ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυροδρόµι Πολιτισµών:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυροδρόµι Πολιτισµών:"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Σταυροδρόµι Πολιτισµών: Η Θεσσαλονίκη ως κόµβος πολιτισµού και µοχλός τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας Επιβλέπουσα: Ιουλία Κουρεµένου Σπουδάστρια: Δήµητρα Βοζίκη ΑΘΗΝΑ

2 Περίληψη Η παρούσα εργασία µε τίτλο Σταυροδρόµι Πολιτισµών: Η Θεσσαλονίκη ως κόµβος πολιτισµού και ως µοχλός τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αφορά στη µελέτη και ανάδειξη των δυνατών σηµείων της πόλης, ώστε να εξελιχθεί σε κόµβο πολιτισµού και σε σύγχρονο εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, µε αφορµή τη δράση «Σταυροδρόµι Πολιτισµών». Για την υλοποίηση της πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, δευτερογενής επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων ενώ διενεργήθηκαν και συνεντεύξεις. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας πραγµατοποιείται µία σύντοµη αναφορά στο πολυπολιτισµικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης καθώς και στη δράση Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται οι βασικές θεωρίες της τουριστικής ανάπτυξης και ειδικότερα το εννοιολογικό περιεχόµενο του αστικού και πολιτιστικού τουρισµού. Ακολουθεί η παρουσίαση και ανάλυση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης της Θεσσαλονίκης στο τρίτο κεφάλαιο. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στη µελέτη περίπτωσης του γειτονικού στη Θεσσαλονίκη δικτύου των αρχαιολογικών χώρων Βεργίνας-Πέλλας-Δίου, ενώ στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µελέτη περίπτωσης των, επίσης γειτονικών προς τη Θεσσαλονίκη, υγροβιοτόπων της Σύµβασης Ραµσάρ και ειδικότερα της Λίµνης Κερκίνης, των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης και του Δέλτα του Αξιού - Λουδία - Αλιάκµονα. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται τα επιχειρήµατα βάσει των οποίων υποστηρίζεται ότι η Θεσσαλονίκη µπορεί να αποτελέσει πολιτιστικό προορισµό και κατ επέκταση µοχλό τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ προτείνονται και κάποια εργαλεία για την υλοποίηση αυτής της αναπτυξιακής διαδικασίας. Λέξεις Κλειδιά: Θεσσαλονίκη, Σταυροδρόµι Πολιτισµών, Αστικός Τουρισµός, Πολιτιστικός Τουρισµός, Πολυπολιτισµικότητα, Πολιτιστικός Προορισµός, Μοχλός Τουριστικής Ανάπτυξης, Δίκτυο, Διακυβέρνηση 2

3 Abstract The current essay, entitled Cultural Crossroads: Thessaloniki as a cultural hub and as a means of tourism development in the area of Central Macedonia, focuses on the study and highlighting of Thessaloniki s tourism competitive advantages i.e. its cultural ressources. It is argued that if the city focuses on these, then it could establish itself as an urban cultural destination and as means of tourism development of Central Macedonia. Bibliographic research, secondary statistical analysis and interviews were held. In the first chapter, a brief review of Thessaloniki s multicultural past is presented, as well as the cultural activity of Thessaloniki: Cultural Crossroads. The basic theories of urban and cultural tourism development, are stated in the second chapter, while Thessaloniki s existing tourism supply and demand, form the third part of this essay. The fourth chapter is a case study about the adjacent network of the archaelogical sites of Vergina- Pella-Dion, while the fifth chapter is a case study about the network of the protected by the Ramsar Convention wetlands of Lake Kerkini, Lakes Koronia and Volvi and the wetland of the Delta of Axios-Loudias and Aliakmonas River, a network which is also adjacent to Thessaloniki. Given the above, the arguments in favor of establishing Thessaloniki as an urban cultural destination and as a means of tourism developement of Central Macedonia are stated, while some appropriate tourism developement tools are proposed. Key Words: Thessaloniki, Cultural Crossroads, Urban Tourism, Cultural Tourism, Multicultural, Cultural Destination, Means of Tourism Development, Cluster, Governance 3

4 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή 6 1. Ιστορική επισκόπηση Η Θεσσαλονίκη των Πολιτισµών Επισκόπηση της δράσης: Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών Τουριστική Ανάπτυξη Αστικός τουρισµός Πολιτιστικός Τουρισµός Πολιτιστικός τουρισµός σε µικρότερες πόλεις Πιθανά προβλήµατα που προκύπτουν από τον πολιτιστικό τουρισµό Η Θεσσαλονίκη ως κόµβος τουριστικής ανάπτυξης Τουριστική Προσφορά Πολιτιστικοί και Θρησκευτικοί Πόροι Μουσεία - Πολιτιστικοί Φορείς - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Φυσικοί Πόροι - Γεωγραφική Θέση - Υποδοµές Ξενοδοχειακό Δυναµικό Συνεδριακά κέντρα Θαλάσσιος Τουρισµός Τουριστική ζήτηση Στατιστικά στοιχεία για αφίξεις στο Αεροδρόµιο Μακεδονία Στατιστικά στοιχεία για τις αφίξεις στα ξενοδοχειακά καταλύµατα Στατιστικά στοιχεία διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχειακά καταλύµατα Στατιστικά στοιχεία για την πληρότητα των ξενοδοχειακών µονάδων Στατιστικά στοιχεία για το θαλάσσιο τουρισµό Οργανισµός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης Αποτίµηση Τουριστικής Προσφοράς και Ζήτησης: Πλεονεκτήµατα - Αδυναµίες 39 4

5 Μελέτη περίπτωσης: Τουρισµός Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - Δίκτυο Αρχαιολογικών χώρων: Βεργίνα - Δίον - Πέλλα Τουρισµός Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Το δίκτυο των αρχαιολογικών χώρων Βεργίνα - Δίον - Πέλλα Βεργίνα - Αιγές Πέλλα Δίον Αδυναµίες - Προτάσεις Μελέτη περίπτωσης: Οικοτουρισµός στους Υγροβιοτόπους της Σύµβασης Ραµσάρ Οικοτουρισµός Το δίκτυο των υγροβιότοπων της Συνθήκης Ραµσάρ Υγροβιότοποι της Σύµβασης Ραµσάρ κοντά στη Θεσσαλονίκη Τεχνητή Λίµνη Κερκίνη Οι λίµνες Κορώνεια και Βόλβη Το Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκµονα Αδυναµίες - Προτάσεις Συµπεράσµατα - Προτάσεις 53 Παράρτηµα 60 Βιβλιογραφία 64 5

6 Εισαγωγή Ο τουρισµός αποτελεί για τη χώρα µας έναν από τους πιο νευραλγικούς πυλώνες της οικονοµίας, ενώ παράλληλα συνιστά τον τρίτο µεγαλύτερο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας παγκοσµίως. Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία η συµµετοχή του τουρισµού στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονοµίας κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο 15% του ΑΕΠ, αποδεικνύει αυτή την δυναµική. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας οικονοµικής συγκυρίας, η σηµασία του τουρισµού ως εργαλείου βιώσιµης ανάπτυξης, κρίνεται πιο κρίσιµη από ποτέ. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η τουριστική ανάπτυξη συνεπάγεται πολλαπλασιαστικά οικονοµικά οφέλη για όλους τους τοµείς της οικονοµίας, τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής, ενώ επηρεάζει άµεσα την τοπική ανάπτυξη και κοινωνία. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους σπουδαιότερους πολιτισµούς παγκοσµίως, γεγονός που την καθιστά µοναδικό πολιτιστικό προορισµό. Η πολιτιστική κληρονοµιά που διακρίνει κάθε περιοχή της χώρας καθώς και η ποικιλοµορφία των πολιτιστικών της πόρων, είναι ανυπολόγιστης αξίας. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί µία πόλη µε ιστορία ετών, καθ όλη τη διάρκεια των οποίων αποτέλεσε κοσµοπολίτικο σταυροδρόµι µεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, σταυροδρόµι ανθρώπων και πολιτισµών. Το πολυπολιτισµικό της παρελθόν συνιστά ζωντανό κοµµάτι του σήµερα, καθώς κάθε γωνιά της πόλης το µαρτυρά, ενώ οι κάτοικοί της διατηρούν ζωντανή την ιστορική µνήµη. Δεδοµένου του µεγάλου πλούτου και της ποικιλοµορφίας των πολιτιστικών πόρων της Θεσσαλονίκης υποστηρίζεται στην παρούσα εργασία, ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει τη δυναµική ώστε να εξελιχθεί σε πολιτιστικό προορισµό. Εφόσον αξιοποιηθεί αυτή η δυναµική και καταστεί η Θεσσαλονίκη κόµβος πολιτισµού υψηλής αναγνωρισιµότητας, η πόλη θα αποτελέσει µοχλό τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας. 6

7 1. Ιστορική επισκόπηση 1.1. Η Θεσσαλονίκη των Πολιτισµών Σε αυτήν την ενότητα, επιχειρείται µία σύντοµη αναφορά στα στοιχεία που συνθέτουν το πολυπολιτισµικό και κοσµοπολίτικο παρελθόν της Θεσσαλονίκης, που άλλωστε αποτελεί και τον βασικό νοηµατικό άξονα πάνω στον οποίο βασίζεται η δράση Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών, όπως αυτό διαµορφώθηκε στην πάροδο των αιώνων. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί µία πόλη µε ιστορία ετών, µία πόλη κλασική, ελληνιστική, βυζαντινή. Μία πόλη διαχρονική, πολυπολιτισµική και κοσµοπολίτικη, µία πόλη καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας. Από την ίδρυσή της το 315π.Χ. από το βασιλιά Κάσσανδρο, αποτέλεσε σταυροδρόµι: χωρικό, πολιτιστικό, εµπορικό, πνευµατικό. Η γεωγραφική της θέση την καθιέρωσε ως σηµείο συνάντησης της Δύσης και της Ανατολής, του Βορρά και του Νότου, ενώ το λιµάνι της πόλης συνετέλεσε σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξή της. Όπως αναφέρει και ο διακεκριµένος ιστορικός Mark Mazower (2006) Η Θεσσαλονίκη, έχει να παρουσιάσει πάνω από χρόνια συνεχούς αδιάλειπτου αστικού βίου...η ιστορία της είναι ανεξάλειπτα σηµαδεµένη από έντονες ασυνέχειες και ρήξεις. Η έξοδος των Μακεδόνων στην Ανατολή οδήγησε στη γνωριµία των κατοίκων της Θεσσαλονίκης µε τους πολιτισµούς του Ινδού και του Ευφράτη, ενώ το 50 µ.χ. ο Απόστολος Παύλος θα κηρύξει το Χριστιανισµό στο Δέντρο της Ζωής (Ετς Αχαϊµ). την αρχαιότερη συναγωγή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη. Οι Ρωµαίοι θα αναγνωρίσουν αµέσως τόσο τη στρατηγική όσο και την εµπορική σηµασία της πόλης και θα κατασκευάσουν την Εγνατία Οδό, τον µεγαλύτερο οδικό άξονα της εποχής, για να συνδέσουν τη Θεσσαλονίκη µε τη Ρώµη και µε όλο τον τότε γνωστό κόσµο. Τον 4ο αιώνα η Θεσσαλονίκη θα γίνει η έδρα του Καίσαρα Γαλέριου, ο οποίος και θα οικοδοµήσει το οµώνυµο αυτοκρατορικό συγκρότηµα, ενώ ο Θεοδόσιος ο Μέγας θα κατασκευάσει τα οχυρωµατικά τείχη της πόλης (Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, 1994). Στους βυζαντινούς χρόνους θα αποτελέσει προπύργιο του χριστιανισµού και των παραδόσεων της Ελλάδας και της Ρώµης. 7

8 Η Θεσσαλονίκη στη µακρά της ιστορία δεν δέχτηκε απλώς µεγάλα κύµατα προσφύγων, αλλά για αυτές τις χιλιάδες των κυνηγηµένων που έφτασαν σε αυτή, αποτέλεσε τη νέα τους πατρίδα. Το πολυπολιτισµικό της πρόσωπό, δεν σταµάτησε ποτέ να εµπλουτίζεται µε νέα ήθη, έθιµα και παραδόσεις τα οποία έγιναν µέρος της καθηµερινής ζωής της πόλης και βρίσκονται ακόµη και σήµερα κρυµµένα σε όλες τις εκφάνσεις της από την αρχιτεκτονική µέχρι το φαγητό (Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, 1994). Η ποικίλη πολιτισµική κληρονοµιά των κατοίκων της Θεσσαλονίκης διαµόρφωσαν τον πληθωρικό χαρακτήρα που την διακρίνει, ενώ τα σπουδαία ρωµαϊκά, βυζαντινά, εβραϊκά µνηµεία της µαρτυρούν την πολυδαίδαλη ιστορία της και την πολιτιστική της πολλαπλότητα. Οι παλαιοχριστιανικές, βυζαντινές και µεταβυζαντινές εκκλησίες της πόλης, που όπως αναλύεται και στη συνέχεια, αποτελούν από το 1988 µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO, µαρτυρούν τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραµάτισε η Θεσσαλονίκη στον χριστιανικό κόσµο για πάνω από µία χιλιετία. Όπως αναφέρει και ο Mazower (2006) η Θεσσαλονίκη άρχισε ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους να γίνεται χωνευτήρι λαών, παραδόσεων και πολιτισµών. Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής αυτοκρατορίας όµως, και κυρίως από τον 15ο αιώνα και µετά, η Θεσσαλονίκη αρχίζει να δέχεται πολύ µεγάλα πλήθη προσφύγων, τα οποία και εγκαθίστανται σε αυτή. Βέβαια, η έλευση των περίπου εκδιωγµένων από την Ισπανία Εβραίων το 1492, οι οποίοι µάλιστα θα βαφτίσουν τη Θεσσαλονίκη Μητέρα του Ισραήλ θα αποτελέσει έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για τη διαµόρφωση του πολυπολιτισµικού της προφίλ και θα ανοίξει το δρόµο για την ενσωµάτωση δυτικών συνηθειών (Benbassa E, Rodrigue A, Jewry S, 2000). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της οθωµανικής αυτοκρατορίας, θα ανεγερθούν τζαµιά, συγκροτήµατα λουτρών, ισλαµικά µοναστήρια, τεµένη και άλλα δηµόσια κτίρια όπως η περίτεχνη σκεπαστή αγορά Μπεζεστένι που αποτέλεσε για χρόνια το εµπορικό κέντρο της πόλης. Ο Βακαλόπουλος (1983) σηµειώνει ότι τα χρόνια που ακολούθησαν η πόλη ήταν χωρισµένη σε τρεις βασικές συνοικίες: στον τούρκικο µαχαλά που βρισκόταν στην Άνω Πόλη, στον εβραϊκό µαχαλά που βρισκόταν στα δυτικά της πόλης δίπλα στο λιµάνι και στην ελληνική συνοικία που ήταν η µεγαλύτερη και βρισκόταν στο ανατολικό τµήµα της πόλης, στο σηµερινό κέντρο. Τον 18ο 8

9 αιώνα, µε την µεγάλη αύξηση του φράγκικου πληθυσµού, δηµιουργείται και ο φραγκοµαχαλάς. Σηµειώνεται µάλιστα, ότι η συνεισφορά των Φράγκων ήταν σπουδαία όχι µόνο στο εµπόριο αλλά και στην παιδεία, καθώς ίδρυσαν πολλά σχολεία. Ο Mazower (2006) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στα µέσα του 16ου αιώνα οι έµποροι της αγοράς Αιγύπτου (σηµερινά Λαδάδικα) όπου πωλούνταν κυρίως τρόφιµα, µιλούσαν έντεκα γλώσσες: ελληνικά, τούρκικα, ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, βλάχικα, ρώσικα, λατινικά, αραβικά, αλβανικά και βουλγάρικα. Η ίδρυση του γαλλικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη το 1685, υπογραµµίζει τις έντονες εµπορικές σχέσεις µε τους Φράγκους, ενώ ενδεικτικό της άνθησης της πόλης αποτελούν οι µαρτυρίες περιηγητών της εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µαρτυρία του ιερωµένου και συγγραφές Ζωζέφ ντε λα Πορτ ο οποίος το 1737 αναφέρει ότι η Θεσσαλονίκη αριθµούσε 48 τεµένη, 30 ελληνικές εκκλησίες και 36 εβραϊκές συναγωγές (Γρηγορίου Α, Χεκίµογλου Ε, 2008). Όπως προκύπτει από ιστορικά ντοκουµέντα, το πολυπολισµικό στοιχείο της Θεσσαλονίκης, συνέχισε να είναι κυρίαρχο και µετά την απελευθέρωση της πόλης. Ο Mazower (2006) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος εξέδωσε την άνοιξη του 1913, ανακοίνωση µε την οποία συνέχαιρε τη θέληση και το θάρρος του ελληνικού στρατού σε τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά, τούρκικα και εβραιοϊσπανικά. Επιπλέον, σύµφωνα µε ιστορικές πηγές, στις βουλευτικές εκλογές του 1915 εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους (37% Ισραηλίτες), (35%) Έλληνες Ορθόδοξοι, (23,11%) Μουσουλµάνοι, 700 (1,8%) Αρµένιοι και 969 (2,5%) άλλων εθνοτήτων (Αναστασιάδης, 2011). Η µεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τον Αύγουστο του 1917 θα πλήξει κατοίκους της πόλης: Εβραίους, Ορθόδοξους και Μουσουλµάνους. Η αρχιτεκτονική και πολεοδοµική της αλλαγή επιταχύνθηκε ενώ οι προσπάθειες της νέας ελληνικής διοίκησης για εξελληνισµό του αρχιτεκτονικού ύφους της µε την καταστροφή των µουσουλµανικών µνηµείων, εντάθηκαν. Στη διάρκεια του µεσοπολέµου θα οικοδοµηθούν επίσης πολλά σηµαντικά νεοκλασικά κτίρια, µεταξύ αυτών η Βίλλα Αλλατίνι, η Βίλα Μπιάνκα, η Βίλα του Μορδώχ και η αγορά Μοδιάνο 9

10 (1925), η σκεπαστή αγορά που αποτελεί το κέντρο της αγοράς τροφίµων µέχρι και σήµερα. Πολλοί µάλιστα αναφέρονται σε αυτήν ως την απάντηση της τότε µοντέρνας Θεσσαλονίκης στο οθωµανικό Μπεζεστένι. Παράλληλα, θα αρχίσουν να λειτουργούν πολλές αίθουσες χορού και κινηµατογράφοι, οι ρεµπέτες θα αφήσουν το στίγµα τους στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη, ενώ τον Οκτώβριο του 1926 εγκαινιάζεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Mazower, 2006). Το πληθυσµιακό πολυπολιτισµικό σύνολο της Θεσσαλονίκης θα ανασυνθεθεί µε την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσµών που προβλέφθηκε στη Συνθήκη της Λωζάνης το 1922, αλλά και µε την έλευση των προσφύγων της µικρασιατικής καταστροφής οι οποίοι θα συντελέσουν σηµαντικά στην οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική αναµόρφωση της πόλης µεταλαµπαδεύοντας στη Θεσσαλονίκη τον κοινοτισµό και τη συλλογική αυτοργάνωση, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν στην αλλαγή της πληθυσµιακής υφής της πόλης µετατρέποντάς την σε µια αστική πολιτεία µε κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου (Καρκίτη, 2011). Λίγα χρόνια αργότερα, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης θα υποστεί το ισχυρότερο πλήγµα στην ιστορία της καθώς, µόνο το 5% του πληθυσµού θα γλιτώσει από το ολοκαύτωµα (Mazower, 2006). Κατά τη δεκαετία του 1950 η πόλη θα δεχτεί µεγάλο κύµα εσωτερικής µετανάστευσης, ιδρυθεί το Πανεπιστήµιο και πολλοί σηµαντικοί πολιτιστικοί φορείς, ενώ η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού το 1989 θα οδηγήσει νέα κύµατα προσφύγων προς τη Θεσσαλονίκη. 10

11 1.2. Επισκόπηση της δράσης: Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών Όπως έχει καταστεί σαφές, ήδη από την εισαγωγή της εν λόγω εργασίας, αφορµή για αυτήν υπήρξε η θεσµοθέτηση της πολιτιστικής δράσης Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών, η οποία αποτελεί µία πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τους πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης. Όπως αναφέρεται και στη σχετική εισηγητική έκθεση, η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα ένας τόπος συνάντησης και ζύµωσης ιδεών, θρησκειών, καλλιτεχνικών ρευµάτων και ανθρώπων διαφόρων εθνοτήτων. Σκοπός της δράσης Σταυροδρόµι Πολιτισµών είναι να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη ως πολιτιστική µητρόπολη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Παράλληλα, επιδιώκεται να επανατοποθετηθεί στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη και να καταστεί πρωτεύων τουριστικός προορισµός στα Βαλκάνια. Πυρήνας της δράσης αποτελεί η δηµιουργία ενός ετήσιου πολιτιστικού ηµερολογίου το οποίο θα αφορά σε σειρά εκδηλώσεων προς τιµήν του πολιτισµού µίας επιλεγµένης χώρας ή περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι βάσει του προγραµµατισµού φιλοξενούµενος πολιτισµός για το 2011 είναι αυτός της Μέσης Ανατολής, ενώ ακολουθούν τα Βαλκάνια το 2012 (µε αφορµή τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης), η Κίνα το 2013, η Ρωσία το 2014 και οι Η.Π.Α. το 2015 (Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, 2011). Πιο συγκεκριµένα το Σταυροδρόµι Πολιτισµών στοχεύει στην κινητοποίηση όλων των πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων της πόλης ώστε να αναπτυχθούν δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενισχύσουν το πολιτιστικό προφίλ της πόλης και θα αναδείξουν τον εξωστρεφή της χαρακτήρα. Μάλιστα, για το 2011 έχει προγραµµατιστεί σειρά εκδηλώσεων: συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, εικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, κινηµατογραφικά αφιερώµατα, συνέδρια, φοιτητικές ανταλλαγές, που όλες τιµούν τον πανάρχαιο πολιτισµό της Μέσης Ανατολής. Οι φορείς που συµµετέχουν στις εκδηλώσεις είναι οι ακόλουθοι: 1. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 2. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 11

12 3. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 4. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 5. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 6. Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 7. Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών ΑΠΘ 8. Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 9. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 10. Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 11. Μουσείο Φωτογραφίας 12. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 13. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 14. Εν χορδαίς Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 18 Σεπτεµβρίου εγκαινιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, η έκθεση Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Ανεξίτηλα σηµάδια στο χώρο, ενώ στον ίδιο χώρο θα φιλοξενηθεί από τον Οκτώβριο η έκθεση φωτογραφίας Αραβικός κόσµος: Μνηµεία και Άνθρωποι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, ότι η φετινή 3η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης που ξεκινά τις ερχόµενες ηµέρες µε τίτλο Παλιές Διασταυρώσεις - Make it new κινείται σε αυτή στη θεµατική, ενώ καθ όλη τη διάρκεια του έτους θα φιλοξενηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σολίστες και µουσικά σύνολα από τη Μέση Ανατολή. Η εισηγητική έκθεση υπογραµµίζει µεταξύ άλλων τα πιθανά οφέλη που θα προκύψουν από την εδραίωση της δράσης. Αναλυτικότερα, ως τέτοια προσδιορίζονται τα εξής: - Επαναπροσέγγιση και ανανέωση του τουριστικού πληθυσµού της Θεσσαλονίκης - Άνοιγµα σε νέες αγορές-στόχους - Ανάδειξη της άρρηκτης σχέσης του τουρισµού µε τον πολιτισµό και τον αθλητισµό - Ανάδειξη της δυναµικής της πολιτιστικής διπλωµατίας - Ανάδειξης της πολυπολιτισµικότητας και των διαφορετικών εµπειριών που προσφέρει η Θεσσαλονίκη - Επανατοποθέτηση της πόλης στην καρδιά των πολιτιστικών εξελίξεων - Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 12

13 - Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης µε στόχο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού της προϊόντος Σηµειώνεται ότι καθώς οι περισσότερες από τις δράσεις έχουν προγραµµατιστεί για την περίοδο Σεπτέµβριος - Δεκέµβριος 2011, σε αυτή τη φάση είναι αδύνατη η αποτίµησή τους, η οποία βέβαια θα µπορούσε να αποτελέσει πεδίο µελλοντικής µελέτης. Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρήθηκε µία σύντοµη επισκόπηση της ιστορίας και της πολυπολιτισµικότητας της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες, καθώς και της δράσης Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών. Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, σε συνδυασµό µε όσα ακολουθούν, αποτελούν την πλατφόρµα βάσει της οποίας διατυπώνονται οι προτάσεις στο τελευταίο κεφάλαιο των συµπερασµάτων. 13

14 2. Τουριστική Ανάπτυξη Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της θεωρίας τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο του αστικού και του πολιτιστικού τουρισµού. Όπως είναι γνωστό ο τουρισµός αποτελεί µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς οδηγεί στη δηµιουργία πολλαπλών θετικών επιδράσεων τόσο για την τοπική κοινωνία και οικονοµία, όσο και στην περιφερειακή και εθνική. Αναλυτικότερα, οι Pearce και Butler (1999) σηµειώνουν ότι οι άµεσες θετικές επιδράσεις αφορούν στην αύξηση των εσόδων µίας τοπικής ή εθνικής οικονοµίας, στην ενίσχυση και αύξηση της απασχόλησης καθώς και των εταιρικών κερδών, στην εισροή συναλλάγµατος, στην αύξηση των εσόδων από φόρους (έµµεσους και άµεσους), στην ενίσχυση της διαφοροποίησης της εκάστοτε τοπικής ή εθνικής οικονοµίας και ασφαλώς στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Παράλληλα, ο τουρισµός προκαλεί σειρά έµµεσων θετικών επιδράσεων στην οικονοµία, οι οποίες είναι γνωστές ως επιδράσεις του πολλαπλασιαστή του τουρισµού. Οι τελευταίες ενεργοποιούνται από τη στιγµή που τα χρήµατα που δαπανούν οι τουρίστες για την αγορά τουριστικών αγαθών, σε ορισµένο τουριστικό τόπο και χρόνο, κυκλοφορούν και επανακυκλοφορούν στην οικονοµία του. Με άλλα λόγια, καθώς τα χρήµατα αυτά διαχέονται σε όλο το φάσµα της πραγµατικής οικονοµίας, όλοι οι τοµείς της οικονοµίας όπως γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, εµπόριο, κατασκευές, βιοτεχνία, µεταφορές κ.ά. δέχονται τις θετικές οικονοµικές επιπτώσεις του τουρισµού, µέσω του πολλαπλασιαστή (Χατζηβέργης Κ., 2003) Ταυτόχρονα οι Pearce και Butler (1999) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι καθώς οι κλασικοί τοµείς της οικονοµίας, γεωργία και βιοµηχανία, µοιάζουν σήµερα αποδυναµωµένοι, ο τουρισµός καθίσταται η δυνητική εναλλακτική ή συµπληρωµατική δραστηριότητα που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, τόσο στις ανεπτυγµένες όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες. Ο Ntibanyurwa Α (2006) προσθέτει ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπό ανάπτυξη χωρών, ο τουρισµός συνεισφέρει πολύ περισσότερο στο ΑΕΠ από άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, ενώ υπογραµµίζει ότι σε κάθε περίπτωση η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να συνοδεύεται µε ανάπτυξη υποδοµών όπως π.χ. νοσοκοµειακών µονάδων καθώς και των υπολοίπων τοµέων της οικονοµίας. 14

15 Βέβαια, προκειµένου να διατηρηθούν και να επεκταθούν οι θετικές επιπτώσεις του πολλαπλασιαστή του τουρισµού στο σύνολο της οικονοµίας, θα πρέπει ο τουρισµός να είναι βιώσιµος και να βρίσκεται σε άµεση σύνδεση µε τους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας (Spinalis I., Vayanni E., 2003). Οι Κοκκώσης και Τσάρτας (2001) ορίζουν τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη ως τον τύπο της τουριστικής ανάπτυξης που δραστηριοποιείται ισόρροπα στην τοπική, κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και περιβαλλοντική δοµή της κάθε τουριστικής περιοχής, διαµορφώνοντας παράλληλα όρους για τη συνεχή ανατροφοδότησή της, ενώ υπογραµµίζουν ότι ο τουρισµός, εκτός από τις θετικές επιδράσεις στην οικονοµία, παράγει επιπτώσεις στην κοινωνία, στον πολιτισµό και το περιβάλλον (Τσάρτας, Κοκκώσης, 2001). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει τον τουρισµό ως όχηµα για την αναγέννηση της υπαίθρου αλλά και για την προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (Jansen - Verbeke Lievois στο Pearce 2001). Μάλιστα, σε έκθεση της Τµήµατος Τουρισµού της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000) αναφέρεται ότι ο τουρισµός θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής αστικής ανάπτυξης. Σηµειώνεται µάλιστα, ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να συνδυάζει µία ανταγωνιστική τουριστική προσφορά ικανή να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των επισκεπτών µε τη θετική συνεισφορά του τουρισµού στην αστική ανάπτυξη και στο βιωτικό επίπεδο των κατοίκων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). 15

16 2.1. Αστικός τουρισµός Σε αυτήν την ενότητα οριοθετούνται τα ζητήµατα ορισµών του αστικού τουρισµού, καθώς επίσης και το εννοιολογικό του περιεχόµενο. Αναλυτικότερα, η Voultsaki M. (2000) ορίζει τον αστικό τουρισµό ως την τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται µέσα σε αστικά κέντρα τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τουριστική υποδοµή και ανοδοµή καθώς και σειρά φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων που καθιστούν το αστικό κέντρο πόλο έλξης για τους τουρίστες, προσφέροντας τη δυνατότητα παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών. Ο αστικός τουρισµός βασίζεται στην κατανάλωση της ψυχαγωγίας που προσφέρεται µε οργανωµένο και συστηµατικό τρόπο. Τα αστικά κέντρα που µπορούν να δεχτούν ή να υιοθετήσουν τέτοιου τύπου τουριστική ανάπτυξη είναι τόσο τα µητροπολιτικά κέντρα (µε πάνω από ένα εκατοµµύριο κατοίκους) όσο και µικρότερες πόλεις που αποτελούν ιστορικά, πολιτιστικά και οικονοµικά κέντρα. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι καθώς ο ανταγωνισµός µεταξύ των πόλεων εντείνεται, τα αστικά κέντρα δίνουν βαρύτητα στη διαφοροποίηση της εικόνας τους στοχεύοντας στην απόκτηση ενός αναγνωρίσιµου στίγµατος στην τουριστική αγορά. Οι πολιτικές επικοινωνίας που χρησιµοποιούν εξελίσσονται συνεχώς και στοχεύουν στη δηµιουργία µίας δυνατής και αναγνωρίσιµης εικόνας της πόλης για την οποία είναι περήφανοι οι κάτοικοί της (Pearce D., 2001). Η εικόνα (image) ενός προορισµού ορίζεται από τους Michailidis A και Chatzitheodoridis F. (2006) ως µία συµπεριφορική έννοια που αποτελείται από το σύνολο των πεποιθήσεων, των ιδεών και των εντυπώσεων που έχει ένας τουρίστας για έναν προορισµό. Αυτό το σύνολο έχει δύο διαστάσεις: τη γνωστική και συναισθηµατική. Το γνωστικό συστατικό µπορεί να µεταφραστεί ως οι πεποιθήσεις και οι γνώσεις για τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός προορισµού, ενώ η συναισθηµατική διάσταση αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας ή του είδους των συναισθηµάτων έναντι των χαρακτηριστικών του προορισµού και του γύρω περιβάλλοντος. 16

17 Η Voultsaki M. (2000) προχωρά σε µία γενική κατηγοριοποίηση των πόλεων στις οποίες αναπτύσσεται ο αστικός τουρισµός: - Πρωτεύουσες - Πολιτιστικές Πόλεις - Μεγάλες Ιστορικές Πόλεις - Μητροπολιτικά Κέντρα - Παραθαλάσσιες Πόλεις Οι Law M. Cazes G., Potier F. (1993) προσθέτουν ότι ο αστικός τουρισµός συνδέεται κυρίως µε την ανάπτυξη υποδοµών και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τουρίστες του επαγγελµατικού, του πολιτιστικού και του εκπαιδευτικού τουρισµού, ενώ υπογραµµίζουν ότι σε κάθε περίπτωση οι υποδοµές του τουρισµού λειτουργούν ως τµήµα της ευρύτερης υποδοµής της πόλης. Επιπρόσθετα, η σχετική µελέτη του Τµήµατος Τουρισµού της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000) συµπεριλαµβάνει στον αστικό τουρισµό τον τουρισµό αναψυχής, το συνεδριακό τουρισµό καθώς και τον επαγγελµατικό. Στην ίδια µελέτη υπογραµµίζεται ότι η µεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ο αστικός τουρισµός στην Ευρώπη είναι κυρίως αποτέλεσµα της διαρκώς αυξανόµενης κινητικότητας των Ευρωπαίων για τους οποίους τα αστικά κέντρα αποτελούν βασικό προορισµό, ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια οι πόλεις µεταµορφώνονται σε πολιτιστικά κέντρα. Μάλιστα, ο αστικός τουρισµός αποτελεί το 35% των διεθνών ταξιδιών των Ευρωπαίων, ποσοστό που κατά τη δεκαετία του 1990 αυξήθηκε κατά µέσο όρο 4% ετησίως (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). O Roland Gassner (2011) σε έρευνα που διενήργησε στη Γερµανία, σηµειώνει ότι το 20% των οικογενειακών ταξιδιών που πραγµατοποιούν οι Γερµανοί είναι σε πόλεις της Γερµανίας και της Ευρώπης. Παράλληλα, προσθέτει ότι µόνο το 1/3 των ταξιδιών που πραγµατοποιούν γερµανικές οικογένειες σε αστικά κέντρα έχει διάρκεια µικρότερη από τέσσερις ηµέρες. Επιπλέον, ως προς την τουριστική ζήτηση του αστικού τουρισµού, στη µελέτη του Τµήµατος Τουρισµού της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000), σηµειώνεται ότι οι τουρίστες αναζητούν όλο και περισσότερο τους συνδυασµούς πολλαπλών επιλογών όπως πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, ψώνια, κοινωνικές δραστηριότητες κ.ά. 17

18 Παράλληλα, υπογραµµίζεται ότι οι εξελίξεις στις αεροµεταφορές, τα βελτιωµένα σιδηροδροµικά δίκτυα καθώς και οι σηµαντικές µειώσεις των τιµών, λόγω του ανταγωνισµού, και στα δύο αυτά µέσα µεταφοράς, αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη σηµαντική αύξηση του αστικού τουρισµού. Επιπλέον, πολλοί επισκέπτες βλέπουν τις πόλεις ως τη βάση του ταξιδιού τους και στοχεύουν σε καθηµερινές εκδροµές σε κοντινούς προορισµούς ειδικού ενδιαφέροντος όπως σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε οικοτουριστικές περιοχές κ.ά. Σύµφωνα µε τον Pearce (2001) το πόσο ελκυστική είναι µία πόλη για τους τουρίστες εξαρτάται από την ποικιλία των δραστηριοτήτων που µπορεί να κάνει ή των πραγµάτων που µπορεί να δει µέσα σε ένα συγκεκριµένο αστικό περιβάλλον. Συνήθως αυτό που έχει σηµασία είναι η ποιότητα του συνολικού τουριστικού προϊόντος αναφέρει χαρακτηριστικά Πολιτιστικός Τουρισµός Όπως προκύπτει από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί βασικό πυλώνα του αστικού τουρισµού. Ενδεικτικό της σηµασίας του πολιτιστικού τουρισµού αποτελεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη µελέτη µε τίτλο Picture (2004) συµπεραίνει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 πολλές ευρωπαϊκές πόλεις άρχισαν να αντιµετωπίζουν τον πολιτιστικό τουρισµό ως µέσο για την αναγέννηση των υποβαθµισµένων περιοχών αλλά και ως όχηµα αναζωογόνησης των τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών, καθώς αποτελεί ένα µαζικό φαινόµενο το οποίο προκύπτει από την αυξανόµενη ζήτηση για πολιτιστικές δραστηριότητες, που διοργανώνονται σε αστικά κέντρα. Αναλυτικότερα, ως πολιτιστικός τουρισµός ορίζεται η ανθρώπινη δραστηριότητα που συµπεριλαµβάνει τη µετακίνηση από τη µόνιµη κατοικία σε έναν ή περισσότερους προορισµούς και την προσωρινή διαµονή σε αυτόν, καθώς και τις πολιτιστικές δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει ο επισκέπτης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού µε βασικό σκοπό την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών του (Koutoulas, 2004). Ο πολιτιστικός τουρισµός συµπεριλαµβάνει τον τουρισµό πολιτιστικής κληρονοµιάς (heritage tourism) και τον τουρισµό τέχνης (arts-related travel). Ο τουρισµός πολιτιστικής κληρονοµιάς 18

19 περιλαµβάνει την επίσκεψη σε ιστορικές τοποθεσίες, σε ιστορικά κτίρια, τα έργα τέχνης, τις πολιτιστικές παραδόσεις κ.ά. (Prentice, 1994 στο Koutoulas, 2004) και συνδέεται µε τον τουρισµό µελέτης, δηλαδή µε εξειδικευµένες ξεναγήσεις που απευθύνονται σε τουρίστες µε ειδικό κίνητρο την επιθυµία της σε βάθος γνώσης της ιστορίας των κτιρίων και των µνηµείων µίας πόλης. Ο τουρισµός τέχνης αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο έρευνας και δραστηριότητας, καθώς συµπεριλαµβάνει όλες τις µορφές τέχνης. Πιο συγκεκριµένα, το Βρετανικό Συµβούλιο Τεχνών ορίζει ως τέχνες: τη µουσική, το θέατρο, τον χορός, τη δηµιουργική γραφή, τους παραδοσιακούς χορούς, το βιοµηχανικό σχεδιασµό, την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, το σχεδιασµό κοστουµιών, το σχέδιο µόδας, τις κινηµατογραφικές ταινίες, τις ηχογραφήσεις, τη φωτογραφία, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ο τουρισµός τέχνης συνδέεται κυρίως µε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. φεστιβάλ, εκθέσεις κ.ά.) που λαµβάνουν χώρα στην πόλη. Μάλιστα, από µελέτες προκύπτει ότι όσοι διακρίνονται από αυτό το ειδικό κίνητρο, πολλές φορές είναι πιθανό να αποφασίσουν να επισκεφτούν µία πόλη προκειµένου να δουν µία έκθεση, να παρακολουθήσουν µία θεατρική παράσταση κ.ά. Παράλληλα, τµήµα του πολιτιστικού τουρισµού είναι και ο θρησκευτικός ή προσκυνηµατικός τουρισµός που πραγµατοποιείται σε σηµαντικά θρησκευτικά µνηµεία ή χώρους µέσα στον αστικό ιστό (Picture, 2004). Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η διαχείριση των θρησκευτικών µνηµείων, όπως και των ιστορικών ή πολιτιστικών θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε πρώτη προτεραιότητα να αποτελεί η προστασία και η διατήρησή τους. Επίσης, ο τουρισµός στις ρίζες (nostalgic tourism) ο οποίος αναφέρεται στους τουρίστες που επισκέπτονται περιοχές όπου οι ίδιοι ή προγονοί τους ζούσαν και δούλευαν, αποτελεί τµήµα του πολιτιστικού τουρισµού. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, ο πολιτιστικός τουρισµός που διενεργείται µέσα στον αστικό ιστό λαµβάνει τις εξής µορφές: - Τουρισµός ιστορικής κληρονοµιάς (nostalgic tourism) - Τουρισµός τέχνης (arts related tourism) - Θρησκευτικός και προσκυνηµατικός τουρισµός (religious and pilgrim tourism) 19

20 - Τουρισµός στις ρίζες (nostalgic tourism) Οι Spinalis I. και Vayanni E. (2003) υπογραµµίζουν ότι σήµερα οι προσπάθειες ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού στοχεύουν στη µετάβαση από τον αδρανή ή παθητικό πολιτιστικό τουρισµό σε παγκοσµίως γνωστά και διάσηµα µνηµεία, στην ενεργητική εκµετάλλευση όλων των πτυχών της σύγχρονης τοπικής κουλτούρας όπως της τοπικής γαστρονοµίας, της τοπικής αρχιτεκτονικής και των παραδόσεων. Εποµένως, επισηµαίνεται ότι οι στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης πρέπει σε κάθε περίπτωση να βασίζονται στις τοπικές ιδιαιτερότητες, στα φυσικά και κοινωνικοικονοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής, λαµβάνοντας πάντα υπόψη την πυκνότητα και το είδος της τουριστικής ανάπτυξης (Mantoglou et al στο Spinalis I. και Vayanni E., 2003). Αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη δυναµική της τουριστικής ανάπτυξης, θέτοντας συγκεκριµένους στόχους για τη βιώσιµη ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Ενδεικτικά της αυξανόµενης ζήτησης του πολιτιστικού τουρισµού είναι τα ευρήµατα της έρευνας του Roland Gassner (2011), σύµφωνα τα οποία το 51% των συνολικών δραστηριοτήτων των γερµανών τουριστών στις πόλεις που επισκέπτονται αφορούν στις επισκέψεις στα αξιοθέατα, ενώ 19% παρευρίσκεται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως φεστιβάλ. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινούνται και τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήγαγε το 2003 ο Δανέζικος Οργανισµός Τουρισµού, βάσει των οποίων προκύπτει ότι υπάρχει σηµαντική τάση αύξησης του αστικού πολιτιστικού τουρισµού. Ειδικότερα, το 1/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι επισκέπτονται τα αξιοθέατα ενώ υπολογίζεται ότι το 25% από αυτούς συµµετέχει σε πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης προορισµού (Voultsaki, 2003) Πολιτιστικός τουρισµός σε µικρότερες πόλεις Αποτελεί λοιπόν κοινό τόπο, ότι ο πολιτιστικός τουρισµός έχει εξελιχθεί σε µία µεγάλη αγορά στην Ευρώπη, η οποία βασίζεται κυρίως σε µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς και παράλληλα οδηγεί στη δηµιουργία νέων πολιτιστικών προϊόντων. Οι πολιτιστικοί τουρίστες, έλκονται όλο και περισσότερο από πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. φεστιβάλ) από δηµιουργικές βιοµηχανίες (π.χ. µόδα, design, αρχιτεκτονική) (Boniface P. στο Paskaleva - Shapira K., Besson E., 2006). 20

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά ΗΚεντρική Μακεδονία είναι η χώρα των θεών του Ολύµπου, του πολιτισµού των αρχαίων Μακεδόνων, της δόξας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και της βυζαντινής Ορθόδοξης µεγαλοπρέπειας. Είναι η γη των µύθων, των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ / THESSALONIKI: CULTURAL CROSSROADS» Τιµώµενη περιοχή για το 2011: Μέση Ανατολή

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ / THESSALONIKI: CULTURAL CROSSROADS» Τιµώµενη περιοχή για το 2011: Μέση Ανατολή Προκήρυξη Διαγωνισµού για το σχεδιασµό του λογότυπου της πολιτιστικής δράσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ / THESSALONIKI: CULTURAL CROSSROADS» Τιµώµενη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

www.thessalonikibiennale.gr

www.thessalonikibiennale.gr www.thessalonikibiennale.gr 3 η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΛΙΕΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ-MAKE IT NEW» 18 Σεπτεµβρίου 18 εκεµβρίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΜΑ» ιάρκεια: 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός

Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός Λόης Λαμπριανίδης Οικονομικός Γεωγράφος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας http://www.uom.gr/rdpru

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Τ Α Κ Η Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υγροβιότοπος των λιμνών Κορώνειας Βόλβης, είναι ένας από τους σημαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι & Αλήθειες για τον ελληνικό τουρισμό

Μύθοι & Αλήθειες για τον ελληνικό τουρισμό Μύθοι & Αλήθειες για τον ελληνικό τουρισμό Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Το ελληνικό τουριστικό προϊόν δεν είναι ποιοτικό Μύθος ή Αλήθεια; Ποιοτικοί Δείκτες ReviewPro για

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Θεσσαλονίκη μεταμορφώσεις μιας πόλης Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Θεσσαλονίκη μεταμορφώσεις μιας πόλης Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ- HELEXPO, κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΖΡΙΚΙΔΗ. Κυρίες και Κύριοι,

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ- HELEXPO, κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΖΡΙΚΙΔΗ. Κυρίες και Κύριοι, ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ- HELEXPO, κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΖΡΙΚΙΔΗ Κυρίες και Κύριοι, Το κεντρικό σλόγκαν της 79 ης ΔΕΘ είναι «Το Παιχνίδι Συνεχίζεται» και όπως μπορώ σήμερα να σας διαβεβαιώσω,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO Δημιουργία νέων προοπτικών για την πόλη ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δέσποινα Αμαραντίδου, Πρόεδρος Γιατί Convention Bureau

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών.

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 1 Εισαγωγή (4 περίοδοι) : Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 2 Ιστορική εξέλιξη του τουρισµού (5 περίοδοι) Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του τουρισµού. Να αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ON SALONICA SOCCER CUP ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΣΤΡΑ & ΤΕΙΧΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ Μπείτε στην Pentagon... ταξιδέψτε

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Αγίας Παρασκευής Λίγο μετά το γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23/02 Συγκέντρωση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργικός τουρισµός

ηµιουργικός τουρισµός Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου Ηµερίδα Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης για την Εξειδίκευση των ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ημερολόγιο Εικόνες της πόλης στον χρόν ο 2014 Υποδοχή επισήμων κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αρχές 60 - αρχείο Πιτούλη σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011

Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011 Βιοποικιλότητα και Πολιτιστική Ποικιλομορφία Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011 ΜΕΡΟΣ I: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ( ιαμονή στο ξενοδοχείο Parnon) Παρασκευή 18/2 και Άφιξη των συμμετεχόντων στην Αθήνα (αεροδρόμιο) και

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα