ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Ερµιόνης συζύγου Εµµανουήλ Πατελάρου, το γένος Παναγιώτη Ντεντόπουλου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αίαντος Δήµητρας συζ. Ανδρέα Σκλαβενίτη, το γένος Καββαδά, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Δηµοκρατίας αρ Παρασκευής συζ. Γρηγορίου Τάκου το γένος Κοξαράκη, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μάµαλη 26 α. 4. Γεωργίας συζ. Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου το γένος Ανουσάκη, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μάµαλη Παναγιώτας συζ. Δηµητρίου Εξάρχου, το γένος Παπαδηµητρίου κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Τσαµαδού Μαργαρίτας συζ. Παναγιώτη Κούνουπα, το γένος Βακονδίου, κατοίκου Π. Φαλήρου οδός Αµαζόνων Παναγιώτας συζύγου Νικολάου Γραµµατικού το γένος Καλογιάννη, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ικτίνου 3β. 8. Παναγιώτα συζ. Παναγιώτη Δεσύπρη το γένος Καίσαρη, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αίαντος αρ.68 ΚΑΤΑ 1. Του υπ αριθµόν 8/ πρακτικού κλήρωσης των νηπίων που πρόκειται να φοιτήσουν στο 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρµόδια για την διενέργεια της κλήρωσης επιτροπή και υποβλήθηκε στον προϊστάµενο της Δ/νσης (ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης). 2. Κάθε άλλης πράξης που αναγκαίως συνέχεται µε αυτή. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1

2 1.Συνήγορος του Πολίτη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χατζηγιάννη Μέξη, αρ.5, (fax ). 2. το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Διεύθυνση Σπουδών, Π.Ε. Τµήµα Γ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι. 3. Δήµο του Π. Φαλήρου, Διεύθυνση Πολιτισµού και Εκπαίδευσης. 4. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε &Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η πρώτη εξ ηµών είµαι η µητέρα του Βασιλείου Πατελάρου του Εµµανουήλ, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών, (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ Π. Φάληρο στην οδό Αίαντος αρ.86, στην ιδιόκτητη κατοικία-διαµέρισµά µου, του οποίου έχω την κυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου µε τον σύζυγό µου Εµµανουήλ Πατελάρο, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η δεύτερη εξ ηµών είµαι µητέρα της Νίκης Σκλαβενίτη-Καββαδά, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο στην οδό Δηµοκρατίας αρ.71, σε µισθωµένο διαµέρισµα, ιδιοκτησίας Γκιονάκη Γεωργίου, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η τρίτη εξ ηµών είµαι µητέρα της Ελένης Τάκου, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών, (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής και στην οδό Μάµαλη 26 α στο διαµέρισµα ιδιοκτησίας του συζύγου µου, Γρηγορίου Τάκου, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η τέταρτη εξ ηµών είµαι µητέρα του Αναστάσιο Παπαγεωργίου, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών, (ηµεροµηνία γέννησης 28/07/2007) και κατοικώ στο Π. Φάλρη και στην οδό Μάµαλη 17, σε διαµέρισµα αποκλειστικής κυριότητάς µου, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. 2

3 Η πέµπτη εξ ηµών είµαι µητέρα του Μάριου-Κωνσταντίνου Εξάρχου, ηλικίας σήµερα πέντε (5) ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής, και στην οδό Τσαµαδού 16, σε διαµέρισµα αποκλειστικής κυριότητας µου, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η έκτη εξ ηµών είµαι µητέρα της Δανάης Κούνουπα, ηλικίας σήµερα τεσσεράµισι ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής, στην Αµαζόνων 16 σε µισθωµένο διαµέρισµα, ιδιοκτησίας Δηµητρίου Ράφα, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η έβδοµη εξ ηµών είµαι µητέρα του Νικηγόρου Γραµµατικού, ηλικίας σήµερα πέντε ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής, και στην οδό Ικτίνου 3β σε ιδιόκτητο διαµέρισµα, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Η όγδοη εξ ηµών είµαι µητέρα του Ανδρόνικου Δεσύπρη, ηλικίας σήµερα πεντέµισι ετών (ηµεροµηνία γέννησης ) και κατοικώ στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Αίαντος 68 και σε ιδιόκτητο διαµέρισµα, που αποτελεί την οικογενειακή µας στέγη. Άπαντες οι ενιστάµενοι-αιτούντες υποβάλλαµε νοµίµως και εµπροθέσµως την σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για την εγγραφή των νηπίων τέκνων µας στο 6 ο βιοκλιµατικό νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου σύµφωνα µε την από ανακοίνωση της προϊσταµένης αυτού. Η µεν πρώτη και τέταρτη για τη εγγραφή των τέκνων µας στο ολοήµερο τµήµα, η δε δεύτερη, τρίτη, πέµπτη, έκτη, έβδοµη και όγδοη στο κλασσικό τµήµα. Το περιεχόµενο της εν λόγω ανακοίνωσης έχει ως εξής: Σύµφωνα µε την ως άνω ανακοίνωση οι εγγραφές των νηπίων (ουσιαστικά οι αιτήσεις για την εγγραφή), θα πραγµατοποιούνταν από την 1 η -21 η Ιουνίου 2012, ενώ σε περίπτωση υποβολής µεγαλύτερου 3

4 αριθµού αιτήσεων, ορίστηκε να πραγµατοποιηθεί κλήρωση στο χώρο του νηπιαγωγείου την Πέµπτη 21 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00µ.µ. Πράγµατι, ο αριθµός των αιτήσεων εγγραφής ξεπερνούσε τα 25 νήπια για κάθε ένα από τα δύο τµήµατα, ήτοι κλασσικό και ολοήµερο, γεγονός για το οποίο ενηµερωθήκαµε όλοι οι γονείς µε δική µας βεβαίως πρωτοβουλία, οπότε και προσήλθαµε στις στο χώρο του Νηπιαγωγείου, όπου περί ώρα 12.00µ.µ θα πραγµατοποιούνταν η προγραµµατισµένη κλήρωση. Ωστόσο την ίδια ηµέρα µας ανακοινώθηκε, ότι η κλήρωση δε θα πραγµατοποιούνταν και θα λάµβανε χώρα κάποια ηµέρα στις αρχές Σεπτεµβρίου, µε την αιτιολογία ότι κάποιοι γονείς υπέβαλαν στο Υπουργείο κάποιο ερώτηµα για το οποίο ο Διευθυντής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης διατύπωσε έγγραφο ερώτηµα στις και περιµένει απάντηση!!!. Εννοείται ότι στη λογική αυτή του παραλόγου και της παρατυπίας αντιδράσαµε έντονα και υποβάλλαµε την από και µε αριθµό πρωτοκόλλου 726/ έγγραφη αναφορά µας µε την οποία απαιτούσαµε να πραγµατοποιηθεί η κλήρωση αυθηµερόν και σε ώρα που να διευκολύνονται οι γονείς, ήτοι στις 18.00µ.µ, όπως και τελικά έγινε. Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επικοινώνησε µε την Προϊσταµένη του Νηπιαγωγείου και έπειτα αυτή µε όλους τους γονείς για να τους ενηµερώσει ότι η κλήρωση θα λάβει χώρα στις 18.00µ.µ της ίδιας ηµέρας ( ). Τα αποτελέσµατα της κλήρωσης αυτής, δυνάµει και του µε αριθµό 8/ πρακτικού διαµορφώθηκαν ως εξής: Όταν ολοκληρώθηκε η κλήρωση, τότε ενηµερωθήκαµε προς µεγάλη µας έκπληξη ότι τα µεν νήπια του κλασσικού τµήµατος, που δεν κληρώθηκαν θα φοιτήσουν στο 4 ο Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου, τα δε του ολοήµερου στο 10 ο Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου. Πρόκειται για ΤΑ ΠΙΟ 4

5 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ. Για να πάει κανείς το παιδί του εκεί, θα πρέπει σίγουρα να ξέρει οδήγηση, αναγκαστικά να χρησιµοποιήσει το αυτοκίνητό του, και µάλιστα σε µια εποχή που όλοι προσπαθούµε να κάνουµε την λιγότερη δυνατή χρήση του, και αυτό γιατί από την µία η απόσταση είναι µεγάλη και από την άλλη διότι δεν υπάρχει µέσο µαζικής µεταφοράς που να εξυπηρετεί. Άλλωστε σε ποιο σύγχρονο και ευνοµούµενο κράτος υποχρεώνεται γονιός και νήπιο να ταλαιπωρούνται µε µέσα µαζικής µεταφοράς τόσο το πρωί όσο και το µεσηµέρι, στην υπερπροσπάθεια που καλούνται να κάνουν για την φοίτηση στην πρώτη βαθµίδα της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Το να θεωρείται δε αυτονόητο ότι όλοι οι γονείς διαθέτουν δικό τους µέσο και µάλιστα µπορούν να ανταποκριθούν στις δαπάνες χρήσης του, τότε σίγουρα µιλάµε για µία Διοίκηση που, αν όχι αρνείται, σίγουρα αδυνατεί να αντιληφθεί σε τι καιρούς οικονοµικής δυσπραγίας και ανέχειας ζούµε. Άλλωστε, όπως και παρακάτω αναλύεται εκτενώς, πέραν του ότι η κλήρωση θα έπρεπε να είναι το έσχατο µέσο επιλογής των νηπίων, σίγουρα πάντως τα ως άνω Νηπιαγωγεία, στα οποία καλούµαστε να εγγράψουµε τα παιδιά µας σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν όµορα, λαµβανοµένων υπόψη των διαµορφωµένων περιφερειών και των υπαρχόντων σε κάθε µία από αυτές νηπιαγωγείων. Β. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το προεδρικό διάταγµα 200/1998 που αφορά στην Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων, στο άρθρο 1 αυτού ορίζει ότι «κάθε δηµόσιο νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σ αυτό φοιτούν τα νήπια που διαµένουν στην περιφέρεια του. Σε δήµους ή κοινότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία τη σχολική περιφέρεια ορίζει ο αρµόδιος προϊστάµενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη του την πρόταση της Δηµοτικής ή Κοινοτικής Επιτροπής 5

6 Παιδείας και των προϊσταµένων των νηπιαγωγείων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η µετατόπιση και ο επαναπροσδιορισµός των ορίων, όταν παραστεί ανάγκη.». Επιπλέον στο άρθρο 7 του ως άνω π.δ προβλέπονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων στο εκάστοτε νηπιαγωγείο. Συγκεκριµένα στην παράγραφο 2 προβλέπεται «για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται: α. πιστοποιητικό γέννησης Δήµου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία µητρώα ή δηµοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς η ηµεροµηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτηση του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης. β. επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόµιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα εµβόλια και η οδοντολογική εξέταση. γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεµόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του/ της προϊσταµένου /νης του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου, δ. Δήλωση του γονέα ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.». Σύµφωνα δε µε τη παράγραφο 9 «σε περίπτωση που ο αριθµός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι µεγαλύτερος του αριθµού των θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τµήµατα νηπίων, ανεξάρτητα από την οργανικότητα του νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του προϊσταµένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης η οποία επικυρώνεται από το αρµόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο», ενώ στις παραγράφους 10 και 11 προβλέπεται «Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. Όταν ο αριθµός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τις 15 Ιουνίου, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 12 του άρθρου, ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο 6

7 εκπροσώπους των παρευρισκόµενων γονέων και κηδεµόνων. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό µε τη σειρά της κλήρωσης, το οποίοι υποβάλλεται στον προϊστάµενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης. Με βάση της σειρά της κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους». Τέλος η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 7 προβλέπει «κατ εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια δύο ηλικιών: α) τα δίδυµα αδέλφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς, β) τα τέκνα πολυτέκνων, αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 10 του παρόντος άρθρου, γ)τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόµενα µε το νηπιαγωγείο σχολεία.» ενώ σύµφωνα µε την παράγραφο 8 «οι εγγραφές στις µονάδες ειδικής αγωγής γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την φοίτηση στις µονάδες αυτές». Το ως άνω προεδρικό διάταγµα, που ρυθµίζει την οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων νηπιαγωγείων, η φοίτηση στα οποία αποτελεί την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών-νηπίων (σύµφωνα και µε τον Ν. 3518/06, ΦΕΚ 272/06 τ. Α), πέραν του ότι προβλέπει συγκεκριµένες προϋποθέσεις και διαδικασία για την εγγραφή των νηπίων στο νηπιαγωγείο της περιφέρειάς τους, ορίζει σαφώς στην παράγραφο 9 του άρθρου 7 ότι σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι µεγαλύτερος του αριθµού των θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τµήµατα νηπίων ανεξάρτητα από την οργανικότητα του νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του προϊσταµένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης η οποία επικυρώνεται από το αρµόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο». Εποµένως, έχει νοµοθετικά προβλεφθεί σαφώς, ότι το πρώτο που πρέπει να εξεταστεί σε περίπτωση υπεράριθµων νηπίων είναι να δηµιουργηθεί νέο τµήµα, 7

8 εφόσον οι κτιριακές εγκαταστάσεις το επιτρέπουν, ακόµη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ του νηπιαγωγείου. Στο σηµείο αυτό το ως άνω προεδρικό διάταγµα έχει ένα κενό, ως προς τι προβλέπεται για τα παιδιά που τίθενται εκτός κλήρωσης, κάτι που ωστόσο καλύπτεται κατά ανάλογη ερµηνεία από την διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 7 σύµφωνα µε την οποία «µε απόφαση του προϊσταµένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, µπορεί να γίνει οµαδική µετεγγραφή νηπίων από ένα νηπιαγωγείο σε άλλο κοντινό, κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, για λόγους αποσυµφόρησης, όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός νηπίων στο πρώτο και µικρός στο δεύτερο, ή για λόγους αναδιάρθρωσης και ανακατανοµής των σχολικών περιφερειών». Σύµφωνα δε µε την υπ αριθµόν πρωτ. Φ.32/288/108599/ / ΥΠΔΒΜΘ που ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν στην Οργάνωση και λειτουργία του Ολοήµερου νηπιαγωγείου, η λειτουργία των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων εξετάζεται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής και λαµβάνεται µέριµνα, µε την εποπτεία του Δ/ντη Εκπ/σης και του Προϊσταµένου Γραφείο, ώστε να εξασφαλίζεται η φοίτηση όλων των νηπίων σε αυτά. Η/ο Προϊσταµένη0ος του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων για φοίτηση νηπίων στο Ολοήµερο Πρόγραµµα. Σε περίπτωση υπεράριθµων τµηµάτων οι Προϊστάµενοι των Νηπιαγωγείων συνεργάζονται µε τους Προϊσταµένους των Γραφείων Π.Ε., οι οποίοι επιλαµβάνονται των παραπάνω περιπτώσεων, µε στόχο να ικανοποιήσουν τη φοίτηση όλων των νηπίων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο. Αυτό επιτυγχάνεται µε την διευκόλυνση φοίτησης ορισµένων παιδιών σε όµορο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο. Εάν δεν βρεθεί λύση (δηλαδή η ύπαρξη όµορου νηπιαγωγείου) ενηµερώνεται εγγράφως ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει την ενδεδειγµένη λύση. 8

9 Γ. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ε Γ Γ ΡΑΦ Η Σ Τ Ω Ν Ν Η Π Ι Ω Ν Σ Τ Ο 6 ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ. Από τα παραπάνω συνάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα αναφορικά µε την παρέκκλιση της Διοίκησης κατά την διαδικασία εγγραφής των νηπίων στο 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, τόσο από τις νοµοθετικές διατάξεις όσο και από τις εγκυκλίους που τις ακολουθούν, ήτοι: 1. Για την εγγραφή των νηπίων στο ως άνω νηπιαγωγείο δεν ζητήθηκαν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν την κατοικία του νηπίου. Συγκεκριµένα ενώ στο υπό στοιχείο Δ της από ανακοίνωσης της προϊσταµένης του Νηπιαγωγείου γίνεται λόγος για «Αποδεικτικό µε την ακριβή διεύθυνση κατοικίας» στην συνέχεια αυτό το προσδιορίζει ως «(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή µισθωτήριο συµβόλαιο µε σφραγίδα της εφορίας (όχι κινητή τηλεφωνία)». Έτσι ενώ υπάρχει γνώση για το ποια έγγραφα αποδεικνύουν πλήρως την κατοικία του νηπίου, καθώς άλλωστε γίνεται αναφορά στο µισθωτήριο συµβόλαιο, ωστόσο στη συνέχεια, αντί να απαιτηθεί εναλλακτικά αυτού το συµβόλαιο απόκτησης της κατοικίας (αγορά-γονική παροχή-αντιπαροχή), καθώς πρόκειται για τους δύο µοναδικούς τρόπους, µε τους οποίους αποδεικνύεται πέραν πάσης αµφισβητήσεως η κατοικία, ωστόσο στη συνέχεια γίνεται εναλλακτικά λόγος για λογαριασµούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι στην πραγµατικότητα µπορεί να αφορούν κατάστηµα ή και να έχει γίνει µεταβίβαση στο όνοµα του γονέα ή κηδεµόνα του νηπίου, χωρίς στην πραγµατικότητα να είναι και η κατοικία του αυτή. Και ενώ είναι τόσο απλό να αποδειχθεί πέραν πάσης αµφισβητήσεως η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του νηπίου, ωστόσο η Διοίκηση, µε την εµµονή σε τέτοιες πρακτικές, δηµιουργεί πνεύµα αµβισβήτησης και υποψίας αναφορικά µε το αν 9

10 τα εγγεγραµµένα νήπια διαθέτουν πράγµατι τα απαιτούµενο δικαιολογητικά εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο. 2. Το πιο σηµαντικό ωστόσο είναι το εξής: ΚΑΤΑ ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, και του της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Π.Δ 200/1998, ο Προϊστάµενος της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δεν αποφάσισε τη δηµιουργία νέου τµήµατος, τόσο του κλασσικού όσο και του ολοήµερου, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΗΜΑ. Το πρώτο, δηλαδή, µέληµα του Προϊσταµένου Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης, είναι να διαπιστώσει αν οι κτιριακές συνθήκες επιτρέπουν, τη δυνατότητα να λειτουργήσουν περισσότερα τµήµατα νηπίων, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ. Ωστόσο, η ρητή αυτή επιταγή του νόµου θεωρήθηκε άγραφο γράµµα, ουδέποτε αναζητήθηκε τέτοια λύση, ουδέποτε κανείς προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια λειτουργίας περισσοτέρων τµηµάτων και ανάλογης στελέχωσης του νηπιαγωγείου, ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ. Η διοίκηση, για µία ακόµη φορά αρκέστηκε στην εύκολη, αλλά ωστόσο έσχατη κατά το νόµο λύση, της κλήρωσης, καθώς στους αρµόδιους δεν κοστίζει τίποτα «να ρίξουν» τα µη κληρωθένταάτυχα νήπια σε όποιο νηπιαγωγείο έχει κενές θέσεις, ακόµα και αν αυτό απέχει χιλιόµετρα από την περιφέρεια τους και εποµένως από την κατοικία τους. Μάλιστα, για το ποιο είναι το νηπιαγωγείο στο οποίο τελικά θα φοιτήσουν τα µη κληρωθέντα νήπια, το µάθαµε αφού έγινε η κλήρωση, χωρίς να γνωρίζουµε ως δικαιούµαστε οι γονείς, ποιος έλαβε αυτή την απόφαση, µε ποια κριτήρια, και ποια είναι η πληρότητα του νηπιαγωγείου αυτού. 10

11 3. Στο σηµείο αυτό θα έπρεπε να τονιστεί και το γεγονός ότι γενικότερα παρατηρείται µια προχειρότητα κατά την διενέργεια της διαδικασίας εγγραφής των νηπίων στα νηπιαγωγεία καθώς οι διατάξεις που ορίζουν σαφώς της διαδικασία, αντιµετωπίζονται από την Διοίκηση ως «κενό γράµµα». Συγκεκριµένα, ενώ το ΠΔ200/1998 προβλέπει στη παράγραφο 1 του άρθρου 7 ότι η προσκόµιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 µέχρι 15 Ιουνίου του προηγούµενου σχολικού έτους, και µόνο αν δεν έχει συµπληρωθεί ο προβλεπόµενος αριθµός νηπίων κατά τµήµα γίνεται δεκτή η προσκόµισή τους µετά την ηµεροµηνία αυτής, ωστόσο, σύµφωνα µε την από 28/05/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, οι προσκόµιση των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιούνταν από την 1-21 Ιουνίου. Στην συνέχεια, στην παράγραφο 11 προβλέπεται ότι η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τις 15 Ιουνίου, που εν προκειµένω, λόγω και της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της , η πρώτη εργάσιµη ήταν η , αντί της , που ορίστηκε µε την ως άνω ανακοίνωση. Όχι µόνο αυτό, αλλά, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, λίγο έλλειψε να µην γίνει ούτε στις δυνάµει µιας προφορικής και µη νοµίµως αιτιολογηµένης απόφασης της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που την τελευταία στιγµή ανακκλήθηκε, µε παρέµβαση των ίδιων των γονέων, ώστε να πραγµατοποιηθεί τελικά η κλήρωση το απόγευµα της ίδιας ηµέρας. Τέλος, η Διοίκηση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και η Προϊστάµενη αρχή της, ήτοι το ΥΠΔΒΜΘ, δεν έλαβαν καµία µέριµνα για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, για τα οποία προβλέπεται εγγραφή στις µονάδες ειδικής αγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την φοίτηση στις µονάδες αυτές, και σε ειδικά τµήµατα, µε εξειδικευµένους και καταρτισµένους στην ειδική αγωγή νηπιαγωγούς, προκειµένου να τύχουν τα νήπια αυτά 11

12 της φροντίδας και της αντιµετώπισης που τους αρµόζει. Για το λόγο άλλωστε αυτό ο νοµοθέτης δεν εξαίρεσε από την κλήρωση τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, όπως έγινε εν προκειµένου, ακριβώς διότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη γι αυτα προκειµένου να τύχουν της ειδικής και εντατικής φροντίδας που χρειάζονται, και εποµένως, θα έπρεπε τα παιδιά αυτά να µην συνυπολογίζονται στο σύνολο των νηπίων του κάθε τµήµατος. 4. Το ίδιο το υπ αριθµόν 8/ Πρακτικό παντελώς πληµµελώς δεν αναφέρει στα ονόµατα των µαθητών που θα φοιτήσουν στο κλασσικό τµήµα, τους τρεις που εξαιρέθηκαν από την κλήρωση και την αιτιολογία εξαιρέσεως τους, παρά µονάχα αναφέρει τους 22 µαθητές που κληρώθηκαν και συµπλήρωσαν το τµήµα των 25 νηπίων. Εκ του λόγου και µόνο αυτού το υπ αριθµόν 8/ πρακτικό κλήρωσης καθίσταται άκυρο, ενώ η εκ των υστέρων συµπλήρωσή του παράνοµη και παράτυπη. Δ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Η πρώτη εξ ηµών είµαι ελεύθερος επαγγελµατίας, ήτοι δικηγόρος και έχω εκ της εργασίας µου αυτής, ακατάστατο ωράριο. Ο σύζυγός µου Εµµανουήλ Πατελάρος υπηρετεί ως στρατιωτικός ιατρός στο Φρουραρχείο Αθηνών και ως εκ τούτο το ωράριο εργασίας του είναι από τις 07:00π.µ έως τις 15:00µ.µ. Έχουµε ακόµη ένα τέκνο, τον Παναγιώτη Πατελάρο, ηλικίας σήµερα τριών ετών περίπου, ο οποίος φοιτά στο ολοήµερο τµήµα του Στ Παιδικού Σταθµού του Π. Φαλήρου που βρίσκεται στην οδό Μεσολογγίου. Είναι εποµένως φύση αδύνατο ο σύζυγός µου να παραλαµβάνει τα τέκνα µας µέσα σε διάστηµα 15 λεπτών, ήτοι από 15:45µ.µ έως 16:00µ.µ, από δύο τόσο αποµακρυσµένα µεταξύ τους σχολεία, ενώ σίγουρα δεν θα υπάρχει το χρονικό περιθώριο να ρωτήσει τις δασκάλες για την πρόοδο, τη συµπεριφορά και ό,τι άλλο 12

13 αφορά τη σχολική ζωή των τέκνων µας. Η αντιµετώπιση των τέκνων µας σαν «βαλιτσάκια», που τα αφήνουµε το πρωί στο σχολείο επί τροχάδην και τα παραλαµβάνουµε µε τον ίδιο τρόπο το µεσηµέρι, σίγουρα δεν χαρακτηρίζει ούτε το ρόλο του γονιού, ούτε όµως και του δασκάλου. Η δεύτερη εξ ηµών, είµαι άνεργη, δεν διαθέτω όχηµα για να πηγαινοφέρνω την κόρη µου σε τόσο αποµακρυσµένο σχολείο, ενώ και ο σύζυγός µου, που εργάζεται από τις 07:30π.µ έως τις 19:00µ.µ δεν µπορεί να αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Επιπλέον, κατοικώ ως ανωτέρω αναφέρω σε µισθωµένο διαµέρισµα, και η οικονοµική µου δυνατότητα δεν µου επιτρέπει να δαπανώ έστω και ένα ευρώ για τις καθηµερινές µετακινήσεις στις οποίες η Διοίκηση µε εξαναγκάζει. Η τρίτη εξ ηµών νοιώθω τουλάχιστον ότι εµπαίζοµαι, όταν κατοικώ σε διαµέρισµα πολυκατοικίας που βρίσκεται µπροστά από το 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο, και παρόλο αυτά καλούµαι να µεταβαίνω καθηµερινά στο 4 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το σπίτι µου. Το πιο τραγελαφικό είναι ότι, η ίδια, µαζί µε άλλους κατοίκους της περιοχής, έδωσα αγώνα για την κατασκευή του 6 ου Βιοκλιµατικού Νηπιαγωγείου, µε την συγκέντρωση υπογραφών και µε κινητοποιήσεις, και σήµερα δυστυχώς η κόρη µου καλείται να φοιτήσει σε άλλο Νηπιαγωγείο. Η τέταρτη εξ ηµών, επίσης νοιώθω των εµπαιγµό, όταν επίσης κατοικώ ακριβώς απέναντι από το 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου και παρόλο αυτά καλούµαι να µεταβαίνω καθηµερινά στο 10 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το σπίτι µου. Άλλωστε τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός µου εργαζόµαστε από τις 07:00π.µ έως τις 15:00µ.µ, και εποµένως την µετάβαση του υιού µας στο σχολείο την είχε αναλάβει η µητέρα µου, η οποία έχει αναλάβει και την φροντίδα του τρίχρονου υιού µας, ώστε, η µετάβασή της στο 10 ο Νηπιαγωγείο είναι εντελώς αδύνατη. 13

14 Η πέµπτη εξ ηµών είµαι άνεργη, το ίδιο, δυστυχώς και ο σύζυγός µου, ώστε να µην διαθέτουµε όχηµα για να πηγαινοφέρνουµε το τέκνο µας στο 4 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου. Η έκτη εξ ηµών είµαι άνεργη, δεν γνωρίζω οδήγηση, δεν διαθέτω όχηµα, ενώ ο σύζυγός µου, δραστηριοποιείται, εκ του επαγγέλµατός του, κυρίως εκτός Αθηνών, ώστε να έχω αναλάβει εξ ολοκλήρου εγώ την ευθύνη της µετάβασης και παραλαβής της κόρης µας από το Νηπιαγωγείο, η οποία εξ αυτού του λόγου είναι αδύνατη ό,τι αφορά την φοίτηση της στο 4 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου. Η έβδοµη εξ ηµών είµαι άνεργη, δεν διαθέτω όχηµα, ενώ ο σύζυγός µου αδυνατεί λόγω της εργασίας του να αναλάβει την µετάβαση και την παραλαβή του τέκνου µας από το Νηπιαγωγείο. Τέλος, η όγδοη εξ ηµών, είµαι επίσης άνεργη, δεν διαθέτω όχηµα ούτε και την οικονοµική δυνατότητα της καθηµερινής µετάβασης στο 4 ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου, ενώ ο σύζυγός µου, λόγω της εργασίας του δεν δύναται να αναλάβει την υποχρέωση αυτή. Ε. ΑΙΤΗΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ: Με την παρούσα µας όλοι εµείς οι αιτούντες, ζητάµε τον επανέλεγχο όλων των δικαιολογητικών τόσο των κληρωθέντων όσο και των µη κληρωθέντων νηπίων, ώστε επιτέλους κάποτε να µάθουµε και οι πολίτες να λειτουργούµε µε πνεύµα δικαίου και τιµιότητας, αλλά και η Διοίκηση να λαµβάνει κάθε πρόνοια ώστε οι αποφάσεις µας να χαίρουν επαξίως του σεβασµού των Διοικουµένων και να µη τίθενται υπό ισχυρή και βάσιµη αµφισβήτηση. Στο σηµείου αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε την υπ αριθµόν πρωτ. Φ.32/288/108599/ /ΥΠΔΒΜΘ δίνεται η δυνατότητα 14

15 µας Νηπιαγωγούς, µετά από σύµφωνη γνώµη του Σχολικού Συµβούλου Προσχολικής Αγωγής, να δηµιουργήσουν ένα κοινό τµήµα, µέχρι τη λήξη του κλασσικού προγράµµατος, οπότε οι γονείς θα υποχρεούνται να παραλαµβάνουν τα παιδιά µας µας 12.30µ.µ καθόλη τη διάρκεια µας σχολικής χρονιάς, και να συνεχίσουν το ολοήµερο πρόγραµµα, όσοι µαθητές έχουν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό, ώστε µε τον τρόπο αυτό να µη διαταράσσεται η οµαλή λειτουργία των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων, και εν προκειµένου να λειτουργήσει ένα επιπλέον συγχωνευµένο τµήµα. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, λαµβανουµένης υπόψην και της κτιριακής υποδοµής και των εγκαταστάσεων του 6 ου Βιοκλιµατικού Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου, αλλά και του γεγονότος ότι τα µη κληρωθέντα-υπεράριθµα νήπια δεν συµπληρώνουν ούτε ένα τµήµα, ήτοι είναι σε σύνολο 17 τον αριθµό, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η εµµονή της Διοίκησης στην µη λειτουργία νέου τµήµατος νηπιαγωγείου, είναι τουλάχιστον ύποπτη αν όχι εσκεµµένη. Έτσι, µε την παρούσα µας ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΝΗΠΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ, ΗΤΟΙ ΣΤΟ 6 Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ. Πολύ περισσότερο, που κατόπιν της διενεργηθείσας ως άνω κλήρωσης, µας ανακοινώθηκε ότι τα µη κληρωθέντα-άτυχα τέκνα µας θα φοιτήσουν σε Νηπιαγωγεία που όχι µόνο όµορα δεν είναι αλλά η καθηµερινή µετάβαση και αποχώρηση από αυτά καθίσταται για όλους εµάς από δυσβάστακτη ως αδύνατη. Κανείς, Διοίκηση και γονείς, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι το νηπιαγωγείο, κλασσικό και ολοήµερο, αποτελεί έναν από µας πλέον σηµαντικούς θεσµούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µέσα από το οποίο «οι µικροί µαθητές προετοιµάζονται κατάλληλα τόσο µαθησιακά όσο και 15

16 ψυχοσωµατικά ενώ παράλληλα βρίσκουν ένα κατάλληλο και πρόσφορο περιβάλλον που τους επιτρέπει να αναπτύξουν µια σειρά δεξιότητες, αλλά και αν αφοµοιώσουν στάσεις και συµπεριφορές απαραίτητες για την ηλικίας τους, µε την απαραίτητη προς τούτο συνεργασία των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, µε γνώµονα το συµφέρον των µαθητών. Τα παιδιά µας θα πρέπει να µάθουν από την ευαίσθητη αυτή ηλικία και από το νηπιαγωγείο, που αποτελεί πλέον το θεµέλιο της εκπαίδευσής τους, ότι θα πρέπει να λειτουργούν πάντοτε µε πνεύµα δικαίου, ειλικρίνειας και νοµιµότητας. Κάθε συµπεριφορά µας, γονέων, διδασκάλων και φορέων της εκπαίδευσης αντίθετη προς το πνεύµα αυτό, διαµορφώνει τις συνειδήσεις και τις συµπεριφορές των τέκνων µας, κλονίζει τα θεµέλια της γνώσης και της εκπαίδευσής τους και µας καθιστά όλους υπεύθυνους και υπόλογους. ΕΠΕΙΔΗ, η παρούσα ένστασή µας, για όλους τους παραπάνω αναλυτικά αναφερόµενους λόγους είναι νόµιµη, εµπρόθεσµη, βάσιµη και αληθινή και απευθύνεται αρµοδίως, ΕΠΕΙΔΗ, οι κτιριακές συνθήκες στο 6 ο Βιοκλιµατικό Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου επιτρέπουν την λειτουργία επιπλέον τµήµατος. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και µε την ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 1. Τον επανέλεγχο όλων των δικαιολογητικών τόσο των κληρωθέντων όσο και των µη κληρωθέντων νηπίων, µε την προσκόµιση µισθωτηρίων συµβολαίων ή συµβολαίων (αγορά-γονική παροχή-αντιπαροχή κ.λ.π) απόκτησης της κατοικίας-οικογενειακής στέγης (όχι καταστήµατος ή έδρας). 2. Την λειτουργία περισσοτέρων τµηµάτων, ολοήµερου και κλασσικού, ή εναλλακτικά τη λειτουργία ενός µεικτού τµήµατος, κατά την ρητή 16

17 επιταγή του νόµου (παρ.9 άρθρου 7 Π.Δ 200/1998) και των σχετικών εγκυκλίων. 3. Όλως επικουρικώς, την µεταγραφή των νηπίων, που κατοικούν στα όρια των περιφερειών, σε πραγµατικά όµορα νηπιαγωγεία,, ήτοι στο 9 ο και 11 ο. Οι ενιστάµενοι Π. Φάληρο Η πληρεξουσία δικηγόρος 17

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Εισαγωγή Τα δικαιώµατα των ανηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 603/1982 ΦΕΚ 117 Τ.Α' 21-9-1982. Οργάνωση και λειτουργία των µονάδων ειδικής αγωγής.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 603/1982 ΦΕΚ 117 Τ.Α' 21-9-1982. Οργάνωση και λειτουργία των µονάδων ειδικής αγωγής. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 603/1982 ΦΕΚ 117 Τ.Α' 21-9-1982 Οργάνωση και λειτουργία των µονάδων ειδικής αγωγής. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Ιδιωτικό Ελληνογαλλικό Νηπιαγωγείο «Ελένη Κοκκώνη» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Σχολικό έτος 2014-2015 Γιάννη Ρίτσου 5, 17455 Άλιμος Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ. Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ. Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 13766 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γ. Παπανδρέου, σελ. 13735 3. Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους µαθητές µε αναπηρία και διαπιστωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και σχολείο

Οικογένεια και σχολείο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ανατροφή και επικοινωνία Αστική κατάσταση και οικογενειακή ενότητα ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόσβαση στην εκπαίδευση Λειτουργία σχολείων και ποιότητα εκπαίδευσης Σχολικό περιβάλλον και ανεκτικότητα Εκ των πραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα