Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : Αρ. πρωτ Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο : FAX : Προς : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 1. Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών βιοιατρικού εξοπλισµού, ο οποίος θα χρηµατοδοτηθεί µέσω ΕΣΠΑ, το Νοσοκοµείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για ηµόσια ιαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του παρακάτω εξοπλισµού: ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ HOLTER ,00 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΝΤ. ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ,00 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΑΠΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ,00 ΣΥΣΚΕΥΕΣ LED ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,00 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ,00 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ,00 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ,00 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITORS ΜΕΝΝ ,00 ΚΛΙΝΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ,00 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ,00 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

2 2. Με την παρούσα πρόσκληση σε ηµόσια ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές µε σκοπό τη ηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων προµηθευτών. 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την Τετάρτη έως και την Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά τη χρονική περίοδο από τη δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 6. To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 7. Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην προµήθεια διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών Συνηµµένα ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΚΓ (HOLTER ΡΥΘΜΟΥ) ΜΕ 4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 1. To προτεινόµενο σύστηµα να είναι ολοκληρωµένο, βασισµένο στο λειτουργικό σύστηµα WINDOWS XP PROFESSIONAL ή νεώτερο µε δυνατότητα ανάλυσης καταγραφών ηλεκτροκαρδιογραφήµατος 24 και 48 ωρών ΗΚΓ σε 3 κανάλια. 2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και ο αναλυτής να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή µε τουλάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες: Επεξεργαστή Ιntel Dualcore ή νεώτερο Ταχύτητα επεξεργαστή: 1,4 GHz ή µεγαλύτερο Μνήµη 2 GB ή µεγαλύτερο Σκληρός δίσκος (hard drive) 250 GB ή µεγαλύτερο Αποθήκευση σε DVD-RW DRIVE 48X τουλάχιστον Έγχρωµη επίπεδη οθόνη LCD 21 ή µεγαλύτερη Πληκτρολόγιο / ποντίκι Nα διαθέτει εξόδους επικοινωνίας, σειριακή, παράλληλη και κάρτα επικοινωνίας δικτύου. Να διαθέτει το ελάχιστο τέσσερις (4) θύρες USB. 3. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης µεγάλου αριθµού 24ωρων και 48ωρων καταγραφών, καθώς και µεγάλου αριθµού τελικών αναφορών για την δηµιουργία αρχείου ασθενών. 4. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης και ταξινόµησης των αρρυθµιών µε βάση κριτήρια τα οποία µπορούν να µεταβληθούν από τον χρήστη. 5. Να διαθέτει αξιόπιστο αλγόριθµο αναγνώρισης µορφολογιών και να εκτελεί δυναµική ταξινόµησή τους σε οµάδες, επιτρέποντας την ταχεία και αποτελεσµατική επιβεβαίωση ή διόρθωσή τους από τον χειριστή.το καταγραφικό να διαθέτει ειδικό κανάλι ανίχνευσης βηµατοδότη. 6. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης όσο το δυνατόν περισσοτέρων διαφορετικών οθονών (εργαλείων επισκόπισης) ταυτόχρονα π.χ full disclosure, strip, trend για την διευκόλυνση του χειριστή και την διασταύρωση των στοιχείων κατά την διαδικασία της ανάλυσης. 7. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα διαµόρφωσης της οθόνης απεικόνιση διαφορετικών λειτουργιών - κατά επιλογή του, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις προτιµήσεις του. 8. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα παρέµβασης και αλλαγής της ονοµασίας των QRS και των αρρυθµιών, µεταφοράς των QRS από µία κατηγορία σε άλλη κ.λ.π. 9. Στην οθόνη να απεικονίζονται trend 24ωρών για όλα τα είδη αρρυθµιών (κοιλιακές και υπερκοιλιακές), το HR, το ST, το RR, κλπ. 10. Να διαθέτει απαραίτητα, επιπλέον των trends και ιστογράµµατα (καµπύλες κατανοµής) για τα RR διαστήµατα και για όλες τις κατηγορίες επαρµάτων N-N, N-V (N= normal, V=ventricular) για τον άµεσο και αξιόπιστο εντοπισµό των παύσεων.

4 11. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα ρύθµισης δικών του κριτηρίων για τον εντοπισµό και την αναγνώριση των αρρυθµιών. ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 12. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα να δει όλα τα επάρµατα, ακόµη και αυτών που δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί από τον αναλυτή (unclassified beats), προκειµένου να τα κατηγοριοποιήσει κατά την δική του εκτίµηση. 13. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα πλήρους επισκόπησης όλων των καταγραφών (full disclosure) µε χειροκίνητο ή αυτόµατο τρόπο, καθώς επίσης να έχει άµεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή των καταγραφών. 14. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα πλήρους ανασκόπησης όλων των καταγραφών µε superimposition έως 240Χ real time. 15. Nα υπάρχει η δυνατότητα άµεσης ανασκόπησης και διόρθωσης όλων των γεγονότων που υπερέβησαν τα καθορισµένα από το χρήστη όρια. 16. Να διαθέτει λογισµικό πλήρους ανάλυσης και αναγνώρισης των βηµατοδοτικών παλµών και στα 3 κανάλια καταγραφής. 17. Να εκτελεί ανάλυση του ST διαστήµατος και στα τρία (3) κανάλια µε δυνατότητα επαναπροσδιορισµού των αποτελεσµάτων ύστερα από µεταβολή του J και Q σηµείου. 18. Το σύστηµα να συνοδεύεται από λογισµικό Heart-Rate Variability HRV τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο συχνοτήτων. Να αναφερθούν αναλυτικά και να αξιολογηθούν οι δυνατότητες του συστήµατος σε ό,τι αφορά τα χρονικά διαστήµατα ανάλυσης του διαστήµατος RR στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο συχνοτήτων. 19. Να διαθέτει λογισµικό για την ανάλυση του ST διαστήµατος µε τη µέγιστη δυνατή διακριτική ικανότητα και στα 3 καταγραφέντα κανάλια καθώς και λογισµικού για την ανάλυση του QT η οποία να πραγµατοποιείται µε δύο τρόπους, τόσο beat - to - beat όσο και κατά µέσο όρο, λαµβάνοντας µέσους όρους QRS ανά 15 δευτερόλεπτα, µε δυνατότητα µετρήσεων από τον χρήστη. 20. Οι καταγραφές να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο αλλά και σε DVD-RW του υπολογιστή. 21. Να διαθέτει τη δυνατότητα επιλογής του περιεχοµένου της τελικής αναφοράς από το χειριστή καθώς και παρουσίασή της στην οθόνη πριν την εκτύπωση. 22. Να διαθέτει δυνατότητα δηµιουργίας από τον χρήστη συγκεκριµένων περιοχών (regions) σε οποιοδήποτε από τα 3 κανάλια καταγραφής, ώστε σε περίπτωση ύπαρξης θορύβου ή παρασίτων σε κάποιο από αυτά, η περιοχή να εξαιρείται από τη µετέπειτα ανάλυση. 23. Ο αναλυτής Holter να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε κεντρικό υπολογιστή (server) ούτως ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά και αποθήκευση των τελικών αναφορών ή και του συνόλου των καταγραφών Ηοlter. Να αναφερθούν τα στοιχεία και να αξιολογηθούν. Επιπλέον, να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης µε δίκτυο διαχείρισης καρδιολογικών δεδοµένων για τη δηµιουργία ενός πλήρους καρδιολογικού φακέλου ασθενούς.

5 24. Να προσφερθούν και ψηφιακά καταγραφικά, µε τιµή µονάδος ούτως ώστε το Νοσοκοµείο να προµηθευτεί ποσότητα ανάλογη του διατιθέµενου προϋπολογισµού. Να έχουν τις κάτωθι δυνατότητες: ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 25. Να είναι µικρού όγκου και βάρους, περίπου 80 gr µαζί µε τις µπαταρίες, τύπου SOLID STATE,σ δυνατότητα καταγραφής τριών (3) καναλίων ΗΚΓ για διάρκεια 24 και 48 ωρών. Να λειτουργεί µε αλκαλικές µπαταρίες ή επαναφορτιζόµενες. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα απεικόνισης του ΗΚΓ κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του ασθενούς για τον έλεγχο της ποιότητας του σήµατος πριν την έναρξη της καταγραφής. 26. Η ανάλυση του ΗΚΓ να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο (real time) και η απόκριση συχνότητας να είναι από Hz. 27. Να διαθέτει πλήκτρο γεγονότων (event button) και θήκη προστασίας για προσάρτηση στον ασθενή. 28. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα όπως καλώδια, ηλεκτρόδια, θήκη µεταφοράς. 29. Tο σύστηµα Holter να έχει την δυνατότητα τηλε-συντήρησης (remote support) µέσω modem για την άµεση αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων. 30. Όλες οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να συνοδεύονται από αντίστοιχες παραποµπές είτε στο επίσηµο prospectus του οίκου είτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης. 31. Να κατατεθεί πελατολόγιο προς αξιολόγηση.

6 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1. Η θερµοκοιτίδα να είναι νεότατης τεχνολογίας, κατά προτίµηση υβριδική, (να αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας) µε Microprocessor, αναγνωρισµένου εργοστασίου, εγκεκριµένη από τους διεθνείς οργανισµούς ασφαλείας και να κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Η προσφορά υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE, ISO. 2. Να είναι εργονοµικού σχεδιασµού και να φέρεται σε τροχήλατη βάση στιβαρήs κατασκευής µε αντιστατικούς τροχούς που οι 2 τουλάχιστον, να φέρουν φρένο. Η βάση να είναι αυξοµειούµενου ύψους µέσω πεντάλ ώστε να µειώνονται οι δονήσεις που δέχεται το νεογνό κατά την αυξοµείωση του ύψους. Επίσης να διαθέτει ερµάρια, προαιρετικά. 3. Η καµπίνα του βρέφους (HOOD) να φέρει διπλά τοιχώµατα για την τέλεια αποµόνωση του νεογνού από το εξωτερικό περιβάλλον και να είναι µεγάλων διαστάσεων. Να υπάρχει ορατότητα στο νεογνό και από τις τέσσερεις πλευρές της θερµοκοιτίδας. 4. Να υπάρχει, οπωσδήποτε, η δυνατότητα µετακίνησης πάνω-κάτω του καλύµµατος ώστε να αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της (ανοικτή-κλειστή) για την καλύτερη πρόσβαση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο νεογνό. Η δυνατότητα αυτή περιορίζει τις µετακινήσεις του νεογνού όταν πρόκειται να γίνουν µικροεπεµβάσεις και παρέχει ταυτόχρονα 2 τύπων δυνατότητες νοσηλείας του νεογνού. Όταν η καλύπτρα σηκώνετε πλήρως να ασφαλίζει στην επάνω θέση για την αποφυγή ατυχηµάτων. 5. Να φέρει δύο µεγάλες πόρτες που να ανοίγουν προς τα κάτω ώστε το στρώµα του νεογνού να σύρεται έξω από την θερµοκοιτίδα. 6. Κατά το άνοιγµα των θυρών πρέπει να µην υπάρχει µεταβολή στην εσωτερική θερµοκρασία. Να υπάρχει ροή θερµού αέρα από κάτω προς τα πάνω στην πρόσθια θύρα (σαν κουρτίνα) ώστε να αποκλείεται η εισχώρηση αέρα από το περιβάλλον. 7. Κατά το κλείσιµο της πόρτας θα πρέπει να υπάρχει ειδικό κλείδωµα, κατά προτίµηση, αυτόµατο κλείδωµα για την αποφυγή ατυχηµάτων σε περίπτωση µη ασφάλισης της πόρτας από το χρήστη. Οι πόρτες θα πρέπει να ανοίγουν εντελώς αθόρυβα, µε κλείστρα, δια απλής πιέσεως των αγκώνων. 8. H καµπίνα να φέρει οπωσδήποτε 5-6 θυρίδες πρόσβασης στο νεογνό, που θα ανοίγουν αθόρυβα. 9. Να διαθέτει οπωσδήποτε µία εξωτερική, έγχρωµη οθόνη (πολλαπλών λειτουργιών) η οποία να είναι τοποθετηµένη σε τέτοια θέση ώστε να είναι εµφανείς όλες οι ενδείξεις από απόσταση και υπό οποιαδήποτε γωνία. Η οθόνη θα πρέπει να παρέχει καθαρή και συνοπτική απεικόνιση της Θερµοκρασίας Αέρος εντός της θερµοκοιτίδας, της Θερµοκρασίας έρµατος, επιθυµητής Θερµοκρασίας Αέρος, επιθυµητής Θερµοκρασίας έρµατος, επίπεδο υγρασίας εντός της θερµοκοιτίδας, συγκέντρωσης Ο2 (προαιρετικά) ισχύς θερµοστάτη και συνθηκών Συναγερµού (Αlarms) της µνήµης και γενικότερα όλων των δεδοµένων. Επίσης, στην οθόνη αυτή να απεικονίζονται και οι γραφικές παραστάσεις των παραµέτρων ρύθµισης.

7 10. Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής ρύθµισης της Θερµοκρασίας κατά την λειτουργία έρµατος (SKIN CONTROL) από ο C µε επιλογή υπέρβασης ρύθµισης θερµοκρασίας πάνω από 37 C και κατά την λειτουργία Αέρος (AIR CONTROL) από ο C µε επιλογή υπέρβασης ρύθµισης θερµοκρασίας πάνω από 37 C, σε κλίµακα των 0,1 C. 11. Να διαθέτει 2 Αισθητήρια Θερµοκρασίας έρµατος για την λήψη και απεικόνιση θερµοκρασίας δέρµατος από δυο σηµεία του σώµατος ταυτόχρονα, ή από δίδυµα. 12. Να διαθέτει Οπτικοακουστικούς Συναγερµούς (Alarms) για όλες τις λειτουργίες της και τις ρυθµιζόµενες και καταγραφόµενες παραµέτρους µε την καλύτερη δυνατή ευαισθησία : Απόκλισης θερµοκρασίας νεογνού Απόκλιση θερµοκρασίας αέρα Υψηλή θερµοκρασία δέρµατος και αέρα Πρόβληµα αισθητήρα θερµοκρασίας δέρµατος Χαµηλή στάθµη νερού Πρόβληµα αισθητήρα υγρασίας Βλάβη συστήµατος Βλάβη ανεµιστήρα 13. Η θερµοκοιτίδα θα πρέπει να διαθέτει ειδική επιλογή σίγασης των συναγερµών καθώς και δυνατότητα ρύθµισης της έντασής τους. 14. Το επίπεδο θορύβου να µην ξεπερνά τα 45 db στην κανονική λειτουργία και αυστηρώς τα 50db στιγµιαία (peaks) ή κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης που ο συνολικός χρόνος των τελευταίων να µην ξεπερνά το 10% του συνολικού ηµερήσιου χρόνου λειτουργίας. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου 15. Το στρωµατάκι του βρέφους να είναι από latex free υλικό, εύκολα απολυµαινόµενο, αρκετά µεγάλο και όσο το δυνατό κοντά στα τοιχώµατα της καλύπτρας η δε κλίση της κλίνης να ρυθµίζεται σε οποιαδήποτε θέση, από εξωτερικούς µοχλούς, ήπια, εύκολα και χωρίς θόρυβο κι ενόχληση του νεογνού. 16. Να διαθέτει κλίνη ακτινοδιαπερατή που να µπορεί να σύρεται έξω από την καµπίνα σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, παρέχοντας τη δυνατότητα επεµβάσεων στο νεογνό. 17. Για την διέλευση των σωλήνων και των ηλεκτροδίων να διαθέτει στις πλευρές ειδικά προς αυτό ανοίγµατα (οπές) τουλάχιστον Να φέρει κάτω από την κλίνη ειδική συρόµενη θήκη για την τοποθέτηση της X-RAY ακτινογραφικής κασέτας ούτως ώστε να µην µετακινείται καθόλου το νεογνό. 19. Να διαθέτει, αυτόµατο, αυτοαπολυµαινόµενο, (Servo controlled) σύστηµα ρύθµισης και έλεγχου της Υγρασίας από 30% έως 95% τουλάχιστον, σε βήµατα του 1%, µε αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερµοκοιτίδας. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιµοποιεί µέθοδο εξάτµισης του νερού δια βρασµού για υγροποίηση, για την αποφυγή εµφάνισης βακτηρίων µειώνοντας τον κίνδυνο

8 λοιµώξεων. ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ Το παραπάνω σύστηµα θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένο στο κυρίως σώµα της Θερµοκοιτίδας και να µην είναι ξεχωριστή συσκευή. Να διαθέτει για το σύστηµα ύγρανσης δοχείο, το οποίο να αποσπάται χωρίς χρήση εργαλείων, να αποστειρώνεται και να µην διακόπτει την νοσηλεία νεογνού, µεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ 20. Να προσφέρεται αυτόµατο σύστηµα (Servo controlled) ρύθµισης και έλεγχου του ποσοστού συγκέντρωσης του Οξυγόνου (%) µέχρι 65% µε αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερµοκοιτίδας. Το παραπάνω σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατώνεται στο κυρίως σώµα της Θερµοκοιτίδας και δεν θα είναι ξεχωριστή συσκευή. 21. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης (TREND) για 24 ώρες των παραµέτρων Θερµοκρασίας Αέρος, Θερµοκρασίας έρµατος, Υγρασίας και συγκέντρωσης Ο Η ταχύτητα του αέρος πάνω από το νεογνό να είναι η µικρότερη δυνατή και να µην υπερβαίνει τα 10 cm/sec. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 23. Να δέχεται ηλεκτροστατικό φίλτρο συγκράτησης µικροοργανισµών. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 24. Να προσφερθεί η επιλογή διάθεσης παλµικού οξύµετρου το οποίο να είναι, κατά προτίµηση, ενσωµατωµένο στη θερµοκοιτίδα. 25. Να αποσυναρµολογείται και να καθαρίζεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται ειδικά εργαλεία. 26. Να έχει εγγύηση δυο (2) χρόνων τουλάχιστον που θα αρχίζει από την ηµέρα λειτουργίας της και κάλυψης των προδιαγραφών από την εταιρεία. 27. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον. 28. Να καταθέτει το ξενόγλωσσο εγχειρίδιο λειτουργίας, κατά προτίµηση, µεταφρασµένο στα Ελληνικά. 29. Να απαντηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές µε φύλλο συµµόρφωσης όπου να δίνονται σαφείς παραποµπές στο επίσηµο prospectus ή στο εγχειρίδιο λειτουργιάς. Με ποινή απόρριψης. 30. Να υπάρχει πιστοποιηµένα τεχνική κάλυψη εντός 24 ωρών από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό 31. Να συνοδεύεται από τα αναλώσιµα και το ενδεικτικό κόστος για κάθε ένα από αυτά 32. Να προσφέρεται µε όλα τα απαραίτητα αναλώσιµα ώστε να είναι έτοιµη προς χρήση

9 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΑΣ ΑΠΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 1. Η θερµοκοιτίδα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας) µε Microprocessor, αναγνωρισµένου εργοστασίου και εγκεκριµένη από όλους τους διεθνείς οργανισµούς ασφαλείας. Η προσφορά υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE, ΙSO. 2. Να είναι εργονοµικού σχεδιασµού και να φέρεται σε τροχήλατη βάση στιβαρήs κατασκευής µε αντιστατικούς τροχούς που να φέρουν οι 2 φρένο. Η βάση να είναι αυξοµειούµενου ύψους µέσω πεντάλ. Επίσης να διαθέτει τουλάχιστον ένα µεγάλο ερµάριο. 3. Η καµπίνα του βρέφους (HOOD) να φέρει απλά τοιχώµατα και να είναι µεγάλων διαστάσεων. Να υπάρχει ορατότητα στο νεογνό και από τις τέσσερις πλευρές της θερµοκοιτίδας. 4. Να φέρει δύο µεγάλες πόρτες εκ των οποίων η µια τουλάχιστον να ανοίγει προς τα κάτω ώστε το στρώµα του νεογνού να σύρεται έξω από την θερµοκοιτίδα. Κατά το άνοιγµα των θυρών πρέπει να µην υπάρχει µεταβολή στην εσωτερική θερµοκρασία. 5. Κατά το κλείσιµο της πόρτας θα πρέπει να υπάρχει ειδικό, αθόρυβο κλείδωµα για την αποφυγή ατυχηµάτων H καµπίνα να φέρει οπωσδήποτε 6 θυρίδες πρόσβασης στο νεογνό. Η µια τουλάχιστον να είναι τύπου IRIS ώστε να στερεώνονται οι αναπνευστικοί σωλήνες. 6. Να διαθέτει οπωσδήποτε µία οθόνη η οποία να είναι τοποθετηµένη σε τέτοια θέση ώστε να είναι εµφανείς όλες οι ενδείξεις από απόσταση. Η οθόνη θα πρέπει να παρέχει καθαρή και συνοπτική απεικόνιση της Θερµοκρασίας Αέρος, της Θερµοκρασίας έρµατος, επιθυµητής Θερµοκρασίας Αέρος, επιθυµητής Θερµοκρασίας έρµατος, ισχύς θερµοστάτη και συνθηκών Συναγερµού (Αlarms) της µνήµης και γενικότερα όλων των δεδοµένων. 7. Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής ρύθµισης της Θερµοκρασίας κατά την λειτουργία έρµατος (SKIN CONTROL) και κατά την λειτουργία Αέρος (AIR CONTROL) µε βήµα ρύθµισης 0,1 C. 8. Να διαθέτει Οπτικοακουστικούς Συναγερµούς (Alarms) για τις παρακάτω περιπτώσεις: Aπόκλισης Θερµοκρασίας Νεογνού Απόκλισης Θερµοκρασίας Αέρος Υψηλής Θερµοκρασίας Αέρος Υψηλής Θερµοκρασίας δέρµατος. Πρόβληµα αισθητηρίου θερµοκρασίας δέρµατος Χαµηλή στάθµη νερού Πρόβληµα αισθητήρα υγρασίας Βλάβη συστήµατος Βλάβη ανεµιστήρα 9. Η θερµοκοιτίδα θα πρέπει να διαθέτει ειδική επιλογή σίγασης των συναγερµών καθώς και δυνατότητα ρύθµισης της έντασής τους.

10 10. Το επίπεδο θορύβου, να είναι το χαµηλότερο δυνατό και οπωσδήποτε να µην ξεπερνά τα 47 dbs, σε κανονική λειτουργία. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 11. Η ταχύτητα του αέρος πάνω από το νεογνό να είναι η µικρότερη δυνατή και µην υπερβαίνει τα 15 cm/sec. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 12. Το στρωµατάκι του βρέφους να είναι όσο το δυνατό κοντά στα τοιχώµατα της καλύπτρας η δε κλίση της κλίνης να ρυθµίζεται σε οποιαδήποτε θέση κατά ±12 µε εξωτερικό χειρισµό 13. Να διαθέτει κλίνη ακτινοδιαπερατή που να µπορεί να σύρεται έξω από την καµπίνα, παρέχοντας τη δυνατότητα επεµβάσεων στο νεογνό. Το στρώµα της κλίνης να είναι αντιστατικό µε µεγάλες διαστάσεις. 14. Για την διέλευση των σωλήνων και των ηλεκτροδίων να διαθέτει στις πλευρές ειδικά προς αυτό ανοίγµατα (οπές) τουλάχιστον Να φέρει κάτω από την κλίνη ειδική συρόµενη θήκη για την τοποθέτηση της X-RAY ακτινογραφικής κασέτας ούτως ώστε να µην µετακινείται καθόλου το νεογνό. 16. Κατά προτίµηση, να διαθέτει, αυτόµατο, αυτοαπολυµαινόµενο, (Servo controlled) σύστηµα ρύθµισης και έλεγχου της Υγρασίας από 40% έως 95% RH περίπου µε αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερµοκοιτίδας. Το σύστηµα αυτό, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιµοποιεί µέθοδο εξάτµισης του νερού δια βρασµού για υγροποίηση, για την αποφυγή εµφάνισης βακτηρίων µειώνοντας τον κίνδυνο λοιµώξεων. Το παραπάνω σύστηµα θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένο στο κυρίως σώµα της Θερµοκοιτίδας και να µην είναι ξεχωριστή συσκευή. 17. Να προσφέρεται, κατ επιλογήν, αυτόµατο σύστηµα (Servo controlled) ρύθµισης και έλεγχου του ποσοστού συγκέντρωσης του Οξυγόνου (%)µέχρι -65% µε αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερµοκοιτίδας. Το παραπάνω σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατώνεται στο κυρίως σώµα της Θερµοκοιτίδας και δεν θα είναι ξεχωριστή συσκευή. 18. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης (TREND) καταγραφής ψηφιακά και γραφικά (κυµατοµορφές) των παραµέτρων Θερµοκρασίας Αέρος, Θερµοκρασίας έρµατος, Υγρασίας επάνω στην οθόνη, τα οποία θα απεικονίζονται. 19. Να δέχεται ηλεκτροστατικό φίλτρο συγκράτησης µικροοργανισµών. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 20..Να προσφέρεται, κατεπιλογήν, παλµικό οξύµετρο. 21. Να αποσυναρµολογείται και να καθαρίζεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται ειδικά εργαλεία. 22. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη από της ενάρξεως λειτουργίας του κι αφού η Εταιρεία έχει καλύψει τις προδιαγραφές 23. Να έχει τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον 10 έτη 24. Nα διατίθεται µε τον απαραίτητο εξοπλισµό πολλαπλών χρήσεων ώστε να είναι έτοιµη προς λειτουργία

11 25. Να καταθέτει πιστοποιητικά ότι πληροί τους διεθνείς κανονισµούς και τους νέους κανονισµούς της ΕΕ για την πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 26. Να διαθέτει Ξενόγλωσσο εγχειρίδιο λειτουργίας µεταφρασµένο και στα Ελληνικά 27. Να απαντηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές µε φύλλο συµµόρφωσης όπου να δίνονται σαφείς παραποµπές στο επίσηµο prospectus ή στο εγχειρίδιο λειτουργίας, µε ποινή απόρριψης 28. Να συνοδεύεται από κατάλογο των απαραίτητων αναλωσίµων µε τις ενδεικτικές τιµές

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LED ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 1. Η συσκευή να είναι καινούργια, αµεταχείριστη, νέας τεχνολογίας, αθόρυβη, ελαφριά 2. Να εκπέµπει φως µπλε και κίτρινου χρώµατος µέσω φωτοδιόδων (LED). 3. Το φάσµα εκποµπής του µπλε χρώµατος να είναι nm και του κίτρινου nm. 4. Να µην εκπέµπει υπεριώδη (UV) και υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία, µε αποτέλεσµα την αποφυγή εγκαυµάτων και απώλεια υγρών. 5. Η ένταση των φωτοδιόδων να είναι µεγαλύτερη από 30 µw/cm2/nm. 6. H µέγιστη ένταση να εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 30,5cm από το νεογνό. 7. Να καλύπτει το εκπεµπόµενο φώς όλη την επιφάνεια του νεογνού, από το κεφάλι µέχρι τα πόδια 8. Ο χρόνος ζωής των LED να είναι περισσότερος από ώρες λειτουργίας στην µέγιστη ένταση. 9. Η εκπεµπόµενη θερµότητα να είναι µικρότερη από 10⁰C. 10. Να έχει δυνατότητα χορήγησης απλής (>12µW/cm2/nm) ή διπλής φωτοθεραπείας (>30µW/cm2/nm) 11. Να έχει δυνατότητα εύκολης µετατροπής της θέσης οριζόντια και κάθετα 12. Να διαθέτει βραχίονα επέκτασης ρυθµιζόµενου ύψους. 13. Να διαθέτει CE Mark. 14. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως 220V/50Hz. Θα εκτιµηθεί η δυνατότητα λειτουργίας µε εσωτερική µπαταρία διάρκειας 2 ωρών στη µέγιστη ένταση

13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΝΝ 1. Ο ζητούµενος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι καινούργιος, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, φορητός µε εργονοµική χειρολαβή, µικρού βάρους (<7kg) και όγκου, για την εύκολη µεταφορά του εντός του Νοσοκοµείου. Να έχει σύγχρονο σχεδιασµό και να είναι εύκολα αναβαθµίσιµος. 2. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50Hz και µε ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία για αυτονοµία τουλάχιστον 1 ώρας. 3. Να διαθέτει απαραιτήτως ενσωµατωµένη έγχρωµη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας τουλάχιστον 15 και άνω καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισµού µε σύστηµα κυλιόµενης σφαίρας για ευκολία στον χειρισµό και σύστηµα ελέγχου µέσω πλήκτρων της χρονικά αντισταθµιζόµενης ενίσχυσης (TGC). 4. Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία (άνω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία, περιφερικά αγγεία, ενδοκρανιακά αγγεία κ.λ.π.) και σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής (Παιδοακτινολογία, Παιδιατρική, Παθολογία, Ουρολογία, Γυναικολογία, Μαιευτική, Ουρολογία, Χειρουργική, Καρδιολογία, Ορθοπεδική, Μυοσκελετικές εξετάσεις) µε έµφαση στις εξετάσεις παίδων, νεογνών, προώρων (υπερηχοτοµογράφηµα εγκεφάλου). 5. Nα λειτουργεί µε ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, convex, linear και sector, εύρους συχνοτήτων από 2.0 MHz και άνω και µέχρι 12.0 MHz τουλάχιστον. Οι ηχοβόλες κεφαλές που διαθέτει ο υπερηχοτοµογράφος να είναι κατάλληλες σε µέγεθος για τη διενέργεια εξέτασης από τις πηγές των νεογνών, να λειτουργούν µε δυνατότητα επιλογής συχνοτήτων από την κάθε κεφαλή και µε σύγχρονη τεχνική compound για καλύτερη διακριτική ικανότητα των ορίων εστιακών βλαβών. 6. Να λειτουργεί µε τεχνικές απεικόνισης: B-mode, B/B (Dual B)- mode, M-mode, παλµικού Doppler (PW), συνεχούς και κατευθυνόµενου Doppler (CW), εγχρώµου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Colour Angio καθώς και συνδυασµούς αυτών οι οποίοι και να αναφερθούν αναλυτικά. 7. Να έχει δυνατότητα τραπεζοειδούς απεικόνισης για διεύρυνση του πεδίου εξέτασης σε κεφαλές Linear (να προσφερθεί προς επιλογή). 8. Nα έχει δυνατότητα λειτουργίας και ανίχνευσης 2 ης αρµονικής συχνότητας που προέρχεται από τους ιστούς, η οποία να λειτουργεί σε όλους του τύπους ηχοβόλων κεφαλών Convex, Linear και Sector Phased array και στις κεφαλές της βασικής σύνθεσης. 9. Να έχει δυνατότητα πανοραµικής απεικόνισης η οποία να προσφερθεί προς επιλογή. 10. Να δέχεται ηχοβόλες κεφαλές Linear µε συχνοτήτες λειτουργίας από 5.0 έως 12.0 ΜΗz τουλάχιστον. 11. Να δέχεται ηχοβόλες Convex µε συχνοτήτες λειτουργίας από 2.0 έως 9.0 ΜΗz τουλάχιστον. 12. Να δέχεται ηχοβόλες Linear ειδικού ανατοµικού σχήµατος Ι & Τ, µε συχνοτήτες λειτουργίας από 5.0 έως 10.0 MHz τουλάχιστον, για διεγχειριτική χρήση. 13. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως και 28 εκατοστά τουλάχιστον, σε αναλογία µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 14. Να διαθέτει ενσωµατωµένη τεχνική τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης µε τις ίδιες κεφαλές της απεικόνισης δύο διαστάσεων (2D) η οποία να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές. 15. Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη σειράς ασπρόµαυρων ή εγχρώµων εικόνων καθώς και µνήµη κυµµατοµορφών M-MODE και Doppler.

14 16. Να διαθέτει µεγάλης λεπτοµέρειας τεχνική (B-mode) µε δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναµικό εύρος (Dynamic range) 170 db τουλάχιστον για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα µικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυµατικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων, ιστών µε την ίδια υφή, κ.λ.π Να αναφερθούν τα επίπεδα ρύθµισης και να απεικονίζονται κατά την χρήση. 17. υνατότητα για σύνδεση τριών ενεργών ηχοβόλων κεφαλών επί της τροχήλατης βάσης η δυνατότητα αυτή να προσφερθεί προς επιλογή 18. Να έχει υψηλό ρυθµό ανανέωσης της εικόνας τουλάχιστον 700 εικόνες το δευτερόλεπτο. 19. Να διαθέτει στο έγχρωµο Doppler πολλαπλούς χρωµατικούς χάρτες, για διάφορες κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθµός και οι αντίστοιχες εφαρµογές (όπως ταχύτητα, στροβιλώδης ροή, κλπ). 20. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πραγµατικού χρόνου, εικόνας B-MODE, παλµικού Doppler, και εγχρώµου Doppler (real time triplex). 21. Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγµατικού χρόνου απεικόνισης B- Mode/B-Mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας µε και χωρίς έγχρωµο Doppler ώστε να επιτυγχάνεται παράλληλη εκτίµηση του αυλού του αγγείου και της αιµοδυναµικής του ροής. 22. Να έχει ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης και τεχνολογία 1024 καναλιών επεξεργασίας τουλάχιστον. 23. Να δέχεται και να περιλαµβάνεται στην βασική σύνθεση, δυνατότητα αυτόµατης βελτιστοποίησης µε το πάτηµα ενός πλήκτρου της 2D απεικόνισης, της έγχρωµης απεικόνισης (Color Doppler) καθώς και της φασµατικής ροής (PW). 24. Να έχει δυνατότητα συστήµατος εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας προπτώσεως (color power). Να αναφερθεί ο αριθµός εγχρώµων χαρτών απεικόνισης. 25. Να διαθέτει σύγχρονα πακέτα µετρήσεων και υπολογισµών για διάφορες κλινικές εφαρµογές και απεικονίσεις. Επιπλέον να διαθέτει σε όλες τις εφαρµογές πρωτόκολλα τεχνική αυτόµατης πλανηµέτρησης της κυµατοµορφής Doppler σε πραγµατικό χρόνο, για συνεχή (real time) ανίχνευση και παρουσίαση των αιµοδυναµικών παραµέτρων, ταχύτητας, πίεσης, PI, RI, κ.λ.π. Nα αναφερθούν οι ανιχνευόµενοι παράµετροι οι οποίοι και να αποµνηµονεύονται στην κινηµατογραφική µνήµη µαζί µε την µετρούµενη κυµατοµορφή, για αναλυτική επισκόπηση της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι δυνατότητες προκειµένου να αξιολογηθούν. 26. Να διαθέτει πρόγραµµα αναγραφής της ταυτότητας του Νοσοκοµείου και του ασθενούς 27. Να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδοµένων, για αποθήκευση υπερηχογραφικών εξετάσεων και τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση των εικόνων να γίνεται εύκολα, µέσω ενσωµατωµένου στην βασική µονάδα σκληρού δίσκου µεγάλης χωρητικότητας. Να δίδονται πολλαπλές δυνατότητες επέµβασης και επεξεργασίας στις αποθηκευµένες εξετάσεις οι οποίες να αναφερθούν, για να αξιολογηθούν. 28. Να διαθέτει στη βασική µονάδα τη σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δηµιουργίας εικόνας Real time Compound Imaging, για επίτευξη υψηλής διακριτικής ικανότητας. H τεχνική να ενεργοποιείται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, να αναφερθούν οι κεφαλές µε τις οποίες λειτουργεί. 29. Να διαθέτει στη βασική µονάδα την νέα τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη µείωση του θορύβου και τη βελτίωση της ορατότητας και της υφής των ιστών. Η τεχνική να ενεργοποιείτε µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. Να λειτουργεί µε όλες τις κεφαλές. 30. Να διαθέτει ψηφιακά Wall Filters µεγάλου εύρους συχνοτήτων, για αποκοπή των χρωµατικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλµίες κ.λ.π.) και ευκρινή απεικόνιση των αιµατικών ροών κοντά στα τοιχώµατα του αγγείου. Να αναφερθούν για αξιολόγηση.

15 31. Να προσφερθεί προς επιλογή µε ξεχωριστή τιµή ειδική βαλίτσα για την εύκολη µεταφορά του υπερηχοτοµογράφου εντός του Νοσοκοµείου. 32. Να αναφερθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες που διατίθενται για να αξιολογηθούν. 33. Το προσφερόµενο µηχάνηµα να εµπεριέχει στην βασική του σύνθεση και σε ενιαία τιµή προσφοράς τα πιό κάτω µέρη: 1. Βασική διαγνωστική µονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούµενα απαιτούµενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Ηχοβόλο κεφαλή microconvex µε τεχνολογία µεγάλου εύρους συχνοτήτων από 4.0 έως 10.0MHz για εξετάσεις νεογνικές (διακρανιακές) και παιδιατρικές, για εν τω βάθει όργανα κοιλίας και εγκέφαλο νεογνών και παίδων η οποία να λειτουργεί µε παλµικό (PW) και έγχρωµο Doppler. 3. Ηχοβόλο κεφαλή linear µε τεχνολογία µεγάλου εύρους συχνοτήτων από 5.0 έως 12.0MHz για εξετάσεις νεογνικές (διακρανιακές) και παιδιατρικές για επιφανειακά όργανα παίδων και νεογνών, εν τω βάθη οργάνων κοιλιάς νεογνών, Triplex αγγείων η οποία να λειτουργεί µε παλµικό και έγχρωµο Doppler. 4. Ειδικό τροχήλατο για την τοποθέτηση και µεταφορά του φορητού υπερηχοτοµογράφου. 5. video printer Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι ζητούµενες προς επιλογή επεκτάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια τουλάχιστον Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συµµόρφωσης για τα προσφερόµενα συστήµατα και για όλα τα αναγραφόµενα σε αυτό να αποδεικνύονται από επίσηµα ξενόγλωσσα φυλλάδια ή επίσηµες βεβαιώσεις (µε ποινή αποκλεισµού) του κατασκευαστικού οίκου για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Να πληροί τους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας και τους νέους κανονισµούς της ΕΕ για την πιστοποίηση ποιότητας των προϊόντων. Nα διαθέτει ετήσιο service άριστης λειτουργίας τουλάχιστον για 10 έτη Να επισυναφθεί (µε ποινή αποκλεισµού) αντίγραφο του πιστοποιητικού CE mark για το προσφερόµενο µηχάνηµα που να περιλαµβάνει αναλυτικά όλες τις επεκτάσεις και ηχοβόλες κεφαλές του συστήµατος.

16 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 1. Να µπορεί να παρασκευάζει αυτόµατα διαλύµατα µακρο και µικροστοιχείων για ολική παρεντερική διατροφή νεογνών 2. Να µπορεί να µεταφέρει όγκους > ή ίσους µε 0,2ml 3. Ταχύτητα µεταφοράς νερού µέχρι 16<6 ml/sec 4. Να µπορεί να αναµιγνύει µέχρι και 24 διαφορετικά διαλύµατα µε τη σειρά που ορίζει ο γιατρός 5. Να χρησιµοποιεί κλειστά συστήµατα ώστε να αποφεύγεται η επιµόλυνση 6. Να χρησιµοποιεί σύστηµα barcode και weigh scale για την ανάγνωση των απαραίτητων πληροφοριών 7. Να διαθέτει σήµα συναγερµού (alarm) σε περίπτωση ασύµβατων διαλυµάτων, αέρα ή απόφραξης, υπερπλήρωσης ή βλάβης 8. Να λειτουργεί µε ογκοµετρική παροχή 9. Να είναι εύκολο στον καθαρισµό 10. Να µην χρειάζεται επιπλέον εξωτερικό υπολογιστή ή monitor για τη λειτουργία του 11. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως 220V/50HZ 12. Να µπορεί να παρασκευάζει διαλύµατα εξειδικευµένα για κάθε νεογνό 13. Να διαθέτει οθόνη αφής

17 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 1. Ο αναπνευστήρας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασµένος σε εξειδικευµένο εργοστάσιο µε πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη σήµανση CE, ελεγχόµενος από µικροεπεξεργαστές. Nα καλύπτει πλήρως, µε αξιοπιστία, τις ανάγκες και απαιτήσεις µακροχρόνιου αερισµού νεογνών, προώρων και τελειοµήνων αλλά και µεγαλύτερων παιδιών κι ενηλίκων, ώστε να µπορεί να καλύψει έκτακτες ανάγκες του Νοσοκοµείου. 2. Να φέρει τροχήλατη βάση ισχυρής κατασκευής µε αντιστατικούς τροχούς και φρένα. Να διαθέτει πολύσπαστο βραχίονα για την στήριξη των σωληνώσεων του ασθενούς και να συνοδεύεται από πλήρες κύκλωµα σωληνώσεων πολλαπλών χρήσεων. 3. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50HZ και να είναι προφυλαγµένος από αυξοµειώσεις της τάσης αλλά και µε ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία διάρκειας τουλάχιστον µίας (1) ώρας που να προσφέρεται µαζί µε τον αναπνευστήρα ώστε να µπορεί να συνοδεύσει τον ασθενή σε µετακίνηση. 4. Να συνδέεται µε πεπιεσµένο αέρα και Ο2 από επιτοίχιες παροχές. Να συνοδεύεται µε τους κατάλληλους αγωγούς σύνδεσης µε τις επιτοίχιες παροχές αερίων του Νοσοκοµείου. Εναλλακτικά, να προσφερθεί δυνατότητα συστήµατος παροχής αέρα (compressor) ενσωµατωµένου. 5. Να είναι ιδιαίτερα εύχρηστος και απλός στη χρήση του και στη συντήρηση του και να καθοδηγεί τον χρήστη στην ρύθµιση των αναγκαίων παραµέτρων σε κάθε τρόπο αερισµού. 6. Ο αναπνευστήρας θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα τους ακόλουθους τύπους αερισµού: Volume Control και Volume Assist/ Control Pressure Control και Pressure Assist/ Control SIMV µε Pressure Support Pressure Support Αερισµό CPAP µε PEEP Αερισµό που επιτρέπει την χορήγηση του προγραµµατισµένου όγκου µε την χαµηλότερη δυνατή πίεση Αερισµό δύο επιπέδων θετικής πίεσης Αερισµό µε αντιστάθµιση των αντιστάσεων του τραχειοσωλήνα (ATC) Να διαθέτει, οπωσδήποτε, νέους τρόπους αερισµού για τα νεογνά όπου συνδυάζουν την πίεση και τον όγκο όπως το VAPS. 7. Ο αναπνευστήρας θα πρέπει, απαραίτητα, να έχει τη δυνατότητα εφαρµογής µη επεµβατικού αερισµού (NIV/nCPAP) και για την καλύτερη εφαρµογή αυτού ο αναπνευστήρας να διαθέτει λειτουργία αυτόµατης αντιστάθµισης των διαρροών αλλά και ρυθµιζόµενη ευαισθησία έναρξης της εκπνοής. 8. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης υποστήριξης του ασθενούς σε περίπτωση άπνοιας µε προκαθορισµένες παραµέτρους. Να προσφερθεί προς αξιολόγηση η δυνατότητα να επανέρχεται αυτόµατα στις προηγούµενες ρυθµίσεις που έχει τοποθετήσει ο χρήστης, ευθύς ως η κατάσταση του ασθενή βελτιωθεί και δεν χρειάζεται την αυτόµατη υποστήριξη.

18 9. Να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης της αναπνοής καθώς και παράτασης της εισπνοής και εκπνοής (insp και exp hold). ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 10. Να έχει ειδικό πλήκτρο χορήγησης αυξηµένης συγκέντρωσης Ο 2 για µικρό χρονικό διάστηµα για να χρησιµοποιείται πριν τη διαδικασία αναρρόφησης χωρίς να απαιτείται η αλλαγή στη ρύθµιση του FiO Να έχει υψηλού βαθµού ακρίβεια στην χορήγηση των όγκων αερισµού. Οι ρυθµίσεις να εξασφαλίζονται από τυχαία αλλαγή τους. 12. Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης τουλάχιστον των παρακάτω παραµέτρων: Του αναπνεόµενου όγκου (Tidal Volume) (2-2000ml) Της µεγίστης ροής τουλάχιστον 120 lpm Της συχνότητας αναπνοών έως 120 Pressure Support Να έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει τις αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς µε ελάχιστες διακυµάνσεις της πίεσης (Trigger πιέσεως) και της ροής Μέγιστης πίεσης Του χρόνου εισπνοής PEEP (0-30 mbar) FiO 2, αριθµητική παροχή οξυγόνου Να αναφερθούν αναλυτικά οι µετρήσεις, τα όρια µετρήσεων και οι κυµατοµορφές για αξιολόγηση. 13. Για την προστασία του ασθενούς από την υπέρβαση της πίεσης να υπάρχει, προαιρετικά, ρύθµιση της ταχύτητας επίτευξης της εισπνευστικής πίεσης. 14. Να έχει ψηφιακές ενδείξεις τουλάχιστον για: Συχνότητα αναπνοών (υποχρεωτικές και αυτόµατες) Εκπνεόµενο όγκο αναπνοής Εκπνεόµενο όγκο κατά λεπτό (υποχρεωτικών και αυτόµατων αναπνοών) Περιεκτικότητα εισπνεοµένου µίγµατος σε Ο 2 Μεγίστη πίεση αεραγωγών, µέση πίεση αεραγωγών, πίεση plateau, τελοεκπνευστική πίεση Αντιστάσεις και ενδοτικότητα Οι ψηφιακές αυτές ενδείξεις να παρουσιάζουν τόσο τις παραµέτρους που τοποθετεί ο χρήστης, όσο και την ανταπόκριση του αναπνευστήρα (τις παραµέτρους που δίνει ο αναπνευστήρας). Να αναφερθούν αναλυτικά οι µετρήσεις, τα όρια µετρήσεων και οι κυµατοµορφές για αξιολόγηση. 15. Να διαθέτει σύστηµα διαβαθµισµένων κατά προτεραιότητα οπτικοακουστικών συναγερµών µε ρυθµιζόµενα όρια τουλάχιστον για τις εξής παραµέτρους: Υψηλή χαµηλή πίεση αερισµού Υψηλό ρυθµό αναπνοών Χαµηλό/υψηλό όγκο αναπνοής Χαµηλό/υψηλό κατά λεπτό όγκο αέρος Υψηλή και χαµηλή συγκέντρωση Ο 2 Άπνοια

19 Βλάβη συσκευής ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ Χαµηλή πίεση στη παροχή αερίων τόσο στην είσοδο (δίκτυο), όσο και για εσωτερική δυσλειτουργία 16. Οι συναγερµοί να µπορούν να αδρανοποιούνται για µικρό χρονικό διάστηµα για να δίνουν στο χρήστη τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για την άρση των αιτίων που τους προκάλεσαν. Εκτός από τον οπτικοακουστικό συναγερµό να καταγράφεται σε οθόνη η αιτία που προκάλεσε τον συναγερµό. Να υπάρχουν διάφορα επίπεδα συναγερµού ανάλογα µε την επικινδυνότητα. 17. Να φέρει ενσωµατωµένη έγχρωµη, τουλάχιστον 12 ιντσών, οθόνη αφής για την ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον 3 κυµατοµορφών (πίεσης, ροής και όγκου), αριθµητικών τιµών των παραµέτρων αερισµού, καθώς και καµπύλες ροής/ όγκου και πίεσης/ όγκου (loops), κατ επιλογήν. Είναι επιθυµητό να υπάρχει χρωµατική κωδικοποίηση των φάσεων της αναπνοής για την ταχύτερη διάγνωση της κατάστασης του ασθενούς. Επίσης πρέπει να διαθέτει µνήµη για όλες τις αναπνευστικές παραµέτρους για 24 τουλάχιστον ώρες, δυνατότητα απεικόνισης των αντιστοίχων καµπυλών καθώς και δυνατότητα άµεσης εκτύπωσης αυτών. 18. Να κάνει αυτοέλεγχο ετοιµότητας (self test), όταν τίθεται σε λειτουργία καθώς και αυτοέλεγχο στεγανότητας του κυκλώµατος (για να µπορεί να αναπληρώνει τον όγκο του αέρα που διαρρέει) και µέτρηση της ενδοτικότητας του για εξασφάλιση της ακρίβειας των µετρήσεων. 19. Να προσφερθεί προς αξιολόγηση η δυνατότητα αυτορρύθµισης του FiO2 µε βάση την οξυγόνωση του νεογνού για την αποφυγή τοξικής υπεροξίας 20. Να διαθέτει µενού λειτουργιών και συναγερµών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα. 21. Σε περίπτωση σφάλµατος ή ρυθµίσεων εκτός ορίων να ενηµερώνει και να καθοδηγεί τον χρήστη. 22. Να συνοδεύεται από ρυθµιζόµενο θερµαινόµενο υγραντήρα. 23. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε νεφελοποιητή 24. Να πληροί τα διεθνή και Ευρωπαϊκά standard ασφαλείας και αυτό να τεκµηριώνεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά. 25. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο για σύνδεση µε εκτυπωτή, σύστηµα µηχανοργάνωσης και projector. 26. Να δίδεται εγγύηση δύο (2) ετών. 27. Έχει τεχνική κάλυψη εντός 24 ωρών (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον. 28. Καταθέτει το ξενόγλωσσο εγχειρίδιο λειτουργίας µεταφρασµένο στα Ελληνικά. 29. Να απαντηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές µε φύλλο συµµόρφωσης όπου να δίνονται σαφείς παραποµπές στο επίσηµο prospectus ή στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Με ποινή απόρριψης. 30. Να έχει δυνατότητα αναβάθµισης του τρόπου λειτουργίας σε νεότερες δυνατότητες. 31. Να προσφερθεί κατάλογος Ελληνικών Νοσοκοµείων όπου υπάρχει εµπειρία στη χρήση των προσφεροµένων µηχανηµάτων.

20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ MONITOR ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΝΝ 1. Να είναι καινούρια, πλήρης, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής και να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της 2. Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας για νεογνά, παιδιά και ενήλικες 3. Να έχει δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των παρακάτω ζωτικών λειτουργιών: Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Παλµική Οξυµετρία Μη επεµβατική µέτρηση ΑΠ Αναπνοή Θερµοκρασία 4. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως (220V/50Hz) και να διαθέτει ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία αυτονοµίας τουλάχιστον 1 ώρας και ενσωµατωµένο τροφοδοτικό. Η αντικατάσταση της µπαταρίας να γίνεται χωρίς να απαιτείται αποσυναρµολόγησή της 5. Να είναι φορητή, το βάρος της να µη ξεπερνά τα 10 κιλά και να διαθέτει προαιρετικά χειρολαβή για εύκολη µεταφορά 6. Να διαθέτει έγχρωµη, ρυθµιζόµενης φωτεινότητας και αντίθεσης, TFT LCD οθόνη, τουλάχιστον 10ιντσών, στην οποία κάθε παράµετρος να απεικονίζεται µε διαφορετικό χρώµα 7. Να είναι συµβατή µε αισθητήρες παλµικής οξυµετρίας τελευταίας τεχνολογίας Nellcor, δακτύλου, µύτης, πατούσας, αυτιού και µετώπου που διαθέτουν ψηφιακό ολοκληρωµένο κύκλωµα µνήµης και παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ακόµα και σε συνθήκες υποβαθµισµένης ποιότητας σήµατος 8. Να απεικονίζει τη συστολική, διαστολική, και µέση πίεση. Η µέτρηση να δύναται να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους: µή αυτόµατο/χειροκίνητο, αυτόµατο τρόπο (µετρήσεις µε µεσοδιάστηµα από 1 λεπτό έως και ανά 60 λεπτά τουλάχιστον) 9. Να διαθέτει πλήρως ρυθµιζόµενους οπτικοακουστικούς συναγερµούς για όλες τις παραµέτρους, διαφορετικού ηχητικού σήµατος για κάθε παράµετρο. Επιπροσθέτως, ανεξάρτητα από τη διαχείριση του κλασσικού οπτικοακουστικού συναγερµού να διαθέτει και δεύτερο επιπρόσθετο σύστηµα διαχείρισης συναγερµών αποκλειστικά για την παλµική οξυµετρία, για τη µείωση ενοχλητικών θορύβων που προέρχονται από συναγερµούς για κλινικά µη σηµαντικές αιτίες 10. Να διαθέτει δυνατότητα παραµονής οπτικής ένδειξης της αιτίας του συναγερµού στην οθόνη για τουλάχιστον 10 sec και δυνατότητα αυτόµατης διακοπής του ηχητικού συναγερµού σε περίπτωση ανάταξης του προβλήµατος που τον προκάλεσε 11. Να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητα προσωρινής διακοπής του ηχητικού συναγερµού για <5sec ή για λίγα λεπτά 12. Να διαθέτει µνήµη εσωτερική 24 ωρών στην οποία να αποθηκεύονται όλες οι τιµές των παραµέτρων υπό µορφή πίνακα και γραφικών παραστάσεων 13. Να διαθέτει, προαιρετικά, ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή δύο καναλιών και σειριακή έξοδο για σύνδεση µε Η/Υ και σειριακό εκτυπωτή 14. Να διαθέτει πλαίσιο στην οθόνη για την προβολή ενηµερωτικών µηνυµάτων και µηνυµάτων κατάστασης συναγερµού. Επιθυµητό το Ελληνικό µενού. 15. Να έχει εξοπλισµό για στήριξη σε ράγα ή στον τοίχο 16. Να διαθέτει προαιρετικά, οθόνη µε δυνατότητα ηµερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) 1. Υδραυλική ρύθμιση ύψους με δυνατότητα ρύθμισης από 50-90 cm. 2. Να διαθέτει στρογγυλεμένο μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το υπό προµήθεια αναισθησιολογικό µηχάνηµα θα πρέπει να είναι πλήρες, άριστης αντοχής, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση αριθμός 39/2012

Σύμβαση αριθμός 39/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 18 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Πανελλαδική Μελέτη ιατροφής και Υγείας ΠΑ.ΜΕ..Υ. Σχέδιο ράσης για την Προαγωγή της ηµόσιας Υγείας στον Τοµέα της ιατροφής» Υποέργο 4: «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων»

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0 ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ ΚΑΙ 4Χ4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 9153V30.doc ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ»

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα