ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών"

Transcript

1 ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών Μαρία Mπατσούτα, Σχολική Σύµβουλος Xριστίνα Παπαγιαννίδου, 14 ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου Περίληψη Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας που είχε σκοπό τη διερεύνηση και αποτύπωση των αναγκών και των απόψεων των νηπιαγωγών της 2ης Περιφέρειας Προσχολικής Aγωγής σε θέµατα επιµόρφωσης, όπως αυτά προκύπτουν από την καθηµερινή άσκηση του διδακτικού τους έργου. Τα στοιχεία που ανέδειξε η παρούσα έρευνα είναι η επιθυµία των νηπιαγωγών για διαπραγµάτευση, συνδιαλλαγή και ανταλλαγή απόψεων που αφορούν την επιµόρφωσή τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα µπορούσαν να συµβάλουν στη βελτίωση σχηµάτων επιµόρφωσης και στην οργάνωση συστηµατικών και πολύπλευρων επιµορφωτικών προγραµµάτων µε ευθύνη του ίδιου του εκπαιδευτικού και της Σχολικής Συµβούλου, ώστε να ανταποκρίνονται στις επιθυµίες και στις ανάγκες του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Εισαγωγή Οι εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήµης, όπως η εισαγωγή «νέων» αναλυτικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, η είσοδος των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο και ταυτόχρονα η διαφοροποίηση των αναγκών του σύγχρονου µαθητή συνιστούν µία νέα εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Η κ. Μαρία Mπατσούτα είναι Σχολική Σύµβουλος της 2ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής. Η κ. Xριστίνα Παπαγιαννίδου, ΜΑ in Ed., είναι Νηπιαγωγός στο 14 ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου. 143

2 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και απαιτεί, επιπλέον, την ανάπτυξη ιδιαίτερων επαγγελµατικών ικανοτήτων, όπως το χειρισµό των προβληµάτων, τη λήψη σωστών αποφάσεων, την κριτική σκέψη και την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. Η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαιότητα που συνδέεται µε την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος (Κουλουµπαρίτση, 1997 Νικολακάκη, 2003 Μπαγάκης, 2005). Από τη δεκαετία του 70 πραγµατοποιήθηκαν διάφορα επιµορφωτικά προγράµµατα για να καλύψουν τις ανάγκες των νηπιαγωγών, όπως στο Μαράσλειο ιδασκαλείο ηµοτικής Εκπαίδευσης (Μ...Ε.), στη Σχολή Επιµόρφωσης Λειτουργών ηµοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ..Ε.) και στα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Ωστόσο, στις σηµερινές συνθήκες τα προγράµµατα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως συντηρητικά και αδύναµα να προσεγγίσουν τις νέες ιδέες και γνώσεις της σχολικής πραγµατικότητας (Μαυροειδής & Τύπας, 2001) µε αποτέλεσµα άλλα να αντικατασταθούν και άλλα να καταργηθούν. Σήµερα, τα χαρακτηριστικά των επιµορφωτικών διαδικασιών που οργανώνει η πολιτεία προβλέπονται και στο θεσµικό πλαίσιο του Νόµου 1566/1985 «Για τη δοµή και τη λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» (άρθρα 28-31). Ο νόµος προβλέπει: α) την εισαγωγική επιµόρφωση των νεοδιόριστων στα κατά τόπους Π.Ε.Κ., β) τη διετή επιµόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στα Μ.Μ..Ε. και γ) τις περιοδικές ταχύρυθµες επιµορφώσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε περιφερειακή ή πανελλαδική κλίµακα, που οργανώνουν τα στελέχη της εκπαίδευσης. Επιµορφωτικό έργο τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιείται και από τα επιδοτούµενα προγράµµατα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., µε υπεύθυνους φορείς το Υπουργείο Παιδείας, τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αλλά και στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων (π.χ. Comenius, Leonardo DaVinci). Μεµονωµένες προσπάθειες, ενθαρρυντικές για τον εκπαιδευτικό κόσµο αποτελούν δράσεις ενδοσχολικής επιµόρφωσης. Μία τέτοια προσπάθεια οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, από το 1997 έως το Στόχος του προγράµµατος ήταν ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η υλοποίηση επιµορφωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα προσαρµόζονταν στην ιδιαιτερότητα κάθε σχολείου. Είχε σκοπό να εισαγάγει τη συγκεκριµένη αυτή µορφή επιµόρφωσης στην ελληνική πραγµατικότητα σε µία εποχή που το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα χαρακτηριζόταν από έντονο συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, παρά τις θετικές εκτιµήσεις, το πρόγραµµα δεν γενικεύτηκε (Παπαναούµ, 2001). 144

3 ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών Επίσης, άλλο πρόγραµµα ενδοσχολικής επιµόρφωσης υλοποιείται από την Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη ηµιουργική Απασχόληση των Παιδιών (Ε.Α..Α.Π.) από το 1994 έως σήµερα. Πρόκειται για το πρόγραµµα Synergy, το οποίο αποτελεί προϊόν µιας µακράς συνεργασίας της Ε.Α..Α.Π. µε ευρωπαϊκές ερευνητικές οµάδες (Γαλλίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας κ.ά.) και εφαρµόζεται σε χώρους προσχολικής αγωγής (παιδικούς σταθµούς). Από το 2004 έως σήµερα, το πρόγραµµα Synergy εφαρµόζεται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία από την Ε.Α..Α.Π. σε συνεργασία µε το τµήµα Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής ιεύθυνσης Αττικής και µε τις Σχολικές Συµβούλους 1 ης, 2 ης, 3 ης, 4 ης και 21 ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής. Το πρόγραµµα υιοθετεί τις αρχές µάθησης ενηλίκων και αποσκοπεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των νηπιαγωγείων, την ενίσχυση του επαγγελµατικού ρόλου των νηπιαγωγών και την εξοικείωση των σχολικών συµβούλων µε την τεχνική της εξ αποστάσεως ενδοσχολικής επιµόρφωσης των σχολικών τους µονάδων. Η µεθοδολογία του προγράµµατος βασίζεται στις αρχές της έρευνας δράσης και της παιδαγωγικής των αλληλεπιδράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της µάθησης (Ε.Α..Α.Π., 2003 Παπαπροκοπίου & Παπαδάκου, 2004). Άτυπες µορφές ενδοσχολικής επιµόρφωσης υλοποιούνται µε πρωτοβουλία εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, όπως η «οµάδα νηπιαγωγών της Γλυφάδας» και η «οµάδα νηπιαγωγών της Κρήτης» (Σιόλου, 2005). Ζητούµενο όλων των προαναφερθέντων επιµορφωτικών προγραµµάτων είναι η βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, η οποία σχετίζεται άµεσα µε τη συνεχή εξέλιξη των εκπαιδευτικών, στους οποίους πρέπει να εξασφαλιστούν τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να επιτελέσουν το έργο τους αποτελεσµατικά. H επιµόρφωση των εκπαιδευτικών προβάλλει ως µέσο βελτίωσης της διδασκαλίας και συνεπώς ως µέσο βελτίωσης της µάθησης των µαθητών, εντάσσεται δε στο πλαίσιο της επαγγελµατικής ανάπτυξης και στη δια βίου µάθηση των εκπαιδευτικών (Hargreaves, 1994 Day, 2003). Σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα των επιµορφωτικών προγραµµάτων παίζει ο παράγοντας εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός είναι το κλειδί για την όποια εκπαιδευτική αλλαγή και βελτίωση του σχολείου κι αυτό, γιατί δεν διανέµει απλά το αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά το αναπτύσσει, το ορίζει και το ερµηνεύει. Ό,τι νοµίζουν, πιστεύουν και κάνουν οι εκπαιδευτικοί στο επίπεδο της τάξης ορίζει και διαµορφώνει το είδος της εκπαίδευσης που δέχονται οι µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν εξαιτίας των ικανοτήτων που έχουν ή δεν έχουν, της ιστορίας τους και της εκπαίδευσης που έχουν λάβει. Η καριέρα, οι ελπίδες, τα όνειρα, οι ευκαιρίες, οι 145

4 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων φιλοδοξίες, οι προηγούµενες εµπειρίες, τα κίνητρα, οι ικανότητες, οι κοινωνικές συνθήκες, η στήριξη από τους θεσµούς είναι επίσης σηµαντικά στοιχεία για τον τρόπο που θα χειριστούν το ρόλο που έχουν. Είναι πλέον αποδεκτό ότι για τους εκπαιδευτικούς ό,τι συµβαίνει µέσα στην τάξη είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το τι συµβαίνει έξω από αυτήν (Fullan & Hargreaves, 1992). Ακόµα και αν ένα άτοµο µπορεί να αποκτήσει συγκεκριµένες ικανότητες, υπάρχει διακριτή διαφορά µεταξύ της απόκτησης αυτών των ικανοτήτων και της ικανότητας να τα εφαρµόσει. Η ικανότητα και οι πεποιθήσεις µεσολαβούν µεταξύ γνώσης και δράσης. Για να εφαρµοστούν συγκεκριµένες δράσεις αποτελεσµατικά απαιτούνται γνώσεις, ικανότητες και αυτοπεποίθηση (Plourde, 2002 Μπαγάκης, 2005). Όπως υποστηρίζει η Νικολακάκη (2003, σ. 16) ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης πρέπει αφενός να προσφέρει λιγότερο «συνταγές», δίνοντας περισσότερο την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να «ενεργούν» και να «σκέφτονται» και αφετέρου να λαµβάνει υπόψη τα διαφορετικά κίνητρα των εκπαιδευτικών και να ποικίλλει ως προς το περιεχόµενο και τη δοµή των προγραµµάτων, βοηθώντας τους να παίρνουν πολλαπλές πληροφορίες και εµπειρίες. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασµό των επιµορφωτικών προγραµµάτων. Έτσι αναγνωρίζεται ο σηµαντικός ρόλος της νηπιαγωγού τόσο ως προς την εκτίµηση των εκπαιδευτικών προβληµάτων όσο και ως προς τη διάγνωση των αναγκών της εκπαιδευτικής πράξης (Τσάφος & Κατσαρού, 2000). Ωστόσο, παρά την παραδοχή ότι ο εκπαιδευτικός είναι σκόπιµο να εµπλέκεται συνειδητά στην πορεία της µάθησης, κινητοποιούµενος τόσο από εσωτερικές του ανάγκες όσο και από εξωτερικά ερεθίσµατα (Rogers, 1999), οι νηπιαγωγοί, συχνά, δεν έχουν λόγο στο σχεδιασµό και οργάνωση των προγραµµάτων που αφορούν την επιµόρφωσή τους. Συγκεκριµένα, στη 2 η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής, οι νηπιαγωγοί εξέφραζαν απογοήτευση από τα επιµορφωτικά προγράµµατα που συµµετείχαν, επειδή οι ίδιες δεν είχαν την ευκαιρία να συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό τους, ώστε να εκφράσουν τις επιµορφωτικές τους ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στις τάξεις τους. Η έλλειψη ενδιαφέροντος προς τα επιµορφωτικά προγράµµατα που είχαν προαποφασιστεί από τη Σχολική Σύµβουλο µάς οδήγησε σε διαδικασίες ανίχνευσης των απόψεων, στάσεων, αντιλήψεων και αναγκών τους στο ζήτηµα της επιµόρφωσής τους. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και ότι: α) οι ανάγκες των καιρών απαιτούν διαρκή επιµόρφωση, β) η υπάρχουσα επιµόρφωση δεν λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες των επιµορφούµενων και δεν είναι συστηµατική, γ) οι νηπιαγωγοί δεν είναι πρόθυµες να συµµετέχουν σε επιµορφώσεις που προσχεδιάζουν άλλοι, παρ ό,τι 146

5 ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών αναγνωρίζουν τις επιµορφωτικές τους ανάγκες και δ) το αντικείµενο των περισσότερων επιµορφωτικών προγραµµάτων δεν συνδέεται µε την καθηµερινή διδακτική πράξη, κρίθηκε σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί η παρούσα έρευνα. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών της 2 ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής και η αποτύπωση των απόψεών τους για την αναγκαιότητα, το είδος, τη µορφή, το περιεχόµενο και τον τρόπο επιµόρφωσης που επιθυµούν. Προσδοκώµενο αποτέλεσµα της έρευνας είναι η βελτίωση της οργάνωσης πολύπλευρων επιµορφωτικών προγραµµάτων που να απαντούν στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και να εξασφαλίζουν την ενεργή συµµετοχή τους. Μεθοδολογία Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2005 σε νηπιαγωγούς της 2 ης Περιφέρειας Π.Α. (Παπάγου, Ψυχικό, Ν. Ψυχικό, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Μελίσσια, Βριλήσσια, Π. Πεντέλη, Ν. Πεντέλη, Κηφισιά, Εκάλη, Μεταµόρφωση, Ν. Ιωνία, Πεύκη, Ν. Ηράκλειο, Λυκόβρυση). Το ερωτηµατολόγιο απευθύνθηκε σε όλες τις νηπιαγωγούς (σύνολο 387). Επιστράφηκαν συµπληρωµένα 226 ερωτηµατολόγια Ν = 226. H έρευνα έχει εγκριθεί από το Υπ.Ε.Π.Θ. µε αριθµό απόφασης Φ 15/871/123581/ Ως εργαλείο συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε γραπτό ερωτηµατολόγιο οχτώ (8) ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Μέσω του ερωτηµατολογίου αυτού διερευνήθηκαν: α) το προφίλ των νηπιαγωγών, β) οι απόψεις τους ως προς την αναγκαιότητα της επιµόρφωσης, γ) οι απόψεις τους ως προς το περιεχόµενο, το είδος και τη µορφή των επιµορφωτικών προγραµµάτων που επιθυµούν. Το µεγάλο δείγµα µάς οδήγησε στη χρήση γραπτού ανώνυµου ερωτηµατολογίου το οποίο µας εξασφάλισε ένα γρήγορο τρόπο συλλογής των δεδοµένων µε χαµηλό κόστος και επιπλέον την ανωνυµότητα από τη Σχολική Σύµβουλο η οποία τους απέστειλε το ερωτηµατολόγιο, προάγοντας µ αυτό τον τρόπο την αντικειµενικότητα και αξιοπιστία της έρευνας. Η προκωδικοποιηµένη αυτή µορφή τους -κλειστές ερωτήσεις- διευκόλυνε την αποδελτίωση του ερωτηµατολογίου, την ταξινόµηση των απαντήσεων και τη στατιστική τους επεξεργασία (Βάµβουκας, 1991). Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν έγιναν αντικείµενο επεξεργασίας µε το πρόγραµµα στατιστικής ανάλυσης SPSS10. Στην ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε ο υπολογισµός συχνοτήτων για ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων. 147

6 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων Περιγραφή δείγµατος Στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου συλλέχθηκαν τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το προφίλ των νηπιαγωγών του δείγµατος σχετικά µε την ηλικία, την επαγγελµατική εµπειρία, τις σπουδές και την µέχρι σήµερα επιµόρφωσή τους. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι το 43,4% των νηπιαγωγών που υπηρετούν έχει ηλικία ετών, το 38,1% 45 και άνω και το 16,8% είναι ετών. Ως προς την επαγγελµατική εµπειρία, ο µέσος όρος χρόνου υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος είναι 17,6 έτη. Στη συντριπτική πλειοψηφία (82,3%) οι νηπιαγωγοί είναι µόνιµα διορισµένες, ενώ ένα µικρό ποσοστό (12,8%) είναι αναπληρώτριες (το 4,9% δεν απάντησαν). Οι τίτλοι σπουδών βρίσκονται σε άµεση συνάφεια µε την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας των νηπιαγωγών. Έτσι, το µεγαλύτερο ποσοστό (75,2%) έχει τελειώσει τις Σχολές Νηπιαγωγών (διετούς φοιτήσεως) και σχεδόν το ένα τρίτο (24,5%) έχει παρακολουθήσει το πρόγραµµα της εξοµοίωσης. Το 22,1%, κατέχει πτυχίο από Πανεπιστηµιακά Τµήµατα τετραετούς φοίτησης. Το 28,8% έχει παρακολουθήσει το Μαράσλειο ιδασκαλείο και το 1,3% έχει πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές. Το µεγαλύτερο ποσοστό (35,8%) των νηπιαγωγών έχει επιµορφωθεί µε σεµινάρια που οργανώθηκαν µε ευθύνη των Σχολικών Συµβούλων συνολικής διάρκειας πάνω από 40 ώρες. Το 27% έχει παρακολουθήσει τα προγράµµατα επιµόρφωσης -διάρκειας πάνω από 40 ώρες- που οργανώθηκαν από τα Π.Ε.Κ. Το 20% έχει παρακολουθήσει προγράµµατα επιµόρφωσης των Α.Ε.Ι., µε διάρκεια έως 20 ώρες και το 23,5% των ερωτηθέντων έχει επιµορφωθεί από ιδιωτικούς φορείς συνολικά πάνω από 40 ώρες. Τέλος, άλλου είδους επιµόρφωση, όπως επισηµάνθηκε από µικρό αριθµό νηπιαγωγών, ήταν: «επιµόρφωση στο εξωτερικό», «στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές», επιµόρφωση σε θέµατα Αγωγής Υγείας, «Σ.Ε.Λ..Ε.», επιµόρφωση «από µη κυβερνητικές οργανώσεις: Ο.Μ.Ε.Ρ., Κ.Ε.Θ.Ε.Α., Ν.Ε.Λ.Ε.». Αποτελέσµατα - Ερµηνεία - Συζήτηση Α. Απόψεις για την αναγκαιότητα της επιµόρφωσης Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (55%) πιστεύει ότι η επιµόρφωση είναι σηµαντική, γιατί συµβάλλει στην ανανέωση και απόκτηση νέων γνώσεων. Εκφράζεται η επιθυµία τα προγράµµατα επιµόρφωσης να βοηθούν κυρίως στην ατοµική ανάπτυξη και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους στην εκπαιδευτική πράξη αφενός µεν για να καλυφθούν τα κενά της αρχικής τους 148

7 ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών εκπαίδευσης και αφετέρου για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που δηµιουργούν οι ραγδαίες εξελίξεις της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Επισηµαίνουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (75%) του παρόντος δείγµατος αποτελούν νηπιαγωγοί πτυχιούχοι διετούς φοιτήσεως. Τα παραπάνω ευρήµατα επιβεβαιώνονται και ενισχύονται από άλλες έρευνες. Οι Fullan και Hargreaves (1992) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν η επιµόρφωση που θα λάβουν να περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούρια θέµατα, τη συµπλήρωση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας που θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Ρόδο επισηµαίνεται ότι η επιµόρφωση θεωρείται επιθυµητή όταν προσφέρει νέες γνώσεις και δεξιότητες, όταν βοηθά τον εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί µε επιτυχία σε αλλαγές ή µεταρρυθµίσεις και όταν προσφέρει την προοπτική ότι το επάγγελµα µετά την επιµόρφωση θα του αποφέρει και µεγαλύτερη ικανοποίηση (Φώκιαλη κ.ά., 2005). Επίσης, µεγάλο ποσοστό (45%) υποστηρίζει ότι η επιµόρφωση συντελεί στην αποτελεσµατικότερη άσκηση του διδακτικού τους έργου. Υπάρχει µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σχέση µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και της βελτίωσης του διδακτικού τους έργου (Νικολακάκη, 2003). Πολλές φορές, τα υψηλά επίπεδα εµπειρίας σχετίζονται µε την αύξηση της ικανότητας του δασκάλου να αντιµετωπίζει και χειρίζεται την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και γι αυτό το λόγο ο ενθουσιασµός και η εµπλοκή του εκπαιδευτικού σε επιµορφωτικά προγράµµατα δεν συµβαδίζει πάντα µε τα χρόνια υπηρεσίας του (Campbell, 1996). Όπως παρατηρούµε, όµως, στην παρούσα έρευνα, οι νηπιαγωγοί του δείγµατός µας θεωρούν την επιµόρφωση ως πολύ θετικό στοιχείο για τη βελτίωση των διδακτικών τους ικανοτήτων, παρ ό,τι πρόκειται για έµπειρες νηπιαγωγούς. Όπως επισηµαίνει ο Βρατσάλης (2005), οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να αποκτήσουν επιπλέον παιδαγωγικά εφόδια χρήσιµα στη διδακτική πρακτική και επιζητούν µία µορφή επιµόρφωσης που θα τους ενηµερώνει για τις εξελίξεις των παιδαγωγικών θεωριών και πρακτικών, αλλά παράλληλα, θα τους βοηθά σηµαντικά και στα προβλήµατα της καθηµερινής διδακτικής πράξης. Αναγνωρίζουν σηµαντικές ελλείψεις στην κατάρτισή τους σχετικά µε τα νέα δεδοµένα που εµφανίζονται στο χώρο της εκπαίδευσης και επιθυµούν να ενηµερωθούν για τις νέες εξελίξεις στην παιδαγωγική θεωρία και πρακτική. Τέλος, ένα µικρό ποσοστό (10,4) θεωρεί ότι η επιµόρφωση συµβάλλει στην επαγγελµατική τους εξέλιξη. Συνάγεται δηλαδή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών δεν συνδέει την αναγκαιότητα της επιµόρφωσης µε την επαγγελµατική 149

8 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων τους εξέλιξη, ίσως γιατί δεν αποσαφηνίστηκε µέσα από το ερωτηµατολόγιο ο όρος αυτός µε αποτέλεσµα να αποσυνδέεται από την αναγκαιότητα της επιµόρφωσης. Β. Απόψεις για το είδος και τη µορφή της επιµόρφωσης 1. Ως προς το σχεδιασµό της επιµόρφωσης Οι νηπιαγωγοί στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (68,6%) φαίνεται να επιθυµούν να έχουν «λόγο» και να συναποφασίζουν µε τους Σχολικούς Συµβούλους για το περιεχόµενο, τη µορφή και τη διάρκεια της επιµόρφωσης που επιθυµούν. Επιζητούν γενικότερα ένα είδος συνδιαλλαγής µε τους αρµόδιους του σχεδιασµού για το αντικείµενο, το περιεχόµενο και το είδος της επιµόρφωσης που θα λάβουν, προτάσσοντας προφανώς τις ανάγκες τους, τις ελλείψεις και τυχόν αδυναµίες τους. Το εύρηµα αυτό ενισχύει την άποψη του Day (2003), ο οποίος υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναπτύσσονται παθητικά και γι αυτό το λόγο η επιµόρφωση πρέπει να είναι αντικείµενο διεξοδικής διαπραγµάτευσης µεταξύ των εκπαιδευτικών και των φορέων της διοίκησης, προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις οποίες αντιλαµβάνονται και οι δύο πλευρές. Συνεπώς, είναι σηµαντικό το να είναι ενεργά εµπλεκόµενοι στο σχεδιασµό της επιµορφωτικής διαδικασίας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 43% των νηπιαγωγών προτιµά ο σχεδιασµός της επιµόρφωσής τους να είναι δική τους ευθύνη. Φαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί έχουν την πρόθεση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αντιστοιχεί, αναδεικνύοντας το ρόλο του επαγγελµατία νηπιαγωγού που κατέχει το «τι», το «πώς» και το «γιατί» της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Η στάση αυτή που αποτυπώθηκε στην έρευνα, ενισχύεται και από άλλους συγγραφείς που θεωρούν τον εκπαιδευτικό σκεπτόµενο επαγγελµατία, µε επαυξηµένο ρόλο που έχει δικαίωµα να σχεδιάζει και έχει ευθύνη γι αυτό. Ο επαγγελµατίας δάσκαλος µε επαυξηµένο ρόλο ορίζεται ο δάσκαλος που εργάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου, της κοινότητας και της κοινωνίας, επιθυµεί να συµµετέχει σε ένα ευρύτερο φάσµα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, ενδιαφέρεται να συνδέει τη θεωρία µε τη σχολική πράξη και εκφράζει προτάσεις, σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί (Πάσουλα, 2005 Μαυροειδής & Τύπας, 2001). Ένα µεγάλο ποσοστό (37,2%) φαίνεται να εµπιστεύεται τους «κλασικούς», έως σήµερα, φορείς επιµορφωτικών προγραµµάτων. Συγκεκριµένα, ένα 19,2% εµπιστεύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το 18% τα Πανεπιστήµια που διαθέτουν τα στελέχη και την υποδοµή να διαχειρίζονται και ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κανένας από τους συµµετέχοντες δεν δίνει αρµοδιότητα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το σχεδιασµό της επιµόρφωσης. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι έως σήµερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 150

9 ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών δεν εστιάζουν σε θέµατα επιµόρφωσης µε ουσιαστικό και συστηµατικό τρόπο (γράφηµα 1). Γράφηµα 1 Υπεύθυνοι για το Σχεδιασµό & το περιεχόµενο της επιµόρφωσης Παιδ.Ινστιτούτο ΥΠΕΠΘ Παν/µια Εκπαιδετικοί Συνδ.Οργαν Σχολ.Σύµβουλοι Εκπ/κοί&Σχ.Συµβ 2. Ως προς τη µορφή της επιµόρφωσης Το 46% των νηπιαγωγών προτιµά την ενδοσχολική επιµόρφωση, µε πρακτικές εφαρµογές στο χώρο και στο χρόνο εργασίας τους. Οι νηπιαγωγοί καλούνται καθηµερινά να διαχειριστούν, αποφασίσουν και λύσουν εκπαιδευτικά ζητήµατα, καθώς και να οργανώσουν, σχεδιάσουν και αξιολογήσουν τη διδακτική πράξη. Το αποτέλεσµα αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα ένταξης και άµεσης σύνδεσης της προσφερόµενης επιµόρφωσης µε το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, το οποίο είναι πολύπλευρο και πολυδιάστατο και απαιτεί την αξιοποίηση της προσφερόµενης θεωρίας στη διδακτική πράξη. Η πραγµατοποίηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων στο σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια της εργασίας δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να συνδυάζει τη γνώση που του προσφέρεται µε το προσωπικό στυλ διδασκαλίας, το δυναµικό της τάξης του, την υλικοτεχνική υποδοµή και τις υπάρχουσες συνθήκες. Τέτοιου είδους παρεµβάσεις στη σχολική µονάδα, στο επίπεδο της συλλογικής και ατοµικής δραστηριοποίησης των εκπαιδευτικών συντελεί στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και τη δηµιουργία µιας ζωντανής, ευαίσθητης και δυναµικής κοινότητας προσωπικοτήτων (Βεργίδης & Βαϊκούση, 2002). Το 32,7% δηλώνει ότι επιθυµεί την επικρατούσα µέχρι σήµερα µορφή επιµόρφωσης εκτός σχολείου που παρέχεται από Π.Ε.Κ., Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι. και 151

10 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων Σχολικούς Συµβούλους. Σε ό,τι αφορά στην εξ αποστάσεως επιµόρφωση την υποστηρίζει µόνο το 2,2%. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί στην ελάχιστη διάδοση της µεθόδου αυτής στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τέλος, κάποιες νηπιαγωγοί προτείνουν να δίνονται εκπαιδευτικές άδειες που θα διαρκούν από ένα εξάµηνο ως δύο χρόνια, για την επιµόρφωσή τους. Με τον τρόπο αυτό αποσυνδέουν την επιµόρφωση από την καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη (γράφηµα 2). Γράφηµα 2 Χώρος και τρόπος επιµόρφωσης , ,2 Εκτός Σχολείου Στο Σχολείο Εξ αποστάσεως 3. Ως προς τη µεθοδολογία και τις τεχνικές επιµόρφωσης Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (52,7%) υποστηρίζει τη συµµετοχική- ενεργήβιωµατική επιµόρφωση. Αξιολογεί, δηλαδή, ως αποτελεσµατική την επιµόρφωση που υλοποιείται µε παιχνίδια ρόλων, επίλυση προβλήµατος, προσοµοίωση κ.τ.λ. Επίσης, ένα ανάλογο ποσοστό (51,8%) θεωρεί αποδοτική την επιµόρφωση που πραγµατοποιείται σε οµάδες και ανταλλαγή εµπειριών. Τα παιχνίδια ρόλων, η προσοµοίωση κ.τ.λ. αποτελούν προσεγγίσεις διδασκαλίας όπου η οµάδα των επιµορφούµενων συµµετέχει ενεργά. Η βιωµατική προσέγγιση βοηθά τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν κάτι για το οποίο είναι απλώς ενήµεροι γνωστικά. ιευκολύνει την παρουσίαση προβληµάτων ανθρώπινης συµπεριφοράς και σχέσεων και εµπλουτίζει τη γνωστική κατανόηση µε συναισθηµατική νοηµοσύνη (Jarvis, 2003). Προσφέρει το κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να µάθουν περισσότερα από τις εµπειρίες τους και να αναστοχάζονται. 152

11 ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών Επίσης, η συγκρότηση οµάδων για ανταλλαγή εµπειριών ενθαρρύνει τη συµµετοχή όλων των συµµετεχόντων, που δραστηριοποιούνται για κάποιο χρονικό διάστηµα προκειµένου να συζητήσουν ένα συγκεκριµένο θέµα ή ζήτηµα. Ο Bligh (στο Jarvis, 2003, σ. 182) επισηµαίνει ότι η συζήτηση σε οµάδες είναι µία χρήσιµη µέθοδος όπου η αλλαγή στάσης µπορεί να προκληθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους. Μπορεί να ενισχύσει τις ανθρώπινες σχέσεις, την αυτογνωσία και τη διεργασία του αναστοχασµού αλλά και να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την παραγωγή γνώσης. Μέσα από τις οµάδες προσφέρεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να συγκρίνει τις νέες πρακτικές µε τις παλιές, να προβλέψει τις πιθανές επιδράσεις τους στους µαθητές και να µοιράζεται τις ιδέες τους (Νικολακάκη, 2003). Αντίθετα, η πιο διαδεδοµένη µέθοδος διδασκαλίας, η διάλεξη-εισήγηση, αξιολογείται ως λιγότερο αποτελεσµατική σε σύγκριση µε τις πιο ενεργητικές µεθόδους, άποψη που υποστηρίζει µόνο το 4% των νηπιαγωγών. Παρά το γεγονός ότι η διάλεξη είναι µία οικονοµική µέθοδος διδασκαλίας η οποία διασφαλίζει την κάλυψη του περιεχοµένου του θέµατος, διευκολύνει το χρονοπρογραµµατισµό και τη διάταξη της αίθουσας, εντούτοις όµως δεν µπορεί εύκολα να συµβάλει στην προαγωγή της σκέψης και να επιφέρει αλλαγή της στάσης των εκπαιδευοµένων. Τέλος, την «εξ αποστάσεως» επιµόρφωση θεωρεί αποτελεσµατική ένα πολύ µικρό ποσοστό (3,2%). Όπως αναφέρουν ο Παπαδάκης και Φραγκούλης (2005) η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί µία νέα µέθοδο διδασκαλίας ελάχιστα διαδεδοµένη και ασαφή ως προς τη σηµασία της στην πλειονότητα των εκπαιδευτικών. Οι προϋποθέσεις εξάλλου, που είναι η χρήση νέων τεχνολογιών, η ύπαρξη κατάλληλου οπτικοκοαστικού και έντυπου υλικού, το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µελέτης και οι προγραµµατισµένες συναντήσεις, η ευρετική πορεία αυτοµάθησης, η απόσταση και η αυτονοµία είναι πιθανό να αποθαρρύνουν τον επιµορφούµενο να δεσµευτεί σε µία διαδικασία µε την οποία είναι εξοικειωµένος ελάχιστα ή καθόλου. 4. Ως προς τους επιµορφωτές Το 84,2% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι η επιµόρφωση πρέπει να πραγµατοποιείται από εκπαιδευτικούς. Συγκεκριµένα το 52,2% υποστηρίζει ότι αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένους εκπαιδευτικούς και το 32% των νηπιαγωγών επιθυµεί να επιµορφώνεται από οµάδες εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση µίας νηπιαγωγού που υποστηρίζει ότι: «Η επιµόρφωση που γίνεται ελάχιστη σχέση έχει µε τη δουλειά που γίνεται στο Νηπιαγωγείο. Η νηπιαγωγός γνωρίζει το τι να κάνει και έχει ανάγκη από το πώς που σηµαίνει επιµόρφωση µε βάση την πρακτική εφαρµογή. Έτσι η νηπιαγωγός µαθαίνει περισσότερα σχετικά µε το πώς από συναδέλφους παρά από τους 153

12 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων επιµορφωτές». Επιθυµούν, λοιπόν, να επιµορφώνονται από εξειδικευµένους εκπαιδευτικούς που έχουν «δοκιµαστεί» στην πράξη και καταλήγουν σε δόκιµες και αποτελεσµατικές τεχνικές διδακτικής, έτοιµες να εφαρµοστούν στη σχολική τάξη, δίχως να ενέχουν τον κίνδυνο του πειραµατισµού ή της αποτυχίας κατά την εφαρµογή τους και παράλληλα αισθάνονται λιγότερο απειλούµενοι από την παρουσία εκείνων µε τους οποίους µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα (Νικολακάκη, 2003). Η στάση αυτή της πλειοψηφίας των νηπιαγωγών επιβεβαιώνεται και από άλλους µελετητές. Συγκεκριµένα, ο ΜacBeath (2005, σ. 35) τονίζει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν κυρίως από άλλους εκπαιδευτικούς, παρακολουθώντας τους συναδέλφους τους και γνωρίζοντας εκ των προτέρων πού θα εστιάσουν. Ο Κουζέλης (2005) υποστηρίζει ότι η επιτυχία του εκπαιδευτικού στην καθηµερινή διδακτική πρακτική δεν ολοκληρώνεται µε τις θεωρητικές σπουδές, απαιτεί και τη δεύτερη φάση που συνδέεται µε τη γνώση του «πώς» που παίρνει πάντα τη µορφή µαθητείας σε οµότεχνους-έµπειρους εκπαιδευτικούς. Σε έρευνα για την αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσης, ο Sparks (1986) διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί που έδειξαν πιο δεκτικοί στις πρακτικές των προγραµµάτων ήταν αυτοί που ανήκαν στην οµάδα που είχε καθοδήγηση από ένα συνάδελφό τους σε σύγκριση µε τις οµάδες που συντονίζονταν από ειδικούς εκπαιδευτές. Ένα αξιόλογο ποσοστό (37,2%) των νηπιαγωγών θέλει ως επιµορφωτές τους πανεπιστηµιακούς, επιθυµώντας µια συνέχεια και επαφή µε την επιστηµονική κοινότητα που προάγει και διαµορφώνει τη γνώση. Τέλος, ένα ποσοστό (19,5%) επιθυµεί ως επιµορφωτές τους Σχολικούς Συµβούλους (γράφηµα 3). Γράφηµα 3 Ποιοι προτιµάτε να σας επιµορφώνουν; Παν/κοί Καθηγητές Σχολικοί Σύµβουλοι Εξειδικευµένοι εκπ/κοί Οµάδες εκπ/κών 154

13 ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών 5. Ως προς τη διάρκεια της επιµόρφωσης Ως προς τη διάρκεια της επιµόρφωσης, το 33,6% επιθυµεί να επιµορφώνεται εντός του εργασιακού χώρου για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Συγκεκριµένα, το 19% των νηπιαγωγών επιθυµεί να επιµορφώνεται στη σχολική τάξη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε υποστήριξη, ενώ το 14,6% επιθυµεί επιµόρφωση σε τακτά διαστήµατα, εντός του εργασιακού ωραρίου, µετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου ( ). Επιµόρφωση σε τακτά διαστήµατα για όλη τη σχολική χρονιά επιθυµεί και το 17,3% των ερωτηθέντων, µε τη διαφορά ότι η επιµόρφωση αυτή προτιµά να γίνεται εκτός διδακτικού και εργασιακού ωραρίου. Τέλος, το 28,3% δηλώνει ότι επιθυµεί τη µορφή ηµερίδας (10,2%) και διηµερίδας (18,1%). Υποθέτουµε ότι οι επιλογές των νηπιαγωγών ως προς τη διάρκεια και το χρόνο διεξαγωγής της επιµόρφωσης συνδέεται µε διάφορους προσωπικούς παράγοντες. Σηµαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος που µπορούν να διαθέσουν οι εκπαιδευτικοί για επιµόρφωση. Ο προσωπικός χρόνος ποικίλλει ανάλογα µε τις επαγγελµατικές, συνδικαλιστικές, πολιτικές δραστηριότητες, τις επαγγελµατικές ευθύνες, τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Η µορφή επιµόρφωσης που έχουν συνηθίσει να λαµβάνουν ως σήµερα οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να επηρεάζει την επιλογή τους. Για παράδειγµα, ένα µεγάλο ποσοστό των νηπιαγωγών επέλεξε τη διηµερίδα, η οποία αποτελεί τον συνηθέστερο τύπο επιµόρφωσης που παρέχεται στις νηπιαγωγούς έως σήµερα. 6. Ως προς το περιεχόµενο επιµόρφωσης Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης που επιλέγουν οι νηπιαγωγοί αποτελεί πιθανόν ένδειξη των αναγκών ή/και των ενδιαφερόντων τους στο διδακτικό έργο. Σύµφωνα λοιπόν µε τις απαντήσεις που δόθηκαν για τα θέµατα που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για επιµόρφωση κατά σειρά προτίµησης είναι: η γλώσσα, η διδακτική µεθοδολογία και οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, τα µαθηµατικά και οι φυσικές επιστήµες. Στα υπόλοιπα προτεινόµενα θέµατα -διαπολιτισµική αγωγή, µουσική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση, εικαστικά, εφαρµογές ηλεκτρονικού υπολογιστή, ειδική αγωγή, αξιολόγηση και διοικητική πρακτική νηπιαγωγείου- το ενδιαφέρον φαίνεται να µοιράζεται, πιθανόν, ανάλογα µε τα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ελλείψεις που έχουν οι νηπιαγωγοί. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Από τα αποτελέσµατα της έρευνας συµπεραίνουµε ότι οι νηπιαγωγοί του δείγµατός µας: 155

14 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων α) Επιθυµούν µέσα από την επιµόρφωσή τους να βοηθηθούν στην καθηµερινή εκπαιδευτική τους πράξη και να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, για να µπορούν να παρακολουθούν τις ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. β) Προτείνουν την ενδοσχολική επιµόρφωση, διότι την θεωρούν ως απάντηση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή διδακτική πράξη και πιθανόν πιστεύουν στις αλλαγές που γεννιούνται µέσα στο σχολείο. Ο προβληµατισµός που ανακύπτει και το ερώτηµα που πρέπει να τεθεί προς διερεύνηση είναι πώς οι ίδιες οι νηπιαγωγοί αντιλαµβάνονται την ενδοσχολική επιµόρφωση και σε ποιο βαθµό γνωρίζουν τη µεθοδολογία της και γιατί δεν επιθυµούν την εξ αποστάσεως επιµόρφωση. Πιθανόν, δηλαδή, να θεωρείται δεδοµένη από τις νηπιαγωγούς η φυσική παρουσία της Σχολικής Συµβούλου για την υποστήριξη, την καθοδήγησή τους στην τάξη και την επίλυση προβληµάτων. Η εµπειρία του προγράµµατος Synergy, που υλοποιείται στην 2 η Περιφέρεια Π.Α. για δεύτερη σχολική χρονιά αποτελεί µία προσπάθεια ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης των νηπιαγωγών µε τη µεθοδολογία της ενδοσχολικής και τις τεχνικές της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης και δηµιουργεί υποδοµές οι οποίες αν υποστηριχτούν και εδραιωθούν θα προετοιµάσουν το έδαφος γι αυτή την αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση. γ) Επιθυµούν τη συµµετοχική επιµόρφωση, όπου συναποφασίζουν µε τη Σχολική Σύµβουλο και µε συναδέλφους τους για το σχεδιασµό, τη µορφή και το περιεχόµενο της επιµόρφωσης που επιθυµούν αναδεικνύοντας έναν πρωταγωνιστικό, συµµετοχικό ρόλο εκπαιδευτικού. δ) Προτιµούν να επιµορφώνονται από εξειδικευµένους εκπαιδευτικούς και µέσα από οµάδες συναδέλφων τους, υποδεικνύοντας µιαν άλλη µορφή επιµόρφωσης, την αλληλοεπιµόρφωση. Επίσης, επιθυµούν να έχουν ως επιµορφωτές και πανεπιστηµιακούς καθηγητές, που σηµαίνει ότι θέλουν ένα συνδυασµό επιστηµονικής τεκµηρίωσης και διδακτικής πρακτικής. ε) Προτιµούν, τέλος, τις βιωµατικές µεθόδους επιµόρφωσης έτσι ώστε µέσα από την πράξη να παράγεται η γνώση και η γνώση να µετατρέπεται σε πράξη. Ως θέµατα για µελλοντική διερεύνηση που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα είναι: α) η αποσαφήνιση της έννοιας της επαγγελµατικής εξέλιξης, β) η αποσαφήνιση και αναγκαιότητα της ενδοσχολικής επιµόρφωσης και οι απόψεις των νηπιαγωγών γι αυτήν καθώς και η διερεύνηση του τύπου της οργανωτικής και διοικητικής δοµής που ευνοεί την ανάπτυξη της ενδοσχολικής επιµόρφωσης, γ) η αναγκαιότητα της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης και δ) η αλληλοεπιµόρφωση ως εναλλακτική µορφή επιµόρφωσης όπως αποτυπώνεται από τις τάσεις των νηπιαγωγών. 156

15 ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών Βιβλιογραφία Βάµβουκας, Μ. (1991). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και µεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Βεργίδης,., & Βαϊκούση,. (2002). Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Αξιολόγηση Πάτρα. Βρατσάλης, Κ. (2005). Τα παιδαγωγικά εµπόδια στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο Κ. Βρατσάλης, (επιµ., εισαγωγή), ιδακτική εµπειρία και παιδαγωγική θεωρία. (σσ ). Αθήνα: Νήσος. Campbell, J. (1996). A comparison of teacher efficacy for pre and in-service achers in Scotland and America. Ηµεροµηνία πρόσβασης: 15/1/2006, από: p/articles/mi_qa3673/iw_199610/ai_n Cohen, L., & Manion, L. ( ). Research Methods in Education. London: Routledge. Day, C. (2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της δια βίου µάθησης, µτφ. Α. Βακάλη. Αθήνα: Τυπωθήτω. Ε.Α..Α.Π. (2003) (επιµ.). Προς µία συνεργατική και συµµετοχική επιµόρφωση στην προσχολική αγωγή. Αθήνα: Τυπωθήτω. Fullan, M., & Hargreaves, A. (1992). Teacher Development and Educational Change. London: Falmer. Hargreaves, A. (1994). Changing Teachers, Changing Τimes: Teachers Work and Culture in the Postmodern Age. New York: Teacher College Press. Jarvis, P. (2003). Συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρία και πράξη, µτφ. Α. Μανιάτη. Αθήνα: Μεταίχµιο. Κουζέλης, Γ. (2005). Πρακτικές της θεωρίας και θεωρίες της πρακτικής. Στο Κ. Βρατσάλης (επιµ., εισαγωγή), ιδακτική εµπειρία και παιδαγωγική θεωρία (σσ ). Αθήνα: Νήσος. Κουλουµπαρίτση, Α. (1997). Μία πρόταση για ενδο- & δια -σχολική επικοινωνία και επιµόρφωση. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 43, MacBeath, J. (2005). Μπορούν να µάθουν οι εκπαιδευτικοί. Στο Γ. Μπαγάκης (επιµ.), Επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Μαυροειδής, Γ., & Τύπας, Γ. (2001). Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών: τεχνική και µεθοδολογία επιµορφωτικών σεµιναρίων (σε σχέση µε το νόµο 1566/85). Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 5, Μπαγάκης, Γ. (2005) (επιµ.). Επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχµιο. Nικολακάκη, Μ. (2003). ιερεύνηση των προϋποθέσεων για µια αποτελεσµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 8, Παπαδάκης, Σ, & Φραγκούλης, Ι. (2005). ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών και στάσεων εκπαιδευτικών για την παροχή εξ αποστάσεως επιµόρφωσης σε 157

16 Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning). Στο Γ. Μπαγάκης (επιµ.), Επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Παπαναούµ, Ζ. (2001). Το έργο «Ενδοσχολική Επιµόρφωση»: ζητήµατα έρευνας και εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη. Πρακτικά ιεθνούς Συµποσίου Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Ανάπτυξη του Σχολείου, 15 και 16 εκεµβρίου 2000 (σσ ), Θεσσαλονίκη. Παπαναούµ, Ζ. (2005). Ο ρόλος της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη: γιατί, πότε, πώς. Στο Γ. Μπαγάκης (επιµ.), Επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Παπαπροκοπίου, Ν., & Παπαδάκου, Ε. (2004). έκα χρόνια synergy. Αθήνα: Ε.Α..Α.Π. Παπαπροκοπίου, Ν. (2005). Ενδοσχολική επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη. Στο Γ. Μπαγάκης (επιµ.), Επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Πάσουλα, E. (2005). Eπαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και ο ρόλος του ως ερευνητή και σκεπτόµενου επαγγελµατία: γενική θεώρηση και η ελληνική περίπτωση. Στο Γ. Μπαγάκης (επιµ.), Επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Plourde, L. A. (2002). The influence of student teaching on preservice elementary teachers science self-efficacy and outcome expectancy beliefs. Journal of Instructional Psychology, Dec, Ηµεροµηνία πρόσβασης: 20/9/05, από: articles/mi_m0fcg/is_4_29/ai_ /pg_4. Rogers, A. (1995). H εκπαίδευση Ενηλίκων, µτφ. Μ. Παπαδόπουλου & Μ. Τόµπρου. Αθήνα: Μεταίχµιο. Σιόλου, Κ. (2005). Η αλληλοµόρφωση των εκπαιδευτικών µέσα από αυτοµορφωτικές οµάδες εργασίας: Μία εναλλακτική µορφή επιµόρφωσης. ΤΕΕΑΠΗ, Αδηµοσίευτη Μεταπτυχιακή εργασία. Sparks, G. (1986). The effectiveness of alternative training activities in changing teaching practices. American Educational Research Journal, 23 (2), Τσάφος, Β., & Κατσαρού, Ε. (2000). Η αξιοποίηση της έρευνας δράσης στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 114, Φ.Ε.Κ. Α 167/ , Νόµος 1566/1985 «οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (Άρθρα 28-31). Φώκιαλη, Π., Κουρουτσίδου Μ., & Λέφας Ε. (2005). Ζήτηση για επιµόρφωση: Οι συνιστώσες της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο Γ. Μπαγάκης (επιµ.), Επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ ). Αθήνα: Μεταίχµιο. 158

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών»

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» «ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ για ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ την περίοδο 2003-2005

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Χριστοφορίδου Σιρμαλού, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη: Η

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συμποσίου που διοργάνωσε το 3 ο Γραφείο της Δ Δνσης Δ.Ε. Αθήνας

Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συμποσίου που διοργάνωσε το 3 ο Γραφείο της Δ Δνσης Δ.Ε. Αθήνας Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συμποσίου που διοργάνωσε το 3 ο Γραφείο της Δ Δνσης Δ.Ε. Αθήνας Βασίλης Τσάφος: Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί απέναντι στις επιμορφωτικές προκλήσεις*. Τόσο η εκπαίδευση όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής: Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ A Αν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Ι. ιαµαντής Τηλέφωνο: 210-3442066 FAX: 210-3442069 Mαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Γωγάκη Ηλιάννα 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1.Εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική

Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ 1420 Διδάσκων: Λαΐνας Αθανάσιος / email: athlain@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5 ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε.

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε. H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε. διοργανώνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα Σεμινάριο με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» (διάρκεια 125 ώρες: Τρεις σεμιναριακές συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης εϖιµορφωτικών αναγκών

Μελέτη διερεύνησης εϖιµορφωτικών αναγκών ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε& ΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Εϖιµόρφωσης Εκϖαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωϖαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010

ΤΕΠΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010 ΤΕΠΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-2010 Άλλα 8 αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Προφίλ του σχολείου Πολυδύναμο κέντρο Λιοπετρίου: 4 Δημόσια τμήματα (99 παιδιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: επιστηµονική ηµερίδα: ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Τρόποι Συνεργασίας Σχολείου & Οικογένειας Εγκαταστάσεις New York College 27 Φεβρουαρίου 2010 - ΑΘΗΝΑ ρ Τσιµπιδάκη Ασηµίνα ιδάσκουσα Ειδικής Αγωγής ΠΤ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές 18-19 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές Εισηγήτρια: Δρ Παμουκτσόγλου Αναστασία τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα