Θ) H EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA, TO EYPΩΣYΣTHMA KAI TO EYPΩΠAΪKO ΣYΣTHMA KENTPIKΩN TPAΠEZΩN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ) H EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA, TO EYPΩΣYΣTHMA KAI TO EYPΩΠAΪKO ΣYΣTHMA KENTPIKΩN TPAΠEZΩN"

Transcript

1 Θ) H EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA, TO EYPΩΣYΣTHMA KAI TO EYPΩΠAΪKO ΣYΣTHMA KENTPIKΩN TPAΠEZΩN Την άρχισε να λειτουργεί στη Φραγκφούρτη επί του ποταμού Μάιν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΕΚΤ (European Central Bank, Banque centrale européenne). Υποκατέστησε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ιδρυμα (ΕΝΙ) που τέθηκε σε εκκαθάριση. Έχει την ίδια έδρα με το ΕΝΙ, δηλαδή τον ευρωπύργο (eurotower) επί της οδού Καϊζερστράσσε 29 ενώ το 2000 επεκτάθηκε και σε γειτονικά κτίρια για να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες από την πρόσληψη προσωπικού το οποίο το 200 ανήρχετο σε Στις η EKT ανακοίνωσε ότι επέλεξε την τοποθεσία της Grossmarkthalle της Φραγκφούρτης για την ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου. Για το λόγο αυτό άρχισε διαπραγματεύσεις με το Δήμο της Φραγκφούρτης για την αγορά και της τοποθεσίας. Την η ΕΚΤ και ο Δήμος της Φραγκφούρτης υπέγραψαν ενώπιον συμβολαιογράφου σύμβαση για την αγορά από την ΕΚΤ του χώρου όπου στεγάζεται η κεντρική αγορά οπωροκηπευτικών (Grossmarkthalle). H EKT θα ανεγείρει τις κεντρικές της εγκαταστάσεις στο χώρο αυτό ο οποίος δίνει και δυνατότητα επέκτασης στο μέλλον. Η Δήμαρχος της Φραγκφούρτης υποσχέθηκε να βελτιώσει τα συγκοινωνιακά δίκτυα και την οικοδομική ανάπτυξη του ανατολικού τμήματος πέραν του ποταμού Μάιν. Ο αγορασθείς χώρος καταλαμβάνει τμ και για τη διαμόρφωσή του προκηρύχθηκε από την ΕΚΤ διεθνής διαγωνισμός αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάπλασης χώρου το δεύτερο εξάμηνο του Την διεθνής επιτροπή επέλεξε και βράβευσε τα σχέδια τριών αρχιτεκτονικών οίκων που υπέβαλλαν τις αναθεωρημένες μελέτες τους το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Την το Δ.Σ της ΕΚΤ επέλεξε τελικά το αναθεωρημένο σχέδιο του αρχιτεκτονικού γραφείου της Βιέννης COOP HIMMELB(L)AU. Προβλέπει ένα σύνολο τριών κτιρίων: α) ένα κτίριο ανομοιόμορφου σχήματος ύψους 184 μέτρων β) ένα ουρανοξύστη και γ) τη Grossmarkthalle η οποία θα αναπαλαιωθεί ενώ θα ανεγερθεί και ένα μνημείο για τους Εβραίους της Φραγκφούρτης οι οποίοι συγκεντρώνονταν από τους Ναζί στο σημείο αυτό πριν να μεταφερθούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η επόμενη φάση, το 2006, ήταν η βελτιστοποίηση της μελέτης. Εκτιμάται ότι η διαδικασία για την υποβολή αίτησης για τις οικοδομικές άδειες θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου 2007 ενώ η ανέγερση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2008 και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του Tο Ευρωσύστημα αποτελούν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Διαχειρίζεται κύρια την ενιαία νομισματική πολιτική και το ενιαίο νόμισμα (έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ και καθορισμός της ποσότητας των κερμάτων ευρώ). Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) αποτελούν η ΕΚΤ και όλες οι ΕθνΚΤ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασκεί μέσω του Γενικού Συμβουλίου το συντονισμό της νομισματικής πολιτικής των κρατών μελών σε παρέκκλιση, παρακολουθεί το ΜΣΙ - 2, εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και την ορθή εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με την προληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ε.Ε. Το Ευρωσύστημα και το ΕΣΚΤ δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Αντίθετα, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ είναι νομικά πρόσωπα. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Κ.Τ. (Executive Board, Directoire) Αποτελείται από έξη μέλη που έχουν οκταετή μη ανανεώσιμη θητεία. Εξαιρετικά και κατά παράβαση του άρθρου 11 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, το Ε.Σ. των Βρυξελλών της 2 και 3 Μαΐου 1998 όρισε για ορισμένα μέλη μικρότερη θητεία μόνο κατά την πρώτη σύνθεση του οργάνου. Oι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 12, εφαρμόζει την ενιαία νομισματική πολιτική, στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ, παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες στις ΕθνΚΤ. Επί πλέον, διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες της ΕΚΤ και προετοιμάζει τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει την ευχέρεια να της αναθέτει και άλλες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των πράξεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΕΣΚΤ. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της ΕΚΤ.

2 Στο Ε.Σ. όλοι συμφώνησαν ότι πρώτος Πρόεδρος της ΕΚΤ θα ήταν ο Βίλλεμ ή Βιμ Φρέντερικ Ντέεζενμπερχ, μέχρι τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (Ε.Ν.Ι). Όμως, η Γαλλία προσχώρησε στην άποψη αυτή μόνο όταν κατόρθωσε να αποσπάσει δήλωση του Β.Φ. Ντέεζενμπερχ ότι θα υπέβαλλε παραίτηση μετά από 4 χρόνια για να αναλάβει, όπως συμφώνησαν οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, Πρόεδρος της Ε.Κ.Τ. για οκτώ χρόνια Γάλλος υποψήφιος. Με τη δήλωση παραίτησης του Ντέεζενμπερχ διασκεδάσθηκε η παραβίαση του άρθρου 11 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ ότι η θητεία του Προέδρου είναι οκταετής. Η Γαλλία επιθυμώντας να αποδείξει την αποφασιστικότητά της στην τήρηση της συμφωνίας, όρισε τον Διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας Ζαν Κλωντ Τρισέ σαν το διάδοχο του Ντέεζενμπερχ. Δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ενώ η θητεία του Τρισέ στην Τράπεζα της Γαλλίας έληγε το Δεκέμβριο του 1999, ήδη από το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν την ανανέωση αυτής για έξη ακόμη έτη. Το θέμα έληξε οριστικά την όταν ο Β. Ντέεζενμπερχ ενημέρωσε εγγράφως τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πρωθυπουργό της Ισπανίας Χοσέ Μαρία Αθνάρ Λόπεθ ότι θα παραιτηθεί της Προεδρίας της ΕΚΤ την ημερομηνία συμπλήρωσης των 68 του ετών. Όμως, λόγω εμπλοκής του Ζ. Κ. Τρισέ στην δικαστική περιπέτεια της Κρεντί Λυονέ, για την οποία τελικά αθωώθηκε από τα Γαλλικά δικαστήρια, η αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε την δηλαδή 4 μήνες μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία. Το Ε.Σ. επέλεξε και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ.Τ. Σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχουν τα εξής μέλη: 1) Ζαν Κλωντ Τρισέ: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ.Τ από για οκταετή θητεία. Σπούδασε μεταλλειολογία, πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και είναι επίσης απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ). Έκανε καριέρα σαν επιθεωρητής των δημόσιων οικονομικών και Διευθυντής του εθνικού θησαυροφυλακίου ενώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Γαλλίας από την Κεντροδεξιά υπηρέτησε σαν οικονομικός σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών και σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη βιομηχανία την ενέργεια, την έρευνα και τη μικροοικονομική. Από το 1993 έως το 2003 ήταν Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας. Διαδέχτηκε στην προεδρία της ΕΚΤ τον Βίλλεμ Φρέντερικ Ντέεζενμπερχ. Ο Β. Ντέεζενμπερχ ήταν μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος των Κάτω Χωρών άρχισε την καριέρα του στο Δ.Ν.Τ., χρημάτισε Υπουργός Oικονομικών από το 1973 έως το 1977 ενώ από το 1982 έως το 1997 ήταν Πρόεδρος της Τράπεζας των Κάτω Χωρών. Πρόεδρος της Επιτροπής των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ε.Ε. μέχρι την και κατόπιν Πρόεδρος του Ε.Ν.Ι από μέχρι την οπότε έγινε Πρόεδρος της Ε.Κ.Τ. Ο Βίλλεμ Ντέεζενμπερχ απεβίωσε την σε ηλικία 70 ετών. 2) Λουκάς Παπαδήμος: Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ από με οκταετή θητεία. Ο κ. Παπαδήμος έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στα οικονομικά από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), υπήρξε καθηγητής από το 1975 έως το 1984 στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και από το 1988 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος από το 1985 έως το 1993 οπότε έγινε Υποδιοικητής και τον Οκτώβριο του 1994 διορίσθηκε Διοικητής για να αποχωρήσει την όταν επελέγη για Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ. Διαδέχτηκε στη θέση αυτή τον Κριστιάν Νουαγιέ που είχε τετραετή θητεία. Ο Κ. Νουαγιέ είναι Απόφοιτος της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ν.Α.), έκανε καριέρα στο Γαλλικό Υπουργείο Oικονομικών όπου μετά διαδέχτηκε τον Τρισέ, το Σεπτέμβριο του 1993, στη Διεύθυνση του Θησαυροφυλακίου. Με κεντροδεξιές απόψεις προτάθηκε στην ανωτέρω θέση από τον Πρόεδρο Σιράκ. Από είναι Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας. 3) Χοσέ Μανουέλ Γκονζάλεθ-Πάραμο: Μέλος από με οκταετή θητεία. Διδάκτωρ οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ. Εργάσθηκε σαν σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, το Κέντρο Έρευνας για την Οικονομική Πολιτική και το Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Αποταμίευσης. Από το 1988 καθηγητής της Δημόσιας Οικονομικής του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Ισπανίας. Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας της Ισπανίας και από το 1994 μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Από το 2001 εκδότης του περιοδικού «Δημόσια Οικονομικά της Ισπανίας» και Διευθυντής του Ιδρύματος Δημοσιονομικών Μελετών. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Διαδέχτηκε τον επίσης Ισπανό Εουχένιο Ντομίνγκο Σολάνς που ήταν μέλος με εξαετή θητεία. Ο Σολάνς ήταν και αυτός καθηγητής Πανεπιστημίου της οικονομικής

3 και είχε υπηρετήσει στη δημόσια διοίκηση, στη Banco Atlantico, στη συνέχεια σύμβουλος της Γραμματείας του κράτους για την οικονομία, διευθυντής της υπηρεσίας μελετών του Ιδρύματος Οικονομικών Σπουδών της Ισπανίας και από το 1994 έως το 1998 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ισπανίας. Ο Εουχένιο Ντομίνγκο Σολάνς απεβίωσε την ) Γκερτρούντε Τούμπελ-Κούγκερελ: Μέλος από της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ με οκταετή θητεία. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, προσλήφθηκε το 1975 σαν οικονομολόγος στη Διεύθυνση Οικονομικών της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας, έγινε Υποδιευθύντρια της ίδιας Διεύθυνσης το 1985 και Διευθύντρια της Ζώνης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Διοίκησης το Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Αγορών το 1997 και Υποδιοικητής την περίοδο Διαδέχτηκε τη Σίρκα Χαμαλάϊνεν που ήταν Μέλος από την με πενταετή θητεία. Η Σ. Χαμαλάϊνεν ήταν Διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας από το 1992 έως το Διδάκτωρ οικονομικών επιστημών προσλήφθηκε στην κεντρική τράπεζα από το 1961 και ενδιάμεσα διετέλεσε εκπρόσωπος της χώρας της στο Δ.Ν.Τ. 5) Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι: Μέλος από της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ με οκταετή θητεία. Η τελευταία του δημόσια θέση ήταν Διευθυντής για τις Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Σχέσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας ενώ έχει χρηματίσει και Διευθυντής του Θησαυροφυλακίου. Έχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και έχει υπηρετήσει στην ανώτερη ιεραρχία της Τράπεζας της Ιταλίας, του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αντικατέστησε τον επίσης Ιταλό Τομάσο Παντόα Σιόπα που ήταν Μέλος με επταετή θητεία. Ο Παντόα Σιόπα είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μποκόνι του Μιλάνου με Master degree από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και επίτιμος διδάκτωρ πολλών Πανεπιστημίων της Ιταλίας. Υπήρξε Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας της Ιταλίας και Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ χρημάτισε Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τις Εταιρίες και το Xρηματιστήριο της Ιταλίας (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, Consob). 6) Δρ. Γιούργκεν Σταρκ: από Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ με οκταετή θητεία. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια του Χονχεχάιμ και του Τίμπινγκεν και είναι διδάκτωρ οικονομικών επιστημών. Από το 1973 έως το 1978 ήταν βοηθός ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Χονχεχάιμ, από το 1978 έως το 1988 στέλεχος στη Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, από το 1988 έως το 1992 υπηρέτησε στο Γραφείο του Καγκελαρίου σαν προϊστάμενος της μονάδας Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών, Νομίσματος και Συναλλάγματος και Χρηματοπιστωτικών Αγορών, από τον Οκτώβριο του 1992 έως το 1998 ήταν Διευθυντής και στη συνέχεια Γραμματέας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και από Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας (Deutsche Bundesbank). Από τον Ιούνιο του 2005 είναι επίτιμος καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Έμπερχαρντ Καρλς του Τίμπινγκεν. Διαδέχτηκε τον επίσης γερμανό Ότμαρ Ίσινγκ που ήταν Μέλος με οκταετή θητεία και οπαδός της νομισματικής ορθοδοξίας αλλά μη ενταγμένος σε πολιτικό κόμμα. Ο Ότμαρ Ίσινγκ το 1988 έγινε μέλος της ομάδας των πέντε σοφών - συμβούλων της κυβέρνησης. Το 1990, κατόπιν αιτήματός του, ορίσθηκε επικεφαλής της 2ης οργανωτικής ζώνης της Deutsche Bundesbank με αρμοδιότητες τα οικονομικά, τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τα στατιστικά στοιχεία. Οι αρμοδιότητες των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως καθορίσθηκαν την είναι οι εξής: Ο πρόεδρος Ζαν Κλωντ Τρισέ για α) την Επικοινωνία β) την Εσωτερική Επιθεώρηση και γ) τη Γραμματεία και τις Μεταφραστικές Υπηρεσίες. Ο Αντιπρόεδρος Λουκάς Παπαδήμος για α) τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Εποπτεία και β) την Έρευνα. Το μέλος Χοσέ Μανουέλ Γκονζάλεθ-Πάραμο για α) τα Τραπεζογραμμάτια β) τις Πράξεις Αγοράς και γ) τη Στατιστική.

4 Το μέλος Γκερτρούντε Τούμπελ-Κούγκερελ για α) τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού β) τον Προϋπολογισμό και γ) τα Συστήματα Πληρωμών και τις Υποδομές της Αγοράς. Το μέλος Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι για α) τη Διοίκηση β) τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις και γ) τις Νομικές Υπηρεσίες. Το μέλος Γιούργκεν Σταρκ για α) την Οικονομική Πολιτική και β) τα Πληροφορικά Συστήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ (Governing Council, Conseil des gouverneurs) Αποτελείται από τους Διοικητές ή Προέδρους των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ.Τ. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και σε περίπτωση απουσίας αυτού ο Αντιπρόεδρος. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά απαιτείται απαρτία των 2/3 του συνόλου των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. υιοθετεί τις κατευθυντήριες αρχές και τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του Ε.Σ.Κ.Τ και ιδιαίτερα είναι το ανώτατο όργανο που λαμβάνει τις αποφάσεις αναφορικά με το Ευρωσύστημα. Αναλυτικότερα, διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική και το πλαίσιο πολιτικής διενέργειας των συναλλαγματικών πράξεων, της τήρησης και διαχείρισης των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων, της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και των γενικών αρχών της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το Δ.Σ., τέλος είναι αρμόδιο για την έκδοση τραπεζογραμματίων στη ζώνη του ευρώ ενώ εγκρίνει τον όγκο των ευρωκερμάτων που εκδίδει κάθε κράτος που έχει υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. Oι Διοικητές ή Πρόεδροι των 13 ΕθνΚΤ που συμπληρώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι οι εξής: 1) Άξελ Βέμπερ, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας (Deutsche Bundesbank) 2) Κριστιάν Νουαγιέ, Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας (Banque de France) 3) Μάριο Ντράγκι, Διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας (Banca d Italia) 4) Μιγκέλ Φερνάντεθ Ορντόνιεθ, Διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας (Banco de Espaňa) 5) Νικόλαος Γκαργκάνας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 6) Κλάους Λίμπσχερ, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας (Oestereichische Nationabank) 7) Βίτορ Μανουέλ Ριμπέϊρο Κονστάσιου, Διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας (Banco de Portugal) 8) Ερκκι Λιϊκάνεν, Διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας (Suomen Pankki) 9) Γκυ Κουαντέν, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου (Banque Nationale de Belgique) 10) Νουτ Βέλλινκ, Πρόεδρος της Τράπεζας των Κάτω Χωρών (De Nederlandsche Bank) 11) Τζον Χάρλεϋ, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας (Central Bank and Financial Services Authority of Ireland) 12) Υβ Μερς, Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας του Λουξεμβούργου (Banque centrale du Luxembourg). 13) Μίτζα Γκάσπαρι, Πρόεδρος της Τράπεζας της Σλοβενίας (Banca Slovenije).

5 Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ (General Council, Conseil général) Το Γενικό Συμβούλιο ανέλαβε τις αρμοδιότητες του καταργηθέντος το 1998 Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος όσον αφορά τα κράτη μέλη σε παρέκκλιση και ιδιαίτερα το συντονισμό της νομισματικής πολιτικής και την παρακολούθηση του ΜΣΙ II ενώ εποπτεύει το συμβουλευτικό ρόλο της ΕΚΤ. Περιλαμβάνει τον Πρόεδρο και τον Aντιπρόεδρο της EKT και τους Διοικητές όλων των ΕθνΚΤ της E.E. Tα άλλα μέλη της Eκτελεστικής Eπιτροπής (πλην Προέδρου και Αντιπροέδρου) μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Oι λοιποί Διοικητές ΕθνΚΤ εκτός Ευρωσυστήματος που πλαισιώνουν το 2007 το Γενικό Συμβούλιο είναι: 14) Μέρβιν Κινγκ, Διοικητής της Tράπεζας της Aγγλίας (Bank of England). 15) Νιλς Μπερνστάιν, Διοικητής της Eθνικής Tράπεζας της Δανίας (Danmarks Nationalbank). 16) Στέφαν Ίνγκβες, Διοικητής της Bασιλικής Tράπεζας της Σουηδίας (Sveriges Riskbank). 17) Σλαβομίρ Σκρζίπεκ, Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας (Narodowy Bank Polski). 18) Αντράς Σίμορ, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας (Magyar Nemzeti Bank). 19) Ζντενέκ Τίμα, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Τσεχίας (Ceská Národni Banca). 20) Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. 21) Άντρες Λίπστοκ, Διοικητής της Τράπεζας της Εσθονίας (Eesti Pank). 22) Ρεϊνολντίζους Σάρκινας, Πρόεδρος της Τράπεζας της Λιθουανίας (Lietuvos Bankas). 23) Ίλμαρς Ρίμσεβιτς, Διοικητής της Τράπεζας της Λετονίας (Latvijas Banca). 24) Ιβάν Σράμκο, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σλοβακίας (Národná Banca Slovenska). 25) Μικαέλ Μπονέλλο, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας (Central Bank of Malta). 26) Μουγκούρ Κονσταντίν Ιζαρέσκου, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας (Banca Nationalā a Romāniei) 27) Ιβάν Ίσκροβ, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (Българска народна банка). ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και του ΕΣΚΤ οι επιτροπές κάθε μία από τις οποίες επικουρείται από ομάδες εργασίας. Παρέχουν εξειδικευμένη γνώση στους αντίστοιχους τομείς των αρμοδιοτήτων τους και διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Αποτελούνται από στελέχη της ΕΚΤ και των EθνΚΤ με εξαίρεση την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας στην οποία μετέχουν και εκπρόσωποι άλλων εποπτικών αρχών. AMICO, Accounting and Monetary Income Committee = Επιτροπή Λογιστικής και Νομισματικού Εισοδήματος. BSC, Banking Supervision Committee = Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας.

6 BANCO, Banknote Committee = Επιτροπή Τραπεζογραμματίων. ECCO, Eurosystem/ESCB Communications Committee = Επιτροπή Επικοινωνιών Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ. ITC, Information Technology Committee = Επιτροπή Πληροφορικής. IAC, Internal Auditors Committee = Επιτροπή Εσωτερικών Επιθεωρητών. IRC, International Relations Committee = Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. LEGCO, Legal Committee = Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. MOC, Market Operations Committee = Επιτροπή Πράξεων Αγοράς (θέματα νομισματικής πολιτικής και διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος). MPC, Monetary Policy Committee = Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής PSSC, Payment and Settlement Systems Committee = Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμών. STC, Statistics Committee = Επιτροπή Στατιστικής. BUCOM, Budget Committee = Επιτροπή Προϋπολογισμού. HRC, Human Resources Conference = Διάσκεψη Ανθρωπίνων Πόρων (συμμετέχουν οι Διευθυντές Διοικητικού και Επιμόρφωσης). ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ Για θέματα εσωτερικής λειτουργίας της ΕΚΤ έχουν συσταθεί κατά καιρούς επιτροπές που αναφέρονται απευθείας στα όργανα λήψης απόφασης της ΕΚΤ μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: 1) Financial Stability Committee = Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. 2) Liquidity Committee = Επιτροπή Ρευστότητας. 3) Research Co-ordination Committee = Συντονιστική Επιτροπή Μελετών. 4) Assets and Liabilities Committee = Επιτροπή Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων ΕΚΤ. 5) Editorial Board for the Occasional Paper Series = Εκδοτικό Συμβούλιο για τις Σειρές Περιστασιακών Μελετών. 6) Editorial Board for the Working Paper Series = Εκδοτικό Συμβούλιο για τις Σειρές Μελετών Εργασίας. 7) Project Steering Committee = Διευθυντική Επιτροπή Σχεδίων Έργων (ad hoc committee). 8) Investment Committee = Eπενδυτική Επιτροπή 9) Art Committee = Πολιτιστική Επιτροπή. 10) Core Benefit Investment Committee = Επενδυτική Επιτροπή για τις Κύριες Παροχές του συνταξιοδοτικού σχήματος της ΕΚΤ. 11) Flexible Benefit Investment Committee = Επενδυτική Επιτροπή για τις Προαιρετικές Παροχές του συνταξιοδοτικού σχήματος της ΕΚΤ. 12) Oversight Committee = Επιτροπή Παρακολούθησης (του συνταξιοδοτικού σχήματος της ΕΚΤ για την εκπροσώπηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων). ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ και δύναται να αυξηθεί κατά ποσά που αποφασίζει το Δ.Σ της ΕΚΤ με ειδική πλειοψηφία. Μόνοι μεριδιούχοι είναι 1) οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατά 100% του μεριδίου συμμετοχής των και 2) οι ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ που δεν συμμετέχουν στο Ευρωσύστημα, διότι η χώρα τους δεν έχει υιοθετήσει ακόμη το ενιαίο νόμισμα, κατά 7% του μεριδίου συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ απλά και μόνο για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της ΕΚΤ. Οι τελευταίες δεν συμμετέχουν στη διανομή των κερδών αλλά ούτε υποχρεούνται στην κάλυψη των ζημιών της ΕΚΤ.

7 Το μερίδιο συμμετοχής προσδιορίζεται με την κλείδα κατανομής (capital key). Σύμφωνα με το άρθρο 29, αποδίδεται στάθμιση στην κλείδα ίση με το άθροισμα α) του 50% του μεριδίου συμμετοχής του κράτους μέλους στον πληθυσμό της Ε.Ε και β) του 50% του μεριδίου συμμετοχής του κράτους μέλους στο ΑΕΠ της Ε.Ε σε τιμές αγοράς όπως μετρήθηκε την πενταετία που προηγήθηκε. Επειδή 11 ΕθνΚΤ μετείχαν αρχικά στο Ευρωσύστημα, μόνο αυτές κατέβαλλαν από το 100% της συμμετοχής τους δηλαδή ένα συνολικό ποσό ευρώ ενώ οι ΕθνΚΤ των κρατών που δεν μετείχαν στη ζώνη του ευρώ κατέβαλλαν τότε το 5% του μεριδίου συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο και συνολικά ευρώ. Με τον τρόπο αυτό από το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ ανήρχετο σε ευρώ. Από η Ελλάδα εισήλθε στη ζώνη του ευρώ και το μερίδιό της αυξήθηκε κατά το υπόλοιπο 95% φθάνοντας από τα στα ευρώ. Από την ίδια ημερομηνία, λόγω αυτής της αναπροσαρμογής, το συνολικό κεφάλαιο της ΕΚΤ ανήλθε στα ευρώ από τα οποία ευρώ ήσαν οι εισφορές των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και ευρώ οι εισφορές των υπολοίπων ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ (Αγγλίας, Σουηδίας και Δανίας). Μετά την παρέλευση πενταετίας και από , αναπροσαρμόσθηκε η κλείδα κατανομής αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή και τα νεότερα στοιχεία του ΑΕΠ. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ μειώθηκε σε ευρώ και η μείωση αυτή οφειλόταν κύρια σε απώλειες από τη διαχείριση διαθεσίμων λόγω της πτώσης των επιτοκίων. Από το ανωτέρω ποσό ευρώ αντιστοιχούσε στα μερίδια των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και ευρώ σε μερίδια ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης (βλέπε επόμενη παράγραφο). Την εισήλθαν στην Ε.Ε τα δέκα νέα κράτη της διεύρυνσης και οι ΕθνΚΤ αυτών έγιναν μέλη του ΕΣΚΤ. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 49.3 του Καταστατικού όταν ένα ή περισσότερα κράτη γίνουν μέλη της Ε.Ε και οι ΕθνΚΤ αυτών μέλη του ΕΣΚΤ, τότε αυτόματα αυξάνεται το κεφάλαιο της ΕΚΤ. Η αύξηση προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα μέχρι τότε ποσά με την αναλογία, εντός της επεκτεινόμενης κλείδας, μεταξύ της βαρύτητας των νέων ΕθνΚΤ και της βαρύτητας των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ. Επίσης, από η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέστησαν μέλη της Ε.Ε οπότε και πάλι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία. Στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται πως διαμορφώθηκε από την 1 η Ιανουαρίου 2007 η κλείδα κατανομής, τα μερίδια συμμετοχής κάθε ΕθνΚΤ και το καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Α) ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους Κλείδα κατανομής % καταβεβλημένο κεφάλαιο σε ευρώ από (100%) 1. Γερμανία 20, ,19 2. Γαλλία 14, ,42 3. Ιταλία 12, ,09 4. Ισπανία 7, ,09 5. Κάτω Χώρες 3, ,60 6. Βέλγιο 2, ,56 7. Αυστρία 2, ,78 8. Ελλάδα 1, ,85 9. Πορτογαλία 1, , Φινλανδία 1, , Ιρλανδία 0, , Λουξεμβούργο 0, , Σλοβενία 0, ,77 Α Υποσύνολο 69,5092% ,81 Β) ΕθνΚΤ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους κλείδα κεφαλαίου % καταβεβλημένο κεφάλαιο σε ευρώ από (7%) 14. Ηνωμένο Βασίλειο 13, , Πολωνία 4, , Σουηδία 2, ,26

8 17. Δανία 1, , Τσεχική Δημοκρατία 1, , Ουγγαρία 1, , Σλοβακία 0, , Λιθουανία 0, , Λετονία 0, , Εσθονία 0, , Κύπρος 0, , Μάλτα 0, , Βουλγαρία 0, , Ρουμανία 2, ,89 Β Υποσύνολο 30,4908% ,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ = Σύνολο μεριδίου συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο = ,58 ευρώ. Το ποσό αυτό θα ήταν καταβεβλημένο εάν και τα 27 κράτη μέλη είχαν υιοθετήσει το ευρώ. Οι εκτός της ζώνης του ευρώ εθνικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ καταβάλλουν μόνο το 7% του μεριδίου συμμετοχής τους. Το υπόλοιπο θα το καταβάλουν όταν η χώρα τους υιοθετήσει το ευρώ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Όπως είδαμε πιο πάνω, από , μειώθηκαν οι συντελεστές στάθμισης των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ και από έγινε αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μείωση της αρχικής υποχρέωσης των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ για την εκχώρηση συναλλαγματικών διαθεσίμων (συνάλλαγμα σε δολάρια ΗΠΑ και γεν Ιαπωνίας, χρυσό και SDRs) στην ΕΚΤ. Έτσι η αρχική συνολική υποχρέωση (εκφραζόμενη σε ευρώ) που ήταν ευρώ μειώθηκε σε ευρώ. Από , το ποσό της υποχρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Εθνική Κεντρική Τράπεζα της Ζώνης του Ευρώ Προσαρμογή από του ποσού των συναλλαγματικών διαθεσίμων που έχει εκχωρηθεί στην ΕΚΤ (σε ευρώ 1) Banque Nationale de Belgique ) Deutsche Bundesbank ) Τράπεζα της Ελλάδος ) Banco de Espaňa ) Banque de France ) Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ) Banca d Italia ) Banque centrale du Luxembourg ) De Nederlandsche Bank

9 10) Oestereichische Nationabank ) Banco de Portugal ) Suomen Pankki ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Από η Σλοβενία έγινε το 13ο κράτος-μέλος (στην ΕΕ των «25») που υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα και η Τράπεζα της Σλοβενίας (Bank Slovenije) μεταβίβασε στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα ισότιμα με 191,6 εκατομμύρια ευρώ. Από τη συνολική συμμετοχή, 15% μεταβιβάσθηκαν σε χρυσό και 85% σε δολάρια ΗΠΑ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤ Το έτος 1999 τα αποτελέσματα χρήσεως της ΕΚΤ κατέγραψαν ζημία ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 33.2 του Καταστατικού και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΤ η ανωτέρω ζημία καλύφθηκε από α) ανάληψη από το γενικό αποθεματικό ευρώ, β) μεταφορά από συσσωρευμένο νομισματικό εισόδημα ευρώ και γ) άμεση χρέωση των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ ευρώ. Το έτος 2000 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν καθαρό κέρδος ευρώ. Tο 20% αυτών ( ) μεταφέρθηκε στο γενικό αποθεματικό και το υπόλοιπο ( ευρώ) διανεμήθηκε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της EKT. Το έτος 2001 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν καθαρό κέρδος ευρώ. Tο 20% αυτών ( ) μεταφέρθηκε στο γενικό αποθεματικό και το υπόλοιπο ( ευρώ) διανεμήθηκε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της EKT. Το έτος 2002 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν κέρδος ευρώ. Tο Δ.Σ της ΕΚΤ αποφάσισε στις να μη μεταφέρει κανένα ποσό στο γενικό αποθεματικό και να διανείμει το υπόλοιπο ποσό ύψους ευρώ στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της EKT. Το έτος 2003 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν ζημία ευρώ. Στη συνεδρίαση της , το Δ.Σ της ΕΚΤ αποφάσισε να καλύψει όλη τη ζημία με ανάληψη από το γενικό αποθεματικό. Το έτος 2004 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν ζημία ευρώ. Στη συνεδρίαση της , το Δ.Σ της ΕΚΤ αποφάσισε να καλύψει τη ζημία με ανάληψη από το γενικό αποθεματικό ευρώ και με μεταφορά από το συγκεντρωθέν νομισματικό εισόδημα ευρώ ( = ευρώ). Το έτος 2005 η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα 992 εκατομμύρια ευρώ. Ίσο ποσό μεταφέρθηκε σε πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και τιμής χρυσού, με αποτέλεσμα το μηδενισμό του δηλωθέντος καθαρού κέρδους. Η πρόβλεψη αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ζημιών που απορρέουν από την έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους, ιδίως ζημιών αποτίμησης που δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής. Το ύψος της θα επανεξετάζεται ετησίως. Το έτος 2006 η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα 1,379 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως το 2005, ποσό ίσο με το πλεόνασμα μεταφέρθηκε σε πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και τιμής χρυσού, με αποτέλεσμα το μηδενισμό του δηλωθέντος καθαρού κέρδους. Η πρόβλεψη αυτή χρησιμοποιείται για την κάλυψη ζημιών που απορρέουν από την έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους, ιδίως ζημιών αποτίμησης (unrealised losses) που δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής. Επόμενα, για το 2006 δεν διανεμήθηκαν κέρδη στις ΕθνΚΤ.

10 Το κανονικό εισόδημα της ΕΚΤ προέρχεται κυρίως από την επένδυση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που κατέχει και του καταβεβλημένου κεφαλαίου της, ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και από πιστωτικούς τόκους επί του μεριδίου της (8%) στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ. Οι πιστωτικοί τόκοι αυξήθηκαν το 2006, εξέλιξη η οποία οφείλεται στην άνοδο του οριακού επιτοκίου για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι που λαμβάνει η ΕΚΤ επί του μεριδίου της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ στο Ευρωσύστημα και στην άνοδο των επιτοκίων επί περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ. Οι συνολικοί καθαροί πιστωτικοί τόκοι της ΕΚΤ ανήλθαν σε 1,972 δισεκατομμύρια ευρώ από όλες τις πηγές, έναντι 1,270 δισεκατομμύρια ευρώ το Αν εξαιρεθούν πιστωτικοί τόκοι ύψους 1,319 δισεκατομμυρίων ευρώ επί του μεριδίου της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια, οι καθαροί πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν σε 653 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 402 εκατομμυρίων ευρώ το Η ΕΚΤ κατέβαλε τόκους ύψους 965 εκατομμυρίων ευρώ στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) επί των απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της διαβίβασαν. Το 2006, η ανατίμηση του ευρώ έναντι του γεν Ιαπωνίας είχε σαν αποτέλεσμα την απομείωση της αξίας σε ευρώ των εκφρασμένων σε γεν Ιαπωνίας στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ κατά 0,6 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, η οποία λογιστικοποιήθηκε στα αποτελέσματα χρήσεως. Συμπεριλαμβανομένων των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από μεταβολές τιμών τίτλων η συνολική απομείωση αξίας που λογιστικοποιήθηκε ανήλθε σε 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μ17) Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Η ΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Μ17) Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Η ΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 ΚΑΙ ΕΞΗΣ Μ17) Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Η ΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 ΚΑΙ ΕΞΗΣ Από την 1.1.2002 πάνω από 300 εκατομμύρια πολίτες της Ε.Ε. είδαν το ευρώ να εισέρχεται στη ζωή τους με τη μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ σελ. 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 47 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήματα και Νομίσματα

Χρήματα και Νομίσματα Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Χρήματα και Νομίσματα Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc21 Ξενάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιοι λογαριασμοί. Φεβρουάριος 2015

Ετήσιοι λογαριασμοί. Φεβρουάριος 2015 Ετήσιοι λογαριασμοί 2014 Φεβρουάριος 2015 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Ταχυδρομική διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main, Γερμανία Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος www.ecb.europa.eu Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Τι μπορείς να αγοράσεις με δέκα ευρώ; Ας πούμε δύο CD singles ή ίσως το εβδομαδιαίο τεύχος του αγαπημένου σου περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ H EYΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενιαίο Νόμισμα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΥΡΩ - Τρόπος τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

ΘΕΜΑ : Ενιαίο Νόμισμα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΥΡΩ - Τρόπος τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. -- 247 -- * Κ.Β.Σ. * Νο. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1013310/78/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1035 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α'-

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ένα νόμισμα για μία Ευρώπη O δρόμος προς το ευρώ

Ένα νόμισμα για μία Ευρώπη O δρόμος προς το ευρώ Ένα νόμισμα για μία Ευρώπη O δρόμος προς το ευρώ Οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις Περιεχόμενα Τι είναι η οικονομική και νομισματική ένωση;...1 Η πορεία προς την οικονομική και νομισματική ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη: Πληθυσμός: Μεθοδολογία: Περίοδος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του ευρώ

Σύντομος οδηγός του ευρώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύντομος οδηγός του ευρώ Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις Σχετικά με το ευρώ Το ευρώ γεννιέται το 1999: εμφανίζεται για πρώτη φορά σε εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α2) ΑΠO ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤO Ε.Σ ΤOΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ. Α2α. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Α2) ΑΠO ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤO Ε.Σ ΤOΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ. Α2α. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ Α2) ΑΠO ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤO Ε.Σ ΤOΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ Α2α. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ Η Συνθήκη για την ίδρυση της ΕOΚ, που υπογράφηκε στη Ρώμη την 25/3/1957 έθεσε τα θεμέλια για την OΝΕ. Η σταθερότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στόχος του Προγράμματος Στόχος του Προγράμματος Εξυγίανσης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AA2005/ACT/el 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

O δρόμος προς το ευρώ

O δρόμος προς το ευρώ KC-70-07-126-EL-C Ευρ ω παϊκή Επιτροπή ΕΝΑ ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ ΕΥΡΩΠΗ O δρόμος προς το ευρώ 1η Ιανουαρίου 1999 είναι μια ιστορική ημερομηνία γιατί τότε δημιουργήθηκε η νομισματική ένωση μεταξύ έντεκα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΚΟΥΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010 μάρμαρα εξαγωγές εισαγωγές Ιαν - Νοε 2010 marmaronet.com εξαγωγές/εισαγωγές μαρμάρων MARMAROnet 2010 Ιανουάριος - Νοέμβριος Εξαγωγές μαρμάρων + 7,8% Eισαγωγές - 16% Tα στοιχεία εξαγωγών εισαγωγών μαρμάρων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ENA ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ EΥΡΩΠΗ ΑΠO TO 1957

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ENA ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ EΥΡΩΠΗ ΑΠO TO 1957 Ευρωπαϊκή Επιτροπή ENA ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ EΥΡΩΠΗ ΑΠO TO 1957 ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ ΕΥΡΩΠΗ O δρόμος προς το ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τι είναι η οικονομική και νομισματική ένωση;... 1 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 6/5/2010 Αρ. πρωτ. Φ. 2705/2146 Προς: ΥΠΕΞ Β4 Δ/νση Kοιν.: ΥΠΕΞ - Δ.Γ. κ. ΥΦΥΠΕΞ - Γρ. κ. Γ.Γ. Δ.Ο.Σ. & Α.Σ. - Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα