Scanjet 4370 Εγχειρίδιο χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια χρήσης 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 7600-series

HP Scanjet 7600-series HP Scanjet 7600-series Σαρωτής σειράς HP Scanjet 7600 Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το σαρωτή σειράς HP Scanjet 7600...3 2 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...4 Εγκατάσταση και προετοιµασία του σαρωτή...4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Windows 10 Ερωτήσεις και απαντήσεις http://www.microsoft.com/el-gr/windows/windows-10-faq Απαραίτητος εξοπλισμός Tablet W8i. Φορτιστής. USB stick 16GB. Κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HD ACTION CAM 1.3 MP Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HD ACTION CAM 1.3 MP Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HD ACTION CAM 1.3 MP Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: KAM16033 1. Κουµπί ενεργοποίησης 2. Επιλογέας λειτουργίας Με ένα πάτηµα µπαίνει σε λειτουργία βιντεοσκόπησης, µε δεύτερο πάτηµα µπαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A710 series

HP Photosmart A710 series HP Photosmart A710 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A510 series. Οδηγός χρήσης

HP Photosmart A510 series. Οδηγός χρήσης HP Photosmart A510 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Cashtester CT 332/333 SD

Cashtester CT 332/333 SD Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους ΑΕ www.cashtester.gr www.odesus.gr Τηλ: +30 210 3227140 & +30 2310 943400 / info@cashtester.gr υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις περισσότερες πληροφορίες στο www.cashtester.gr

Διαβάστε περισσότερα

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η SMART Ink Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows Οδηγός χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, το λογότυπο της SMART loo και όλα τα σλόγκαν της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0

c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0 c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 2 0 9 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0 Κατ αρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα