ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της αρχικής φάσης της μελέτης νοσηρότητας και θνησιμότητας στη νήσο Μήλο που πραγματοποιήθηκε το Μάιο Τα βασικά ευρήματα της μελέτης είναι ως ακολούθως: Ισχυροποίηση των ευρημάτων νοσηρότητας για αυξημένα ποσοστά εμφάνισης νόσων του αναπνευστικού στο γενικό πληθυσμό (Άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Αλλεργική Ρινίτιδα, Πνευμονία, Βρογχιεκτασία). Δημιουργήθηκαν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των Πνευμόνων και του Προστάτη. Δεδομένου όμως του μικρού δείγματος, απαιτείται περεταίρω διερεύνηση για την ισχυροποίηση αυτών των ενδείξεων. Παρατηρήθηκε αυξημένη νοσηρότητα από νοσήματα του αναπνευστικού και στον παιδικό πληθυσμό. Με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα, προτείνεται η συνέχεια λήψης προληπτικών μέτρων για την υγεία του πληθυσμού στη νήσο Μήλο. 1

2 Σε συνέχεια της αρχικής φάσης της μελέτης νοσηρότητας και θνησιμότητας στη Νήσο Μήλο που πραγματοποιήθηκε το Μάιο 2011, διενεργήθηκε μελέτη νοσηρότητας στο γενικό και σε παιδικό πληθυσμό, η οποία αφορούσε κατεξοχήν νοσήματα του αναπνευστικού. Η μελέτη περιέλαβε 3 τμήματα: 1) Συνέχιση της διερεύνησης της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση της έκθεσης σε περλίτη στο αναπνευστικό σύστημα σε παιδιά και ενήλικες. 2) Μελέτη νοσηρότητας στο γενικό πληθυσμό Εφαρμογή ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία καθώς και στοιχεία νοσηρότητας σε δείγμα 94 κατοίκων της νήσου (2,5 % του πληθυσμού της Μήλου). Διενέργεια της εξέτασης της σπιρομέτρησης σε 76 άτομα κάτοικοι του νησιού (2% του πληθυσμού του νησιού). Κωδικοποίηση, στατιστική επεξεργασία και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν την περιβαλλοντικά επιβαρυμένη περιοχή των Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας. 3) Μελέτη νοσηρότητας σε παιδικό πληθυσμό Εφαρμογή ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, στοιχεία που αφορούν το οικογενειακό ιστορικό των συμμετεχόντων παιδιών καθώς και στοιχεία νοσηρότητας αυτών από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος σε δείγμα 49 παιδιών που φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία Αδάμαντα και Πολλωνίων της νήσου Μήλου, καθώς και σε παιδιά που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας του Νησιού. Διενέργεια της εξέτασης της σπιρομέτρησης σε δείγμα 60 παιδιών που φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία Αδάμαντα και Πολλωνίων της νήσου Μήλου, καθώς και σε παιδιά που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας του Νησιού. Κωδικοποίηση, στατιστική επεξεργασία και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν την περιβαλλοντικά επιβαρυμένη περιοχή των Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας 2

3 1) Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Τα αποτελέσματα από τη μέχρι τώρα διερεύνηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δείχνουν επιβάρυνση της υγείας του αναπνευστικού και οφθαλμικών ερεθισμών κατά την έκθεση σε σωματίδια περλίτη σε ενήλικο πληθυσμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίδραση της έκθεσης σε περλίτη στην υγεία των ενηλίκων έχει μελετηθεί ελάχιστα διεθνώς, ενώ δεν υπάρχει μελέτη που να διερευνά την επίδραση της έκθεσης σε περλίτη στην υγεία των παιδιών. Από το 1972 μέχρι και σήμερα έχουν δημοσιευτεί 5 μελέτες που αφορούν στην επίδραση της επαγγελματικής μόνο έκθεσης σε περλίτη στο αναπνευστικό σύστημα των εργαζομένων. Κατά τις παλαιότερες 3 που διενεργήθηκαν στις ΗΠΑ, δεν προέκυψε συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε σωματίδια περλίτη και αναπνευστικών νοσημάτων. Σε μελέτη που διενεργήθηκε στην Τουρκία (2001) διαπιστώθηκε συσχέτιση της έκθεσης 58 εργαζομένων σε περλίτη με τη μείωση της διαχυτικής ικανότητας των πνευμόνων τους (T L CO). Σε μελέτη που έλαβε χώρα στην Ταϊβαν (2010) διαπιστώθηκε ανάπτυξη Συνδρόμου Αντιδραστικής Λειτουργίας των Αεραγωγών (RADS: Reactive Airway Dysfunction Syndrome) σε 37% των εργαζομένων που εκτέθηκαν σε περλίτη, μετά από έκρηξη σε δεξαμενή που είχε μονωθεί με διογκωμένο περλίτη. Ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να διερευνά την επίδραση της έκθεσης σε σωματίδια περλίτη στην υγεία του γενικού πληθυσμού, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η έκθεση αυτή επηρεάζει την υγεία του αναπνευστικού των εκτιθέμενων ατόμων. Επίσης, από τη βιβλιογραφία εγείρεται το θέμα της συσχέτισης της έκθεσης σε σωματίδια περλίτη με τον οφθαλμικό ερεθισμό των εκτιθέμενων ατόμων. 2) Μελέτη Νοσηρότητας στο Γενικό Πληθυσμό Κατά τη μελέτη Νοσηρότητας σε ενηλίκους, έλαβε χώρα: α) η εφαρμογή προσωπικών συνεντεύξεων - συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σε 2,5% του πληθυσμού της νήσου Μήλου (94 άτομα) καθώς και β) η διενέργεια σπιρομετρήσεων σε 76 άτομα 2 α ) Εφαρμογή προσωπικών Συνεντεύξεων Η εφαρμογή των προσωπικών συνεντεύξεων βασίστηκε σε προκαθορισμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο εφαρμόστηκε από εκπαιδευμένους ερευνητές. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Τέλος, το ερωτηματολόγιο 3

4 περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου σε αντίστοιχο αρχείο, το οποίο περιελάμβανε ήδη και τα 175 άτομα - συνεντεύξεις της αρχικής φάσης της μελέτης (5% του πληθυσμού της Μήλου). Για λόγους σύγκρισης και στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχη μελέτη συνεντεύξεων στο Δήμο Οινοφύτων που είχε διενεργηθεί σε 1811 άτομα (25% περίπου του πληθυσμού). Τόσο στη Μήλο όσο και στα Οινόφυτα χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο, ενώ και στις δύο περιοχές η συμμετοχή των κατοίκων ήταν εθελοντική. Γενικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων Αρχικά παρουσιάζουμε τα γενικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων ως προς την ηλικία, το φύλο και τις συνήθειες καπνίσματος. Όπως παρατηρούμε στο Πίνακα 1, δεν φαίνετε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση ηλικία των ερωτηθέντων μεταξύ Μήλου και Οινοφύτων (βλέπε και Γράφημα 1). Πίνακας 1: Μέση Ηλικία σε Μήλο και Οινόφυτα Περιοχή Μέση Ηλικία t-test (p-value) Οινόφυτα Μήλος 49.9 Γράφημα 1: Κατανομή της ηλικίας των ερωτηθέντων σε Μήλο και Οινόφυτα ΜΗΛΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 4

5 Επίσης δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value=0.432) στο φύλο μεταξύ των δύο περιοχών (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Κατανομή φύλου σε Μήλο και Οινόφυτα ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ Total ΠΕΡΙΟΧΗ Μήλος Count % within ΠΕΡΙΟΧΗ 50,6% 49,4% 100,0% Οινόφυτα Count % within ΠΕΡΙΟΧΗ 53,1% 46,9% 100,0% Total Count % within ΠΕΡΙΟΧΗ 52,8% 47,2% 100,0% Στη Μήλο φαίνεται να είναι υψηλότερο το ποσοστό των πρώην καπνιστών (24.5% έναντι 18.8%) και ελαφρώς υψηλότερο το ποσοστό των τρέχων καπνιστών (29% έναντι 26.3%) (Πίνακας 3). Υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 περιοχών (p-value=0.021). Για το λόγο αυτό στα αποτελέσματα έγινε πολυπαραγοντική ανάλυση (λογιστική παλινδρόμηση), λαμβάνοντας υπόψη το κάπνισμα (όπως και το φύλο και την ηλικία) ως συγχυτικούς παράγοντες. Πίνακας 3: Συνήθειες καπνίσματος σε Μήλο και Οινόφυτα ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΠΟΤΕ ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ Total ΠΕΡΙΟΧΗ Μήλος Count % within ΠΕΡΙΟΧΗ 46,5% 29,0% 24,5% 100,0% Οινόφυτα Count % within ΠΕΡΙΟΧΗ 54,9% 26,3% 18,8% 100,0% Total Count % within ΠΕΡΙΟΧΗ 53,8% 26,7% 19,5% 100,0% Ασθένειες του αναπνευστικού Εξετάσαμε τη νοσηρότητα των κατοίκων των δύο περιοχών ως προς τις ασθένειες του αναπνευστικού (Πίνακας 4). Στη Μήλο παρατηρούνται στατιστικά σημαντικά αυξημένα ποσοστά για τα εξής αναπνευστικά νοσήματα: Άσθμα (p-value=0.044), ΧΑΠ (p-value=0.025), Αλλεργική Ρινίτιδα (p-value=0.005), Πνευμονία (p-value<0.001) και Βρογχιεκτασία (p-value=0.006). Επίσης υπολογίσαμε το λόγο σχετικών πιθανοτήτων (Odds ratio) για τις διάφορες ασθένειες του 5

6 αναπνευστικού, ελέγχοντας για τους συγχυτικούς παράγοντες φύλο, ηλικία και κάπνισμα. Για αυτό το σκοπό τρέξαμε για κάθε ασθένεια πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμη, όπου σαν ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία, οι συνήθειες καπνίσματος (τρέχων καπνιστής, πρώην καπνιστής, ποτέ καπνιστής) και η περιοχή (Μήλος ή Οινόφυτα). Στη τελευταία στήλη του Πίνακα 4 δίδεται ο λόγος σχετικών πιθανοτήτων (OR) για τη Μήλο έναντι των Οινοφύτων, όπως προκύπτει από τη λογιστική παλινδρόμηση. Παρατηρείται, ότι η σχετική πιθανότητα εμφάνισης ΧΑΠ στη Μήλο είναι 2.3 φορές την αντίστοιχη πιθανότητα στα Οινόφυτα, η σχετική πιθανότητα εμφάνισης Άσθματος 1.5 φορές της αντίστοιχης στα Οινόφυτα, Αλλεργικής ρινίτιδας 2.2 φορές της αντίστοιχης στα Οινόφυτα, Πνευμονίας 5.5 φορές της αντίστοιχης στα Οινόφυτα και Βρογχιεκτασίας 12.5 φορές (εάν και έχουμε λίγες περιπτώσεις για τη συγκεκριμένη ασθένεια). Πίνακας 4: Σύγκριση του ιστορικού νοσηρότητας αναπνευστικών νοσημάτων στη Μήλο έναντι των Οινοφύτων OR (CI) και p-value ελέγχοντας για τους συγχυτικούς παράγοντες φύλο, ηλικία και κάπνισμα (αναφέρονται τα αποτελέσματα από λογιστική παλινδρόμηση) Αναπνευστικό νόσημα Μήλος %(Ν) Οινόφυτα %(Ν) Chi-square test (pvalue) OR (CI) Αριθμός ερωτηθέντων Άσθμα 9.7 (26) 6.4 (115) ( ) 1.49 ( ) Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 4.1 (11) 1.9 (35) ( ) 2.28 ( ) Αλλεργική Ρινίτιδα 5.2 (14) 2.3 (41) ( ) 2.24 ( ) Πνευμονική Ίνωση 0.0 (0) 0.0 (0) Σαρκοείδωση 0.0 (0) 0.1 (1) Πνευμονοκονίωση 0.0 (0) 0.0 (0) Πνευμονία 5.9 (16) 1.0 (19) < ( ) 5.47 ( ) <0.001 Βρογχιεκτασία 0.7 (2) 0.1 (1) ( ) ( ) Ανεπάρκεια Αναπνευστικού 0.4 (1) 0.4 (8) ( ) 0.83 ( ) Πνευμονική Εμβολή 0.0 (0) 0.2 (3) Καρκίνοι Εξετάστηκε η νοσηρότητα από καρκίνους στη Μήλο έναντι των Οινοφύτων (Πίνακας 5). Πρέπει να σημειώσουμε ότι για να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα για τη νοσηρότητα από καρκίνους απαιτείται σημαντικό μεγαλύτερο δείγμα από αυτό που συλλέξαμε (ιδιάιτερα στη Μήλο), με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Είναι ενδεικτικό ότι για τα 7 από τα 12 είδη καρκίνων που εξετάστηκαν δεν υπήρχαν περιπτώσεις στο δείγμα των 269 ατόμων που συλλέξαμε στη Μήλο. Εξαιτίας του μικρού δείγματος είναι και δύσκολο να εντοπιστούν στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο περιοχών. Εντούτοις παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό καρκίνων του Πνεύμονα στη Μήλο (OR 1.35), όπως και Προστάτη (OR 3.39), χωρίς όμως αυτά να φτάνουν σε επίπεδα στατιστικής 6

7 σημαντικότητας. Η σχετική πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του Πνεύμονα και Προστάτη παραμένει υψηλή (ΟR 1.37 και 3.67 αντίστοιχα), ακόμη και εάν ελέγξουμε για τους συγχυτικούς παράγοντες φύλο, ηλικία και κάπνισμα (μέσω λογιστικής παλινδρόμησης). Πίνακας 5: Σύγκριση του ιστορικού νοσηρότητας από καρκίνο στη Μήλο έναντι των Οινοφύτων (για τους ίδιους τους ερωτηθέντες) OR (CI) και p-value ελέγχοντας για τους συγχυτικούς παράγοντες φύλο, ηλικία και Chi-square κάπνισμα (αναφέρονται τα Μήλος Οινόφυτα test (pvalue) αποτελέσματα από λογιστική Καρκίνος %(Ν) %(Ν) OR (CI) παλινδρόμηση) Αριθμός ερωτηθέντων Στομάχου 0.0 (0) 0.1 (1) Στοματικής κοιλότητας 0.0 (0) 0.1 (1) Παχέος εντέρου 0.4 (1) 0.4 (8) ( ) 1.04 ( ) Πνεύμονα 0.4 (1) 0.3 (5) ( ) 1.37 ( ) Μαστού 1.1 (3) 1.7 (30) ( ) 0.60 ( ) Θυρεοειδούς 0.0 (0) 0.7 (12) Δέρματος 0.0 (0) 0.1 (2) Προστάτη 1.1 (3) 0.3 (6) ( ) 3.67 ( ) Ουροδόχου κύστεως 0.0 (0) 0.2 (4) Μήτρας/Τραχήλου 0.0 (0) 0.3 (5) Ήπατος 0.0 (0) 0.2 (3) Νεφρού 0.4 (1) 0.0 (0) Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν έχουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο που να πάσχει από τους συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Πίνακα 6. Παρατηρείται στατιστικά σημαντικά αυξημένο ποσοστό των ερωτηθέντων στη Μήλο που απάντησαν ότι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο πάσχει από καρκίνο του Παχέος εντέρου (1.9% στη Μήλο έναντι 0.4% στα Οινόφυτα), του Μαστού (5.2% στη Μήλο έναντι 2.9% στα Οινόφυτα) και του Νεφρού (εάν και έχουμε μόνο 1 περίπτωση στη Μήλο). Εντούτοις πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περιορισμένες πληροφορίες που δώθηκαν από τους ερωτηθέντες για τους συγγενείς τους, δεν μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε το βαθμό της συγγένειας, όπως και το φύλο, την ηλικία και τις συνήθειες καπνίσματος των συγγενών. Επίσης οι συγκεκριμένες τιμές δεν αναφέρονται στο συνολικό αριθμό των συγγενών κάθε ατόμου, όυτε σε αριθμό συγγενών που πάσχουν από καρκίνο, καθώς πολλά μέλη μιας οικογένειας μπορεί να αναφέρονται στο ίδιο συγγενικό πρόσωπο. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο πληθυσμοί διαφέρουν ως προς τον αριθμό των συγγενών ή ως προς τον τρόπο απάντησης των ερωτηματολογίων, αυτά τα αποτελέσματα είναι ενδεικτά και δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για εξαγωγή σαφή συμπερασμάτων για τη νοσηρότητα από 7

8 καρκίνους, για την εξέταση της οποίας απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα από τους ίδιους τους ερωτηθέντες (βλέπε Πίνακα 5). Πίνακας 6: Σύγκριση του ιστορικού νοσηρότητας καρκίνων στη Μήλο έναντι των Οινοφύτων (για τους συγγενείς των ερωτηθέντων) Αναφέρονται τα ποσοστά των ερωτηθέντων όπου ανέφεραν ότι κάποιος συγγενείς τους πάσχει από τον αντίστοιχο τύπο καρκίνου Καρκίνος Μήλος %(Ν) Οινόφυτα %(Ν) Chi-square test (p-value) OR (CI) Αριθμός ερωτηθέντων Στομάχου 0.4 (1) 0.5 (9) ( ) Στοματικής κοιλότητας 0.4 (1) 0.0 (0) Παχέος εντέρου 1.9 (5) 0.4 (8) ( ) Πνεύμονα 0.7 (2) 0.9 (16) ( ) Μαστού 5.2 (14) 2.9 (52) ( ) Θυρεοειδούς 0.0 (0) 0.2 (3) Δέρματος 0.0 (0) 0.1 (1) Προστάτη 0.4 (1) 0.6 (11) ( ) Ουροδόχου κύστεως 0.0 (0) 0.4 (7) Μήτρας/Τραχήλου 0.7 (2) 0.7 (12) ( ) Ήπατος 0.4 (1) 0.3 (6) ( ) Νεφρού 0.4 (1) 0.0 (0) Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν επίσης εάν έχουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο που να έχει πεθάνει από τους συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Όπως φαίνεται στο Πίνακα 7, στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό θανάτων συγγενικών προσώπων στη Μήλο παρατηρείται για τον καρκίνο του Πνεύμονα (11.5% έναντι 7%), του Μαστού (6.3% έναντι 3.3%), του Προστάτη (4.5% έναντι 1.5%) και της Ουροδόχου κύστεως (1.1% εναντι 0.1%). Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο πληθυσμοί διαφέρουν ως προς τον αριθμό των συγγενών ή ως προς τον τρόπο απάντησης των ερωτηματολογίων, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων, καθώς οι συγκεκριμένες τιμές δεν αναφέρονται σε αριθμό συγγενών που έχουν πεθάνει από καρκίνο, αλλά σε αριθμό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι κάποιος συγγενής τους έχει πεθάνει από το σχετικό τύπο καρκίνου (και πολλοί συγγενείς μπορεί να αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο). 8

9 Πίνακας 7: Σύγκριση του ιστορικού θανάτων από καρκίνους στη Μήλο έναντι των Οινοφύτων (για τους συγγενείς των ερωτηθέντων) Αναφέρονται τα ποσοστά των ερωτηθέντων όπου ανέφεραν ότι κάποιος συγγενείς τους έχει πεθάνει από τον αντίστοιχο τύπο καρκίνου Καρκίνος Μήλος %(Ν) Οινόφυτα %(Ν) Chi-square test (p-value) OR (CI) Αριθμός ερωτηθέντων Στομάχου 3.7 (10) 1.9 (34) ( ) Στοματικής κοιλότητας 0.0 (0) 0.6 (10) Παχέος εντέρου 2.6 (7) 3.0 (54) ( ) Πνεύμονα 11.5 (31) 7.0 (126) ( ) Μαστού 6.3 (17) 3.3 (59) ( ) Θυρεοειδούς 0.0 (0) 0.3 (5) Δέρματος 1.1 (3) 0.4 (8) ( ) Προστάτη 4.5 (12) 1.5 (27) ( ) Ουροδόχου κύστεως 1.1 (3) 0.1 (2) ( ) Μήτρας/Τραχήλου 2.2 (6) 2.1 (38) ( ) Ήπατος 1.5 (4) 1.7 (30) ( ) Νεφρού 0.0 (0) 0.0 (0) Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα για τη νοσηρότητα από καρκίνους, για τους ίδιους τους ερωτηθέντες παρατηρούνται ενδείξεις για εμφάνιση αυξημένων ποσοστών καρκίνου του Πνεύμονα και του Προστάτη. Για αυτά τα δύο είδη καρκίνου δηλώθηκαν και αυξημένα ποσοστά θανάτων συγγενικών προσώπων. Εντούτοις, καθώς τα αποτελέσματα με βάση τους ερωτηθέντες δεν είναι στατιστικά σημαντικά, απαιτείται επιπλέον δείγμα, ώστε να διαπιστώσουμε το κίνδυνο εμφάνισης των συγκεκριμένων τύπων καρκίνου στη Μήλο, όπου έχουμε τις συγκεκριμένες ενδείξεις. Για τα αναπνευστικά νοσήματα η μελέτη έδειξε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νοσηρότητας στη Μήλο από πολλές ασθένειες του αναπνευστικού, όπως Άσθμα, ΧΑΠ, Αλλεργική Ρινίτιδα, Πνευμονία και Βρογχιεκτασία. Για να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα αυτά, θα ήταν χρήσιμη η σύγκριση της νοσηρότητας από αναπνευστικά νοσήματα στη Μήλο με μια αντίστοιχη περιοχή (π.χ. άλλο νησί των Κυκλάδων), όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη έκθεση στον υπό εξέταση παράγοντα κινδύνου. 2 β ) Διενέργεια Σπιρομετρήσεων Η εξέταση της σπιρομέτρησης διενεργήθηκε από ειδικούς ιατρούς Πνευμονολόγους με τη συμμετοχή της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας (παραχώρηση κινητής μονάδας και φορητών σπιρομέτρων). Η εξέταση της σπιρομέτρησης διενεργήθηκε σε πιλοτική φάση προκειμένου να εξεταστεί η συμμετοχή των κατοίκων του νησιού και να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ μειωμένων σπιρομετρικών δεικτών των συμμετεχόντων και αναφερόμενης αναπνευστικής νόσου. 9

10 3) Μελέτη νοσηρότητας σε παιδικό πληθυσμό Κατά τη μελέτη Νοσηρότητας σε παιδιά, έλαβε χώρα: α) η συμπλήρωση ερωτηματολογίου σε δείγμα 49 παιδιών (79%) των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων που φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία Αδάμαντα και Πολλωνίων, τα οποία εκλήθησαν για συμμετοχή στην εξέταση. β) η διενέργεια σπιρομετρήσεων σε δείγμα 60 (97%) παιδιών των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων που φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία Αδάμαντα και Πολλωνίων, τα οποία εκλήθησαν για συμμετοχή στην εξέταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου κάποιο παιδί να συμμετάσχει στην εξέταση εξασφαλίστηκε η έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα αυτού. Επίσης, διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο στα παιδιά που έλαβαν μέρος στην εξέταση της σπιρομέτρησης, το οποίο ζητήθηκε να συμπληρωθεί από τους γονείς τους και να επιστραφεί στο σχολείο. Η ίδια διαδικασία σπιρομέτρηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίου - ακολουθήθηκε και σε παιδιά που προσέρχονταν με τους γονείς τους στο Κέντρο Υγείας του νησιού, από τους ίδιους ερευνητές. 3 α ) Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων των συμμετεχόντων παιδιών. Επίσης, περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό των παιδιών, όσον αφορά στην αναπνευστική τους υγεία (ύπαρξη ιστορικού άσθματος, λήψης αντιασθματικής αγωγής, νοσηλείας λόγω άσθματος και εμφάνισης βρογχίτιδας, συριγμού και δύσπνοιας στο παιδί κατά τους τελευταίους 12 μήνες), καθώς και στην ύπαρξη ιστορικού ρινίτιδας, επιπεφυκίτιδας και εκζέματος στο παιδί. Στη συνέχεια, κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου σε αντίστοιχο αρχείο. Για λόγους σύγκρισης και στατιστικής ανάλυσης η σύγκριση επεκτάθηκε και σε 62 παιδιά στην περιβαλλοντικά επιβαρυμένη περιοχή των Οινοφύτων, που φοιτούσαν στην Ε και ΣΤ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου των Οινοφύτων. Στις προαναφερθείσες περιοχές (Μήλος, Οινόφυτα) χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο και παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο περιοχών ως προς την ύπαρξη συριγμού κατά τους τελευταίους 12 μήνες (p-value 0.002) καθώς και για το οικογενειακό ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας (p-value 0.013) (Πίνακας 8). Επίσης, αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας παρατηρήθηκαν για τις υπόλοιπες ασθένειες που αναφέρονται στο Πίνακα 8. 10

11 Πίνακας 8: Σύγκριση αναπνευστικής νοσηρότητας σε παιδικό πληθυσμό στη Νήσο Μήλο με την αναπνευστική νοσηρότητα στα Οινόφυτα Μήλος=49 Οινόφυτα=62 p-value Odds ratio Συριγμός τους τελευταίους 11 (22,9%) 2 (3,2%) 0,002 8, μήνες Δύσπνοια τους τελευταίους 3 (6,3%) 3 (4,8%) 1,0 1, μήνες Επεισόδιο βρογχικού 3 (6,1%) 2 (3,2%) 0,653 1,957 άσθματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες Ιστορικό βρογχικού 9 (19,1%) 10 (16,1%) 0,681 1,232 άσθματος Ιστορικό λήψης 9 (18,8%) 10 (16,1%) 0,718 1,2 αντιασθματικής αγωγής Επεισόδιο επιπεφυκίτιδας ή 6 (12,2%) 2 (3,2%) 0,135 4,186 ρινοεπιπεφυκίτιδας κατά τους τελευταίους 12 μήνες Οικογενειακό ιστορικό 4 (8,2%) 3 (4,9%) 0,698 1,719 άσθματος Οικογενειακό ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας 15 (30,6%) 7 (11,5%) 0,013 3,403 Στη συνέχεια, εξαιρέθηκαν τα παιδιά που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Μήλου και που φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο Τριοβασάλου, καθώς επρόκειτο για παιδιά με ιστορικό αναπνευστικής νόσου. Εξαιτίας του μικρού δείγματος δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές, εντούτοις για όλες τις ασθένειες που αναφέρονται στο Πίνακα 9 ο κίνδυνος εμφάνισης ήταν αυξημένος. Πίνακας 9: Σύγκριση αναπνευστικής νοσηρότητας σε παιδικό πληθυσμό στη Νήσο Μήλο με την αναπνευστική νοσηρότητα στα Οινόφυτα, εξαιρώντας τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Τριοβασάλου, που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Μήλου Μήλος=34 Οινόφυτα=62 p-value Odds ratio Συριγμός τους τελευταίους 12 4 (11,8%) 2 (3,2%) 0,181 4 μήνες Επεισόδιο βρογχικού άσθματος 3 (8,8%) 2 (3,2%) 0,343 2,903 κατά τους τελευταίους 12 μήνες Ιστορικό βρογχικού άσθματος 7 (20,6%) 10 (16,1%) 0,588 1,35 Ιστορικό λήψης 7 (20,6%) 10 (16,1%) 0,588 1,35 αντιασθματικής αγωγής Επεισόδιο επιπεφυκίτιδας ή 3 (8,8%) 2 (3,2%) 0,343 2,9 ρινοεπιπεφυκίτιδας κατά τους τελευταίους 12 μήνες Εμφάνιση εκζέματος τους 6 (17,6%) 9 (14,5%) 0,771 1,262 τελευταίους 12 μήνες Οικογενειακό ιστορικό 3 (8,8%) 3 (4,9%) 0,663 1,871 άσθματος Οικογενειακό ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας 8 (23,5%) 7 (11,5) 0,122 2,374 11

12 3 β ) Διενέργεια Σπιρομετρήσεων Η εξέταση της σπιρομέτρησης διενεργήθηκε από ειδικούς επιστήμονες στα παιδιά που προαναφέρθηκαν τόσο στο χώρο των σχολείων όσο και στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η σύγκριση με την περιοχή των Οινοφύτων. Τα αποτελέσματα που αναφέρονται παρακάτω προκύπτουν από τα στοιχεία που παραμένουν στη μνήμη του σπιρομέτρου μετά το πέρας της εξέτασης. Πίνακας 10: Σύγκριση του δείκτη FEV 1 /FVC σε παιδικό πληθυσμό στη Νήσο Μήλο με το δείκτη FEV 1 /FVC στα Οινόφυτα Μήλος=49 Οινόφυτα=62 p-value Odds ratio FEV 1 /FVC < 90% 9 (15,5%) 1 (1,6%) 0,006 11,204 Πίνακας 11: Σύγκριση του δείκτη FEV 1 /FVC σε παιδικό πληθυσμό στη Νήσο Μήλο με το δείκτη FEV 1 /FVC στα Οινόφυτα εξαιρώντας τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Τριοβασάλου, που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Μήλου Μήλος=43 Οινόφυτα=62 p-value Odds ratio FEV 1 /FVC < 90% 5 (11,6%) 1 (1,6%) 0,041 8,026 Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη Μήλο όταν κάποιος από τους γονείς του παιδιού εργαζόταν σε βιομηχανία, η πιθανότητα το παιδί αυτό να έχει παρουσιάσει επεισόδιο επιπεφυκίτιδας τους τελευταίους 12 μήνες ήταν υπερδεκαπλάσια σε σχέση με τα παιδιά των οποίων κανείς από τους γονείς τους δεν ανέφερε εργασία σε βιομηχανία (p=0,03, OR=14,571, 95% CI=1, ,418). Προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος συγχυτικών παραγόντων και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη αναπνευστικών συμπτωμάτων στο παιδί, όπως ο τρόπος θέρμανσης του σπιτιού, καθώς και η εργασία των γονέων του σε βιομηχανία με ταυτόχρονο έλεγχο για το φύλο και την ηλικία του, εφαρμόστηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης (πολυπαραγοντική ανάλυση), των οποίων τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι ήταν προς την ίδια κατεύθυνση για όλες τις αναπνευστικές νόσους που ελέγχθηκαν και στατιστικώς σημαντικά για το συριγμό (p=0,035, OR=7,692) και το δείκτη FEV1/FVC (p=0,021, OR=15,657). Τέλος, κατά τη σύγκριση του δείκτη FEV 1 /FVC < 90% στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Πολλωνίων με αυτό των Οινοφύτων προκύπτει ότι τα παιδιά στα Πολλώνια με FEV 1 /FVC < 90% ήταν 5 (45,5%) και στα Οινόφυτα 1 (6,2%). Η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (P<0,001). Αξίζει να σημειωθεί ότι τιμές FEV1/FVC<90% δε συνιστούν αναγκαστικά νόσο. Πρόκειται για δείκτη που εκφράζει την αναπνευστική λειτουργία. 12

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - -

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - - πρόλογος Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ Ελένη Γάκη 1, Δημήτρης Παπαμιχαήλ 2, Γιασεμή Σαραφίδου 1, Τάκης Παναγιωτόπουλος 2, Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το κάπνισμα 2008-2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αθήνα, 2008 2 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους.

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους. 1 Πρόλογος Η σημασία της έρευνας υπηρεσιών υγείας στον προσδιορισμό των υγειονομικών προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας και τη λήψη των αποφάσεων στην υγειονομική πολιτική είναι προφανής

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη Δεδομένα και εικόνες Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο «Αναπνευστική Υγεία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 1. ΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012

ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012 ΕΚΘΕΣΗ Εθνική μελέτη κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών στην Ελλάδα, 2012 Τ. Παναγιωτόπουλος 1, Δ. Παπαμιχαήλ 1, Δ. Σταύρου 4, Δ. Λάγγας 1, Μ. Γαβανά 2, Α. Σαλονικιώτη 1, Β. Γκόγκογλου 1, Γ. Θεοχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Ανασκόπηση Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 1, MD, Αλέξης Παπαδόπουλος 1, MD, MSc, Κωνσταντίνος Κωστίκας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS «ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Πτυχιακή εργασία για τον κλάδο της νοσηλευτικής Για μερική ικανοποίηση των όρων για απόκτηση Πτυχίου EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Divani Caravel, Αθήνα ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας Πρόεδρος: Μέλη: Τούντας Γιάννης Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG ΙΑΤΡΙΚΗ 2003;84:18-206 Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG Α. Ανδριανάκος, Π. Τρόντζας, Φ. Χριστογιάννης, Π. Ντάντης, Κ. Βουδούρης, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματική άσκηση σχολικής ηγεσίας;

Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματική άσκηση σχολικής ηγεσίας; Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 109-135, 2014 Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματική άσκηση σχολικής ηγεσίας; Χρήστος Θεοδώρου, christheodorou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα