Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ελένη Μπρεδάκη -Μαρινέλλη Πολιτικός Μηχανικός - Οικονομολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ελένη Μπρεδάκη -Μαρινέλλη Πολιτικός Μηχανικός - Οικονομολόγος"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ελένη Μπρεδάκη -Μαρινέλλη ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Πολιτικός Μηχανικός - Οικονομολόγος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τηλ Κιν Διεύθυνση : Παυσανίου 10, Ηράκλειο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο κόρες Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1973 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών & Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1977 Β. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αντιολισθηρά Οδοστρώματα και Οπλισμένη Γη Laboratoire Central des Ponts et Chaussees - LCPC Παρίσι - Γαλλία, 1976 (ως υπότροφος UNDP /Διεθνούς Τραπέζης IBRD) Ασφάλεια της Κυκλοφορίας Transport and Road Research Laboratory TRRL Λονδίνο- Μ. Βρετανία, 1977 (ως υπότροφος UNDP /Διεθνούς Τραπέζης IBRD) Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού American Society for Training and Development St-Louis, Missouri ΗΠΑ, 1979 Τεχνικές Αξιολόγησης Σχεδίων Επιμορφωτικός Κύκλος UN/ECE Linz, Αυστρία, 1983 Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Γαλλικά (άριστα) Αγγλικά (άριστα) Γερμανικά (καλά) 1

2 Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Στέλεχος του ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. ως Μηχανικός Δημοσίων Έργων : Περιφέρεια Κρήτης, Διάφορες θέσεις ευθύνης στα Κοινοτικά Προγράμματα (Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα-ΜΟΠ Κρήτης, Α, Β, Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) /2009: Προϊσταμένη Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΕΣΠΑ ) 07/ /2010: Γενική Γραμματέας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου Από 1/1/2011 : Συνταξιούχος του Δημοσίου, Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης, ως εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Ειδικότερα: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου Προϊσταμένη Γραφείου Μελετών Επίβλεψη έργων και μελετών Δημοσίου ΥΠΕΧΩΔΕ (Αθήνα) Δ/νση Α1 Σχεδιασμού Υποδομών Οδικών μεταφορών. Παρακολούθηση ως αντίκλητος από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου του έργου των ξένων Συμβούλων Louis Berger, στο πλαίσιο δανειακής σύμβασης του Υπουργείου Δημοσίων Έργων με τη Διεθνή Τράπεζα (Ι.Β.R.D.), βάσει της οποίας ανασχεδιάστηκε το εθνικό οδικό δίκτυο της Ελλάδος και οργανώθηκε η συντήρησή του με τη δημιουργία-στελέχωση-εξοπλισμό νέων υπηρεσιών. Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Διευρωπαϊκού Αυτοκινητόδρομου (ΤΕΜ) Χειρισμός θεμάτων υποδομών διεθνών μεταφορών Χειρισμός έργων Υπουργείου Δημοσίων Έργων με χρηματοδότηση από κοινοτικά όργανα, μέλος Ομάδας εργασίας για προετοιμασία φακέλων έργων Υπ. Δ.Ε. για δανειοδότηση από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέλος Επιτροπής για την εξέταση και αξιοποίηση των μελετών των Συμβούλων L. BERGER 1985 τ.12η ΠΥΔΕ Ηρακλείου - Δ/νση Δημοσίων Έργων / Τμηματάρχης Μελετών Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, Προγράμματος και Η/Υ, Κυκλοφορίας & Τοπογραφήσεων Επίβλεψη Μελετών Δημοσίων Έργων, χειρισμός θεμάτων απαλλοτριώσεων, προτυποποίηση τευχών, κυκλοφοριακά θέματα Περιφέρεια Κρήτης / Κοινοτικά Προγράμματα Μέλος της Γραμματείας του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ) Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 130 δις δραχμών, Υπεύθυνη του υποπρογράμματος 5 των Υποδομών( ), με αρμοδιότητα την ένταξη-χρηματοδότηση- 2

3 παρακολούθηση των πάσης φύσεως υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν από το ΜΟΠ Κρήτης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Ε.Ε. Μέλος της Γραμματείας Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κρήτης /Υπεύθυνη έργων Μεταφορών και Υγείας-Πρόνοιας, με αρμοδιότητα την ένταξη-χρηματοδότησηπαρακολούθηση των αντίστοιχων υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Κρήτης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και την Ε.Ε. Συντονίστρια Γραφείου Σχεδιασμού Υποδομών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κρήτης, με αρμοδιότητα το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το σχεδιασμό των οδικών, λιμενικών και αεροπορικών υποδομών της Κρήτης, στο πλαίσιο της Μελέτης «Ελλάδα 2010» Συντονίστρια της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης , με ευθύνη για την ολοκλήρωση και κλείσιμο του ΠΕΠ Κρήτης , με συνολικό προϋπολογισμό 180 δις δραχμών. Συντονίστρια Περιφερειακής Επιτροπής Κατάρτισης Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) για την Κρήτη, με ευθύνη της σύνταξης του ΠΕΠ Κρήτης κατόπιν διαβουλεύσεων με φορείς κοινωνικούς εταίρους Υπουργεία και την Ε.Ε. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση Εφαρμογής του Χωροταξικού Σχεδίου Κρήτης Μέλος Ομάδας Κατάρτισης Προγράμματος INTERREG III Πρόεδρος της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων για συγχρηματοδότηση έργων Περιβάλλοντος Ταμείου Συνοχής για την Κρήτη. Εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης Ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση Αναπτυξιακών Συνεδρίων για την Κρήτη και τους Νομούς της, σειράς Ημερίδων για το Περιβάλλον, την Έρευνα & Τεχνολογία, τον Πολιτισμό και τις Μεταφορές, σειράς Ημερίδων Ενημέρωσης και διαβούλευσης για τους φορείς της Κρήτης σχετικά με τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου Παράλληλη ενασχόληση, κατ ανάθεση από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με σημαντικά οριζόντια θέματα για την Κρήτη, όπως ο Χωροταξικός Σχεδιασμός Κρήτης, η πολιτική των Μεταφορών για την Κρήτη και η δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στο Λιμάνι Ηρακλείου, η μελέτη αξιοποίησης των ορεινών όγκων της Κρήτης, η μελέτη για τον Τουρισμό στην Κρήτη, η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων Κρήτης, η ορθολογική διαχείριση των περιοχών ΝΑΤURA, η μεταστέγαση των τσιγγάνων, το Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας για τους ΟΤΑ, κ.ά / 2009 Περιφέρεια Κρήτης / Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του ΠΕΠ Κρήτης Οργάνωση και λειτουργία, εξ αρχής, της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κρήτης , με αντικείμενο τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο όλων των έργων και δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Κρήτης Ένταξη-διαχείριση 3000 έργων και δράσεων προϋπολογισμού άνω των 700 εκ. ευρώ για την Κρήτη, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Συνεργασία με όλους τους φορείς της Κρήτης (ΟΤΑ α & β Βαθμού, Οργανισμούς, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια κ.ά), τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και κατά κύριο λόγο το ΥΠΟΙΟ, καθώς και με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. Αξιολόγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων για ολοκληρωμένες δράσεις Αστικής Ανάπτυξης, με συνδυασμό έργων υποδομών, κοινωνικών δράσεων και δράσεων προώθησης της απασχόλησης. 3

4 Παρακολούθηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων για ολοκληρωμένες δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης,σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με συνδυασμό έργων υποδομών, κοινωνικών δράσεων και δράσεων προώθησης της απασχόλησης. Ενεργός συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας του ΠΕΠ Κρήτης , σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς Υπεύθυνη για την οργάνωση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Κρήτης (2005), ενεργός συμμετοχή στα Αναπτυξιακά Συνέδρια των Νομών της Κρήτης, στα τέσσερα Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια (τα έτη ) και στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (2006). Οργάνωση μεγάλου αριθμού ενημερωτικών Ημερίδων για τους φορείς της Κρήτης στο πλαίσιο της ενημέρωσής τους σε θέματα Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ. Οργάνωση στο Ηράκλειο Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου για την αντισεισμική προστασία των Μνημείων & Ιστορικών Συνόλων (2003) Εισηγήσεις κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης για την ένταξη και την πορεία υλοποίησης των έργων του ΠΕΠ και του Ταμείου Συνοχής. Εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για θέματα ΠΕΠ Κρήτης και θέματα ΕΣΠΑ και ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Παρουσίαση εισηγήσεων σε μεγάλο αριθμό Ημερίδων και Συνεδρίων Εκπροσώπηση της Περιφέρειας στις υπηρεσίες της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες για διάφορα θέματα ενδιαφέροντος της Περιφέρειας και του ΠΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται η διαπραγμάτευση των νέων Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων με τον Επίτροπο Μ. Βarnier και η υποστήριξη περιβαλλοντικών θεμάτων όπως το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στον Κουρουπητό Χανίων. Παράλληλη ενασχόληση, κατ ανάθεση από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με σημαντικά οριζόντια θέματα για την Κρήτη, όπως η διερεύνηση του ανασχεδιασμού των υποδομών Μεταφορών, ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων, η μελέτη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, τα πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης, η δικτύωση πόλεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας κ.ά. Υπεύθυνη για την κατάρτιση του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου , ως Συντονίστρια της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου καθώς και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», μέχρι τον Φεβρουάριο 2009 (παραίτηση από το δημόσιο). 07/ /2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου / Γενική Γραμματέας Ν.Α. Λασιθίου. Αρμοδιότητες εποπτείας όλων των δημοσίων υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου Παρακολούθηση - προώθηση όλων των θεμάτων του Νομού στην Περιφέρεια Κρήτης και τα Υπουργεία Παρακολούθηση και προώθηση των έργων και μελετών του ΒΟΑΚ ενδιαφέροντος Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Ανάπτυξη προγραμμάτων οδικής ασφάλειας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και το Βρετανικό Ίδρυμα για ασφαλέστερους δρόμους (Safer Roads Foundation/SRF) Εισήγηση θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος προς το Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο 4

5 Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) Συγγραφή Εργασιών/Δημοσιεύσεις για διάφορα τεχνικά & οικονομικά θέματα Ανακοινώσεις εισηγήσεις σε Συμβούλια Επιτροπές - Συνέδρια - Ημερίδες Συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ιδρυτικό Μέλος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου / Πρόεδρος Δ.Σ., με δραστηριότητες πολιτιστικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού περιεχομένου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Διεθνούς Σοροπτιμισμού για την προώθηση της θέσης της Γυναίκας. Ιδρυτικό Μέλος Κοινωφελούς Σωματείου «ΜΕΡΙΜΝΑ» / Μέλος Δ.Σ., με δραστηριότητες για την υποστήριξη της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, των καρδιολογικών ασθενών και της καρδιολογικής πρόληψης για τον γενικό πληθυσμό της Κρήτης Μέλος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ν. Ηρακλείου, με δραστηριότητες για την προστασία της κακοποιημένης γυναίκας και του απροστάτευτου παιδιού Ιδρυτικό Μέλος Συλλόγου Φίλων ENISA / Μέλος Δ.Σ, με δραστηριότητες υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Πληροφοριών και Δικτύων (ENISA) που εδρεύει στο Ηράκλειο, καθώς και των εργαζομένων του. Ιδρυτικό Μέλος Φιλανθρωπικού Σωματείου «Γέφυρα της Αγάπης», με δραστηριότητες για την υποστήριξη του έργου της ιεραποστολής του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αφρική Μέλος του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ), παλαιό στέλεχος και μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας παλαιών Οδηγών. Εθελόντρια Αδελφή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιδρυτικό Μέλος Ελληνικής Ακαδημίας Γεύσης / Μέλος Δ.Σ., με δραστηριότητες για την προώθηση της κρητικής διατροφής και της χρήσης του ελαιολάδου Ιδρυτικό Μέλος Νεανικής Ορχήστρας Κρήτης (ΝΟΚ), με δραστηριότητες προώθησης της μουσικής παιδείας στην Κρήτη, μέσα από τη συμμετοχή σπουδαστών μουσικής σε ορχήστρα και μουσικά σύνολα Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης Ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Φίλων του Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος» (Ross Daly) Μέλος του Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου «Αγκαλιά-ΖΩ» Μέλος της Εταιρείας Νόσου Αlzheimer Ηρακλείου «Αλληλεγγύη» 5

6 Ηράκλειο, Οκτ

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της:

Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της: Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της: - Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού ΠΙΝΔΟΣ, με την μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Οι δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) αποτελούν βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη --'.. f="~ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 106 74 Αθήνα Τηλ. 01Π251 000 Το κείμενο ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα