Η Λευκή Βίβλος: ένα "κλασικό" κείµενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Λευκή Βίβλος: ένα "κλασικό" κείµενο"

Transcript

1 Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Η Λευκή Βίβλος: ένα "κλασικό" κείµενο Της Σισσυς Βελισσαριου Η "Λευκή Βίβλος για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση" (Επιτροπή, 1995) παραµένει εξαιρετικά επίκαιρη, διότι "περιγράφει" µια συνολική αποδιάρθρωση και αναδιατύπωση της έννοιας της µάθησης και της εκπαίδευσης. Βασικό δίδαγµά της είναι ότι οι παθιασµένες συζητήσεις για την εκπαίδευση έχουν πλέον τελειώσει. Προ πολλού πλέον "ο καθένας µας έχει πεισθεί για την ανάγκη σχεδιασµού στρατηγικών εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στην αγορά και απασχόληση: απόδειξη το τέλος των µεγάλων ιδεολογικών διαφωνιών για τους σκοπούς της εκπαίδευσης" ( Λ.Β., 23). Βασική αλλαγή για την οποία "ο καθένας µας είναι πεπεισµένος" είναι το ξεπέρασµα των "ιδεολογικών και πολιτισµικών φραγµών που χώριζαν την εκπαίδευση από τις επιχειρήσεις" (23). Επίσης, σε Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου διαβεβαιώνεται ότι "όλοι συµφωνούν" για την ανάγκη της ριζικής αναδόµησης των εκπαιδευτικών συστηµάτων (21). Καταρχάς, παντός είδους διακηρύξεις περί "του τέλους", εν προκειµένω των συζητήσεων για την εκπαίδευση, είναι ιδεολογικά ύποπτες. εύτερον, ποιος είναι ο "καθένας" και οι "όλοι" που συµφωνούν µε τα παραπάνω; Τι ακριβώς δεν τους άρεσε στην εκπαίδευση µέχρι τώρα και θέλουν φανατικά να το αλλάξουν; Πώς εκφράστηκε αυτή η συναίνεση; Θα προσπαθήσω να δείξω ότι, παρά το τεχνοκρατικό και φαινοµενικά ουδέτερο τόνο του (ή εξαιτίας αυτού), η Λευκή Βίβλος εκφέρει έναν έντονα ιδεολογικό λόγο για να πείσει τους πολίτες της Ε.Ε. ότι µόνο ένας δρόµος υπάρχει (ο δικός τους) για "τη νέα κοινωνία της γνώσης" (που δεν ορίζεται µε σαφήνεια) γιατί αυτοί είναι εκείνοι που "κατέχουν τη γνώση". Γνώση ποίου πράγµατος; Της παγκόσµιας νεοφιλελεύθερης οικονοµίας και των κανόνων της, µια ρεάλ πολιτίκ από όπου αποκλειστικά και αντλεί η Επιτροπή την πολιτική της νοµιµοποίηση. Η Λευκή Βίβλος επιχειρεί να εξισορροπήσει τρεις τύπους λόγων: α) έναν οικονοµικό λόγο για την κοινωνία της γνώσης, που ταυτίζει τη γνώση µε την πληροφορία, β) ένα νεοφιλελεύθερο λόγο για την εκπαίδευση και γ) την παραδοσιακή δηµοκρατική ρητορική για την εκπαίδευση σε σχέση µε τα δικαιώµατα και την ισότητα ευκαιριών. Ωστόσο, η σχετική αστάθεια της δοµής των επιχειρηµάτων ουδόλως απειλεί τη συνοχή του κυρίαρχου καθαρά οικονοµιστικού λόγου που εξοµοιώνει την κοινωνία µε την οικονοµία. Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις δεν στοιχειοθετούνται πια σε σχέση µε την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ηθική υποχρέωση. Νοµιµοποιούνται στη βάση της αποτελεσµατικότερης εκµετάλλευσης των ανθρωπίνων πόρων, επιλογή που συγκροτεί το νέο µοντέλο της προόδου µε τους εξής στόχους: την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας στην παγκόσµια αγορά (δηλαδή Αµερική και Ιαπωνία) και της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης µε την αµερικανική. Η Λευκή Βίβλος ξεκινά µε την υπόθεση ότι η εκπαίδευση/κατάρτιση "είναι πλέον το έσχατο µέσο για την επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας". Αναγνωρίζει ότι, σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (άρθρο 126/127), ο ρόλος της Ε.Ε. είναι αποκλειστικά επικουρικός και συµπληρωµατικός σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, που παραµένει στη δικαιοδοσία των κρατών-µελών. Ταυτόχρονα, όµως, επισηµαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες σήµερα "δεν έχουν άλλη επιλογή": η παγκοσµιοποίηση έχει ενισχύσει τις δυνατότητες πρόσβασης στην πληροφορία και στη γνώση. Επιπλέον, η παραδοσιακή απασχόληση (πλήρης και µόνιµη εργασία) "είναι πλέον παρωχηµένη". Άρα, "δεν υπάρχει ένα µόνο µοντέλο να ακολουθήσει κανείς στην εργασία του, αλλά ο καθένας πρέπει να µπορεί να δράττεται των ευκαιριών για κοινωνική πρόοδο και προσωπική ολοκλήρωση" (1-6). Από αυτήν την κατ' επίφαση αντικειµενική γλώσσα (και από όλα τα έγγραφα της Επιτροπής για την παιδεία) συνήθως παραλείπεται το υποκείµενο της πολιτικής δήλωσης. Η απόκρυψη του υποκειµένου και η [1]

2 συνεχής χρήση της παθητικής φωνής κρύβει µια σκόπιµη πολιτική λειτουργία. Προωθεί την αποπολιτικοποίηση, διότι τα οικονοµικά φαινόµενα δεν έχουν πλέον υποκείµενα και σηµεία εκκίνησης, άρα είναι τελεολογικά --το ίδιο βλέπουµε και στην Έκθεση: "δέχεται πλήγµατα το κλασικό σχήµα σπουδές/εργασία/συνταξιοδότηση", "θα συνεχίσει... να υπάρχει έλλειψη πόρων για την εκπαίδευση" (6, 22). Η Εισαγωγή, όπου τονίζεται ο κεντρικός ρόλος του ατόµου σε "µια δίκαιη και προοδευτική κοινωνία βασισµένη στο δικό της πολιτισµικό πλούτο και ποικιλία" (δηλαδή στην Ευρώπη), τελειώνει µε µια δήλωση που φαινοµενικά µετριάζει τον τεχνοκρατικό λόγο της Λευκής Βίβλου: "Ο βασικός στόχος [της εκπαίδευσης/κατάρτισης]... ήταν ανέκαθεν η προσωπική ανάπτυξη και η επιτυχής ένταξη των Ευρωπαίων στην κοινωνία, µέσα από τις κοινές αξίες που αυτοί συµµερίζονται, τη µεταβίβαση της πολιτισµικής κληρονοµιάς και την εκµάθηση της αυτονοµίας " (2-3). Το νέο εκπαιδευτικό ιδανικό επιδιώκει να συνδυάσει µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτισµική ταυτότητα µε την αποκλειστική έµφαση στην ευθύνη του κάθε ατόµου ξεχωριστά ως προς την ένταξή του στην κοινωνία της γνώσης. Το ζουµί βρίσκεται στην "εκµάθηση της αυτονοµίας", κάτι που προϋποθέτει και προωθεί το τέλος του κράτους πρόνοιας από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ε.Ε. Ταυτοχρόνως επαινείται ο κοινός ευρωπαϊκός πολιτισµός µε τη "µεγάλη ιστορικότητα και πολυπλοκότητα" και την παράδοση που έκανε την Ευρώπη να αλλάξει τον κόσµο µε τη βιοµηχανική επανάσταση (53-54). εν είναι τυχαίο ότι αφενός ο ευρωπαϊκός πολιτισµός συρρικνώνεται στη βιοµηχανική επανάσταση, αφετέρου, πουθενά δεν αναφέρεται ότι το κράτος πρόνοιας είναι ένα αναπόσπαστο µέρος µιας κοινής παρακαταθήκης. Το κράτος πρόνοιας και η κοινωνική αλληλεγγύη ως µαζικό επίτευγµα και ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα θα έπρεπε φυσιολογικά να αποτελούν κεντρικό στοιχείο µιας υποτιθέµενης κοινής ταυτότητας. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο που η Επιτροπή ξορκίζει. Η λογική και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας αποσιωπούνται, αλλά τονίζονται οι ψυχολογικές συνέπειες από την έλλειψή τους: "Μια βαθιά ριζωµένη ανάγκη για σταθερότητα και κοινωνική ασφάλεια... δυστυχώς µπορεί να καταλήξει σε µια οπισθοδροµική αντίδραση στην αλλαγή" (53). Για να µη συνεχίζεται αυτό το καθεστώς "αναπηρίας", ο καθένας πρέπει να προσαρµοστεί στην αλλαγή, µια πολύπλευρη αλλαγή που επιφέρουν τρεις βασικές προκλήσεις: η πληροφόρηση, οι συνέπειες της διεθνοποίησης και η επιστηµονική και τεχνολογική γνώση. Στην εκπαίδευση αυτή η επέλαση της προόδου σκιαγραφεί µια έννοια της γνώσης συνώνυµης µε την πληροφορία και εποµένως ποσοστικοποιήσιµης. Εννοείται ότι το τι σηµαίνει γνώση δεν απασχολεί καθόλου τη Λευκή Βίβλο, διότι γνώση απλώς σηµαίνει πρόσβαση στην τεχνολογία µε την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων. Η τεχνολογία ως πρόοδος προβάλλεται µε τη δύναµη της αυταξίας, διότι δηµιουργεί "στενές σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων" (!), παρά τους κινδύνους από τις νέες εργασιακές συνθήκες. Ενώ αυτές προωθούν την ατοµική αυτονοµία, ταυτοχρόνως "δηµιουργούν ένα ασαφές πλαίσιο δράσης", καθιστώντας τους εργαζοµένους τρωτούς στις αλλαγές στο περιβάλλον τους, "γιατί είναι µεµονωµένα άτοµα µέσα σε ένα σύνθετο δίκτυο". Το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι συνήθως χαµηλής ποιότητας και περιορίζει τη γνώση του ατόµου "στο χαµηλότερο κοινό παρονοµαστή, πράγµα που επιφέρει την απώλεια των ιστορικών, γεωγραφικών και πολιτισµικών σηµείων αναφοράς" (6,7). Η Επιτροπή δείχνει να κατανοεί το δοµικό πρόβληµα στη σχέση των ανθρώπων µε την εργασία τους και την αυξανόµενη δυσκολία του υποκειµένου να ανταποκριθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα συνθέτοντας αποσπασµατικές πληροφορίες. Η απάντηση βρίσκεται στην αποστολή του σχολείου να µεταδώσει µια ευρεία και γενική µόρφωση για την κατανόηση του κόσµου βάσει των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Εποµένως, η γενική µόρφωση στο σχολείο εµφανίζεται ως η ευρωπαϊκή πολιτισµική αντίσταση στην τεχνολογική αφοµοίωση. Επιπλέον, αυτή η πολύπλευρη εκπαίδευση µπορεί επίσης να δοθεί έξω από τη βασική εκπαίδευση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις (10). Επιτακτική ανάγκη όµως είναι η προσαρµογή του ατόµου στις εκάστοτε αλλαγές στην αγορά εργασίας, και εδώ είναι το πρόβληµα: "Η ανάπτυξη όλων των ανθρώπινων πόρων" (το νέο συλλογικό υποκείµενο) δεν είναι εύκολη, επειδή η κοινωνία της πληροφορίας επιφέρει τον αποκλεισµό των πιο [2]

3 ευάλωτων οµάδων. Ο αποκλεισµός τους καταδικάζει σε µακροπρόθεσµη ανεργία, αλλά, κυρίως, στην απώλεια του ανήκειν στο κοινωνικό σώµα ως οργανικά µέλη του. Η γενική µόρφωση και η συνεχής κατάρτιση προσφέρονται ως λύσεις στο πιθανό "χάσµα... µεταξύ εκείνων που µπορούν να ερµηνεύουν, εκείνων που µπορούν µόνο να χρησιµοποιούν και εκείνων που περιθωριοποιούνται και βασίζονται στην κοινωνική συµπαράσταση: δηλαδή µεταξύ εκείνων που γνωρίζουν και εκείνων που δεν γνωρίζουν" (9). Τρεις παρατηρήσεις: Το αντικείµενο-φάντασµα του "χρησιµοποιούν" είναι η τεχνολογία (άρα το αντικείµενο της γνώσης είναι η διαδικασία), 2) τα υποκείµενα των ρηµάτων δεν αναφέρονται σε κοινωνικές συλλογικότητες αλλά σε µεµονωµένα άτοµα και 3) το κράτος πρόνοιας υπονοείται ως ο σκουπιδοτενεκές της κοινωνίας. Το ακανθώδες ζήτηµα των αιτιών του κοινωνικού αποκλεισµού αντιµετωπίζεται ως ένα ακόµα απλό γεγονός. Θετικές διακρίσεις, η δεύτερη ευκαιρία για τη βασική/συνεχή κατάρτιση των µη προσοντούχων νέων, η διά βίου µάθηση είναι µεν χρήσιµα µέτρα αλλά ανεπαρκή. Για παράδειγµα, οι στρατηγικές της Λισσαβώνας θέτουν τους εξής στόχους: 1) "την ανάπτυξη µιας νέας τεχνογνωσίας... η οποία βασίζεται στην ερευνά (στρατηγική για την ελίτ), 2) την παροχή βασικής εκπαίδευσης για περιθωριοποιηµένες οµάδες (στρατηγική αντιστάθµισης) και 3) την πλήρη απασχόληση (συνολική στρατηγική)". Κριτικάροντας το µνηµόνιο της Επιτροπής η Έκθεση τονίζει ότι "η ευρωπαϊκή ιδέα της διά βίου µάθησης θα κοστίσει", άρα την ανάγκη σηµαντικής αύξησης των εκπαιδευτικών δαπανών, ενώ σηµειώνει ότι δεν έχει λυθεί ακόµα το πρόβληµα του καθορισµού των προτεραιοτήτων που θέτει η Λισσαβώνα (18-22). Υπάρχει σαφέστατη ανησυχία ότι η Λισσαβώνα συνειδητά προωθεί µία κοινωνική ελίτ που θα έχει εκπαιδευθεί σε κέντρα αριστείας και που θα απέχει έτη φωτός από τους αποκλεισµένους. Οι αντισταθµιστικές πολιτικές της Επιτροπής δεν αρκούν να γεφυρώσουν το χάσµα. Η κοινωνία της πληροφόρησης παράγει, τώρα περισσότερο από ποτέ, ζώνες που κατοικούνται από περιθωριοποιηµένους, όπως οι άνεργοι, οι φτωχοί των αστικών κέντρων, οι µετανάστες κ.ά. Το πρόβληµα του αποκλεισµού είναι οικονοµικό αλλά και βαθύτατα πολιτικό, διότι προκύπτει ως σηµαντική απειλή για τη "νοµιµοποιηµένη ανισότητα" στις σύγχρονες κοινωνίες και για την κοινωνική τους συνοχή (Στασινού, 17). Ο αποκλεισµός, εποµένως, έµµεσα απειλεί την κοινωνική συναίνεση στις σκληρές οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές, που γίνονται όλο και περισσότερο ορατές στους πολίτες των κρατών- µελών. Εδώ, λοιπόν, η ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και "τα ίσα δικαιώµατα στην εκπαίδευση" εµφανίζονται ως ακρογωνιαίοι λίθοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της οµαλής λειτουργίας της, όµως µε προβληµατικό τρόπο. Κατά τη γνώµη µου η άποψη του Τ.Η. Μάρσαλ για τον νόµο "Φτώχεια στην Αγγλία" χαρακτηρίζει κατ' αναλογία και τη λογική της Ε.Ε. για τα ίσα δικαιώµατα στην εκπαίδευση: " Ο Νόµος για τη Φτώχεια αντιµετώπιζε τα αιτήµατα των φτωχών όχι σαν κοµµάτι των δικαιωµάτων του πολίτη αλλά σαν αντίποδά τους: σαν αιτήµατα που ικανοποιούνται µόνο αν οι αιτούντες έπαυαν να είναι πολίτες µε την αληθινή έννοια του όρου " (57). "Ίσα δικαιώµατα στην εκπαίδευση... στο πλαίσιο της ισότητας ευκαιριών" δεν είναι ακριβώς το ίδιο µε την εκπαίδευση ως κοινωνικό δικαίωµα. Ούτε βεβαίως προϋποθέτουν την εκπαίδευση ως δηµόσιο και δωρεάν αγαθό. Η επίµονη αναφορά στο άτοµο, στην ατοµική πρωτοβουλία και στην ηθική της προσωπικής ευθύνης δέχεται σιωπηρά την οικονοµική και κοινωνική ανισότητα. Αυτή η λογική είναι τέλεια εναρµονισµένη µε την πολεµική της Νέας εξιάς ενάντια "στον πολιτισµό της εξάρτησης", δηλαδή το σύνολο των κοινωνικών δικαιωµάτων που έχουν συλλογικά συγκροτηθεί. Σε αυτόν αντιπαραβάλλεται η "λογική της επιχείρησης", σύµφωνα µε την οποία τα άτοµα οφείλουν να προωθήσουν την προσωπική ευηµερία τους, ενώ η επέµβαση του κράτους περιορίζεται στη φιλανθρωπία (Bottomore 154, 185). Είναι πολύ ενδεικτικό ότι σε ανακοίνωση της Επιτροπής θρηνείται η απουσία µιας φιλανθρωπικής παράδοσης στην Ευρώπη, σε αντίθεση µε τις ΗΠΑ. Αυτή η έλλειψη θεωρείται υπεύθυνη για την υποχρηµατοδότηση, ενώ σηµειώνεται ότι η εισαγωγή διδάκτρων είναι (δυστυχώς) περιορισµένη ή ακόµα και απαγορευµένη, ώστε να επιτρέπεται "η δηµοκρατική πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση" (13). [3]

4 Η έννοια της "ατοµικότητας" (ατοµική υπεροχή, επιλογή, απασχολησιµότητα κ.λπ.) κατασκευάζει έναν νέο ορισµό της κοινωνίας, ως σύνολο ατόµων έξω από συγκεκριµένα ιστορικά πλαίσια και κοινωνικές δοµές, π.χ. τάξεις. Η ανυπαρξία της έννοιας του "συλλογικού υποκειµένου" ως µοχλού της ιστορίας είναι η άλλη όψη του "ατόµου" ως πρωταγωνιστή της προόδου. Συνεπώς, δεν πρέπει να εξαπατηθούµε από την (ισχνή) σύνδεση του ρόλου του ατόµου ως πρωταγωνιστή µε τη σηµασία του σχολείου στη διαµόρφωση υπεύθυνων προσωπικοτήτων (28). Ακόµη και ο γκουρού του νεοφιλελευθερισµού Φρίντµαν επισηµαίνει ότι σταθερή και δηµοκρατική κοινωνία είναι αδύνατη χωρίς το µίνιµουµ της βασικής εκπαίδευσης για τους περισσότερους πολίτες και χωρίς τη γενικευµένη αποδοχή κάποιων κοινών αξιών. Εποµένως, ο αναντικατάστατος ρόλος της κρατικής παρέµβασης, αν και µικρός, σε ό,τι αφορά τη δηµόσια εκπαίδευση δεν απορρίπτεται ούτε από τον Φρίντµαν. Ταυτοχρόνως, οι βασικές νεοφιλελεύθερες αρχές ότι η γενική εκπαίδευση είναι στρατηγικής σηµασίας για την ιδιότητα του πολίτη και ότι ο καταναλωτισµός είναι συµβατός µε την ιδιότητα αυτή εντάσσεται απολύτως στον πυρήνα της αντίληψης της Λευκής Βίβλου για τα άτοµα ως καταναλωτές, χρήστες και πολίτες (11). Η ίδια αντίληψη υπάρχει στην Έκθεση όπου η επίτευξη της απασχολησιµότητας (και βεβαίως όχι της πλήρους απασχόλησης) είναι απαραίτητη προϋπόθεση "ώστε να είναι κανείς ενεργός πολίτης" (11). Όµως, η ιδιότητα του πολίτη δεν είναι ατοµική αλλά, αντίθετα, δηµόσια και κοινή σε όλους όσοι είναι πλήρη µέλη µιας συγκεκριµένης κοινωνίας. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Μάρσαλ, η ιδιότητα του πολίτη συγκροτείται από µια σειρά δικαιώµατα, µεταξύ των οποίων και τα κοινωνικά, που ορίζονται από µια γκάµα: από το δικαίωµα στην οικονοµική ευηµερία έως το δικαίωµα να απολαµβάνει κανείς πλήρως την κοινωνική κληρονοµιά και να ζει τη ζωή ενός πολιτισµένου όντος: εξ ου η κρίσιµη σηµασία της εκπαίδευσης και των κοινωνικών παροχών (43). Ας δούµε εν συντοµία εάν, στο καταθλιπτικό τοπίο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, η ιδιότητα του πολίτη ως όρος που υπονοεί µια κοινωνική και όχι ατοµική οντότητα είναι πραγµατικά δυνατή. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση προσφέρεται ως το κατεξοχήν πεδίο των εκπαιδευτικών πολιτικών της Ε.Ε., οι οποίες "νοµιµοποιούνται" από την "αναµφισβήτητη" λογική της αγοράς και των νέων υπηρεσιών. Η αιτία εντοπίζεται στο µοναδικό ρόλο της "πανεπιστηµιακής έρευνας και της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της χάρη στη συµβολή της βιοµηχανίας" (Ανακοίνωση, 2). Το νέο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο πρέπει να είναι ικανό να αντλεί σηµαντικό εισόδηµα από την πώληση υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και να είναι ηθικά υπόλογο στους "εταίρους" του, δηλαδή τους φοιτητές, τις δηµόσιες αρχές και πρωτίστως στην αγορά εργασίας (13). Και, επειδή το µάνατζµεντ του σύγχρονου πανεπιστήµιου "είναι µια πολύπλοκη δουλειά", πρέπει να κληθούν επαγγελµατίες έξω από την ακαδηµαϊκή διαδικασία για να αναλάβουν την αποδοτική διαχείρισή του (17). Η εκµάθηση της αυτάρκειας και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό είναι το διακύβευµα της νέας αποστολής των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, δηλαδή της προσέλκυσης και της επένδυσης στα καλύτερα ταλέντα και της επίτευξης της αριστείας. Η "αριστεία", αµερικανικός όρος, διαπερνά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτροπής. Το τι εννοείται µε αυτήν την λέξη είναι τεράστιο θέµα, που δεν µπορεί να εξαντληθεί εδώ. Όπως ο Μπιλ Ρίντινγκς δηλώνει, η αριστεία είναι ένας "απολύτως µη αναφορικός όρος", που όµως διαµορφώνει τις συνθήκες ώστε "το πανεπιστήµιο να αντιλαµβάνεται την υπόστασή του αποκλειστικά και µόνον ως επιχειρηµατική διαχείριση" (29). Εφόσον το πανεπιστήµιο καλείται να λογοδοτεί στους µάνατζερ στη βάση της λογιστικής, η επένδυση των πόρων στα κέντρα υψηλής απόδοσης συνεπάγεται την εξαφάνιση των ανθρωπιστικών σπουδών όπως και των "ασθενέστερων" Τµηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, που ανάγει τα πάντα στην οικονοµία, που ούτε για τα µάτια του κόσµου δεν λέει δυο κουβέντες για κανενός είδους αξία εκτός από την αγορά (πόσο µάλλον για ανθρωπιστικά ιδανικά), το ενοχλητικό ζήτηµα της συναίνεσης έχει περιοριστεί στη συγκατάθεση των κρατών-µελών για την ανάγκη "υπεροχής" στην έρευνα (17). Στην πραγµατικότητα, τα πανεπιστήµια επιπλήττονται επειδή για τουλάχιστον 50 χρόνια "δεν έχουν διερωτηθεί για το ρόλο τους ή το είδος της προσφοράς τους στην κοινωνία (!)" (22). Αλλά, όπως είπε κάποτε η Θάτσερ, "δεν υπάρχει κοινωνία", εκτός αν κοινωνία σηµαίνει το σύνολο των µετόχων. [4]

5 Όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη, η ιστορική εµπειρία µάς έχει δείξει ότι τα ατοµικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα δεν συνυπάρχουν πάντα. Εποµένως, το καθαρώς κοινωνικό δικαίωµα στην εκπαίδευση είναι µια κενή χειρονοµία όταν έχουν ήδη ατροφήσει τα άλλα, ή ακόµα χειρότερα, όταν έχουν γίνει µόνον κατ' όνοµα δικαιώµατα. Άρα ας είµαστε επιφυλακτικοί όταν η Λευκή Βίβλος επικαλείται τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία ως απαραίτητα εφόδια που προικίζουν το άτοµο µε "διορατικότητα και κριτική ικανότητα" ώστε "συνεχώς να επερωτά και να αναζητά νέες απαντήσεις" (10-11). Η ανάπτυξη κριτικών ικανοτήτων είναι πολύ σηµαντικό θεµέλιο της ιδιότητας του πολίτη. Όµως το "αµφισβητείστε µας" είναι υποκρισία όταν η ανάπτυξη της κρίσης έχει περιορισθεί τελικά στο σχολείο, όπως διαπιστώνεται από την υποβάθµιση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών στο ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο. Επιπλέον, η ιδιότητα του "ενεργού πολίτη" προϋποθέτει το δικαίωµα στην ελευθερία του λόγου. Όπως όµως έχει πει και ο Μάρσαλ (69), η ελευθερία της έκφρασης δεν έχει κανένα νόηµα αν λόγω έλλειψης µόρφωσης δεν έχεις τίποτα αξιόλογο να πεις, και κυρίως κανένα µέσο να ακουστείς όταν τελικά το λες. Το παρόν άρθρο στηρίζεται σε ανακοίνωση σε ηµερίδα του Τµήµατος Αγγλικών Σπουδών του ΕΚΠΑ "Παγκοσµιοποίηση και Ανθρωπιστικές Σπουδές". Ευχαριστώ την Κατερίνα Λαµπρινού για τη µετάφραση. Communication from the Commission, "The role of the universities in the Europe of knowledge" (5/2/03). Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έκθεση σχετικά µε το υπόµνηµα της Επιτροπής για τη διά βίου εκπαίδευση (9/10/01). Marshall, T. H., T. Bottomore, Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη, εισ. και µετ. Όλγα Στασινοπούλου, Gutenberg, Αθήνα Readings Bill, The University in Ruins (Cambridge, Mass: Harvard UP, 1995). White Paper on Education and Training Η Σίσσυ Βελισσαρίου διδάσκει στη Φιλοσοφική Αθηνών * Το Civilitas.GR και ο «ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» προτίθενται να αποµακρύνουν το κείµενο αυτό από την Ιστοσελίδα τους, εάν η αναδηµοσίευσή του προσβάλλει κεκτηµένα πνευµατικά ή εµπορικά δικαιώµατα [5]

Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της "Λευκής Βίβλου". Ρόκος * Εισαγωγή

Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της Λευκής Βίβλου. Ρόκος * Εισαγωγή Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της "Λευκής Βίβλου". Ρόκος * Εισαγωγή Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) Προσχώρησε άραγε και ο υπογραφόµενος στους εσχατολογικούς εντυπωσιασµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc.

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc. Γιώργος Τσιάκαλος Για την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης και την αναθεώρηση του άρθρου 16 Ι Οι επιχειρούµενες αλλαγές στην εκπαίδευση είναι επιµέρους έκφανση της επιχειρούµενης νεοφιλελεύθερης συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παιδεία-τριτοβάθμια εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα δικαιώματα 3. Βία-εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΗ 3 Μελέτη ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Μαρία Καντούρου Μαρία Λιάπη ΑΘΗΝΑ 2007 Το έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα",

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Στο πλαίσιο του Έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ» Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Το παρόν εγχειρίδιο εντάσσεται στο έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1. Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα