ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (Έγγραφο CAT/C/GRC/Q/5, ) Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρα Άρθρο 14 Άρθρο 16 Λοιπά ΖΗΤΗΜΑ Παράγραφος 1 3 Παράγραφος 2 7 Παράγραφος 3 14 Παράγραφος 4 16 Παράγραφος 5 19 Παράγραφος 6 19 Παράγραφος 7 19 Παράγραφος 8 20 Παράγραφος 9 25 Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφοι Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος ΣΕΛΙΔΑ

3 3 Κατάλογος ζητημάτων που αφορούν στη υποβολή της 5 ης και 6 ης περιοδικής έκθεσης Επιπροσθέτως των νομοθετικών μέτρων που περιγράφονται στην τέταρτη περιοδική Έκθεση, έχουν υπάρξει νέες εξελίξεις για την διασφάλιση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και για την βελτίωση της κατάστασης της χώρας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που δίνονται κατωτέρω έχουν υποβληθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ελληνική Αστυνομία). Το σχέδιο της έκθεσης εστάλη σύμφωνα με την διαδικασία του εδαφίου (3) της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.2667/1998 στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προς γνωμοδότησή της και συνεπώς ορισμένες από τις συστάσεις της ανωτέρω επιτροπής ελήφθησαν υπόψη Απαντήσεις στον Κατάλογο Ζητημάτων (έγγραφο CAT/C/GRC/Q/5, ) Άρθρο 2 Παράγραφος 1 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Αναφερόμενοι στα παλαιότερα συμπεράσματα και συστάσεις της Επιτροπής, υποβάλλουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Ελλάδα για την διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Σχετικά με το νόμο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Ν.3064/2002, όπως έχει τροποποιηθεί από τους Ν.3625/2007 και 3727/ ), έχει εκδοθεί παράγωγο δίκαιο, συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 233/2003, με το οποίο προσδιορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, όπως και συγκεκριμένα μέτρα και μέσα προστασίας, συνδρομής, υποστήριξης και φροντίδας για τα θύματα. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει συσταθεί μία ειδική Επιτροπή υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τον συντονισμό των ενεργειών των αρμόδιων Υπουργείων σε 1 Οι νόμοι αυτοί αναφέρονται επίσης στην σελίδα 128 της παρούσας έκθεσης.

4 4 επίπεδο Γενικών Γραμματέων (Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Γενική Γραμματεία Ισότητας) (δείτε περισσότερα στην σελίδα 97 υποπαράγραφο ζ). Στις 13 Νοεμβρίου 2006 η ανωτέρω Επιτροπή παρουσίασε ένα επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα ως ειδικό Εγχειρίδιο και περιείχε μία αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που είχαν ήδη αναληφθεί (δείτε πιο κάτω). Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ενισχύθηκε περαιτέρω με τα άρθρα του Ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212/ ) Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών) όπως και τις διατάξεις του Ν.3536/2007, ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής, επίσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τον οποίο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων δεν απελαύνονται και τυχόν διαδικασία απέλασης σε εξέλιξη ή διαταχθείσα απέλαση αναστέλλεται. Ειδική εκπαίδευση σχετικά με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων έχει εισαχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών υποχρεωτικής διδασκαλίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ενώ σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια δικαστικών λειτουργών οργανώνονται ετησίως στην Κομοτηνή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετείχε στην άσκηση επί Χάρτου στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχειρησιακής Διυπηρεσιακής Δράσης ΙΛΑΕΙΡΑ που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 16-17/4/07 (περισσότερα για το σχέδιο αυτό στην σελίδα 101 υποπαράγραφος στ). Με την πρωτοβουλία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διορίστηκαν δύο Εισαγγελείς στην Αθήνα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Τον Δεκέμβριο του 2005 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και 12 ΜΚΟ, με το οποίο θεσπίστηκε ένα πλαίσιο συντονισμού των ενδιαφερόμενων μερών. Η Ελλάδα συμμετέχει σε όλα τα διεθνή και περιφερειακά φόρα, όπως είναι η Ε.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Πρωτοβουλία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης SECI, η Πρωτοβουλία Νοτιοανατολικής Ευρώπης κλπ, δίνοντας έμφαση στην καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας και στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας. Έτσι, η Ελλάδα έχει

5 5 υπογράψει και κυρώσει πολλές διεθνείς νομικές πράξεις κατά αυτού του εγκλήματος. Στις 27/2/2006 υπεγράφη μία Συμφωνία για την προστασία και υποστήριξη ανήλικων θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, η οποία κυρώθηκε με το Ν.3692/2008. Ολοκληρώνοντας, πολλές άλλες πρωτοβουλίες, όπως σεμινάρια και συνέδρια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, με την συμμετοχή φορέων επιβολής του νόμου και δικαστικών λειτουργών (π.χ. στα Χανιά της Κρήτης στις 23-25/11/07, στην Αλεξανδρούπολη στις 23-24/6/08 και στην Δράμα στις 26-27/6/08 η Ελληνο-Βουλγαρική Συνεργασία κατά της Εμπορίας Παιδιών ). Περαιτέρω, ο Νόμος περί Νομικής Βοήθειας (Ν.3226/2004) τροποποιήθηκε δυνάμει ορισμένων διατάξεων του Ν.3625/2007 Κύρωση και εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία. Με αυτήν την τροποποίηση συμπεριελήφθησαν μεταξύ των ατόμων που δικαιούνται να ζητήσουν νομική βοήθεια τα ανήλικα θύματα εμπορίας κλπ ως προς τις τυχόν ποινικές και αστικές αξιώσεις τους (άρθρο 1 παρ.3 του Ν.3226/2004). Για τον σκοπό της εφαρμογής του, δημοσιεύθηκαν οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις στις οποίες καθορίζεται η αποζημίωση των εμπλεκόμενων νομικών λειτουργών. Αυτές είναι οι εξής: 1. ΥΑ 7790/2007 (με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 67900/2005) για τον καθορισμό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας. 2. ΥΑ 159/2006 για τον καθορισμό των δικαιολογητικών εκκαθάρισης της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε συμβολαιογράφους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας. 3. ΥΑ 679/2005 για τον καθορισμό των δικαιολογητικών εκκαθάρισης της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας. 4. ΥΑ 647/2004 για τον καθορισμό των ποσών αποζημίωσης έναντι του Κράτους, Νομικών, Συμβολαιογράφων κλπ για την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας. Ακόμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εκδώσει τους ακόλουθους νόμους για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σε τομείς της δικαιοδοσίας του. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: - Νόμος 3811/2009 (δείτε κατωτέρω την παράγραφο 13),

6 6 - Νόμος 3772/2009, μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και άλλες διατάξεις (δείτε κατωτέρω την παράγραφο 17, τίτλο IV), - ΠΔ 215/2006, κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ΥΑ 58819/2003, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ /2006), - ΥΑ 47503/05 (όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 41841/2006), εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, - ΚΥΑ /2009 των α) Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, και δ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Περί οργάνωσης και παροχής κοινωφελούς εργασίας. Διαδικασία επιλογής, ανάθεση και επίβλεψη της σχετικής εργασίας. - ΥΑ 8508/2005, Προϋποθέσεις κράτησης στις Αγροτικές Φυλακές και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, - Ν.3090/2002, Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων έχει ήδη συστήσει δύο (2) Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές με στόχο την τροποποίηση και βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το Νόμο περί Ναρκωτικών και τον Σωφρονιστικό Κώδικα (δηλαδή το Ν.2776/99, Σωφρονιστικός Κώδικας). Επιπλέον, αρκετά σεμινάρια και συνέδρια έχουν διοργανωθεί για την διάδοση της νέας νομοθεσίας και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, όπως είναι οι δικηγόροι, οι αστυνομικοί, οι ΜΚΟ κλπ, σχετικά με τις νέες διατάξεις. Οι διατάξεις του Ν.3169/2003 εκσυγχρόνισαν τη νομοθεσία περί οπλοφορίας, χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσής τους σε αυτά και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 189), εναρμονίζοντάς την με τις συνταγματικές απαιτήσεις και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί ανθρώπινων δικαιωμάτων, έτσι που να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στον τομέα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Με το Ν.3169/2003 επιχειρείται αφενός η θέσπιση ενός σύγχρονου, ξεκάθαρου και λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την οπλοφορία και την χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, και αφετέρου η ενίσχυση

7 7 της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και αστυνομικών. Οι διατάξεις αυτού του νόμου διέπονται από τις αρχές ενός Κράτους δικαίου που αποτελούν ένα φιλελεύθερο πρότυπο για την ρύθμιση αυτού του θέματος σε όλον τον κόσμο. Οι διατάξεις που επιβάλλουν περιορισμούς στην οπλοφορία και την χρήση πυροβόλων όπλων από την αστυνομία και θεσπίζουν τον έλεγχο της σωματικής και ψυχολογικής καταλληλότητας των ατόμων που φέρουν πυροβόλα όπλα, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη αυστηρής, βασικής και συντηρητικής εκπαίδευσης στον χειρισμό και την χρήση των πυροβόλων όπλων, είναι πιο προοδευτικές από τις αντίστοιχες νομοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, εκδόθηκε η διαταγή υπ αριθ. 8517/4/12 με ημερομηνία του Διοικητή της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία δίνονται σαφείς οδηγίες στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράγραφος 2 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : α. Οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ο απόλυτος σεβασμός και η εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών καθώς και η καταπολέμηση κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς. Επισημαίνεται ότι στην Ελληνική Αστυνομία έχει ανατεθεί η ευθύνη της διαφύλαξης και προστασίας των πολυτιμότερων έννομων αγαθών και ότι η αρμοδιότητα και η αποστολή της έχουν οριοθετηθεί με σαφήνεια από το Σύνταγμα και τους οργανικούς νόμους που διέπουν την λειτουργία της. Σύμφωνα με το πλέγμα των διατάξεων αυτών, έργο της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων, είναι και η προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων κλπ. β. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2009, η Ελληνική πολιτεία και συγκεκριμένα το νεοσύστατο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταβάλλει μία συστηματική, καθημερινή προσπάθεια για βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στον τομέα του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η προσπάθεια αυτή είναι πολυεπίπεδη και πολυμέτωπη. Δεν αφορά μόνο στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στα αστυνομικά κρατητήρια και την αντιμετώπιση περιστατικών μη σύννομης συμπεριφοράς από πλευράς ένστολου προσωπικού. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της λογοδοσίας των Σωμάτων Ασφαλείας απέναντι στους πολίτες, σε συνδυασμό με τον αυστηρό

8 8 σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών. γ.1. Για τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο πλήρως εναρμονισμένο με την κοινοτική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις απέλασης εκδίδονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 76 του Ν.3386/2005 (διοικητική απέλαση) και στα άρθρα 74 και 99 του Ποινικού Κώδικα (δικαστικές απελάσεις). Στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων καταργήθηκε η κράτηση αλλοδαπών σε αστυνομικά κρατητήρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μακράς παραμονής και καταβάλλουμε προσπάθειες για την φιλοξενία των αλλοδαπών της κατηγορίας αυτής (μη νόμιμων οικονομικών μεταναστών) σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), που προσφέρονται για μακρόχρονη κράτηση. Μεταφέρονται σε ΕΧΠΑ μόνο οι παράνομοι μετανάστες, ο επαναπατρισμός των οποίων είναι εφικτός, ενώ οι ευπαθείς ομάδες και οι ομάδες των παράνομων μεταναστών, η επαναπροώθηση των οποίων δεν είναι δυνατή, απελευθερώνονται 2, αφού πρωτίστως καταγραφούν και οριστεί τακτή ημερομηνία προς αναχώρηση. Σύμφωνα με το Ν.3772/2009, εφόσον εκδοθεί απόφαση απέλασης, η κράτηση συνεχίζεται ως την εκτέλεση της απέλασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που η απέλαση καθυστερεί επειδή ο αλλοδαπός αρνείται να συνεργαστεί ή καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων για την απέλασή του εγγράφων από τη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του, η κράτηση του αλλοδαπού είναι δυνατόν να παραταθεί για περιορισμένο χρόνο, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Στην πράξη, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες απομάκρυνσης, οι παράνομοι αλλοδαποί, των οποίων η απομάκρυνση είναι εφικτή, κρατούνται ημέρες 3. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση ασύλου από αλλοδαπό ο οποίος κρατείται για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα μας, το δικαστήριο μπορεί να άρει την κράτηση, κρίνοντας ότι υπόκειται στη διαδικασία αναγνώρισης ως πολιτικός πρόσφυγας. 2 Κατά την έκδοση απόφασης απέλασης αλλοδαπών χωρίς κράτηση, γίνεται ειδική μνεία ότι ενημερώθηκαν στη γλώσσα τους ή σε γλώσσα που κατανοούν, ότι τους παρέχεται η δυνατότητα, εντός της ταχθείσας προς αναχώρηση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, να επιστρέψουν στην χώρα τους εθελουσίας και από την Ελληνική Πολιτεία θα καλυφθούν τα σχετικά έξοδά τους. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο για όσους κρατούνται ή συλλαμβάνονται ένεκα παράνομης εισόδου ή παραμονής στην χώρα και δεν σχετίζονται και με άλλα αδικήματα και γενικότερα δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 3 Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να επιμηκυνθεί σε περίπτωση που αναμένεται η έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου από τις ενταύθα Προξενικές Αρχές.

9 9 2. Όσον αφορά στα δικαιώματα των κρατουμένων να ενημερώσουν κάποιον κοντινό συγγενή κλπ., δεν υπάρχει παρεμπόδιση επικοινωνίας, αντιθέτως οι Αρχές διευκολύνουν την επικοινωνία, τηρουμένων των διατάξεων του Κ.Π.Δ., του Σωφρονιστικού Κώδικα και του απόρρητου των συνδιαλέξεων. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό των χώρων προσωρινής κράτησης, οι αλλοδαποί δέχονται επισκέψεις σε ειδικό χώρο που είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις ασφάλειας, ενώ παράλληλα επιτρέπεται η άνετη επικοινωνία του κρατουμένου με τον επισκέπτη. Οι αστυνομικές υπηρεσίες πάντα επιδίδουν πληροφοριακά δελτία για τα δικαιώματα των συλλαμβανομένων και των υπό απέλαση κρατουμένων, μεταφρασμένα σε -14- γλώσσες 4. Είναι επίσης θεσμοθετημένη η παρουσία δικηγόρου (άρθρο 96 Κ.Π.Δ.) σε κάθε στάδιο της ποινικής και διοικητικής διαδικασίας. Η επικοινωνία των κρατουμένων με τους συνηγόρους και τους εκπροσώπους των προξενικών Αρχών γίνεται ανελλιπώς, όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Για το ενιαίο της διαδικασίας έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις των κατά τόπους Δ/ντων Αλλοδαπών, με τις οποίες καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. Πιό συγκεκριμένα, αναφορικά με τους αιτούντες άσυλο, κάθε αλλοδαπός μπορεί να παρίσταται με τον συνήγορό του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας περί των αιτούντων άσυλο. Έχει επίσης θεσμοθετηθεί η παρουσία διερμηνέα. το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταβάλει επί του παρόντος προσπάθειες να καλύψει τις ανάγκες διερμηνείας σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, και σε συνεργασία με ΜΚΟ [βοηθούν τους αιτούντες άσυλο σε εθελοντική βάση (το Υπουργείο Υγείας προσφέρει χρηματοδότηση σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα στον ΜΚΟ Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες κλπ)]. Στους αιτούντες άσυλο προσφέρεται η συνδρομή διερμηνέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 220/2007 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και του Π.Δ/τος 90/2008 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Όταν ένας κρατούμενος (ημεδαπός ή αλλοδαπός) χρήζει ιατρικής περίθαλψης, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προβαίνουν 4 Βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας (τυποποίησης) η έκδοση νέων πληροφοριακών δελτίων για τα δικαιώματα συλλαμβανομένων και των υπό απέλαση κρατουμένων, τα οποία θα διατίθενται σε -16- γλώσσες.

10 10 στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά και εξέταση αυτού στην πλησιέστερη ιατρική μονάδα και υπάρχει άριστη συνεργασία προς τούτο με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αλλοδαποί που συλλαμβάνονται στην επικράτεια της χώρας μας εξετάζονται προληπτικά: - Από γιατρούς στις έδρες των υπηρεσιών σύλληψής τους, σε περιπτώσεις δε που υπάρχουν προβλήματα υγείας, μεταφέρονται άμεσα για παροχή πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο και στη συνέχεια, εφόσον παραστεί ανάγκη για περαιτέρω νοσηλεία, σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. - Από γιατρούς των πλησιέστερων Κέντρων Υγείας ή Νοσοκομείων, όπου μεταφέρονται με μέριμνα των υπηρεσιών σύλληψής τους. Επίσης, με πρωτοβουλία των Αστυνομικών Διευθύνσεων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πραγματοποιούνται εξετάσεις θώρακος από κινητές ιατρικές μονάδες που μεταβαίνουν για τον σκοπό αυτό στους χώρους προσωρινής κράτησης. Περαιτέρω, στους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) υπηρετεί μόνιμο ιατρικό προσωπικό [Ιατροί, Νοσηλεύτριες (αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης)], καθώς και Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης προγραμμάτων ψυχικής υγείας, αλλά και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με μία ΚΥΑ των α) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, έχουν δημιουργηθεί Ειδικά Περιφερειακά Ιατρικά Κέντρα σε αρκετούς χώρους κράτησης, επανδρωμένα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία αποσκοπούν στην παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας στους κρατούμενους. 3.- Ειδικά όσον αφορά τους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), αναφέρονται επιγραμματικά τα ακόλουθα: Οι Ειδικοί Χώροι Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) λειτουργούν υπό την ευθύνη και την επιμέλεια των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τα σχέδια ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ και ΒΑΛΚΑΝΙΟ. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.2 του Ν.3386/2005, έχουν την ευθύνη της φύλαξης των Ειδικών Χώρων Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) προς αποτροπή της απόδρασης των αλλοδαπών και γενικά την τήρηση της τάξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 141/1991 και τους λοιπούς κανονισμούς του

11 11 Σώματος. Από τις οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις, στην περιφέρεια αρμοδιότητας των οποίων λειτουργούν ΕΧΠΑ, έχουν καθοριστεί ώρες επισκεπτηρίου, κατά την διάρκεια του οποίου οι κρατούμενοι έχουν τη δυνατότητα να τους επισκεφθούν συγγενικά τους πρόσωπα, οι δε Συνήγοροί τους έχουν την δυνατότητα να τους επισκεφθούν και να συνομιλήσουν μαζί τους οποιαδήποτε ώρα, χωρίς την παρουσία Αστυνομικού. Επιπροσθέτως, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στους ΕΧΠΑ, από τις οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις πραγματοποιούνται σχετικές συναντήσεις-συσκέψεις, αλλά και συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς (οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α.), κυρίως για θέματα που αφορούν την παροχή Ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης προγραμμάτων ψυχικής υγείας, αλλά και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, στα οποία προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα το Αρχηγείο μας. Οι Ειδικοί Χώροι Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.3386/05. Οι χώροι όπου κρατούνται αλλοδαποί κρατούμενοι παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

12 12 (ΕΧΠΑ που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΧΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Άρθρο 81, Ν.3386/2005) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ορεστιάδας Φυλάκιο 379 Απρίλιο 2007 Ροδόπης Βέννα 220 Ιούνιο 2001 ΣΥΝΟΛΟ 599 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΧΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Άρθρο 81, Ν.3386/2005) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Λέσβου Παγανή * Σεπτέμβριο 2003 Χίου Μερσινίδι 120 Σεπτέμβριο 2003 Σάμου Βαθύ Δεκεμβρίου 2007 ΣΥΝΟΛΟ 405 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΧΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Άρθρο 81, Ν.3386/2005) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Λακωνίας 42** 08 Αυγούστου 2008 ΣΥΝΟΛΟ 42 * Η λειτουργία του κέντρου έχει διακοπεί από τις ** Ανενεργό.

13 13 4. Η παρούσα κατάσταση καθιστά απολύτως αναγκαία τη δημιουργία και άλλων κέντρων παραμονής αλλοδαπών ανά την επικράτεια της χώρας, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες διαβίωσης όπως απαιτούν ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας. Συνεπώς, απαιτείται η δημιουργία μίας συγκροτημένης διαδικασίας πρώτης υποδοχής στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, ώστε να επιλυθεί πληθώρα προβλημάτων που παρατηρούνται στον προβληματικό τρόπο λειτουργίας των ΕΧΠΑ. Προς τον σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία και οργάνωση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) για τους εισερχόμενους χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα αλλοδαπούς. Προς αυτήν την κατεύθυνση, διατάχθηκε το κλείσιμο του ΕΧΠΑ Λέσβου, η απελευθέρωση σημαντικού αριθμού μεταναστών από τα αστυνομικά κρατητήρια και προωθείται εντός του έτους 2010 η δημιουργία πρότυπου κέντρου υποδοχής αλλοδαπών. Βούληση είναι σταδιακά να δημιουργηθούν τέτοια κέντρα στις περιοχές της επικράτειας που εντοπίζεται πρόβλημα αυξημένων μεταναστευτικών ροών, δηλαδή κυρίως στα νησιά και στον Έβρο. Στα Κέντρα αυτά οι μετανάστες θα καταγράφονται, θα ταυτοποιούνται, θα εξετάζονται ιατρικά και στη συνέχεια θα διακρίνονται σε κατηγορίες και θα προωθούνται αναλόγως στην ενδοχώρα. Οι αιτούντες άσυλο σε δομές που θα μας υποδειχθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το Άσυλο, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι σε Ανοιχτά Κέντρα Φιλοξενίας κ.ο.κ. Η κατασκευή, ανακατασκευή και μίσθωση των εγκαταστάσεων καταγραφής και διαχείρισης θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. Για τις λειτουργικές δαπάνες αναζητούνται πόροι από Ευρωπαϊκά Ταμεία, όπως το Ταμείο Προσφύγων και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αντίστοιχα του Αιγέας. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις μας έναντι των μεταναστών, με βάση τα δεδομένα των απαιτήσεων της Δημοκρατίας μας και του διαχρονικού πολιτισμού μας. Ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες οι οποίοι ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει μία μεγάλη προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία με όλα εκείνα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχει το Σύνταγμά μας και η Σύμβαση Ανθρωπίνων

14 14 Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε πολίτης σε αυτή την χώρα. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πέραν των προαναφερόμενων δράσεων, εφαρμόζει νέα πολιτική αναφορικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης (νόμιμης και παράνομης 5 ), που έχει ως στόχο, μαζί με την υιοθέτηση και άλλων δράσεων που βρίσκονται σε διαβούλευση και συζήτηση με συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς (π.χ. ένταξη μεταναστών στο ασφαλιστικό σύστημα κ.α.), να καταβάλλονται και να βελτιώνονται συνεχώς οι προσπάθειές μας στην διαχείριση-επίλυση των γενεσιουργών αιτίων των προβλημάτων που ανακύπτουν, έχοντας ένα σαφώς ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα για τους μετανάστες. Η νέα μεταναστευτική πολιτική εντάσσεται στην ευρύτερη εθνική στρατηγική μας για την εμπέδωση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής στο πνεύμα και της στρατηγικής της Στοκχόλμης και των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν από την Βελγική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει και εντείνει τις προσπάθειές του για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, ιδίως μέσα από τη διαβούλευση και το διάλογο με τους εκπροσώπους των μεταναστών αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράγραφος 3 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Ο κολπικός έλεγχος στις γυναικείες φυλακές καταργήθηκε με την ΥΑ 89126/ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Η απόφαση υπογραμμίζει ότι ενδοσωματικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του Ν.2776/99 (Σωφρονιστικός Κώδικας). Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, οι κρατούμενοι υποβάλλονται σε σωματική έρευνα σε ιδιαίτερο χώρο από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του ίδιου φύλου με τον κρατούμενο, κατά τρόπο που δεν θίγει την αξιοπρέπειά τους. Αν υπάρχει εύλογη αιτία που να δικαιολογεί ενδοσωματική ή ακτινολογική έρευνα, αυτή διενεργείται μόνον από ιατρό, μετά από εντολή του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού. Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ικανοποιεί το πάγιο αίτημα των κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που αναφέρονταν στον 5 Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχεται έντονη μεταναστευτική πίεση.

15 15 ταπεινωτικό τρόπο της εκτέλεσης των ενδοσωματικών ελέγχων. Όπως υπογράμμισε σαφώς ο Υφυπουργός, πρακτικές που ήταν κοινές μέχρι σήμερα και που καταστρατηγούσαν ευθέως το νόμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα απαγορευτούν ρητώς. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εκφράζει την αποφασιστικότητά της να γίνει ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αυτονόητος, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο των φυλακών 6. Τέλος, αναφορικά με την σύστασή σας για την τροποποίηση του άρθρου 137Α του Ποινικού Κώδικα περί βασανιστηρίων έτσι που να περιλαμβάνονται ρητώς ο βιασμός και άλλες μορφές γενετήσιας βίας ως είδος βασανιστηρίου, ήδη προβλέπεται ο κολασμός αυτών των αδικημάτων με βάση τις υπάρχουσες διατάξεις. Το άρθρο 137Α ορίζει: 1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιμέλεια κρατουμένων, τιμωρείται με κάθειρξη, εάν υποβάλλει σε βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του με σκοπό: α) να αποσπάσει από αυτό η από τρίτο πρόσωπο ομολογία κατάθεση, πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής πολιτικής ή άλλης ιδεολογίας. β) να τιμωρήσει. γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός, που με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου. 2. Βασανιστήρια συνιστούν, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. κάθε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος. 3. Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνομης σωματικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που τελείται από τα πρόσωπα, υπό τις περιστάσεις και για τους σκοπούς που προβλέπει η παρ.1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια της παρ.2, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ως προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως: α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας. β) η παρατεταμένη απομόνωση. γ) η 6 Δείτε επίσης την παράγραφο 15.

16 16 σοβαρή προσβολή της γενετησίας αξιοπρέπειας. 4. Δεν υπάγονται στην έννοια του άρθρου αυτού πράξεις ή συνέπειες συμφυείς προς τη νόμιμη εκτέλεση ποινής ή άλλου νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας ή προς άλλο νόμιμο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού. (Δείτε επίσης τις παρατηρήσεις μας σχετικά με το άρθρο 11/παρ.14). Επιπροσθέτως, το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με τον ορισμό του βιασμού, ορίζει τα ακόλουθα: Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία εξώγαμη ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης τιμωρείται με κάθειρξη. Άρθρο 3 Παράγραφος 4 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Πρόθεση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η αντιμετώπιση των μικτών μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου της ελληνικής επικράτειας με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την ανάγκη ελέγχου των συνόρων απέναντι στην παράνομη μετανάστευση όσο και την ανάγκη παροχής προστασίας σε πρόσφυγες και ειδικές ευπαθείς ομάδες, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες διαβίωσης όπως απαιτεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας. Η προσπάθεια αναμόρφωσης του εθνικού συστήματος ασύλου, που έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2009, είναι αναπόσπαστο τμήμα της ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου και ιδίως της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας υποδοχής τους, συνδέεται άρρηκτα με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονης, συνεκτικής, ολοκληρωμένης και αποκεντρωμένης πολιτικής, η οποία θα σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τόσο η ευρωπαϊκή εμπειρία από χώρες με μεγαλύτερη παράδοση στην υποδοχή μεταναστών, όσο και οι ελλείψεις και τα κενά που καταδείχθηκαν από τις προσπάθειες αντιμετώπισης του φαινομένου κατά την προηγούμενη δεκαετία, αποδεικνύουν ότι οι αποσπασματικές και ασυντόνιστες πολιτικές διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου όχι μόνο δεν διασφαλίζουν τα κάθε είδους δικαιώματα των μεταναστών, αλλά αποδεικνύονται αδιέξοδες. 3. Για τον σκοπό αυτό και έπειτα από εντολή του Υπουργού συστάθηκαν Ομάδες Εργασίας, οι οποίες υπέβαλαν ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με την τροποποίηση της υπάρχουσας εθνικής διαδικασίας ασύλου.

17 17 Αυτή η πρόταση διαβιβάστηκε στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία κατέληξε σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο καταργεί τις διατάξεις των Π.Δ. 61/1999, 90/2008, 81/2009 και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 220/2007, καθώς και οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αντικειμένου αυτού. Στην παρούσα φάση εκκρεμεί η υπογραφή του Σχεδίου από τους συναρμόδιους Υπουργούς, η έγκριση του περιεχομένου του από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η τελική του υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η έναρξη ισχύος του έχει οριστεί από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος: Συντάχθηκε με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των υπαρχουσών εκκρεμοτήτων που συσσωρεύτηκαν κατά τα παρελθόντα έτη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις. Βελτιώνει τις διατάξεις για τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις των αιτούντων. Επαναφέρει την ταχύρυθμη και κανονική διαδικασία, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των καταχρηστικών αιτημάτων ασύλου και τη χορήγηση προστασίας σε αιτούντες που πραγματικά χρήζουν αυτής. Προβλέπει μία νέα διαδικασία λήψης συνέντευξης προ της πρωτοβάθμιας απόφασης, η οποία γίνεται πιό ευέλικτη από την τρέχουσα διαδικασία με τις Επιτροπές Προσφύγων. Επαναπροσδιορίζει τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφύγων σε β βαθμό, δημιουργώντας την πρόσβαση σε δίκαιη και αποτελεσματική προσφυγή, ως ορίζει η Οδηγία (ΕΚ) 85/2005. Συμπληρώνεται με τη χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος για λόγους υγείας (καταργηθέν άρθρο 8 του Π.Δ/τος 61/1999). Επιπρόσθετα, έχει ήδη συνταχθεί ο νόμος που θα διέπει τη σύσταση και λειτουργία της νέας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου. Αναμένεται η συμπλήρωση του φακέλου του νομοσχεδίου, προκειμένου να διαβιβαστεί στη Βουλή. Έτερη νομοπαρασκευαστική επιτροπή εργάζεται για τη σύνταξη Π.Δ. που θα προβλέπει τη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ασύλου. Παράλληλα και προ ενάρξεως ισχύος του νέου νομοθετικού πλαισίου, έχει καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τη διαδικασία ασύλου και αφορούν στην έλλειψη

18 18 του απαιτούμενου αριθμού προσωπικού και διερμηνέων. 4. Επιγραμματικά, αναφέρονται τα ακόλουθα: α. Μεταβατική Διαδικασία Ασύλου/Πρωτοβάθμιες & Δευτεροβάθμιες διαδικασίες: Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αλλάξει την διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα με τελικό στόχο την δημιουργία μίας νέας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου που θα στελεχώνεται από πολιτικό προσωπικό. Η Υπηρεσία Ασύλου θα είναι αρμόδια για όλη την ελληνική επικράτεια και θα αποτελείται από μία Κεντρική Υπηρεσία και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. Στη νέα διαδικασία υπό τη νέα Υπηρεσία Ασύλου, τόσο η πρώτη αξιολόγηση, όσο και η εξέταση μίας αίτησης και φυσικά η λήψη της απόφασης γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό πολιτικό προσωπικό. Στόχος είναι ο νόμος για τη νέα υπηρεσία και τη νέα διαδικασία ασύλου να ισχύσει εντός του β. Η μεταβατική διαδικασία, η οποία θα ορισθεί με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, έχει έναν τριπλό στόχο: Να επαναφέρει τη διαδικασία δευτεροβάθμιας εξέτασης αιτήσεων ασύλου (προσφυγή σε β βαθμό), που καταργήθηκε με το Π.Δ. 81/2009. Να προβεί σε εκκαθάριση των αιτήσεων που είναι σε εκκρεμότητα. Να επαναπροσδιορίσει και βελτιώσει τη διαδικασία σε α βαθμό, κατά το λεγόμενο μεταβατικό στάδιο. Ειδικότερα, το σχέδιο Π.Δ. με τη μεταβατική περίοδο: Διατηρεί την αποκέντρωση των οργάνων εξέτασης των αιτημάτων, όχι σε 51 Αστυνομικές Διευθύνσεις, όπως προέβλεπε το ΠΔ 81/2009, αλλά σε 13, στη λογική περίπου της γεωγραφικής κατανομής των μελλοντικών Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου. Προβλέπει η συνέντευξη να γίνεται από έναν εισηγητή, ο οποίος σε αυτή τη μεταβατική φάση θα είναι αστυνομικός. Προβλέπει μία ταχύρυθμη και μία κανονική διαδικασία (απόφαση τελική στο β βαθμό έως 6 μήνες για την ταχύρυθμη και 12 μήνες για την κανονική ). Ορίζει ως αρμόδιο όργανο απόφασης σε α βαθμό στην κανονική διαδικασία τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και στην ταχύρυθμη τους Αστυνομικούς Διευθυντές που θα προΐστανται των αρχών εξέτασης. Στόχος εδώ είναι η απο-αστυνομικοποίηση της κανονικής διαδικασίας, αλλά και η ταχύτητα εξέτασης όσον αφορά τα προφανώς αβάσιμα που εξετάζονται με την

19 19 ταχύρυθμη. Επαναφέρει το στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής από Επιτροπές σε β βαθμό, οι οποίες: - Θα εξετάζουν τις προσφυγές, - Θα έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα και - Θα είναι ανεξάρτητες από τον α βαθμό, καθώς δεν θα συμμετέχουν αστυνομικά όργανα, πληρώντας έτσι την εγγύηση της αποτελεσματικής προσφυγής. Μέλη των Επιτροπών β βαθμού, όπως επίσης και των εκκρεμών διαδικασιών, θα είναι: - Ένας πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών ή Δικαιοσύνης, κλάδου Νομικών, ως Πρόεδρος. - Ένας εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ γιά τους Πρόσφυγες και Ένας νομικός, με εξειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο και στο δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο οποίος θα επιλέγεται από τον Υπουργό από έναν κατάλογο που θα καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή γιά τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τα μέλη των Επιτροπών θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα διορίζονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αντλώντας από τον διορισμό αυτόν και τη νομιμοποίησή τους για έκδοση διοικητικών πράξεων. Παράγραφος 5 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Δεν διατάσσεται η έκδοση κανενός αιτούντος άσυλο από την χώρα μας μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης της Γενεύης, του άρθρου άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και άλλων Διεθνών Συμβάσεων. Ακόμη, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την ενδεχόμενη άρνηση χορήγησης ασύλου, οι αλλοδαποί δεν επαναπροωθούνται σε χώρα όπου θα απειλούνταν η ζωή ή η ελευθερία τους (εφαρμογή της αρχής της μη επαναπροώθησης). Παράγραφος 6 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Δείτε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με το άρθρο 11/παράγραφος 14. Παράγραφος 7 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Οι Αστυνομικές Υπηρεσίες διανέμουν ειδικά πληροφοριακά δελτία στους παράνομους μετανάστες που συλλαμβάνονται, ενημερώνοντάς τους

20 20 σχετικά με το δικαίωμά τους να ζητήσουν διεθνή προστασία (μεταφρασμένα). Όσον αφορά τις στρατιωτικές αρχές, καθήκον τους είναι να παραδίδουν αμέσως τους παράνομους μετανάστες στις αστυνομικές αρχές μόλις τους εντοπίσουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό ισχύει επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Παράγραφος 8 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Στατιστικά στοιχεία αιτήσεων ασύλου: ΕΤΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 9,050 12,267 25,113 15,884 15,928 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ * Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τα άτομα που υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2005 ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007 Αιθιοπία 4 Αζερμπαϊτζάν Αζερμπαϊτζάν Αρμενία 2 Αιθιοπία Αφγανιστάν Αφγανιστάν 3 Αφγανιστάν 1 Νέα Γιουγκοσλαβία Ιράκ 1 Ιράν Ιράκ 10 Ιράν 3 Κογκό (Ζαΐρ) 1 Ιράν Κογκό (Ζαΐρ) 4 Μπαγκλαντές Καμερούν Μπαγκλαντές 1 Μυανμάρ Νιγηρία Μπουρούντι 2 Νιγηρία Σομαλία Νιγηρία 2 Πακιστάν Σουδάν Ουζμπεκιστάν 7 Ρουάντα Σρι Λάνκα Πακιστάν 2 Ρωσική Ομοσπονδία Ρουάντα 1 Σομαλία Σουδάν 5 Συρία Απροσδιόριστοι 1 ΣΥΝΟΛΟ 39 ΣΥΝΟΛΟ 6 ΣΥΝΟΛΟ 14 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 67 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ MOBILE SUPPORT Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Επείγοντα Μέτρα - Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ Ειδική έκθεση 2014 (άρθρο 23 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μέλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ & EYROCOP ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πρόεδρος: Ακίδης Ηλίας τηλ. 6945828100 Γ. Γραμματέας : Τζιαμπαζάκης Βασίλειος τηλ. 6932583211 Τηλ & Fax :25520-28141 Δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 12 Ιουλίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 79401 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14462 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/01/2013 Αρ.πρωτ.: 1011/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Δεκέμβριος 2010 Απρίλιος 2011 Μάρτιος 2011 Ένας γιατρός των ΓΧΣ περιθάλπει ένα μικρό κορίτσι στο τμήμα συνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων.

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. -------------------------------------------------------------------------------------- Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων στην Ελλάδα 2015 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 2015/21.7.06 Προς: Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Αιλιανό Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Στρατηγό κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.16009 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΔΡΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Τ.Κ.33053 Λιδωρίκι Πληρ. Θ. Δούκα Τηλ.2266031100 εσωτ. 3 Προκήρυξη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης Ταχ. Δ/νση: c/o Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ-τομέας Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα