ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυροδρόµι Πολιτισµών:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυροδρόµι Πολιτισµών:"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Σταυροδρόµι Πολιτισµών: Η Θεσσαλονίκη ως κόµβος πολιτισµού και µοχλός τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας Επιβλέπουσα: Ιουλία Κουρεµένου Σπουδάστρια: Δήµητρα Βοζίκη ΑΘΗΝΑ

2 Περίληψη Η παρούσα εργασία µε τίτλο Σταυροδρόµι Πολιτισµών: Η Θεσσαλονίκη ως κόµβος πολιτισµού και ως µοχλός τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αφορά στη µελέτη και ανάδειξη των δυνατών σηµείων της πόλης, ώστε να εξελιχθεί σε κόµβο πολιτισµού και σε σύγχρονο εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, µε αφορµή τη δράση «Σταυροδρόµι Πολιτισµών». Για την υλοποίηση της πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, δευτερογενής επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων ενώ διενεργήθηκαν και συνεντεύξεις. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας πραγµατοποιείται µία σύντοµη αναφορά στο πολυπολιτισµικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης καθώς και στη δράση Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται οι βασικές θεωρίες της τουριστικής ανάπτυξης και ειδικότερα το εννοιολογικό περιεχόµενο του αστικού και πολιτιστικού τουρισµού. Ακολουθεί η παρουσίαση και ανάλυση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης της Θεσσαλονίκης στο τρίτο κεφάλαιο. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στη µελέτη περίπτωσης του γειτονικού στη Θεσσαλονίκη δικτύου των αρχαιολογικών χώρων Βεργίνας-Πέλλας-Δίου, ενώ στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µελέτη περίπτωσης των, επίσης γειτονικών προς τη Θεσσαλονίκη, υγροβιοτόπων της Σύµβασης Ραµσάρ και ειδικότερα της Λίµνης Κερκίνης, των Λιµνών Κορώνειας και Βόλβης και του Δέλτα του Αξιού - Λουδία - Αλιάκµονα. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται τα επιχειρήµατα βάσει των οποίων υποστηρίζεται ότι η Θεσσαλονίκη µπορεί να αποτελέσει πολιτιστικό προορισµό και κατ επέκταση µοχλό τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ προτείνονται και κάποια εργαλεία για την υλοποίηση αυτής της αναπτυξιακής διαδικασίας. Λέξεις Κλειδιά: Θεσσαλονίκη, Σταυροδρόµι Πολιτισµών, Αστικός Τουρισµός, Πολιτιστικός Τουρισµός, Πολυπολιτισµικότητα, Πολιτιστικός Προορισµός, Μοχλός Τουριστικής Ανάπτυξης, Δίκτυο, Διακυβέρνηση 2

3 Abstract The current essay, entitled Cultural Crossroads: Thessaloniki as a cultural hub and as a means of tourism development in the area of Central Macedonia, focuses on the study and highlighting of Thessaloniki s tourism competitive advantages i.e. its cultural ressources. It is argued that if the city focuses on these, then it could establish itself as an urban cultural destination and as means of tourism development of Central Macedonia. Bibliographic research, secondary statistical analysis and interviews were held. In the first chapter, a brief review of Thessaloniki s multicultural past is presented, as well as the cultural activity of Thessaloniki: Cultural Crossroads. The basic theories of urban and cultural tourism development, are stated in the second chapter, while Thessaloniki s existing tourism supply and demand, form the third part of this essay. The fourth chapter is a case study about the adjacent network of the archaelogical sites of Vergina- Pella-Dion, while the fifth chapter is a case study about the network of the protected by the Ramsar Convention wetlands of Lake Kerkini, Lakes Koronia and Volvi and the wetland of the Delta of Axios-Loudias and Aliakmonas River, a network which is also adjacent to Thessaloniki. Given the above, the arguments in favor of establishing Thessaloniki as an urban cultural destination and as a means of tourism developement of Central Macedonia are stated, while some appropriate tourism developement tools are proposed. Key Words: Thessaloniki, Cultural Crossroads, Urban Tourism, Cultural Tourism, Multicultural, Cultural Destination, Means of Tourism Development, Cluster, Governance 3

4 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή 6 1. Ιστορική επισκόπηση Η Θεσσαλονίκη των Πολιτισµών Επισκόπηση της δράσης: Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών Τουριστική Ανάπτυξη Αστικός τουρισµός Πολιτιστικός Τουρισµός Πολιτιστικός τουρισµός σε µικρότερες πόλεις Πιθανά προβλήµατα που προκύπτουν από τον πολιτιστικό τουρισµό Η Θεσσαλονίκη ως κόµβος τουριστικής ανάπτυξης Τουριστική Προσφορά Πολιτιστικοί και Θρησκευτικοί Πόροι Μουσεία - Πολιτιστικοί Φορείς - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Φυσικοί Πόροι - Γεωγραφική Θέση - Υποδοµές Ξενοδοχειακό Δυναµικό Συνεδριακά κέντρα Θαλάσσιος Τουρισµός Τουριστική ζήτηση Στατιστικά στοιχεία για αφίξεις στο Αεροδρόµιο Μακεδονία Στατιστικά στοιχεία για τις αφίξεις στα ξενοδοχειακά καταλύµατα Στατιστικά στοιχεία διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχειακά καταλύµατα Στατιστικά στοιχεία για την πληρότητα των ξενοδοχειακών µονάδων Στατιστικά στοιχεία για το θαλάσσιο τουρισµό Οργανισµός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης Αποτίµηση Τουριστικής Προσφοράς και Ζήτησης: Πλεονεκτήµατα - Αδυναµίες 39 4

5 Μελέτη περίπτωσης: Τουρισµός Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - Δίκτυο Αρχαιολογικών χώρων: Βεργίνα - Δίον - Πέλλα Τουρισµός Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Το δίκτυο των αρχαιολογικών χώρων Βεργίνα - Δίον - Πέλλα Βεργίνα - Αιγές Πέλλα Δίον Αδυναµίες - Προτάσεις Μελέτη περίπτωσης: Οικοτουρισµός στους Υγροβιοτόπους της Σύµβασης Ραµσάρ Οικοτουρισµός Το δίκτυο των υγροβιότοπων της Συνθήκης Ραµσάρ Υγροβιότοποι της Σύµβασης Ραµσάρ κοντά στη Θεσσαλονίκη Τεχνητή Λίµνη Κερκίνη Οι λίµνες Κορώνεια και Βόλβη Το Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκµονα Αδυναµίες - Προτάσεις Συµπεράσµατα - Προτάσεις 53 Παράρτηµα 60 Βιβλιογραφία 64 5

6 Εισαγωγή Ο τουρισµός αποτελεί για τη χώρα µας έναν από τους πιο νευραλγικούς πυλώνες της οικονοµίας, ενώ παράλληλα συνιστά τον τρίτο µεγαλύτερο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας παγκοσµίως. Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία η συµµετοχή του τουρισµού στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονοµίας κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο 15% του ΑΕΠ, αποδεικνύει αυτή την δυναµική. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας οικονοµικής συγκυρίας, η σηµασία του τουρισµού ως εργαλείου βιώσιµης ανάπτυξης, κρίνεται πιο κρίσιµη από ποτέ. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η τουριστική ανάπτυξη συνεπάγεται πολλαπλασιαστικά οικονοµικά οφέλη για όλους τους τοµείς της οικονοµίας, τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής, ενώ επηρεάζει άµεσα την τοπική ανάπτυξη και κοινωνία. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους σπουδαιότερους πολιτισµούς παγκοσµίως, γεγονός που την καθιστά µοναδικό πολιτιστικό προορισµό. Η πολιτιστική κληρονοµιά που διακρίνει κάθε περιοχή της χώρας καθώς και η ποικιλοµορφία των πολιτιστικών της πόρων, είναι ανυπολόγιστης αξίας. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί µία πόλη µε ιστορία ετών, καθ όλη τη διάρκεια των οποίων αποτέλεσε κοσµοπολίτικο σταυροδρόµι µεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, σταυροδρόµι ανθρώπων και πολιτισµών. Το πολυπολιτισµικό της παρελθόν συνιστά ζωντανό κοµµάτι του σήµερα, καθώς κάθε γωνιά της πόλης το µαρτυρά, ενώ οι κάτοικοί της διατηρούν ζωντανή την ιστορική µνήµη. Δεδοµένου του µεγάλου πλούτου και της ποικιλοµορφίας των πολιτιστικών πόρων της Θεσσαλονίκης υποστηρίζεται στην παρούσα εργασία, ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει τη δυναµική ώστε να εξελιχθεί σε πολιτιστικό προορισµό. Εφόσον αξιοποιηθεί αυτή η δυναµική και καταστεί η Θεσσαλονίκη κόµβος πολιτισµού υψηλής αναγνωρισιµότητας, η πόλη θα αποτελέσει µοχλό τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας. 6

7 1. Ιστορική επισκόπηση 1.1. Η Θεσσαλονίκη των Πολιτισµών Σε αυτήν την ενότητα, επιχειρείται µία σύντοµη αναφορά στα στοιχεία που συνθέτουν το πολυπολιτισµικό και κοσµοπολίτικο παρελθόν της Θεσσαλονίκης, που άλλωστε αποτελεί και τον βασικό νοηµατικό άξονα πάνω στον οποίο βασίζεται η δράση Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών, όπως αυτό διαµορφώθηκε στην πάροδο των αιώνων. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί µία πόλη µε ιστορία ετών, µία πόλη κλασική, ελληνιστική, βυζαντινή. Μία πόλη διαχρονική, πολυπολιτισµική και κοσµοπολίτικη, µία πόλη καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας. Από την ίδρυσή της το 315π.Χ. από το βασιλιά Κάσσανδρο, αποτέλεσε σταυροδρόµι: χωρικό, πολιτιστικό, εµπορικό, πνευµατικό. Η γεωγραφική της θέση την καθιέρωσε ως σηµείο συνάντησης της Δύσης και της Ανατολής, του Βορρά και του Νότου, ενώ το λιµάνι της πόλης συνετέλεσε σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξή της. Όπως αναφέρει και ο διακεκριµένος ιστορικός Mark Mazower (2006) Η Θεσσαλονίκη, έχει να παρουσιάσει πάνω από χρόνια συνεχούς αδιάλειπτου αστικού βίου...η ιστορία της είναι ανεξάλειπτα σηµαδεµένη από έντονες ασυνέχειες και ρήξεις. Η έξοδος των Μακεδόνων στην Ανατολή οδήγησε στη γνωριµία των κατοίκων της Θεσσαλονίκης µε τους πολιτισµούς του Ινδού και του Ευφράτη, ενώ το 50 µ.χ. ο Απόστολος Παύλος θα κηρύξει το Χριστιανισµό στο Δέντρο της Ζωής (Ετς Αχαϊµ). την αρχαιότερη συναγωγή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη. Οι Ρωµαίοι θα αναγνωρίσουν αµέσως τόσο τη στρατηγική όσο και την εµπορική σηµασία της πόλης και θα κατασκευάσουν την Εγνατία Οδό, τον µεγαλύτερο οδικό άξονα της εποχής, για να συνδέσουν τη Θεσσαλονίκη µε τη Ρώµη και µε όλο τον τότε γνωστό κόσµο. Τον 4ο αιώνα η Θεσσαλονίκη θα γίνει η έδρα του Καίσαρα Γαλέριου, ο οποίος και θα οικοδοµήσει το οµώνυµο αυτοκρατορικό συγκρότηµα, ενώ ο Θεοδόσιος ο Μέγας θα κατασκευάσει τα οχυρωµατικά τείχη της πόλης (Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, 1994). Στους βυζαντινούς χρόνους θα αποτελέσει προπύργιο του χριστιανισµού και των παραδόσεων της Ελλάδας και της Ρώµης. 7

8 Η Θεσσαλονίκη στη µακρά της ιστορία δεν δέχτηκε απλώς µεγάλα κύµατα προσφύγων, αλλά για αυτές τις χιλιάδες των κυνηγηµένων που έφτασαν σε αυτή, αποτέλεσε τη νέα τους πατρίδα. Το πολυπολιτισµικό της πρόσωπό, δεν σταµάτησε ποτέ να εµπλουτίζεται µε νέα ήθη, έθιµα και παραδόσεις τα οποία έγιναν µέρος της καθηµερινής ζωής της πόλης και βρίσκονται ακόµη και σήµερα κρυµµένα σε όλες τις εκφάνσεις της από την αρχιτεκτονική µέχρι το φαγητό (Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού, 1994). Η ποικίλη πολιτισµική κληρονοµιά των κατοίκων της Θεσσαλονίκης διαµόρφωσαν τον πληθωρικό χαρακτήρα που την διακρίνει, ενώ τα σπουδαία ρωµαϊκά, βυζαντινά, εβραϊκά µνηµεία της µαρτυρούν την πολυδαίδαλη ιστορία της και την πολιτιστική της πολλαπλότητα. Οι παλαιοχριστιανικές, βυζαντινές και µεταβυζαντινές εκκλησίες της πόλης, που όπως αναλύεται και στη συνέχεια, αποτελούν από το 1988 µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO, µαρτυρούν τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραµάτισε η Θεσσαλονίκη στον χριστιανικό κόσµο για πάνω από µία χιλιετία. Όπως αναφέρει και ο Mazower (2006) η Θεσσαλονίκη άρχισε ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους να γίνεται χωνευτήρι λαών, παραδόσεων και πολιτισµών. Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής αυτοκρατορίας όµως, και κυρίως από τον 15ο αιώνα και µετά, η Θεσσαλονίκη αρχίζει να δέχεται πολύ µεγάλα πλήθη προσφύγων, τα οποία και εγκαθίστανται σε αυτή. Βέβαια, η έλευση των περίπου εκδιωγµένων από την Ισπανία Εβραίων το 1492, οι οποίοι µάλιστα θα βαφτίσουν τη Θεσσαλονίκη Μητέρα του Ισραήλ θα αποτελέσει έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για τη διαµόρφωση του πολυπολιτισµικού της προφίλ και θα ανοίξει το δρόµο για την ενσωµάτωση δυτικών συνηθειών (Benbassa E, Rodrigue A, Jewry S, 2000). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της οθωµανικής αυτοκρατορίας, θα ανεγερθούν τζαµιά, συγκροτήµατα λουτρών, ισλαµικά µοναστήρια, τεµένη και άλλα δηµόσια κτίρια όπως η περίτεχνη σκεπαστή αγορά Μπεζεστένι που αποτέλεσε για χρόνια το εµπορικό κέντρο της πόλης. Ο Βακαλόπουλος (1983) σηµειώνει ότι τα χρόνια που ακολούθησαν η πόλη ήταν χωρισµένη σε τρεις βασικές συνοικίες: στον τούρκικο µαχαλά που βρισκόταν στην Άνω Πόλη, στον εβραϊκό µαχαλά που βρισκόταν στα δυτικά της πόλης δίπλα στο λιµάνι και στην ελληνική συνοικία που ήταν η µεγαλύτερη και βρισκόταν στο ανατολικό τµήµα της πόλης, στο σηµερινό κέντρο. Τον 18ο 8

9 αιώνα, µε την µεγάλη αύξηση του φράγκικου πληθυσµού, δηµιουργείται και ο φραγκοµαχαλάς. Σηµειώνεται µάλιστα, ότι η συνεισφορά των Φράγκων ήταν σπουδαία όχι µόνο στο εµπόριο αλλά και στην παιδεία, καθώς ίδρυσαν πολλά σχολεία. Ο Mazower (2006) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στα µέσα του 16ου αιώνα οι έµποροι της αγοράς Αιγύπτου (σηµερινά Λαδάδικα) όπου πωλούνταν κυρίως τρόφιµα, µιλούσαν έντεκα γλώσσες: ελληνικά, τούρκικα, ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, βλάχικα, ρώσικα, λατινικά, αραβικά, αλβανικά και βουλγάρικα. Η ίδρυση του γαλλικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη το 1685, υπογραµµίζει τις έντονες εµπορικές σχέσεις µε τους Φράγκους, ενώ ενδεικτικό της άνθησης της πόλης αποτελούν οι µαρτυρίες περιηγητών της εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µαρτυρία του ιερωµένου και συγγραφές Ζωζέφ ντε λα Πορτ ο οποίος το 1737 αναφέρει ότι η Θεσσαλονίκη αριθµούσε 48 τεµένη, 30 ελληνικές εκκλησίες και 36 εβραϊκές συναγωγές (Γρηγορίου Α, Χεκίµογλου Ε, 2008). Όπως προκύπτει από ιστορικά ντοκουµέντα, το πολυπολισµικό στοιχείο της Θεσσαλονίκης, συνέχισε να είναι κυρίαρχο και µετά την απελευθέρωση της πόλης. Ο Mazower (2006) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος εξέδωσε την άνοιξη του 1913, ανακοίνωση µε την οποία συνέχαιρε τη θέληση και το θάρρος του ελληνικού στρατού σε τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά, τούρκικα και εβραιοϊσπανικά. Επιπλέον, σύµφωνα µε ιστορικές πηγές, στις βουλευτικές εκλογές του 1915 εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους (37% Ισραηλίτες), (35%) Έλληνες Ορθόδοξοι, (23,11%) Μουσουλµάνοι, 700 (1,8%) Αρµένιοι και 969 (2,5%) άλλων εθνοτήτων (Αναστασιάδης, 2011). Η µεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τον Αύγουστο του 1917 θα πλήξει κατοίκους της πόλης: Εβραίους, Ορθόδοξους και Μουσουλµάνους. Η αρχιτεκτονική και πολεοδοµική της αλλαγή επιταχύνθηκε ενώ οι προσπάθειες της νέας ελληνικής διοίκησης για εξελληνισµό του αρχιτεκτονικού ύφους της µε την καταστροφή των µουσουλµανικών µνηµείων, εντάθηκαν. Στη διάρκεια του µεσοπολέµου θα οικοδοµηθούν επίσης πολλά σηµαντικά νεοκλασικά κτίρια, µεταξύ αυτών η Βίλλα Αλλατίνι, η Βίλα Μπιάνκα, η Βίλα του Μορδώχ και η αγορά Μοδιάνο 9

10 (1925), η σκεπαστή αγορά που αποτελεί το κέντρο της αγοράς τροφίµων µέχρι και σήµερα. Πολλοί µάλιστα αναφέρονται σε αυτήν ως την απάντηση της τότε µοντέρνας Θεσσαλονίκης στο οθωµανικό Μπεζεστένι. Παράλληλα, θα αρχίσουν να λειτουργούν πολλές αίθουσες χορού και κινηµατογράφοι, οι ρεµπέτες θα αφήσουν το στίγµα τους στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη, ενώ τον Οκτώβριο του 1926 εγκαινιάζεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Mazower, 2006). Το πληθυσµιακό πολυπολιτισµικό σύνολο της Θεσσαλονίκης θα ανασυνθεθεί µε την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσµών που προβλέφθηκε στη Συνθήκη της Λωζάνης το 1922, αλλά και µε την έλευση των προσφύγων της µικρασιατικής καταστροφής οι οποίοι θα συντελέσουν σηµαντικά στην οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική αναµόρφωση της πόλης µεταλαµπαδεύοντας στη Θεσσαλονίκη τον κοινοτισµό και τη συλλογική αυτοργάνωση, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν στην αλλαγή της πληθυσµιακής υφής της πόλης µετατρέποντάς την σε µια αστική πολιτεία µε κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου (Καρκίτη, 2011). Λίγα χρόνια αργότερα, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης θα υποστεί το ισχυρότερο πλήγµα στην ιστορία της καθώς, µόνο το 5% του πληθυσµού θα γλιτώσει από το ολοκαύτωµα (Mazower, 2006). Κατά τη δεκαετία του 1950 η πόλη θα δεχτεί µεγάλο κύµα εσωτερικής µετανάστευσης, ιδρυθεί το Πανεπιστήµιο και πολλοί σηµαντικοί πολιτιστικοί φορείς, ενώ η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού το 1989 θα οδηγήσει νέα κύµατα προσφύγων προς τη Θεσσαλονίκη. 10

11 1.2. Επισκόπηση της δράσης: Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών Όπως έχει καταστεί σαφές, ήδη από την εισαγωγή της εν λόγω εργασίας, αφορµή για αυτήν υπήρξε η θεσµοθέτηση της πολιτιστικής δράσης Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών, η οποία αποτελεί µία πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τους πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης. Όπως αναφέρεται και στη σχετική εισηγητική έκθεση, η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα ένας τόπος συνάντησης και ζύµωσης ιδεών, θρησκειών, καλλιτεχνικών ρευµάτων και ανθρώπων διαφόρων εθνοτήτων. Σκοπός της δράσης Σταυροδρόµι Πολιτισµών είναι να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη ως πολιτιστική µητρόπολη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Παράλληλα, επιδιώκεται να επανατοποθετηθεί στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη και να καταστεί πρωτεύων τουριστικός προορισµός στα Βαλκάνια. Πυρήνας της δράσης αποτελεί η δηµιουργία ενός ετήσιου πολιτιστικού ηµερολογίου το οποίο θα αφορά σε σειρά εκδηλώσεων προς τιµήν του πολιτισµού µίας επιλεγµένης χώρας ή περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι βάσει του προγραµµατισµού φιλοξενούµενος πολιτισµός για το 2011 είναι αυτός της Μέσης Ανατολής, ενώ ακολουθούν τα Βαλκάνια το 2012 (µε αφορµή τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης), η Κίνα το 2013, η Ρωσία το 2014 και οι Η.Π.Α. το 2015 (Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, 2011). Πιο συγκεκριµένα το Σταυροδρόµι Πολιτισµών στοχεύει στην κινητοποίηση όλων των πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων της πόλης ώστε να αναπτυχθούν δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενισχύσουν το πολιτιστικό προφίλ της πόλης και θα αναδείξουν τον εξωστρεφή της χαρακτήρα. Μάλιστα, για το 2011 έχει προγραµµατιστεί σειρά εκδηλώσεων: συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, εικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, κινηµατογραφικά αφιερώµατα, συνέδρια, φοιτητικές ανταλλαγές, που όλες τιµούν τον πανάρχαιο πολιτισµό της Μέσης Ανατολής. Οι φορείς που συµµετέχουν στις εκδηλώσεις είναι οι ακόλουθοι: 1. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 2. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 11

12 3. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 4. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 5. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 6. Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 7. Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών ΑΠΘ 8. Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 9. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 10. Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 11. Μουσείο Φωτογραφίας 12. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 13. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 14. Εν χορδαίς Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 18 Σεπτεµβρίου εγκαινιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, η έκθεση Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Ανεξίτηλα σηµάδια στο χώρο, ενώ στον ίδιο χώρο θα φιλοξενηθεί από τον Οκτώβριο η έκθεση φωτογραφίας Αραβικός κόσµος: Μνηµεία και Άνθρωποι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, ότι η φετινή 3η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης που ξεκινά τις ερχόµενες ηµέρες µε τίτλο Παλιές Διασταυρώσεις - Make it new κινείται σε αυτή στη θεµατική, ενώ καθ όλη τη διάρκεια του έτους θα φιλοξενηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σολίστες και µουσικά σύνολα από τη Μέση Ανατολή. Η εισηγητική έκθεση υπογραµµίζει µεταξύ άλλων τα πιθανά οφέλη που θα προκύψουν από την εδραίωση της δράσης. Αναλυτικότερα, ως τέτοια προσδιορίζονται τα εξής: - Επαναπροσέγγιση και ανανέωση του τουριστικού πληθυσµού της Θεσσαλονίκης - Άνοιγµα σε νέες αγορές-στόχους - Ανάδειξη της άρρηκτης σχέσης του τουρισµού µε τον πολιτισµό και τον αθλητισµό - Ανάδειξη της δυναµικής της πολιτιστικής διπλωµατίας - Ανάδειξης της πολυπολιτισµικότητας και των διαφορετικών εµπειριών που προσφέρει η Θεσσαλονίκη - Επανατοποθέτηση της πόλης στην καρδιά των πολιτιστικών εξελίξεων - Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 12

13 - Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης µε στόχο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού της προϊόντος Σηµειώνεται ότι καθώς οι περισσότερες από τις δράσεις έχουν προγραµµατιστεί για την περίοδο Σεπτέµβριος - Δεκέµβριος 2011, σε αυτή τη φάση είναι αδύνατη η αποτίµησή τους, η οποία βέβαια θα µπορούσε να αποτελέσει πεδίο µελλοντικής µελέτης. Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρήθηκε µία σύντοµη επισκόπηση της ιστορίας και της πολυπολιτισµικότητας της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες, καθώς και της δράσης Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόµι Πολιτισµών. Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, σε συνδυασµό µε όσα ακολουθούν, αποτελούν την πλατφόρµα βάσει της οποίας διατυπώνονται οι προτάσεις στο τελευταίο κεφάλαιο των συµπερασµάτων. 13

14 2. Τουριστική Ανάπτυξη Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της θεωρίας τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο του αστικού και του πολιτιστικού τουρισµού. Όπως είναι γνωστό ο τουρισµός αποτελεί µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς οδηγεί στη δηµιουργία πολλαπλών θετικών επιδράσεων τόσο για την τοπική κοινωνία και οικονοµία, όσο και στην περιφερειακή και εθνική. Αναλυτικότερα, οι Pearce και Butler (1999) σηµειώνουν ότι οι άµεσες θετικές επιδράσεις αφορούν στην αύξηση των εσόδων µίας τοπικής ή εθνικής οικονοµίας, στην ενίσχυση και αύξηση της απασχόλησης καθώς και των εταιρικών κερδών, στην εισροή συναλλάγµατος, στην αύξηση των εσόδων από φόρους (έµµεσους και άµεσους), στην ενίσχυση της διαφοροποίησης της εκάστοτε τοπικής ή εθνικής οικονοµίας και ασφαλώς στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Παράλληλα, ο τουρισµός προκαλεί σειρά έµµεσων θετικών επιδράσεων στην οικονοµία, οι οποίες είναι γνωστές ως επιδράσεις του πολλαπλασιαστή του τουρισµού. Οι τελευταίες ενεργοποιούνται από τη στιγµή που τα χρήµατα που δαπανούν οι τουρίστες για την αγορά τουριστικών αγαθών, σε ορισµένο τουριστικό τόπο και χρόνο, κυκλοφορούν και επανακυκλοφορούν στην οικονοµία του. Με άλλα λόγια, καθώς τα χρήµατα αυτά διαχέονται σε όλο το φάσµα της πραγµατικής οικονοµίας, όλοι οι τοµείς της οικονοµίας όπως γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, εµπόριο, κατασκευές, βιοτεχνία, µεταφορές κ.ά. δέχονται τις θετικές οικονοµικές επιπτώσεις του τουρισµού, µέσω του πολλαπλασιαστή (Χατζηβέργης Κ., 2003) Ταυτόχρονα οι Pearce και Butler (1999) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι καθώς οι κλασικοί τοµείς της οικονοµίας, γεωργία και βιοµηχανία, µοιάζουν σήµερα αποδυναµωµένοι, ο τουρισµός καθίσταται η δυνητική εναλλακτική ή συµπληρωµατική δραστηριότητα που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, τόσο στις ανεπτυγµένες όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες. Ο Ntibanyurwa Α (2006) προσθέτει ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπό ανάπτυξη χωρών, ο τουρισµός συνεισφέρει πολύ περισσότερο στο ΑΕΠ από άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, ενώ υπογραµµίζει ότι σε κάθε περίπτωση η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να συνοδεύεται µε ανάπτυξη υποδοµών όπως π.χ. νοσοκοµειακών µονάδων καθώς και των υπολοίπων τοµέων της οικονοµίας. 14

15 Βέβαια, προκειµένου να διατηρηθούν και να επεκταθούν οι θετικές επιπτώσεις του πολλαπλασιαστή του τουρισµού στο σύνολο της οικονοµίας, θα πρέπει ο τουρισµός να είναι βιώσιµος και να βρίσκεται σε άµεση σύνδεση µε τους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας (Spinalis I., Vayanni E., 2003). Οι Κοκκώσης και Τσάρτας (2001) ορίζουν τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη ως τον τύπο της τουριστικής ανάπτυξης που δραστηριοποιείται ισόρροπα στην τοπική, κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και περιβαλλοντική δοµή της κάθε τουριστικής περιοχής, διαµορφώνοντας παράλληλα όρους για τη συνεχή ανατροφοδότησή της, ενώ υπογραµµίζουν ότι ο τουρισµός, εκτός από τις θετικές επιδράσεις στην οικονοµία, παράγει επιπτώσεις στην κοινωνία, στον πολιτισµό και το περιβάλλον (Τσάρτας, Κοκκώσης, 2001). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει τον τουρισµό ως όχηµα για την αναγέννηση της υπαίθρου αλλά και για την προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (Jansen - Verbeke Lievois στο Pearce 2001). Μάλιστα, σε έκθεση της Τµήµατος Τουρισµού της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000) αναφέρεται ότι ο τουρισµός θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής αστικής ανάπτυξης. Σηµειώνεται µάλιστα, ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να συνδυάζει µία ανταγωνιστική τουριστική προσφορά ικανή να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των επισκεπτών µε τη θετική συνεισφορά του τουρισµού στην αστική ανάπτυξη και στο βιωτικό επίπεδο των κατοίκων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). 15

16 2.1. Αστικός τουρισµός Σε αυτήν την ενότητα οριοθετούνται τα ζητήµατα ορισµών του αστικού τουρισµού, καθώς επίσης και το εννοιολογικό του περιεχόµενο. Αναλυτικότερα, η Voultsaki M. (2000) ορίζει τον αστικό τουρισµό ως την τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται µέσα σε αστικά κέντρα τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τουριστική υποδοµή και ανοδοµή καθώς και σειρά φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων που καθιστούν το αστικό κέντρο πόλο έλξης για τους τουρίστες, προσφέροντας τη δυνατότητα παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών. Ο αστικός τουρισµός βασίζεται στην κατανάλωση της ψυχαγωγίας που προσφέρεται µε οργανωµένο και συστηµατικό τρόπο. Τα αστικά κέντρα που µπορούν να δεχτούν ή να υιοθετήσουν τέτοιου τύπου τουριστική ανάπτυξη είναι τόσο τα µητροπολιτικά κέντρα (µε πάνω από ένα εκατοµµύριο κατοίκους) όσο και µικρότερες πόλεις που αποτελούν ιστορικά, πολιτιστικά και οικονοµικά κέντρα. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι καθώς ο ανταγωνισµός µεταξύ των πόλεων εντείνεται, τα αστικά κέντρα δίνουν βαρύτητα στη διαφοροποίηση της εικόνας τους στοχεύοντας στην απόκτηση ενός αναγνωρίσιµου στίγµατος στην τουριστική αγορά. Οι πολιτικές επικοινωνίας που χρησιµοποιούν εξελίσσονται συνεχώς και στοχεύουν στη δηµιουργία µίας δυνατής και αναγνωρίσιµης εικόνας της πόλης για την οποία είναι περήφανοι οι κάτοικοί της (Pearce D., 2001). Η εικόνα (image) ενός προορισµού ορίζεται από τους Michailidis A και Chatzitheodoridis F. (2006) ως µία συµπεριφορική έννοια που αποτελείται από το σύνολο των πεποιθήσεων, των ιδεών και των εντυπώσεων που έχει ένας τουρίστας για έναν προορισµό. Αυτό το σύνολο έχει δύο διαστάσεις: τη γνωστική και συναισθηµατική. Το γνωστικό συστατικό µπορεί να µεταφραστεί ως οι πεποιθήσεις και οι γνώσεις για τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός προορισµού, ενώ η συναισθηµατική διάσταση αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας ή του είδους των συναισθηµάτων έναντι των χαρακτηριστικών του προορισµού και του γύρω περιβάλλοντος. 16

17 Η Voultsaki M. (2000) προχωρά σε µία γενική κατηγοριοποίηση των πόλεων στις οποίες αναπτύσσεται ο αστικός τουρισµός: - Πρωτεύουσες - Πολιτιστικές Πόλεις - Μεγάλες Ιστορικές Πόλεις - Μητροπολιτικά Κέντρα - Παραθαλάσσιες Πόλεις Οι Law M. Cazes G., Potier F. (1993) προσθέτουν ότι ο αστικός τουρισµός συνδέεται κυρίως µε την ανάπτυξη υποδοµών και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τουρίστες του επαγγελµατικού, του πολιτιστικού και του εκπαιδευτικού τουρισµού, ενώ υπογραµµίζουν ότι σε κάθε περίπτωση οι υποδοµές του τουρισµού λειτουργούν ως τµήµα της ευρύτερης υποδοµής της πόλης. Επιπρόσθετα, η σχετική µελέτη του Τµήµατος Τουρισµού της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000) συµπεριλαµβάνει στον αστικό τουρισµό τον τουρισµό αναψυχής, το συνεδριακό τουρισµό καθώς και τον επαγγελµατικό. Στην ίδια µελέτη υπογραµµίζεται ότι η µεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ο αστικός τουρισµός στην Ευρώπη είναι κυρίως αποτέλεσµα της διαρκώς αυξανόµενης κινητικότητας των Ευρωπαίων για τους οποίους τα αστικά κέντρα αποτελούν βασικό προορισµό, ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια οι πόλεις µεταµορφώνονται σε πολιτιστικά κέντρα. Μάλιστα, ο αστικός τουρισµός αποτελεί το 35% των διεθνών ταξιδιών των Ευρωπαίων, ποσοστό που κατά τη δεκαετία του 1990 αυξήθηκε κατά µέσο όρο 4% ετησίως (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). O Roland Gassner (2011) σε έρευνα που διενήργησε στη Γερµανία, σηµειώνει ότι το 20% των οικογενειακών ταξιδιών που πραγµατοποιούν οι Γερµανοί είναι σε πόλεις της Γερµανίας και της Ευρώπης. Παράλληλα, προσθέτει ότι µόνο το 1/3 των ταξιδιών που πραγµατοποιούν γερµανικές οικογένειες σε αστικά κέντρα έχει διάρκεια µικρότερη από τέσσερις ηµέρες. Επιπλέον, ως προς την τουριστική ζήτηση του αστικού τουρισµού, στη µελέτη του Τµήµατος Τουρισµού της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000), σηµειώνεται ότι οι τουρίστες αναζητούν όλο και περισσότερο τους συνδυασµούς πολλαπλών επιλογών όπως πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, ψώνια, κοινωνικές δραστηριότητες κ.ά. 17

18 Παράλληλα, υπογραµµίζεται ότι οι εξελίξεις στις αεροµεταφορές, τα βελτιωµένα σιδηροδροµικά δίκτυα καθώς και οι σηµαντικές µειώσεις των τιµών, λόγω του ανταγωνισµού, και στα δύο αυτά µέσα µεταφοράς, αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη σηµαντική αύξηση του αστικού τουρισµού. Επιπλέον, πολλοί επισκέπτες βλέπουν τις πόλεις ως τη βάση του ταξιδιού τους και στοχεύουν σε καθηµερινές εκδροµές σε κοντινούς προορισµούς ειδικού ενδιαφέροντος όπως σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε οικοτουριστικές περιοχές κ.ά. Σύµφωνα µε τον Pearce (2001) το πόσο ελκυστική είναι µία πόλη για τους τουρίστες εξαρτάται από την ποικιλία των δραστηριοτήτων που µπορεί να κάνει ή των πραγµάτων που µπορεί να δει µέσα σε ένα συγκεκριµένο αστικό περιβάλλον. Συνήθως αυτό που έχει σηµασία είναι η ποιότητα του συνολικού τουριστικού προϊόντος αναφέρει χαρακτηριστικά Πολιτιστικός Τουρισµός Όπως προκύπτει από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί βασικό πυλώνα του αστικού τουρισµού. Ενδεικτικό της σηµασίας του πολιτιστικού τουρισµού αποτελεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη µελέτη µε τίτλο Picture (2004) συµπεραίνει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 πολλές ευρωπαϊκές πόλεις άρχισαν να αντιµετωπίζουν τον πολιτιστικό τουρισµό ως µέσο για την αναγέννηση των υποβαθµισµένων περιοχών αλλά και ως όχηµα αναζωογόνησης των τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών, καθώς αποτελεί ένα µαζικό φαινόµενο το οποίο προκύπτει από την αυξανόµενη ζήτηση για πολιτιστικές δραστηριότητες, που διοργανώνονται σε αστικά κέντρα. Αναλυτικότερα, ως πολιτιστικός τουρισµός ορίζεται η ανθρώπινη δραστηριότητα που συµπεριλαµβάνει τη µετακίνηση από τη µόνιµη κατοικία σε έναν ή περισσότερους προορισµούς και την προσωρινή διαµονή σε αυτόν, καθώς και τις πολιτιστικές δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει ο επισκέπτης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού µε βασικό σκοπό την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών του (Koutoulas, 2004). Ο πολιτιστικός τουρισµός συµπεριλαµβάνει τον τουρισµό πολιτιστικής κληρονοµιάς (heritage tourism) και τον τουρισµό τέχνης (arts-related travel). Ο τουρισµός πολιτιστικής κληρονοµιάς 18

19 περιλαµβάνει την επίσκεψη σε ιστορικές τοποθεσίες, σε ιστορικά κτίρια, τα έργα τέχνης, τις πολιτιστικές παραδόσεις κ.ά. (Prentice, 1994 στο Koutoulas, 2004) και συνδέεται µε τον τουρισµό µελέτης, δηλαδή µε εξειδικευµένες ξεναγήσεις που απευθύνονται σε τουρίστες µε ειδικό κίνητρο την επιθυµία της σε βάθος γνώσης της ιστορίας των κτιρίων και των µνηµείων µίας πόλης. Ο τουρισµός τέχνης αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο έρευνας και δραστηριότητας, καθώς συµπεριλαµβάνει όλες τις µορφές τέχνης. Πιο συγκεκριµένα, το Βρετανικό Συµβούλιο Τεχνών ορίζει ως τέχνες: τη µουσική, το θέατρο, τον χορός, τη δηµιουργική γραφή, τους παραδοσιακούς χορούς, το βιοµηχανικό σχεδιασµό, την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, το σχεδιασµό κοστουµιών, το σχέδιο µόδας, τις κινηµατογραφικές ταινίες, τις ηχογραφήσεις, τη φωτογραφία, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ο τουρισµός τέχνης συνδέεται κυρίως µε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. φεστιβάλ, εκθέσεις κ.ά.) που λαµβάνουν χώρα στην πόλη. Μάλιστα, από µελέτες προκύπτει ότι όσοι διακρίνονται από αυτό το ειδικό κίνητρο, πολλές φορές είναι πιθανό να αποφασίσουν να επισκεφτούν µία πόλη προκειµένου να δουν µία έκθεση, να παρακολουθήσουν µία θεατρική παράσταση κ.ά. Παράλληλα, τµήµα του πολιτιστικού τουρισµού είναι και ο θρησκευτικός ή προσκυνηµατικός τουρισµός που πραγµατοποιείται σε σηµαντικά θρησκευτικά µνηµεία ή χώρους µέσα στον αστικό ιστό (Picture, 2004). Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η διαχείριση των θρησκευτικών µνηµείων, όπως και των ιστορικών ή πολιτιστικών θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε πρώτη προτεραιότητα να αποτελεί η προστασία και η διατήρησή τους. Επίσης, ο τουρισµός στις ρίζες (nostalgic tourism) ο οποίος αναφέρεται στους τουρίστες που επισκέπτονται περιοχές όπου οι ίδιοι ή προγονοί τους ζούσαν και δούλευαν, αποτελεί τµήµα του πολιτιστικού τουρισµού. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, ο πολιτιστικός τουρισµός που διενεργείται µέσα στον αστικό ιστό λαµβάνει τις εξής µορφές: - Τουρισµός ιστορικής κληρονοµιάς (nostalgic tourism) - Τουρισµός τέχνης (arts related tourism) - Θρησκευτικός και προσκυνηµατικός τουρισµός (religious and pilgrim tourism) 19

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ:: 11.. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ 226611/

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα»

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (M.B.A. IN TOURISM) Διπλωματική Εργασία «Οικολογικές ξενοδοχειακές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ.ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ Η βασική ανάγκη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη. Θέμα πτυχιακής: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηνήτρια: κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνη Θέμα πτυχιακής: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς: Κωσταρής Παναγιώτης -Τσόφλιας Νικόλαος

Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς: Κωσταρής Παναγιώτης -Τσόφλιας Νικόλαος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία : «Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση της Χίου.» Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου από το 1970 εώς και σήμερα Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Υποβληθείσα Στην Καθηγήτρια Πολυχρονίδου Περσεφόνη Υπό Των Σπουδαστών Γκίσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΗΝΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: (ΚΑΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ) (Α.Μ. 173) ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ (Δρ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΙΡΑ) 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας. Ltd Symmetron MRC Institute Ltd Σελ.

«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας. Ltd Symmetron MRC Institute Ltd Σελ. Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία Έκθεση 1 η : Έκθεση Έρευνας Enoros ΚΟΤConsulting Ltd Symmetron MRC Institute Ltd Σελ. 1 Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική εργασία «Βιομηχανικά μνημεία και αστικός τουρισμός: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΤΟΠΟ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2014 Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΠΛΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα