Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο τεκµηρίωσης * * (1 η φάση της µελέτης του ΙΣΤΑΜΕ για τα Οικονοµικά της Παιδείας) Αθήνα, Μάιος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. Στοιχεία για τη χρηµατοδότηση της Παιδείας Α) Πλαίσιο 3 Β) Εκπαίδευση και ηµόσιες δαπάνες 5 Β1) Το διάστηµα Β2) Η κατανοµή των δηµοσίων δαπανών 8 Γ) Προϋπολογισµός 2006 και Εκπαίδευση 9 ) Εκπαίδευση και Ιδιωτική χρηµατοδότηση 13 Ε) Κατάταξη του Ελληνικού εκπαιδευτικό συστήµατος µεταξύ των λοιπών χωρών του ΟΟΣΑ 15 ΙΙ. Η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης Α) Σχολική εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια, ευτεροβάθµια και Τεχνική-Επαγγελµατική) 18 Β) Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 25 Γ) ια Βίου Μάθηση 28 ) Περιφερειακές και άλλες εκπαιδευτικές ανισότητες 29 ΙΙΙ. Συµπεράσµατα IV. Παράρτηµα Συντάκτες: Ανθοπούλου Σεβαστή-εξωτερική επιστηµονική συνεργάτης ΙΣΤΑΜΕ, Παλαιοδήµος Γιώργος-εξωτερικός επιστηµονικός συνεργάτης ΙΣΤΑΜΕ. 2

3 Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α) Πλαίσιο 1. Στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης η εκπαίδευση καθίσταται το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτηµα σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, πλεονέκτηµα που µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία. Χώρες που επένδυσαν στην δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού και αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο παρέχει γνώσεις και δεξιότητες τόσο κατά την σχολική και φοιτητική ηλικία όσο και κατά το υπόλοιπο της ζωής, σήµερα απολαµβάνουν ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης. 2. Η διεθνής βιβλιογραφία 1 συνδέει την εκπαίδευση µε τη βελτίωση των προϋποθέσεων ανεύρεσης εργασίας. Σύµφωνα µε αυτές τις µελέτες, φαίνεται να επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η κατοχή πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συνδέεται άµεσα µε υψηλότερο επίπεδο αποδοχών στην εργασία. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, τα οποία επιβεβαιώνουν τη σχέση µεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης και οικονοµικής κατάστασης (Πιν. 1). Πίν. 1 Επίπεδο Εκπαίδευσης Ούτε Απολυτήριο ηµοτικού Απολυτήριο ηµοτικού Απολυτήριο Γυµνασίου Απολυτήριο Λυκείου ΙΕΚ και Ανώτερες Σχολές Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή/ και µεταπτυχιακό ιδακτορικός τίτλος Πηγή: ΕΣΥΕ, Ιανουάριος 2006 Ποσοστό Συνολικού Πληθυσµού Ποσοστό Φτωχού Πληθυσµού 2,9% 6,5% 36% 52,1% 12,5% 14% 28,6% 20,6% 4,3% 2,8% 15,3% 4% 0,4% 0% Συγκεκριµένα, προκύπτει ότι ενώ το 2,9% του συνολικού πληθυσµού της χώρας είναι αναλφάβητοι, στον φτωχό πληθυσµό το ποσοστό αυτό είναι ψηλότερο και ανέρχεται σε 6,5%. εν είναι, εξάλλου, τυχαίο ότι περισσότεροι από τους µισούς 1 Education at a Glance,2002 σελ. 147 και Education at a Glance, 2005 σελ

4 (52,1%) φτωχούς πολίτες της χώρας έχουν µόνο απολυτήριο δηµοτικού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό στο συνολικό πληθυσµό φτάνει το 36%. Εκείνο που αναδεικνύει τη σχέση µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης είναι το γεγονός ότι ενώ, κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό ως την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (γυµνάσιο), τα ποσοστά παρουσιάζονται υψηλότερα στο φτωχό πληθυσµό, η πορεία αυτή αντιστρέφεται, καθώς ανεβαίνει το µορφωτικό επίπεδο. Έτσι, µόνο 20,6% του φτωχού πληθυσµού έχει απολυτήριο λυκείου, ενώ στο σύνολο του πληθυσµού το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 28,6%. Η διαφορά αυτή αναλογικά µεγαλώνει προχωρώντας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, από όπου αποφοιτά το 15,3% του συνολικού πληθυσµού, έναντι µόνο 4% του φτωχού. 3. Τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης, που επισηµαίνουν διεθνείς έρευνες 2 περιλαµβάνουν: α) τη µείωση του κινδύνου να βρεθεί κανείς άνεργος, β) την επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης στο βαθµό κύρους (prestige) του επαγγέλµατος που επιλέγει το άτοµο γ) τη σε βάθος κατοχή και ικανότητα χρήσης του γραπτού λόγου δ) την αύξηση της πιθανότητας συµµετοχής σε πρόγραµµα δια βίου εκπαίδευσης ή κατάρτισης ε) την παροχή πολιτιστικής παιδείας προς την οικογένεια στ) την ποιότητα της επικοινωνίας του ατόµου µε τα παιδιά του ζ) την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα παιδιά του η) την επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου στην κατάσταση υγείας του ατόµου θ) τη µείωση της πιθανότητας εµπλοκής µε τη δικαιοσύνη, κ.λ.π 4. Κοινό παρονοµαστή των πολιτικών για την εκπαίδευση αποτελεί η δηµόσια και η ιδιωτική χρηµατοδότηση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, κατά την οκταετία η Ελλάδα ακολούθησε µια πορεία σύγκλισης προς το µέσο όρο της Ε.Ε.-15 (σε όρους δηµοσίων δαπανών για εκπαίδευση) (σχ.1). Παρόλα αυτά η απόσταση παραµένει σηµαντική, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα µε τις χαµηλότερες δηµόσιες δαπάνες 3 ανθρώπινου δυναµικού σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.-15 (σχ.2) 2 Equity of the European Educational Systems, European Commission, Project Socrates, σελ Ως ηµόσιες δαπάνες σε ανθρώπινο δυναµικό ορίζονται τόσο οι άµεσες δαπάνες προς εκπαιδευτικά ιδρύµατα όσο και οι έµµεσες προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (π.χ.: υποτροφίες, φοιτητικά δάνεια, δαπάνες για την κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων). 4

5 Σχ.1 5,5 ηµόσιες δαπάνες για εκπαίδευση ως % ΑΕΠ 5 4,5 4 3,5 3 2, Πηγή: Eurostat-Structural Indicators 2006 Σχ.2 Ε.Ε-15 Ελλάδα Συνολικές ηµόσιες απάνες για εκπαίδευση ως % ΑΕΠ κατά το Ελλάδα 3,96 3,99 Λουξεµβούργο Ιρλανδία 4,75 4,78 5,08 5,25 4,32 4,44 Ισπανία Ιταλία Γερµανία Ολλανδία Ην. Βασίλειο Αυστρία 6,26 6,39 5,67 5,81 5,83 Γαλλία Πορτογαλία Βέλγιο Φινλανδία Νορβηγία 7,63 7,66 Σουηδία ανία 8,51 Πηγή: Eurostat-Structural Indicators 2006 Β) Εκπαίδευση και ηµόσιες δαπάνες Β1) Το διάστηµα Κατά το διάστηµα παρατηρείται σηµαντική προσπάθεια της Ελλάδας να συγκλίνει προς τις πλέον ανεπτυγµένες χώρες σε όρους εκπαιδευτικών δαπανών. Στην περίπτωση της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η Ελλάδα βρίσκεται µεταξύ των τριών χωρών που σηµειώνουν για το αντίστοιχο διάστηµα ( ) τη µεγαλύτερη αύξηση δαπανών ανά µαθητή (σχ.3). Φυσικά, η αύξηση αυτή εν µέρει οφείλεται στη µείωση του αριθµού των µαθητών, αλλά είναι προφανές ότι η Ελλάδα προχώρησε σε σηµαντική αύξηση των δαπανών ανά µαθητή. 5

6 Σχ είκτης σωρευτικής µεταβολής αριθµού µαθητών, δαπανών ανά µαθητή για το διάστηµα σε πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση (εκτός τριτοβάθµιας) είκτης µεταβολών (1995=100) Τσεχία Ιταλία Ιαπωνία Γερµανία Ισπανία Σουηδία Ελβετία Γαλλία Σλοβακία Ουγγαρία Νορβηγία ανία Φινλανδία ΗΠΑ Μέξικο Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Πορτογαλία Ιρλανδία Αυστραλία Ελλάδα Πολωνία Μεταβολή στον αριθµό των µαθητών Μεταβολή στις δαπάνες ανα µαθητή Μέσος όρος µεταβολής δαπανών ανά µαθητή (ΟΟΣΑ) Τουρκία Πηγή: Education at a Glance, OECD Report Η εικόνα παραµένει η ίδια και για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπου και πάλι η Ελλάδα για το διάστηµα σηµειώνει τη δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση των ανά φοιτητή δαπανών. Η θεαµατική αυτή αύξηση των δαπανών ανά φοιτητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (σχ. 4) συνοδεύεται από τη σηµαντική αύξηση των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σχ. 4 είκτης σωρευτικής µεταβολής αριθµού φοιτητών, και δαπανών ανά φοιτητή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το διάστηµα είκτης µεταβολής (1995=100) Τσεχία Σλοβακία Πολωνία Σουηδία Αυστραλία Ηνωµένο Βασίλειο Ουγγαρία Πορτογαλία Ολλανδία Φινλανδία Νορβηγία Γερµανία Γαλλία Αυστρία Ιαπωνία Ιταλία Μέξικο Ιρλανδία ανία Ισπανία Ελλάδα Ελβετία Τουρκία Μεταβολή στις δαπάνες ανα φοιτητή Μεταβολή αριθµού φοιτητών Μέσος όρος µεταβολής δαπανών ανά φοιτητή (ΟΟΣΑ) Πηγή: Education at a Glance, OECD Report Συγκρίνοντας την Ελλάδα µε χώρες, όπου υπάρχει αντίστοιχη αύξηση του αριθµού φοιτητών π.χ. Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία έχουµε µια σηµαντικά µεγαλύτερη 6

7 αύξηση των δαπανών ανά φοιτητή για την Ελλάδα κατά το ίδιο διάστηµα. Παράλληλα, συγκρίνοντας την Ελλάδα µε χώρες αντίστοιχης αύξησης των δαπανών ανά φοιτητή, όπως είναι η Ισπανία, η Ελβετία, και η Τουρκία έχουµε (σε αντίθεση µε αυτές τις χώρες) αύξηση του αριθµού των φοιτητών. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η Ελλάδα αποτελεί µοναδική περίπτωση µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, καθώς κατά την περίοδο κατάφερε να συνδυάσει την αύξηση των δαπανών ανά φοιτητή µε την αύξηση του αριθµού των φοιτητών. Η ραγδαία αυτή αύξηση των δαπανών ανά µαθητή και φοιτητή στην Ελλάδα δεν µπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου στους µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης της περιόδου Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το σωρευτικό µέρισµα που η Ελλάδα αφιέρωσε στην εκπαίδευση όλων των βαθµίδων υπερκαλύπτει το αναπτυξιακό δυναµικό της περιόδου Με άλλα λόγια, η Ελλάδα κατά την περίοδο συνειδητά επέλεξε να αφιερώσει µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης στην εκπαίδευση (σχ. 5-6). Σχ είκτης σωρευτικής µεταβολής ηµοσίων απανών στην πρωτοβάθµια δευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση για το διάστηµα είκτης Μεταβολής ( , 1995=100) είκτης µεταβολής ΑΕΠ Τσεχία Ιταλία Ιαπωνία Αυστρία Γερµανία Ισπανία Ελβετία Γαλλία Σλοβακία Ουγγαρία Νορβηγία ανία Φινλανδία Η.Π.Α Μέξικο Ην. Βασίλειο Ολλανδία Πορτογαλία Ιρλανδία Αυστραλία Ελλάδα Πολωνία Νέα Ζηλανδία Τουρκία ηµόσιες απάνες σε Πρωτοβάθµια, ευτεροβάθµια και µετα-δευτεροβάθµια µη υποχρεωτική εκπαίδευση Πηγή: Education at a Glance, OECD Report

8 Σχ είκτης σωρευτικής µεταβολής δηµοσίων δαπανών προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση (1995=100) για την περίοδο Ιαπωνία Γερµανία Τσεχία Ελβετία Ιταλία ανία Αυστρία Γαλλία Τουρκία Ην. Βασίλειο Ολλανδία Νέα Ζηλανδία Πορτογαλία Νορβηγία Ισπανία Ελλάδα Αυστραλία Σλοβακία Φινλανδία Ουγγαρία Μέξικο Πολωνία Ιρλανδία είκτης σωρευτικής µεταβολής ΑΕΠ (1995=100) είκτης σωρευτικής µεταβολής δηµοσίων δαπανών προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση (1995=100) Πηγή: Education at a Glance, OECD Report Β2) Η κατανοµή των δηµοσίων δαπανών Η κατανοµή των δηµόσιων δαπανών ανά Κυβερνητική Λειτουργία COFOG (Classification of the Functions of Government) αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα δαπανά περίπου το 7,5% των δηµόσιων δαπανών για επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Πίν. 2). Αντίστοιχα, η µεγάλη πλειοψηφία (σχ.7) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφιερώνει πάνω από 10% των δηµόσιων δαπανών της σε επενδύσεις ανθρώπινου δυναµικού. Σχ. 7 ηµόσιες δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό των συνολικών δηµοσίων δαπανών (2003) ,78 12,65 13,02 13,26 11,85 12,09 10,67 10,98 11,19 11,37 11,38 8,69 7,38 Ελλάδα Γερµανία(1) Ιταλία Ολλανδία Γαλλία Ισπανία Αυστρία Λουξεµβούργο Πηγή: Eurostat-Metadata SDDS/(1)=Ενιαία Γερµανία Βέλγιο Σουηδία Φινλανδία Ην. Βασίλειο Νορβηγία 15,74 15,01 ανία Πορτογαλία 8

9 Συγκρίνοντας την Ελληνική οικονοµία µε όµοιες οικονοµίες (σε όρους δηµόσιων δαπανών ως ποσοστού του ΑΕΠ) εντός της Ε.Ε., προκύπτει ότι η Ελλάδα αφιερώνει στην εκπαίδευση ένα σηµαντικά µικρότερο ποσοστό από χώρες όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αυστρία, και η Ολλανδία. Το χαµηλό επίπεδο δηµόσιων δαπανών για εκπαίδευση στην Ελλάδα οφείλεται εν µέρει στην ανελαστικότητα συγκεκριµένων κατηγοριών δηµόσιων δαπανών, όπως είναι οι δαπάνες για άµυνα και δηµόσια ασφάλεια, οι δαπάνες για µισθοδοσία δηµόσιων υπαλλήλων και τέλος οι δαπάνες για επιχορήγηση ασφαλιστικών ταµείων. Αυτή ακριβώς η άνιση προς την παιδεία διάρθρωση των δηµόσιων δαπανών εκφράζει σε µεγάλο βαθµό και το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας. Η αύξηση των δηµόσιων επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό ουσιαστικά σηµαίνει την αναδιάρθρωση όλης της πολιτικής φιλοσοφίας των δηµόσιων επενδύσεων. Η δηµιουργία ενός νέου Ελληνικού αναπτυξιακού µοντέλου, που θα στηρίζεται στις υψηλές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού απαιτεί αυτού του είδους την αναδιάρθρωση. Γ) Προϋπολογισµός 2006 και Εκπαίδευση. Μέσα από τον Προϋπολογισµό του 2006 προκύπτει ότι το κύριο µέρος των δαπανών για πρωτοβάθµια εκπαίδευση (πίν. 3α) αποδίδεται σε αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων 4 (91,2% του συνόλου των δαπανών για πρωτοβάθµια εκπαίδευση αφιερώνονται στις αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων). Παράλληλα, οι αµοιβές για µετεκπαίδευση-επιµόρφωση, οι προµήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και οι επιχορηγήσεις προς ΝΠ διατηρούνται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα. Επίσης, κατά το 2006 παρατηρείται µείωση των αµοιβών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και αύξηση των αµοιβών για ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς. Πίνακας 3α Ποσά σε / /2004 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ,86 5,89 Πληρωµές για υπηρεσίες ,04 5,63 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι ΑΧ) ,03 3,30 Αµοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών ,02 28,31 Αµοιβές ωροµίσθιων εκπαιδευτικών Αµοιβές για µετεκπαίδευση, επιµόρφωση Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων= δαπάνες εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 9

10 Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Προµήθεια εξοπλισµού υπηρεσιών και εργαστηρίων Επιχορηγήσεις σε ΝΠ (ΟΤΑ, γεωργικοί, βιοτεχνικοί, βιοµηχανικοί και τουριστικοί οργανισµοί) Πηγή: Προϋπολογισµός Η κατάσταση δε φαίνεται να αλλάζει και για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (πιν. 3β), όπου το κύριο µέρος των δαπανών αποδίδεται σε αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (91,21% του συνόλου των δαπανών για δευτεροβάθµια εκπαίδευση αφιερώνονται στις αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων). Οι προµήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισµού σηµειώνουν αύξηση, αν και παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα. Παράλληλα, κατά το 2006 παρατηρείται αύξηση των αµοιβών για ωροµίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Πίνακας 3β Ποσά σε / /2004 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ,47 4,74 Πληρωµές υπηρεσιών Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι ΑΧ) ,45 4, ,58 1,58 Αµοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών Αµοιβές ωροµισθίων εκπαιδευτικών Αµοιβές για εκπαίδευση, µετεκπαίδευση, επιµόρφωση Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Προµήθεια εξοπλισµού υπηρεσιών και εργαστηρίων Πηγή: Προϋπολογισµός Αντίθετα, στην τεχνολογική εκπαίδευση η αναλογία αµοιβών πολιτικών υπαλλήλων προς τις συνολικές δαπάνες τεχνολογικής εκπαίδευσης φθάνει το 43% (Πίν. 3γ). Οι προµήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισµού σηµειώνουν αύξηση, αν και παραµένουν πολύ χαµηλές για τον εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το ειδικό ερευνητικό επίδοµα σηµειώνει αύξηση µεταξύ από την άλλη πλευρά όµως, είναι απογοητευτικά τα ποσά που προβλέπονται για δάνεια προς σπουδαστές (συνολικά ). 10

11 Πίνακας 3γ Ποσά σε / /2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) ,52 16,33 Πληρωµές υπηρεσιών Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι ΑΧ) Ειδικό ερευνητικό επίδοµα Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ,13 13, ,14 13, Προµήθεια εξοπλισµού υπηρεσιών και εργαστηρίων Επιχορηγήσεις σε ΝΠ (ΟΤΑ, γεωργικοί, βιοτεχνικοί, βιοµηχανικοί και τουριστικοί οργανισµοί) Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστηµονικά ιδρύµατα Χορηγούµενα δάνεια προς σπουδαστές Πηγή: Προϋπολογισµός 2006 Στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση η αναλογία αµοιβών πολιτικών υπαλλήλων προς τις συνολικές δαπάνες τεχνολογικής εκπαίδευσης φθάνει το 66% (Πίν. 3δ). Οι προµήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, καθώς και η επιχορήγηση ερευνητικών και επιστηµονικών ιδρυµάτων, αντί να αυξάνονται σηµειώνουν µείωση µεταξύ των οικονοµικών ετών 2004 και του 2006, ενώ αύξηση σηµειώνει το ειδικό ερευνητικό επίδοµα µεταξύ Από την άλλη πλευρά, ουσιαστικά αµετάβλητες παραµένουν οι δαπάνες επιδότησης επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για µεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και η επιχορήγηση του ΙΚΥ (Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών). Πίνακας 3δ Ποσά σε / /2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ) , , ,00 5,64 8,31 Πληρωµές υπηρεσιών Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι ΑΧ) Ειδικό ερευνητικό επίδοµα Προµήθεια εξοπλισµού υπηρεσιών και εργαστηρίων , , ,00 6,58 9, , , ,00 6,58 9, , , , , , ,00 Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για µεταπτυχιακές σπουδές , , ,00 Επιχορήγηση ΙΚΥ Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστηµονικά ιδρύµατα Πηγή: Προϋπολογισµός , , , , , ,00 11

12 Εκτός, όµως, από τον τακτικό προϋπολογισµό του 2006, για την ανά εκπαιδευτική βαθµίδα χρηµατοδότηση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες για εκπαίδευση µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) και των ΟΤΑ α και β βαθµού. Πιο συγκεκριµένα (Πίν. 3ε), η επιχορήγηση προς τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση για δαπάνες εκπαίδευσης, καθώς και η επιχορήγηση (στο σύνολο όλων των νοµών) για πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µεταξύ , σηµειώνουν κάθετη πτώση. Ενδεικτικά, σε επίπεδο νοµών έχουµε περικοπή κονδυλίων (από 17,7 εκ. το 2004 σε 3,5 εκ. το 2006 για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και από 90 εκ. το 2004 σε 13,8 εκ. για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση). Η περικοπή δαπανών του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων είχε, φυσικά, την επίπτωση της στα αντίστοιχα προγράµµατα για την εκπαίδευση. Έτσι, ενώ το σύνολο των δαπανών Π Ε για εκπαίδευση το 2004 ήταν 818 εκ., το 2006 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν 600 εκ.. Πίνακας 3ε Ποσά σε / /2004 Επιχορήγηση νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης για δαπάνες εκπαίδευσης ,87-27,00 Ποσά σε / /2004 Επιχορήγηση στο σύνολο όλων των νοµών για πρωτοβάθµια εκπαίδευση ,25 5,58 Επιχορήγηση στο σύνολο όλων των νοµών για δευτεροβάθµια εκπαίδευση ,42-32,05 Περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ,47 53,54 Ποσά σε / /2004 απάνες Π Ε για εκπαίδευση (Συγχρηµατοδοτούµενα έργα και έργα εθνικών πόρων) , , ,00-12,15-16,50 Πηγή: Προϋπολογισµός 2006 Συµπερασµατικά, θα πρέπει να τονισθεί ότι ο Προϋπολογισµός του 2006 δεν αποδίδει σηµασία στην ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης, όπως αυτή πραγµατοποιείται µέσα από τον εκσυγχρονισµό των υλικοτεχνικών υποδοµών, την αύξηση των κονδυλίων για έρευνα, την παροχή φοιτητικών δανείων και υποτροφιών κλπ. Στον προϋπολογισµό τη µερίδα του λέοντος κατέχουν οι µισθολογικές δαπάνες, αφήνοντας µικρό χώρο για τις δαπάνες που κρίνονται ως σηµαντικές για την αναβάθµιση και ανταγωνιστικότητα του εκπαιδευτικού 12

13 συστήµατος. Το κυριότερο όµως είναι ότι η στάσιµη πορεία των εκπαιδευτικών δαπανών (µέσω του ΥΠ.Ε.Π.Θ), όπως αποτυπώνεται στον Προϋπολογισµό του 2006, συνδυάζεται µε σηµαντική περικοπή κονδυλίων του Π Ε και των ΟΤΑ α και β βαθµού, περικοπές οι οποίες κυρίως αφορούν λειτουργικές δαπάνες του εκπαιδευτικού συστήµατος και αναµφίβολα συνιστούν υποβάθµιση του. ) Εκπαίδευση και Ιδιωτική Χρηµατοδότηση. Σηµαντικό παράγοντα χρηµατοδότησης της Παιδείας στην Ε.Ε. αποτελεί η ιδιωτική χρηµατοδότηση. Εντός της Ε.Ε. χώρες µέλη, στις οποίες ο ιδιωτικός τοµέας και ειδικότερα οι επιχειρήσεις συµµετέχουν ενεργά στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Συνοπτικά, η ιδιωτική χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης περιλαµβάνει τις ακόλουθες κύριες οµάδες δαπανών 5 : απάνες νοικοκυριών π.χ. φροντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα, φοίτηση στην επαρχία, στο εξωτερικό κλπ. απάνες επιχειρήσεων 6 και λοιπών µη κερδοσκοπικών οργανώσεων π.χ. θρησκευτικοί και λοιποί σύλλογοι. Σύµφωνα µε την Eurostat, στην Ελλάδα κατά την τετραετία έχουµε µείωση της συνεισφοράς του ιδιωτικού τοµέα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, ενώ το 1999 ο ιδιωτικός τοµέας δαπανούσε το 0,26% του ΑΕΠ για τη βελτίωση του ανθρωπίνου δυναµικού, το 2002, σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό αυτό έπεσε στο 0,19% του ΑΕΠ. Παράλληλα, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2004/2005) για το καταναλωτικό πρότυπο των Ελλήνων, προκύπτει ότι κατά µέσο όρο σε µηνιαία βάση κάθε ελληνικό νοικοκυριό κατά το 2004 δαπάνησε 51,34 έναντι 38,68 που δαπάνησε το Τα προαναφερθέντα ποσοστά και ποσά φαίνεται να υποεκτιµούν σηµαντικά τις δαπάνες των νοικοκυρών για εκπαίδευση, καθώς δεν περιλαµβάνουν τις δαπάνες για ιδιαίτερα µαθήµατα, οι οποίες δεν καταγράφονται. Πάντως, η τάση για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι να διαθέτουν ένα ολοένα µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατος τους για εκπαίδευση. Κατά την τελευταία εικοσαετία τα Ελληνικά 5 A short guide to educational expenditure statistics, European Commission περιλαµβάνονται οι δαπάνες για επιµόρφωση εργαζόµενων. 13

14 νοικοκυριά έχουν διπλασιάσει κατά µέσο όρο το ποσοστό του εισοδήµατος που κατευθύνουν σε εκπαίδευση (σχ.8). Σχ. 8 3,5 3 2,5 2 1,5 Εξέλιξη ιδιωτικών δαπανών εκπαίδευσης ως ποσοστό του συνόλου των δαπανών των νοικοκυριών της χώρας 1,26 1,39 1,82 2,44 2,8 2,86 1 0, / / / / /05 Πηγή: ΕΣΥΕ (ΕΟΠ 2004/2005) Πρόσφατη έρευνα 7 για την εκπαίδευση τονίζει τις ιδιαίτερα αυξηµένες δαπάνες των νοικοκυριών, οι οποίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οφείλονται στις δαπάνες ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στις δαπάνες για πανεπιστηµιακές σπουδές εντός (ΑΕΙ και παραρτήµατα ξένων πανεπιστηµίων στην Ελλάδα) και εκτός Ελλάδας. Βάσει αυτής της έκθεσης και σύµφωνα µε συντηρητικούς υπολογισµούς µια οικογένεια µε ετήσιο εισόδηµα και µε δύο παιδιά στη δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαίδευση ξοδεύει τουλάχιστον το 20% του εισοδήµατος της για εκπαίδευση, δηλαδή δαπανά σε µηνιαία βάση 1000 για εκπαίδευση, εκτός της καθολικής συνεισφοράς της (µέσω φορολογίας) στη δηµόσια εκπαίδευση. Όλα τα παραπάνω υποδεικνύουν κατά βάση δύο συµπεράσµατα: Πρώτον, το καταναλωτικό πρότυπο του Έλληνα έχει µεταβληθεί και πλέον αποδίδει ακόµα µεγαλύτερη σηµασία στο αγαθό της εκπαίδευσης, και δεύτερον οι Έλληνες δε θεωρούν επαρκές και ποιοτικό το Ελληνικό δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα και για αυτό το λόγο στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην ιδιωτική εκπαίδευση. 7 Η έλλειψη ανταγωνισµού στην εκπαίδευση : Προς τι η προστασία;, Οικονοµικό δελτίο Alpha Bank, εκέµβριος 2005, Τεύχος

15 Ε) Κατάταξη του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος µεταξύ των λοιπών χωρών του ΟΟΣΑ 8. H συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking) των εκπαιδευτικών συστηµάτων υποδεικνύει στις χώρες τις µεταρρυθµίσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε το ανθρώπινο δυναµικό να αποτελέσει έναν επιπλέον αναπτυξιακό πόρο. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η ανά µαθητή-φοιτητή δαπάνη κατά το 2002 στην Ελλάδα έφθασε τα 4.136$, αισθητά χαµηλότερα από τον µέσο όρο των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ (7.343$) (σχ. 9). Παράλληλα, χώρες όπως η Σουηδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η ανία, η Νορβηγία, οι ΗΠΑ και η Ελβετία κατά το 2002 δαπάνησαν περισσότερα ανά µαθητή-φοιτητή από το µέσο όρο του ΟΟΣΑ, υποδεικνύοντας κατ αυτό τον τρόπο τη σηµασία που αποδίδουν στην εκπαίδευση ως αναπτυξιακό πόρο. Σχ Μέση ετήσια δαπάνη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανά µαθητή-φοιτητή κατά το 2002 (πρωτοβάθµια έως και τριτοβάθµια εκπαίδευση) (Ετήσια δαπ άνη ανά µαθητή-φοιτητή σε $ µε χρήση ΜΑ και ισοδύναµων πλήρους απ ασχόλησης) Μέσος όρος χωρών ($) Μέξικο Σλοβακία Πολωνία Τσεχία Ουγγαρία Ελλάδα Κορέα Ιρλανδία Ισπανία Πορτογαλία Ην. Βασίλειο Γερµανία Αυστραλία Ολλανδία Φινλανδία Ιαπωνία Γαλλία Ισλανδία Ιταλία Βέλγιο Σουηδία Αυστρία ανία Νορβηγία Η.Π.Α Ελβετία Πηγή: Education at a Glance, OECD Report Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ, τα δεδοµένα ανά εκπαιδευτική βαθµίδα είναι τα εξής: Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Η Ελλάδα δαπάνησε κατά το 2002 για κάθε µαθητή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 3.803$, τη στιγµή που ο µέσος όρος των υπόλοιπων χωρών της µελέτης είναι 5.313$ (σχ. 10). 8 Education at a Glance, OECD Report

16 Σχ Μέση ετήσια δαπάνη για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (2002) (Ετήσια δαπ άνη ανά φοιτητή σε $ µε χρήση ΜΑ και ισοδύναµων π λήρους απ ασχόλησης) ($) 6000 Μέσος όρος χωρών Μέξικο Σλοβακία Τσεχία Πολωνία Ουγγαρία Κορέα Ελλάδα Ιρλανδία Νέα Ζηλανδία Γερµανία Ισπανία Πορτογαλία Γαλλία Φινλανδία Ην. Βασίλειο Αυστραλία Ολλανδία Βέλγιο Ιαπωνία Αυστρία Σουηδία Ισλανδία Ιταλία Νορβηγία ανία Ελβετία Η.Π.Α Λουξεµβούργο Πηγή: Education at a Glance, OECD Report ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Η Ελλάδα δαπάνησε κατά το 2002 για κάθε µαθητή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης $, τη στιγµή που ο µέσος όρος των υπόλοιπων χωρών είναι $ (σχ. 11). Σχ. 11 Μέση δαπάνη ανά µαθητή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (2002) (Ετήσια δαπ άνη ανά φοιτητή σε $ µε χρήση ΜΑ και ισοδύναµων πλήρους απ ασχόλησης) Μέσος όρος χωρών ($) Μέξικο Σλοβακία Ουγγαρία Τσεχία 4058 Ελλάδα Νέα Ζηλανδία Ιρλανδία Κορέα Ισπανία Ην. Βασίλειο Ολλανδία Πορτογαλία Πηγή: Education at a Glance, OECD Report Ιαπωνία Γερµανία Φινλανδία Ισλανδία Αυστραλία Σουηδία Ιταλία ανία Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Η.Π.Α Νορβηγία Ελβετία Λουξεµβούργο 16

17 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Η Ελλάδα δαπάνησε κατά το 2002 για κάθε φοιτητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (εκτός δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη) 4.372$, τη στιγµή που ο µέσος όρος των υπόλοιπων χωρών είναι $ (σχ. 12). Σχ. 12 Μέση ετήσια δαπάνη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανά φοιτητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (2002) εκτός δαπανών για Ε&Α (Ετήσια δαπ άνη ανά φοιτητή σε $ µε χρήση ΜΑ και ισοδύναµων π λήρους απ ασχόλησης) Μέσος όρος ($) Πολωνία Τουρκία Ελλάδα Σλοβακία Πορτογαλία Τσεχία Μέξικο Ισπανία Ουγγαρία Γερµανία Γαλλία Φινλανδία Ιρλανδία Αυστρία Σουηδία Ολλανδία Βέλγιο Αυστραλία Ην. Βασίλειο ανία Η.Π.Α Πηγή: Education at a Glance, OECD Report Συµπεριλαµβάνοντας τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη η Ελλάδα δαπάνησε κατά το 2002 τα λιγότερα για κάθε φοιτητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα, η ανά φοιτητή δαπάνη φθάνει τα $, αισθητά χαµηλότερα από τον µέσο όρο των υπόλοιπων χωρών της µελέτης, που ανέρχεται σε $ (σχ. 13). Οι χώρες του Ευρωπαϊκού βορά µαζί µε τις ΗΠΑ και την Ελβετία αποδίδουν πολύ περισσότερα για κάθε φοιτητή από ό,τι οι λοιπές χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτή ακριβώς η αλλαγή της κατάταξης της Ελλάδας στις δαπάνες ανά φοιτητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (µε δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη) απεικονίζει τη µικρή προτεραιότητα που η κεντρική διοίκηση αποδίδει στην έρευνα και ανάπτυξη. Σχ Μέση ετήσια δαπάνη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανά φοιτητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (2002) συµπεριλαµβανοµένου δαπανών για Ε&Α ($) Μέσος όρος χωρών Πηγή: Education at a Glance, OECD Report

18 Ένα άµεσο συµπέρασµα της παραπάνω ανάλυσης είναι η χαµηλή κατάταξη του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος σε σύγκριση µε τις λοιπές χώρες του ΟΟΣΑ. ΙΙ. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν είναι εύκολα και σε απόλυτα µεγέθη µετρήσιµη. Υπάρχουν, όµως κάποιοι δείκτες ή στοιχεία που αποτελούν αντικείµενο συγκριτικής θεώρησης των µελετητών σε διεθνές επίπεδο. Στην πλειονότητά τους τα στοιχεία αυτά έχουν ποσοτικό χαρακτήρα και απεικονίζουν δοµικές παραµέτρους των εκπαιδευτικών συστηµάτων των διαφόρων χωρών. Α) Σχολική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια, ευτεροβάθµια και Τεχνική- Επαγγελµατική) Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα το 1998 αντιστοιχούσαν 13 µαθητές ανά εκπαιδευτικό. Έως το 2003 η αναλογία αυτή βελτιώνεται αισθητά και σε κάθε εκπαιδευτικό αντιστοιχούν 10 µαθητές (πίν. 4). Αντίστοιχα, η σύγκριση µε τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. δείχνει ότι για το 2003 η Ελλάδα βρίσκεται µεταξύ των κρατών µελών µε την καλύτερη αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό (σχ. 14). Πίνακας 4 Αναλογία Μαθητών ανά Εκπαιδευτικό ( ηµοτικό Γυµνάσιο-Λύκειο) Πορτογαλία : : 10,4 10,1 9,5 9,5 Λουξεµβούργο : 11,1 : 10 10,2 9,8 Ελλάδα 12,3 11,8 11,8 11,4 10,6 10 Ιταλία 10,5 10,7 10,6 10,4 10,3 10,7 Νορβηγία : : 10,9 10,3 10,4 10,7 Βέλγιο : : : 11,2 10,7 11 Αυστρία 10,5 11,2 : 11,1 11,3 11,3 ανία 10, ,9 11,7 11,4 Ισπανία 14,3 13,9 13,1 12,4 12,6 12,2 Σουηδία 14,3 13,9 13,4 13,5 12,8 12,7 Γαλλία : 14,9 14,6 14,5 14,3 14,3 Φινλανδία 9, ,8 14,4 14,3 Τσεχία 16,8 17,4 16,6 15,6 15,1 14,8 Ιρλανδία 19,7 17,9 17,7 16,8 16,2 15,4 Η.Π.Α : : : : 15,5 15,5 Ολλανδία : 17, ,2 16,5 15,9 Γερµανία 17,2 17,2 16,4 16,3 16,1 16 Ιαπωνία : : : 17, ,6 Ην. Βασίλειο 18,8 19,8 19,6 19,3 20,1 19,5 Πηγή: Eurostat 18

19 Σχ Αναλογία Μαθητών ανά εκπαιδευτικό κατά το 2003 ( ηµοτικό-γυµνάσιο- Λύκειο) 20 19, ,5 9, ,7 10, ,3 11,4 12,2 12,7 14,3 14,3 14,8 15,4 15,5 15, ,6 5 0 Πορτογαλία Λουξεµβούργο Ελλάδα Ιταλία Νορβηγία Βέλγιο Αυστρία ανία Ισπανία Σουηδία Γαλλία Φινλανδία Τσεχία Ιρλανδία Η.Π.Α Ολλανδία Γερµανία Ιαπωνία Ην. Βασίλειο Πηγή: Eurostat Ο συνολικός αριθµός των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σηµείωσε µείωση κατά το διάστηµα Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα της συρρίκνωσης του µαθητικού πληθυσµού. Η προοδευτική µείωση των µαθητών διαφαίνεται άλλωστε και από τον αριθµό των µαθητών ανά τµήµα: στο νηπιαγωγείο το 78,5% των τµηµάτων λειτουργεί µε 20 µαθητές, στο δηµοτικό αυτό ισχύει για το 72,2% των τµηµάτων, ενώ στο γυµνάσιο το 43,33% των τµηµάτων λειτουργεί µε 21 ως 25 µαθητές, γεγονός που ισχύει για το 43,9% των τµηµάτων του λυκείου. Να σηµειωθεί εδώ, ότι η µείωση αυτή δεν οφείλεται σε µείωση της συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά στο δηµογραφικό πρόβληµα της Ελλάδας. Εκείνο, όµως, που αναδεικνύει την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι το γεγονός ότι, ενώ παρατηρείται αυτή η µείωση του αριθµού των σχολικών µονάδων και του µαθητικού πληθυσµού, στη δευτεροβάθµια και την τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση σηµειώνεται αύξηση. Ειδικότερα, ο αριθµός των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας από το 1990/1991 αυξήθηκε σε µονάδες το 2002/2003. Η αντίστοιχη αύξηση στα ΤΕΕ είναι από 547 µονάδες το 1990/91 σε 660 το 2002/03 (πίν. 5α). 19

20 Πίνακας 5α ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1990/ / /2003 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση Πηγή: OECD, Background report for Greece, ΕΣΥΕ. Πίνακας 5β ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1990/ / /2003 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση Πηγή: OECD, Background report for Greece, ΕΣΥΕ Επισηµαίνεται, όµως, ότι παρά τη βελτίωση της εικόνας σε ό,τι αφορά την αναλογία µαθητών/σχολείων και µαθητών/εκπαιδευτικών, ένα ποσοστό της τάξης του 6,5% του συνόλου των σχολικών µονάδων εξακολουθεί να λειτουργεί σε διπλοβάρδια 9 (εναλλασσόµενα πρωί-απόγευµα ή µόνο απόγευµα ή µόνο βράδυ). Σχ Συνολικός Αριθµός Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια, ευτεροβάθµια και Τεχνική Εκπαίδευση / /2003 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση Πηγή: OECD, Background report for Greece, ΕΣΥΕ. 9 Στοιχεία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ),

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

απάνες για την παιδεία

απάνες για την παιδεία Εκπαίδευση απάνες για την παιδεία Χώρα απάνη ανά µαθητή πρωτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) απάνη ανά σπουδαστή δευτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) Ελλάδα $4.595 $5.593 Η.Π.Α. $8.805 $22.476 Ην. Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 11.07.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 Α. ια Βίου Εκπαίδευση: Μια Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η πολιτική των μνημονίων διαλύει την εκπαίδευση!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η πολιτική των μνημονίων διαλύει την εκπαίδευση! ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932619808 e-mail : oltee.oltee@gmail.com facebook:

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003 Επισκόπηση Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators - 2003 Edition Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα αποσπάσµατα δηµοσιευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 20.03.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

της πλατφόρμα και έχουν αναπτυχθεί σε πλήρεις χρονοσειρές ανά μεταβλητή.

της πλατφόρμα και έχουν αναπτυχθεί σε πλήρεις χρονοσειρές ανά μεταβλητή. Η Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση των ετών 2015 και 2016 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, υιοθετώντας το πρότυπο των Ετήσιων Εκθέσεων 2012-2014 για την Τριτοβάθμιας εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ερευνητικών δεδομένων :

Πηγές ερευνητικών δεδομένων : Έργο : Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στοιχεία : βάση δεδομένων 2004 και 2008 Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα 109 3.1 Εισαγωγικά... 111 3.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ/ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΟΥ/ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διοικητική Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ομός - ομαρχία ΗΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΥ/ΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΟΥ % επί του συνόλου της χώρας Κατάταξη σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 1 / 2012 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2010 Οικονοµική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΕ) Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση Δείκτες και κριτήρια αναφοράς 2010/2011 Αποδελτίωση-Ανάλυση:

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ Ιούνιος 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εξέταση της οικονοµικής διάστασης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Αθήνα, 13 και 14 Μαρτίου 2010 ευτεροβάθµια Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Ανάγκη για ριζικές αλλαγές, χωρίς τα σφάλµατα του παρελθόντος Σταύρος Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Οι Δήμοι σε αριθμούς Σύνταξη Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Επιμέλεια Ράλλης Γκέκας Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Γιάννης Γούπιος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα