Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : Αρ. πρωτ Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο : FAX : Προς : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ 1. Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών βιοιατρικού εξοπλισµού, ο οποίος θα χρηµατοδοτηθεί µέσω ΕΣΠΑ, το Νοσοκοµείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για ηµόσια ιαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του παρακάτω εξοπλισµού: ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ HOLTER ,00 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΝΤ. ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ,00 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΑΠΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ,00 ΣΥΣΚΕΥΕΣ LED ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,00 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ,00 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ,00 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ,00 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITORS ΜΕΝΝ ,00 ΚΛΙΝΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ,00 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ,00 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

2 2. Με την παρούσα πρόσκληση σε ηµόσια ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές µε σκοπό τη ηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων προµηθευτών. 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την Τετάρτη έως και την Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά τη χρονική περίοδο από τη δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 6. To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 7. Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην προµήθεια διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών Συνηµµένα ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΚΓ (HOLTER ΡΥΘΜΟΥ) ΜΕ 4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 1. To προτεινόµενο σύστηµα να είναι ολοκληρωµένο, βασισµένο στο λειτουργικό σύστηµα WINDOWS XP PROFESSIONAL ή νεώτερο µε δυνατότητα ανάλυσης καταγραφών ηλεκτροκαρδιογραφήµατος 24 και 48 ωρών ΗΚΓ σε 3 κανάλια. 2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και ο αναλυτής να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή µε τουλάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες: Επεξεργαστή Ιntel Dualcore ή νεώτερο Ταχύτητα επεξεργαστή: 1,4 GHz ή µεγαλύτερο Μνήµη 2 GB ή µεγαλύτερο Σκληρός δίσκος (hard drive) 250 GB ή µεγαλύτερο Αποθήκευση σε DVD-RW DRIVE 48X τουλάχιστον Έγχρωµη επίπεδη οθόνη LCD 21 ή µεγαλύτερη Πληκτρολόγιο / ποντίκι Nα διαθέτει εξόδους επικοινωνίας, σειριακή, παράλληλη και κάρτα επικοινωνίας δικτύου. Να διαθέτει το ελάχιστο τέσσερις (4) θύρες USB. 3. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης µεγάλου αριθµού 24ωρων και 48ωρων καταγραφών, καθώς και µεγάλου αριθµού τελικών αναφορών για την δηµιουργία αρχείου ασθενών. 4. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης και ταξινόµησης των αρρυθµιών µε βάση κριτήρια τα οποία µπορούν να µεταβληθούν από τον χρήστη. 5. Να διαθέτει αξιόπιστο αλγόριθµο αναγνώρισης µορφολογιών και να εκτελεί δυναµική ταξινόµησή τους σε οµάδες, επιτρέποντας την ταχεία και αποτελεσµατική επιβεβαίωση ή διόρθωσή τους από τον χειριστή.το καταγραφικό να διαθέτει ειδικό κανάλι ανίχνευσης βηµατοδότη. 6. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης όσο το δυνατόν περισσοτέρων διαφορετικών οθονών (εργαλείων επισκόπισης) ταυτόχρονα π.χ full disclosure, strip, trend για την διευκόλυνση του χειριστή και την διασταύρωση των στοιχείων κατά την διαδικασία της ανάλυσης. 7. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα διαµόρφωσης της οθόνης απεικόνιση διαφορετικών λειτουργιών - κατά επιλογή του, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις προτιµήσεις του. 8. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα παρέµβασης και αλλαγής της ονοµασίας των QRS και των αρρυθµιών, µεταφοράς των QRS από µία κατηγορία σε άλλη κ.λ.π. 9. Στην οθόνη να απεικονίζονται trend 24ωρών για όλα τα είδη αρρυθµιών (κοιλιακές και υπερκοιλιακές), το HR, το ST, το RR, κλπ. 10. Να διαθέτει απαραίτητα, επιπλέον των trends και ιστογράµµατα (καµπύλες κατανοµής) για τα RR διαστήµατα και για όλες τις κατηγορίες επαρµάτων N-N, N-V (N= normal, V=ventricular) για τον άµεσο και αξιόπιστο εντοπισµό των παύσεων.

4 11. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα ρύθµισης δικών του κριτηρίων για τον εντοπισµό και την αναγνώριση των αρρυθµιών. ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 12. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα να δει όλα τα επάρµατα, ακόµη και αυτών που δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί από τον αναλυτή (unclassified beats), προκειµένου να τα κατηγοριοποιήσει κατά την δική του εκτίµηση. 13. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα πλήρους επισκόπησης όλων των καταγραφών (full disclosure) µε χειροκίνητο ή αυτόµατο τρόπο, καθώς επίσης να έχει άµεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή των καταγραφών. 14. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα πλήρους ανασκόπησης όλων των καταγραφών µε superimposition έως 240Χ real time. 15. Nα υπάρχει η δυνατότητα άµεσης ανασκόπησης και διόρθωσης όλων των γεγονότων που υπερέβησαν τα καθορισµένα από το χρήστη όρια. 16. Να διαθέτει λογισµικό πλήρους ανάλυσης και αναγνώρισης των βηµατοδοτικών παλµών και στα 3 κανάλια καταγραφής. 17. Να εκτελεί ανάλυση του ST διαστήµατος και στα τρία (3) κανάλια µε δυνατότητα επαναπροσδιορισµού των αποτελεσµάτων ύστερα από µεταβολή του J και Q σηµείου. 18. Το σύστηµα να συνοδεύεται από λογισµικό Heart-Rate Variability HRV τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο συχνοτήτων. Να αναφερθούν αναλυτικά και να αξιολογηθούν οι δυνατότητες του συστήµατος σε ό,τι αφορά τα χρονικά διαστήµατα ανάλυσης του διαστήµατος RR στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο συχνοτήτων. 19. Να διαθέτει λογισµικό για την ανάλυση του ST διαστήµατος µε τη µέγιστη δυνατή διακριτική ικανότητα και στα 3 καταγραφέντα κανάλια καθώς και λογισµικού για την ανάλυση του QT η οποία να πραγµατοποιείται µε δύο τρόπους, τόσο beat - to - beat όσο και κατά µέσο όρο, λαµβάνοντας µέσους όρους QRS ανά 15 δευτερόλεπτα, µε δυνατότητα µετρήσεων από τον χρήστη. 20. Οι καταγραφές να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο αλλά και σε DVD-RW του υπολογιστή. 21. Να διαθέτει τη δυνατότητα επιλογής του περιεχοµένου της τελικής αναφοράς από το χειριστή καθώς και παρουσίασή της στην οθόνη πριν την εκτύπωση. 22. Να διαθέτει δυνατότητα δηµιουργίας από τον χρήστη συγκεκριµένων περιοχών (regions) σε οποιοδήποτε από τα 3 κανάλια καταγραφής, ώστε σε περίπτωση ύπαρξης θορύβου ή παρασίτων σε κάποιο από αυτά, η περιοχή να εξαιρείται από τη µετέπειτα ανάλυση. 23. Ο αναλυτής Holter να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε κεντρικό υπολογιστή (server) ούτως ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά και αποθήκευση των τελικών αναφορών ή και του συνόλου των καταγραφών Ηοlter. Να αναφερθούν τα στοιχεία και να αξιολογηθούν. Επιπλέον, να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης µε δίκτυο διαχείρισης καρδιολογικών δεδοµένων για τη δηµιουργία ενός πλήρους καρδιολογικού φακέλου ασθενούς.

5 24. Να προσφερθούν και ψηφιακά καταγραφικά, µε τιµή µονάδος ούτως ώστε το Νοσοκοµείο να προµηθευτεί ποσότητα ανάλογη του διατιθέµενου προϋπολογισµού. Να έχουν τις κάτωθι δυνατότητες: ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 25. Να είναι µικρού όγκου και βάρους, περίπου 80 gr µαζί µε τις µπαταρίες, τύπου SOLID STATE,σ δυνατότητα καταγραφής τριών (3) καναλίων ΗΚΓ για διάρκεια 24 και 48 ωρών. Να λειτουργεί µε αλκαλικές µπαταρίες ή επαναφορτιζόµενες. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα απεικόνισης του ΗΚΓ κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του ασθενούς για τον έλεγχο της ποιότητας του σήµατος πριν την έναρξη της καταγραφής. 26. Η ανάλυση του ΗΚΓ να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο (real time) και η απόκριση συχνότητας να είναι από Hz. 27. Να διαθέτει πλήκτρο γεγονότων (event button) και θήκη προστασίας για προσάρτηση στον ασθενή. 28. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα όπως καλώδια, ηλεκτρόδια, θήκη µεταφοράς. 29. Tο σύστηµα Holter να έχει την δυνατότητα τηλε-συντήρησης (remote support) µέσω modem για την άµεση αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων. 30. Όλες οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να συνοδεύονται από αντίστοιχες παραποµπές είτε στο επίσηµο prospectus του οίκου είτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης. 31. Να κατατεθεί πελατολόγιο προς αξιολόγηση.

6 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1. Η θερµοκοιτίδα να είναι νεότατης τεχνολογίας, κατά προτίµηση υβριδική, (να αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας) µε Microprocessor, αναγνωρισµένου εργοστασίου, εγκεκριµένη από τους διεθνείς οργανισµούς ασφαλείας και να κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Η προσφορά υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE, ISO. 2. Να είναι εργονοµικού σχεδιασµού και να φέρεται σε τροχήλατη βάση στιβαρήs κατασκευής µε αντιστατικούς τροχούς που οι 2 τουλάχιστον, να φέρουν φρένο. Η βάση να είναι αυξοµειούµενου ύψους µέσω πεντάλ ώστε να µειώνονται οι δονήσεις που δέχεται το νεογνό κατά την αυξοµείωση του ύψους. Επίσης να διαθέτει ερµάρια, προαιρετικά. 3. Η καµπίνα του βρέφους (HOOD) να φέρει διπλά τοιχώµατα για την τέλεια αποµόνωση του νεογνού από το εξωτερικό περιβάλλον και να είναι µεγάλων διαστάσεων. Να υπάρχει ορατότητα στο νεογνό και από τις τέσσερεις πλευρές της θερµοκοιτίδας. 4. Να υπάρχει, οπωσδήποτε, η δυνατότητα µετακίνησης πάνω-κάτω του καλύµµατος ώστε να αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της (ανοικτή-κλειστή) για την καλύτερη πρόσβαση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο νεογνό. Η δυνατότητα αυτή περιορίζει τις µετακινήσεις του νεογνού όταν πρόκειται να γίνουν µικροεπεµβάσεις και παρέχει ταυτόχρονα 2 τύπων δυνατότητες νοσηλείας του νεογνού. Όταν η καλύπτρα σηκώνετε πλήρως να ασφαλίζει στην επάνω θέση για την αποφυγή ατυχηµάτων. 5. Να φέρει δύο µεγάλες πόρτες που να ανοίγουν προς τα κάτω ώστε το στρώµα του νεογνού να σύρεται έξω από την θερµοκοιτίδα. 6. Κατά το άνοιγµα των θυρών πρέπει να µην υπάρχει µεταβολή στην εσωτερική θερµοκρασία. Να υπάρχει ροή θερµού αέρα από κάτω προς τα πάνω στην πρόσθια θύρα (σαν κουρτίνα) ώστε να αποκλείεται η εισχώρηση αέρα από το περιβάλλον. 7. Κατά το κλείσιµο της πόρτας θα πρέπει να υπάρχει ειδικό κλείδωµα, κατά προτίµηση, αυτόµατο κλείδωµα για την αποφυγή ατυχηµάτων σε περίπτωση µη ασφάλισης της πόρτας από το χρήστη. Οι πόρτες θα πρέπει να ανοίγουν εντελώς αθόρυβα, µε κλείστρα, δια απλής πιέσεως των αγκώνων. 8. H καµπίνα να φέρει οπωσδήποτε 5-6 θυρίδες πρόσβασης στο νεογνό, που θα ανοίγουν αθόρυβα. 9. Να διαθέτει οπωσδήποτε µία εξωτερική, έγχρωµη οθόνη (πολλαπλών λειτουργιών) η οποία να είναι τοποθετηµένη σε τέτοια θέση ώστε να είναι εµφανείς όλες οι ενδείξεις από απόσταση και υπό οποιαδήποτε γωνία. Η οθόνη θα πρέπει να παρέχει καθαρή και συνοπτική απεικόνιση της Θερµοκρασίας Αέρος εντός της θερµοκοιτίδας, της Θερµοκρασίας έρµατος, επιθυµητής Θερµοκρασίας Αέρος, επιθυµητής Θερµοκρασίας έρµατος, επίπεδο υγρασίας εντός της θερµοκοιτίδας, συγκέντρωσης Ο2 (προαιρετικά) ισχύς θερµοστάτη και συνθηκών Συναγερµού (Αlarms) της µνήµης και γενικότερα όλων των δεδοµένων. Επίσης, στην οθόνη αυτή να απεικονίζονται και οι γραφικές παραστάσεις των παραµέτρων ρύθµισης.

7 10. Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής ρύθµισης της Θερµοκρασίας κατά την λειτουργία έρµατος (SKIN CONTROL) από ο C µε επιλογή υπέρβασης ρύθµισης θερµοκρασίας πάνω από 37 C και κατά την λειτουργία Αέρος (AIR CONTROL) από ο C µε επιλογή υπέρβασης ρύθµισης θερµοκρασίας πάνω από 37 C, σε κλίµακα των 0,1 C. 11. Να διαθέτει 2 Αισθητήρια Θερµοκρασίας έρµατος για την λήψη και απεικόνιση θερµοκρασίας δέρµατος από δυο σηµεία του σώµατος ταυτόχρονα, ή από δίδυµα. 12. Να διαθέτει Οπτικοακουστικούς Συναγερµούς (Alarms) για όλες τις λειτουργίες της και τις ρυθµιζόµενες και καταγραφόµενες παραµέτρους µε την καλύτερη δυνατή ευαισθησία : Απόκλισης θερµοκρασίας νεογνού Απόκλιση θερµοκρασίας αέρα Υψηλή θερµοκρασία δέρµατος και αέρα Πρόβληµα αισθητήρα θερµοκρασίας δέρµατος Χαµηλή στάθµη νερού Πρόβληµα αισθητήρα υγρασίας Βλάβη συστήµατος Βλάβη ανεµιστήρα 13. Η θερµοκοιτίδα θα πρέπει να διαθέτει ειδική επιλογή σίγασης των συναγερµών καθώς και δυνατότητα ρύθµισης της έντασής τους. 14. Το επίπεδο θορύβου να µην ξεπερνά τα 45 db στην κανονική λειτουργία και αυστηρώς τα 50db στιγµιαία (peaks) ή κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης που ο συνολικός χρόνος των τελευταίων να µην ξεπερνά το 10% του συνολικού ηµερήσιου χρόνου λειτουργίας. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου 15. Το στρωµατάκι του βρέφους να είναι από latex free υλικό, εύκολα απολυµαινόµενο, αρκετά µεγάλο και όσο το δυνατό κοντά στα τοιχώµατα της καλύπτρας η δε κλίση της κλίνης να ρυθµίζεται σε οποιαδήποτε θέση, από εξωτερικούς µοχλούς, ήπια, εύκολα και χωρίς θόρυβο κι ενόχληση του νεογνού. 16. Να διαθέτει κλίνη ακτινοδιαπερατή που να µπορεί να σύρεται έξω από την καµπίνα σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, παρέχοντας τη δυνατότητα επεµβάσεων στο νεογνό. 17. Για την διέλευση των σωλήνων και των ηλεκτροδίων να διαθέτει στις πλευρές ειδικά προς αυτό ανοίγµατα (οπές) τουλάχιστον Να φέρει κάτω από την κλίνη ειδική συρόµενη θήκη για την τοποθέτηση της X-RAY ακτινογραφικής κασέτας ούτως ώστε να µην µετακινείται καθόλου το νεογνό. 19. Να διαθέτει, αυτόµατο, αυτοαπολυµαινόµενο, (Servo controlled) σύστηµα ρύθµισης και έλεγχου της Υγρασίας από 30% έως 95% τουλάχιστον, σε βήµατα του 1%, µε αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερµοκοιτίδας. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιµοποιεί µέθοδο εξάτµισης του νερού δια βρασµού για υγροποίηση, για την αποφυγή εµφάνισης βακτηρίων µειώνοντας τον κίνδυνο

8 λοιµώξεων. ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ Το παραπάνω σύστηµα θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένο στο κυρίως σώµα της Θερµοκοιτίδας και να µην είναι ξεχωριστή συσκευή. Να διαθέτει για το σύστηµα ύγρανσης δοχείο, το οποίο να αποσπάται χωρίς χρήση εργαλείων, να αποστειρώνεται και να µην διακόπτει την νοσηλεία νεογνού, µεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ 20. Να προσφέρεται αυτόµατο σύστηµα (Servo controlled) ρύθµισης και έλεγχου του ποσοστού συγκέντρωσης του Οξυγόνου (%) µέχρι 65% µε αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερµοκοιτίδας. Το παραπάνω σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατώνεται στο κυρίως σώµα της Θερµοκοιτίδας και δεν θα είναι ξεχωριστή συσκευή. 21. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης (TREND) για 24 ώρες των παραµέτρων Θερµοκρασίας Αέρος, Θερµοκρασίας έρµατος, Υγρασίας και συγκέντρωσης Ο Η ταχύτητα του αέρος πάνω από το νεογνό να είναι η µικρότερη δυνατή και να µην υπερβαίνει τα 10 cm/sec. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 23. Να δέχεται ηλεκτροστατικό φίλτρο συγκράτησης µικροοργανισµών. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 24. Να προσφερθεί η επιλογή διάθεσης παλµικού οξύµετρου το οποίο να είναι, κατά προτίµηση, ενσωµατωµένο στη θερµοκοιτίδα. 25. Να αποσυναρµολογείται και να καθαρίζεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται ειδικά εργαλεία. 26. Να έχει εγγύηση δυο (2) χρόνων τουλάχιστον που θα αρχίζει από την ηµέρα λειτουργίας της και κάλυψης των προδιαγραφών από την εταιρεία. 27. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον. 28. Να καταθέτει το ξενόγλωσσο εγχειρίδιο λειτουργίας, κατά προτίµηση, µεταφρασµένο στα Ελληνικά. 29. Να απαντηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές µε φύλλο συµµόρφωσης όπου να δίνονται σαφείς παραποµπές στο επίσηµο prospectus ή στο εγχειρίδιο λειτουργιάς. Με ποινή απόρριψης. 30. Να υπάρχει πιστοποιηµένα τεχνική κάλυψη εντός 24 ωρών από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό 31. Να συνοδεύεται από τα αναλώσιµα και το ενδεικτικό κόστος για κάθε ένα από αυτά 32. Να προσφέρεται µε όλα τα απαραίτητα αναλώσιµα ώστε να είναι έτοιµη προς χρήση

9 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΑΣ ΑΠΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 1. Η θερµοκοιτίδα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας) µε Microprocessor, αναγνωρισµένου εργοστασίου και εγκεκριµένη από όλους τους διεθνείς οργανισµούς ασφαλείας. Η προσφορά υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE, ΙSO. 2. Να είναι εργονοµικού σχεδιασµού και να φέρεται σε τροχήλατη βάση στιβαρήs κατασκευής µε αντιστατικούς τροχούς που να φέρουν οι 2 φρένο. Η βάση να είναι αυξοµειούµενου ύψους µέσω πεντάλ. Επίσης να διαθέτει τουλάχιστον ένα µεγάλο ερµάριο. 3. Η καµπίνα του βρέφους (HOOD) να φέρει απλά τοιχώµατα και να είναι µεγάλων διαστάσεων. Να υπάρχει ορατότητα στο νεογνό και από τις τέσσερις πλευρές της θερµοκοιτίδας. 4. Να φέρει δύο µεγάλες πόρτες εκ των οποίων η µια τουλάχιστον να ανοίγει προς τα κάτω ώστε το στρώµα του νεογνού να σύρεται έξω από την θερµοκοιτίδα. Κατά το άνοιγµα των θυρών πρέπει να µην υπάρχει µεταβολή στην εσωτερική θερµοκρασία. 5. Κατά το κλείσιµο της πόρτας θα πρέπει να υπάρχει ειδικό, αθόρυβο κλείδωµα για την αποφυγή ατυχηµάτων H καµπίνα να φέρει οπωσδήποτε 6 θυρίδες πρόσβασης στο νεογνό. Η µια τουλάχιστον να είναι τύπου IRIS ώστε να στερεώνονται οι αναπνευστικοί σωλήνες. 6. Να διαθέτει οπωσδήποτε µία οθόνη η οποία να είναι τοποθετηµένη σε τέτοια θέση ώστε να είναι εµφανείς όλες οι ενδείξεις από απόσταση. Η οθόνη θα πρέπει να παρέχει καθαρή και συνοπτική απεικόνιση της Θερµοκρασίας Αέρος, της Θερµοκρασίας έρµατος, επιθυµητής Θερµοκρασίας Αέρος, επιθυµητής Θερµοκρασίας έρµατος, ισχύς θερµοστάτη και συνθηκών Συναγερµού (Αlarms) της µνήµης και γενικότερα όλων των δεδοµένων. 7. Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής ρύθµισης της Θερµοκρασίας κατά την λειτουργία έρµατος (SKIN CONTROL) και κατά την λειτουργία Αέρος (AIR CONTROL) µε βήµα ρύθµισης 0,1 C. 8. Να διαθέτει Οπτικοακουστικούς Συναγερµούς (Alarms) για τις παρακάτω περιπτώσεις: Aπόκλισης Θερµοκρασίας Νεογνού Απόκλισης Θερµοκρασίας Αέρος Υψηλής Θερµοκρασίας Αέρος Υψηλής Θερµοκρασίας δέρµατος. Πρόβληµα αισθητηρίου θερµοκρασίας δέρµατος Χαµηλή στάθµη νερού Πρόβληµα αισθητήρα υγρασίας Βλάβη συστήµατος Βλάβη ανεµιστήρα 9. Η θερµοκοιτίδα θα πρέπει να διαθέτει ειδική επιλογή σίγασης των συναγερµών καθώς και δυνατότητα ρύθµισης της έντασής τους.

10 10. Το επίπεδο θορύβου, να είναι το χαµηλότερο δυνατό και οπωσδήποτε να µην ξεπερνά τα 47 dbs, σε κανονική λειτουργία. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 11. Η ταχύτητα του αέρος πάνω από το νεογνό να είναι η µικρότερη δυνατή και µην υπερβαίνει τα 15 cm/sec. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 12. Το στρωµατάκι του βρέφους να είναι όσο το δυνατό κοντά στα τοιχώµατα της καλύπτρας η δε κλίση της κλίνης να ρυθµίζεται σε οποιαδήποτε θέση κατά ±12 µε εξωτερικό χειρισµό 13. Να διαθέτει κλίνη ακτινοδιαπερατή που να µπορεί να σύρεται έξω από την καµπίνα, παρέχοντας τη δυνατότητα επεµβάσεων στο νεογνό. Το στρώµα της κλίνης να είναι αντιστατικό µε µεγάλες διαστάσεις. 14. Για την διέλευση των σωλήνων και των ηλεκτροδίων να διαθέτει στις πλευρές ειδικά προς αυτό ανοίγµατα (οπές) τουλάχιστον Να φέρει κάτω από την κλίνη ειδική συρόµενη θήκη για την τοποθέτηση της X-RAY ακτινογραφικής κασέτας ούτως ώστε να µην µετακινείται καθόλου το νεογνό. 16. Κατά προτίµηση, να διαθέτει, αυτόµατο, αυτοαπολυµαινόµενο, (Servo controlled) σύστηµα ρύθµισης και έλεγχου της Υγρασίας από 40% έως 95% RH περίπου µε αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερµοκοιτίδας. Το σύστηµα αυτό, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιµοποιεί µέθοδο εξάτµισης του νερού δια βρασµού για υγροποίηση, για την αποφυγή εµφάνισης βακτηρίων µειώνοντας τον κίνδυνο λοιµώξεων. Το παραπάνω σύστηµα θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένο στο κυρίως σώµα της Θερµοκοιτίδας και να µην είναι ξεχωριστή συσκευή. 17. Να προσφέρεται, κατ επιλογήν, αυτόµατο σύστηµα (Servo controlled) ρύθµισης και έλεγχου του ποσοστού συγκέντρωσης του Οξυγόνου (%)µέχρι -65% µε αντίστοιχη απεικόνιση στην οθόνη της Θερµοκοιτίδας. Το παραπάνω σύστηµα θα πρέπει να ενσωµατώνεται στο κυρίως σώµα της Θερµοκοιτίδας και δεν θα είναι ξεχωριστή συσκευή. 18. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης (TREND) καταγραφής ψηφιακά και γραφικά (κυµατοµορφές) των παραµέτρων Θερµοκρασίας Αέρος, Θερµοκρασίας έρµατος, Υγρασίας επάνω στην οθόνη, τα οποία θα απεικονίζονται. 19. Να δέχεται ηλεκτροστατικό φίλτρο συγκράτησης µικροοργανισµών. Το παραπάνω να πιστοποιείται µέσα από τα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 20..Να προσφέρεται, κατεπιλογήν, παλµικό οξύµετρο. 21. Να αποσυναρµολογείται και να καθαρίζεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται ειδικά εργαλεία. 22. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη από της ενάρξεως λειτουργίας του κι αφού η Εταιρεία έχει καλύψει τις προδιαγραφές 23. Να έχει τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον 10 έτη 24. Nα διατίθεται µε τον απαραίτητο εξοπλισµό πολλαπλών χρήσεων ώστε να είναι έτοιµη προς λειτουργία

11 25. Να καταθέτει πιστοποιητικά ότι πληροί τους διεθνείς κανονισµούς και τους νέους κανονισµούς της ΕΕ για την πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 26. Να διαθέτει Ξενόγλωσσο εγχειρίδιο λειτουργίας µεταφρασµένο και στα Ελληνικά 27. Να απαντηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές µε φύλλο συµµόρφωσης όπου να δίνονται σαφείς παραποµπές στο επίσηµο prospectus ή στο εγχειρίδιο λειτουργίας, µε ποινή απόρριψης 28. Να συνοδεύεται από κατάλογο των απαραίτητων αναλωσίµων µε τις ενδεικτικές τιµές

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LED ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 1. Η συσκευή να είναι καινούργια, αµεταχείριστη, νέας τεχνολογίας, αθόρυβη, ελαφριά 2. Να εκπέµπει φως µπλε και κίτρινου χρώµατος µέσω φωτοδιόδων (LED). 3. Το φάσµα εκποµπής του µπλε χρώµατος να είναι nm και του κίτρινου nm. 4. Να µην εκπέµπει υπεριώδη (UV) και υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία, µε αποτέλεσµα την αποφυγή εγκαυµάτων και απώλεια υγρών. 5. Η ένταση των φωτοδιόδων να είναι µεγαλύτερη από 30 µw/cm2/nm. 6. H µέγιστη ένταση να εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 30,5cm από το νεογνό. 7. Να καλύπτει το εκπεµπόµενο φώς όλη την επιφάνεια του νεογνού, από το κεφάλι µέχρι τα πόδια 8. Ο χρόνος ζωής των LED να είναι περισσότερος από ώρες λειτουργίας στην µέγιστη ένταση. 9. Η εκπεµπόµενη θερµότητα να είναι µικρότερη από 10⁰C. 10. Να έχει δυνατότητα χορήγησης απλής (>12µW/cm2/nm) ή διπλής φωτοθεραπείας (>30µW/cm2/nm) 11. Να έχει δυνατότητα εύκολης µετατροπής της θέσης οριζόντια και κάθετα 12. Να διαθέτει βραχίονα επέκτασης ρυθµιζόµενου ύψους. 13. Να διαθέτει CE Mark. 14. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως 220V/50Hz. Θα εκτιµηθεί η δυνατότητα λειτουργίας µε εσωτερική µπαταρία διάρκειας 2 ωρών στη µέγιστη ένταση

13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΝΝ 1. Ο ζητούµενος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι καινούργιος, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, φορητός µε εργονοµική χειρολαβή, µικρού βάρους (<7kg) και όγκου, για την εύκολη µεταφορά του εντός του Νοσοκοµείου. Να έχει σύγχρονο σχεδιασµό και να είναι εύκολα αναβαθµίσιµος. 2. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50Hz και µε ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία για αυτονοµία τουλάχιστον 1 ώρας. 3. Να διαθέτει απαραιτήτως ενσωµατωµένη έγχρωµη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας τουλάχιστον 15 και άνω καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισµού µε σύστηµα κυλιόµενης σφαίρας για ευκολία στον χειρισµό και σύστηµα ελέγχου µέσω πλήκτρων της χρονικά αντισταθµιζόµενης ενίσχυσης (TGC). 4. Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία (άνω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία, περιφερικά αγγεία, ενδοκρανιακά αγγεία κ.λ.π.) και σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής (Παιδοακτινολογία, Παιδιατρική, Παθολογία, Ουρολογία, Γυναικολογία, Μαιευτική, Ουρολογία, Χειρουργική, Καρδιολογία, Ορθοπεδική, Μυοσκελετικές εξετάσεις) µε έµφαση στις εξετάσεις παίδων, νεογνών, προώρων (υπερηχοτοµογράφηµα εγκεφάλου). 5. Nα λειτουργεί µε ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, convex, linear και sector, εύρους συχνοτήτων από 2.0 MHz και άνω και µέχρι 12.0 MHz τουλάχιστον. Οι ηχοβόλες κεφαλές που διαθέτει ο υπερηχοτοµογράφος να είναι κατάλληλες σε µέγεθος για τη διενέργεια εξέτασης από τις πηγές των νεογνών, να λειτουργούν µε δυνατότητα επιλογής συχνοτήτων από την κάθε κεφαλή και µε σύγχρονη τεχνική compound για καλύτερη διακριτική ικανότητα των ορίων εστιακών βλαβών. 6. Να λειτουργεί µε τεχνικές απεικόνισης: B-mode, B/B (Dual B)- mode, M-mode, παλµικού Doppler (PW), συνεχούς και κατευθυνόµενου Doppler (CW), εγχρώµου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Colour Angio καθώς και συνδυασµούς αυτών οι οποίοι και να αναφερθούν αναλυτικά. 7. Να έχει δυνατότητα τραπεζοειδούς απεικόνισης για διεύρυνση του πεδίου εξέτασης σε κεφαλές Linear (να προσφερθεί προς επιλογή). 8. Nα έχει δυνατότητα λειτουργίας και ανίχνευσης 2 ης αρµονικής συχνότητας που προέρχεται από τους ιστούς, η οποία να λειτουργεί σε όλους του τύπους ηχοβόλων κεφαλών Convex, Linear και Sector Phased array και στις κεφαλές της βασικής σύνθεσης. 9. Να έχει δυνατότητα πανοραµικής απεικόνισης η οποία να προσφερθεί προς επιλογή. 10. Να δέχεται ηχοβόλες κεφαλές Linear µε συχνοτήτες λειτουργίας από 5.0 έως 12.0 ΜΗz τουλάχιστον. 11. Να δέχεται ηχοβόλες Convex µε συχνοτήτες λειτουργίας από 2.0 έως 9.0 ΜΗz τουλάχιστον. 12. Να δέχεται ηχοβόλες Linear ειδικού ανατοµικού σχήµατος Ι & Τ, µε συχνοτήτες λειτουργίας από 5.0 έως 10.0 MHz τουλάχιστον, για διεγχειριτική χρήση. 13. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως και 28 εκατοστά τουλάχιστον, σε αναλογία µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 14. Να διαθέτει ενσωµατωµένη τεχνική τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης µε τις ίδιες κεφαλές της απεικόνισης δύο διαστάσεων (2D) η οποία να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές. 15. Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη σειράς ασπρόµαυρων ή εγχρώµων εικόνων καθώς και µνήµη κυµµατοµορφών M-MODE και Doppler.

14 16. Να διαθέτει µεγάλης λεπτοµέρειας τεχνική (B-mode) µε δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναµικό εύρος (Dynamic range) 170 db τουλάχιστον για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα µικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυµατικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων, ιστών µε την ίδια υφή, κ.λ.π Να αναφερθούν τα επίπεδα ρύθµισης και να απεικονίζονται κατά την χρήση. 17. υνατότητα για σύνδεση τριών ενεργών ηχοβόλων κεφαλών επί της τροχήλατης βάσης η δυνατότητα αυτή να προσφερθεί προς επιλογή 18. Να έχει υψηλό ρυθµό ανανέωσης της εικόνας τουλάχιστον 700 εικόνες το δευτερόλεπτο. 19. Να διαθέτει στο έγχρωµο Doppler πολλαπλούς χρωµατικούς χάρτες, για διάφορες κλινικές χρήσεις. Να αναφερθεί ο αριθµός και οι αντίστοιχες εφαρµογές (όπως ταχύτητα, στροβιλώδης ροή, κλπ). 20. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πραγµατικού χρόνου, εικόνας B-MODE, παλµικού Doppler, και εγχρώµου Doppler (real time triplex). 21. Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγµατικού χρόνου απεικόνισης B- Mode/B-Mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας µε και χωρίς έγχρωµο Doppler ώστε να επιτυγχάνεται παράλληλη εκτίµηση του αυλού του αγγείου και της αιµοδυναµικής του ροής. 22. Να έχει ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης και τεχνολογία 1024 καναλιών επεξεργασίας τουλάχιστον. 23. Να δέχεται και να περιλαµβάνεται στην βασική σύνθεση, δυνατότητα αυτόµατης βελτιστοποίησης µε το πάτηµα ενός πλήκτρου της 2D απεικόνισης, της έγχρωµης απεικόνισης (Color Doppler) καθώς και της φασµατικής ροής (PW). 24. Να έχει δυνατότητα συστήµατος εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας προπτώσεως (color power). Να αναφερθεί ο αριθµός εγχρώµων χαρτών απεικόνισης. 25. Να διαθέτει σύγχρονα πακέτα µετρήσεων και υπολογισµών για διάφορες κλινικές εφαρµογές και απεικονίσεις. Επιπλέον να διαθέτει σε όλες τις εφαρµογές πρωτόκολλα τεχνική αυτόµατης πλανηµέτρησης της κυµατοµορφής Doppler σε πραγµατικό χρόνο, για συνεχή (real time) ανίχνευση και παρουσίαση των αιµοδυναµικών παραµέτρων, ταχύτητας, πίεσης, PI, RI, κ.λ.π. Nα αναφερθούν οι ανιχνευόµενοι παράµετροι οι οποίοι και να αποµνηµονεύονται στην κινηµατογραφική µνήµη µαζί µε την µετρούµενη κυµατοµορφή, για αναλυτική επισκόπηση της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι δυνατότητες προκειµένου να αξιολογηθούν. 26. Να διαθέτει πρόγραµµα αναγραφής της ταυτότητας του Νοσοκοµείου και του ασθενούς 27. Να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδοµένων, για αποθήκευση υπερηχογραφικών εξετάσεων και τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση των εικόνων να γίνεται εύκολα, µέσω ενσωµατωµένου στην βασική µονάδα σκληρού δίσκου µεγάλης χωρητικότητας. Να δίδονται πολλαπλές δυνατότητες επέµβασης και επεξεργασίας στις αποθηκευµένες εξετάσεις οι οποίες να αναφερθούν, για να αξιολογηθούν. 28. Να διαθέτει στη βασική µονάδα τη σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δηµιουργίας εικόνας Real time Compound Imaging, για επίτευξη υψηλής διακριτικής ικανότητας. H τεχνική να ενεργοποιείται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, να αναφερθούν οι κεφαλές µε τις οποίες λειτουργεί. 29. Να διαθέτει στη βασική µονάδα την νέα τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη µείωση του θορύβου και τη βελτίωση της ορατότητας και της υφής των ιστών. Η τεχνική να ενεργοποιείτε µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. Να λειτουργεί µε όλες τις κεφαλές. 30. Να διαθέτει ψηφιακά Wall Filters µεγάλου εύρους συχνοτήτων, για αποκοπή των χρωµατικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλµίες κ.λ.π.) και ευκρινή απεικόνιση των αιµατικών ροών κοντά στα τοιχώµατα του αγγείου. Να αναφερθούν για αξιολόγηση.

15 31. Να προσφερθεί προς επιλογή µε ξεχωριστή τιµή ειδική βαλίτσα για την εύκολη µεταφορά του υπερηχοτοµογράφου εντός του Νοσοκοµείου. 32. Να αναφερθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες που διατίθενται για να αξιολογηθούν. 33. Το προσφερόµενο µηχάνηµα να εµπεριέχει στην βασική του σύνθεση και σε ενιαία τιµή προσφοράς τα πιό κάτω µέρη: 1. Βασική διαγνωστική µονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούµενα απαιτούµενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Ηχοβόλο κεφαλή microconvex µε τεχνολογία µεγάλου εύρους συχνοτήτων από 4.0 έως 10.0MHz για εξετάσεις νεογνικές (διακρανιακές) και παιδιατρικές, για εν τω βάθει όργανα κοιλίας και εγκέφαλο νεογνών και παίδων η οποία να λειτουργεί µε παλµικό (PW) και έγχρωµο Doppler. 3. Ηχοβόλο κεφαλή linear µε τεχνολογία µεγάλου εύρους συχνοτήτων από 5.0 έως 12.0MHz για εξετάσεις νεογνικές (διακρανιακές) και παιδιατρικές για επιφανειακά όργανα παίδων και νεογνών, εν τω βάθη οργάνων κοιλιάς νεογνών, Triplex αγγείων η οποία να λειτουργεί µε παλµικό και έγχρωµο Doppler. 4. Ειδικό τροχήλατο για την τοποθέτηση και µεταφορά του φορητού υπερηχοτοµογράφου. 5. video printer Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι ζητούµενες προς επιλογή επεκτάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια τουλάχιστον Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συµµόρφωσης για τα προσφερόµενα συστήµατα και για όλα τα αναγραφόµενα σε αυτό να αποδεικνύονται από επίσηµα ξενόγλωσσα φυλλάδια ή επίσηµες βεβαιώσεις (µε ποινή αποκλεισµού) του κατασκευαστικού οίκου για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Να πληροί τους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας και τους νέους κανονισµούς της ΕΕ για την πιστοποίηση ποιότητας των προϊόντων. Nα διαθέτει ετήσιο service άριστης λειτουργίας τουλάχιστον για 10 έτη Να επισυναφθεί (µε ποινή αποκλεισµού) αντίγραφο του πιστοποιητικού CE mark για το προσφερόµενο µηχάνηµα που να περιλαµβάνει αναλυτικά όλες τις επεκτάσεις και ηχοβόλες κεφαλές του συστήµατος.

16 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 1. Να µπορεί να παρασκευάζει αυτόµατα διαλύµατα µακρο και µικροστοιχείων για ολική παρεντερική διατροφή νεογνών 2. Να µπορεί να µεταφέρει όγκους > ή ίσους µε 0,2ml 3. Ταχύτητα µεταφοράς νερού µέχρι 16<6 ml/sec 4. Να µπορεί να αναµιγνύει µέχρι και 24 διαφορετικά διαλύµατα µε τη σειρά που ορίζει ο γιατρός 5. Να χρησιµοποιεί κλειστά συστήµατα ώστε να αποφεύγεται η επιµόλυνση 6. Να χρησιµοποιεί σύστηµα barcode και weigh scale για την ανάγνωση των απαραίτητων πληροφοριών 7. Να διαθέτει σήµα συναγερµού (alarm) σε περίπτωση ασύµβατων διαλυµάτων, αέρα ή απόφραξης, υπερπλήρωσης ή βλάβης 8. Να λειτουργεί µε ογκοµετρική παροχή 9. Να είναι εύκολο στον καθαρισµό 10. Να µην χρειάζεται επιπλέον εξωτερικό υπολογιστή ή monitor για τη λειτουργία του 11. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως 220V/50HZ 12. Να µπορεί να παρασκευάζει διαλύµατα εξειδικευµένα για κάθε νεογνό 13. Να διαθέτει οθόνη αφής

17 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 1. Ο αναπνευστήρας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασµένος σε εξειδικευµένο εργοστάσιο µε πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη σήµανση CE, ελεγχόµενος από µικροεπεξεργαστές. Nα καλύπτει πλήρως, µε αξιοπιστία, τις ανάγκες και απαιτήσεις µακροχρόνιου αερισµού νεογνών, προώρων και τελειοµήνων αλλά και µεγαλύτερων παιδιών κι ενηλίκων, ώστε να µπορεί να καλύψει έκτακτες ανάγκες του Νοσοκοµείου. 2. Να φέρει τροχήλατη βάση ισχυρής κατασκευής µε αντιστατικούς τροχούς και φρένα. Να διαθέτει πολύσπαστο βραχίονα για την στήριξη των σωληνώσεων του ασθενούς και να συνοδεύεται από πλήρες κύκλωµα σωληνώσεων πολλαπλών χρήσεων. 3. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50HZ και να είναι προφυλαγµένος από αυξοµειώσεις της τάσης αλλά και µε ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία διάρκειας τουλάχιστον µίας (1) ώρας που να προσφέρεται µαζί µε τον αναπνευστήρα ώστε να µπορεί να συνοδεύσει τον ασθενή σε µετακίνηση. 4. Να συνδέεται µε πεπιεσµένο αέρα και Ο2 από επιτοίχιες παροχές. Να συνοδεύεται µε τους κατάλληλους αγωγούς σύνδεσης µε τις επιτοίχιες παροχές αερίων του Νοσοκοµείου. Εναλλακτικά, να προσφερθεί δυνατότητα συστήµατος παροχής αέρα (compressor) ενσωµατωµένου. 5. Να είναι ιδιαίτερα εύχρηστος και απλός στη χρήση του και στη συντήρηση του και να καθοδηγεί τον χρήστη στην ρύθµιση των αναγκαίων παραµέτρων σε κάθε τρόπο αερισµού. 6. Ο αναπνευστήρας θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα τους ακόλουθους τύπους αερισµού: Volume Control και Volume Assist/ Control Pressure Control και Pressure Assist/ Control SIMV µε Pressure Support Pressure Support Αερισµό CPAP µε PEEP Αερισµό που επιτρέπει την χορήγηση του προγραµµατισµένου όγκου µε την χαµηλότερη δυνατή πίεση Αερισµό δύο επιπέδων θετικής πίεσης Αερισµό µε αντιστάθµιση των αντιστάσεων του τραχειοσωλήνα (ATC) Να διαθέτει, οπωσδήποτε, νέους τρόπους αερισµού για τα νεογνά όπου συνδυάζουν την πίεση και τον όγκο όπως το VAPS. 7. Ο αναπνευστήρας θα πρέπει, απαραίτητα, να έχει τη δυνατότητα εφαρµογής µη επεµβατικού αερισµού (NIV/nCPAP) και για την καλύτερη εφαρµογή αυτού ο αναπνευστήρας να διαθέτει λειτουργία αυτόµατης αντιστάθµισης των διαρροών αλλά και ρυθµιζόµενη ευαισθησία έναρξης της εκπνοής. 8. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης υποστήριξης του ασθενούς σε περίπτωση άπνοιας µε προκαθορισµένες παραµέτρους. Να προσφερθεί προς αξιολόγηση η δυνατότητα να επανέρχεται αυτόµατα στις προηγούµενες ρυθµίσεις που έχει τοποθετήσει ο χρήστης, ευθύς ως η κατάσταση του ασθενή βελτιωθεί και δεν χρειάζεται την αυτόµατη υποστήριξη.

18 9. Να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης της αναπνοής καθώς και παράτασης της εισπνοής και εκπνοής (insp και exp hold). ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ 10. Να έχει ειδικό πλήκτρο χορήγησης αυξηµένης συγκέντρωσης Ο 2 για µικρό χρονικό διάστηµα για να χρησιµοποιείται πριν τη διαδικασία αναρρόφησης χωρίς να απαιτείται η αλλαγή στη ρύθµιση του FiO Να έχει υψηλού βαθµού ακρίβεια στην χορήγηση των όγκων αερισµού. Οι ρυθµίσεις να εξασφαλίζονται από τυχαία αλλαγή τους. 12. Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης τουλάχιστον των παρακάτω παραµέτρων: Του αναπνεόµενου όγκου (Tidal Volume) (2-2000ml) Της µεγίστης ροής τουλάχιστον 120 lpm Της συχνότητας αναπνοών έως 120 Pressure Support Να έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει τις αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς µε ελάχιστες διακυµάνσεις της πίεσης (Trigger πιέσεως) και της ροής Μέγιστης πίεσης Του χρόνου εισπνοής PEEP (0-30 mbar) FiO 2, αριθµητική παροχή οξυγόνου Να αναφερθούν αναλυτικά οι µετρήσεις, τα όρια µετρήσεων και οι κυµατοµορφές για αξιολόγηση. 13. Για την προστασία του ασθενούς από την υπέρβαση της πίεσης να υπάρχει, προαιρετικά, ρύθµιση της ταχύτητας επίτευξης της εισπνευστικής πίεσης. 14. Να έχει ψηφιακές ενδείξεις τουλάχιστον για: Συχνότητα αναπνοών (υποχρεωτικές και αυτόµατες) Εκπνεόµενο όγκο αναπνοής Εκπνεόµενο όγκο κατά λεπτό (υποχρεωτικών και αυτόµατων αναπνοών) Περιεκτικότητα εισπνεοµένου µίγµατος σε Ο 2 Μεγίστη πίεση αεραγωγών, µέση πίεση αεραγωγών, πίεση plateau, τελοεκπνευστική πίεση Αντιστάσεις και ενδοτικότητα Οι ψηφιακές αυτές ενδείξεις να παρουσιάζουν τόσο τις παραµέτρους που τοποθετεί ο χρήστης, όσο και την ανταπόκριση του αναπνευστήρα (τις παραµέτρους που δίνει ο αναπνευστήρας). Να αναφερθούν αναλυτικά οι µετρήσεις, τα όρια µετρήσεων και οι κυµατοµορφές για αξιολόγηση. 15. Να διαθέτει σύστηµα διαβαθµισµένων κατά προτεραιότητα οπτικοακουστικών συναγερµών µε ρυθµιζόµενα όρια τουλάχιστον για τις εξής παραµέτρους: Υψηλή χαµηλή πίεση αερισµού Υψηλό ρυθµό αναπνοών Χαµηλό/υψηλό όγκο αναπνοής Χαµηλό/υψηλό κατά λεπτό όγκο αέρος Υψηλή και χαµηλή συγκέντρωση Ο 2 Άπνοια

19 Βλάβη συσκευής ΑΔΑ: Β4ΓΑ46907Τ-Ζ3Σ Χαµηλή πίεση στη παροχή αερίων τόσο στην είσοδο (δίκτυο), όσο και για εσωτερική δυσλειτουργία 16. Οι συναγερµοί να µπορούν να αδρανοποιούνται για µικρό χρονικό διάστηµα για να δίνουν στο χρήστη τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για την άρση των αιτίων που τους προκάλεσαν. Εκτός από τον οπτικοακουστικό συναγερµό να καταγράφεται σε οθόνη η αιτία που προκάλεσε τον συναγερµό. Να υπάρχουν διάφορα επίπεδα συναγερµού ανάλογα µε την επικινδυνότητα. 17. Να φέρει ενσωµατωµένη έγχρωµη, τουλάχιστον 12 ιντσών, οθόνη αφής για την ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον 3 κυµατοµορφών (πίεσης, ροής και όγκου), αριθµητικών τιµών των παραµέτρων αερισµού, καθώς και καµπύλες ροής/ όγκου και πίεσης/ όγκου (loops), κατ επιλογήν. Είναι επιθυµητό να υπάρχει χρωµατική κωδικοποίηση των φάσεων της αναπνοής για την ταχύτερη διάγνωση της κατάστασης του ασθενούς. Επίσης πρέπει να διαθέτει µνήµη για όλες τις αναπνευστικές παραµέτρους για 24 τουλάχιστον ώρες, δυνατότητα απεικόνισης των αντιστοίχων καµπυλών καθώς και δυνατότητα άµεσης εκτύπωσης αυτών. 18. Να κάνει αυτοέλεγχο ετοιµότητας (self test), όταν τίθεται σε λειτουργία καθώς και αυτοέλεγχο στεγανότητας του κυκλώµατος (για να µπορεί να αναπληρώνει τον όγκο του αέρα που διαρρέει) και µέτρηση της ενδοτικότητας του για εξασφάλιση της ακρίβειας των µετρήσεων. 19. Να προσφερθεί προς αξιολόγηση η δυνατότητα αυτορρύθµισης του FiO2 µε βάση την οξυγόνωση του νεογνού για την αποφυγή τοξικής υπεροξίας 20. Να διαθέτει µενού λειτουργιών και συναγερµών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα. 21. Σε περίπτωση σφάλµατος ή ρυθµίσεων εκτός ορίων να ενηµερώνει και να καθοδηγεί τον χρήστη. 22. Να συνοδεύεται από ρυθµιζόµενο θερµαινόµενο υγραντήρα. 23. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε νεφελοποιητή 24. Να πληροί τα διεθνή και Ευρωπαϊκά standard ασφαλείας και αυτό να τεκµηριώνεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά. 25. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο για σύνδεση µε εκτυπωτή, σύστηµα µηχανοργάνωσης και projector. 26. Να δίδεται εγγύηση δύο (2) ετών. 27. Έχει τεχνική κάλυψη εντός 24 ωρών (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον. 28. Καταθέτει το ξενόγλωσσο εγχειρίδιο λειτουργίας µεταφρασµένο στα Ελληνικά. 29. Να απαντηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές µε φύλλο συµµόρφωσης όπου να δίνονται σαφείς παραποµπές στο επίσηµο prospectus ή στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Με ποινή απόρριψης. 30. Να έχει δυνατότητα αναβάθµισης του τρόπου λειτουργίας σε νεότερες δυνατότητες. 31. Να προσφερθεί κατάλογος Ελληνικών Νοσοκοµείων όπου υπάρχει εµπειρία στη χρήση των προσφεροµένων µηχανηµάτων.

20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ MONITOR ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΝΝ 1. Να είναι καινούρια, πλήρης, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής και να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της 2. Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας για νεογνά, παιδιά και ενήλικες 3. Να έχει δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των παρακάτω ζωτικών λειτουργιών: Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Παλµική Οξυµετρία Μη επεµβατική µέτρηση ΑΠ Αναπνοή Θερµοκρασία 4. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως (220V/50Hz) και να διαθέτει ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία αυτονοµίας τουλάχιστον 1 ώρας και ενσωµατωµένο τροφοδοτικό. Η αντικατάσταση της µπαταρίας να γίνεται χωρίς να απαιτείται αποσυναρµολόγησή της 5. Να είναι φορητή, το βάρος της να µη ξεπερνά τα 10 κιλά και να διαθέτει προαιρετικά χειρολαβή για εύκολη µεταφορά 6. Να διαθέτει έγχρωµη, ρυθµιζόµενης φωτεινότητας και αντίθεσης, TFT LCD οθόνη, τουλάχιστον 10ιντσών, στην οποία κάθε παράµετρος να απεικονίζεται µε διαφορετικό χρώµα 7. Να είναι συµβατή µε αισθητήρες παλµικής οξυµετρίας τελευταίας τεχνολογίας Nellcor, δακτύλου, µύτης, πατούσας, αυτιού και µετώπου που διαθέτουν ψηφιακό ολοκληρωµένο κύκλωµα µνήµης και παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ακόµα και σε συνθήκες υποβαθµισµένης ποιότητας σήµατος 8. Να απεικονίζει τη συστολική, διαστολική, και µέση πίεση. Η µέτρηση να δύναται να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους: µή αυτόµατο/χειροκίνητο, αυτόµατο τρόπο (µετρήσεις µε µεσοδιάστηµα από 1 λεπτό έως και ανά 60 λεπτά τουλάχιστον) 9. Να διαθέτει πλήρως ρυθµιζόµενους οπτικοακουστικούς συναγερµούς για όλες τις παραµέτρους, διαφορετικού ηχητικού σήµατος για κάθε παράµετρο. Επιπροσθέτως, ανεξάρτητα από τη διαχείριση του κλασσικού οπτικοακουστικού συναγερµού να διαθέτει και δεύτερο επιπρόσθετο σύστηµα διαχείρισης συναγερµών αποκλειστικά για την παλµική οξυµετρία, για τη µείωση ενοχλητικών θορύβων που προέρχονται από συναγερµούς για κλινικά µη σηµαντικές αιτίες 10. Να διαθέτει δυνατότητα παραµονής οπτικής ένδειξης της αιτίας του συναγερµού στην οθόνη για τουλάχιστον 10 sec και δυνατότητα αυτόµατης διακοπής του ηχητικού συναγερµού σε περίπτωση ανάταξης του προβλήµατος που τον προκάλεσε 11. Να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητα προσωρινής διακοπής του ηχητικού συναγερµού για <5sec ή για λίγα λεπτά 12. Να διαθέτει µνήµη εσωτερική 24 ωρών στην οποία να αποθηκεύονται όλες οι τιµές των παραµέτρων υπό µορφή πίνακα και γραφικών παραστάσεων 13. Να διαθέτει, προαιρετικά, ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή δύο καναλιών και σειριακή έξοδο για σύνδεση µε Η/Υ και σειριακό εκτυπωτή 14. Να διαθέτει πλαίσιο στην οθόνη για την προβολή ενηµερωτικών µηνυµάτων και µηνυµάτων κατάστασης συναγερµού. Επιθυµητό το Ελληνικό µενού. 15. Να έχει εξοπλισµό για στήριξη σε ράγα ή στον τοίχο 16. Να διαθέτει προαιρετικά, οθόνη µε δυνατότητα ηµερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range)

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (µηχάνηµα Γ και ) (Ενιαίες προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ, διαφοροποιηµένες χωρίς αλλαγή προϋπολογισµού) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.000 Ο έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος γενικής καρδιολογικής χρήσης να είναι πλήρης, καινούργιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ<^)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ<^) Ό ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες και βρέφη από 4 kgr. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ 1. Αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αερισμού ενηλίκων Να συνοδεύεται από: Βασική μονάδα Τροχήλατη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Πλήρες τροχήλατο αναισθησιολογικό μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από κύκλωμα μικροεπεξεργαστών. 2. Να είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση.

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση. TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 5 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ KAI 2 ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ 1. Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για χρήση σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, ηλεκτροκίνητη, από υλικά υψηλής ποιότητας, ελαφριά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση.

1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση. TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 5 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ- ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1. Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Ακτινολογικής χρήσης (κατάλληλο για εξετάσεις κυρίως επιφανειακών και εν τω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.Β. 1 % Α/Α Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα 1. πυρετογόνων, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 27/10/2015. Αξιότιμη κα Μαντάκη,

Θεσσαλονίκη 27/10/2015. Αξιότιμη κα Μαντάκη, ΠΡΟΣ: 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KOMOTHNHΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΜΑΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΛ. 25313 51351, 51551 FAX: 25310 51535 Θεσσαλονίκη 27/10/2015 Αξιότιμη κα Μαντάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ Σ.Β. % ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ 1. Να διαθέτει προσκρουτήρες στις 4 γωνίες για προστασία κατά την μετακίνηση. 2. Να είναι στιβαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: Φαξ:

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 25-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 14687 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597.

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 18-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 11248 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ».

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ». Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων» Γραφείο Προμηθειών Δ. Π. Μαντούβαλου 3 184 54, Νίκαια, Πειραιάς Υπόψη: Επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών Αθήνα 22/02/2016 Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και να διαθέτει οπωσδήποτε ψηφιακό διαμορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου

Προδιαγραφές προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 4-07- 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. /5630 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφoρίες: Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 2521 350228 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. (προϋπολογισμός )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. (προϋπολογισμός ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (προϋπολογισμός 40.000 ) Η κλίνη να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρική, κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΩΟΡ1Π-ΑΧ2 ΑΔΑΜ: 16REQ003857719 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας συστήματος υπερηχοτομογραφίας τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 25-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 22-10-2013 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 16779 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

και promitheies@noskypar.gr

και promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: ιοικητικού Υποδιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (10.000 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟ ΛΗΣ ΣΗΜΑ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΣΒ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΓΕΝΙΚΑ Μονάδα εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 20/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 22116 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γενικής και Ορθοπεδικής χειρουργικής, καθώς και για επεμβάσεις Ουρολογικής, ΩΡΛ, Γυναικομαιευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ (ΤΕΜ. 14)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ (ΤΕΜ. 14) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ (ΤΕΜ. 14) ΓΕΝΙΚΑ 1. Πλήρες τροχήλατο αναισθησιολογικό μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από κύκλωμα μικροεπεξεργαστών.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα : 05-10-2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Αρ.Πρωτ.:30224 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Tµήµα :Oικονοµικό Γρ.Προµηθειών Πληροφορίες :.Κοκοβίκα Τηλ.: 2610-227871

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία :10-11-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/Δ. Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ *

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2019 / 2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2019 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α Β ΓΕΝΙΚΑ Επιτραπέζιος κλίβανος υγρής ΚΛΑΣΗΣ Β ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες. Η όλη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ / ΥΠ.Ε.Ε.Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΙΝ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ email: bioiatriki2002@yahoo.com Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Κύριοι, Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003171939 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15PROC003171939 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση

Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 8 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ 8 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ KAI 2 ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (προϋπολογισμός 143.000 ) Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ» (CPV )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ» (CPV ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. Το υπό προμήθεια αναισθησιολογικό μηχάνημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν.. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν.. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) Περί οργανώσεως της ιατρικής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 13-12-2013 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 43Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική γυναικολογική κλίνη (boom) Σύµφωνα µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές Εξεταστικός προβολέας δαπέδου. Στατώ ορών. Φορείο µεταφοράς ασθενών

Εξεταστική γυναικολογική κλίνη (boom) Σύµφωνα µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές Εξεταστικός προβολέας δαπέδου. Στατώ ορών. Φορείο µεταφοράς ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ.ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.:.ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΤΗΛ.& FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΓΧΥΤΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΟΡΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΚΟΣΙΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (21.000 ) ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862788 2015-06-22

15PROC002862788 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 36/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 03-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 16-12-16 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διοικητική Διεύθυνση Οικονομική Υποδιεύθυνση Οικονομικό Τμήμα Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 10822 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 10/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0)

ReadMyHeart. Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) ReadMyHeart Φορητός ΗΚΓ (έκδοση 2.0) Φροντίζουµε κάθε χτύπο της καρδιάς σας. DailyCare BioMedical Inc. Τι είναι ο ReadMyHeart; Ο ReadMyHeart (RMH) είναι µια φορητή συσκευή καταγραφής ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφος),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΙ469ΗΖΞ-20Φ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΙ469ΗΖΞ-20Φ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/6/2013 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθ. Πρωτ. 3859 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.ΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14408 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 13.06.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27/01/2017

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 1007 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 24/01/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785431 2015-05-19

15PROC002785431 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 28-04-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 7-4-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ μέσω του ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ για το ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Να προσφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1. Το υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 34/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 34/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα