Eco Building Conference 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eco Building Conference 2012"

Transcript

1 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

2 Προγράμματα και πολιτικές στις χώρες της ΕΕ για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc ΚΑΠΕ

3 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91 έχει ήδη υιοθετηθεί από τις χώρες- Μέλη και συνεπώς υπάρχει το θεσμικό και κανονιστικό υπόβαθρο για τις δράσεις / έργα ενεργειακής ανακαίνισης Η αναδιατύπωση της Οδηγίας 2002/91 με τη νέα Οδηγία 2010/31 θέτει ακόμα αυστηρότερο πλαίσιο απαιτήσεων στις ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας και ενισχύει το ρόλο του ΠΕΑ Τα ΠΕΑ είναι ήδη υποχρεωτικά στις περιπτώσεις ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας και σε πράξεις της αγοράς που αφορούν στα ακίνητα (μίσθωση, πώληση)

4 Τα ΣΔΕΑ (ΝΕAP) επίσης προωθούν την εφαρμογή μέτρων σε υφιστάμενα κτίρια. Πολλές δραστηριότητες και προγράμματα είναι ήδη σε εφαρμογή. Ωστόσο: - ποιότητα των συστάσεων ΠΕΑ? - ποιότητα της εφαρμογής τους? Νέες εμπορικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες (νέα επαγγέλματα) για να ανταποκριθούν στις ανάγκες ένταξης τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ στις κτιριακές ανακαινίσεις. Ωστόσο: - πιστοποίησή τους? - ποιότητα της εγκατάστασης / εφαρμογής τους?

5 Αργή αντίδραση της αγοράς Περιορισμένη εφαρμογή μέτρων/συστάσεων ΠΕΑ Κύριοι λόγοι: Έλλειψη διαδικασιών πιστοποίησης των εργασιών/υπηρεσιών της προμηθευτικής αλυσίδας Έλλειψη οργανωτικών δομών για τη συνεργασία των διαφόρων επαγγελματιών Έλλειψη στοχευμένης πολιτικής κινήτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας Έλλειψη πληροφόρησης των ιδιοκτητών / επενδυτών Έλλειψη - ανεπάρκεια συμβουλευτικής / τεχνικής υποστήριξης

6 Στο πλαίσιο του έργου REQUEST διερευνήθηκαν τρόποι για την προώθηση της εφαρμογής των συστάσεων του ΠΕΑ στα κτίρια κατοικιών, μέσω της ενίσχυσης της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των ιδιοκτητών: ως προς της ποιότητα και τη φερεγγυότητα της διαδικασίας επιθεώρησης και του παραγόμενου ΠΕΑ ως προς την ποιότητα της προμηθευτικής αλυσίδας (προϊόντα, εγκαταστάτες) ΠΕ2 του έργου: Δημιουργία βάσης δεδομένων με προγράμματα και πολιτικές ( εργαλεία ) που εφαρμόζονται στις χώρες της ΕΕ, που θεωρούνται παραδειγματικά και μπορούν να επαναληφθούν και σε άλλες χώρες.

7 105 προγράμματα σε 28 χώρες: - 11 χώρες που συμμετείχαν στο έργο - 13 χώρες που δεν συμμετείχαν - 4 χώρες εκτός ΕΕ 2 ομάδες προγραμμάτων: - προγράμματα για την προώθηση της εφαρμογής των συστάσεων ΠΕΑ (21) - προγράμματα για τη διασφάλιση της ποιότητας της προμηθευτικής αλυσίδας (84) 30 καλές πρακτικές

8 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ

9 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - dena Quality Seals for EPCs and Efficient Homes από 2008 Quality Seal για ΠΕΑ & κατοικίες Σώμα πιστοποιημένων επιθεωρητών (πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση από αυτή που απαιτεί η σχετική νομοθεσία) Τεχνικές Οδηγίες για τη συλλογή δεδομένων και τις πληροφορίες που δίνονται στους ιδιοκτήτες Λογισμικό για επιθεωρητές, στο οποίο παράγονται αυτόματα οι συστάσεις και η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου Διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας των ΠΕΑ - επιβολή ποινών Καταλόγους με πιστοποιημένους τεχνίτες, εγκαταστάτες, προϊόντα Οδηγίες για την ενεργειακή ανακαίνιση Οδηγίες για τον τρόπο απόκτησης του Quality Seal

10 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΔΑΝΙΑ Building Energy Certification Scheme Ενεργειακή Πιστοποίηση κατοικιών από το 1997 Επικαιροποίηση, με βάση την Οδηγία, το 2006 Υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ σε όλες τις πράξεις αγοράς από 2010 (μίσθωση, πώληση) Στα δημόσια κτίρια, υποχρεωτική εφαρμογή των συστάσεων των ΠΕΑ με περίοδο αποπληρωμής μικρότερη από 5 έτη (υποχρέωση εφαρμογής τους εντός 4 ετών)

11 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εξοικονόμηση κατ Οίκον από 2011 Χαμηλότοκα δάνεια για την εφαρμογή των συστάσεων του ΠΕΑ που εξασφαλίζουν ενεργειακή βελτίωση κατά 1 ενεργειακή βαθμίδα (η 30%), στα κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατάταξης ( Δ) και επιδότηση του κόστους έκδοσης του ΠΕΑ Έκδοση ΠΕΑ πριν τις επεμβάσεις από πιστοποιημένους Επιθεωρητές Έλεγχος της ποιότητας των ΠΕΑ Έκδοση νέου ΠΕΑ μετά τις επεμβάσεις

12 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Χτίζοντας το Μέλλον από 2012

13 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΙΤΑΛΙΑ CasaClima (KlimaHouse) casaclima.it από 2002 στην Περιφέρεια του Bolzano Έκδοση Πιστοποιητικού από ανεξάρτητο φορέα CasaClima- που περιλαμβάνει και περιβαλλοντικές παραμέτρους Κατάλογος πιστοποιημένων Επιθεωρητών CasaClima Τακτικές επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών και μετά το πέρας Εκπαίδευση των τεχνιτών, εγκαταστατών Δωρεάν λογισμικό για απλοποιημένη επιθεώρηση

14 Κατάλογος πιστοποιημένων προϊόντων Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΙΤΑΛΙΑ ICMQ Label-Sistema Edificio (Bulding System) en/buildings.siste ma.ed.php από 2002 Ινστιτούτο πιστοποίησης δομικών προϊόντων και οικοδομικών εργασιών Έκδοση Πιστοποιητικού ICMQ, (περιλαμβάνει και άλλες παραμέτρους - ακουστική, διαχείριση νερού κλπ) Κατάλογος πιστοποιημένων Επιθεωρητών ICMQ Παροχή λογισμικού στους ICMQ επιθεωρητές (σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο του Μιλάνου) Επιθεωρήσεις πριν και μετά το πέρας των εργασιών Εκπαίδευση των τεχνιτών θερμομόνωσης Κατάλογος πιστοποιημένων τεχνιτών

15 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΠΟΛΩΝΙΑ Friendly House από 2002 Εθνικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης - Πληροφόρησης Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού με οδηγίες για εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης (για ιδιοκτήτες, διαχειριστές, τεχνίτες)

16 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Solar Thermal Collectors από 2008 Εθνικό πρόγραμμα Φορολογικά κίνητρα 30% επιστροφή φόρου (ως 796 ) Μειωμένος ΦΠΑ για την αγορά των προϊόντων (12%) Διασφάλιση ποιότητας μέσω: - Καταλόγων πιστοποιημένων εγκαταστατών - Καταλόγων πιστοποιημένων προϊόντων (EC) - Επιθεώρηση της εγκατάστασης από πιστοποιημένες εταιρείες - 6/ετή συμβόλαια εγγύησης συντήρησης

17 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΗΒ Standard Assessment Procedure for EP calculation (SAP) από 2005 Εθνικό πρόγραμμα για την Ενεργειακή Πιστοποίηση κατοικιών από Επικαιροποίηση (εναρμόνιση με EPBD) 2009 Επιθεώρηση από επιθεωρητές του BRE (επιθεωρητές SAP) και έκδοση ΠΕΑ με συστάσεις για μέτρα εξοικονόμησης Υποχρέωση μειωμένων εκπομπών κατά 25% για όλα τα κτίρια που έχουν οικοδομηθεί μετά το 2006 Υποχρέωση μειωμένων εκπομπών κατά 60% για όλα τα κτίρια που έχουν ανακαινισθεί μετα το 2006

18 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΗΒ Τ-Zero Συνεργασία ενεργειακών ινστιτούτων υποστηριζόμενων από το TSB (Technology Strategy Board) Διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει - Δωρεάν υπολογιστικό εργαλείο για ενεργειακή εκτίμηση κατοικιών, το οποίο προσδιορίζει βέλτιστες επεμβάσεις για τη μείωση των εκπομπών (για ιδιοκτήτες, μελετητές, κατασκευαστές) - Καταλόγους πιστοποιημένων τοπικών προμηθευτών και τεχνιτών

19 Προώθηση εφαρμογής συστάσεων ΠΕΑ ΗΒ EST Home Energy Check Tool Διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από το EST (Energy Saving Trust Foundation) Παρέχει υπολογιστικό εργαλείο της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας, που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών - Παράγει πιστοποιητικό στη μορφή του ΠΕΑ - Παράγει συστάσεις βελτίωσης, με οικονομικά στοιχεία Καταλόγους πιστοποιημένων επαγγελματιών και προϊόντων

20 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογής των μέτρων ενεργειακής ανακαίνισης

21 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΑΥΣΤΡΙΑ klima:activ από 2004 Εθνικό πρόγραμμα για ενεργειακή ανακαίνιση Επιδότηση αμοιβής πιστοποιημένων συμβούλων Εκπαίδευση μηχανικών και τεχνιτών Κατάλογος πιστοποιημένων εγκαταστατών και εταιρειών Δωρεάν λογισμικό για απλοποιημένη επιθεώρηση, το οποίο παράγει και συστάσεις βελτίωσης

22 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΒΕΛΓΙΟ CERGA Certificate από 2004 Εθνικό πρόγραμμα Πιστοποίηση Ποιότητας Επαγγελματιών Εγκαταστατών Φυσικού Αερίου Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ετήσιοι έλεγχοι πιστοποιημένων επαγγελματιών Πιστοποίηση προϊόντων (τα οποία είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν οι συμβεβλημένες με την CERGA εταιρείες

23 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Renovation of Multi-Family buildings Εθνικό πρόγραμμα ενεργειακής ανακαίνισης κατοικιών Επιδότηση 20% του κόστους ανακαίνισης Αποκλειστική συμμετοχή των Δήμων Ίδρυση Δημοτικού Συνεταιρισμού που έχει την ευθύνη - για τις διαδικασίες - για την ποιότητα της κατασκευής σε συνεργασία με ESCOs, Τράπεζες, άλλα νομικά πρόσωπα

24 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΓΕΡΜΑΝΙΑ Low Carbon Modernisation of Buildings Program (kwf) Construction Supervision από 2001 Εθνικό πρόγραμμα Επιδότηση έως 1000 σε ιδιοκτήτες για την κάλυψη της αμοιβής επιβλέποντα αρχιτέκτονα, μηχανικού (πιστοποιημένου ενεργειακού συμβούλου) Κατάλογοι πιστοποιημένων επαγγελματιών και προϊόντων Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης

25 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΙΤΑΛΙΑ ITACA Protocol από 2003 σε 13 Περιφέρειες Περιβαλλοντική Πιστοποίηση κτιρίων, εναρμονισμένη με την EPBD Standards για Αειφόρα κτίρια Πιστοποίηση Επιθεωρητών που ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής μέτρων βελτίωσης

26 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών US USGBC s-building Performance Partnership (LEED-BPP) από 2009 LEED - Περιβαλλοντική Πιστοποίηση κτιρίων, από το σχεδιασμό μέχρι και την κατασκευή Πιστοποίηση Επιθεωρητών LEED BPP Πιστοποίηση LEED για Κατοικίες και Ιδιοκτήτες κατοικιών, που εκπαιδεύονται και δεσμεύονται να παρέχουν συνεχή δεδομένα κατανάλωσης, κατά τη λειτουργία των κατοικιών Το BPP παρέχει ετήσιες εκθέσεις στους ιδιοκτήτες και -μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας- τη δυνατότητα παρακολούθησης των καταναλώσεων (real time), ώστε να διαπιστώνουν άμεσα πιθανά προβλήματα και να παρεμβαίνουν

27 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΠΟΛΩΝΙΑ Act on Support for thermal refurbishment and renovations Εθνικό Πρόγραμμα από 1999, επικαιροποίηση 2008 Επιδότηση κόστους ανακαίνισης, μέσω τραπεζικών δανείων Έλεγχος όλων των ενεργειακών επιθεωρήσεων - από το αρμόδιο Επιμελητήριο και - επαναληπτικός έλεγχος από την Τράπεζα Εθνικής Οικονομίας, η οποία παρέχει τις επιδοτήσεις

28 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΠΟΛΩΝΙΑ State Grants for Partial Repayment of Solar Collectors από 2010 Εθνικό Πρόγραμμα Επιδότηση κατά 40% των δανείων για αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών Επιθεώρηση της εγκατάστασης από πιστοποιημένους επιθεωρητές

29 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Renewables in time Εθνικό Πρόγραμμα Απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης άδειας για εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ Επιθεώρηση της εγκατάστασης από πιστοποιημένες εταιρείες Πιστοποιημένα προϊόντα κατά CΕ Εγκατάσταση από εταιρείες που διαθέτουν τουλάχιστον έναν πιστοποιημένο τεχνικό Μετά την επιθεώρηση της εγκατάστασης και τη διασφάλιση της ποιότητας, παρέχεται Συμβόλαιο παρόχου στο δίκτυο

30 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΣΛΟΒΑΚΙΑ Licensing Scheme for thermal insulation of buildings από 2009 Εθνικό Πρόγραμμα TSUS: Ινστιτούτο για την πιστοποίηση δομικών προϊόντων Παρέχει άδειες εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης - μόνον σε εταιρείες με αποδεδειγμένη εμπειρία - μόνον για πιστοποιημένα προϊόντα - μόνο για εγκαταστάσεις που ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές Κατάλογος εξουσιοδοτημένων εταιρειών στην ιστοσελίδα του TSUS

31 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΗΒ Cavity insulation Guarantee Agency (CIGA) CIGA: Παρέχει εγγύηση 15/ετίας για εγκατάσταση ενδιάμεσης θερμομόνωσης σε παραδοσιακά κτίρια κατοικίας, από πιστοποιημένους εγκαταστάτες Έλεγχος πριν την εφαρμογή, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας της εφαρμογής Εγκατάσταση με βάση τις Τεχνικές Οδηγίες της CIGA Κατάλογος πιστοποιημένων εγκαταστατών - ιστοσελίδα CIGA BBA: Παρέχει: ΗΒ British Board Agreement πιστοποίηση δομικών προϊόντων πιστοποίηση εταιρειών παραγωγής, με προδιαγραφές σύμφωνες με standards της BBA πιστοποίηση εγκαταστατών, με τακτικούς ελέγχους

32 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΗΒ TrustMark & Federation of Master Builders TrustMark: Σήμα Ποιότητας Μη κερδοσκοπική οργάνωση, εξουσιοδοτημένη από την Κυβέρνηση Πιστοποίηση τεχνιτών / εγκαταστατών του τομέα συντήρησης και ανακαίνισης Ανανέωση της πιστοποίησης σε ετήσια βάση Ο Συνεταιρισμός Οικοδόμων / ΜΜ Κατασκευαστικών Εταιρειών FMB (ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός της χώρας) έχει πιστοποίηση TrustMark

33 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΗΒ CORGI CORGI Συνεταιρισμός εταιρειών εγκατάστασης φυσικού αερίου Παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης φυσικού αερίου και άλλων θερμικών συστημάτων από Πιστοποιημένους εγκαταστάτες ΗΒ ELECSA Παράρτημα της ECA group (Συνεταιρισμός εταιρειών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - Διαπιστευμένος) Παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης εγκαταστάσεων σε κατοικίες (υποχρεωτική)

34 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΗΒ NICEIC (National Inspection Council for Electrical Installation Contracting) NICEIC Εθνικό Συμβούλιο για την ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε εταιρείες του κλάδου (υποχρεωτική πιστοποίηση) ΗΒ HETAS Επίσημος φορέας αναγνωρισμένος από την Κυβέρνηση Πιστοποιεί συσκευές καύσης βιομάζας και άλλων στερεών καυσίμων (υποχρεωτική πιστοποίηση) Πιστοποιεί καύσιμα και υπηρεσίες Πιστοποιεί εγκαταστάτες

35 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΗΒ Microgeneration Certification Scheme (MCS) MCS Ανεξάρτητος φορέας που πιστοποιεί μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάτες (υποχρεωτική πιστοποίηση) ΗΒ Energy Saving Trust recommended EST - Επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα Διεξάγει ελέγχους τεχνολογιών και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας Πιστοποιεί επιχειρήσεις και προϊόντα

36 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΚΡΟΑΤΙΑ CROPSSF Program List of eligible materials & equipment EBRD Χρηματοδοτικό πρόγραμμα, μέσω Τραπεζών, για εγκατάσταση ενεργειακών τεχνολογιών Παρέχει: Τεχνική υποστήριξη σε ιδιοκτήτες και επενδυτές Κατάλογο προϊόντων & εξοπλισμού που χρηματοδοτούνται ως επιλέξιμα Εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης

37 Διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ΕΛΛΑΔΑ Κτίζοντας το Μέλλον

38 ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για την προώθηση της ενεργειακής ανακαίνισης κατοικιών Best Practices Report

39 Eco Building Conference Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έργο SAVE - FRAMES Ενεργειακή αναβάθµιση του Οικιακού Τοµέα υνατότητες και ανασταλτικοί παράγοντες

Έργο SAVE - FRAMES Ενεργειακή αναβάθµιση του Οικιακού Τοµέα υνατότητες και ανασταλτικοί παράγοντες ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έργο SAVE - FRAMES Ενεργειακή αναβάθµιση του Οικιακού Τοµέα υνατότητες και ανασταλτικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο και τον Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό Κων/νος Α. Μπαλαράς, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ορισµός του επαγγελµατικού πλαισίου του εγκαταστάτη Φ/Β και ανάπτυξη της µεθοδολογίας κατάρτισης Ανάλυση επαγγελµατικών καθηκόντων και επαγγελµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Στ. Τουρνάκη Χημικός Μηχανικός MSc, Ειδικός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θ. Τσούτσος, Z. Γκούσκος Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο SECHURBA. Απο τον πολιτισμο και την ιστορια προς τη βιωσιμη αναπτυξη

Εγχειρίδιο SECHURBA. Απο τον πολιτισμο και την ιστορια προς τη βιωσιμη αναπτυξη Εγχειρίδιο SECHURBA Ενεργειακα βιωσιμες κοινοτητες σε αστικες περιοχες με πολιτιστικη - ιστορικη σημασια Απο τον πολιτισμο και την ιστορια προς τη βιωσιμη αναπτυξη Εξασφαλίζοντας το μέλλον, προστατεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

για την καλύτερη χρήση των νέων Διαρθρωτικών Ταμείων στη βιώσιμη κοινωνική κατοικία

για την καλύτερη χρήση των νέων Διαρθρωτικών Ταμείων στη βιώσιμη κοινωνική κατοικία CASH 9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ πολιτικής για την καλύτερη χρήση των νέων Διαρθρωτικών Ταμείων στη βιώσιμη κοινωνική κατοικία Οδηγός για τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τις Διαχειριστικές Αρχές στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES-

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα