Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση & Προστασία του Φυσικού Τοπίου & του Περιβάλλοντος της Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση & Προστασία του Φυσικού Τοπίου & του Περιβάλλοντος της Κρήτης"

Transcript

1 Περιφερειακό πρόγραμμα καινοτόμων ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καινοτόμες Δράσεις ΕΤΠΑ CRETE INNOVATIVE REGION (C R I N N O) Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση & Προστασία του Φυσικού Τοπίου & του Περιβάλλοντος της Κρήτης Development of an Expert System for the Monitoring, Management & Protection of the Natural Landscape & Environmental Resources of the Island of Crete ΕΜΕRIC Α. Σαρρής Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Μ.Σ-Ι.Τ.Ε.) Tελική Συνάντηση - Ξενοδοχείο TERRA MARIS, Χερσόνησος, Κρήτη

2 Στόχοι & Άξονες του Έργου Το πρόγραμμα αφορά την δημιουργία ενός πολυδιάστατου συστήματος που συνδυάζει: ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα Στατιστικά στοιχεία Περιβαλλοντικές πληροφορίες τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των αλλαγών της γεωμορφολογίας και των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρρεάζουν την διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι άξονες του έργου αφορούν στην (i) Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτογραφικών Προϊόντων & Γεω-περιβαλλοντικών Βάσεων Πληροφοριών (ii) Σύνθεση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων και Δημιουργία Θεματικών Χαρτών (iii) Διάθεση των Πληροφοριών και Χαρτογραφικού Υλικού από το Διαδίκτυο.

3 Συμμετέχοντες Φορείς Φορέας συντονιστής Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) ΙΤΕ) Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος Συμμετέχοντες φορείς KTE Κρήτης - Ερευνητικός Τομέας Φυσικών Πόρων & Καταστροφών (KTE) ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (ΦΠΠ) Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης ΕΜΠ (ET-EMΠ) EMΠ) Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών κα Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (TBΠΚ) Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (MΦIK) Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΜΗΧΟΠ)

4 Συνοπτικός Πίνακας Δράσεων A/A Εξέλιξη Δράσεις Παραδοτέα 1 100%+ Συλλογή, Ταξινόμηση & Αξιολόγηση των Γεωπεριβαλλοντικών Δεδομένων % 3 100% 4 100% 5 100% 6 100%+ Ενδεικτική Διερεύνηση Γεωλογικής Δομής:Μεθόδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης Έρευνα Σεισμικής Επικινδυνότητας. Πιλοτικές Εφαρμογές Ειδικές μετρήσεις για τον υπολογισμό των τοπικών εδαφικών συνθηκών Δημιουργία πρωτότυπων θεματικών χαρτών των 4 πόλεων της περιφέρειας Κρήτης. Δημιουργία Θεματικών Περιβαλλοντικών Χαρτών Βάση Πληροφοριών των διαθέσιμων Γεωπεριβαλλοντικών Δεδομένων. 3D Γεωηλεκτρική Δομή σε επιλεγμένες ρηξιγενείς ζώνες Δομή Ταχυτήτων Επιφανειακών Στρωμάτων σε επιλεγμένες περιοχές Αποτελέσματα Πιθανολογικού Υπολογισμού Εδαφικών Παραμέτρων. Φασματική Απόκριση Υπεδάφους σε Επιλεγμένα Σημεία. Πρότυπο Κατανομής Σεισμικών Ταχυτήτων. Τεχνική έκθεση της ερμηνείας των μετρήσεων του υπολογισμού των τοπικών εδαφικών συνθηκών. Δημιουργία πρωτότυπων θεματικών χαρτών των τεσσάρων μεγάλων πόλεων της περιφέρειας Κρήτης. Δημιουργία Θεματικών Περιβαλλοντικών Χαρτών & Μοντελοποίηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων 7 100% 8 100% % % 11 80% Αξιολόγηση Επιφανειακών Ρηγμάτων - Πιθανότητα Σεισμικού Κινδύνου Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων Διενέργεια Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτογραφικών Υποβάθρων. Ανάλυση Επικινδυνότητας & Διαχείρισης μέσω GIS και Τηλεπισκόπησης. Αξιολόγηση Επιφανειακών Ρηγμάτων της Κρήτης σε σχέση με την Πιθανότητα Σεισμικού Κινδύνου Α) Ορθοανηγμένες δορυφορικές εικόνες LANDSAT Β) Kατάλογος & χάρτης ταξινόμησης φασματικών υπογραφών σε επιλεγμένα σημεία. 5-6 Εκπαιδευτικά σεμινάρια Θεματικοί ψηφιακοί χάρτες Τοπογραφικών, Γεωλογικών, Κλιματολογικών και Στατιστικών Στοιχείων Θεματικοί χάρτες επικινδυνότητας και διαχείρισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος της Κρήτης % Διάθεση & προβολή των αποτελεσμάτων Ιστοσελίδα σε περιβάλλον WEB_GIS (Web-site IMS-FORTH)

5 ΔΡΑΣΗ 1: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6 ΔΡΑΣΗ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ Εφαρμογή σύγχρονων γεωφυσικών μεθόδων (σεισμική, ηλεκτρική και ηλεκτρομαγνητική διασκόπηση) σε επιλεγμένα αστικά κέντρα της Κρήτης, για τον προσδιορισμό: σεισμικών & ασεισμικών ρηξιγενών ζωνών ζωνών με «ανώμαλες» γεωφυσικές ιδιότητες (ταχύτητες, αντιστάσεις,, κτλ) στρωματογραφία λιθολογία της περιοχής έρευνας

7 ΔΡΑΣΗ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΡΑΣΗ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

8 ΔΡΑΣΗ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΡΑΣΗ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Καταγραφή Εδαφικού Θορύβου: εκτίμηση της ενίσχυσης της σεισμικής κίνησης από τους επιφανειακούς γεωλογικούς σχηματισμούς Xανιά: περίπου 100 μετρήσεις

9 ΔΡΑΣΗ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΡΑΣΗ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

10 ΔΡΑΣΗ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΡΑΣΗ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ημέθοδος του ειδικού δικτύου μικροθορύβου στηρίζεται στην φασµατική ανάλυση επιφανειακών κυµάτων τον γεωτεχνικό χαρακτηρισµό θέσεων Εφαρμογή: Επίδραση των εδαφικών συνθηκών για την περαιτέρω εκτίµηση της γεωγραφικής κατανοµής της σεισµικής κίνησης από πιθανούς (αναµενόµενους) ισχυρούς σεισµούς. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Xανιά - πλατεία Αγ. Νικολάου (Πλατεία Σπλατζιάς) Ρέθυμνο - κήπος (οδός Γαβρίλλη) Ηράκλειο - Πλατεία Δασκαλογιάννη

11 ΔΡΑΣΗ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΩΝ 4 ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δορυφορική εικόνα Quick Bird (Δx0,61m) - Τοπογραφικά διαγράμματα 1:1000, Πολεοδομικός χάρτης

12 ΔΡΑΣΗ 6: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ενοποιημένος Γεωλογικός Υδρολιθολογικός Χάρτης Natura Γεωλογικός Βλάστησης Χάρτης 2000Χάρτης ΙΓΜΕ Χάρτης Οριοθετήθηκαν πάνω από 1000 training areas (με αυτοψία του χώρου - GPS) που αντιστοιχούσαν σε 24 κατηγορίες βλάστησης του NATURA 2000 Training Sites

13 Kατηγορίες Βλάστησης της Κρήτης Μεγαλύτερη αξιοπιστία της κατηγοροποίησης της βλάστησης από το ΕΜERIC σε σχέση με το NATURA2000. Sarcopoterium Sub-Alpine spinosum formations phrygana Κυρίαρχοι τύποι Βλάστησης Mediterranean pine forests 4.8% Dehesas 5.4% Oro-mediterranean phrygana. 3.5% Acero Cupression 4% Area percentage (%) Olea and Ceratonia forests 20.7% Olea and Ceratonia forest Sarcopoterium spinosum phrygana Agricultures Cupressus reforestation Oriental plane woods Acero-Cupression Agricultures 23.7% Sarcopoterium spinosum phrygana 27.3% Oro-mediterranean phrygana Chestnut woods

14 ΔΡΑΣΗ 7: : AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ A ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Διάκριση ρηγμάτων Ορατά μή ορατά Πιθανά επιβεβαιωμένα Ενεργά - αβέβαια ενεργά ανενεργά πιθανά ενεργά Ηεπιλογή των ρηγμάτων βασίστηκε στο ορατό μήκος τους και στη δυνατότητα που έχουν να δώσουν σεισμό με μέγεθος πάνω από 5.

15 ΔΡΑΣΗ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μεθοδολογία Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων του Ι.Μ.Σ. πολυφασματικές (7 ή 8 καναλιών) Landsat 5 & Landsat 7 Προμήθεια & Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υπερφασματικού δέκτη (4-14 κανάλια) ΑSTER Ορθοαναγωγή Μωσαϊκά με χρήση φωτοσταθερών και DTM Καταγραφή φασματικών υπογραφών σε επιλεγμένα σημεία των εικόνων Ημερομηνία Περιοχή κάλυψης Δορυφόρος Image processing techniques Geographic corrections Mosaiking based on DTM and GCPs Histogram enhancement Filtering Statistical processing of spectral signatures Classification 6/5/2003 3/5/ /5/ /5/ /4/ /5/ /5/ /5/1988 3/4/1985 W. Crete Landsat 7 W. Crete Landsat 5 W. Crete Landsat 5 W. Crete Landsat 5 E. Crete Landsat 7 E. Crete Landsat 5 E. Crete Landsat 5 E. Crete Landsat 5 E. Crete Landsat 5

16 ΔΡΑΣΗ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

17 ΔΡΑΣΗ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΗ 6: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 180 Άθροισμα από Mean Land use signatures Spectral Signatures of Land Uses useland use type CITRUS CULTIVATION FAVITY FRYGANA GARBAGE MINERAL MIXED FLORA OLIVE GROVE RIFT SHRUBBY SHRUBBY frygana SNOW SYLVAN URBAN AREAS VINEYARD WOLD Layer

18 ΔΡΑΣΗ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΗ 6: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Land Uses (1988 to 2003) Supervised Classification Euclidean Distance

19 ΔΡΑΣΗ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μωσαϊκό Εικόνων ASTER Oρατό Θερμικό Υπέρυθρο

20 ΔΡΑΣΗ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ASTER Εντοπισμός των ρηγμάτων - ανίχνευση γραμμώσεων (lineaments) και ακμών (edges). - μεθοδολογία αυτόματου εντοπισμού των γραμμώσεων με βάση την ενίσχυση χαρακτηριστικών των ρηγμάτων (π.χ. επιφανειακή υγρασία, ανάπτυξη βλάστησης)

21 ΔΡΑΣΗ 9: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Διεξαγωγή 6 Εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Λογισμικά επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (ERDAS_Imagine 8.7) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΑrcGIS 9.0) Συστήματα Παγκόσμιας Πλοήγησης και Εντοπισμού (GPS).

22 ΔΡΑΣΗ 9: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 6 Σεμινάρια Θεωρία και Εργαστήριο >250 σελίδες σημειώσεων Εκδήλωση ενδιαφέροντος από >150 άτομα Παρακολούθηση από 72 άτομα

23 ΔΡΑΣΗ 10: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ

24 ΔΡΑΣΗ 10: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Ετήσιος Μέσος Όρος ανά Μήνα

25 ΔΡΑΣΗ 10: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Ετήσιος Μέσος όρος

26 ΔΡΑΣΗ 10: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Μηνιαίος Μέσος Όρος

27 ΔΡΑΣΗ 11: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

28 Δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Ioannidou, S., Karathanassi, V. & Sarris, A., The Optimum Wavelet-Based Fusion Method for Urban Area Mapping, 2005 WSEAS International Conference on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT(EED'05), Special Session with title: "Urban Environment and Sustainable Development, Venice, Italy, November 2-4, Sarris, A., Maniadakis, M., Lazaridou, O., Kalogrias, V., Bariotakis, M, & Pirintsos, St., Studying LandUse Patterns in Crete Island, Greece, Through a Time Sequence of Landsat Images and Mapping Vegetation Patterns, 2005 WSEAS International Conference on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT(EED'05), Special Session with title: "Urban Environment and Sustainable Development, Venice, Italy, November 2-4, Sarris, A., Karakoudis, S., Vidaki, Ch. & Soupios, P., Study of the Morphological Attributes of Crete through the Use of Remote Sensing Techniques, IASME Transactions, Issue 6, volume 2, pp , August Soupios, P., Sarris, A., Papadakis, G., Papazoglou, M., Valliantos, F., Makris, J., Compilation of a Relational Digital Database for Monitoring and Management of Geo- Environmental Data in Crete Region, Proceedings of the 2005 IASME / WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 8-10, 2005, pp

29 ΔΡΑΣΗ 12: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ IΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & WEB_GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ηλειτουργία του WEB site του προγράμματος στον κεντρικό server του ΙΜΣ εγγυάται την Βάσεις Γενικές Eιδικές Πληροφοριών Πληροφορίες WEB_GIS EMERIC Συνεχή διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου Συνεχή ενημέρωση των βάσεων δεδομένων Συνθετική παρουσίαση παρόμοιων δεδομένων από άλλα προγράμματα και δεδομένα του ΙΜΣ

30 Περιφερειακό πρόγραμμα καινοτόμων ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καινοτόμες Δράσεις ΕΤΠΑ CRETE INNOVATIVE REGION (C R I N N O) Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση & Προστασία του Φυσικού Τοπίου & του Περιβάλλοντος της Κρήτης Development of an Expert System for the Monitoring, Management & Protection of the Natural Landscape & Environmental Resources of the Island of Crete Ι.Μ.Σ. Ι.Τ.Ε. KTE Κρήτης ΤΕΙ Κρήτης ΙΤΣΑΚ ΕΜΠ Τμ.. Βιολογίας, Παν. Κρήτης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ΜΗΧΟΠ Πολ.. Κρήτης ΕΜΕRIC Α. Σαρρής Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Μ.Σ-Ι.Τ.Ε.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2012 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ -1-

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ -1- ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2007-1- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Βιογραφικό Σημείωμα Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Κρήτης Γνωστικό Αντικείμενο «Υδρογεωλογία & Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 EºHMEPI E EPIO IKA HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô K.T. TAYP. AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 298 (X +7) EK OTøN ø π 3862 2/2007 ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II øδ Ã π π Δ ª π ª Δ øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 øδ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση: ----. Τηλ. : (22510) 36-211, 36-264, FAX: 36-264 (γραφείο) 71-762 (σπίτι) E-mail: ihatz@aegean.gr URL: http://www.env.aegean.gr/labs/remote_sensing/remote_sensing.htm

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα

Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011 Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα Δρ. Αντώνιος Μουρατίδης (ESA/ESRIN)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY. Δρ. Γεωλόγου

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY. Δρ. Γεωλόγου 0 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου ΘEΣΣAΛONIKH, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία 1 2. Σπουδές 2 2.1. Προπτυχιακές σπουδές 2 2.2. Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση: Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου 811 00 Μυτιλήνη Tηλ. 22510-36436 Fax 22510-36439

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Καθ..Ρόκος Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π. 1. Αναλογικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα