Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

2 I. Προφίλ Οµίλου II. Οικονοµικά Στοιχεία III. Παρουσίαση τµήµατος Έρευνας & Ανάπτυξης IV. Παραδείγµατα κατοχυρώσεων V. Παράρτηµα

3 Αποποίηση Ευθύνης Αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί από την ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΑΛΟΥΜΥΛ) για χρήση κατά τις εταιρικές παρουσιάσεις. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση αυτή δεν έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητη αρχή. Καµίαθέσηήπεποίθησηήγνώµηπουεκφέρεται, δενπρέπειναστηρίζεταιστηναµεροληψία, ακρίβεια, πληρότητα ή ορθότητα της πληροφορίας ή γνώµης που περιέχεται στο έγγραφο αυτό. Η ΑΛΟΥΜΥΛ, οι θυγατρικές και οι συνδεδεµένες εταιρίες, σύµβουλοι ή εκπρόσωποί τους, δεν έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη (εξ αµελείας ή διαφορετικά) για οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται ή σχετίζεται µε τη χρήση αυτού του εγγράφου ή του περιεχοµένου αυτού. Τοέγγραφοαυτόδεναποτελείπροσφοράήπρόσκλησηγιααγοράήεγγραφήοποιονδήποτεµετοχών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και δεν αποτελούν ιστορικά δεδοµένα είναι δηλώσεις που περιέχουν µελλοντικές εκτιµήσεις και προβλέψεις και µπορούν να αναγνωριστούν λόγω της χρήσης εκφράσεων όπως «πιστεύει», «αναµένεται», «ίσως», «θα», «εκτιµά», «προσδοκεί» ή αρνητικές εκφράσεις αυτών, ή παραπλήσιων εκφράσεων, ή παρεµφερούς ορολογίας, ή συζητήσεων συσχετιζοµένων µε στρατηγική που εµπεριέχει ρίσκο ή αβεβαιότητα. Τέτοιες µελλοντικές προβλέψεις, όπως οι δηλώσεις αναφορικά µε την ικανότητα της ΑΛΟΥΜΥΛ για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων, για επέκταση σε νέες αγορές, για µείωση κόστους συµπεριλαµβανοµένου του κόστους εργασίας, ή αναφορικά µε την επίδραση της νοµοθεσίας, ή αναφορικά µε τις αλλαγές στις γενικότερες οικονοµικές συνθήκες, µε προσφυγές σε δικαστήρια, µε τα αναµενόµενα µελλοντικά έσοδα, µε τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους, µε τη χρήση κεφαλαίων και κάθε άλλη δήλωση που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο και αφορά θέµατα που δεν αποτελούν ιστορικά στοιχεία είναι πρόβλεψη. Καµία εγγύηση δεν µπορεί να δοθεί ότι τα αναµενόµενα αποτελέσµατα θα επιτευχθούν. Τα πραγµατικά γεγονότα ή αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από τις διατυπωθείσες εκτιµήσεις, λόγω συνθηκών αβεβαιότητας που αντιµετωπίζει η ΑΛΟΥΜΥΛ και ο Όµιλος από διάφορες αιτίες. Ενδεικτικώς αναφέρεται ο αυξηµένος ανταγωνισµός από άλλους προµηθευτές προφίλ αλουµινίου, οι διεθνείς τιµές του αλουµινίου, οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και οι δικαστικές εξελίξεις που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διαφοροποίηση των πραγµατικών γεγονότων από τα προβλεπόµενα. 3

4 I. Προφίλ Οµίλου

5 Το Μεγαλύτερο Συγκρότηµα Παραγωγής Προϊόντων ιέλασης Αλουµινίου στη NA Ευρώπη Κορυφαία, διεθνώς πιστοποιηµένα προϊόντα Μεγάλη παραγωγική βάση ιεθνής προσανατολισµός Ευρύ δίκτυο πωλήσεων 26 θυγατρικές, 20 εκτός Ελλάδας σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. 14 εργοστάσια: 4 πόλειςστηνελλάδα & σερουµανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. ίκτυα πωλήσεων που καλύπτουν 45 αγορές σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή & Η.Π.Α. Περιλήφθηκε 8 φορές στη λίστα του GrowthPlus Europe s 500 για τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Η µητρική ιδρύθηκε το 1988 και από το 1998 είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α. Απασχολεί πάνω από εργαζόµενους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 5

6 Το Μεγαλύτερο Συγκρότηµα Παραγωγής Προϊόντων ιέλασης Αλουµινίου στη NA Ευρώπη Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΟΥΜΥΛ παράγει: Ολοκληρωµένα Συστήµατα Αλουµινίου, για αρχιτεκτονικές εφαρµογές, σχεδιασµένα, εξελιγµένα και δοκιµασµένα από το Τµήµα R&D της εταιρίας, πιστοποιηµένα για κορυφαία ποιότητα από τα εγκυρότερα ιεθνή Ινστιτούτα σε Ευρώπη & Η.Π.Α. (IFT Rosenheim, ISO, A.A.M.A. κ.α.) Βιοµηχανικά Προφίλ Σύνθετα Φύλλα Αλουµινίου (J-Bond) Πολυκαρβονικά Φύλλα (Special Plastic material) Συστήµατα Αυτοµατισµών Interiors (θύρες ασφαλείας, εσωτερικές θύρες, κ.α.) Συµπληρωµατικά προϊόντα & εξαρτήµατα αλουµινίου και πλαστικού 6

7 Το Μεγαλύτερο Συγκρότηµα Παραγωγής Προϊόντων ιέλασης Αλουµινίου στη NA Ευρώπη Κορυφαία, διεθνώς πιστοποιηµένα προϊόντα Μεγάλη παραγωγική βάση ιεθνής προσανατολισµός Ευρύ δίκτυο πωλήσεων Μάιος: Ίδρυση ΑΛΟΥΜΥΛ από την οικογένεια Μυλωνά. 1990: 1 η γραµµήδιέλασηςαλουµινίου τόνων. 1993: 1 ο οριζόντιοβαφείο -ΕπέκτασηµεθυγατρικέςστηνΕλλάδα. 1996: 2 η γραµµήδιέλασηςαλουµινίου τόνων -Συνεργασίαµετην Porsche Design και νέο χυτήριο. 1997: 1 ο κάθετοβαφείο τόνων -ΘυγατρικέςσεΒαλκάνια, Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη. 1998: ΕισαγωγήστοΧ.Α., άντληση 7,33 εκ. µεδηµόσια εγγραφή. 2000: ΑΜΚεφ. -Χ.Α. 29,3 εκ.. Εξαγοράεργοστασίουδιέλασηςαλουµινίουστην Ξάνθη.ΝέεςθυγατρικέςσεΓερµανία, Μολδαβία, Σκόπια, Κύπρο & Αίγυπτο. Έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου διέλασης αλουµινίου στην Κοµοτηνή. 2001: Εγκαταστάσεις Logistics τ.µ. ύο νέα οριζόντια βαφεία τόνων. Νέες θυγατρικές σε Κεντρική & υτική Ευρώπη. Νέο βαφείο στο Βουκουρέστι. Νέα κτίρια και οριζόντιο βαφείο στην Ξάνθη. Ολοκλήρωση επένδυσης παραγωγής αυτόµατων θυρών ανελκυστήρων στις Σέρρες. 7

8 Το Μεγαλύτερο Συγκρότηµα Παραγωγής Προϊόντων ιέλασης Αλουµινίου στη NA Ευρώπη Κορυφαία, διεθνώς πιστοποιηµένα προϊόντα Μεγάλη παραγωγική βάση ιεθνής προσανατολισµός Ευρύ δίκτυο πωλήσεων : Νέα γραµµή διέλασης αλουµινίου στο Κιλκίς. Νέα γραµµή διέλασης αλουµινίου στην Ξάνθη. Νέο εργοστάσιο παραγωγής σύνθετων πάνελ αλουµινίου στο Κιλκίς. Νέο εργοστάσιο παραγωγής πολυκαρβονικών φύλλων στο Κιλκίς. Νέοιχώροιεκπαίδευσης & showrooms τ.µ. σεαθήνα & Θεσ/κη. 2004: ΕξαγοράκαθετοποιηµένουεργοστασίουπαραγωγήςπροφίλαλουµινίουστηΒοσνία (ALPRO) 1,35. Υπεραξία 3.1εκ : Ολοκλήρωσηεπενδύσεων. Νέο συγκρότηµα για παραγωγή και βαφή προφίλ αλουµινίου στην Αλβανία. Νέο συγκρότηµα για παραγωγή και βαφή προφίλ αλουµινίου στη Σερβία. Νέες γραµµές παραγωγής προφίλ αλουµινίου σε Ξάνθη και Κοµοτηνή. Νέα γραµµή παραγωγής προφίλ αλουµινίου στο Κιλκίς. Επέκταση & εκσυγχρονισµόςτουχυτηρίουστοκιλκίς: > τόνους. Νέες γραµµές παραγωγής θερµοµονωτικών προφίλ (Κιλκίς). Ολοκλήρωση του νέου οργανωτικού σχήµατος του Οµίλου. Ολοκλήρωση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Οµίλου (Data Room, E-commerce, CRM, Call Center). On-line technical support, IP Telephony, ERP (Oracle suite, live από 1/1/2005). ΝέαγραµµήανοδίωσηςστοΚιλκίςΣτρατηγικοίΣτόχοι Α. Στην Ελληνική Αγορά: Στη διατήρηση της ηγετικής θέσης και στην αύξηση του µεριδίου αγοράς. Έµφαση σε: Παροχή υπηρεσιών για µεγάλα projects 8

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Ποιότητα (Σύστηµα ιοίκησης της Απόδοσης & Σύστηµα ιαρκούς Βελτίωσης): Πιστοποίησηδιασφάλισηςποιότηταςκατά : ISO 9001:2000 Πιστοποίησηπροµηθευτήευρωπαϊκώναυτοκινητοβιοµηχανιών (τελικόστάδιο) : TS/ISO Πιστοποίηση συστηµάτων αλουµινίου µε τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές και αµερικανικές προδιαγραφές: 2. Περιβάλλον: 3. Κοινωνία: Πρότυπα IFT Rosenheim & ΑΑΜΑ New York Πιστοποίηση ποιότητας βαφής : QUALICOAT (Ελβετία) GSB (Γερµανία) RAL (Γερµανία) ISO Περιβαλλοντική ιαχείριση Υπερσύγχρονη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Αποβλήτων Οικολογικές βαφές (άνευ TGIC) ISO 18001: Πρότυπο ασφάλειας και υγιεινής προσωπικού Ελάχιστα Εργατικά Ατυχήµατα (Ελαφρά ΠολύΕλαφρά) Ισχυρό Πρόγραµµα Κοινωνικής Προσφοράς Μέλος του ικτύου ΕΚΕ 9

10 II. Οικονοµικά Στοιχεία

11 Ισχυρή ιεθνής Παρουσία Πωλήσεις ανά Περιοχή Βαλκάνια 34% Ελλάδα 41%. Ευρώπη 12% Κύπρος & λοιπές χώρες 2% Κεν. & Αν. Ευρώπη 11% Πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντων Ειδικά Προφίλ 25% Πολυκ/νικά Προφίλ Επεξεργασµένα 51% 2% J-Bond 1% Εµπορ. & Βιοµ. ραστ. 21% 11

12 12

13 Παραγωγική δραστηριότητα προφίλ (σε τόνους) - Συνολική Ανάπτυξη Οµίλου Παραγωγή οµίλου (σε τόνους) Unit % change > Ι ΙΟΚΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ µ 2 µ 2 36,7% 48,6% ΙΕΛΑΣΗ ΒΑΦΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΥΤΗΡΙΑ τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι 76,7% 38% 139,5% 55,6% Ε COMPOSITE PANELS J-BOND ΑΝΟ ΙΩΣΗ ΠΟΛΥΑΜΙ ΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ µ 2 τόνοι µ µ 2 80% άνοδοςπαραγωγής

14 Ανάπτυξη Πωλήσεων ιεθνής Προσανατολισµός ιαρκής ανάπτυξη πωλήσεων για 78 συνεχόµενα τρίµηνα (Μάιος 1988 ) ΠωλήσειςΟµίλου ( εκ.) CAGR : 23% >20% >15% Πωλήσεις σε 4 ηπείρους µε ευρύτατο δίκτυο 100 Οιδιεθνείςπωλήσεις > 70% 50 του συνόλου το % 60% 50% Ε 2008 Ε 68% Πωλήσεις Ελλάδας % ιεθνείς Πωλήσεις % 63% 54% 55% 59% 50% 49% 40% 30% 20% 10% 0% E 2008 E 14

15 Αποτελέσµατα 6µήνου (1Η) 2007 Ισχυρή ανάπτυξη Ικανοποιητικά περιθώρια Εκτιµώµενα αποτ/τα 2007 ξεπερνούναρχικές προβλέψεις Όµιλος: Πωλήσεις: + 25,5% -> 138εκ. (από 110εκ. 1Η06) ΛειτουργικάΚέρδη (EBITDA): + 10%, -> 21,6εκ. (από 19,7εκ. 1Η06) Κέρδηπροφόρων: + 22,3%, -> 9,5εκ. (από 7,75εκ. 1Η06) Κέρδηµετάφόρων & ικ. Μειοψ/φίας: + 15,4%, -> 4,9εκ. (από 4,2εκ. 1Η06) Επενδύσεις: 11εκ. εύτερο εξάµηνο παραδοσιακά ισχυρότερο του πρώτου Περιθώρια: ΛειτουργικάΈξοδα: 14,7% ΛειτουργικάΚέρδη (EBITDA): 15,7% Κέρδηπροφόρων: 7% Κέρδηµετάφόρων & ικ. Μειοψ/φίας : 3,5% 15

16 ΙΙΙ. Παρουσίαση τµήµατος Έρευνας & Ανάπτυξης

17 Αντικείµενο Τµήµατος R&D Συλλογή- Αξιολόγηση- Υλοποίηση Έρευνα χρήσης αλουµινίου σε αρχιτεκτονικές και άλλες εφαρµογές. Σχεδιασµός & Ανάπτυξη των παραπάνω εφαρµογών Ανάπτυξη Βελτίωση υφισταµένων Προϊόντων Πειραµατική εφαρµογή κάθε Επινοήσεως Πιστοποίηση - Κατοχύρωση ηµιουργία υποστηρικτικού υλικού

18 Πυραµίδα Ανάπτυξης Όραµα Στρατηγική Portfolio Management Εισαγωγή στην Αγορά Project Project/Product Brief ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... κορυφαία, πρωτοποριακή, καινοτόµος και πολυεθνικού χαρακτήρα εταιρία του χώρου......άµεσης ανταπόκρισης στα ερεθίσµατα και απαιτήσεις των αγορών για ολοκληρωµένες τεχνικές λύσεις και υπηρεσίες... ιαδικασία Ανάπτυξης Προϊόντων,, Project Management, Ανασκοπήσεις Έρευνα Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Επαλήθευση Σχεδιασµού Ενέργειες Εισαγωγής στην Αγορά

19 ιαχείριση των Ιδεών ιαδικασία συλλογής προτάσεων για νέα ή βελτιώσεις προϊόντων Συλλέγονταιαπότο R&D Οι προτάσεις γίνονται από οποιοδήποτε τµήµα της εταιρείας ηµιουργείται Λίστα Ιδεών Αξιολογούνται από την Επιτροπή προϊόντων Επιλέγονται κάποιες ιδέες προς ανάπτυξη

20 Πως προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης νέου Προϊόντος? 60 % επίδραση αλλαγές στις ανάγκες του πελάτη αλλαγές στην τεχνολογία νέες γεωγραφικές αγορές αλλαγές στην νοµοθεσία

21 ΑπόπούπροέρχονταιοιΙδέες? ειδικοί 11% R&D 9% ανταγωνιστές 5% Στελέχη 29% Πελάτες, προµηθευτές, έρευνα αγοράς 46%

22 Πώς αξιολογούνται οι προτάσεις? Συµβούλιο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Προϊόντων Ποιοι Συµµετέχουν; Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος ιεύθυνση Πωλήσεων ιεύθυνση Marketing Προγραµµατισµένες µηνιαίες συναντήσεις Γίνεται µε τηλεδιάσκεψη Συγκεκριµένη AGENDA Λαµβάνονται αποφάσεις σχετικές µε τα προϊόντα Κοινοποιούνται τα πρακτικά µε τις αποφάσεις Προγραµµατίζονται οι επόµενες ενέργειες ιεύθυνση Παραγωγής R&D

23 Αξιολόγηση Ιδεών αξιολόγηση (βαθµολογία 1-10) 1ος αξιολοςογητής 2ος αξιολοςογητής 3ος αξιολοςογητής 4ος αξιολοςογητής 5ος αξιολοςογητής Μέση τιµή Βαρύτητα Ελκυστικ ότητα Στρατηγική Σύγκλιση 16% 12,6 το προιον ταιριάζει στην επιχείρηση και την στρατηγική της εταιρείας ,8 7% 5,5 το προιόν χρησιµοποιεί τις βασικές λειτουργίες: marketing,τεχνική, παραγωγή ,8 4% 3,1 το προιόν υποστηρίζει την ισορροπία µεταξύ BU, γεωγραφίας και γραµµών παραγωγής ,0 5% 4,0 Πλεονέκτηµα του προϊόντος 11% 7,7 98% Οι ανάγκες του πελάτη έχουν γίνει κατανοητές και ικανοποιούνται από το προιόν ,8 5% 3,4 Το προιόν προσφέρει µοναδικά οφέλη ή αξία ή ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη ,2 6% 4,3 Ελκυστικότητα Αγοράς 22% 17,4 Είναι σύµφωνο µε τα κριτήρια της αγοράς όπως απαίτηση minimum µεγέθους αγοράς ,4 5% 4,2 Η αγορά παρέχει ευκαιρία ανάπτυξης ,2 6% 4,9 Η εταιρεία µπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε αυτό το προϊόν στην αγορά ,2 6% 4,9 Το προϊόν ικανοποεί µια υπάρχουσα ανάγκη της αγοράς ή δηµιουργεί την ανάγκη ,8 5% 3,4 Τεχνική επιτευξιµότητα 16% 11,7 Το προϊόν είναι τεχνολογικά επιτεύξιµο ,8 6% 4,1 Εχουµε ή µπορούµε να αποκτήσουµε την απαιτούµενη γνώση ή εξιδείκευση ,4 5% 3,7 Το τεχνικό χάσµα, η πολυπλοκότητα και το τεχνικό ρίσκο µπορούν να αντιµετωπιστούν 58% ικανοποιητικά ,8 5% 3,9 Ρίσκο 12% 9,7 εν εµφανίζονται εµπόδια ,2 6% 4,9 Το ρίσκο και η αβεβαιότητα, µπορούν να διαχειριστούν αποτελεσµατικά ,0 6% 4,8 Κέρδη 18% 12,6 Η επιστροφή στην επένδυση είναι καλή έναντι του ρίσκου ,6 6% 4,0 Η κερδοφορία του προϊόντος(π.χ. ROI, NPV, χρόνος κ.λ.π.) είναι ικανοποιητικά ,8 6% 4,1 Υπάρχει τεκµηριωµένη βεβαιότητα στο να επιτύχουµε προβλεψη πωλήσεων, στοχευόµενη τιµή και στόχος 18% ,6 6% 4,6 Ρυθµιστικά 5% 4,0 Το προϊόν ανταποκρίνεται στην πολιτική για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια όπως και νοµοθετικές ρυθµίσεις ,0 5% 4,0 Σύνολο 100% 75,7 προϊόντα me too προϊόντα µε µέτριο πλεονέκτηµα προϊόντα πραγµατικά µοναδικά

24 ιατµηµατικές Οµάδες R&D πωλήσεις marketing κοστολόγηση I T Customer service Οµάδα παραγωγή Logistics Engineering Project leader project R&D Marketing Οικονοµική ενέργειες χρόνος

25 Ανάλυση Ρίσκου απώλειες PDS (Product Design Specification) απόφαση Έρευνα Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Κερδοφορία χρόνος

26 Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων (concepts) Λεπτοµερής καθορισµός ιδανικού προϊόντος (PDS) Παρουσίαση concepts Ανάπτυξη concepts και παρουσίαση τους σε πελάτες-κλειδιά Επιλογή ενός concept το οποίο θα οδηγήσει στο νέο προϊόν

27 Σχεδιαστική ολοκλήρωση προϊόντος Χρονοδιάγραµµα project ( ιάγραµµα Gantt) (DFMA) Σχεδιασµός προϊόντος Λεπτοµερή σχέδια (2D, 3D, τοµές, συνεργασίες) που περιγράφουν επαρκώς το προϊόν Design for manufacturing and assembly ηµιουργία φακέλου για.ε., Π.Υ.Χ., βιοµηχανικό σχέδιο Κατασκευάζουµε rapid prototype -διεξάγουµεδοκιµές Η ανάλυση της αγοράς και η επικοινωνία µε τους πελάτες συνεχίζεται καθώς το προϊόν παίρνει µορφή µε λεπτοµερή σχέδια Καθορίζουµε πιθανούς προµηθευτές Ζητάµε από αυτούς προσφορά για τον υλικά & εξοπλισµό Κατοχυρώσεις των νέων προιόντων Καθορίστε τις απαιτήσεις παραγωγής και εξοπλισµού ώστε να ανταποκρίνονται στον αναµενόµενο όγκο παραγωγής Αναλυτική Κοστολόγηση

28 Πρωτότυπο Προϊόν-Επαλήθευση Σχεδιασµού Παραγγελία εξαρτηµάτων/ µητρών διέλασης κ.λ.π. οκιµαστική περιορισµένη πιλοτική παραγωγή Κατασκευή πρωτότυπου προϊόντος οκιµή αγοράς / πώλησης / χρήσης από λίγους πελάτες σε περιορισµένη περιοχή Εκτενείς δοκιµές εργαστηρίου για υδατοστεγανότητα, αεροστεγανότητα, αντοχή κ.λ.π. Test σε Test σε πραγµατικές συνθήκες πραγµατικές συνθήκες

29 Ενέργειες για την Εισαγωγή στην Αγορά Τεχνικοί Κατάλογοι κ.λ.π. ιαφηµιστικά έντυπα Επίπεδο υποστήριξης µετά την αγορά συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών, τεχνικής υποστήριξης και κόστους.- χρήση CRM Εναρξη παραγωγής- Αποθέµατα έναρξης Πιστοποιήσεις των νέων προιόντων σε διεθνή Ινστιτούτα Feedback από τους πελάτες Παρουσίαση σε κλαδικές Εκθέσεις

30 Κατοχυρώσεις στην Αλουµύλ (Παραδείγµατα) Εξάρτηµα στεγανοποίησης για συρόµενα κουφώµατα. Εξάρτηµα για προφίλ αλουµινίου Βιοµηχανικό Σχέδιο

31 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1. Θεσσαλονίκης, ΜέγαροΕγνατία, 1, Πλατεία ηµοκρατίας, Τ.Κ , Ελλάδα. Τηλ: ; Fax: ; 2. ΒιοµηχανικήΠεριοχήΚιλκίς, Τ. Κ , Ελλάδα. Τηλ: ; Fax: ; Υπεύθυνοι παρουσίασης: 1. ΑπόστολοςΠαπαδόπουλος -Αλµέιδα Επικεφαλής Χρηµατιστηριακών θεµάτων και Ανάλυσης Οµίλου κινητό Ιωάννης Τσολάκης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Έρευνας & Ανάπτυξης κινητό Μαρίνα Μαρία Βασιλειάδου, Νοµικός Σύµβουλος Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Κινητό

32 V. Παράρτηµα

33 Durrat Al Bahrain A cornerstone of glory for the Hellenic Extrusion Sector 33

34 JORDAN, ZARA SHOPPING CENTER M6, M11000, M10800 SPAIN, BANK OF JAEN, M4, M11000 TURKEY, HOTEL ROYAL WINGS GREECE, ALUMIL BUILDING, M5 34

35 GREECE, ALPHA BANK, M4 ROMANIA, CONEL ELECTRIC COMPANY ALUMIL BOND SPAIN, HOTEL BARCELONA M4, M9300, M3 CYPRUS, ELECTRIC COMPANY BUILDING, M4, M

36 BULGARIA HOTEL "JERAVI, M4 GREECE MINISTRY OF DEVELOPMENT, M3 SERBIA SHOPPING CENTER, M3T 36

37 GREECE, GRECOTEL KING GEORGE M23000, M300 GREECE, PRODUCTION UNIT OF DAIRY PRODUCTS, M5600 GREECE, NOKIA BUILDING, M4 BULGARIA, HOTEL KEMPINSKI RESORT M

38 ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES GREECE PEACE & FRIENDSHIP STADIUM M940, M9400 ROWING STADIUM, M6, M11000 OFFICE BUILDING, M15000 KARAISKAKIS FOOTBALL STADIUM, FIRE PROTECTION DOORS 38

39 Ευχαριστούµε για την προσοχή σας Ιωάννης Τσολάκης Μαρίνα Μαρία Βασιλειάδου Building Excellence Every Day

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ. Απρίλιος 2008

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ. Απρίλιος 2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΥΛ Απρίλιος 2008 I. Προφίλ Ομίλου II. Οικονομικό & Επενδυτικό Πρόγραμμα III. Χρηματιστήριο Αθηνών & Εταιρική Διακυβέρνηση IV. Υποκλάδος Διέλασης Αλουμινίου V. Παράρτημα Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 5 Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ... 7 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου... 10 Ο Όμιλος ΕΤΕΜ... 13 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007) Περιεχόµενα Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5 Β. Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.26 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 26 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 Γενικές Πληροφορίες... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ALUMIL - ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - MILLENNIUM BANK -IMAKO Φοιτήτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Το να είσαι ξεχωριστός δεν είναι αυτοσκοπός. Για μια εταιρεία όπως ο ΟΤΕ είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής, των επιλογών και των δράσεων που ακολουθεί, των σχέσεων που αναπτύσσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα