ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (Έγγραφο CAT/C/GRC/Q/5, ) Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρα Άρθρο 14 Άρθρο 16 Λοιπά ΖΗΤΗΜΑ Παράγραφος 1 3 Παράγραφος 2 7 Παράγραφος 3 14 Παράγραφος 4 16 Παράγραφος 5 19 Παράγραφος 6 19 Παράγραφος 7 19 Παράγραφος 8 20 Παράγραφος 9 25 Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφοι Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος ΣΕΛΙΔΑ

3 3 Κατάλογος ζητημάτων που αφορούν στη υποβολή της 5 ης και 6 ης περιοδικής έκθεσης Επιπροσθέτως των νομοθετικών μέτρων που περιγράφονται στην τέταρτη περιοδική Έκθεση, έχουν υπάρξει νέες εξελίξεις για την διασφάλιση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και για την βελτίωση της κατάστασης της χώρας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που δίνονται κατωτέρω έχουν υποβληθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ελληνική Αστυνομία). Το σχέδιο της έκθεσης εστάλη σύμφωνα με την διαδικασία του εδαφίου (3) της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.2667/1998 στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προς γνωμοδότησή της και συνεπώς ορισμένες από τις συστάσεις της ανωτέρω επιτροπής ελήφθησαν υπόψη Απαντήσεις στον Κατάλογο Ζητημάτων (έγγραφο CAT/C/GRC/Q/5, ) Άρθρο 2 Παράγραφος 1 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Αναφερόμενοι στα παλαιότερα συμπεράσματα και συστάσεις της Επιτροπής, υποβάλλουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Ελλάδα για την διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Σχετικά με το νόμο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Ν.3064/2002, όπως έχει τροποποιηθεί από τους Ν.3625/2007 και 3727/ ), έχει εκδοθεί παράγωγο δίκαιο, συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 233/2003, με το οποίο προσδιορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, όπως και συγκεκριμένα μέτρα και μέσα προστασίας, συνδρομής, υποστήριξης και φροντίδας για τα θύματα. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει συσταθεί μία ειδική Επιτροπή υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τον συντονισμό των ενεργειών των αρμόδιων Υπουργείων σε 1 Οι νόμοι αυτοί αναφέρονται επίσης στην σελίδα 128 της παρούσας έκθεσης.

4 4 επίπεδο Γενικών Γραμματέων (Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Γενική Γραμματεία Ισότητας) (δείτε περισσότερα στην σελίδα 97 υποπαράγραφο ζ). Στις 13 Νοεμβρίου 2006 η ανωτέρω Επιτροπή παρουσίασε ένα επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα ως ειδικό Εγχειρίδιο και περιείχε μία αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που είχαν ήδη αναληφθεί (δείτε πιο κάτω). Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ενισχύθηκε περαιτέρω με τα άρθρα του Ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212/ ) Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών) όπως και τις διατάξεις του Ν.3536/2007, ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής, επίσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τον οποίο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων δεν απελαύνονται και τυχόν διαδικασία απέλασης σε εξέλιξη ή διαταχθείσα απέλαση αναστέλλεται. Ειδική εκπαίδευση σχετικά με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων έχει εισαχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών υποχρεωτικής διδασκαλίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ενώ σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια δικαστικών λειτουργών οργανώνονται ετησίως στην Κομοτηνή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετείχε στην άσκηση επί Χάρτου στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχειρησιακής Διυπηρεσιακής Δράσης ΙΛΑΕΙΡΑ που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 16-17/4/07 (περισσότερα για το σχέδιο αυτό στην σελίδα 101 υποπαράγραφος στ). Με την πρωτοβουλία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διορίστηκαν δύο Εισαγγελείς στην Αθήνα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Τον Δεκέμβριο του 2005 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και 12 ΜΚΟ, με το οποίο θεσπίστηκε ένα πλαίσιο συντονισμού των ενδιαφερόμενων μερών. Η Ελλάδα συμμετέχει σε όλα τα διεθνή και περιφερειακά φόρα, όπως είναι η Ε.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Πρωτοβουλία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης SECI, η Πρωτοβουλία Νοτιοανατολικής Ευρώπης κλπ, δίνοντας έμφαση στην καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας και στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας. Έτσι, η Ελλάδα έχει

5 5 υπογράψει και κυρώσει πολλές διεθνείς νομικές πράξεις κατά αυτού του εγκλήματος. Στις 27/2/2006 υπεγράφη μία Συμφωνία για την προστασία και υποστήριξη ανήλικων θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, η οποία κυρώθηκε με το Ν.3692/2008. Ολοκληρώνοντας, πολλές άλλες πρωτοβουλίες, όπως σεμινάρια και συνέδρια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, με την συμμετοχή φορέων επιβολής του νόμου και δικαστικών λειτουργών (π.χ. στα Χανιά της Κρήτης στις 23-25/11/07, στην Αλεξανδρούπολη στις 23-24/6/08 και στην Δράμα στις 26-27/6/08 η Ελληνο-Βουλγαρική Συνεργασία κατά της Εμπορίας Παιδιών ). Περαιτέρω, ο Νόμος περί Νομικής Βοήθειας (Ν.3226/2004) τροποποιήθηκε δυνάμει ορισμένων διατάξεων του Ν.3625/2007 Κύρωση και εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία. Με αυτήν την τροποποίηση συμπεριελήφθησαν μεταξύ των ατόμων που δικαιούνται να ζητήσουν νομική βοήθεια τα ανήλικα θύματα εμπορίας κλπ ως προς τις τυχόν ποινικές και αστικές αξιώσεις τους (άρθρο 1 παρ.3 του Ν.3226/2004). Για τον σκοπό της εφαρμογής του, δημοσιεύθηκαν οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις στις οποίες καθορίζεται η αποζημίωση των εμπλεκόμενων νομικών λειτουργών. Αυτές είναι οι εξής: 1. ΥΑ 7790/2007 (με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 67900/2005) για τον καθορισμό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας. 2. ΥΑ 159/2006 για τον καθορισμό των δικαιολογητικών εκκαθάρισης της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε συμβολαιογράφους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας. 3. ΥΑ 679/2005 για τον καθορισμό των δικαιολογητικών εκκαθάρισης της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας. 4. ΥΑ 647/2004 για τον καθορισμό των ποσών αποζημίωσης έναντι του Κράτους, Νομικών, Συμβολαιογράφων κλπ για την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας. Ακόμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εκδώσει τους ακόλουθους νόμους για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σε τομείς της δικαιοδοσίας του. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: - Νόμος 3811/2009 (δείτε κατωτέρω την παράγραφο 13),

6 6 - Νόμος 3772/2009, μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και άλλες διατάξεις (δείτε κατωτέρω την παράγραφο 17, τίτλο IV), - ΠΔ 215/2006, κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ΥΑ 58819/2003, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ /2006), - ΥΑ 47503/05 (όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 41841/2006), εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, - ΚΥΑ /2009 των α) Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, και δ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Περί οργάνωσης και παροχής κοινωφελούς εργασίας. Διαδικασία επιλογής, ανάθεση και επίβλεψη της σχετικής εργασίας. - ΥΑ 8508/2005, Προϋποθέσεις κράτησης στις Αγροτικές Φυλακές και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, - Ν.3090/2002, Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων έχει ήδη συστήσει δύο (2) Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές με στόχο την τροποποίηση και βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το Νόμο περί Ναρκωτικών και τον Σωφρονιστικό Κώδικα (δηλαδή το Ν.2776/99, Σωφρονιστικός Κώδικας). Επιπλέον, αρκετά σεμινάρια και συνέδρια έχουν διοργανωθεί για την διάδοση της νέας νομοθεσίας και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, όπως είναι οι δικηγόροι, οι αστυνομικοί, οι ΜΚΟ κλπ, σχετικά με τις νέες διατάξεις. Οι διατάξεις του Ν.3169/2003 εκσυγχρόνισαν τη νομοθεσία περί οπλοφορίας, χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσής τους σε αυτά και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 189), εναρμονίζοντάς την με τις συνταγματικές απαιτήσεις και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί ανθρώπινων δικαιωμάτων, έτσι που να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στον τομέα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Με το Ν.3169/2003 επιχειρείται αφενός η θέσπιση ενός σύγχρονου, ξεκάθαρου και λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την οπλοφορία και την χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, και αφετέρου η ενίσχυση

7 7 της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και αστυνομικών. Οι διατάξεις αυτού του νόμου διέπονται από τις αρχές ενός Κράτους δικαίου που αποτελούν ένα φιλελεύθερο πρότυπο για την ρύθμιση αυτού του θέματος σε όλον τον κόσμο. Οι διατάξεις που επιβάλλουν περιορισμούς στην οπλοφορία και την χρήση πυροβόλων όπλων από την αστυνομία και θεσπίζουν τον έλεγχο της σωματικής και ψυχολογικής καταλληλότητας των ατόμων που φέρουν πυροβόλα όπλα, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη αυστηρής, βασικής και συντηρητικής εκπαίδευσης στον χειρισμό και την χρήση των πυροβόλων όπλων, είναι πιο προοδευτικές από τις αντίστοιχες νομοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, εκδόθηκε η διαταγή υπ αριθ. 8517/4/12 με ημερομηνία του Διοικητή της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία δίνονται σαφείς οδηγίες στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράγραφος 2 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : α. Οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ο απόλυτος σεβασμός και η εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών καθώς και η καταπολέμηση κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς. Επισημαίνεται ότι στην Ελληνική Αστυνομία έχει ανατεθεί η ευθύνη της διαφύλαξης και προστασίας των πολυτιμότερων έννομων αγαθών και ότι η αρμοδιότητα και η αποστολή της έχουν οριοθετηθεί με σαφήνεια από το Σύνταγμα και τους οργανικούς νόμους που διέπουν την λειτουργία της. Σύμφωνα με το πλέγμα των διατάξεων αυτών, έργο της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων, είναι και η προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων κλπ. β. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2009, η Ελληνική πολιτεία και συγκεκριμένα το νεοσύστατο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταβάλλει μία συστηματική, καθημερινή προσπάθεια για βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στον τομέα του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η προσπάθεια αυτή είναι πολυεπίπεδη και πολυμέτωπη. Δεν αφορά μόνο στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στα αστυνομικά κρατητήρια και την αντιμετώπιση περιστατικών μη σύννομης συμπεριφοράς από πλευράς ένστολου προσωπικού. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της λογοδοσίας των Σωμάτων Ασφαλείας απέναντι στους πολίτες, σε συνδυασμό με τον αυστηρό

8 8 σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών. γ.1. Για τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο πλήρως εναρμονισμένο με την κοινοτική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις απέλασης εκδίδονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 76 του Ν.3386/2005 (διοικητική απέλαση) και στα άρθρα 74 και 99 του Ποινικού Κώδικα (δικαστικές απελάσεις). Στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων καταργήθηκε η κράτηση αλλοδαπών σε αστυνομικά κρατητήρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μακράς παραμονής και καταβάλλουμε προσπάθειες για την φιλοξενία των αλλοδαπών της κατηγορίας αυτής (μη νόμιμων οικονομικών μεταναστών) σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), που προσφέρονται για μακρόχρονη κράτηση. Μεταφέρονται σε ΕΧΠΑ μόνο οι παράνομοι μετανάστες, ο επαναπατρισμός των οποίων είναι εφικτός, ενώ οι ευπαθείς ομάδες και οι ομάδες των παράνομων μεταναστών, η επαναπροώθηση των οποίων δεν είναι δυνατή, απελευθερώνονται 2, αφού πρωτίστως καταγραφούν και οριστεί τακτή ημερομηνία προς αναχώρηση. Σύμφωνα με το Ν.3772/2009, εφόσον εκδοθεί απόφαση απέλασης, η κράτηση συνεχίζεται ως την εκτέλεση της απέλασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που η απέλαση καθυστερεί επειδή ο αλλοδαπός αρνείται να συνεργαστεί ή καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων για την απέλασή του εγγράφων από τη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του, η κράτηση του αλλοδαπού είναι δυνατόν να παραταθεί για περιορισμένο χρόνο, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Στην πράξη, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες απομάκρυνσης, οι παράνομοι αλλοδαποί, των οποίων η απομάκρυνση είναι εφικτή, κρατούνται ημέρες 3. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση ασύλου από αλλοδαπό ο οποίος κρατείται για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα μας, το δικαστήριο μπορεί να άρει την κράτηση, κρίνοντας ότι υπόκειται στη διαδικασία αναγνώρισης ως πολιτικός πρόσφυγας. 2 Κατά την έκδοση απόφασης απέλασης αλλοδαπών χωρίς κράτηση, γίνεται ειδική μνεία ότι ενημερώθηκαν στη γλώσσα τους ή σε γλώσσα που κατανοούν, ότι τους παρέχεται η δυνατότητα, εντός της ταχθείσας προς αναχώρηση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, να επιστρέψουν στην χώρα τους εθελουσίας και από την Ελληνική Πολιτεία θα καλυφθούν τα σχετικά έξοδά τους. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο για όσους κρατούνται ή συλλαμβάνονται ένεκα παράνομης εισόδου ή παραμονής στην χώρα και δεν σχετίζονται και με άλλα αδικήματα και γενικότερα δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 3 Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να επιμηκυνθεί σε περίπτωση που αναμένεται η έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου από τις ενταύθα Προξενικές Αρχές.

9 9 2. Όσον αφορά στα δικαιώματα των κρατουμένων να ενημερώσουν κάποιον κοντινό συγγενή κλπ., δεν υπάρχει παρεμπόδιση επικοινωνίας, αντιθέτως οι Αρχές διευκολύνουν την επικοινωνία, τηρουμένων των διατάξεων του Κ.Π.Δ., του Σωφρονιστικού Κώδικα και του απόρρητου των συνδιαλέξεων. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό των χώρων προσωρινής κράτησης, οι αλλοδαποί δέχονται επισκέψεις σε ειδικό χώρο που είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις ασφάλειας, ενώ παράλληλα επιτρέπεται η άνετη επικοινωνία του κρατουμένου με τον επισκέπτη. Οι αστυνομικές υπηρεσίες πάντα επιδίδουν πληροφοριακά δελτία για τα δικαιώματα των συλλαμβανομένων και των υπό απέλαση κρατουμένων, μεταφρασμένα σε -14- γλώσσες 4. Είναι επίσης θεσμοθετημένη η παρουσία δικηγόρου (άρθρο 96 Κ.Π.Δ.) σε κάθε στάδιο της ποινικής και διοικητικής διαδικασίας. Η επικοινωνία των κρατουμένων με τους συνηγόρους και τους εκπροσώπους των προξενικών Αρχών γίνεται ανελλιπώς, όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Για το ενιαίο της διαδικασίας έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις των κατά τόπους Δ/ντων Αλλοδαπών, με τις οποίες καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. Πιό συγκεκριμένα, αναφορικά με τους αιτούντες άσυλο, κάθε αλλοδαπός μπορεί να παρίσταται με τον συνήγορό του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας περί των αιτούντων άσυλο. Έχει επίσης θεσμοθετηθεί η παρουσία διερμηνέα. το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταβάλει επί του παρόντος προσπάθειες να καλύψει τις ανάγκες διερμηνείας σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, και σε συνεργασία με ΜΚΟ [βοηθούν τους αιτούντες άσυλο σε εθελοντική βάση (το Υπουργείο Υγείας προσφέρει χρηματοδότηση σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα στον ΜΚΟ Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες κλπ)]. Στους αιτούντες άσυλο προσφέρεται η συνδρομή διερμηνέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 220/2007 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και του Π.Δ/τος 90/2008 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Όταν ένας κρατούμενος (ημεδαπός ή αλλοδαπός) χρήζει ιατρικής περίθαλψης, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προβαίνουν 4 Βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας (τυποποίησης) η έκδοση νέων πληροφοριακών δελτίων για τα δικαιώματα συλλαμβανομένων και των υπό απέλαση κρατουμένων, τα οποία θα διατίθενται σε -16- γλώσσες.

10 10 στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά και εξέταση αυτού στην πλησιέστερη ιατρική μονάδα και υπάρχει άριστη συνεργασία προς τούτο με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αλλοδαποί που συλλαμβάνονται στην επικράτεια της χώρας μας εξετάζονται προληπτικά: - Από γιατρούς στις έδρες των υπηρεσιών σύλληψής τους, σε περιπτώσεις δε που υπάρχουν προβλήματα υγείας, μεταφέρονται άμεσα για παροχή πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο και στη συνέχεια, εφόσον παραστεί ανάγκη για περαιτέρω νοσηλεία, σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. - Από γιατρούς των πλησιέστερων Κέντρων Υγείας ή Νοσοκομείων, όπου μεταφέρονται με μέριμνα των υπηρεσιών σύλληψής τους. Επίσης, με πρωτοβουλία των Αστυνομικών Διευθύνσεων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πραγματοποιούνται εξετάσεις θώρακος από κινητές ιατρικές μονάδες που μεταβαίνουν για τον σκοπό αυτό στους χώρους προσωρινής κράτησης. Περαιτέρω, στους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) υπηρετεί μόνιμο ιατρικό προσωπικό [Ιατροί, Νοσηλεύτριες (αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης)], καθώς και Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης προγραμμάτων ψυχικής υγείας, αλλά και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με μία ΚΥΑ των α) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, έχουν δημιουργηθεί Ειδικά Περιφερειακά Ιατρικά Κέντρα σε αρκετούς χώρους κράτησης, επανδρωμένα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία αποσκοπούν στην παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας στους κρατούμενους. 3.- Ειδικά όσον αφορά τους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), αναφέρονται επιγραμματικά τα ακόλουθα: Οι Ειδικοί Χώροι Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) λειτουργούν υπό την ευθύνη και την επιμέλεια των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τα σχέδια ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ και ΒΑΛΚΑΝΙΟ. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.2 του Ν.3386/2005, έχουν την ευθύνη της φύλαξης των Ειδικών Χώρων Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) προς αποτροπή της απόδρασης των αλλοδαπών και γενικά την τήρηση της τάξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 141/1991 και τους λοιπούς κανονισμούς του

11 11 Σώματος. Από τις οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις, στην περιφέρεια αρμοδιότητας των οποίων λειτουργούν ΕΧΠΑ, έχουν καθοριστεί ώρες επισκεπτηρίου, κατά την διάρκεια του οποίου οι κρατούμενοι έχουν τη δυνατότητα να τους επισκεφθούν συγγενικά τους πρόσωπα, οι δε Συνήγοροί τους έχουν την δυνατότητα να τους επισκεφθούν και να συνομιλήσουν μαζί τους οποιαδήποτε ώρα, χωρίς την παρουσία Αστυνομικού. Επιπροσθέτως, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στους ΕΧΠΑ, από τις οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις πραγματοποιούνται σχετικές συναντήσεις-συσκέψεις, αλλά και συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς (οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α.), κυρίως για θέματα που αφορούν την παροχή Ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης προγραμμάτων ψυχικής υγείας, αλλά και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, στα οποία προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα το Αρχηγείο μας. Οι Ειδικοί Χώροι Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.3386/05. Οι χώροι όπου κρατούνται αλλοδαποί κρατούμενοι παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

12 12 (ΕΧΠΑ που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΧΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Άρθρο 81, Ν.3386/2005) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ορεστιάδας Φυλάκιο 379 Απρίλιο 2007 Ροδόπης Βέννα 220 Ιούνιο 2001 ΣΥΝΟΛΟ 599 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΧΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Άρθρο 81, Ν.3386/2005) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Λέσβου Παγανή * Σεπτέμβριο 2003 Χίου Μερσινίδι 120 Σεπτέμβριο 2003 Σάμου Βαθύ Δεκεμβρίου 2007 ΣΥΝΟΛΟ 405 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΧΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Άρθρο 81, Ν.3386/2005) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Λακωνίας 42** 08 Αυγούστου 2008 ΣΥΝΟΛΟ 42 * Η λειτουργία του κέντρου έχει διακοπεί από τις ** Ανενεργό.

13 13 4. Η παρούσα κατάσταση καθιστά απολύτως αναγκαία τη δημιουργία και άλλων κέντρων παραμονής αλλοδαπών ανά την επικράτεια της χώρας, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες διαβίωσης όπως απαιτούν ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας. Συνεπώς, απαιτείται η δημιουργία μίας συγκροτημένης διαδικασίας πρώτης υποδοχής στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, ώστε να επιλυθεί πληθώρα προβλημάτων που παρατηρούνται στον προβληματικό τρόπο λειτουργίας των ΕΧΠΑ. Προς τον σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία και οργάνωση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) για τους εισερχόμενους χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα αλλοδαπούς. Προς αυτήν την κατεύθυνση, διατάχθηκε το κλείσιμο του ΕΧΠΑ Λέσβου, η απελευθέρωση σημαντικού αριθμού μεταναστών από τα αστυνομικά κρατητήρια και προωθείται εντός του έτους 2010 η δημιουργία πρότυπου κέντρου υποδοχής αλλοδαπών. Βούληση είναι σταδιακά να δημιουργηθούν τέτοια κέντρα στις περιοχές της επικράτειας που εντοπίζεται πρόβλημα αυξημένων μεταναστευτικών ροών, δηλαδή κυρίως στα νησιά και στον Έβρο. Στα Κέντρα αυτά οι μετανάστες θα καταγράφονται, θα ταυτοποιούνται, θα εξετάζονται ιατρικά και στη συνέχεια θα διακρίνονται σε κατηγορίες και θα προωθούνται αναλόγως στην ενδοχώρα. Οι αιτούντες άσυλο σε δομές που θα μας υποδειχθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το Άσυλο, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι σε Ανοιχτά Κέντρα Φιλοξενίας κ.ο.κ. Η κατασκευή, ανακατασκευή και μίσθωση των εγκαταστάσεων καταγραφής και διαχείρισης θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. Για τις λειτουργικές δαπάνες αναζητούνται πόροι από Ευρωπαϊκά Ταμεία, όπως το Ταμείο Προσφύγων και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αντίστοιχα του Αιγέας. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις μας έναντι των μεταναστών, με βάση τα δεδομένα των απαιτήσεων της Δημοκρατίας μας και του διαχρονικού πολιτισμού μας. Ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες οι οποίοι ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει μία μεγάλη προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία με όλα εκείνα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχει το Σύνταγμά μας και η Σύμβαση Ανθρωπίνων

14 14 Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε πολίτης σε αυτή την χώρα. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πέραν των προαναφερόμενων δράσεων, εφαρμόζει νέα πολιτική αναφορικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης (νόμιμης και παράνομης 5 ), που έχει ως στόχο, μαζί με την υιοθέτηση και άλλων δράσεων που βρίσκονται σε διαβούλευση και συζήτηση με συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς (π.χ. ένταξη μεταναστών στο ασφαλιστικό σύστημα κ.α.), να καταβάλλονται και να βελτιώνονται συνεχώς οι προσπάθειές μας στην διαχείριση-επίλυση των γενεσιουργών αιτίων των προβλημάτων που ανακύπτουν, έχοντας ένα σαφώς ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα για τους μετανάστες. Η νέα μεταναστευτική πολιτική εντάσσεται στην ευρύτερη εθνική στρατηγική μας για την εμπέδωση της κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής στο πνεύμα και της στρατηγικής της Στοκχόλμης και των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν από την Βελγική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει και εντείνει τις προσπάθειές του για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, ιδίως μέσα από τη διαβούλευση και το διάλογο με τους εκπροσώπους των μεταναστών αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράγραφος 3 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Ο κολπικός έλεγχος στις γυναικείες φυλακές καταργήθηκε με την ΥΑ 89126/ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Η απόφαση υπογραμμίζει ότι ενδοσωματικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του Ν.2776/99 (Σωφρονιστικός Κώδικας). Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, οι κρατούμενοι υποβάλλονται σε σωματική έρευνα σε ιδιαίτερο χώρο από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του ίδιου φύλου με τον κρατούμενο, κατά τρόπο που δεν θίγει την αξιοπρέπειά τους. Αν υπάρχει εύλογη αιτία που να δικαιολογεί ενδοσωματική ή ακτινολογική έρευνα, αυτή διενεργείται μόνον από ιατρό, μετά από εντολή του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού. Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ικανοποιεί το πάγιο αίτημα των κρατουμένων στις γυναικείες φυλακές και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που αναφέρονταν στον 5 Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχεται έντονη μεταναστευτική πίεση.

15 15 ταπεινωτικό τρόπο της εκτέλεσης των ενδοσωματικών ελέγχων. Όπως υπογράμμισε σαφώς ο Υφυπουργός, πρακτικές που ήταν κοινές μέχρι σήμερα και που καταστρατηγούσαν ευθέως το νόμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα απαγορευτούν ρητώς. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εκφράζει την αποφασιστικότητά της να γίνει ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αυτονόητος, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο των φυλακών 6. Τέλος, αναφορικά με την σύστασή σας για την τροποποίηση του άρθρου 137Α του Ποινικού Κώδικα περί βασανιστηρίων έτσι που να περιλαμβάνονται ρητώς ο βιασμός και άλλες μορφές γενετήσιας βίας ως είδος βασανιστηρίου, ήδη προβλέπεται ο κολασμός αυτών των αδικημάτων με βάση τις υπάρχουσες διατάξεις. Το άρθρο 137Α ορίζει: 1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιμέλεια κρατουμένων, τιμωρείται με κάθειρξη, εάν υποβάλλει σε βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του με σκοπό: α) να αποσπάσει από αυτό η από τρίτο πρόσωπο ομολογία κατάθεση, πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής πολιτικής ή άλλης ιδεολογίας. β) να τιμωρήσει. γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός, που με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου. 2. Βασανιστήρια συνιστούν, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. κάθε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος. 3. Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνομης σωματικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που τελείται από τα πρόσωπα, υπό τις περιστάσεις και για τους σκοπούς που προβλέπει η παρ.1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια της παρ.2, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ως προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως: α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας. β) η παρατεταμένη απομόνωση. γ) η 6 Δείτε επίσης την παράγραφο 15.

16 16 σοβαρή προσβολή της γενετησίας αξιοπρέπειας. 4. Δεν υπάγονται στην έννοια του άρθρου αυτού πράξεις ή συνέπειες συμφυείς προς τη νόμιμη εκτέλεση ποινής ή άλλου νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας ή προς άλλο νόμιμο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού. (Δείτε επίσης τις παρατηρήσεις μας σχετικά με το άρθρο 11/παρ.14). Επιπροσθέτως, το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με τον ορισμό του βιασμού, ορίζει τα ακόλουθα: Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία εξώγαμη ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης τιμωρείται με κάθειρξη. Άρθρο 3 Παράγραφος 4 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Πρόθεση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η αντιμετώπιση των μικτών μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου της ελληνικής επικράτειας με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την ανάγκη ελέγχου των συνόρων απέναντι στην παράνομη μετανάστευση όσο και την ανάγκη παροχής προστασίας σε πρόσφυγες και ειδικές ευπαθείς ομάδες, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες διαβίωσης όπως απαιτεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας. Η προσπάθεια αναμόρφωσης του εθνικού συστήματος ασύλου, που έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2009, είναι αναπόσπαστο τμήμα της ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου και ιδίως της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας υποδοχής τους, συνδέεται άρρηκτα με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονης, συνεκτικής, ολοκληρωμένης και αποκεντρωμένης πολιτικής, η οποία θα σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τόσο η ευρωπαϊκή εμπειρία από χώρες με μεγαλύτερη παράδοση στην υποδοχή μεταναστών, όσο και οι ελλείψεις και τα κενά που καταδείχθηκαν από τις προσπάθειες αντιμετώπισης του φαινομένου κατά την προηγούμενη δεκαετία, αποδεικνύουν ότι οι αποσπασματικές και ασυντόνιστες πολιτικές διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου όχι μόνο δεν διασφαλίζουν τα κάθε είδους δικαιώματα των μεταναστών, αλλά αποδεικνύονται αδιέξοδες. 3. Για τον σκοπό αυτό και έπειτα από εντολή του Υπουργού συστάθηκαν Ομάδες Εργασίας, οι οποίες υπέβαλαν ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με την τροποποίηση της υπάρχουσας εθνικής διαδικασίας ασύλου.

17 17 Αυτή η πρόταση διαβιβάστηκε στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία κατέληξε σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο καταργεί τις διατάξεις των Π.Δ. 61/1999, 90/2008, 81/2009 και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 220/2007, καθώς και οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα αντικειμένου αυτού. Στην παρούσα φάση εκκρεμεί η υπογραφή του Σχεδίου από τους συναρμόδιους Υπουργούς, η έγκριση του περιεχομένου του από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η τελική του υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η έναρξη ισχύος του έχει οριστεί από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος: Συντάχθηκε με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των υπαρχουσών εκκρεμοτήτων που συσσωρεύτηκαν κατά τα παρελθόντα έτη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις. Βελτιώνει τις διατάξεις για τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις των αιτούντων. Επαναφέρει την ταχύρυθμη και κανονική διαδικασία, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των καταχρηστικών αιτημάτων ασύλου και τη χορήγηση προστασίας σε αιτούντες που πραγματικά χρήζουν αυτής. Προβλέπει μία νέα διαδικασία λήψης συνέντευξης προ της πρωτοβάθμιας απόφασης, η οποία γίνεται πιό ευέλικτη από την τρέχουσα διαδικασία με τις Επιτροπές Προσφύγων. Επαναπροσδιορίζει τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφύγων σε β βαθμό, δημιουργώντας την πρόσβαση σε δίκαιη και αποτελεσματική προσφυγή, ως ορίζει η Οδηγία (ΕΚ) 85/2005. Συμπληρώνεται με τη χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος για λόγους υγείας (καταργηθέν άρθρο 8 του Π.Δ/τος 61/1999). Επιπρόσθετα, έχει ήδη συνταχθεί ο νόμος που θα διέπει τη σύσταση και λειτουργία της νέας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου. Αναμένεται η συμπλήρωση του φακέλου του νομοσχεδίου, προκειμένου να διαβιβαστεί στη Βουλή. Έτερη νομοπαρασκευαστική επιτροπή εργάζεται για τη σύνταξη Π.Δ. που θα προβλέπει τη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ασύλου. Παράλληλα και προ ενάρξεως ισχύος του νέου νομοθετικού πλαισίου, έχει καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τη διαδικασία ασύλου και αφορούν στην έλλειψη

18 18 του απαιτούμενου αριθμού προσωπικού και διερμηνέων. 4. Επιγραμματικά, αναφέρονται τα ακόλουθα: α. Μεταβατική Διαδικασία Ασύλου/Πρωτοβάθμιες & Δευτεροβάθμιες διαδικασίες: Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αλλάξει την διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα με τελικό στόχο την δημιουργία μίας νέας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου που θα στελεχώνεται από πολιτικό προσωπικό. Η Υπηρεσία Ασύλου θα είναι αρμόδια για όλη την ελληνική επικράτεια και θα αποτελείται από μία Κεντρική Υπηρεσία και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. Στη νέα διαδικασία υπό τη νέα Υπηρεσία Ασύλου, τόσο η πρώτη αξιολόγηση, όσο και η εξέταση μίας αίτησης και φυσικά η λήψη της απόφασης γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό πολιτικό προσωπικό. Στόχος είναι ο νόμος για τη νέα υπηρεσία και τη νέα διαδικασία ασύλου να ισχύσει εντός του β. Η μεταβατική διαδικασία, η οποία θα ορισθεί με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, έχει έναν τριπλό στόχο: Να επαναφέρει τη διαδικασία δευτεροβάθμιας εξέτασης αιτήσεων ασύλου (προσφυγή σε β βαθμό), που καταργήθηκε με το Π.Δ. 81/2009. Να προβεί σε εκκαθάριση των αιτήσεων που είναι σε εκκρεμότητα. Να επαναπροσδιορίσει και βελτιώσει τη διαδικασία σε α βαθμό, κατά το λεγόμενο μεταβατικό στάδιο. Ειδικότερα, το σχέδιο Π.Δ. με τη μεταβατική περίοδο: Διατηρεί την αποκέντρωση των οργάνων εξέτασης των αιτημάτων, όχι σε 51 Αστυνομικές Διευθύνσεις, όπως προέβλεπε το ΠΔ 81/2009, αλλά σε 13, στη λογική περίπου της γεωγραφικής κατανομής των μελλοντικών Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου. Προβλέπει η συνέντευξη να γίνεται από έναν εισηγητή, ο οποίος σε αυτή τη μεταβατική φάση θα είναι αστυνομικός. Προβλέπει μία ταχύρυθμη και μία κανονική διαδικασία (απόφαση τελική στο β βαθμό έως 6 μήνες για την ταχύρυθμη και 12 μήνες για την κανονική ). Ορίζει ως αρμόδιο όργανο απόφασης σε α βαθμό στην κανονική διαδικασία τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και στην ταχύρυθμη τους Αστυνομικούς Διευθυντές που θα προΐστανται των αρχών εξέτασης. Στόχος εδώ είναι η απο-αστυνομικοποίηση της κανονικής διαδικασίας, αλλά και η ταχύτητα εξέτασης όσον αφορά τα προφανώς αβάσιμα που εξετάζονται με την

19 19 ταχύρυθμη. Επαναφέρει το στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής από Επιτροπές σε β βαθμό, οι οποίες: - Θα εξετάζουν τις προσφυγές, - Θα έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα και - Θα είναι ανεξάρτητες από τον α βαθμό, καθώς δεν θα συμμετέχουν αστυνομικά όργανα, πληρώντας έτσι την εγγύηση της αποτελεσματικής προσφυγής. Μέλη των Επιτροπών β βαθμού, όπως επίσης και των εκκρεμών διαδικασιών, θα είναι: - Ένας πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών ή Δικαιοσύνης, κλάδου Νομικών, ως Πρόεδρος. - Ένας εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ γιά τους Πρόσφυγες και Ένας νομικός, με εξειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο και στο δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο οποίος θα επιλέγεται από τον Υπουργό από έναν κατάλογο που θα καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή γιά τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τα μέλη των Επιτροπών θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα διορίζονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αντλώντας από τον διορισμό αυτόν και τη νομιμοποίησή τους για έκδοση διοικητικών πράξεων. Παράγραφος 5 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Δεν διατάσσεται η έκδοση κανενός αιτούντος άσυλο από την χώρα μας μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης της Γενεύης, του άρθρου άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και άλλων Διεθνών Συμβάσεων. Ακόμη, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την ενδεχόμενη άρνηση χορήγησης ασύλου, οι αλλοδαποί δεν επαναπροωθούνται σε χώρα όπου θα απειλούνταν η ζωή ή η ελευθερία τους (εφαρμογή της αρχής της μη επαναπροώθησης). Παράγραφος 6 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Δείτε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με το άρθρο 11/παράγραφος 14. Παράγραφος 7 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Οι Αστυνομικές Υπηρεσίες διανέμουν ειδικά πληροφοριακά δελτία στους παράνομους μετανάστες που συλλαμβάνονται, ενημερώνοντάς τους

20 20 σχετικά με το δικαίωμά τους να ζητήσουν διεθνή προστασία (μεταφρασμένα). Όσον αφορά τις στρατιωτικές αρχές, καθήκον τους είναι να παραδίδουν αμέσως τους παράνομους μετανάστες στις αστυνομικές αρχές μόλις τους εντοπίσουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό ισχύει επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Παράγραφος 8 του εγγράφου CAT/C/GRC/Q/5, : Στατιστικά στοιχεία αιτήσεων ασύλου: ΕΤΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 9,050 12,267 25,113 15,884 15,928 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ * Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τα άτομα που υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2005 ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007 Αιθιοπία 4 Αζερμπαϊτζάν Αζερμπαϊτζάν Αρμενία 2 Αιθιοπία Αφγανιστάν Αφγανιστάν 3 Αφγανιστάν 1 Νέα Γιουγκοσλαβία Ιράκ 1 Ιράν Ιράκ 10 Ιράν 3 Κογκό (Ζαΐρ) 1 Ιράν Κογκό (Ζαΐρ) 4 Μπαγκλαντές Καμερούν Μπαγκλαντές 1 Μυανμάρ Νιγηρία Μπουρούντι 2 Νιγηρία Σομαλία Νιγηρία 2 Πακιστάν Σουδάν Ουζμπεκιστάν 7 Ρουάντα Σρι Λάνκα Πακιστάν 2 Ρωσική Ομοσπονδία Ρουάντα 1 Σομαλία Σουδάν 5 Συρία Απροσδιόριστοι 1 ΣΥΝΟΛΟ 39 ΣΥΝΟΛΟ 6 ΣΥΝΟΛΟ 14 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Έκθεση Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2013 H έκδοση της έκθεσης «Άσυλο και ένταξη αιτούντων και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη» έγινε με την συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚ0 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Υ.Π.Υ.) 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα. Υπουργικές Αποφάσεις. 2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Κανόνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και έκτισης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας 1. Οι κανόνες που ακολουθούν, ρυθμίζουν τους όρους και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, η διασφάλιση του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ειδική Έκθεση 2014 (άρθρο 23 παρ. 6 Ν. 3907/2011) Συνήγορος του Πολίτη Ο Συνήγορος καλείται να συμβάλει στην αναγκαία λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών επιστροφής 1 αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2011 Η απόφαση αυτή είναι θα γίνει οριστική υπό τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών Στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012-2013 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα