«Οι γάτες των φορτηγών», Νίκος Καββαδίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι γάτες των φορτηγών», Νίκος Καββαδίας"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Οι γάτες των φορτηγών», Νίκος Καββαδίας Γκουντρουμπή Ελένη Καθηγήτρια Φιλόλογος, Γυμνάσιο Καβασίλων Ημαθίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Β τάξης Γυμνασίου. Το περιεχόμενο της διδακτικής παρέμβασης συνίσταται στη γνωριμία με τα χαρακτηριστικά του έργου του Νίκου Καββαδία και συγκεκριμένα αποτελεί αισθητική και ερμηνευτική προσέγγιση του ποιήματος «Οι γάτες των φορτηγών» του Νίκου Καββαδία με τη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. σε μια απόπειρα οικείωσης του ιδιαίτερου περιεχομένου του από μαθητές, που σε μεγάλο ποσοστό αγνοούν τον τρόπο ζωής, τα συναισθήματα και τον ιδιάζοντα ψυχισμό των ναυτικών. Παράλληλα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ποίηση του Καββαδία μελοποιημένη από διάφορους συνθέτες. Τέλος, γνωρίζονται καλύτερα με ένα τόσο αγαπημένο ζώο, όπως η γάτα. Ως παραγόμενο υλικό ορίζεται η δημιουργία ιστολογίου και η ανάρτηση σε αυτό όλων των εργασιών των μαθητών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καββαδίας, ιστολόγιο, μελοποίηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή του ανθρώπου. Ειδικά στην εκπαίδευση η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών δίνουν άλλη διάσταση στο έργο του εκπαιδευτικού, καθώς αποδομούν τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους και οδηγούν στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου μ ένα νέο, πιο αποδοτικό τρόπο. Παράλληλα, η τεχνολογία ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και κάνει το μάθημα πιο ελκυστικό, καθώς αναδεικνύεται ο παιγνιώδης χαρακτήρας της λογοτεχνίας και η διδασκαλία μετατρέπεται σε ένα «παιχνίδι» γνώσης και δημιουργίας τόσο για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό. Ως τώρα οι μαθητές αντιμετώπιζαν τα ποιήματα σαν γρίφους που θέτει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος επιδιώκει συγκεκριμένες απαντήσεις από αυτούς. Το ζητούμενο σε αυτό το σενάριο όμως είναι να εκφράσουν οι ίδιοι μαθητές τι νιώθουν και να μοιραστούν την εμπειρία αυτή μέσα από τις ομάδες. Επίσης, η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του νέου γραμματισμού είναι καθοριστική. Συγκεκριμένα, θα δοκιμαστούν στην αναζήτηση της πληροφορίας, στην επιλογή αυτής που τους ενδιαφέρει ουσιαστικά και στον τρόπο αξιοποίησής της στην προσωπική τους εργασία. Σημαντικό ακόμη κρίνεται ότι οι μαθητές θα περάσουν από την ανάγνωση ενός ποιήματος στην κατασκευή ενός άλλου πολυτροπικού κειμένου με τρόπο δημιουργικό. Έτσι, ο μαθητής-αναγνώστης αναδεικνύεται σε δημιουργό ενός νέου λογοτεχνικού κειμένου. [329]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Οι γάτες των φορτηγών», Νίκος Καββαδίας 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: 5 διδακτικές ώρες 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Το διδακτικό αυτό σενάριο εκκινεί από το σχολικό βιβλίο της Νεολληνικής Λογοτεχνίας και επιδιώκει την πραγμάτωση των στόχων του μαθήματος, όπως προσδιορίζονται στο βιβλίο του καθηγητή. Προϋπόθεση για την υλοποίησή του είναι η εξοικείωση των μαθητών με την πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, τη δημιουργία παρουσιάσεων και διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς και με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας. Καθώς οι περισσότεροι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας και την αναζήτηση πληροφοριών μέσω αυτής το προτεινόμενο σενάριο κρίνεται κατάλληλο για το επίπεδο γνώσεων των μαθητών. Οι πιθανές δυσκολίες που τυχόν εμφανιστούν εντοπίζονται στην αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας με την ενεργό συμμετοχή όλων σε αυτήν, όπως επίσης και στην κριτική επιλογή του υλικού. 4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου α) ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία Να απολαύσουν το ποίημα. Να γνωρίσουν τον ποιητή και το έργο του και να αξιοποιήσουν εξωκειμενικά στοιχεία, όπως βιογραφικά και εργογραφικά, για την ερμηνεία του κειμένου. Να επισημάνουν τον ανθρωποκεντρισμό και γενικότερα τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησής του. Να κατανοήσουν ότι η ποίηση του Καββαδία αποτυπώνει τον τρόπο ζωής και τα συναισθήματα μιας κοινωνικής ομάδας, αυτής των ναυτικών. Να αντιληφθούν τη συναισθηματική σχέση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι ζουν κάτω από δύσκολες ή μοναχικές συνθήκες, με τα κατοικίδια ζώα. Να γνωρίσουν καλύτερα ένα τόσο αγαπημένο ζώο, όπως είναι οι γάτες, μέσα από τη συλλογή ποικίλου υλικού σχετικού με αυτές. Να κατανοήσουν τη γλωσσική ορολογία του Καββαδία και τη στενή σχέση μορφής-περιεχομένου. Να εντοπίσουν θεματικές ομοιότητες ανάμεσα στο ποίημα «Οι γάτες των φορτηγών» και άλλα ποιήματα ή κείμενα (ως παράλληλα κείμενα). Να αντιληφθούν ότι η ποίηση αποτελεί πηγή έμπνευσης για δημιουργία άλλων μορφών τέχνης (μουσική, ζωγραφική). Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου με τρόπο δημιουργικό. Να ασκηθούν σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης τόσο σε επίπεδο ενδοομαδικό όσο και σε αυτό της ολομέλειας, αξιοποιώντας τις επισημάνσεις της ομάδας, των άλλων ομάδων και του εκπαιδευτικού. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. [330]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Να ασκηθούν στην αναζήτηση, κριτική αποτίμηση και επιλογή υλικού μέσα από την ποικιλία των πηγών που εξασφαλίζει το διαδίκτυο. Να αυτενεργήσουν και να οικοδομήσουν νέα γνώση, αξιοποιώντας, εμπλουτίζοντας ή τροποποιώντας υφιστάμενες γνωστικές δομές. β) ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλοντος μάθησης, καλλιεργώντας δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. Να γνωρίσουν επιλεγμένους δικτυακούς τόπους. Να ασκηθούν στην κριτική και επιλεκτική αναζήτηση πληροφοριών. Να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης γλωσσικού υλικού σε ηλεκτρονικά λεξικά. Να περιηγηθούν εικονικά ένα μουσείο και να αντιληφθούν ότι μέσω του διαδικτύου υπάρχει πλέον πρόσβαση στο υλικό και τις συλλογές του. Να ασκηθούν στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και του λογισμικού παρουσίασης για τη συνεργατική παραγωγή κειμένων (απλών και πολυτροπικών). Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων για την προσέγγιση και αισθητική απόλαυση του ποιήματος. 5. Οργάνωση της τάξης - Διδακτικό συμβόλαιο - Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο Ως προς την οργάνωση της τάξης οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες των 3 ή 4 ατόμων και διατηρούν την ίδια σύνθεση σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας. Στην κάθε ομάδα διατίθεται ένας υπολογιστής. Οι ομάδες εργάζονται σε διαφορετικά φύλλα εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι δραστηριότητες, το αποτέλεσμα των οποίων θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του τμήματος, που θα έχει δημιουργηθεί από τη διδάσκουσα. Κριτήρια για τη συγκρότησή τους είναι η ευχέρεια ενός τουλάχιστον μαθητή στις ΤΠΕ και η ανομοιογένεια ως προς τις μαθησιακές τους επιδόσεις. Για την υλοποίηση του σεναρίου είναι απαραίτητα βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας, εκτυπωμένο φύλλο εργασίας, ψηφιακά φύλλα εργασίας το βιβλίο του μαθητή, 6 υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο και συσκευή φορητής μνήμης (USB device). Επίσης, χρειάζονται λογισμικά γενικής χρήσης (πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων), φυλλομετρητής και διαδικτυακές εφαρμογές (π.χ. ηλεκτρονικό λεξικό, εννοιολογικός χάρτης, συννεφόλεξο κτλ.). 6. Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου Α. Την 1 η ώρα της υλοποίησης του σεναρίου κρίνεται απαραίτητο να ακολουθηθεί μετωπική, δασκαλοκεντρική διδασκαλία, προκειμένου να γίνει από τη διδάσκουσα η αφόρμηση, η παρουσίαση του ποιήματος και η παροχή πρόσθετου πληροφοριακού υλικού. Τις επόμενες διδακτικές ώρες του σεναρίου στο πλαίσιο του μαθητοκεντρικού μοντέλου ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται ουσιαστικότερος, καθώς από κύριος φορέας της γνώσης μετασχηματίζεται σε καθοδηγητή και διευκολυντή της προσπάθειας των μαθητών να αναζητήσουν ψηφιακό υλικό [διερευνητική μάθηση], να το επεξεργασθούν και να το συνθέσουν συνεργατικά [ομαδοσυνεργατική [331]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» μάθηση] και να μάθουν, οικοδομώντας ενεργητικά τη νέα γνώση [εποικοδομητική μάθηση]. Β. Πορεία υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης. 1 η διδακτική ώρα: Οι μαθητές συγκεντρώνονται στην τάξη με το διαδραστικό πίνακα. Ως αφόρμηση η διδάσκουσα παρουσιάζει το ποίημα «Οι γάτες των φορτηγών», μελοποιημένο από το συγκρότημα «Ξέμπαρκοι». Κατόπιν, γίνεται η ανάγνωση του ποιήματος από την ίδια μέσω της ιστοσελίδας του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη, βασισμένη σε έντυπο φύλλο εργασίας, που διανέμεται σε όλους τους μαθητές, προκειμένου να κατανοηθεί το περιεχόμενο του ποιήματος. Η διδάσκουσα προβάλλει επίσης τις αφίσες με εικονογραφημένους στίχους, που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια αφιερώματος του Εκεβί στον Νίκο Καββαδία με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Στη συνέχεια, γίνεται ο διαχωρισμός τους σε ομάδες και παρουσιάζονται οι ιστοσελίδες που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να γνωρίζουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητές τους και να μπορούν να εργαστούν χωρίς προβλήματα. Παράλληλα, οι μαθητές ενημερώνονται για το ιστολόγιο του τμήματος, που έχει ήδη δημιουργηθεί, και ότι σε αυτό, εκτός από τα αποτελέσματα των εργασιών τους, θα μπορούν να ανατρέχουν για αναζήτηση χρήσιμου υλικού (ιστοσελίδες, αφιερώματα, βίντεο κ.α.) σχετικού με το Ν. Καββαδία. Στο τέλος, η διδάσκουσα προτρέπει τους μαθητές ως προαιρετική εργασία να παρακολουθήσουν το αφιέρωμα στο Νίκο Καββαδία από την εκπομπή «Η μηχανή του χρόνου», που είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο του τμήματος. 2 η -3 η διδακτική ώρα: Οι μαθητές συγκεντρώνονται στο εργαστήριο της πληροφορικής και παίρνουν τις θέσεις τους ως ομάδες. Στη συνέχεια, ζητείται από την κάθε ομάδα να ανοίξει το φάκελο με το φύλλο εργασίας που της αντιστοιχεί και το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Η διδάσκουσα παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας και εκθέτει με συντομία τους στόχους της κάθε ομάδας. Ζητείται από τους μαθητές να εργάζονται χαμηλόφωνα, ακολουθώντας την πορεία των δραστηριοτήτων, όπως αποτυπώνονται στα φύλλα εργασίας. Τα μέλη οργανώνουν και συνθέτουν τις πληροφορίες συνεργατικά. Η εκπαιδευτικός παρακολουθεί τη δράση τους, παρεμβαίνοντας διακριτικά, για να εξομαλύνει τις όποιες δυσκολίες. Οι μαθητές της ομάδας Α αναζητούν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του ποιητή, καθώς και φωτογραφίες του, ενεργοποιώντας τους προτεινόμενους υπερσυνδέσμους. Συλλέγουν τις πληροφορίες που ζητούνται και τις καταγράφουν στους πίνακες ή τις αποθηκεύουν σε φάκελο. Στο τέλος, με βάση το υλικό που συγκέντρωσαν δημιουργούν παρουσίαση στο διαδικτυακό πρόγραμμα παρουσιάσεων Οι μαθητές της ομάδας Β επισκέπτονται την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και ανατρέχουν στο ηλεκτρονικό λεξικό της Κοινής Νεολληνικής του Τριανταφυλλίδη. Αναζητούν τη σημασία κάποιων λέξεων και καταγράφουν τη σημασία τους στον πίνακα του φύλλου εργασίας. Για τρεις από αυτές τις λέξεις καλούνται να επισκεφτούν και το Γλωσσάρι του Τράπαλη για την ποίηση του [332]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νίκου Καββαδία. Μέσα από τη σύγκριση των σημασιών των λέξεων αναμένεται να οδηγηθούν σε κάποια συμπεράσματα, που θα τους επιτρέψουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με την ποιητική γλώσσα του Καββαδία και τους παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση αυτής της γλωσσικής έκφρασης. Κατόπιν, τους ζητείται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας και να διαβάσουν ορισμούς για κάποια σχήματα λόγου, τα οποία στη συνέχεια θα αναζητήσουν στο ποίημα. Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας ολοκληρώνονται με τη δημιουργία συννεφόλεξου, βασισμένου στις έννοιες που αναζήτησαν στο ηλεκτρονικό λεξικό και τα σχήματα λόγου που βρήκαν. Οι μαθητές της ομάδας Γ μελετούν ως παράλληλα κείμενα το ποίημα «Kuro Siwo» από τη συλλογή του Ν. Καββαδία Πούσι και το κείμενο του Κ. Ουράνη «Συλλογιέμαι τους ναυτικούς...». Σε συνδυασμό με τα στοιχεία του περιεχομένου του ποιήματος «Οι γάτες των φορτηγών» καλούνται να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις, προκειμένου να εντοπίσουν τις ιδέες που προκύπτουν μέσα από το ποίημα και γενικότερα τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησης του Καββαδία, τα οποία στο τέλος αποτυπώνουν σε εννοιολογικό χάρτη. Οι μαθητές της ομάδας Δ αναζητούν πληροφορίες για τη μελοποίηση της ποίησης του Καββαδία. Αρχικά, συλλέγουν τις πληροφορίες που ζητούνται και τις καταγράφουν στους πίνακες ή απαντούν σε ερωτήσεις. Έπειτα, καλούνται να αναζητήσουν στο ιστολόγιο του τμήματος το λεύκωμα του Γιώργου Κόρδη Λένε για μένα οι ναυτικοί... Εικαστικές αναφορές στην ποίηση του Νίκου Καββαδία (εκδ. Αρμός), να επιλέξουν όποιες από τις φωτογραφίες τους αρέσουν και, χρησιμοποιώντας τες, να φτιάξουν μια παρουσίαση στο πρόγραμμα παρουσιάσεων (PowerPoint), επενδύοντάς την μουσικά με το τραγούδι «Οι γάτες των φορτηγών», το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στον υπολογιστή τους. Τους ζητείται τέλος να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την απήχηση της ποίησης του Καββαδία σε πρόσωπα που υπηρετούν άλλες μορφές τέχνης με βάση τις παραπάνω δραστηριότητες. Οι μαθητές της ομάδας Ε αναζητούν ποικίλες πληροφορίες για την γάτα (εκφράσεις και παροιμίες, ιστορία της γάτας, προλήψεις, αγαπημένες γάτες από τον κόσμο του παραμυθιού ή των κινουμένων σχεδίων), περιηγούνται εικονικά το Μουσείο Γάτας στο Άμστερνταμ, αναζητούν τραγούδια στο που σχετίζονται ή αναφέρονται στη γάτα. Ως τελική εργασία καλούνται να αξιοποιήσουν το υλικό, που συγκέντρωσαν με τις προηγούμενες δραστηριότητες, σε μια παρουσίαση στο πρόγραμμα παρουσιάσεων (PowerPoint). Οι μαθητές της ομάδας ΣΤ με βάση ερωτήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν το προφίλ ενός ήρωα και να πουν μια ιστορία γι αυτόν, την οποία θα επενδύσουν με εικόνες σε περιβάλλον διαδικτυακής εφαρμογής. Ως εργασία για το σπίτι οι μαθητές, εμπνεόμενοι από την ποίηση του Ν. Καββαδία, προτρέπονται να φιλοτεχνήσουν έναν ζωγραφικό πίνακα, ο οποίος θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του τμήματος. Στο τέλος της δραστηριότητας η κάθε ομάδα αποθηκεύει σε συσκευή φορητής μνήμης (USB device) το φύλλο εργασίας. [333]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 4 η -5 η διδακτική ώρα: Ορίζεται ένας μαθητής ως εκπρόσωπος της κάθε ομάδας και αναλαμβάνει το ρόλο της παρουσίασης. Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια, κατά την οποία οι ομάδες ανταλλάσσουν απόψεις. Η διδάσκουσα συντονίζει το διάλογο, ενθαρρύνει, ανατροφοδοτεί. Στο τέλος της ώρας πραγματοποιείται η αξιολόγηση της εργασίας τόσο του τελικού αποτελέσματος όσο και της μαθησιακής διαδικασίας. Στο τέλος της 5 ης ώρας πραγματοποιείται η αξιολόγηση της εργασίας τόσο του τελικού αποτελέσματος όσο και της μαθησιακής διαδικασίας. Η διδάσκουσα κάνει επισημάνσεις στους μαθητές σχετικά με τον τρόπο εργασίας τους στις ομάδες. Παράλληλα, η σύνθεση των εργασιών θα οδηγήσει σε μια συνολική εργασία, που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του τμήματος από έναν μαθητή. 7. Φύλλα Εργασίας ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ατομικό: 1 η ώρα) Αφού απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, να συμπληρώσετε τον πίνακα. 1. Ποια συνήθεια των ναυτικών περιγράφεται στις 2 πρώτες στροφές; 2. Περιγράψτε σύντομα τη γάτα, όπως παρουσιάζεται στην 3 η και 4 η στροφή του ποιήματος. 3. Τι φοράνε οι ναυτικοί στο λαιμό στη γάτας; Για ποιο λόγο; Καταφέρνουν το σκοπό τους; 4. Σε ποιο σημείο του σώματος χτυπά τη γάτα η αρρώστια; Ποια είναι τα συμπτώματά της; 5. Ποιος από τους ναυτικούς πετάει τη γάτα στη θάλασσα; Γιατί το κάνει αυτό; 6. Γιατί οι ναύτες κρύβονται στην πλώρη; ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ 1 η Ενότητα η Ενότητα η Ενότητα 5 4 η Ενότητα 6 5 η Ενότητα ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ: Α 1. Θέλετε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Καββαδία; Επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες του περιοδικού Εστία και του Εκεβί: 572 Επιλέξτε Βιοχρονολόγιο Νίκου Καββαδία (Τάσος Κόρφης) Επιλέξτε Χρονολόγιο Να μελετήσετε σε αυτές βιογραφικά στοιχεία του Καββαδία και να συντάξετε το βιογραφικό σημείωμα του ποιητή, σημειώνοντας τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής του στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις ημερομηνίες που σας δίνονται: [334]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «Ν.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ:.» Αναζητήστε τα έργα του ποιητή Ν. Καββαδία στο διαδίκτυο, ενεργοποιώντας την υπερσύνδεση. Στη συνέχεια γράψτε στον πίνακα που ακολουθεί τους τίτλους των έργων του ποιητή, το λογοτεχνικό είδος, στο οποίο ανήκουν, και το έτος έκδοσης. ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 3. Αναζητήστε φωτογραφίες του ποιητή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα https://www.google.gr/ και δημιουργήστε ένα φάκελο, όπου θα τις αποθηκεύσετε. 4. Να φτιάξετε στο διαδικτυακό πρόγραμμα παρουσιάσεων μια παρουσίαση με τα βιογραφικά στοιχεία και την εργογραφία του Καββαδία, την οποία θα επενδύσετε με τις φωτογραφίες που βρήκατε. Κατόπιν, να την ανεβάσετε στο ιστολόγιο του τμήματος. [335]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ: Β 1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και επιλέξτε Νέα Ελληνική Εργαλεία Ηλεκτρονικά Λεξικά Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδης). Αναζητήστε τις παρακάτω λέξεις και στη συνέχεια συμπληρώστε τη σημασία τους στον πίνακα που ακολουθεί. ΛΕΞΕΙΣ φορτηγό βάρδια λαμαρίνα οκνή ρεμβασμός ράθυμα μπακιρένια γύρα ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Για τις λέξεις βάρδια, λαμαρίνα, γύρα ανατρέξτε επίσης στο Γλωσσάρι για την ποίηση του Νίκου Καββαδία και σημειώστε τη σημασία των λέξεων στα αντίστοιχα κενά του παρακάτω πίνακα. ΛΕΞΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ βάρδια λαμαρίνα γύρα Αφού συγκρίνετε τις σημασίες των τριών λέξεων που βρήκατε και στα δύο λεξικά, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: α. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποιητικής γλώσσας του Καββαδία; β. Ποιοι παράγοντες επέδρασαν, κατά τη γνώμη σας στη διαμόρφωση αυτής της γλωσσικής έκφρασης; 2. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση (Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας) Θησαυρός (Θησαυρός Λογοτεχνικών Όρων) και αναζητείστε τα Σχήματα λόγου. Αφού διαβάσετε τους σύντομους ορισμούς που δίνονται για τις λέξεις μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση, υπερβατό, προσπαθήστε να αναζητήσετε κάποια από αυτά στο ποίημα. 3. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και δημιουργήστε ένα συννεφόλεξο με τις έννοιες που αναζητήσατε στο ηλεκτρονικό λεξικό και τα σχήματα λόγου που βρήκατε. Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα της προσπάθειάς σας ως εικόνα στον υπολογιστή και στις συσκευές φορητής μνήμης που έχετε. Κατόπιν, αναρτήστε το στο ιστολόγιο του τμήματος. [336]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ: Γ 1. Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του Ψηφιακού Σχολείου και διαβάστε το ποίημα «Kuro Siwo» από τη συλλογή του Ν. Καββαδία Πούσι. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να ακούσετε το ποίημα μελοποιημένο από το Θ. Μικρούτσικο. Επίσης, μελετήστε το κείμενο του Κ. Ουράνη «Συλλογιέμαι τους ναυτικούς...». Σε συνδυασμό με τα στοιχεία του περιεχομένου του ποιήματος «Οι γάτες των φορτηγών» να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: α. Για ποιο λόγο πιστεύετε οι ναυτικοί έχουν μαζί τους ζώα στα ταξίδια; Ποια ανάγκη τους αναπληρώνει η επαφή με τα ζώα και ποια η συναισθηματική σχέση που αναπτύσσουν με αυτά; β. Τι νομίζετε ότι συμβολίζει η γάτα στο ποίημα «Οι γάτες των φορτηγών»; γ. Προσπαθήστε να σκιαγραφήσετε τον χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής των ναυτικών που, ταξιδεύουν με φορτηγά πλοία. 2. Λαμβάνοντας υπόψη σας και τα παραπάνω, μπορείτε να επισημάνετε τις ιδέες που προκύπτουν μέσα από το ποίημα «Οι γάτες των φορτηγών» και γενικότερα τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησης του Ν. Καββαδία; Επιβεβαιώνεται ο ανθρωποκεντρικός της χαρακτήρας; 3. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.text2mindmap.com/. Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη με τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Καββαδία και τις κύριες ιδέες που προκύπτουν από το ποίημα «Οι γάτες των φορτηγών», καθώς και τα δύο παράλληλα κείμενα που μελετήσατε σε σχέση με τη ζωή των ναυτικών. Αποθηκεύστε τον ως εικόνα στον υπολογιστή και στις συσκευές φορητής μνήμης που έχετε. Κατόπιν, αναρτήστε τον στο ιστολόγιο του τμήματος. 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ: Δ 1. Θα θέλατε να συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία για τα ποιήματα του Καββαδία που έχουν μελοποιηθεί; Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση και αναζητήστε μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου Καββαδία. α. Πόσα ποιήματά του καταχωρίζονται ως μελοποιημένα; β. Ποιοι έχουν μελοποιήσει το ποίημα «Οι γάτες των φορτηγών»; γ. Ακούγοντας το τραγούδι, θεωρείτε ότι η μελοποίηση αυτή εναρμονίζεται με το περιεχόμενο του ποιήματος; 2. Επισκεφτείτε το άρθρο Ο μελοποιημένος Νίκος Καββαδίας, 33 χρόνια μετά... Να αναζητήσετε τους τρεις δίσκους που περιέχουν αποκλειστικά μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου Καββαδία. Στη συνέχεια, να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και να αποθηκεύσετε ως εικόνα τα εξώφυλλα των δίσκων αυτών σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας. Η ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΑ CD ΕΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΣΚΟΣ [337]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 3. Να αναζητήσετε στο άρθρο Τα μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου Καββαδία ποιήματα του Καββαδία, που μεμονωμένα εντοπίζονται μελοποιημένα σε δίσκους διαφόρων συνθετών και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. Η ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΕΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ 1983 Φάτα Μοργκάνα, Πούσι, Αρμίδα, Μουσώνας, Σταυρός του Νότου, Θεσσαλονίκη ΙΙ, Νανούρισμα, Μαραμπού Καραντί Γράμμα σ' έναν ποιητή 1989 Μ. Κωχ 2004 Παραλληλισμοί Γ. Σπανός-Κ. Καράλης Λ. Παπαδόπουλος-Αρλέτα Χ.&Π. Κατσιμίχας Michael Montanaro-Ν. Βενετσάνου 4. Να αναζητήσετε στις αναρτήσεις του ιστολογίου του τμήματος το λεύκωμα του Γιώργου Κόρδη Λένε για μένα οι ναυτικοί... Εικαστικές αναφορές στην ποίηση του Νίκου Καββαδία (εκδ. Αρμός). Να επιλέξετε όποιες από τις φωτογραφίες σας αρέσουν και να τις αποθηκεύσετε ως εικόνα σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας. Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες αυτές καθώς και τα εξώφυλλα δίσκων, που έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει, να φτιάξετε μια παρουσίαση στο πρόγραμμα παρουσιάσεων (PowerPoint). Να επενδύσετε μουσικά την παρουσίασή σας με το τραγούδι «Οι γάτες των φορτηγών», το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας, και να την αναρτήσετε στο ιστολόγιο του τμήματος. 5. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε όσον αφορά την απήχηση της ποίησης του Καββαδία σε πρόσωπα που υπηρετούν μιαν άλλη μορφή τέχνης (της μουσικής ή της ζωγραφικής), και πώς την ερμηνεύετε (αυτήν την απήχηση); [338]

11 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ: Ε Φαντάζομαι ότι πολλοί από σας γνωρίζετε αρκετά πράγματα για τις γάτες ή ακόμη έχετε και στην κατοχή σας κάποια. Πόσα όμως στοιχεία αγνοούμε ακόμα γι αυτό το τόσο αγαπημένο ζώο; Έχετε περιέργεια να μάθετε; 1. Αναζητήστε στην ιστοσελίδα https://www.google.gr/ εκφράσεις και παροιμίες που σχετίζονται με τη γάτα. 2. Επισκεφτείτε το ιστολόγιο Παιδίον Τόπος και μελετήστε στοιχεία της ιστορίας της γάτας. Καταγράψτε εδώ αυτά που θεωρείτε σημαντικότερα. 3. Να αναζητήσετε προλήψεις σχετικά με τις γάτες στην ιστοσελίδα Μπορείτε να αναφέρετε και κάποιες προλήψεις των ναυτικών σε σχέση με τα ζώα αυτά; 4. Τι θα λέγατε να θυμηθούμε αγαπημένες γάτες από τον κόσμο του παραμυθιού ή των κινουμένων σχεδίων; Αναζητείστε πληροφορίες και εικόνες στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα https://www.google.gr/ και αποθηκεύστε τις εικόνες σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας. 5. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μουσείου Γάτας στο Άμστερνταμ. Αν θέλετε, επιλέξτε ως επιθυμητή γλώσσα την αγγλική. Κατόπιν, πατήστε στην καρτέλα Virtual Tour και περιηγηθείτε εικονικά στις αίθουσες του Μουσείου. Επιλέξτε όσα από τα έργα σας αρέσουν και αποθηκεύστε τα ως εικόνες σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας. 6. Αναζητήστε στην ιστοσελίδα τραγούδια που σχετίζονται ή αναφέρονται στη γάτα. Αντιγράψτε τους υπερσυνδέσμους εδώ, ώστε να συγκεντρώσετε το υλικό σας. Κατόπιν, παρουσιάστε τη μουσική συλλογή σας στο ιστολόγιο του τμήματος. 7. Ανοίξτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων (PowerPoint). Καταγράψτε σε διαφάνειες τα αποτελέσματα της έρευνάς σας από τις παραπάνω δραστηριότητες, βάζοντας κατάλληλες εικόνες που αντλήσατε από το διαδίκτυο ή από το Μουσείο Γάτας. Μπορείτε να συνοδεύσετε την παρουσίασή σας με μουσική από τη συλλογή που φτιάξατε στην προηγούμενη δραστηριότητα. Ανεβάστε την στο ιστολόγιο του τμήματος. [339]

12 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ: ΣΤ Α. Στην φωτογραφία απεικονίζεται «από τους ναύτες ένας, αυτός οπού 'δε πράματα στη ζήση του φριχτά», όπως λέει ο Καββαδίας στο ποίημα «Οι γάτες των φορτηγών». Ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε το προφίλ του ναύτη αυτού. Πρώτα, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, ώστε να σχηματίσετε μια εικόνα γι αυτόν. 1. Το όνομα και η ηλικία του 2. Σύντομη περιγραφή του σωματότυπου (ύψος, βάρος, σχέση κορμούάκρων) 3. Τόπος διαμονής/συνθήκες διαβίωσης 4. Οικογενειακό προφίλ 5. Οι σχέσεις με τα μέλη της οικογένειάς του 6. Φίλοι και σχέσεις με τους γύρω του 7. Εργασία/καθημερινές δραστηριότητες 8. Πώς του αρέσει να ντύνεται 9. Αγαπημένη του ανάμνηση 10. Αγαπημένο φαγητό 11. Θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του 12. Αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα του 13. Του αρέσει να αστειεύεται με 14. Τι γνώμη έχουν οι γύρω του γι αυτόν 15. Τι γνώμη έχει ο ίδιος για τον εαυτό του; 16. Φιλοδοξίες για το μέλλον 17. Μία φράση που συμπυκνώνει τη στάση του απέναντι στη ζωή 18. Αν ρωτούσατε το πρόσωπο αυτό για το μεγαλύτερο του όνειρο στη ζωή, τι θα σας απαντούσε; 19. Από όλα τα προηγούμενα, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του χαρακτήρα αυτού, εκείνο που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη; 20. Οι αναγνώστες θα συμπαθήσουν το πρόσωπο αυτό ή θα το αντιπαθήσουν; Β. Στη συνέχεια, με βάση το προφίλ του ήρωα που δημιουργήσατε, θέλετε να αφηγηθείτε μια ιστορία που να δικαιολογεί το χαρακτηρισμό «από τους ναύτες ένας, αυτός οπού 'δε πράματα στη ζήση του φριχτά»; (Τι φριχτά πράματα μπορεί να έχει ζήσει; Πότε συνέβησαν αυτά; Πόσο αυτές οι εμπειρίες του έχουν αλλάξει και καθορίσει τη ζωή και το χαρακτήρα;) Χρησιμοποιείστε την ιστοσελίδα για να φτιάξτε μια παρουσίαση της ιστορίας σας, την οποία μπορείτε να επενδύσετε με εικόνες από την ιστοσελίδα https://www.google.gr/. Ανεβάστε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στο ιστολόγιο του τμήματος. 8. Βιβλιογραφία Πηγές Γαραντούδης, Ε., Χατζηδημητρίου, Σ., Μέντη, Θ., (2005), Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ Επιμορφωτικό υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (2013), Τεύχος 1 (Έκδοση Γ ): Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΙΤΥΕ [340]

13 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιμορφωτικό υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (2010), Τεύχος 3 (Έκδοση Β ): Κλάδος ΠΕ02. Πάτρα : ΙΤΥ Καββαδίας, Ν., (2010). Πούσι. Αθήνα: Άγρα Καββαδίας, Ν., (2013). Μαραμπού. Αθήνα: Άγρα Ματσαγγούρας, Η., (1990). Ομαδοκεντρική Διδασκαλία και Μάθηση: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας κατά Ομάδες. Αθήνα: Γρηγόρη. Νικολαΐδου, Σ., (2009). Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες. Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Κέδρος Νικολαΐδου, Σ. & Γιακουμάτου, Τ., (2001). Διαδίκτυο και διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο κα πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους. Αθήνα: Κέδρος. Σολωμονίδου, Χ., (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Τράπαλης, Γ., (2010). Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καββαδία, Με ερμηνευτικά Σχόλια. Αθήνα: Άγρα Διαδίκτυο: Σχετικές Διευθύνσεις Περιήγησης: cnode= A%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF% ossari_a.htm C113/351/2368,9032/ C113/351/2368,9032/extras/texts/index08_17_parallilo_ouranis.html https://www.text2mindmap.com/ https://www.google.gr/ [341]

14 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το παρόν διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία αξιοποιεί συνδυασμό διδακτικών στρατηγικών και εμπλέκει σημαντικά τις ΤΠΕ. Παράλληλα, με την ποικιλία των δραστηριοτήτων, που προτείνει, ευελπιστεί ότι θα κινητοποιήσει ικανοποιητικά τους μαθητές και θα τους ελκύσει την προσοχή. [342]

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με θέμα: «Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση» Χριστίνα Αραμπατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής»

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» Αντωνιάδου Α. Μαρία Δασκάλα, 1 ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου marantoniadou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νικόλαος Κούκης, Φιλόλογος ΠΕ02 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς Κηφισιά, 18/04/2015 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Πάμε Μουσείο; Διδακτική πρόταση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου»

«Πάμε Μουσείο; Διδακτική πρόταση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Πάμε Μουσείο; Διδακτική πρόταση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου» Σουλτάνα Ζουρνατζή 1, Χρυσούλα Μπογδάνη 2, Ζηνοβία Παπάζογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Διαβάστε περισσότερα

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου «Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου Σημανδράκου Χρύσα 1, Ζέττα Βασιλική 2 1 Φιλόλογος,3 ο Γυμνάσιο Μίκρας kglezou@di.uoa.gr 2 Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γνωριμία με τα κειμενικά είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο Γυμνάσιο Μαλακοπής Θεσσαλονίκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας Φλουρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ζέττα Φιλόλογος Δ.Ε.Ν. Σερρών siliazet@gmail.com. Περίληψη -688-

Βασιλική Ζέττα Φιλόλογος Δ.Ε.Ν. Σερρών siliazet@gmail.com. Περίληψη -688- «Ένα Ανδρόγυνο στην κλασσική Αθήνα»Ένα Διαθεματικό Σενάριο Διδασκαλίας με χρήση των ΤΠΕ για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από μτφρ. Β Γυμνασίου Βασιλική Ζέττα Φιλόλογος Δ.Ε.Ν. Σερρών siliazet@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Το πρόγραμμα του εργαστηρίου Βασίλης Βασιλειάδης: Εισαγωγή στη θεματική του εργαστηρίου Αλεξάνδρα Γερακίνη: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα ζώα του τόπου μου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τα ζώα του τόπου μου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ανδρέας Ντέλλας ΚΣΕ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση της καθηγήτριας Νατάσας Καραγιαννίδου. Τάξεις: Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου

Διδακτική πρόταση της καθηγήτριας Νατάσας Καραγιαννίδου. Τάξεις: Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου Διδακτική πρόταση της καθηγήτριας Νατάσας Καραγιαννίδου ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ Τάξεις: Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου Σχετικά διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική γλώσσα ( Τάξη Α Γυμνασίου, Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ:ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ροή της γενετικής πληροφορίας»

«Η ροή της γενετικής πληροφορίας» «Η ροή της γενετικής πληροφορίας» Δαρδιώτη Αντωνία 1, Φανουριάκης Δημήτριος 2, Χατζησάββας Γεώργιος 3 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Βιολόγος dardioti@gmail.com 2 Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ «Ο κόσμος των βιβλίων» ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές/-τριες της Πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ Χριστίνα Μεγαλομύστακα Φιλόλογος, Παλλατίδειο Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου Σερρών megaxristina@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Νεροδραστηριότητες»

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕ ΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕ ΙΑΣΗ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Χρηστίνα Φωτοπούλου 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕ ΙΑΣΗ «Μπολιβάρ: Το πορτρέτο ενός διαχρονικού αγωνιστή» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Νεοελληνική Λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας και η έξωση του Όθωνα (1862)»

«Η περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας και η έξωση του Όθωνα (1862)» «Η περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας και η έξωση του Όθωνα (1862)» Καρύτσα Αντιγόνη Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Γυμνάσιο & Λυκ.Τάξεις Βερδικούσας Λάρισας ant_karytsa@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Τάξη: Β Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών»

«Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών» «Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών» Της Καρύδα Πασχαλιάς, ΠΕ02, υπεύθυνης της Σχολ. Βιβλιοθήκης του 3 ου Γ/σίου Σταυρούπολης. (Εισήγηση στην ενημερωτική συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα