«Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων- Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων- Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας»"

Transcript

1 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων- Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας» Δρ. Αλιβίζος Σοφός 1 Αικατερίνη Αλεξοπούλου 2 1 Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ρόδος 2 Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός, M.Sc., Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ρόδος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη εστιάζει στους σχολικούς ιστοτόπους και ερευνά τα κριτήρια ποιότητας τους, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στη διεθνή παιδαγωγική βιβλιογραφία. Πρόκειται για μια συγκριτική ερευνητική προσέγγιση μέσα από την οποία αναπτύσσεται ένα νέο εργαλείο διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (Rubrics), το οποίο ονομάστηκε, HETSI Sites (Hellenic Evaluation Tool for School Internet Sites) λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπαιδευτική αξία του προτεινόμενου εργαλείου, έγκειται στην αποτελεσματικότερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση των Σχολικών Δικτυακών Τόπων, με στόχο την αυτοεκτίμηση και βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας τους. Το HETSI Sites δοκιμάστηκε πιλοτικά για την αξιολόγηση επιλεγμένων σχολικών δικτυακών τόπων και, αξιολογήθηκε βάσει της ποιοτικής, ερμηνευτικής προσέγγισης από 5 παράλληλες ομάδες για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των κριτηρίων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αρχές ποιότητας Σχολικών Δικτυακών Τόπων, Κριτήρια Αξιολόγησης, Διαβαθμισμένα Κριτήρια Αξιολόγησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας Σχολικός Δικτυακός Τόπος (ΣΔΤ) θα μπορούσε να οριστεί ως ένα «ψηφιακό αρχείο» της ταυτότητας και της παρουσίας κάθε εκπαιδευτικής μονάδας στο γενικότερο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, δηλαδή ως πλαίσιο εργασίας, παραγωγής γνώσης, παρουσίασης των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Επιπλέον μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό εργαλείο που προβάλλει το «προφίλ του σχολείου» στην κοινωνία και το συνδέει με αυτή. Αποτελεί έναν τόπο όπου παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες/λειτουργίες της εκπαιδευτικής μονάδας (Σοφός, 2007) και ενίοτε βασικό συνεργατικό εργαλείο, επικοινωνίας, πληροφόρησης και μάθησης (Ντρενογιάννη, 2001). Με άλλα λόγια, και βέβαια όχι σε μια αιτιατή προσέγγιση, η σχολική ιστοσελίδα θα μπορούσε να συναποτελεί «μοχλό» που θα συμβάλλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, οι οποίες θα συνδράμουν και θα ωφελήσουν μαθητές και δασκάλους στο έργο τους, (Καράμηνας, 2001). [1758]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Παρά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη καθώς και η διατήρηση Σχολικών Δικτυακών Τόπων βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο (Σοφός, 2007, Korte & Husing, 2006, Σαλονικίδης, Τερζίδης, Ζακόπουλος, Φιλιππιάδης, 2009, Αλεξοπούλου, 2009). Για το λόγο αυτό, καθίσταται απαραίτητο τον 21 ο αιώνα ο κάθε εκπαιδευτικός, μαθητής και κατ επέκταση η κάθε σχολική μονάδα, να αποκτήσει την τεχνογνωσία, τις κατευθύνσεις καθώς και την κατάλληλη υποστήριξη που θα βοηθήσουν στη σωστή εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων του διαδικτύου. Ταυτόχρονα έρχεται στο προσκήνιο η έννοια της ποιότητας, ένας πολυσυζητημένος όρος με πολλές όψεις και ακόμα περισσότερες αναφορές: «Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες» (ΕΛΟΤ, 1999). Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα διακρίνονται εστιασμένες διαστάσεις της έννοιας «ποιότητα», όπως η ποιότητα με την απόλυτη έννοια, (Ζαβλανός, 2003) ή η ποιότητα με τη σχετική έννοια, «ως το μέσο με το οποίο το τελικό προϊόν κρίνεται ότι ικανοποιεί τα πρότυπα». Ακολουθούν η ποιότητα στην εκπαίδευση (Βλάχος, 2007, Πετρίδου, 2006, Ζουγανέλη, 2007, Κολτσάκης, 2008), η ποιότητα στους ιστοτόπους (Minerva, 2002, Ιδρ.Λαμπρακη, 2005), η ποιότητα στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ιστοτόπων (Johnson & Lamb, 2007, ALA, 1997) και τέλος η ποιότητα των εκπαιδευτικών πυλών ως προς τα παιδαγωγικά στοιχεία, (Sofos, Kostas, 2009). Από τα παραπάνω προκύπτει έντονος ο προβληματισμός για την αποσαφήνιση της έννοιας της Ποιότητας των Σχολικών Δικτυακών Τόπων. Έτσι επιχειρείται ο καθορισμός ενός πλαισίου «Αρχών Ποιότητας», όπου θα λειτουργήσουν ως πρότυπο μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη την σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική στην Ευρώπη αλλά και Παγκόσμια. Επιπλέον θέμα μελέτης είναι η εξέταση της πληρότητας του πλαισίου κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται έως σήμερα στην Ελλάδα αλλά και Παγκόσμια με στόχο την μέτρηση της Ποιότητας έτσι όπως θα προκύψει από την προκείμενη εργασία. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΧΟΣ Η έρευνα που παρουσιάζουμε, στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν ελάχιστες αναφορές και περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτέλεσε πρόκληση η διερεύνηση του. Βασικοί ερευνητικοί στόχοι: 1. Ο προσδιορισμός της έννοιας της ποιότητας μέσα από ανάλυση των συστατικών στοιχείων των ΣΔΤ. [1759]

3 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 2. Η καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησης μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 3. Ο εντοπισμός κοινά αποδεκτών κριτηρίων, καθώς επίσης και διαφορών. 4. Η τεκμηριωμένη ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και η ποιοτική αξιολόγηση ενός νέου εργαλείου, ως προς την εγκυρότητά και την αξιοπιστία του. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας και την απόλυτη κατανόηση και παρουσίαση της ποιότητας των Σχολικών Δικτυακών Τόπων καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης τους, πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα στις υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές, εστιάζοντας στην βιβλιογραφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας παράλληλα τις απαραίτητες βιβλιογραφικές πληροφορίες από τον Ελλαδικό χώρο. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση επικεντρώθηκε σε πρωτογενείς πηγές, όπου ήταν διαθέσιμες και σε δευτερογενείς όπου ήδη είχε μελετηθεί το θέμα και υπήρξαν αποτελέσματα ερευνών. Αναζητήθηκαν εκδόσεις, άρθρα επιστημονικών περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πληροφορίες από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Υπουργείο Παιδείας, την «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (e-δίκτυο-τπε), πηγές στο διαδίκτυο, Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς ερευνών όπως το «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» και το Europe s Information Society, οργανισμούς βράβευσης Σχολικών Δικτυακών Τόπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναλυτικότερα για αυτό το σκοπό μελετήθηκαν: Μελέτες σχετικές με το περιεχόμενο και τη δομή υπαρχόντων ΣΔΤ σε Ελλάδα & εξωτερικό, (Καράμηνας, 2001, Κελεσίδης, 2001, Σταμάτη, 2006, Σοφός, 2007, Κούρτης, 2005, Δαπόντες Ν., Σχίζα Ε., Σαλονικίδης Γ. 2007). Οδηγοί κατευθυντηρίων γραμμών δημιουργίας ΣΔΤ, κυρίως Ευρωπαϊκοί, (Dange, 2006, Becta ICT Advice, 2003). Πολιτικές δημιουργίας με σαφείς προδιαγραφές, κυρίως στις ΗΠΑ,(Greenville, 2003, Friedman, Hartshorne, Algozzine, 2005). Ειδικότερα η μελέτη ακολούθησε μια διερευνητική ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση (Cohen, Manion, 1994). Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των βιβλιογραφικών ερευνών, αποκαλύφθηκαν μια σειρά από ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με: α) ποιοτικές προδιαγραφές αναφορικά με ιστοτόπους, β) ποιοτικές προδιαγραφές που εστιάζουν σε σχολικούς και εκπαιδευτικούς ιστοτόπους, γ) κριτήρια αξιολόγησης σχολικών αλλά και εκπαιδευτικών πυλών. Μια μετα-ανάλυση των αποτελεσμάτων αποκάλυψε δ) ότι υπήρχαν κοινά κριτήρια αξιολόγησης (όπως η εγκυρότητα της πληροφορίας, την ποιότητα του περιεχομένου, κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται μεταξύ διαφορετικών χωρών. Η έρευνα κατανέμεται σε τέσσερις διακριτές φάσεις εργασίας: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση και Προκαταρκτική ανάλυση 2. Ποιοτική προσέγγιση και ανάπτυξη λίστας κριτηρίων [1760]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3. Πειραματική εφαρμογή για ποιοτική αξιολόγηση 4. Αναθεώρηση της λίστας κριτηρίων Αναλυτικότερα με τη συμβολή των βιβλιογραφικών αναφορών, αφού δημιουργείται ένα «κοινό πλαίσιο κριτηρίων», επιχειρείται η κατάρτιση ενός «Εργαλείου Κριτηρίων Αξιολόγησης», με στόχο την κάλυψη πιθανών κενών Ελληνικών και ξένων, αντίστοιχων εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη την καινοτομία του χώρου. Τελικό στάδιο αποτέλεσε η πειραματική εφαρμογή του εργαλείου που προέκυψε, για την αξιολόγηση υφιστάμενων Σχολικών Δικτυακών Τόπων. Αξιολογήθηκαν δέκα (10) δικτυακοί τόποι από πέντε παράλληλες ομάδες εργασίας των πέντε (5) ατόμων, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο αξιολόγησης το HETSI Sites (Hellenic Evaluation Tool for School Internet Sites). Οι ομάδες αξιολόγησης αποτελούνταν από μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος «Επιστήμες της Αγωγής Εκπαίδευση με χρήση νέων Τεχνολογιών» του «Πανεπιστημίου Αιγαίου» και πραγματοποιήθηκε κατά τον Νοέμβριο του ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Προσδιορισμός της ποιότητας των Σ.Δ.Τ Μέσα από μια αναλυτικοσυνθετική προσέγγιση και έχοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την έννοια της ποιότητας, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω επιχειρείται η προσπάθεια καθορισμού της. Έχοντας ως κεντρικό στόχο εργασίας τη λειτουργική προσέγγιση του ΣΔΤ, επιχειρείται ο καθορισμός ενός προτύπου ποιότητας, έτσι ώστε η υιοθέτησή του, να εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση στις ομάδες αναφοράς, (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς). Από την κριτική και συγκριτική μελέτη των βιβλιογραφικών πηγών, στοχεύοντας σε ένα ολοκληρωμένο ποιοτικό προσδιορισμό, αποκαλύπτεται σκόπιμος ο διαχωρισμός της ποιότητας ως προς : 1. Την Ποιότητα του δικτυακού κόμβου στο σύνολό του. 2. Την Ποιότητα του περιεχομένου του. 3. Την Ποιότητα ως προς τα παιδαγωγικά στοιχεία που περιέχει. Όσον αφορά την ποιότητα του δικτυακού κόμβου στο σύνολό του, όπως ορίζεται καθολικά από τα διεθνή πρότυπα, προσεγγίζεται ως μέσο ενημέρωσης και παρουσίασης του τομέα που εκπροσωπεί μέσα από μια κατάλληλη διαχείριση των τεχνικών εργαλείων που διαθέτει και καθορίζεται από τις επιμέρους έννοιες: Διαφάνεια, Πλοήγηση, Προσβασιμότητα, Διαλειτουργικότητα, Διατήρηση, Αισθητική Παρουσίαση, Πολυγλωσσία, Ασφάλεια. (Minerva, 2002, Alexander & Tate, 2005, Ίδρυμα Λαμπράκη, 2005). Παράλληλα αναδύεται η έννοια της Τεχνικής Αρτιότητας, και της Σχεδίασης (Lynch & Horton, 2009). Όσον αφορά την Ποιότητα του περιεχομένου, προσεγγίζεται ως προς τη διάσταση της συλλογής και ψηφιοποίησης ενός τεκμηριωμένου και ασφαλούς υλικού, με σκοπό τη ικανοποίηση και διασφάλιση των αναγκών του χρήστη, και μπορεί να καθοριστεί από τις έννοιες: Αυθεντικότητα, Αντικειμενικότητα, [1761]

5 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Αξιοπιστία, Συνάφεια, Επάρκεια,( Johnson & Lamb, 2007, Minerva, 2002). Επιπλέον σημαντική θέση κατέχει η σαφήνεια της δόμησης του περιεχόμενου και τρόπος παρουσίασης του. Τέλος όσον αφορά τα παιδαγωγικά στοιχεία, η Ποιότητα «ορίζεται σε σχέση με τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες, την συνεισφορά των μιντιακών περιεχομένων και της δομής τους όσον αφορά τη μάθηση, την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, την ανατροφοδότησή του σχετικά με την μαθησιακή του πορεία». (Sofos, A., Kostas, A. 2009). Συμπληρώνοντας προστίθεται η καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού, εργασιοκεντρικού κλίματος, ως προς την δημιουργία και τη χρήση του ΣΔΤ,( Becta ICT Advice, 2003, Dange, 2006). Αναπόσπαστο στοιχείο η παροχή ευκαιριών διδακτικής αξιοποίησης ως προς την διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικής ενημέρωσης,διεπιστημονικής αλληλεπίδρασης μέσω των μιντιακών στοιχείων. Συμπερασματικά προκύπτει, πως η αξιοποίηση των παραπάνω ευρημάτων περιέχει μια δυναμική προσδιορισμού της Ποιότητας του Σχολικού Δικτυακού Τόπου. Καταληκτικά με τον όρο ποιότητα ΣΔΤ, νοείται η κατάλληλη, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους και δηλωμένους στόχους του ισοτόπου και τις εκπαιδευτικές λειτουργίες μιας σχολικής μονάδας, παροχή ψηφιοποιημένου, ασφαλούς και έγκυρου παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού, μέσα από την πολυδιάστατη αξιοποίηση των τεχνολογικών και επικοινωνιακών εργαλείων του διαδικτύου, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας «ψηφιακής ταυτότητας» και τη λειτουργία του ΣΔΤ ως μέσο επικοινωνίας, πληροφόρησης, εργασίας και μάθησης, όλων των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα. 2. Καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησης από τη διεθνή βιβλιογραφία Παράλληλα με σημείο αναφοράς τις βιβλιογραφικές πηγές και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, επιχειρείται ο εντοπισμός των συχνότερα διατυπωμένων κριτηρίων αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων έως σήμερα. Ζητούμενο αποτελεί η προσπάθεια δημιουργίας ενός πλαισίου κοινών κριτηρίων αξιολόγησης που θα προκύψει από την συγκριτική μελέτη, τόσο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απώτερος σκοπός, ο εντοπισμός και η καταγραφή πιθανών ελλείψεων αλλά και η προσέγγιση μιας αποτελεσματικότερης δόμησης ενός εργαλείου αξιολόγησης. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι κοινές κατηγορίες κριτηρίων ή μεμονωμένα κριτήρια υψίστης σημασίας και η συχνότητα παρουσίας τους έτσι όπως προέκυψαν από την έρευνα: [1762]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΕΣ Ελλάδα 1 Ευρώπη 2 ΗΠΑ 3 Περιεχόμενο ٧ ٧ Οργάνωση Περιεχόμενου ٧ ٧ Επάρκεια Περιεχόμενου ٧ ٧ Ποιότητα Περιεχόμενου ٧ Παρουσίαση Περιεχόμενου ٧ ٧ ٧ Μηχανική ٧ Διαχείριση Περιεχόμενου μέσω CMS(Content ٧ Σχεδιασμός ٧ ٧ ٧ Πλοήγηση ٧ ٧ ٧ Προσβασιμότητα ٧ ٧ ٧ Διαφάνεια -Επικοινωνία ٧ ٧ Σαφήνεια στόχων- Σχολική φιλοσοφία-αποστολή ٧ ٧ ٧ Ενημέρωση ٧ ٧ ٧ Επικαιρότητα ٧ Πληροφορίες για το Σχολείο ٧ ٧ Τεχνικά Χαρακτηριστικά ٧ ٧ ٧ Γονείς ٧ Σύνδεσμοι ٧ ٧ ٧ Αρχική σελίδα ٧ ٧ ٧ Εργασίες μαθητών ٧ ٧ ٧ Σχολικό Ημερολόγιο ٧ ٧ Κατάλογος Προσωπικού ٧ Πνευματικά Δικαιώματα ٧ ٧ Προσωπικά δεδομένα ٧ Αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων ٧ ٧ Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο- Ηλεκτρονική Μάθηση ٧ Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ٧ ٧ Συμμετοχή των Μαθητών στη δημιουργία ٧ Σελίδες Μαθητών ٧ Σελίδες καθηγητών ٧ Διαδραστικά/ Αλληλεπιδρώμενα στοιχεία ٧ ٧ Εκπαιδευτικό Υλικό ٧ Φυλετική και Εθνική Ισότητα ٧ ٧ Ευαισθησία ٧ Ομάδα Στόχος ٧ ٧ Εκπροσώπηση Σχολικής κοινότητας (μαθητών, ٧ Πίνακας 1: Κριτήρια και βιβλιογραφικές πηγές 1. (Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e- Δίκτυο-ΤΠΕ, 2009) 2. (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Τεχνών και Πολιτισμού της Αυστρίας Bm:ukk, 2009) 3. (Christie Α.,2007, Greenville Country school, 2003, Voelker, C.,1999, Lesley University 2005) [1763]

7 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 3. Εντοπισμός των κοινά αποδεκτών κριτηρίων Υπό το πρίσμα της ανάδυσης των κυρίαρχων κριτηρίων αξιολόγησης με βάση την συχνότητα καταγραφής τους, καταγράφονται με καθολική αποδοχή τα παρακάτω κριτήρια ή κατηγορίες κριτηρίων: Παρουσίαση περιεχόμενου, Πλοήγηση, Δήλωση αποστολής, Προσβασιμότητα, Ενημέρωση, Τεχνικά χαρακτηριστικά, Σύνδεσμοι, Αρχική σελίδα, Εργασίες μαθητών και ακολουθούν τα υπόλοιπα με μικρότερη συχνότητα. Από την παρουσίαση του πίνακα 1 (Κριτήρια και βιβλιογραφικές πηγές), διαπιστώνονται αλληλοεπικαλύψεις κριτηρίων μέσα από παράπλευρες διατυπώσεις, όπως για παράδειγμα γονείς και εκπροσώπηση γονέων ή Οργάνωση και παρουσίαση περιεχόμενου και Μηχανική. Παρόλα αυτά για τις ανάγκες της ακριβούς παρουσίασης των βιβλιογραφικών ευρημάτων, παραθέτονται τα κριτήρια όπως ακριβώς χρησιμοποιούνται από τις αντίστοιχες χώρες. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι μέσα από την διατύπωση ορισμένων κριτηρίων, δεν καλύπτεται επαρκώς συνολικά ο τομέας, παρά μόνο κάποιες πτυχές του, ή παρουσιάζεται πολύ γενικά έτσι ώστε να δυσχεραίνει την διαδικασία της αξιολόγηση, όπως για παράδειγμα η Πλοήγηση στην Ευρώπη ή το Περιεχόμενο στις ΗΠΑ (π.χ αναφέρεται μόνο ως περιεχόμενο ή ως οργάνωση περιεχομένου). Η χρήση τέτοιων κριτηρίων προϋποθέτει την παροχή αναλυτικών κατευθυντηρίων γραμμών, για την ανάπτυξη του Σχολικού Δικτυακού Τόπου, στοιχείο που παρέχεται σε άλλες χώρες σε ικανοποιητικό βαθμό (Greenville Country school District, 2003). Παράλληλα διαπιστώνεται η απουσία ενός πολύ σημαντικού κριτηρίου από το την ξένη βιβλιογραφία όπως η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ή Πνευματικά Δικαιώματα, στοιχείο το οποίο θεωρείται δεδομένο καθώς υπάρχει σαφής νομοθεσία και πολιτική, της κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας με αυτονόητη την τήρησή της. Επιπλέον παρατηρείται έντονο το στίγμα, περισσότερο στην Ευρώπη αλλά και στις Η.Π.Α των στοιχείων της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Αξιοποίησης, μέσα από τη χρήση των νέων επικοινωνιακών εργαλείων του διαδικτύου καθώς και την ανάπτυξη εργασιοκεντρικού και ομαδοσυνεργατικού κλίματος στη σχολική μονάδα., (π.χ διαχείριση περιεχόμενου μέσω CMS κλπ.) με αφορμή την κατασκευή του Σχολικού Δικτυακού Τόπου. Η σοβαρή υστέρηση της Ελλάδας θα αποτελέσει πόλο εξέτασης και προσπάθεια αξιοποίησης των παραπάνω συμπερασμάτων και προσαρμογής προς την διάσταση αυτή. 4. Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και ποιοτική αξιολόγηση του νέου εργαλείου Για την ανάπτυξη των κριτηρίων του νέου εργαλείου αξιολόγησης ΣΔΤ, τέθηκαν ως σημείο αναφοράς τόσο τα παραπάνω ευρήματα όσο και άλλες βιβλιογραφικές αναφορές από έρευνες, όπως: [1764]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ οι έρευνες πού περιέχονται στον πίνακα 1: Κριτήρια και βιβλιογραφικές πηγές, ο οποίος προέκυψε, από την αναζήτηση και την κριτική μελέτη της Ελληνικής και Διεθνούς βιβλιογραφίας, οι «Δέκα (10) Αρχές Ποιότητας» όπως διαμορφώθηκαν και παρουσιάζονται παρακάτω, η δομή των μοντέλων αξιολόγησης που κυριαρχούν κυρίως στις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα οι «κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης» (Rubrics), (Wornshop, 1998a, Zimmaro, 2001), η έντονη τάση Παιδαγωγικής και διδακτικής αξιοποίησης, με τη χρήση μιντιακών στοιχείων καθώς και η τάση συνεργατικής δημιουργίας που κυριαρχεί στην Ευρώπη, (Bm:ukk, 2009). Μέσα από την συγκριτική και αναλυτικοσυνθετική προσέγγιση των κριτηρίων αξιολόγησης διαμορφώθηκε ένα βελτιωμένο και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο παράλληλα θα διασφαλίζει την Ποιότητα του Σχολικού Δικτυακού τόπου. Αρχικά έγινε η σύνθεση των «Δέκα (10) Αρχών Ποιότητας», οι οποίες επιχειρούν να προσδιορίζουν την Ποιότητα του Σχολικού Δικτυακού Τόπου, έτσι όπως διαμορφώθηκε από την κριτική και συγκριτική μελέτη και τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αναδεικνύοντας τα στοιχεία που την συνθέτουν. Οι δέκα αρχές ποιότητας προσδιορίζονται ως εξής: ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ-ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΟΧΩΝ 2. ΕΙΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (WEB DESING) 7. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 8. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ- ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 4. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ 9. ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Πίνακας 2: Αρχές Ποιότητας Σχολικών Δικτυακών Τόπων Αφού ολοκληρώθηκε η παραγωγή του νέου εργαλείου αξιολόγησης, ακολούθησε πειραματική εφαρμογή, όπου προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, όπως: Αλληλεπικαλύψεις κριτηρίων μεταξύ διαφορετικών αρχών ποιότητας. [1765]

9 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Περιθώρια βελτίωσης στις διατυπώσεις κριτηρίων, έτσι ώστε να είναι περισσότερο κατανοητά. Περιθώρια βελτίωσης κριτηρίων μεταξύ διαβαθμίσεων, ώστε να είναι περισσότερο ξεκάθαρες οι βαθμολογικές κλίμακες. Εντοπισμός κριτηρίων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δυσχεραίνουν την αυτό- αξιολόγηση. Από την άλλη, σημαντικότερη θετική παρατήρηση αποτέλεσε η μη ύπαρξη απόκλισης της βαθμολόγησης μεταξύ των διαφορετικών ομάδων εργασίας για τους ίδιους δικτυακούς τόπους, γεγονός που προσανατολίζει στην επίτευξη αντικειμενικότερης αξιολόγησης,(όπως αναφέρεται στην μεθοδολογία της μελέτης). Επιπλέον, ως ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προβληματισμού, προέκυψε η χρήση του συντελεστή βαρύτητας για κάθε «Αρχή Ποιότητας» ξεχωριστά αλλά και για κάθε επιμέρους κριτήριο. Το σημείο αυτό βρίσκεται υπό μελέτη και τα αποτελέσματά του θα παρουσιαστούν αφού ολοκληρωθεί. Αποτέλεσμα της πειραματικής εφαρμογής ήταν η αξιοποίηση των παραπάνω συμπερασμάτων και ο προσανατολισμός προς την τελειοποίηση του νέου εργαλείου αξιολόγησης. Η τελική παραγωγή του εργαλείου αξιολόγησης που παρουσιάζεται στην προκείμενη εργασία, έλαβε υπόψη όλα τα πειραματικά ευρήματα και τα υιοθέτησε προς την κατεύθυνση της ποιοτικής βελτίωσης του. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ HETSI Sites Το εργαλείο ονομάστηκε ΗETSI Sites (Hellenic Evaluation Tool for School Internet Sites) και εστιάζει στην αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των Σ.Δ.Τ, αλλά και στην λειτουργία του ως κατευθυντηρίου εργαλείου δημιουργίας αυτών. Περιλαμβάνει 10 Αρχές Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που τις απαρτίζουν, μέσα από την δομή του ως κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: Δέκα (10) πίνακες κριτηρίων έναν για κάθε μία αρχή ποιότητας. Κάθε πίνακας περιλαμβάνει τα συστατικά στοιχεία κάθε αρχής ποιότητας. Κάθε κριτήριο διατυπώνεται με τρεις εκφράσεις, με την μορφή διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Η βαθμολογική κλίμακα χωρίζεται σε τρία (3) επίπεδα, (0-4),(5-7),(8-10) μία για κάθε έκφραση. Κάθε επίπεδο βαθμολογίας χαρακτηρίζεται επιπλέον και λεκτικά ως, Ατελής/Ηλεκτρονικός Σελιδοδείκτης (0-4), Βασική/Ηλεκτρονική Κάρτα Παρουσίασης (5-7), Πλήρης/Ηλεκτρονική Μάθηση (8-10), με σκοπό να προσανατολίζει στο βαθμό επίτευξης της ποιότητας. Ο λεκτικός χαρακτηρισμός των τριών βαθμίδων αξιολόγησης, δόθηκε με αφορμή το ήδη υπάρχον μοντέλο κατάταξης στη μελέτη, «Στρατηγικές παρουσίασης σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Το παράδειγμα της Αττικής» (Σοφός, 2007), όπου χαρακτηρίζονται [1766]

10 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ οι σχολικές ιστοσελίδες με βάση το περιεχόμενό τους, ως Ηλεκτρονικός Σελιδοδείκτης (E-Bookmark), Ηλεκτρονική Κάρτα Παρουσίασης (E-Visiten Karte), Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning). Στην προκείμενη μελέτη αποδίδονται οι ίδιες κατηγορίες, αλλά στο σύνολο της παρουσίας και της ποιότητας του ΣΔΤ, δηλαδή περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ποιότητα, έτσι όπως ορίζεται από τις σχετικές αρχές που δημιουργήθηκαν παράλληλα. Το βασικό πλεονέκτημα του ΗETSI Sites έγκειται στην αντικειμενοποίηση της αξιολόγησης. Αυτή βασίζεται στην περιγραφική διαβάθμιση της βαθμολόγησης που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση διαβαθμισμένων μοντέλων αξιολόγησης (Andrade, 1997). Επιπλέον στοιχείο δυναμικής αποτελεί η δυνατότητα χρήσης του ως εργαλείο αυτό-αξιολόγησης από τους ίδιους τους δημιουργούς του ΣΔΤ, (π.χ εκπαιδευτικούς και μαθητές). Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα δείγμα του ΗETSI Sites (Hellenic Evaluation Tool for School Internet Sites). Παρουσιάζεται ενδεικτικά ο έβδομος κατά σειρά πίνακας κριτηρίων, του εργαλείου ΗETSI Sites που αναφέρεται στην έβδομη (7 η ) Αρχή ποιότητας που είναι η «Παιδαγωγική και Διδακτική Αξιοποίηση». Κατηγορίες Κριτηρίων Κλίμακες Βαθμολογίας Βαθμός (0-4) Ατελής/Ηλεκτρονικός Σελιδοδείκτης (5-7) Βασική/Ηλεκτρονική Παρουσίαση (8-10) Πλήρης/Ηλεκτρονική Μάθηση Δεν έχουν τεθεί παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι στην Δήλωση Αποστολής του ΣΔΤ Δεν έχουν τεθεί σαφείς παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι στην Δήλωση Αποστολής του ΣΔΤ Έχουν τεθεί παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι στην Δήλωση Αποστολής του ΣΔΤ Παιδαγωγική & Διδακτική Αξιοποίηση Δεν αναφέρεται συμμετοχή των μαθητών κατά τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του Σχολικού Δικτυακού Τόπου (π.χ ως μία από τις σχολικές δραστηριότητες) Αναφέρεται περιορισμένη συμμετοχή των μαθητών στον σχεδιασμό του ΣΔΤ και την δημιουργία με ελάχιστη προσφορά και παρουσιάζεται ως σχολική δραστηριότητα Αναφέρεται ενεργή συμμετοχή των μαθητών κατά το σχεδιασμό και τη δημιουργία του ΣΔΤ, αποτελώντας κύρια σχολική δραστηριότητα με καθορισμένους ρόλους και παραγόμενο υλικό: -φωτογραφίες, κείμενα, ήχος -Σελίδες μαθητών [1767]

11 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Η παραγωγή του ΣΔΤ έγινε με τη συμμετοχή ενός μόνο εκπαιδευτικού όπου αναφέρεται το όνομά του, (π.χ. ειδικότητα Πληροφορικής ή θετικών επιστημών) Δεν προσφέρει καθόλου εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό Δεν αξιοποιεί διδακτικά και παιδαγωγικά τα νέα επικοινωνιακά εργαλεία του διαδικτύου Η παραγωγή του ΣΔΤ έγινε με τη συμμετοχή ελάχιστων εκπαιδευτικών (π.χ λίγοι «μάχημοι» εκπαιδευτικοί από διάφορες ειδικότητες), όπου αναφέρεται μόνο το όνομά τους και όχι ο ρόλος τους. Προσφέρει περιορισμένο εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό Αξιοποιεί περιορισμένα τα νέα επικοινωνιακά εργαλεία του διαδικτύου, διδακτικά και παιδαγωγικά Η παραγωγή του ΣΔΤ έγινε με τη συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών κυρίως διαφορετικών ειδικοτήτων με καθορισμένους ρόλους και παραγόμενο υλικό: -Εκπαιδευτικό υλικό ειδικότητας -Σχέδια μαθήματος ειδικότητας -E-Learning μαθήματα -Σελίδες εκπαιδευτικών -Τεστ αυτοξιολόγησης Αποτελεί πηγή πλούσιου εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού για κάθε μαθητή, εκπαιδευτικό, επισκέπτη. Αξιοποιεί πλήρως τα νέα επικοινωνιακά εργαλεία του διαδικτύου, διδακτικά και παιδαγωγικά π.χ(webquest,wikis, Google Εarth, blogs) Πίνακας 3: «Hetsi Sites», Αρχή «Παιδαγωγική και Διδακτική Αξιοποίηση» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μελετώντας την Ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία και αναζητώντας πηγές που σχετίζονται με τις έννοιες που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, διαπιστώθηκε ότι οι Σχολικοί Δικτυακοί Τόποι αποτελούν ιδιαίτερα σύγχρονο εργαλείο παρουσίας των σχολείων στο διαδίκτυο. Πρόκειται για τομέα του διαδικτύου που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ευρωπαϊκές χώρες, με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, στοχεύοντας να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο παρουσίας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Στις χώρες των ΗΠΑ αντίθετα παρατηρείται μεγαλύτερη εξοικείωση και θεσμική υποστήριξη μέσα από σαφείς πολιτικές δημιουργίας από κάθε πολιτεία για την δημιουργία Σχολικών Δικτυακών Τόπων. Στις Ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται έντονη εστίαση στην συνεργατική δημιουργία και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Όπως έγινε αντιληπτό δεν έχει καθοριστεί ένα πρότυπο Ποιότητας που να καθοδηγεί και ακολουθούμενο να διασφαλίζει την δημιουργία ενός «Ποιοτικού» Σχολικού Δικτυακού Τόπου. Οι πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί που ασχολήθηκαν μέχρι τώρα με την δημιουργία δικτυακών τόπων, λειτούργησαν κατά βούληση [1768]

12 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ με βάση την τεχνογνωσία τους. Επιπλέον διαπιστώθηκαν περιθώρια βελτίωσης στην υπάρχουσα λίστα κριτηρίων αξιολόγησης, συσχετιζόμενη πάντα με την επίτευξη της Ποιότητας. Όπως φάνηκε στα αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν, η παρούσα μελέτη κατάφερε να αποτυπώσει και να συνοψίσει την Ποιότητα των ΣΔΤ μέσα σε λίγες έννοιες. Ο προσδιορισμός αυτός προέκυψε μέσα από την κριτική και συγκριτική μελέτη διεθνών βιβλιογραφικών αναφορών που αφορούν τόσο τους Σχολικούς Δικτυακούς Τόπους, όσο και δικτυακούς τόπους γενικού περιεχομένου. Οι έννοιες που καθορίστηκαν μπορούν να αποτελέσουν οδηγό, για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να δημιουργήσει ένα Ποιοτικό Σχολικό Δικτυακό Τόπο. Μια δεύτερη και ιδιαίτερα σημαντική ερευνητική υπόθεση, αποτέλεσε η διερεύνηση της επάρκειας και της πληρότητας, των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, στα πλαίσια Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων. Επίσης διερευνάται η αντικειμενικότητα και η ακρίβεια της βαθμολόγησης με την χρήση του υπάρχοντος εργαλείου. Από την συγκριτική μελέτη των διεθνών βιβλιογραφικών αναφορών, αποδεικνύεται επαρκές σε μεγάλο βαθμό. Συμπεραίνονται όμως περιθώρια βελτίωσης ως προς την πλήρη κάλυψη στοιχείων Ποιότητας, απουσιάζοντας επιμέρους πτυχές τους. Το σημαντικότερο περιθώριο βελτίωσης όμως που αποκαλύπτεται, αφορά τον τρόπο έκφρασης των κριτηρίων, προς έναν αντικειμενικότερο και πιο εύχρηστο τρόπο βαθμολόγησης. Η χρήση διαβαθμισμένων κριτηρίων (Rubrics), που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση κυρίως στις ΗΠΑ, προσφέρουν σημαντική εμπειρία για την βελτίωση του Ελληνικού εργαλείου αξιολόγησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Alastair, S., (1997). «Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information Resources». The Public-Access Computer Systems Review 8, no. 3. [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 2. Alexander, J., Tate Μ.,( ), «How to Evaluate and Create Information Quality on the Web», Widener University.[online]: brary/evaluate_web_pages/original_web_evaluation_materials/6160/, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 3. Allen M. (2004). «The use of scoring Rubrics for Assessment and Teaching» [on line: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 4. American Library Association, (1997). «Great Web Sites for Kids Selection Criteria»[online]: [1769]

13 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» orkids/greatwebsites.cfm, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 5. Becta ICT Advice (2003). «Making Web Sites Work - How to Plan and Design an Effective School Website» 6. Becta ICT Advice. «What are the management issues of creating a school website?», [online]: ub_03&rid=3842&wn=1&country=eng, 7. Christie Α.,(2007). «Rubrics for Evaluating School Web Sites» [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 8. Cohen, L., Manion, L. (1994). Research Methods in Education. 4th ed. Routlege, London and New York 9. Dange, M., (2006). «Leitfaben zur Erstellung einer Schoolhomepege» [online]:http://www.schulhomepage.de, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 10. Friedman, A., Hartshorne, R., Algozzine, B.,( 2005) «Middle Schools Online: How are Middle Schools Represented on the Internet?». Meridian: A Middle School Computer Technologies Journal, Volume 8, Issue 2, Summer 2005 [online]:http://www.ncsu.edu/meridian/sum2005/middle_schools_on_n et/index.html, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 11. Goodrich-Andrade,H.G (1997). «Understanding rubrics. Educational Leadership» 12. Greenville Country school District, (2003). «Guidelines for web pages» [online]: ev=/search%3fq%3ddistrict%2bweb%2bpolicy%2beval%2bschl%2bsite:g reenville.k12.sc.us%26hl%3del, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 13. Harris, R., (1997), «Evaluating Internet Research Sources» [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 14. Johnson, L., & Lamb, A., (2007). «Evaluating Internet Resources-Criteria for Evaluation», [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 15. Korte, W.& Husing, T. (2006). «Benchmarking access and use of ICT in European schools 2006: Results from head teacher and a classroom teacher surveys in 27 European countries, European Commission». 16. Lesley University (2005). «Evaluating Web Sites Criteria for the Classroom» [on line]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 17. Lynch, P. and. Horton, S., (2009). «Web Style Guide: Basic design principles for creating Web sites», 3rd Ed. New Haven: Yale University Press [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 18. Minerva, (2002). Πλαίσιο ποιότητας των Βρυξελλών, «Αξιολόγηση ποιότητας των Πολιτιστικών Διαδικτυακών Κόμβων» [1770]

14 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19. Owston, R., (1997). «The world wide web: A technology to enhance teaching and learning?» Educational Researcher, 26, Payton, T. (1997), «Web Evaluation» [online]: 21. Sofos A., Kostas A., (2009). Pedagogically-Oriented Evaluation Criteria for Educational Web Resources. elearning Papers,. 17 pp [online]: &doclng=5 22. Voelker, C.,(1999). «A Middle School WebQuest for Evaluating Web Sites», [online] (προσβάσιμος 6 ος 2009). 23. Worsnop, C., (1998α). «Understanding Media Work: Authentic Assessment in Media Education». [online], (προσβάσιμος 6 ος 2009). 24. Zimmaro, D., (2001). «Creating a Rubric for Evaluating Media Projects». [online]: /creatingrubrics.pdf, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 25. Αλεξοπούλου, Α., (2009), «Σχολικοί Δικτυακοί Τόποι-Κριτήρια Αξιολόγησης-Εκπόνηση Οδηγού Ποιότητας», μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παν. Αιγαίου. 26. Βλάχος, Δ., (2007), «Διερεύνηση της ποιότητας της εκπαίδευσης: Βασικές αρχές και σχεδιασμός της έρευνας». Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 13, Γρόσδος Σ.,(2002). «Περιγραφική Αξιολόγηση: μια πρόταση». Ανοικτό Σχολείο, τ.75, Δαπόντες Ν., Σχίζα Ε., Σαλονικίδης Γ. (2007), «Σχολικές ιστοσελίδες»: Η περίπτωση των Ελληνικών Γυμνασίων, Σύρος Ζαβλανός, Μ., (2003). «Η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση». Αθήνα: Σταμούλης. 30. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, (2005). Μελέτη για την διαμόρφωση και Διάδοση Προτύπων και Διαδικασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Κόμβων των Πολιτιστικών Οργανισμών. «Οδηγός Ποιότητας Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών» 31. Ντρενογιάννη Ε. (2001). «Παιδαγωγική Αξιοποίηση των υπηρεσιών του Ιnternet» στο Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 2, τεύχη 2-3 [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 32. Σαλονικίδης, Γ., Τερζίδης, Σ., Ζακόπουλος, Β., Φιλιππιάδης, Γ., (2009). «Σχολικοί διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα» Εισήγηση 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Σύρος Μαΐου [1771]

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εξερευνήσεις (Ιστοεξερευνήσεις) (Web Quest) Μάθηση η βασισμένη σε Πηγές Resource-based Learning

ιαδικτυακές Εξερευνήσεις (Ιστοεξερευνήσεις) (Web Quest) Μάθηση η βασισμένη σε Πηγές Resource-based Learning ιαδικτυακές Εξερευνήσεις (Ιστοεξερευνήσεις) (Web Quest) Μάθηση η βασισμένη σε Πηγές Resource-based Learning Πληροφοριακός Εγγραματισμός Ο Πληροφοριακός Eγγραματισμός (information literacy) αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ09 ΠΕ09

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ09 ΠΕ09 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ09 ΠΕ09 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα Αίσωπος» «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"» Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος Αν. Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια.

Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια. Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια. Προσφέρουμε σημαντική τεχνογνωσία στην κοινότητα των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Διαθέτουμε ανοικτά καταλόγους με το

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές»

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» «Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) εισηγητής: Μένης Θεοδωρίδης Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διοργανωτές Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Microsoft ΕΛΛΑΣ Intel ΕΛΛΑΣ Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο Τ. Α. Μικρόπουλος Οι ΤΠΕ ως γνωστικά (ερμηνευτικά) εργαλεία Αξιοποιώντας το Διαδίκτυο στη διδακτική πράξη Αναζήτηση και εντοπισμός των σχετικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό έτος

Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου»

Δράση: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των άρθρων που υποβάλλονται για εξέταση δημοσίευσης (μετά από κρίση) στο περιοδικό i-teacher Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα e-mail Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Μαρία Κουτσούμπα, Γιάννης Γκιόσος, Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα