Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής"

Transcript

1 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

2 .

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (7) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (11) ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες (4) Συνεχιζόµενη Μελέτη (1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών (1) Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (2) Συνεχιζόµενα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (1) ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέο Αυτοχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα (1) Συνεχιζόµενα Αυτοχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα (2) ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ THE MEDITERRANEAN BIOTA SUMMER SCHOOL ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSC, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδακτορικών ιατριβών ιπλωµατικών Εργασιών - MSc Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, έχει ως επιστηµονικό αντικείµενο την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που αναφέρεται κυρίως στη βιοποικιλότητα, τη δοµή και τη δυναµική οικοσυστήµατος, τη διαχείριση οικοσυστηµάτων, τη γενετική των θαλασσίων οργανισµών, την αναζήτηση νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και οργανισµών, καθώς και την πιστοποίηση της γνησιότητας και προέλευσης των οργανισµών και προϊόντων τους. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το ΙΘΑΒΙΓ εδρεύει στα κτίρια του ΕΛΚΕΘΕ στις Γούρνες Ηρακλείου (Θαλασσόκοσµος). Τα εργαστήρια, τα γραφεία και οι αποθηκευτικοί χώροι καλύπτουν έκταση 1500 m 2 περίπου. Τα ερευνητικά εργαστήρια, που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισµό, εντάσσονται στις δύο κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του ινστιτούτου, τη «Γενετική και Μοριακή Βιοτεχνολογία» και τη «Βιοποικιλότητα και ιαχείριση Οικοσυστηµάτων». Υπάρχει επίσης και πολύ καλά εξοπλισµένο εργαστήριο «Περιβαλλοντικής Χηµείας και Μικροβιολογίας». Το Ινστιτούτο έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, το υπολογιστικό κέντρο, το αµφιθέατρο και τις λοιπές εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήµατος του «Θαλασσόκοσµου». 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α Συνολικά στο Ινστιτούτο εργάζονται 30 άτοµα. Από αυτά: Μόνιµο προσωπικό 20 Ερευνητές 8 Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες - Επιστήµονες αορίστου χρόνου (1 PhD) 8 Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς (µόνιµοι & αορίστου χρόνου) 4 Συµβασιούχοι (εργασίας έργου) 7 Επιστήµονες (1 PhD) 6 Τεχνικός 1 Υπότροφοι (διδακτορικοί) 3 Στο Σχήµα Β-IV-1 φαίνεται το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής για το 2010.

6 238 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Σχήµα B-IV-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (20) 8 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7) 6 4 ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (3) 2 0 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ YΠΟΤΡΟΦΟΙ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, η χρηµατοδότηση για το 2010 ήταν ,28 και αναλύεται ως εξής ανά φορέα χρηµατοδότησης: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΝ ( ) Ευρωπαϊκή Ένωση ,92 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ,18 ηµόσιοι Φορείς ,88 Φορείς Εξωτερικού 5.625,00 Ιδιωτικοί φορείς 3.460,00 ΣΥΝΟΛΟ ,98 Στο Σχήµα Β-IV-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής ανά πρόγραµµα. Στο Σχήµα Β-IV-3 η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για το Στο Σχήµα Β-IV-4 η χρηµατοδότηση Ειδικού Λογαριασµού του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για τα έτη (σε χιλ. ).

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 239 Σχήµα: Β-IV-2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Γ (σε χιλ. ) 100 1, Ε ΕΒ MERBIGEN MARBEF SELFDOTT Προγράµµατα µε έσοδα άνω των WEALTH MARINE GENOMICS.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ECIMAR ΕΝ ΙΑΙΤ. ΙΧΘΥΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ Σχήµα Β-ΙV-3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2010 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Γ. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) % % 1, % ΕΕ ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΓΕΤ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Σχήµα Β-IV-4: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Γ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) 1, ΕΕ ΓΓΕΤ ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

8 240 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το 2010 ξεκίνησαν επτά (7) νέα ερευνητικά προγράµµατα, τέσσερις (4) µελέτες, ένα (1) πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών, δυο (2) εκπαιδευτικά προγράµµατα και ένα (1) αυτοχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, ενώ συνεχίστηκε η υλοποίηση έντεκα (11) ερευνητικών προγραµµάτων, µιας (1) µελέτης, δύο (2) προγραµµάτων παροχής υπηρεσιών, ενός (1) εκπαιδευτικού προγράµµατος και δυο (2) αυτοχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, από τη ΓΓΕΤ, από ελληνικούς δηµόσιους φορείς και από ελληνικούς ιδιωτικούς φορείς και ιδιώτες. Τα ερευνητικά προγράµµατα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, καταγράφονται αναλυτικά στις σελίδες που ακολουθούν (Ενότητα Β- Κεφ IV ). Επίσης κατά το 2010 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, υπέβαλαν ή συµµετείχαν στην υποβολή (34) προτάσεων νέων ερευνητικών προγραµµάτων από τα οποία (10) εγκρίθηκαν εντός του 2010 (Ενότητα Β-Κεφ ΙΙΙ-5.6.) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (7) Supporting research potential for marine biodiversity and genomics in the Eastern Mediterranean (MARBIGEN {FP7} [264089]/ ) Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 135 η / /Α Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Α. Mαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (77%) & ΓΓΕΤ (23%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 36 µήνες (1/11/ /04/2014) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Eλλάδα Εθνικό ίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας, Εθνικό ίκτυο σε σύνδεση µε τις Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδοµές ESFRI, (Ε ΕΒ HelBioNet {ΣΑ 2009ΣΕ }/ ) Αριθµός Συνεδρίας: 124 η / /ε6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Α. Mαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ (100%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 12 µήνες (20/01/ /12/2010) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Eλλάδα

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 241 Computational Molecular Evolution (EMBO/ ) Αριθµός Συνεδρίας: 130 η / /B37 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Α. Mαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: EE (100%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 10 µέρες (03/05/ /05/2010) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Virtual Biodiversity Research and Access Network for Taxonomy (ViBRANT {FP7} [261532]/ ) Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 136 η / /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Χ. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (7 th FTP, e-infrastructures, 75%), ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 36 µήνες (1/12/ /11/2013) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Development and Implementation of a pan-european Marine Biodiversity Observatory System (EMBOS) Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Χ. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: Ολικός Προϋπολογισµός: Αποζηµίωση ταξιδίων Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη REPROduction protocols and molecular tools for mass spawning and communal rearing based SELective breeding schemes applied to multiple-spawning marine fish (REPROSEL {FP7, SME , Project Νo: }/ ) Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 134 η / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 24 µήνες (01/09/ /08/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

10 242 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Evolution and adaptation of marine populations in a temporally and spatially variable environment (EVAMAP/ ) Αριθµός Συνεδρίας: 139 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Ε. Σαρροπούλου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ-EGIDE (Joint Research and Technology Programmes, ESPA, Ελλάδα-Γαλλία) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 24 µήνες (18/11/ /11/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (11) Ecologie Chimique Marine: Indicateurs de Biodiversité et Valorisation (ECIMAR/ ) Αριθµός Συµβολαίου: SPV Αριθµ ός Συνεδρίας: 84 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ K. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης: CNR Γαλλίας και Παν/µιο Μεσογείου (Μασσαλία) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 60 µήνες (19/09/07-19/09/12) Χρηµατοδότηση 2010: Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Κρήτη From capture based to self-sustained aquaculture and domestication of bluefin tuna, Thunnus thynnus (SelfDOTT {FP7} [SP ]/ ) Αριθµός Συνεδρίας: 93 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Γ. Κωτούλας Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/08-31/12/2010) Χρηµατοδότηση 2010από ΕΕ: 3.778,36 Χρηµατοδότηση 2010 από ΓΓΕΤ: 1.389,59 Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 243 Genomics in fish and shellfish: Integration from research tο aquaculture (AQUAGENOME/ ) Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 81 η / /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Γ. Κωτούλας (Κύριος Συντονιστής: Dr P. Prunet, INRA-Rennes, France) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 48 µήνες (01/01/07-31/12/2010) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI {FP7} [223806] / ) Αριθµός Συνεδρίας: 105 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ X. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (100%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 36 µήνες (01/05/08-30/04/2011) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη World Register of Marine Species (WoRMs) Αριθµός Συνεδρίας: 105 η / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ X. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (100%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 36 µήνες ( ) Ολικός Προϋπολογισµός: Αποζηµίωση ταξιδιών Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Contaminant-specific isotope analyses as sharp environmental-forensics tools for site characterization, monitoring and source apportionment of pollutants in soil (ISO-Soil {FP7} [212781]/ ) Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 107 η / /Γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Π. Πολυµενάκου & ρ. Μ. Μανδαλάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/02/09-31/01/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

12 244 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Hotspot ecosystem research and man s impact on European Seas, (HERMIONE/{FP7} [226354]/ ) Συνεργασία µε ΙΩ Αθήνας/Πρ. 765 & ΙΩ Κρήτης Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 122 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ: ρ. Π. Πολυµενάκου Φορέας Χρηµατοδότησης: EE(75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/04/ /03/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: ,90 Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα, Αρκτική Metagenome analysis of a hydrothermal vent field at Kolumbo volcano Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Π. Πολυµενάκου Φορέας Χρηµατοδότησης: Τµήµα Ενέργειας των Η.Π.Α (Joint Genome Institute, Department of Energy, USA) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: Περιοχή Έρευνας: Η.Π.Α CAREX Associated Partnership (Coordination Action for Research Activities on Life in Extreme Environments) Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Π. Πολυµενάκου Φορέας Χρηµατοδότησης: European Science Foundation Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: Ολικός Προϋπολογισµός: Έξοδα µετακίνησης Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Developing fisheries management indicators and targets (DefineIt, MARIFISH) Συνεργασία µε ΙΘΑΒΙΠ Αθήνας/Πρ. 811 & ΙΘΑΒΙΠ Κρήτης Αριθµός Συνεδρίας: 123 η / /ε4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ/ΓΓΕΤ (Marifish Common Pool) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/09/ /08/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος θάλασσα

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 245 Concrete Conservation Actions for the Mediterranean Shag and Audouin's Gull in Greece, including the Inventory of Relevant Marine IBAs" (ConshagaudMIBAGR) {FP7} [LIFE/07/NAT/GR/000285]/ ) Αριθµός Συνεδρίας: 108 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Π. Κασαπίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 48 µήνες (01/01/09-31/12/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2010 από ΓΓΕΤ: 2.428,54 Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη 5.2. ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες (4) ιερεύνηση τεχνικο-οικονοµικών προδιαγραφών για τη δηµιουργία δυο προστατευόµενων περιοχών αλιείας µε τεχνητούς υφάλους στον Κόλπο της Μεσσαράς. Ειδική Μελέτη Σκοπιµότητας ( ) Αριθµός Συνεδρίας: 127 η / /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Κ. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης: Νοµαρχία Ηρακλείου (100%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 4 µήνες (07/05/ /09/2010) Χρηµατοδότηση 2010: ,18 Ολικός Προϋπολογισµός: Αναγνωριστικές οικολογικές µελέτες στις ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές πέριξ των διαχυτήρων των υποθαλάσσιων αγωγών επεξεργασµένων λυµάτων του Εµπορείου, Καµαρίου και Φηρών της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) Θήρας ( ) Αριθµός Συνεδρίας: 130/ /γ8 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Κ. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης:.Ε.Υ.Α. Θήρας (100%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 10 µήνες (28/05/ /03/2010) Χρηµατοδότηση 2010: Ολικός Προϋπολογισµός:

14 246 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Ανάπτυξη Θαλάσσιας Προστατευόµενης περιοχής µε χρήση Τεχνητών Υφάλων στο Καστέλι Κισσάµου της περιοχής των Χανίων. Μελέτη βιωσιµότητας. Συνεργασία µε το ΙΥ Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Κ. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 2010 Ολικός Προϋπολογισµός: Ανάπτυξη Θαλάσσιας Προστατευόµενης περιοχής µε χρήση Τεχνητών Υφάλων στο Ελαφονήσι της περιοχής των Χανίων. Μελέτη βιωσιµότητας. Συνεργασία µε το ΙΥ Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Κ. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. ιάρκεια: 2010 Ολικός Προϋπολογισµός: Συνεχιζόµενη Μελέτη (1) Έλεγχος του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού επεξεργασµένων λυµάτων του σταθµού βιολογικού καθαρισµού - ΕΥΑΧ (2009) ( ΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ/ ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Κ. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Χανίων Έτος Έναρξης: 2003 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (Έναρξη 12/11/03) Ολικός Προϋπολογισµός: Ανανεώνεται ανά έτος Περιοχή Έρευνας: Χανιά, Κρήτη

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών (1) Ερευνητική συνεργασία παροχή υπηρεσιών του ΙΘΑΒΙΓ προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ K. Τσιγγενόπουλος Φορέας Χρηµατοδότησης: Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: Ολικός Προϋπολογισµός: 1.737,4 Περιοχή Έρευνας: Κύπρος Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (2) Βιογεωχηµικές αναλύσεις (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος S. Zivanovic Φορέας Χρηµατοδότησης: ιάφοροι ιδιωτικοί φορείς-ota Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (Έναρξη 13/04/05) Ολικός Προϋπολογισµός: εν έχει προσδιοριστεί Χρηµατοδότηση 2010: 3.662,86 Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Παροχή υπηρεσιών Γενετικής (GENETIC SERVICES/ ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Α. Μαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ιάφοροι ιδιωτικοί φορείς Έτος Έναρξης: 2003 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (Έναρξη 01/02/03) Ολικός Προϋπολογισµός: εν έχει προσδιοριστεί Χρηµατοδότηση 2010: Περιοχή Έρευνας: Ελλάδα

16 248 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (2) Joint Doctoral Programme in MARine EcoSystem Health and Conservation (MARES) Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Α. Μαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: EE ιάρκεια: (2015) Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Ιστιοπλοϊκά τριήµερα και περιβαλλοντική εκπαίδευση Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι : Sarah Faulwetter/Γεώργιος Χατζηγεωργίου Φορέας Χρηµατοδότησης: Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Mάθησης και Θρησκευµάτων Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 2010 Περιοχή Έρευνας: Ελλάδα Συνεχιζόµενα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (1) Πληθυσµιακή διαφοροποίηση και βιογεωγραφία του µπαρµπουνιού (Mullus surmuletus L. 1758) IKYDA 2008 Αριθµός Συνεδρίας: 94 η / /γ13 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ K. Τσιγγενόπουλος Φορέας Χρηµατοδότησης: ΙΚΥ Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: Ολικός Προϋπολογισµός: Αποζηµίωση ταξιδιών Περιοχή Έρευνας: Ελλάδα

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέο Αυτοχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα (1) Conservation Genomics: amalgamation of conservation genetics and ecological and evolutionary genomics (ConGenOmics) Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Α. Mαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ESF/αυτοχρηµατοδότηση ιάρκεια: Συνεχιζόµενα Αυτοχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα (2) Ανάπτυξη ενός Υποθαλάσσιου Βιοτεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή των Γουρνών της Κρήτης Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Κ. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ. ιάρκεια: 2002-παρόν The European Node of the National Geography in Shore Areas (NaGISA) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Χ. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ. ιάρκεια: 2006-παρόν Ολικός Προϋπολογισµός: Αποζηµίωση δειγµατοληψιών, ταξιδιών

18 250 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Joint Doctoral Programme in MARine EcoSystem Health and Conservation Acronym: MARES Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του «Erasmus Mundus Action 1» (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Mαγουλάς - Κύριος εταίρος: University of Ghent Βέλγιο. Isolation and characterization of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) (ABFT SNP) Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια της πρόσκλησης «FP7-PEOPLE-2010-IEF» (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Α. Mαγουλάς - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ ΕΛΚΕΘΕ. ιερεύνηση τεχνικο-οικονοµικών προδιαγραφών για τη δηµιουργία δυο προστατευόµενων περιοχών αλιείας µε τεχνητούς υφάλους στον Κόλπο της Μεσσαράς. Ειδική Μελέτη Σκοπιµότητας. Υπεβλήθη στη Νοµαρχία Ηρακλείου (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Ντούνας. - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ Αναγνωριστικές οικολογικές µελέτες στις ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές πέριξ των διαχυτήρων των υποθαλάσσιων αγωγών επεξεργασµένων λυµάτων του Εµπορείου, Καµαρίου και Φηρών της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) Θήρας. Υπεβλήθη στη.ε.υ.α. Θήρας (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Ντούνας. - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ A new integrative framework for the study of fish welfare based on the concepts of allostasis, appraisal and coping styles Acronym: COPEWELL Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7 - Large-Scale Integrating Collobarative Project, KBBE (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Γ. Κωτούλας - Κύριος εταίρος: Institute of Marine Research (Bergen, Norway) MAnagement of Port areas in the MEDiterranean Sea Basin Acronym: MAPMED Υπεβλήθη στο INTERREG ENPI (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ X. Αρβανιτίδης. - Κύριος εταίρος: University of Cagliari (Italy) Development and implementation of a pan-european Marine Biodiversity Observatory System Acronym: EMBOS Υπεβλήθη στο COST-open call 2010 (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ X. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: Netherlands Institute of Ecology (The Netherlands) REPROduction protocols and molecular tools for mass spawning and communal rearing based SELective breeding schemes applied to multiple-spawning marine fish Acronym: REPROSEL Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια πρόσκλησης για ερευνητικά προγράµµατα Research for the benefit of SMEs (FP7-SME ) (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος - Κύριος εταίρος: Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani -ISILS (Italy)

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 251 Evolution and adaptation of marine populations in a temporally and spatially variable environment Acronym: EVAMAP Υπεβλήθη στο ΕΣΠΑ, Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράµµατα, Ελλάδα Γαλλία (ΓΓΕΤ) (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ε. Σαρροπούλου - Κύριος εταίρος: ΕΛΚΕΘΕ Ιστιοπλοϊκά τριήµερα και περιβαλλοντική εκπαίδευση Υπεβλήθη στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου µάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του Προγράµµατος Ιστιοπλοϊκά τριµήµερα (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Sarah Faulwetter / Γεώργιος Χατζηγεωργίου - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ Ο ρόλος των ενδονευρώνων στη φυσιολογική και παθολογική λειτουργία του εγκεφάλου Υπεβλήθη στο ΥΠ ΜΘ στα πλαίσια του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Mαγουλάς - Κύριος εταίρος: Παν/µιο Κρήτης. Πολυεπίπεδη επαναπροσέγγιση της βιοποικιλότητας µε τη εφαρµογή οικο/γενωµικών τεχνολογιών: η περιοχή του κεντρικού Αιγαίου ως παράδειγµα µελέτης Υπεβλήθη στο ΥΠ ΜΘ στα πλαίσια του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Mαγουλάς - Κύριος εταίρος: Παν/µιο Κρήτης. Γενετική ταυτοποίηση (DNA barcoding) των ψαριών της Ελλάδας Υπεβλήθη στο ΥΠ ΜΘ στα πλαίσια του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Mαγουλάς - Κύριος εταίρος: ΑΠΘ. Seascape Genomics: testing for environmental drivers of Swordfish (Xiphias gladius) spatial genetic structure Acronym: SeaGenS Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων/Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων» (εν αναµονή αξιολόγησης) Μεταδιδάκτορας/Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Α. Αντωνίου/ ρ Α. Μαγουλάς - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ Βενθική Βαθυπελαγική Βιοποικιλότητα και Χρηστική Αξία ενός άγνωστου Βιόκοσµου στο Β. Αιγαίο Υπεβλήθη στο ΥΠ ΜΘ στα πλαίσια του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) ιερεύνηση Προτύπων Βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιους Οικοτόπους της Παράκτιας Ζώνης Νησιωτικών Περιοχών του Αιγαίου ως Άξονας Ανάπτυξης ικτύου Θαλάσσιων Προστατευοµένων Περιοχών Υπεβλήθη στο ΥΠ ΜΘ στα πλαίσια του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Ντούνας - Κύριος εταίρος: Πανεπιστήµιο Αιγαίου

20 252 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Biodiversity assessment tools for transitional marine ecosystems Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων» (εν αναµονή αξιολόγησης) Μεταδιδάκτορας Παν/ου Αιγαίου/Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Α. Ευαγγελόπουλος / ρ Κ. Ντούνας - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ Τουριστική Ανάπτυξη Υποθαλάσσιων Περιοχών Ιδιαίτερης Περιβαλλοντικής Σηµασίας Acronym: ΑΡΠΕΣ Υπεβλήθη στο INTERREG Ελλάδα-Κύπρος (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ X. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: ΕΛΚΕΘΕ Framework for Research focused Inquiry Science Based Environmental Education Acronym: FRISBE Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ X. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: Marine Biological Association (UK) The European Marine and Freshwater Ecosystem and Biodiversity Observatory System Acronym: EcoBOS Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-INFRA-2011 (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ X. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: Netherlands Institute of Ecology (The Netherlands) Marine Biodiversity patterns along the US seas Υπεβλήθη στο Fulbright Foundation (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ X. Aρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: ΕΛΚΕΘΕ Biodiversity assessment tools for transitional marine ecosystems Acronym: BIOMAR Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων» (εν αναµονή αξιολόγησης) Μεταδιδάκτορας/Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ε. Χατζηνικολάου / ρ Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ Saving wooden shipwrecks in the Mediterranean marine ecosystem: Research, development and application of innovative methods of in situ protection Acronym: MERMAID Υπεβλήθη στο ΥΠ ΜΘ στα πλαίσια του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ: ρ. Π. Πολυµενάκου - Κύριος εταίρος: TEI Aθήνας Βιολογική εκτροφή - τσιπούρα, λαβράκι Υπεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ: ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος - Κύριος εταίρος: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 253 Γενωµική και λειτουργική προσέγγιση για την κατανόηση της ανθεκτικότητας εντόµων και ακάρεων στα εντοµοκτόνα και την ανάπτυξη εφαρµογών για την αντιµετώπισή της Υπεβλήθη στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος - Κύριος εταίρος: Πανεπιστήµιο Κρήτης. Βιοποικιλότητα σε υγροτοπικά οικοσυστήµατα του Αιγαίου: πρότυπα, διεργασίες, απειλές και προβλέψεις Υπεβλήθη στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ: ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος - Κύριος εταίρος: Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Phylogenetic and biogeographic relationships in the North Mediterranean cypriniform fishes with implications on their taxonomy and systematics Acronym: NorMedCypriniFish Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση µεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών» στη ΓΓΕΤ του ΥΠ ΒΜΘ (εν αναµονή αξιολόγησης) Μεταδιδάκτορας/Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Radek Šanda / ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος - Κύριος εταίρος: ΕΛΚΕΘΕ Συµβιωτικά βακτήρια και Οµικές τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, µεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόµων: το παράδειγµα της Μεσογειακής µύγας (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ) Υπεβλήθη στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Ε. Σαρροπούλου - Κύριος εταίρος: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Προσδιορισµός των αλληλεπιδράσεων γενετικών, φυσιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που καθορίζουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος στην τσιπούρα (Sparus aurata). Υπεβλήθη στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Ε. Σαρροπούλου - Κύριος εταίρος: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Μελέτη εγκατάστασης νεαρών ατόµων του διθύρου µαλακίου Arca noae (κ. καλόγνωµη) σε τεχνητά υποστρώµατα στον Όρµο της Ελούντας µε στόχο την διατήρηση, αειφόρο ανάπτυξη και καλλιέργεια ενός βιολογικού πόρου της περιοχής Υπεβλήθη στα πλαίσια πρόσκλησης του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση για εκπόνηση πρωτότυπης µελέτης ετήσιας διάρκειας για το 2011 στο γνωστικό πεδίο Επιστήµες της Ζωής (δεν εγκρίθηκε) Υποψήφια/Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Β. Μαρκαντωνάτου/ ρ Π. Κουλούρη - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 2005 1. ARVANITIDIS C., HATZIGEORGIOU G., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., ELEFHTERIOU A. & KOULOURI

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών . ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...209 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...209 2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311 Όνοµα, Επώνυµο Χρήστος Αρβανιτίδης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...165

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες Παρασκευή N. Πολυμενάκου Προσωπικές πληροφορίες Διεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Τ.Θ.2214, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810-337855 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ +30-2810-337822

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ερευνητικά Προγράµµατα 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ εκέµβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΥ ΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΥ ΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΥ ΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ Κεφ Ι: Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Κεφ ΙΙ: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.: Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικολογίας (Ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική (Θ) Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα (Θ-Ε)

Αρχές Οικολογίας (Ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική (Θ) Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα (Θ-Ε) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Επάγγελμα: Γεώργιος Καρρής Νικόλαος Καθηγητής Εφαρμογών (Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) Ημ/νία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.com Προσωπικά Ηµεροµηνία Γέννησης: 12 Μαρτίου 1973 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr :

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr  : Σπύρος Σφενδουράκης ρ. Βιολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Σφενδουράκης Όνοµα: Σπύρος Όν.Πατρός: Μιχαήλ Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ηµερ.γέννησης: 6.1.1965 Οικογ.κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες Όνοµα (-τα) Επώνυµο (α) Νίκος Παπανδρουλάκης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Iνστιτούτο Yδατοκαλλιεργειών, Eλληνικό Kέντρο Θαλάσσιων Eρευνών, AQUALABS, Γούρνες, 71500, Κρήτη (T.Θ. 2214, Hράκλειο 71003,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Εµµανουήλ Επώνυµο: Λαδουκάκης e-mail: ladoukakis@biology.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1998-2001: Διδακτορική Διατριβή, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 1995-1998: M.Sc. (Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Ιλίου 39 Α Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Καβάλα 654 04 Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα