ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011"

Transcript

1 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 08/02/2011

2 1. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΔΡΑΣΗΣ Η εκδήλωση είναι το εφάπαξ γεγονός «Διοργάνωση της κοπής βασιλόπιτας της ΕΛΕΤΑΕΝ για το 2011», η οποία διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, στις 21:00, στο Ξενοδοχείο KING GEORGE στην Πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα. Πλην των συνήθων η εκδήλωση σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει και την διάθεση δώρων από Δωροθέτες - Υποστηρικτές της ΕΛΕΤΑΕΝ. Η δράση «Υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος» που συνοδεύει την εκδήλωση ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 έγινε με τον ρητό στόχο της πλήρους αντιστάθμισης του συνόλου των σχετικών εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου, ώστε η εκδήλωση να καταστεί μία φιλική προς το κλίμα εκδήλωση. Συνεπώς παρακολουθήθηκαν και υπολογίστηκαν το σύνολο των εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου [ΕΑΘ] που συνόδευσαν την εκδήλωση, ήτοι από την έναρξη της δημιουργίας του σχεδίου της διοργάνωσής της μέχρι και το πραγματικό πέρας όλων των εργασιών και διαδικασιών που την αφορούσαν και μετά την πραγματοποίησή της. 1

3 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (OPERATIONAL BOUNDARY) Το πεδίο (scope) αποτίμησης του ανθρακικού αποτυπωματος λαμβανομένου υπόψιν του τεθέντος στόχου για την εκδήλωση περιέλαβε σύμφωνα με το πρότυπο ISO και τις τέσσερεις (4) κατηγορίες εκπομπών που σχετίζονται με την δυνατότητα της ΕΛΕΤΑΕΝ για την διαχείριση και των έλεγχο των εκπομπών ήτοι τις (i) (ii) (iii) (iv) άμεσες εκπομπές τις έμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την ενέργεια, τις λοιπές έμεσες εκπομπές και τις συνακόλουθες επηρεάζουσες (affected) εκπομπές. Α Αντίστοιχα σύμφωνα με το πλαίσιο του GHG protocol περιέλαβε τις εκπομπές που αφορούν και στα τρία πεδία (scopes) εκπομπών ήτοι τις εκπομπές των πεδίων 1, 2, και 3. 2

4 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ Το ανθρακικό αποτύπωμα υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολο των World Resources Institute / World Business Council for Sustainable Development, το GHG protocol, με εφαρμογή της άμεσης και συνολικής προσέγγισης και σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO Προκειμένου να επιτευχεί ο στόχος να καλυφθούν οι απαιτήσεις των προτύπων και να συμορφώνεται η αποτίμηση με αυτά, παρακολουθήθηκαν και υπολογίστηκαν οι εκπομπές όλων των σταδίων της εκδήλωσης, ήτοι: o Σχεδιασμός - Διοργάνωση Προετοιμασία o Υλοποίηση Λειτουργία o Ακροτελεύτιες Ενέργειες Που προκλήθηκαν από την ενεργοποίηση - δραστηριοποίηση όλων των Ενεργών Ομάδων που συνέπραξαν και συμμετείχαν στην Εκδήλωση, ήτοι o τους Οργανωτές o τους Προμηθευτές - Χορηγούς Δωροθέτες o τους Συμμετέχοντες Δοθέντος ότι τα πρότυπα αυτά δεν έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις εκδηλώσεις, [τέτοιο πρότυπο βρίσκεται τώρα υπό ανάπτυξη το ISO 21121: Sustainability in event management - ISO/PC 250] η ουσιώδης μέριμνα είναι η ολοκληρωμένη εφαρμογή της οριοθέτησης της εκδήλωσης, προκειμένου να είναι ουσιώδεις οι όποιοι πράσινοι ισχυρισμοί και να είναι συγκρίσιμα τα σχετικά ευρήματα. 3

5 Με την εφαρμογή αυτής της διεθνώς αποδεκτής μεθοδολογίας, το γενικό ενδιαφέρον για προσπάθειες μείωσης της επιβάρυνσης του Κλίματος και του Περιβάλλοντος που προκαλεί μία εκδήλωση, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει ένα σύστημα υπολογισμού / προσέγγισης και σχετικής ανάλυσης των πηγών των εκπομπών. Οι εκπομπές που εμπίπτουν στην λειτουργική οριοθέτηση ευθύνης του διοργανωτή, αφού υπολογίστηκαν βάσει του ανωτέρω πρωτοκόλλου, αντισταθμίστηκαν με εφαρμογή των διαδικασιών της μεθοδολογίας της Green Evolution CO2 Neutral Seal, που επιτρέπει πλήρη διαφάνεια στην διαδικασία της αντιστάθμισης. Το σήμα και η αντίστοιχη πιστοποίηση κατά CO2 Neutral Seal (www.co2neutralseal.com), βεβαιώνει και πιστοποιεί ότι ο κλιματικός και περιβαλλοντικός ισχυρισμός που διατυπώνεται είναι αληθής και ότι έχει επιτευχθεί με την εφαρμογή των πλέον διεθνώς αποδεκτών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών. Δηλαδή πιστοποιείται η βέλτιστη υπολογιστική μεθοδολογία των εκπομπών άνθρακα και η πραγματική αντιστάθμιση αυτών. 4

6 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Άμεσα Καταναλωθείσα Ενέργεια: Φωτισμός, Θέρμανση, Χρήση Οπτικο-Ακουστικών Μηχανημάτων και συναφή Έμμεσα Καταναλωθείσα Ενέργεια: Επικοινωνίες - Μετακινήσεις - Μεταφορές και συναφή Αναλώσιμα Είδη - Καταναλωθέντα Αγαθά Δώρα - Δείπνο κλπ Το Ανθρακικό Αποτύπωμα αντιστοιχεί στο σύνολο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου [ΕΑΘ] που δημιουργούνται άμεσα και έμμεσα από τις δραστηριότητες ενός ατόμου ή γενικότερα μίας κοινωνικής οντότητας, όπως πχ: στις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, στη λειτουργία ενός νοικοκυριού, ενός οργανισμού, μίας επιχείρησης, στην συνεισφορά οικονομικών κλάδων για τις εκπομπές αυτές, και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κάθε είδους όπως στην περίπτωσή μας η Κοπή Πίτας Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου υπολογισμού εκφράζονται σε ισοδύναμα γραμμάρια, κιλά ή τόνους διοξειδίου του άνθρακα [CO2e]. Ο μηδενισμός ή αντιστάθμιση αυτού του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται μέσω της αγοράς δικαιωμάτων άνθρακα που παράγονται από έργα απάλυνσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, από έργα προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος και ισοδυναμεί - συνιστά μία συμμετοχή στη χρηματοδότηση τέτοιων περιβαλλοντικά επωφελών έργων. Ο προσδιορισμός του ανθρακικού αποτυπώματος έγινε διά υπολογισμού μετρηθέντων στοιχείων, με εξαίρεση για ορισμένα εκ των δώρων για τα οποία ακολουθήθηκε ο προσεγγιστικός υπολογισμός. Για αυτή την τελευταία περίπτωση ελήφθη υπόψη το άνω όριο της προσέγγισης. 5

7 5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (EMISSION FACTORS) Όλες οι Εκπομπές των Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ) καθώς και οι εκπομπές των σχετικών πτήσεων εκτιμήθηκαν με την χρήση επικαιροποιημένων συντελεστών εκπομπών προερχόμενων από : IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change International Civil Aviation Organization (ICAO) Δημοσιοποιημένα στοιχεία της ΔΕΗ 2009 Στοιχεία των Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), UK και του Department of Climate Change (DCC) Australia Vehicle CO2 Emissions List in the Irish Market National factors published by government departments such as DEFRA (UK) and DCC(Australia) Δημοσιοποιημένα στοιχεία ερευνητικών εργασιών και επιχειρηματικών βιομηχανικών μελετών 6

8 6. ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ Δραστηριότητα Κοπή Πίτας 2011 Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ) Ημερομηνία Έναρξης 14/01/2011 Ημερομηνία Λήξης 14/01/2011 Τόπος King George Hotel, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα Πρωτόκολλο WRI / WBCSD Greenhouse Gas Protocol και ISO Επιμέρους Συνιστώσες Αίθουσα Εκδήλωσης 546 kg eq CO2 ( 5,46%) Catering 2184 kg eq CO2 (21,86%) Μετακινήσεις 1779 kg eq CO2 (17,80%) Δώρα 5359 kg eq CO2 (53,65%) Οργάνωση ΕΛΕΤΑΕΝ 122 kg eq CO2 ( 1,22%) Στολισμός Αίθουσας 0 kg eq CO2 ( 0,00%) ΣΥΝΟΛΟ 9.988,92 kg eq CO2 Εκπομπές ανά Άτομο 36,32 kg eq CO2 7

9 7. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ 2010 Με σκοπό την ολοκλήρωση της μεθοδολογίας μέτρησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κατά CO2 NEUTRAL SEAL του ανθρακικού αποτυπώματος της εκδήλωσης ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ, πραγματοποιήθηκε συσχέτιση των ευρημάτων με τα αντίστοιχα της περσινής εκδήλωσης της ΕΛΕΤΑΕΝ. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι τα παρακάτω : Διαφοροποιήσεις Δεδομένων o Αύξηση συμμετεχόντων / ατόμων : από 250 (2010) σε 275 (2011) o Διαφοροποίηση της αίθουσας εκδήλωσης : από τα Βόρεια Προάστια (2010) στο Κέντρο (2011) o Από Εξωτερικό Catering (2010) σε Εσωτερικό Catering (2011) του ξενοδοχείου Αποτελέσματα Υπολογισμών για το 2011 Εκπομπές ανά άτομο : 36,3 kg CO2/ατομο Εκπομπές μετακίνησης ανά άτομο : 6,5 kg CO2/ατομο Εκπομπές αίθουσας + catering / ατομο : 9,9 kg CO2/ατομο Σύγκριση Υπολογισμών μεταξύ 2011 & 2010 Μείωση απόλυτων εκπομπών για το 2011 : 14.4% Μείωση εκπομπών ανά συμμετέχοντα για το 2011 : 22.2% Μείωση εκπομπών αίθουσας & catering για το 2011 : 10,9% Μείωση εκπομπών μετακίνησης συμμετεχόντων για το 2011 : 33,4% 8

10 8. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ Το Ανθρακικό αποτύπωμα που υπολογίσθηκε αντισταθμίστηκε πλήρως μέσω αντίστοιχης ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπής (10 t CO2 eq), τα οποία προέρχονται από την λειτουργία του Έργου ΑΠΕ - Αιολικού Πάρκου The Prony & Kafeate wind farms στην Νέα Καλυδωνία, με κωδικό 344. Τα δικαιώματα αυτά επαληθεύονται βάσει του πρότυπου GOLD STANDARD και η προμήθεια έγινε από την εταιρία South Pole Carbon Management (SP ). 9

11 Το πιστοποιητικό της αντιστάθμισης κατά CO2 NEUTRAL SEAL δίνεται παρακάτω : Με εκτίμηση, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Καραμπάσης, D. Phil., (OXON) 10

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Εισαγωγή Η Green Evolution προτείνει μια υπηρεσία για όλες τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες τροφίμων που θέλουν να καινοτομίσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Ενότητα A1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση Υπό την Αιγίδα Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ENVIRONMENTAL ΑWARDS

ιοργάνωση Υπό την Αιγίδα Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ENVIRONMENTAL ΑWARDS ιοργάνωση Υπό την Αιγίδα Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 2014 ENVIRONMENTAL ΑWARDS 2 editorial Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και βασικό πυλώνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 2014 Δήμος Δοξάτου Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου 1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 2009 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΟΔΗΓΙΕΣ G3 GRI 1.1 Δήλωση του ανώτατου ιεραρχικά υπεύθυνου λήψης αποφάσεων της εταιρείας (π.χ. Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου ή ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

υγιεινή ασφάλεια περιβάλλον

υγιεινή ασφάλεια περιβάλλον υγιεινή ασφάλεια π ρ περιβάλλον βιώσιµη ανάπτυξη & Αγαπητοί συνάδελφοι, Με την έκδοση του πρώτου ενημερωτικού δελτίου Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα θέλαμε να εγκαινιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου... 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος του ΚΑΠΕ στις πρόσφατες εξελίξεις... Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου.............................................. 3 1.2 Παρουσίαση του Κέντρου............................................... 4 1.3 Ο στρατηγικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Με Ευθύνη για το Περιβάλλον

Με Ευθύνη για το Περιβάλλον Το περίπτερο της Εθνικής Τράπεζας στην έκθεση Ecotec 2011 Με Ευθύνη για το Περιβάλλον Σεβασμός προς το Περιβάλλον «Η Τράπεζα και ο Όμιλος πιστεύει ότι η ευθύνη προς το Περιβάλλον και η εφαρμογή της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Τράπεζα Πειραιώς: Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση», Αθήνα, 2009 Ομάδα Εργασίας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δράμας. Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Drama, Greece

Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δράμας. Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Drama, Greece Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δράμας Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Drama, Greece Δήμος Δράμας Δεκέμβριος 2013 Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δράμας Πρόλογος Το

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα