«Το πρόβληµα των ναρκωτικών και ο νέος ρόλος του λειτουργού υγείας».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το πρόβληµα των ναρκωτικών και ο νέος ρόλος του λειτουργού υγείας»."

Transcript

1 «Το πρόβληµα των ναρκωτικών και ο νέος ρόλος του λειτουργού υγείας». Ζαφειρίδης Φοίβος, Λαϊνάς Σωτήρης, Γκιουζέπας Στέλιος Εισήγηση σε ηµερίδα του Κέντρου Πρόληψης Βέροιας «Η Πρόσβαση» 11/4/2003 (Κεφάλαιο στο υπό έκδοση βιβλίο µε τα πρακτικά της ηµερίδας). Η ανασκόπηση των επιδηµιολογικών ερευνών των τελευταίων χρόνων παγκοσµίως, αναδεικνύει την κατακόρυφη αύξηση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Το πιο αντιπροσωπευτικό ίσως παράδειγµα είναι η κατακόρυφη αύξηση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες που παρατηρείται διεθνώς και η οποία έχει καταστεί από τα πλέον δισεπίλυτα θεραπευτικά προβλήµατα. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε συνδυασµό µε την εµπειρία σαράντα και πλέον ετών θεραπευτικών προσπαθειών, αναδεικνύουν την αδυναµία ουσιαστικής αντιµετώπισης του προβλήµατος της εξάρτησης. Για να προχωρήσουµε στην ανάλυση των αιτίων της αδυναµίας ουσιαστικής αντιµετώπισης της εξάρτησης, αλλά και άλλων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων, θα επιχειρήσουµε µια προσέγγιση των αιτιοπαθογενετικών µηχανισµών τους. Αυτή η προσέγγιση έχει ως κυρίαρχο στοιχείο τη θεώρηση της κοινωνικής και πολιτικής διάστασης αυτών των προβληµάτων, προσέγγιση η οποία υιοθετείται από επιστήµονες που ενεργοποιούνται στην περιοχή αυτή διεθνώς (Milne, 1999, Prillleltensky, 1994 Sarason 1981). Πολλά, λοιπόν, από τα σύγχρονα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα στο βαθµό που σήµερα απαντώνται, είναι απόρροια του σύγχρονου µοντέλου ανάπτυξης σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο και κατ επέκταση των στάσεων, προτύπων και τρόπων ζωής, που το κυρίαρχο µοντέλο υπαγορεύει στους ανθρώπους (Ζαφειρίδης, 2000). Πιο συγκεκριµένα το µοντέλο αυτό, χαρακτηρίζεται από µια σειρά φαινοµένων όπως ο έντονος ανταγωνισµός, η αναγωγή του πλούτου και της δύναµης σε υπέρτατη αξία, η εντατικοποίηση της εργασίας και των ρυθµών ζωής γενικότερα. Τα φαινόµενα αυτά που αποτελούν προτεραιότητες του συγκεκριµένου µοντέλου και υπηρετούν την επιβίωση του, δεν διασφαλίζουν µε κανένα τρόπο την ψυχική και σωµατική υγεία του ανθρώπου. Αντίθετα δηµιουργούν µοναξιά, εγωκεντρισµό, παθητικότητα, αποπροσωποποίηση

2 του ατόµου, αποκλεισµό όσων δεν ανταποκρίνονται στις απάνθρωπες απαιτήσεις του κυρίαρχου µοντέλου. ηµιουργούνται δηλαδή µια σειρά από ψυχοπιεστικές συνθήκες που αποτελούν τροχοπέδη για την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών, όπως η ανάγκη για συντροφικότητα, αλληλεγγύη, ειλικρινείς και έντιµες ανθρώπινες σχέσεις. Η µη κάλυψη τέτοιων συναισθηµατικών, πνευµατικών και ηθικών αναγκών συνδέεται στενά µε την κατακόρυφη αύξηση της ατοµικής ψυχοπαθολογίας και κατ επέκταση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων (Ζαφειρίδης, 1988, 1987). Τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα λοιπόν που προκαλούνται µε αυτούς τους τρόπους, µπορούν να θεωρηθούν ως συµπτώµατα ενός πολιτικοκοινωνικού συστήµατος που βρίσκεται σε κρίση. Όσο, λοιπόν, συνεχίζεται η κρίση αξιών και οραµάτων που διέπει το αναπτυξιακό µας µοντέλο τόσο θα παρατηρούµε το φαινόµενο, τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα να αυξάνονται και να γίνονται όλο και πιο δισεπίλυτα, παρά την αύξηση και τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας. Παρά την καλύτερη εκπαίδευση των στελεχών υγείας, τις καλύτερες υποδοµές και τα περισσότερα χρήµατα που διατίθενται για αυτούς τους σκοπούς. Για παράδειγµα στον τοµέα της θεραπείας της εξάρτησης ελάχιστα είναι τα επαγγελµατικά προγράατα που κατάφεραν να υπερβούν το 20% σε ποσοστό επιτυχίας, όταν στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης είναι: α) η πλήρης αποχή από τη χρήση οιωνδήποτε παράνοµων και νόµιµων ουσιών, β) η επαγγελµατική αποκατάσταση, γ) η αποχή από παραβατικές πράξεις, σύµφωνα µε µια από τις πιο έγκυρες αναδροµικές έρευνες που διεξήχθη στις Η.Π.Α. (Simpson, 1986). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τα πεπερασµένα όρια των συγκεκριµένων πολιτικών αντιµετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Κατά τη γνώµη µας αυτό συµβαίνει γιατί η κρίση του αναπτυξιακού µας µοντέλου έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό και τις ίδιες τις επιστήµες υγείας. Οι πολιτικές που ακολουθούνται, αφορούν στην αντιµετώπιση ή διαχείριση των συµπτωµάτων, παρά τη διαπιστωµένη αποτυχία τους. Και εάν τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η συµπτωµατική / διαχειριστική προσέγγιση σήµαινε χορήγηση ψυχοφαρµάκων και ισόβιους εγκλεισµούς σε εξειδικευµένα ιδρύµατα, η σηµερινή της εκδοχή επιβάλλει τη συνεχή ανάπτυξη νέων εξειδικευµένων υπηρεσιών, δηµοσίων ή ιδιωτικών, και την «οικειοθελή» επανειληένη προσφυγή σε αυτές. Η νέα εξωραϊσµένη εκδοχή αποτελεί την άλλη όψη του ιδίου νοµίσµατος, αφού θεωρεί και αυτή, ότι η αντιµετώπιση των προβληµάτων Υγείας δεν αφορά σε καµία περίπτωση τους πολίτες

3 και την τοπική κοινωνία, αλλά αποκλειστικώς τους ειδικούς και τις εξειδικευµένες υπηρεσίες. Και στις δύο εκδοχές προέχει η λογική της διαχείρισης και της καταστολής (Ζαφειρίδης 2000). Οι παραπάνω πολιτικές χαρακτηρίζονται από τη µετατόπιση της ευθύνης της αντιµετώπισης των προβληµάτων υγείας, από τους ενεργούς πολίτες και την τοπική κοινωνία προς τα εξειδικευµένα τεχνοκρατικά στελέχη και τις απρόσωπες υπηρεσίες. Η παθητικοποίηση και η αλλοτρίωση του πολίτη όµως είναι παράγοντες αναπαραγωγής και διαιώνισης των προβληµάτων υγείας. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό στην εξάρτηση, όπου η παθητικότητα, η µη ανάληψη ευθύνης είναι από τα κυρίαρχα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Ταυτόχρονα η εµπειρία που έχει συσσωρευτεί από δεκαετίες θεραπευτικών προσπαθειών στον τοµέα της εξάρτησης, έχει αποδείξει ότι οι πλέον αποτελεσµατικές προσπάθειες, ήταν και είναι όσες εκφεύγουν από την κυρίαρχη ιδεολογία. Όσες χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των ίδιων των πολιτών που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα. Πιο συγκεκριµένα η πιο αξιόπιστη διαχρονικά λύση στη θεραπεία της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες είναι οι οµάδες αυτοβοήθειας και οι επαγγελµατικές προτάσεις που βασίζονται στη φιλοσοφία της αυτοβοήθειας, αν και οι τελευταίες υπολείπονται σε σταθερότητα αποτελεσµάτων των οµάδων αυτοβοήθειας (Ζαφειρίδης 2001, Miller,1997). Η αυτοβοήθεια αναδεικνύεται ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση, καθώς βασικός της άξονας είναι η ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους, µέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Βασικά χαρακτηριστικά της αυτοβοήθειας είναι η αυτενέργεια και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης και κατά συνέπεια η αναίρεση της παθητικότητας, η οποία φαίνεται να χαρακτηρίζει σήµερα τη στάση των πολιτών σε ζητήµατα υγείας. Η αναίρεση της παθητικότητας, η ανάληψη ευθύνης από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους και όχι η εκχώρησή της σε πολυπράγµονες ειδικούς, η συνάντηση ανθρώπων που συγκροτούν κοινότητες προσώπων και όχι απρόσωπων «περιστατικών» που απλώς συµπίπτουν σε κάποια άκαµπτη διαγνωστική κατηγορία, είναι παράγοντες που συµβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα των οµάδων αυτοβοήθειας. Οι παράγοντες αυτοί, ευνοούν σηµαντικά την καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών και την κάλυψη βασικών αναγκών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ψυχικής και σωµατικής υγείας αλλά και την αυτοπραγµάτωση του ανθρώπου.

4 Αν λοιπόν υιοθετήσουµε τα παραπάνω, πρέπει να αναζητήσουµε τους νέους ρόλους των λειτουργών υγείας. Οι κοινωνικοί επιστήµονές, οι λειτουργοί υγείας δεν πρέπει να αποτελούν εργαλεία πυρόσβεσης και διαχείρισης των συµπτωµάτων, που παράγονται από την κρίση του υφιστάµενου κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου καθώς µε τον τρόπο αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, ευνοούν µια άκρως αλλοτριωτική διεργασία για τους ίδιους. Αντίθετα θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες ανάδειξης και ανατροπής των αιτιοπαθογενετικών µηχανισµών των διαφόρων προβληµάτων, εµψυχώνοντας τους πολίτες, υποστηρίζοντας τους, παρέχοντάς τους τεχνογνωσία και κυρίως εκχωρώντας τους, αρµοδιότητες και εξουσίες για να αντιµετωπίζουν στη ρίζα τους τα διαφορά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα όπως η βία, η εγκληµατικότητα, ο κοινωνικός αποκλεισµός, η εξάρτηση, η τρέλα, η κατάθλιψη. Ο νέος ρόλος των λειτουργών υγείας δεν έχει σχέση µε τον παραδοσιακό ρόλο ανάληψης της πλήρους ευθύνης επίλυσης των προβληµάτων, άρα περαιτέρω παθητικοποίησης των πολιτών και διαιώνισης του φαύλου κύκλου των προβληµάτων υγείας, αλλά τοποθετείται στην περιφέρεια των δράσεων των κινητοποιηµένων πολιτών. Πολιτών που έχουν κατανοήσει ότι µόνο η δική τους ενεργή και υπεύθυνη συετοχή διασφαλίζει την επίλυση των προβληµάτων υγείας. Αυτή η νέα στρατηγική έχει πολλές πιθανότητες να προσφέρει λύσεις στην υφιστάµενη αδιέξοδη κατάσταση. Καθώς όµως και οι ίδιοι οι επαγγελµατίες είναι εκτεθειµένοι σε όλες αυτές τις διαδικασίες αλλοτρίωσης, το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο µπορούν να υπερασπιστούν αυτούς τους ρόλους. Όπως αναφέρει ο Κ. Μπαϊρακτάρης (2001) «Η διαδικασία της αλλοτρίωσης, δεν απέχει πολύ από τους όρους και τους µηχανισµούς που παρατηρούνται ευρύτερα και στους οποίους όλοι µας είµαστε εκτεθειµένοι και εσωτερικεύουµε µε τον έναν ή άλλον τρόπο. Αυτό που µπορεί να µας διαφοροποιεί είναι ο βαθµός αφοµοίωσης ή τα αποθέµατα αντίστασης στην εσωτερικευτική αυτή διαδικασία. ηλαδή η Παιδεία, τα Οράµατα και Οι Αξίες που αποκτούµε µέσα από την ατοµική και συλλογική µας ιστορία. Από τα βιώµατα και τις εµπειρίες. Από το περιεχόµενο της υπαρξιακής µας ανασφάλειας και τη δύναµη της υπαρξιακής µας ασφάλειας. Από την σχέση µας µε τον εαυτό µας, τους άλλους το περιβάλλον». Η αντίσταση στην αλλοτρίωση αυτή προωθείται όσο προχωράµε στην ανατροπή των διαδικασιών που όχι µόνο είναι αναποτελεσµατικές, αλλά εγκλωβίζουν και εµάς τους ίδιους τους λειτουργούς υγείας. Αν δηλαδή αποποιηθούµε τον

5 αδιέξοδο ρόλο των επιλυτών / διαχειριστών όλων των προβληµάτων, ρόλο για τον οποίο το κυρίαρχο κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο συνειδητά µας εκπαιδεύει. Όταν εµείς οι ίδιοι ως ενεργοί πολίτες συναντήσουµε τις κοινωνικά περιθωριοποιηµένες οµάδες και από κοινού προσπαθήσουµε να αντισταθούµε σε αυτές τις αλλοτριωτικές διαδικασίες (Μπαϊρακτάρης 2001). Το 1972 ο Carl Rogers, διαπιστώνοντας το αδιέξοδο της εξειδίκευσης και της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων και αναζητώντας νέες προοπτικές για τα επαγγέλµατα υγείας έγραφε: «θα συνεχίσουν οι ψυχολόγοι να βρίσκονται στην περιφέρεια της κοινωνίας ή θα διακινδυνεύσουν να αποτελέσουν σηµαντικούς κοινωνικούς παράγοντες;». Το δίληα που σήµερα φαίνεται να κυριαρχεί για όλους όσους δουλεύουµε σε αυτούς τους χώρους είναι το εξής: θα επιλέξουµε ως λειτουργοί υγείας να έχουµε τον κεντρικό ρόλο στις ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις που υλοποιούνται και να υιοθετήσουµε έτσι περιφερειακούς ρόλους υποστήριξης του υφιστάµενου κοινονικοοικονοµικού µοντέλου; Ή θα επιλέξουµε περιφερειακούς ρόλους υποστήριξης των πολιτών που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα και θα τοποθετηθούµε έτσι µαζί µε τους πολίτες, σε κεντρικό ρόλο αναίρεσης των γενεσιουργών αιτίων των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Το δεύτερο αυτό σκέλος του διλήατος είναι το όραµα που προσπαθούµε να πραγµατοποιήσουµε µε τη δουλειά µας στο Πρόγραα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

6 Από τη θεωρία στην πράξη Το παράδειγµα του Προγράατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Tο Πρόγραα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ένα ερευνητικό πρόγραα του Τοµέα Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας του Τµήµατος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Χρηµατοδοτείται από τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Τη διαχειριστική ευθύνη του προγράατος έχει η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράατος είναι ο Φοίβος Ζαφειρίδης, ψυχίατρος, αναπληρωτής καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας. Βασικοί στόχοι του προγράατος είναι: Η προαγωγή της αυτοβοήθειας για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και γενικότερα των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. (ναρκωτικά και αλκοόλ) Η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας σε µια νέα συνάντηση µε τους πολίτες και η από κοινού ανάπτυξη συετοχικών δράσεων για την αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Η έρευνα δράσης για τις εφαρµογές της αυτοβοήθειας στην αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Στο σηµείο αυτό και πριν την παρουσίαση των δράσεων του προγράατος θα θέλαµε να αναφερθούµε σε τρεις κεντρικούς άξονες της φιλοσοφίας του προγράατος. Αυτοβοήθεια: Με τον όρο αυτοβοήθεια εννοείται η ενεργοποίηση των πολιτών ως προς την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους, µέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Βασικό χαρακτηριστικό της αυτοβοήθειας είναι η αυτενέργεια και η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης και κατά συνέπεια η αναίρεση της παθητικότητας που τείνει να χαρακτηρίζει σήµερα τη στάση των πολιτών σε ζητήµατα υγείας. Ο ορισµός αυτός της αυτοβοήθειας σε συνάρτηση µε τη θεώρηση του προγράατος για τους αιτιοπαθογετικούς µηχανισµούς των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων οδηγεί νοµοτελειακά στον επαναπροσδιορισµό του ρόλου των λειτουργών υγείας, οδηγεί στην αποδοχή εκ µέρους µας του ρόλου της εµψύχωσης και της περιφερειακής υποστήριξης πρωτοβουλιών των πολιτών. Συνδιαµόρφωση: Κεντρική πολιτική επιλογή του προγράατος - απόλυτα συνεπής µε τις πιο σύγχρονες πολιτικές υγείας - είναι η συνδιαµόρφωση των δράσεων µε τους ανθρώπους στους οποίους αυτές απευθύνονται (Μπαϊρακτάρης, 1994). Οι δράσεις του προγράατος δεν αποτελούν εφαρµογές θεωρητικών µοντέλων και σχηµάτων από πλευράς ειδικών, αλλά προϊόν συνεχούς αλληλεπίδρασης µε τους εκάστοτε ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους.

7 Η έννοια της «Κοινότητας»: Η επιλογή αυτών των δύο βασικών αξόνων για τη λειτουργία του προγράατος, δηλαδή της αυτοβοήθειας και της συνδιαµόρφωσης των δράσεων, στοχεύει στην επανασύσταση και στον επαναπροσδιορισµό της έννοιας της «κοινότητας». Της έµπρακτης δηλαδή οµαδικής προσπάθειας κοινωνίας σχέσεων, που οδηγεί από τον ατοµοκεντρισµό στη χαρά της σχέσης (Γιανναράς, 1995). Ζητούµενο του προγράατος είναι η καλλιέργεια των κοινοτικών αξίων της αλληλεγγύης, των έντιµων ανθρώπινων σχέσεων, του ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο, της αλληλοβοήθειας. Αξιών που εκπαιδεύουν, θεραπεύουν, και γενικότερα προάγουν την προσωπική ανάπτυξη κάθε ατόµου (Ζαφειρίδης, 1998 α, 1998 β, 1990).

8 ράσεις Προγράατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Ανοικτό Πρόγραα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Μια από τις βασικές δράσεις του Προγράατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η υποστήριξη κινητοποίηση ανθρώπων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών. Βασικός στόχος στα πλαίσια αυτής της δράσης ήταν, από την έναρξη του προγράατος, αφενός η παροχή συµβουλευτικής και η διασύνδεση παραποµπή ανθρώπων, που δεν γνωρίζουν την ύπαρξη και τη λειτουργία των οµάδων αυτοβοήθειας, µε τις οµάδες αυτές και αφετέρου η στήριξη των ανθρώπων που ήδη συετέχουν σε οµάδες αυτοβοήθειας. Η προσέλευση στο πρόγραα σηµαντικού αριθµού χρηστών και µελών οικογενειών χρηστών σε καθηµερινή βάση, η σταθερότητα της παραµονής τους στο χώρο του προγράατος, οι ανάγκες και τα αιτήµατα που οι άνθρωποι αυτοί εξέφρασαν, κατέδειξαν την αναγκαιότητα συγκρότησης µιας ολοκληρωµένης πρότασης δράσης. Σε αυτά τα πλαίσια δηµιουργήθηκε, τον Μάιο του 2002, το Ανοικτό Πρόγραα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Κοµβικό σηµείο του Ανοικτού Προγράατος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης αποτελεί το Ηµερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτηµένων Ατόµων και Οικογενειών Χρηστών, µε τις επιµέρους δράσεις του. Ηµερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτηµένων Ατόµων και Οικογενειών Χρηστών Βασικό χαρακτηριστικό του κέντρου είναι καταρχήν η παροχή ενός ασφαλούς και καθαρού από ουσίες περιβάλλοντος, για ανθρώπους που βρίσκονται σε διαδικασία ανάρρωσης από την εξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ. Έµφαση δίνεται στην καλλιέργεια των κοινοτικών αξιών της αλληλεγγύης, των έντιµων ανθρώπινων σχέσεων, της ειλικρίνειας, της αλληλοβοήθειας, αξιών που προάγουν την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου. Στο ηµερήσιο κέντρο υποστήριξης εξαρτηµένων ατόµων και των οικογενειών τους λαµβάνουν χώρα µια σειρά από δραστηριότητες µε στόχο, τόσο τη δηµιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου, όσο και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, µε απώτερο στόχο την υποστήριξη των ατόµων στην οµαλή διαδικασία επανένταξής τους στο εργασιακό και κοινωνικό ιστό. Οι δραστηριότητες που, µέχρι στιγµής, έχει αναπτύξει το Ηµερήσιο Κέντρο Υποστήριξης εξαρτηµένων ατόµων και οικογενειών χρηστών είναι οι εξής: Λειτουργία χώρου συνάντησης, χώρου δηµιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου. Η βασική λειτουργία του χώρου, που διέπεται από τη φιλοσοφία των προγραάτων των 12 βηµάτων είναι η διασύνδεση των νεοφερµένων ατόµων µε παλιά µέλη οµάδων αυτοβοήθειας. Υποστήριξη ατόµων σε ανάρρωση από την εξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ σε επαγγελµατικά, εκπαιδευτικά, ιατρικά νοµικά ζητήµατα. Στη δράση αυτή, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, καθώς αποτελεί πεποίθησή µας ότι η επιτυχής ανάρρωση από την εξάρτηση και η επανένταξη στην κοινωνία αφορά

9 σε όλες τις πλευρές της ζωής ενός ατόµου. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η κινητοποίηση και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης των ανθρώπων που εκφράζουν ανάλογα αιτήµατα. Εκπαιδευτικά σεµινάρια εκµάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Ισπανικά). Στοχεύουν αφενός στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και αφετέρου στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι δράσεις αυτές στηρίζονται στην ανθρώπινη επαφή, στην εµψύχωση και στην προσαρµογή της διδασκαλίας στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυµίες του κάθε ατόµου. ράσεις ευαισθητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οικολογικά ζητήµατα, µέσω της οµάδας πολιτιστικών, οµάδας προβληµατισµού και της οµάδας εκδροµών. Βασική θέση που διέπει τη λειτουργία όλου του προγράατος άρα και των οµάδων αυτών, είναι ότι η απεξάρτηση είναι µια συνολική διαδικασία επαναδιαπαιδαγώγησης, µια πορεία νοηµατοδότησης της ανθρώπινης ύπαρξης µε αξίες και αρχές που να καλύπτουν τις πραγµατικές ανθρώπινες ανάγκες, µια διαφορετική στάση ζωής. Σκοπός των οµάδων αυτών είναι να προτείνουν και να δηµιουργούν δράσεις που να παρέχουν ερεθίσµατα σε όλους τους συετέχοντες στο πρόγραα σχετικά µε τον πολιτισµό, τα κοινωνικά ζητήµατα, την οικολογία και την επαφή µε τη φύση. ιευκόλυνση λειτουργίας οµάδων αυτοβοήθειας Η διευκόλυνση πραγµατοποιείται µε την παροχή χώρου για την πραγµατοποίηση των συναντήσεων των οµάδων αυτοβοήθειας. Η διεθνής βιβλιογραφία περιγράφει ως σηµαντική στήριξη εκ µέρους των επαγγελµατικών προγραάτων την παροχή χώρου στις οµάδες αυτοβοήθειας. Ο απώτερος στόχος του ηµερήσιου κέντρου φροντίδας εξαρτηµένων ατόµων και οικογενειών χρηστών αφορά στην ευρύτερη κοινότητα ως διαδικασία επανένταξης των ατόµων που βρίσκονται σε ανάρρωση από την εξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ, µέσα από την επιλογή των καθαρών σχέσεων, την αλλαγή τρόπου ζωής, την προσωπική ανάπτυξη, την εκπαιδευτική και επαγγελµατική κατάρτιση αλλά και ως διαδικασία ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινότητας σε πρακτικές αυτοβοήθειας ως απάντηση στα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα.

10 ράσεις Προαγωγής Αυτοβοήθειας σε Θεωρητικό και Πρακτικό Επίπεδο Εκπαίδευση Λειτουργών Υγείας Τράπεζα πληροφοριών για την αυτοβοήθεια Στα πλαίσια αυτής της δράσης, από την αρχή της λειτουργίας του προγράατος αναζητείται βιβλιογραφία σχετική µε θέµατα αυτοβοήθειας, ταξινοµείται σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων και µεταφράζεται επιλεγµένο υλικό. Ο βασικός στόχος αυτής της δράσης, µέσω της βάσης δεδοµένων σε βιβλία, περιοδικά, άρθρα και του κύκλου των εκπαιδευτικών συναντήσεων που διενεργούνται, είναι η έγκυρη και σύγχρονη επιστηµονική υποστήριξη της υλοποίησης του συνόλου των δράσεων του προγράατος. Στόχος της τράπεζας πληροφοριών είναι επίσης η µετάφραση και έκδοση σηµαντικών ξενόγλωσσων βιβλίων σχετικών µε την αυτοβοήθεια, τα οποία θα είναι χρήσιµα για όλους τους λειτουργούς υγείας. Ενηµέρωση και παροχή τεχνογνωσίας για την αυτοβοήθεια. Στόχος αυτής της δράσης, είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας, των φοιτητών, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών, στις αρχές και τη φιλοσοφία της αυτοβοήθειας, άλλα και σε νέους ρόλους εµψύχωσης και περιφερειακής υποστήριξης πρωτοβουλιών των πολιτών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, πραγµατοποιείται κύκλος ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών συναντήσεων µε στελέχη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Βορείου Ελλάδας. Παράλληλα, πραγµατοποιείται επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., αλλά και των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράατος της Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και των Ψυχοκοινωνικών Προβληµάτων. Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις µε άξονα την αυτοβοήθεια Ένας άλλος άξονας δράσεων αφορά τις παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων στην κοινότητα. Από τον Οκτώβριο του 2002, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σε σχολεία της Θεσσαλονίκης µια σειρά δράσεων µε στόχο την αντιµετώπιση των έντονων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων (χρήση και κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών, εφηβική βία και παραβατικότητα, ρατσισµός, προβλήµατα συνύπαρξης γηγενών µαθητών µε παλιννοστούντες µαθητές) που υπάρχουν στη σχολική κοινότητα, µε άξονα παρέµβασης την αυτοβοήθεια.

11 ράσεις που σχετίζονται µε το Ανοικτό Πρόγραα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και την Προαγωγή της Αυτοβοήθειας σε θεωρητικό πρακτικό επίπεδο Λειτουργία Ιστοσελίδας Από τα τέλη Μαΐου του 2001 δηµιουργήθηκε η ιστοσελίδα του προγράατος. Οι στόχοι της ιστοσελίδας είναι δύο. Ο πρώτος είναι να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία, τη φιλοσοφία και τις δράσεις του προγράατος. Ο δεύτερος στόχος είναι, η ιστοσελίδα να λειτουργεί ως χώρος βιβλιογραφικής ενηµέρωσης, συζήτησης και επικοινωνίας. Αυτός ο δεύτερος στόχος αφορά τόσο ανθρώπους που αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα, όσο και λειτουργούς υγείας που ενδιαφέρονται για την αυτοβοήθεια και επιθυµούν να πάρουν πληροφορίες και να ανταλλάξουν απόψεις. Υποστήριξη δηµιουργίας οµάδων αυτοβοήθειας Στα πλαίσια του κεντρικού στόχου της προαγωγής της ιδέας και των πρακτικών της αυτοβοήθειας στην αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων, σχεδιάστηκε και πραγµατοποιείται από τον Φλεβάρη του 2001, η δράση υποστήριξης δηµιουργίας νέων οµάδων αυτοβοήθειας. Η υποστήριξη αυτή συνίσταται στην παροχή τεχνογνωσίας και την εµψύχωση των ανθρώπων που επιθυµούν να συγκροτήσουν µια οµάδα αυτοβοήθειας, µε τελικό στόχο την αυτονοµία και την ανεξάρτητη λειτουργία των οµάδων που θα προκύψουν. ηµιουργία Κοινωνικού ικτύου Από την αρχή της λειτουργίας του προγράατος αναζητήθηκαν άνθρωποι ή οµάδες πολιτών που υιοθετούν στην καθηµερινότητα τους πρακτικές αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρισης και ενεργούς συετοχής σε κοινωνικά ζητήµατα και έγιναν κύκλοι επαφών µε αρκετούς ανθρώπους και οµάδες πολιτών που έδειξαν ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία και τις λειτουργίες του προγράατος. Απώτερος στόχος της δηµιουργίας του Κοινωνικού ικτύου είναι η εύρεση κοινωνικών συάχων για τη διάδοση της αυτοβοήθειας και ο σχεδιασµός και η υλοποίηση κοινών δράσεων. Έρευνα Ήδη από την πρώτη φάση σχεδιασµού του προγράατος, κρίθηκε απαραίτητη η πλήρης αποτύπωση των επιµέρους δράσεών του και συνολικά η καταγραφή της εµπειρίας από τη λειτουργία του, µε σκοπό, τόσο την αξιολόγηση και την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας όσο και τη δυνατότητα παρουσίασης και επανάληψής της. Απώτερος στόχος είναι η επιστηµονική καταγραφή της εµπειρίας, ώστε να καταστεί δυνατή η θεωρητική καταγραφή ενός σύγχρονου, εναλλακτικού και αποτελεσµατικού µοντέλου αντιµετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων.

12 «Επόµενο Βήµα» Κλείνοντας θέλουµε να αναφερθούµε στο «Επόµενο Βήµα». Έχοντας ολοκληρώσει την πιλοτική φάση της λειτουργίας του, από τον Φεβρουάριο του 2001 έως σήµερα, το Πρόγραα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αναζητεί διαρκώς τα επόµενα βήµατα για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Στην αναζήτηση αυτή και στην προσπάθειά για ανάπτυξη και εµπλουτισµό των δράσεών του προγράατος στο χώρο της αντιµετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων και ειδικότερα της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ και κατ επέκταση στην υποστήριξη της επαγγελµατικής, εκπαιδευτικής αποκατάστασης ατόµων που βρίσκονται σε ανάρρωση, ξεκινάει µια νέα προσπάθεια µε τη συνεργασία µας µε το Oasis Addiction Recovery Society του Τορόντο του Καναδά. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί το «Επόµενο Βήµα» - Next Step.

13 Βιβλιογραφία 1. Γιανναράς, Χ. (1995). Γιατί κοινότητα και όχι θεραπευτήριο: Η κοινωνική µας πρόταση. Πρακτικά του 2 ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου: «Η Ευρώπη κατά της Χρήσης Ουσιών». 2. Ζαφειρίδης, Φ., (1987). Βασικές αρχές λειτουργίας της αυτοθεραπευτικής κοινότητας. Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, Αθήνα. 3. Ζαφειρίδης, Φ., (1988). Βασικές θέσεις στο πρόβλήµα της χρήσης εξαρτητικών ουσιών. Πανελλήνια Ενηµερωτική Συνάντηση για τα Ναρκωτικά, 3-5/6, Αθήνα. 4. Ζαφειρίδης, Φ. (1998 α ). Πρόληψη των ναρκωτικών: Οι αθέατες όψεις του προβλήµατος. Ιατρικά Θέµατα, Ζαφειρίδης, Φ. (1998 β ). Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στην Ελλάδα. Ιατρικά Θέµατα, 13, Ζαφειρίδης, Φ. (2000). Γενικές Θέσεις του µεταπτυχιακού προγράατος σπουδών της κοινωνικής κλινικής ψυχολογίας των εξαρτήσεων για τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, την εκπαίδευση και τους ρόλους των λειτουργών υγείας. Κείµενο κανονισµού λειτουργίας µεταπτυχιακού προγράατος σπουδών της Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων. 7. Ζαφειρίδης, Φ. (2001). Ψυχική υγεία και αυτοβοήθεια: Το παράδειγµα των Ν.Α. και Α.Α. Τετράδια Ψυχιατρικής, 73, Μπαϊρακτάρης, Κ. (1994). Ψυχική υγεία και κοινωνική παρέµβαση. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις. 9. Μπαϊρακτάρης, Κ., (2001). Η ιάχυση της Εξάρτησης και η ιαχείριση της Απεξάρτησης. Αδηµοσίευτο Κείµενο. 10. Miller, N. (1997). Treatment efficacy. In N. Miller, M. Gold & D. Smith (Eds.). Manual of therapeutics for addictions. New York: Willey. 11. Milne D., (1999). Social Therapy. New York: Wiley. 12. Prilleltensky, I., (1994). The Morals and Politics of Psychology. Albany, New York. 13. Rogers, C., (1972). Some New Challenges to the Helping Professions. Στο βιβλίο του Rogers (1980) µε τίτλο: A Way of Being. Houghton Mifflin Company. 14. Sarason, S., (1981). An Asocial Psychology and a Misdirected Clinical Psychology. American Psychologist, 36,8,

14 15. Simpson, D. (1986). 12 year follow up- outcomes of opioid addicts treated in therapeutic communities. In G. DeLeon & J. Ziegenfuss, (Eds.), Therapeutic communities for addictions. Illinois: C. Thomas. 16. Zafiridis, Ph. (1990). Third generation of Therapeutic Communities. Proceedings of 13 th World Conference. Athens.

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΒ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κατά την Α' Τακτική Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα