ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Ερµιόνης συζύγου Εµµανουήλ Πατελάρου, το γένος Παναγιώτη Ντεντόπουλου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αίαντος Δήµητρας συζ. Ανδρέα Σκλαβενίτη, το γένος Καββαδά, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Δηµοκρατίας αρ Παρασκευής συζ. Γρηγορίου Τάκου το γένος Κοξαράκη, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μάµαλη 26 α. 4. Γεωργίας συζ. Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου το γένος Ανουσάκη, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μάµαλη Παναγιώτας συζ. Δηµητρίου Εξάρχου, το γένος Παπαδηµητρίου κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Τσαµαδού Μαργαρίτας συζ. Παναγιώτη Κούνουπα, το γένος Βακονδίου, κατοίκου Π. Φαλήρου οδός Αµαζόνων Παναγιώτας συζύγου Νικολάου Γραµµατικού το γένος Καλογιάννη, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ικτίνου 3β. 8. Παναγιώτα συζ. Παναγιώτη Δεσύπρη το γένος Καίσαρη, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αίαντος αρ.68 ΚΑΤΑ 1. Του υπ αριθµόν 8/ πρακτικού κλήρωσης των νηπίων που πρόκειται να φοιτήσουν στο 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρµόδια για την διενέργεια της κλήρωσης επιτροπή και υποβλήθηκε στον προϊστάµενο της Δ/νσης (ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης). 2. Κάθε άλλης πράξης που αναγκαίως συνέχεται µε αυτή. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1

2 1.Συνήγορος του Πολίτη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χατζηγιάννη Μέξη, αρ.5, (fax ). 2. το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Διεύθυνση Σπουδών, Π.Ε. Τµήµα Γ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι. 3. Δήµο του Π. Φαλήρου, Διεύθυνση Πολιτισµού και Εκπαίδευσης. 4. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε &Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η πρώτη εξ ηµών είµαι η µητέρα του Βασιλείου Πατελάρου του Εµµανουήλ, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών, (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ Π. Φάληρο στην οδό Αίαντος αρ.86, στην ιδιόκτητη κατοικία-διαµέρισµά µου, του οποίου έχω την κυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου µε τον σύζυγό µου Εµµανουήλ Πατελάρο, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η δεύτερη εξ ηµών είµαι µητέρα της Νίκης Σκλαβενίτη-Καββαδά, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο στην οδό Δηµοκρατίας αρ.71, σε µισθωµένο διαµέρισµα, ιδιοκτησίας Γκιονάκη Γεωργίου, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η τρίτη εξ ηµών είµαι µητέρα της Ελένης Τάκου, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών, (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής και στην οδό Μάµαλη 26 α στο διαµέρισµα ιδιοκτησίας του συζύγου µου, Γρηγορίου Τάκου, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η τέταρτη εξ ηµών είµαι µητέρα του Αναστάσιο Παπαγεωργίου, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών, (ηµεροµηνία γέννησης 28/07/2007) και κατοικώ στο Π. Φάλρη και στην οδό Μάµαλη 17, σε διαµέρισµα αποκλειστικής κυριότητάς µου, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. 2

3 Η πέµπτη εξ ηµών είµαι µητέρα του Μάριου-Κωνσταντίνου Εξάρχου, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής, και στην οδό Τσαµαδού 16, σε διαµέρισµα αποκλειστικής κυριότητας µου, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η έκτη εξ ηµών είµαι µητέρα της Δανάης Κούνουπα, ηλικίας σήµερα τεσσεράµισι ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής, στην Αµαζόνων 16 σε µισθωµένο διαµέρισµα, ιδιοκτησίας Δηµητρίου Ράφα, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η έβδοµη εξ ηµών είµαι µητέρα του Νικηγόρου Γραµµατικού, ηλικίας σήµερα πέντε ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής, και στην οδό Ικτίνου 3β σε ιδιόκτητο διαµέρισµα, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η όγδοη εξ ηµών είµαι µητέρα του Ανδρόνικου Δεσύπρη, ηλικίας σήµερα πεντέµισι ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Αίαντος 68 και σε ιδιόκτητο διαµέρισµα, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Άπαντες οι ενιστάµενοι-αιτούντες υποβάλλαµε νοµίµως και εµπροθέσµως την σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για την εγγραφή των νηπίων τέκνων µας στο 6 ο βιοκλιµατικό νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου σύµφωνα µε την από ανακοίνωση της προϊσταµένης αυτού. Η µεν πρώτη και τέταρτη για τη εγγραφή των τέκνων µας στο ολοήµερο τµήµα, η δε δεύτερη, τρίτη, πέµπτη, έκτη, έβδοµη και όγδοη στο κλασσικό τµήµα. Το περιεχόµενο της εν λόγω ανακοίνωσης έχει ως εξής: Σύµφωνα µε την ως άνω ανακοίνωση οι εγγραφές των νηπίων (ουσιαστικά οι αιτήσεις για την εγγραφή), θα πραγµατοποιούνταν από την 1 η -21 η Ιουνίου 2012, ενώ σε περίπτωση υποβολής µεγαλύτερου 3

4 αριθµού αιτήσεων, ορίστηκε να πραγµατοποιηθεί κλήρωση στο χώρο του νηπιαγωγείου την Πέµπτη 21 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00µ.µ. Πράγµατι, ο αριθµός των αιτήσεων εγγραφής ξεπερνούσε τα 25 νήπια για κάθε ένα από τα δύο τµήµατα, ήτοι κλασσικό και ολοήµερο, γεγονός για το οποίο ενηµερωθήκαµε όλοι οι γονείς µε δική µας βεβαίως πρωτοβουλία, οπότε και προσήλθαµε στις στο χώρο του Νηπιαγωγείου, όπου περί ώρα 12.00µ.µ θα πραγµατοποιούνταν η προγραµµατισµένη κλήρωση. Ωστόσο την ίδια ηµέρα µας ανακοινώθηκε, ότι η κλήρωση δε θα πραγµατοποιούνταν και θα λάµβανε χώρα κάποια ηµέρα στις αρχές Σεπτεµβρίου, µε την αιτιολογία ότι κάποιοι γονείς υπέβαλαν στο Υπουργείο κάποιο ερώτηµα για το οποίο ο Διευθυντής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης διατύπωσε έγγραφο ερώτηµα στις και περιµένει απάντηση!!!. Εννοείται ότι στη λογική αυτή του παραλόγου και της παρατυπίας αντιδράσαµε έντονα και υποβάλλαµε την από και µε αριθµό πρωτοκόλλου 726/ έγγραφη αναφορά µας µε την οποία απαιτούσαµε να πραγµατοποιηθεί η κλήρωση αυθηµερόν και σε ώρα που να διευκολύνονται οι γονείς, ήτοι στις 18.00µ.µ, όπως και τελικά έγινε. Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επικοινώνησε µε την Προϊσταµένη του Νηπιαγωγείου και έπειτα αυτή µε όλους τους γονείς για να τους ενηµερώσει ότι η κλήρωση θα λάβει χώρα στις 18.00µ.µ της ίδιας ηµέρας ( ). Τα αποτελέσµατα της κλήρωσης αυτής, δυνάµει και του µε αριθµό 8/ πρακτικού διαµορφώθηκαν ως εξής: Όταν ολοκληρώθηκε η κλήρωση, τότε ενηµερωθήκαµε προς µεγάλη µας έκπληξη ότι τα µεν νήπια του κλασσικού τµήµατος, που δεν κληρώθηκαν θα φοιτήσουν στο 4 ο Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου, τα δε του ολοήµερου στο 10 ο Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου. Πρόκειται για ΤΑ ΠΙΟ 4

5 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ. Για να πάει κανείς το παιδί του εκεί, θα πρέπει σίγουρα να ξέρει οδήγηση, αναγκαστικά να χρησιµοποιήσει το αυτοκίνητό του, και µάλιστα σε µια εποχή που όλοι προσπαθούµε να κάνουµε την λιγότερη δυνατή χρήση του, και αυτό γιατί από την µία η απόσταση είναι µεγάλη και από την άλλη διότι δεν υπάρχει µέσο µαζικής µεταφοράς που να εξυπηρετεί. Άλλωστε σε ποιο σύγχρονο και ευνοµούµενο κράτος υποχρεώνεται γονιός και νήπιο να ταλαιπωρούνται µε µέσα µαζικής µεταφοράς τόσο το πρωί όσο και το µεσηµέρι, στην υπερπροσπάθεια που καλούνται να κάνουν για την φοίτηση στην πρώτη βαθµίδα της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Το να θεωρείται δε αυτονόητο ότι όλοι οι γονείς διαθέτουν δικό τους µέσο και µάλιστα µπορούν να ανταποκριθούν στις δαπάνες χρήσης του, τότε σίγουρα µιλάµε για µία Διοίκηση που, αν όχι αρνείται, σίγουρα αδυνατεί να αντιληφθεί σε τι καιρούς οικονοµικής δυσπραγίας και ανέχειας ζούµε. Άλλωστε, όπως και παρακάτω αναλύεται εκτενώς, πέραν του ότι η κλήρωση θα έπρεπε να είναι το έσχατο µέσο επιλογής των νηπίων, σίγουρα πάντως τα ως άνω Νηπιαγωγεία, στα οποία καλούµαστε να εγγράψουµε τα παιδιά µας σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν όµορα, λαµβανοµένων υπόψη των διαµορφωµένων περιφερειών και των υπαρχόντων σε κάθε µία από αυτές νηπιαγωγείων. Β. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το προεδρικό διάταγµα 200/1998 που αφορά στην Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων, στο άρθρο 1 αυτού ορίζει ότι «κάθε δηµόσιο νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ αυτό φοιτούν τα νήπια που διαµένουν στην περιφέρεια του. Σε δήµους ή κοινότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία τη σχολική περιφέρεια ορίζει ο αρµόδιος προϊστάµενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη του την πρόταση της Δηµοτικής ή Κοινοτικής Επιτροπής 5

6 Παιδείας και των προϊσταµένων των νηπιαγωγείων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η µετατόπιση και ο επαναπροσδιορισµός των ορίων, όταν παραστεί ανάγκη.». Επιπλέον στο άρθρο 7 του ως άνω π.δ προβλέπονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων στο εκάστοτε νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα στην παράγραφο 2 προβλέπεται «για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται: α. πιστοποιητικό γέννησης Δήµου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία µητρώα ή δηµοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς η ηµεροµηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτηση του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης. β. επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόµιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα εµβόλια και η οδοντολογική εξέταση. γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεµόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του/ της προϊσταµένου /νης του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου, δ. Δήλωση του γονέα ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.». Σύµφωνα δε µε τη παράγραφο 9 «σε περίπτωση που ο αριθµός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι µεγαλύτερος του αριθµού των θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τµήµατα νηπίων, ανεξάρτητα από την οργανικότητα του νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του προϊσταµένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης η οποία επικυρώνεται από το αρµόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο», ενώ στις παραγράφους 10 και 11 προβλέπεται «Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. Όταν ο αριθµός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τις 15 Ιουνίου, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 12 του άρθρου, ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο 6

7 εκπροσώπους των παρευρισκόµενων γονέων και κηδεµόνων. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό µε τη σειρά της κλήρωσης, το οποίοι υποβάλλεται στον προϊστάµενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης. Με βάση της σειρά της κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους». Τέλος η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 7 προβλέπει «κατ εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια δύο ηλικιών: α) τα δίδυµα αδέλφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς, β) τα τέκνα πολυτέκνων, αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 10 του παρόντος άρθρου, γ)τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόµενα µε το νηπιαγωγείο σχολεία.» ενώ σύµφωνα µε την παράγραφο 8 «οι εγγραφές στις µονάδες ειδικής αγωγής γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την φοίτηση στις µονάδες αυτές». Το ως άνω προεδρικό διάταγµα, που ρυθµίζει την οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων νηπιαγωγείων, η φοίτηση στα οποία αποτελεί την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών-νηπίων (σύµφωνα και µε τον Ν. 3518/06, ΦΕΚ 272/06 τ. Α), πέραν του ότι προβλέπει συγκεκριµένες προϋποθέσεις και διαδικασία για την εγγραφή των νηπίων στο νηπιαγωγείο της περιφέρειάς τους, ορίζει σαφώς στην παράγραφο 9 του άρθρου 7 ότι σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι µεγαλύτερος του αριθµού των θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τµήµατα νηπίων ανεξάρτητα από την οργανικότητα του νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του προϊσταµένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης η οποία επικυρώνεται από το αρµόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο». Εποµένως, έχει νοµοθετικά προβλεφθεί σαφώς, ότι το πρώτο που πρέπει να εξεταστεί σε περίπτωση υπεράριθµων νηπίων είναι να δηµιουργηθεί νέο τµήµα, 7

8 εφόσον οι κτιριακές εγκαταστάσεις το επιτρέπουν, ακόµη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ του νηπιαγωγείου. Στο σηµείο αυτό το ως άνω προεδρικό διάταγµα έχει ένα κενό, ως προς τι προβλέπεται για τα παιδιά που τίθενται εκτός κλήρωσης, κάτι που ωστόσο καλύπτεται κατά ανάλογη ερµηνεία από την διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 7 σύµφωνα µε την οποία «µε απόφαση του προϊσταµένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, µπορεί να γίνει οµαδική µετεγγραφή νηπίων από ένα νηπιαγωγείο σε άλλο κοντινό, κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, για λόγους αποσυµφόρησης, όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός νηπίων στο πρώτο και µικρός στο δεύτερο, ή για λόγους αναδιάρθρωσης και ανακατανοµής των σχολικών περιφερειών». Σύµφωνα δε µε την υπ αριθµόν πρωτ. Φ.32/288/108599/ / ΥΠΔΒΜΘ που ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν στην Οργάνωση και λειτουργία του Ολοήµερου νηπιαγωγείου, η λειτουργία των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων εξετάζεται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής και λαµβάνεται µέριµνα, µε την εποπτεία του Δ/ντη Εκπ/σης και του Προϊσταµένου Γραφείο, ώστε να εξασφαλίζεται η φοίτηση όλων των νηπίων σε αυτά. Η/ο Προϊσταµένη0ος του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων για φοίτηση νηπίων στο Ολοήµερο Πρόγραµµα. Σε περίπτωση υπεράριθµων τµηµάτων οι Προϊστάµενοι των Νηπιαγωγείων συνεργάζονται µε τους Προϊσταµένους των Γραφείων Π.Ε., οι οποίοι επιλαµβάνονται των παραπάνω περιπτώσεων, µε στόχο να ικανοποιήσουν τη φοίτηση όλων των νηπίων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο. Αυτό επιτυγχάνεται µε την διευκόλυνση φοίτησης ορισµένων παιδιών σε όµορο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο. Εάν δεν βρεθεί λύση (δηλαδή η ύπαρξη όµορου νηπιαγωγείου) ενηµερώνεται εγγράφως ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει την ενδεδειγµένη λύση. 8

9 Γ. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ε Γ Γ ΡΑΦ Η Σ Τ Ω Ν Ν Η Π Ι Ω Ν Σ Τ Ο 6 ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ. Από τα παραπάνω συνάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα αναφορικά µε την παρέκκλιση της Διοίκησης κατά την διαδικασία εγγραφής των νηπίων στο 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, τόσο από τις νοµοθετικές διατάξεις όσο και από τις εγκυκλίους που τις ακολουθούν, ήτοι: 1. Για την εγγραφή των νηπίων στο ως άνω νηπιαγωγείο δεν ζητήθηκαν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν την κατοικία του νηπίου. Συγκεκριµένα ενώ στο υπό στοιχείο Δ της από ανακοίνωσης της προϊσταµένης του Νηπιαγωγείου γίνεται λόγος για «Αποδεικτικό µε την ακριβή διεύθυνση κατοικίας» στην συνέχεια αυτό το προσδιορίζει ως «(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή µισθωτήριο συµβόλαιο µε σφραγίδα της εφορίας (όχι κινητή τηλεφωνία)». Έτσι ενώ υπάρχει γνώση για το ποια έγγραφα αποδεικνύουν πλήρως την κατοικία του νηπίου, καθώς άλλωστε γίνεται αναφορά στο µισθωτήριο συµβόλαιο, ωστόσο στη συνέχεια, αντί να απαιτηθεί εναλλακτικά αυτού το συµβόλαιο απόκτησης της κατοικίας (αγορά-γονική παροχή-αντιπαροχή), καθώς πρόκειται για τους δύο µοναδικούς τρόπους, µε τους οποίους αποδεικνύεται πέραν πάσης αµφισβητήσεως η κατοικία, ωστόσο στη συνέχεια γίνεται εναλλακτικά λόγος για λογαριασµούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι στην πραγµατικότητα µπορεί να αφορούν κατάστηµα ή και να έχει γίνει µεταβίβαση στο όνοµα του γονέα ή κηδεµόνα του νηπίου, χωρίς στην πραγµατικότητα να είναι και η κατοικία του αυτή. Και ενώ είναι τόσο απλό να αποδειχθεί πέραν πάσης αµφισβητήσεως η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του νηπίου, ωστόσο η Διοίκηση, µε την εµµονή σε τέτοιες πρακτικές, δηµιουργεί πνεύµα αµβισβήτησης και υποψίας αναφορικά µε το αν 9

10 τα εγγεγραµµένα νήπια διαθέτουν πράγµατι τα απαιτούµενο δικαιολογητικά εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο. 2. Το πιο σηµαντικό ωστόσο είναι το εξής: ΚΑΤΑ ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, και του της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Π.Δ 200/1998, ο Προϊστάµενος της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δεν αποφάσισε τη δηµιουργία νέου τµήµατος, τόσο του κλασσικού όσο και του ολοήµερου, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΗΜΑ. Το πρώτο, δηλαδή, µέληµα του Προϊσταµένου Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης, είναι να διαπιστώσει αν οι κτιριακές συνθήκες επιτρέπουν, τη δυνατότητα να λειτουργήσουν περισσότερα τµήµατα νηπίων, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ. Ωστόσο, η ρητή αυτή επιταγή του νόµου θεωρήθηκε άγραφο γράµµα, ουδέποτε αναζητήθηκε τέτοια λύση, ουδέποτε κανείς προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια λειτουργίας περισσοτέρων τµηµάτων και ανάλογης στελέχωσης του νηπιαγωγείου, ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ. Η διοίκηση, για µία ακόµη φορά αρκέστηκε στην εύκολη, αλλά ωστόσο έσχατη κατά το νόµο λύση, της κλήρωσης, καθώς στους αρµόδιους δεν κοστίζει τίποτα «να ρίξουν» τα µη κληρωθένταάτυχα νήπια σε όποιο νηπιαγωγείο έχει κενές θέσεις, ακόµα και αν αυτό απέχει χιλιόµετρα από την περιφέρεια τους και εποµένως από την κατοικία τους. Μάλιστα, για το ποιο είναι το νηπιαγωγείο στο οποίο τελικά θα φοιτήσουν τα µη κληρωθέντα νήπια, το µάθαµε αφού έγινε η κλήρωση, χωρίς να γνωρίζουµε ως δικαιούµαστε οι γονείς, ποιος έλαβε αυτή την απόφαση, µε ποια κριτήρια, και ποια είναι η πληρότητα του νηπιαγωγείου αυτού. 10

11 3. Στο σηµείο αυτό θα έπρεπε να τονιστεί και το γεγονός ότι γενικότερα παρατηρείται µια προχειρότητα κατά την διενέργεια της διαδικασίας εγγραφής των νηπίων στα νηπιαγωγεία καθώς οι διατάξεις που ορίζουν σαφώς της διαδικασία, αντιµετωπίζονται από την Διοίκηση ως «κενό γράµµα». Συγκεκριµένα, ενώ το ΠΔ200/1998 προβλέπει στη παράγραφο 1 του άρθρου 7 ότι η προσκόµιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 µέχρι 15 Ιουνίου του προηγούµενου σχολικού έτους, και µόνο αν δεν έχει συµπληρωθεί ο προβλεπόµενος αριθµός νηπίων κατά τµήµα γίνεται δεκτή η προσκόµισή τους µετά την ηµεροµηνία αυτής, ωστόσο, σύµφωνα µε την από 28/05/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, οι προσκόµιση των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιούνταν από την 1-21 Ιουνίου. Στην συνέχεια, στην παράγραφο 11 προβλέπεται ότι η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τις 15 Ιουνίου, που εν προκειµένω, λόγω και της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της , η πρώτη εργάσιµη ήταν η , αντί της , που ορίστηκε µε την ως άνω ανακοίνωση. Όχι µόνο αυτό, αλλά, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, λίγο έλλειψε να µην γίνει ούτε στις δυνάµει µιας προφορικής και µη νοµίµως αιτιολογηµένης απόφασης της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που την τελευταία στιγµή ανακκλήθηκε, µε παρέµβαση των ίδιων των γονέων, ώστε να πραγµατοποιηθεί τελικά η κλήρωση το απόγευµα της ίδιας ηµέρας. Τέλος, η Διοίκηση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και η Προϊστάµενη αρχή της, ήτοι το ΥΠΔΒΜΘ, δεν έλαβαν καµία µέριµνα για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, για τα οποία προβλέπεται εγγραφή στις µονάδες ειδικής αγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την φοίτηση στις µονάδες αυτές, και σε ειδικά τµήµατα, µε εξειδικευµένους και καταρτισµένους στην ειδική αγωγή νηπιαγωγούς, προκειµένου να τύχουν τα νήπια αυτά 11

12 της φροντίδας και της αντιµετώπισης που τους αρµόζει. Για το λόγο άλλωστε αυτό ο νοµοθέτης δεν εξαίρεσε από την κλήρωση τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, όπως έγινε εν προκειµένου, ακριβώς διότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη γι αυτα προκειµένου να τύχουν της ειδικής και εντατικής φροντίδας που χρειάζονται, και εποµένως, θα έπρεπε τα παιδιά αυτά να µην συνυπολογίζονται στο σύνολο των νηπίων του κάθε τµήµατος. 4. Το ίδιο το υπ αριθµόν 8/ Πρακτικό παντελώς πληµµελώς δεν αναφέρει στα ονόµατα των µαθητών που θα φοιτήσουν στο κλασσικό τµήµα, τους τρεις που εξαιρέθηκαν από την κλήρωση και την αιτιολογία εξαιρέσεως τους, παρά µονάχα αναφέρει τους 22 µαθητές που κληρώθηκαν και συµπλήρωσαν το τµήµα των 25 νηπίων. Εκ του λόγου και µόνο αυτού το υπ αριθµόν 8/ πρακτικό κλήρωσης καθίσταται άκυρο, ενώ η εκ των υστέρων συµπλήρωσή του παράνοµη και παράτυπη. Δ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Η πρώτη εξ ηµών είµαι ελεύθερος επαγγελµατίας, ήτοι δικηγόρος και έχω εκ της εργασίας µου αυτής, ακατάστατο ωράριο. Ο σύζυγός µου Εµµανουήλ Πατελάρος υπηρετεί ως στρατιωτικός ιατρός στο Φρουραρχείο Αθηνών και ως εκ τούτο το ωράριο εργασίας του είναι από τις 07:00π.µ έως τις 15:00µ.µ. Έχουµε ακόµη ένα τέκνο, τον Παναγιώτη Πατελάρο, ηλικίας σήµερα τριών ετών περίπου, ο οποίος φοιτά στο ολοήµερο τµήµα του Στ Παιδικού Σταθµού του Π. Φαλήρου που βρίσκεται στην οδό Μεσολογγίου. Είναι εποµένως φύση αδύνατο ο σύζυγός µου να παραλαµβάνει τα τέκνα µας µέσα σε διάστηµα 15 λεπτών, ήτοι από 15:45µ.µ έως 16:00µ.µ, από δύο τόσο αποµακρυσµένα µεταξύ τους σχολεία, ενώ σίγουρα δεν θα υπάρχει το χρονικό περιθώριο να ρωτήσει τις δασκάλες για την πρόοδο, τη συµπεριφορά και ό,τι άλλο 12

13 αφορά τη σχολική ζωή των τέκνων µας. Η αντιµετώπιση των τέκνων µας σαν «βαλιτσάκια», που τα αφήνουµε το πρωί στο σχολείο επί τροχάδην και τα παραλαµβάνουµε µε τον ίδιο τρόπο το µεσηµέρι, σίγουρα δεν χαρακτηρίζει ούτε το ρόλο του γονιού, ούτε όµως και του δασκάλου. Η δεύτερη εξ ηµών, είµαι άνεργη, δεν διαθέτω όχηµα για να πηγαινοφέρνω την κόρη µου σε τόσο αποµακρυσµένο σχολείο, ενώ και ο σύζυγός µου, που εργάζεται από τις 07:30π.µ έως τις 19:00µ.µ δεν µπορεί να αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Επιπλέον, κατοικώ ως ανωτέρω αναφέρω σε µισθωµένο διαµέρισµα, και η οικονοµική µου δυνατότητα δεν µου επιτρέπει να δαπανώ έστω και ένα ευρώ για τις καθηµερινές µετακινήσεις στις οποίες η Διοίκηση µε εξαναγκάζει. Η τρίτη εξ ηµών νοιώθω τουλάχιστον ότι εµπαίζοµαι, όταν κατοικώ σε διαµέρισµα πολυκατοικίας που βρίσκεται µπροστά από το 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο, και παρόλο αυτά καλούµαι να µεταβαίνω καθηµερινά στο 4 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το σπίτι µου. Το πιο τραγελαφικό είναι ότι, η ίδια, µαζί µε άλλους κατοίκους της περιοχής, έδωσα αγώνα για την κατασκευή του 6 ου Βιοκλιµατικού Νηπιαγωγείου, µε την συγκέντρωση υπογραφών και µε κινητοποιήσεις, και σήµερα δυστυχώς η κόρη µου καλείται να φοιτήσει σε άλλο Νηπιαγωγείο. Η τέταρτη εξ ηµών, επίσης νοιώθω των εµπαιγµό, όταν επίσης κατοικώ ακριβώς απέναντι από το 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου και παρόλο αυτά καλούµαι να µεταβαίνω καθηµερινά στο 10 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το σπίτι µου. Άλλωστε τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός µου εργαζόµαστε από τις 07:00π.µ έως τις 15:00µ.µ, και εποµένως την µετάβαση του υιού µας στο σχολείο την είχε αναλάβει η µητέρα µου, η οποία έχει αναλάβει και την φροντίδα του τρίχρονου υιού µας, ώστε, η µετάβασή της στο 10 ο Νηπιαγωγείο είναι εντελώς αδύνατη. 13

14 Η πέµπτη εξ ηµών είµαι άνεργη, το ίδιο, δυστυχώς και ο σύζυγός µου, ώστε να µην διαθέτουµε όχηµα για να πηγαινοφέρνουµε το τέκνο µας στο 4 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου. Η έκτη εξ ηµών είµαι άνεργη, δεν γνωρίζω οδήγηση, δεν διαθέτω όχηµα, ενώ ο σύζυγός µου, δραστηριοποιείται, εκ του επαγγέλµατός του, κυρίως εκτός Αθηνών, ώστε να έχω αναλάβει εξ ολοκλήρου εγώ την ευθύνη της µετάβασης και παραλαβής της κόρης µας από το Νηπιαγωγείο, η οποία εξ αυτού του λόγου είναι αδύνατη ό,τι αφορά την φοίτηση της στο 4 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου. Η έβδοµη εξ ηµών είµαι άνεργη, δεν διαθέτω όχηµα, ενώ ο σύζυγός µου αδυνατεί λόγω της εργασίας του να αναλάβει την µετάβαση και την παραλαβή του τέκνου µας από το Νηπιαγωγείο. Τέλος, η όγδοη εξ ηµών, είµαι επίσης άνεργη, δεν διαθέτω όχηµα ούτε και την οικονοµική δυνατότητα της καθηµερινής µετάβασης στο 4 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, ενώ ο σύζυγός µου, λόγω της εργασίας του δεν δύναται να αναλάβει την υποχρέωση αυτή. Ε. ΑΙΤΗΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ: Με την παρούσα µας όλοι εµείς οι αιτούντες, ζητάµε τον επανέλεγχο όλων των δικαιολογητικών τόσο των κληρωθέντων όσο και των µη κληρωθέντων νηπίων, ώστε επιτέλους κάποτε να µάθουµε και οι πολίτες να λειτουργούµε µε πνεύµα δικαίου και τιµιότητας, αλλά και η Διοίκηση να λαµβάνει κάθε πρόνοια ώστε οι αποφάσεις µας να χαίρουν επαξίως του σεβασµού των Διοικουµένων και να µη τίθενται υπό ισχυρή και βάσιµη αµφισβήτηση. Στο σηµείου αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε την υπ αριθµόν πρωτ. Φ.32/288/108599/ /ΥΠΔΒΜΘ δίνεται η δυνατότητα 14

15 µας Νηπιαγωγούς, µετά από σύµφωνη γνώµη του Σχολικού Συµβούλου Προσχολικής Αγωγής, να δηµιουργήσουν ένα κοινό τµήµα, µέχρι τη λήξη του κλασσικού προγράµµατος, οπότε οι γονείς θα υποχρεούνται να παραλαµβάνουν τα παιδιά µας µας 12.30µ.µ καθόλη τη διάρκεια µας σχολικής χρονιάς, και να συνεχίσουν το ολοήµερο πρόγραµµα, όσοι µαθητές έχουν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό, ώστε µε τον τρόπο αυτό να µη διαταράσσεται η οµαλή λειτουργία των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων, και εν προκειµένου να λειτουργήσει ένα επιπλέον συγχωνευµένο τµήµα. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, λαµβανουµένης υπόψην και της κτιριακής υποδοµής και των εγκαταστάσεων του 6 ου Βιοκλιµατικού Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου, αλλά και του γεγονότος ότι τα µη κληρωθέντα-υπεράριθµα νήπια δεν συµπληρώνουν ούτε ένα τµήµα, ήτοι είναι σε σύνολο 17 τον αριθµό, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η εµµονή της Διοίκησης στην µη λειτουργία νέου τµήµατος νηπιαγωγείου, είναι τουλάχιστον ύποπτη αν όχι εσκεµµένη. Έτσι, µε την παρούσα µας ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΝΗΠΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ, ΗΤΟΙ ΣΤΟ 6 Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ. Πολύ περισσότερο, που κατόπιν της διενεργηθείσας ως άνω κλήρωσης, µας ανακοινώθηκε ότι τα µη κληρωθέντα-άτυχα τέκνα µας θα φοιτήσουν σε Νηπιαγωγεία που όχι µόνο όµορα δεν είναι αλλά η καθηµερινή µετάβαση και αποχώρηση από αυτά καθίσταται για όλους εµάς από δυσβάστακτη ως αδύνατη. Κανείς, Διοίκηση και γονείς, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι το νηπιαγωγείο, κλασσικό και ολοήµερο, αποτελεί έναν από µας πλέον σηµαντικούς θεσµούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µέσα από το οποίο «οι µικροί µαθητές προετοιµάζονται κατάλληλα τόσο µαθησιακά όσο και 15

16 ψυχοσωµατικά ενώ παράλληλα βρίσκουν ένα κατάλληλο και πρόσφορο περιβάλλον που τους επιτρέπει να αναπτύξουν µια σειρά δεξιότητες, αλλά και αν αφοµοιώσουν στάσεις και συµπεριφορές απαραίτητες για την ηλικίας τους, µε την απαραίτητη προς τούτο συνεργασία των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, µε γνώµονα το συµφέρον των µαθητών. Τα παιδιά µας θα πρέπει να µάθουν από την ευαίσθητη αυτή ηλικία και από το νηπιαγωγείο, που αποτελεί πλέον το θεµέλιο της εκπαίδευσής τους, ότι θα πρέπει να λειτουργούν πάντοτε µε πνεύµα δικαίου, ειλικρίνειας και νοµιµότητας. Κάθε συµπεριφορά µας, γονέων, διδασκάλων και φορέων της εκπαίδευσης αντίθετη προς το πνεύµα αυτό, διαµορφώνει τις συνειδήσεις και τις συµπεριφορές των τέκνων µας, κλονίζει τα θεµέλια της γνώσης και της εκπαίδευσής τους και µας καθιστά όλους υπεύθυνους και υπόλογους. ΕΠΕΙΔΗ, η παρούσα ένστασή µας, για όλους τους παραπάνω αναλυτικά αναφερόµενους λόγους είναι νόµιµη, εµπρόθεσµη, βάσιµη και αληθινή και απευθύνεται αρµοδίως, ΕΠΕΙΔΗ, οι κτιριακές συνθήκες στο 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου επιτρέπουν την λειτουργία επιπλέον τµήµατος. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και µε την ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 1. Τον επανέλεγχο όλων των δικαιολογητικών τόσο των κληρωθέντων όσο και των µη κληρωθέντων νηπίων, µε την προσκόµιση µισθωτηρίων συµβολαίων ή συµβολαίων (αγορά-γονική παροχή-αντιπαροχή κ.λ.π) απόκτησης της κατοικίας-οικογενειακής στέγης (όχι καταστήµατος ή έδρας). 2. Την λειτουργία περισσοτέρων τµηµάτων, ολοήµερου και κλασσικού, ή εναλλακτικά τη λειτουργία ενός µεικτού τµήµατος, κατά την ρητή 16

17 επιταγή του νόµου (παρ.9 άρθρου 7 Π.Δ 200/1998) και των σχετικών εγκυκλίων. 3. Όλως επικουρικώς, την µεταγραφή των νηπίων, που κατοικούν στα όρια των περιφερειών, σε πραγµατικά όµορα νηπιαγωγεία,, ήτοι στο 9 ο και 11 ο. Οι ενιστάµενοι Π. Φάληρο Η πληρεξουσία δικηγόρος 17

ΘΕΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

ΘΕΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βαθμός ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014» Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-ΣΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ --------- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Π.Δ. 200/13-7-98 (ΦΕΚ 161 Α') Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 1566/85 ``Δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/05/2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Α. Κόπτσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 Κ.Υ.Α, η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 Κ.Υ.Α, η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνουμε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας Μαρούσι, 09 /06/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 90911

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Προχειρότητα ή οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου; Απίστευτο χάος επικρατεί στα Ολοήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων : ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014»

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: makrilaki@rethymno.gr

e-mail: makrilaki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθάνατος 25-5-2012 Αρ. Πρ. : 14016 Αρµόδιος Υπάλληλος: Μακρυλάκη Καλλιόπη ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ Α Ν Ε Σ Η ΙΔ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρασίνου Λόφου 49 51 14122 Ηράκλειο Αττικής 210 2810630-2813520 http://www.manesis.gr contact@manesis.gr Ηράκλειο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ : Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Μαρούσι, 3-8 - 2009 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.50/249 / 93773 /Γ1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ.πρωτ:6589 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σέρρες 29/05/2015 Αριθ.Πρωτ.:1656 Ταχ. Δ/νση :Βενιζελου 139, Σέρρες Ταχ. κωδ. :62125

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σκοπός και περιεχόµενο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου

Α. Σκοπός και περιεχόµενο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Θεσσαλονίκη, 30-5-2014 Αρ. Πρ.: 12880 /νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ /ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΩΝ

9ο ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ /ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΩΝ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Την Πέμπτη 10/9/2014 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης όλων των εκπαιδευτικών στη Δ Διεύθυνση Αθηνών. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στη περιοχή μας έχουν ως εξής: Δάσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A -----

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΕΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ)

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8501 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 26/8/2014 ΑΠ: 3464 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά Αξιωματικών ΝΑΤΟ

Δικαιολογητικά Αξιωματικών ΝΑΤΟ Δικαιολογητικά Αξιωματικών ΝΑΤΟ 1. Άδεια κυκλοφορίας(πρωτότυπο) 2. Τιμολόγιο Αγοράς(Πρωτότυπο) 3. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης οχήματος- Certificate of Conformity 4. Στάμπα το πλαίσιο ή Φωτογραφία και αναγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM 1. Ο διαγωνισµός ATHENAEUM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ3Θ-ΙΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα 17 /6/2013 Αριθμ. πρωτ : Υ3γ/ Γ.Φ.8/Γ.Π.27703. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖ3Θ-ΙΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα 17 /6/2013 Αριθμ. πρωτ : Υ3γ/ Γ.Φ.8/Γ.Π.27703. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ================== Δ/νση: Φλέμιγκ 71 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210-7608460-462, 210-7668970 Φαξ: 210-7608469 e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ----- Μαρούσι, 9/5/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου : 52260/ΚΒ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ----- Μαρούσι, 9/5/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου : 52260/ΚΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα