Η πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα."

Transcript

1 Η πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Όλγα Γιώτη Παπαδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο Εκάτη Παπαδάκη Manager, Health Advocacy Project, Manor Gardens Welfare Trust Περίληψη Οι διεθνείς μεταναστευτικές κινήσεις αποτελούν ένα εδραιωμένο χαρακτηριστικό της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής ζωής με συνέπειες που μπορεί να είναι ταυτόχρονα θετικές και αρνητικές τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και για τις χώρες προέλευσης. Ο ρυθμός τους είναι υψηλός χωρίς να εμφανίζει σημαντικά σημεία ανακοπής ούτε ως συνέπεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Αν και οι πληθυσμιακές μετακινήσεις είναι φαινόμενο τόσο παλιό όσο και η παρουσία του ανθρώπου στη γη, η σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα υποβοηθά την αύξησή τους. Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο φαινόμενο αυτό συνίσταται στην επιδίωξη μεγιστοποίησης των θετικών συνεπειών και τον εντοπισμό και έλεγχο των αρνητικών. Η επίτευξη αυτών των επιδιώξεων προϋποθέτει κοινή αντιμετώπιση και συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως όλες οι ανεπτυγμένες χώρες, αποτελεί πεδίο προσέλκυσης μεταναστευτικών ροών που προέρχονται από χώρες με χαμηλότερο αναπτυξιακό επίπεδο, χαμηλότερο επίπεδο κοινωνικής προστασίας, και διαφορετικούς ρυθμούς δημογραφικής ευρωστίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φυσική κίνηση του πληθυσμού είναι πολύ χαμηλή με παράλληλη αύξηση του προσδόκιμου επιβιώσεως σε όλα τα Κράτη μέλη, - δεδομένα που συντελούν στην έμμεση προσέλκυση μεταναστών. Η παρούσα εργασία διερευνά τις υπάρχουσες και διαφαινόμενες τάσεις των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, την ισχύουσα σήμερα μεταναστευτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον εντοπισμό των ανεπαρκειών πολιτικής ως προς την αξιοποίηση των θετικών συνεπειών των πληθυσμιακών μετακινήσεων τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και προέλευσης, την αποτροπή των αρνητικών συνεπειών όπως η περιορισμένη δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στις χώρες υποδοχής Τέλος εξετάζεται η ιδιαίτερη περίπτωση της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής και διέλευσης μεταναστών. Λέξεις κλειδιά : Μετανάστευση, άσυλο, ενσωμάτωση, Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική 1. Εισαγωγή Οι μετακινήσεις των πληθυσμών είναι αποτέλεσμα διαφορών: διαφορών στα δημογραφικά δεδομένα, διαφορών στο επίπεδο εισοδήματος και, διαφορών στο επίπεδο ανάπτυξης και εξασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς η ύπαρξη διαφορών είναι δεδομένη, και οι πληθυσμιακές μετακινήσεις είναι αναπόφευκτες. Αν οι προηγούμενοι αιώνες χαρακτηρίστηκαν από μαζικές πληθυσμιακές μετακινήσεις, στον 21ο αιώνα, που η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει την ευκολότερη μετακίνηση και

2 παράλληλα την διατήρηση της επικοινωνίας με τον τόπο προέλευσης, οι μετακινήσεις αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό. Οι παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση αποδημίας συνδέονται με τρία δεδομένα: με την ζήτηση εργασίας στην χώρα υποδοχής, με τους αρνητικούς παράγοντες που ισχύουν στην χώρα προέλευσης και ωθούν σε εγκατάλειψή της, με την ύπαρξη πληροφόρησης ως προς τα χαρακτηριστικά που ισχύουν στις νέες χώρες, άρα και με την ύπαρξη δικτύων πληροφόρησης που μπορεί να απαρτίζονται από συγγενείς ή φίλους που μετανάστευσαν πρώτοι. Η διεθνής μετανάστευση αποτελεί ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό που αφορά όλο και μεγαλύτερο αριθμό κρατών, με 191 κράτη να αποτελούν είτε χώρες προέλευσης, είτε διέλευσης, είτε υποδοχής μεταναστών, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα να είναι και τα τρία ταυτόχρονα (ΙΟΜ 2003). Σο φαινόμενο αυτό, αποτελεί πλέον ένα παγιωμένο χαρακτηριστικό της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής ζωής που επιφέρει θετικές ή και αρνητικές συνέπειες. Οι θετικές αναφέρονται στην δυνατότητα συμβολής των μεταναστών στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής, αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών στην χώρα προέλευσης. Η συμβολή της μετανάστευσης στην ανάπτυξη της χώρας προέλευσης γίνεται μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων, και μέσω της διάδοσης των νέων γνώσεων που αποκτώνται στην χώρα εγκατάστασης. Σα συνολικά μεταναστευτικά εμβάσματα είναι περισσότερο σημαντικά από ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια: η Παγκόσμια Σράπεζα υπολόγισε για το 2006 ότι το συνολικό ύψος τους έφθασε τα 206 δις ενώ η αναπτυξιακή βοήθεια των χωρών του ΟΟΑ μόλις τα Παρά την υφιστάμενη σήμερα οικονομική κρίση, παραμένουν η δεύτερη σε μέγεθος οικονομική ροή προς τις αναπτυσσόμενες χώρες μετά τις άμεσες ξένες επενδύσεις (IOM 09/2010). Οι κοινωνικές επιδράσεις είναι επίσης σημαντικές, γιατί οι αποκτώμενες δεξιότητες και η τεχνογνωσία που μεταφέρεται στις οικογένειες των μεταναστών θα συμβάλλουν στην συνέχεια στην ανάπτυξη της χώρας τους. Η απόκτηση δεξιοτήτων θεωρείται ότι μπορεί να ισοσκελίσει την αρνητική συνέπεια της ενδεχόμενης 'απομύζησης εγκεφάλων' των χαμηλής ανάπτυξης χωρών από τις περισσότερο ανεπτυγμένες. τις θετικές συνέπειες της μετανάστευσης πρέπει να υπολογιστεί η εξισορρόπηση των δημογραφικών πιέσεων για τις χώρες προέλευσης και η βελτίωση της σχέσης ενεργού - μη ενεργού πληθυσμού για τις χώρες υποδοχής. Οι ανεπτυγμένες χώρες αποτελούν την πρώτη επιλογή των μεταναστών, με το 75% του πληθυσμού τους να ζει σε χώρες υψηλού εισοδήματος. (UN DESA, 2009). Οι ανεπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν χαμηλή γεννητικότητα που έχει ως συνέπεια περιορισμό της διαθέσιμης εργατικής δύναμης, ενώ την ίδια περίοδο, ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει θετικός. ύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM 07/2010), η εργατική δύναμη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών αναμένεται να αυξηθεί από 2,5 δισεκατομμύρια άτομα το 2005 σε 3,6 το 2040, ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να παραμείνει σε περίπου 600 εκατομμύρια ως το Σην ίδια περίοδο (τουλάχιστον ως το 2030), η απασχόληση αναμένεται να παραμείνει σταθερή σε κάποιες από τις αναπτυσσόμενες χώρες με αποτέλεσμα αυξημένη δημογραφική πίεση. Ένας πρόσθετος λόγος που θα συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό στις ανεπτυγμένες χώρες είναι η αύξηση του μέσου όρου ζωής και οι επακόλουθες αυξημένες κοινωνικές ανάγκες του ηλικιωμένου πληθυσμού. Η αναλογία ηλικιωμένου πληθυσμού σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό 1 Annuaire Suisse de politique de développement 'Migration et développement: un mariage arrangé'. Institut de Haute études internationales et du développement. Vol 27, No 2.

3 προβλέπεται να φθάσει στο 2:1 σε σχέση με την αναλογία 4:1 που ισχύει σήμερα για τα 27 κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2009), και αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλες βιομηχανοποιημένες χώρες όπως η Ρωσία, η Ιαπωνία και η Κορέα. Η ανεπάρκεια προσφοράς και η αυξημένη ζήτηση εργασίας τροφοδοτεί την μετανάστευση νόμιμη ή μη νόμιμη. Οι τάσεις που αφορούν την διεθνή μετανάστευση προβλέπεται ότι θα παραμείνουν αυξητικές. Εάν ο παγκόσμιος πληθυσμός των μεταναστών συνεχίσει να αυξάνεται με τον ρυθμό που παρουσίασε τα τελευταία 20 χρόνια, τότε ο αριθμός των ατόμων που ζουν έξω από την χώρα καταγωγής τους το 2050 θα φθάνει τα 405 εκατομμύρια, ενώ των εσωτερικών μεταναστών, τα 740 (ΙΟΜ 07/2010). Σο γεγονός ότι οι ρυθμοί των μεταναστευτικών ρευμάτων είναι υψηλοί, όπως και το ότι οι σχετικές προβλέψεις αναμένουν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αναγκάζει σε λήψη μέτρων για την διαχείρισή τους. Παρότι θεωρητικά οι πολιτικές που μπορεί να υιοθετηθούν, είναι δυνατόν να κινούνται σε μεγάλο φάσμα πιθανών επιλογών, δηλαδή από την προσπάθεια πλήρους αποτροπής της μετανάστευσης ως τον έλεγχο του αριθμού και την άσκηση πολιτικών για την ενσωμάτωση των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής, στην πραγματικότητα η αποτροπή της μετανάστευσης δεν είναι εφικτή. Αντίθετα είναι περισσότερο ρεαλιστική η αποδοχή του φαινομένου και του ότι η διεθνείς μεταναστευτικές κινήσεις αποτελούν ένα συντελεστή ανάπτυξης για τις χώρες προέλευσης, αλλά και για τις χώρες υποδοχής εφόσον ισχύσουν ορισμένες προϋποθέσεις. 2. Μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Κατά την δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε πληθυσμιακή αύξηση περίπου 2 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως και το 80% από την αύξηση αυτή προήλθε από την διεθνή μετανάστευση. Σο γεγονός αυτό σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή, δεδομένου ότι ως τα μέσα της δεκαετίας του '80 η Ευρώπη παρουσίαζε μεγαλύτερο ποσοστό αποδημίας από ότι προσέλκυσης μεταναστών 2. Περισσότερα από 30 εκατομμύρια (6,4%) από τους κατοίκους της ΕΕ-27 είναι πολίτες μιας άλλης χώρας από την χώρα στην οποία κατοικούν. Από αυτούς το 4% προέρχονται από χώρα μη μέλος της Ένωσης (Eurostat). Οι πολίτες των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΦ είναι λίγο ως πολύ ελεύθεροι να μετακινούνται στις ευρωπαϊκές χώρες με κάποιους περιορισμούς (που ισχύουν έως το 2013) για τους πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Οι πρώτες πέντε χώρες προορισμού των μεταναστών είναι η Γερμανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία, και Ιταλία (UNDESA 2009). Έως το 2000 οι κύριοι λόγοι εισόδου στις χώρες μέλη της Ένωσης ήταν λόγοι επανένωσης της οικογένειας ή δημιουργίας οικογένειας, η αναζήτηση πολιτικού ασύλου, και η επιστροφή εθνικών μειονοτήτων στον τόπο καταγωγής. Από το 2000 και έπειτα ο κύριος λόγος εισόδου είναι η αναζήτηση εργασίας, και το ρεύμα που δημιουργήθηκε κατευθύνθηκε αρχικά στην Ιταλία και την Ισπανία (IOM 07/ 2010). Η μετανάστευση προς την Ελλάδα ξεκίνησε κατά την δεκαετία του '80 αλλά ήταν περιορισμένη ως προς τον όγκο των μεταναστών και νόμιμη ως προς την μορφή της. Η πλειοψηφία των εισερχομένων προήρχετο από την Αφρική και την Ασία. Κατά την δεκαετία του '90, μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ η Ελλάδα άρχισε να δέχεται μεγάλο όγκο ατόμων προερχομένων από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που ακολουθήθηκαν από μεγάλο αριθμό υπηκόων της Αλβανίας (IOM 2008), κάνοντας έτσι την Ελλάδα την χώρα με το υψηλότερο ποσοστό μεταναστών ως προς το εργατικό της 2 Background paper WMR The future of European Migration: Policy options for the European Union and its member States

4 δυναμικό στην ΕΕ. Για το 2008 το ποσοστό των ατόμων ξένης υπηκοότητας με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ήταν 5,25%, και οι επικρατέστερες υπηκοότητες ήταν η Αλβανική, Ουκρανική, Γεωργιανή, Πακιστανική, Ρωσική, Αιγυπτιακή, Μολδαβική και Ινδική (Ετήσια έκθεση της Ελλάδας 2008). Από το μέσον της δεκαετίας του '90 η αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα την έκαναν πρώτη ως προς την αύξηση του ποσοστού εισερχομένων σε όλη την Ευρώπη, με μεγάλο ποσοστό παράνομα εισερχομένων. Οι λόγοι που την έκαναν ελκυστική για μεγάλο αριθμό μεταναστών συνδέονται με την γεωγραφική της θέση, το διάτρητο των συνόρων της και την βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου. Η προετοιμασία των Ολυμπιακών αγώνων λειτούργησε ως επιπρόσθετος ελκυστικός παράγων. Σο 2007 στον συνολικό αριθμό των κατοίκων της χώρας, οι ήταν νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί, ενώ ο αριθμός των παράνομα εισελθόντων υπολογίστηκε σε (Clandestino 2009) Από το 2007 η Ελλάδα αναδεικνύεται και ως μια από τις πλέον σημαντικές χώρες προορισμού των αιτούντων πολιτικό άσυλο. Οι 5 επικρατέστερες υπηκοότητες των αιτούντων πολικό άσυλο στην χώρα για το 2008 έγιναν από άτομα προερχόμενα από το Πακιστάν, το Ιράκ, το Μπαγκλαντές, την Γεωργία και το Αφγανιστάν ( Ετήσια έκθεση της Ελλάδας 2008). 3. Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική Οι μετακινήσεις ατόμων στο εσωτερικό της Ένωσης υπάγονται στις αρμοδιότητες του λεγόμενου τρίτου πυλώνα της υνθήκης του Μάαστριχτ δηλαδή του τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΤ). Οι δραστηριότητες στο πλαίσιό του βρισκόταν εκτός του κοινοτικού συστήματος λήψεων αποφάσεων και περιοριζόταν σε απλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η μεταγενέστερη υνθήκη του Άμστερνταμ μετέτρεψε τις πολιτικές αυτού του τομέα σε θεμελιώδη στόχο της Ένωσης προβλέποντας την ανάπτυξή της ως χώρου 'Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης' (άρθρο 2)και επίσης 'κοινοτικοποίησε' τα θέματα του ασύλου, της μετανάστευσης, των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και της δικαστικής συνεργασίας σε αστικά θέματα. Προκείμενου να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι προβλέψεις αυτές, η υνθήκη επέβαλε ένα πενταετές χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων και το Ευρωπαϊκό υμβούλιο του Τάμπερε (1999) προσδιόρισε μια σειρά από πολιτικές προτεραιότητες οι οποίες αναφέρονται στους τομείς της Ελευθερίας της Ασφάλειας και της Δικαιοσύνης, και που τα θα έπρεπε να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σύμφωνα με το κεκτημένο του Σέγκεν 3, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατάργηση των διακρίσεων κάθε μορφής. Πέντε χρόνια μετά την καταγραφή των προτεραιοτήτων πολιτικής στο Σάμπερε, το 2004, η Επιτροπή έθεσε τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την ενίσχυση 3 Η υνθήκη ένγκεν υπεγράφη αρχικώς από την Γαλλία, την Δυτική Γερμανία και τις χώρες της Μπενελούξ το 1985 και η εφαρμογή της άρχισε το Με την υπογραφή της υνθήκης του Άμστερνταμ η συνθήκη υιοθετήθηκε και από τα μέλη της τότε Κοινότητας με την εξαίρεση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δύο ακόμη χώρες μη μέλη (η Νορβηγία και η Ισλανδία) προσεχώρησαν στον χώρο ένγκεν την ίδια περίοδο. ήμερα στον χώρο αυτό υπάγονται 25 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελβετία (από το 2008, όπως και κάποια από τα μικρά κράτη της Ευρώπης (Μονακό, Βατικανό και αν Μαρίνο. Σο Λιχτενστάιν αναμένεται να έχει πλήρη προσχώρηση στον χώρο ένγκεν στο τέλος του 2011). Ορισμένα από τα νέα κράτη μέλη της Ένωσης δεν έχουν ακόμη ενταχθεί σε αυτόν (Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρος). Μετά την εφαρμογή του σχετικού κώδικα τα συμμετέχοντα κράτη οφείλουν να αποσύρουν κάθε εμπόδιο της ελεύθερης κυκλοφορίας στα εσωτερικά σύνορα. Οι πολίτες χωρών που δεν έχουν υπογράψει την υνθήκη μπορούν να ταξιδέψουν σε όποια χώρα επιλέξουν για περίοδο 90 ημερών υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους προβλεπόμενους όρους.

5 του χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και για την εφαρμογή τους, υιοθέτησε το πρόγραμμα της Χάγης. Μεταξύ των προβλέψεων του προγράμματος είναι και η ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών της Ένωσης και η εμβάθυνση της συνεργασίας για την μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων. το πλαίσιο της προσέγγισης αυτής αποφασίστηκαν κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Η ίδρυση του οργανισμού Frontex 4, του Eurosur 5, και η απόφαση για σταδιακή διαμόρφωση του κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου έως το 2010 συγκαταλέγονται σε αυτές. Σο πρόγραμμα της Φάγης ακολουθήθηκε από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης σχετικά με την υιοθέτηση προτεραιοτήτων στους τομείς της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας και της Ασφάλειας για την περίοδο Σο πρόγραμμα υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό υμβούλιο στις Βρυξέλλες ( 10-11/12/2009) υπό την επίδραση της έναρξης ισχύος της υνθήκης της Λισαβόνας την 1/12/2009. Οι προβλέψεις του σε ότι αφορά την πρόσβαση στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει την νόμιμη μετανάστευση στην επικράτεια των κρατών μελών και ταυτόχρονα να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος. Για την επίτευξη αυτών των επιλογών θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Frontex και του Eurosur. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην έναρξη λειτουργίας του συστήματος πληροφοριών έγκεν 6 (SIS II) και στην σταδιακή λειτουργία του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις 7 (VIS.) Οι αρχές που διέπουν την μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο που υιοθετήθηκε το (μετά από τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για Μια κοινή μεταναστευτική Πολιτική για την Ευρώπη : αρχές, ενέργειες και μέσα 9 και για Ένα Σχέδιο δράσης για το Άσυλο 10 ). Η λογική που διέπει το ύμφωνο, βασίζεται στην άποψη ότι η οργάνωση των εισερχομένων μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να συνυπολογίζει την ικανότητα απορρόφησης τους από τα κράτη μέλη σε όρους αγοράς εργασίας, στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εκμετάλλευσης και δημιουργίας εγκληματικών δικτύων. Οι δεσμεύσεις που η Ένωση αναλαμβάνει και καταγράφονται στο ύμφωνο είναι 4 Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 2007/2004 του υμβουλίου της 26/10/2004 σχετικά με την σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οργανισμός Frontex έχει ως κύριο στόχο, το να 'διευκολύνει και να καθιστά αποτελεσματικότερη την εφαρμογή ενεστώτων και μελλοντικών κοινοτικών μέτρων για την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων', ενώ η ευθύνη και ο έλεγχος για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων βαρύνει τα κράτη μέλη. Ο οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν καταστάσεις που απαιτούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 5 COM (2008) 68 final. Σο ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης συνόρων (Eurosur) έχει ως κύριο στόχο την αποτροπή της παράνομης διέλευσης των συνόρων, την μείωση του αριθμού των λαθρομεταναστών που χάνουν την ζωή τους στην θάλασσα, την αύξηση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ μέσω της πρόληψης του διασυνοριακού εγκλήματος 6 Σο σύστημα πληροφοριών ένγκεν δημιουργήθηκε ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων και αποτελεί κοινή βάση δεδομένων για την επιβολή του νόμου 7 τόχος του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις είναι να βελτιώνει την εφαρμογή της κοινής πολιτικής στον τομέα των θεωρήσεων, της προξενικής συνεργασίας και της διαβούλευσης με τις κεντρικές αρχές. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/ COM (2009)266 final 9 COM/2008/0359 final. Η ανακοίνωση καταγράφει δέκα αρχές που καλύπτουν το ευρύ φάσμα των μεταναστευτικών πολιτικών και ομαδοποιούνται ως εξής: Ευημερία και μετανάστευση (σαφείς κανόνες και ισότιμοι όροι, αντιστοίχηση δεξιοτήτων και αναγκών, ένταξη ως κλειδί για επιτυχή μετανάστευση), Αλληλεγγύη και μετανάστευση (Διαφάνεια-εμπιστοσύνη-συνεργασία, αποτελεσματική και συνεκτική χρήση των διαθέσιμων μέσων, σύμπραξη με τις τρίτες χώρες) και τέλος Ασφάλεια και μετανάστευση (Πολιτική θεωρήσεων που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρώπης, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, εντατικοποίηση των ενεργειών για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης με μηδενική ανοχή απέναντι στην εμπορία ανθρώπων, αποτελεσματικές πολιτικές επιστροφής προσφύγων) 10 COM (2008)360 final

6 να οργανώσει την νόμιμη μετανάστευση κατά τρόπο που συνυπολογίζει τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και την ικανότητα υποδοχής όπως προσδιορίζεται από το κάθε Κράτος μέλος. να ελέγχει την παράνομη μετανάστευση ελέγχοντας ότι οι παράνομοι μετανάστες επιστρέφουν στην χώρα προέλευσης ή στην χώρα διέλευσης. να καταστήσει περισσότερο αποτελεσματικούς τους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων να δημιουργήσει την Ευρώπη του ασύλου, και να δημιουργήσει μια κατανοητή εταιρική σχέση με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης προκειμένου να υποβοηθήσει τις συνέργειες μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης Ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου Η σταδιακή διαμόρφωση του Κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου(κεσα), ξεκίνησε μετά την έναρξη ισχύος της υνθήκης του Άμστερνταμ. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του ( ) το ΚΕΑ αποσκοπούσε στην εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου των κρατών μελών ως προς την θέσπιση κοινών ελαχίστων προδιαγραφών σε τομείς όπως οι συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο, οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να θεωρηθεί ότι ένα άτομο έχει ανάγκη πολιτικής προστασίας και ο καθορισμός του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης. υγχρόνως προβλέπεται ότι οι νομικές πράξεις πρέπει να συμπληρώνονται από μηχανισμούς έμπρακτης συνεργασίας όπως ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή κατάρτιση κ.ά. Ο καθορισμός του υπεύθυνου κράτους βασίστηκε στην Σύμβαση του Δουβλίνου. Η ύμβαση, είχε υπογραφεί στο Δουβλίνο το 1990 και άρχισε να ισχύει από το 1997 με την συμμετοχή και των 15 τότε κρατών μελών αλλά και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας που είχαν συνυπογράψει την υνθήκη ένγκεν. Η ύμβαση εδραίωσε ένα σύστημα καθορισμού του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση ασύλου που μπορεί να υποβληθεί από πολίτες τρίτου κράτους. κοπός του συστήματος αυτού είναι το να αποκλείσει την δυνατότητα, πολλαπλών αιτήσεων ασύλου που καθιστά πιθανή η ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο ένγκεν. Η ύμβαση του Δουβλίνου ήταν ένα κείμενο διεθνούς δικαίου το οποίο είχαν συνυπογράψει τα κράτη μέλη χωρίς όμως να αποτελεί τμήμα του Κοινοτικού κεκτημένου. την συνέχεια η Κοινότητα υιοθέτησε τον Κανονισμό 343/2003 του Συμβουλίου που αντικατέστησε την προσφυγή στην ύμβαση του Δουβλίνου, και που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής ασύλου της Ευρώπης σήμερα. Ο κανονισμός (που έγινε γνωστός και ως Δουβλίνο 2) τηρεί τις διατάξεις της ύμβασης της Γενεύης του 1951 και τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Φάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα με τον καθορισμό του υπευθύνου κράτους ισχύει ένα σύστημα αντιπαραβολής δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος του Δουβλίνου. Σο σύστημα που ονομάστηκε Eurodac 11 αποσκοπεί στο να διαπιστώνει την ταυτότητα των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που συλλαμβάνονται για παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, Η βασική λογική πίσω από τις διατάξεις του κανονισμού είναι ότι μόνον ένα κράτος μπορεί να εξετάσει την αίτηση ασύλου, και προσδιορίζονται με ακρίβεια τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται το ποιο κράτος είναι υπεύθυνο να εξετάσει την υποβαλλόμενη αίτηση. 11 EC (2000) 2725

7 Η δεύτερη φάση του ΚΕΑ χαρακτηρίστηκε από την υιοθέτηση του προγράμματος 'Αλληλεγγύη και διαχείριση μεταναστευτικών ροών' 12 το οποίο αναφέρεται στην περίοδο και καλύπτει τους τομείς ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, επαναπροώθησης των παρανόμως διαμενόντων στην Ένωση πολιτών τρίτων κρατών, την ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών και την παροχή ασύλου. Η εφαρμογή του προγράμματος επαφίεται στην λειτουργία τεσσάρων νέων Σαμείων που η περίοδος λειτουργίας τους αναφέρεται στην περίοδο ισχύος του προγράμματος δηλαδή ως το Πρόκειται για το Ταμείο Εξωτερικών συνόρων 13, το Ταμείο Προσφύγων 14, το Ταμείο Ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση 15, και το Ταμείο επαναπροώθησης (ή επιστροφής) 16 των παρανόμως διαμενόντων. Οι κύριοι στόχοι του ΚΕΑ είναι το : Να βεβαιώσει την πρόσβαση των ατόμων που χρήζουν προστασίας. Οι έλεγχοι των συνόρων δεν πρέπει να καταλήγουν σε περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης και προστασίας των ατόμων που την χρειάζονται. Να προνοεί για μια ενιαία διαδικασία ασύλου για λόγους αποτελεσματικότητας, ταχύτητας, ποιότητας και δικαιοσύνης. Να παρέχει ενιαίο καθεστώς προστασίας για τους αιτούντες άσυλο ή δευτερεύουσα προστασία- αν και επιτρέποντας αιτιολογημένες διαφορές στην αντιμετώπιση Να συνυπολογίζει τις διαφορές των φύλων και των ειδικών αναγκών των ευπαθών ομάδων, Να αυξήσει την συνεργασία σε πρακτικά θέματα. Να καθορίσει τις αρμοδιότητες και να στηρίζει την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών Να βεβαιώνει την συνοχή μεταξύ του κοινού συστήματος ασύλου και των άλλων πολιτικών που έχουν κάποιες επιπτώσεις στην διεθνή προστασία (όπως οι έλεγχοι στα σύνορα, η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης και η πολιτική επαναπροώθησης των παράνομων μεταναστών), και τέλος Να σέβεται τις διεθνείς συνθήκες και ιδιαιτέρως την ύμβαση της Γενεύης του Η στρατηγική για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε τρεις πυλώνες που είναι η νομοθετική εναρμόνιση που θα οδηγήσει σε καλύτερα κοινά πρότυπα, η προώθηση της συνεργασίας των φορέων των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένοι με την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, και η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. το πλαίσιο της νομοθετικής εναρμόνισης κύρια μέσα είναι οι Οδηγίες που αφορούν τις συνθήκες υποδοχής, τις διαδικασίες ασύλου, και τις προϋποθέσεις παροχής ασύλου 17 ώστε να υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ διεθνών και ευρωπαϊκών κριτηρίων. Για την προώθηση της συνεργασίας δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή υπηρεσία στήριξης ασύλου 18 προκειμένου να 12 COM(2005) Απόφαση 574/2007/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για την δημιουργία Σαμείου εξωτερικών συνόρων για την περίοδο Απόφαση 573/2007/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για την δημιουργία Σαμείου Προσφύγων για την περίοδο Απόφαση 435/2007/EC του υμβουλίου για την δημιουργία Σαμείου ενσωμάτωσης των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο Απόφαση 575/2007/ EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για την δημιουργία Σαμείου επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων κρατών, για την περίοδο Οδηγία 2004/83/ΕΚ του υμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους, Οδηγία 2003/9/ΕΚ του υμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, Οδηγία 2005/85 του υμβουλίου της 1/ Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. 18 Κανονισμός ( EU) Νο 439/2010.

8 βοηθήσει στην βελτίωση της εφαρμογής του ΚΕΑ- αν και δεν διαθέτει αποφασιστικές αρμοδιότητες οι οποίες παραμένουν στην δικαιοδοσία του αρμόδιου κράτους. Η αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι αρχή καταγεγραμμένη στην υνθήκη για την Λειτουργία της Ένωσης. Η κατανομή αρμοδιοτήτων σε μια πολιτική στην οποία υπάρχουν πολλά εμπλεκόμενα μέρη, έχει δυο όψεις όπου η μία αφορά την ανάληψη ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών (που διέπεται από το σύστημα του Δουβλίνου) και η άλλη αναφέρεται στις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες. Σο ΚΕΑ προβλέπει δημιουργία εταιρικής σχέσης και συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την διαχείριση των εισερχομένων ροών των αιτούντων άσυλο ή προσωρινή προστασία. Η ανάληψη ευθύνης από την πλευρά της Ένωσης στις σχέσεις με τρίτες χώρες εκδηλώνεται με επέκταση των προγραμμάτων περιφερειακής προστασίας σε άλλες περιφέρειες, με την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος εθελοντικής επανεγκατάστασης και με την ενίσχυση της προσβασιμότητας της Ένωσης. 4. Κριτικές προσεγγίσεις στην Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική και την Πολιτική Ασύλου 4.1.Ενιαίο σύστημα ασύλου το πλαίσιο της δημιουργίας ενιαίου συστήματος ασύλου προβλέπεται ότι η Ένωση πρέπει να διευκολύνει την νόμιμη πρόσβαση στην επικράτεια των κρατών μελών αλλά παράλληλα να λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος. Η πρόβλεψη όσον αφορά την παράνομη είσοδο είναι ότι ' Όταν διαπιστώνεται, βάσει αποδεικτικών στοιχείων ή των εμμέσων αποδείξεων ότι ο αιτών άσυλο διέβη παρανόμως, οδικώς, διά θαλάσσης ή δι' αέρος, τα σύνορα κράτους μέλους προερχόμενος από τρίτη χώρα, αυτό το κράτος μέλος στο οποίο εισήλθε παρανόμως είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου' 19. Η επιλογή αυτή έχει ως συνέπεια επιβάρυνση των χωρών που βρίσκονται στην περίμετρο της Ένωσης γεγονός που τείνει να επιδεινώνεται καθώς μεγάλο μέρος των αιτούντων άσυλο εισέρχεται παράνομα στην Ένωση και ασφαλώς η πρώτη χώρα εισόδου βρίσκεται στα εξωτερικά της σύνορα (ECRE 2008). Επιπλέον το κόστος για την αντιμετώπιση της διαδικασίας ασύλου δεν είναι το ίδιο για όλες τις χώρες. Αν και ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη είναι σχετικά χαμηλός (το 2007 η Ευρώπη φιλοξενούσε μόνον το 14% των προσφύγων) και το συνολικό κόστος για την αντιμετώπισή του είναι επίσης σχετικά χαμηλό, (για το 2007 υπολογίστηκε χαμηλότερο από ότι ξοδεύτηκε από τους πολίτες του Ην. Βασιλείου για ζώα και ζωοτροφές- European Parliament study 2010), το βάρος που προξενεί δεν είναι ισόρροπο σε όλα τα κράτη. Η σχετική μελέτη του Κοινοβουλίου αποδεικνύει ότι το μερίδιο ορισμένων κρατών στο κόστος για την πολιτική ασύλου είναι ως και χίλιες φορές υψηλότερο σε σχέση με το ΑΕΠ τους από ότι ισχύει για άλλα κράτη. Ως παράδειγμα η ίδια μελέτη αναφέρει την Μάλτα σε σχέση με την Πορτογαλία το Σο σύστημα που η ύμβαση και ο Κανονισμός του Δουβλίνου εισήγαγαν, βασίζεται στην υπόθεση ότι μόνον ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τον πλήρη έλεγχο μιας αιτήσεως ασύλου. Η λογική αυτή αποδέχεται ότι τα κράτη αντιμετωπίζουν το θέμα με όμοιο τρόπο, αν και στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτό δεν συμβαίνει. Σο Ευρωπαϊκό υμβούλιο για τους πρόσφυγες και εξόριστους 20 διαπιστώνει (ECRE 2007) ότι σε ορισμένα 19 Regulation No 863/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams and amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 as regards that mechanism and regulating the tasks and powers of guest officers. 20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του υμβουλίου,άρθρο 10 παράγραφος 1.

9 κράτη παρατηρούνται πολλές αποκλίσεις από το πνεύμα αλληλεγγύης και προστασίας που διέπει την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου (δημιουργία της Ευρώπης του ασύλου). Επιπλέον παρατηρείται απροθυμία ορισμένων κρατών στο να παράσχουν πρόσβαση σε διαδικασία ασύλου ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο έδαφός τους βάσει του συστήματος του Δουβλίνου και σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζουν πολιτική κράτησης τους κ.ά. υγκεκριμένα τα κύρια προβλήματα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου εντοπίζονται: στην υπόθεση ίδιου επιπέδου δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη και στο ότι τα κράτη μέλη δεν είναι πάντα σύμφωνα σε ότι τις αφορά τις περιστάσεις υπό τις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού. στην ανισότητα των αιτημάτων και των αναγνωρίσεων μεταξύ των κρατών μελών στην μη ρητή κατοχύρωση του δικαιώματος προσφυγής κατά απόφασης μετακίνησης σε άλλο κράτος. στον μη συνυπολογισμό ότι οι αιτούντες είναι πιθανόν να έχουν λόγους προτίμησης κάποιου συγκεκριμένου κράτους εξ αιτίας παρουσίας μελών της κοινότητάς τους, καλύτερης γνώσης της γλώσσας κ.ά. στο ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν εφαρμόζεται στους αιτούντες (ή δικαιούχους) επικουρική προστασία Έτσι προέκυψε ότι το σύστημα του Δουβλίνου παρουσίαζε κάποιες επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί και που αφορούν αφενός τα κράτη που βρίσκονται σε εξωτερικά σύνορα τα οποία επιβαρύνονται σημαντικά, αλλά και τους ίδιους τους αιτούντες οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες σε όλα τα κράτη. Η διαπίστωση των δυσλειτουργιών ώθησε την Επιτροπή στο να κάνει προτάσεις για την αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου. 21 Και αναφέρονται στην αναθεώρηση του Κανονισμού 343/2003 και την αναθεώρηση και των λοιπών στοιχείων του συστήματος του Δουβλίνου. 22 Κύριος στόχος των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και η εξασφάλιση υψηλότερων επιπέδων προστασίας για τα άτομα τα οποία επικαλούνται την διαδικασία του Δουβλίνου. Οι προτάσεις αφορούν την επέκταση της ισχύος του κανονισμού και την συνεκτικότητά του με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα του ασύλου, την αποσαφήνιση της παύσης αρμοδιότητας ενός κράτους, και τέλος την μεταφορά αιτούντων και την διοχέτευση πληροφοριών πριν την μετακίνηση. Ακόμη προστίθενται νομικές διασφαλίσεις για τους αιτούντες άσυλο και υιοθετούνται ρήτρες για την διασφάλιση της ενότητας της οικογένειας τους ενώ εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Σέλος εισάγεται μια νέα διαδικασία η οποία αφορά τα κράτη μέλη που έχουν περιορισμένη ικανότητα υποδοχής και απορρόφησης και για τα οποία η διαδικασία του Δουβλίνου καταλήγει στο να τα επιβαρύνει επί πλέον. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την αναστολή της μεταφοράς ατόμων προς το αρμόδιο για την εκδίκαση της υποθέσεως τους κράτος. Η άποψη που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 23 σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής για την βελτίωση του συστήματος του Δουβλίνου είναι ότι κάθε μηχανισμός καθορισμού αρμοδιοτήτων θα παραμένει ανεπαρκής εάν δεν βασίζεται σε κοινά πρότυπα προστασίας μεταξύ των μελών στα οποία εκτείνεται. Ακόμη πιστεύει ότι εφόσον εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα κοινό ουσιώδες σύστημα ασύλου οι διαδικασίες που προβλέπει το σύστημα του Δουβλίνου θα εξακολουθούν να είναι άδικες τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για ορισμένα κράτη και ζητά από την Επιτροπή να προβλέψει έναν δεσμευτικό μηχανισμό για να σταματήσει τις μεταφορές αιτούντων άσυλο προς 21 Σο Ευρωπαϊκό υμβούλιο για τους πρόσφυγες και εξόριστους (European Council on Refugees and Exiles- ECRE) είναι ένα δίκτυο 76 οργανώσεων βοήθειας για πρόσφυγες από 30 χώρες. 22 COM/2008/0820 final. 23 COM/2008/825, COM/2008/815, EC/2004/83, EC/2005/85.

10 κράτη μέλη τα οποία δεν εγγυώνται πλήρη και δίκαιο έλεγχο των αιτημάτων τους όπως και το να πάρει σοβαρά μέτρα εις βάρος αυτών των κρατών. Η αξιολόγηση των άλλων δυο όψεων της πολιτικής για την μετανάστευση και το άσυλο, δηλαδή της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις Πολιτικές ενσωμάτωσης νόμιμων μεταναστών Η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να υποστηρίζεται από πολιτικές ενσωμάτωσης ασκούμενες σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών ώστε τελικώς να μην υπάρχει διαφορά στην ενσωμάτωση των εισερχομένων μεταναστών από των γηγενών πολιτών στις κοινωνίες υποδοχής. Σο υμβούλιο Εσωτερικών Τποθέσεων υιοθέτησε τις Κοινές Βασικές Αρχές 24 οι οποίες αποτελούν το πλαίσιο ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών και η θέσπιση του Φάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων των Πολιτών, που υιοθετήθηκε το 2001, απετέλεσε σημείο αναφοράς εφόσον οι διατάξεις του είναι εφαρμοστέες σε όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως εθνικότητας. Επιπλέον η δημιουργία της Ευρωπαϊκής τρατηγικής για την Απασχόληση το 1997 έφερε ως κεντρικά θέματα την ένταξη των ομάδων που μειονεκτούν, των εθνικών μειονοτήτων, και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η ΕΕ έχει αποκτήσει σημαντικό θεσμικό οπλοστάσιο προκειμένου να προωθεί τα σχετικά θέματα. 25 Η ευθυγράμμιση των Εθνικών πολιτικών ενσωμάτωσης ακολουθεί το ευρύτερο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής στο επίπεδο της Ένωσης με κύριο σημείο αναφοράς τις Κοινές Βασικές Αρχές. ύμφωνα με τις διαπιστώσεις που καταγράφονται στην Σρίτη Έκθεση για την Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση 26 τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της διαδικασίας ενσωμάτωσης. Προκειμένου να προωθήσουν την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, τα κράτη προωθούν πρωτίστως την εκμάθηση της γλώσσας τους, ενώ ορισμένα κράτη έχουν δημιουργήσει προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης ή εστιάζουν σε ειδικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Περιορισμένα παραμένουν τα μέτρα για την προώθηση πρωτοβουλιών αλληλεπίδρασης μεταξύ μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής, όπως και τα μέτρα για την ενίσχυση διαλόγου, για την κατανόηση και αποδοχή των διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και ακόμη για την ενίσχυση της συμμετοχής στην διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Ένα άλλο σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό της προόδου που επιτυγχάνεται ως προς την μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης είναι οι προβλέψεις που καταγράφονται στο Ευρωπαϊκό ύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο και ο βαθμός υλοποίησής τους. Η δέσμευση της Ένωσης για την νόμιμη μετανάστευση είναι το να την οργανώσει κατά τρόπο που συνυπολογίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητες των κρατών μελών. Η πρώτη ετήσια έκθεση για την Μετανάστευση και το Άσυλο 27, χαιρετίζει ως θετική την υιοθέτηση της μπλε κάρτας 28 αναφορικά με τη νόμιμη μετανάστευση, η οποία αποσκοπεί στην προσέλκυση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης και προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες ώστε να υπάρξει βελτίωση στο επίπεδο του συνδυασμού αναγκών και δεξιοτήτων. Με βάση την λογική αυτή τα κράτη οφείλουν να επιδιώξουν την 24 ΙΝΙ (2008) 2262,2/7/2008 Parliament 'Evaluation of the Dublin system'(own initiative report) 25 Council document 14615/04 of 19 November Directive 2000/43/EC of June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, and Directive 2000/78/EC of November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. 27 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Third annual report on Migration and Integration COM (2007) 512 final. 28 Report from the Commission to the European Parliament and the Council. First annual report on Immigration and Asylum (2009) SEC(2010) 535.

11 μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της μπλε κάρτας ενώ το υμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της υνθήκης της Λισσαβόνας για την επίτευξη συμφωνίας για την υιοθέτηση κοινής άδειας εισόδου και των βασικών κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων των εισερχομένων εργαζομένων. την πραγματικότητα όμως η μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας πολιτικής ενσωμάτωσης μειονοτήτων πρέπει να βασιστεί και σε κριτήρια που δεν μπορούν να αξιολογηθούν μόνον με την έκταση και το είδος της νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί, αλλά από επιπτώσεις της σε παραμέτρους συχνά άυλες. Έτσι, αν πχ η έννοια της Εθνότητας ορίζεται με βάση την αίσθηση του ανήκειν που διακατέχει τους μετέχοντες σε αυτή, τότε η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ποια είναι η αντίστοιχη αίσθηση ανήκειν που διαθέτουν οι δεύτερης ή τρίτης γενιάς μετανάστες όπως και η αποδοχή της κυριαρχίας του κράτους στο οποίο εγκαθίστανται. Με δεδομένο ότι στόχος της πολιτικής ενσωμάτωσης είναι η δημιουργία ωσμωτικών τάσεων και τελικώς, της δημιουργίας ενός νέου συνεκτικού συνόλου, τότε η επιτυχία αυτής της πολιτικής μπορεί να κριθεί με βάση τον βαθμό αποδοχής του νέου κοινωνικού περιβάλλοντος από μετανάστες - αν όχι πρώτης, τότε δεύτερης γενιάς. Η επίτευξη παρόμοιου αποτελέσματος ωστόσο δεν είναι δεδομένη. Έτσι είναι δυνατό να εγείρονται ερωτήματα όπως γιατί είναι συνήθης η ύπαρξη διακριτής δομής 'κοινότητας μέσα στην κοινότητα' που δεν φαίνεται να διαγράφεται εύκολα από τις αναμενόμενες ωσμωτικές τάσεις ιδιαίτερα στα άτομα χαμηλού εισοδήματος. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα αυτού του τύπου ξεφεύγουν από τα όρια της παρούσας εργασίας, θέτουν ωστόσο ένα πλαίσιο αμφισβήτησης της επιτυχίας των σχετικών πολιτικών ενσωμάτωσης. Μια άλλη προσέγγιση σε σχέση με την αξιολόγηση της μεταναστευτικής πολιτικής είναι η συμβολή της στην δημιουργία εισοδήματος στις χώρες όπου εγκαθίστανται οι μετανάστες. Η εργασία είναι συντελεστής της παραγωγής και η αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας του συμβάλλει στην παραγωγή πλούτου- αν και η συμβολή ειδικευμένου και ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι ισάξια (C. Dustmann, I. Preston 2004). Η ευρωπαϊκή επιλογή μιας διαδικασίας μπλε κάρτας που αφορά τους υψηλής εξειδίκευσης εργαζόμενους είναι σύμφωνη με την επιλογή της στροφής προς την 'έξυπνη ανάπτυξη' όπως καταγράφεται στην στρατηγική που ονομάστηκε' Ευρώπη 2020'. Η Ένωση διαπιστώνει ότι η συμβολή στην ανάπτυξη είναι υψηλότερη όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων της, επομένως επιδιώκει το ίδιο και για τους νεοεισερχομένους στα κράτη μέλη. Σο γεγονός ότι η επίδραση της εξειδικευμένης εργασίας στην ανάπτυξη αναμένεται να είναι υψηλότερη από ότι της ανειδίκευτης δεν σημαίνει ότι η εργασία των μη ειδικευμένων μεταναστών δεν έχει αναπτυξιακές επιρροές. Η αξιολόγησή της ωστόσο δεν είναι εύκολη και αυτό δεν συνδέεται μόνο με την ανεπάρκεια δεδομένων. Η επίδραση της μετανάστευσης στην δημιουργία πλούτου και ευημερίας πρέπει να μετρηθεί χωριστά για τρεις ομάδες πληθυσμού: τους ίδιους τους μετανάστες, τον πληθυσμό στις χώρες προέλευσης, και τον πληθυσμό που ήταν ήδη εγκατεστημένος πριν την έλευση των μεταναστών στις χώρες υποδοχής (House of Lords ). Η άμεσα επωφελούμενη ομάδα είναι αυτή των ίδιων των μεταναστών διότι κατευθύνονται σε χώρες με υψηλότερο αναπτυξιακό επίπεδο και άρα απολαμβάνουν υψηλότερους μισθούς. Άλλη ομάδα η οποία επίσης επωφελείται, είναι οι οικογένειες των μεταναστών και ενδεχομένως και η χώρα προέλευσης συνολικά. Η συμβολή της εργασίας των μεταναστών στην χώρα προορισμού μπορεί να μετρηθεί με κριτήριο το συνολικό παραγόμενο εισόδημα, το κατά κεφαλήν εισόδημα αναφερόμενο σε όλους τους κατοίκους της χώρας, και το κατά κεφαλήν εισόδημα των προγενέστερων κατοίκων της χώρας δηλαδή πριν την έλευση των μεταναστών. Επίσης η συμβολή αυτή πρέπει να αξιολογείται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους δηλαδή βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Η χρήση του δείκτη του ΑΕΠ που έχει συνολικά παραχθεί

12 πριν και μετά την συμμετοχή της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας δεν είναι επαρκής για την αξιολόγηση της συμβολής της στην αύξησή του, γιατί δεν υπολογίζει την αύξηση του πληθυσμού ως συνέπεια της μετανάστευσης, επομένως ο δείκτης του κκαεπ είναι περισσότερο πρόσφορος. Η επίπτωση της μετανάστευσης στον πληθυσμό που ήταν εγκατεστημένος στην χώρα υποδοχής πριν από την έλευση των μεταναστών δεν είναι συνολικά θετική για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Έτσι η μαζική προσέλευση νέου μη ειδικευμένου δυναμικού στην αγορά εργασίας μπορεί να έχει ως συνέπεια τον περιορισμό στο επίπεδο του μισθού που απολάμβαναν οι γηγενείς εργαζόμενοι καθώς πρέπει πλέον να ανταγωνιστούν με τους νεοεισερχόμενους με αποτέλεσμα βραχυχρόνια αύξηση του οφέλους που απολαμβάνουν οι εργοδότες (G. Borjas 1995). Σο αποτέλεσμα αυτό προφανώς δεν ισχύει εάν οι μετανάστες καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν υπάρχει ζήτηση στις χώρες υποδοχής. Μακροχρόνια, η αύξηση του περιθωρίου κέρδους της εργοδοσίας ως συνέπεια της εισροής νέου δυναμικού στην αγορά εργασίας είναι πιθανό να προσελκύσει επενδύσεις και άρα νέα αύξηση της ζήτησης για εργατικά χέρια που θα επαναφέρει το ύψος των μισθών σε προγενέστερα επίπεδα, με τελικό αποτέλεσμα επέκταση της οικονομίας χωρίς απαραίτητα βελτίωση στο ύψος των μισθών (House of Lords ). Εάν αυτό το σενάριο ισχύσει, η επέκταση της οικονομίας θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της φορολογητέας ύλης (υπό την προϋπόθεση ότι η εργασία των μεταναστών δεν είναι 'μαύρη')και την πιθανότητα επέκτασης των κοινωνικών παροχών του κράτους που μπορεί να βελτιώνουν το επίπεδο διαβιώσεως των εργαζομένων ακόμη και χωρίς αύξηση των μισθών Αντιμετώπιση της μη νόμιμης μετανάστευσης Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα μεταναστευτικά ρεύματα τροφοδοτούνται από την ασυμμετρία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται και να αυξάνεται μεταξύ χωρών με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης και διαφορετικά δημογραφικά δεδομένα. Ακόμη οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα κινητοποιήσουν πρόσθετα μεταναστευτικά ρεύματα από τα οποία ένα μέρος θα κατευθυνθεί έξω από τα όρια της χώρας του. Επομένως αναδεικνύεται ως θέμα υψηλής προτεραιότητας η δημιουργία ικανοτήτων διαχείρισης και θεσμικής ρύθμισης της μετανάστευσης. Σο γεγονός όμως ότι μαζί με την νόμιμη εξακολουθεί να υπάρχει και μη νόμιμη μετανάστευση επιβάλλει την λήψη πρόσθετων μέτρων. Η δημιουργία αποτρεπτικών μηχανισμών της παράνομης μετανάστευσης, μαζί με την δημιουργία μηχανισμών καταπολέμησης της υποβοηθούμενης μετανάστευσης και των δικτύων εμπορίας ανθρώπων είναι ένα τμήμα της σχετικής πολιτικής. Σο άλλο τμήμα της αναφέρεται στην δημιουργία δεσμών συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστευτικών ροών. Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση της μη νόμιμης μετανάστευσης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές 29 : συνεργασία με τρίτες χώρες, ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και βελτίωση του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών. 29 Communication from the Commission of 19 July 2006 on policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals COM 2006/402 final.

13 Ο οργανισμός Frontex οφείλει να καθιερώσει κοινές επιχειρήσεις με τρίτες χώρες και τα σχετικά προγράμματα δράσης θα πρέπει να ενισχύονται από τα δίκτυα των Αξιωματικών υνδέσμων Μετανάστευσης (ΑΜ). Σα δίκτυα ΑΜ απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών μελών 30 που τοποθετούνται από την υπηρεσία τους στο εξωτερικό με σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση επαφών με τις αρχές της χώρας υποδοχής προκειμένου να συμβάλλουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Η επιστροφή των παρανόμως εισελθόντων παραμένει ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης της μετανάστευσης και τα κράτη μέλη οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα εκούσιας ή ακούσιας επιστροφής τα οποία χρηματοδοτούνται από το Σαμείο επαναπροώθησης και περιλαμβάνουν και προγραμματισμό κοινών πτήσεων. Η επιστροφή ενός ατόμου στον τόπο καταγωγής του οφείλει να ακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες είναι διεθνώς συμφωνημένες. Καταρχήν απαιτείται βεβαιότητα για την εθνικότητα του αλλοδαπού γεγονός το οποίο σπάνια συμβαίνει γιατί η μεγάλη πλειοψηφία δεν διαθέτει ταξιδιωτικά έγγραφα ή, και αν διαθέτει, τα αποκρύπτει ώστε να αποφύγει την επαναπροώθηση. Επομένως αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να οδηγηθεί συνοδευόμενος ο μετανάστης στο κοντινότερο προξενείο της (πιθανολογούμενης) ως χώρας του και να αναγνωρισθεί από αυτήν ως πολίτης της. Μετά από την αναγνώριση πρέπει να εκδοθεί είτε από την χώρα του, είτε από την χώρα υποδοχής νέο ταξιδιωτικό έγγραφο που να του επιτρέψει να ταξιδέψει. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, και κυρίως συνεπάγεται υψηλό κόστος. το πλαίσιο της πολιτικής αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών. Ο περιορισμός της λαθρομετανάστευσης, αν και περιλαμβάνει ένα σκέλος ελέγχου και καταστολής, δεν μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα εάν δεν επιδιώκει τον περιορισμό των αιτίων που την δημιουργούν. Οι παράγοντες αυτοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς την έμπρακτη συμμετοχή των ανεπτυγμένων κρατών. το επίπεδο της Ένωσης η αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης ανήκει στο πεδίο δράσης της Εξωτερικής της πολιτικής. Πράγματι το Ευρωπαϊκό υμβούλιο της εβίλλης τον Ιούνιο του 2002, δεχόμενο ότι οι εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης μεταξύ των οποίων και η αναπτυξιακή πολιτική μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση παραγόντων που υποβοηθούν την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε να ενταχθεί η μεταναστευτική πολιτική στις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες. Η ενσωμάτωση θεμάτων μετανάστευσης στην εξωτερική πολιτική βασίζεται σε 4 αρχές 31 : εβασμός της συνοχής των εξωτερικών πολιτικών και δράσεων και ενθάρρυνση των τρίτων χωρών σε συνεργασία παρά επιβολή κυρώσεων σε εκείνες που δεν επιθυμούν να συνεργαστούν. Επικέντρωση στις γενεσιουργούς αιτίες των μεταναστευτικών ροών με εξάλειψη της φτώχειας, ενίσχυση των θεσμών και των ικανοτήτων και επίσης με πρόληψη των συγκρούσεων. ύνδεση των θεμάτων μετανάστευσης με τα προγράμματα βοήθειας της ΕΕ προς τρίτες χώρες Πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να διοχετευθούν σε ειδικές στοχοθετημένες δράσεις στον τομέα της μετανάστευσης, παράλληλα με την χρηματοδότηση άλλων ενεργειών. 30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του υμβουλίου, της 19ης Υεβρουαρίου 2004, για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευση. 31 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο υμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 3ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενσωμάτωση των θεμάτων της μετανάστευσης στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τις τρίτες χώρες [COM(2002) 703 τελικό.

14 Η ένταξη των θεμάτων μετανάστευσης στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης κινείται προς την σωστή κατεύθυνση χωρίς όμως να εγγυάται ότι οι δράσεις εξωτερικής πολιτικής θα είναι σε θέση να ανακόψουν το φαινόμενο. 5. Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστευτικών ρευμάτων και αιτήσεων ασύλου Οι στατιστικές τάσεις σχετικά με την μετανάστευση αποτυπώνονται σε ετήσια βάση από το Εθνικό σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Σο Ελληνικό Σημείο Επαφής είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Τπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ύμφωνα με την έκθεση του αλλά και με ότι είναι κοινώς αποδεκτό, η Ελλάδα έχει δεχθεί κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια μεγάλο αριθμό μεταναστών για τον οποίο δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία. Σο 2008 εισήλθαν νόμιμα στην χώρα άτομα και εξήλθαν , ενώ οι μόνιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών ήταν εκ των οποίων το 69,48% ήταν αλβανικής καταγωγής και αποτελούσαν το 3,65% του μόνιμου πληθυσμού της χώρας. Οι αιτήσεις ασύλου που υπεβλήθησαν στην χώρα το 2008 ήταν ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Σον ίδιο χρόνο ελήφθησαν τελικές αποφάσεις αιτημάτων προστασίας εκ των οποίων οι 430 ήταν θετικές δηλαδή ποσοστό 1,9% ενώ οι δηλαδή ποσοστό 98,10% ήταν αρνητικές. Η Ελλάδα καθώς βρίσκεται στην περίμετρο της Ένωσης και είναι η πιο κοντινή προς εμπόλεμες ζώνες έχει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερο βάρος ως προς την εξέταση αιτήσεων ασύλου. την πράξη όμως δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε αυτή την υποχρέωση δίνοντας λαβή για εκθέσεις ιδιαίτερα αρνητικές. Οι ανεπάρκειες του Ελληνικού μηχανισμού εξέτασης αιτημάτων ασύλου εντοπίζονται στο πολύ μεγάλο ποσοστό απόρριψης των σχετικών αιτήσεων, τις καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων και κυρίως στις συνθήκες υποδοχής και αντιμετώπισης των ατόμων που ζητούν άσυλο. Έκθεση ανεξάρτητης Οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζει την χώρα ανίκανη να εκπληρώσει τις σύγχρονες απαιτήσεις της διαδικασίας ασύλου (Pro Asyl 2008) και περιγράφει συνεντεύξεις των αιτούντων άσυλο χωρίς την παρουσία διερμηνέα (!), απαγόρευση πρόσβασής τους σε κεντρικές αρχές μετανάστευσης και ασύλου, παραμονή των ατόμων που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα μέσω της διαδικασίας του Δουβλίνου σε κατάσταση πλήρους ανέχειας και χωρίς στέγη, ενώ το σύστημα υποδοχής δεν παρέχει εχέγγυα αξιοπρεπούς διαβίωσης έως ότου εκδικαστεί το αίτημά τους. υνέπεια των ανεπαρκειών αυτών ήταν η απόφαση παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Goldirova R.) Οι ανεπάρκειες του ελληνικού συστήματος εκδίκασης των αιτημάτων ασύλου ήταν δυνατόν να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, σημαντική όμως μεταξύ αυτών ήταν η παραχώρηση της δικαιοδοσίας όλων των διαδικασιών που συνδέονται με την είσοδο και την διαμονή αλλοδαπών αλλά και την εκδίκαση των σχετικών αποφάσεων, αποκλειστικά στο πρώην Τπουργείο Δημοσίας Σάξεως - νυν Τπουργείο Προστασίας του Πολίτη (P.Papadimitriou, I. Papageorgiou 2005). Σο γεγονός ότι η μόνη υπηρεσία, που ήταν αρμόδια για τον χειρισμό των θεμάτων ασύλου ήταν η Ελληνική αστυνομία χωρίς την συμμετοχή κάποιου ανεξάρτητου ελεγκτικού σώματος, είτε κάποιας άλλης κυβερνητικής υπηρεσίας ευνόησε την ανάπτυξη φαινομένων υπέρβασης εξουσίας, ανεπαρκούς εμπλοκής ή κατανόησης του προβλήματος. Η διαπίστωση των ανεπαρκειών αυτών σε συνδυασμό με την αύξηση των ατόμων που επιστρέφουν στην χώρα ως συνέπεια των προβλέψεων του συστήματος του Δουβλίνου, και 32 Τπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης 2010 Ετήσια Έκθεση της Ελλάδος σχετικά με την Μετανάστευση έτος αναφοράς 2008

15 τις αυξανόμενες αρνητικές κριτικές από τους ευρωπαίους εταίρους, ανάγκασε σε αναμόρφωση του ελληνικού συστήματος ασύλου. Οι σχετικές συζητήσεις ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2009 και κύριο ζητούμενο ήταν η δημιουργία μιας αρχής ασύλου ανεξάρτητης από την Ελληνική αστυνομία αν και πάλι υπαγόμενης στο Τπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δύο νέες νομοθετικές ρυθμίσεις 33 αναφέρονται στην ενσωμάτωση των σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών. Η νέα υπηρεσία ασύλου είναι ανεξάρτητη και υπάγεται απευθείας στον Τπουργό. το ίδιο υπουργείο συνιστάται υπηρεσία πρώτης υποδοχής η οποία αναλαμβάνει την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας των υπηκόων τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται παράνομα στην χώρα. τις σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνεται ιατρικός έλεγχος και ενημέρωση ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. την συνέχεια ακολουθεί διαχωρισμός των αιτούντων άσυλο από τους μη δικαιούμενους για τους οποίους ακολουθεί διαδικασία επανεισδοχής στην χώρα από την οποία πέρασαν στην Ελλάδα (εφόσον έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία) είτε απέλασης είτε επιστροφής στην χώρα καταγωγής. Πρόγραμμα εθελοντικής επιστροφής το οποίο χρηματοδοτείται κατά 75% από τους πόρους του Σαμείου Επιστροφής και 25% από ελληνικούς πόρους προβλέπει την εθελούσια επιστροφή μεταναστών οι οποίοι εφοδιάζονται με τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα και το ποσό των 300 Ευρώ προκειμένου να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει κάποια μεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της ισχύος του συστήματος του Δουβλίνου, το μεγαλύτερο πρόβλημα ως προς την αθρόα εισροή μεταναστών (και δη ανειδίκευτων) δεν προέρχεται από τους αιτούντες άσυλο καθώς ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ασύλου για το2005 ήταν και για το 2010 ήταν Αντίθετα ο αριθμός των συλληφθέντων παράνομων μεταναστών στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα το 2010 ήταν και μόνον για τους τρεις πρώτους μήνες του 2011 ήταν Για την αντιμετώπιση του φαινομένου η χώρα επιδιώκει την ενίσχυση του Frontex με πόρους και επιχειρησιακά μέσα ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στον ρόλο του. Σο Διοικητικό υμβούλιο του Frontex αποφάσισε την ίδρυση επιχειρησιακού γραφείου στον Πειραιά (η λειτουργία του ξεκίνησε την 1/10/2010). Εκτός από την δραστηριοποίηση του Frontex στην Ελλάδα, η χώρα αποφάσισε επίσης να ζητήσει επίσημα την ανάπτυξη Ομάδων ταχείας επέμβασης 35 και αυτή είναι η πρώτη φορά που ζητήθηκε παρόμοια παρέμβαση. Η ανάπτυξη της δύναμης έγινε στο Έβρο με την συμμετοχή 26 Κρατών μελών. Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση που συντόνισε ο Frontex είναι η επιχείρηση Ποσειδών και αφορά τα θαλάσσια Ελληνο-τουρκικά σύνορα και τα χερσαία Ελληνο-αλβανικά, Ελληνοτουρκικά και Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα με την συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων, τεχνικό εξοπλισμό και την συμμετοχή αξιωματούχων από κράτη μέλη της Ένωσης και του χώρου έγκεν. Άλλη μεγάλη επιχείρηση είναι η επιχείρηση Ερμής που ξεκίνησε τον Υεβρουάριο του 2011 μετά από αίτημα της Ιταλίας και τον κίνδυνο αθρόων αφίξεων σε αυτήν μετά την εξέγερση στην Λιβύη. Για τον ίδιο λόγο η επιχείρηση Ποσειδών επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει και την Κρήτη. Η παράνομη μετανάστευση δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον με αστυνομικού τύπου μέτρα ή με μέτρα απέλασης. Έτσι, παράλληλα με τα όποια θεμιτά μέτρα φύλαξης των συνόρων από εθνικές αρχές επικουρούμενες από τον Frontex όπως προαναφέρθηκε, είναι απαραίτητη η ενίσχυση των εξωτερικών παρεμβάσεων της 33 Προεδρικό Διάταγμα 114/2010 (ΥΕΚ Α-195) και Νόμος 3907/ Regulation No 863/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams and amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 as regards that mechanism and regulating the tasks and powers of guest officers.

16 Ένωσης γιατί οι περισσότεροι αλλοδαποί προέρχονται από χώρες στις οποίες υπάρχει πόλεμος, γενικευμένη βία και μαζική παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες προέλευσης είναι αναπόφευκτο να ωθήσουν σε έξοδο ένα τμήμα από τον πληθυσμό τους- ενδεχομένως το περισσότερο δυναμικό, καθώς το καθεστώς παρανομίας σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες κακουχίες του ταξιδιού αποτρέπουν από το όλο εγχείρημα τα λιγότερο δυναμικά άτομα. Παρά τις πιθανολογούμενες ικανότητες των εισερχομένων παρανόμων μεταναστών, δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή τους ούτε η απορρόφηση από κοινωνίες οι οποίες έχουν αρχίσει να αισθάνονται απειλούμενες από τα συνεχή κύματα ατόμων για τα οποία δεν υπάρχει ούτε πληροφόρηση ούτε έλεγχος. χετική έρευνα (Transatlantic Trends 2010) αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των ερωτωμένων ανησυχεί για την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης αλλά όχι για την αύξηση της νόμιμης. Για την Ευρώπη τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται στο 67% των πολιτών που ανησυχούν για την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης και στο 72% των πολιτών που δεν ανησυχούν για την αύξηση της νόμιμης. Σο εύρημα αυτό μπορεί να απενοχοποιήσει τους ευρωπαίους πολίτες από την κατηγορία της ρατσιστικής αντιμετώπισης των ξένων, καθώς δεν είναι η καταγωγή που ενοχλεί όσο η έλλειψη νομιμότητας. Οπωσδήποτε, ανεκτική ή όχι ανεκτική μια κοινωνική ομάδα δεν μπορεί να υποδεχθεί πολύ μεγάλο όγκο μεταναστευτικών ροών χωρίς να κινδυνεύσει να διαταράξει την κοινωνική της συνοχή, την επάρκεια των συστημάτων υγείας, παιδείας και κοινωνικών υπηρεσιών εν γένει, αλλά και την οικονομική της αποδοτικότητα καθώς η απορρόφηση μεγάλου αριθμού ατόμων στην αγορά εργασίας καθίσταται αδύνατη από ένα σημείο και έπειτα. Οπότε ο έλεγχος της μετανάστευσης παραμένει αναπόφευκτος και δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να κινείται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: προς την κατεύθυνση του καθορισμού των προϋποθέσεων εισόδου, παραμονής και νόμιμης εργασίας, την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, της επαναπροώθησης των παρανόμως εισερχομένων, της πάταξης δικτύων παράνομης μεταφοράς και της αυστηρής τιμωρίας των απασχολούντων παράνομους μετανάστες, προς την κατεύθυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την επαναπροώθηση των παρανόμως εισερχομένων, και Σέλος είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες προέλευσης μέσω δράσεων που υπάγονται στην σφαίρα της εξωτερικής πολιτικής. Η αίτηση ασύλου προφανώς δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στην διαδικασία ελέγχου των εισερχομένων ρευμάτων. Βιβλιογραφία Borjas George J 'The economic benefits from Immigration' Journal of economic perspectives Volume 9 Number 2. Commission européenne 2009 Rapport 2009 sur le vieillissement démographique : projections économiques et budgétaires pour les Etats membres de l UE-27 ( ), Commission européenne, Direction générale des Affaires économiques et financières.

17 Dustmann Christian and Ian Preston 'Is Immigration good or bad for the economy?' Centre for research and analysis of migration University College London Discussion paper series CDP No 06/2004. ECRE 'Sharing responsibility for refugee protection in Europe: Dublin reconsidered' (March 2008). ECRE 'The Dublin regulation: ten recommendation for reform' (March 2007). European Commission Ανεπίσημη μετανάστευση στην Ελλάδα, Ερευνητικό πρόγραμμα Clandestino European Parliament Directorate General for Internal Policies 'What system of burden-sharing between member states for reception of asylum seekers?' Study 2010 Eurostat yearbook Goldirova Renata 'Greece under fire over refugee treatment' euobserver.com 03/04/2008. House of Lords Committee on Economic Affairs 1st Report of session (σ.22). International Organization for Migration (2003). World Migration Geneva. International Organization for Migration (09/2010) Migration and the Millennium development goals. International Organization for Migration ( 07/2010 ) World Migration Report The future of Migration. International Organization for Migration (2008) Migration in Greece. A country profile Pro Asyl The situation in Greece is out of control Research into the asylum seekers in Greece (2008) carried out by Karl Kopp, Pro Asyl s Director of European Affairs. Panayiotis N.Papadimitriou and Ioannis F. Papageorgiou 'The new Dubliners': implementation of European Council Regulation 343/1003 (Dublin II) by Greek authorities' Journal of Refugee Studies Vol. 18, No 3. Transatlantic trends. Immigration Key finding 2010 (σ.21). United Nations, Department of Economic and Social Affairs Human Development Report 2009.'Overcoming barriers: Human mobility and development', UNDP, New York. Τπουργείο Εσωτερικών, αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ευρωπαϊκό Δίκτυο μετανάστευσης, Ετήσια έκθεση της Ελλάδας σχετικά με την μετανάστευση, έτος αναφοράς 2008.

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ [ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ,

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109241677, 6977280984 www.aitima.gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΛΜΣΤΡΟΜ Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 792 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τέταρτη έκθεση για την

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1 Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1. Από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το 2013, τα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 16371/1/13 REV1

PUBLIC 16371/1/13 REV1 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,2Δεκεμβρίου2013 (OR.fr) PUBLIC 16371/1/13 REV1 LIMITE ASIM98 TU10 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Ι/A» Αποστολέας: ΓενικήΓραμματείατουΣυμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετανάστευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Πολιτικές»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετανάστευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Πολιτικές» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: «Μετανάστευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Πολιτικές» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά Εθνικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2016 SN 97/16 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση, την Κύπρο και την Ουκρανία (15 Δεκεμβρίου 2016) I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.10.2009 SEC(2009) 1374 τελικό C7-0250/09 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Ιστορικό Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (Εuropean Database of Asylum Law - EDAL) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία περιέχει νομολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου 11-07-2008 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 ΕΥΡΩ-ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 Πέμπτη, 1η Μαΐου 2008 Λίμα (Περού) DV\721105.doc

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών. κ. Νεοκλή Συλικιώτη. στο Υπερεθνικό Σεμινάριο των Γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών. κ. Νεοκλή Συλικιώτη. στο Υπερεθνικό Σεμινάριο των Γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στο Υπερεθνικό Σεμινάριο των Γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Η νέα μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρώτη έκθεση προόδου για το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014 Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός που προσφέρει υποστήριξη σε μετανάστες και στις κυβερνήσεις των χωρών καταγωγής και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.5.2012 2012/2016(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-31 Salvatore Iacolino (PE487.917v01-00) σχετικά με την εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων

Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων Η πολιτική της διαχείρισης των συνόρων έχει υποστεί σημαντικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, με τη δημιουργία μέσων και οργανισμών όπως το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ζητεί, παράλληλα την άμεση ορθολογική κατανομή - διασπορά τους σε όλη την Χώρα με:

Ζητεί, παράλληλα την άμεση ορθολογική κατανομή - διασπορά τους σε όλη την Χώρα με: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών διαμορφώνονται στο πλαίσιο των αρχών της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 2 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 239/146 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1523 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! Γιάννης Κολοβός

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! Γιάννης Κολοβός ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! Γιάννης Κολοβός (Επικοινωνιολόγος, με το θέμα της μετανάστευσης ασχολείται από το 1998 και έχει συγγράψει τα βιβλία «Το Κουτί της Πανδώρας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) PUBLIC 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συµβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 13189/08 ΑSIM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2009 (25.11) (OR. en) 16396/09 ADD 1 ASIM 133 COEST 434

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2009 (25.11) (OR. en) 16396/09 ADD 1 ASIM 133 COEST 434 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2009 (25.11) (OR. en) 16396/09 ADD 1 ASIM 133 COEST 434 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα