«Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων- Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων- Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας»"

Transcript

1 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων- Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας» Δρ. Αλιβίζος Σοφός 1 Αικατερίνη Αλεξοπούλου 2 1 Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ρόδος 2 Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός, M.Sc., Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ρόδος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη εστιάζει στους σχολικούς ιστοτόπους και ερευνά τα κριτήρια ποιότητας τους, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στη διεθνή παιδαγωγική βιβλιογραφία. Πρόκειται για μια συγκριτική ερευνητική προσέγγιση μέσα από την οποία αναπτύσσεται ένα νέο εργαλείο διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (Rubrics), το οποίο ονομάστηκε, HETSI Sites (Hellenic Evaluation Tool for School Internet Sites) λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπαιδευτική αξία του προτεινόμενου εργαλείου, έγκειται στην αποτελεσματικότερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση των Σχολικών Δικτυακών Τόπων, με στόχο την αυτοεκτίμηση και βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας τους. Το HETSI Sites δοκιμάστηκε πιλοτικά για την αξιολόγηση επιλεγμένων σχολικών δικτυακών τόπων και, αξιολογήθηκε βάσει της ποιοτικής, ερμηνευτικής προσέγγισης από 5 παράλληλες ομάδες για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των κριτηρίων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αρχές ποιότητας Σχολικών Δικτυακών Τόπων, Κριτήρια Αξιολόγησης, Διαβαθμισμένα Κριτήρια Αξιολόγησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας Σχολικός Δικτυακός Τόπος (ΣΔΤ) θα μπορούσε να οριστεί ως ένα «ψηφιακό αρχείο» της ταυτότητας και της παρουσίας κάθε εκπαιδευτικής μονάδας στο γενικότερο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, δηλαδή ως πλαίσιο εργασίας, παραγωγής γνώσης, παρουσίασης των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Επιπλέον μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό εργαλείο που προβάλλει το «προφίλ του σχολείου» στην κοινωνία και το συνδέει με αυτή. Αποτελεί έναν τόπο όπου παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες/λειτουργίες της εκπαιδευτικής μονάδας (Σοφός, 2007) και ενίοτε βασικό συνεργατικό εργαλείο, επικοινωνίας, πληροφόρησης και μάθησης (Ντρενογιάννη, 2001). Με άλλα λόγια, και βέβαια όχι σε μια αιτιατή προσέγγιση, η σχολική ιστοσελίδα θα μπορούσε να συναποτελεί «μοχλό» που θα συμβάλλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, οι οποίες θα συνδράμουν και θα ωφελήσουν μαθητές και δασκάλους στο έργο τους, (Καράμηνας, 2001). [1758]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Παρά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη καθώς και η διατήρηση Σχολικών Δικτυακών Τόπων βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο (Σοφός, 2007, Korte & Husing, 2006, Σαλονικίδης, Τερζίδης, Ζακόπουλος, Φιλιππιάδης, 2009, Αλεξοπούλου, 2009). Για το λόγο αυτό, καθίσταται απαραίτητο τον 21 ο αιώνα ο κάθε εκπαιδευτικός, μαθητής και κατ επέκταση η κάθε σχολική μονάδα, να αποκτήσει την τεχνογνωσία, τις κατευθύνσεις καθώς και την κατάλληλη υποστήριξη που θα βοηθήσουν στη σωστή εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων του διαδικτύου. Ταυτόχρονα έρχεται στο προσκήνιο η έννοια της ποιότητας, ένας πολυσυζητημένος όρος με πολλές όψεις και ακόμα περισσότερες αναφορές: «Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες» (ΕΛΟΤ, 1999). Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα διακρίνονται εστιασμένες διαστάσεις της έννοιας «ποιότητα», όπως η ποιότητα με την απόλυτη έννοια, (Ζαβλανός, 2003) ή η ποιότητα με τη σχετική έννοια, «ως το μέσο με το οποίο το τελικό προϊόν κρίνεται ότι ικανοποιεί τα πρότυπα». Ακολουθούν η ποιότητα στην εκπαίδευση (Βλάχος, 2007, Πετρίδου, 2006, Ζουγανέλη, 2007, Κολτσάκης, 2008), η ποιότητα στους ιστοτόπους (Minerva, 2002, Ιδρ.Λαμπρακη, 2005), η ποιότητα στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ιστοτόπων (Johnson & Lamb, 2007, ALA, 1997) και τέλος η ποιότητα των εκπαιδευτικών πυλών ως προς τα παιδαγωγικά στοιχεία, (Sofos, Kostas, 2009). Από τα παραπάνω προκύπτει έντονος ο προβληματισμός για την αποσαφήνιση της έννοιας της Ποιότητας των Σχολικών Δικτυακών Τόπων. Έτσι επιχειρείται ο καθορισμός ενός πλαισίου «Αρχών Ποιότητας», όπου θα λειτουργήσουν ως πρότυπο μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη την σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική στην Ευρώπη αλλά και Παγκόσμια. Επιπλέον θέμα μελέτης είναι η εξέταση της πληρότητας του πλαισίου κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται έως σήμερα στην Ελλάδα αλλά και Παγκόσμια με στόχο την μέτρηση της Ποιότητας έτσι όπως θα προκύψει από την προκείμενη εργασία. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΧΟΣ Η έρευνα που παρουσιάζουμε, στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν ελάχιστες αναφορές και περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτέλεσε πρόκληση η διερεύνηση του. Βασικοί ερευνητικοί στόχοι: 1. Ο προσδιορισμός της έννοιας της ποιότητας μέσα από ανάλυση των συστατικών στοιχείων των ΣΔΤ. [1759]

3 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 2. Η καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησης μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 3. Ο εντοπισμός κοινά αποδεκτών κριτηρίων, καθώς επίσης και διαφορών. 4. Η τεκμηριωμένη ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και η ποιοτική αξιολόγηση ενός νέου εργαλείου, ως προς την εγκυρότητά και την αξιοπιστία του. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας και την απόλυτη κατανόηση και παρουσίαση της ποιότητας των Σχολικών Δικτυακών Τόπων καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης τους, πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα στις υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές, εστιάζοντας στην βιβλιογραφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας παράλληλα τις απαραίτητες βιβλιογραφικές πληροφορίες από τον Ελλαδικό χώρο. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση επικεντρώθηκε σε πρωτογενείς πηγές, όπου ήταν διαθέσιμες και σε δευτερογενείς όπου ήδη είχε μελετηθεί το θέμα και υπήρξαν αποτελέσματα ερευνών. Αναζητήθηκαν εκδόσεις, άρθρα επιστημονικών περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πληροφορίες από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Υπουργείο Παιδείας, την «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (e-δίκτυο-τπε), πηγές στο διαδίκτυο, Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς ερευνών όπως το «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» και το Europe s Information Society, οργανισμούς βράβευσης Σχολικών Δικτυακών Τόπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναλυτικότερα για αυτό το σκοπό μελετήθηκαν: Μελέτες σχετικές με το περιεχόμενο και τη δομή υπαρχόντων ΣΔΤ σε Ελλάδα & εξωτερικό, (Καράμηνας, 2001, Κελεσίδης, 2001, Σταμάτη, 2006, Σοφός, 2007, Κούρτης, 2005, Δαπόντες Ν., Σχίζα Ε., Σαλονικίδης Γ. 2007). Οδηγοί κατευθυντηρίων γραμμών δημιουργίας ΣΔΤ, κυρίως Ευρωπαϊκοί, (Dange, 2006, Becta ICT Advice, 2003). Πολιτικές δημιουργίας με σαφείς προδιαγραφές, κυρίως στις ΗΠΑ,(Greenville, 2003, Friedman, Hartshorne, Algozzine, 2005). Ειδικότερα η μελέτη ακολούθησε μια διερευνητική ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση (Cohen, Manion, 1994). Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των βιβλιογραφικών ερευνών, αποκαλύφθηκαν μια σειρά από ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με: α) ποιοτικές προδιαγραφές αναφορικά με ιστοτόπους, β) ποιοτικές προδιαγραφές που εστιάζουν σε σχολικούς και εκπαιδευτικούς ιστοτόπους, γ) κριτήρια αξιολόγησης σχολικών αλλά και εκπαιδευτικών πυλών. Μια μετα-ανάλυση των αποτελεσμάτων αποκάλυψε δ) ότι υπήρχαν κοινά κριτήρια αξιολόγησης (όπως η εγκυρότητα της πληροφορίας, την ποιότητα του περιεχομένου, κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται μεταξύ διαφορετικών χωρών. Η έρευνα κατανέμεται σε τέσσερις διακριτές φάσεις εργασίας: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση και Προκαταρκτική ανάλυση 2. Ποιοτική προσέγγιση και ανάπτυξη λίστας κριτηρίων [1760]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3. Πειραματική εφαρμογή για ποιοτική αξιολόγηση 4. Αναθεώρηση της λίστας κριτηρίων Αναλυτικότερα με τη συμβολή των βιβλιογραφικών αναφορών, αφού δημιουργείται ένα «κοινό πλαίσιο κριτηρίων», επιχειρείται η κατάρτιση ενός «Εργαλείου Κριτηρίων Αξιολόγησης», με στόχο την κάλυψη πιθανών κενών Ελληνικών και ξένων, αντίστοιχων εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη την καινοτομία του χώρου. Τελικό στάδιο αποτέλεσε η πειραματική εφαρμογή του εργαλείου που προέκυψε, για την αξιολόγηση υφιστάμενων Σχολικών Δικτυακών Τόπων. Αξιολογήθηκαν δέκα (10) δικτυακοί τόποι από πέντε παράλληλες ομάδες εργασίας των πέντε (5) ατόμων, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο αξιολόγησης το HETSI Sites (Hellenic Evaluation Tool for School Internet Sites). Οι ομάδες αξιολόγησης αποτελούνταν από μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος «Επιστήμες της Αγωγής Εκπαίδευση με χρήση νέων Τεχνολογιών» του «Πανεπιστημίου Αιγαίου» και πραγματοποιήθηκε κατά τον Νοέμβριο του ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Προσδιορισμός της ποιότητας των Σ.Δ.Τ Μέσα από μια αναλυτικοσυνθετική προσέγγιση και έχοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την έννοια της ποιότητας, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω επιχειρείται η προσπάθεια καθορισμού της. Έχοντας ως κεντρικό στόχο εργασίας τη λειτουργική προσέγγιση του ΣΔΤ, επιχειρείται ο καθορισμός ενός προτύπου ποιότητας, έτσι ώστε η υιοθέτησή του, να εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση στις ομάδες αναφοράς, (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς). Από την κριτική και συγκριτική μελέτη των βιβλιογραφικών πηγών, στοχεύοντας σε ένα ολοκληρωμένο ποιοτικό προσδιορισμό, αποκαλύπτεται σκόπιμος ο διαχωρισμός της ποιότητας ως προς : 1. Την Ποιότητα του δικτυακού κόμβου στο σύνολό του. 2. Την Ποιότητα του περιεχομένου του. 3. Την Ποιότητα ως προς τα παιδαγωγικά στοιχεία που περιέχει. Όσον αφορά την ποιότητα του δικτυακού κόμβου στο σύνολό του, όπως ορίζεται καθολικά από τα διεθνή πρότυπα, προσεγγίζεται ως μέσο ενημέρωσης και παρουσίασης του τομέα που εκπροσωπεί μέσα από μια κατάλληλη διαχείριση των τεχνικών εργαλείων που διαθέτει και καθορίζεται από τις επιμέρους έννοιες: Διαφάνεια, Πλοήγηση, Προσβασιμότητα, Διαλειτουργικότητα, Διατήρηση, Αισθητική Παρουσίαση, Πολυγλωσσία, Ασφάλεια. (Minerva, 2002, Alexander & Tate, 2005, Ίδρυμα Λαμπράκη, 2005). Παράλληλα αναδύεται η έννοια της Τεχνικής Αρτιότητας, και της Σχεδίασης (Lynch & Horton, 2009). Όσον αφορά την Ποιότητα του περιεχομένου, προσεγγίζεται ως προς τη διάσταση της συλλογής και ψηφιοποίησης ενός τεκμηριωμένου και ασφαλούς υλικού, με σκοπό τη ικανοποίηση και διασφάλιση των αναγκών του χρήστη, και μπορεί να καθοριστεί από τις έννοιες: Αυθεντικότητα, Αντικειμενικότητα, [1761]

5 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Αξιοπιστία, Συνάφεια, Επάρκεια,( Johnson & Lamb, 2007, Minerva, 2002). Επιπλέον σημαντική θέση κατέχει η σαφήνεια της δόμησης του περιεχόμενου και τρόπος παρουσίασης του. Τέλος όσον αφορά τα παιδαγωγικά στοιχεία, η Ποιότητα «ορίζεται σε σχέση με τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες, την συνεισφορά των μιντιακών περιεχομένων και της δομής τους όσον αφορά τη μάθηση, την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, την ανατροφοδότησή του σχετικά με την μαθησιακή του πορεία». (Sofos, A., Kostas, A. 2009). Συμπληρώνοντας προστίθεται η καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού, εργασιοκεντρικού κλίματος, ως προς την δημιουργία και τη χρήση του ΣΔΤ,( Becta ICT Advice, 2003, Dange, 2006). Αναπόσπαστο στοιχείο η παροχή ευκαιριών διδακτικής αξιοποίησης ως προς την διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικής ενημέρωσης,διεπιστημονικής αλληλεπίδρασης μέσω των μιντιακών στοιχείων. Συμπερασματικά προκύπτει, πως η αξιοποίηση των παραπάνω ευρημάτων περιέχει μια δυναμική προσδιορισμού της Ποιότητας του Σχολικού Δικτυακού Τόπου. Καταληκτικά με τον όρο ποιότητα ΣΔΤ, νοείται η κατάλληλη, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους και δηλωμένους στόχους του ισοτόπου και τις εκπαιδευτικές λειτουργίες μιας σχολικής μονάδας, παροχή ψηφιοποιημένου, ασφαλούς και έγκυρου παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού, μέσα από την πολυδιάστατη αξιοποίηση των τεχνολογικών και επικοινωνιακών εργαλείων του διαδικτύου, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας «ψηφιακής ταυτότητας» και τη λειτουργία του ΣΔΤ ως μέσο επικοινωνίας, πληροφόρησης, εργασίας και μάθησης, όλων των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα. 2. Καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησης από τη διεθνή βιβλιογραφία Παράλληλα με σημείο αναφοράς τις βιβλιογραφικές πηγές και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, επιχειρείται ο εντοπισμός των συχνότερα διατυπωμένων κριτηρίων αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων έως σήμερα. Ζητούμενο αποτελεί η προσπάθεια δημιουργίας ενός πλαισίου κοινών κριτηρίων αξιολόγησης που θα προκύψει από την συγκριτική μελέτη, τόσο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απώτερος σκοπός, ο εντοπισμός και η καταγραφή πιθανών ελλείψεων αλλά και η προσέγγιση μιας αποτελεσματικότερης δόμησης ενός εργαλείου αξιολόγησης. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι κοινές κατηγορίες κριτηρίων ή μεμονωμένα κριτήρια υψίστης σημασίας και η συχνότητα παρουσίας τους έτσι όπως προέκυψαν από την έρευνα: [1762]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΕΣ Ελλάδα 1 Ευρώπη 2 ΗΠΑ 3 Περιεχόμενο ٧ ٧ Οργάνωση Περιεχόμενου ٧ ٧ Επάρκεια Περιεχόμενου ٧ ٧ Ποιότητα Περιεχόμενου ٧ Παρουσίαση Περιεχόμενου ٧ ٧ ٧ Μηχανική ٧ Διαχείριση Περιεχόμενου μέσω CMS(Content ٧ Σχεδιασμός ٧ ٧ ٧ Πλοήγηση ٧ ٧ ٧ Προσβασιμότητα ٧ ٧ ٧ Διαφάνεια -Επικοινωνία ٧ ٧ Σαφήνεια στόχων- Σχολική φιλοσοφία-αποστολή ٧ ٧ ٧ Ενημέρωση ٧ ٧ ٧ Επικαιρότητα ٧ Πληροφορίες για το Σχολείο ٧ ٧ Τεχνικά Χαρακτηριστικά ٧ ٧ ٧ Γονείς ٧ Σύνδεσμοι ٧ ٧ ٧ Αρχική σελίδα ٧ ٧ ٧ Εργασίες μαθητών ٧ ٧ ٧ Σχολικό Ημερολόγιο ٧ ٧ Κατάλογος Προσωπικού ٧ Πνευματικά Δικαιώματα ٧ ٧ Προσωπικά δεδομένα ٧ Αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων ٧ ٧ Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο- Ηλεκτρονική Μάθηση ٧ Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ٧ ٧ Συμμετοχή των Μαθητών στη δημιουργία ٧ Σελίδες Μαθητών ٧ Σελίδες καθηγητών ٧ Διαδραστικά/ Αλληλεπιδρώμενα στοιχεία ٧ ٧ Εκπαιδευτικό Υλικό ٧ Φυλετική και Εθνική Ισότητα ٧ ٧ Ευαισθησία ٧ Ομάδα Στόχος ٧ ٧ Εκπροσώπηση Σχολικής κοινότητας (μαθητών, ٧ Πίνακας 1: Κριτήρια και βιβλιογραφικές πηγές 1. (Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e- Δίκτυο-ΤΠΕ, 2009) 2. (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Τεχνών και Πολιτισμού της Αυστρίας Bm:ukk, 2009) 3. (Christie Α.,2007, Greenville Country school, 2003, Voelker, C.,1999, Lesley University 2005) [1763]

7 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 3. Εντοπισμός των κοινά αποδεκτών κριτηρίων Υπό το πρίσμα της ανάδυσης των κυρίαρχων κριτηρίων αξιολόγησης με βάση την συχνότητα καταγραφής τους, καταγράφονται με καθολική αποδοχή τα παρακάτω κριτήρια ή κατηγορίες κριτηρίων: Παρουσίαση περιεχόμενου, Πλοήγηση, Δήλωση αποστολής, Προσβασιμότητα, Ενημέρωση, Τεχνικά χαρακτηριστικά, Σύνδεσμοι, Αρχική σελίδα, Εργασίες μαθητών και ακολουθούν τα υπόλοιπα με μικρότερη συχνότητα. Από την παρουσίαση του πίνακα 1 (Κριτήρια και βιβλιογραφικές πηγές), διαπιστώνονται αλληλοεπικαλύψεις κριτηρίων μέσα από παράπλευρες διατυπώσεις, όπως για παράδειγμα γονείς και εκπροσώπηση γονέων ή Οργάνωση και παρουσίαση περιεχόμενου και Μηχανική. Παρόλα αυτά για τις ανάγκες της ακριβούς παρουσίασης των βιβλιογραφικών ευρημάτων, παραθέτονται τα κριτήρια όπως ακριβώς χρησιμοποιούνται από τις αντίστοιχες χώρες. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι μέσα από την διατύπωση ορισμένων κριτηρίων, δεν καλύπτεται επαρκώς συνολικά ο τομέας, παρά μόνο κάποιες πτυχές του, ή παρουσιάζεται πολύ γενικά έτσι ώστε να δυσχεραίνει την διαδικασία της αξιολόγηση, όπως για παράδειγμα η Πλοήγηση στην Ευρώπη ή το Περιεχόμενο στις ΗΠΑ (π.χ αναφέρεται μόνο ως περιεχόμενο ή ως οργάνωση περιεχομένου). Η χρήση τέτοιων κριτηρίων προϋποθέτει την παροχή αναλυτικών κατευθυντηρίων γραμμών, για την ανάπτυξη του Σχολικού Δικτυακού Τόπου, στοιχείο που παρέχεται σε άλλες χώρες σε ικανοποιητικό βαθμό (Greenville Country school District, 2003). Παράλληλα διαπιστώνεται η απουσία ενός πολύ σημαντικού κριτηρίου από το την ξένη βιβλιογραφία όπως η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ή Πνευματικά Δικαιώματα, στοιχείο το οποίο θεωρείται δεδομένο καθώς υπάρχει σαφής νομοθεσία και πολιτική, της κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας με αυτονόητη την τήρησή της. Επιπλέον παρατηρείται έντονο το στίγμα, περισσότερο στην Ευρώπη αλλά και στις Η.Π.Α των στοιχείων της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Αξιοποίησης, μέσα από τη χρήση των νέων επικοινωνιακών εργαλείων του διαδικτύου καθώς και την ανάπτυξη εργασιοκεντρικού και ομαδοσυνεργατικού κλίματος στη σχολική μονάδα., (π.χ διαχείριση περιεχόμενου μέσω CMS κλπ.) με αφορμή την κατασκευή του Σχολικού Δικτυακού Τόπου. Η σοβαρή υστέρηση της Ελλάδας θα αποτελέσει πόλο εξέτασης και προσπάθεια αξιοποίησης των παραπάνω συμπερασμάτων και προσαρμογής προς την διάσταση αυτή. 4. Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και ποιοτική αξιολόγηση του νέου εργαλείου Για την ανάπτυξη των κριτηρίων του νέου εργαλείου αξιολόγησης ΣΔΤ, τέθηκαν ως σημείο αναφοράς τόσο τα παραπάνω ευρήματα όσο και άλλες βιβλιογραφικές αναφορές από έρευνες, όπως: [1764]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ οι έρευνες πού περιέχονται στον πίνακα 1: Κριτήρια και βιβλιογραφικές πηγές, ο οποίος προέκυψε, από την αναζήτηση και την κριτική μελέτη της Ελληνικής και Διεθνούς βιβλιογραφίας, οι «Δέκα (10) Αρχές Ποιότητας» όπως διαμορφώθηκαν και παρουσιάζονται παρακάτω, η δομή των μοντέλων αξιολόγησης που κυριαρχούν κυρίως στις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα οι «κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης» (Rubrics), (Wornshop, 1998a, Zimmaro, 2001), η έντονη τάση Παιδαγωγικής και διδακτικής αξιοποίησης, με τη χρήση μιντιακών στοιχείων καθώς και η τάση συνεργατικής δημιουργίας που κυριαρχεί στην Ευρώπη, (Bm:ukk, 2009). Μέσα από την συγκριτική και αναλυτικοσυνθετική προσέγγιση των κριτηρίων αξιολόγησης διαμορφώθηκε ένα βελτιωμένο και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο παράλληλα θα διασφαλίζει την Ποιότητα του Σχολικού Δικτυακού τόπου. Αρχικά έγινε η σύνθεση των «Δέκα (10) Αρχών Ποιότητας», οι οποίες επιχειρούν να προσδιορίζουν την Ποιότητα του Σχολικού Δικτυακού Τόπου, έτσι όπως διαμορφώθηκε από την κριτική και συγκριτική μελέτη και τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αναδεικνύοντας τα στοιχεία που την συνθέτουν. Οι δέκα αρχές ποιότητας προσδιορίζονται ως εξής: ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ-ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΟΧΩΝ 2. ΕΙΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (WEB DESING) 7. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 8. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ- ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 4. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ 9. ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Πίνακας 2: Αρχές Ποιότητας Σχολικών Δικτυακών Τόπων Αφού ολοκληρώθηκε η παραγωγή του νέου εργαλείου αξιολόγησης, ακολούθησε πειραματική εφαρμογή, όπου προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, όπως: Αλληλεπικαλύψεις κριτηρίων μεταξύ διαφορετικών αρχών ποιότητας. [1765]

9 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Περιθώρια βελτίωσης στις διατυπώσεις κριτηρίων, έτσι ώστε να είναι περισσότερο κατανοητά. Περιθώρια βελτίωσης κριτηρίων μεταξύ διαβαθμίσεων, ώστε να είναι περισσότερο ξεκάθαρες οι βαθμολογικές κλίμακες. Εντοπισμός κριτηρίων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δυσχεραίνουν την αυτό- αξιολόγηση. Από την άλλη, σημαντικότερη θετική παρατήρηση αποτέλεσε η μη ύπαρξη απόκλισης της βαθμολόγησης μεταξύ των διαφορετικών ομάδων εργασίας για τους ίδιους δικτυακούς τόπους, γεγονός που προσανατολίζει στην επίτευξη αντικειμενικότερης αξιολόγησης,(όπως αναφέρεται στην μεθοδολογία της μελέτης). Επιπλέον, ως ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προβληματισμού, προέκυψε η χρήση του συντελεστή βαρύτητας για κάθε «Αρχή Ποιότητας» ξεχωριστά αλλά και για κάθε επιμέρους κριτήριο. Το σημείο αυτό βρίσκεται υπό μελέτη και τα αποτελέσματά του θα παρουσιαστούν αφού ολοκληρωθεί. Αποτέλεσμα της πειραματικής εφαρμογής ήταν η αξιοποίηση των παραπάνω συμπερασμάτων και ο προσανατολισμός προς την τελειοποίηση του νέου εργαλείου αξιολόγησης. Η τελική παραγωγή του εργαλείου αξιολόγησης που παρουσιάζεται στην προκείμενη εργασία, έλαβε υπόψη όλα τα πειραματικά ευρήματα και τα υιοθέτησε προς την κατεύθυνση της ποιοτικής βελτίωσης του. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ HETSI Sites Το εργαλείο ονομάστηκε ΗETSI Sites (Hellenic Evaluation Tool for School Internet Sites) και εστιάζει στην αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των Σ.Δ.Τ, αλλά και στην λειτουργία του ως κατευθυντηρίου εργαλείου δημιουργίας αυτών. Περιλαμβάνει 10 Αρχές Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που τις απαρτίζουν, μέσα από την δομή του ως κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: Δέκα (10) πίνακες κριτηρίων έναν για κάθε μία αρχή ποιότητας. Κάθε πίνακας περιλαμβάνει τα συστατικά στοιχεία κάθε αρχής ποιότητας. Κάθε κριτήριο διατυπώνεται με τρεις εκφράσεις, με την μορφή διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Η βαθμολογική κλίμακα χωρίζεται σε τρία (3) επίπεδα, (0-4),(5-7),(8-10) μία για κάθε έκφραση. Κάθε επίπεδο βαθμολογίας χαρακτηρίζεται επιπλέον και λεκτικά ως, Ατελής/Ηλεκτρονικός Σελιδοδείκτης (0-4), Βασική/Ηλεκτρονική Κάρτα Παρουσίασης (5-7), Πλήρης/Ηλεκτρονική Μάθηση (8-10), με σκοπό να προσανατολίζει στο βαθμό επίτευξης της ποιότητας. Ο λεκτικός χαρακτηρισμός των τριών βαθμίδων αξιολόγησης, δόθηκε με αφορμή το ήδη υπάρχον μοντέλο κατάταξης στη μελέτη, «Στρατηγικές παρουσίασης σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Το παράδειγμα της Αττικής» (Σοφός, 2007), όπου χαρακτηρίζονται [1766]

10 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ οι σχολικές ιστοσελίδες με βάση το περιεχόμενό τους, ως Ηλεκτρονικός Σελιδοδείκτης (E-Bookmark), Ηλεκτρονική Κάρτα Παρουσίασης (E-Visiten Karte), Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning). Στην προκείμενη μελέτη αποδίδονται οι ίδιες κατηγορίες, αλλά στο σύνολο της παρουσίας και της ποιότητας του ΣΔΤ, δηλαδή περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ποιότητα, έτσι όπως ορίζεται από τις σχετικές αρχές που δημιουργήθηκαν παράλληλα. Το βασικό πλεονέκτημα του ΗETSI Sites έγκειται στην αντικειμενοποίηση της αξιολόγησης. Αυτή βασίζεται στην περιγραφική διαβάθμιση της βαθμολόγησης που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση διαβαθμισμένων μοντέλων αξιολόγησης (Andrade, 1997). Επιπλέον στοιχείο δυναμικής αποτελεί η δυνατότητα χρήσης του ως εργαλείο αυτό-αξιολόγησης από τους ίδιους τους δημιουργούς του ΣΔΤ, (π.χ εκπαιδευτικούς και μαθητές). Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα δείγμα του ΗETSI Sites (Hellenic Evaluation Tool for School Internet Sites). Παρουσιάζεται ενδεικτικά ο έβδομος κατά σειρά πίνακας κριτηρίων, του εργαλείου ΗETSI Sites που αναφέρεται στην έβδομη (7 η ) Αρχή ποιότητας που είναι η «Παιδαγωγική και Διδακτική Αξιοποίηση». Κατηγορίες Κριτηρίων Κλίμακες Βαθμολογίας Βαθμός (0-4) Ατελής/Ηλεκτρονικός Σελιδοδείκτης (5-7) Βασική/Ηλεκτρονική Παρουσίαση (8-10) Πλήρης/Ηλεκτρονική Μάθηση Δεν έχουν τεθεί παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι στην Δήλωση Αποστολής του ΣΔΤ Δεν έχουν τεθεί σαφείς παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι στην Δήλωση Αποστολής του ΣΔΤ Έχουν τεθεί παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι στην Δήλωση Αποστολής του ΣΔΤ Παιδαγωγική & Διδακτική Αξιοποίηση Δεν αναφέρεται συμμετοχή των μαθητών κατά τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του Σχολικού Δικτυακού Τόπου (π.χ ως μία από τις σχολικές δραστηριότητες) Αναφέρεται περιορισμένη συμμετοχή των μαθητών στον σχεδιασμό του ΣΔΤ και την δημιουργία με ελάχιστη προσφορά και παρουσιάζεται ως σχολική δραστηριότητα Αναφέρεται ενεργή συμμετοχή των μαθητών κατά το σχεδιασμό και τη δημιουργία του ΣΔΤ, αποτελώντας κύρια σχολική δραστηριότητα με καθορισμένους ρόλους και παραγόμενο υλικό: -φωτογραφίες, κείμενα, ήχος -Σελίδες μαθητών [1767]

11 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Η παραγωγή του ΣΔΤ έγινε με τη συμμετοχή ενός μόνο εκπαιδευτικού όπου αναφέρεται το όνομά του, (π.χ. ειδικότητα Πληροφορικής ή θετικών επιστημών) Δεν προσφέρει καθόλου εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό Δεν αξιοποιεί διδακτικά και παιδαγωγικά τα νέα επικοινωνιακά εργαλεία του διαδικτύου Η παραγωγή του ΣΔΤ έγινε με τη συμμετοχή ελάχιστων εκπαιδευτικών (π.χ λίγοι «μάχημοι» εκπαιδευτικοί από διάφορες ειδικότητες), όπου αναφέρεται μόνο το όνομά τους και όχι ο ρόλος τους. Προσφέρει περιορισμένο εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό Αξιοποιεί περιορισμένα τα νέα επικοινωνιακά εργαλεία του διαδικτύου, διδακτικά και παιδαγωγικά Η παραγωγή του ΣΔΤ έγινε με τη συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών κυρίως διαφορετικών ειδικοτήτων με καθορισμένους ρόλους και παραγόμενο υλικό: -Εκπαιδευτικό υλικό ειδικότητας -Σχέδια μαθήματος ειδικότητας -E-Learning μαθήματα -Σελίδες εκπαιδευτικών -Τεστ αυτοξιολόγησης Αποτελεί πηγή πλούσιου εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού για κάθε μαθητή, εκπαιδευτικό, επισκέπτη. Αξιοποιεί πλήρως τα νέα επικοινωνιακά εργαλεία του διαδικτύου, διδακτικά και παιδαγωγικά π.χ(webquest,wikis, Google Εarth, blogs) Πίνακας 3: «Hetsi Sites», Αρχή «Παιδαγωγική και Διδακτική Αξιοποίηση» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μελετώντας την Ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία και αναζητώντας πηγές που σχετίζονται με τις έννοιες που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, διαπιστώθηκε ότι οι Σχολικοί Δικτυακοί Τόποι αποτελούν ιδιαίτερα σύγχρονο εργαλείο παρουσίας των σχολείων στο διαδίκτυο. Πρόκειται για τομέα του διαδικτύου που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ευρωπαϊκές χώρες, με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, στοχεύοντας να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο παρουσίας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Στις χώρες των ΗΠΑ αντίθετα παρατηρείται μεγαλύτερη εξοικείωση και θεσμική υποστήριξη μέσα από σαφείς πολιτικές δημιουργίας από κάθε πολιτεία για την δημιουργία Σχολικών Δικτυακών Τόπων. Στις Ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται έντονη εστίαση στην συνεργατική δημιουργία και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Όπως έγινε αντιληπτό δεν έχει καθοριστεί ένα πρότυπο Ποιότητας που να καθοδηγεί και ακολουθούμενο να διασφαλίζει την δημιουργία ενός «Ποιοτικού» Σχολικού Δικτυακού Τόπου. Οι πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί που ασχολήθηκαν μέχρι τώρα με την δημιουργία δικτυακών τόπων, λειτούργησαν κατά βούληση [1768]

12 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ με βάση την τεχνογνωσία τους. Επιπλέον διαπιστώθηκαν περιθώρια βελτίωσης στην υπάρχουσα λίστα κριτηρίων αξιολόγησης, συσχετιζόμενη πάντα με την επίτευξη της Ποιότητας. Όπως φάνηκε στα αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν, η παρούσα μελέτη κατάφερε να αποτυπώσει και να συνοψίσει την Ποιότητα των ΣΔΤ μέσα σε λίγες έννοιες. Ο προσδιορισμός αυτός προέκυψε μέσα από την κριτική και συγκριτική μελέτη διεθνών βιβλιογραφικών αναφορών που αφορούν τόσο τους Σχολικούς Δικτυακούς Τόπους, όσο και δικτυακούς τόπους γενικού περιεχομένου. Οι έννοιες που καθορίστηκαν μπορούν να αποτελέσουν οδηγό, για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να δημιουργήσει ένα Ποιοτικό Σχολικό Δικτυακό Τόπο. Μια δεύτερη και ιδιαίτερα σημαντική ερευνητική υπόθεση, αποτέλεσε η διερεύνηση της επάρκειας και της πληρότητας, των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, στα πλαίσια Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων. Επίσης διερευνάται η αντικειμενικότητα και η ακρίβεια της βαθμολόγησης με την χρήση του υπάρχοντος εργαλείου. Από την συγκριτική μελέτη των διεθνών βιβλιογραφικών αναφορών, αποδεικνύεται επαρκές σε μεγάλο βαθμό. Συμπεραίνονται όμως περιθώρια βελτίωσης ως προς την πλήρη κάλυψη στοιχείων Ποιότητας, απουσιάζοντας επιμέρους πτυχές τους. Το σημαντικότερο περιθώριο βελτίωσης όμως που αποκαλύπτεται, αφορά τον τρόπο έκφρασης των κριτηρίων, προς έναν αντικειμενικότερο και πιο εύχρηστο τρόπο βαθμολόγησης. Η χρήση διαβαθμισμένων κριτηρίων (Rubrics), που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση κυρίως στις ΗΠΑ, προσφέρουν σημαντική εμπειρία για την βελτίωση του Ελληνικού εργαλείου αξιολόγησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Alastair, S., (1997). «Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information Resources». The Public-Access Computer Systems Review 8, no. 3. [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 2. Alexander, J., Tate Μ.,( ), «How to Evaluate and Create Information Quality on the Web», Widener University.[online]: brary/evaluate_web_pages/original_web_evaluation_materials/6160/, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 3. Allen M. (2004). «The use of scoring Rubrics for Assessment and Teaching» [on line: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 4. American Library Association, (1997). «Great Web Sites for Kids Selection Criteria»[online]: [1769]

13 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» orkids/greatwebsites.cfm, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 5. Becta ICT Advice (2003). «Making Web Sites Work - How to Plan and Design an Effective School Website» 6. Becta ICT Advice. «What are the management issues of creating a school website?», [online]: ub_03&rid=3842&wn=1&country=eng, 7. Christie Α.,(2007). «Rubrics for Evaluating School Web Sites» [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 8. Cohen, L., Manion, L. (1994). Research Methods in Education. 4th ed. Routlege, London and New York 9. Dange, M., (2006). «Leitfaben zur Erstellung einer Schoolhomepege» [online]:http://www.schulhomepage.de, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 10. Friedman, A., Hartshorne, R., Algozzine, B.,( 2005) «Middle Schools Online: How are Middle Schools Represented on the Internet?». Meridian: A Middle School Computer Technologies Journal, Volume 8, Issue 2, Summer 2005 [online]:http://www.ncsu.edu/meridian/sum2005/middle_schools_on_n et/index.html, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 11. Goodrich-Andrade,H.G (1997). «Understanding rubrics. Educational Leadership» 12. Greenville Country school District, (2003). «Guidelines for web pages» [online]: ev=/search%3fq%3ddistrict%2bweb%2bpolicy%2beval%2bschl%2bsite:g reenville.k12.sc.us%26hl%3del, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 13. Harris, R., (1997), «Evaluating Internet Research Sources» [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 14. Johnson, L., & Lamb, A., (2007). «Evaluating Internet Resources-Criteria for Evaluation», [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 15. Korte, W.& Husing, T. (2006). «Benchmarking access and use of ICT in European schools 2006: Results from head teacher and a classroom teacher surveys in 27 European countries, European Commission». 16. Lesley University (2005). «Evaluating Web Sites Criteria for the Classroom» [on line]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 17. Lynch, P. and. Horton, S., (2009). «Web Style Guide: Basic design principles for creating Web sites», 3rd Ed. New Haven: Yale University Press [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 18. Minerva, (2002). Πλαίσιο ποιότητας των Βρυξελλών, «Αξιολόγηση ποιότητας των Πολιτιστικών Διαδικτυακών Κόμβων» [1770]

14 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19. Owston, R., (1997). «The world wide web: A technology to enhance teaching and learning?» Educational Researcher, 26, Payton, T. (1997), «Web Evaluation» [online]: 21. Sofos A., Kostas A., (2009). Pedagogically-Oriented Evaluation Criteria for Educational Web Resources. elearning Papers,. 17 pp [online]: &doclng=5 22. Voelker, C.,(1999). «A Middle School WebQuest for Evaluating Web Sites», [online] (προσβάσιμος 6 ος 2009). 23. Worsnop, C., (1998α). «Understanding Media Work: Authentic Assessment in Media Education». [online], (προσβάσιμος 6 ος 2009). 24. Zimmaro, D., (2001). «Creating a Rubric for Evaluating Media Projects». [online]: /creatingrubrics.pdf, (προσβάσιμος 6 ος 2009). 25. Αλεξοπούλου, Α., (2009), «Σχολικοί Δικτυακοί Τόποι-Κριτήρια Αξιολόγησης-Εκπόνηση Οδηγού Ποιότητας», μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παν. Αιγαίου. 26. Βλάχος, Δ., (2007), «Διερεύνηση της ποιότητας της εκπαίδευσης: Βασικές αρχές και σχεδιασμός της έρευνας». Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 13, Γρόσδος Σ.,(2002). «Περιγραφική Αξιολόγηση: μια πρόταση». Ανοικτό Σχολείο, τ.75, Δαπόντες Ν., Σχίζα Ε., Σαλονικίδης Γ. (2007), «Σχολικές ιστοσελίδες»: Η περίπτωση των Ελληνικών Γυμνασίων, Σύρος Ζαβλανός, Μ., (2003). «Η ολική ποιότητα στην εκπαίδευση». Αθήνα: Σταμούλης. 30. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, (2005). Μελέτη για την διαμόρφωση και Διάδοση Προτύπων και Διαδικασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Κόμβων των Πολιτιστικών Οργανισμών. «Οδηγός Ποιότητας Διαδικτυακών Κόμβων Πολιτιστικών Οργανισμών» 31. Ντρενογιάννη Ε. (2001). «Παιδαγωγική Αξιοποίηση των υπηρεσιών του Ιnternet» στο Virtual School, The sciences of Education Online, τόμος 2, τεύχη 2-3 [online]: (προσβάσιμος 6 ος 2009). 32. Σαλονικίδης, Γ., Τερζίδης, Σ., Ζακόπουλος, Β., Φιλιππιάδης, Γ., (2009). «Σχολικοί διαδικτυακοί τόποι: Ελλάδα» Εισήγηση 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Σύρος Μαΐου [1771]

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διοργανωτές Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Microsoft ΕΛΛΑΣ Intel ΕΛΛΑΣ Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου»

Δράση: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com 1. Περιεχόμενα 2. Παιδαγωγική Επιστήμη (35 θέματα)... 4 1. Επιστημονικό αντικείμενο στο πεδίο των σπουδών Παιδαγωγικής Επιστήμης... 4 2. Σχέση Θεωρίας και Πράξης (6 προσεγγίσεις Duncker)... 4 3. Δυσχέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης Ετικέτα Ποιότητας Διαδικασία υποβολής Ο συντονιστής του προγράμματος εκτιμά τη χρονική στιγμή που θεωρεί ότι το έργο έχει φτάσει σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

"Ερευνώ και Ανακαλύπτω" την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό

Ερευνώ και Ανακαλύπτω την ΗλεκτροΜαγνητική Επαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό, από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Πρωτοβάθμια Εκπ-Παίδευση στις-με τις Φυσικές επιστήμες - H Βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα