ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) ECO-SME + ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) Πρόγραμμα Leonardo da Vinci: ES/07/LLP-LdV/TOI/149052

2 ΕΤΑΙΡΟΙ: CEOE-CEPYME CIUDAD REAL (Ισπανία) Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Maria José Calero Ramírez INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL (IFI) (Ισπανία) Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Alicia García Madrid Colado ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD (Ισπανία) Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Arancha Gómez INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (Πορτογαλία) Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Clara Melo Santos IDEC Α.Ε. (Ελλάδα) Υπεύθυνος Επικοινωνίας: George Velegrakis E-CODE (Σλοβακία) Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Radoslav Vician TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Φινλανδία) Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ilpo Penttinen POLYMER AND ENVIRONMENTAL LKT (Αυστρία) Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Matthew Lamb UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DA REGIÃO NORTE - UERN (Πορτογαλία) Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Antonio Rocha

3 1. Εισαγωγή Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης - στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισαβόνας - όχι μόνο για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Το έργο προσπαθεί να καλύψει την ανάγκη για βελτίωση των χαμηλών επιπέδων συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Το "" θέλει να καταργήσει τα περισσότερα εμπόδια προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που χρησιμοποιούν εργαλεία για την υποστήριξη της αυτόνομης μάθησης εντός της επιχείρησης. Ένα σημαντικό κομμάτι εργασίας είναι η ανάλυση των προηγούμενων πιλοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων ETIV και SAVIGMA, η μεταφορά των αποτελεσμάτων τους στο νέο πρόγραμμα και η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου κατάλληλου για τις ΜΜΕ. Αυτό το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα. Επομένως, ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός: Από τη μία είναι απαραίτητη η προσαρμογή των περιεχομένων της εκπαίδευσης στους τελικούς δικαιούχους (ΜΜΕ) και από την άλλη η προσαρμογή των διαφόρων ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ΜΜΕ για την εκπαίδευση των στελεχών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Το έγγραφο αυτό είναι μια συλλογή δεδομένων, ώστε να γίνει γνωστό το επίπεδο των γνώσεων για την εφαρμογή του EMAS στις ΜΜΕ, στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Σελίδα 1

4 2. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να συγκεντρωθούν αυτά τα στοιχεία στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ελλάδα, Αυστρία, Ισπανία, Φινλανδία, Σλοβακία και Πορτογαλία) βασίστηκε σε μια σειρά από ερωτήματα (βλέπε παράρτημα Ι) σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το EMAS και άλλα ανάλογα συστήματα διαχείρισης όπως το ISO 9001 και το ISO 14001, καθώς και ερωτήματα σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης. Για να απαντήσουν τα ερωτήματα αυτά οι εταίροι του προγράμματος χρησιμοποίησαν εθνικές αναφορές, εκθέσεις και εκδόσεις καθώς και τα σχετικά συστατικά στοιχεία. Σελίδα 2

5 3. Πληροφορίες από τις χώρες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 3.1. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων σε κάθε χώρα και το ποσοστό των ΜΜΕ. Ελλάδα Αυστρία Ισπανία Φινλανδία Σλοβακία Πορτογαλία Συνολικός , αριθμός (2008) (2007) (2008) (2007) (2008) (2005) επιχειρήσεων %ΜΜΕ 99,8% 99,9% 94% 85% 99.6% Σελίδα 3

6 ΜΜΕ κατά τομείς Ελλάδα Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΜΜΕ (35%) είναι εμπορικές φίρμες. Τα έσοδα από αυτές αποτελούν το 43% των συνολικών εσόδων. Την ίδια στιγμή μόλις το 11% έχουν να κάνουν με τη βιομηχανία και αντιπροσωπεύουν το 23% των συνολικών εσόδων (Πηγή: ΕΣΥΕ 2003, Διαγράμματα 1 & 2). Διάγραμμα 1: ΜΜΕ κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (Πηγή: ΕΣΥΕ,2003) ΜΜΕ 5,40% 5% 0,60% 0,40% 0,40% 0,10% 5,15% 13% 12% 12% 11% 35% Εμπόριο Κτηματομεσιτικά Κατασκευές Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταποίηση Μεταφορές Κοινωνικές υπηρεσίες Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική ασφάλιση Χρηματοοικονομικά Δημόσια διοίκηση και άμυνα Άλλοι τομείς Ποσοστό ΜΜΕ Διάγραμμα 2: Κύκλος εργασιών (σε εκ. ευρώ) των ΜΜΕ κατά οικονομική δραστηριότητα (Πηγή: ΕΣΥΕ,2003) Εμπόριο 43% Κτηματομεσιτικά 5% Κατασκευές 6% Ξενοδοχεία και εστιατόρια 3% 23% Μεταποίηση 8% Μεταφορές 3% Κοινωνικές υπηρεσίες 0,10% Εκπαίδευση 0,30% Υγεία και κοινωνική ασφάλιση 5% Χρηματοοικονομικά 0,20% 3,40% Δημόσια διοίκηση και άμυνα Άλλοι τομείς Ποσοστό Σελίδα 4

7 Αυστρία Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην Αυστρία ανά τομέα. ΜΜΕ στην Αυστρία κατά οικονομικό τομέα, 2008 Τομείς Χειροτεχνία και μεταποίηση Βιομηχανία Εμπόριο Τραπεζ ικές και ασφαλ ιστικές υπηρε Μεταφορ ές Τουρισμ ός Πληροφορ ική και Συμβουλε υτική επιχειρήσε ων σίες Nº ΜΜΕ % 30,2 2,0 25,8 0,3 6,1 18,5 17,1 Ισπανία Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην Ισπανία ανά τομέα. ΜΜΕ στην Ισπανία κατά οικονομικό τομέα, 2008 Τομείς Βιομηχανία Κατασκευές Εμπόριο Υπηρεσίες Σύνολο Nº ΜΜΕ % 7,2 14,7 24,6 53,5 100 Φινλανδία Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην Φινλανδία ανά τομέα. ΜΜΕ στην Φινλανδία κατά οικονομικό τομέα, 2007 Τομείς Βιομ Εμπόρι Κτηματ Μεταφ Κατασκευ Χρηματ Ενοικιάσεις Ενέργει Άλλο ηχανί ο ομεσιτι ορές αστικές οοικον σπιτιών α Σελίδα 5

8 ΜΜΕ % α κές υπηρεσ ίες ομικές υπηρεσ ίες 38,2 17,1 14,2 12,6 6 4,5 2,3 1,2 3,9 Others Real Estate and Business Industry Financing Transport Energy & water supply Accommodation and Catering Services Commerce Construction and Engineerig Διάγραμμα 3: ΜΜΕ στην Φινλανδία κατά οικονομικό τομέα, 2007 Σλοβακία Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην Σλοβακία ανά τομέα. ΜΜΕ στην Σλοβακία κατά οικονομικό τομέα, 2008 Τομείς Εμπόριο Κτηματομε σιτικές Κατασκευές Βιομηχανία Υπηρεσίες Αγροτικός τομέας υπηρεσίες Nº ΜΜΕ % Περ. 26 Περ. 17 Περ. 16 Περ. 15 Περ. 8 Περ. 5 Σελίδα 6

9 Πορτογαλία Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες για τις ΜΜΕ στην Αυστρία ανά τομέα. ΜΜΕ στην Πορτογαλία κατά οικονομικό τομέα, 2005 Τομείς Ενέργεια Μεταποίηση Κατασκευές Υπηρεσί ες Τουρισμ ός Βιομηχανί α Nº ΜΜΕ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % Σελίδα 7

10 ΜΜΕ κατά περιοχή Ελλάδα Η χωρική κατανομή των ΜΜΕ στην Ελλάδα εμφανίζει μια συγκέντρωση στις αστικές περιοχές. Για παράδειγμα 35% από αυτές βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής, γύρω από την Αθήνα όπου παράγεται και το 67% του συνολικού τζίρου των ΜΜΕ. Επίσης στην κεντρική Μακεδονία είναι εγκατεστημένο το 17.5% των ΜΜΕ και παράγεται περίπου το 11% του συνολικού τζίρου (πηγή: ΕΣΥΕ 2003, Διαγράμματα 3 & 4). Διάγραμμα 3: Αριθμός ΜΜΕ κατά περιοχή (Πηγή: ΕΣΥΕ, 2003) 5% 4,70% 5,30% 3,10% 3,10% 6,10% 3% 17,50% 4,80% 5,90% 1,90% 4,30% 35,20% Αττική Νησιά Β. Αιγαίου Νησιά Ν. Αιγαίου Κρήτη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Νησιά Ιονίου Δυτική Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα Πελοπόννησος 66,7% Διάγραμμα 4: Ποσοστό του κύκλου εργασίας των ΜΜΕ κατά περιοχή (Πηγή: ΕΣΥΕ, 2003) 0,8% 1,9% 3,3% 2,7% 11,3% 1,0% 3,0% 1,4% 1,0% 2,4% 2,3% 2,4% Αττική Νησιά Β. Αιγαίου Νησιά Ν. Αιγαίου Κρήτη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Νησιά Ιονίου Δυτική Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα Πελοπόννησος Σελίδα 8

11 Αυστρία Η γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων στην Αυστρία με βάση και τον αριθμό των εργαζομένων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων στην Αυστρία με βάση και τον αριθμό των εργαζομένων. Αριθμός εργαζομένων ΣΥΝΟΛΟ Burgenland Corinthia Lower Austria Upper Austria Salzburg Styria Tirol Vorarlberg Vienna Σύνολο Ισπανία Οι πληροφορίες για την Ισπανία αφορούν τον αριθμό των επιχειρήσεων σε κάθε περιοχή και το ποσοστό των ΜΜΕ. ΜΜΕ στην Ισπανία ανά περιοχή, 2007 Περιοχή ΜΜΕ Σύνολο % επιχειρήσεων Spain ,9 Andalusia ,9 Aragon ,8 Asturias ,9 Balearic Islands ,9 The Canary Islands ,9 Cantabria ,9 Castilla and León ,9 Castilla-La Mancha ,9 Σελίδα 9

12 Catalonia ,8 Valencia ,9 Extremadura ,9 Galicia ,9 Madrid ,7 Murcia ,8 Navarra ,8 Basque Country ,8 La Rioja ,9 Ceuta and Melilla ,9 Φινλανδία Στην Φινλανδία οι ΜΜΕ είναι κυριώς συγκεντρωμένες κοντά στα αστικά κέντρα όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. ΜΜΕ στη Φινλανδία κατά περιοχή, 2007 Περιοχή ΜΜΕ ΜΜΕ (%) Προσωπικό Finland Southern Finland South-East Finland , South-West Finland , Western Finland , Central Finland , North-East Finland , Lapland , Ahvenanmaa - Åland , Σελίδα 10

13 Σλοβακία Οι ΜΜΕ είναι συγκεντρωμένες κοντά στην Μπρατισλάβα, καθώς επίσης και στη δυτική και βορειοδυτική Σλοβακία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των ΜΜΕ κατά περιοχή. Πορτογαλία Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις της Πορτογαλίας είναι συγκεντρωμένες κυρίως σε δύο περιοχές, στο βόρειο τμήμα και κοντά στη Λισαβόνα. Αν και οι αλλαγές δεν είναι ακόμα εμφανείς υπάρχει η τάση για αποκέντρωση και ανάπτυξη νέων περιοχών. Το βόρειο τμήμα και η Λισαβόνα αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των συνολικά βιομηχανικών περιοχών (65,7%) και αυτές οι δύο περιοχές είναι υπεύθυνες για πάνω από το 70% των ιδιωτικών και εθνικών προσφορών εργασίας. Σελίδα 11

14 3.2. ΓΙΑ ΤΟ EMAS Μια σύντομη αναφορά σχετικά με την υιοθέτηση του προτύπου EMAS στην κάθε χώρα Ελλάδα Στην Ελλάδα πολύ λίγες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρωτόκολλο EMAS. Υπάρχει ένα γενικό ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν από τις ΜΜΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι της χώρας. Αυστρία Η Αυστρία, είναι πρωτοπόρα στην ΕΕ ως προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων οργανισμών ανά κάτοικο. Μέχρι το 2004 υπήρξε ιδιαίτερα ταχεία αύξηση του αριθμού των ιδρυμάτων που υιοθέτησαν το πρότυπο EMAS. Όπως δείχνουν οι στατιστικές την τελευταία περίοδο υπάρχει μια μείωση του αρχικού ενθουσιασμού, αλλά από πολιτική άποψη το EMAS εξακολουθεί να υποστηρίζεται έντονα από την κυβέρνηση και υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για να βοηθήσει τις εταιρείες να προωθήσουν το EMAS (ιδίως τις ΜΜΕ). Εξακολουθούν να υπάρχουν τακτικά επιβραβεύσεις και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην προώθηση του EMAS. Ισπανία Στην περιοχή της Ciudad Real το EMAS είναι σχεδόν άγνωστο με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι περισσότερες εταιρείες γνωρίζουν το πρότυπο ISO ή τουλάχιστον έχουν ακούσει για αυτό και όχι για το EMAS. Σελίδα 12

15 Φινλανδία Στη Φινλανδία οι κυριότερες εταιρείες που εφαρμόζουν το EMAS είναι οι μεγάλες εταιρείες από διάφορους βιομηχανικούς τομείς (βιομηχανία χαρτιού, χημική βιομηχανία κλπ.). Σλοβακία Η Σλοβακική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες σχετικά με το EMAS, δεν έχει καμία καταγραφή για ΜΜΕ που υιοθέτησαν το EMAS στη Σλοβακία. Επίσης, δεν υπάρχει καμία καταγραφή για ΜΜΕ που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης του EMAS. Η πιστοποίηση κατά EMAS δεν είναι ευρέως γνωστή και οι εταιρείες προτιμούν το ISO Πορτογαλία Η πιστοποίηση κατά EMAS προωθείται από το APA (Πορτογαλικός Οργανισμός Περιβάλλοντος) και το IPAC (Πορτογαλικό Ινστιτούτο Διαπίστευσης) και ελέγχεται από διάφορους οργανισμούς πιστοποίησης (π.χ., APCER). Ωστόσο, το πιστοποιητικό ISO είναι πιο γνωστό καθώς το έχουν υιοθετήσει περίπου 450 πορτογαλικές εταιρείες ενώ το πρότυπο EMAS μόνο 50 εταιρείες. Σελίδα 13

16 ΜΜΕ που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS Ελλάδα Μόλις 62 ΜΜΕ έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS. Αυστρία 315 ΜΜΕ από το Φεβρουάριο του Σήμερα ο αριθμός των οργανισμών με λιγότερους από 250 υπαλλήλους που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS είναι 204. Ισπανία Σήμερα, στην περιφέρεια της Castilla-La Mancha, υπάρχουν 14 ΜΜΕ που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS: οι περισσότερες από αυτές ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών (τουρισμός). Στην Ισπανία, ο αριθμός των ΜΜΕ που είναι πιστοποιημένες κατά EMAS το 2006 ήταν 544 (62% ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών και το 38% ανήκει στην βιομηχανία). Φινλανδία Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις ΜΜΕ πιστοποιημένες κατά EMAS. Το πρότυπο ISO είναι πιο γνωστό στη Φινλανδία. 41 επιχειρήσεις είναι πιστοποιημένες. Σλοβακία Στη Σλοβακία μόλις 6 εταιρείες πιστοποιήθηκαν κατά EMAS το 2008, κυρίως όμως μεγάλες επιχειρήσεις και όχι ΜΜΕ. Πορτογαλία Σύμφωνα με την Πορτογαλική περιβαλλοντική αρχή, 50 επιχειρήσεις είναι πιστοποιημένες κατά EMAS. ΜΜΕ που έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS Τα κύρια οφέλη για τις επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν από τους εταίρους ήταν σε γενικές γραμμές: εθνικό και διεθνές κύρος, εξοικονόμηση, αύξηση του διαλόγου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα με τις αρχές και, επομένως, δυνητικά επικερδή συνεργασία. Άλλα σημαντικό συμπέρασμα ήταν ότι οι εταιρείες που αποφασίζουν την εφαρμογή του EMAS μετά από καιρό εργάζονται με κριτήρια την ποιότητα και το περιβάλλον. Στην περίπτωση της Σλοβακίας το EMAS παίζει πιο σημαντικό ρόλο στην εξαγωγή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τη Γερμανία. Σελίδα 14

17 Η εφαρμογή του EMAS προσφέρει βελτιώσεις στην οργάνωση / τεκμηρίωση, στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας, των υδάτων και υλικών-μικρού κόστους πόρων, στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη μείωση του κόστους για τη διαχείριση των αποβλήτων, στην καλύτερα ελεγχόμενη λειτουργία και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, στη βελτίωση της υγείας και τους όρους ασφάλειας με άμεση συνέπεια την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και των κινήτρων του προσωπικού. Ένα άλλο σχετικό θέμα ορισμού ήταν η μείωση των οικονομικών βαρών που οφείλονται σε αντιδραστικές στρατηγικές διαχείρισης, όπως η αποκατάσταση, οι εκκαθαρίσεις και οι κυρώσεις πληρωμής για παράβαση της νομοθεσίας και ο έλεγχος συμμόρφωσης προς την περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον, τα κύρια εμπόδια για τις επιχειρήσεις ήταν η γραφειοκρατία, το υψηλό κόστος του νέου εξοπλισμού που απαιτείται, η αύξηση των ωρών εργασίας για την διαχείριση του συστήματος, η άγνοια του EMAS και η ανάλυση των νομοθετικών απαιτήσεων, η τιμή κόστους για τη διατήρηση της πιστοποίησης και το μη εκπαιδευμένο προσωπικό. ΜΜΕ που δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά EMAS Ελλάδα Αυστρία Ισπανία Φινλανδία Σλοβακία Πορτογαλία Πολύ περισσότερες από 90-95% του συνολικού αριθμού ΜΜΕ στην Ελλάδα Ο τρέχων αριθμός των ΜΜΕ που δεν έχουν καταχωρηθεί στο EMAS είναι περίπου 302,119 Μικρές επιχειρήσεις που έχουν λίγη γνώση σε περιβαλλοντικά θέματα Φαίνεται ότι το σύνολο των ΜΜΕ δεν είναι ενεργό στην ανάπτυξη συστημάτων EMAS Σχεδόν όλες +/- 85 % των πιστοποιημένων με ISO δεν έχουν καταχώρηση EMAS. Σελίδα 15

18 3.3. Για τα άλλα συστήματα-πρότυπα ΜΜΕ που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 Ελλάδα Αυστρία Ισπανία Φινλανδία Σλοβακία Πορτογαλία Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά δεδομένα που είναι προσβάσιμα: Έτος 2002: 540 ΜΜΕ, Έτος 2003: 1615 ΜΜΕ, Έτος 2004: 2572 ΜΜΕ, Έτος 2005: 3255 ΜΜΕ, Έτος 2006: 4753 ΜΜΕ, Έτος 2007: 5132 ΜΜΕ Περίπου 4200 όλες οι επιχειρήσεις (όχι μόνο ΜΜΕ) Υπήρχαν (2006) ισπανικές επιχειρήσεις πιστοποιημένες Υπήρχαν 1804 (2007) πιστοποιημένες επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το πόσες από αυτές είναι ΜΜΕ Δεν υπάρχουν τέτοια στατιστικά δεδομένα στη Σλοβακία Υπήρχαν 5.283(2007) πιστοποιητικά ISO Ωστόσο, το ποσοστό των ΜΜΕ δεν είναι διαθέσιμο στο Ινστιτούτο Ποιότητας της Πορτογαλίας ή στο Ινστιτούτο Πορτογαλικής Διαπίστευσης (IPAC) Κύρια πλεονεκτήματα και δυσκολίες Τα κύρια οφέλη των επιχειρήσεων που αναγνωρίζονται από τους εταίρους είναι γενικά: εθνικό και διεθνές κύρος και συνεπώς αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, καλύτερες δυνατότητες εξαγωγών και συνεπώς δυνητικά επικερδή συνεργασία. Άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι η θετική επίδραση στις επενδύσεις, την αύξηση των πωλήσεων, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την πιο αποτελεσματική λειτουργία, όταν οι εταιρείες αποφασίζουν την εφαρμογή ISO Το ISO 9001 προσφέρει βελτιώσεις όσον αφορά την οργάνωση / τεκμηρίωση, την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, την αύξηση της απόδοσης, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και τη μείωση του κόστους, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση της Σελίδα 16

19 υγείας και ασφάλειας με άμεση συνέπεια την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και των κινήτρων του προσωπικού. Η διαχείρισή τους βελτιώνεται σημαντικά καθώς δέχονται εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες, που τους επιτρέπει να έχουν περισσότερα στοιχεία για τη σωστή διεύθυνση. Από την άλλη, τα κύρια εμπόδια για τις επιχειρήσεις είναι η γραφειοκρατία, η υψηλή επένδυση σε χρόνο και τα πολλά απαιτούμενα έγγραφα. Τέλος, σημαντικές παρατηρήσεις έγιναν και για την έλλειψη τεχνογνωσίας καθώς και για την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα οφέλη. Σελίδα 17

20 ΜΜΕ που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO ΜΜΕ πιστοποιημένες κατά ISO Ελλάδα 2005: 254 ΜΜΕ, 2006: 259 ΜΜΕ, 2007: 278 ΜΜΕ Αυστρία Περίπου 500 ΜΜΕ με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Ισπανία Ισπανικές εταιρείες πιστοποιήθηκαν το Φινλανδία Για το 2007 πιστοποιήθηκαν 822 εταιρείες χωρίς να γνωρίζουμε όμως πόσες από αυτές είναι ΜΜΕ. Σλοβακία Δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για αυτό το ζήτημα. Πορτογαλία Για το 2007 πιστοποιήθηκαν 456 εταιρείες (άγνωστο πόσες από αυτές είναι ΜΜΕ) κατά ISO Το 2006 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 564. Κύρια πλεονεκτήματα και δυσκολίες Τα κύρια οφέλη για τις επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν από τους εταίρους ήταν σε γενικές γραμμές: η εικόνα προς τους καταναλωτές, το κοινό, τους πιστωτές, τις αρχές, τους εργαζομένους, και, κατά συνέπεια, η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Άλλα σημαντικά συμπεράσματα είναι η προσαρμογή των απαιτήσεων της εταιρείας με τη νομοθεσία, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των δαπανών, σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού και τη μείωση των οικονομικών βαρών που οφείλονται σε λάθος στρατηγικές διαχείρισης. Όσον αφορά την εφαρμογή του ISO είναι εύκολο να συνδεθεί με το ISO 9001 που είναι ευρέως γνωστό. Επιπλέον, τα κύρια εμπόδια για τις επιχειρήσεις είναι η γραφειοκρατία, η δυσκολία κατανόησης των απαιτήσεων η ανάλυση των νομοθετικών απαιτήσεων, το υψηλό κόστος του νέου εξοπλισμού που απαιτείται, Σελίδα 18

21 αύξηση στις ώρες εργασίας για τη διαχείριση του συστήματος και την υψηλή επένδυση σε χρόνο και περίσσεια εγγράφων. Σελίδα 19

22 3.4. Σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα Εκπαιδευτικές ανάγκες κατά χώρα Στην Ελλάδα οι ανάγκες κατάρτισης σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα δεν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Ωστόσο οι ανάγκες έχουν εντοπιστεί και έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια εδώ και πάνω από 15 χρόνια για την εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην τυπική δημόσια εκπαίδευση που προσφέρεται σε όλα τα επίπεδα. Όταν πρόκειται για επιχειρήσεις, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα θεσμικό όργανο (δημόσιο ή ιδιωτικό), με στόχο την παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις ΜΜΕ. Ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια περιβαλλοντική προσέγγιση είναι η πιστοποίηση κατά ISO ή EMAS. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση δεν είναι μόνο θεωρητική αλλά και πλήρως προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης. Παρά το γεγονός ότι η Αυστρία είναι μία από τις πρωτοπόρες χώρες για περιβαλλοντικά θέματα, υπάρχει πάντα η ανάγκη για βελτίωση. Οι εκπαιδευτικές παροχές τείνουν να κινούνται παράλληλα με τις εξελίξεις στην πολιτική, καθώς και στην εκάστοτε εθνική τομεακή έμφαση (τουρισμός, γεωργία κλπ.). Επί του παρόντος, το υπουργείο περιβάλλοντος κάνει μια προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των "πράσινων θέσεων εργασίας" ( εργαζόμενοι απασχολούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, το 4,5% του συνόλου του εργατικού δυναμικού). Τελευταία υπάρχει ανάγκη για ειδικούς σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας όπως για παράδειγμα στην τεχνολογία βιομάζας. Στην Ισπανία, καθώς και στη Σλοβακία, υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα περιβάλλοντος. Στη Φινλανδία υπάρχει μεγάλη βιομηχανία και γεωργική παραγωγή. Η χρήση των πρώτων υλών και ο έλεγχος των Σελίδα 20

23 εκπομπών είναι σημαντικά ζητήματα και επομένως η ανάγκη για επιμόρφωση σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι προφανής. Στην Πορτογαλία, η κεντρική κυβέρνηση καθορίζει με βάση το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής QREN την εκπαίδευση για την περίοδο Η παροχή εκπαίδευσης ανά χώρα σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα: Επίσημη και ανεπίσημη Ελλάδα Η παρεχόμενη εκπαίδευση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ελλάδα είναι περιορισμένη αλλά και εξελίξιμη. Μερικά παραδείγματα τέτοιας εκπαίδευσης είναι και τα παρακάτω: o Σεμινάρια που παρέχονται από περιβαλλοντικούς οργανισμούς και σώματα πιστοποίησης. o Μεταπτυχιακά προγράμματα κυρίως από σχολές σχετικά με το περιβάλλον, τη διοίκηση και τα οικονομικά. o Μαθήματα από προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Αυστρία Με τα χρόνια διάφορα μαθήματα αναδεικνύονται για πλείστα θέματα (τουρισμός, περιβαλλοντική διαχείριση κλπ.) προκείμενου να καλύψουν τις πολλές ανάγκες των εργαζομένων. Για παράδειγμα το 1996 η LKT ανέπτυξε ένα απογευματινό μάθημα για την περιβαλλοντική διαχείριση ως μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Αντίστοιχα μαθήματα οργανώνονται και για άλλα θέματα. Σελίδα 21

24 Ισπανία Εκπαίδευση προς άνεργους από το Υπουργείο Εργασίας της Ισπανίας: o Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (9 ώρες) o Περιβάλλον και αγροτικός τομέας (25 ώρες) o Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων (20 ώρες) o Περιβαλλοντικές επιδράσεις στη χημική βιομηχανία (40 ώρες) o Διαχείριση υδάτων στη βιομηχανία Συνεχιζόμενη εκπαίδευση για εργαζόμενους που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση: o Περιβαλλοντική διαχείριση στο εμπόριο o Περιβαλλοντική διαχείριση στις κατασκευές o Υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης o Περιβαλλοντική διαχείριση : Βασικές αρχές o Περιβαλλοντική διαχείριση : Διαχείριση απορριμμάτων και χημικών προϊόντων o Περιβαλλοντική διαχείριση στον τουρισμό o Περιβαλλοντική διαχείριση στις εταιρείες καθαρισμού o Περιβαλλοντική διαχείριση στη χημική βιομηχανία o Περιορισμός αποβλήτων o Υιοθέτηση των ISO 14001:04 και EMAS 761/01 o Εφαρμογή του ISO 9001:00 o Διαχείριση ενέργειας και επαναχρησιμοποίηση νερού o Περιβαλλοντικές πλευρές της Ενεργειακής Βιομηχανίας Σελίδα 22

25 o Οικονομικές πλευρές της κλιματικής αλλαγής o Βάσεις διαχείρισης απορριμμάτων o Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιδράσεων o Συνολική ποιότητα στις επιχειρήσεις o Κλιματική αλλαγή κ.α. Φινλανδία Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα στη Φινλανδία. Σλοβακία Κατά περίπτωση οι εταιρείες που ζητούν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001 ζητάνε και αντίστοιχη περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα με τις ανάγκες παρέχονται και ειδικά περιβαλλοντικά μαθήματα. Πορτογαλία Οικολογική απόδοση, οικολογικό σήμα, εφαρμογή περιβαλλοντικών συστημάτων, έλεγχοι περιβαλλοντικών συστημάτων. Και η παρεχόμενη εκαίδευση παρέχει και πιστοποίηση. Σελίδα 23

26 Η εκπαίδευση που παρέχεται σε άτομα σε διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεων. Ελλάδα Αυστρία Ισπανία Φινλανδία Σλοβακία Πορτογαλία Η προσφορά εκπαίδευσης στοχεύει κυρίως στη διεύθυνση των επιχειρήσεων ή στο τμήμα διαχείρισης ποιότητας. Η γενική τάση είναι τα διευθυντικά στελέχη να λαμβάνουν λιγότερη κατάρτιση από τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εκπαίδευση παρέχεται προς όλους τους εργαζόμενους. Η εκπαίδευση παρέχεται προς οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Κυρίως οι μεγάλες εταιρείες εκπαιδεύουν το σύνολο των στελεχών τους προς αυτή την κατεύθυνση. Σχεδόν πάντα η εκπαίδευση είναι επιλεκτική για αυτούς τους εργαζομένους. Παρέχεται κάποια εκπαίδευση προς αυτά τα άτομα, αλλά κυρίως προς το τεχνικά εξειδικευμένο προσωπικό. Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση. Ελλάδα Αυστρία Ισπανία Φινλανδία Σλοβακία Πορτογαλία Παρέχεται πλήρως λόγω της φύσης του οργανισμού. Η εταιρεία αυτή καθεαυτή δεν παρέχει σε τακτική βάση εκπαίδευση. Εκπαίδευση παρέχεται έκτακτα με βάση τις ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες καλύπτονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Συνήθως όχι. Εξαρτάται από την ειδίκευση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων Κάθε χρόνο ο οργανισμός παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση. Εκπαίδευση στους οργανισμούς που μετέχουν στο πρόγραμμα Οι έταιροι του προγράμματος σε Ελλάδα, Ισπανία και τη Σλοβακία παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως και στην Πορτογαλία όπου μάλιστα παρέχεται και πιο εξειδικευμένη Σελίδα 24

27 εκπαίδευση. Στη Φιλανδία η εκπαίδευση παρέχεται σε μερικούς μόνο τομείς ενώ στην Αυστρία σχεδόν καθόλου. Παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας, τη περιβαλλοντική διαχείριση και τη διαχείριση υγείας και ασφάλειας Ελλάδα Αυστρία Ισπανία Φινλανδία Σλοβακία Πορτογαλία Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω Μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Ναι, εξαρτάται από το μάθημα Συνήθως περιλαμβάνει περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση ποιότητας Ναι, αλλά και πάλι ο βαθμός ποιότητας εξαρτάται από το περιεχόμενο και τους δικαιούχους του προγράμματος Για συγκεκριμένες περιπτώσεις Εκπαίδευση για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων του οργανισμού: εργαζόμενοι σε διευθυντικές θέσεις Ελλάδα Αυστρία Ισπανία Φινλανδία - Σλοβακία Πορτογαλία Ο οργανισμός μας είναι μια μικρή επιχείρηση επομένως η εκπαίδευση παρέχεται προ όλους τους εργαζόμενους καθώς αυτοί χειρίζονται διάφορα κομμάτια της επιχείρησης. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις Ναι, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Εξαρτάται από το θέμα, το βαθμό ειδίκευσης και τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος. Ναι Σελίδα 25

28 4. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για τις ΜΜΕ Ο αριθμός των ΜΜΕ είναι περίπου τριακόσιες χιλιάδες ανά χώρα εκτός από την Ισπανία και την Ελλάδα που είναι μεγαλύτερος. Οι περισσότερες ΜΜΕ ανήκουν στον τομέα του εμπορίου. Οι περισσότερες ΜΜΕ είναι συγκεντρωμένες σε αστικές περιοχές ή κοντά σε αστικές περιοχές. Για το πρότυπο EMAS Πολύ λίγες επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο EMAS. Τα περισσότερα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν για το EMAS ήταν: o Βελτίωση της διαχείρισης. o Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα περισσότερα εμπόδια για την εφαρμογή του EMAS που αναφέρθηκαν στην έκθεση ήταν: o Γραφειοκρατία o Το υψηλό κόστος. Λίγες επιχειρήσεις υλοποιούν τώρα το πρότυπο EMAS. Σε γενικές γραμμές οι ΜΜΕ δεν δραστηριοποιούνται με την ανάπτυξη του συστημάτος EMAS. Για τα άλλα συστήματα Ένας μεγάλος αριθμός ΜΜΕ είναι πιστοποιημένες κατά ISO Οι περισσότερες ΜΜΕ έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO και όχι κατά EMAS. Σελίδα 26

29 Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ΜΜΕ που τώρα αναπτύσσουν τα συστήματά τους με βάση τα πρότυπα ISO 9001 και ISO Τα βασικά πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν κατά την υλοποίηση των συστημάτων ISO 9001 και ISO ήταν: o Σχετικά απλή συσχέτιση των προτύπων ISO και ISO o Καλύτερες δυνατότητες εξαγωγών. o Βελτίωση της διαχείρισης. o Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα κυριότερα εμπόδια που αναφέρθηκαν: o Έλλειψη τεχνογνωσίας. o Υψηλό κόστος (σε χρόνο, ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό κλπ.). o Μεγάλος αριθμός απαιτούμενων εγγράφων. o Γραφειοκρατία Σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα Σε γενικές γραμμές έχουν εντοπιστεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Παρέχονται αρκετές ευκαιρίες για εκπαίδευση γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα πανευρωπαϊκά. Η παρεχόμενη εκπαίδευση περιλαμβάνει διαχείριση ποιότητας, περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση υγείας και ασφάλειας. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες: προσωπικό που καλύπτει κυρίως τις διευθυντικές θέσεις της επιχείρησης και μέρος της διοίκησης. Σελίδα 27

30 Συνήθως το πρόγραμμα κατάρτισης έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη διαχείριση της ποιότητας, την περιβαλλοντική διαχείριση, την υγεία και τη διαχείριση της ασφάλειας. Σελίδα 28

31 5. ΠΗΓΕΣ Ελλάδα Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων International Organisation for Standardisation Ελληνική Επιτροπή για το EMAS European Compliance Assistance Programme for SMEs Αυστρία ; ; ; Ισπανία National Statistic Institute INE, Central Company Directory - DIRCE Survey on the revision process of the (CE) Nº 761/2001 EMAS regulations, June 2006, Ministry of Environment. Web page of the Σελίδα 29

32 Ministry of Environment. Ιστοσελίδα του Ισπανικού Υπουργείου Εργασ. Φινλανδία Tilastokeskus, EU, Tilastokeskus, -EU, -www.ymparisto.fi/emas Σλοβακία 10_tie_001.html Statistical Office of the Slovak Republic, Eurostat, e-code Slovak Environmental Agency, e-code Statistical Office of the Slovak Republic, Slovak Environmental Agency, e- code Statistical Office of the Slovak Republic Πορτογαλία Sobre as PME em Portugal-Fevereiro 2008 IAPMEI-Office of Small, Medium and Innovation Enterprises Support. This office is the main instrument of economic policy towards the micro, small and medium enterprises in the industrial, commercial, services and construction. Portuguese Environmental Agency THE ISO SURVEY 2007 (2008) Σελίδα 30

Μεθοδολογία e-learning

Μεθοδολογία e-learning Μεθοδολογία e-learning ECO-SME + ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ES/07/LLP-LdV/TOI/149052 ΕΤΑΙΡΟΙ: CEOE-CEPYME

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

GoGreen Green Business is Smart Business

GoGreen Green Business is Smart Business GoGreen Green Business is Smart Business Presentation Structure 1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα 2. Εταίροι - Χώρες 3. Περίληψη Προγράμματος 4. Στόχοι του Προγράμματος 5. Αποτελέσματα Προγράμματος 6. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

LEAD ERA / ERANET (FP7)

LEAD ERA / ERANET (FP7) LEAD ERA / ERANET (FP7) Καινοτόμες Περιφέρειες & Lead Markets Πάτρα 7 Φεβρουαρίου 2011 Τι είναι το Πρόγραμμα LEAD ERA Πρόγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας διαπεριφερειακών και διακρατικών έργων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης & στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης & στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης & στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Αθήνα, 27.11.2014 Αρ. Πρωτ. 23/2014 Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας στα Πλαίσια των Πράξεων «Ένωση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ #01.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ #01. Strona 1 z 7 εν µπορείτε να δείτε το email? Πατήστε εδώ για να το ανοίξετε στον browser.. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ #01. CISOinSMEs (Certified Information Security Officer in SMEs) εκπαίδευση στην Ασφάλεια Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εμπειρία στην Πορτογαλία

Επαγγελματική εμπειρία στην Πορτογαλία Επαγγελματική εμπειρία στην Πορτογαλία Πρόγραμμα δια βίου μάθησης 2007-2013 LEONARDO DA VINCI & ERASMUS Παραποτάμια ζώνη του Μοντίζου Εμείς Από το 2005, το Δημοτικό Συμβούλιο του Μοντίζου σε απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Έργο: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ.: «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» ΔΡΑΣΕΙΣ 6, 7, 8, 9: Στέλιος

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (στις 12/10/2015) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ) ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 1 1 7 1 15 13 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα