ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνστε με: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B1000 Βρυξέλες Τηλ ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 ING (L) INVEST Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Προσοχ Δε γίνονται δεκτές συμμετοχές βασιζόμενες στις οικονομικές καταστάσεις μόνο. Συμμετοχές είναι έγκυρες μόνο εάν έγιναν βασιζόμενες στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο συνοδευόμενο από την τελευταία Ετσια Έκθεση και την πλέον πρόσφατη εξαμηνιαία Έκθεση, εάν εκδόθηκε κατόπιν. Το ενημερωτικό δελτίο, τα καταστατικά και οι ετσιες και εξαμηνιαίες αναφορές είναι διαθέσιμες για τους μετόχους στην Τράπεζα θεματοφύλακα και στην επίσημη έδρα της Εταιρίας, καθώς και στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που αναφέρονται στην αναφορά αυτ. Θα αποστέλλονται επίσης δωρεάν και σε οποιονδποτε τις ζητσει. Οι πληροφορίες που δίνονται στο παρόν δελτίο είναι ενημερωτικές μόνο. Δεν αποτελούν οδηγό μελλοντικών αποδόσεων. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οργανισμός 13 Έκθεση ελεγκτών 16 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτ 20 Συνδυασμένες καταστάσεις Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ ING (L) Invest Africa & Middle East Στατιστικά 23 Οικονομικές καταστάσεις 24 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 01/04/2008 έως 30/09/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Alternative Beta Στατιστικά 26 Οικονομικές καταστάσεις 27 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 09/06/2008 έως 30/09/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Στατιστικά 29 Οικονομικές καταστάσεις 30 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Balkan Στατιστικά 33 Οικονομικές καταστάσεις 34 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 21/01/2008 έως 30/09/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 ING (L) INVEST Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Banking & Insurance Στατιστικά 37 Οικονομικές καταστάσεις 38 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Biotechnology Στατιστικά 41 Οικονομικές καταστάσεις 42 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest China Access Στατιστικά 44 Οικονομικές καταστάσεις 45 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 02/10/2007 έως 30/09/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Climate Focus Στατιστικά 47 Οικονομικές καταστάσεις 48 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Computer Technologies Στατιστικά 51 Οικονομικές καταστάσεις 52 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Consumer Goods Στατιστικά 55 Οικονομικές καταστάσεις 56 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Dutch Equity Στατιστικά 58 Οικονομικές καταστάσεις 59 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Emerging Europe Στατιστικά 61 Οικονομικές καταστάσεις 62 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Emerging Markets Στατιστικά 64 Οικονομικές καταστάσεις 65 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest EMU Equity Στατιστικά 68 Οικονομικές καταστάσεις 69 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 ING (L) INVEST Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Energy Στατιστικά 71 Οικονομικές καταστάσεις 72 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Euro High Dividend Στατιστικά 74 Οικονομικές καταστάσεις 75 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Euro Income Στατιστικά 77 Οικονομικές καταστάσεις 79 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Europe Growth Fund Στατιστικά 82 Οικονομικές καταστάσεις 83 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Europe High Dividend Στατιστικά 86 Οικονομικές καταστάσεις 87 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα ING (L) Invest Europe Opportunities Στατιστικά 90 Οικονομικές καταστάσεις 91 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European Banking & Insurance Στατιστικά 93 Οικονομικές καταστάσεις 94 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European Consumer Goods Στατιστικά 96 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European Equity Στατιστικά 99 Οικονομικές καταστάσεις 100 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European Food & Beverages Στατιστικά 103 Οικονομικές καταστάσεις 104 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European Health Care Στατιστικά 106 Οικονομικές καταστάσεις 107 ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 ING (L) INVEST Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest European IT Στατιστικά 110 Οικονομικές καταστάσεις 111 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European Materials Στατιστικά 113 Οικονομικές καταστάσεις 114 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European New Offerings Στατιστικά 116 Οικονομικές καταστάσεις 117 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest European Real Estate Στατιστικά 120 Οικονομικές καταστάσεις 121 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European Sector Allocation Στατιστικά 123 Οικονομικές καταστάσεις ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European Small Caps Στατιστικά 126 Οικονομικές καταστάσεις 127 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest European Telecom Στατιστικά 129 Οικονομικές καταστάσεις 130 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Food & Beverages Στατιστικά 132 Οικονομικές καταστάσεις 133 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Global Brands Στατιστικά 135 Οικονομικές καταστάσεις 136 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Global Growth Στατιστικά 138 Οικονομικές καταστάσεις 139 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 ING (L) INVEST Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/2008 Σελίδα 139 Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Global High Dividend Στατιστικά 142 Οικονομικές καταστάσεις 144 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Global Real Estate Στατιστικά 147 Οικονομικές καταστάσεις 148 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Greater China Στατιστικά 151 Οικονομικές καταστάσεις 152 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Health Care Στατιστικά 154 Οικονομικές καταστάσεις 155 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest India Focus Στατιστικά 158 Οικονομικές καταστάσεις 159 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 14/07/2008 έως 30/09/2008 Σελίδα 159 Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Industrials Στατιστικά 161 Οικονομικές καταστάσεις 162 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Japan Στατιστικά 164 Οικονομικές καταστάσεις 165 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps Στατιστικά 167 Οικονομικές καταστάσεις 168 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Latin America Στατιστικά 171 Οικονομικές καταστάσεις 172 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest Materials Στατιστικά 175 ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 ING (L) INVEST Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 176 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest New Asia Στατιστικά 178 Οικονομικές καταστάσεις 179 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest New Technology Leaders Στατιστικά 182 Οικονομικές καταστάσεις 183 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Prestige & Luxe Στατιστικά 185 Οικονομικές καταστάσεις 186 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Sustainable Growth Στατιστικά 188 Οικονομικές καταστάσεις 189 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Telecom Στατιστικά 192 Οικονομικές καταστάσεις ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) Στατιστικά 196 Οικονομικές καταστάσεις 197 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 30/09/ ING (L) Invest US Growth Στατιστικά 200 Οικονομικές καταστάσεις 201 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest US High Dividend Στατιστικά 203 Οικονομικές καταστάσεις 204 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest US Opportunistic Equity Στατιστικά 207 Οικονομικές καταστάσεις 208 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest Utilities Στατιστικά 210 Οικονομικές καταστάσεις 211 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 ING (L) INVEST Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/2008 Σελίδα 211 Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ ING (L) Invest World Στατιστικά 213 Οικονομικές καταστάσεις 214 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 30/09/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 30/06/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 30/09/ Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οργανισμός Εταιρικ έδρα 52, route d'esch, L1470 Luxembourg Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Alexandre Deveen, Managing Director, Mutual Funds Brussels, ING Investment Management Belgium Christian Bellin, Managing Director, ING Investment Management Belgium Odilon de Groote, Companies Director Philippe Gusbin, Senior General Manager Ops & IT, ING Luxembourg Bruno Springael, Managing Director, ING Investment Management Belgium Paul Suttor, Senior Manager, Head of Fund Administration, ING Luxembourg Εταιρεία διαχείρισης Διαχειριστς επενδύσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg εκχωρούνται στην ING Investment Management Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Clarion Real Estate Securities L.P., 259, North Radnor Chester Road, Radnor ING Asset Management B.V., 15, Prinses Beatrixlaan, The Hague ING Investment Management Co., 230, Park Avenue, New York ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 ING (L) INVEST Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οργανισμός ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Center, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Mutual Funds Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens Αντιπρόσωπος Διαχείρισης, Μητρώο, Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg εκχωρούνται στην ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων Πράκτορας Δανεισμού Τίτλων Ανεξάρτητος Ελεγκτς ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activité Syrdall, Munsbach Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Αυστρία ING Bank N.V.Vienna branch (*), Ungargasse 6466/305, Wien Βέλγιο Τσεχία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία ING Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu, 44, 7 krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris BHFBank, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main (*) Τα υποκεφάλαια ING (L) Invest China Access, ING (L) Invest Euro Income, ING (L) Invest European Materials, ING (L) Invest India Focus, ING (L) Invest US Growth δεν είναι εγγεγραμμένα στην Αυστρία. 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οργανισμός Ελλάδα ΧονγκΚονγκ Ουγγαρία Ιταλία Λουξεμβούργο Νορβηγία Σιγκαπούρη Σλοβακία Ισπανία και Πορτογαλία Ελβετία Ταϊβάν Ολλανδία ING MFMC S.A., 38, Vasillos Konstantinou Ave, Athens INGIM Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest INGIM Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano ING Luxembourg, 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank Norway, Statminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 9, raffles Place #2308 Republic Plaza, Singapore ING Bank N.V., Póbočka zahraničnej banky, Jesenskeho 4/C, Bratislava ING Belgium S.A., Sucursal en España (ING Investment Management), Génova, 27 3a Planta Madrid ING Bank (Suisse) S.A., 30, avenue de Frontenex, Geneva ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 31F NO7 SEC 5, Xinyi Road, Taipei ING Bank N.V., Amstelveensesteenweg 500, Amsterdam ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 ING (L) INVEST Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Έκθεση ελεγκτών Οικονομικό περιβάλλον Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμνου του 2007, οι επενδυτές ταν ιδιαίτερα ανσυχοι για την στεγαστικ αγορά στις ΗΠΑ και για το αντίκτυπο των πτωτικών τιμών της αγοράς σπιτιών στο χρηματοοικονομικό τομέα. Τα πιστωτικά περιθώρια συνέχισαν να διευρύνονται και ως συνέπεια, ο δανεισμός έγινε ακόμα πιο ακριβός. Οι αγορές ταν ιδιαίτερα ασταθείς λόγω των έντονων συναισθημάτων αβεβαιότητας. Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών έχασαν περίπου 5% αυτό το τρίμηνο, ενώ τα περιθώρια σταθερού εισοδματος με υψηλότερη απόδοση διευρύνθηκαν. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μειώθηκαν, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Δεδομένων των πολλών αβεβαιοττων, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) των ΗΠΑ αυξθηκε σημαντικά, μετά από ένα δυνατό τρίτο τρίμηνο. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε από τη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών (χάρη στο πιο αδύναμο δολάριο). Ωθούμενη από την ισχυρ ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και τη μέτρια αλλά επαρκ ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, η παγκόσμια οικονομία παρέμεινε υγις. Η εικόνα όμως ταν ιδιαίτερα συγκεχυμένη στην Ιαπωνία: μεγάλη ανάπτυξη στις εξαγωγές σε σχέση με τη αργά αναπτυσσόμενη εγχώρια ζτηση. Η πιστωτικ κρίση ώθησε τις κεντρικές τράπεζες στη λψη δράσης και στη διοχέτευση μεγάλων ποσών στις χρηματαγορές. Το άλλο όμως μεγάλο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ταν ο αυξανόμενος πληθωρισμός. Η Fed μείωσε το επιτόκιο των federal funds της, ενώ η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Ιαπωνίας παρέμειναν σε αναμον. Το 2008, μετά από μία απογοητευτικ αρχ, η παγκόσμια αγορά μετοχών άρχισε να ανακάμπτει κατά τα μέσα Μαρτίου. Η πορεία συνέχισε μέχρι τα μέσα Μαΐου 2008 όταν και ξεκίνησε μία διόρθωση προς τα κάτω που κορυφώθηκε τον Ιούνιο Οι χρηματοοικονομικές αγορές άρχισαν να καταρρέουν. Η παγκόσμια αγορά μετοχών έχασε περίπου 17% (σε ευρώ) στο σύνολο. Οι μετοχές στεγαστικς αγοράς έχασαν περίπου 21%. Οι επενδυτές έπεσαν σε μία (ελαφριά) ύφεση στις ΗΠΑ δη από τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου του 2008 ωθούμενη από τα απογοητευτικά οικονομικά νούμερα, την επίμονη δυσφορία στην στεγαστικ αγορά και τα νέα για την πιστωτικ κρίση. Ταυτόχρονα, οι δυτικές τράπεζες κατέγραψαν σημαντικά writedowns (μειώσεις αξιών) και εξέδωσαν νέες μετοχές για δισεκατομμύρια δολάρια (ευρώ). Στις 17 Μαρτίου 2008, οι μετοχές έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο (19.1%) του πρώτου εξαμνου, αφού έγινε ξεκάθαρο ότι η επενδυτικ τράπεζα των ΗΠΑ Bear Stearns αντιμετώπιζε σημαντικά προβλματα ρευστότητας. Μετά από διερεύνηση και με την στριξη της Κεντρικς Τράπεζας των ΗΠΑ, οργανώθηκε μία εξαγορά με αγοραστ την JP Morgan Chase. Η βιαστικ κίνηση της Κεντρικς Τράπεζας να σώσει την Bear Stearns έδωσε το σμα για μία δριμύτατη πορεία των αγορών μετοχών και των αγορών για πιο ριψοκίνδυνα ομόλογα (υψηλς απόδοσης) εταιρικά ομόλογα και το χρέος των αναδυόμενων αγορών. Τα κέρδη τιμών που συνέχισαν μέχρι τα μέσα Μαΐου 2008, υποστηρίχθηκαν από τα ενθαρρυντικά οικονομικά και επιχειρηματικά νέα στις ΗΠΑ. Τα αισιόδοξα συναισθματα που ταν σημάδι αυξημένης όρεξης για ρίσκο, οδγησαν στη συρρίκνωση της ζτησης κρατικών ομολόγων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δεκαετών αποδόσεων που είχαν μειωθεί σημαντικά κατά τους προηγούμενους μνες. Οι ελπίδες για λξη της πιστωτικς κρίσης αυξθηκαν τον Απρίλιο του Έτσι, η προσοχ μεταφέρθηκε από την πιστωτικ κρίση (και τους φόβους για αστάθεια στο χρηματοοικονομικά σύστημα) στον αυξανόμενο πληθωρισμό. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2008, η πιστωτικ κρίση επανλθε στο προσκνιο μετά από τα ακόμα πιο άσχημα νέα από τις τράπεζες. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδικ τους πορεία από περίπου $100 κατά την αρχ του Ιανουαρίου 2008 σε περισσότερα από $140 τον Ιούνιο του Η αναμενόμενη δομικ φύση της αύξησης στις τιμές αγαθών και τροφίμων δίνει μία εξγηση για τις αυξανόμενες ανησυχίες όσον αφορά στις υψηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Η ανησυχία αυτ έγινε επίσης εμφανς από την στάση της Κεντρικς Τράπεζας των ΗΠΑ. Η τράπεζα, ωθούμενη από τους φόβους για μία σοβαρ επιβράδυνση της ανάπτυξης, διατρησε την πολιτικ της μείωσης επιτοκίων (σε 2%) μέχρι το τέλος του 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Έκθεση ελεγκτών Απριλίου του 2008, αλλά έστρεψε την προσοχ της στις προειδοποισεις για το αδύναμο δολάριο και τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Η ΕΚΤ που παραδοσιακά θεωρεί την καταπολέμηση του πληθωρισμού ως βασικ της προτεραιότητα, διατρησε το επιτόκιο δείκτη αναφοράς στο 4%, ανεξάρτητα από την απειλ που ενέχει προς την ανάπτυξη. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2008 υπέδειξε μία άνοδο των επιτοκίων σε 4.25% (άνοδος 25 μονάδων βάσης) για τον Ιούλιο του Το καλοκαίρι, η παγκόσμια οικονομικ ύφεση άρχισε να επιδεινώνεται, εν μέρει λόγω των μεγάλων αβεβαιοττων για την οικονομικ κρίση. Σε Ευρώπη και Ιαπωνία, η οικονομικ ανάπτυξη παρέμεινε στάσιμη το καλοκαίρι. Ο ρυθμός ανάπτυξης των ΗΠΑ ξεπέρασε τις προσδοκίες κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 (2.8% ετησίως), αλλά τα πιο πρόσφατα νούμερα δείχνουν ότι η ανάπτυξη θα είναι πολύ χαμηλότερη κατά τους ερχόμενους μνες. Οι αναδυόμενες αγορές συνέχισαν την έντονη ανάπτυξ τους, αλλά με αργότερους ρυθμούς. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το δολάριο ΗΠΑ και το γιεν ενισχύθηκαν σε σχέση με το ευρώ (κατά +11% και +10% αντίστοιχα). Οι τιμές αγαθών υπέστησαν έντονες μειώσεις τιμών σε ένα περιβάλλον ανησυχιών σχετικά με τη μείωση της ζτησης για πρώτες ύλες λόγω της χαμηλότερης οικονομικς ανάπτυξης. Οι τιμές αργού πετρελαίου έπεσαν σχεδόν 30%. Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών κατέγραψαν απώλεια 4.94% σε ευρώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (από τον Ιούλιο του 2008 έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2008). Ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο του 2008, η οικονομικ κρίση εντάθηκε δραματικά με αποτέλεσμα μία μαζικ αναδιοργάνωση στη χρηματοοικονομικ βιομηχανία παγκοσμίως. Μερικοί οργανισμοί χρεοκόπησαν (Lehman), άλλοι αναζτησαν καταφύγιο σε πιο ισχυρούς οργανισμούς (Merrill Lynch, HBOS) έλαβαν κρατικ βοθεια (AIG, Fortis). Οι εξελίξεις κατέστησαν ξεκάθαρο το γεγονός ότι η οικονομικ κρίση που ξεκίνησε ως ένα εθνικό πρόβλημα της στεγαστικς αγοράς των ΗΠΑ, είχε πια επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Αντίθετα με εκείνο που θα περίμεναν πολλοί, ο τομέας των χρηματοοικονομικών ξεπέρασε σε απόδοση το δείκτη MSCI World. Ιδιαιτέρως οι μετοχές των χρηματοοικονομικών των ΗΠΑ επανλθαν σημαντικά. Οι τομείς των Υλικών, της Ενέργειας και σε μικρότερο βαθμό της Βιομηχανίας είχαν τη χειρότερη απόδοση. Η γενικ εικόνα των τομέων αυτών επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς η αγορά πείσθηκε περισσότερο ότι η παγκόσμια οικονομία κατευθυνόταν προς την ύφεση. Οι αμυντικοί τομείς, όπως τα Καταναλωτικά Αγαθά και η Υγεία είχαν εξαιρετικ απόδοση. Σε τοπικ βάση, η αγορά μετοχών των ΗΠΑ είχε ξεκάθαρη την καλύτερη απόδοση, αφού βοηθθηκε αρκετά από ένα πιο δυνατό δολάριο σε σχέση με το ευρώ. Η Ιαπωνία είχε ελαφρώς καλύτερη απόδοση από την Ευρώπη. Οι αναδυόμενες αγορές επλθησαν περισσότερο από τη συνεχ χειροτέρευση της γενικς εικόνας της παγκόσμιας ανάπτυξης και την αυξανόμενη αποστροφ προς το ρίσκο που κυριάρχησαν στους επενδυτές. Η μικρ κεφαλαιοποίηση είχε χαμηλότερη απόδοση από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση και η αξία ξεπέρασε σε απόδοση την ανάπτυξη, καθώς τα περισσότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία κατηγοριοποιούνται ως αξία. Οι αγορές ομολόγων παρέμειναν πολύ ασταθείς σε αυτό το περιβάλλον. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων ξεκίνησαν το τρίμηνο αυτό στο 4.58% και ολοκλρωσαν την πορεία τους στο 4.01%. Με τη χαοτικ κατάσταση στην αγορά και την αποστροφ προς το ρίσκο να ενισχύουν η μία την άλλη, οι κατηγορίες σταθερού εισοδματος υψηλότερου κινδύνου ξεκίνησαν μία καθοδικ πορεία το Σεπτέμβριο του Όσον αφορά στην πίστωση επενδυτικού βαθμού, ιδιαίτερα τα ομόλογα είχαν καταστροφικ πορεία. Η Αποψη Μας Βραχυπρόθεσμα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επανέλθει σε κάποιο βαθμό η εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Χωρίς ένα χρηματοοικονομικό σύστημα με σωστ λειτουργία, οι νομισματικές διευκολύνσεις δε θα έχουν καμία επίδραση και μία παρατεταμένη ύφεση είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι κεντρικές τράπεζες και οι αρχές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατρηση της λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστματος και ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds Ελεγμένη ετήσια έκθεση 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχοϋπάλληλος Λαμβάνω πρόνοια ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1

ξενοδοχοϋπάλληλος Λαμβάνω πρόνοια ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1 ξενοδοχοϋπάλληλος ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 Λαμβάνω πρόνοια ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1 2 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άννα Μιχαηλίδη Αταλιώτη: Νοιαζόμαστε και επιβραβευόμαστε Τα μέλη της διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Asset management UBS Funds Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Ελεγµένη Α/Κ Επενδυτικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Δ.Ο.) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιδάσκων: Α. Καρασαββόγλου (akarasa@teikav.edu.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Μη ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων I. Επενδυτική Πολιτική 5 II. Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Μενάνδρου 1Ε, 1ος όροφος, Τ. Θ. 23363, 1682 Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: 22 664293, Φαξ: 22 665135 Εmail: info@acb.com.cy - www.acb.com.cy Η Ετήσια Έκθεση είναι μια δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

#75. Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

#75. Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ #75 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ M A Ϊ Ο Σ 2 0 0 8 Èåóìéêüò ÅðåíäõôÞò Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ ετήσια έκθεση 2011 / 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3 Οικονομικό Περιβάλλον Η Κυπριακή Οικονομία 4 Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο 7 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 9 Ο Τραπεζικός Τομέας Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ...... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..........7 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.........10 Δ. Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κατηγορίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3. Κατηγορίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.1 Ποιες είναι οι διάφορες Κατηγορίες Επενδύσεων; Οι παραδοσιακές κατηγορίες επένδυσης είναι τα προϊόντα χρηματαγοράς ή ισοδύναμα διαθεσίμων, οι μετοχές, τα ομόλογα, οι πρόσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ... 30 ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 32 ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ... 33

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ... 30 ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 32 ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ... 33 Loading site map ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΑΤΙΑ... 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...8-11 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...12-13...14-19 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...20 ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΕΤΟΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2012

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2012 Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Έκθεση 1ου εξαμήνου 2012 Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα