Η κινηματογραφική παιδεία στο νηπιαγωγείο: οι απόψεις των νηπιαγωγών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κινηματογραφική παιδεία στο νηπιαγωγείο: οι απόψεις των νηπιαγωγών."

Transcript

1 Η κινηματογραφική παιδεία στο νηπιαγωγείο: οι απόψεις των νηπιαγωγών. Σεμεντεριάδης Θεμιστοκλής, Νηπιαγωγός Δρ. Παιδαγωγικών επιστημών, ΑΠΘ, Σιδηροπούλου Χριστίνα, Νηπιαγωγός Δρ. Ανθρωπιστικών επιστημών Παν/ου Marc Bloch Στρασβούργου, Τσαμποδήμου Δήμητρα, Βρεφονηπιοκόμος. Περίληψη Η παρούσα έρευνα στόχο της έχει να διερευνήσει τις απόψεις των νηπιαγωγών για την κινηματογραφική παιδεία στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά, σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας, παρακολουθούν μία ταινία ως δρώντα υποκείμενα, ενώ ο κινηματογράφος δε θεωρείται μια πανίσχυρη βιομηχανία παραγωγής συνείδησης που επιβάλλει τις αξίες του σ ένα παθητικό κοινό. Οι ταινίες είναι πολυσήμαντα κείμενα ανοιχτά σε ερμηνείες από τους θεατές. Με βάση αυτές τις θεωρητικές παραδοχές γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθούν οι ποικίλες εκφάνσεις που παίρνει η κινηματογραφική παιδεία στο νηπιαγωγείο υπό την οπτική των νηπιαγωγών. Λέξεις κλειδιά: κινηματογραφική παιδεία, αντιλήψεις νηπιαγωγών. 1. Εισαγωγή Ο κινηματογράφος ως ένα διαχρονικό και επίκαιρο οπτικοακουστικό μέσο διαδραματίζει σημαντικό παιδευτικό ρόλο και η κινηματογραφική παιδεία θεωρείται μία από τις βασικότερες εκδοχές της οπτικοακουστικής παιδείας, η οποία υπακούει στις ίδιες συνισταμένες με αυτήν, δηλαδή στην ικανότητα πρόσβασης, γνωστικής πρόσληψης και κριτικής ανάλυσης, καθώς και στην ικανότητα δημιουργίας περιεχομένου (Ανδριοπούλου, 2010). Η κινηματογραφική παιδεία εμπερικλείει δηλαδή, την ικανότητα «ανάγνωσης» και «γραφής»/παραγωγής κινηματογραφικών προϊόντων/ταινιών. Η διαδικασία «ανάγνωσης» παρέχει στα παιδιά γνωστικά εργαλεία για να κατανοούν, όχι μόνο τις ρητές παραδοχές, αλλά και τις άρρητες ιδεολογικές συμβάσεις που υπολανθάνουν στις κινηματογραφικές ταινίες. Η διαδικασία «γραφής»/παραγωγής καθιστά τα παιδιά ικανά να κατασκευάσουν μηνύματα, να γίνουν τα ίδια παραγωγοί μέσων και να δημιουργήσουν οπτικοακουστικά κείμενα (Κούρτη, Σιδηροπούλου & Τσίγκρα, 2009). Σύμφωνα με τον Fleming (1993) η κινηματογραφική παιδεία συμβάλλει επιπροσθέτως στην καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των μαθητών, στην ανάπτυξη της γνωστικής τους εμπειρίας, στο συναισθηματικό τους εμπλουτισμό και στη διαπλάτυνση των πνευματικών τους οριζόντων. 216

2 Στην Ελλάδα πρωτοποριακός θεσμός στο ζήτημα της κινηματογραφικής παιδείας θεωρείται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, θεσμός με πολύπλευρη προσφορά και δράση (Σπύρου, 2011). Επίσης, και στον ακαδημαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται αξιοσημείωτες προσπάθειες ανάδειξης της κινηματογραφικής παιδείας ως απαραίτητης συνιστώσας της εκπαίδευσης. (Κούρτη, Σιδηροπούλου & Τσίγκρα, 2009). Η προσχολική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει προνομιακό χώρο για την κινηματογραφική παιδεία και να θέσει τα θεμέλια αυτής, δεδομένου ότι τα παιδιά ήδη από τη νηπιακή ηλικία φέρουν ένα απόθεμα εμπειρίας και γνώσης που τους επιτρέπει να αποκωδικοποιούν τις συμβάσεις που διέπουν τον οπτικοακουστικό λόγο (Buckingham, 2008). Για την εφαρμογή της όμως οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την κινηματογραφική παιδεία αποτελούν ουσιαστική παράμετρο. Οι γνώσεις, οι αντιλήψεις, οι δεξιότητες των νηπιαγωγών σε θέματα κινηματογράφου και κινηματογραφικής παιδείας αποτελούν το απαραίτητο όχημα για την εφαρμογή της και ως εκ τούτου η διερεύνηση των απόψεών τους, διερεύνηση στην οποία στοχεύει η παρούσα έρευνα, έχει νόημα. Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα προσπαθεί να ανιχνεύσει: (α) ποιο είναι το περιεχόμενο που δίνουν οι νηπιαγωγοί στην έννοια της κινηματογραφικής παιδείας, (β) εάν οι νηπιαγωγοί έχουν επιμορφωθεί για το θέμα της κινηματογραφικής παιδείας και εάν ναι από ποιους φορείς, (γ) εάν θεωρούν ότι μπορεί να υφίσταται η κινηματογραφική παιδεία στο νηπιαγωγείο και εάν όχι γιατί, (δ) εάν αναπτύσσουν προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο, (ε) σε ποιο πλαίσιο, (στ) πού αποβλέπουν, (ζ) εάν επιτυγχάνονται οι επιδιώξεις που τίθενται, (η) τι είδους κινηματογραφικές ταινίες χρησιμοποιούνται, (θ) εάν οι νηπιαγωγοί εμπλέκουν στα προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας ειδικούς και τέλος (ι) ποια είναι η στάση των παιδιών για τα προγράμματα αυτά. 2. Θεωρητικό πλαίσιο Τα παιδιά παρακολουθούν ως δρώντα υποκείμενα μια ταινία. Ο κινηματογράφος δε θεωρείται μια πανίσχυρη βιομηχανία παραγωγής συνείδησης που επιβάλλει τις αξίες του σ ένα παθητικό κοινό, οι ταινίες είναι πολυσήμαντα κείμενα ανοιχτά σε ερμηνείες από τους θεατές (Κούρτη, Σιδηροπούλου & Τσίγκρα 2009 Buckingham, 2008 Βρύζας, 1997). Τα παιδιά αποτελούν ένα αυτόνομο και κριτικό κοινό που διαπραγματεύεται διαρκώς με τα κινηματογραφικά κείμενα αποδίδοντας σ αυτά ποικίλες νοηματοδοτήσεις. Η σχέση παιδιού/ταινίας, αναγνώστη/κείμενου δε λαμβάνει χώρα σ ένα αποστειρωμένο περιβάλλον είναι το απότοκο των κοινωνικών και ψυχολογικών 217

3 χαρακτηριστικών των παιδιών, του πλαισίου δημιουργίας παραγωγής και προβολής των ταινιών, των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, καθώς και του ιδεολογικού φορτίου που τα κινηματογραφικά κείμενα φέρουν (Buckingham, 2008 Βρύζας, 1997, Chombart de Lauwe, 1985). Στο πλαίσιο της κινηματογραφικής παιδείας μπορούμε να διακρίνουμε τρεις τρόπους μελέτης: την οδό της πληροφόρησης, τη συλλογιστική και την παραγωγική οδό. Στην πρώτη δίνουμε πληροφορίες στους μαθητές για τον τρόπο δημιουργίας μιας ταινίας, καθώς και στοιχεία της κινηματογραφικής γλώσσας, της τεχνικής, της ιστορίας και της αισθητικής του κινηματογράφου. Στη συλλογιστική οδό προκαλούμε καταστάσεις προβληματισμού στα παιδιά με ερωτήσεις γύρω από την ταινία και τέλος, στην παραγωγική οδό τα παιδιά με την υποβοήθηση ειδικών «γράφουν» τα δικά τους σενάρια και δημιουργούν τις δικές τους ταινίες (Σπύρου, 2011). Η Bazalgette (1989, 1991, 1992) αναφερόμενη γενικότερα στην παιδεία στα Μέσα υποστηρίζει ότι βασίζεται στους ακόλουθους δομικούς άξονες: την κριτική προσέγγιση, την πολιτιστική προσέγγιση και τη δημιουργική προσέγγιση. Η οπτική αυτή αφορά και τη μελέτη της κινηματογραφικής παιδείας. Η κριτική προσέγγιση συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών, στην ανάδειξη της κριτικής τους συνείδησης με πρωταρχικό σκοπό την αυτονομία της κρίσης (Masterman, 1985). Η λογική της κριτικής προσέγγισης με την πάροδο του χρόνου διαφοροποιήθηκε. Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 το κοινό θεωρείται μαζικό και δίνεται έμφαση στην απομυθοποίηση των Μέσων. Αργότερα, σταδιακά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα χαρακτηριστικά του κοινού και πώς αυτά διαμορφώνουν την κριτική χρήση των Μέσων (Buckingham, 2008). Η πολιτιστική προσέγγιση αποβλέπει στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, αλλά και στη γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με την πολιτιστική πραγματικότητα του 20 ου και 21 ου αιώνα (Ανδριοπούλου, 2010). Η δημιουργική προσέγγιση τέλος, συμβάλλει στην «κατασκευή» από το παιδί του δικού του κινηματογραφικού προϊόντος ακολουθώντας όλα τα βήματα της διαδικασίας αυτής, από την πλοκή και δημιουργία του έργου έως και τις διαδικασίες προώθησης και προβολής μετά την ολοκλήρωση της ταινίας (Ανδριοπούλου, 2010). 3. Δείγμα και μεθοδολογία της έρευνας Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Μάιο του ακαδημαϊκού έτους Συμμετείχαν 317 νηπιαγωγοί που υπηρετούν σε δημόσια νηπιαγωγεία των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Από αυτούς οι 5 ήταν άνδρες και οι 312 γυναίκες. Οι 171 νηπιαγωγοί ήταν απόφοιτοι σχολής Νηπιαγωγών (54%) και οι 146 ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικών τμημάτων (46%). Οι μισοί 218

4 περίπου νηπιαγωγοί (52%) παρακολούθησαν μετεκπαίδευση (ΣΕΛΔΕ, Διδασκαλείο). Τέλος, 28 νηπιαγωγοί ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και 3 διδακτορικού. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από τους ερευνητές για τις ανάγκες της έρευνας και δόθηκε στους νηπιαγωγούς. Το ερωτηματολόγιο περιείχε πέντε ανοιχτές ερωτήσεις, δύο ημιανοιχτές και τρεις κλειστές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών σε κάθε μία από τις ανοιχτές ερωτήσεις καταγράφηκαν και δημιουργήθηκαν κατηγορίες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ποσοτική επεξεργασία τους. 4. Αποτελέσματα 4.1 Περιεχόμενο κινηματογραφικής παιδείας Η πλειονότητα των νηπιαγωγών (59,9%) θεωρεί ότι η κινηματογραφική παιδεία αναφέρεται στην ανάπτυξη της δυνατότητας των παιδιών να επιλέγουν τις κατάλληλες για την ηλικία τους κινηματογραφικές ταινίες. Πολλοί νηπιαγωγοί (30%) πιστεύουν ότι η κινηματογραφική παιδεία εστιάζει στην κατανόηση του περιεχομένου των ταινιών, ενώ ορισμένοι (10,1%) στη συμπεριφορά των παιδιών κατά τη διάρκεια θέασης της ταινίας (Πίνακας, 1). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι περισσότεροι νηπιαγωγοί εκτιμούν ότι τα παιδιά χρήζουν προστασίας. Γι αυτό το λόγο πρέπει να εκπαιδευτούν να επιλέγουν τις κατάλληλες για την ηλικία τους ταινίες. Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις δύο νηπιαγωγών «τα παιδιά είναι μικρά και ελλοχεύει ο κίνδυνος να πληγωθούν τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν κάθε κινηματογραφικό έργο, είναι ευάλωτα, δεν καταλαβαίνουν». Η αντίληψη περί παθητικού κοινού για τα παιδιά, αν και έλκει την ισχύ της από το παρελθόν, εξακολουθεί ως ένα βαθμό να είναι δημοφιλής και στις μέρες μας (Buckingham, 2008 Βρύζας, 1997). Σημαντικός αριθμός νηπιαγωγών υποστηρίζει ότι η κινηματογραφική παιδεία πρέπει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της δεξιότητας των παιδιών να κατανοούν την κινηματογραφική γλώσσα. Ενδεικτικά αναφέρουμε «τα μικρά παιδιά πρέπει να καταλαβαίνουν μια ταινία αν κατανοείς, δε φοβάσαι». Ουσιαστικά οι νηπιαγωγοί αυτοί εστιάζουν στην κατάκτηση της κριτικής ικανότητας. Σύμφωνα με την παραπάνω αντίληψη τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση, να εξελιχθούν σε κριτικούς αναγνώστες του κινηματογραφικού λόγου (Bazalgette & Staples, 1995 Masterman, 1980). Λίγοι νηπιαγωγοί θεωρούν την παιδεία στον κινηματογράφο ως ένα μέσο για την υιοθέτηση από μέρους των παιδιών καλής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια παρακολούθησης μιας ταινίας. 219

5 Πίνακας 1. Περιεχόμενο κινηματογραφικής παιδείας Επιλογή ,9 Κατανόηση Συμπεριφορά 32 10,1 Σύνολο Επιμόρφωση νηπιαγωγών Το 85,2% των νηπιαγωγών του δείγματος δεν έχει επιμορφωθεί για την κινηματογραφική παιδεία ενώ απ όσους έχουν επιμορφωθεί η προσπάθεια αυτή πραγματοποιήθηκε κυρίως στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (Π.Ι., 2011) (Πίνακες, 2, 2 α ). Το Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο που εφαρμόζεται σήμερα, παρά το γεγονός ότι περιγράφει την υιοθέτηση σύγχρονων αρχών και καινοτόμων δράσεων, πέρα από τις νέες τεχνολογίες, δεν αναφέρεται στον οπτικοακουστικό λόγο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) 1. Στη λογική μιας παραδοσιακής αντίληψης για την επιμόρφωση, κατά την οποία δίνεται έμφαση στις θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών, η οπτικοακουστική έκφραση απουσιάζει. Έτσι τα επιμορφωτικά προγράμματα φορέων της πολιτείας, αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον των νηπιαγωγών, επικεντρώνονται, σχεδόν αποκλειστικά, στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Πίνακας 2. Επιμόρφωση νηπιαγωγών Ύπαρξη επιμόρφωσης 47 14,8 Έλλειψη επιμόρφωσης ,2 Σύνολο Πίνακας 2 α.φορείς επιμόρφωσης Μείζον Πρόγραμμα 41 87,2 Επιμόρφωση Άλλοι φορείς 6 12,8 Προσωπικό ενδιαφέρον Σύνολο Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι στο νέο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, το οποίο πιλοτικά εφαρμόζεται σε ορισμένα νηπιαγωγεία, στις τέχνες προστίθεται η οπτικοακουστική έκφραση, η οποία δε συγκροτεί ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο αλλά διαπερνά το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων (Μπιρμπίλη, 2012). 220

6 4.3 Ύπαρξη κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο Η πλειονότητα των νηπιαγωγών (65%) υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υφίσταται η κινηματογραφική παιδεία στο νηπιαγωγείο, ενώ το 35% των νηπιαγωγών εκτιμά ότι αυτό είναι εφικτό. Οι λόγοι που επικαλούνται όσοι νηπιαγωγοί υποστηρίζουν ότι δεν είναι εφικτή η ύπαρξη κινηματογραφικής παιδείας αφορούν σε ποσοστό 91,7% την έλλειψη γνώσης και επιμόρφωσης για το θέμα και σε ποσοστό 8,3% την ηλικία των παιδιών (πίνακες 3, 3 α ). Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει η αναγκαιότητα για εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών των νηπιαγωγών με θέματα που άπτονται γενικότερα της οπτικοακουστικής έκφρασης. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στο νέο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο, το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση και πιλοτικά εφαρμόζεται σε επιλεγμένα νηπιαγωγεία, υπάρχει αυτή η πρόνοια. Όσον αφορά τους νηπιαγωγούς που υποστηρίζουν ότι είναι εφικτή η ύπαρξη κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο η θέση αυτή πιθανόν να οφείλεται σε μια νεωτερική αντίληψη για το ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία ξεφεύγει από τα τετριμμένα και παρέχει στο μικρό παιδί τη δυνατότητα να εφοδιαστεί με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις οι οποίες του επιτρέπουν να παρακολουθεί και να συμμετέχει στον οπτικοακουστικό πολιτισμό της κοινωνίας όπου ζει (Θεοδωρίδης, 2009 Μπιρμπίλη, 2012). Πίνακας 3. Ύπαρξη κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο Εφικτή Μη εφικτή Σύνολο Πίνακας 3 α. Αιτιολογία Έλλειψη γνώσης ,7 και επιμόρφωσης Ηλικία παιδιών 17 8,3 Σύνολο Εφαρμογή προγραμμάτων κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο Το 76% των νηπιαγωγών δεν αναπτύσσει προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας σε αντίθεση με το 24% που αναπτύσσει (πίνακας, 4). Όπως προκύπτει από ερώτηση που έχει προηγηθεί, το ποσοστό των νηπιαγωγών που αναπτύσσει προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας είναι αισθητά μικρότερο από το ποσοστό 221

7 εκείνων που υποστηρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης της κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο. Το παραπάνω εύρημα πιθανόν θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα της έλλειψης γνώσης και επιμόρφωσης, καθώς επίσης και ως αποτέλεσμα της απουσίας κατάλληλων τεχνικών μέσων (κάμερα, βίντεο, Η/Υ) για την εφαρμογή τέτοιων δράσεων. Επίσης, η δυσκολία πρόσβασης σε κινηματογραφικές αίθουσες από τα νηπιαγωγεία συμβάλλει στην ίδια κατεύθυνση. Πίνακας 4. Εφαρμογή κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο Εφαρμογή Μη εφαρμογή Σύνολο Πλαίσιο ανάπτυξης κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο Το σύνολο σχεδόν των νηπιαγωγών (94,7%) που αναπτύσσει προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο τα αναπτύσσει στο πλαίσιο οργανωμένων δραστηριοτήτων (πίνακας, 5). Στις οργανωμένες δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή τους. Επιλέγει τους στόχους, μεθοδεύει τις δραστηριότητες των παιδιών, προσδιορίζει τη χρονική τους διάρκεια. Οι οργανωμένες δραστηριότητες είναι προγραμματισμένες εμπειρίες μάθησης (Lake, 1994). Είναι πιθανό οι νηπιαγωγοί να θεωρούν την κινηματογραφική παιδεία απαιτητική δράση και να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια ελέγχοντας τις παραμέτρους της εφαρμογής της. Πίνακας 5. Πλαίσιο ανάπτυξης κινηματογραφικής παιδείας Οργανωμένες δραστηριότητες 72 94,7 Σχέδια εργασίας 4 5,3 4.6 Στόχοι κινηματογραφικής παιδείας Οι στόχοι που επιλέγουν οι νηπιαγωγοί για τις δράσεις κινηματογραφικής παιδείας που αναπτύσσουν αναφέρονται στο σύνολό τους στην κριτική κατανόηση των κινηματογραφικών κειμένων (96,1%) (πίνακας, 6). Η έννοια της κριτικής κατανόησης αν και έχει πολλές διαστάσεις, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στα Μέσα, επικεντρώνεται κυρίως στη δυνατότητα των παιδιών να αποκτήσουν κριτική επίγνωση (Buckingham, 2008). Η απόκτηση κριτικού λόγου από τα παιδιά δεν πρέπει να σημαίνει την υιοθέτηση μιας κοινωνικά αποδεκτής άποψης η 222

8 οποία καταγγέλλει γενικά τα Μέσα ως φορείς χειραγώγησης. Ούτε πάλι ο κριτικός λόγος των παιδιών οφείλει να ταυτίζεται με τον κριτικό λόγο του εκπαιδευτικού (Buckingham, 2008). Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα κινηματογραφικά κείμενα «διαβάζονται» με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, επειδή το προσωπικό στοιχείο, τόσο των παιδιών όσο και του εκπαιδευτικού, και οι υποκειμενικές τους ερμηνείες αποτελούν την αφετηρία της κριτικής επίγνωσης και του αναστοχασμού. Πίνακας 6. Στόχος κινηματογραφικής παιδείας. Κριτική κατανόηση 73 96,1 Άλλοι 3 3,9 4.7 Επίτευξη επιδιώξεων Σχεδόν το σύνολο των νηπιαγωγών (92,1%) που εφαρμόζει προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας εκτιμά ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχει θέσει (πίνακας, 7). Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι στόχοι αυτοί αφορούν την κατάκτηση της κριτικής κατανόησης από μέρους των παιδιών, στόχοι εξαιρετικά φιλόδοξοι, μπορούμε να υποθέσουμε πως η εκτίμηση των νηπιαγωγών διέπεται από μια λογική «αυτοεκπληρούμενης προφητείας». Με τις απαντήσεις τους δηλαδή οι νηπιαγωγοί μάλλον εκφράζουν την επιθυμία τους για επίτευξη των στόχων τους, αφού η έννοια της κριτικής κατανόησης είναι σύνθετη και δύσκολα μπορεί βραχυπρόθεσμα να αποτιμηθεί. Πίνακας 7. Επίτευξη επιδιώξεων Επίτευξη 70 92,1 Μη επίτευξη 6 7,9 4.8 Είδη κινηματογραφικών ταινιών Από τους νηπιαγωγούς που αναπτύσσουν προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας η πλειονότητα (50%) χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια, το 39,5% ντοκιμαντέρ και το 10,5% εκπαιδευτικές ταινίες (πίνακας, 8). Τα κινούμενα σχέδια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά, προσελκύουν την προσοχή τους και διαμορφώνουν ως ένα βαθμό τις αντιλήψεις τους (Γαλάνη & Κυρίδης, 2005). Τα ντοκιμαντέρ παρέχουν ποικίλες πληροφορίες στα παιδιά, κυρίως για το φυτικό και ζωικό περιβάλλον, ενώ οι εκπαιδευτικές ταινίες με αυστηρούς διδακτικούς στόχους επικεντρώνονται στη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων (Θεοδωρίδης, 2009). 223

9 Πίνακας 8. Είδη κινηματογραφικής ταινίας Κινούμενα σχέδια Ντοκιμαντέρ 30 39,5 Εκπαιδευτικές ταινίες 8 10,5 4.9 Εμπλοκή ειδικών Οι νηπιαγωγοί δεν εμπλέκουν ειδικούς όταν αναπτύσσουν προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας (πίνακας, 9). Αν και το «άνοιγμα» του σχολείου στην κοινωνία θεωρείται μια από τις κυριότερες προτεραιότητες που διέπουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις (Π.Ι., 2011), οι νηπιαγωγοί δεν κινούνται σε αντίστοιχη κατεύθυνση, τουλάχιστον στο ζήτημα της κινηματογραφικής παιδείας. Η συμμετοχή ειδικών (σκηνοθετών, συντελεστών ταινιών, κριτικών κ.ά.) στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αναμφίβολα είναι δύσκολη επιλογή, ωστόσο θεωρείται ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ολόπλευρη προσέγγιση του κινηματογράφου από τα παιδιά (Θεοδωρίδης, 2009). Πίνακας 9. Εμπλοκή ειδικών Εμπλοκή 1 1,3 Μη εμπλοκή 75 98, Στάση των παιδιών για την κινηματογραφική παιδεία Το σύνολο των νηπιαγωγών που αναπτύσσει προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας θεωρεί ότι αυτά είναι δημοφιλή στα παιδιά (πίνακας, 10). Γενικότερα ο κινηματογράφος αρέσει στα παιδιά. Τα παιδιά παρακολουθούν πολλές ταινίες μάλιστα όλων των ειδών (Γαλάνη & Κυρίδης, 2005). Έτσι λοιπόν η εισαγωγή του κινηματογράφου, όπως κι όλων των μορφών της οπτικοακουστικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο, προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, προσελκύει την προσοχή τους και είναι δημοφιλής. Πίνακας 10. Στάση των παιδιών Θετική Αρνητική Συμπεράσματα Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η πλειονότητα των νηπιαγωγών θεωρεί, ελλιπώς, ότι η 224

10 κινηματογραφική παιδεία αφορά την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να επιλέγουν τις κατάλληλες γι αυτά ταινίες. Οι νηπιαγωγοί δεν επιμορφώνονται για την κινηματογραφική παιδεία και οι περισσότεροι θεωρούν, εσφαλμένα, μη εφικτή την ένταξή της στο νηπιαγωγείο. Λίγοι σχετικά νηπιαγωγοί εφαρμόζουν προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο οργανωμένων δραστηριοτήτων, με στόχο την κριτική κατανόηση των ταινιών. Θεωρούν ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτουν, χρησιμοποιούν κυρίως ταινίες κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ, δεν εμπλέκουν ειδικούς και εκτιμούν ότι τα προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας αρέσουν στα παιδιά. Από τα ευρήματα της έρευνάς μας, επίσης, προκύπτει ότι ακόμα και οι νηπιαγωγοί που προσπαθούν να εφαρμόσουν προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους αυτή, οι οποίες προφανώς οφείλονται στις αποσπασματικές γνώσεις τους πάνω στο εν λόγω αντικείμενο. Εάν οι νηπιαγωγοί αυτοί είχαν παρακολουθήσει πιο ουσιαστικές επιμορφώσεις σε θέματα κινηματογράφου, κινηματογραφικής παιδείας και οπτικοακουστικής παιδείας γενικότερα και κατείχαν σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη διδακτική μεθοδολογία, θα μπορούσαν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη άνεση στις απαιτήσεις τέτοιων δράσεων. Με άλλα λόγια, εάν οι νηπιαγωγοί είχαν μία ευρύτερη παιδεία και κατείχαν τα απαιτούμενα μεθοδολογικά εργαλεία και γνώσεις, θα σχεδίαζαν, οργάνωναν, ανέπτυσσαν και θα αξιολογούσαν προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας με μεγαλύτερη επιτυχία και σε μεγαλύτερη συχνότητα. Γεγονός διόλου ευκαταφρόνητο, αφού στην εποχή του θεάματος και στο πλαίσιο διευρυμένων κωδίκων επικοινωνίας, η κινηματογραφική παιδεία, τόσο στο νηπιαγωγείο, όσο και στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει σε μια κριτική πρόσληψη της πραγματικότητας, αποτελώντας τη γέφυρα μεταξύ του κόσμου των παιδιών και του κόσμου των ενηλίκων, του κόσμου της οικογένειας και του κόσμου του σχολείου. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Ανδριοπούλου, Ε. (2010). Η κινηματογραφική παιδεία στην εκπαίδευση. Συχνότητες, τεύχος 10, σελ Βρύζας, Κ. (1997). Μέσα επικοινωνίας και παιδική ηλικία. Θεσ/νίκη: Βάνιας. Buckingham, D (2008). Εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Μετάφραση Ιωάννα Σκαρβέλη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γαλάνη, Α., Κυρίδης, Α. (2005). Από τη μεγάλη οθόνη στα παιδικά όνειρα. Οι απόψεις των παιδιών για τον παιδικό κινηματογράφο. 225

11 Σύγχρονη Εκπαίδευση. Φάκελος εργασίας: Κινηματογράφος και εκπαίδευση, τεύχος 142, σελ Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003). Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β αρ. φύλλου 304/ Θεοδωρίδης, Μ. (2009). Κινηματογράφος και παιδί. Μια απόπειρα χαρτογράφησης του χώρου. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού. Αφιέρωμα: Παιδική Ηλικία και Κινηματογράφος, τεύχος 9, σελ. 1-17, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κούρτη, Ε., Σιδηροπούλου, Χ. & Τσίγκρα Μ. (2009). Εισαγωγή. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού. Αφιέρωμα: Παιδική Ηλικία και Κινηματογράφος, τεύχος 9, σελ. ix xxv, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μπιρμπίλη, Μ. (2012). Το νέο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου. Τι αλλάζει; Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τεύχος 89, σελ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Βασικό επιμορφωτικό υλικό. Τόμος Α: Γενικό μέρος. Αθήνα: αυτοέκδοση. Σπύρου, Δ. (2011). Η κινηματογραφική παιδεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εισήγηση σε ημερίδα του Δήμου Ρεθύμνου. Ρέθυμνο 8 Απριλίου. Ξενόγλωσση Bazalgette, C. (ed) (1989). Primary Media Education: A Curriculum Statement London: British Film Institute. Bazalgette, C. (1991). Media Education London: Hodder and Stoughton. Bazalgette, C. (1992). Key aspects of media education, in Alvarado, M. and Boyd Barrett, O. (eds) Media Education: An Introduction, London: British Film Institute / Open University Press. Bazalgette, C., Staples, T. (1995). Unshrinking the kids: Children s Cinema and the Family Film. In C. Bazalgette & D. Bucκingham (Eds) In front of the children, Screen Entertainment and Young Audience (pp ) London: bfi. Chombart de Lauwe M. J. (1985). L interaction enfant / télévision. Etudes de radio télévision, Radio Télévision Belge de la Communauté franscaise, no 34, Fevrier, Fleming, D. (1993). Media teaching. Blackwell publishers, Great Britain. Lake, K. (1994). Intergrated Curriculum, Masterman, L. (1980). Teaching about Television. London: Macmillan. Masterman, L. (1985). Teaching the Media. London: Comedia. 226

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

«Αλφαβητισμός στα μέσα επικοινωνίας και παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη περίπτωσης»

«Αλφαβητισμός στα μέσα επικοινωνίας και παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη περίπτωσης» «Αλφαβητισμός στα μέσα επικοινωνίας και παραγωγή διαφημιστικού μηνύματος στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη περίπτωσης» Λίνα Π. Βαλσαμίδου Παιδαγωγός, M.Ed. Cultural studies & New Technologies, M.Sc. Gender in Information

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση

Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση Giotopoulou, K., 2013. Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν i s s n 1 7 9 1-3 8 9 6 α Π ρ ι Λ Ι ο σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο σ 2 0 1 0 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν [διατιθεται δωρεαν] IN TITOYTO O

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Τρυφαίνη ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ασημίνα ΡΑΛΛΗ Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ «ΜΕταβάσεις» που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στα δημοτικά σχολεία ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οδηγός Επιμορφωτή Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα