Θέμα: «Βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης»"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης» Επιμέλεια εργασίας: Σκόδρας Χαράλαμπος Α.Μ: 8695 Επιβλέπων καθηγητής: κ. Γκρος Χρήστος Καβάλα, Νοέμβριος 2013

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή της υπάρχουσας εικόνας αναφορικά με την ένταξη των εταιριών στις διαφορετικές υφιστάμενες κατηγορίες διαπραγμάτευσης. Πόσο καιρό παραμένουν σε αυτές και αν αυτό αποτελεί προάγγελο ενδεχόμενης εξόδου τους από τη χρηματιστηριακή αγορά; Ποιός ο αριθμός ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης και τα κριτήρια ένταξής του σε αυτές; Με λίγα λόγια η παρούσα μελέτη επιδιώκει να αναλύσει τον βαθμός συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών στην ισχύουσα νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς επίσης και την συσχέτιση μεταξύ Εταιρικής Διακυβέρνησης και χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Κρίνεται, σκόπιμο όμως, πριν την ανάλυση των προαναφερθέντων, η εισαγωγή του αναγνώστη στις βασικές έννοιες της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη και κατανοητή εικόνα στο βαθμό που μας επιτρέπει η υπάρχουσα διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην εννοιολογική προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης, στα χαρακτηριστικά της, στον σκοπό και στην χρησιμότητα της ύπαρξής στης, στις αρχές και τέλος θα γίνει μια μικρή εισαγωγή στην νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στον νόμο 3016/2002. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έννοια του Χρηματιστηρίου Αξιών, στην ιστορική εξέλιξη του, στον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν τα Χρηματιστήρια Αξιών και τέλος θα εμβαθύνουμε στην σύνδεση του χρηματιστηρίου με την Εταιρική Διακυβέρνηση, καθώς επίσης και στις προϋποθέσεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει η εμβάθυνση στην ισχύουσα νομοθεσία της Εταιρικής διακυβέρνησης. Θα αναφερθούμε στις αρχικές και στις μεταγενέστερες προσεγγίσεις. Θα παραθέσουμε την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κα τέλος θα επικεντρωθούμε στην νομοθεσία εκείνη που προστατεύει το επενδυτικό κοινό. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις ειδικές κατηγορίες διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου, τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτές και συγκεκριμένα στις κατηγορίες επιτήρησης, αναστολής και χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους λόγους για τους οποίους διαγράφονται οι εταιρείες από το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Οι διαγραφές επιχειρήσεων από το χρηματιστήριο γίνονται είτε οικειοθελώς είτε λόγω μη πλήρωσης διαφόρων κριτηρίων. 2

3 Στο έκτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έρευνά μας αναφορικά με την ένταξη εταιρειών σε νέες κατηγορίες διαπραγμάτευσης στο διάστημα , με λίγα λόγια στην εικόνα των μετοχών στο διάστημα αυτό. Στο έβδομο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τα συμπεράσματα που αποκομίσαμε από την εργασία. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Κατάλογος πινάκων... 5 Κατάλογος σχεδιαγραμμάτων... 5 Εισαγωγή... 7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης Εννοιολογική προσέγγιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης Χαρακτηριστικά της Εταιρικής Διακυβέρνησης Σκοπός και χρησιμότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης Ελληνική Νομοθεσία Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης...15 Κεφάλαιο 2 Χρηματιστήριο και Εταιρική Διακυβέρνηση Έννοια του Χρηματιστη ρίου Ιστορική εξέλιξη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Σκοπός των Χρηματιστηρίων Αξιών Σύνδεση του Χρηματιστηρίου με την Εταιρική Διακυβέρνηση Προϋποθέσεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κεφάλαιο 3 Εμβάθυνση στην ισχύουσα νομοθεσία της Εταιρικής Διακυβέρνησης Νόμοι περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Προστασία του επενδυτικού κοινού μέσω της εν ισχύ νομοθεσία Κεφάλαιο 4 Ειδικές Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Κατηγορία επιτήρησης

5 4.2 Κατηγορία αναστολής Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς Και Ειδικών Χαρακτηριστικών...57 Κεφάλαιο 5 Διαγραφή Εταιρειών Από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Λόγοι οικειοθελούς αποχώρησης από το Χρηματιστήριο Αθηνών Κριτήρια Διαγραφής...63 Κεφάλαιο 6 Ένταξη εταιρειών σε νέες κατηγορίες διαπραγμάτευσης στο διάστημα Αλλαγές στην εικόνα των μετοχών στο διάστημα Διαγραφή εταιρειών από το Χρηματιστήριο Αθηνών Αξιών στο διάστημα Κεφάλαιο 7 Συμπεράσματα...76 Βιβλιογραφία ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1 Εταιρείες σε Κατηγορία Επιτήρησης Πίνακας 2 Εταιρείες σε Κατηγορία Αναστολής Πίνακας 3: Εταιρείες σε Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών Πίνακας 4: Εταιρείες σε Κατηγορία Προς Διαγραφή...64 Πίνακας 5: Εταιρείες που μετακινήθηκαν από την κατηγορία επιτήρησης Πίνακας 6: Εταιρείες που μετακινήθηκαν από την κατηγορία αναστολής διαπραγμάτευσης Πίνακας 7: Εταιρείες που μετακινήθηκαν από την κατηγορία χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών Πίνακας 8: Εταιρείες που διαγράφηκαν από το Χ.Α

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1 Λόγοι ένταξης εταιρειών στην κατηγορία επιτήρησης...47 Σχήμα 2: Λόγοι ένταξης εταιρειών στην κατηγορία αναστολής...56 Σχήμα 3: Λόγοι ένταξης εταιρειών στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα η Εταιρική Διακυβέρνηση (corporate government) αποτελεί ένα σημαντικό θέμα μελέτης και περαιτέρω διεύρυνσης όσον αφορά τις επιχειρήσεις αλλά και τον ακαδημαϊκό χώρο. Κίνητρο για την ενασχόληση και την εφαρμογή της Εταιρικής διακυβέρνησης από πλευράς των επιχειρήσεων ήταν τα οικονομικά σκάνδαλα και οι διαστρεβλώσεις των λογιστικών απεικονίσεων που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Στόχος της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η προστασία των επενδυτών, των μικρομετόχων και των πιστωτών. Επιπλέον η Εταιρική Διακυβέρνηση στοχεύει στην εξασφάλιση της διαφάνειας και στην αποτελεσματική λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης. Ειδικότερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά την εφαρμογή των «μηχανισμών» Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι κυρίως εμφανίζονται με εθελοντικό χαρακτήρα. Η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών με βάση το οποίο επιδιώκεται η επαρκής οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μιας επιχείρησης, με μακροπρόθεσμο στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με αυτήν. Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Η διαφάνεια στην επιχειρηματική συμπεριφορά συνιστά μείζον αίτημα από το σύνολο των φορέων της αγοράς και επισπεύδει τη διαμόρφωση κανόνων βελτίωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις καλούνται να στραφούν προς την οικειοθελή εφαρμογή ουσιαστικής Εταιρικής Διακυβέρνησης αντί της αναγκαστικής συμμόρφωσης. Για τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο, η υιοθέτηση αυστηρών κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι μονόδρομος, όχι διότι αυτό απαιτείται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αλλά επειδή αργά ή γρήγορα η αγορά θα ανταμείψει εκείνες της εταιρίες, που θα ρυθμίζουν με το βέλτιστο τρόπο τις σχέσεις μεταξύ μετόχων, διευθυντικών στελεχών (management) και Διοικητικού Συμβουλίου. Πράγματι διαπιστώνεται συνεχώς ότι μη αποτελεσματικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με την ύπαρξη καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά, οδηγούν στην στρέβλωση των χρηματιστηριακών τιμών στην αγορά και την μη αποδοτική κατανομή των παραγωγικών πόρων των εισηγμένων εταιριών, οδηγούν σε σκάνδαλα εταιριών όπως της Ιταλικής Parmalat και της Αμερικανικής 7 )

8 Enron, ενισχύουν τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών αλλά και αγορών και αποθαρρύνουν την επενδυτική δραστηριότητα συντελώντας την ανάσχεση της οικονομικής ανάπτυξης. Η υιοθέτηση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, είναι αναπόφευκτη πλέον για κάθε οικονομία που θέλει ν αντλήσει κεφάλαια από οργανωμένες χρηματαγορές. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΤΡΤΚΗΣ ΛΤΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΛΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η διαδοχικές καταρρεύσεις εταιρειών τα τελευταία χρόνια, με την ταυτόχρονη αποκάλυψη σκανδάλων που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, έφεραν στο προσκήνιο τη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών με βάση το οποίο επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, η λειτουργία, η διοίκηση και ο έλεγχος μιας επιχείρησης, με μακροπρόθεσμο στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων όσων συνδέονται με αυτήν (John L. Colley, 2005). Επίσης, περιλαμβάνει τον μηχανισμό μέσω του οποίου καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης και προκρίνονται τα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών και την παρακολούθηση της απόδοσης. Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι εταιρείες δεν βασίζονται κατά κύριο λόγω σε εξωτερικές πηγές κεφαλαίων η τήρηση καλών πρακτικών Εταιρικής διακυβέρνησης θα τις βοηθήσει να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των εγχώριων επενδυτών, να μειώσουν το κόστος κεφαλαίου, να συμβάλουν στην βελτίωση της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών και τελικά να προσελκύσουν σταθερότερες πηγές χρηματοδότησης (ΟΟΣΑ, Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, 1999). Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης καθορίζεται με διάφορους τρόπους και μπορεί να καλύπτει ολόκληρο το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εταιριών και τους διαφορετικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται καθεμία από αυτές. Η διαφορετικότητα αυτή οφείλεται στην ποικιλία αλλά και στην απόκλιση των ορισμών που δόθηκαν κατά καιρούς. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί από ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Με την παράθεση αρκετών ορισμών επιτυγχάνεται η πιο πλήρης απεικόνιση της πραγματικής έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης. Μερικοί από αυτούς παρατίθενται διαχρονικά παρακάτω. Ο πρώτος ορισμός που δόθηκε για την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης ήταν αυτός του Milton Friedman (1970), ενός εκ των μεγαλυτέρων οικονομολόγων του περασμένου αιώνα. Σύμφωνα με τον ορισμό του, λοιπόν, η εταιρική διακυβέρνηση υφίσταται όταν η διοίκηση της επιχείρησης ικανοποιεί τις προσδοκίες των ιδιοκτητών ή των μετόχων προσαρμοσμένη όμως στις βασικούς κανόνες της κοινωνίας βάσει νόμων και τοπικών εθίμων. Οι Shleifer και Vishny (1997) αναφέρουν ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση ασχολείται με το πώς οι χρηματοδότες των επιχειρήσεων θα εξασφαλίσουν ότι θα λάβουν την απόδοση για την επένδυσή τους. 9

10 Ένας από τους ορισμούς της ΕΔ προήλθε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασία και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 1999 άλλα και τον πιο πρόσφατο το Ο ορισμός αυτός όριζε την ΕΔ ως ένα σύστημα με το οποίο παρακολουθούνται και ελέγχονται οι επιχειρήσεις. Ο La Porta (2000) υποστηρίζει ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση και οι μηχανισμοί της είναι υπεύθυνοι για την προστασία των εξωτερικών επενδυτών (πιστωτές και μέτοχοι) ενάντια στις τυχόν ατασθαλίες των εσωτερικών που είναι η διοίκηση και οι manager. Οι Nestor και Thompson (2000) αναφέρουν ότι η εταιρική διακυβέρνηση έχει να κάνει με τις σχέσεις και τις επαφές ανάμεσα στα άτομα που συμμετέχουν σε μια επιχείρηση και στο πώς θα ελαχιστοποιηθεί το κόστος από τις συγκρούσεις που μπορεί να υπάρξουν μεταξύ των ομάδων των ενδιαφερομένων μερών. Η μελέτη της επιτροπής Winter (2002) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου της εμπορικής νομοθεσίας στην Ευρώπη, ορίζει με ιδιαίτερη έμφαση την «εταιρική διακυβέρνηση» ως ένα σύστημα που, έχοντας τις βάσεις του στην εμπορική νομοθεσία, προσδιορίζει τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην εταιρεία, καθώς και της ευρύτερης νομοθεσίας, πρακτικής και των δομών της αγοράς που υπάρχουν στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τον Μούζουλα (2003) ένας κοινά αποδεκτός ορισμός είναι ότι ο όρος Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το συνολικό σύστημα δικαιωμάτων, διαδικασιών και ελέγχων, που έχουν καθιερωθεί εσωτερικά και εξωτερικά ως προς τη διοίκηση της εταιρίας, με στόχο την προστασία των συμφερόντων όλων των παραγόντων που αναμειγνύονται στην εταιρική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τους Ξανθάκης, Τσιπούρη και Σπανός (2003), η Εταιρική Διακυβέρνηση εξειδικεύει τη διάρθρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των διαφορετικών συμμετεχόντων σε μια εταιρία, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ανώτατα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη, οι μέτοχοι και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι μέσα ή έξω από την εταιρία. Σύμφωνα με τους Larcker, Richardson και Tuna (2004) η εταιρική διακυβέρνηση είναι οι μηχανισμοί που επηρεάζουν τις αποφάσεις των managers όταν υπάρχει διαχωρισμός ιδιοκτησίας και ελέγχου. Μερικοί από αυτούς τους μηχανισμούς είναι το διοικητικό συμβούλιο, οι θεσμικοί επενδυτές και οι λειτουργίες της αγοράς για τον εταιρικό έλεγχο. { 10 }

11 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Εταιρική Διακυβέρνηση περιλαμβάνει αφενός τις σχέσεις των ενδιαφερόμενων και αφετέρου την επίτευξη του βασικού στόχου της οικονομικής οντότητας, που είναι η μεγιστοποίηση κέρδους της μακροπρόθεσμα. Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το μέσο εκείνο που ορίζει και καθιστά αποτελεσματική τη σχέση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντών της εταιρίας και των μετόχων, των οποίων τα συμφέρονται οι πρώτοι υπηρετούν (Γκρος και Μπαλτσής, 2009). Οι βασικοί άμεσοι ενδιαφερόμενοι είναι οι μέτοχοι, η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και έμμεσοι που αποτελούνται από τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές καθώς και το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον όπως η κοινωνία. Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και εναρμόνισης των πιθανών αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των τριών πυλώνων μιας εταιρείας (το πρόβλημα εντολέα{μέτοχος} - εντολοδόχου^αηα 0Γ/διοίκηση} ή αντιπροσώπευσης). Το πρόβλημα αυτό επικεντρώνεται κυρίως στο τρόπο επιλογής των εντολοδόχων - διοίκηση, δηλαδή των ικανότερων διαχειριστών της επιχείρησης και πως αυτή θα είναι αξιόπιστη στο τρόπο που ενημερώνουν τους εντολείς-μέτοχους που είναι και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας (Μέκος, 2003). Με αυτό τον τρόπο η διοίκηση μιας επιχείρησης υποχρεούται να ενημερώνει τους ιδιοκτήτες με πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις πράξεις και τις αποφάσεις της, στο τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τους (Τσόχα 2009, Λαζαρίδης και Δρυμπέτας 2011). Το ζήτημα αυτό καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΔ υιοθετώντας κανόνες και μηχανισμούς για την εξάλειψη αυτού του προβλήματος εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ομαλή λειτουργία την οντότητας (Γκρος, 2012). Βασικό ρόλο στην παραπάνω τήρηση παίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, η επιτροπή ελέγχου, η επιτροπή αποδοχών όπως και κάποιες άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου (Καραμάνης, 2008). 11

12 1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας και έχουν περιορισμένες προοπτικές. Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι η ελλιπής εφαρμογή ή η ανύπαρκτη παρουσία της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη δομή και την οργάνωσής τους. Τα προηγούμενα χρόνια αναδύθηκε στην επιφάνεια μια πλειάδα εταιρικών σκανδάλων και εταιρικών καταρρεύσεων παρόλο που τα ετήσια δελτία και οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων απεικόνιζαν μια υγιή και κερδοφόρα εικόνα αυτών. Κοινά γνωρίσματα που συνέβαλαν στην δημιουργία αυτών αλλά και άλλων παρόμοιων εταιρικών σκανδάλων, αποτελούν, η έλλειψη διαφάνειας στη δράση των επιχειρήσεων, η απουσία ή η υποτυπώδης λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η κατάχρηση εξουσίας από ορισμένα στελέχη ούτως ώστε αυτά να προσποριστούν χρηματικά ποσά ή για να ικανοποιήσουν άλλες ατομικές επιδιώξεις, η απουσία έγκυρης, έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης των ενδιαφερομένων ομάδων κάθε επιχείρησης, η έλλειψη εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και η έλλειψη εποπτείας των συναλλαγών και των προσώπων που ενεργούσαν για τις επιχειρήσεις αυτές και μια πλειάδα άλλων παραγόντων. Τέτοια φαινόμενα ενίσχυσαν σε παγκόσμιο επίπεδο την πεποίθηση των επιχειρήσεων, των μετόχων, των επενδυτών και άλλων ομάδων ενδιαφερομένων για πλήρη διαφάνεια και μεγαλύτερη εποπτεία στις διαδικασίες που ακολουθούνται και στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τούτο διότι οι επιχειρήσεις με τη δράση τους δημιουργούν ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ προσώπων ή ομάδων οι οποίες έχουν είτε άμεση είτε έμμεση σχέση με την επιχείρηση. Γίνεται λοιπόν σαφές πως οι εταιρικές καταρρεύσεις και τα εταιρικά σκάνδαλα επιχειρήσεων επηρεάζουν ένα μεγάλο κομμάτι της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας στην οποία δρουν, το μέγεθος του οποίου έχει άμεση σχέση με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης και με τον όγκο των συναλλαγών που καθεμιά πραγματοποιεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό καθιστά σαφές πως η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις επηρεάζει θετικά ένα μεγάλο μέρος της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας στις οποίες δραστηριοποιούνται. Σύμφωνα με τον Solomon J. (2010), ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι να προστατεύσει και να προάγει τα συμφέροντα των μμετόχων μέσα από τον καθορισμό της κατεύθυνσης της στρατηγικής μιας επιχείρησης και διορίζοντας και εποπτεύοντας ικανή εκτελεστική διοίκηση για να το επιτύχει, ενώ σύμφωνα με τον Παπούλια Γ. (2002), οι αρχές και πρακτικές διακυβέρνησης συνοπτικά αποσκοπούν στη διασφάλιση των συμφερόντων της επιχείρησης, τη λειτουργία της στο χαμηλότερο κόστος και την άσκηση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης. { 12 }

13 Έτσι στόχος της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του διοικητικού συμβουλίου, η εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων, η υιοθέτηση διαφάνειας και έγκυρης πληροφόρησης, καθώς επίσης και η προστασία των μικρομετόχων. Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Εταιρική Διακυβέρνηση, είναι η εξισορρόπηση μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών στόχων, μεταξύ των προσωπικών, ατομικών και ευρύτερων επιχειρηματικών στόχων και συμφερόντων. Για το λόγο αυτό χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ εταιρίας, μετόχων και εμπλεκομένων με την επιχείρηση (πιστωτές, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, εποπτικές αρχές κ.α.), σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας (Δούκας, 2003). Έτσι κύριο χαρακτηριστικό κάθε συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η επίβλεψη των πάσης φύσεως ενεργειών της διοίκησης και η καθιέρωση διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία της επιχείρησης (Γκρος και Μπαλτσής, 2009). 1.4 ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) στα πλαίσια της παγκόσμιας δράσης του για την υποστήριξη των οικονομικών διεργασιών, τόσο των κρατών, όσο και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτά, δεν έμεινε ανενεργός σε ότι αφορά προτάσεις για συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Από το 1999 τα μέλη του ΟΟΣΑ υιοθέτησαν κοινές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ το 2004 συντάχθηκαν οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτές οι αρχές έχουν σαν σκοπό, να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις όλων των χωρών και όχι μόνο των χωρών-μελών που ανήκουν στον ΟΟΣΑ, προκειμένου να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν το νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και να είναι σε θέση να παρέχουν οδηγίες και προτάσεις στα χρηματιστήρια, στους επενδυτές και στις εταιρίες, οι οποίοι έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση και στην ανάπτυξη της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι αρχές απευθύνονται κυρίως, σε εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο, ωστόσο μπορούν να ωφελήσουν, σε ένα ικανοποιητικό βαθμό την Εταιρική Διακυβέρνηση μη εισηγμένων επιχειρήσεων. Το πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης εξαρτάται κάθε φορά από το νομικό, θεσμικό και κανονιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, εξαρτάται από παράγοντες, όπως η επιχειρηματική δεοντολογία, η εταιρική ευαισθητοποίηση όσον αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά συμφέροντα διαφόρων κοινοτήτων που δρουν οι εκάστοτε επιχειρήσεις. Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες που μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη φήμη και στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρίας. Στις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνονται η τιμιότητα, η εμπιστοσύνη, η ακεραιότητα, η ευθύτητα, ο προσανατολισμός προς την επιτέλεση του καθήκοντος και τη βέλτιστη απόδοση, η υπευθυνότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και η δέσμευση προς τον οργανισμό ή την επιχείρηση (Κακουδάκη, 2009). { 13 }

14 Οι κοινά αποδεκτές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν (Πουλαστίδης 2008, Τσόχα 2009, Τσάμπα 2009, Κακουδάκη 2009): -I- Δικαιώματα και δίκαιη μεταχείριση των μετόχων: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των μετόχων και να τους βοηθούν στην εξάσκηση των δικαιωμάτων τους, μέσω της αποτελεσματικής παροχής όλων των απαραίτητων γι αυτούς πληροφοριών με τρόπο κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο, και μέσω της ενθάρρυνσής τους για να συμμετέχουν ενεργά στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των επιχειρήσεων αυτών. - I - Συμφέροντα των υπολοίπων συμμετεχόντων-ενδιαφερομένωνσυσχετιζόμενων: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι έχουν νομικές και άλλες υποχρεώσεις απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους νόμιμους συμμετέχοντες στην επιχείρηση. -I- Ρόλος και Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Δ.Σ για να εκπληρώνει τις ευθύνες και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί θα πρέπει να έχει ένα εύρος ικανοτήτων και κατανόηση ώστε να είναι ικανό να αντιμετωπίσει τα διάφορα θέματα και να έχει την ικανότητα να αναθεωρεί και να προκαλεί ή να θέτει υπό αμφισβήτηση την απόδοση του management. Χρειάζεται να είναι επαρκούς μεγέθους και να διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο δέσμευσης ώστε να εκπληρώνει τις ευθύνες και τα καθήκοντά του. Σε καμία περίπτωση όμως ο ρόλος του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή δε θα πρέπει να διαδραματίζονται και οι αντίστοιχες θέσεις να καταλαμβάνονται από το ίδιο πρόσωπο. -I- Ακεραιότητα και ηθική συμπεριφορά: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύσσουν έναν κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του ΔΣ και τους εκτελεστικούς managers που να προάγει την ηθική και την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. -I- Αποκάλυψη και διαφάνεια: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποσαφηνίζουν, να διαλευκάνουν και να καθιστούν δημόσια γνωστό το ρόλο και τις ευθύνες/αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ και του managment, ώστε να παρέχουν στους μετόχους ένα καλό επίπεδο υποχρέωσης λογοδοσίας εκ μέρους των μελών του ΔΣ. 14

15 1.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 3016/2002 Στην Ελλάδα, η εταιρική διακυβέρνηση καθιερώθηκε με τον νόμο 3016/2002 και συμπληρώθηκε με τροπολογία στο νόμο 3091/2002. Οι υπόψη νόμοι θέτουν τις βασικές αρχές και τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης και διέπουν τις εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α.Α. Κύριο μέλημα της ελληνικής πολιτείας κυρίως μέσω των εποπτικών αρχών, είναι να προσφέρει στο επενδυτικό κοινό το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζονται οι ακόλουθοι τρεις στόχοι: η άρτια οργάνωση, η εύρυθμη λειτουργία και η ασφάλεια των συναλλαγών στην οργανωμένη ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Η ορθή εφαρμογή του πλαισίου αυτού και η τήρηση από τους εμπλεκόμενους φορείς όλων αυτών των κανονιστικών διατάξεων αποτελεί υποχρέωση όχι μόνο της πολιτείας αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο νόμος αποτέλεσε την πρώτη επαφή των ελληνικών επιχειρήσεων με μερικές από τις βασικές πτυχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης τη στιγμή που ο οικογενειακός ή κρατικός έλεγχος των περισσότερων εισηγμένων επιχειρήσεων καθιστούσε την προστασία των εξωτερικών επενδυτών, μικρομετόχων, θεσμικών εξαιρετικά δυσχερή (Εμμανουηλίδης Ξ., 2009). Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με τους αρμόδιους παραγωγικούς φορείς της ελληνικής οικονομίας, εξέφρασε το 1999 την επιθυμία της για την διατύπωση αρχών και βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, προχώρησε στην πρωτοβουλία σύστασης ειδικής επιτροπής για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία κατάρτισε έναν κώδικα. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μια πρώτη διατύπωση των αρχών και πρακτικών για σύγχρονη και αποδοτική εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα με όραμα την υιοθέτηση του κώδικα από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, περιλαμβάνονται κυρίως σε διατάξεις του ν. 2190/1920. Ο ν. 3016/2002 συνιστά ειδικό δίκαιο της εταιρικής διακυβέρνησης και θίγει μέρος μόνο από τα λίγα ζητήματα που αφορούν στη δομή των ανωνύμων εταιρειών και σχετίζονται με αρχές «καλής εταιρικής διακυβέρνησης», επομένως οι διατάξεις του τροποποιούν το ν.2190/1920 μόνο ως προς τα ειδικά θέματα που ρυθμίζουν και μόνο όσον αφορά στις εισηγμένες εταιρείες. Επιπλέον, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης ρυθμίζονται και σε διατάξεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Όσον αφορά στο ν. 3016/2002, η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως στόχο όχι μόνο την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και αποδοτικότητας της εταιρίας αλλά και των μετοχών της. Μάλιστα, οι διοικήσεις των εταιρειών θα πρέπει να αποβλέπουν στους μετόχους-επενδυτές ως ένα εναλλακτικό και οικονομικώς ευνοϊκό τρόπο χρηματοδότησης της εταιρείας. { 15 }

16 Ειδικότερα, ο νόμος αυτός ορίζει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ). Πρώτιστη υποχρέωση των μελών του Δ.Σ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν τα συμφέροντα της εταιρίας. Επιπλέον, τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτος οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους. ΟΙ εποπτικές αρχές έχουν την υποχρέωση κάθε χρόνο να αναρτούν μία έκθεση στην οποία το Δ.Σ. συντάσσει και αναφέρει αναλυτικά όλες τις συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού μελών. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ύπαρξη ανεξάρτητων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν το Δ.Σ. ορίζεται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων. Επίσης το Δ.Σ. είναι επιφορτισμένο με θέματα ελεγκτών της και γενικότερα για το ποια θα είναι η πολιτική αμοιβών. Ως ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ νοούνται τα πρόσωπα που δε συνδέονται άμεσα με την εταιρεία ή με άλλη εταιρεία του ομίλου ή με κύριο μέτοχο κάποιας από τις ανωτέρω εταιρείες, ούτε με άλλο πρόσωπο από το οποίο η εταιρεία εξαρτά κάποιο σημαντικό συμφέρον π.χ. προμηθευτή ή πελάτη της. Τα ανεξάρτητα μέλη δεν πρέπει να κατέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5 % του μετοχικού κεφαλαίου. Μάλιστα απαριθμεί τις περιπτώσεις, στις οποίες κάποιο πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρεία. Ο ρόλος των ανεξάρτητων μελών έγκειται στη διαμόρφωση μιας τάσης στο εσωτερικό της διοίκησης της εταιρείας η οποία θα είναι αποξενωμένη από επιμέρους ιδιαίτερα συμφέροντα με στόχο την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση τυχόν ουσιωδών συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ διοικητικών στελεχών. Μάλιστα σύμφωνα τα ανεξάρτητα μέλη μπορούν να υποβάλλουν αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. Περαιτέρω, το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την πολιτική αμοιβών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 2 του ν. 3016/2002. Ειδικότερα και όσον αφορά στην αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 5του ν. 3016/2002 το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. { 16 }

17 Προκειμένου μια εταιρεία να εισαγάγει τις μετοχές της ή άλλες κινητές της αξίες στο Χρηματιστήριο πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του ΔΣ. Ενδεικτικά, ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρίας. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουσδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να παρακολουθεί την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρία. Επίσης, οι ελεγκτές της Υπηρεσίας υποχρεούνται να αναφέρουν στο ΔΣ περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του ΔΣ με τα συμφέροντα της εταιρίας, να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το ΔΣ για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο, καθώς και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Οφείλουν επίσης να παρέχουν, μετά από έγκριση του ΔΣ της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές, με τις οποίες οφείλουν να συνεργάζονται και να διευκολύνουν το έργο τους (Σκαλίδης, Βελέντζας και Σκαλίδη, 2004). Ο νόμος Ν. 3016/2002, ουσιαστικά επέβαλλε πρόσθετες υποχρεώσεις στις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο νόμος ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων. Υπήρξαν ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις, γιατί επικρατούσε ιδέα να ακολουθήσει η διαδικασία της αυτορρύθμισης. Η ελληνική, όμως, νομοθεσία δεν φημίζεται για την ευκολία της, όσον αφορά την θέσπιση κανόνων. Ο νόμος αυτός ουσιαστικά δημιούργησε παραπάνω προβλήματα, κυρίως ερμηνευτικά, και το ισχύον πλαίσιο δεν θεωρείται επαρκές για την ελληνική Εταιρική Διακυβέρνηση. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική τη διατύπωση ορισμένων γενικότερα αποδεκτών αρχών και κατευθύνσεων οι οποίες προσφέρουν δυνατότητες λύσης χωρίς όμως να αλλοιώνεται το πνεύμα και η φύση του μορφώματος ανώνυμης εταιρείας. { 17 }

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Χρηματιστήριο εννοούμε τις οργανωμένες αγορές, συνήθως είναι επίσημα αναγνωρισμένες από το κράτος, όπου συναντώνται οι ενδιαφερόμενοι για την διενέργεια αγοροπωλησιών κινητών αξιών (όπως μερίδια κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών, τραπεζικά, κρατικά ή άλλα ομόλογα) ή/και εμπορευμάτων. Τα σημερινά χρηματιστήρια έχουν τις ρίζες τους στις οργανωμένες αγορές της αρχαιότητας, όπου οι έμποροι συγκεντρώνονταν για να αγοράσουν και να πουλήσουν εμπορεύματα, στην Ελλάδα ονομάζονταν Αγορά ή Εμπορία. Αργότερα στη Ρώμη τέτοιου είδους συναλλαγές γίνονταν στις Collegiate Mercatorum και στο Μεσαίωνα στις εμποροπανηγύρεις. Με το πέρασμα των χρόνων, καθώς αυξανόταν ο αριθμός των εμπορευμάτων δημιουργήθηκαν μόνιμες εμπορικές εκθέσεις χωρίς τα αντικείμενα συναλλαγής να είναι παρόντα. Πολύ αργότερα εμφανίστηκαν στο εμπόριο τα διάφορα χαρτιά (γραμμάτια, συναλλαγματικές, μετοχές, ομολογίες) και έγινε μεγαλύτερη η ανάγκη οι συναλλασσόμενοι να συναντώνται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο καθημερινά. Από την άλλη πλευρά το πλήθος των πραγμάτων, που διαπραγματεύονταν οι ενδιαφερόμενοι, ήταν μεγάλο και έτσι τα χρηματιστήρια χωρίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο τους (Βούλγαρη, 2002). Τα χρηματιστήρια αποτελούν ιδιόμορφες αγορές με την έννοια της ταυτόχρονης συνάντησης της προσφοράς και της ζήτησης. Αποτελούν οικονομικό θεσμό που κατά κανόνα αναγνωρίζεται από τα κράτη όπου λειτουργούν και η πλειονότητα τους με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι αγορές και θεσπίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας τους. Τα χρηματιστήρια διακρίνονται σε Αξιών, Εμπορευμάτων και Ναύλων, Λουλουδιών, Έργων Τέχνης, κτλ. Τα χρηματιστήρια τα δημιούργησε η επιδίωξη για την εξεύρεση βραχυπρόθεσμων αλλά κυρίως μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και η ανάγκη για σύναψη αγοροπωλησιών μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων που βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαπραγμάτευσης τους, ενώ απαιτούνταν για αυτά σοβαρά κεφάλαια αλλά και η τάση για κερδοσκοπία. { 18 }

19 Η οργανωμένη μορφή τους οφείλεται: -I- Στην ταχύτητα διενέργειας των συναλλαγών -I- Στην αμεσότητα τους -I- Στην δημοσιότητα των συναλλαγών όπου φαίνονται δημόσια όλα τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών (προσφορά, ζήτηση, ποσότητα και αξία) -I- Στην καθαρότητα των συναλλαγών. Ο οικονομικός ρόλος των Χρηματιστηρίων είναι: -I- Διευκολύνουν τις συναλλαγές, γιατί επιτρέπουν στους εκπροσώπους της προσφοράς και της ζήτησης να βρίσκονται ταυτόχρονα στον συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης. -I- Επιτρέπουν την ελεύθερη διαμόρφωση τιμών των αγαθών με βάση τον θεμελιώδη νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος της δημιουργίας τεχνητών τιμών. -I- Δίνουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να εξεύρουν κεφάλαια αλλά και στους επενδυτές να μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα που έχουν στην επένδυση τους σε τίτλους, με την προσδοκία του κέρδους, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της παραγωγικότητας και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας που λειτουργεί το χρηματιστήριο. 2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί επίσημα το Σεπτέμβριο του 1876 με βασιλικό διάταγμα, όταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Πριν από την επίσημη ιδρυτική διακήρυξη για την λειτουργία του χρηματιστηρίου, αυτό λειτουργούσε ατύπως στο καφενείο Η ωραία Ελλάς (Σιαφάκας 1996, Μαλινδρέτου & Μαλινδρέτος 2000, Παπαριστείδης 1997, Βούλγαρη- Παπαγεωργίου 1999). Εκεί συγκεντρώνονταν κυρίως έμποροι οι οποίοι διαπραγματεύονταν την αγοραπωλησία ομολογιών αλλά και των εθνικών δανείων που εξέδιδε το κράτος. Ο πρώτος κανονισμός του χρηματιστηρίου συντάχθηκε το 1876 στο ΦΕΚ 53 της 12/11/1876 αλλά επικυρώθηκε το Ο πρώτος κανονισμός αντικαταστάθηκε από ένα νεότερο και πληρέστερο το 1880 στο ΦΕΚ 13 της 11/1/1880 (Σιαφάκας 1996). Τα επίσημα εγκαίνια για την λειτουργία του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών πραγματοποιήθηκαν το 1880 και συνέπεσαν χρονικά με τις εκλογές για την ανάδειξη της πρώτης διοικούσας επιτροπής του. { 19 }

20 Αρχικά το χρηματιστήριο αξιών στεγάστηκε στο μέγαρο Μελά. Το 1890 μεταφέρθηκε στην οικία Νοταρά ενώ από το 1891 έως το 1934 στεγάστηκε στην οδό Πεσματζόγλου. Από το 1934 μέχρι σήμερα βρίσκεται εγκατεστημένο στην οδό Σοφοκλέους στον αριθμό 10 σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα (Σιαφάκας 1996). Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τελούσε υπό την εποπτεία του κράτους. Στις μέρες μας, το χρηματιστήριο αξιών έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία με τον νόμο 2324/1995 και ονομάζεται πλέον ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος το οποίο είναι και ο μοναδικός της μέτοχος (Σιαφάκας 1996, Μαλινδρέτου & Μαλινδρέτος 2000, Παπαριστείδης 1997, Βούλγαρη- Παπαγεωργίου 1999). 2.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΩΝ Ο κύριος σκοπός για τον οποίο ιδρύεται ένα χρηματιστήριο αξιών είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων. Το χρηματιστήριο βοηθά μέσω των λειτουργιών του τις επιχειρήσεις να αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν. Τα κεφάλαια που επιζητά η εκάστοτε εταιρεία τα αντλεί μέσα από το χρηματιστήριο με την διάθεση τίτλων στο ευρύ επενδυτικό κοινό (Σιαφάκας 1996, Δασκάλου 1994, Πανάγος 1990, Μαλινδρέτου & Μαλινδρέτος 2000). Στις μέρες μας η αρχική πώληση τίτλων πραγματοποιείται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέσα από τις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες. Εν συνεχεία οι τίτλοι γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα στην χρηματιστηριακή αγορά και η τιμή τους διαμορφώνεται σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Η ύπαρξη και η λειτουργία του χρηματιστηρίου προσφέρει ορισμένα αξιόλογα πλεονεκτήματα τα οποία είναι τα παρακάτω(σιαφάκας 1996, Μαλινδρέτου & Μαλινδρέτος 2000): -I- Συμβάλει στην δημιουργία μιας οργανωμένης αγοράς χρεογράφων η οποία διέπεται από συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και συνεισφέρει τα μέγιστα στην ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών. -I- Η διαπραγμάτευση των χρεογράφων είναι συνεχείς και αδιάλειπτή, οπότε τα βοηθά να αποκτήσουν αξία που ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους δυνατότητες. -I- Το χρηματιστήριο συνεισφέρει με την λειτουργία του στο να μην υπάρχουν, μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή των μετοχών. { 20 }

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦιλΙΠΠΛν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στην σύγχρονη εταιρία ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.3873/2010 (INTERNAL AUDIT AND CORPORATE GOVERNANCE IN GREECE AFTER L.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.3873/2010 (INTERNAL AUDIT AND CORPORATE GOVERNANCE IN GREECE AFTER L. ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.3873/2010 (INTERNAL AUDIT AND CORPORATE GOVERNANCE IN GREECE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΓΚΛΗΜΆΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟΣ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος - ΑΜ: 14674 Επιβλέπων: Συκιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ>>

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ>> ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ ΑΕΜ: 4187 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013. (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013. (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15 ο χλμ. Εθνικής Οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου ήμος Αρκαδίου Ρεθύμνης Τ.Κ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ Τεύχος 6,Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13689 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα