ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) 1

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, μελανιών και τόνερ, απαραιτήτων για τη λειτουργία των Η/Υ, των εκτυπωτών και των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στις ,00 ( Προϋπολογισμός ,57 + ΦΠΑ 23% 8.489,43 = ,00 ) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α οικ. έτους Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με την 11389/93 απόφαση (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα για την εκτέλεσή του. Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της υπ αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), την περίπτωση γ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/ ), την αριθμ. Π1/3305/ (Φ.Ε.Κ. 1789/Β / ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών (fax), απαραιτήτων για τη λειτουργία των Η/Υ, των εκτυπωτών και των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής. Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται: 1. φυσίγγια γραφίτη (toner cartridges), 2. φυσίγγια μελάνης (ink cartridges), 3. τύμπανα (drums) 4. μελανοταινίες και 5. άλλα αναλώσιμα είδη εκτύπωσης και παραγωγής αντιγράφων βάση συγκεκριμένων απαιτήσεων του εξοπλισμού του Δήμου. Τα είδη και οι ποσότητες των αναλώσιμων υπαγορεύονται από τα είδη και το πλήθος των εκτυπωτικών, φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών (fax) που έχει ήδη στην διάθεσή του ο Δήμος και τις προϋπολογισθείσες ανάγκες για το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει η προκύπτουσα σύμβαση με τον ανάδοχο. Περιγράφονται δε αναλυτικά στους πίνακες ενδεικτικού προϋπολογισμού. Τα αναλώσιμα του Πίνακα Α για λόγους οικονομίας μπορεί να είναι συμβατά ισοδύναμα των γνησίων πλην του πίνακα Β που θα είναι γνήσια. Στην περίπτωση του Πίνακα Α και για την 2

3 εξασφάλιση της ποιότητας τόσο της εκτύπωσης όσο και της ορθής λειτουργίας των συσκευών θα πρέπει: 1. η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 και να προσκομισθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών 2. τα αναλώσιμα να είναι προϊόντα πλήρους ανακατασκευής και να υπάρχει σχετική πιστοποίηση του κατασκευαστή, 3. να αναφέρεται με δήλωση του κατασκευαστή το προσδόκιμο σύνολο εκτυπώσεων των toners βάση ISO 19752, ISO να δηλώνεται από τον κατασκευαστή ότι τα toners κατασκευάζονται βάσει του DIN και ελέγχονται βάσει των ISO και ISO Η κατασκευάστρια εταιρία να συμμορφώνεται ως προς το CE και να προσκομισθεί η σχετική δήλωση συμμόρφωσης. 6. όσον αφορά τα αναλώσιμα γραφίτη με ενσωματωμένο τύμπανο (drum): a. να έχουν αλλαχθεί το τύμπανο (drum), το PCR,, το Chip, το Wiper Blade, το Doctor Blade, το Doctor Bar και η ταινία ασφαλείας, b. τα φυσίγγια (laser) να έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά (virgin oem cartridges) και c. ο γραφίτης να είναι chemical ή spherical και αυτό να πιστοποιείται με δήλωση του κατασκευαστή. Διαφορετικά τα αναλώσιμα θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και γνήσια προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω θεωρούνται ουσιώδη και πιστοποιούν την ποιότητα τόσο του αναδόχου όσο και των προσφερόμενων αναλωσίμων. Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με την 11389/93 απόφαση (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα για την εκτέλεσή του. Άνω Λιόσια Ιανουάριος 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Φωτοπούλου Χριστίνα ΠΕ 11, Πληροφορικής, IT MSc B Βαθμού Μαραγκός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ3 B Βαθμού 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α' A/A 1 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΑ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ-TONER ΤΕΜ. Cannon i-sensys LBP2900/2900B/3000 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ Cannon 703 toner Cartridge 4 65,38 261,52 2 Epson EPL 6200 Drum For Epson Epl ,00 90,00 3 Epson EPL 6200 S ,50 430,00 4 HP BUSINESS INKJET 2800 Black C4844Α 3 30,29 90,87 5 HP BUSINESS INKJET 2800 Cyan C4836A 3 30,40 91,20 6 HP BUSINESS INKJET 2800 Magenda C4837A 3 30,40 91,20 7 HP BUSINESS INKJET 2800 Yellow C4838A 3 30,40 91,20 8 HP BUSINESS INKJET 1200 C6657AE 3 27,00 81,00 9 HP BUSINESS INKJET 1200 C6656AE 3 18,80 56,40 10 HP Color LaserJet 3600 Series Q6470A Black 5 124,37 497,48 11 HP Color LaserJet 3600 Series Q6472A Yellow 4 124,37 497,48 12 HP Color LaserJet 3600 Series Q6473A Magneda 4 124,37 497,48 13 HP Color LaserJet 3600 Series Q6471A Cyan 4 124,37 497,48 14 HP Color LaserJet CM 2320 nfm PP CC530A black 3 109,99 329,97 15 HP Color LaserJet CM 2320 nfm PP CC531A Cyan 2 109,99 219,98 16 HP Color LaserJet CM 2320 nfm PP CC532A yellow 2 109,99 219,98 4

5 17 HP Color LaserJet CM 2320 nfm PP CC533A Magenda 2 109,99 219,98 18 HP Ploter DesignJet Black 8 40,83 326,64 19 HP Ploter DesignJet Magenda 3 39,56 118,68 20 HP Ploter DesignJet Cyan 7 39,56 276,92 21 HP Ploter DesignJet Yellow 3 39,56 118,68 22 HP Deskjet 1220C / 1280/970 CXI 45 Black 8 32,62 260,96 23 HP Deskjet 1220C /1280/970 CXI 78 Color 7 29,82 208,74 24 HP Deskjet Color TWO PACK 2 48,50 97,00 25 HP Deskjet Black TWO PACK 2 44,61 89,22 26 HP Deskjet D Color 2 24,72 49,44 27 HP Deskjet D1560/D Black 2 9,31 18, HP DeskJet D4260/Photosmart C XL 2 30,82 61,64 HP DeskJet D4260/Photosmart C XL 2 36,69 73,38 30 HP DeskJet 5652 No ,50 39,00 31 HP DeskJet 5652 No ,80 59,60 32 HP DESK JET 700C C1823D 18 29,00 522,00 33 HP LaserJet 8550 COLOR (Cyan,Yellow, Magenta) set 1 265,68 265,68 34 HP Laser Jet 1300 HP Q2613A 1 80,90 80,90 35 HP Laser Jet 1280 HP ,90 123,60 36 HP Laser Jet 1280 HP C ,76 143,52 37 HP LaserJet P1006/1007 CB535A 12 60,67 728,04 38 HP LaserJet A HP 2 77,90 155,80 39 HP LaserJet 1200/1000 C7115A 12 59,91 718,92 40 HP LaserJet 2014 Q7553X 2 129,30 258,60 41 HP LaserJet 2100 C4096A 2 95,37 190,74 5

6 42 HP LaserJet 5200 Q7516A 3 186,05 558,15 43 HP LaserJet M1522 CB436A 7 69,11 483,77 44 HP Laser Jet 1320 Q5949X 2 131,40 262,80 45 HP LaserJet P1005 CB435A 3 60,67 182,01 46 HP LaserJet CP2025 CC531A Cyan 2 104,71 209,42 47 HP LaserJet CP2025 CC533A Magneda 2 104,71 209,42 48 HP LaserJet CP2025 CC532A Yellow 2 104,71 209,42 49 HP LaserJet CP2025 CC530AD black dual pack 2 153,90 307,80 50 HP Laser Jet 2420 Q6511X 3 181,70 545,10 51 HP Laser jet 100 series 15A 8 68,90 551,20 52 HP Laser jet 4100 C8061X 2 128,20 256,40 53 HP LaserJet P2055D CE505X 6 127,50 637,50 54 HP OfficeJet PRO L7680 C9396AE XLBLACK 2 31,90 63,80 55 HP OfficeJet PRO L7680 C9386AE CYAN 2 14,90 29,80 56 HP OfficeJet PRO L7680 C9387AE MAGENTA 2 14,90 29,80 57 HP OfficeJet PRO L7680 C9388AE YELLOW 2 14,90 29,80 58 HP OfficeJet 3600 black XL 2 160,00 320,00 59 HP OfficeJet 3600 Q6471A cyan 2 124,90 249,80 60 HP OfficeJet 3600 Q6473A magenta 2 124,90 249,80 61 HP OfficeJet 3600 Q6472A yellow 2 124,90 249,80 62 HP OfficeJet K HP OfficeJet K Black (ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 3 46,65 139, Colour(ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 2 51,32 102,64 64 HP OfficeJet Pro L Black XL 6 31,69 190,14 65 HP OfficeJet Pro L Yellow XL 4 22,56 90,24 66 HP OfficeJet Pro L Magenda XL 4 22,56 90,24 6

7 67 HP OfficeJet Pro L Cyan XL 4 22,56 90,24 68 HP OfficeJet Pro L7480 Black C9385AE 8 18,95 151,60 69 HP OfficeJet Pro L7480 CYAN C9386AE 6 14,90 89,40 70 HP OfficeJet Pro L7480 MAGENTA C9387AE 6 14,90 89,40 71 HP OfficeJet Pro L7480 YELLOW C9388AE 6 14,90 89,40 72 HP OfficeJet Pro 8500 BLACK 940XL 3 18,50 55,50 73 HP OfficeJet Pro 8500 ΥELLOW 940XL 2 18,50 37,00 74 HP OfficeJet Pro 8500 MAGENDA 940XL 2 18,50 37,00 75 HP OfficeJet Pro 8500 CYAN 940XL 2 18,50 37,00 76 Lexmark E SE 5 77,90 389,50 77 Lexmark E232 12A8302 Drum 2 77,90 155,80 78 Lexmark E260d E 260X22G 2 38,90 77,80 79 Lexmark E SE 5 77,90 389,50 80 Lexmark E XW Drum 3 77,90 233,70 81 Lexmark E330 12A ,24 406,20 82 Lexmark E330 ΚΙΤ 12Α ,34 64,68 83 Lexmark E SΕ ΤΟΝΕΡ BLACK 3 88,90 266,70 84 Lexmark E450 dn E260X22G 3 38,00 114,00 85 OKI B410dn OKI B410 BK 2 16,75 33,50 86 OKIPAGE B431dn toner 7 73,00 511,00 87 Samsung Laser Printer ML-2165 MLT -D ,00 258,00 88 Samsung SF650 MLT-1052L 2 50,82 101,64 89 Samsung SCX-4623 SAM SLX ,00 108,00 90 Θήκη DVD/CD χάρτινη σετ 50 τεμαχίων 15 1,15 17,25 91 CD 700ΜΒ σετ 50 τεμαχίων 15 8,70 130,50 7

8 92 DVD 4,7 GB Σετ 25 τεμαχίων 13 5,50 71,50 93 Δισκέτες 1.44 ΜΒ κουτί 10 τεμαχίων 3 3,10 9,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Α': ,45 ΠΙΝΑΚΑΣ Β' A/A ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΑ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ-TONER ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1 Canon MP250 PG ,06 45,18 2 Canon MP250 CL ,51 55,53 3 Cannon Super G3 FAX (CANON PIXMA MX360) CL-211 XL Color Cartridge 3 20,79 62,37 4 Cannon Super G3 FAX (CANON PIXMA MX360) PG-210 XL Black Cartridge 4 17,80 71,20 5 Epson Aculaser M2000 DN C13S ,99 899,94 6 Epson Stylus R285 TO ,07 104,14 7 Epson AcuLaser M1400 C13S ,00 70,00 8 Epson Stylus D120 T0711H 4 24,38 97,52 9 Epson Stylus C46 T T ,34 127,02 T (PACK ALL 10 Epson Stylus C46 COLOR) 3 53,55 160,65 11 HP Ploter DesignJet 800 ΚΕΦΑΛΗ C4812A 3 31,70 95,10 12 HP Ploter DesignJet 800 ΚΕΦΑΛΗ C4810A 3 31,70 95,10 13 HP Ploter DesignJet 800 ΚΕΦΑΛΗ C4811A 3 31,70 95,10 14 HP Ploter DesignJet 800 ΚΕΦΑΛΗ C48132A 3 31,70 95,10 15 HP Deskjet 220E 51626A 2 34,35 68,70 16 Κεφαλή εκτύπωσης HP 88 Officejet C9381A (black & yellow) 3 59,60 178,80 C9382A (magenta & 17 Κεφαλή εκτύπωσης HP 88 Officejet cyan) 3 59,60 178,80 18 Konica Minolta Bizhub 500 Toner - TN ,40 611,20 19 Konica Minolta Page Pro 1350W ,00 300,00 20 Konica Minolta Bizhub 501 TN ,30 152,60 21 Konica Minolta 1600f TC ,73 760,38 22 Kyocera Ecosys FS-920 TK ,10 872,80 23 Kyocera Ecosys FS-920 ΡΚ ,10 654,60 24 Kyocera Ecosys KM-3050 TK ,00 930,00 8

9 25 Kyocera FS-1030D series Duocera Mita fs- 1030/Kyocera TK ,00 255,00 26 Kyocera FS-1030D PU120 DRUM 1 100,00 100,00 27 Kyocera FS-1030D TK ,73 448,65 28 Lexmark W840 W84020H 6 179, ,40 29 Lexmark W840 W84030H 4 179,90 719,60 30 NASHATEC 3722 CT ,89 92,67 31 OKI FAX 170 TONER 2 79,75 159,50 32 Olivetti Dicopia 1600 B ,08 408,48 33 Panasonic KX-FL 501 KX-FA78 Drum 2 109,99 219,98 34 Panasonic KX-FL 501 KX-FA76-x 2 49,99 99,98 35 Panasonic KX-FL 421 KX-FD ,35 398,10 36 Panasonic KX-FL 421 KX-FAD89(DRUM UNIT) 8 107,00 856,00 37 Panasonic DP 1520P DQ-TU10J 3 44,80 134,40 38 Panasonic DP 3010 FCU DQ-TU15E 6 64,58 387,48 39 Panasonic FP-7715 FQ-TF ,20 104,40 40 Panasonic KX-FP 1421 KX-FAD89(DRUM UNIT) 5 107,00 535,00 41 Panasonic KX-FP 215 / KX-FP 205 fax KX-FA52X (ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 13 20,93 272,09 42 Samsung CLX 6260FD MAGENDA, SAMSUNG TONER CLT-M ,53 153,06 43 Samsung CLX 6260FD CYAN, SAMSUNG TONER CLT-C ,53 153,06 44 Samsung CLX 6260FD BLACK, CLT-K ,89 107,78 45 Samsung CLX 6260FD YELLOW, CLT-Y ,53 153,06 46 SHARP AR-153 EN AR-168T 2 43,97 87,94 47 Utax CD-1040 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) Utax CD ,98 609,96 48 Xerox Color Laser Phaser R01281 Black 2 92,17 184,34 49 Xerox Color Laser Phaser R01280 Yellow 1 97,88 97,88 50 Xerox Color Laser phaser R01279 Magneda 1 97,88 97,88 51 OKI B431DN Oki BL B431 10K 4 138,20 552,80 52 OKI B431DN DRUM BL B411/431 25K 1 99,70 99,70 53 XEROX C9730A BLACK 1 250,00 143,00 54 XEROX C9730A CYAN 1 143,00 169,00 9

10 55 XEROX C9730A MAGENDA 1 169,00 169,00 56 XEROX C9730A YELLOW 1 169,00 169,00 57 HP LASERJET 5500 C9730A 1 255,00 255,00 58 HP LASERJET 5500 C9731A 1 348,00 348,00 59 HP LASERJET 5500 C9732A 1 348,00 348,00 60 HP LASERJET 5500 C9733A 1 348,00 348,00 61 Xerox Color Laser Phaser R01278 Cyan 1 97,89 97,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Β': ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Α' & ΠΙΝΑΚΑ Β' : ΣΤΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΦΠΑ 23% : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : ,36 0, , , ,00 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Φωτοπούλου Χριστίνα ΠΕ 11, Πληροφορικής IT MSc B Βαθμού Μαραγκός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ3 B Βαθμού 10

11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι προσφάτου παραγωγής, και να ανταποκρίνονται πλήρως στον τύπο και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Θα είναι υλικά αρίστης ποιότητας απαλλαγμένα από κάθε κρυπτό και φανερό ελάττωμα και θα ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά δευτέρας ποιότητας. Τα είδη και οι ποσότητες των αναλώσιμων υπαγορεύονται από τα είδη και το πλήθος των εκτυπωτικών, φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών (fax) που έχει ήδη στην διάθεσή του ο Δήμος και τις προϋπολογισθείσες ανάγκες για το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει η προκύπτουσα σύμβαση με τον ανάδοχο. Περιγράφονται δε αναλυτικά στους πίνακες ενδεικτικού προϋπολογισμού. Τα αναλώσιμα του Πίνακα Α για λόγους οικονομίας μπορεί να είναι συμβατά ισοδύναμα των γνησίων πλην του πίνακα Β που θα είναι γνήσια. Στην περίπτωση του Πίνακα Α και για την εξασφάλιση της ποιότητας τόσο της εκτύπωσης όσο και της ορθής λειτουργίας των συσκευών θα πρέπει: η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 και να προσκομισθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών τα αναλώσιμα να είναι προϊόντα πλήρους ανακατασκευής και να υπάρχει σχετική πιστοποίηση του κατασκευαστή, να αναφέρεται με δήλωση του κατασκευαστή το προσδόκιμο σύνολο εκτυπώσεων των toners βάση ISO 19752, ISO να δηλώνεται από τον κατασκευαστή ότι τα toners κατασκευάζονται βάσει του DIN και ελέγχονται βάσει των ISO και ISO Η κατασκευάστρια εταιρία να συμμορφώνεται ως προς το CE και να προσκομισθεί η σχετική δήλωση συμμόρφωσης. όσον αφορά τα αναλώσιμα γραφίτη με ενσωματωμένο τύμπανο (drum): a. να έχουν αλλαχθεί το τύμπανο (drum), το PCR,, το Chip, το Wiper Blade, το Doctor Blade, το Doctor Bar και η ταινία ασφαλείας, b. τα φυσίγγια (laser) να έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά (virgin oem cartridges) και c. ο γραφίτης να είναι chemical ή spherical και αυτό να πιστοποιείται με δήλωση του κατασκευαστή. Διαφορετικά τα αναλώσιμα θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και γνήσια προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας. 11

12 Τα ανωτέρω θεωρούνται ουσιώδη και πιστοποιούν την ποιότητα τόσο του αναδόχου όσο και των προσφερόμενων αναλωσίμων Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η μάρκα και ο τύπος του κάθε υλικού. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να λήγει τουλάχιστον ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία παράδοσης. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Φωτοπούλου Χριστίνα ΠΕ 11, Πληροφορικής IT MSc B Βαθμού Μαραγκός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ3 B Βαθμού 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, μελανιών και τόνερ, απαραιτήτων για την λειτουργία των Η/Υ, των εκτυπωτών και των φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Δημ. Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής. ΑΡΘΡΟΝ 2 Ο Το Νομικό δε καθεστώς που διέπει τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με το με αριθμό Πρωτ / έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, είναι η με αριθμό 11389/93 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 185/ ,ΤΕΥΧΟΣ Δεύτερο), την Απόφαση Π1/433/ (ΦΕΚ 221/Β/ ) «Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» και ο Νόμος 2286/95 (Άρθρο 2,παράγραφος 12δ), περί «Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/ , ΤΕΥΧΟΣ Πρώτο) καθώς και τον εν ισχύ Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114/Α / ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ. ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,57 + ΦΠΑ 23% 8.489,43 = ,00 ). και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το Οικονομικό έτος ΑΡΘΡΟΝ 3 Ο Τα στοιχεία της Δημοπρασίας είναι: 1. Η Διακήρυξη 2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς ΑΡΘΡΟΝ 4 Ο Η προμήθεια θα πρέπει να παραδοθεί έγκαιρα ελεύθερα επί του εδάφους τμηματικά στις εγκαταστάσεις (αποθήκες) του Δήμου ή σε σημείο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και όλα τα έξοδα γι αυτό θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ως χρόνος τμηματικής παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση συνολικής παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος των (40) ημερολογιακών ημερών. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφ όσον όμως ζητηθεί από την υπηρεσία η παράδοση του συνόλου της προμήθειας θα πρέπει ο ανάδοχος να ανταποκριθεί. ΑΡΘΡΟΝ 5 Ο Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την συνολική παράδοση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει στο Δήμο ποινική ρήτρα 13

14 ίση με το 2,5% της αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης θα πληρώσει το 5% της αξίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. ΑΡΘΡΟΝ 6 Ο Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής περιγραφής και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Θα ανταποκρίνεται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά προϊόντα δευτέρας ποιότητας. ΑΡΘΡΟΝ 7 Ο Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφο συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟΝ 8 Ο Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας των 20 ημερών, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%o) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτελέσεως του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟΝ 9 Ο Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, 4% Φ.Ε., 1% ΤΥΔΚ, 2,4% ΟΓΑ χαρτοσήμου, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. ΑΡΘΡΟΝ 10 Ο Αν κατά την παραλαβή βρεθεί κάποιο από τα προς προμήθεια είδη που δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης, ή των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των προσφερομένων χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι δυνατόν να καταστεί απολύτως κατάλληλο και έτοιμο για χρήση, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί στην αντικατάσταση μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή. Στην περίπτωση που περάσει η προθεσμία άκαρπη, θα ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας Συγγραφής. ΑΡΘΡΟΝ 11 Ο Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρεώσεις και μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον ανάδοχο η κράτηση 10%, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών που παρατηρήθηκαν. 14

15 ΑΡΘΡΟΝ 12 Ο Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών. ΑΡΘΡΟΝ 13 Ο Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια ειδών στο Δήμο Φυλής. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει μέχρι της παραδόσεως αυτών. ΑΡΘΡΟΝ 14 Ο Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν μετά την παραλαβή των υλικών και βάση σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής των εφοδίων, πρακτικό ποιότητας παραλαβής υπό της οικείας επιτροπής και τιμολόγιο του αναδόχου. ΑΡΘΡΟΝ 15 Ο Η ποσότητα της προμήθειας των προϊόντων μπορεί να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 20% του συνόλου αυτής ή να μειωθεί μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής κατά την ανάθεση της παραγγελίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τις επί πλέον ποσότητες με τις αυτές τιμές και υπό τους αυτούς όρους της αρχικής προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. ΑΡΘΡΟΝ 16 Ο Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Φωτοπούλου Χριστίνα ΠΕ 11, Πληροφορικής IT MSc B Βαθμού Μαραγκός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ3 B Βαθμού 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών, μελανιών και τόνερ για Η/Υ εκτυπωτές, φωτοτυπικά». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». β) Τις διατάξεις της υπ αριθμόν 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995. δ) Την υπ αριθμόν 61/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, μελανιών και τόνερ, απαραιτήτων για την λειτουργία των Η/Υ, των εκτυπωτών και των φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Δημ. Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ισχύουσες Διατάξεις α) Της υπ' αριθμ /93 (ΦΕΚ 185/Β / ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, β) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α / ) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, γ) Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α /1.2.95) με θέμα: Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, δ) Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α / ) με θέμα: Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 2 ο Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στις ,00 ευρώ. ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,57 + ΦΠΑ 23% 8.489,43 = ,00 ). 2. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013 με ΚΑ ΑΡΘΡΟ 3 ο Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Άνω Λιοσίων από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών την 19/07/ Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12:00 και ώρα λήξης η 12:30. 16

17 ΑΡΘΡΟ 4 ο Επιτροπή Διαγωνισμού Πληροφορίες Η επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού θα οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011. ΑΡΘΡΟ 5 ο Λήψη πληροφοριών Παραλαβή αντίτυπου αναλυτικού τεύχους διακήρυξης από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00 ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση ΑΡΘΡΟ 6 ο Δεκτοί στον Διαγωνισμό 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές. β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. γ. Συνεταιρισμοί. δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: α. Την φερεγγυότητα τους. β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. γ. Την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. ΑΡΘΡΟ 7 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν στο σύνολο των προμηθευόμενων υλικών και επιπλέον οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 1. Εγγύηση Συμμετοχής Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 17

18 κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ. Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. δ. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με την παρ.2 του 7 ου άρθρου. 3. Σε περίπτωση εταιρειών, πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος οργάνου του προσφέροντος με το οποίο: Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η υποβολή κοινής προσφοράς με τις λοιπές εταιρείες-μέλη της ένωσης. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράφει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς καθώς και να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 4. Οι Ενώσεις προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε "πρόσωπο" που συμμετέχει στην ένωση. 5. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 18

19 6.Επίσης μπορεί να προσκομίσει κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της προσφοράς του όπως παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας των προς προμήθεια ειδών, ISO κλπ. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Στον εσωτερικό φάκελο θα είναι η προσφορά του διαγωνιζόμενου, σε πρωτότυπο για τα συγκεκριμένα και μόνο είδη, σε Ευρώ, συμπληρωμένη σε έντυπο της Υπηρεσίας (Προϋπολογισμός Προσφοράς-Τιμολόγιο Προσφοράς). Τα έντυπα προσφοράς επισυνάπτονται στο Παράρτημα της μελέτης και μπορούν να κατατεθούν σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον διαγωνιζόμενο. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μια (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 8 ο Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών στις 19 του μήνα Ιουλίου του έτους 2013 από ώρα 12:00 μέχρι και 12:30 αφού πρωτοκολληθούν. 2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και να κατατεθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέχρι και την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Ταχ. Κωδικας Η προθεσμία για τη παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την μ.μ. ώρα της 18/07/ Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο, αφού πρωτοκολληθούν, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 9 ο Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: α) την τιμή των προσφερομένων ειδών με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 2. Με την προσφορά η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα. 19

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.28823/2013 Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 CPV: 09132100-4, 09134100-8,09135100-5,09210000-4,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Ε-03-0. η ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη Ταχ. Κώδικας: 4 Τηλέφωνο : 40-53965 FAX : 40-5037 E-mail : prom@larissa-dimos.gr Λάρισα 0/06/04 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 Αρ Πρωτ.: 13761 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 23-10 -2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 24/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/24/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 6/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δράμα, 27 Φεβρουαρίου 205 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Διακήρυξης: 8785 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Βερμίου 2 & ης Ιουλίου Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 252 350 630 Fax: 252 350748 e-mail: mmeli@dimosdramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα