ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008"

Transcript

1 Ενδεικτικά Θέματα για το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Mέχρι σήμερα η Ελλάδα εκλέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α) 20 ευρωβουλευτές. β) 24 ευρωβουλευτές. γ) 30 ευρωβουλευτές. δ) 35 ευρωβουλευτές. 2. Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή 40 μελών μπορεί να αποφασίσει για θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου σε Υπουργούς με τουλάχιστο α) 12 ψήφους. β) 13 ψήφους. γ) 14 ψήφους. δ) 16 ψήφους. 3. Η συμφωνία για την Ο.Ν.Ε. υπογράφτηκε α) στις Συνθήκες της Ρώμης.

2 β) στη Συνθήκη του Μάαστριχ. γ) στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. δ) με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. 4. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τετραετία Σεπτέμβριος υπήρξε α) ο Javier Solana. β) ο Jose Manuel Barroso. γ) ο Ρομάνο Πρόντι. δ) ο Μανουέλ Μαρίν. 5. Πρωθυπουργός διορίζεται: α) το πρόσωπο που εμπιστεύεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας β) πρόσωπο κοινής αποδοχής όλων τω πολιτικών κομμάτων γ) ο αρχηγός ενός εκ των δύο ισχυροτέρων κομμάτων της Βουλής δ) ο αρχηγός του κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών της Βουλής 6. Το πρόγραμμα που αφορούσε τη συνεργασία σε αστυνομικό και νομικό επίπεδο των χωρών της Ε.Ε. για την τετραετία ονομαζόταν: α) STOP. β) TEMPUS. γ) AGIS. δ) EURAB. 7. Όταν λέμε ότι η Βουλή αίρει τη βουλευτική ασυλία εννοούμε ότι: α) επιτρέπει την κατ οίκον έρευνα β) ασκεί ποινική δίωξη κατά βουλευτού γ) δίνει άδεια για την ποινική δίωξη κατά βουλευτού δ) τίποτε από αυτά 8. Μορφή άμεσης δημοκρατίας είναι: α) το δημοψήφισμα β) η εκλογή βουλευτών γ) η εκλογή δημάρχων δ) η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας 2

3 9. Σε ποιο πολίτευμα η εξουσία επιμερίζεται; α) Μοναρχικό β) Πλουραλιστικό γ) Δημοκρατικό δ) Φιλελεύθερο 10. Η αρχαία ελληνική δημοκρατία ήταν α) άμεση β) έμμεση γ) εικονική δ) αντιπροσωπευτική 11. Στην Προεδρευομένη Δημοκρατία, ο ανώτατος άρχων α) εκλέγεται άμεσα απ τον λαό β) ασκεί την εκτελεστική εξουσία γ) έχει συμβουλευτικό ρόλο δ) δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες 12. Η ένωση ανεξάρτητων κρατών με ίσα δικαιώματα, καλείται α) ομοσπονδία β) συνομοσπονδία γ) ένωση κρατών δ) οργανισμός ενωμένων εθνών 13. Αν κάποιος νόμος είναι αντισυνταγματικός: α) Αδρανεί β) Είναι άκυρος γ) Δεν εφαρμόζεται από τα Δικαστήρια δ) Είναι ανυπόστατος 14. Την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, διατύπωσε ο: α) Μοντεσκιέ β) Μαρξ γ) Λωκ δ) Πλάτωνας 3

4 15. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζει α) την πλειοψηφία του λαού β) την ενότητα του έθνους γ) την κρατική ισχύ δ) τον στρατό 16. Ποιο από τα παρακάτω διοικητικά συστήματα εφαρμόζεται στην Ελλάδα: α) Το συγκεντρωτικό. β) Το σύστημα της διοικητικής αποκέντρωσης. γ) Το σύστημα της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση. δ) Το ομοσπονδιακό σύστημα διοίκησης. 17. Ποιο υπουργείο θεωρείται «πρώτο τη τάξη»; α) Δικαιοσύνης β) Οικονομικών γ) Παιδείας δ) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 18. Η διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες γίνεται: α) αυθαίρετα β) ανάλογα με τα τοπικά συμφέροντα γ) με κριτήρια γεωγραφικά, οικονομικά, συγκοινωνιακά δ) ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού 19. Το σημαντικότερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (νπδδ) είναι: α) το Κράτος-- β) η εκκλησία γ) η Τράπεζα της Ελλάδος δ) οι Νομαρχίες 20. Δικαίωμα είναι: α) εξουσία που παρέχεται από το δίκαιο β) η ιδιοκτησία του κάθε ατόμου γ) κάτι το αναφαίρετο 4

5 δ) η ιθαγένεια ενός πολίτη 21. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου έγιναν τον α) Ιούνιο του β) Ιούνιο του γ) Απρίλιο του δ) Οκτώβριο του Το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ συνεδριάζει α) δύο φορές το χρόνο. β) μία φορά το χρόνο. γ) ανά διετία. δ) ανά τριετία. 23. Δεν μπορούν να υποβληθούν σε δημοψήφισμα α) νομοσχέδια του τομέα της υγείας. β) δημοσιονομικά νομοσχέδια. γ) νομοσχέδια για τη δράση και τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας. δ) νομοσχέδια για την αναθεώρηση του Συντάγματος. 24. «Το δικαίωμα του εκλέγειν» καθιερώθηκε πανελλαδικά για τις γυναίκες το: α) β) γ) δ) Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Νομοθετικής διαδικασίας της Βουλής α) η ψήφιση δικαστικών κωδικών. β) η συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού. γ) η επαναψήφιση παραπεμφθέντων νόμων. δ) η συζήτηση - ψήφιση νομοσχεδίου στην ολομέλεια. 26. Το 1999 α) καθιερώθηκε η αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών στην εργασία της Ε.Ε.. β) ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (C.E.P.O.L.). 5

6 γ) διορίζεται Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ο Νικηφόρος Διαμαντούρος. δ) ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 27. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει κάποιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας α) η ελληνική ιθαγένεια. β) η πατρότητα. γ) η συμπλήρωση του 40 ου έτους της ηλικίας του. δ) η εκλογή του 1 φορά ακόμα στον προεδρικό θώκο. 28. Σε ποια περίπτωση δεν αναπληρώνεται η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας; α) Οταν αποδημήσει στο εξωτερικό άνω των 10 ημερών. β) Οταν παραιτηθεί. γ) Οταν υπερβεί το 80 ο έτος της ηλικίας του. δ) Οταν αδυνατίσει να ασκήσει τα καθήκοντά του, πέραν των 5 ημερών. 29. Σε μια εκλογική αναμέτρηση τριών κομμάτων, όπου επικρατεί το πλειοψηφικό σύστημα, το πρώτο κόμμα έλαβε το 75% των ψήφων. Αν η Βουλή έχει 300 έδρες, τότε το πρώτο κόμμα καταλαμβάνει: α) 300 έδρες. β) 225 έδρες. γ) 180 έδρες. δ) τίποτα από αυτά. 30. Ποια δικαιώματα υποχρεώνουν το κράτος να μην επεμβαίνει αυθαίρετα στην προσωπική ζωή των πολιτών; α) Πολιτικά β) Ατομικά γ) Κοινωνικά δ) Οικονομικά 31. Δεν αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. β) Η Επιτροπή των Περιφερειών. γ) Η Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. δ) Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 6

7 32. Το 1957 που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ), την αποτελούσαν: α) 6 κράτη μεταξύ των οποίων και η Δανία. β) 6 κράτη μεταξύ των οποίων και η Ισπανία. γ) 6 κράτη μεταξύ των οποίων η Ιταλία και το Βέλγιο. δ) 6 κράτη μεταξύ των οποίων και η Πορτογαλία. 33. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής. γ) Η προστασία του γενικού συμφέροντος. δ) Η προώθηση των συμφερόντων της διοικήσεως. 34. Η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» α) ιδρύθηκε το 1951 και έχει έδρα τις Βρυξέλλες. β) ιδρύθηκε το 1951 και έχει έδρα τη Χάγη. γ) ιδρύθηκε το 1950 και έχει έδρα τις Βρυξέλλες. δ) ιδρύθηκε το 1950 και έχει έδρα τη Χάγη. 35. Ποιοι δεν αποτελούν κεντρικό όργανο της Διοίκησης; α) Οι πρόεδροι όλων των ανωτάτων Δικαστηρίων και οι Νομάρχες. β) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. γ) Το Συμβούλιο της Επικρατείας και οι Υπουργοί. δ) Οι υπουργοί «άνευ χαρτοφυλακίου». 36. Η εντολή που δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αρχηγούς κομμάτων προκειμένου να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής καλείται: α) Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης β) Διερευνητική εντολή γ) Διορισμός κυβέρνησης δ) Τίποτα από τα παραπάνω 37. Οι δαπάνες του Γεωργικού Ταμείου στη χώρα μας χρηματοδοτούν κυρίως α) τη σταθεροποίηση των αγορών και τη στήριξη των γεωργικών εισοδημάτων. β) την προώθηση των επενδύσεων στο γεωργικό τομέα. 7

8 γ) τη βελτίωση της διανομής του εισοδήματος εντός του γεωργικού τομέα. δ) την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 38. Τη σύγκρουση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων αίρει α) το Συμβούλιο Επικρατείας. β) ο Άρειος Πάγος. γ) το α και το β. δ) το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. 39. Η πρώτη «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη» πραγματοποιήθηκε α) στο Παρίσι το β) στο Λονδίνο το γ) στις Βρυξέλλες το δ) στη Ρώμη το Η κατάσχεση εντύπων επιτρέπεται: α) Ποτέ β) Πάντοτε γ) Με απόφαση της κυβέρνησης δ) Μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει το Σύνταγμα 41. Στην πρώτη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης υπάγονται: α) Οι Περιφέρειες. β) Οι Δήμοι και οι Κοινότητες. γ) Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. δ) Τα Δημοτικά διαμερίσματα. 42. Το δικαίωμα της εργασίας υποχρεώνει το κράτος να: α) βρίσκει εργασία σε κάθε πολίτη β) δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης για όλους γ) προσλαμβάνει περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους δ) προσλαμβάνει σε δημόσιες θέσεις τους πολίτες μετά το πέρας των σπουδών τους 43. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος α) της ελευθερίας 8

9 β) της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γ) της εθνικής οικονομίας δ) όλων των παραπάνω 44. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται: α) Στη δημοκρατική συνείδηση των Ελλήνων πολιτών β) Στον πατριωτισμό των Ελλήνων γ) Στην πολιτική τους ωριμότητα των Ελλήνων δ) Τίποτα από τα παραπάνω 45. Κριτήρια χαρακτηρισμού κάποιας υπηρεσίας ως δημόσιας είναι: α) Η βούληση του νομοθέτη. β) Η εφαρμογή των κανόνων του διοικητικού δικαίου. γ) Η εφαρμογή των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας. δ) Η φύση ορισμένης ανάγκης, της οποίας επιδιώκεται η θεραπεία, ως δημόσιας. 46. Αυτοδιοίκηση σημαίνει: α) Άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων από διοικητικές μονάδες εκτός των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών. β) Υλοποίηση αποφάσεων των κρατικών οργάνων από αποκεντρωμένες υπηρεσίες. γ) Ενάσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων μιας κρατικής υπηρεσίας από τους υπαλλήλους της. δ) Υλοποίηση των στόχων μιας κρατικής υπηρεσίας με ίδιους πόρους. 47. Το σπουδαιότερο πολιτικό δικαίωμα είναι α) η ίδρυση πολιτικού κόμματος β) του εκλέγειν και εκλέγεσθαι γ) ο διορισμός σε δημόσια θέση δ) η συμμετοχή σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας 48. Οι θεσμοί της αρχαιότητας που απέβλεπαν στη διασφάλιση της ειρήνης σε ορισμένη περιοχή, ονομάζονταν α) αμφικτυονίες β) ιερές συμμαχίες γ) διεθνείς οργανισμοί δ) συνομοσπονδίες 9

10 49. Ο Ο.Η.Ε. ιδρύθηκε μετά τη λήξη α) του Α Παγκοσμίου πολέμου β) του Β Παγκοσμίου πολέμου γ) του εμφυλίου πολέμου δ) των Βαλκανικών πολέμων 50. Ποιος διεθνής οργανισμός ενισχύει, υπό προϋποθέσεις, τις πτωχευμένες χώρες; α) H Διεθνής Οικονομική Επιτροπή β) Tο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γ) H Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης δ) Κανένας από τους παραπάνω 51. Η διεθνής συνεργασία για την πάταξη της εγκληματικότητας αποτελεί αποστολή α) της Κομισιόν β) του ΝΑΤΟ γ) της Αραβικής Ένωσης δ) της Ιντερπόλ 52. Ποιο από τα παρακάτω κράτη δεν είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε: α) H Γερμανία β) H Κίνα γ) H Ρωσία δ) Oι ΗΠΑ 53. Το δικαίωμα ψήφου μπορεί να αφαιρεθεί; α) Ποτέ β) Πάντοτε και χωρίς προϋποθέσεις γ) Με δικαστική απόφαση δ) Με διοικητική πράξη 54. Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερη ευαισθησία δείχνει: α) Η Κομεκόν β) Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης γ) Το ΝΑΤΟ δ) Το Συμβούλιο της Ευρώπης 10

11 55. Η εξουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας "να εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων" εντάσσεται στην: α) Νομοθετική αρμοδιότητα του Προέδρου. β) Κανονιστική αρμοδιότητα του Προέδρου. γ) Εκτελεστική αρμοδιότητα του Προέδρου. δ) Τυπική αρμοδιότητα του Προέδρου. 56. Την πορεία της οικονομίας των κρατών-μελών του, παρακολουθεί α) το ΝΑΤΟ β) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γ) ο ΟΟΣΑ δ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 57. Πότε η Ελλάδα έγινε μέλος της Ε.Ο.Κ.; α) 1981 β) 2001 γ) 1974 δ) Σκοπός ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν η εξασφάλιση της α) ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, εργαζομένων β) παγκόσμιας ειρήνης γ) προσέγγισης των θρησκειών δ) συνεργασίας των λαών 59. Η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι: α) εξαετής β) πενταετής γ) τετραετής δ) ετήσια 60. Την ευρωπαϊκή ιθαγένεια έχουν: α) Όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε. β) Όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης 11

12 γ) Δεν υπάρχει τέτοια ιθαγένεια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ δ) Όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε που έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους. 61. Οι νομικές πράξεις της Ε.Ε. που αυτοδοκαίως αποτελούν νόμο κάθε κράτους-μέλους, ονομάζονται: α) Οδηγίες β) Κανονισμοί γ) Συστάσεις δ) Αποφάσεις 62. Ο ευρωπαϊκός ύμνος είναι α) τμήμα της 9 ης Συμφωνίας του Μπετόβεν β) ο εθνικός ύμνος της χώρας που προεδρεύει γ) δεν υπάρχει τέτοιος ύμνος δ) έργο του Μίκη Θεοδωράκη 63. Η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η: α) πρώτη Ιανουαρίου β) ένατη Μαϊου γ) δεκάτη Ιουνίου δ) τριακοστή Δεκεμβρίου 64. Στις πηγές του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβάνονται και: α) Τα Συντάγματα των κρατών. β) Τα συμφέροντα των ισχυρότερων κρατών. γ) Τα διεθνή έθιμα. δ) Οι διεθνείς πρακτικές. 65. Ποιο όργανο της Ε.Ε. θεωρείται «φύλακας των συνθηκών»; α) Το Συμβούλιο β) Το Ελεγκτικό Συνέδριο γ) Η Επιτροπή δ) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 66. Ποιο απ τα παρακάτω δεν είναι κύριο όργανο της Ε.Ε.; α) Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12

13 β) Το ECOFIN γ) Η Επιτροπή δ) Το Ευρωκοινοβούλιο 67. Η αρχή, βάση της οποίας η Ε.Ε. δραστηριοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη, ονομάζεται α) αρχή επικουρικότητας β) αρχή αναλογικότητας γ) αρχή αειφόρου ανάπτυξης δ) αρχή συντονισμού 68. Ποια από τις πιο κάτω χώρες δεν είναι μέλος της Ε.Ε.: α) Ρουμανία β) Πολωνία γ) Βουλγαρία δ) Αλβανία 69. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχουν οι: α) Υπουργοί Οικονομικών των κρατών-μελών β) Αρχηγοί των κρατών-μελών γ) Ευρωβουλευτές δ) Πρόεδροι των εθνικών κοινοβουλίων. 70. Τα ατομικά δικαιώματα παρέχονται α) μόνο στους ημεδαπούς β) μόνο στους αλλοδαπούς γ) σε κανέναν δ) σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται εντός των ορίων του ελληνικού κράτους. 71. Η Ελλάδα έγινε μέλος της ΟΝΕ το: α) 2001 β) 1999 γ) 2004 δ)

14 72. Για να συνέλθει το Συμβούλιο της Ένωσης απαιτείται α) η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. β) η πρόσκληση του Προέδρου του. γ) η αποδοχή 10 τουλάχιστον από τα μέλη του. δ) η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 73. Σε ποια εκλογική περιφέρεια εκλέγονται οι περισσότεροι βουλευτές; α) Στην Α Αθηνών. β) Στη Β Αθηνών. γ) Στην Α Θεσσαλονίκης. δ) Στη Β Πειραιά. 74. Το Μάιο του 2004 α) ανέλαβε τα καθήκοντά της η Επιτροπή Barrosso. β) εντάχθηκαν πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 νέα κράτη μέλη. γ) τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Νίκαιας. δ) παρουσιάσθηκε ο Ευρωπαϊκός χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 75. Ύστερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανέλαβε α) ο Κων/νος Τσάτσος. β) ο Κων/νος Καραμανλής. γ) ο Γεώργιος Ράλλης. δ) ο Μιχαήλ Στασινόπουλος. 76. Δεν αποτελεί εκτελεστική αρμοδιότητα της Βουλής: α) Η εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας. β) Ο καθορισμός της αποζημίωσης των βουλευτών. γ) Η ψήφιση του προϋπολογισμού. δ) Η απόφαση για να τεθεί ή όχι η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 77. Τι δεν ισχύει στην Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία; α) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αιρετός από τη Βουλή, είτε από ειδικό σώμα εκλεκτόρων. β) Κεντρικό όργανο της εκτελεστικής εξουσίας είναι η κυβέρνηση, η οποία εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής και μόνο. 14

15 γ) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαθέτει τη δυνατότητα Προβολής Αρνησικυρίας σε αποφάσεις ψηφισμένες από τη Βουλή. δ) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ουσιαστικές νομοθετικές δραστηριότητες. 78. Ο μακροβιότερος πρόεδρος της «Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (10 χρόνια) υπήρξε ο α) Ζακ Σαντέρ. β) Ζακ Ντελόρ. γ) Χοσέ Μπαρόζο. δ) Ρομάνο Πρόντι. 79. Σύμφωνα με τη σημερινή κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: α) Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ) υπερτερεί των Χριστιανοδημοκρατικών. β) Οι Χριστιανοδημοκράτες κατέχουν τουλάχιστο το 50% των εδρών. γ) Η ομάδα των Πρασίνων κατέχει την τέταρτη θέση. δ) Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό κόμμα κατέχει 264 έδρες. 80. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέρχεται: α) Κάθε εβδομάδα στο Στρασβούργο. β) Κάθε μήνα στο Στρασβούργο. γ) Κάθε 2 μήνες στις Βρυξέλλες. δ) Κάθε 6 μήνες στις Βρυξέλλες. 81. Η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» αποτελείται από: α) 27 μέλη και περίπου υπαλλήλους. β) 25 μέλη και περίπου υπαλλήλους. γ) 50 μέλη και περίπου υπαλλήλους. δ) 50 μέλη και περίπου υπαλλήλους. 82. Ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται χωρίς την άδεια α) του αρμόδιου Δικαστηρίου. β) του Σώματος. γ) του προέδρου της Δημοκρατίας. δ) του πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου. 15

16 83. Προϋπόθεση για να εκλεγεί κανείς βουλευτής είναι να είναι Ελληνας πολίτης και να έχει συμπληρώσει α) το 20ο έτος της ηλικίας του. β) το 22ο έτος της ηλικίας του. γ) το 25ο έτος της ηλικίας του. δ) το 28ο έτος της ηλικίας του. 84. Η Τακτική Βουλευτική Σύνοδος συγκαλείται α) 30 μέρες μετά την ορκωμοσία κάθε νέας κυβέρνησης, και μόνο όταν συμβαίνει αυτό. β) μία φορά ετησίως (την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου). γ) σε περίπτωση κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας από την αξιωματική αντιπολίτευση. δ) δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που καθορίζει ο πρόεδρος της Βουλής. 85. Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Τουρκίας πριν τον Ρ.Τ. Ερντογάν; α) Αμπντ. Γκιούλ. β) Μπουλ. Ετσεβίτ. γ) Μεσ. Γιλμάζ. δ) Σουλ. Ντεμιρέλ. 86. Σε ποιο κόμμα ήταν βουλευτής ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη; α) Στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). β) Στην Ένωση Κέντρου. γ) Στο ΚΚΕ. δ) Στην Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ). 87. Η εκστρατεία της Ε.Ε. εναντίον του καπνίσματος ονομάζεται α) smoking is dead. β) help. γ) end of life. δ) no-tobacco. 88. Η χώρα που απέρριψε με δημοψήφισμα την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος το Μάιο του 2005 ήταν: α) Το Ηνωμένο Βασίλειο. 16

17 β) Η Γαλλία. γ) Η Ισπανία. δ) Η Ολλανδία. 89. Οι έδρες που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι α) 24, δηλ. ίσες με τις αντίστοιχες του Βελγίου και της Ολλανδίας. β) 19, δηλ. ίσες με τις αντίστοιχες της Σουηδίας και της Αυστρίας. γ) περισσότερες από 13 τουλάχιστο χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Δανίας, της Φινλανδίας και της Ιρλανδίας. δ) περισσότερες από το 25% των αντίστοιχων εδρών της Γερμανίας. 90. Τι δεν εδρεύει στη Χάγη; α) Η Europol. β) Ο οργανισμός για την απαγόρευση των χημικών όπλων. γ) Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. δ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομοσχέδιο που συνεπάγεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού εισάγεται για συζήτηση αν συνοδεύεται α) από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή μέσα σε 15 μέρες. β) από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή μέσα σε 3 μέρες. γ) από έκθεση του αρμόδιου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών. δ) από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του αρμόδιου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών. 92. Η αρχή της δεδηλωμένης είναι πολιτικός καρπός του α) Ανδρέα Μιαούλη. β) Χαρίλαου Τρικούπη. γ) Ιωάννη Μεταξά. δ) Ελευθερίου Βενιζέλου. 93. Για τη ψηφοφορία των βουλευτών: α) Κανόνας είναι η φανερή και εξαίρεση η μυστική. β) Κανόνας είναι η μυστική και εξαίρεση η φανερή. 17

18 γ) Τουλάχιστο 25 βουλευτές μπορούν να αμφισβητήσουν τη μετά ανατάσεως του χεριού φανερή ψηφοφορία. δ) Προκειμένου για ποινική δίωξη υπουργών, επιβάλλεται φανερή ψηφοφορία. 94. Οι Έλληνες βουλευτές απολαμβάνουν α) τηλεφωνική μόνο ατέλεια. β) ταχυδρομική μόνο ατέλεια. γ) συγκοινωνιακή μόνο ατέλεια. δ) τηλεφωνική, ταχυδρομική και συγκοινωνιακή ατέλεια. 95. Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαρτίζεται από: α) 13 δικαστές και 6 γενικούς εισαγγελείς. β) 13 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς. γ) 27 δικαστές και 6 γενικούς εισαγγελείς. δ) 27 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς. 96. Το Ομοσπονδιακό Κράτος είναι πάντα α) σύνθετο. β) ό,τι και η Συνομοσπονδία Κρατών. γ) προεδρευόμενο. δ) ενιαίο. 97. Πόσες είναι οι Διοικητικές Περιφέρειες στην Ελλάδα (εκτός του Αγ. Όρους); α) 13. β) 11. γ) 12. δ) Η θητεία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι α) ετήσια. β) δυόμισι ετών. γ) τετραετής. δ) πενταετής. 99. Η πατριά είναι α) άθροισμα οικογενειών με κοινή καταγωγή αίματος 18

19 β) συνώνυμο της πατριαρχικής κοινωνίας γ) προϊστορική μορφή κονωνικής οργάνωσης δ) τίποτα από τα παραπάνω 100. Το ισχύον στη χώρα μας εκλογικό σύστημα είναι α) πλειοψηφικό β) αναλογικό γ) μικτό δ) δημοκρατικό 101. Οι βουλευτές εκπροσωπούν α) το έθνος β) το λαό γ) την εκλογική τους περιφέρεια δ) το κράτος 102. Το κοινοτικό πρόγραμμα «ARGO» α) αποβλέπει στην καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα. β) περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. γ) αφορά τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου και διέλευσης, εξωτερικών συνόρων. δ) αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας Τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας προσυπογράφονται από α) τον Πρόεδρο της Βουλής β) τον Πρωθυπουργό γ) την κυβέρνηση δ) κανέναν 104. Ο αριθμός των βουλευτών, βάσει του Συντάγματός μας είναι: α) 300 β) 200 γ) Από 200 έως 300 δ) Το Σύνταγμα δεν προβλέπει αριθμό βουλευτών 105. Η θητεία των βουλευτών διαρκεί σε έτη; 19

20 α) 4 β) 5 γ) Από 1 έως 4 δ) Η Βουλή συγκροτείται σε σώμα α) με την ορκομωσία των βουλευτών β) με την εκλογή του προεδρείου της γ) με την υπερψήφιση κυβέρνησης δ) με την στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας 107. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται α) από την ολομέλεια της Βουλής β) από το τμήμα διακοπών γ) από λαϊκές συνελεύσεις δ) από τον Πρόεδρο της Βουλής 108. Η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών σε ποια αρμοδιότητα της Βουλής ανήκει; α) Στο νομοθετικό έργο β) Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο γ) Στη δικαστική αρμοδιότητα δ) Στην εκτελεστική αρμοδότητα 109. Ποια η ελάχιστη ηλικία για εκλογή βουλευτή; α) 18 έτη β) 25 έτη γ) 30 έτη δ) 40 έτη 110. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί λόγο απώλειας βουλευτικής ιδιότητας; α) Ο θάνατος β) Η παραίτηση γ) Η έκπτωση δ) Η διαγραφή από το κόμμα με το οποίο εξελέγη 20

21 111. Το απεριόριστο δικαίωμα των βουλευτών για κατά συνείδηση γνώμη ή ψήφο καλείται: α) Ακαταδίωκτο β) Άρνηση μαρτυρίας γ) Ανεύθυνο δ) Μονιμότητα 112. Με πρόταση της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Βουλή: α) Σε κάθε περίπτωση β) Μόνο για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί κρίσιμο εθνικό ζήτημα γ) Ποτέ δ) Αν οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν λαϊκή δυσαρέσκεια 113. Σύμφωνα με το σύνταγμα το αξίωμα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστο α) με οποιοδήποτε επάγγελμα β) με τα ελεύθερα επαγγέλματα γ) με εκείνο του δημοσίου υπαλλήλου δ) με εκείνο του πανεπιστημιακού καθηγητή 114. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε με τη Συνθήκη α) της Νίκαιας β) του Άμστερνταν γ) της Ρώμης δ) του Μάαστριχτ 115. Υποκείμενα του διεθνούς δικαίου είναι: α) Τα κράτη και οι λαοί. β) Οι διεθνείς οργανισμοί. γ) Τα κράτη, οι διεθνείς οργανισμοί και τα άτομα. δ) Τα ανώτατα πολιτειακά όργανα των κρατών Η βουλή διαλύεται λόγω αδυναμίας να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν κατά την τρίτη ψηφοφορία ο υποψήφιος Πρόεδρος αδυνατεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των: α) 2/3 του βουλευτικού σώματος β) 1/5 του βουλευτικού σώματος γ) 4/5 του βουλευτικού σώματος 21

22 δ) 3/5 του βουλευτικού σώματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 117. Η άρση αμφισβητήσεων των εσωτερικών δικαστηρίων ως προς τον χαρακτηρισμό ενός κανόνα διεθνούς δικαίου ως γενικώς παραδεδεγμένου ανήκει στην αρμοδιότητα: α) Του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. β) Του Συμβουλίου του Ο.Η.Ε.. γ) Της Βουλής. δ) Του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου Τον Πρόερδρο της Δημοκρατίας αναπληρώνει προσωρινά ο: α) Πρωθυπουργός β) Παλαιότερος Υπουργός γ) Η κυβέρνηση συλλογικά δ) Πρόεδρος της Βουλής 119. Η Αρχή Διορισμού της Ε.Ε. δεν μπορεί α) να θέσει σε διαθεσιμότητα έναν υπάλληλο λόγω σοβαρού παραπτώματος. β) να προβεί σε μείωση του μισθού ενός υπαλλήλου. γ) να επιπλήξει έναν υπάλληλό της. δ) να καλύψει κενές θέσεις με τη μέθοδο των εξωτερικών διαγωνισμών κάθε δύο χρόνια Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων αφορά α) όλους τους δημοσίους υπαλλήλους β) μόνο όσους κατέχουν οργανική θέση γ) τους δικαστικούς λειτουργούς δ) τους εκπαιδευτικούς 121. Η διοίκηση του κράτους οργανώνεται με το εξής σύστημα: α) Αποκεντρωτικό β) Συγκεντρωτικό γ) Περιφερειακό δ) Αυτοδιοίκησης 122. Τα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης α) ανήκουν στο κράτος 22

23 β) βρίσκονται εκτός του νομικού προσώπου του κράτους γ) στερούνται αυτοτέλειας δ) αποτελούν μη εκλόγιμα πρόσωπα 123. Αν η Βουλή αδυνατεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας α) συνεχίζεται η θητεία του προηγούμενου β) η Βουλή διαλύεται και προκηρύσσονται εκλογές γ) αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής δ) τότε χρέη Προέδρου Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής 124. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. αποτελείται: α) Από πέντε μόνιμα μέλη. β) Από τους αντιπροσώπους όλων των κρατών μελών. γ) Από δεκαπέντε μέλη, πέντε μόνιμα και δέκα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση. δ) Από ένδεκα μέλη, πέντε μόνιμα και έξι άλλα μέλη, εκ περιτροπής οριζόμενα Ο Υπουργός παύεται: α) από τον Πρωθυπουργό β) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με πρόταση του πρωθυπουργού-- γ) με δικαστική απόφαση δ) από τη Βουλή 126. Το «Διεθνές Δικαστήριο» βρίσκεται α) στις Βρυξέλλες. β) στην Χάγη. γ) στο Στρασβούργο. δ) στο Ρότερνταμ Οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά αποφάσεων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων εκδικάζονται από α) το Συμβούλιο της Επικρατείας β) τα Εφετεία γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο δ) τον Άρειο Πάγο 128. Ανώτατο διοικητικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι 23

24 Α) η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας Β) η Διαρκής Ιερά Σύνοδος Γ) ο Αρχιεπίσκοπος Δ) το πατριαρχείο Κων/πόλεως 129. Η αίτηση για παροχή δικαστικής προστασίας από τα πολιτικά δικαστήρια ονομάζεται α) προσφυγή β) μήνυση γ) αγωγή δ) έγκληση 130. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει α) την εφαρμογή των νόμων β) τις δαπάνες του κράτους γ) τη λειτουργία των δικαστηρίων δ) τη ορθότητα των αποφάσεων του Αρείου Πάγου 131. Οι δημόσιοι υπάλληλοι απολαμβάνουν; α) Το αμετάθετο β) Τη μονιμότητα γ) Το ακαταδίωκτο δ) Την ισοβιότητα 132. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι: α) Όργανα της κυβέρνησης β) Αιρετά πρόσωπα γ) Υπηρέτες του ελληνικού λαού δ) Τίποτα από τα ανωτέρω 133. Προσηλυτισμός είναι α) ο προσεταιρισμός προσώπων με τη χρήση αθέμιτων μέσων β) η κομματική προπαγάνδα γ) η βάπτιση Χριστιανού δ) η ελεύθερη δράση των ανατολικών θρησκευτικών ρευμάτων 24

25 134. Η απονομή της δικαιοσύνης έχει στόχο α) την ισονομία β) την κοινωνική δικαιοσύνη γ) την αποφυγή της αυτοδικίας δ) τη δικαίωση του έργου των αστυνομικών αρχών 135. Οι ένορκοι είναι: α) τακτικοί δικαστές β) εισαγγελείς γ) νομικοί δ) απλοί πολίτες που λαμβάνουν μέρος στην εκδίκαση μιας υπόθεσης κατόπιν κληρώσεως 136. Τα δικαστήρια που εκδικάζουν μια υπόθεση σε δεύτερο βαθμό ονομάζονται: α) πρωτοδικεία β) ειρηνοδικεία γ) εφετεία δ) κακουργοδικεία 137. Το Άγιο Όρος υπάγεται στην πνευματική εποπτεία του: Α) ελληνικού κράτους Β) της ελλαδικής εκκλησίας Γ) Οικουμενικού Πατριαρχείου Δ) Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 138. Η Εκκλησία της Ελλάδος κατέστη αυτοκέφαλη το: α) 1850 β) 1821 γ) 1911 δ) Η Ελλάδα αποχώρησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης α) το β) το γ) το δ) το

26 140. Στην απόλυτη μοναρχία ο κληρονομικός μονάρχης ασκεί εξουσία α) νομοθετική και εκτελεστική. β) εκτελεστική και δικαστική. γ) εκτελεστική. δ) νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική Επίτροπος της Ελλάδος και της Κύπρου που συμμετέχουν σήμερα στη Commission είναι α) η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μάρκος Κυπριανού. β) ο Σταύρος Δήμας και ο Μάρκος Κυπριανού. γ) ο Σταύρος Δήμας και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. δ) η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος Η Κοινή Αγροτική Πολιτική άρχισε να εφαρμόζεται από το α) β) γ) δ) Τον Φεβρουάριο του 1990 η Commission «έκλεισε» α) 100 συνεδριάσεις. β) 500 συνεδριάσεις. γ) 1000 συνεδριάσεις. δ) 3000 συνεδριάσεις Τον Οκτώβριο του 1990 α) υπογράφεται η συνθήκη του Μάαστριχ. β) συνενώνεται η Ανατολική και Δυτική Γερμανία. γ) υψώνεται για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή σημαία. δ) τίθεται σε ισχύ η «Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη» Το 1985 η ελληνική πρωθυπουργία περιέρχεται από τα χέρια του Α. Παπανδρέου στον α) Κ. Μητσοτάκη. β) Τζ. Τζαννετάκη. γ) Ξεν. Ζολώτα. 26

27 δ) Α. Παπανδρέου Ποιό από τα παρακάτω κόμματα ίδρυσε ο Βάσσος Λυσαρίδης; α) ΑΚΕΛ. β) ΔΗΣΥ. γ) ΔΗΚΟ. δ) ΕΔΕΚ Επιλέξτε τη σωστή πρόταση: α) Η αμνηστία αίρει τις ποινές και το αξιόποινο του χαρακτήρα τους. β) Η χάρις απονέμεται μόνο στα πολιτικά αδικήματα. γ) Η απονομή χάριτος δεν είναι ατομικό μέτρο, αλλά νόμος γενικός και αφηρημένος. δ) Η αμνηστία έχει σαν σκοπό την επανένταξη του εγκληματία που έχει μεταμεληθεί, ενώ η απονομή χάριτος αποσκοπεί στην επίτευξη εθνικής ομοψυχίας Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής συνεδριάζει α) τακτικά μια φορά το εξάμηνο. β) τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μέχρι 3 φορές το χρόνο. γ) τακτικά μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο. δ) τακτικά, όποτε κρίνει ο Πρόεδρος της Βουλής Ο πρώην πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς: α) Δολοφονήθηκε από πολιτικούς του αντιπάλους. β) Πέθανε σε ηλικία 74 ετών στο Βελιγράδι, φρουρούμενος από δυνάμεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ. γ) Πέθανε σε ηλικία 74 ετών στη φυλακή της Χάγης. δ) Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε εξόριστος σε ερημική περιοχή της Σερβίας Προπομπός για την κατάρτιση του Συντάγματος της Ευρώπης αποτέλεσε α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. β) η Commission. γ) το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο. δ) το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Στις Ιουνίου του 2002 καταλήγει σε συμφωνία για την πολιτική της Ε.Ε. στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, 27

28 α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης. β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας. γ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι. δ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου Η «Κομισιόν» είναι κοινή ονομασία α) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. β) του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης. γ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. δ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμνηστία για πολιτικά εγκλήματα με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής α) παρέχεται με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. β) παρέχεται με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών. γ) δεν παρέχεται ποτέ. δ) παρέχεται αν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα που παρέχονται στη Βουλή Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.) α) ιδρύθηκε την 1 η Ιουλίου β) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή δηλ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 4 το πολύ μέλη με θητεία οκταετή και μη ανανεώσιμη. γ) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή δηλ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 4 το πολύ μέλη με θητεία τετραετή και ανανεώσιμη. δ) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή και από τους διοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Κ.Τ.) που συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα της ζώνης του ευρώ Η ημέρα γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γνωστή ως «Ημέρα της Ευρώπης» είναι η: α) 9 η Μαΐου β) 9 η Μαΐου γ) 9 η Μαΐου δ) 18 η Απριλίου Ποιο πρόγραμμα δε σχετίζεται με την επίτευξη του στόχου ώστε το 10% των φοιτητών ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. να αφιερώνει ένα έτος παν/μιακών σπουδών σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα; α) Socrates. 28

29 β) Urban. γ) Νεότητα. δ) Lingua Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος απαιτεί τη ψήφο τουλάχιστον α) των 2/5 των βουλευτών. β) 151 βουλευτών. γ) 180 βουλευτών. δ) των 2/3 των βουλευτών Οι επίτροποι της Commission διαφέρουν ως προς τα υπόλοιπα μέλη των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης α) μέσα από το «δικαίωμα πρωτοβουλίας» στη νομοθετική διαδικασία. β) ως προς τον αμιγώς ευρωπαϊκό προσανατολισμό του χειρισμού του χαρτοφυ-λακίου τους, χωρίς υποδείξεις από εθνικές κυβερνήσεις. γ) επειδή λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα για τη διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. δ) όλα τα παραπάνω Εκλογές για το «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» διενεργούνται κάθε: α) 2 χρόνια. β) 4 χρόνια. γ) 5 χρόνια. δ) 8 χρόνια Στο Λουξεμβούργο είναι η έδρα: α) Της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. β) Του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. δ) Τα α και γ Το «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αποτελείται από: α) 300 βουλευτές. β) 450 βουλευτές. γ) 500 βουλευτές. 29

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

A. Ερωτηματολόγιο στους Θεσμούς της ΕΕ. Ονομ/νο σπουδαστή:..α.μ.

A. Ερωτηματολόγιο στους Θεσμούς της ΕΕ. Ονομ/νο σπουδαστή:..α.μ. A. Ερωτηματολόγιο στους Θεσμούς της ΕΕ. Ονομ/νο σπουδαστή:..α.μ. Απαντάτε τις ερωτήσεις κυκλώνοντας την σωστή απάντηση. 1. Υποκείμενα του διεθνούς δικαίου είναι: α) Τα κράτη και οι λαοί β) Οι διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Η αρχή της δεδηλωμένης - Ο σχηματισμός της Κυβέρνησης Ο θεσμός της εμπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνηση έχει την καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε γιορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης; α) 1η Μαΐου

1. Πότε γιορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης; α) 1η Μαΐου Αρ. Ταυτότητας:... ΕΠΩΝΥΜΟ:..... ΟΝΟΜΑ:... Ημερ. Γέννησης:. Τμήμα:.. Σχολείο:....... ΒΑΘΜΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΙΟΡΘΩΤΗ 1. Πότε γιορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης; α) 1η Μαΐου ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... β) 9η Μαΐου γ) 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

16η ιδακτική Ενότητα Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

16η ιδακτική Ενότητα Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16η ιδακτική Ενότητα Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Άρθρο 51, 3 του υντάγµατος: Οι βουλευτές εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωµα, όπως ο νόµος ορίζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο Μάθημα 9 ο :Αμερικανικό Δίκαιο ΙI- Οι θεσμοί Ι Αν. Καθηγήτρια: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Βασικές διατάξεις. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Βασικές διατάξεις. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... XVII Πρόλογος της αρχικής έκδοσης... XIX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βασικές διατάξεις Άρθρο 1. Άρθρο 2. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκτελεστική Εξουσία. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Η Εκτελεστική Εξουσία. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Η Εκτελεστική Εξουσία Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Εκτελεστική εξουσία -Πρόκειται για την πιο απαραίτητη συνιστώσα της διακυβέρνησης. -Η εκτελεστική εξουσία διαχωρίζεται ανάμεσα στο πολιτικό σκέλος, που χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ευρωεκλογές του 2014 [29-11-2013-11:00]

Εισαγωγή στις ευρωεκλογές του 2014 [29-11-2013-11:00] Εισαγωγή στις ευρωεκλογές του 2014 [29-11-2013-11:00] Ευρωεκλογές του 2014: αυτή τη φορά είναι διαφορετικά Οι ευρωεκλογέςπου θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2014 θα δώσουν στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20 ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δρ Νικόλαος Λυμούρης 1945 1959 Μια ειρηνική Ευρώπη - Η αρχή της συνεργασίας - 1950 Διακήρυξη Schuman - 18/4/1951 [Παρίσι] - Ίδρυση ΕΚΑΧ [διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Α. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να σηµειώσετε το Σ, αν τη θεωρείτε σωστή, το Λ, αν τη θεωρείτε λανθασµένη: (20 µονάδες) 1. Οι κανόνες δικαίου ρυθµίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση της 3-4-2007 Σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ. «ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη» Άρθρο 1. {Ίδρυση και Σκοποί}

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ. «ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη» Άρθρο 1. {Ίδρυση και Σκοποί} ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη» Άρθρο 1 {Ίδρυση και Σκοποί} Ιδρύεται Συνασπισμός Μη Αντιπροσωπευόμενων στα Κοινοβούλια Πολιτικών Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Μορφές πολιτευμάτων

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Μορφές πολιτευμάτων Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση -Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιχειρεί να συλλάβει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημητρίου Ζιγκολη Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης Κομοτηνή, 16-12-2014 Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν αντί του ΚΡΑΤΟΥΣ, όπου οι ενέργειες αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η : Βουλευτές Παθητικό εκλογικό δικαίωμα Κωλύματα και ασυμβίβαστα Νομική θέση

Ενότητα 9 η : Βουλευτές Παθητικό εκλογικό δικαίωμα Κωλύματα και ασυμβίβαστα Νομική θέση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Βουλευτές Παθητικό εκλογικό δικαίωμα Κωλύματα και ασυμβίβαστα Νομική θέση Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα