ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008"

Transcript

1 Ενδεικτικά Θέματα για το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Mέχρι σήμερα η Ελλάδα εκλέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α) 20 ευρωβουλευτές. β) 24 ευρωβουλευτές. γ) 30 ευρωβουλευτές. δ) 35 ευρωβουλευτές. 2. Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή 40 μελών μπορεί να αποφασίσει για θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου σε Υπουργούς με τουλάχιστο α) 12 ψήφους. β) 13 ψήφους. γ) 14 ψήφους. δ) 16 ψήφους. 3. Η συμφωνία για την Ο.Ν.Ε. υπογράφτηκε α) στις Συνθήκες της Ρώμης.

2 β) στη Συνθήκη του Μάαστριχ. γ) στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. δ) με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. 4. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τετραετία Σεπτέμβριος υπήρξε α) ο Javier Solana. β) ο Jose Manuel Barroso. γ) ο Ρομάνο Πρόντι. δ) ο Μανουέλ Μαρίν. 5. Πρωθυπουργός διορίζεται: α) το πρόσωπο που εμπιστεύεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας β) πρόσωπο κοινής αποδοχής όλων τω πολιτικών κομμάτων γ) ο αρχηγός ενός εκ των δύο ισχυροτέρων κομμάτων της Βουλής δ) ο αρχηγός του κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών της Βουλής 6. Το πρόγραμμα που αφορούσε τη συνεργασία σε αστυνομικό και νομικό επίπεδο των χωρών της Ε.Ε. για την τετραετία ονομαζόταν: α) STOP. β) TEMPUS. γ) AGIS. δ) EURAB. 7. Όταν λέμε ότι η Βουλή αίρει τη βουλευτική ασυλία εννοούμε ότι: α) επιτρέπει την κατ οίκον έρευνα β) ασκεί ποινική δίωξη κατά βουλευτού γ) δίνει άδεια για την ποινική δίωξη κατά βουλευτού δ) τίποτε από αυτά 8. Μορφή άμεσης δημοκρατίας είναι: α) το δημοψήφισμα β) η εκλογή βουλευτών γ) η εκλογή δημάρχων δ) η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας 2

3 9. Σε ποιο πολίτευμα η εξουσία επιμερίζεται; α) Μοναρχικό β) Πλουραλιστικό γ) Δημοκρατικό δ) Φιλελεύθερο 10. Η αρχαία ελληνική δημοκρατία ήταν α) άμεση β) έμμεση γ) εικονική δ) αντιπροσωπευτική 11. Στην Προεδρευομένη Δημοκρατία, ο ανώτατος άρχων α) εκλέγεται άμεσα απ τον λαό β) ασκεί την εκτελεστική εξουσία γ) έχει συμβουλευτικό ρόλο δ) δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες 12. Η ένωση ανεξάρτητων κρατών με ίσα δικαιώματα, καλείται α) ομοσπονδία β) συνομοσπονδία γ) ένωση κρατών δ) οργανισμός ενωμένων εθνών 13. Αν κάποιος νόμος είναι αντισυνταγματικός: α) Αδρανεί β) Είναι άκυρος γ) Δεν εφαρμόζεται από τα Δικαστήρια δ) Είναι ανυπόστατος 14. Την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, διατύπωσε ο: α) Μοντεσκιέ β) Μαρξ γ) Λωκ δ) Πλάτωνας 3

4 15. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζει α) την πλειοψηφία του λαού β) την ενότητα του έθνους γ) την κρατική ισχύ δ) τον στρατό 16. Ποιο από τα παρακάτω διοικητικά συστήματα εφαρμόζεται στην Ελλάδα: α) Το συγκεντρωτικό. β) Το σύστημα της διοικητικής αποκέντρωσης. γ) Το σύστημα της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση. δ) Το ομοσπονδιακό σύστημα διοίκησης. 17. Ποιο υπουργείο θεωρείται «πρώτο τη τάξη»; α) Δικαιοσύνης β) Οικονομικών γ) Παιδείας δ) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 18. Η διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες γίνεται: α) αυθαίρετα β) ανάλογα με τα τοπικά συμφέροντα γ) με κριτήρια γεωγραφικά, οικονομικά, συγκοινωνιακά δ) ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού 19. Το σημαντικότερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (νπδδ) είναι: α) το Κράτος-- β) η εκκλησία γ) η Τράπεζα της Ελλάδος δ) οι Νομαρχίες 20. Δικαίωμα είναι: α) εξουσία που παρέχεται από το δίκαιο β) η ιδιοκτησία του κάθε ατόμου γ) κάτι το αναφαίρετο 4

5 δ) η ιθαγένεια ενός πολίτη 21. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου έγιναν τον α) Ιούνιο του β) Ιούνιο του γ) Απρίλιο του δ) Οκτώβριο του Το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ συνεδριάζει α) δύο φορές το χρόνο. β) μία φορά το χρόνο. γ) ανά διετία. δ) ανά τριετία. 23. Δεν μπορούν να υποβληθούν σε δημοψήφισμα α) νομοσχέδια του τομέα της υγείας. β) δημοσιονομικά νομοσχέδια. γ) νομοσχέδια για τη δράση και τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας. δ) νομοσχέδια για την αναθεώρηση του Συντάγματος. 24. «Το δικαίωμα του εκλέγειν» καθιερώθηκε πανελλαδικά για τις γυναίκες το: α) β) γ) δ) Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Νομοθετικής διαδικασίας της Βουλής α) η ψήφιση δικαστικών κωδικών. β) η συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού. γ) η επαναψήφιση παραπεμφθέντων νόμων. δ) η συζήτηση - ψήφιση νομοσχεδίου στην ολομέλεια. 26. Το 1999 α) καθιερώθηκε η αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών στην εργασία της Ε.Ε.. β) ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (C.E.P.O.L.). 5

6 γ) διορίζεται Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ο Νικηφόρος Διαμαντούρος. δ) ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 27. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει κάποιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας α) η ελληνική ιθαγένεια. β) η πατρότητα. γ) η συμπλήρωση του 40 ου έτους της ηλικίας του. δ) η εκλογή του 1 φορά ακόμα στον προεδρικό θώκο. 28. Σε ποια περίπτωση δεν αναπληρώνεται η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας; α) Οταν αποδημήσει στο εξωτερικό άνω των 10 ημερών. β) Οταν παραιτηθεί. γ) Οταν υπερβεί το 80 ο έτος της ηλικίας του. δ) Οταν αδυνατίσει να ασκήσει τα καθήκοντά του, πέραν των 5 ημερών. 29. Σε μια εκλογική αναμέτρηση τριών κομμάτων, όπου επικρατεί το πλειοψηφικό σύστημα, το πρώτο κόμμα έλαβε το 75% των ψήφων. Αν η Βουλή έχει 300 έδρες, τότε το πρώτο κόμμα καταλαμβάνει: α) 300 έδρες. β) 225 έδρες. γ) 180 έδρες. δ) τίποτα από αυτά. 30. Ποια δικαιώματα υποχρεώνουν το κράτος να μην επεμβαίνει αυθαίρετα στην προσωπική ζωή των πολιτών; α) Πολιτικά β) Ατομικά γ) Κοινωνικά δ) Οικονομικά 31. Δεν αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. β) Η Επιτροπή των Περιφερειών. γ) Η Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. δ) Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 6

7 32. Το 1957 που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ), την αποτελούσαν: α) 6 κράτη μεταξύ των οποίων και η Δανία. β) 6 κράτη μεταξύ των οποίων και η Ισπανία. γ) 6 κράτη μεταξύ των οποίων η Ιταλία και το Βέλγιο. δ) 6 κράτη μεταξύ των οποίων και η Πορτογαλία. 33. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής. γ) Η προστασία του γενικού συμφέροντος. δ) Η προώθηση των συμφερόντων της διοικήσεως. 34. Η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» α) ιδρύθηκε το 1951 και έχει έδρα τις Βρυξέλλες. β) ιδρύθηκε το 1951 και έχει έδρα τη Χάγη. γ) ιδρύθηκε το 1950 και έχει έδρα τις Βρυξέλλες. δ) ιδρύθηκε το 1950 και έχει έδρα τη Χάγη. 35. Ποιοι δεν αποτελούν κεντρικό όργανο της Διοίκησης; α) Οι πρόεδροι όλων των ανωτάτων Δικαστηρίων και οι Νομάρχες. β) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. γ) Το Συμβούλιο της Επικρατείας και οι Υπουργοί. δ) Οι υπουργοί «άνευ χαρτοφυλακίου». 36. Η εντολή που δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αρχηγούς κομμάτων προκειμένου να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής καλείται: α) Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης β) Διερευνητική εντολή γ) Διορισμός κυβέρνησης δ) Τίποτα από τα παραπάνω 37. Οι δαπάνες του Γεωργικού Ταμείου στη χώρα μας χρηματοδοτούν κυρίως α) τη σταθεροποίηση των αγορών και τη στήριξη των γεωργικών εισοδημάτων. β) την προώθηση των επενδύσεων στο γεωργικό τομέα. 7

8 γ) τη βελτίωση της διανομής του εισοδήματος εντός του γεωργικού τομέα. δ) την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 38. Τη σύγκρουση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων αίρει α) το Συμβούλιο Επικρατείας. β) ο Άρειος Πάγος. γ) το α και το β. δ) το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. 39. Η πρώτη «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη» πραγματοποιήθηκε α) στο Παρίσι το β) στο Λονδίνο το γ) στις Βρυξέλλες το δ) στη Ρώμη το Η κατάσχεση εντύπων επιτρέπεται: α) Ποτέ β) Πάντοτε γ) Με απόφαση της κυβέρνησης δ) Μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει το Σύνταγμα 41. Στην πρώτη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης υπάγονται: α) Οι Περιφέρειες. β) Οι Δήμοι και οι Κοινότητες. γ) Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. δ) Τα Δημοτικά διαμερίσματα. 42. Το δικαίωμα της εργασίας υποχρεώνει το κράτος να: α) βρίσκει εργασία σε κάθε πολίτη β) δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης για όλους γ) προσλαμβάνει περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους δ) προσλαμβάνει σε δημόσιες θέσεις τους πολίτες μετά το πέρας των σπουδών τους 43. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος α) της ελευθερίας 8

9 β) της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γ) της εθνικής οικονομίας δ) όλων των παραπάνω 44. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται: α) Στη δημοκρατική συνείδηση των Ελλήνων πολιτών β) Στον πατριωτισμό των Ελλήνων γ) Στην πολιτική τους ωριμότητα των Ελλήνων δ) Τίποτα από τα παραπάνω 45. Κριτήρια χαρακτηρισμού κάποιας υπηρεσίας ως δημόσιας είναι: α) Η βούληση του νομοθέτη. β) Η εφαρμογή των κανόνων του διοικητικού δικαίου. γ) Η εφαρμογή των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας. δ) Η φύση ορισμένης ανάγκης, της οποίας επιδιώκεται η θεραπεία, ως δημόσιας. 46. Αυτοδιοίκηση σημαίνει: α) Άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων από διοικητικές μονάδες εκτός των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών. β) Υλοποίηση αποφάσεων των κρατικών οργάνων από αποκεντρωμένες υπηρεσίες. γ) Ενάσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων μιας κρατικής υπηρεσίας από τους υπαλλήλους της. δ) Υλοποίηση των στόχων μιας κρατικής υπηρεσίας με ίδιους πόρους. 47. Το σπουδαιότερο πολιτικό δικαίωμα είναι α) η ίδρυση πολιτικού κόμματος β) του εκλέγειν και εκλέγεσθαι γ) ο διορισμός σε δημόσια θέση δ) η συμμετοχή σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας 48. Οι θεσμοί της αρχαιότητας που απέβλεπαν στη διασφάλιση της ειρήνης σε ορισμένη περιοχή, ονομάζονταν α) αμφικτυονίες β) ιερές συμμαχίες γ) διεθνείς οργανισμοί δ) συνομοσπονδίες 9

10 49. Ο Ο.Η.Ε. ιδρύθηκε μετά τη λήξη α) του Α Παγκοσμίου πολέμου β) του Β Παγκοσμίου πολέμου γ) του εμφυλίου πολέμου δ) των Βαλκανικών πολέμων 50. Ποιος διεθνής οργανισμός ενισχύει, υπό προϋποθέσεις, τις πτωχευμένες χώρες; α) H Διεθνής Οικονομική Επιτροπή β) Tο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γ) H Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης δ) Κανένας από τους παραπάνω 51. Η διεθνής συνεργασία για την πάταξη της εγκληματικότητας αποτελεί αποστολή α) της Κομισιόν β) του ΝΑΤΟ γ) της Αραβικής Ένωσης δ) της Ιντερπόλ 52. Ποιο από τα παρακάτω κράτη δεν είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε: α) H Γερμανία β) H Κίνα γ) H Ρωσία δ) Oι ΗΠΑ 53. Το δικαίωμα ψήφου μπορεί να αφαιρεθεί; α) Ποτέ β) Πάντοτε και χωρίς προϋποθέσεις γ) Με δικαστική απόφαση δ) Με διοικητική πράξη 54. Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερη ευαισθησία δείχνει: α) Η Κομεκόν β) Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης γ) Το ΝΑΤΟ δ) Το Συμβούλιο της Ευρώπης 10

11 55. Η εξουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας "να εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων" εντάσσεται στην: α) Νομοθετική αρμοδιότητα του Προέδρου. β) Κανονιστική αρμοδιότητα του Προέδρου. γ) Εκτελεστική αρμοδιότητα του Προέδρου. δ) Τυπική αρμοδιότητα του Προέδρου. 56. Την πορεία της οικονομίας των κρατών-μελών του, παρακολουθεί α) το ΝΑΤΟ β) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γ) ο ΟΟΣΑ δ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 57. Πότε η Ελλάδα έγινε μέλος της Ε.Ο.Κ.; α) 1981 β) 2001 γ) 1974 δ) Σκοπός ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν η εξασφάλιση της α) ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, εργαζομένων β) παγκόσμιας ειρήνης γ) προσέγγισης των θρησκειών δ) συνεργασίας των λαών 59. Η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι: α) εξαετής β) πενταετής γ) τετραετής δ) ετήσια 60. Την ευρωπαϊκή ιθαγένεια έχουν: α) Όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε. β) Όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης 11

12 γ) Δεν υπάρχει τέτοια ιθαγένεια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ δ) Όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε που έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους. 61. Οι νομικές πράξεις της Ε.Ε. που αυτοδοκαίως αποτελούν νόμο κάθε κράτους-μέλους, ονομάζονται: α) Οδηγίες β) Κανονισμοί γ) Συστάσεις δ) Αποφάσεις 62. Ο ευρωπαϊκός ύμνος είναι α) τμήμα της 9 ης Συμφωνίας του Μπετόβεν β) ο εθνικός ύμνος της χώρας που προεδρεύει γ) δεν υπάρχει τέτοιος ύμνος δ) έργο του Μίκη Θεοδωράκη 63. Η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η: α) πρώτη Ιανουαρίου β) ένατη Μαϊου γ) δεκάτη Ιουνίου δ) τριακοστή Δεκεμβρίου 64. Στις πηγές του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβάνονται και: α) Τα Συντάγματα των κρατών. β) Τα συμφέροντα των ισχυρότερων κρατών. γ) Τα διεθνή έθιμα. δ) Οι διεθνείς πρακτικές. 65. Ποιο όργανο της Ε.Ε. θεωρείται «φύλακας των συνθηκών»; α) Το Συμβούλιο β) Το Ελεγκτικό Συνέδριο γ) Η Επιτροπή δ) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 66. Ποιο απ τα παρακάτω δεν είναι κύριο όργανο της Ε.Ε.; α) Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12

13 β) Το ECOFIN γ) Η Επιτροπή δ) Το Ευρωκοινοβούλιο 67. Η αρχή, βάση της οποίας η Ε.Ε. δραστηριοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη, ονομάζεται α) αρχή επικουρικότητας β) αρχή αναλογικότητας γ) αρχή αειφόρου ανάπτυξης δ) αρχή συντονισμού 68. Ποια από τις πιο κάτω χώρες δεν είναι μέλος της Ε.Ε.: α) Ρουμανία β) Πολωνία γ) Βουλγαρία δ) Αλβανία 69. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχουν οι: α) Υπουργοί Οικονομικών των κρατών-μελών β) Αρχηγοί των κρατών-μελών γ) Ευρωβουλευτές δ) Πρόεδροι των εθνικών κοινοβουλίων. 70. Τα ατομικά δικαιώματα παρέχονται α) μόνο στους ημεδαπούς β) μόνο στους αλλοδαπούς γ) σε κανέναν δ) σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται εντός των ορίων του ελληνικού κράτους. 71. Η Ελλάδα έγινε μέλος της ΟΝΕ το: α) 2001 β) 1999 γ) 2004 δ)

14 72. Για να συνέλθει το Συμβούλιο της Ένωσης απαιτείται α) η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. β) η πρόσκληση του Προέδρου του. γ) η αποδοχή 10 τουλάχιστον από τα μέλη του. δ) η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 73. Σε ποια εκλογική περιφέρεια εκλέγονται οι περισσότεροι βουλευτές; α) Στην Α Αθηνών. β) Στη Β Αθηνών. γ) Στην Α Θεσσαλονίκης. δ) Στη Β Πειραιά. 74. Το Μάιο του 2004 α) ανέλαβε τα καθήκοντά της η Επιτροπή Barrosso. β) εντάχθηκαν πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 νέα κράτη μέλη. γ) τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Νίκαιας. δ) παρουσιάσθηκε ο Ευρωπαϊκός χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 75. Ύστερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανέλαβε α) ο Κων/νος Τσάτσος. β) ο Κων/νος Καραμανλής. γ) ο Γεώργιος Ράλλης. δ) ο Μιχαήλ Στασινόπουλος. 76. Δεν αποτελεί εκτελεστική αρμοδιότητα της Βουλής: α) Η εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας. β) Ο καθορισμός της αποζημίωσης των βουλευτών. γ) Η ψήφιση του προϋπολογισμού. δ) Η απόφαση για να τεθεί ή όχι η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 77. Τι δεν ισχύει στην Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία; α) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αιρετός από τη Βουλή, είτε από ειδικό σώμα εκλεκτόρων. β) Κεντρικό όργανο της εκτελεστικής εξουσίας είναι η κυβέρνηση, η οποία εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής και μόνο. 14

15 γ) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαθέτει τη δυνατότητα Προβολής Αρνησικυρίας σε αποφάσεις ψηφισμένες από τη Βουλή. δ) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ουσιαστικές νομοθετικές δραστηριότητες. 78. Ο μακροβιότερος πρόεδρος της «Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (10 χρόνια) υπήρξε ο α) Ζακ Σαντέρ. β) Ζακ Ντελόρ. γ) Χοσέ Μπαρόζο. δ) Ρομάνο Πρόντι. 79. Σύμφωνα με τη σημερινή κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: α) Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ) υπερτερεί των Χριστιανοδημοκρατικών. β) Οι Χριστιανοδημοκράτες κατέχουν τουλάχιστο το 50% των εδρών. γ) Η ομάδα των Πρασίνων κατέχει την τέταρτη θέση. δ) Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό κόμμα κατέχει 264 έδρες. 80. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέρχεται: α) Κάθε εβδομάδα στο Στρασβούργο. β) Κάθε μήνα στο Στρασβούργο. γ) Κάθε 2 μήνες στις Βρυξέλλες. δ) Κάθε 6 μήνες στις Βρυξέλλες. 81. Η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» αποτελείται από: α) 27 μέλη και περίπου υπαλλήλους. β) 25 μέλη και περίπου υπαλλήλους. γ) 50 μέλη και περίπου υπαλλήλους. δ) 50 μέλη και περίπου υπαλλήλους. 82. Ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται χωρίς την άδεια α) του αρμόδιου Δικαστηρίου. β) του Σώματος. γ) του προέδρου της Δημοκρατίας. δ) του πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου. 15

16 83. Προϋπόθεση για να εκλεγεί κανείς βουλευτής είναι να είναι Ελληνας πολίτης και να έχει συμπληρώσει α) το 20ο έτος της ηλικίας του. β) το 22ο έτος της ηλικίας του. γ) το 25ο έτος της ηλικίας του. δ) το 28ο έτος της ηλικίας του. 84. Η Τακτική Βουλευτική Σύνοδος συγκαλείται α) 30 μέρες μετά την ορκωμοσία κάθε νέας κυβέρνησης, και μόνο όταν συμβαίνει αυτό. β) μία φορά ετησίως (την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου). γ) σε περίπτωση κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας από την αξιωματική αντιπολίτευση. δ) δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που καθορίζει ο πρόεδρος της Βουλής. 85. Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Τουρκίας πριν τον Ρ.Τ. Ερντογάν; α) Αμπντ. Γκιούλ. β) Μπουλ. Ετσεβίτ. γ) Μεσ. Γιλμάζ. δ) Σουλ. Ντεμιρέλ. 86. Σε ποιο κόμμα ήταν βουλευτής ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη; α) Στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). β) Στην Ένωση Κέντρου. γ) Στο ΚΚΕ. δ) Στην Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ). 87. Η εκστρατεία της Ε.Ε. εναντίον του καπνίσματος ονομάζεται α) smoking is dead. β) help. γ) end of life. δ) no-tobacco. 88. Η χώρα που απέρριψε με δημοψήφισμα την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος το Μάιο του 2005 ήταν: α) Το Ηνωμένο Βασίλειο. 16

17 β) Η Γαλλία. γ) Η Ισπανία. δ) Η Ολλανδία. 89. Οι έδρες που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι α) 24, δηλ. ίσες με τις αντίστοιχες του Βελγίου και της Ολλανδίας. β) 19, δηλ. ίσες με τις αντίστοιχες της Σουηδίας και της Αυστρίας. γ) περισσότερες από 13 τουλάχιστο χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Δανίας, της Φινλανδίας και της Ιρλανδίας. δ) περισσότερες από το 25% των αντίστοιχων εδρών της Γερμανίας. 90. Τι δεν εδρεύει στη Χάγη; α) Η Europol. β) Ο οργανισμός για την απαγόρευση των χημικών όπλων. γ) Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. δ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομοσχέδιο που συνεπάγεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού εισάγεται για συζήτηση αν συνοδεύεται α) από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή μέσα σε 15 μέρες. β) από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που πρέπει να υποβληθεί στη Βουλή μέσα σε 3 μέρες. γ) από έκθεση του αρμόδιου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών. δ) από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του αρμόδιου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών. 92. Η αρχή της δεδηλωμένης είναι πολιτικός καρπός του α) Ανδρέα Μιαούλη. β) Χαρίλαου Τρικούπη. γ) Ιωάννη Μεταξά. δ) Ελευθερίου Βενιζέλου. 93. Για τη ψηφοφορία των βουλευτών: α) Κανόνας είναι η φανερή και εξαίρεση η μυστική. β) Κανόνας είναι η μυστική και εξαίρεση η φανερή. 17

18 γ) Τουλάχιστο 25 βουλευτές μπορούν να αμφισβητήσουν τη μετά ανατάσεως του χεριού φανερή ψηφοφορία. δ) Προκειμένου για ποινική δίωξη υπουργών, επιβάλλεται φανερή ψηφοφορία. 94. Οι Έλληνες βουλευτές απολαμβάνουν α) τηλεφωνική μόνο ατέλεια. β) ταχυδρομική μόνο ατέλεια. γ) συγκοινωνιακή μόνο ατέλεια. δ) τηλεφωνική, ταχυδρομική και συγκοινωνιακή ατέλεια. 95. Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαρτίζεται από: α) 13 δικαστές και 6 γενικούς εισαγγελείς. β) 13 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς. γ) 27 δικαστές και 6 γενικούς εισαγγελείς. δ) 27 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς. 96. Το Ομοσπονδιακό Κράτος είναι πάντα α) σύνθετο. β) ό,τι και η Συνομοσπονδία Κρατών. γ) προεδρευόμενο. δ) ενιαίο. 97. Πόσες είναι οι Διοικητικές Περιφέρειες στην Ελλάδα (εκτός του Αγ. Όρους); α) 13. β) 11. γ) 12. δ) Η θητεία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι α) ετήσια. β) δυόμισι ετών. γ) τετραετής. δ) πενταετής. 99. Η πατριά είναι α) άθροισμα οικογενειών με κοινή καταγωγή αίματος 18

19 β) συνώνυμο της πατριαρχικής κοινωνίας γ) προϊστορική μορφή κονωνικής οργάνωσης δ) τίποτα από τα παραπάνω 100. Το ισχύον στη χώρα μας εκλογικό σύστημα είναι α) πλειοψηφικό β) αναλογικό γ) μικτό δ) δημοκρατικό 101. Οι βουλευτές εκπροσωπούν α) το έθνος β) το λαό γ) την εκλογική τους περιφέρεια δ) το κράτος 102. Το κοινοτικό πρόγραμμα «ARGO» α) αποβλέπει στην καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα. β) περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. γ) αφορά τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου και διέλευσης, εξωτερικών συνόρων. δ) αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας Τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας προσυπογράφονται από α) τον Πρόεδρο της Βουλής β) τον Πρωθυπουργό γ) την κυβέρνηση δ) κανέναν 104. Ο αριθμός των βουλευτών, βάσει του Συντάγματός μας είναι: α) 300 β) 200 γ) Από 200 έως 300 δ) Το Σύνταγμα δεν προβλέπει αριθμό βουλευτών 105. Η θητεία των βουλευτών διαρκεί σε έτη; 19

20 α) 4 β) 5 γ) Από 1 έως 4 δ) Η Βουλή συγκροτείται σε σώμα α) με την ορκομωσία των βουλευτών β) με την εκλογή του προεδρείου της γ) με την υπερψήφιση κυβέρνησης δ) με την στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας 107. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται α) από την ολομέλεια της Βουλής β) από το τμήμα διακοπών γ) από λαϊκές συνελεύσεις δ) από τον Πρόεδρο της Βουλής 108. Η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών σε ποια αρμοδιότητα της Βουλής ανήκει; α) Στο νομοθετικό έργο β) Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο γ) Στη δικαστική αρμοδιότητα δ) Στην εκτελεστική αρμοδότητα 109. Ποια η ελάχιστη ηλικία για εκλογή βουλευτή; α) 18 έτη β) 25 έτη γ) 30 έτη δ) 40 έτη 110. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί λόγο απώλειας βουλευτικής ιδιότητας; α) Ο θάνατος β) Η παραίτηση γ) Η έκπτωση δ) Η διαγραφή από το κόμμα με το οποίο εξελέγη 20

21 111. Το απεριόριστο δικαίωμα των βουλευτών για κατά συνείδηση γνώμη ή ψήφο καλείται: α) Ακαταδίωκτο β) Άρνηση μαρτυρίας γ) Ανεύθυνο δ) Μονιμότητα 112. Με πρόταση της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Βουλή: α) Σε κάθε περίπτωση β) Μόνο για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί κρίσιμο εθνικό ζήτημα γ) Ποτέ δ) Αν οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν λαϊκή δυσαρέσκεια 113. Σύμφωνα με το σύνταγμα το αξίωμα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστο α) με οποιοδήποτε επάγγελμα β) με τα ελεύθερα επαγγέλματα γ) με εκείνο του δημοσίου υπαλλήλου δ) με εκείνο του πανεπιστημιακού καθηγητή 114. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε με τη Συνθήκη α) της Νίκαιας β) του Άμστερνταν γ) της Ρώμης δ) του Μάαστριχτ 115. Υποκείμενα του διεθνούς δικαίου είναι: α) Τα κράτη και οι λαοί. β) Οι διεθνείς οργανισμοί. γ) Τα κράτη, οι διεθνείς οργανισμοί και τα άτομα. δ) Τα ανώτατα πολιτειακά όργανα των κρατών Η βουλή διαλύεται λόγω αδυναμίας να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν κατά την τρίτη ψηφοφορία ο υποψήφιος Πρόεδρος αδυνατεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των: α) 2/3 του βουλευτικού σώματος β) 1/5 του βουλευτικού σώματος γ) 4/5 του βουλευτικού σώματος 21

22 δ) 3/5 του βουλευτικού σώματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 117. Η άρση αμφισβητήσεων των εσωτερικών δικαστηρίων ως προς τον χαρακτηρισμό ενός κανόνα διεθνούς δικαίου ως γενικώς παραδεδεγμένου ανήκει στην αρμοδιότητα: α) Του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. β) Του Συμβουλίου του Ο.Η.Ε.. γ) Της Βουλής. δ) Του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου Τον Πρόερδρο της Δημοκρατίας αναπληρώνει προσωρινά ο: α) Πρωθυπουργός β) Παλαιότερος Υπουργός γ) Η κυβέρνηση συλλογικά δ) Πρόεδρος της Βουλής 119. Η Αρχή Διορισμού της Ε.Ε. δεν μπορεί α) να θέσει σε διαθεσιμότητα έναν υπάλληλο λόγω σοβαρού παραπτώματος. β) να προβεί σε μείωση του μισθού ενός υπαλλήλου. γ) να επιπλήξει έναν υπάλληλό της. δ) να καλύψει κενές θέσεις με τη μέθοδο των εξωτερικών διαγωνισμών κάθε δύο χρόνια Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων αφορά α) όλους τους δημοσίους υπαλλήλους β) μόνο όσους κατέχουν οργανική θέση γ) τους δικαστικούς λειτουργούς δ) τους εκπαιδευτικούς 121. Η διοίκηση του κράτους οργανώνεται με το εξής σύστημα: α) Αποκεντρωτικό β) Συγκεντρωτικό γ) Περιφερειακό δ) Αυτοδιοίκησης 122. Τα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης α) ανήκουν στο κράτος 22

23 β) βρίσκονται εκτός του νομικού προσώπου του κράτους γ) στερούνται αυτοτέλειας δ) αποτελούν μη εκλόγιμα πρόσωπα 123. Αν η Βουλή αδυνατεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας α) συνεχίζεται η θητεία του προηγούμενου β) η Βουλή διαλύεται και προκηρύσσονται εκλογές γ) αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής δ) τότε χρέη Προέδρου Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής 124. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. αποτελείται: α) Από πέντε μόνιμα μέλη. β) Από τους αντιπροσώπους όλων των κρατών μελών. γ) Από δεκαπέντε μέλη, πέντε μόνιμα και δέκα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση. δ) Από ένδεκα μέλη, πέντε μόνιμα και έξι άλλα μέλη, εκ περιτροπής οριζόμενα Ο Υπουργός παύεται: α) από τον Πρωθυπουργό β) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με πρόταση του πρωθυπουργού-- γ) με δικαστική απόφαση δ) από τη Βουλή 126. Το «Διεθνές Δικαστήριο» βρίσκεται α) στις Βρυξέλλες. β) στην Χάγη. γ) στο Στρασβούργο. δ) στο Ρότερνταμ Οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά αποφάσεων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων εκδικάζονται από α) το Συμβούλιο της Επικρατείας β) τα Εφετεία γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο δ) τον Άρειο Πάγο 128. Ανώτατο διοικητικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι 23

24 Α) η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας Β) η Διαρκής Ιερά Σύνοδος Γ) ο Αρχιεπίσκοπος Δ) το πατριαρχείο Κων/πόλεως 129. Η αίτηση για παροχή δικαστικής προστασίας από τα πολιτικά δικαστήρια ονομάζεται α) προσφυγή β) μήνυση γ) αγωγή δ) έγκληση 130. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει α) την εφαρμογή των νόμων β) τις δαπάνες του κράτους γ) τη λειτουργία των δικαστηρίων δ) τη ορθότητα των αποφάσεων του Αρείου Πάγου 131. Οι δημόσιοι υπάλληλοι απολαμβάνουν; α) Το αμετάθετο β) Τη μονιμότητα γ) Το ακαταδίωκτο δ) Την ισοβιότητα 132. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι: α) Όργανα της κυβέρνησης β) Αιρετά πρόσωπα γ) Υπηρέτες του ελληνικού λαού δ) Τίποτα από τα ανωτέρω 133. Προσηλυτισμός είναι α) ο προσεταιρισμός προσώπων με τη χρήση αθέμιτων μέσων β) η κομματική προπαγάνδα γ) η βάπτιση Χριστιανού δ) η ελεύθερη δράση των ανατολικών θρησκευτικών ρευμάτων 24

25 134. Η απονομή της δικαιοσύνης έχει στόχο α) την ισονομία β) την κοινωνική δικαιοσύνη γ) την αποφυγή της αυτοδικίας δ) τη δικαίωση του έργου των αστυνομικών αρχών 135. Οι ένορκοι είναι: α) τακτικοί δικαστές β) εισαγγελείς γ) νομικοί δ) απλοί πολίτες που λαμβάνουν μέρος στην εκδίκαση μιας υπόθεσης κατόπιν κληρώσεως 136. Τα δικαστήρια που εκδικάζουν μια υπόθεση σε δεύτερο βαθμό ονομάζονται: α) πρωτοδικεία β) ειρηνοδικεία γ) εφετεία δ) κακουργοδικεία 137. Το Άγιο Όρος υπάγεται στην πνευματική εποπτεία του: Α) ελληνικού κράτους Β) της ελλαδικής εκκλησίας Γ) Οικουμενικού Πατριαρχείου Δ) Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 138. Η Εκκλησία της Ελλάδος κατέστη αυτοκέφαλη το: α) 1850 β) 1821 γ) 1911 δ) Η Ελλάδα αποχώρησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης α) το β) το γ) το δ) το

26 140. Στην απόλυτη μοναρχία ο κληρονομικός μονάρχης ασκεί εξουσία α) νομοθετική και εκτελεστική. β) εκτελεστική και δικαστική. γ) εκτελεστική. δ) νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική Επίτροπος της Ελλάδος και της Κύπρου που συμμετέχουν σήμερα στη Commission είναι α) η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μάρκος Κυπριανού. β) ο Σταύρος Δήμας και ο Μάρκος Κυπριανού. γ) ο Σταύρος Δήμας και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. δ) η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος Η Κοινή Αγροτική Πολιτική άρχισε να εφαρμόζεται από το α) β) γ) δ) Τον Φεβρουάριο του 1990 η Commission «έκλεισε» α) 100 συνεδριάσεις. β) 500 συνεδριάσεις. γ) 1000 συνεδριάσεις. δ) 3000 συνεδριάσεις Τον Οκτώβριο του 1990 α) υπογράφεται η συνθήκη του Μάαστριχ. β) συνενώνεται η Ανατολική και Δυτική Γερμανία. γ) υψώνεται για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή σημαία. δ) τίθεται σε ισχύ η «Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη» Το 1985 η ελληνική πρωθυπουργία περιέρχεται από τα χέρια του Α. Παπανδρέου στον α) Κ. Μητσοτάκη. β) Τζ. Τζαννετάκη. γ) Ξεν. Ζολώτα. 26

27 δ) Α. Παπανδρέου Ποιό από τα παρακάτω κόμματα ίδρυσε ο Βάσσος Λυσαρίδης; α) ΑΚΕΛ. β) ΔΗΣΥ. γ) ΔΗΚΟ. δ) ΕΔΕΚ Επιλέξτε τη σωστή πρόταση: α) Η αμνηστία αίρει τις ποινές και το αξιόποινο του χαρακτήρα τους. β) Η χάρις απονέμεται μόνο στα πολιτικά αδικήματα. γ) Η απονομή χάριτος δεν είναι ατομικό μέτρο, αλλά νόμος γενικός και αφηρημένος. δ) Η αμνηστία έχει σαν σκοπό την επανένταξη του εγκληματία που έχει μεταμεληθεί, ενώ η απονομή χάριτος αποσκοπεί στην επίτευξη εθνικής ομοψυχίας Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής συνεδριάζει α) τακτικά μια φορά το εξάμηνο. β) τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μέχρι 3 φορές το χρόνο. γ) τακτικά μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο. δ) τακτικά, όποτε κρίνει ο Πρόεδρος της Βουλής Ο πρώην πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς: α) Δολοφονήθηκε από πολιτικούς του αντιπάλους. β) Πέθανε σε ηλικία 74 ετών στο Βελιγράδι, φρουρούμενος από δυνάμεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ. γ) Πέθανε σε ηλικία 74 ετών στη φυλακή της Χάγης. δ) Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε εξόριστος σε ερημική περιοχή της Σερβίας Προπομπός για την κατάρτιση του Συντάγματος της Ευρώπης αποτέλεσε α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. β) η Commission. γ) το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο. δ) το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Στις Ιουνίου του 2002 καταλήγει σε συμφωνία για την πολιτική της Ε.Ε. στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, 27

28 α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης. β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας. γ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι. δ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου Η «Κομισιόν» είναι κοινή ονομασία α) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. β) του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης. γ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. δ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμνηστία για πολιτικά εγκλήματα με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής α) παρέχεται με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. β) παρέχεται με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών. γ) δεν παρέχεται ποτέ. δ) παρέχεται αν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα που παρέχονται στη Βουλή Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.) α) ιδρύθηκε την 1 η Ιουλίου β) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή δηλ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 4 το πολύ μέλη με θητεία οκταετή και μη ανανεώσιμη. γ) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή δηλ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 4 το πολύ μέλη με θητεία τετραετή και ανανεώσιμη. δ) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή και από τους διοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Κ.Τ.) που συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα της ζώνης του ευρώ Η ημέρα γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γνωστή ως «Ημέρα της Ευρώπης» είναι η: α) 9 η Μαΐου β) 9 η Μαΐου γ) 9 η Μαΐου δ) 18 η Απριλίου Ποιο πρόγραμμα δε σχετίζεται με την επίτευξη του στόχου ώστε το 10% των φοιτητών ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. να αφιερώνει ένα έτος παν/μιακών σπουδών σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα; α) Socrates. 28

29 β) Urban. γ) Νεότητα. δ) Lingua Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος απαιτεί τη ψήφο τουλάχιστον α) των 2/5 των βουλευτών. β) 151 βουλευτών. γ) 180 βουλευτών. δ) των 2/3 των βουλευτών Οι επίτροποι της Commission διαφέρουν ως προς τα υπόλοιπα μέλη των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης α) μέσα από το «δικαίωμα πρωτοβουλίας» στη νομοθετική διαδικασία. β) ως προς τον αμιγώς ευρωπαϊκό προσανατολισμό του χειρισμού του χαρτοφυ-λακίου τους, χωρίς υποδείξεις από εθνικές κυβερνήσεις. γ) επειδή λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα για τη διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. δ) όλα τα παραπάνω Εκλογές για το «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» διενεργούνται κάθε: α) 2 χρόνια. β) 4 χρόνια. γ) 5 χρόνια. δ) 8 χρόνια Στο Λουξεμβούργο είναι η έδρα: α) Της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. β) Του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. δ) Τα α και γ Το «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αποτελείται από: α) 300 βουλευτές. β) 450 βουλευτές. γ) 500 βουλευτές. 29

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 1988 Β ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-066-5 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! 3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για σας 5 Για μια χρηστή διαχείριση των χρημάτων της Ένωσης 9 Υπέρμαχος των ελευθεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 2 ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΆΡΘΡΟ 3 ΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΆΡΘΡΟ 4 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 5 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece Dimitrios Koumparoulis 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44310/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση... Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό Κίνημα του δημοκρατικού σοσιαλισμού που επιδιώκει την ζωντανή και ανοιχτή σχέση με τον πολίτη και την κοινωνία. Προωθεί με την δράση του τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και

Διαβάστε περισσότερα

κεφαλαιο 5 η λειτουργια τησ πολιτειασ Ερωτηματα που ζητουν απαντηση λεξεισ - κλειδιa

κεφαλαιο 5 η λειτουργια τησ πολιτειασ Ερωτηματα που ζητουν απαντηση λεξεισ - κλειδιa κεφαλαιο 5 η λειτουργια τησ πολιτειασ 5.1. Η νομοθετική λειτουργία 5.2. Η εκτελεστική λειτουργία 5.2.1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 5.2.2.Η Κυβέρνηση 5.2.3.Η Δημόσια Διοίκηση Η γραφειοκρατία 5.2.4. Ανεξάρτητες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Σίγουρα Υπεύθυνα Ευρωπαϊκά

Σίγουρα Υπεύθυνα Ευρωπαϊκά Τεύχος 11 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σίγουρα.Υπεύθυνα. Ευρωπαϊκά. Συνέδριο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ψηφοδέλτιο Νίκης. Παρουσίαση 22 υποψηφίων Ευρωβουλευτών Ειδικό τεύχος Ευρωεκλογών Μαΐος 2009 Σίγουρα Υπεύθυνα

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» Ον/μο : Παπαγιάννης Γεώργιος Αρ. Μητρ. :1340200300838 Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδ. Καθ. : Ανδρέας Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

A) H ΠOPEIA ΓIA THN OIKONOMIKH, NOMIΣMATIKH ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ENΩΣH ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

A) H ΠOPEIA ΓIA THN OIKONOMIKH, NOMIΣMATIKH ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ENΩΣH ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ A) H ΠOPEIA ΓIA THN OIKONOMIKH, NOMIΣMATIKH ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ENΩΣH ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α1) ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΡOΝOΛOΓΙΕΣ 7ος αιών π.χ O βασιλιάς του Άργους Φείδων εισάγει νόμισμα με την ονομασία δραχμή που ισοδυναμούσε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ :ΑΝΤΩΝΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Των μελών του συνεδρίου που έγινε στη Χαλκιδική τον Ιούνιο του 1993 με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων και είχε ως θέμα: «Η Ορθοδοξία στη Νέα Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης Α. Ορολογία/Αποσαφήνιση εννοιών: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2218 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 90 19940613 Τέθηκε σε ισχύ: 13.06.1994 Ημ.Υπογραφής: 13.06.1994 Τίτλος Ιδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα