Υδροσάλπιγγα και IVF Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις σάλπιγγες. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής» Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδροσάλπιγγα και IVF Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις σάλπιγγες. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής» Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ»"

Transcript

1 Υδροσάλπιγγα και IVF Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις σάλπιγγες Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής» Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ»

2 Ο σαλπιγγικός παράγοντας υπήρξε η αρχική αιτία για την εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης

3 Την δεκαετία του 90 επιβεβαιώθηκε ερευνητικά ότι σε περιπτώσεις υπογονιμότητας σαλπιγγικής αιτιολογίας γενικά αλλά και ειδικά με παρουσία υδροσάλπιγγας η εξωσωματική γονιμοποίηση έχει την χειρότερη πρόγνωση από όλες.

4 Οι πρώτες δημοσιεύσεις το 1994 έχουν δείξει μειωμένο ποσοστό κυήσεων και αυξημένο ποσοστό αποβολών σε ασθενείς με υδροσάλπιγγα συγκρινόμενα με περιπτώσεις υπογονιμότητας από άλλα αίτια και ακολούθησαν πολλές προοπτικές μελέτες που είχαν αντίστοιχα αποτελέσματα.

5 Αρχικά οι θεωρητικές ερμηνείες εστίασαν στο υγρό της υδροσάλπιγγας, στα στοιχεία που περιέχει καθώς και στην πιθανότητα έκπλυσης των εμβρύων από την ανάστροφη ροή του υδροσαλπιγγικού υγρού στην ενδομητρική κοιλότητα.

6 Πολλές μελέτες έχουν εστιάσει στην διερεύνηση της σύστασης του περιεχομένου του σαλπιγγικού υγρού και της πιθανής εμβρυοτοξικότητας με αλληλοσυγκρουόμενα και ασαφή συμπεράσματα. Ο ρόλος των intergrins και μερικών cytokines εχει διευκρινισθεί,αλλά το κύριο ερώτημα του γιατί δεν εμφυτεύονται τα έμβρυα ή γιατί δεν έχουν κανονική εξέλιξη ανάπτυξης δεν έχει απαντηθεί.

7 Επίδραση της υδροσάλπιγγας στην έκβαση της IVF Σε μετανάλυση 10 αναδρομικών μελετών Fertil Steril 1998,70:492-9,Zeyneloglu 9,Zeyneloglu et al Ελαττώνει στο μισό την πιθανότητα κύησης. [ Odds ratio (OR) 0,57, 95% Confidence interval (CI) 0,39-0,53] 0,53] Διπλασιάζει την πιθανότητα αποβολής,or 2,3 (95% CI 1,56-3,48) Αυξάνει την πιθανότητα εξωμητρίου αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικό OR 1,60 (CI 0,95-2,70)

8 Στην πιο πρόσφατη μετανάλυση Surgical treatment for tubal disease in women due to undergo in vitro fertilisation NP Johnson, W Mak, MC Sowter Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 2 Copyright 2007 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. DOI: / CD pub2 This version first published online: 19 July 2004 in Issue 3, 2004 Date of Most Recent Substantive Amendment: 17 March 2004

9 Τα συμπεράσματα των συγγραφέων ήταν Laparoscopic salpingectomy should be considered for all women with hydrosalpinges prior to IVF treatment. Currently unilateral salpingectomy for a unilateral hydrosalpinx (bilateral salpingectomy for bilateral hydrosalpinges) should be recommended, although this requires further evaluation. Further randomised trials are required to assess other surgical treatments for hydrosalpinx, such as salpingostomy, tubal occlusion or needle drainage of a hydrosalpinx at oocyte retrieval. The role of surgery for tubal disease in the absence of a hydrosalpinx is unclear and merits further evaluation.

10 Επίδραση της IVF στην έκβαση της υδροσάλπιγγας Τι συμβαίνει στις υδροσάλπιγγες που δεν έχουν θεραπευθεί όταν η γυναίκα κάνει IVF ; Μπορούν να διογκωθούν και να επηρεάσουν την διαδικασία της ωοληψίας Μπορεί να τις διαπεράσουμε σκόπιμα ή κατά λάθος.έτσι έχουμε την πιθανότητα φλεγμονής που ευτυχώς δεν συμβαίνει συχνά. Μεγαλύτερη επιβάρυνση έχει η περίπτωση κατά την οποία βλέπουμε μια απολινωμένη σάλπιγγα να είναι εμφανής υπερηχογραφικά ενώ πριν αρχίσει η διαδικασία δεν εντοπιζόταν υπερηχογραφικά. Εάν αυτή η προσπάθεια αποτύχει τότε η ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί για την ανάγκη νέας επέμβασης για σαλπιγγεκτομή. Η παρουσία υγρού στην ενδομητρική κοιλότητα κατά την προσπάθεια IVF, συνδέεται με σαλπιγγικό παράγοντα και είναι πολύ κακό προγνωστικό σημείο. Hum Repr 2001, Levi et al OR 0,49 (95% CI 0,26-0,89 ) Hum Repr 2002, Chien et al OR 0,16 (95% CI 0,04-0,68 ) Η αναρρόφηση του ενδομητρικού υγρού δεν έχει αξία διότι επανεμφανίζεται άμεσα.σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται η κρυοσυντήρηση των εμβρύων και εμβρυομεταφορά μετά από αντιμετώπιση του σαλπιγγικού προβλήματος,συνιστάται η σαλπιγγεκτομή. Σχετικό σύμπτωμα είναι και η υδρόρροια, συνδέεται με πτωχή πιθανότητα επιτυχίας Hum Repr 1996 Andersen et al.

11 (A) Transvaginal ultrasound showing hydrometra (arrows). (B) Ultrasonography performed immediately after aspiration. (C) Reaccumulation 1 hour after aspiration (arrows). Hinckley. Reaccumulation of hydrometra at ET. Fertil Steril 2003.

12 ΥΔΡΟΣΑΛΠΙΓΓΑ

13

14

15 Μήτρα Στρογγγύλος Ωοθήκη Υδροσάλπιγγα

16 Θεραπευτική προσέγγιση Παρά τις αλληλοσυγκρουόμενες ερμηνείες του μηχανισμού και της αιτιολογίας με στόχο την απομάκρυνση του υγρού περιεχομένου των υδροσαλπίγγων έχουν γίνει οι πιο κάτω θεραπευτικές προσεγγίσεις : 1.Φαρμακευτική αγωγή 2.Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη αναρρόφηση του υγρού. 3. Άλλες προταθείσες μέθοδοι 4.Κεντρική απολίνωση της σάλπιγγας (προισθμική) 5. Σαλπιγγεκτομή 6. Σαλπιγγοπλαστική

17 Φαρμακευτική αγωγή Η εφαρμογή φαρμακευτικών θεραπειών με αντιβιοτικά έχει προταθεί. Εν τούτοις έχει υποστηριχθεί μόνο με μελέτες αναδρομικές που αναφέρονται σε μικρό αριθμό περιστατικών με χρήση δοξυκυκλίνης κατά την διάρκεια εφαρμογής της προσπάθειας για IVF, χωρίς στατιστικά σημαντική βελτίωση. B.S. Hurst, K E. Tucker,C. Awoniyi and W.D. Schlaff University of Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado FERTILITY AND STERILITYVOL. 75, NO. 5, MAY 2001

18 Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη αναρρόφηση του υγρού Αν η αναρρόφηση του υγρού γίνει πολύ πριν την προσπάθεια IVF το υγρό θα επανεμφανιστεί μέχρι την εμβρυομεταφορά. Σε μελέτες που η αναρρόφηση έγινε κατά την ωοληψία ή υποτροπή μέχρι την εμβρυομεταφορά ήταν μεγάλη. Σε αυτές τις μελέτες φαίνεται ότι η πιθανότητα επιτυχίας σε περιπτώσεις υδροσαλπίγγων μη ορατών υπερηχογραφικά, ορατών που δεν αναρροφήθηκαν και ορατών που αναρροφήθηκαν ήταν 25%,16% και 20% αντίστοιχα (Sowter et al 1997)

19 Άλλες προταθείσες μέθοδοι IVF σε φυσικό κύκλο. Σε προοπτική μελέτη με 121 περιστατικά σε σύγκριση φυσικού κύκλου και πρόκλησης πολλαπλής ανάπτυξης ωοθυλακίων είχαν ποσοστά κυήσεως 18% και 7% αντίστοιχα.θα χρειαστούν όμως και άλλες μελέτες για επιβεβαίωση. Lindheim SR,Hellner D.,Ditcoff EC,Sauer MV. Ass Reprod Rev 1997 Εμβρυομεταφορά πολλών εμβρύων. Εγκαταλείφθηκε λόγω της επικρατούσας τάσης αποφυγής της πολυδυμίας.

20 Κεντρική απολίνωση της σάλπιγγας (προισθμική) Χρησιμοποιείτε σαν εναλλακτική μέθοδος όταν η σαλπιγγεκτομή δεν είναι εφικτή λόγω στερρών περισαλπιγγικών συμφύσεων. Η IVF μετά την απολίνωση έχει υψηλά ποσοστά κύησης. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η νεοσαλπιγγοστομία. Σαν επιπλοκή αναφέρεται η συστροφή του εξαρτήματος

21 Λαπαροσκοπική Σαλπιγγεκτομή Η λαπαροσκοπική σαλπιγγεκτομή φαίνεται να αυξάνει σημαντικά την επιτυχία από 17% σε 40% για εκείνες τις περιπτώσεις που έχουμε υπερηχογραφικά ορατές υδροσάλπιγγες. Strandell A,Lindhard A,Waldenstrom U. Hum Reprod 1999

22 Η γενικά αποδεκτή βελτίωση της πιθανότητας κύησης στην IVF με την σαλπιγγεκτομή αναφύει ερωτηματικά και ανησυχία για πιθανή αφαίρεση σαλπίγγων που θα μπορούσαν να διορθωθούν με σαλπιγγοπλαστική και να υπάρξει πιθανότητα φυσικής σύλληψης.

23 Επιπλοκές σαλπιγγεκτομής Διαπιστώθηκε απόρριψη εμβρύων όταν η σάλπιγγα αποκόπτεται πολύ κοντά στην μήτρα Ανησυχία εκφράζεται για την αγγείωση και την νεύρωση της ωοθήκης μετά την σαλπιγγεκτομή διότι έχει σημειωθεί μείωση στον αριθμό των λαμβανομένων ωαρίων

24 Αυτά τα ευρήματα τονίζουν την ανάγκη της προσεκτικής χειρουργικής προσπέλασης Έχει μεγάλη σημασία να θυμηθούμε την ανατομία και ιδίως την σχέση αγγείωσης μεταξύ σαλπίγγων μήτρας και ωοθηκών.

25

26

27 Σαλπιγγεκτομή

28 Σαλπιγγεκτομή Μήτρα Στρογγγύλος Ωοθήκη Υδροσάλπιγγα

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Σαλπιγγοπλαστική

43 Η κορυφή της υδροσάλπιγγας πριν την διάνοιξη

44 Διατομή στην κορυφή της υδροσάλπιγγας

45 Προσπάθεια ατραυματικής διάνοιξης του στομίου στο όριο της ινώδους ουλής

46 Αναστροφή της υδροσάλπιγγας με τον thermocoagulator. To probe μπαίνει από τον ορογόνο για λίγα δευτερόλεπτα καυτηριάζεται και εκστρέφεται ο βλενογόνος

47 Τελικό αποτέλεσμα σαν «άνθος».βλενογόνος grade 1.

48 Fimbrioplasty

49 Fimbrioplasty with CO2 laser

50 Σαλπιγγοστομία

51

52

53

54 Microsurgical Tubal Surgery Microsurgical tubal surgery may be appropriate for : Mild distal tubal disease ( Laparoscopy). Proximal tubal obstruction, or Reanastomosis to reverse sterilization. If pregnancy has not occurred within 12 m of surgery, IVF should be discussed. RCOG Guidelines : Grade B Recommendation

55 Microsurgical Tubal Surgery Mild distal tubal disease Micro scissor Cutting fimbrial band Dissection of fimbriae adherent to the uterus Cutting fimbrioomental band

56 Tubal Catheterization Where proximal tubal obstruction is suspected, and there are no other tubal abnormalities, a tubal catheterisation procedure may be attempted RCOG Guidelines : Grade B Recommendation

57 Hydrosalpinges & IVF, Laparoscopic salpingectomy should be considered for all women with hydrosalpinges prior to IVF treatment Johnson et al., March 2002 (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue Oxford: Update Software.

58 Removing blocked or diseased fallopian tubes before in vitro fertilisation (IVF) can increase pregnancy rates for women on the IVF program. Diseases of the fallopian tube, such as hydrosalpinx (watery substances in blocked fallopian tubes resulting either from infection, endometriosis or previous surgery), can severely reduce the chances of pregnancy while on the IVF program because of damage to the fallopian tubes.. A salpingectomy (removing the damaged fallopian tube) can be done to remove the blocked part of the tube. The review of trials found laparoscopic salpingectomy prior to IVF treatment increases the odds of pregnancy and live birth. However, the procedure is very delicate. More research is needed to examine this and other treatments. This is a Cochrane review abstract and plain language summary, prepared and maintained by The Cochrane Collaboration, currently published in The Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

59 Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος

Που πως και μέχρι πότε ;

Που πως και μέχρι πότε ; 1 Που πως και μέχρι πότε ; Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής» Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ» ΟΜΙΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 14/42007 2 Ιστορικά στοιχεία Η τεχνητή σπερματέγχυση είναι παλιά μέθοδος και αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπογόνιμο ζευγάρι : ξεκινήσει η διερεύνηση ; Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΛΗΤΩ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/06/07

Υπογόνιμο ζευγάρι : ξεκινήσει η διερεύνηση ; Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΛΗΤΩ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/06/07 Υπογόνιμο ζευγάρι : Πόσο έγκαιρα πρέπει να ξεκινήσει η διερεύνηση ; Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΛΗΤΩ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/06/07 Η σημερινή παρουσίαση θα εστιάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 40

Εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 40 EλλHNIKH MAIEYTIKH & γynaikoλογia 19(3):246-251, 2007 Aνασκόπηση Εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 40 Σ. Kολυμπιανάκης Χ. Βενέτης Β. Ταρλατζής Περιληψη Η αρνητική επίπτωση της ηλικίας στη γονιμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΑΚΡΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΑΚΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΑΚΡΑΚΗ Ιατρού Μαιευτήρος - Γυναικολόγου Αναπαραγωγής Διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: σελίδα 3 ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: σελίδα 3 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος Φάρμακα Υπογονιμότητας και Γυναικολογικός Καρκίνος Νικόλαος Φ. Βλάχος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ anaσκοπησεισ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ Ι. Μ. Τζαφέττας, Δ. Σ. Δόβας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο όρος «καθ έξιν

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα;

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Ανασκόπηση Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Κυριαζοπούλου Μ. Στρατηγός Α. Α Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε Μαζί κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα! www.eugonia.gr Αγαπητοί μας φίλοι, Βασική μας αρχή είναι, ότι, όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην μητρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 37 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ISSN-1109-6160 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102,

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Συριστατίδης του Σωκράτη ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Χαράλαµπος Συριστατίδης του Σωκράτη ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Χαράλαµπος Συριστατίδης του Σωκράτη ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωματική γονιμοποίηση και ινομυώματα. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής «ΛΗΤΩ»

Εξωσωματική γονιμοποίηση και ινομυώματα. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής «ΛΗΤΩ» Εξωσωματική γονιμοποίηση και ινομυώματα Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής «ΛΗΤΩ» Τα ινομυώματα εμφανίζονται στο 30% των γυναικών. Τα ινομυώματα επηρεάζουν αρνητικά την γονιμοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Υπογονιμότητα: Ψυχολογικές-ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις και γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις. Χ. Μήτση, 1 Κ. Ευθυμίου 1,2

Υπογονιμότητα: Ψυχολογικές-ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις και γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις. Χ. Μήτση, 1 Κ. Ευθυμίου 1,2 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 25 (4), 2014 293 Ανασκόπηση Review Υπογονιμότητα: Ψυχολογικές-ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις και γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις Χ. Μήτση, 1 Κ. Ευθυμίου 1,2 1 Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ

Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ προσέγγιση της Ελεγχόμενης Διέγερσης Ωοθηκών Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ προσέγγιση της Ελεγχόμενης Διέγερσης Ωοθηκών Πριν συνταγογραφήσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΟΜΟΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 409 εντυπο κλειστο αρ. αδειασ 95/2011 Κωδικός εντύπου: 014030 Διεύθυνση επιστροφής: Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Θεραπευτική αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Υστεροσκοπική ινομυωματεκτομία

Υστεροσκοπική ινομυωματεκτομία Υστεροσκοπική ινομυωματεκτομία Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος MD, PhD Επιστημονικός συνεργάτης, Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μετεκπαιδευμένος στη Λαπαροσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών και ωαρίων.

Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών και ωαρίων. Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών και ωαρίων. Τζεφεράκος Αλέξανδρος ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΛΗΤΩ» Βρισκόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυλληπτικά από το στόμα και ενδομητρίωση...6. Πρόληψη της προεκλαμψίας με τη χορήγηση αντιοξειδωτικών...10

Αντισυλληπτικά από το στόμα και ενδομητρίωση...6. Πρόληψη της προεκλαμψίας με τη χορήγηση αντιοξειδωτικών...10 Fluconazole 200 mg Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TEYXOΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Μ. Πιτσιλίδης ΑΕ, Αγ. Νικολάου 102, Γλυφάδα 16674, Τηλ. 210-8947.002, Fax. 210-8941.551, e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Restoration of ovarian activity and pregnancy after transplantation of cryopreserved ovarian tissue: a review of 60 cases of reimplantation

Restoration of ovarian activity and pregnancy after transplantation of cryopreserved ovarian tissue: a review of 60 cases of reimplantation Αποκατάσταση της δραστηριότητας των ωοθηκών και εγκυμοσύνη μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: μια ανασκόπηση 60 περιπτώσεων επανεμφύτευσης ωοθηκικού ιστού Restoration of ovarian activity and pregnancy

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα

Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 6, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 327-338, 2008 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα Περσεφόνη - Δήμητρα Κανταρτζή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2014 2015 ΑΡΙΘΜ.: 2580

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη αιμάτωσης ωοθηκών σε γυναίκες με φυσιολογική ωορρηξία, ανωορρηξία, πολυκυστικές ωοθήκες και σε διέγερση

Συγκριτική μελέτη αιμάτωσης ωοθηκών σε γυναίκες με φυσιολογική ωορρηξία, ανωορρηξία, πολυκυστικές ωοθήκες και σε διέγερση ανασκοπηση Συγκριτική μελέτη αιμάτωσης ωοθηκών σε γυναίκες με φυσιολογική ωορρηξία, ανωορρηξία, πολυκυστικές ωοθήκες και σε διέγερση ωοθηκών: Ανασκόπηση Γ. Φιλιππίδης 1, Ι. Ατζέμογλου 2, Α. Ζαρκαδούλιας

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 4 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2009

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 4 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2009 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 4 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2009 ÁöéÝñùìá óôç ìáéåõôéêþ & ãõíáéêïëïãßá Âñáâåßá Nobel ÉáôñéêÞò ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Μανουρά Αντωνία. Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Μανουρά Αντωνία. Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Μανουρά Αντωνία Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης Σχεδόν τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τη γέννηση του πρώτου «µωρού του σωλήνα». Από τότε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο» ΤΟΜΟΣ 19 ΤΕΥΧΟΣ 3-2014 1 212 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Κλασσική Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «ΜΟΝΑΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» μαιευτήρια «ΜΗΤΕΡΑ» και «ΛΗΤΩ» 2002 Κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 12 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 12 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 12 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 ÁöéÝñùìá óôç åéñïõñãéêþ ôùí Åíäïêñéíþí ÁäÝíùí ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκβασης κύησης έπειτα από αμνιοπαρακέντηση σε δίδυμες. έναντι δίδυμων κυήσεων αυτόματης σύλληψης. Περίληψη

Μελέτη της έκβασης κύησης έπειτα από αμνιοπαρακέντηση σε δίδυμες. έναντι δίδυμων κυήσεων αυτόματης σύλληψης. Περίληψη ANASTASAKHS 24/11/2008 02:22 μμ Σελίδα1 Αρις Αντσακλής, Ελευθέριος Αναστασάκης, Γεώργιος Δασκαλάκης, Νικόλαος Παπαντωνίου, Σπύρος Μεσογίτης. Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ι Ε Θ Ν Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ. Tελικό Πρόγραµµα & Βιβλίο Περιλήψεων

Μ Ε Ι Ε Θ Ν Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ. Tελικό Πρόγραµµα & Βιβλίο Περιλήψεων Μ Ε Ι Ε Θ Ν Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ Tελικό Πρόγραµµα & Βιβλίο Περιλήψεων Μ Ε Ι Ε Θ Ν Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμπτωματική βακτηριουρία και εγκυμοσύνη

Ασυμπτωματική βακτηριουρία και εγκυμοσύνη Ασυμπτωματική βακτηριουρία και εγκυμοσύνη Θανασάς Κ. Ιωάννης Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Αλληλογραφία: Ιωάννης Κ. Θανασάς, Επιμελητής A Μαιευτικής & Γυναικολογίας Συνoικισμός

Διαβάστε περισσότερα