ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

2 I. Προφίλ Ομίλου II. Οικονομικά Στοιχεία III. Παρουσίαση τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης IV. Παραδείγματα κατοχυρώσεων V. Παράρτημα

3 Αποποίηση Ευθύνης Αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί από την ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΑΛΟΥΜΥΛ) για χρήση κατά τις εταιρικές παρουσιάσεις. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση αυτή δεν έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητηαρχή. Καμία θέση ή πεποίθηση ή γνώμη που εκφέρεται, δεν πρέπει να στηρίζεται στην αμεροληψία, ακρίβεια, πληρότητα ή ορθότητα της πληροφορίας ή γνώμης που περιέχεται στο έγγραφο αυτό. Η ΑΛΟΥΜΥΛ, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρίες, σύμβουλοι ή εκπρόσωποί τους, δεν έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη (εξ αμελείας ή διαφορετικά) για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται ή σχετίζεται με τη χρήση αυτού του εγγράφου ή του περιεχομένου αυτού. Το έγγραφο αυτό δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή οποιονδήποτε μετοχών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και δεν αποτελούν ιστορικά δεδομένα είναι δηλώσεις που περιέχουν μελλοντικές εκτιμήσεις και προβλέψεις και μπορούν νααναγνωριστούνλόγω της χρήσης εκφράσεων όπως «πιστεύει», «αναμένεται», «ίσως», «θα», «εκτιμά», «προσδοκεί» ή αρνητικές εκφράσεις αυτών, ή παραπλήσιων εκφράσεων, ή παρεμφερούς ορολογίας, ή συζητήσεων συσχετιζομένων με στρατηγική που εμπεριέχει ρίσκο ή αβεβαιότητα. Τέτοιες μελλοντικές προβλέψεις, όπως οι δηλώσεις αναφορικά με την ικανότητα της ΑΛΟΥΜΥΛ για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων, για επέκταση σε νέες αγορές, για μείωση κόστους συμπεριλαμβανομένου του κόστους εργασίας, ή αναφορικά με την επίδραση της νομοθεσίας, ή αναφορικά με τις αλλαγές στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες, με προσφυγές σε δικαστήρια, με τα αναμενόμενα μελλοντικά έσοδα, με τους χρηματοοικονομικούς πόρους, με τη χρήση κεφαλαίων και κάθε άλλη δήλωση που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο και αφορά θέματα που δεν αποτελούν ιστορικά στοιχεία είναι πρόβλεψη. Καμίαεγγύησηδενμπορείναδοθείότιτααναμενόμενααποτελέσματαθα επιτευχθούν. Τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από τις διατυπωθείσες εκτιμήσεις, λόγω συνθηκών αβεβαιότητας που αντιμετωπίζει η ΑΛΟΥΜΥΛ και ο Όμιλος από διάφορες αιτίες. Ενδεικτικώς αναφέρεται ο αυξημένος ανταγωνισμός από άλλους προμηθευτές προφίλ αλουμινίου, οι διεθνείς τιμές του αλουμινίου, οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και οι δικαστικές εξελίξεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διαφοροποίηση των πραγματικών γεγονότων από τα προβλεπόμενα. 3

4 I. Προφίλ Ομίλου

5 Το Μεγαλύτερο Συγκρότημα Παραγωγής Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου στη NA Ευρώπη Κορυφαία, διεθνώς πιστοποιημένα προϊόντα Μεγάλη παραγωγική βάση Διεθνής προσανατολισμός Ευρύ δίκτυο πωλήσεων 26 θυγατρικές, 20 εκτός Ελλάδας σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. 14 εργοστάσια: 4 πόλεις στην Ελλάδα & σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. Δίκτυα πωλήσεων που καλύπτουν 45 αγορές σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή & Η.Π.Α. Περιλήφθηκε 8 φορές στη λίστα του GrowthPlus Europe s 500 για τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Η μητρική ιδρύθηκε το 1988 και από το 1998 είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. Απασχολεί πάνω από εργαζόμενους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 5

6 Το Μεγαλύτερο Συγκρότημα Παραγωγής Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου στη NA Ευρώπη Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΟΥΜΥΛ παράγει: Ολοκληρωμένα Συστήματα Αλουμινίου, για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, σχεδιασμένα, εξελιγμένα και δοκιμασμένα από το Τμήμα R&D της εταιρίας, πιστοποιημένα για κορυφαία ποιότητα απόταεγκυρότεραδιεθνήινστιτούτασεευρώπη& Η.Π.Α. (IFT Rosenheim, ISO, A.A.M.A. κ.α.) Βιομηχανικά Προφίλ Σύνθετα Φύλλα Αλουμινίου (J-Bond) Πολυκαρβονικά Φύλλα (Special Plastic material) Συστήματα Αυτοματισμών Interiors (θύρες ασφαλείας, εσωτερικές θύρες, κ.α.) Συμπληρωματικά προϊόντα & εξαρτήματα αλουμινίου και πλαστικού 6

7 Το Μεγαλύτερο Συγκρότημα Παραγωγής Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου στη NA Ευρώπη Κορυφαία, διεθνώς πιστοποιημένα προϊόντα Μεγάλη παραγωγική βάση Διεθνής προσανατολισμός Ευρύ δίκτυο πωλήσεων Μάιος: Ίδρυση ΑΛΟΥΜΥΛ από την οικογένεια Μυλωνά. 1990: 1 η γραμμή διέλασης αλουμινίου τόνων. 1993: 1 ο οριζόντιο βαφείο - Επέκταση με θυγατρικές στην Ελλάδα. 1996: 2 η γραμμή διέλασης αλουμινίου τόνων - Συνεργασία με την Porsche Design και νέο χυτήριο. 1997: 1 ο κάθετο βαφείο τόνων - Θυγατρικές σε Βαλκάνια, Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη. 1998: Εισαγωγή στο Χ.Α., άντληση 7,33 εκ. με δημόσια εγγραφή. 2000: ΑΜ Κεφ. - Χ.Α. 29,3 εκ.. Εξαγορά εργοστασίου διέλασης αλουμινίου στην Ξάνθη. Νέες θυγατρικές σε Γερμανία, Μολδαβία, Σκόπια, Κύπρο & Αίγυπτο. Έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου διέλασης αλουμινίου στην Κομοτηνή. 2001: Εγκαταστάσεις Logistics τ.μ. Δύο νέα οριζόντια βαφεία τόνων. Νέες θυγατρικές σε Κεντρική & Δυτική Ευρώπη. Νέο βαφείο στο Βουκουρέστι. Νέα κτίρια και οριζόντιο βαφείο στην Ξάνθη. Ολοκλήρωση επένδυσης παραγωγής αυτόματων θυρών ανελκυστήρων στις Σέρρες. 7

8 Το Μεγαλύτερο Συγκρότημα Παραγωγής Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου στη NA Ευρώπη : Κορυφαία, διεθνώς πιστοποιημένα προϊόντα Μεγάλη παραγωγική βάση Διεθνής προσανατολισμός Ευρύ δίκτυο πωλήσεων Νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου στο Κιλκίς. Νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου στην Ξάνθη. Νέο εργοστάσιο παραγωγής σύνθετων πάνελ αλουμινίου στο Κιλκίς. Νέο εργοστάσιο παραγωγής πολυκαρβονικών φύλλων στο Κιλκίς. Νέοι χώροι εκπαίδευσης & showrooms τ.μ. σε Αθήνα & Θεσ/κη. 2004: Εξαγορά καθετοποιημένου εργοστασίου παραγωγής προφίλ αλουμινίου στη Βοσνία (ALPRO) 1,35. Υπεραξία 3.1εκ : Ολοκλήρωση επενδύσεων. Νέο συγκρότημα για παραγωγή και βαφή προφίλ αλουμινίου στην Αλβανία. Νέο συγκρότημα για παραγωγή και βαφή προφίλ αλουμινίου στη Σερβία. Νέες γραμμές παραγωγής προφίλ αλουμινίου σε Ξάνθη και Κομοτηνή. Νέα γραμμή παραγωγής προφίλ αλουμινίου στο Κιλκίς. Επέκταση & εκσυγχρονισμός του χυτηρίου στο Κιλκίς: > τόνους. Νέες γραμμές παραγωγής θερμομονωτικών προφίλ (Κιλκίς). Ολοκλήρωση του νέου οργανωτικού σχήματος του Ομίλου. Ολοκλήρωση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ομίλου (Data Room, E-commerce, CRM, Call Center). On-line technical support, IP Telephony, ERP (Oracle suite, live από 1/1/2005). Νέα γραμμή ανοδίωσης στο Κιλκίς. 8

9 Στρατηγικοί Στόχοι Κορυφαία, διεθνώς πιστοποιημένα προϊόντα Μεγάλη παραγωγική βάση Διεθνής προσανατολισμός Ευρύ δίκτυο πωλήσεων Α. Στην Ελληνική Αγορά: Στη διατήρηση της ηγετικής θέσης και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς. Έμφαση σε: Παροχή υπηρεσιών για μεγάλα projects Αυτόματες πόρτες και θαλάμους ασανσέρ Παραγωγή ειδικών, high-end προφίλ, νέων συμπληρωματικών προϊόντων & εξαρτημάτων (ηλιακή προστασία, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας κ.α.) Β. Στις διεθνείς αγορές: Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών για μεγάλα projects Εγκατάσταση στην περιοχή του Κόλπου, σε Ρωσία & Η.Π.Α. Δημιουργία νέων προϊόντων για βιομηχανικές εφαρμογές και για φωτοβολταϊκά συστήματα, με σκοπό τη δυναμική αύξηση των πωλήσεων στη Δυτική Ευρώπη 9

10 Ανάλυση SWOT STRENGTHS - ΔΥΝΑΜΕΙΣ Καινοτόμα & πρωτοποριακά προϊόντα Ισχυρές παραγωγικές εγκαταστάσεις Διεθνής προσανατολισμός Ευρύτατο δίκτυο διανομής Ισχυρές συνεργασίες με ξένους οίκους Έμπειρο Management, ισχυρό R&D, ισχυρό Engineering Support THREATS - ΑΠΕΙΛΕΣ Πλαστικά Προϊόντα (Ελλάδα) Χώρες φθηνού εργατικού κόστους Τιμές αλουμινίου LME WEAKNESSES - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Ραγδαία εξάπλωση Διαρκείς προσαρμογές OPPORTUNITIES - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Νέες αγορές: Χώρες του Κόλπου, Του Ευξείνου Πόντου, Ρωσία & ΗΠΑ Νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με υψηλές προδιαγραφές και εξοικονόμηση ενέργειας Νέα σειρά αρχιτεκτονικού προφίλ Maximum 10

11 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Ποιότητα (Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης & Σύστημα Διαρκούς Βελτίωσης): Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά : ISO 9001:2000 Πιστοποίηση προμηθευτή ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών (τελικό στάδιο) : TS/ISO Πιστοποίηση συστημάτων αλουμινίου με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές και αμερικανικές προδιαγραφές: 2. Περιβάλλον: 3. Κοινωνία: Πρότυπα IFT Rosenheim & ΑΑΜΑ New York Πιστοποίηση ποιότητας βαφής : QUALICOAT (Ελβετία) GSB (Γερμανία) RAL (Γερμανία) ISO Περιβαλλοντική Διαχείριση Υπερσύγχρονη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αποβλήτων Οικολογικές βαφές (άνευ TGIC) ISO 18001: Πρότυπο ασφάλειας και υγιεινής προσωπικού Ελάχιστα Εργατικά Ατυχήματα (Ελαφρά Πολύ Ελαφρά) Ισχυρό Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς Μέλος του Δικτύου ΕΚΕ 11

12 II. Οικονομικά Στοιχεία

13 Ισχυρή Διεθνής Παρουσία Πωλήσεις ανά Περιοχή Βαλκάνια 34% Ελλάδα 41% Δ. Ευρώπη 12% Κύπρος & λοιπές χώρες 2% Κεν. & Αν. Ευρώπη 11% Πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντων Ειδικά Προφίλ 25% Πολυκ/νικά Προφίλ Επεξεργασμένα 51% 2% J-Bond 1% Εμπορ. & Βιομ. Δραστ. 21% 13

14 14

15 Παραγωγική δραστηριότητα προφίλ (σε τόνους) - Συνολική Ανάπτυξη Ομίλου Παραγωγή ομίλου (σε τόνους) Unit % change > Ε ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ μ 2 36,7% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ μ 2 48,6% ΔΙΕΛΑΣΗ τόνοι 76,7% ΒΑΦΕΙΑ τόνοι 38% ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ τόνοι 139,5% ΧΥΤΗΡΙΑ τόνοι 55,6% COMPOSITE PANELS J-BOND μ 2 ΑΝΟΔΙΩΣΗ τόνοι ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ μ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ μ 2 80% άνοδος παραγωγής

16 Ανάπτυξη Πωλήσεων Διεθνής Προσανατολισμός Διαρκής ανάπτυξη πωλήσεων για 78 συνεχόμενα τρίμηνα (Μάιος 1988 ) Πωλήσεις Ομίλου ( εκ.) CAGR : 23% >20% >15% Πωλήσεις σε 4 ηπείρους με ευρύτατο δίκτυο 100 Οι διεθνείς πωλήσεις >70% 50 του συνόλου το % 60% 50% Ε 2008 Ε 68% Πωλήσεις Ελλάδας % Διεθνείς Πωλήσεις % 63% 54% 55% 59% 50% 49% 40% 30% 20% 10% 0% E 2008 E 16

17 Αποτελέσματα 6μήνου (1Η) 2007 Ισχυρή ανάπτυξη Ικανοποιητικά περιθώρια Εκτιμώμενα αποτ/τα 2007 ξεπερνούν αρχικές προβλέψεις Όμιλος: Πωλήσεις: + 25,5% -> 138 εκ. (από 110 εκ. 1Η06) Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA): + 10%, -> 21,6 εκ. (από 19,7 εκ. 1Η06) Κέρδη προ φόρων: + 22,3%, -> 9,5 εκ. (από 7,75εκ. 1Η06) Κέρδη μετά φόρων & Δικ. Μειοψ/φίας: + 15,4%, -> 4,9 εκ. (από 4,2εκ. 1Η06) Επενδύσεις: 11 εκ. Δεύτερο εξάμηνο παραδοσιακά ισχυρότερο του πρώτου Περιθώρια: Λειτουργικά Έξοδα: 14,7% Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA): 15,7% Κέρδη προ φόρων: 7% Κέρδη μετά φόρων & Δικ. Μειοψ/φίας :3,5% 17

18 ΙΙΙ. Παρουσίαση τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης

19

20 Πυραμίδα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Όραμα Στρατηγική Portfolio Management Εισαγωγή στην Αγορά Project Project/Product Brief Διαδικασία Ανάπτυξης Προϊόντων,, Project Management, Ανασκοπήσεις ΟΡΑΜΑ -Τι θέλω να Αναπτύξω? - Προς τα πού θα πάει η Ανάπτυξη της Εταιρίας? -Θα έμπλουτίσει Υφιστάμενα Προίόντα? - Θα εισάγει νέα της ίδιας φιλοσοφίας? - Θα εισάγει άλλα άσχετα με τον χώρο της? Στρατηγική - Επένδυση αύξησης παραγωγικότας -Επένδυση Αύξησης Μεριδίου Αγοράς -Επένδυση σε άλλο προϊόν Βάση Ιδεών -Ιδέες διεύρυνσης-εμπλουτισμού προϊόντων -Ιδέες Νέων προϊόντων σχετικών του χώρου -Ιδέες Νέων προϊόντων άσχετων του χώρου -Ιδέες παραγωγής μαζικά εμπορευόμενων προϊόντων Έρευνα Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Επαλήθευση Σχεδιασμού Ενέργειες Εισαγωγής στην Αγορά

21 Αντικείμενο Τμήματος R &D Έρευνα χρήσηςαλουμινίου σε αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Σχεδιασμός & ανάπτυξη νέων σειρών αλουμινίου Εξέλιξη υφισταμένων σειρών Πειραματική εφαρμογή κάθε επινοήσεως. Κατοχύρωση - πιστοποίηση - δημιουργία καταλόγων & εγχειριδίων.

22 Πως προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης νέου Προϊόντος? % επίδραση αλλαγές στις ανάγκες του πελάτη αλλαγές στην τεχνολογία νέες γεωγραφικές αγορές αλλαγές στην νομοθεσία

23 Από πού προέρχονται οι Ιδέες? Διαχείριση των Ιδεών ειδικοί 11% Στελέχη 29% R&D 9% ανταγωνιστές 5% Πελάτες, προμηθευτές, έρευνα αγοράς 46% Διαδικασία συλλογής προτάσεων για νέα προϊόντα ή βελτιώσεις προϊόντων Συλλέγονται από το R&D Οι προτάσεις γίνονται από οποιοδήποτε τμήμα της εταιρείας Δημιουργείται Λίστα Ιδεών Αξιολογούνται από την Επιτροπή προϊόντων Επιλέγονται κάποιες ιδέες προς ανάπτυξη

24 Πώς αξιολογούνται οι προτάσεις? Συμβούλιο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Προϊόντων Ποιοι Συμμετέχουν; Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Διεύθυνση Πωλήσεων Διεύθυνση Marketing Διεύθυνση Παραγωγής R&D Προγραμματισμένες μηνιαίες συναντήσεις Γίνεται με τηλεδιάσκεψη Συγκεκριμένη AGENDA Λαμβάνονται αποφάσεις σχετικές με τα προϊόντα Κοινοποιούνται τα πρακτικά με τις αποφάσεις Προγραμματίζονται οι επόμενες ενέργειες

25 Διατμηματικές Ομάδες R&D πωλήσεις marketing κοστολόγηση I T Customer service Ομάδα παραγωγή Logistics Engineering Project leader project R&D Marketing Οικονομική ενέργειες χρόνος

26 Ανάλυση Ρίσκου απώλειες PDS (Product Design Specification) απόφαση Έρευνα Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Κερδοφορία χρόνος

27 Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων (concepts) Λεπτομερής καθορισμός ιδανικού προϊόντος (PDS) Παρουσίαση concepts Ανάπτυξη concepts και παρουσίαση τους σε πελάτες-κλειδιά Επιλογή ενός concept το οποίο θα οδηγήσει στο νέο προϊόν

28 Σχεδιαστική ολοκλήρωση προϊόντος Χρονοδιάγραμμα project (Διάγραμμα Gantt) (DFMA) Σχεδιασμός προϊόντος Λεπτομερή σχέδια (2D, 3D, τομές, συνεργασίες) που περιγράφουν επαρκώς το προϊόν Design for manufacturing and assembly Δημιουργία φακέλου για Δ.Ε., Π.Υ.Χ., βιομηχανικό σχέδιο Κατασκευάζουμε rapid prototype - διεξάγουμε δοκιμές Η ανάλυση της αγοράς και η επικοινωνία με τους πελάτες συνεχίζεται καθώς το προϊόν παίρνει μορφή με λεπτομερή σχέδια Καθορίζουμε πιθανούς προμηθευτές Ζητάμε από αυτούς προσφορά για τον υλικά & εξοπλισμό Κατοχυρώσεις των νέων προιόντων Καθορίστε τις απαιτήσεις παραγωγής και εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνονται στον αναμενόμενο όγκο παραγωγής Αναλυτική Κοστολόγηση

29 Πρωτότυπο Προϊόν-Επαλήθευση Σχεδιασμού Παραγγελία εξαρτημάτων/ μητρών διέλασης κ.λ.π. Δοκιμαστική περιορισμένη πιλοτική παραγωγή Κατασκευή πρωτότυπου προϊόντος Δοκιμή αγοράς / πώλησης / χρήσης από λίγους πελάτες σε περιορισμένη περιοχή Εκτενείς δοκιμές εργαστηρίου για υδατοστεγανότητα, αεροστεγανότητα, αντοχή κ.λ.π. Test Test σε σε πραγματικές πραγματικές συνθήκες συνθήκες

30 Ενέργειες για την Εισαγωγή στην Αγορά Τεχνικοί Κατάλογοι κ.λ.π. Επίπεδο υποστήριξης μετά την αγορά συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, τεχνικής υποστήριξης και κόστους.- χρήση CRM Διαφημιστικά έντυπα Εναρξη παραγωγής- Αποθέματα έναρξης Πιστοποιήσεις των νέων προιόντων σε διεθνή Ινστιτούτα Feedback από τους πελάτες

31 OBI ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΔΕ Αριθμός κατάθεσης Δ.Ε Περιγραφή Κρυφός μεντεσές για παράθυρα και παντζούρια Εξάρτημα στεγανοποίησης 2 στελεχών για συρόμενα κουφώματα θερμομονωτικό σύστημα παραθύρων μη εμφανούς κινητού πλαισίου Εξάρτημα στεγανοποίησης για συρόμενα κουφώματα Γωνία σύνδεσης διατομών αλουμινίου Εξάρτημα για προφίλ αλουμινίου Συρόμενα ανοιγόμενη οροφή για κτίρια Προφίλ ασφάλισης υαλοπίνακα για πόρτες, παράθυρα, αίθρια ή υαλοπέτασματα και μέθοδος για αυτό ΠΥΧ Αριθμός κατάθεσης/πιστοποιητικού Περιγραφή Στροφέας Ασφαλείας Περσίδων Μεντεσέδες (μασκουλα) γιαπαντζούριααλουμινίου Μεταλλική γωνία στήριξης και σύνδεσης πλαισίων διατομών αλουμινίου Μηχανισμός ομαλής κυλίσεως συρόμενης πόρτας-παραθύρου αλουμινίου Ελαστικό παρέμβυσμα στεγάνωσης ανοιγομένων θυρών-παραθύρων Οδηγός ολισθήσεως μηχανισμού κυλίσεως συρομένων κουφωμάτων Σύστημα στηρίξεως διαχωριστικών πετασμάτων εσωτερικών χώρων Βιομηχανικά σχέδια 1351 βιομηχανικά σχέδια που αφορούν 47 ομάδες προφίλ

32 Εξάρτημα στεγανοποίησης για συρόμενα κουφώματα. Εξάρτημα στεγανοποίησης για συρόμενα κουφώματα και ειδικότερα για εκείνα, των οποίων, τα επιμέρους προφίλ που τα συνθέτουν σχηματίζοντας πλαίσιο, είναι κομμένα σε γωνία 90 μοιρών (σόκορη κοπή).το εξάρτημα έχει υποδοχές(5) για βουρτσάκια ή ελαστικό (8) σε τέτοια θέση ώστε να εξασφαλίζεται περιμετρικά του κουφώματος η στεγανοποίηση, ακόμα και αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγο της ασυνέχειας της γεωμετρίας των διατομών των προφίλ (1), (2) που αποτελούν το κούφωμα.

33 Εξάρτημα για προφίλ αλουμινίου Η εφεύρεσή μας αναφέρεται σε εξάρτημα (τάπα) που εφαρμόζεται σε εκείνο το προφίλ αλουμινίου που σα σκοπό έχει την αγκίστρωση τω επάλληλων φύλλων ενός συρόμενου συστήματος κουφωμάτων. Το εξάρτημά φέρει υποδοχές (1) και (8) για βουρτσάκια έτσι επιτυγχάνεται στεγάνωση σε δύο σημεία, μεταξύ των επάλληλων φύλλων (15) λόγω των βουρτσών (10) και μεταξύ εξαρτήματος και οδηγού (14) της κάσας λόγω των βουρτσών (9). Τα βουρτσάκια (9) στο κάτω μέρος σκουπίζουν κατά την κίνηση του φύλλου τους οδηγούς και απομακρύνουν έτσι τυχόν ξένα σωματίδια. Το εξάρτημα φέρει εγκοπή (2) και τρύπα (3) για πλαϊνή και εμπρόσθια στερέωση του με βίδες επί του προφίλ αλουμινίου και επιπλέον πώματος (6) για κάλυψη της εμπρόσθιας βίδας. Η διαμόρφωση και οι διαστάσεις του εξαρτήματος είναι τέτοιες που καθιστούν πιο δύσκολη την παραβίαση του συρόμενου συστήματος κουφωμάτων και τέλος το συνεργαζόμενο με αυτό προφίλ αλουμινίου λόγω ακριβώς αυτής της διαμόρφωσης χρειάζεται μόνο ίσια κοπή

34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1. Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Εγνατία, 1, Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ , Ελλάδα. Τηλ: ; Fax: ; 2. Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, Τ. Κ , Ελλάδα. Τηλ: ; Fax: ; Υπεύθυνοι παρουσίασης: 1. Απόστολος Παπαδόπουλος - Αλμέιδα Επικεφαλής Χρηματιστηριακών θεμάτων και Ανάλυσης Ομίλου κινητό Ιωάννης Τσολάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έρευνας & Ανάπτυξης κινητό Μαρίνα Μαρία Βασιλειάδου, Νομικός Σύμβουλος Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κινητό

35 V. Παράρτημα

36 Durrat Al Bahrain A cornerstone of glory for the Hellenic Extrusion Sector 36

37 JORDAN, ZARA SHOPPING CENTER M6, M11000, M10800 SPAIN, BANK OF JAEN, M4, M11000 TURKEY, HOTEL ROYAL WINGS GREECE, ALUMIL BUILDING, M5 37

38 GREECE, ALPHA BANK, M4 ROMANIA, CONEL ELECTRIC COMPANY ALUMIL BOND SPAIN, HOTEL BARCELONA M4, M9300, M3 CYPRUS, ELECTRIC COMPANY BUILDING, M4, M

39 BULGARIA HOTEL "JERAVI, M4 GREECE MINISTRY OF DEVELOPMENT, M3 SERBIA SHOPPING CENTER, M3T 39

40 GREECE, GRECOTEL KING GEORGE M23000, M300 GREECE, PRODUCTION UNIT OF DAIRY PRODUCTS, M5600 GREECE, NOKIA BUILDING, M4 BULGARIA, HOTEL KEMPINSKI RESORT M

41 ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES GREECE PEACE & FRIENDSHIP STADIUM M940, M9400 ROWING STADIUM, M6, M11000 OFFICE BUILDING, M15000 KARAISKAKIS FOOTBALL STADIUM, FIRE PROTECTION DOORS 41

42 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Ιωάννης Τσολάκης Μαρίνα Μαρία Βασιλειάδου Building Excellence Every Day

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ. Απρίλιος 2008

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ. Απρίλιος 2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ Απρίλιος 2008 I. Προφίλ Ομίλου II. Οικονομικό & Επενδυτικό Πρόγραμμα III. Χρηματιστήριο Αθηνών & Εταιρική Διακυβέρνηση IV. Υποκλάδος Διέλασης Αλουμινίου V. Παράρτημα Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 5 Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ... 7 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου... 10 Ο Όμιλος ΕΤΕΜ... 13 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 8 5. Αποστολή 8 6. Οι αξίες μας 8 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 11 8. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11.

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11. Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4 Όραμα 11 5 Αποστολή 11 6 Οι αξίες μας 11 7 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8 Προϊόντα 15 9

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων

Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. Πηνελόπη Βογιατζή Επόπτης: Καθηγητής Μαυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Product portfolio ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Έργα ΕΤΕΜ:... ΕΛΛΑ Α: 1. Athens Metro Mall 2. Βιοιατρική ιαγνωστικό Κέντρο 3. Εµπορική Τράπεζα 4.

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11045/06/Β/86/10 Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2012. Σχεδιάζοντας το μέλλον

Frigoglass Ετήσια Έκθεση 2012. Σχεδιάζοντας το μέλλον Σχεδιάζοντας το μέλλον Περιεχόμενα Frigoglass 5 Επιστολή Προέδρου 6 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Βασικά οικονομικά μεγέθη 8 Παγκόσμια παρουσία 10 Σχεδιάζοντας το μέλλον 13 Κυρίαρχες τάσεις 14 Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα