ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ IANOYAΡΙΟΣ 2009

2 Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Πληροφορίας A. Μαράς, Ν.Σαγιάς 1/ T. Cover and J. Thomas, Elements of Information Theory, Wiley, /R. B. Wells, Applied Coding and Information Theory for Engineers, Prentice-Hall, /C. Goldie and R. Pinch, Communication Theory, Cambridge University Press, / G. A. Jones and J. M. Jones, Information and Coding Theory, Springer-Verlag, 2000 Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών και προχωρημένων εννοιών της θεωρίας πληροφορίας κατά Shannon. Έννοια της εντροπίας, ποσότητα πληροφορίας Hartley και τηλεπικοινωνικό μοντέλο κατά Shannon. Μέτρο πληροφορίας Shannon, ιδιότητες και μορφές. Διακριτές και συνεχείς πηγές πληροφορίας. Πρώτο θεώρημα κωδικοποίησης. Διακριτοί και συνεχείς δίαυλοι τηλεπικοινωνιών, θεώρημα κωδικοποίησης διαύλου. Κωδικοποίηση ελέγχου σφαλμάτων : Αλγεβρικοί γραμμικοί και κυκλικοί κώδικες BCH και Reed Solomon. Αλγόριθμοι αποκωδικοποίησης Berlekamp-Massey, Forney και Sudan-Guruswami. Κρυπτολογία, κρυπτανάλυση και κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Ασφάλεια κρυπτογραφικών συστημάτων : Μέτρα πληροφορίας και ασφάλεια κρυπτογραφικών συστημάτων, Πολυπλοκότητα και μονόδρομες συναρτήσεις. Τίτλος Μαθήματος: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Γ. Γλεντής 1. Ν. Καλουπτσίδης, Σήματα, Συστήματα και Αλγόριθμοι, Δίαυλος Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Μπερμπερίδης και Λ. Κοφίδης, Εισαγωγή στη Θεωρία σημάτων και Συστημάτων, 2η Έκδοση, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Γ. Μουστακίδης, Βασικές Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος, Τζιόλα M. Hayes Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, (Μετάφραση), Τζιόλα, 2000

3 5. H. Hsu, Signals and Systems, McGraw-Hill J. Manolakis and D. Proakis, Introduction to Digital Signal Processing, MacMillan, 1989 Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών και προχωρημένων εννοιών της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος Εισαγωγή στα σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου. Γραμμικά συστήματα διακριτού χρόνου. Δειγματοληψία και κβάντιση. Μετασχηματισμός Ζ. Το πεδίο της συχνότητας. Διακριτοί ορθογώνιοι μετασχηματισμοί. Ταχύς διακριτός μετασχηματισμός. Fourier. Σχεδίαση FIR φίλτρων. Σχεδίαση IIR φίλτρων. Δομές και υλοποιήσεις ψηφιακών φίλτρων. Φασματική εκτίμηση. Τίτλος Μαθήματος: Πρόγραμμα Σπουδών: Ψηφιακές Επικοινωνίες Α. Σταυδάς, Ν. Σαγιάς Μεταπτυχιακό 1/ G. P. Agrawal, Συστήματα επικοινωνιών με οπτικές ίνες, 2η έκδοση, εκδ. Τζιόλα, / J. Wilson και J. Hawkes, ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ: μια εισαγωγή, επιστημονική επιμέλεια: Α. Α. Σεραφετινίδης, εκδ. ΕΜΠ, / J.Singh, Οπτοηλεκτρονική, Εκδόσεις Τζιόλα, / J. G. Proakis και M. Salehi, Συστήματα τηλεπικοινωνιών, εκδ. ΕΚΠΑ, 2002 (μετάφραση: Κ. Καρούμπαλος, Ε. Ζέρβας, Σ. Καραμπογιάς, και Ε. Σαγκριώτης). Στο μάθημα γίνεται εισαγωγή στα βασικά σχήματα ψηφιακής διαμόρφωσης και ακολουθούν οι μέθοδοι μετάδοσης και μεταγωγής στις ενσύρματες τηλεπικοινωνίες κυρίως σε ότι αφορά συστήματα οπτικών ινών. Ιστορική αναδρομή και εισαγωγή στις υψίρρυθμες επικοινωνίες. Από τις αναλογικές (ΑΜ, FM) στις ψηφιακές διαμορφώσεις βασικής (PAM, PPM) και διέλευσης ζώνης (ASK, FSK, PSK, ). Βασικές αρχές διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης. Δομή ενός ψηφιακού δέκτη. Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες Μετρικές του συστήματος (BER, Q-factor, SNR). Διάδοση στις οπτικές ίνες και κυματοδηγούς. Ποιοτική μελέτη της διασποράς. Οπτικός πομπός, αρχές laser και laser για οπτικά συστήματα, άμεση και εξωτερική διαμόρφωση. Οπτικοί ενισχυτές. Δέκτες οπτικών συστημάτων επικοινωνιών. Εισαγωγή στο WDM και βασικές αρχές λειτουργίας. Ποσοτική μελέτη της διασποράς, Σχεδιαστικές αρχές ζεύξης μεταξύ δύο σημείων (point-to-point). Μηγραμμικά φαινόμενα στην ίνα και διαχείριση διασποράς.

4 Τίτλος Μαθήματος: Προχωρημένα Θέματα Κεραιών και Διάδοσης Γ. Αθανασιάδου * ΝΑΙ 1/ ΚΕΡΑΙΕΣ, Κ.ΜΠΑΛΑΝΗ, μετάφραση Κ.ΛΙΟΛΙΟΥΣΗ, εκδόσεις ΙΟΝ 2/ Modern Antenna Handbook, C.Balanis, Wiley / ΚΕΡΑΙΕΣ-ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ, Χ.ΚΑΨΑΛΗΣ-Π.ΚΩΤΤΗΣ, εκδόσεις Τζιόλα 4/ 1. Ασύρματες Επικοινωνίες, Αρχές και Πρακτική T.S. Rappaport, Επιμέλεια: Κ.Τσουκάτος, Εκδόσεις: Μ.Γκιούρδας 5/ The Mobile Radio Propagation Channel, J.D.Parsons, Εκδόσεις: John Wiley & Sons LTD Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών και προχωρημένων εννοιών κεραιών και διάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Χαρακτηριστικά κεραιών: διάγραμμα ακτινοβολίας, κατευθυντικότητα, κέρδος, η κεραία ως κύκλωμα και ως άνοιγμα, τύπος του Friis και εξίσωση RADAR. Γραμμικές κεραίες. Στοιχειοκεραίες και έξυπνες κεραίες. Διάδοση πάνω από μη κανονικό έδαφος: αρχή του Huygen, ομοιόμορφη θεωρία διάθλασης, πολλαπλών κορυφών, ζώνες Fresnel. Απώλειες διαδρομής σκίαση, ολίσθηση Doppler, χωρο-χρονικά χαρακτηριστικά διάδοσης (ΜΙΜΟ κανάλια), μηχανισμοί πολυόδευσης και μοντέλα. Στατιστικά - ντετερμινιστικά μοντέλα. Μέθοδοι μέτρησης και προσομοίωσης της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και των χαρακτηριστικών τους. Επίδραση ΗΜ ακτινοβολίας στον άνθρωπο. : Μετρήσεις και χαρακτηρισμός κεραιών Τίτλος Μαθήματος: Δικτυακές Εφαρμογές και Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις Α. Μπουκουβάλας, Ν. Τσελίκας * ΝΑΙ 1/ Χρήστος Δουληγέρης, Ρόζα Μαυροπόδη, Εύη Κοπανάκη: «Τεχνολογίες Διαδικτύου, αρχές λειτουργίας και προγραμματισμός εφαρμογών στο Διαδίκτυο», εκδόσεις ΝΗΡΗΙΔΕΣ, / Skip Matheny, R. Allen Wyke, "Up and Running with Joomla", O'Reilly, January 2008, ISBN:

5 / Ηλίας Αντωνόπουλος, "Ανακαλύψτε το Μambo CMS", AlterMarket, ISBN / Andrew Tanenbaum, Marten van Stehen, "Κατανεμημένα Συστήματα", ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Aθήνα Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών εννοιών, στη χρήση και εφαρμογή γλωσσών περιγραφής και ανάπτυξης σελίδων, δικτυακών τόπων ηλεκτρονικής πύλης και ηλεκτρονικού εμπορίου. Το Διαδίκτυο, το μοντέλο TCP/IP, βασικές αρχές επικοινωνίας εφαρμογών μέσω TCP/IP και UDP/IP sockets, το μοντέλο Client-Server και το μοντέλο P2P, WWW και το πρωτόκολλο HTTP, ο ρόλος και η λειτουργικότητα του Web Server και του Web Browser. Άλλα συστατικά του WWW: proxies/caches, search engines, application servers, ηλεκτρονικές «πύλες». Γλώσσες περιγραφής σελίδων και εγγράφων στο WWW (HTML, DHTML, CSS, XML). Προγραμματισμός κατανεμημένων δικτυακών εφαρμογών. Η τεχνολογία CORBA σε σύγκριση με την αντίστοιχη τεχνολογία RMI της Java. Νεότερες εξελίξεις στις εφαρμογές Διαδικτύου: SOAP over HTTP, WSDL και η αρχιτεκτονική των Web Services. Ανάπτυξη εφαρμογών δυναμικού περιεχομένου στο WWW. Προγραμματισμός στο Browser: μοντέλο αντικειμένων εγγράφου DOM, Javascript. Προγραμματισμός στο Server: PHP και επικοινωνία με βάσεις δεδομένων. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS (Content Management Systems) ανοιχτού κώδικα (Drupal, Joomla!). Ανάπτυξη «ηλεκτρονικής πύλης» (portal) με χρήση open source CMS. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, παραδείγματα, εφαρμογή, business plan. : Υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών με χρήση της Java, HTML, CSS και Javascript, Apache/PHP, σύνδεσή τους με Βάσεις Δεδομένων (π.χ. MySQL) και ανάπτυξη ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πύλης με χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα (π.χ. Joomla!).

6 Τίτλος Μαθήματος: Μοντελοποίηση, Ταυτοποίηση, Εξίσωση Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων K. Σλαβάκης 1/ J. Proakis, M. Salehi, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Έκδοση Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & Prentice Hall, Αθήνα, / J. Proakis, Digital Communications, McGraw-Hill, 4 th edition, / D. Tse and P. Viswanath, Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, / A. Sayed, Fundamentals of Adaptive Filtering, Wiley-IEEE Press, Το μάθημα αυτό αντιμετωπίζει με σύγχρονο τρόπο επιλεγμένα θέματα μοντελοποίησης, εκτίμησης, και εξίσωσης τηλεπικοινωνιακών καναλιών. Μελετώνται για το κυριότερο μοντέλο τηλεπικοινωνιακών διαύλων, το γραμμικό κανάλι: εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας οι κυριότερες τεχνικές γραμμικών και μη γραμμικών εξισωτών αλγόριθμοι εξίσωσης και ταυτοποίησης καναλιών Multi Input Multi Output (MIMO) Τίτλος Μαθήματος: Σύγχρονα Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών Γ. Τσούλος * ΝΑΙ 1/ Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Α. Κανάτας. Φ.Κωσταντίνου, Πάντος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου / WCDMA for UMTS, H.Holma, A.Toskala, Wiley / Fundamentals of WiMAX, J.Andrews, A.Ghosh, R.Muhamed, Prentice Hall / Wireless Communications, A.Goldsmith, Cambridge University Press 2005

7 5/ MIMO system technology for wireless communications, G.Tsoulos, CRC Taylor & Francis, 2006 Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των χαρακτηριστικών και της απόδοσης σύγχρονων συστημάτων ασυρμάτων και κινητών επικοινωνιών Εισαγωγή στη σχεδίαση και ανάλυση συστημάτων ασυρμάτων και κινητών επικοινωνιών. Τεχνικές απλού και πολλαπλών φερόντων, στενής και ευρείας ζώνης. Ανάλυση, απόδοση και υλοποίηση συστημάτων και τεχνικών: UMTS, HSPA, LTE WiFi και WiMAX Ψηφιακής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ΜΙΜΟ, έξυπνων κεραιών και γενικότερα προσαρμοστικών : Παραδείγματα network planning Τίτλος Μαθήματος: Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Α. Μπουκουβάλας, Ι. Μοσχολιός * ΝΑΙ 1/ Μ. Δ. Λογοθέτης, «ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2001, ISBN / D. Menasce, Capacity planning for web services. Prentice Hall. 3/ Keith W. Ross, Multiservice loss models for broadband telecommunication networks, Springer, Berlin, 1995 Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικών αρχών για κατανόηση προχωρημένων εννοιών μοντελοποίησης για υπολογισμό απόδοσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών ιστού και ηλεκτρονικού εμπορίου. θεωρία τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Βασικές έννοιες (συμφόρηση, βαθμός εξυπηρέτησης, φορτίο κίνησης, Erlang). Στοχαστική διαδικασία άφιξης και εξυπηρέτησης κλήσεως. Η Μαρκοβιανή ιδιότητα. Ο νόμος του Little. Ανάλυση Μαρκοβιανών συστημάτων απωλειών και αναμονής. Μοντέλα απωλειών πολυδιάστατης τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακής κίνησης. της προσομοίωσης. Γενικές αρχές μεθόδων προσομοίωσης. Το περιβάλλον προσομοίωσης δικτύων ns-2. Η γλώσσα προσομοίωσης SIMSCRIPT II.5. Απόδοση δικτυακού ιστού. (Client/Server, Web Site, Capacity Planning).

8 Μοντελοποίηση υπηρεσιών ιστού. Βασικές ιδέες αποδόσεως δικτύου και υπηρεσιών, Σχεδιασμός χωρητικότητας και χαρακτηρισμός φόρτου υπηρεσιών ιστού. Ουρές. Μοντέλα για e-business. Μοντέλα συμπεριφοράς πελατών (web). Ανατομία συναρτήσεων των e-business. Υπολογισμός απόδοσης αρχιτεκτονικής και υπηρεσιών ιστού. Ανάλυση συστημάτων πληρωμής μέσω διαδικτύου. Μεθοδολογία και πλάνο για χωρητικότητα, απόδοση και χαρακτηρισμό των e-business. Τίτλος Μαθήματος: Δίκτυα Κινητών και Ασυρμάτων Επικοινωνιών Α.Καλόξυλος 1/ Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Α. Κανάτας. Φ.Κωσταντίνου, Πάντος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου / Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Μ. Θεολόγου, 2007 Εκδόσεις Τζιόλα 3/ Mobile Communications, J. Schiller, 2003, Addison Wesley 4/ Wireless Communications and Networks, W. Stallings, 2004, Prentice Hall Το μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση σε θέματα σύγχρονων ασυρμάτων και κινητών δικτύων, στην αρχιτεκτονική τους, στις υπηρεσίες και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, στην εξέλιξη τους και τη διαλειτουργικότητα τους. Το μάθημα καλύπτει τις βασικές ενότητες όπως διαχείριση ραδιοπόρων, διαχείριση κινητικότητας, διαχείριση επικοινωνίας σε κινητά και ασύρματα δίκτυα. Το μάθημα στοχεύει επίσης στην κάλυψη θεμάτων IP δικτύων δεδομένου ότι τα δίκτυα κινητών και ασυρμάτων επικοινωνιών θα βασιστούν σε αυτό το πρωτόκολλο για τη δρομολόγηση της πληροφορίας. Αρχιτεκτονική κυψελωτών συστημάτων. Περιγραφή σύγχρονων και μελλοντικών δικτύων κινητών επικοινωνιών (UMTS, HSPA, LTE/SAE). Τοπικά ασύρματα δίκτυα (ΙΕΕΕ x) & τοπικά μητροπολιτικά δίκτυα (WiMAx). Διαλειτουργικότητα και ενοποίηση δικτύων. Διαχείριση ραδιοπόρων. Διαχείριση κινητικότητας. Υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας. Μη δομημένα δίκτυα επικοινωνιών προβλήματα και λύσεις. Τίτλος Μαθήματος: Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών X. (Τ.) Πολίτη

9 1/ Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan, Optical Networks: A Practical Perspective (Second Edition) (The Morgan Kaufmann Series in Networking) 2/ B. Mukherjee, Optical WDM networks, Springer. 3/ Goving P. Agrawal, Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες, Εκδόσεις Τζιόλα. Το μάθημα αυτό αφορά στα σύγχρονα και μελλοντικά οπτικά δίκτυα όπως αυτά αναφέρονται στα διεθνή πρότυπα. Εισαγωγή και ταξινομήσεις (οι γενιές δικτύων, οι τοπολογίες SONET/SDH, αμιγώς οπτικά δίκτυα WDM). Οι σύγχρονες τάσεις στα δίκτυα οπτικών επικοινωνιών. Ταξινόμηση των δικτύων και μελέτη μερικών περιπτώσεων: i) απλού-άλματος (single-hop), ii) πολλαπλού-άλματος (Multi-hop). Ευρυζωνικά Δίκτυα Πρόσβασης : FTTH, FTTx, Διαφορετικές τεχνολογίες, PON, GPON, EPON, BPON μελλοντικές αρχιτεκτονικές WDM PON κλπ, και τεχνολογία ΟCDMA. Δίκτυα SONET-SDH, βασικός εξοπλισμός και τοπολογίες. Προστασία στο SONET/SDH. SONET/SDH νέας γενιάς (NG-SONET) και πακέτα-μέσω-sonet. Επίπεδο ελέγχου δικτύου. Οπτικά δίκτυα μεταφοράς (ΟΤΝ, ITU G.709) ή δίκτυο μεταφοράς digital wrapper. Αυτόματα μεταγόμενα οπτικά δίκτυα (ASON). Τεχνολογία MPLS MPλS, GMPLS. * Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται τις ώρες που έχουν ανακοινωθεί για το εκάστοτε μάθημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, κατόπιν ενημέρωσης από τον διδάσκοντα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2012 ΠΕΡΙΕXΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μάιος 2011 1 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0-03 Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Γραµµική Άλγεβρα Στόχος του είναι η εξοικείωση του σπουδαστή µε την έννοια του πίνακα και της Ορίζουσας, καθώς και η αναλυτική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ECTS. Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ECTS. Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2012-2013 1 Πίνακας Περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ... 4 Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Κοζάνη, Σεπτέμβριος 2013 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Bc1.1.5 Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση ΙΙ

Bc1.1.5 Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση ΙΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Υφισταμένων Εφαρμογών Πληροφορικής, εγκατεστημένων στους ΟΤΑ, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών "Business Intelligence" (Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘEI, ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ, ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά)

331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) 331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Oι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην υψηλής στάθμης εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΛΕΤΗ. για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ΜΕΛΕΤΗ για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Θάνος Στουραΐτης Καθηγητής Παν. Πατρών thanos@ee.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών http://eed.stef.teicrete.gr Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Γρηγόριος Πραστάκος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Μελέτη και Αξιολόγηση Επίδοσης για την Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, απ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. A/A 2 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ email ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού Ευρυζωνικά δίκτυα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών Integrated services digital networks (ISDN) Broadband integrated services digital networks (B-ISDN)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2545 16 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29166 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Διπλωματική Εργασία Του Σαμαρά Δανιήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών [CONFES]

Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών [CONFES] Κωδικός Έργου : 09ΣΥΝ-71-698 Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών [CONFES] 2 η Ετήσια Έκθεση Προόδου του Έργου ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: Έγγραφο (Εμπιστευτικό)

Διαβάστε περισσότερα