ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ"

Transcript

1 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ κωδ.1518 ISSN: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ καλή λευτεριά πατρίδα μου

2 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 2 Σμύρνη, Ἐθνική Ἑορτή τά παιδιά μας θά λένε: ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ὅπως τώρα λέμε ἐμεῖς: ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ! 2/ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

3 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:27 PM Page 3 Αν κάποιος ρωτήσει, ποιές πόλεις ἔχουν σήμερα τούς περισσότερους Ἕλληνες κατοίκους, ἡ ἀπάντησή μας εἶναι εὔκολη καί αὐτονόητη: Ἡ Ἀθήνα, ἡ Θεσσαλονίκη... Ἐλάχιστοι ὅμως θά σκέφτονταν τή Μελβούρνη τῆς Αὐστραλίας, ὅπου ὑπάρχουν περισσότεροι ἀπό Ἕλληνες! Ἄν πάλι μᾶς ρωτήσουν ποιές πόλεις εἶχαν τούς περισσότερους Ἕλληνες κατοίκους πρίν ἀπό 100 χρόνια, οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς θά βρεθοῦμε σέ ἀπορία καί ἡ ἀπάντηση θά μᾶς κάνει νά σαστίσουμε: Στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα, ἡ πολυπληθέστερη πόλη σέ Ἕλληνες ἦταν ἡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ἔστω καί κάτω ἀπό τούς Τούρκους) πού εἶχε περίπου , ἐνῶ ἡ δεύτερη ἦταν ἡ ΣΜΥΡΝΗ (ἔστω καί Τουρκοκρατούμενη) πού ξεπερνοῦσε τίς !!! Τήν ἴδια περίοδο ἡ Ἀθήνα μόλις ἔφθανε τίς , ἐνῶ ἡ Θεσσαλονίκη δέν ἀριθμοῦσε περισσότερους ἀπό Ἕλληνες. Μέχρι τό 1922 περισσότεροι ἀπό 3 ἑκατομμύρια Ἕλληνες ζοῦσαν ἔστω καί σκλαβωμένοι σέ πόλεις καί χωριά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ Πόντου καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, μέρη τῆς σημερινῆς Τουρκίας μέ πανάρχαια Ἑλληνική Ἱστορία, ὅπου κυριαρχοῦσαν οἰκονομικά καί κατάφερναν νά διατηροῦν τήν πολιτιστική τους κληρονομιά. Τότε ἔλαβε χώρα ἡ μεγαλύτερη καταστροφή πού γνώρισε ὁ Ἑλληνισμός στήν ἱστορία του! Τότε τό Γένος μας δέν ἔχασε ἁπλῶς ἕνα τμῆμα του, ἀλλά στήν κυριολεξία ἀπώλεσε τόν μισό Tοῦ Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Τρίκορφο Φωκίδος 23/4/2010 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ / 3

4 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:27 PM Page 4 ἑαυτόν του!!! (Κατά διάφορους ὑπολογισμούς, οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κράτους ἦταν περίπου ἄλλοι τόσοι). Δέν ἐπρόκειτο ἁπλώς γιά ὑποδούλωση, ἀλλά γιά γενοκτονία καί ξεριζωμό μέ ἐνάμιση ἑκατομμύριο νεκρούς καί ἁγνοούμενους καί ἄλλους τόσους πρόσφυγες. Ἔτσι, μιλᾶμε γιά τίς Χαμένες Πατρίδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού ἀποτελοῦσε ὡς τότε τό ἕνα ἀπό τά δύο πόδια τοῦ Ἑλληνισμοῦ... Καί ὅμως δέν γνωρίζουμε ἤ δέν καταλάβαμε τή σημασία αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς καταστροφῆς. Ἡ ἐπίσημη πολιτική τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας μέ τήν ἄθλια παιδεία, μᾶς ὁδήγησε στή λήθη καί στήν ἄγνοια!!! Γιατί οἱ διεθνιστές καί οἱ προδότες ἤξεραν ὅτι ἡ θυσία τῶν Μικρασιατῶν δέν ἔχει καμμία ἀξία ἄν δέν μᾶς διδάξει τά λάθη μας. Μιά νέα συμφορά πού χτύπησε τό Ἔθνος μας ἦταν ὁ πόλεμος τοῦ 1940 καί ἀμέσως μετά ὁ ἐμφύλιος πόλεμος, ὅπου ἑκατοντάδες χιλιάδες νέοι καί νέες ἀποδεκατίστηκαν στό βωμό τῆς εὐρωπαϊκῆς κυριαρχίας. Ἄλλη μιά τραγωδία ἀποδεκατίζει τή νεολαία μας κατά τή διάρκεια , ὅταν ὁδηγήθηκαν Ἕλληνες νά μεταναστεύσουν στό ἐξωτερικό. Τότε, τό 90% τῶν γυναικῶν ἀναπαραγωγικῆς ἡλικίας ἔφυγαν ἀπό τή χώρα μας. Ἔτσι ἄδειασαν τά χωριά μας καί οἱ πόλεις μας. Ἡ Ἑλλάδα ἕκτοτε κατάντησε χώρα γερόντων. Σήμερα διαδίδουν τήν ἄποψη ὅτι ἠ ἱστορία εἶναι ζήτημα νομοθεσίας καί ὄχι ἐλεύθερης ἔρευνας. Ἀντί νά ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια, ἐπιχειροῦν νά τήν ὁρίσουν καί νά μᾶς τή διδάξουν ἀπό τήν ἀρχή. Χρησιμοποιώντας πολιτικούς-πιόνια, προωθοῦν τακτικές ἀφελληνισμοῦ ὅπως τό Σχέδιο Ἀνάν γιά τήν Κύπρο, οἱ ἀναγνωρίσεις Τουρκικῆς καί Μακεδονικῆς μειονότητας, ἡ χρηματοδότηση ἀνθελληνικῶν Μ.Κ.Ο. (Μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων), ἡ ὀλέθρια διαπολιτισμική ἐκπαίδευση. Προδοτικές ἡγεσίες διεφθαρμένων πολιτικῶν χρησιμοποιήθηκαν γιά νά καταχρεώσουν τό κράτος, ὥσπου νά καταντήσει ἡ Ἑλλάδα εὐάλωτη στή λεηλασία τῶν μεγαλοτραπεζιτῶν καί νά χρεοκοπήσει!!! Τήν ἴδια στιγμή στήν Ἀμερική δίνει ἐλεύθερη βίζα γιά νά μεταναστεύσει ὁ νέος Ἕλληνας πού θά πτωχεύσει ἤ θά ἀπολυθεῖ ἀπό τή θέση ἐργασίας του. Ἔτσι οἱ παράνομοι ἤ νόμιμοι μετανάστες θά μείνουν στή χώρα μας, ἐνῶ ἐμεῖς θά ἀναζητήσουμε τήν ἐλπίδα πάλι στό ἐξωτερικό. Τό σχέδιο ἐξόντωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ὁλοφάνερο, μόνο τυφλοί δέν τό βλέπουν. Τώρα φθάνουν καί στή φάση τοῦ ξεκοκκαλίσματος: Μέ τό «ΣΧΕ- ΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ὁραματίζονται τό διαμελισμό τῆς χώρας, πού θέλουν νά πετύχουν δίνοντας στούς ξένους κατοίκους τῆς χώρας μας τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ! Ὁ «Καλλικράτης» μετατρέπει ἕνα ἐθνικό κράτος σέ συνομοσπονδία ἡμιαυτόνομων περιφερειῶν μέ τοπική Βουλή, πού μπορεῖ εὔκολα νά ζητήσουν ἔπειτα αὐτονόμηση!!! Δίνοντας τήν ἰθαγένεια στούς λαθρομετανάστες, δημιουργοῦν στήν ἐπαρχία ξένους μέ δικαιώματα, ἀπό ψῆφο μέχρι ἰδιοκτησία. Ἡ ἀνοχή τῶν Ἑλλήνων ἐπαρχιωτῶν σέ ξένους μέ δικαιώματα θά ἀνοίξει τίς πόρτες καί στούς ὑπόλοιπους ξένους, οἱ ὁποῖοι θά ἔρθουν νά «ἀναπτύξουν» τό πρώην δημόσιο κεφάλαιο! Ἔτσι θά μονιμοποιηθεῖ ἡ κατάκτηση τῆς χώρας καί οἱ Ἕλληνες θά γίνουμε μειονότητα μέσα στήν ἴδια μας τήν πατρίδα... Ἡ Θράκη εὔκολα θά γίνει τό νέο «Κόσοβο»... θά ἀκολουθήσει ἡ Μακεδονία... Οἱ Ἀμερικανοί ἤδη πιέζουν γιά τήν ἀναγνώριση Τουρκικῆς μειονότητας στή Θράκη. Θά ἀκολουθήσει ἡ Κρήτη πού θά εἶναι ὁ ἑπόμενος λαχταριστός στόχος. Εἶναι τό ἀεροπλανοφόρο τῆς Μεσογείου, ἔχει πετρέλαια ἀνεκμετάλλευτα, ἔχει τουρισμό... Γιατί νά μήν ξεπουληθεῖ, ὅπως ἔχασε ἡ Σερβία τό Μαυροβούνιο; Μιά νέα καταστροφή -ἴσως ὁλοκληρωτική πιά- φθάνει μπροστά μας. Οἱ ἡγέτες, μᾶς ξεπουλᾶνε!!! Ἄν ἡ Δικαστική Ἐξουσία δέν προστατέψει τό Σύνταγμα, ἄν ὁ λαός δέν ἀφυπνισθεῖ, τότε τά παιδιά μας αὔριο θά λένε: «Οἱ γονεῖς μας ἦταν Ἕλληνες», ὅπως τώρα λέμε ἐμεῖς «οἱ παπποῦδες μας ἦταν Μικρασιάτες»!. Δηλώσεις Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη γιά τό Νομοσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ μέ ἀφορμή σχετικό ἄρθρο ἐφημερίδος μέ τόν τίτλο 13 πρωθυπουργοί Ἡ Δύση πέτυχε τή διάλυση τῆς Σερβίας μέ πόλεμο. Τότε ὅλοι λέγαμε, ἔρχεται ἡ δική μας ἡ σειρά... Φύλαξε ὁ Θεός καί ὁ πόλεμος δέν ἦλθε... Ἡ Δύση ὅμως δέν ἄλλαξε σχέδια γιά τήν Ἑλλάδα. Ὁ ἀγωγός Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολη - Ἡγουμενίτσα μέ τίς συμφωνίες πού εἶχαν ὑπογραφεῖ, ἀπέτρεπαν τόν διαμελισμό τῆς Ἑλλάδας, διότι ἡ συμφωνία προέβλεπε δυναμική ἐπέμβαση Ρωσίας σέ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς χώρας μας κινδύνευε ὁ ἀγωγός της... Ἡ Δύση ὅμως πέτυχε καί ὁ ἀγωγός σχεδόν σταμάτησε... Ἔτσι ὅλα τά πεδία εἶναι ἀνοικτά πάλι. Ὁ διαμελισμός τῆς Ἑλλάδος μέ πόλεμο δέν εἶναι τόσο ἐφικτός.. Ἔτσι βρῆκε ἡ Δύση τόν τρόπο. Δημιουργοῦν 13 κρατίδια (σχέδιο Καλλικράτη) μέ ἀνάλογες Κυβερνήσεις, περιορισμένων δυνατοτήτων τώρα στήν ἀρχή... γιά νά μήν ἀντιδράσει ὁ λαός μας. Ὅμως ὅλες οἱ κυβερνήσεις, οἱ νόμοι καί τά δικαιώματα πού ἔχουν ἀλλάζουν στό διάβα τοῦ χρόνου... Κάποτε π.χ. οἱ Βασιλεῖς εἶχαν τεράστια δύναμη, ἀλλά στήν πάροδο τοῦ χρόνου ἔγιναν μόνο διακοσμητικά στοιχεῖα... Τί θά συμβεῖ σέ 5, 10, 20 χρόνια μέ τά σημερινά νέα κρατίδια; Τί θά γίνει ὅταν ἡ Δύση δώσει ἐντολή στούς Κυβερνῶντες τήν χώρα μας νά παραχωρήσουν κι ἄλλα δικαιώματα στά κρατίδια; Θά ἀρνηθοῦν; Θά πᾶνε σπίτι τους, ὅπως ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση. Ὅποιος ἀντιδρᾶ βγαίνει ἀπό τή μέση... καί ἡ Δύση ξέρει τόν τρόπο καί τίς μεθόδους... Ἔτσι τώρα, βάζουν τίς βάσεις στήν Ἑλλάδα μας, δημιουργοῦν 13 κρατίδια καί σέ λίγα χρόνια... θά μιλᾶμε γιά αὐτονομία τοῦ κρατιδίου τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης (ὅπου ἔχει πολλούς μουσουλμάνους), τῆς Κρήτης κτλ, κτλ. Τό πιό σοβαρό εἶναι ὅτι σήμερα, στή βάση τοῦ σχεδίου (εἶμαι σίγουρος ὅτι εἶναι πρόταση τῆς Δύσης καί προσυμφωνήθηκε πρίν τίς ἐκλογές), συμφωνοῦν καί τά δύο μεγάλα φιλοδυτικά κόμματα. Τυχαῖο; Εἴμαστε ἐξάλλου ὑπάκουα παιδιά. Προσωπικά βλέπω ὅτι ἡ Δύση ξεκίνησε τόν διαμελισμό τῆς Ἑλλάδος ἔξυπνα καί ἀνώδυνα. Ἀλλά ὅλοι δέν τρῶμε κουτόχορτο... 4/ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

5 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:27 PM Page 5 Η ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ: Α) 14 καί 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ: 7.00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός καί Περιφορά Εἰκόνος. ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ: 7.00 π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία & ἀρτοκλασία. Β) 18 καί 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ: 7.00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός καί Περιφορά Εἰκόνος. ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ: 7.00 π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία & ἀρτοκλασία. Γ) 14 καί 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 6 μ.μ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός, Ἐγκώμια ἐνώπιον τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας & περιφορά Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας. ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 7 π.μ. Πανηγυρική ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία καί περιφορά τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγία ἡ Τρικορφιώτισσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ: α) β) blogs: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ (google) και γ) ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΡΟΚΑΔΕΣ (google) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΩΔ: 1518 ISSN ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΔΩΡΙΔΟΣ Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ -Τ.Κ τηλ /fax * ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ/ΝΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ * ΥΠ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΚΑΡΟΥΣΟΥ Π. * ΥΠ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: LETTRA, ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ * ΥΠΕΥΘ. ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0.03E * ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ * ΕΤΟΣ 28ον ΤΕΥΧΟΣ 148 * ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤΙΟΣ ἐξώφυλλο: Μία εἰκόνα χίλιες λέξεις... Καλή λευτεριά πατρίδα μου...

6 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:27 PM Page 6 ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη l Ἡ ἐθνική μας αὐτοκατάργηση, l οἱ εὐθῦνες τῶν ἡγετῶν μας l ὁ ρόλος τῶν Ἑβραίων τραπεζιτῶν & ἡ παγκόσμια κυριαρχία τους Παρῆλθε τουλάχιστον μιά 15ετία ἀπό τότε πού κυκλοφόρησε τό πρῶτο βιβλίο σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ γνωστοῦ μας ὁσίου Γέροντα Παϊσίου καί τά θαυμαστά γεγονότα τῆς ζωῆς του. Συγγραφέας τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ βιβλίου, ἔχοντας βαθιά βιωματική γνώση, εἶναι ὁ ἱερομόναχος Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου, ὁ ὁποῖος λίγο ἀργότερα ἐνημερώνοντας τόν λαό μας γιά τίς ὀλέθριες Συνθῆκες Σένγκεν, Μάαστριχτ καί Ἄμστερνταμ, κυκλοφόρησε καί τό βιβλίο του «Στή Δύση τῆς Ἐλευθερίας». Τό ἐξαιρετικό αὐτό κείμενο, κρούοντας ἰσχυρό κώδωνα κινδύνου γιά τίς ἐθνικές καί συνταγματικές ἐξουσίες πού ἐν ἀγνοία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μεταβιβάζονταν στίς Βρυξέλλες, συνταυτιζόταν τότε μέ τίς σχετικές ἐγκυκλίους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ἐξέφραζαν σφοδρή ἀνησυχία γιά τά τεκταινόμενα. Δυστυχῶς οἱ ἐξελίξεις ὁδήγησαν μέ ἀντιδημοκρατικές διαδικασίες ἀκριβῶς στή δύση τῆς ἐλευθερίας μας! Τά ἰσχυρά κέντρα ἐξουσίας τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔβαλαν τήν Ἑλλάδα στόν πολιτικό μονόδρομο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μέσα ἀπό τόν ὁποῖο φθάσαμε σέ οἰκονομικό ἀδιέξοδο καί κατ ἐπέκταση στό τραγικό σημεῖο νά ἀπειλεῖται ἡ ἐθνική μας κυριαρχία. Σήμερα ἡ χώρα μας βυθίζεται στά χρέη, οἱ πάντες χρωστοῦν καί ὅταν χρωστᾶς δέν εἶσαι κύριος καί δέν εἶσαι ἐλεύθερος! Ἀγωνισθήκαμε τότε γιά νά μήν φθάσουμε σ αὐτό τό σημεῖο, σ αὐτήν τήν κατάσταση πού εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι πολλές δεκαετίες πιό πρίν εἶχε δρομολογηθεῖ, σ αὐτό τό παιχνίδι πού καί μέ δική μας εὐθύνη παίξαμε οἱ Ἕλληνες, 6/ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

7 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:27 PM Page 7 ἔστω κι ἄν ἐνδόσαμε ἐν ἀγνοία μας, ἔστω κι ἄν δηλαδή μᾶς ἔπιασαν στόν ὕπνο... Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε ὅτι στίς δυσκολίες φωνάζουμε τό Θεό καί ζητοῦμε τή βοήθειά Του, ὅταν ἔχουν ἐξαντληθεῖ οἱ ἀνθρώπινες δυνατότητές μας, ζητοῦμε τήν παρέμβασή Του ἐκεῖ πού ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά κάνουμε κάτι. Ἐκεῖνο πού μποροῦμε καί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς οἱ κληρικοί, εἶναι νά βρισκόμαστε σέ ἐγρήγορση καί νά ἐνημερώνουμε τό λαό μας γιά ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, γιά τά σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἰς βάρος τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδας μας, νά μετανοοῦμε καί νά καλοῦμε τό λαό μας σέ εἰλικρινή μετάνοια, γιά νά ἀνατρέψει ὁ Θεός αὐτά τά ὀλέθρια σχέδια. Ὁ δρόμος τῆς μετανοίας καί τῆς ἐμπιστοσύνης στόν Κύριο εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά ἑλκύσει τό ἔλεός Του καί νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν ὀδυνηρή θέση, ὅπως ἔσωσε τή Νινευή ἀπό τήν καταστροφή. Ὅσο κι ἄν ἡ πνευματική μας κρίση εἶναι χειρότερη ἀπό τήν οἰκονομική, εἶναι ἀνάγκη νά στραφοῦμε στό Θεό μας γιά νά πάψουμε νά στερούμαστε τίς δωρεές τῆς Χάριτός Του καί νά γλιτώσουμε τά χειρότερα. Ἐμεῖς, ἀνθρωπίνως θά καταθέσουμε λίγες σκέψεις παρατηρώντας τά γεγονότα γύρω μας. Ἡ πατρίδα μας ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια ἀντιμετωπίζει τήν τραγική ἐθνική της αὐτοκατάργηση μέ τίς πολιτικές πού ἀκολουθοῦνται. Ἡ ἐνορχηστρωμένη διάλυση τῆς Παιδείας μας, πού ἀπό ἐθνική ἔγινε εὐρωπαϊκή (εὐρωπαϊκός προσανατολισμός), τώρα εἶναι διαπολιτισμική καί βαδίζουμε γιά παγκοσμιοποιημένη παιδεία, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τά ἤθη, τίς ἀξίες καί τίς παραδόσεις τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μας, ἡ ἀδιαφορία γιά τό δημογραφικό, τό ὀργανωμένο ἄνοιγμα στή λαθρομετανάστευση, ἡ διαφθορά στήν πολιτική καί δημόσια ζωή, ἡ κατασπατάληση καί καταλήστευση τῶν δημοσίων ταμείων, οἱ ὑποχωρήσεις στά ἐθνικά θέματα, ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας μας, τό ψεῦδος τῆς ἐνημέρωσής μας, ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας καί κάθε φωνῆς πού ἀντιστέκεται στή λαίλαπα τῆς παγκοσμιοποίησης, τοῦ καταναγκασμοῦ καί τοῦ ἐλέγχου, ὅλα αὐτά συνθέτουν τή θλιβερή εἰκόνα τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας μας. Ὅλα αὐτά εἶναι σκαλιά τῆς πτώσης μας, τῆς πορείας πού σχεδόν ἀδιαμαρτύρητα δεχθήμακε νά ζοῦμε. Ὅλα αὐτά εἶναι φαινόμενα πού δεικνύουν τόν ἀποπροσανατολισμό μας καί τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τά ἰδανικά τοῦ Γένους μας, ἀπό τόν ἴδιο τό Χριστό μας πού εἶναι Φῶς, πού μᾶς δίνει σαφή εἰκόνα γιά ὅλα τά πράγματα, Τό Κράτος ἀπό τήν Ἐκκλησία ἔχει τόν τελευταῖο αἰῶνα ἀπορροφήσει τό 96% τῆς περιουσίας της. τήν ὁποία χάσαμε, βυθιζόμενοι στά σκοτάδια τῆς ἀνοησίας μας. Σήμερα ἔχουμε χρήματα γιά τή Γιοροβίζιον, τά καρναβάλια, τίς ἐκδηλώσεις τοῦ ἠθικοῦ μας ἐξευτελισμοῦ, ἀλλά κόψαμε γιά οἰκονομικούς δῆθεν λόγους τούς ἐθνικούς ἑορτασμούς καί τίς παρελάσεις σέ ὅλες τίς πρεσβεῖες μας καί τά προξενεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ, καταργήσαμε τά ἅρματα στίς ἐγχώριες παρελάσεις, περιορίσαμε τίς πτήσεις πού μεταφέρουν τό Ἅγιο Φῶς τήν ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης! Σήμερα ζητιανεύουμε ἀπό τίς ΗΠΑ γιά νά μποροῦμε νά χρεωθοῦμε περισσότερο καί λαμβάνουμε σάν διαμάντι τό ψωροκόκκαλο τῆς ἐλεύθερης εἰσόδου χωρίς βίζα, πού θά αὐξήσει πιθανότατα τήν αἱμορραγία τοῦ ἔθνους μας, τή στιγμή πού ὅλοι γνωρίζουν πιά ὅτι ποτέ δέν θά μπορέσουμε νά ἀφομοιώσουμε τούς μετανάστες. Καί νά πού ἀμέσως (ὅπως ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος») ἡ Ἀμερική ζήτησε ἐπειγόντως τήν ἀναγνώριση Μακεδονικῆς καί Τουρκικῆς μειονότητας στήν Ἑλλάδα! Ἀπό τήν ἄλλη, ὁ λαός μας συνεχίζει νά ἀποχαυνώνεται τηλεοπτικά καί νά πιέζεται οἰκονομικά, συγκεντρώνοντας τήν προσοχή του μόνο στό πορτοφόλι καί στήν καλουπωμένη, ἤδη ἐλεγχόμενη ζωή του, πού ἀπειλεῖται. Ἐκεῖνοι πού ἐξουσιάζουν κρυφά, πίσω ἀπό τίς μαριονέτες τῆς τηλεόρασης, ἐκεῖνοι πού καθίζουν τούς πολιτικούς μας στίς θεσοῦλες τους, ξέρουν καλά ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν θά ἀποκτήσουν ποτέ ὑπευθυνότητα καί τό αἴσθημα τοῦ πατριωτισμοῦ δέν θά ὑπερισχύσει, ἄν δέν δοῦν νά ἐπιβάλλεται δικαιοσύνη καί νά ξεκινᾶ τό κοινοκύρεμα ἀπό τούς ἡγέτες, τούς ὑψηλά ἱσταμένους καί τούς κατέχοντες. Ἄ ν θέλουν οἱ πολιτικοί μας νά σώσουν τήν χώρα, εἶναι ἁπλό: Ἄς τολμήσουν νά ἐπιβληθοῦν σέ ὅσους μέσα στή γενική κατάρρευση κερδίζουν! Κι ἄς ἐρευνήσουν μέ πραγματική ἐφαρμογή τοῦ πόθεν ἔσχες πόσοι ὑπουργοί καί βουλευτές θησαύρισαν στήν πολιτική τους καριέρα, πόσοι δηλαδή μπῆκαν φτωχοί καί ἔγιναν πάμπλουτοι! Ἄς δεσμευθεῖ ἀμέσως ἡ περιουσία τους σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό καί ἄς γυρίσουν τά χρήματα στά ταμεῖα τοῦ κράτους. Ὅπου βρεθεῖ παράνομος πλουτισμός, κλοπή δημοσίου χρήματος, φοροδιαφυγή, σέ πολιτικούς ἤ ἐπιχειρηματίες, ἀλλά καί σέ κληρικούς ἤ μοναχούς πού μπῆκαν στήν Ἐκκλησία γιά τό χρυσό καί ὄχι γιά τόν Χριστό, τό δίκαιο ἀπαιτεῖ νά δεσμευτεῖ ἡ περιουσία τους καί ἄν ἔχει μεταβιβασθεῖ, νά γίνει δέσμευσή της ἀπό τά συγγενικά τους πρόσωπα. Ἔπειτα, ἄς σκεφθοῦν οἱ πολιτικοί μας, ὅτι ἡ πατρίδα βρίσκεται σέ κίνδυνο ἐξαιτίας τους καί λόγω τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν τους ἐπί δεκαετίες, ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν! Ἄς ἀποδείξουν λοιπόν ὅτι τήν ἀγαποῦν καί, κατά τό παράδειγμα τῶν παλαιῶν εὐεργετῶν, ἄς δώσουν τήν περιουσία ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ / 7

8 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:27 PM Page 8...ἄς σταματήσει ἐπιτέλους τό θέατρο μέ τούς «κερδοσκόπους» πού κερδίζουν τόν πλοῦτο τῆς πατρίδας μας καί τίς «ἀγορές» καί τούς «οἴκους» πού μᾶς δανείζουν, σκλαβώνοντάς μας μέ τεράστια ἐπιτόκια καί ὅλοι τους δέν ἔχουν ὀνόματα!! Ἄς ἐξηγήσει κάποιος σέ ὅλους ὅτι πρόκειται γιά μεγαλοτραπεζίτες τοκογλύφους πού ἔχουν σχεδόν ὅλοι κοινό χαρακτηριστικό τήν ἑβραϊκή τους καταγωγή. τους στό ἔθνος, τώρα, τήν ὥρα τῆς ἀνάγκης, ἄς γίνουν νέοι εὐεργέτες δοξάζοντας τή μνήμη τους. Ἄν ἐκεῖνοι δέν δείξουν τέτοια δείγματα φιλοτιμίας, τότε γιατί νά τήν πληρώσει ὁ λαός; Γιατί νά στερηθεῖ ὁ φτωχός; Γιά νά σωθεῖ ἕνα κράτος πού θά ξανακλέψουν οἱ κρατοῦντες; Γιατί καί οἱ τράπεζες πού τά κέρδη τους τήν τελευταία δεκαετία εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα καί μεγαλύτερα ἀπό τά κέρδη τῆς χώρας, δέν ἐπιστρέφουν τά 25 δις πού πῆραν, ἀφοῦ ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο τούς δόθηκαν δέν εὐδοκίμησε; Τέλος, ἄς ἀφήσουν πιά οἱ τηλεκράχτες τήν προπαγάνδα κατά τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τήν ὁποία τό κράτος ἔχει τόν τελευταῖο αἰῶνα ἀπορροφήσει τό 96% τῆς περιουσίας της, ἀφήνοντάς την σχεδόν ρακένδυτη! Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τούς γνωρίζοντες, ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται ἀπό τά στοιχεῖα πού κάθε φιλαλήθης ἔρευνα εὔκολα μπορεῖ νά φέρει στό φῶς. Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε ἔθρεψε τό κράτος μας καί τό λαό μας ὑλικά καί πνευματικά καί ὁ λαός εἶναι ἡ δύναμή της. Τό φιλανθρωπικό της ἔργο, πού δέν συγκρίνεται μέ κανενός ἄλλου φορέα ἤ ὀργανισμοῦ σέ μέγεθος καί ἀξία, θά περιοριστεῖ εἰς βάρος τοῦ λαοῦ ἄν ἡ περιουσία της φορολογεῖται καί δεσμεύεται. Ἀκόμη, ἡ φωνή της θά κατασιγασθεῖ ἀκόμη περισσότερο πρός χαρά τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἔθνους. Γι αὐτό τό λόγο ἄλλωστε, μέ σκάνδαλα ἀνύπαρκτα καί ὑπαρκτά ἀμαυρώνεται ἡ εἰκόνα της στά μάτια τοῦ λαοῦ μας. Ὅλα αὐτά βέβαια δέν θά γίνονταν ἄν κυβερνούσαμε ἐμεῖς στή χώρα μας. Ὑπογράφοντας τίς συνθῆκες τοῦ ξεπουλήματός μας, φθάσαμε ἕως ἐδῶ κατά τό «ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται». Καί ἄς σταματήσει ἐπιτέλους τό θέατρο μέ τούς «κερδοσκόπους» πού κερδίζουν τόν πλοῦτο τῆς πατρίδας μας καί τίς «ἀγορές» καί τούς «οἴκους» πού μᾶς δανείζουν, σκλαβώνοντάς μας μέ τεράστια ἐπιτόκια καί ὅλοι τους δέν ἔχουν ὀνόματα!! Ἄς ἐξηγήσει κάποιος σέ ὅλους ὅτι πρόκειται γιά μεγαλοτραπεζίτες τοκογλύφους πού ἔχουν σχεδόν ὅλοι κοινό χαρακτηριστικό τήν ἑβραϊκή τους καταγωγή. Καί αὐτό θά ἦταν ἄνευ σημασίας, ἄν δέν εἶχαν οἱ Ἑβραῖοι καί κοινή θρησκευτικοπολιτική ἰδεολογία καί κοινό ὅραμα: Τήν Παγκόσμια κυριαρχία, ὑπό τήν ἡγεσία τους... μέ ὁποιαδήποτε μορφή αὐτή ἔρχεται. Ὅποιος θεωρήσει ὅτι αὐτό εἶναι αὐθαίρετο συμπέρασμα, ἄς ἐρευνήσει διεθνῆ γεγονότα καί δηλώσεις τους, καί θά ἀνακαλύψει τίς ἀλήθειες πού πολλοί γνωρίζουν, ἀλλά δυστυχῶς ἐλάχιστοι μαρτυροῦν. Ἄν δέν λάβουμε ὑπόψη μας αὐτά, ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή, τή δύση τῆς ἐλευθερίας μας θά ἀκολουθήσει ἀνελεύθερο σκοτάδι, ὅποια μορφή κι ἄν θά ἔχει αὐτό. Ἄς ἀφυπνισθοῦμε τώρα, ἐνημερώνοντας ὅλους τούς γύρω μας καί ἄς ἀντιδράσουμε, ὁ καθένας μέ τόν τρόπο καί τήν φώτισή του. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ στίς κατασκηνώσεις τοῦ Τρικόρφου Μ Ἁ 8/ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ: 29 ΙΟΥΝΙΟΥ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Περίοδος γιά ἀγόρια 12 ἕως 18 ἐτῶν (ΣΤ Δημοτικοῦ, Γυμνάσιο, Λύκειο). 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Περίοδος γιά κορίτσια 12 ἕως 18 ἐτῶν (ΣΤ Δημοτικοῦ, Γυμνάσιο, Λύκειο). 3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΕΩΝ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Περίοδος γιά νέους καί νέες ἡλικίας ἐτῶν. 4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΕΩΝ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ~Ζευγάρια μέχρι ἡλικίας 50 ἐτῶν. Γιά δηλώσεις συμμετοχῆς στό τηλ.: , 44381

9 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:27 PM Page 9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ που συνιστοῦμε να μελετήσετε Τιμή ΒΙΒΛΙΟΥ: 16d Τιμή ΒΙΒΛΙΟΥ: 7.50d Τιμή ΒΙΒΛΙΟΥ: 16.50d Τιμή ΒΙΒΛΙΟΥ: 6d Ο ΓΕΡΩΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Κωνσταντίνου Εὐσταθίου Ἐκδόσεις Σταμούλη ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ο ΓΑΜΟΣ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ ΠΑΥΛΟΥ ΝΤΕ ΜΠΑΓΙΕΣΤΕΡ νέα βελτιωμένη ἔκδοση 2009 Τιμή ΒΙΒΛΙΟΥ: 9d ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΙΛΑΣ ΨΥΧΗ ΜΟΥ; Ἁγίου Ἰωάννου Κρονστάνδης Τιμή ΒΙΒΛΙΟΥ: 7.50d ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ἱερά Μονή Παρακλήτου Τιμή ΒΙΒΛΙΟΥ: 10d FOX Συσχετισμός-Προφητεῖες-Γεγονότα Μοναχοῦ Μαξίμου Βαρβαρῆ Τιμή ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ἀπό 5d τώρα 4d ΠΩΣ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΓΙΑ & ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ; Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη Ο ΙΗΣΟΥΣ ὡς ΕΡΩΤΑΣ καί ΕΡΑΣΤΗΣ τοῦ Γέροντος π. Νεκταρίου Μουλατσιώτη Κυκλοφόρησε τό Πάσχα τοῦ 2009 σέ ἀντίτυπα καί ἐξαντλήθηκε. Τώρα κυκλοφορεῖ σέ 2η ἔκδοση. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗ Τιμή ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ἀπό 11,50d τώρα 8,60d ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ; Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη Ἕνα νέο βιβλίο τοῦ Γέροντος π. Νεκταρίου Μουλατσιώτη πού ἤδη γίνεται ἀνάρπαστο. Μέσα ἀπό τό βιβλίο αὐτό θά μάθετε:. Ποῦ πάει ἡ ψυχή μετά τό θάνατο,. Πῶς εἶναι ἡ Κόλαση. Πῶς εἶναι ὁ Παράδεισος. Γιατί ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει. Γιατί ἕνας ἄνθρωπος πεθαίνει μικρός καί ὁ ἄλλος μεγάλος. Γιατί ἔγινε τό σχίσμα μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Λατίνων. Γιατί ἐμεῖς ἔχουμε Τέμπλο ἐνῶ οἱ Λατίνοι δέν ἔχουν καί πολλά ἄλλα σημαντικά θέματα πού ἀναλύονται σέ αὐτό τό βιβλίο. Τιμή ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ἀπό 12d τώρα 8d +ταχυδρ. Ἅγιος Μάξιμος ὁμολογητής Τά προϊόντα ἀποστέλλονται μέ ἀντικαταβολή μέ τά ΕΛ.ΤΑ. + ἔξοδα ἀποστολῆς. Παρακαλοῦμε γιά παραγγελίες χρησιμοποιεῖστε τό εἰδικό κουπόνι - δελτίο παραγγελίας.

10 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:27 PM Page 10 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ & ὅσα δέν σᾶς λένε τά Μ.Μ.Ε. Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης Τρίκορφο 11/4/2010 Ἡ οἰκονομική κρίση εἶναι «τεχνητή», εἶναι σάν τή γρίπη τῶν χοίρων μέ τά ἐμβόλια... πού μᾶς ἐπέβαλαν νά κάνουμε, ἀφοῦ πιό πρίν μᾶς τρομοκράτησαν μέσα ἀπό τά Μ.Μ.Ε. μέ κατευθυνόμενες ὅπως πάντα εἰδήσεις. Τό ἴδιο ἰσχύει καί τώρα, θέλουν νά περάσουν ὅλα τά μέτρα ἐξευρωπαϊσμοῦ καί προσαρμογῆς τῆς χώρας μας, στά εὐρωπαϊκά δεδομένα, πού ἔχουν ὑπογράψει στίς συνθῆκες ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ, ΣΕΝΓΚΕΝ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ κτλ., μέ τελικό ὅριο ἐφαρμογῆς τους ἐκ μέρους μας τό Γι αὐτό τό λόγο μᾶς τρομοκρατοῦν τώρα τά Μ.Μ.Ε., λέγοντας ὅτι εἶναι ἄδικα μέν τά μέτρα, ἀλλά ἀναγκαῖα, θέλοντας νά μᾶς καθηλώσουν. Γι αὐτό μή μιλᾶτε. Μήν ἀντιδρᾶτε! Ἔτσι πιστεύουν ὅτι θά ἐφαρμοστοῦν ἀνώδυνα καί στήν Ἑλλάδα ὅσα ἡ Ε.Ε. ἔχει ζητήσει γιά τήν πλήρη συμμετοχή μας σ αὐτήν. Αν διαβάσετε τό περιοδικό τῆς Μονῆς μας, «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ», τεῦχος 143 τοῦ 2008, θά δεῖτε ὅτι ἀπό τότε τά εἴχαμε γράψει, ὅτι τό 2010 θά γίνουν πράγματα στήν Ἑλλάδα πού οὔτε τό φανταζόμασταν τότε... Καί ἦλθαν, διότι προβλέπονταν ἀπό τίς Εὐρωπαϊκές Συνθῆκες πού τόσα χρόνια ὑπογράφανε ὅλοι οἱ πολιτικοί μας, ὅτι πρέπει νά ἐφαρμοσθοῦν ἕως τό Φρόντισαν δέ νά φύγει ἡ Ν.Δ. ἀπό Κυβέρνηση, διότι ἐάν ἦταν Κυβέρνηση τώρα, τό ΠΑΣΟΚ θά σήκωνε καί τά πεζοδρόμια... Ἔτσι παρέδωσε ἡ Ν.Δ. στό ΠΑΣΟΚ τήν βόμβα πού ἔσκασε στά χέρια τους. Γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένοι νά τό ἐφαρμόσουν, τώρα ἡ Ν.Δ., λέει συνεχῶς πρός τό ΠΑΣΟΚ... πᾶρτε καί ἄλλα μέτρα, γι αὐτό ἄλλωστε συμφωνεῖ μέ τά μέτρα αὐτά και δέν ξεσηκώνει τόν λαό. Εἶναι Ἑλληνικέ λαέ ὅλα προσχεδιασμένα ἀπό ἐτῶν... Ἄς ξυπνήσουμε... Μᾶς ξεπουλοῦν ὅλους ἐμᾶς, ἀφοῦ αὐτοί θησαύρισαν πιό πρίν εἰς βάρος μας!!. Ἐρωτοῦμε καί ἄς μᾶς ἀπαντήσουν: Πῶς ἔρχονται ἀπό τήν Ε.Ε. καί τό Δ.Ν.Τ. νά ἐλέγξουν τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί ἄλλα Ἑλληνικά Ὑπουργεῖα μας, ἄν αὐτό δέν προκύπτει ἀπό κάποια συμφωνία; Πῶς μᾶς βάζουν ὑπό ἐπιτήρηση, ἐάν αὐτό δέν προβλέπεται στίς ἀνωτέρω συμφωνίες καθώς καί ὅτι ἄν τίς παραβιάσουμε, τότε τόν ἔλεγχο θά τόν ἔχει ἡ Ε.Ε.; Πολιτικοί γάμοι, ἀποποινικοποίηση μοιχείας, γάμος ὁμοφυλοφίλων, χωρισμός Κράτους-Ἐκκλησίας, ἀποχριστιανοποίηση τῆς Ἐκκλησίας, ἠλεκτρονική παρακολούθηση, ἠλεκτρονικές ταυτότητες, διαβατήρια, κατάργηση μονιμότητας Δημοσίων Ὑπαλλήλων, ἐλεύθερες ἀπολύσεις, ἰδιωτικοποιήσεις ὅλων τῶν δημοσίων φορέων, (ὥστε νά μποροῦν ὅλοι οἱ ξένοι μεγάλοι ἐπιχειρηματίες καί κερδοσκόποι νά ἀγοράσουν ὅλη τήν Ἑλλάδα-δρόμους- λιμάνια- ἀεροδρόμια- ΟΤΕ-ΔΕΗ-ὕδρευση-ὥστε ὅλα νά τά πάρουν ἰδιωτικές ἑταιρεῖες ὅπου ἐκεῖνες μετά μέ τόν τρόπο τους θά κυβερνοῦν τή Χώρα μας. Αὐτό δέν ἰσχύει καί στήν Εὐρώπη; Οἱ κρατι- 10 / ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

11 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 11 Ὁ Γέροντας Νεκτάριος ἤδη ἀπό τό 2008 ἔγραφε τί θά γινόταν τό ἔτος κοποιήσεις ἀνήκουν στό ἀνατολικό μπλόκ. Ἡ Δύση ἔχει ἰδιωτικά κεφάλαια), ἀκολουθοῦν διακοπή δώρων Χριστουγέννων καί Πάσχα, διακοπή ἐπιδόματος ἀδείας καί ὅσα ἀκόμη ἔρχονται... τά ἔχουμε ἀποδεχθεῖ ἀπό ἐτῶν μέ τίς συνθῆκες (ἐν ἀγνοία τοῦ λαοῦ) καί εἴχαμε συμφωνήσει ὅτι θά τά ἐφαρμόζαμε ἕως τό 2010, τελευταία ἡμερομηνία ἐξευρωπαϊσμοῦ τῆς χώρας μας... Ὅλα αὐτά πού ἐφαρμόζονται σήμερα στήν Ἑλλάδα, στήν Εὐρώπη ἰσχύουν ἀπό ἐτῶν. Ἀφοῦ θέλουμε νά εἴμαστε μέλος τῆς Ε.Ε., εἶναι ἀναγκαία ἡ προσαρμογή μας. Ἄν δέν τά κάνει ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση, θά ἀναλάβει μόνη της ἡ Εὐρώπη μέσω τοῦ Δ.Ν.Τ., νά τά ἐφαρμόσει. Διαφορετικά, δέν ἔχει δάνεια. Ἐκβιασμός ὠμός! Ἤ κάνετε ὅ,τι ἔχουμε συμφωνήσει, ἤ θά πεινάσετε! Ἔτσι τρομοκρατοῦν μέσω τῶν Μ.Μ.Ε. τόν κόσμο, ὥστε ἀνώδυνα χωρίς φασαρίες καί ἀντιδράσεις νά περάσουν ὅλα τά εὐρωπαϊκά νομοσχέδια καί τίς εὐρωπαϊκές ἐντολές πού ἔχει στείλει ἡ Εὐρώπη ἀπό ἐτῶν στή χώρα μας... Αὐτά πρός στιγμή. Περισσότερα θά ποῦμε ἀργότερα. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ. 143 σελ. 15 /ἔτος 2008 π.νεκτάριος ΔΗΛΩΣΕΙΣ Π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1997 (ἀλλά ποιός τόν ἄκουγε τότε τό Γέροντα;) «ΒΑΛΤΕ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ἤ ΠΑΡΤΕ ΤΗΣ ΤΟ ΣΚΗΠΤΡΟ» Στήν θέση τοῦ βασιλέως τοποθετῆστε τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό καί στήν θέση τῆς βασίλισσας τοποθετῆστε τήν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Α ναφέρεται ὅτι κάποτε ἕνας βασιλιᾶς κυβερνοῦσε ἐλεύθερα καί ἀνεξάρτητα τό ἔθνος του. Ἡ σύζυγός του ὅμως καί βασίλισσα, τοῦ ζητοῦσε ἐπίμονα νά τῆς δώσει τό δικαίωμα νά κυβερνήσει ἔστω γιά 24 ὧρες τό βασίλειο. Ἐκεῖνος πάντοτε ἀντιδροῦσε λέγοντάς της ὅτι αὐτό εἶναι ἀδιανόητο καί ἀδύνατο. Ἐκείνη ὅμως ἐπέμενε ἀντιλέγοντας, ὅτι εἶναι ζευγάρι, ὅτι ἔχουν ζήσει μαζί τόσα χρόνια, ὅτι μαζί ἔκαναν τά παιδιά τους κ.λπ. Μετά ἀπό τίς συζυγικές πιέσεις τῆς βασίλισσας, τελικά ὁ βασιλιᾶς πείστηκε καί τῆς παρέδωσε τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα ἄνευ ὅρων, γιά νά διοικήσει γιά 24 ὧρες τό βασίλειό τους. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ / 11

12 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 12 Μόλις ἡ βασίλισσα πῆρε τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα ἐξέδωσε τό πρῶτο βασιλικό διάταγμα τό ὁποῖο ἔλεγε: Νά συλληφθεῖ ὁ τέως βασιλεύς. Ἀμέσως ἐκδίδει καί τό δεύτερο βασιλικό διάταγμα τό ὁποῖον ἔλεγε: Νά ἀποκεφαλισθεῖ ὁ τέως βασιλεύς. Ἔτσι βασίλευσε καί κυβέρνησε γιά χρόνια πολλά στό βασίλειο τῶν ἀνοήτων... Στό ἀνωτέρω παράδειγμα, στήν θέση τοῦ βασιλέως τοποθετῆστε τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό καί στήν θέση τῆς βασίλισσας τοποθετῆστε τήν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Καί ἰδού τώρα οἱ συνέπειες: Ὁ πρωθυπουργός παρέδωσε τήν ἐξουσία τοῦ νομοθετεῖν γιά τό ἔθνος μας καί μάλιστα ἄνευ ὅρων μέ τήν ὑπογραφή πού ἔθεσε στή Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ, σέ κάποιους ἄγνωστους κυρίους πού εὑρίσκονται στίς Βρυξέλλες. Καί ἐκεῖνοι τώρα ἐξέδωσαν ἤδη τό πρῶτο τους βασιλικό διάταγμα, κοινοτική ἐντολή. Ποιός ἔχει ὅμως τό δικαίωμα νά δίδει ἐντολές; Φυσικά, ὁ ἀνώτερος πρός τόν κατώτερο. Ποιό εἶναι τό πρῶτο βασιλικό διάταγμα, τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης εἰς βάρος τῶν κρατῶν-μελῶν της; Ἡ Συνθήκη Σένγκεν. Τί ζητᾶ ἡ Συνθήκη Σένγκεν; Νά συλλέξουν μέχρι λεπτομερείας ὁποιαδήποτε πληροφορία μποροῦν γιά τούς ὑπηκόους της. Ἔτσι ὥστε νά μπορεῖ ἡ βασίλισσα (Ε.Ε) νά γνωρίζει ποιοί εἶναι οἱ δικοί της καί ποιοί ὄχι. (Τά περί ναρκωτικῶν καί ἐγκληματιῶν πού θέλουν δῆθεν νά γνωρίζουν εἶναι τουλάχιστον γιά τούς ἀφελεῖς...) Ἐρωτοῦμε ἐπίσης, ἀφοῦ στή βασίλισσα ἔχει δοθεῖ τό δικαίωμα νά νομοθετεῖ πλέον ἄνευ ὅρων γιά τά κράτη - μέλη της, ἔχει τό δικαίωμα νά ἐκδόσει βασιλικά διατάγματα κοινοτικές ἐντολές, ὅπως: Νά γίνουν οἱ ἀγρότες τῆς Ἑλλάδος μόνο τό 6% τοῦ πληθυσμοῦ της καί οἱ ὑπόλοιποι ἀγρότες νά βροῦν ἄλλη δουλειά, νά θάψετε τά πορτοκάλια ἤ τά μῆλα, πετᾶτε τά καπνά, θρέψατε χοιρινά καί ὄχι αἰγοπρόβατα, χῦστε τό γάλα, ξεφυτέψτε τίς ἐλιές καί φυτέψτε βερυκοκιές, διότι ἐγώ αὐτά ἐπιδοτῶ; Ἔχει ἐπίσης τό δικαίωμα νά ἐκδόσει βασιλικά διατάγματα κοινοτικές ἐντολές, ὅπως: Νά ἐφαρμοσθεῖ στό βασίλειό μου ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ἡ ὑποχρεωτική ἐργασία τῆς Κυριακῆς, ἡ διακοπή τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, ἡ ὑποχρεωτική θέσπιση καί μόνο τοῦ πολιτικοῦ γάμου, ἡ παραλαβή νέων ταυτοτήτων, ἡ κατάργηση τῶν ἐθνικῶν σημαιῶν, τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν, ὁ συνεορτασμός τοῦ Πάσχα, ἡ κατάργηση τοῦ ἄβατου τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ.λπ.; (Ὑπάρχουν ἐντολές καί γιά τόν οἰκονομικό τομέα) Καί φυσικά ναί, διότι τῆς δόθηκε αὐτό τό δικαίωμα μέ τή συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ. Ἡ ὁποία συνθήκη, ὅπως ἀπεφάνθηκαν ἔγκριτοι Βουλευτές, Νομικοί καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος τῶν Ἀθηνῶν, εἶναι ὑπεράνω παντός νόμου καί Συντάγματος. Ὁπότε καί πρωθυπουργός νά ἀλλάξει στήν Ἑλλάδα, οὐδεμία πλέον σημασία ἔχει, διότι τό σκῆπτρο τό κρατᾶ ἡ βασίλισσα τῶν Βρυξελλῶν. Ἄρα ὅσο καί νά διαμαρτυρόμαστε πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση, τόν πρωθυπουργό ἤ τούς ὑπουργούς, κανένα οὐσιῶδες ἀποτέλεσμα δέν μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε διότι τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα τά κρατᾶ ἡ Βασίλισσα. Πρίν ἐκδόσει λοιπόν ἡ βασίλισσα διάταγμα τελικῆς ἐξοντώσεώς μας, προλάβετε νά τῆς θέσετε ὅρους ἤ πάρτε της τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα ἀπό τά χέρια της τώρα πού εἶναι νωρίς ἀκόμη. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΠΡΟ- ΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ Σεβασμιώτατε τήν εὐχή σας,......οἱ λύσεις πού ἡ ταπεινότητά μου προτείνει ἀπ τό ἀδιέξοδο πού ἔχει ἐπέλθει, μέ τό ὅτι τό Κοινοτικό Δίκαιο ὑπερέχει τοῦ Ἐθνικοῦ μας, διά τίς νέες Ταυτότητες καί διά ὅσα ἄλλα δεινά μπορεῖ νά ἐπέλθουν εἶναι οἱ ἑξῆς: Κατ ἀρχάς ὑπενθυμίζω στήν Σεβασμιότητά Σας, ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη εἶναι κυρίως οἰκονομική Κοινότητα καί μέ τά ὅσα παρακάτω θά ζητήσουμε, πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι δέν βλάπτεται ἡ Οἰκονομία τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, ἀλλά μόνον προστατεύονται οἱ πολίτες αὐτῆς. Δι αὐτό προτείνουμε: 1ον. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά ζητήσει ἐπισήμως ἀπ τήν Κυβέρνηση νά κατοχυρωθοῦν μέ τέτοιο τρόπο σέ Εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, τά ἄρθρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματός μας πού ἀναφέρονται στήν Ὀρθόδοξον Πίστη μας, ὥστε νά ὑπερισχύουν κάθε ἄλλης νομοθεσίας ἀκόμα καί τῆς Κοινοτικῆς ἤ 2ον. Νά κατοχυρωθοῦν σέ Εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο: α) Ὁ σεβασμός τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας καί β) Ὁ σεβασμός καί ἡ μή παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης ἑκάστου τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνω- 12 / ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

13 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 13 σης καί ἰδιαιτέρως νά γίνει μνεία περί τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως σχετικῶς μέ τήν δυνατότητα νά ἀρνοῦνται τήν συμμόρφωση τους σέ διατάξεις νόμων ἤ ὁδηγιῶν πού ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τούς ἱερούς Ἀποστολικούς καί Συνοδικούς Κανόνας καί τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ἐν γένει μέ τήν Ὀρθόδοξον συνείδησή τους*. Δι αὐτοῦ τοῦ τρόπου, θά ἔχουμε ἐξασφαλιστεῖ ἐσαεί καί θά δικαιούμεθα νά ἀντιδράσουμε νομίμως σέ ὁποιαδήποτε ντιρεκτίβα τῆς Εὐρώπης ἔρχεται ἤ θά ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν θρησκευτική μας συνείδηση, π.χ. ἄν θά τοποθετηθεῖ ἤ ὄχι στίς ἡμέρες μας ἤ στό προσεχές μέλλον, τό 666 στίς νέες Ταυτότητες διά τοῦ συστήματος UPS ἤ ΕΑΝ 13 ἤ ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀντιχριστιανική ντιρεκτίβα τῆς Εὐρώπης, ὅπως τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα καί ὅλα ὅσα εἴχαμε δημοσιεύσει καί ἀναφέρουμε ξανά ἀνωτέρω. Ἐάν δέν μᾶς κατοχυρώσει ἡ Κυβέρνηση τά ὅσα ἀνωτέρω ἐκθέτουμε σέ Εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο καί στό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο, οὐδεμία σημερινή ἤ αὐριανή ὑπόσχεση ὑπουργῶν ἤ Πρωθυπουργοῦ θά μπορεῖ ἀργότερα νά μᾶς σώσει. Ἐάν ἡ Κυβέρνηση δέν θελήσει νά κατοχυρώσει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τά δικαιώματα τῶν μελῶν της, αὐτό σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν πονηροί σκοποί καί ὕποπτα σχέδια εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἤ καί τῶν ἄλλων δογμάτων. ΜΕΤΑ ΒΑΘΥΤΑΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ * Ὑπενθυμίζουμε ὅτι σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3 1 τοῦ Συντάγματος, ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά σέβεται τούς ἱερούς Ἀποστολικούς Κανόνας καθώς καί τήν Ἱερά Παράδοση τῆς κατ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. ΘΑ ΠΑΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΙ ΕΠΑΘΕ ΚΑΙ Ο ΛΙΒΑΝΟΣ; Ο τοῦ Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου Μουλατσιώτη Τρίκορφο Φωκίδος 20/4/2010 Λίβανος ἦταν ἀνέκαθεν χώρα χριστιανική καί μάλιστα ὀρθόδοξη, αὐτό μαρτυρεῖ καί ἡ ὕπαρξη τοῦ ὀρθοδόξου Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Ἐκεῖ ἔζησαν μεγάλοι Ἅγιοι ὅπως ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κ.ἄ. Οἱ κυβερνήσεις της ἦταν πάντοτε χριστιανικές. Ἡ μετανάστευση ὅμως πολλῶν μουσουλμάνων ἐντός τῆς χώρας τοῦ Λιβάνου καί ἡ σύντομη μεγάλη αὔξησις τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ λόγω καί τῆς αὐξημένης τεκνοποι- ήσεώς τους, δέν ἄργησε νά φέρει τήν ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ. Ἔτσι μέχρι τό 1932 καί λίγο μετά, τήν χώρα τήν κυβερνοῦσαν οἱ χριστιανοί. Σήμερα πλεόνασαν οἱ μουσουλμάνοι καί φυσικά ἡ Κυβέρνηση ἔγινε μουσουλμανική, τό 60% τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι σήμερα μουσουλμάνοι καί τό 40% χριστιανοί. Καί ὁ Λίβανος μέσα σέ 30 σχεδόν χρόνια μετατράπηκε σέ μουσουλμανική χώρα. Ἡ ὑπογεννητικότητα τῶν Ἑλλήνων καί ἡ μεγάλη εἴσοδος μουσουλμανικοῦ στοιχείου στή χώρα μας, εἶναι σίγουρο καί βέβαιο ὅτι θά φέρει καί στήν Ἑλλάδα τήν ἴδια ἀνατροπή ἐντός τῶν προσεχῶν ἐτῶν. Δέν εἴμαστε μία χώρα σάν τήν Γαλλία ἤ τήν Γερμανία μέ 70 ἑκατ. πληθυσμό, ὥστε νά μήν διατρέχουμε ἄμεσο κίνδυνο ἀπό τήν εἴδοσο 2 ἤ 3 ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων στή χώρα μας. Εἴμαστε μία μικρή χώρα 9 ἑκατομ. Ἑλλήνων μέ μεγάλη ὑπογεννητικότητα, στήν ὁποία ἤδη ἔχουν εἰσέλθει, ἐκτός τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης πού ἤδη ὑπῆρχαν καί ἔχουν αὐξηθεῖ πάρα πολύ λόγω τῆς αὐξημένης γεννητικότητάς του, ἀκόμη 1,5 μέ 2 ἑκατομμύρια μουσουλμάνων νομίμων ἤ παρανόμων μεταναστῶν. Ποῦ βαδίζουμε λοιπόν καί ποιό θά εἶναι τό μέλλον τῶν Ἑλλήνων στή χώρα τους; Ἐάν δέν ἀπαιτήσουμε ἀπό τίς Κυβερνήσεις μας νά λάβουν τώρα μέτρα, τό μέλλον μας θά εἶναι ἴδιο μέ αὐτό τοῦ Λιβάνου! ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΑΔΙ Στό Μοναστήρι μας καθημερινά ἀνάβουμε ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων μας, στόν Ἱερό Ναό μας καί στά Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Μονῆς μας, σχεδόν 50 καντήλια. Τόν τελευταῖο καιρό ἡ Μονή ἀδυνατεῖ νά ἀγοράσει λάδι, λόγω οἰκονομικῶν δυσκολιῶν. Ἔτσι τά καντήλια κυρίως τῶν Ἁγίων μας παραμένουν σβηστά. Παρακαλοῦμε ὅσοι ἔχετε τήν δυνατότητα ἄς προμηθεύσετε τήν Ἱερά Μονή μας μέ λάδι.

14 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 14 οἱ κατακτητές ἔφτασαν... Δ.Ν.Τ. θά τούς ὑποδεχτοῦμε; ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ. τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη Τρίκορφο Φωκίδος 15/4/2010 Από καιρό μᾶς προετοιμάζουν μέσα ἀπό τούς δημοσιογράφους, ὅτι τελικά θά φθάσει στήν Ἑλλάδα τό Δ.Ν.Τ., τό ὁποῖο θά ἐπιβάλλει δυναμικά ὅσες συμφωνίες ἔχουμε ὑπογράψει καί ὅσες Κοινοτικές Ἐντολές ἔχουν ἀποσταλεῖ ἀπό τήν Ε.Ε. καί δέν ἐφαρμόστηκαν τόσο καιρό. Τώρα μᾶς λέγουν ὅτι: ἤ κάνετε ὅτι ἔχετε συμφωνήσει ὡς Ἑλληνικές Κυβερνήσεις ἤ δέν ἔχετε ἄλλα δάνεια... ὁπότε χωρίς χρῆμα τελειώσατε ὡς κράτος. Ἡ Κυβέρνηση δέν τολμᾶ, ὅπως κανείς δέν τόλμησε ἕως σήμερα νά ἐφαρμόσει, ὅσα ἔχουν ἐν ἀγνοία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, συμφωνήσει καί ὑπογράψει οἱ πολιτικοί. Ἔτσι φέρνουν μέ αἴτησή τους στήν Πατρίδα μας τό Δ.Ν.Τ., τό ὁποῖο θά ἐπιβάλλει τό ἴδιο ὅλα τά συμφωνηθέντα μέτρα!!! Οἱ πολιτικοί πούλησαν καί πρόδωσαν τήν Ἑλλάδα μας, στούς ξένους. Ἐμεῖς ψηφίσαμε Ἑλληνική Κυβέρνηση νά μᾶς κυβερνᾶ κι αὐτοί φέρνουν τούς ξένους πάλι μέσα στή χώρα μας γιά νά μᾶς κυβερνήσουν ἐκεῖνοι γιά πολλά ἔτη. Θά βρεθοῦμε ὑπό κατοχή! Οἱ ξένοι ὡς ἀφεντικά πλέον καί «κατακτητές», θά ἀναλάβουν τήν διοίκηση τῆς χώρας μας, ὅπως ἔγινε καί στήν Γερμανική κατοχή! Σήμερα οἱ πόλεμοι δέν γίνονται μόνο μέ τά ὅπλα. Ἔχουν βρεῖ νέους τρόπους νά κατακτοῦν τούς λαούς. Οἱ πολιτικοί μας ἴσως πᾶνε νά ὑποδεχθοῦν τούς «κατακτητές» τῆς χώρας μας, στό ἀεροδρόμιο. Μήπως ὁ λαός πρέπει νά ἀρνηθεῖ τήν εἴσοδο τῶν «κατακτητῶν»; Οἱ Ἕλληνες ποτέ δέν ὑποδέχθηκαν κατακτητές, ἀμύνθηκαν καί ἔπεσαν μαχόμενοι ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος. Θά τούς ὑποδεχθοῦμε λοιπόν ἤ θά φωνάξουμε ἔξω οἱ νέοι «κατακτητές»; Ἐσύ τί θά κάνεις; 14 / ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

15 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 15 Ἡ οἰκονομική κρίσητό ἠλεκτρονικό χρῆμα καί ὁ Μεσσίας τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη Τρίκορφο 12/2/2010 ΟΓέροντας Παΐσιος ἔγραψε τό 1987, ἐμεῖς μιλούσαμε καί γράφαμε ἀπό τό ἀλλά τότε κάποιοι προσπαθοῦσαν νά μᾶς γελοιοποιήσουν. Σήμερα πού ὅλα ἐκπληρώνονται τί ἔχουν νά ποῦν; Στίς 26/11/2008 σέ ἄρθρο μας πού δημοσιεύθηκε στόν ἠλεκτρονικό τύπο ἀλλά καί στόν ἔντυπο μέ τίτλο: Ἔρχεται Ἐκκλησιαστικός Καποδίστριας, ἀναφέραμε ὅτι ἔρχονται δεινά γιά τήν χώρα μας καί διά τόν κόσμο ὅλο καί συγκεκριμένα λέγαμε: Δέν εἶναι τῆς φαντασίας μας ὅλα αὐτά πού ἀναφέρουμε. Κάτι γνωρίζουμε... μετά τό 2010 καί μέσα στά ἑπόμενα τό πολύ 4 μέ 5 χρόνια θά δοῦμε τέρατα καί σημεῖα. Λίγοι μᾶς πρόσεξαν... Ἀλλά ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια σέ ὁμιλίες μας ἀπό τό ἔτος 1982, ἀλλά καί στό βιβλίο πού γράψαμε λίγο ἀργότερα, τό 1983, μέ τόν τίτλο «Πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας» καί τό ὁποῖον ἔχει ἐπανεκδοθεῖ 18 φορές ἀναφέραμε στίς σελίδες 76-77, 147 βλ. ἔκδ , ὅτι: «Οἱ σκοτεινές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἐργάζονται ἀπό χρόνια γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου (Μεσσία) θά δημιουργήσουν τήν ἐποχή ἐκείνη τίς κατάλληλες πολιτικές συνθῆκες, ὥστε νά δημιουργηθεῖ μία Παγκόσμια Κυβέρνηση μέ ἕδρα τά Ἱεροσόλυμα καί μέ παγκόσμιο αὐτοκράτορα τόν Μεσσία, γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς τόν Ἀντίχριστο. Ἡ ἐμφάνισή του θά εἶναι ἐντυπωσιακή γιά νά ἐπιτύχει τόν θαυμασμό ὅλων τῶν λαῶν. Πιστεύουμε ὅτι οἱ Πρόδρομοί του θά τό ἐπιτύχουν αὐτό, φέρνοντας ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα μπροστά σέ κάποιο μεγάλο ἀδιέξοδο τοῦ ὁποίου τή λύση θά δώσει ὁ Μεσσίας - Ἀντίχριστος κι ἔτσι ἡ γῆ θά «σωθεῖ» ἀπό τή «βέβαιη καταστροφή» της. Ἀμέσως δέ ὁ Ἀντίχριστος (Πρόεδρος τῆς Παγκοσμίου Κυβερνήσεως;) θά χριστεῖ ὡς σωτῆρας τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου. Ὅλα αὐτά θά γίνουν γιά ν ἀποκτήσει τόν τίτλο τοῦ μεσσία πού στά ἑλληνικά σημαίνει Σωτῆρας-Χριστός. Γιά νά μπορέσει δι αὐτοῦ τοῦ τρόπου νά μιμηθεῖ τόν Κύριό μας, ὁ ὁποῖος εἶχε τόν τίτλο τοῦ ἀληθινοῦ Μεσσία... Οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἀντιχρίστου (πολιτικό πρόσωπο θά εἶναι) θά ἔχουν τό χάραγμά του στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπό τους ὅπως μᾶς λέγει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη... Βλέπουμε σήμερα στήν Ἑλλάδα (1983) νά χρησιμοποιοῦνται κάρτες πού μέ αὐτές μπορεῖς νά μπαίνεις μέσα στά λεωφορεῖα χωρίς νά πληρώνεις... τώρα αὐτήν τήν κάρτα τήν ἀγοράζει ὅποιος θέλει, αὔριο ἀγαπητέ μου ἄν δέν ἔχεις ὑποχρεωτικά αὐτήν τήν κάρτα δέν θά μπορεῖς νά κάνεις τίποτα. Αὐτή ἡ κάρτα ἴσως γενικευθεῖ καί στά ἄλλα σημεῖα τῆς ζωῆς σου, θά θέλεις νά ἀγοράσεις τρόφιμα..., θά θέλεις νά πουλήσεις κάτι; τήν κάρτα σου θά σοῦ ζητοῦν. Τήν κάρτα σου μέ τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἄν δέν τήν ἔχεις θά εἶσαι καταδικασμένος. Θά ἔχεις νά διαλέξεις τότε, ἤ θά πεθάνεις γιά τήν ὀρθόδοξο πίστη σου ἤ θά πάρεις τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου... Γιατί τά εἴπαμε ὅλα αὐτά; Διότι μεθαύριο ἡ ταυτότητά μας, τό διαβατήριό μας, τό βιβλιάριο καταθέσεων κτλ. θά εἶναι ἕνα καί τό αὐτό πράγμα, θά ἐλέγχονται ὅλες οἱ κινήσεις μας...» «Ἐνῶ μᾶς προμηθεύουν μέ πιστωτικές κάρτες, ἡ ἐπιτροπή τῆς ΕΟΚ ξεκίνησε νά μᾶς προειδοποιεῖ νά διατηροῦμε τήν κάρτα μας σέ καλή κατάσταση. Νά προσέχουμε νά μήν τήν χάσουμε, νά μήν μᾶς τήν κλέψουν. Μέ ἄλλα λόγια μᾶς προετοιμάζουν γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ συστήματος τῶν ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν μέ κάρτες... Ἀφοῦ λοιπόν οἱ πιστωτικές κάρτες μπορεῖ νά χαθοῦν, μπορεῖ νά καστραφοῦν, μπορεῖ νά κλαποῦν, ὁπότε χάσαμε καί ὅλα τά χρήματά μας ἡ λύση εἶναι μία (ἐκεῖ θά μᾶς ὁδηγήσουν σέ σύντομο χρονικό διάστημα ἀπό σήμερα 2010) νά περάσει ὁ ἀριθμός πάνω στό χέρι ἤ στό...εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς δημιούργησαν τήν ὑπάρχουσα οἰκονομική κρίση γιά νά ὁδηγήσουν τήν ἀνθρωπότητα σέ μία νέα μορφή τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος. Στό ἠλεκτρονικό χρῆμα....θά κινεῖται τό χρῆμα ἀπό κάρτα σέ κάρτα καί ἀπό μικροτσίπ σέ μικροτσίπ... ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ / 15

16 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 16 μέτωπό σας γιά πλήρη ἀσφάλεια. Ἐμεῖς ἀπό καιρό προειδοποιοῦμε... Ἀπό καιρό ἀποκαλύψαμε στούς ἀναγνῶστες μας ὅτι ὁ τελικός σκοπός τους εἶναι τό χάραγμα πού θά χαρακτεῖ πάνω στά χέρια ἤ στά μέτωπα τῶν ἀνθρώπων γιά νά συναλλάσσονται. Ἐλπίζουμε νά μήν εἴμαστε μία φωνή βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμω.» (Βλέπε βιβλ. «Πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία σελ. 179»). Π ροφητικά ὅλα τά ἀνωτέρω λόγια πού λέχθηκαν τό 1982 καί γράφτηκαν στό βιβλίο «Πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας» τό Σήμερα ὅμως ζοῦμε τήν ἐκπλήρωση τῶν ἀνωτέρω λόγων. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς δημιούργησαν τήν ὑπάρχουσα οἰκονομική κρίση γιά νά ὁδηγήσουν τήν ἀνθρωπότητα ὅπως εἶπε καί ὁ Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου «στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ». Μόνον ἔτσι θά μποροῦσαν ἄνετα καί ἐξαιτίας τῆς κατασκευασμένης οἰκονομικῆς κρίσης νά ὁδηγήσουν ὅλους τούς λαούς, σέ μία νέα μορφή τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος. Στό ἠλεκτρονικό χρῆμα. Τό χρῆμα φυσικά δέν θά χαθεῖ. Ἁπλά θά ἀλλάξει μορφή. Θά γίνει ἠλεκρονικό ὅπως λέγαμε ἀπό τό 1982 καί θά κινεῖται τό χρῆμα ἀπό κάρτα σέ κάρτα καί ἀπό μικροτσίπ σέ μικροτσίπ. Αὐτοί πού δημιούργησαν τήν ὑπάρχουσα κρίση, γιά νά μᾶς πείσουν τώρα νά παραλάβουμε τίς κάρτες, θά μᾶς τονίζουν ὅτι μόνον δι αὐτοῦ τοῦ τρόπου θά μπορέσει νά παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή καί νά ἀνακάμψει ἡ οἰκονομία. Μόνον ἐάν τό χρῆμα μεταβιβάζεται ἀπό κάρτα σέ κάρτα, μέσω τῶν ταμιακῶν μηχανῶν, θά ἐνημερώνονται ταυτόχρονα ἡ ἐφορία καί οἱ τράπεζες πρός τά ποῦ μετακινεῖται τό χρῆμα, πόσα πληρώσαμε καί σέ ποιόν πληρώσαμε, ὁπότε κανείς δέν θά γλυτώνει τῆς κανονικῆς φορολογίας του. Δι αὐτοῦ τοῦ τρόπου θά μᾶς τονίσουν, ὅτι δέν θά πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους μόνον οἱ χαμηλές τάξεις καί οἱ μικρομεσαῖες, ἀλλά δι αὐτοῦ τοῦ τρόπου θά πληρώσουν κανονικούς φόρους ὅλοι οἱ ἐπιχειρηματίες, οἱ γιατροί, οἱ δικηγόροι καί ὅλοι γενικά οἱ ἔχοντες καί κατέχοντες. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά ἐπιβάλλουν ὑποχρεωτικά σέ ὅλους μας τό ἠλεκτρονικό χρῆμα μέσω μικροτσίπ. Ἄς δοῦμε ὅμως τί λέγουν οἱ ἅγιοί μας ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος; Ὁ Ἅγιος Ἀρέθας ἐπίσκοπος Καισαρείας καί διάδοχος τοῦ Μ.Βασιλείου στόν ἐπισκοπικό θρόνο στό ἔργο του «Ἐξήγησις τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως PG 106» ἀναφέρει: «τό χάραγμα θά δοθεῖ σάν ψῆφος ἐντριβή καί ἐγνωσμένη ἀνθρώποις». Ἀπό τήν ἄλλη ἔχουμε τόν Ἅγιο Ἐφραίμ τόν Σύρο πού στόν λόγο του «περί ἐμφάνισης τοῦ ἀντιχρίστου» (Ἀσκητικά) μᾶς πληροφορεῖ: «διότι τοιοῦτον τρόπο χρησιμοποιεῖ ὁ τύραννος ὥστε ὅλοι νά βαστάζουσιν τό σημάδι του πρίν ἔρθει νά ἀπαιτήσει τά σύμπαντα». Ἄς δοῦμε λοιπόν σέ συνδυασμό τίς πληροφορίες πού οἱ δύο Ἅγιοι μᾶς δίνουν: n α) «ψῆφον ἐντριβή». Στά χρόνια τοῦ Ἁγίου Ἀρέθα οἱ ἄνθρωποι ψήφιζαν γράφοντας τό ὄνομα τοῦ ὑποψηφίου πού προτιμοῦσαν σέ κάποιο πλακίδιο σέ μέγεθος τραπουλόχαρτου «ψῆφον» (ἐξ οὗ καί ἡ λέξη ψηφιδωτόν=μικρό πλακίδιο) καί μετά τό ἔριχναν στήν κάλπη... Ἡ λέξη ἐντριβής-τοῦ ἐντριβοῦς, σημαίνει κάτι πού εἶναι καθημερινῆς χρήσης. Βλέπουμε λοιπόν ὅτι τό χάραγμα ἀρχικά θά δοθεῖ μέ τήν μορφή πλακιδίου καθημερινῆς χρήσης. n β) Ἀπό τήν ἄλλη ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ μᾶς τονίζει ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά «βαστάζουσιν» τό σημάδι πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀνόμου. Προσέξτε ὅτι ὁ ἅγιος δέν λέγει ὅτι θά φέρουσι ἐπί τοῦ σώματος ἀλλά ὅτι θά βαστάζουν τό σημάδι του στό χέρι τους καί ὅτι αὐτό θά γίνει προτοῦ νά ἐμφανιστεῖ δημόσια ὁ Ἀντίχριστος γιά νά ἀναλάβει τήν παγκόσμια ἐξουσία (ἀπαιτήσει τά σύμπαντα). Μετά τήν ἐμφάνισή του θά ἀπαιτήσει ὅπως ἀναφέρει καί ἡ Ἀποκάλυψη τό χάραγμα νά τό φέρουν οἱ ἄνθρωποι ἐπί τοῦ σώματός των, τῆς δεξιᾶς χειρός καί τοῦ μετώπου των. Αὐτά λέγουν οἱ ἅγιοι. Ἄς δοῦμε τώρα πῶς γίνονται πραγματικότητα στίς ἡμέρες μας. α) Ἤδη ἡ σημερινή Κυβέρνηση διά τοῦ στόματος τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Παπακωνσταντίνου μᾶς ἀνέφερε ὅτι μέ τό νέο φορολογικό νομοσχέδιο τό ὁποῖον θά βοηθήσει στήν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας, δέν θά μποροῦμε νά πληρώνουμε ἀπό 1/1/2011 μέ μετρητά πέραν τῶν εὐρώ. Ὁποιοσδήποτε καί γιά ὁποιαδήποτε ἀγορά ἤ πώληση παραλάβει χρήματα πέραν τῶν εὐρώ σέ μετρητά, θά ὑπόκειται στίς συνέπειες τοῦ Νόμου. Θά πρέπει ὅλοι οἱ πολίτες πέραν τῶν εὐρώ νά χρησιμοποιοῦν τήν ἠλεκτρονική κάρτα χρήματος μέ τό μικροτσίπ. Ὅλες οἱ πληρωμές ἤ οἱ ἀγορές πέραν τῶν εὐρώ θά γίνονται μέσω ἠλεκτρονικοῦ χρήματος. Ἐπίσης ἀναλήψεις ἀπό τήν Τράπεζα πέραν τῶν εὐρώ σέ μετρητά δέν θά μποροῦν νά γίνονται. Γιά μεγαλύτερα ποσά εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἠλεκτρονική κάρτα χρήματος. Διά τοῦ Νόμου αὐτοῦ σήμερα μᾶς ἀναγκάζει ἡ Κυβέρνηση νά μεταφερθοῦμε ἄνω τῶν εὐρώ σέ μία ἄλλη μορφή τοῦ χρήματος, στό ἠλεκτρονικό χρῆμα, ὅπως ἀπό τό 1982 εἴχαμε προβλέψει. Σίγουρα τήν ἑπόμενη χρονιά μέ νέο Νομοσχέδιο θά καταργήσουν τά εὐρώ καί θά μᾶς ποῦν ὅτι ὁποιαδήποτε πληρωμή ἤ ἀγορά πάνω ἀπό 1 εὐρώ θά γίνεται μόνον μέ ἠλεκτρονικό χρῆμα. Τί λέει ὅμως ἡ Ἀποκάλυψη στό ΙΓ κεφάλαιό της; «καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ». β) Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἤδη κυ- 16 / ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

17 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 17 κλοφοροῦν μέ μικροτσίπ ἀπό τό 2009 τά νέα διπλώματα ὁδήγησης καί προσεχῶς ἡ νέα ἠλεκτρονική κάρτα ὑγείας. γ) Ἐπίσης ὁ Πρωθυπουργός Γε- ώργιος Παπανδρέου μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι ἀπό τό 2011 γιά νά καταργηθεῖ ἡ γραφειοκρατία οἱ πολίτες θά ἀποκτήσουν τήν ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη. δ) Ἀκόμη τό 2011 θά κυκλοφορήσουν οἱ νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ μικροτσίπ. Ἤδη τίς παραλαμβάνουν οἱ ἀστυνομικοί. Πόσο προφητικά ἀποδεικνύονται σήμερα ὅτι ἦταν τά τραγούδια μας «τσιπάκι» καί «αντι-ντιρεκτίβα», πού κυκλοφορήσαμε τό 2000 γιά τή νεολαία μας - μοῦ ἀνέφερε σέ τηλεφωνική συνδιάλεξη χριστιανός ἀπό τήν Θεσσαλονίκη- ἡ ὁποία δέν παρακολουθεῖ κηρύγματα καί ὁμιλίες, ἀλλά ἀκούει μουσική! Τελικά θά ἐφαρμοστεῖ αὐτό πού γράψαμε στό βιβλίο μας «Πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας» ἀπό τό Δηλαδή ὅλα θά γίνουν μία ἠλεκτρονική κάρτα. Διότι μεθαύριο ἡ πιστωτική μας κάρτα, ἡ ταυτότητά μας, τό διαβατήριό μας καί τό βιβλιάριο καταθέσεων θά εἶναι ἕνα καί τό αὐτό πράγμα, θά ἐλέγχονται οἱ κινήσεις μας, τά χρήματά μας, τά ψώνια μας, ἡ ζωή μας. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι ἐκεῖνα τά χρόνια, πολλοί ἀρχιερεῖς ἀλλά καί ἱερεῖς ἀντέδρασαν μέ τά γραφόμενά μας. Μᾶς ἀπεκάλεσαν τότε «κομπλεξικούς», «ἀντιχριστολόγους», «φανατικούς» καί ὅτι εἴμαστε «φαντασιόπληκτοι». Ἐμεῖς ὅμως μέ ταπείνωση συνεχίσαμε τούς πνευματικούς μας ἀγῶνες τότε μαζί μέ ἄλλους κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς συνεργάτες, κατεβάζαμε χιλιάδες λαοῦ στούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν, διαμαρτυρόμενοι γιά τά ἐπερχόμενα δεινά. Ἀναγκαστήκαμε στούς ἀγῶνες μας, ἀφοῦ ἡ ἐκκλησιαστική διοίκησή μας σιωποῦσε, νά καλέσουμε καί τούς ἀκολουθοῦντας τό Παλαιόν Ἡμερολόγιο στά συλλαλητήρια πού διοργανώναμε σέ διάφορα μέρη τῆς Πατρίδας μας. Δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι τότε ἐκκλησιαστικοί ταγοί, μαζί μέ πλειάδα δημοσιογράφων μᾶς γελοιοποῦσαν... ὄχι μόνον μᾶς κορόϊδευαν ἀλλά ὐπῆρξε τότε Ἀρχιερεύς ὁ ὁποῖος μᾶς κατήγγειλε στήν Ἱερά Σύνοδο καί ζητοῦσε τήν τιμωρία μας διότι στόν ἀγῶνα κατά τῶν νέων ταυτοτήτων προσκαλέσαμε καί ἀνθρώπους τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, μόλις τό 1993, γιά πρώτη φορά, κάτω ἀπό τίς πιέσεις τῶν χιλιάδων ἀνθρώπων πού κατεβάζαμε στούς δρόμους, ἀντελήφθη τόν ὑπαρκτό κίνδυνο καί ἐξέδωσε διά Ἐγκυκλίου της τήν ὑπ ἀριθμόν 1481/ Συνοδικήν ἀπόφασίν της, καθώς παρόμοιαν Ἐγκύκλιον ἐξέδωσε τό ἔτος 1997 τήν ὑπ ἀριθμόν 2626/7-4/1997. Ἄς δοῦμε τί λέγει ἡ Ἱερά Σύνοδος διά τῶν δύο αὐτῶν Ἐγκυκλίων της πρός τόν λαό: «... Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀγωνιῶσα, κρούει τόν κώδωνα τοῦ συναγερμοῦ πρός ὁλόκληρον τό ἔθνος, καί μητρικῶς ἐπιμένει καί καλεῖ ὅλους τούς Ἕλληνας, ὅλα τά γνήσια τέκνα της, νά δώσουν ἕνα μάθημα εἰς τούς ἐπιδόξους νεκροθάπτας τῆς ἑνότητός μας, ἀφαιροῦντες ἔτσι κάθε ἐπιχείρημα ἀπό ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ἐμφανίσουν τήν σύγχρονον Ἑλλάδα ὡς ἕν κράτος χωρίς θρησκεία Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχει ἐπισημάνει καί τήν ἐφιαλτικήν ἀπειλήν, ἡ ὁποία ὑποκρίπτεται εἰς τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα, ἀπειλήν «φακελλώματος» τῶν Ἑλλήνων, μέ τήν δυνατότητα νά περιέχονται εἰς τήν μαγνητικήν λωρίδα (μικροτσίπ) κάθε ταυτότητας, διάφορα ἄγνωστα εἰς τόν κάτοχόν της στοιχεῖα, τά ὁποῖα μόνον τό εἰδικόν ἠλεκτρονικό μηχάνημα δύναται νά «διαβάση», καί ἀνέμενεν ἡ Ἐκκλησία ὅτι τό λεπτόν αὐτό σημεῖον θά συναντοῦσε τήν εὐαισθησίαν τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων, πλήν ὅμως μετά λύπης Της διαπιστώνει ὅτι καμμία ἀντίδρασις δέν ἐσημειώθη καί ἤδη παραδίδεται ὁ λαός εἰς τό ἔλεος τῶν ἑκάστοτε κρατούντων καί κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποκλείση τήν χρησιμοποίησιν τῆς δυνατότητος αὐτῆς εἴτε νομίμως εἴτε καί παρανόμως, πρός παραβίασιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν Ἡ Ἐκκλησία μας ζητεῖ ἀπό ὅλους σας νά συνειδητοποιήσετε τήν ἀπειλήν καί νά τήν ἀκυρώσετε μέ τήν δυναμικήν σας παρέμβασιν. Σᾶς προτρέπει καί σᾶς παρακαλεῖ νά μήν ἀδιαφορήσετε Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνημερώνοντας τόν λαό τῆς Πατρίδος μας ὁλοκάθαρα ἀποφάνθηκε ὅτι «... ἡ πρόοδος τοῦ πολιτισμοῦ στόν τομέα τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐφαρμογῶν συνεδέθη ὡς μή ὤφειλε, μέ τόν ἀριθμό 666, πού χρησιμοποιεῖται σάν ὁ κύριος κωδικός ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου καί συνεπῶς δέν εἶναι δυνατόν ὁ χριστιανός νά ἀδιαφορῆ γιά τήν ἠθελημένη καί συστηματική εἰσαγωγή αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ στήν ζωή του καί ἐν προκειμένω στήν ζωή τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους...». Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἔγραψε διά τῶν Ἐγκυκλίων αὐτῶν ἱστορία. Δύο κυρίως ἐνέργειες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ τόν ἔκαναν σεβαστό καί ἀγαπητό στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μία ἦταν οἱ δύο ἀνωτέρω Ἐγκύκλιοι κατά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καί τοῦ 666 καί ἡ δεύτερη ἡ ἄρνησή του νά ἔλθει ὁ Πάπας τῆς Ρώμης στήν Ἑλλάδα. Αἰωνία του ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως εἶναι διαχρονική καί οἱ ἀποφάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων της ἰσχύουν παρεκτός καί ἄν ὑπό ἄλλης Συνόδου ἀνακληθοῦν. Σήμερα, ὅπως ἀνωτέρω ἀναφέραμε, ὁ ἐχθρός δέν εἶναι πρό τῶν πυλῶν, ἀλλά γκρέμισε τά τείχη καί ἤδη νομοθετεῖ εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν. Σήμερα, πού ὑπάρχουν εὐλαβεῖς καί εὐσεβεῖς ἀρχιερεῖς ἔχουν χρέος νά ἐπικυρώσουν τίς ἀνωτέρω Ἐγκυκλίους καί νά καλέσουν τόν λαό πάλι σέ ἀντίσταση. Σήμερα, πού στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν εὐρίσκεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, πνευματικόν ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, καλεῖται μαζί μέ τήν σεπτή Ἱεραρχία νά συνεχίσει τόν ἀγῶνα τοῦ Γέροντά του Σεραφείμ. Δέν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια. Ἡ ἀποχριστιανοποίηση τοῦ ἔθνους μας, ἤδη συντελεῖται. Τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος θά προβληθεῖ ὅπως προαναφέραμε, ὡς σωτῆρας καί μεσσίας τῆς ἀνθρωπότητος ξεκίνησε, διότι ἀναλαμβάνοντας ὁ τύραννος τήν παγκόσμια διακυβέρνηση καί γενόμενος πλανητάρχης θά ὁδηγήσει δῆθεν τήν ἀνθρωπότητα στή σωτηρία, ἀφοῦ ὅπως μᾶς λέγει καί ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος «ὅλοι τότε θά βαστάζωσιν τό σημάδι του πρίν ἔλθη νά ἀπαιτήση ὁ τύραννος τά σύμπαντα». Ὅποιος ἔχει αὐτιά γιά νά ἀκούει, ἄς ἀκούσει ἔστω καί τώρα... ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ / 17

18 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 18 Ἄς φύγουμε πιά ἀπό τή ΔΥΣΗ καί ἄς πᾶμε ἐπιτέλους στήν ὀρθόδοξη ΑΝΑΤΟΛΗ τοῦ Γέροντος Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη Τρίκορφο 25/3/2010 Α πό τήν ἑλληνική μας ἱστορία, πού τόσο πολύ κάποιοι προσπαθοῦν νά ξαναγραφτεῖ μέ ψεύδη καί ἀλλοιώσεις γιά νά τήν ξαναμάθουμε ἀπό τήν ἀρχή, μποροῦμε νά ἀντλήσουμε ἐξηγήσεις πού φωτίζουν τίς πολλές πτυχές τῆς σημερινῆς ἐθνικῆς μας κρίσης. Ὅμως ἡ πάγια τακτική τοῦ «διαίρει καί βασίλευε», γνωστή καί ἐπιτυχημένη μέθοδος γιά τούς Εὐρωπαίους, ἔμελλε νά φέρει πολλά δεινά στό νεοσύστατο μικρό Ἑλληνικό κράτος. Μέχρι τήν ἐποχή τῆς διακυβέρνησης Καποδίστρια διατηροῦνταν ζωηρός ὁ Ἑλληνορθόδοξος προσανατολισμός, τό ὅραμα τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Πόλης καί τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς, τοῦ Πατριαρχείου πού στεκόταν αἰώνιο σύμβολο ἑνότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ἔδενε τούς ἀπελεύθερους μέ τούς ἀκόμα σκλαβωμένους Ἕλληνες, μέ τήν κοινή πίστη, μέ τόν κοινό ἀγῶνα. Ξαφνικά, ἡ δολοφονία τοῦ Ι. Καποδίστρια, ἄλλαξε τά πάντα! Ὁ μαρτυρικός ἀγωνιστῆς τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδας μας, μοναχός Κοσμᾶς Φλαμιάτος, μέ λεβεντιά καταγγέλει δημοσίως ὡς ἠθικούς αὐτουργούς τούς Ἄγγλους, πού ὅπλισαν προδοτικά χέρια Ἑλλήνων μέ τό πρόσχημα τῆς δῆθεν ἐλευθερίας. Σύμφωνα μέ τήν πολιτική του σκέψη, «ἐκεῖνοι πού σκότωσαν τόν Καποδίστρια σκότωσαν τήν Ἑλλάδα» καί αὐτό φάνηκε καθώς ἡ αἱματοκυλισμένη ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων τοῦ 21 κατέληξε σέ ἁπλή μεταβίβαση τῆς ἐξουσίας ἀπό τούς Ὀθωμανούς στούς Ἄγγλους καί στούς Φράγκους τῆς Εὐρώπης! Πράγματι τά Ἑλληνικά ὁράματα διαδέχθηκε ἡ ξενομανία τῆς Βαυαροκρατίας, ἡ ἐθελοδουλεία μέ νέο τύραννο τήν Εὐρώπη, ἡ κατάργηση τῶν παραδόσεων, ἡ ἀνθελληνική φράγκικη παιδεία, ὁ ἄθεος «ψευτοδιαφωτισμός», ὁ διωγμός τῶν γνησίων διδασκάλων καί τῶν Ἁγίων τοῦ μοναχισμοῦ, ἡ παραχάραξη τῆς ἀληθείας. Ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία βρέθηκε ἀποκομμένη ἀπό τή Μητέρα Ἐκκλησία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ κεφαλή της ὄχι πιά τόν Χριστό ἀλλά τόν ρωμαιοκαθολικό Βασιλέα Ὄθωνα, οἱ ξένοι ἔβαλαν τούς Ἕλληνες σέ διχόνοια, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Πόλης ξεχάστηκε καί ὅσοι ἀντιστάθηκαν στόν ἐκδυτικισμό τῆς Ἑλλάδος φυλακίσθηκαν, βασανίσθηκαν, ἐκδιώχθηκαν. Οἱ Βαυαροί ἔκλεισαν ἑκατοντάδες μοναστήρια, γνωρίζοντας 18 / ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

19 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 19 ὅτι ἐκεῖ βρισκόταν ἡ ψυχή τοῦ Γένους μας, πού μέ τόσους ἀγῶνες κατάφερε νά διατηρήσει γλῶσσα καί πίστη καί νά ἀναστηθεῖ, χιλιάδες μοναχοί ἀποσχημαστίσθηκαν, πολλοί κλείσθηκαν σέ φυλακές, σέ μπουντρούμια, δυσβάστακτα κάτεργα, ὅπως ὁ Φλαμιάτος, πού κλεισμένος στό φοβερό κάστρο ἀράπη τοῦ Ρίου μέ ἄλλους 150 μοναχούς, δολοφονήθηκε. Ἡ Δύση ἔπρεπε νά κερδίσει τήν Ἑλλάδα καί γιά νά ἐπιβληθεῖ, ἔπρεπε νά παταχθοῦν οἱ ἀντιφρονοῦντες καί νά διαιρεθεῖ ὁ λαός. Ἡ ἀρρωστημένη εἰκόνα αὐτή πού μᾶς ἀκολουθεῖ μέχρι καί σήμερα συμπληρώθηκε μέ τόν χωρισμό τῆς πολιτικῆς ζωῆς τρία κόμματα εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ, καί ἐξάρτησης ἀπό τίς ἀντίστοιχες μεγάλες δυνάμεις. Ἦταν τό ἀγγλικό, τό γαλλικό καί τό ρωσικό κόμμα. Τά δύο πρῶτα πρόβαλλαν τόν «προοδευτισμό» τῶν Ἑλλήνων κατά τά δυτικοευρωπαϊκά τους πρότυπα καί συμφέροντα, ἐνῶ τό τρίτο ὑποστήριζε τόν Ὀρθόδοξο προσανατολισμό γιά νά κρατήσει τήν Ἑλλάδα στή ρωσική σφαῖρα ἐπιρροῆς, κάτι πού εὐνοοῦσε τήν πατρίδα μας, τουλάχιστον ἀπό ἀπόψεως παράδοσης τοῦ λαοῦ της. Ἐξέλιξη αὐτοῦ τοῦ κομματικοῦ τρίπτυχου εἶναι τά σημερινά μας κόμματα, τό ΠΑΣΟΚ τοῦ ἀγγλικοῦ, ἡ ΝΔ τοῦ γαλλικοῦ καί τό ΚΚΕ τοῦ ρωσικοῦ, μέ πολλές βέβαια μεταλλάξεις πού προέκυψαν μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου. Ἡ ἐθνική μας ὑπόσταση βρέθηκε λοιπόν, ἀπό τά χρόνια ἤδη τῆς ἀπελευθέρωσης μπολιασμένη καί δηλητηριασμένη ἀπό τά εὐρωπαϊκά συμφέροντα, ζεμένη στό ἅρμα τῶν μεγάλων δυνάμεων, πού δέν βοήθησαν σχεδόν ποτέ χωρίς ἀντάλλαγμα καί μάλιστα βαρύ, ἀναλαμβάνοντας νά κάνουν κουμάντο στήν πολιτική καί κοινωνική μας ζωή καί παίρνοντας ἀποφάσεις ἀπό τά πλούσια σαλόνια τους γιά τίς ἑλληνικές ὑποθέσεις. Ἀπό τήν ἄλλη, μέσα ἀπό τούς διχασμούς πού ἀποτελοῦν διαχρονική κατάρα τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς μας, ἡ ἱστορία μας ἀνέδειξε καί πολλές ἡρωϊκές μορφές πατριωτισμοῦ καί ὀρθόδοξου φρονήματος, πού μέ θάρρος, ἀνιδιοτέλεια καί ἀγωνιστικότητα ἀντιστάθηκαν στό πνεῦμα τῆς ἀλλοτρίωσης τῶν ἠθῶν καί τῆς πίστεως, πολέμησαν τούς θιασιῶτες τῆς προδοσίας, στάθηκαν ἀληθινοί διαφωτιστές τῶν Ἑλλήνων καί θυσιάστηκαν ποικιλοτρόπως γι αὐτή τους τή δράση καί προσφορά. Ἧταν οἱ ἀφυπνιστές τοῦ Γένους, οἱ ἐπικίνδυνοι γιά τίς δυνάμεις πού τό θέλουν κοιμώμενο, ἐκεῖνοι πού ἀνέκαθεν κολλοῦσαν τή ρετσινιά τοῦ σκοταδιστῆ, τοῦ φανατικοῦ,τοῦ ὀπισθοδρομικοῦ, τοῦ φονταμεταλιστῆ, τοῦ μεσαιωνιστῆ καί ἄλλων ἐπιθέτων, προσπαθώντας νά μειώσουν τό κύρος τοῦ λόγου τους καί τήν ἐπιρροή του στό λαό, νά περιορίσουν τήν καθοριστική γιά τίς ἐξελίξεις δράση τους καί νά ἀπαξιώσουν τήν λυτρωτική γιά τήν πατρίδα προσφορά τους. Ἦταν ἐκεῖνοι πού συχνά ἀδικήθηκαν ἀπό τούς ἰχνογράφους τῶν ἱστορικῶν γεγονότων πού ἐξυπηρετοῦν σκοπιμότητες καί συχνά ἔμειναν στά «ψιλά γράμματα» τῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία ἐνῶ θά ἔπρεπε νά ξαναγραφεῖ ἀπό ἀνιδιοτελεῖς λογίους καί φιλαλήθεις πατριῶτες, ἐπιχειρεῖται στίς μέρες μας νά προσαρμοστεῖ στή «Νέα Τάξη», νά διαστρέψει γεγονότα, νά ἐξαφανίσει κάθε ἴχνος πατριωτικῆς ὑπερηφάνειας, νά μειώσει κάθε ἀξία καί ἰδανικό πού ἔθρεψε αὐτό τό λαό. Ἀνάμεσα σ ἐκεῖνες τίς ἡρωϊκές μορφές τῆς ἀντιδυτικῆς δράσεως στέκονται ὡς διαχρονικοί ὁδοδεῖκτες ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός, διδάσκαλοι τοῦ Γένους ὅπως ὁ Ἐπίσκοπος Εὐγένιος Βούλγαρης καί ὁ Ἅγιος ἱερομόναχος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐκπρόσωποι τοῦ κινήματος τῶν Κολλυβάδων, ὅπως ὁ Ἅγιος ἱερομόναχος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καί ὁ Ἅγιος ἐπίσκοπος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς καί μετά τήν ἐπανάσταση ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης, ὁ μοναχός Φλαμιάτος καί ὁ ὅσιος μοναχός Παπουλάκος, ὁ ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Λαμπρόπουλος πού ὑπῆρξε διδάσκαλος τοῦ ὁσίου ἱερομονάχου Εὐσέβιου Ματθόπουλου, στόν ὁποῖο μαθήτευσε καί ὁ ἀγωνιστής καί ἅγιος ἐπίσκοπος τῆς Φλώρινας Αὐγουστίνος Καντιώτης. Ὅλοι αὐτοί πού στάθηκαν μέ σθένος ἀπέναντι στό ἔγκλημα τῆς ἐθνικῆς διαστροφῆς, ἀπέναντι στήν παράδοση καί προδοσία τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς καθ ἡμᾶς ἀνατολῆς, ἀποτελοῦν μιά ἔνδοξη συνέχεια πού ἀναζητᾶ ἀπεγνωσμένα τή σημερινή της ἔκφραση. Λίγο πρίν τό μαρτυρικό του τέλος, ἐν ἔτει 1849 ὁ μοναχός καί μάρτυρας Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος, διεισδύει προφητικά στό μέλλον μέσα ἀπό τό ἔργο του «Φωνή Ὀρθόδοξος» διαβλέποντας ὅτι οἱ Ἄγγλοι καί οἱ Εὐρωπαῖοι σχεδίαζαν νά ἐνισχύσουν τήν ἰδέα νά ἐπανασυσταθεῖ τό Ἑβραϊκό κράτος στήν Παλαιστίνη καί ἀργότερα νά ἀνεγερθεῖ ὁ Ναός τοῦ Σολομῶντα καί ἐπισημαίνει ὅτι ἀπό τότε ὑφίσταντο σκοτεινές προσπάθειες τῶν Ἑβραίων οἱ ὁποῖοι κατέγραψαν τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῶν λαῶν, προκειμένουν νά μετρήσουν τή δύναμη καί τή διαγωγή τοῦ κάθε λαοῦ γιά νά βροῦν τούς κατάλληλους τρόπους νά ἐπιβληθοῦν σ αὐτούς ἀργότερα! Μάλιστα συνδέει τίς προσπάθειες αὐτές μέ τή συμμετοχή τῶν Ἑβραίων στόν ἱερόσυλο φόνο τοῦ Πατριάρχη μας Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε, τό Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ Παλαιστίνη ἦταν τότε ὑπό ἀγγλική κατοχή καί ὅτι μέ πρωτοβουλία τῶν Ἄγγλων οἱ Ἑβραῖοι ἐπέστρε- ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ / 19

20 ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:28 PM Page 20 ψαν ἀπό τή διασπορά τους καί κατάφεραν νά ἱδρύσουν τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ σχεδόν 100 χρόνια μετά τήν πρόβλεψη τοῦ Φλαμιάτου τό Μέ αὐτά τά δεδομένα μποροῦμε νά κατανοήσουμε σήμερα γιατί οἱ πολιτικοί μας ἔκαναν μονόδρομο τήν πορεία τῆς Ἑλλάδας πρός τήν Εὐρώπη καί γιατί ἡ ἐξάρτησή μας ἀπό τό εὐρωπαϊκό πολιτικό ἅρμα, σέ συνάρτηση μέ τούς κερδοσκοπικούς οἴκους πού οἱ ἰδιοκτῆτες τους ἔχουν ἑβραϊκά ὀνόματα, ὁδήγησαν τήν πατρίδα μας σέ τόσο δεινή θέση. Αὐτά τά δεδομένα εἶχε βέβαια ὑπόψη του ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, πού ἀποκαλοῦσε τούς Εὑρωπαϊστές «Εὐρωλιγούρηδες» καί ἐπαναλάμβανε μέ ἀγωνία ὅτι πρέπει νά δεχθοῦμε τήν εὐρωπαϊκή προοπτική, ἀλλά μόνο κρατώντας τίς δύο «βαλίτσες» μας, τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξία. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐπέμενε στήν ὑπογραφή τῶν διεθνῶν συνθηκῶν μέ ὅρους, γιά νά μήν ξεπουληθοῦμε... Ἀλλά καί προσωπικῶς τό 1997 κυκλοφορήσαμε μικρά τεύχη μέ τόν τίτλο «Ἡ Ἑλλάδα δέν ἀνήκει πιά στούς Ἕλληνες», ὅπου ζητούσαμε ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή νά μήν ὑπογράψει τήν Συνθήκη τοῦ Σένγκεν ἄνευ ὅρων. Ἀλλά δέν εἰσακουστήκαμε. Ἀλλά καί τό ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὅταν ἐπέλεγε τά ἀξέχαστα συνθήματα «Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στούς Ἕλληνες», «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη» καί «Ἔξω ἀπό τήν ΕΟΚ», προφανῶς προσπαθοῦσε νά κρατήσει τίς ἀπαραίτητες ἰσορροπίες γιά νά μήν παραδώσει ἀμαχητή «γῆ καί ὕδωρ». Ὅμως ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τῆς μεταπολίτευσης μέ σειρά ἀλλαγῶν στό ἐκπαιδευτικό σύστημα κατέστρεψε τήν Ἑλληνική παιδεία μέ μεθοδικότητα σατανική, ὁδηγώντας τίς νεώτερες γενιές σέ ἄχρωμες, κενές, δῆθεν ἐπαναστατικές θεωρήσεις, πού τίς ἀπομακρύνουν ἀπό τίς παραδοσιακές ἀξίες ὅλο καί περισσότερο, ἐνῶ τά συνθήματα σταδιακά ἔσβησαν... Στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 90 τό Ἑβραϊκό λόμπι τῶν ΗΠΑ πίεζε ἀφόρητα γιά νά ἐπικυρώσει ἡ Ἑλλάδα τήν Συνθήκη τοῦ Σένγκεν, συνδέοντας ἔντεχνα τήν πράξη αὐτή μέ τή βελτίωση τῶν σχέσεων Ἑλλάδας-Ἰσραήλ. Αὐτή τήν ὀλέθρια Συνθήκη, ὁ Παπανδρέου εἶχε βάλει στό συρτάρι, παρά τό πολιτικό κόστος καί τίς πιέσεις, γιατί ἐκτός τῶν ἐξουσιῶν πού παρέδιδε αὐτόματα στίς Βρυξέλλες ἐν ἀγνοία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἶχε ἀνακαλύψει καί ὅτι ἦταν ἀδύνατο νά προστατευθοῦν οἱ πολίτες ἀπό τή νομιμοποίηση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος πού προέβλεπε. Οἱ ἑπόμενες κυβερνήσεις ἔπαψαν νά ἔχουν τέτοιους ἐνδοιασμούς. Ἡ ἐθνική ταυτότητα ἄλλαξε, παρά τήν ὕστατη προσπάθεια ἀφύπνισης ἀπό τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας ἡ συλλογή ὑπογραφῶν πετάχθηκε στά σκουπίδια καί ἡ εἰκόνα τοῦ κύρους της, ὡς τοῦ μακράν τῶν ἄλλων πιό ἀξιοσέβαστου θεσμοῦ, πνίγηκε στό βοῦρκο τῆς σκανδαλολογίας. Σήμερα, στήν ἐποχή τῶν τεχνικῶν οἰκονομικῶν κρίσεων καί τῶν ἐπίσης τεχνητῶν παγκοσμίων προβλημάτων πού πρέπει νά λάβουν τήν παγκόσμια (σιωνιστική;) λύση, οἱ ψευδαισθήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μας προσανατολισμοῦ ἐξέπνευσαν πιά ὁριστικά, μαζί μέ τό ἱδρυτικό τρίπτυχο τοῦ ΠΑΣΟΚ πού διακήρυττε «Ἐθνική Ἀνεξαρτησία-Λαϊκή Κυριαρχία-Κοινωνική Ἀπελευθέρωση». Ἤδη φθάσαμε νά καταργοῦμε ἐθνικές ἑορτές καί παρελάσεις μέ τό φαιδρό πρόσχημα τῆς ἐξοικονόμησης χρημάτων, τή στιγμή πού ξοδεύονται τεράστια ποσά σέ εὐτελεῖς ἐκδηλώσεις καί θεάματα. Ἤδη ὁ πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου ὁμολόγησε δημοσίως καί κατ ἐπανάληψη ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐκχώρησε μέρος τῆς ἐθνικῆς της κυριαρχίας(!) γιά νά πάρει ἀνάσα ἀπό τά χρέη πού τήν πνίγουν. Ἔγκριτοι δημοσιογράφοι (Στ. Σταυρόπουλος-Ἐλευθεροτυπία, Μ. Ἰγνατίου-Ἔθνος), θεωροῦν ὅτι οἱ δηλώσεις αὐτές εἶναι ἄκρως-ἄκρως ἀνησυχητικές, καθώς δέν ἀναφέρονται ἁπλῶς στήν ἐπιτήρηση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπό τούς ξένους, ἀλλά ἀκόμη καί στά σύνορα ἤ τά ἐδάφη τῆς πατρίδας μας! Ἤδη οἱ Γερμανοί βουλευτές τόλμησαν ξεδιάντροπα, ξεχνώντας τό τεράστιο χρέος πού ὀφείλουν στήν Ἑλλάδα γιά τά δεινά καί τίς ἀπώλειες τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου, νά μᾶς προτρέψουν νά πουλήσουμε τήν Ἀκρόπολη ἤ τήν Κέρκυρα ἤ ἄλλα νησιά μας, γιά νά πληρώσουμε τά τοκογλυφικά μας χρέη. Καθώς οἱ καιροί εἶναι ἐξαιρετικά κρίσιμοι, τόσο γιατί ὁδεύουμε πρός τό τέλος τῶν ἐθνικῶν κρατῶν, ὅσο καί γιατί ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στό στόχαστρο τῶν ἰσχυρῶν τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης, ἡ ἀνάγκη μας γιά ἀφυπνιστικές φωνές πού θά μᾶς συσπειρώσουν σέ ἀγῶνα νέας ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ἀντίστασης, εἶναι μεγαλύτερη ἀπό κάθε ἄλλη φορά. Ἡ ἱστορία μας εἶναι γεμάτη διδάγματα. Ἡ Ἑλληνική ψυχή ἄντεξε στίς φανερές ἐπιθέσεις τῶν ξένων. Σήμερα καλεῖται νά πολεμήσει τήν ἴδια της αὐτοκατάργησή της. Ἀτέλειωτοι ἀγῶνες, μᾶς κληροδότησαν αὐτά πού σήμερα ξεπουλᾶμε χωρίς συναίσθηση, χωρίς ντροπή. Ἄς τολμήσουμε ἐπιτέλους νά φύγουμε ἀπό τή Δύση, πού γέμισε τόν τόπο μας μέ συμφορές καί μᾶς ὑποδουλώνει καθημερινά ὅλο καί χειρότερα, φορώντας μας βαριές ἁλυσίδες. Ἄς στραφοῦμε ἐπιτέλους στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ἐκεῖ πού οἱ πρόγονοί μας εἶχαν τά ὁράματά τους. Ἀλλά καί ἄν ὁ Θεός ἐπιτρέψει νά χάσουμε, τουλάχιστον ἄς μᾶς βρεῖ ἡ πτώση μαχόμενους καί ὄχι κοιμώμενους. 20 / ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελευθερία του ατόμου και οι επιλογές του θα

«Η ελευθερία του ατόμου και οι επιλογές του θα ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ «Η ελευθερία του ατόμου και οι επιλογές του θα «Νοιώθεις σαν αριθμός;» Αφίσα στην Αμερική ΚΑΤΑ της κάρτας υγείας 63 ελέγχονται μέσα σε πολύ στενά περιθώρια, εξαιτίας του γεγονότος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010 1 EIKONOΓPAΦHΣH: O Oδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2009 2010 έχει διακοσμηθεί με βυζαντινές μικρογραφίες και λεπτομέρειες βυζαντινών τοιχογραφιών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΦΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 Αλέξανδρος Σβώλος Αλέξανδρος Σβώλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ Σειρά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα