Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου"

Transcript

1 Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου

2 Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η στάση των εταιρειών με αντικείμενο την πληροφορική απέναντι στη χρήση του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου. Για την προσέγγισή του είναι απαραίτητος ο καθορισμός επιμέρους στόχων: Διερευνάται η ευρύτητα της χρήσης του στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου. Εντοπίζονται οι λόγοι χρήσης στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου. Εντοπίζεται η προσφορά του στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου. Διερευνάται εάν τα πληροφοριακά συστήματα marketing αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

3 Ορισμός Στρατηγικής Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, μέσω της διάταξης των πόρων της σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων

4 Τι είναι η Επιχειρησιακή στρατηγική; Επιχειρηματική Στρατηγική είναι οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της επιλογής και διαχείρισης ενός μίγματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους ή αγορές

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός & Αξίες Πόροι & Ικανότητες Δομή & Συστήματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πελάτες Προμηθευτές Ανταγωνιστές Κυβέρνηση Άλλες ομάδες

6 Ανάλυση Περιβάλλοντος ΠΟΛΙΤΙΚΟ/ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φορολογική Νομοθεσία Πληθωρισμός Δημογραφικά χαρακτηριστικά Νόμοι Προστασίας του Περιβάλλοντος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δαπάνες σε Ε&Α Επιτόκια Κατανομή Εισοδήματος Νέες ανακαλύψεις Πολιτική σταθερότητα Τάση του ΑΕΠ Καταναλωτικά πρότυπα Ρυθμός μεταφοράς τεχνολογίας Συνθήκες Διεθνούς Εμπορίου Ανεργία Επίπεδο εκπαίδευσης Τεχνολογική υποδομή Εργασιακή νομοθεσία Διαθέσιμο Εισόδημα Νέα προϊόντα / παραγωγικές διαδικασίες Οικονομικοί Κύκλοι Ενεργειακό κόστος

7 ΜΟΝΤΕΛΟ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ του PORTER Απειλή νέας εισόδου στην αγορά ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Κατάκτηση Δύναμης στους Προμηθευτές Συναγωνισμός μεταξύ Υφιστάμενων επιχειρήσεων Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες Κατάκτηση Δύναμης στους Αγοραστές

8 Δύναμη είναι κάτι που η επιχείρηση είναι καλή ή ένα χαρακτηριστικό που δίνει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. STRENGTH WEAKNESS Αδυναμία είναι κάτι που η επιχείρηση υστερεί ή είναι αδύναμη (σε σύγκριση με τους αντιπάλους) ή μια κατάσταση που οδηγεί σε μειονεκτική θέση. Ευκαιρία Είναι ένας εξωτερικός παράγοντας που προσφέρει δυνατότητα αύξησης κερδών, τη δυνατότητα για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βελτιώνει τις οικονομικές και οργανωτικές συνθήκες. OPPORTUNITY THREAT Απειλή είναι ένας εξωτερικός παράγοντας που μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην κερδοφορία και την θέση στην αγορά.

9 Διαμόρφωση Στρατηγικής Η επιχείρηση διαμορφώνει σχέδιο στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη της τα εξής: Προσδιορίζει την αποστολή της ή όραμά της Καθορίζει τους επιχειρησιακούς αντικειμενικούς σκοπούς της Ομαδοποιεί τις δραστηριότητες της

10 Η επιχείρηση ορίζει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει για να φέρει ανάπτυξη: Θα διεισδύσει στην Αγορά (Market Penetration) Θα αναπτύξει νέα Αγορά (Market Development) Θα αναπτύξει νέα Προϊόντα (Product Development) Θα διαφοροποιηθεί (Diversification)

11 Μοντέλο Στρατηγικής Εσωτερική Ανάλυση Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικά Παραγωγή Οργάνωση Εξωτερική Ανάλυση Πελάτες Ανταγωνιστές Βιομηχανία Τεχνολογία Κοινωνία Ισχυρά Σημεία Ασθενή σημεία SWOT Analysis Ευκαιρίες Απειλές Σχηματισμός Στρατηγικής Επιχειρηματική Ιδέα Κατεύθυνση Στρατηγικής Κύριος Σκοπός Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Συνολικό Σχέδιο Γενικά Σχέδια για Λειτουργικές Μονάδες Υλoποποίηση

12 Αξιολόγηση & Έλεγχος Στρατηγικής Το περιβάλλον στο οποίο η επιχείρηση στήριξε την στρατηγική της μεταβάλλεται συνεχώς και απότομα. Γι αυτό το λόγο η επιχείρηση πρέπει να αξιολογεί και να ελέγχει συχνά όλη τη διαδικασία στρατηγικής. Επομένως οι πληροφορίες θα πρέπει να ανατροφοδοτούνται.

13 Τι είναι Μάρκετινγκ; Οι επιχειρησιακές λειτουργίες που έχουν σαν σκοπό να αναπτύξουν το κατάλληλο προϊόν για τον κατάλληλο πελάτη-καταναλωτή, παρέχοντάς το στην κατάλληλη τιμή, στον κατάλληλο τόπο, με την κατάλληλη προώθηση, ικανοποιώντας τις ανάγκες του, αλλά και τις ανάγκες της επιχείρησης.

14 Στρατηγικός Σχεδιασμός Στρατηγικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία ανάπτυξης ή διατήρησης στρατηγικής μεταξύ των οργανωσιακών στόχων και δυνατοτήτων και των μεταβαλλόμενων ευκαιριών στο περιβάλλον της αγοράς Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικής για μακροπρόθεσμη επιβίωση και εξέλιξη

15 Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing( Plan) To σχέδιο μάρκετινγκ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Στοιχεία Αγοράς τα τελευταία χρόνια Τμηματοποίηση της αγοράς Στρατηγική του Μίγματος Μάρκετινγκ (Marketing( Mix) Έκθεση κερδών - ζημιών (Profit and Loss Statement)

16 Διαδίκτυο και Επιχειρήσεις Τι είναι το διαδίκτυο; Το διαδίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα σύνολο δικτύων Εργαλεία του διαδικτύου είναι: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Electronic( Mail) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (File( File Transfer Protocol, FTP) News groups Δωμάτια Ομιλιών /Συζητήσεων (Chat( Chat Rooms) Telnet World Wide Web (www)

17 Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο; Είναι η διαδικασία που μας επιτρέπει να αγοράζουμε και να πουλάμε, ή να ανταλλάσσουμε διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες μέσα από δίκτυα υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα μέσω Διαδικτύου. Η ηλεκτρονική αγορά (Electronic Marketplace) έχει χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη πρόσβαση. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ανάλογα με τον τύπο των συναλλαγών κατηγοριοποιείται σε: Επιχείρηση προς επιχείρηση (Business to Business, B2B) Επιχείρηση προς δημόσιους φορείς (Business to Public Sector) Επιχείρηση προς καταναλωτή (Business to Customer, B2C)

18 Μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου Ικανότητα στόχευσης Διαδραστικότητα (Interactivity) Δυνατότητα μετακίνησης από το στάδιο της ενημέρωσης (awareness) στο στάδιο της δράσης (action) Αμεσότητα και σχετικότητα Συνεισφορά στη γνώση

19 Πλεονεκτήματα Διαδικτύου Μείωση κόστους Γρήγορη πρόσβαση Παγκόσμια πρόσβαση στις υπηρεσίες του Η επιχείρηση προβάλλει τα προϊόντα της Ηλεκτρονικές συναλλαγές Πρόσβαση σε μεγάλο εύρος βάσεων δεδομένων Πληροφορίες για τις νέες τάσεις και αγορές Πληροφορίες για τους ανταγωνιστές Χρήση On-line κοινοτήτων

20 Μειονεκτήματα Διαδικτύου Περιορισμένη δυναμικότητα του υπολογιστή Ενδιαφέρον πελάτη Έλεγχος εμπειρίας χρήστη Σχέσεις με τους καταναλωτές Ιδιωτική ζωή και ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

21 Μεθοδολογία Υλοποίηση έρευνας μέσω ερωτηματολογίων Ανάλυση δεδομένων έρευνας Εξαγωγή συμπερασμάτων

22 Ανάλυση αποτελεσμάτων εμπειρικής διερεύνησης Για την διαπίστωση της κατάστασης του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου, πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι:

23 Δραστηριότητες Τμήματος Μάρκετινγκ Δραστηριότητες τμήματος Μάρκετινγκ Μακροπρόθεσμες Στρατηγικές Ηλεκτρονική Διαφήμιση Έρευνα & Ανάπτυξη Marketing Plan Δημόσιες Σχέσεις Προώθηση (Καταχωρίσεις, Εκθέσεις, Events& Παρουσιάσεις) Διαφήμιση (Έντυπα, Μ.Μ.Ε, Δελτία Τύπου κ.λ.π.) Έρευνα Αγοράς 2% 2% 4% 9% 9% 19% 26% 30%

24 Τρόποι προβολής των επιχειρήσεων χωρίς τμήμα Μάρκετινγκ Τρόποι Ποσοστό Προσωπικές Επαφές (τηλεφωνική επικοινωνία,πωλητές κ.λ.π.) 31% Προώθηση (Καταχωρίσεις,Events & Παρουσιάσεις) 13% Διαδίκτυο 31% Διαφήμιση (Έντυπα, Μ.Μ.Ε, Δελτία Τύπου) 25% Σύνολο 100%

25 Πραγματοποιούν επενδυτικά προγράμματα και σε ποιους τομείς; Η εταιρεία σας έχει πραγματοποιήσει επενδυτικά προγράμματα στην τελευταία 3ετία; Τομείς Ποσοστό Νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 46,67% 3,33% Έρευνα και Ανάπτυξη 6,67% ΑνθρώπινοΔυναμικόκαιΕκπαίδευση 13,33% 46,67% 50% Νέες τεχνολογίες 20,00% Δημόσιες Σχέσεις 13,33% Σύνολο 100% ΝΑΙ ΟΧΙ Δεν απ άντησαν

26 Λόγοι χρήσης του διαδικτύου Καθόλου Σημαντικό Λίγο Σημαντικό Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Πολύ Σημαντικό Συλλογή πληροφοριών 0,00% 0,00% 3,33% 13,33% 80,00% Επικοινωνία με άλλες βάσεις δεδομένων 10,00% 10,00% 13,33% 23,33% 40,00% Εξυπηρέτηση πελατών 3,33% 10,00% 20,00% 23,33% 36,67% Έρευνα αγοράς 3,33% 3,33% 10,00% 23,33% 56,67% Παρακολούθηση των ανταγωνιστών Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 0,00% 6,67% 16,67% 26,67% 40,00% 0,00% 20,00% 23,33% 20,00% 30,00% Προώθηση εικόνας της εταιρείας 0,00% 0,00% 16,67% 23,33% 53,33% Πώληση προϊόντων/υπηρεσιών 13,33% 16,67% 16,67% 16,67% 26,67% Αγορά προϊόντων/υπηρεσιών 13,33% 13,33% 23,33% 20,00% 26,67% Άλλο 0,00% 3,33% 13,33% 10,00% 16,67%

27 Ποιες Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν χρησιμοποιεί η εταιρεία σας Εφαρμογή Ποσοστό ERP (Enterprise resource planning) 48,65% CRM (Customer Relationship Manager) 32,43% Άλλο 18,92%

28 Η υιοθέτηση εφαρμογών e-επιχειρείν έχει ως συνέπεια; Η υιοθέτηση εφαρμογών e-επιχειρείν (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν) έχει ως συνέπεια: Βελτίωση εσωτερικού ελέγχου Αύξηση ασφάλειας Μείωση κόστους Βελτίωση της π οιότητας υπ ηρεσιών Αύξηση απ οδοτητικότητας 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Δεν απ άντησαν Καθόλου Σημαντικό Λίγο Σημαντικό Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Πολύ Σημαντικό

29 Ποιότητα των πληροφοριών Σημειώστε το βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας σας με τις παρακάτω Είμαστε ικανοπ οιημένοι απ ό την ορθότητα των απ οτελεσμάτων του συστήματος Οι π ληροφορίες που αντλούμε απ ό το σύστημα είναι ακριβής Το σύστημα παρέχει π ληροφορίες απ ό ενημερωμένες πηγές Λαμβάνετε τις π ληροφορίες που χρειάζεστε γρήγορα Το περιβάλλον εργασίας του συστήματος είναι φιλικό για το χρήστη Τα αποτελέσματα του π ληροφοριακού συστήματος δίνονται σε εύχρηστη μορφή Το περιεχόμενο των π ληροφοριών που αντλείται απ ό το διαδίκτυο ανταπ οκρίνεται στις ανάγκες 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Δεν απ άντησαν Συμφωνώ Έντονα Συμφωνώ Ούτε Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ Έντονα

30 Το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου βοηθά: 1. Δημιουργία αποτελεσματικότερων διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης των προγραμμάτων μάρκετινγκ 2. Βελτίωση διαδικασιών σχεδιασμού μάρκετινγκ 3. Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 4. Καλύτερη παρακολούθηση της αγοράς 5. Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 6. Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών μας 7. Βελτίωση της γνώσης μας για τις ανάγκες των πελατών μας 8. Ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες μας 9. Προώθηση της επικοινωνίας μας με τους πελάτες μας 10. Αύξηση των πωλήσεων μας 11. Δημιουργία αποδοτικότερων μεθόδων πωλήσεων

31 Το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου βοηθά: 12. Μείωση του κόστους υλοποίησης των προγραμμάτων μάρκετινγκ 13. Καλύτερη γνώση των αδυναμιών της επιχείρησης μας 14. Ταχύτερη εισαγωγή των νέων υπηρεσιών στην αγορά 15. Δημιουργία ευκαιριών για νέες συνεργασίες 16. Καλύτερη γνώση της θέσης των ανταγωνιστών στην αγορά 17. Αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους αρμόδιους για την υλοποίηση της διαφημιστικής μας καμπάνιας 18. Αποτελεσματικότερο επικοινωνιακό μείγμα μάρκετινγκ εξαιτίας της χρήσης νέων μέσων 19. Άμεση και αποτελεσματικότερη διαδικασία τιμολόγησης 20. Άμεση και κοστολογικά συμφέρουσα έρευνα αγοράς 21. Χρήση αποτελεσματικότερων μεθόδων μάρκετινγκ

32 Το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου βοηθά: "Το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου βοηθά την επιχείρησή σας σε..." 2130,00% ,00% ,00% 4 15,00% 18 10,00% ,00% 0,00% Συμφωνώ Έντονα

33 Το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου βοηθά: "Το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου βοηθά την επιχείρησή σας..." ,00% 70,00% 60,00% 50,00% ,00% 18 30,00% 5 20,00% 17 10,00% 0,00% Συμφωνώ

34 Η επένδυση σε νέους μεθόδους μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου δημιουργούν εμπόδια χρήσης και αξιοποίησης από τις επιχειρήσεις του κλάδου Καθόλου Σημαντικό Λίγο Σημαντικό Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Πολύ Σημαντικό Κόστος εγκατάστασης 3,33% 13,33% 20,00% 23,33% 26,67% Έλλειψη αξιοπιστίας 10,00% 23,33% 36,67% 10,00% 6,67% Έλλειψη ασφάλειας 3,33% 3,33% 33,33% 36,67% 10,00% Ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 36,67% Άλλο 3,33% 0,00% 3,33% 3,33% 0,00%

35 Έλλειψη αξιοπ ιστίας Έλλειψη ασφάλειας Καθόλου Σημαντικό 40,00% Καθόλου Σημαντικό 40,00% Πολύ Σημαντικό 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Λίγο Σημαντικό Πολύ Σημαντικό 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Λίγο Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Σημαντικό Κόστος εγκατάστασης Ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού Καθόλου Σημαντικό 30,00% Καθόλου Σημαντικό 40,00% Πολύ Σημαντικό 20,00% 10,00% Λίγο Σημαντικό Πολύ Σημαντικό 30,00% 20,00% 10,00% Λίγο Σημαντικό 0,00% 0,00% Αρκετά Σημαντικό Σημαντικό Αρκετά Σημαντικό Σημαντικό

36 Συμπεράσματα Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τις επιχειρήσεις Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται είτε για συλλογή πληροφοριών είτε για έρευνα αγοράς είτε για προώθηση της εικόνας της επιχείρησης είτε για επικοινωνία με άλλες βάσεις δεδομένων είτε για την παρακολούθηση των ανταγωνιστών Δεν είναι μεγάλη η κινητικότητα των επιχειρήσεων ως προς τις επενδύσεις, διότι αντί να πραγματοποιούν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και έρευνα & ανάπτυξης, πραγματοποιούν σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της πληροφορίας και της τεχνολογίας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις

37 Συμπεράσματα Το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου έχει συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της επικοινωνίας με το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον Οι εφαρμογές πληροφορικής και η χρήση του διαδικτύου έχουν συντελέσει στην διαμόρφωση αμεσότερου επικοινωνιακού μίγματος μάρκετινγκ, σε ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες και τους καταναλωτές Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων μάρκετινγκ συμβάλουν στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών Η επένδυση σε νέους μεθόδους μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου προκαλούν εμπόδια χρήσης και αξιοποίησης λόγω ανειδίκευτου προσωπικού και υψηλού κόστους εγκατάστασης

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές www.ebusinessforum.gr ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 56 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-government): ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Των: Γρηγόρη Σπυράκη, Χριστίνας Σπυράκη 1. Εισαγωγή Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

D.Tsantes/ G.Damasiotis. Customer Partnership Management

D.Tsantes/ G.Damasiotis. Customer Partnership Management D.Tsantes/ G.Damasiotis Customer Partnership Management Το περιβάλλον και οι ανάγκες που δημιουργούνται H σημασία του Key Accounting Ο ρόλος του Key Account Manager Το προφίλ του K.A.M. Account Plan Βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα