Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή"

Transcript

1 Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή

2 Τι σηµαίνει i2dealer (για τον Μεταπωλητή και τη Βιοµηχανία) Κοινή Βάση εδοµένων, Εύκολη Εισαγωγή / Εξαγωγή εδοµένων, Κοινές Αναφορές, Ίδια Γλώσσα Επικοινωνίας Αριθµών, Ποσοστών, Παρόµοιο «περιβάλλον» εργασίας και για τους δύο για την εξαγωγή στατιστικών. 2

3 Εισαγωγή Η εφαρµογή είναι web based και δεν χρειάζεται έξτρα εγκατάσταση software ή hardware, στον µεταπωλητή ή στην βιοµηχανία. Το µόνο που χρειάζεται είναι µια πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και για τις δύο πλευρές (µεταπωλητή και βιοµηχανία) υπάρχουν: Απλοί Χρήστες (user) και ιαχειριστές (administrator). 3

4 Απλοί Χρήστες (user) Ο απλός χρήστης (µεταπωλητής), έχει δικαίωµα να χρησιµοποιεί µόνο τις αναφορές! Ο Area Manager (βιοµηχανία), βλέπει και χρησιµοποιεί τις αναφορές, για τους πελάτες της περιοχής του. Και ο Sales Manager (βιοµηχανία), βλέπει και χρησιµοποιεί τις αναφορές, αλλά για όλους τους πελάτες (χονδρεµπόρους - αντιπροσώπους) της βιοµηχανίας. 4

5 ιαχειριστής (Administrator) Ο χρήστης διαχείρισης (βιοµηχανία & µεταπωλητή) έχει την πλήρη πρόσβαση σε όλα τα µενού της εφαρµογής, Είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των στοιχείων (κινήσεις, αρχεία πελατών, αρχεία ειδών, κατηγορίες κ.α.) στην εφαρµογή, Εισάγει τις οµαδοποιήσεις των προϊόντων, των χαρακτηριστικών των προϊόντων, των πελατών, τελικών πελατών, µεταπωλητών, ιαχειρίζεται τους τύπους κίνησης και την σύνδεσή τους µε την εφαρµογή, Βλέπει και επεξεργάζεται όλες τις αναφορές. 5

6 Αναφορές Οι Αναφορές στατιστικών στοιχείων, είναι το κεφάλαιο που αφορά όλους και γι αυτό θα αναλυθεί, έτσι ώστε να µπορούν όλοι να παίρνουν τα στοιχεία µε ένα απλό κλικ στο internet. Υπάρχουν οι δυνατότητες: ηµιουργίας νέας αναφοράς, Άνοιγµα µιας ήδη αποθηκευµένης αναφοράς. 6

7 ηµιουργία Νέας Αναφοράς ηµιουργία Αναφοράς Πωλήσεων ηµιουργία Αναφοράς Πωλήσεων Αναλυτική ηµιουργία Αναφοράς Καταλόγου Πελατών 7

8 ηµιουργία Αναφοράς Πωλήσεων (Βήµα 1ο) Για κάθε αναφορά πωλήσεων υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστούν πέντε οµαδοποιήσεις. Αυτές µπορεί να αφορούν: προϊόντα, πελάτες, βιοµηχανίες / µεταπωλητές, ή /και ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Επίσης επιλέγετε αν η αναφορά θα είναι συγκεντρωτική* ή συγκριτική*. Τέλος, οριοθετώντας το χρονικό εύρος της αναφοράς, προχωράτε στο επόµενο 2ο βήµα. 8

9 9

10 ηµιουργία Αναφοράς Πωλήσεων (Βήµα 2ο) Στο βήµα αυτό προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δηµιουργηθεί η αναφορά. Τα κριτήρια, αφορούν επιλογές προϊόντων, πελατών κλπ. Και για αυτά τα κριτήρια, θα εµφανιστεί το αποτέλεσµα της αναφοράς. Τα κριτήρια αφορούν µεµονωµένες επιλογές προϊόντων, πελατών ή οµάδες αυτών. 10

11 ηµιουργία Αναφοράς Πωλήσεων (Βήµα 2ο για µεταπωλητή) Τα κριτήρια που µπορούν να καθορισθούν είναι τα εξής: Προσθήκη κριτηρίου Προϊόντος (οµαδοποίηση) = επιλέγονται οµάδες προϊόντων, Προσθήκη κριτηρίου Προϊόντος (µοναδικό) = επιλέγονται µεµονωµένα προϊόντα, Προσθήκη κριτηρίου Πελάτη (οµαδοποίηση) = επιλέγονται συγκεκριµένες οµάδες πελατών, Προσθήκη κριτηρίου Πόλης = επιλέγονται οι πόλεις, Προσθήκη κριτηρίου ΤΚ = επιλέγονται οι συγκεκριµένοι Ταχυδροµικοί. Κώδικες, Προσθήκη κριτηρίου Πελάτη = επιλέγονται οι µεµονωµένοι κωδικοί πελατών, Προσθήκη κριτηρίου Νοµού = επιλέγονται οι συγκεκριµένοι νοµοί, Προσθήκη κριτηρίου Επαγγέλµατος = επιλέγονται τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα, Προσθήκη κριτηρίου Προµηθευτή = επιλέγονται αν θα εµφανιστούν αποτελέσµατα µόνο για συγκεκριµένες βιοµηχανίες ή για όλες 11

12 12

13 ηµιουργία Αναφοράς Πωλήσεων (Βήµα 2ο για την βιοµηχανία) Τα κριτήρια που µπορούν να καθορισθούν για την βιοµηχανία είναι λιγότερα. Τα κριτήρια αυτά είναι: Προσθήκη κριτηρίου Προϊόντος (οµαδοποίηση) = επιλέγονται οµάδες προϊόντων, Προσθήκη κριτηρίου Προϊόντος (µοναδικό) = επιλέγονται µεµονωµένα προϊόντα, Προσθήκη κριτηρίου Πόλης = επιλέγονται οι πόλεις Προσθήκη κριτηρίου Πελάτη = επιλέγονται οι µεµονωµένοι κωδικοί πελατών, Προσθήκη κριτηρίου ΤΚ = επιλέγονται οι συγκεκριµένοι Ταχυδροµικοί. Κώδικες, Προσθήκη κριτηρίου Μεταπωλητή = επιλέγονται οι συγκεκριµένοι µεταπωλητές (ανάλογα αν το ζητά ο Area Manager η ο Sales manager. 13

14 Επιστροφή 14

15 ηµιουργία Αναφοράς Πωλήσεων Αναλυτική Η δηµιουργία αναλυτικής αναφοράς έχει τα ίδια στάδια βήµατα µε αυτή της αναφοράς πωλήσεων: 1ο στάδιο: οµαδοποίηση (εµφάνιση αναφοράς), 2ο στάδιο: κριτήρια εµφάνισης αποτελεσµάτων Προσθήκη κριτηρίου Προϊόντος (οµαδοποίηση) Προσθήκη κριτηρίου Προϊόντος (µοναδικό) Προσθήκη κριτηρίου Πελάτη (οµαδοποίηση) Προσθήκη κριτηρίου Πόλης Προσθήκη κριτηρίου ΤΚ Προσθήκη κριτηρίου Πελάτη Προσθήκη κριτηρίου Νοµού Προσθήκη κριτηρίου Επαγγέλµατος Προσθήκη κριτηρίου Προµηθευτή. Η διαφοροποίηση µε την συγκεντρωτική αναφορά, είναι η εµφάνιση των κινήσεων (γραµµή τιµολογίου) αναλυτικά. 15

16 16

17 Επιστροφή 17

18 ηµιουργία Αναφοράς Καταλόγου Πελατών Ηδηµιουργία αναφοράς Καταλόγου Πελατών έχει και αυτή τα ίδια στάδια βήµατα: 1ο στάδιο: οµαδοποίηση (προσδιορισµός εµφάνισης αναφοράς), 2ο στάδιο: κριτήρια αποτελεσµάτων µε την λογική ΕΊΝΑΙ ΕΝ ΕΊΝΑΙ δηλ. ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΝ Προσθήκη κριτηρίου Προϊόντος (Οµαδοποίηση) Προσθήκη κριτηρίου Προϊόντος (Μοναδικό). Η διαφοροποίηση σε αυτή την αναφορά, είναι η εµφάνιση των πελατών, χωρίς ποσότητες και αξίες προϊόντων, ως κατάλογος. Οι πελάτες αυτοί είναι οι συγκεκριµένοι οι οποίοι εκπληρούν τα κριτήρια ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΝ. Με αυτή τη διαφοροποίηση, δίνεται η δυνατότητα να επιλεγούν οι πελάτες αγόρασαν ή δεν αγόρασαν κάποιο συγκεκριµένο προϊόν, οµάδα προϊόντος ή συνδυασµό προϊόντων, οµάδων προϊόντων. Αυτή η δυνατότητα αποτελεί το ζητούµενο κίνητρο για λήψη αποφάσεων και ενεργειών προώθησης προϊόντων. 18

19 19

20 Επιστροφή 20

21 Άνοιγµα αποθηκευµένης Αναφοράς Για κάθε αναφορά, υπάρχει η δυνατότητα κατά την επεξεργασία της στο 2 ο βήµα, να επιλεγεί αποθήκευση και να αποθηκευτούν οι οµαδοποιήσεις και τα κριτήρια της, µε την περιγραφή που έχουν ορισθεί στο 1 ο βήµα. Το χρονικό εύρος που ορίζεται για την κάθε αναφορά δεν αποθηκεύεται, έτσι ώστε σε κάθε χρονική στιγµή που επιλέγεται η αναφορά, να επαναπροσδιορίζεται. Επιστροφή 21

22 Κουµπιά Με την επιλογή «Εξαγωγής», τα αποτελέσµατα της αναφοράς εµφανίζονται στην οθόνη. Με την επιλογή «Εξαγωγή σε excel», είτε από την οθόνη µε τα αποτελέσµατα, είτε κατευθείαν στο 2 ο βήµα της αναφοράς (χωρίς να εµφανισθούν τα αποτελέσµατα στην οθόνη), η αναφορά εµφανίζεται αποθηκευµένη σε µορφή excel. «Επιστροφή» = σε κάθε οθόνη της εφαρµογής συστήνεται η επιστροφή στην προηγούµενη µε αυτό το κουµπί και όχι από τον browser του internet. 22

23 Παραδείγµατα Αναφορών 23

24 1 ο Παράδειγµα Αναφοράς Πωλήσεων Τα είδη Χ και Ψ, ποιοι πελάτες τα πήραν σε τι ποσότητες και αξίες. Στο 1 ο βήµα δηµιουργίας της αναφοράς: Επιλέγονται ως 1 ο επίπεδο οµαδοποίησης τους πελάτες / πελάτη και Επιλέγονται ως 2 ο επίπεδο οµαδοποίησης τα προϊόντα / προϊόν, Στο 2 ο βήµα, στα κριτήρια δηλαδή, Επιλέγονται τα είδη Χ και Ψ, για τα οποία θα εµφανιστούν ποιοι πελάτες τα πήραν. 24

25 25

26 2 ο Παράδειγµα Αναφοράς Πωλήσεων Οι πελάτες Α και Β τι προϊόντα αγόρασαν. Στο 1 ο βήµα δηµιουργίας της αναφοράς: Επιλέγονται ως 1 ο επίπεδο οµαδοποίησης, τα προϊόντα / προϊόν και Επιλέγονται ως 2 ο επίπεδο οµαδοποίησης, τους πελάτες / πελάτη Στο 2 ο βήµα στα κριτήρια, δε χρειάζεται να οριστεί κάτι, για να εµφανιστούν όλα τα είδη που αγόρασαν οι πελάτες. 26

27 27

28 3 ο Παράδειγµα Αναφοράς Καταλόγου Πελατών Ποιοι πελάτες πήραν τα Χ προϊόντα και δεν πήραν το Ψ προϊόν. Στο 1 ο βήµα δηµιουργίας της αναφοράς, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγονται οµαδοποιήσεις µόνο για τους Μεταπωλητές / Πελάτες. Στο 2 ο βήµα στα κριτήρια, επιλέγονται για κάποια οµάδα προϊόντων ή µοναδικό προϊόν, ποιοι πελάτες πήραν τα Χ (είναι το προϊόν Χ ή Χ ή Χ ) και δεν πήραν το Ψ προϊόν (δεν είναι το προϊόν Ψ ). 28

29 29

30 Αναφορά Καταλόγου Πελατών Στην πιο πάνω αναφορά εµφανίζονται συνολικά 10 πελάτες οι οποίοι δεν αγόρασαν New Wave Gel αλλά αγόρασαν τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα KOLESTON όπως αναγράφονται. Αν ζητηθεί η αναφορά για το ένα προϊόν «δεν είναι New Wave Gel», τότε οι πελάτες είναι πολλοί περισσότεροι. Με αυτήν την αναφορά κλειδί, παρακολουθούνται οι προωθητικές ενέργειες και τοποθετήσεις επειδή εστιάζουν την πώληση σε συγκεκριµένους πελάτες. 30

31 Login Στην εφαρµογή του i2dealer µπορείτε να γίνει login και demo µε όλα τα παραπάνω αλλά και µε αναφορές οι οποίες µπορεί να δηµιουργηθούν επί τόπου µε τa κάτωθι user name & password: Ως µεταπωλητής user name: dealdemo Password: dealdemo Ως βιοµηχανία user name: inddemo Password: inddemo 31

32 Επεξηγηµατικά *Συγκεντρωτική Αναφορά Πρόκειται για την αναφορά που αφορά όλο το χρονικό εύρος που ορίζετε. *Συγκριτική Αναφορά Πρόκειται για την αναφορά όπου έχω στοιχεία συγκριτικά µιας χρονικής περιόδου µε µια άλλη. Επιστροφή 32

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills ίπλωµα της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του ιπλώµατος.... 5 Κεφάλαιο 3: οµή

Διαβάστε περισσότερα