«Το πρόβληµα των ναρκωτικών και ο νέος ρόλος του λειτουργού υγείας».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το πρόβληµα των ναρκωτικών και ο νέος ρόλος του λειτουργού υγείας»."

Transcript

1 «Το πρόβληµα των ναρκωτικών και ο νέος ρόλος του λειτουργού υγείας». Ζαφειρίδης Φοίβος, Λαϊνάς Σωτήρης, Γκιουζέπας Στέλιος Εισήγηση σε ηµερίδα του Κέντρου Πρόληψης Βέροιας «Η Πρόσβαση» 11/4/2003 (Κεφάλαιο στο υπό έκδοση βιβλίο µε τα πρακτικά της ηµερίδας). Η ανασκόπηση των επιδηµιολογικών ερευνών των τελευταίων χρόνων παγκοσµίως, αναδεικνύει την κατακόρυφη αύξηση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Το πιο αντιπροσωπευτικό ίσως παράδειγµα είναι η κατακόρυφη αύξηση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες που παρατηρείται διεθνώς και η οποία έχει καταστεί από τα πλέον δισεπίλυτα θεραπευτικά προβλήµατα. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε συνδυασµό µε την εµπειρία σαράντα και πλέον ετών θεραπευτικών προσπαθειών, αναδεικνύουν την αδυναµία ουσιαστικής αντιµετώπισης του προβλήµατος της εξάρτησης. Για να προχωρήσουµε στην ανάλυση των αιτίων της αδυναµίας ουσιαστικής αντιµετώπισης της εξάρτησης, αλλά και άλλων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων, θα επιχειρήσουµε µια προσέγγιση των αιτιοπαθογενετικών µηχανισµών τους. Αυτή η προσέγγιση έχει ως κυρίαρχο στοιχείο τη θεώρηση της κοινωνικής και πολιτικής διάστασης αυτών των προβληµάτων, προσέγγιση η οποία υιοθετείται από επιστήµονες που ενεργοποιούνται στην περιοχή αυτή διεθνώς (Milne, 1999, Prillleltensky, 1994 Sarason 1981). Πολλά, λοιπόν, από τα σύγχρονα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα στο βαθµό που σήµερα απαντώνται, είναι απόρροια του σύγχρονου µοντέλου ανάπτυξης σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο και κατ επέκταση των στάσεων, προτύπων και τρόπων ζωής, που το κυρίαρχο µοντέλο υπαγορεύει στους ανθρώπους (Ζαφειρίδης, 2000). Πιο συγκεκριµένα το µοντέλο αυτό, χαρακτηρίζεται από µια σειρά φαινοµένων όπως ο έντονος ανταγωνισµός, η αναγωγή του πλούτου και της δύναµης σε υπέρτατη αξία, η εντατικοποίηση της εργασίας και των ρυθµών ζωής γενικότερα. Τα φαινόµενα αυτά που αποτελούν προτεραιότητες του συγκεκριµένου µοντέλου και υπηρετούν την επιβίωση του, δεν διασφαλίζουν µε κανένα τρόπο την ψυχική και σωµατική υγεία του ανθρώπου. Αντίθετα δηµιουργούν µοναξιά, εγωκεντρισµό, παθητικότητα, αποπροσωποποίηση

2 του ατόµου, αποκλεισµό όσων δεν ανταποκρίνονται στις απάνθρωπες απαιτήσεις του κυρίαρχου µοντέλου. ηµιουργούνται δηλαδή µια σειρά από ψυχοπιεστικές συνθήκες που αποτελούν τροχοπέδη για την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών, όπως η ανάγκη για συντροφικότητα, αλληλεγγύη, ειλικρινείς και έντιµες ανθρώπινες σχέσεις. Η µη κάλυψη τέτοιων συναισθηµατικών, πνευµατικών και ηθικών αναγκών συνδέεται στενά µε την κατακόρυφη αύξηση της ατοµικής ψυχοπαθολογίας και κατ επέκταση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων (Ζαφειρίδης, 1988, 1987). Τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα λοιπόν που προκαλούνται µε αυτούς τους τρόπους, µπορούν να θεωρηθούν ως συµπτώµατα ενός πολιτικοκοινωνικού συστήµατος που βρίσκεται σε κρίση. Όσο, λοιπόν, συνεχίζεται η κρίση αξιών και οραµάτων που διέπει το αναπτυξιακό µας µοντέλο τόσο θα παρατηρούµε το φαινόµενο, τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα να αυξάνονται και να γίνονται όλο και πιο δισεπίλυτα, παρά την αύξηση και τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας. Παρά την καλύτερη εκπαίδευση των στελεχών υγείας, τις καλύτερες υποδοµές και τα περισσότερα χρήµατα που διατίθενται για αυτούς τους σκοπούς. Για παράδειγµα στον τοµέα της θεραπείας της εξάρτησης ελάχιστα είναι τα επαγγελµατικά προγράατα που κατάφεραν να υπερβούν το 20% σε ποσοστό επιτυχίας, όταν στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης είναι: α) η πλήρης αποχή από τη χρήση οιωνδήποτε παράνοµων και νόµιµων ουσιών, β) η επαγγελµατική αποκατάσταση, γ) η αποχή από παραβατικές πράξεις, σύµφωνα µε µια από τις πιο έγκυρες αναδροµικές έρευνες που διεξήχθη στις Η.Π.Α. (Simpson, 1986). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τα πεπερασµένα όρια των συγκεκριµένων πολιτικών αντιµετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Κατά τη γνώµη µας αυτό συµβαίνει γιατί η κρίση του αναπτυξιακού µας µοντέλου έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό και τις ίδιες τις επιστήµες υγείας. Οι πολιτικές που ακολουθούνται, αφορούν στην αντιµετώπιση ή διαχείριση των συµπτωµάτων, παρά τη διαπιστωµένη αποτυχία τους. Και εάν τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η συµπτωµατική / διαχειριστική προσέγγιση σήµαινε χορήγηση ψυχοφαρµάκων και ισόβιους εγκλεισµούς σε εξειδικευµένα ιδρύµατα, η σηµερινή της εκδοχή επιβάλλει τη συνεχή ανάπτυξη νέων εξειδικευµένων υπηρεσιών, δηµοσίων ή ιδιωτικών, και την «οικειοθελή» επανειληένη προσφυγή σε αυτές. Η νέα εξωραϊσµένη εκδοχή αποτελεί την άλλη όψη του ιδίου νοµίσµατος, αφού θεωρεί και αυτή, ότι η αντιµετώπιση των προβληµάτων Υγείας δεν αφορά σε καµία περίπτωση τους πολίτες

3 και την τοπική κοινωνία, αλλά αποκλειστικώς τους ειδικούς και τις εξειδικευµένες υπηρεσίες. Και στις δύο εκδοχές προέχει η λογική της διαχείρισης και της καταστολής (Ζαφειρίδης 2000). Οι παραπάνω πολιτικές χαρακτηρίζονται από τη µετατόπιση της ευθύνης της αντιµετώπισης των προβληµάτων υγείας, από τους ενεργούς πολίτες και την τοπική κοινωνία προς τα εξειδικευµένα τεχνοκρατικά στελέχη και τις απρόσωπες υπηρεσίες. Η παθητικοποίηση και η αλλοτρίωση του πολίτη όµως είναι παράγοντες αναπαραγωγής και διαιώνισης των προβληµάτων υγείας. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό στην εξάρτηση, όπου η παθητικότητα, η µη ανάληψη ευθύνης είναι από τα κυρίαρχα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Ταυτόχρονα η εµπειρία που έχει συσσωρευτεί από δεκαετίες θεραπευτικών προσπαθειών στον τοµέα της εξάρτησης, έχει αποδείξει ότι οι πλέον αποτελεσµατικές προσπάθειες, ήταν και είναι όσες εκφεύγουν από την κυρίαρχη ιδεολογία. Όσες χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των ίδιων των πολιτών που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα. Πιο συγκεκριµένα η πιο αξιόπιστη διαχρονικά λύση στη θεραπεία της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες είναι οι οµάδες αυτοβοήθειας και οι επαγγελµατικές προτάσεις που βασίζονται στη φιλοσοφία της αυτοβοήθειας, αν και οι τελευταίες υπολείπονται σε σταθερότητα αποτελεσµάτων των οµάδων αυτοβοήθειας (Ζαφειρίδης 2001, Miller,1997). Η αυτοβοήθεια αναδεικνύεται ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση, καθώς βασικός της άξονας είναι η ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους, µέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Βασικά χαρακτηριστικά της αυτοβοήθειας είναι η αυτενέργεια και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης και κατά συνέπεια η αναίρεση της παθητικότητας, η οποία φαίνεται να χαρακτηρίζει σήµερα τη στάση των πολιτών σε ζητήµατα υγείας. Η αναίρεση της παθητικότητας, η ανάληψη ευθύνης από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους και όχι η εκχώρησή της σε πολυπράγµονες ειδικούς, η συνάντηση ανθρώπων που συγκροτούν κοινότητες προσώπων και όχι απρόσωπων «περιστατικών» που απλώς συµπίπτουν σε κάποια άκαµπτη διαγνωστική κατηγορία, είναι παράγοντες που συµβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα των οµάδων αυτοβοήθειας. Οι παράγοντες αυτοί, ευνοούν σηµαντικά την καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών και την κάλυψη βασικών αναγκών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ψυχικής και σωµατικής υγείας αλλά και την αυτοπραγµάτωση του ανθρώπου.

4 Αν λοιπόν υιοθετήσουµε τα παραπάνω, πρέπει να αναζητήσουµε τους νέους ρόλους των λειτουργών υγείας. Οι κοινωνικοί επιστήµονές, οι λειτουργοί υγείας δεν πρέπει να αποτελούν εργαλεία πυρόσβεσης και διαχείρισης των συµπτωµάτων, που παράγονται από την κρίση του υφιστάµενου κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου καθώς µε τον τρόπο αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, ευνοούν µια άκρως αλλοτριωτική διεργασία για τους ίδιους. Αντίθετα θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες ανάδειξης και ανατροπής των αιτιοπαθογενετικών µηχανισµών των διαφόρων προβληµάτων, εµψυχώνοντας τους πολίτες, υποστηρίζοντας τους, παρέχοντάς τους τεχνογνωσία και κυρίως εκχωρώντας τους, αρµοδιότητες και εξουσίες για να αντιµετωπίζουν στη ρίζα τους τα διαφορά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα όπως η βία, η εγκληµατικότητα, ο κοινωνικός αποκλεισµός, η εξάρτηση, η τρέλα, η κατάθλιψη. Ο νέος ρόλος των λειτουργών υγείας δεν έχει σχέση µε τον παραδοσιακό ρόλο ανάληψης της πλήρους ευθύνης επίλυσης των προβληµάτων, άρα περαιτέρω παθητικοποίησης των πολιτών και διαιώνισης του φαύλου κύκλου των προβληµάτων υγείας, αλλά τοποθετείται στην περιφέρεια των δράσεων των κινητοποιηµένων πολιτών. Πολιτών που έχουν κατανοήσει ότι µόνο η δική τους ενεργή και υπεύθυνη συετοχή διασφαλίζει την επίλυση των προβληµάτων υγείας. Αυτή η νέα στρατηγική έχει πολλές πιθανότητες να προσφέρει λύσεις στην υφιστάµενη αδιέξοδη κατάσταση. Καθώς όµως και οι ίδιοι οι επαγγελµατίες είναι εκτεθειµένοι σε όλες αυτές τις διαδικασίες αλλοτρίωσης, το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο µπορούν να υπερασπιστούν αυτούς τους ρόλους. Όπως αναφέρει ο Κ. Μπαϊρακτάρης (2001) «Η διαδικασία της αλλοτρίωσης, δεν απέχει πολύ από τους όρους και τους µηχανισµούς που παρατηρούνται ευρύτερα και στους οποίους όλοι µας είµαστε εκτεθειµένοι και εσωτερικεύουµε µε τον έναν ή άλλον τρόπο. Αυτό που µπορεί να µας διαφοροποιεί είναι ο βαθµός αφοµοίωσης ή τα αποθέµατα αντίστασης στην εσωτερικευτική αυτή διαδικασία. ηλαδή η Παιδεία, τα Οράµατα και Οι Αξίες που αποκτούµε µέσα από την ατοµική και συλλογική µας ιστορία. Από τα βιώµατα και τις εµπειρίες. Από το περιεχόµενο της υπαρξιακής µας ανασφάλειας και τη δύναµη της υπαρξιακής µας ασφάλειας. Από την σχέση µας µε τον εαυτό µας, τους άλλους το περιβάλλον». Η αντίσταση στην αλλοτρίωση αυτή προωθείται όσο προχωράµε στην ανατροπή των διαδικασιών που όχι µόνο είναι αναποτελεσµατικές, αλλά εγκλωβίζουν και εµάς τους ίδιους τους λειτουργούς υγείας. Αν δηλαδή αποποιηθούµε τον

5 αδιέξοδο ρόλο των επιλυτών / διαχειριστών όλων των προβληµάτων, ρόλο για τον οποίο το κυρίαρχο κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο συνειδητά µας εκπαιδεύει. Όταν εµείς οι ίδιοι ως ενεργοί πολίτες συναντήσουµε τις κοινωνικά περιθωριοποιηµένες οµάδες και από κοινού προσπαθήσουµε να αντισταθούµε σε αυτές τις αλλοτριωτικές διαδικασίες (Μπαϊρακτάρης 2001). Το 1972 ο Carl Rogers, διαπιστώνοντας το αδιέξοδο της εξειδίκευσης και της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων και αναζητώντας νέες προοπτικές για τα επαγγέλµατα υγείας έγραφε: «θα συνεχίσουν οι ψυχολόγοι να βρίσκονται στην περιφέρεια της κοινωνίας ή θα διακινδυνεύσουν να αποτελέσουν σηµαντικούς κοινωνικούς παράγοντες;». Το δίληα που σήµερα φαίνεται να κυριαρχεί για όλους όσους δουλεύουµε σε αυτούς τους χώρους είναι το εξής: θα επιλέξουµε ως λειτουργοί υγείας να έχουµε τον κεντρικό ρόλο στις ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις που υλοποιούνται και να υιοθετήσουµε έτσι περιφερειακούς ρόλους υποστήριξης του υφιστάµενου κοινονικοοικονοµικού µοντέλου; Ή θα επιλέξουµε περιφερειακούς ρόλους υποστήριξης των πολιτών που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα και θα τοποθετηθούµε έτσι µαζί µε τους πολίτες, σε κεντρικό ρόλο αναίρεσης των γενεσιουργών αιτίων των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Το δεύτερο αυτό σκέλος του διλήατος είναι το όραµα που προσπαθούµε να πραγµατοποιήσουµε µε τη δουλειά µας στο Πρόγραα Προαγωγής Αυτοβοήθειας.

6 Από τη θεωρία στην πράξη Το παράδειγµα του Προγράατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Tο Πρόγραα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ένα ερευνητικό πρόγραα του Τοµέα Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας του Τµήµατος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Χρηµατοδοτείται από τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Τη διαχειριστική ευθύνη του προγράατος έχει η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράατος είναι ο Φοίβος Ζαφειρίδης, ψυχίατρος, αναπληρωτής καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας. Βασικοί στόχοι του προγράατος είναι: Η προαγωγή της αυτοβοήθειας για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και γενικότερα των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. (ναρκωτικά και αλκοόλ) Η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας σε µια νέα συνάντηση µε τους πολίτες και η από κοινού ανάπτυξη συετοχικών δράσεων για την αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Η έρευνα δράσης για τις εφαρµογές της αυτοβοήθειας στην αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Στο σηµείο αυτό και πριν την παρουσίαση των δράσεων του προγράατος θα θέλαµε να αναφερθούµε σε τρεις κεντρικούς άξονες της φιλοσοφίας του προγράατος. Αυτοβοήθεια: Με τον όρο αυτοβοήθεια εννοείται η ενεργοποίηση των πολιτών ως προς την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους, µέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Βασικό χαρακτηριστικό της αυτοβοήθειας είναι η αυτενέργεια και η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης και κατά συνέπεια η αναίρεση της παθητικότητας που τείνει να χαρακτηρίζει σήµερα τη στάση των πολιτών σε ζητήµατα υγείας. Ο ορισµός αυτός της αυτοβοήθειας σε συνάρτηση µε τη θεώρηση του προγράατος για τους αιτιοπαθογετικούς µηχανισµούς των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων οδηγεί νοµοτελειακά στον επαναπροσδιορισµό του ρόλου των λειτουργών υγείας, οδηγεί στην αποδοχή εκ µέρους µας του ρόλου της εµψύχωσης και της περιφερειακής υποστήριξης πρωτοβουλιών των πολιτών. Συνδιαµόρφωση: Κεντρική πολιτική επιλογή του προγράατος - απόλυτα συνεπής µε τις πιο σύγχρονες πολιτικές υγείας - είναι η συνδιαµόρφωση των δράσεων µε τους ανθρώπους στους οποίους αυτές απευθύνονται (Μπαϊρακτάρης, 1994). Οι δράσεις του προγράατος δεν αποτελούν εφαρµογές θεωρητικών µοντέλων και σχηµάτων από πλευράς ειδικών, αλλά προϊόν συνεχούς αλληλεπίδρασης µε τους εκάστοτε ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους.

7 Η έννοια της «Κοινότητας»: Η επιλογή αυτών των δύο βασικών αξόνων για τη λειτουργία του προγράατος, δηλαδή της αυτοβοήθειας και της συνδιαµόρφωσης των δράσεων, στοχεύει στην επανασύσταση και στον επαναπροσδιορισµό της έννοιας της «κοινότητας». Της έµπρακτης δηλαδή οµαδικής προσπάθειας κοινωνίας σχέσεων, που οδηγεί από τον ατοµοκεντρισµό στη χαρά της σχέσης (Γιανναράς, 1995). Ζητούµενο του προγράατος είναι η καλλιέργεια των κοινοτικών αξίων της αλληλεγγύης, των έντιµων ανθρώπινων σχέσεων, του ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο, της αλληλοβοήθειας. Αξιών που εκπαιδεύουν, θεραπεύουν, και γενικότερα προάγουν την προσωπική ανάπτυξη κάθε ατόµου (Ζαφειρίδης, 1998 α, 1998 β, 1990).

8 ράσεις Προγράατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Ανοικτό Πρόγραα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Μια από τις βασικές δράσεις του Προγράατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η υποστήριξη κινητοποίηση ανθρώπων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών. Βασικός στόχος στα πλαίσια αυτής της δράσης ήταν, από την έναρξη του προγράατος, αφενός η παροχή συµβουλευτικής και η διασύνδεση παραποµπή ανθρώπων, που δεν γνωρίζουν την ύπαρξη και τη λειτουργία των οµάδων αυτοβοήθειας, µε τις οµάδες αυτές και αφετέρου η στήριξη των ανθρώπων που ήδη συετέχουν σε οµάδες αυτοβοήθειας. Η προσέλευση στο πρόγραα σηµαντικού αριθµού χρηστών και µελών οικογενειών χρηστών σε καθηµερινή βάση, η σταθερότητα της παραµονής τους στο χώρο του προγράατος, οι ανάγκες και τα αιτήµατα που οι άνθρωποι αυτοί εξέφρασαν, κατέδειξαν την αναγκαιότητα συγκρότησης µιας ολοκληρωµένης πρότασης δράσης. Σε αυτά τα πλαίσια δηµιουργήθηκε, τον Μάιο του 2002, το Ανοικτό Πρόγραα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Κοµβικό σηµείο του Ανοικτού Προγράατος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης αποτελεί το Ηµερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτηµένων Ατόµων και Οικογενειών Χρηστών, µε τις επιµέρους δράσεις του. Ηµερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτηµένων Ατόµων και Οικογενειών Χρηστών Βασικό χαρακτηριστικό του κέντρου είναι καταρχήν η παροχή ενός ασφαλούς και καθαρού από ουσίες περιβάλλοντος, για ανθρώπους που βρίσκονται σε διαδικασία ανάρρωσης από την εξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ. Έµφαση δίνεται στην καλλιέργεια των κοινοτικών αξιών της αλληλεγγύης, των έντιµων ανθρώπινων σχέσεων, της ειλικρίνειας, της αλληλοβοήθειας, αξιών που προάγουν την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου. Στο ηµερήσιο κέντρο υποστήριξης εξαρτηµένων ατόµων και των οικογενειών τους λαµβάνουν χώρα µια σειρά από δραστηριότητες µε στόχο, τόσο τη δηµιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου, όσο και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, µε απώτερο στόχο την υποστήριξη των ατόµων στην οµαλή διαδικασία επανένταξής τους στο εργασιακό και κοινωνικό ιστό. Οι δραστηριότητες που, µέχρι στιγµής, έχει αναπτύξει το Ηµερήσιο Κέντρο Υποστήριξης εξαρτηµένων ατόµων και οικογενειών χρηστών είναι οι εξής: Λειτουργία χώρου συνάντησης, χώρου δηµιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου. Η βασική λειτουργία του χώρου, που διέπεται από τη φιλοσοφία των προγραάτων των 12 βηµάτων είναι η διασύνδεση των νεοφερµένων ατόµων µε παλιά µέλη οµάδων αυτοβοήθειας. Υποστήριξη ατόµων σε ανάρρωση από την εξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ σε επαγγελµατικά, εκπαιδευτικά, ιατρικά νοµικά ζητήµατα. Στη δράση αυτή, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, καθώς αποτελεί πεποίθησή µας ότι η επιτυχής ανάρρωση από την εξάρτηση και η επανένταξη στην κοινωνία αφορά

9 σε όλες τις πλευρές της ζωής ενός ατόµου. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η κινητοποίηση και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης των ανθρώπων που εκφράζουν ανάλογα αιτήµατα. Εκπαιδευτικά σεµινάρια εκµάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Ισπανικά). Στοχεύουν αφενός στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και αφετέρου στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι δράσεις αυτές στηρίζονται στην ανθρώπινη επαφή, στην εµψύχωση και στην προσαρµογή της διδασκαλίας στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυµίες του κάθε ατόµου. ράσεις ευαισθητοποίησης σε πολιτιστικά, κοινωνικά, οικολογικά ζητήµατα, µέσω της οµάδας πολιτιστικών, οµάδας προβληµατισµού και της οµάδας εκδροµών. Βασική θέση που διέπει τη λειτουργία όλου του προγράατος άρα και των οµάδων αυτών, είναι ότι η απεξάρτηση είναι µια συνολική διαδικασία επαναδιαπαιδαγώγησης, µια πορεία νοηµατοδότησης της ανθρώπινης ύπαρξης µε αξίες και αρχές που να καλύπτουν τις πραγµατικές ανθρώπινες ανάγκες, µια διαφορετική στάση ζωής. Σκοπός των οµάδων αυτών είναι να προτείνουν και να δηµιουργούν δράσεις που να παρέχουν ερεθίσµατα σε όλους τους συετέχοντες στο πρόγραα σχετικά µε τον πολιτισµό, τα κοινωνικά ζητήµατα, την οικολογία και την επαφή µε τη φύση. ιευκόλυνση λειτουργίας οµάδων αυτοβοήθειας Η διευκόλυνση πραγµατοποιείται µε την παροχή χώρου για την πραγµατοποίηση των συναντήσεων των οµάδων αυτοβοήθειας. Η διεθνής βιβλιογραφία περιγράφει ως σηµαντική στήριξη εκ µέρους των επαγγελµατικών προγραάτων την παροχή χώρου στις οµάδες αυτοβοήθειας. Ο απώτερος στόχος του ηµερήσιου κέντρου φροντίδας εξαρτηµένων ατόµων και οικογενειών χρηστών αφορά στην ευρύτερη κοινότητα ως διαδικασία επανένταξης των ατόµων που βρίσκονται σε ανάρρωση από την εξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ, µέσα από την επιλογή των καθαρών σχέσεων, την αλλαγή τρόπου ζωής, την προσωπική ανάπτυξη, την εκπαιδευτική και επαγγελµατική κατάρτιση αλλά και ως διαδικασία ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινότητας σε πρακτικές αυτοβοήθειας ως απάντηση στα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα.

10 ράσεις Προαγωγής Αυτοβοήθειας σε Θεωρητικό και Πρακτικό Επίπεδο Εκπαίδευση Λειτουργών Υγείας Τράπεζα πληροφοριών για την αυτοβοήθεια Στα πλαίσια αυτής της δράσης, από την αρχή της λειτουργίας του προγράατος αναζητείται βιβλιογραφία σχετική µε θέµατα αυτοβοήθειας, ταξινοµείται σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων και µεταφράζεται επιλεγµένο υλικό. Ο βασικός στόχος αυτής της δράσης, µέσω της βάσης δεδοµένων σε βιβλία, περιοδικά, άρθρα και του κύκλου των εκπαιδευτικών συναντήσεων που διενεργούνται, είναι η έγκυρη και σύγχρονη επιστηµονική υποστήριξη της υλοποίησης του συνόλου των δράσεων του προγράατος. Στόχος της τράπεζας πληροφοριών είναι επίσης η µετάφραση και έκδοση σηµαντικών ξενόγλωσσων βιβλίων σχετικών µε την αυτοβοήθεια, τα οποία θα είναι χρήσιµα για όλους τους λειτουργούς υγείας. Ενηµέρωση και παροχή τεχνογνωσίας για την αυτοβοήθεια. Στόχος αυτής της δράσης, είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας, των φοιτητών, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών, στις αρχές και τη φιλοσοφία της αυτοβοήθειας, άλλα και σε νέους ρόλους εµψύχωσης και περιφερειακής υποστήριξης πρωτοβουλιών των πολιτών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, πραγµατοποιείται κύκλος ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών συναντήσεων µε στελέχη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Βορείου Ελλάδας. Παράλληλα, πραγµατοποιείται επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., αλλά και των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράατος της Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και των Ψυχοκοινωνικών Προβληµάτων. Ψυχοκοινωνικές Παρεµβάσεις µε άξονα την αυτοβοήθεια Ένας άλλος άξονας δράσεων αφορά τις παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων στην κοινότητα. Από τον Οκτώβριο του 2002, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σε σχολεία της Θεσσαλονίκης µια σειρά δράσεων µε στόχο την αντιµετώπιση των έντονων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων (χρήση και κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών, εφηβική βία και παραβατικότητα, ρατσισµός, προβλήµατα συνύπαρξης γηγενών µαθητών µε παλιννοστούντες µαθητές) που υπάρχουν στη σχολική κοινότητα, µε άξονα παρέµβασης την αυτοβοήθεια.

11 ράσεις που σχετίζονται µε το Ανοικτό Πρόγραα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και την Προαγωγή της Αυτοβοήθειας σε θεωρητικό πρακτικό επίπεδο Λειτουργία Ιστοσελίδας Από τα τέλη Μαΐου του 2001 δηµιουργήθηκε η ιστοσελίδα του προγράατος. Οι στόχοι της ιστοσελίδας είναι δύο. Ο πρώτος είναι να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία, τη φιλοσοφία και τις δράσεις του προγράατος. Ο δεύτερος στόχος είναι, η ιστοσελίδα να λειτουργεί ως χώρος βιβλιογραφικής ενηµέρωσης, συζήτησης και επικοινωνίας. Αυτός ο δεύτερος στόχος αφορά τόσο ανθρώπους που αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα, όσο και λειτουργούς υγείας που ενδιαφέρονται για την αυτοβοήθεια και επιθυµούν να πάρουν πληροφορίες και να ανταλλάξουν απόψεις. Υποστήριξη δηµιουργίας οµάδων αυτοβοήθειας Στα πλαίσια του κεντρικού στόχου της προαγωγής της ιδέας και των πρακτικών της αυτοβοήθειας στην αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων, σχεδιάστηκε και πραγµατοποιείται από τον Φλεβάρη του 2001, η δράση υποστήριξης δηµιουργίας νέων οµάδων αυτοβοήθειας. Η υποστήριξη αυτή συνίσταται στην παροχή τεχνογνωσίας και την εµψύχωση των ανθρώπων που επιθυµούν να συγκροτήσουν µια οµάδα αυτοβοήθειας, µε τελικό στόχο την αυτονοµία και την ανεξάρτητη λειτουργία των οµάδων που θα προκύψουν. ηµιουργία Κοινωνικού ικτύου Από την αρχή της λειτουργίας του προγράατος αναζητήθηκαν άνθρωποι ή οµάδες πολιτών που υιοθετούν στην καθηµερινότητα τους πρακτικές αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρισης και ενεργούς συετοχής σε κοινωνικά ζητήµατα και έγιναν κύκλοι επαφών µε αρκετούς ανθρώπους και οµάδες πολιτών που έδειξαν ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία και τις λειτουργίες του προγράατος. Απώτερος στόχος της δηµιουργίας του Κοινωνικού ικτύου είναι η εύρεση κοινωνικών συάχων για τη διάδοση της αυτοβοήθειας και ο σχεδιασµός και η υλοποίηση κοινών δράσεων. Έρευνα Ήδη από την πρώτη φάση σχεδιασµού του προγράατος, κρίθηκε απαραίτητη η πλήρης αποτύπωση των επιµέρους δράσεών του και συνολικά η καταγραφή της εµπειρίας από τη λειτουργία του, µε σκοπό, τόσο την αξιολόγηση και την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας όσο και τη δυνατότητα παρουσίασης και επανάληψής της. Απώτερος στόχος είναι η επιστηµονική καταγραφή της εµπειρίας, ώστε να καταστεί δυνατή η θεωρητική καταγραφή ενός σύγχρονου, εναλλακτικού και αποτελεσµατικού µοντέλου αντιµετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων.

12 «Επόµενο Βήµα» Κλείνοντας θέλουµε να αναφερθούµε στο «Επόµενο Βήµα». Έχοντας ολοκληρώσει την πιλοτική φάση της λειτουργίας του, από τον Φεβρουάριο του 2001 έως σήµερα, το Πρόγραα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αναζητεί διαρκώς τα επόµενα βήµατα για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Στην αναζήτηση αυτή και στην προσπάθειά για ανάπτυξη και εµπλουτισµό των δράσεών του προγράατος στο χώρο της αντιµετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων και ειδικότερα της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ και κατ επέκταση στην υποστήριξη της επαγγελµατικής, εκπαιδευτικής αποκατάστασης ατόµων που βρίσκονται σε ανάρρωση, ξεκινάει µια νέα προσπάθεια µε τη συνεργασία µας µε το Oasis Addiction Recovery Society του Τορόντο του Καναδά. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί το «Επόµενο Βήµα» - Next Step.

13 Βιβλιογραφία 1. Γιανναράς, Χ. (1995). Γιατί κοινότητα και όχι θεραπευτήριο: Η κοινωνική µας πρόταση. Πρακτικά του 2 ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου: «Η Ευρώπη κατά της Χρήσης Ουσιών». 2. Ζαφειρίδης, Φ., (1987). Βασικές αρχές λειτουργίας της αυτοθεραπευτικής κοινότητας. Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, Αθήνα. 3. Ζαφειρίδης, Φ., (1988). Βασικές θέσεις στο πρόβλήµα της χρήσης εξαρτητικών ουσιών. Πανελλήνια Ενηµερωτική Συνάντηση για τα Ναρκωτικά, 3-5/6, Αθήνα. 4. Ζαφειρίδης, Φ. (1998 α ). Πρόληψη των ναρκωτικών: Οι αθέατες όψεις του προβλήµατος. Ιατρικά Θέµατα, Ζαφειρίδης, Φ. (1998 β ). Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στην Ελλάδα. Ιατρικά Θέµατα, 13, Ζαφειρίδης, Φ. (2000). Γενικές Θέσεις του µεταπτυχιακού προγράατος σπουδών της κοινωνικής κλινικής ψυχολογίας των εξαρτήσεων για τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, την εκπαίδευση και τους ρόλους των λειτουργών υγείας. Κείµενο κανονισµού λειτουργίας µεταπτυχιακού προγράατος σπουδών της Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων. 7. Ζαφειρίδης, Φ. (2001). Ψυχική υγεία και αυτοβοήθεια: Το παράδειγµα των Ν.Α. και Α.Α. Τετράδια Ψυχιατρικής, 73, Μπαϊρακτάρης, Κ. (1994). Ψυχική υγεία και κοινωνική παρέµβαση. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις. 9. Μπαϊρακτάρης, Κ., (2001). Η ιάχυση της Εξάρτησης και η ιαχείριση της Απεξάρτησης. Αδηµοσίευτο Κείµενο. 10. Miller, N. (1997). Treatment efficacy. In N. Miller, M. Gold & D. Smith (Eds.). Manual of therapeutics for addictions. New York: Willey. 11. Milne D., (1999). Social Therapy. New York: Wiley. 12. Prilleltensky, I., (1994). The Morals and Politics of Psychology. Albany, New York. 13. Rogers, C., (1972). Some New Challenges to the Helping Professions. Στο βιβλίο του Rogers (1980) µε τίτλο: A Way of Being. Houghton Mifflin Company. 14. Sarason, S., (1981). An Asocial Psychology and a Misdirected Clinical Psychology. American Psychologist, 36,8,

14 15. Simpson, D. (1986). 12 year follow up- outcomes of opioid addicts treated in therapeutic communities. In G. DeLeon & J. Ziegenfuss, (Eds.), Therapeutic communities for addictions. Illinois: C. Thomas. 16. Zafiridis, Ph. (1990). Third generation of Therapeutic Communities. Proceedings of 13 th World Conference. Athens.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΟΚΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Απολογισμός έργου Έτους 2011 Θεσσαλονίκη, 2012 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ... 5 Γενικές Πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Τµήµα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Απολογισµός έργου Έτους 2009 Θεσσαλονίκη, 2010 Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Απολογισµός έργου τετραετίας 2001-2004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Απολογισµός έργου τετραετίας 2001-2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Απολογισµός έργου τετραετίας 2001-2004 Τµήµα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών Θεσσαλονίκη, 2005 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ (2001 2004) 1 Περιεχόµενα Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΚΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απολογισμός έργου Έτους 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

25/6/2015. Ποιο το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα στελέχη πρόληψης;

25/6/2015. Ποιο το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα στελέχη πρόληψης; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ; Άννα Τσιμπουκλή, PhD Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης όπως

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής είναι ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής διαδικασίας

α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής διαδικασίας Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική Γενική περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβο&upsilo n;λευτική παρέχει ολοκληρωμένη, επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨwww.gacbp.com) ιδρύθηκε το 1994 ως ένας επιστημονικός φορέας με σκοπό την προαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ : ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΝΑΡΚΟΜΑΝΩΝ(ΝΑ) και ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ(ΑΑ) Του Φοίβου Ζαφειρίδη Τετράδια Ψυχιατρικής τ.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ : ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΝΑΡΚΟΜΑΝΩΝ(ΝΑ) και ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ(ΑΑ) Του Φοίβου Ζαφειρίδη Τετράδια Ψυχιατρικής τ. 1 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ : ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΝΑΡΚΟΜΑΝΩΝ(ΝΑ) και ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ(ΑΑ) Του Φοίβου Ζαφειρίδη Τετράδια Ψυχιατρικής τ. 73, 2001 Εισαγωγή εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αντιµετώπιση του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία (4ετές πρόγραμμα)

Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία (4ετές πρόγραμμα) Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία (4ετές πρόγραμμα) Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Κε.Συ.Θε.Σ. είναι το μοναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Βορειοδυτική Ελλάδα που οργανώνει τετραετές επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με την αξιοποίηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους συμβούλους

σύμφωνα με την αξιοποίηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους συμβούλους 7. Συμπεράσματα Αξιολόγησης στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Πιλοτικά Προγράμματα Εναλλακτικά της Φυλάκισης για Παραβάτες Χρήστες Παράνομων Ουσιών» MIS 349337 Για την αξιολόγηση της Υπηρεσίας Παραπομπών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης στη Συνεργατική Συμβουλευτική και Διαλογική Θεραπεία συνολικής διάρκειας 60 ωρών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης στη Συνεργατική Συμβουλευτική και Διαλογική Θεραπεία συνολικής διάρκειας 60 ωρών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Νέος Κύκλος Εκπαίδευσης στη Συνεργατική Συμβουλευτική και Διαλογική Θεραπεία συνολικής διάρκειας 60 ωρών Οργανωτική Υποστήριξη Η οργάνωση και παροχή της εκπαίδευσης θα προσφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τρίτη,

ελτίο Τύπου Τρίτη, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου Τρίτη,27.05.2008 OMIΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΙΑΔΝΗ θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Θησέας Λαβύρινθος Μινώταυρος Αριάδνη O MYΘΟΣ Η ανθρωπότητα, ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Διεξάγει κοινωνικές έρευνες Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου & Α. Καλαντζή -Αζίζι «ουλειά µε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25 Ορισμός... 25 Ιστορική εξέλιξη... 30 Η ανάπτυξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην Ελλάδα... 40 Θέματα που απασχολούν τη συμβουλευτική ψυχολογία...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Βασικές κατευθύνσεις Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Επιδιώξεις στην εκπαιδευτική διαδικασία Να µεταδοθούν γνώσεις, οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν, θα επηρεάσουν τις στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Σχέδιο Λειτουργίας και ράσεων ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Με πρωτοβουλία του ήµου Καρδίτσας Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής /νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συντονιστές ικτύου: Παρατηρητήριο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο;

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Εξωτερικές οµές Εφήβων και Οικογένειας Τα εξωτερικά Προγράµµατα Εφήβων Νεαρών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Αθανασοπούλου Ευαγγελινή Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο;

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Εξωτερικές οµές Εφήβων και Οικογένειας Τα εξωτερικά Προγράµµατα Εφήβων Νεαρών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο I: Παρέμβαση στην εξάρτηση και στρατηγικές κινητοποίησης προς την αναζήτηση βοήθειας

Εργαστήριο I: Παρέμβαση στην εξάρτηση και στρατηγικές κινητοποίησης προς την αναζήτηση βοήθειας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ Εργαστήριο I: Παρέμβαση στην εξάρτηση και στρατηγικές κινητοποίησης προς την αναζήτηση βοήθειας Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γιοβαζολιάς Άκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

«Τι αξιολογούμε σε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Πετρίδου Βαρβάρα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε.

«Τι αξιολογούμε σε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Πετρίδου Βαρβάρα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Σεμινάριο ΚΠΕ Λαυρίου «Μεθοδολογία & Τεχνικές στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλοντικής Εκπαίδευσης» σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αντολικής Αττικής & Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας «Τι αξιολογούμε σε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από τον Σ.Σ.Ν. A Αθήνας»

ΘΕΜΑ: «Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από τον Σ.Σ.Ν. A Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ----- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 4-4-16 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110. Εκπαίδευση Πτυχίο Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Master of Science in Addictive Behaviours, Department of Psychology, University of Liverpool, UK. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας Απολογισμός έργου έτους 2015 Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής είναι ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 ηµοσιογραφική Εστία Αγαπητοί Συνεργάτες, Αγαπητή κυρία Κυρίτση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18ΑΝΩ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική & Focusing-Bιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική & Focusing-Bιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική & Focusing-Bιωματική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Το

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η Αγωγή της Υγείας. Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών.

Α) Η Αγωγή της Υγείας. Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Α) Η Αγωγή της Υγείας Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Α) Η Αγωγή της Υγείας Η αγωγή υγείας είναι μια διαδικασία που στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπειας

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπειας Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπειας Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Η ομαδικο-αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Κατερίνα Ζώρα Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Στόχοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Επαγγελματικός προσανατολισμος Πληροφόρηση Συμβουλευτική εργασίας Κοινωνική ενσωμάτωση Ψυχολογική υποστήριξη Η Πράξη «Συνεργασία» υλοποιείται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 5.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα επίσηµα θεραπευτικά προγράµµατα που λειτουργούν σή- µερα στη χώρα είναι συνολικά 66 (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). 1 Ο αριθ- µός των θεραπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ Αναλυτική Καταγραφή Δράσεων ανά Τρίμηνο. Σταθμός Συμβουλευτικής ΑποφασίΖΩ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ Αναλυτική Καταγραφή Δράσεων ανά Τρίμηνο. Σταθμός Συμβουλευτικής ΑποφασίΖΩ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ 2017 Αναλυτική Καταγραφή Δράσεων ανά Τρίμηνο Σταθμός Συμβουλευτικής ΑποφασίΖΩ (Κέντρο που ιδρύθηκε και λειτουργεί με σύμπραξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και του Κυπριακού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Η διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει την αντιπαράθεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Παρατηρητήριο της Κοινωνικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Σύντομο ιστορικό Το ΕΚΚΕ από το 2003 και μετά έχει υλοποιήσει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, έργων και μελετών στο πεδίο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας

Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας Παιδεία Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - HOPEinGA Hellenic Organisation of Psychotherapy and Education

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Aντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, Θεραπευτικά Κέντρα Περσέας και Προµηθέας - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας - Υπουργείο Υγείας, Επιτροπής Αγωγής Υγείας και

Aντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, Θεραπευτικά Κέντρα Περσέας και Προµηθέας - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας - Υπουργείο Υγείας, Επιτροπής Αγωγής Υγείας και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Aντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, Θεραπευτικά Κέντρα Περσέας και Προµηθέας - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας - Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Με το σκεπτικό αυτό ως αφετηρία επεξεργαστήκαµε στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤ Ε) παλαιότερα τους σκοπούς, την αποστολή και τις παιδαγ

Με το σκεπτικό αυτό ως αφετηρία επεξεργαστήκαµε στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤ Ε) παλαιότερα τους σκοπούς, την αποστολή και τις παιδαγ Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής στη Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ Από τον σχεδιασµό στην υλοποίηση Της ήµητρας Κογκίδου 1 Ο προβληµατισµός για τη δηµιουργία ενός ενταξιακού πανεπιστηµίου Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΛΟΥΤΟΣ» (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ - ένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ στην ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ) Πρόγραμμα για ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 «ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ, Προέδρου Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

ΟΜΙΛΙΑ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ, Προέδρου Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Κυρίες και κύριοι, Τα δύο θέµατα του Healthworld 2007 οι «Τεχνολογίες αιχµής και καινοτοµίες στη ιαχείριση του Συστήµατος Υγείας» καθώς και η «Πολιτική Φαρµάκου στη ηµογραφικά Πάσχουσα Ελλάδα» - αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ /ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα