CanAg PSA EIA. Prod. No Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CanAg PSA EIA. Prod. No. 340-10. Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού"

Transcript

1 CanAg PSA EIA Prod. No Οδηγίες χρήσης Μέθοδος Ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού Για 96 προσδιορισμούς ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το PSA EIA kit της CanAg αποσκοπεί στον ποσοτικό προσδιορισμό του καρκινικού αντιγόνου PSA σε ανθρώπινο ορό. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Το PSA είναι μια μονή αλυσίδα γλυκοπρωτείνης σερίνης προτεάσης, μοριακού βάρους 32 kda, με ειδικότητα παρόμοια με της χυμοτρυψίνης, η οποία παράγεται απο το εκκριτικό επιθήλιο του αδένα του προστάτη (1). Σε φυσιολογικές συνθήκες το PSA εκκρίνεται στο σπερματικό υγρό και ρυθμίζει την διάσπαση σπερματικών προτεινών καθώς επίσης την ρευστοποίηση σπερματικών πηγμάτων (2). Σε φυσιολογικές καταστάσεις το PSA βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στο αίμα. Αυξανόμενες συγκεντρώσεις του PSA στον ορό υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιας παθολογικής κατάστασης του προστάτη, όπως, καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και καρκίνο του προστάτη. Ο προσδιορισμός του PSA χρησιμοποιήται ευρέως στην ανίχνευση και παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του προστάτη και θεωρήται ο καλύτερος ορολογικός δείκτης για τον καρκίνο του προστάτη (3, 8). Το PSA σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα με διαφορετικές αντιπροτεάσεις. Το κυρίαρχο μέρος του PSA σε ορούς ασθενών συναντάται σε μορφή συμπλοκου με την 1 -antichymotrypsin (PSA-ACT) (4). Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του free PSA και του PSA-ACT complex σε διαφορετικά άτομα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αναλογία του free PSA είναι μεγαλύτερη σε περιπτώσεις καλοήθους αθένειας του προστάτη σε σύγκριση με περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη (5). Τα αντισώματα που χρησιμοποιούνται στην μέθοδο της CanAg PSA EIA, έχουν προσεχτικά δοκιμαστεί και επιλεχθεί έτσι ώστε να δίνουν την ίδια μοριακή αντίδραση τόσο για το free PSA όσο και για το PSA-ACT complex (7). Συνεπώς η CanAg PSA EIA ανιχνεύει και προσδιορίζει μια διαπιστωμένα ολική ( total ) PSA, ανεξάρτητα απο τις επι μέρους ατομικές αυξομειώσεις της free και της ACT-complexed PSA. 1

2 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η CanAg PSAΕΙΑ είναι μια μή-ανταγωνιστική μέθοδος σταθεράς φάσης βασισμένη στην τεχνική direct sandwich. Οι βαθμονομητές / δείγματα αναφοράς, οι μάρτυρες και τα δείγματα των ασθενών, επωάζονται με βιοτυνιλυωμένο αντι- PSA μονοκλωνικό αντίσωμα και με horseradish peroxidase (HRP) labelled anti-psa monoclonal antibody μέσα σε σειρές από μικροπηγές επικαλυμένες με Στρεπταβιδίνη. Το PSA που εμπεριέχεται στους βαθμονομητές / μάρτυρες/ δείγματα, ασθενών αποροφάται στις αντίστοιχες μικροπηγές από το βιοτυνιλυωμενο Αντι- PSA MAb κατά την διάρκεια της επώασης. Στη συνέχεια, οι μικροπηγές πλένονται, (αφού πρώτα επωαστούν με σεσυμασμένο HRP αντι- PSA MAb). Μετά το πλύσιμο, το αντιδραστήριο Υπόστρωμα / Χρωμογόνο ( υπεροξείδιο του υδρογόνου και 3, 3, 5, 5 τετρα-μεθύλιο του βενζινιδίου) προστίθεται σε κάθε μικροπηγή και η ανάλογη ενζυμική αντίδραση λαμβάνει χώρα. Κατά την διάρκεια της ενζυμικής αντίδρασης ενα μπλέ χρώμα δημιουργείται σε παρουσία αντιγόνου. Η ένταση του χρώματος είναι ανάλογη με την ποσότητα του PSA στα δείγματα. Η ένταση του χρώματος προσδιορίζεται σε σπεκτρο-φωτόμετρο μικροπλάκας στα 620 nm ( ή εναλλακτικά στα 405nm μετά την προσθήκη του διαλυματος παύσης). Καμπύλες αναφοράς / Βαθμονόμησης δημιουργούνται για καθε μέθοδο αποτυπόνωντας τις τιμές απορόφησης έναντι των τιμών συγκέντρωσης για κάθε δείγμα αναφοράς. Στην συνέχεια, οι συγκεντρώσεις του PSA στα εξεταστέα δείγματα υπολογίζονται απο την καμπύλη αναφοράς. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Κάθε CanAg PSA ΕΙΑ κιτ περιέχει ανιδραστήρια για 96 εξετάσεις. Η ημερομηνία λήξης του κιτ αναγράφεται στο εξωτερικό της συσκευασίας του. Μην χρησιμοποιήτε το κιτ μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης. Μην αναμιγνύετε αντιδραστήρια απο διαφορετικά κιτ. Αποθήκευση του κιτ στους ºC. Οχι στην κατάψυξη. Τα ανοιγμένα / χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια παραμένουν σταθερά σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα εφ όσον δεν έχουν επιμολυνθεί, και έχουν φυλαχθεί στα προτότυπα φιαλίδια σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Επιστρέψτε τα χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια στους 2-8 C αμέσως μετα την χρήση τους. Αντιδραστήριο Ποσότητα Αποθήκευση και σταθερότητα μετα την πρώτη χρήση Μικροπλάκα στρεπταβιδίνης 1 Μικροπλάκα 2-8 ºC εως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης 12 x 8 αποσπαζόμενες πηγές επικαλυμένες με στρεπταβιδίνη. Αφού ανοιχτούν, επιστρέψτε αμέσως τα αχρησιμοποίητα strips πηγές στην συσκευασία αλουμινίου και επανασφραγήστε την προσεχτικά έτσι ώστε να διατηρούνται άνυδρα. 2

3 Αντιδραστήριο Ποσότητα Αποθήκευση και σταθερότητα μετα την πρώτη χρήση Βαθμονομητές PSA 6 φιαλίδια 2 8 C εως την αναγραφόμενη ημερομηνία 0 g/l 1 x 0.75 ml 1 g/l 1 x 0.75 ml 2 g/l 1 x 0.75 ml 10 g/l 1 x 0.75 ml 30 g/l 1 x 0.75 ml 60 g/l 1 x 0.75 ml Το αντιγόνο PSA είναι ενα Tris-HCl buffered διάλυμα (άλατος), που περιέχει λευκωματίνη βοειδούς ορού, μια δραστική κίτρινη χρώση και 0.01 % methyl-isothiazolone (MIT) ως συντηρητικό. Ετοιμο προς χρήση. Μάρτυρες PSA 2 φιαλίδια 2 8 C εως την αναγραφόμενη ημερομηνία 1 x 0.75 ml 1 x 0.75 ml Το ανθρώπινο PSA είναι ενα Tris-HCl buffered διάλυμα (άλατος), που περιέχει λευκωματίνη βοειδούς ορού, και 0.01 % methyl-isothiazolone (MIT) ως συντηρητικό. Ετοιμο προς χρήση. Biotin Anti-PSA 1 x 15 ml 2 8 C εως την αναγραφόμενη ημερομηνία Βιοτυνιλιωμένο μονοκλωνικό αντίσωμα Biotin Anti-PSA (απο ποντίκι), περίπου 1 µg/ml. Περιέχει phosphate buffered διάλυμα (ph 7.2), παρουσία λευκωματίνης βοειδούς ορού και ανοσοσφαιρινων και 0.01% methylisothiazolone (MIT) ως συντηρητικό. Ετοιμο προς χρήση. 3

4 Αντιδραστήριο Ποσότητα Αποθήκευση και σταθερότητα μετα την πρώτη χρήση Ανιχνευτής(Tracer), 1 x 0.75 ml 2-8 ºC εως την αναγραφόμενη HRP Anti-PSA ημερομηνία λήξης Διάλυμα stock μονοκλωνικού αντισώματος HRP Anti- PSA απο ποντίκι, περίπου 20 µg/ml. Περιέχει συντηριτικά.απαιτείται πρόσμιξη με Biotin Anti-PSA πριν την χρήση του. Υπόστρωμα TMB HRP 1 x 12 ml 2-8 ºC εως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης Ετοιμο προς χρήση. Περιέχει buffered υπεροξείδιο του υδρογόνου και 3, 3', 5, 5' τετρα-μέθυλ-βενζιδίνη (TMB). Διάλυμα Παύσης 1 x 15 ml 2-8 ºC εως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης Ετοιμο προς χρήση. Περιέχει 0.12 M υδροχλωρικού οξέως Διάλυμα Πλύσεως 1 x 50 ml 2-8 ºC εως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης Απαιτείται αραίωση με νερό Χ25 πρίν την χρήση του. Ενα Tris-HCl buffered διάλυμα με Tween 20. Περιέχει Germall II ως συντηρητικό. 4

5 Ενδείξεις αστάθειας Το Υπόστρωμα-TMB HRP πρέπει να είναι άχρωμο ή ελαφρώς μπλέ. Ενα έντονο μπλέ χρώμα υποδηλώνει πιθανή επιμόλυνση του αντιδραστηρίου και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Για in vitro διαγνωσική χρήση Για επαγγελµατική χρήση, µόνο Παρακαλούμαι όπως επικαλεστείτε τις οδηγίες ασφαλούς λειτουγίας των εργαστηρίων του Τμήματος Υγείας και Ανθρωπινων Υπηρεσιών των Η.Π.Α.(U.S. Department of Health and Human Services) (Bethesda, Md., USA) αριθμός έκδοσης (CDC) , ή οποιοδήποτε άλλο κατά τόπους σχετικό Εθνικό κανονισμό. Μεταχειριστήτε όλα τα δείγματα ως μολυσμένα. Ακολουθείστε τις κατά τόπου οδηγίες για απομάκρυνση άχρηστου υλικού. Προσοχή Ολα τα υλικά που χρησιµοποιούται για την παρασκευή αντιδραστηρίων ανθρώπινης προέλευσης έχουν εξετασθεί και έχουν ßρεθεί αρνητικά για HIV-1/2 Αντίσωµα (Ab), HCV Αντίσωµα (Ab) και Ηπατίτιδας B Αντιγόνο Επιφανειας (Hepatitis B Surface Antigen) (HBsAg). Εφ όσον δεν υπάρχει µέθοδος ικανή να αποκλείσει απόλυτα την παρουσία αιµατολογικών / µολυσµατικών ασθενειών, ο τρόπος µεταχείρισης και η αποµάκρυνση αντιδραστηρίων ανθρώπινης προέλευσης αυτού του συγκεκριµένου προίοντος, πρέπει να είναι ίδιος µε αυτόν που ακολουθείται για µολυσµένα δείγµατα. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Η μέθοδος CanAg PSAEIA εφαρμόζεται σε ορό. Συλλέξτε το αίμα με φλεβοκέντηση και διαχωρίστε τον ορό σύμφωνα με τις γνωστές διαδικασίες. Τα δείγματα μπορούν να φυλαχθούν στους 2 8 C για 48 ώρες. Για μακρύτερη περίοδο συντήρησης, αποθηκεύστε στους -20 C. Αποφύγετε την αποθήκευση των δειγμάτων σε self-defrosting καταψύκτη, καθώς επίσης την επαναλαμβανόμενη ψύξη-απόψυξη των δειγμάτων πριν την ανάλυση. Μετα την βραδεία απόψυξη των δειγμάτων κατά την διάρκεια της νύχτας στους 2 8 C τα δείγματα επαναφέρονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν την ανάλυση. Αυξημένα επίπεδα PSA παρατηρούνται κατόπιν μεθόδευσης και χειρισμού του προστάτη (manipulation of the prostate). Επομένως, προτείνεται η συλλογή αίματος πρίν από την δακτυλική ορθική εξέταση (digital rectal examination). Κατόπιν εγχείρησης του προστάτη, βιοψίας με βελόνα ή εκτομή της ουρήθρας (transurethral resection), προτείνεται η αναμονή > 6 εβδομάδων πριν απο την συλλογή αίματος για την εξέταση του PSA (8). Πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι η θεραπεία του BPH με Finasteride μειώνει τα επίπεδα του PSA (8). 5

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Απαραίτητα υλικά που δεν παρέχει το kit 1. Αναδευτήρας Μικροπλάκας Η ανάδευση πρέπει να είναι μέτρια προς έντονη. Διαμηκης ανάδευση κατά προσέγγιση 200 κρούσεις/min, ταλαντώσεις /min. 2. Πλυστικό Μικροπλάκας Αυτόματο πλυστικό μικροπλάκας ικανό να εκτελεί 1,3 και 6 κύκλους πλύσεως, ή ημί-αυτόματο πλυστικό μικροπλάκας συνδεδεμένο σε αντλία κενού και σε αναροφητήρα υγρών για κατακράτηση αποροφηθέντωναναροφηθέντων υγρών. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήται ενα άλλο αυτόματο πλυστικό σύστημα, προτείνεται το Πλυστικό Nunc Immuno Σπεκτροφωτόμετρο Μικροπλάκας Με μήκος κύμματος 620 nm και/ή 405 nm, και φάσμα απορόφησης απο 0 εως Πιπέτες ακριβειας Με αντικαταστήσιμα (μιας χρήσης) πλαστικά ρύγχοι για διανομή μικροποσοτητων. Μια οκτακάναλη ( 8- channel pipette) ή επαναληπτική πιπέτα με αντικαταστήσιμα (μιας χρήσης) πλαστικά ρύγχοι για διανομή 100 µl είναι χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη. Πιπέτες για διανομή όγκων-ποσοτήτων σε χιλιοστόλιτρα (ml). 5. Απεσταγμένο ή απεϊονισμένο νερό Για την προ-αραίωση των διαλυμάτων πλύσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Απαιτείται λεπτομερής κατανόηση των οδηγιων χρήσεως της συγκεκριμένης συσκευασίας για την σωστή εφαρμογή της μεθόδου CanAg PSA EIA kit. Τα αντιδραστήρια που προμηθεύονται με το kit αποσκοπούν στην χρήση μιας άρτιας μονάδας. Μην αναμιγνύετε πανομοιότυπα αντιδραστήρια απο kits με διαφορετικά lot numbers. Μην κάνετε χρήση του kit μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στο εξωτερικό της συσκευασίας του. 2. Τα αντιδραστήρια πρέπει να έχουν θερμοκρασία δωματίου (20 25 C) πρίν την χρήση τους. Απαιτείται εφαρμογή της μεθόδου σε θερμοκρασίες μεταξύ C για την εξασφάλιση ακριβών αποτελεσμάτων. Απαιτείται ήπια και σχολαστική ανάδευση των κατεψυγμένων ορών μετά την απόψυξή τους. 3. Πριν την διανομή των δειγμάτων αναφοράς/βαθμονομητών και δειγμάτων ασθενών στις μικροπηγές, προτείνεται η σύμανση-αρίθμηση των strips για την ευκολότερη αναγνώριση των δειγμάτων κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της ανάλυσης. 4. Απαιτείται σχολαστική πλύση των strips. Βεβαιωθήτε ότι η κάθε πηγή είναι εντελώς γεμάτη, ότι η αναρόφηση των πηγών μεταξύ και μετά τις πλύσεις είναι πλήρης και ότι οι πηγές είναι άδειες. Σε 6

7 περίπτωση που εχει παραμείνει υγρασία, αναποδογυρίστε την μικροπλάκα και κτυπήστετην προσεκτικά σε αποροφητικό χαρτί. Αυτόματο πλυστικό strip: Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή και εκτελέστε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων πλύσης πριν και μετά απο κάθε επώαση. Το διάλυμα πλύσης δεν πρέπει να μένει στην συσκευή αναρόφησης /πλύσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθ ότι οι βελόνες του μπορεί να φράξουν, έχοντας έτσι μειωμένη λειτουργική ικανότητα 5. Η χρήση του κρίνεται σκόπιμη απαραίτητη σε υπερευαίσθητες μετρήσεις, μόνον. Παρακαλούμε όπως κοιτάξτε την Επιλογή 2 στην σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες 6. Το Υπότρωμα-TMB HRP είναι ευαίσθητο στην επιμόλυνση. Για την βέλτιστη σταθερότητα του TMB HRP-Substrate, μεταφέρτε απο το φιαλίδιο την απαιτούμενη ποσότητα σε ένα καθαρό αντικαταστήσιμο (μιας χρήσης) πλαστικό δοχείο απόθεσης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση του αντιδραστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήτε καθαρά πλαστικά ρύγχοι (pipette tips) μιας χρήσης. 7. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήτε καθαρά πλαστικά ρύγχοι (pipette tips) μιας χρήσης όταν χειρίζεστε δείγματα και αντιδραστήρια. Αποφύγετε συνεχόμενα λάθη (carry-over), κρατώντας το ρύγχος της πιπέτας λίγο πιο πάνω από την πηγή και αποφεύγοντας την επαφή με το πλαστικό strip ή με την επιφάνεια του υγρού. Η σωστή εφαρμογή και λειτουργία της πιπέτας έχει ιδιαίτερη σημασία οταν χειρίζεστε το διάλυμα TMB HRP-Substrate. Προπαρασκευή αντιδραστηρίων Σταθερότητα προπαρασκευασμένων αντιδραστηρίων Διάλυμα Πλύσης 2 εβδομάδες στους 2 25 C σε σφραγισμένη συσκευασία Μεταφέρτε τα 50 ml του αναραίωτου διαλύματος Πλύσης σε ένα καθαρό δοχείο και αραιώστε το Χ25 προσθέτωντας 1200 ml απεσταγμένου νερού (buffered Wash Solution). Διάλυμα Ανιχνευτού (Tracer working solution) 3 εβδομάδες στους 2 8 C σε σφραγισμένη συσκευασία Προπαρασκευάστε την απαιτούμενη ποσότητα του of Antibody Solution αναμιγνύοντας 50 µl του Tracer, HRP-Anti PSA με 1 ml Biotin Anti-PSA ανα strip (see table below and the Protocol Sheet). 7

8 No. of Tracer, HRP Anti-PSA Biotin Anti-PSA Strips (µl) (ml) Απαιτείται η χρήση καθαρού πλαστικού ή υάλινου κυλίνδρου για την προετοιμασία του Διαλύματος (Antibody Solution) Εναλλακτικά: Μεταφέρτε το περιεχόμενο του Ανιχνευτή (Tracer), HRP Anti- PSA μέσα στο φιαλίδιο του Biotin Anti-PSA και αναδεύστε ελαφρά. Βεβαιωθείτε ότι όλο το περιεχόμενο του Ανιχνευτή (Tracer), έχει μεταφερθεί στο φιαλίδιο του Biotin Anti-PSA. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Διάλυμα Ανιχνευτή (Antibody Solution) παραμένει σταθερό για 3 εβδομάδες στους 2 8 C. Μην προπαρασκευάσετε περισσότερη ποσότητα Διαλύματος Ανιχνευτή απο την αναγκαία και βεβαιωθείτε για την σωστή του αποθήκευση. Μεθοδολογία Κάντε την κάθε μέτρηση εις διπλούν για τους βαθμονομητές και για τα δείγματα ασθενών. Απαιτείται καμπύλη αναφοράς βαθμονόμησης για κάθε ανάλυση - μέτρηση. Ολα τα αντιδραστήρια και δείγματα πρέπει να έχουν θερμοκρασία δωματίου (20 25 C) πρίν την χρήση τους. 1. Αρχίστε με την προπαρασκευή των Διαλυμάτων Πλύσης και Ανιχνευτή. Απαιτείται η χρήση καθαρών δοχείων. Ακολουθείστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. 2. Τοποθετήστε τον απαιτούμενο αριθμό μικροπηγών strips στο αντίστοιχο πλαίσιο. (Επιστρέψτε άμεσα τα υπόλοιπα strips στην συσκευασία τους (απο αλουμίνιο με αφυγραντική ουσία) και επανασφραγίστε προσεκτικά). Πλύνετε το κάθε strip μα φορά με το Διάλυμα Πλύσης. Μην πλύνετε περισσότερα strips απο όσα μπορείτε να χειριστήτε σε 30 min µl των Βαθμονομητών του PSA (CAL 0, 2,10, 30, 60), των μαρτύρων του PSA (C ) και των δειγμάτων προς εξέταση (άγνωστα-unk) διανέμονται στις πηγές των strip σύμφωνα με το κάτωθι πλάνο: 8

9 A B C D E F G H etc Cal Cal Unk Cal Cal etc 0 60 Cal C1 2 Cal C1 2 Cal C2 10 Cal C2 10 Cal Unk1 30 Cal Unk µl του βιοτυνιολυωμενου (Biotin) Anti-PSA προστίθονται σε κάθε πηγή χρησιμοποιώντας μια πιπέτα ακριβείας των 100 µl (ή μια 8-κάναλη πιπέτα ακιβείας των 100 µl). Αποφύγετε συνεχόμενα λάθη (carryover), κρατώντας το ρύγχος της πιπέτας λίγο πιο πάνω από την πηγή και αποφεύγοντας την επαφή με το πλαστικό strip ή με την επιφάνεια του υγρού. 5. Ακολουθεί επώαση της μικροπλάκας για 1 ώρα (± 10 min) σε θερμοκρασία δωματίου (20-25 C) με σταθερή ανάδευση σε έναν αναδευτήρα μικροπλάκας. 6. Μετά την πρώτη επώαση ακολουθεί αναρόφηση και πλύση του κάθε strip 6 φορές, σύμφωνα με τις Διαδικαστικές Σημειώσεις, παράγραφος µl του TMB HRP-Substrate προστίθονται σε κάθε πηγή, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την παράγραφο 4. Η προσθήκη του TMB HRP-Substrate πρέπει να γίνεται το δυνατό συντομότερο έτσι ώστε η διαφορά χρόνου μεταξύ της πρώτης και τελευταίας προσθήκης να μην ξεπερνά τα 5 min. 8. Ακολουθεί επώαση για 30 λεπτά (± 5 min) σε θερμοκρασία δωματίου (20 25 C) με σταθερή ανάδευση. 9. Αμέσως μετά μετρήστε την απορόφηση στα 620 nm σε ενα σπεκτροφωτόμετρο μικροπλάκας. Εναλλακτική Νο1 Εάν το εργαστήριο δεν έχει πρόσβαση σε σπεκτροφωτόμετρο μικροπλάκας με δυνατότητα μέτρησης στα 620 nm, η απορόφηση μπορεί να προσδιοριστεί όπως περιγράφεται κάτωθι: 100 µl Διαλύματος Παύσης προστίθονται, αναμιγνύονται και μέσα σε 15 min μετρείται η απορόφηση στα 405 nm σε ενα σπεκτροφωτόμετρο μικροπλάκας. Εναλλακτική Νο2 Για την υπερευαίσθητη μέτρηση του PSA στην μικρή κλίμακα (0-10 µg/l), κρίνεται απαραίτητη η χρήση του (1 µg/l) στην καμπύλη βαθμονόμησης. Στην συνέχεια κρίνεται απαραίτητη η αφαίρεση των δύο υψηλότερων βαθμονομητών (30 and 60 µg/l). Οι μετρήσεις απορρόφησης θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με την εναλλακτική Νο.1, αλλά μετρώντας στα 450 nm. 9

10 Ορια διακύμανσης της Μέτρησης Η μέθοδος PSA EIA της CanAg προσδιορίζει συγκεντρώσεις μεταξύ 0.1 και 60 µg/l. Στην περίπτωση που αναμένονται συγκεντρώσεις του PSA μεγαλύτερες απο τα όρια διακύμανσης της μεθόδου, προτείνεται η προαραίωση των δειγμάτων με ανθρώπινο (αρσενικού φύλου) φυσιολογικό ορό. Σημείωση: Τα επίπεδα της ενδογενούς συγκέντρωσης του PSA στον φυσιολογικό ορό που χρησιμοποιείται για προαραίωση πρέπει να είναι γνωστά. (βλέπε Υπολογισμός αποτελεσμάτων ) Ποιοτικός Ελεγχος Προτείνεται η χρήση τών PSA Μαρτύρων 1 και 2 για την αξιολόγηση της μεθόδου. Το όριο διακύμανσης των αναμενώμενων τιμών αναγράφεται στις ετικέτες των φιαλιδιων. Στην περίπτωση που οι τιμές αποκλίνουν απο τα όρια διακύμανσης, προτείνεται επανέλεγχος των αντιδραστηρίων, των χαρακτηριστικών μέτρησης και επανάληψη της μεθόδου. Επίσης προτείνεται η παρασκευή δεξαμενής ορού απο το κάθε εργαστήριο, σε διαφορετικά επίπεδα ως ποιοτικοί μάρτυρες, για την καθημερινή εξασφάλιση ποιότητας των αποτελεσμάτων. Δείγματα Αναφοράς Σαν πρότυπο δείγμα αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 1 ος Διεθνής Βαθμονομητής 96/670. Οι συγκεντρώσεις των βαθμονομητών και των μαρτύρων της CanAg PSA EIA προσδιορίστηκαν έναντι ενός συνόλου απο εσωτερικά προπαρασκευασμένα πρότυπα δείγματα αναφοράς συμβατά με τον 1 ο Διεθνή βαθμονομητή. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στην περίπτωση που χρησιμοποιήται φασματοφωτόμετρο με ενσωματωμένο υπολογιστή, επικαλεστείτε τις οδηγίες χρήσης του για την δημιουργία βάσης δεδομένων και προγράμματισμού σύμφωνα με τις τιμές συγκέντρωσης που αναγράφονται σε κάθε βαθμονομητή PSA. Για τον αυτόματο υπολογισμό των αποτελεσμάτων του PSA, προτείνεται η χρήση των κάτωθι /εξής μεθόδων: Κυβική πολυώνυμη πράξη υπολογισμού καμπύλης (Cubic spline curve fit method). Στην καμπύλη αυτή είναι απαραίτητη η παρουσία του Βαθμονομητή 0 με την τιμή 0 µg/l. Πολυώνυμη πράξη υπολογισμού ομαλής καμπύλης (Spline smoothed curve fit method). Ο Βαθμονομητής 0 χρησιμοποιήται ως τυφλό δείγμα (plate blank). Αξιολόγηση με παρεισαγωγή σημείων.στην καμπύλη αυτή είναι απαραίτητη η παρουσία του Βαθμονομητή 0 με την τιμή 0 µg/l. Δευτεροβάθμια πράξη υπολογισμού καμπύλης (Quadratic curve fit method). Στην καμπύλη αυτή είναι απαραίτητη η παρουσία του Βαθμονομητή 0 με την τιμή 0 µg/l. Σημείωση: Μεθοδοι αξιολόγησης όπως η Τετραπαραμετρική (4 Parametric) ή η Ευθύγραμμη απόκλιση εξαρτημένης στατιστικής μεταβλητής (Linear regression), δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Για ημί-αυτόματη αξιολόγηση, η δημιουργία Καμπύλης Αναφοράς γίνεται με την αποτύπωση των τιμών απορόφησης (A) για κάθε βαθμονομητή του PSA έναντι των αντίστοιχων συγκεντρώσεων του PSA (σε µg/l),(βλέπε κάτωθι σχήμα). Στην συνέχεια οι άγνωστες συγκεντρώσεις του PSAκαταγράφονται απο την καμπύλη αναφοράς/βαθμονόμησης, χρησιμοποιώντας την μέση τιμή απορόφησης για κάθε δείγμα ασθενούς του PSA. 10

11 Παράδειγμα αποτελεσμάτων Specimen Calibrator Mean abs PSA values value (A) (µg/l) 0 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Specimen A Specimen B Παράδειγμα, μην χρησιμοποιήτε την καμπύλη αυτή για αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Υπολογισμός αποτελεσμάτων με αραιωμένα δείγματα Δείγματα στα οποία βρέθηκαν επίπεδα PSA μεγαλύτερα του 60 µg/l, κρίνεται απαραίτητη η αραίωσή τους 1/10 με ανθρώπινο φυσιολογικό ορό για την εξασφάλιση ακριβών αποτελεσμάτων. Σημείωση: Τα επίπεδα της ενδογενούς συγκέντρωσης του PSA στον φυσιολογικό ορό που χρησιμοποιείται για προαραίωση πρέπει να είναι γνωστά. 11

12 Η συγκέντρωση του PSA στο αναραίωτο δείγμα υπολογίζεται ως εξής : Dilution 1/10: 10 x ([PSA] Diluted sample -(0.9x [PSA] Normal male serum )) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Τα επίπεδα του PSA δεν είναι ικανά να καταδείξουν με απόλυτη βεβαιώτητα την παρουσία ή απουσία κακοήθους ασθένειας και ως εκ τούτου η εξέταση του PSA δεν πρέπει να χρησιμοποιήται μεμονομένα στην διάγνωση του καρκίνου. Τα αποτελέσματα της εξέτασης πρέπει να αξιολογούνται σε συνάρτηση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους και διαδικασίες και κατά συνέπεια ο εργαστηριακός έλεγχος του PSA δεν είναι ικανός να αντικαταστήσει τεκμηριωμένες κλινικές εξετάσεις. Οι βαθμονομητές της CanAg PSA EIA δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μελέτες ανάκτησης (recovery studies) του PSA. Σε τέτοιες περιπτώσεις προτείνεται η χρήση εξαιρετικά υψηλών δειγμάτων ασθενών. Αντισώματα έναντι των αντιδραστηρίων (human anti-mouse antibody (HAMA) ή ετερόφυλλα αντισώματα), μπορούν περιστασιακά να αναπτυχθούν στο δείγμα του ασθενούς και να παρέμβουν στην ανάλυση, παρά την παρουσία δεσμευτικών παραγόντων στα buffer. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Υγιής άτομα (αρσενικού φύλου) έχουν φυσιολογικές τιμές PSA κάτω απο 4 µg/l. Ωστόσο, καθώς τα επίπεδα του PSA αυξάνονται με την ηλικία, προτείνεται η χρήση μιας κλίμακας σύμφωνα με την ηλικία, έτσι ώστε να αυξηθεί η ευαισθησία στα νεαρά άτομα και αντίστοιχα η ειδικότητα στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (6, 8). Προτείνεται το κάθε εργαστήριο να ορίσει τις δικές του φυσιολογικές τιμές σύμφωνα με τους κατά τόπους περιβαλοντολογικούς παράγοντες, όπως η δίαιτα, το κλίμα, οι συνθήκες διαβίωσης, η επιλογή ασθενών, κτλ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δοσολογία (Dose-response) και στατιστικά χαρακτηριστικά Μια χαρακτηριστική καμπύλη αναφοράς σε συνδυασμό με στατιστικά χαρακτηριστικά της μεθόδου PSA EIA kit της CanAg παρουσιάζονται παρακάτω. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα τυχαίας διανομής βαθμονομητών σε πηγές μικροπλάκας, n =

13 Ακρίβεια Ο ορισμός της απόλυτης ακρίβειας έγινε σύμφωνα με το NCCLS οδηγία EP5-A (9) χρησιμοποιώντας τέσσερα επίπεδα δεξαμενής κατεψυγμένου ανθρωπινου ορού και με την προσθήκη PSA και με την χρήση έξι διαφορετικών συνδυασμών των ανιδραστηρίων της μεθόδου CanAg PSA EIA. Εγινε τυχαία διανομή εις διπλούν του κάθε δείγματος (n=2/ανάλυση) και ακολούθησε ανάλυση δύο φορές την ημέρα για 20 ημέρες. Sample Replicates Mean g/l) Within-run SD ( g/l) Within-run CV % Between-day SD ( g/l) Between-day CV % PSA PSA PSA PSA Ορια Ανίχνευσης Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου PSA EIA της CanAg ορίστηκε σε < 0.1 g/l, σύμφωνα με την συγκέντρωση που ανταποκρίνεται στην μέση τιμή της απορόφησης του βαθμονομητή 0 του PSA σύν 2 σταθερές απόκλισης σε συνάρτηση με τον κάτωθι τύπο: 2 x SD CAL 0 OD CAL 2 - OD CAL 0 x 2 g/l 13

14 Ανάκτηση (Recovery) Εγινε προπαρασκευή δειγμάτων ορού (Spiked serum samples), με την προσθήκη διαφορετικών ποσοτητων ανθρώπινου αντιγόνου PSA σε φυσιολογικά δείγματα ορού. Η ανάκτηση του αντιγόνου διακυμάνθυκε στο +10% της αναμενόμενης τιμής. Σημείωση: Μελέτες ανάκτησης δεν πρέπει να γίνονται με τους βαθμονομητές του συγκεκριμένου Κιτ. Φαινόμενο Προζώνης Δεν παρατηρήθηκε φαινόμενο προζώνης σε δείγματα με συγκεντρώσεις μέχρι και µg/l. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε δείγματα με υψηλές συγκεντρώσεις το χρώμα του υποστρώματος αλλάζει απο μπλέ σε πράσινο (και σε εξαιρετικά υψηλά δείγματα σε κίτρινο). Αυτό οδηγεί σε ψευδώς χαμηλές αποροφήσεις στα 620 nm, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις η απορόφηση μπορεί να μετρηθεί μέσα στα όρια διακύμανσης της καμπύλης αναφοράς/βαθμονόμησης και να καταγραφεί ως φαινόμενο προζώνης. Γραμμικότητα Εγινε ανάλυση σε προαραιωμένα δείγματα ασθενών με ανθρώπινο φυσιολογικό ορό. Οι τιμές τους διακυμάνθυκαν στο +10% της αναμενόμενης τιμής. Ειδικότητα Τα συγκεκριμένα μονοκλωνικά αντισώματα PSA10 και PSA66, απομονώνουν τούς δυο ανεξάρτητους επίτοπους στο PSA-ACT complex και στο free PSA. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός αντισωμάτων παρέχει μια ισομοριακή αντίδραση για το free PSA κα το PSA-ACT complex (7). Εφαρμόστηκε η οδηγία EP7-P του NCCLS (10) για τον προσδιορισμό πιθανών παρεμβολών. Δοκιμάστηκαν οι κάτωθι ουσίες σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις και δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες αντιδράσεις με την μέθοδο. Λιπαιμία (Intralipid ) Χολερυθρίνη, αδέσμευτη Αιμοσφαιρίνη Συγκέντρωση χωρίς σημαντική (± 10%) παρεμβολή 10 mg/ml 0.6 mg/ml 5 mg/ml Σύγκριση Μεθόδων Εγινε συγκριτική μελέτη της μεθόδου CanAg PSA EIA (Prod. No ) με την two-step CanAg PSA EIA (300-10). Μετρήθηκαν τριακόσια οχτώ δείγματα ανθρώπινου ορού με τιμές από 0 εως 53µg/L και οι ανάλογες αναλύσεις γραμμικότητας έδειξαν τα κάτωθι: [PSA] Prod. No = 0.92 x [PSA] Prod. No r =

15 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η παρουσίαση και απόδοση των δεδομένων έγινε σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία. Οποιαδήποτε αλλαγή ή παραποίηση της προτεινόμενης από την Fujirebio Diagnostics μεθοδολογίας μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα, εις την οποία περιπτωση η Fujirebio Diagnostics αποποιήται όλων των εγγυήσεων, γραπτών ή προφορικών (implied or statutory),συμπεριλαμβανομενης και της εγγύησης για εμπορευματοποίηση και καταλληλότητα χρήσης. 15

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Wang MC, Valenzuela LA, Murphy GP, Chu TM (1979). Purification of a human prostate specific antigen. Invest Urol 17: Lilja H. (1985). A kallikrein-like serine protease in prostatic fluid cleaves the predominant seminal vesicle protein. J Clin Invest 76: Oesterling JE (1991). Prostate specific antigen: A critical assessment of the most useful tumor marker for adenocarcinoma of the prostate. J Urology 145: Lilja H., Christensson A., Dahlén U., Matikainen M-T, Nilsson O., Pettersson K., Lövgren T. (1991). Prostate-specific antigen in serum occurs predominantly in complex with 1 -antichymotrypsin. Clin Chem 37: Christensson A., Björk T., Nilsson O., Dahlén U., Matikainen M-T., Cockett ATK, Abrahamsson PA, Lilja H. (1993). Serum prostate specific antigen complexed to 1 -antichymotrypsin as an indicator of prostate cancer. J Urology 150: Oesterling JE., Cooner WH., Jacobsen SJ., Guess HA., Lieber MM. (1993). The influence of patient age on the serum prostate specific antigen concentration: An important clinical observation. Urol Clin North Am 20: , 1993a. 7. Nilsson O., Peter A. Andersson I., Nilsson K., Grundström B., and Karlsson B. (1997) Antigenic determinants of prostatespecific antigen (PSA) and development of assays specific for different forms of PSA. Br J Cancer 75(6): P Price C., Allard J., Davies G., Dawnay A., J Duffy M., France M., Mandarino G., Milford Ward A., Patel B., Sibley P. and Sturgeon C. Pre-and post-analytical factors that may influence use of serum prostate specific antigen and its isoforms in a screening programme for prostate cancer. Ann Clin Biochem 2001; 38: National Committee for Clinical Laboratory Standards, Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices. Approved Guideline EP5-A (1999). 10. National Committee for Clinical Laboratory Standards, National Evaluation Protocols for Interference Testing, Evaluation protocol Number 7, Vol. 6, No 13, August (1986) 16

17 CanAg είναι σήμα κατατεθέν της Fujirebio Diagnostics AB Fujirebio Diagnostics AB Elof Lindälvs gata 13 PO Box SE Göteborg Sweden Phone Fax CanAg PSA EIA Prod. No GR, F5704, r3 17

CanAg CA125 EIA 400-10. Οδηγίες Χρήσης. 2015-01

CanAg CA125 EIA 400-10. Οδηγίες Χρήσης. 2015-01 CanAg CA125 EIA 400-10 Οδηγίες Χρήσης. 2015-01 1 2 3 CanAg CA125 EIA Οδηγίες Χρήσης Μέθοδος Ενζυμικού Ανοσοπροσδιορισμού Για 96 προσδιορισμούς ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το CA125 EIA kit της CanAg αποσκοπεί στον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 Για τη σύνταξη των προδιαγραφών των αναλυτών ελήφθη πολύ σοβαρά υπ όψη η τρομερή ανεπάρκεια χώρου και η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

CanAg Free PSA EIA IVD. Οδηγίες χρήσης. 2013-09

CanAg Free PSA EIA IVD. Οδηγίες χρήσης. 2013-09 EL CanAg Free PSA EIA REF 350-10 IVD 0197 Οδηγίες χρήσης. 2013-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SV SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ

Διαβάστε περισσότερα

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL)

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Φοιτήτρια: Ρούμελη Αντωνία ΑΜ: 11089 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Quantikine IVD ELISA Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Αυτό το συμπληρωματικό ένθετο συσκευασίας περιέχει το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA IgM III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

medac Asparaginase-Aktivitäts-Test MAAT Ελληνικά 550-VPG/010708

medac Asparaginase-Aktivitäts-Test MAAT Ελληνικά 550-VPG/010708 medac Asparaginase-Aktivitäts-Test MAAT Ελληνικά 550-VPG/010708 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D-20354 Hamburg ΙΑΝΟΜΕΑΣ medac Gesellschaft für klinische

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA)

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) 3η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) Στις τεχνικές των ανοσοδοκιµασιών χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΘΕΜΑ : Γράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ενός αναλυτή. Μέσα στην εργασία εκτός από κείμενο να συμπεριλάβετε διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο REF BCSG IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

medac Asparaginase-Aktivitäts-Test MAAT Ελληνικά 550-VPSIG/070703

medac Asparaginase-Aktivitäts-Test MAAT Ελληνικά 550-VPSIG/070703 medac Asparaginase-Aktivitäts-Test MAAT Ελληνικά FABRICANTE / FABBRICANTE / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D-20354 Hamburg DISTRIBUIDOR / DISTRIBUZIONE

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite Sm αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο REF C2ID IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite RNP αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Προς Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης Αριθ. Πρωτ. 8219 Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Στις εξετάσεις αιμοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΑ ΦΕΙΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 1. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ-ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 42000,00 1.1).ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ Α).ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 Πλακέτα 96 62794 Η Platelia Aspergillus Ag είναι μια ανοσοενζυμική δοκιμή σάντουιτς σε μικροκυψέλες για την ανίχνευση αντιγόνου Aspergillus galactomannan σε δείγματα ορού και

Διαβάστε περισσότερα

e LAB e LAB Αυτόματος Ανοσολογικός Αναλυτής με τη μέθοδο ELISA Ταυτόχρονη επεξεργασία σε 3 μικροπλάκες και σε 8 εξετάσεις

e LAB e LAB Αυτόματος Ανοσολογικός Αναλυτής με τη μέθοδο ELISA Ταυτόχρονη επεξεργασία σε 3 μικροπλάκες και σε 8 εξετάσεις ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ELISΑ Ταυτόχρονη επεξεργασία σε 3 μικροπλάκες και σε 8 εξετάσεις Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασιών 25 C έως 45 C, ξεχωριστά σε κάθε πλάκα. Ολοκληρωμένο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM RF IgG ELISA 708685 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM RF IgG ELISA 708685 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM RF IgG ELISA 708685 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA LiteTM RF IgG αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η δοκιμασία QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Το κιτ QUANTA Lite TM H. pylori IgG αποτελεί μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09 EL HE4 EIA REF 404-10 IVD Οδηγίες χρήσης 2008-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το NOVA Lite TM Thyroid είναι μια έμμεση ανάλυση ανοσοφθορισμού για τη διαλογή και τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η ανοσοενζυμική μέθοδος QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA χρησιμοποιείται για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Ribosome P ELISA 708600 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Ribosome P ELISA 708600 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Ribosome P ELISA 708600 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM Ribosome P αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ A1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ RPR 1) Το αντιγόνο RPR περιέχει μικροσωματίδια άνθρακα ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

C4d Fragment ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue C4d Fragment Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός Περίληψη

C4d Fragment ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue C4d Fragment Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός Περίληψη C4d Fragment Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποσοτικοποίηση περιεχόμενων θραυσμάτων C4d ενεργοποιημένου C4 της μεταβολικής οδού του κλασικού συμπληρώματος MicroVue C4d Fragment Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS " AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS  AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡIΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΘΡAΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

CanAg CA15-3 EIA 200-10 REF IVD. Οδηγίες χρήσης. 2014-10

CanAg CA15-3 EIA 200-10 REF IVD. Οδηγίες χρήσης. 2014-10 EL IVD CanAg CA15-3 EIA REF 200-10 Οδηγίες χρήσης. 2014-10 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SV SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM Glaidin IgA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (μόνο αντισώματα δέρματος)

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (μόνο αντισώματα δέρματος) NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (μόνο αντισώματα δέρματος) Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 704160, 704165 504160.10 504160 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Αυτές οι κατεψυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ Άρτα,23-6-2014 Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ CIC-Raji Ενζυματική ανοσοδιαγνωστική μέθοδος για ποσοτικοποίηση των κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλόκων (CIC) που περιέχουν θραύσματα ενεργοποίησης C3 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα Ελληνικά ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ανεξάρτητα εξωτερικά run controls για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη. NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του

Διαβάστε περισσότερα

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ Osteocalcin Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για ποσοτικοποίηση της άθικτης οστεοκαλσίνης στον ορό ή πλάσμα MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Προετοιμάστε Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Σύνθεση: Ανά ml: Λουπροστιόλη 7,50 mg Είδη ζώων: Αγελάδες, μοσχίδες, φοράδες, πρόβατα. Φαρμακολογικές ιδιότητες: Η λουπροστιόλη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 21102/4-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Εξέταση ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε πεπτιδικά αντιγόνα του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού Για in vitro διαγνωστική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD FOR INFORMATION ONLY. WHEN PERFORMING THE ASSAY ALWAYS REFER TO PACKAGE INSERT SUPPLIED WITH THE KIT. Οδηγίες χρήσης.

HE4 EIA IVD FOR INFORMATION ONLY. WHEN PERFORMING THE ASSAY ALWAYS REFER TO PACKAGE INSERT SUPPLIED WITH THE KIT. Οδηγίες χρήσης. FOR INFORMATION ONLY. WHEN PERFORMING THE ASSAY ALWAYS REFER TO PACKAGE INSERT SUPPLIED WITH THE KIT IVD HE4 EIA REF 404-10 EL Οδηγίες χρήσης. 2014-12 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Μ. Σταθερόπουλος, Καθηγητής, Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής Μάρτιος 2012 1 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η εξοικείωση με τις τεχνικές τιτλοδότησης και η κατανόηση των ογκομετρικών μεθόδων ανάλυσης. Θεωρητικό Μέρος Πάρα πολύ συχνά προκύπτει η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 (Οξύτητα, Υπεροξείδια, Κ 232, Κ 270, ΔΚ) Αριστομένους 32, 12135 Περιστέρι Τηλ. : 2105785970, φαξ : 2105785973 E-mail: scientific@analytika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Β ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» IV Σχεδιασμός Πειραμάτων και Ανάπτυξη Δοκιμασιών ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Βικεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την υπογραφή της σύμβασης να προσφέρουν (πιστοποιημένα δύο νέους (μη χρησιμοποιημένους) αιματολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός ο ρόλος του.

Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός ο ρόλος του. : Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός ο ρόλος του. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας των αρσενικών θηλαστικών, περιλαμβανομένων και των ανδρών, που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σχεδόν στο σύνολό τους οι ενόργανες τεχνικές παρέχουν τη μέτρηση μιας φυσικής ή φυσικοχημικής παραμέτρου Ρ η οποία συνδέεται άμεσα η έμμεσα με την

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα