Μεταπτυχιακή Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακή Εργασία"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Θεοφανία Β. Αγγελοπούλου Σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών εγγράφων του Τουρκικού Αρχείου του Ηρακλείου Επόπτης: Πάνος Κωνσταντόπουλος Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Μέλη Εισηγητικής Επιτροπής Martin Döerr Αγλαΐα Κάσδαγλη Αντώνης Αναστασόπουλος Ηράκλειο Ιούνιος 2001

2 Σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών εγγράφων του Τουρκικού Αρχείου του Ηρακλείου Θεοφανία Β. Αγγελοπούλου Μεταπτυχιακή εργασία ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογίας & Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Περίληψη Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήµατος θεµατικής ταξινόµησης των ιεροδικαστικών κωδίκων που βρίσκονται στο αρχείο της Βικελαίας ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου. Το σύστηµα εντάσσεται στο ΑΡΧΟΝ, ένα έργο διαχείρισης και τεκµηρίωσης αρχειακού υλικού, που ανέλαβε και πραγµατοποίησε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας. Σκοπός της εργασίας είναι η δηµιουργία ενός πειραµατικού συστήµατος που θα υποστηρίζει τον ενιαίο σηµασιολογικό ευρετηριασµό ιστορικών εγγράφων (αρχειακών πηγών) και θα συµβάλει στη διαχείριση και µελέτη τους. Στόχος του δεν είναι η ανασύσταση του αρχείου στην µορφή που είχε την εποχή της λειτουργίας του, αλλά η οργάνωση του υλικού του µε τρόπο που θα διευκολύνει τον αρχειονόµο και τον ερευνητή. εδοµένων των αναγκών της Βιβλιοθήκης-αρχείου και του κοινού της, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του αρχειακού υλικού (όγκος, ποικιλία θεµάτων, γλώσσα) ορίσθηκαν ως βασικά κριτήρια ανάπτυξης του συστήµατος, η εξοικονόµηση χρόνου ταξινόµησης, η προτεραιότητα στην πληρότητα της ανακτώµενης πληροφορίας, αλλά και στη µέγιστη δυνατή ακρίβεια ανάκλησης, η ταχύτητα ανάκτησης, η σαφήνεια της πληροφορίας και η φιλικότητα του συστήµατος. Ακολούθησε η σχεδίαση του συστήµατος θεµατικής ταξινόµησης µε ενσωµατωµένο θησαυρό όρων. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήµατος αποτέλεσε το πλούσιο και επεκτάσιµο µοντέλο περιγραφής δεδοµένων. Η υλοποίηση έγινε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και αποτελεί εφαρµογή του Συστήµατος Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού (Σ.Ι.Σ.). Πρόκειται για µία οντοκεντρική βάση γνώσεων, οργανωµένη σε σηµασιολογικό δίκτυο, σε γλώσσα παράστασης γνώσης Telos. Για την ενηµέρωση της βάσης χρησιµοποιήθηκαν τα ελτία Ενηµέρωσης του Σ.Ι.Σ., προσαρµοσµένα κατάλληλα στο συγκεκριµένο µοντέλο δεδοµένων, ενώ για την ανάκτηση της πληροφορίας από το σύστηµα, σχεδιάστηκαν προκαθορισµένες ερωτήσεις και κάρτες αναζήτησης. Κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της βάσης έγιναν τριακόσιες καταχωρίσεις δεδοµένων, ενδεικτικές του τρόπου λειτουργίας και χρήσης του συστήµατος. Επιπλέον, επιχειρήθηκε ένα είδος αξιολόγησης του συστήµατος σε δύο επίπεδα: την σύγκριση του θησαυρού όρων µε προτεινόµενα πρότυπα, και την εφαρµογή παραδειγµάτων, (τη διατύπωση δηλαδή ερευνητικών θεµάτων µε την υποβολή κατάλληλων ερωτηµάτων προς το σύστηµα και την αξιολόγηση των απαντήσεων). i

3 A Thematic Classification System of Ottoman written documents of the Turkish Archive in Heraklion Theofania B. Aggelopoulou Master of Science Thesis Interdisciplinary Post-Graduate Program Department of History-Archaeology & Department of Computer Science University of Crete Abstract The subject of the present study is the development of a thematic classification system of the holy-judicial codes existing at the Vikelaia Municipal Library of Heraklion, Crete. The system belongs to the ARCHON project a multimedia system for archival, annotation and retrieval of historical documents, which was taken over and carried out by the Foundation for Research and Technology. The purpose of this study is the creation of an experimental system that will support the uniform semantic indexing of historical documents (archival sources) and that will contribute to their control and study. Our purpose is not to reconstruct the archive according to the form it used to have at the time of its function; however, it is to classify its material in ways that would facilitate its use by both the archivist and the researcher. Taking into consideration the needs of the Library (of the archive and its public) as well as the peculiarities of the material of the archive (its magnitude, thematic diversity and language) the following have been established as basic criteria for the development of the system: the time-saving in classification, the clarity of the information included in the system, the priority in the thoroughness and the best accuracy of the information retrieval, as well as the friendliness of the interface. Then we proceeded to the outline of the thematic classification system embodying a thesaurus. The basic trait of the system is its rich and expansive model of description data. The Institute of Computer Science put its performance into practice constituting an application of the Semantic Index System (SIS). The output of this effort resulted in an object-oriented knowledge base, organized within a semantic net, in the Telos representation language. In addition, the Data Files of SIS have been adjusted accordingly to the particular data model. As far as the information retrieval, pre-arranged questions and search cards were established. During the last part of the implementation of the system, three hundred data were entered indicating the function and the use of the system. Moreover, a system evaluation was attempted on two levels: that of a comparison of the thesaurus with proposed prototypes, and that of an exemplary application (that is, the expression of research topics asking appropriate questions to the system and the evaluation of the answers). ii

4 Προλεγόµενα Η πρώτη µου ενασχόληση µε τους κώδικες του Ιεροδικείου του Ηρακλείου ήταν το 1995, στο πλαίσιο ενός προπτυχιακού σεµιναριακού µαθήµατος στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τέσσερα χρόνια µετά, στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής µου εργασίας στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ για δεύτερη φορά µε το εκπληκτικό αυτό αρχειακό υλικό. Η προσέγγιση ήταν διαφορετική αφορούσε στη σχεδίαση ενός πληροφορικού συστήµατος θεµατικής ταξινόµησης για την ένταξη συγκεκριµένου τύπου πληροφορίας που εµπεριέχουν οι κώδικες. Πρόκληση για την ανάληψη της συγκεκριµένης εργασίας αποτέλεσαν το ίδιο το υλικό και το νοητικό παιχνίδι της οργάνωσης της πληροφορίας σε ένα σύστηµα ταξινόµησης. Οι εµπειρίες και οι γνώσεις που απεκόµισα ήταν ανάλογες των προσδοκιών µου και σε αυτό συνέβαλαν σηµαντικά οι καθηγητές και οι φίλοι µου. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να τους εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον επόπτη µου, κύριο Πάνο Κωνσταντόπουλο, για τις υποδείξεις του στον τρόπο εργασίας, αλλά και την υποστήριξη που µου παρείχε σε µία περίοδο ισχυρού κλονισµού της υγείας µου. Οι συζητήσεις µε τον κύριο Martin Döerr σε θέµατα πολιτισµικής πληροφορίας ήταν πολύτιµες. Η εµπιστοσύνη που έδειξε στον τρόπο εργασίας µου κατά την εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος µε τιµά ιδιαίτερα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αγλαΐα Κάσδαγλη και τον κύριο Αντώνη Αναστασόπουλο για τις συµβουλές και τις υποδείξεις τους σε θέµατα µεθοδολογίας και βιβλιογραφίας. Οι πολύωρες συζητήσεις µαζί τους ήταν πάντοτε ευχάριστες, ενθαρρυντικές και άκρως εποικοδοµητικές. Η συνεργασία µου µε την κυρία Μαρία Θεοδωρίδου ήταν άριστη. Η κυρία Θεοδωρίδου και ο κύριος ηµήτρης Αγγελάκης µε βοήθησαν στα τεχνικά θέµατα του συστήµατος, µε µεγάλη προθυµία. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την υποµονή τους. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον κύριο Απόστολο Σαρρή και τον κύριο Θανάση Καλπαξή για τη θερµή φιλοξενία που µου παρείχαν στο ΙΜΣ. Τις ευχαριστίες µου οφείλω και στις κυρίες Μαρία Μουτσάκη και Ελένη Περάκη για την ευγένεια και την προθυµία τους να µε εξυπηρετήσουν σε ποικίλα διαδικαστικά θέµατα. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα προσφιλή µου πρόσωπα: την οικογένειά µου, τον Γιάννη Γρύλλη και τους φίλους Μάιρα Παπασπύρου, Γιάννη Παπαδόπουλο, Γιώργο Καµαρινό, Τόνια Καφετζάκη, Νίκο Ανδριώτη, Σοφία Τοπούζη, Άννα Βράχα, Στέλλα Κόκκαλη και ηµήτρη Λούπη για την υποστήριξή τους κατά την εκπόνηση της εργασίας µου. iii

5 Βραχυγραφίες 1. BARKAN (1981): BARKAN Ο. L., Caractere religieux et caractere seculier des institutions ottomanes, Contributions a l histoire economique et sociale de l Empire ottoman. Collection Turcica III (1983) σ BERTINO et al (2001): BERTINO E., CATANIA B., ZARRI G. P., Intelligent Databases Systems, Kent ΓΚΑΡΑ (2001): ΓΚΑΡΑ E., «ολοφόνοι και δικαστές στην οθωµανική Βέροια», Ίµερος 1 (2001) σ GIBB & BOWEN: GIBB Η., BOWEN Η., Islamic Society and the West, 2 vols, London 5. CROFTS, DOERR et al (1999): CROFTS Ν., DIONYSSIADOU I., DOERR M., STIFF M., Definition of the CIDOC object-oriented Conceptual Reference Model, GUARINO (1998): GUARINO Ν., (ed.), Formal Ontology in Information Systems. Proceedings of FOIS 98, Trento, Italy, 6-8 June Amsterdam, IOS Press. 7. THEODORIDOU, DOERR (1998): THEODORIDOU M., DOERR M., Applications of IT to Biblical Studies, Summer School, Sofia 25 July-8 August ZAJACZKOWSKI (1968): ZAJACZKOWSKI A., REYCHMAN J., Handbook of Ottoman Turkish Diplomatics, The Hague HEYD (1973): HEYD U., Studies in Old Ottoman Criminal Law, Oxford ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ (1999): ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ Μ., Παρουσίαση συστήµατος διαχείρισης ιστορικών εγγράφων και αρχείων (Ιστορικά αρχεία Βικελαίας ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου. Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης ΙΠ- ΙΤΕ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής και Συστηµάτων Τεκµηρίωσης Μάιος INAΛΤΖΙΚ (1995): INALCIK H., Η οθωµανική αυτοκρατορία: η κλασική περίοδος , µετ. Μ. Κοκολάκης, Αθήνα MYLOPOULOS et al (1990):MYLOPOULOS J., et all, Telos: Representing knowledge about Information Systems, ACM Trans. on Information Systems 8 (4), Oct iv

6 13. ΣΤΑΥΡΙΝΙ ΗΣ (1975): ΣΤΑΥΡΙΝΙ ΗΣ Ν. Σ., Μεταφράσεις Τουρκικών Ιστορικών Εγγράφων, αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης. Έγγραφα της περιόδου ετών , Εγίρας , τ. A, Ηράκλειο Κρήτης SOERGEL (1998): SOERGEL D., Thesauri for knowledgebased assistance in searching digital libraries. Tutorial. 2 nd European Conference on Digital Libraries, Heraklion, Crete, September 20, v

7 Κατάλογος εικόνων Εικόνα 1. Στοιχεία ηλεκτρονικής ταξινόµησης αρχειακού υλικού (α) 28 Εικόνα 2. Στοιχεία ηλεκτρονικής ταξινόµησης αρχειακού υλικού (β) 28 Εικόνα 3. οµή του θησαυρού όρων: όψεις και ιεραρχίες. 31 Εικόνα 4. Περιγραφή του µοντέλου θησαυρού όρων. 32 Εικόνα 5. Εικόνα 6. Εικόνα 7. Εικόνα 8. Εικόνα 9. Εικόνα 10. Απεικόνιση µέρους της ιεραρχίας «ικαστικές πράξεις» από την όψη «ραστηριότητα» (α). 33 Απεικόνιση µέρους της ιεραρχίας «ικαστικές πράξεις» από την όψη «ραστηριότητα» (β). 34 Απεικόνιση µέρους της ιεραρχίας «ικαστικές πράξεις» της όψης «ραστηριότητα» (γ). 35 Απεικόνιση µέρους της ιεραρχίας «ικαστικές πράξεις» της όψης «ραστηριότητα» (δ). 36 Συνοπτική απόδοση της ιεραρχίας «ιοικητικές πράξεις» από την ιεραρχία «ραστηριότητα». 37 Τµήµα του γράφου που απεικονίζει την όψη «ραστηριότητα» και µέρος από την ιεραρχία αυτής «ικαιοπραξίες». 38 Εικόνα 11. Απεικόνιση της ιεραρχίας «ιάφορα» από την όψη «ραστηριότητα». 39 Εικόνα 12. Συνοπτική απεικόνιση των ιεραρχιών της όψης «ράστης». 40 Εικόνα 13. Απεικόνιση της ιεραρχίας «Μήνας Έτους Εγίρας» της όψης «Χρόνος». 42 Εικόνα 14. Άποψη του συστήµατος διεπαφής GAIN. 45 Εικόνα 15. Κάρτα καταχώρισης όψεων. 46 Εικόνα 16. Κάρτα καταχώρισης ιεραρχιών. 47 Εικόνα 17. Κάρτα καταχώρισης περιγραφέων. 48 vi

8 Εικόνα 18. Κάρτα περιγραφής εγγράφου. 49 Εικόνα 19. Κάρτα καταχώρισης δεδοµένων: κάρτα περιγραφής δράστη. 53 Εικόνα 20. ενδρικές αναζητήσεις. 54 Εικόνα 21. Κάρτα αναζήτησης της προκαθορισµένης ερώτησης Εικόνα 22. Παράδειγµα διατύπωσης της προκαθορισµένης ερώτησης vii

9 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 1 Υλικό...3 Ορισµός του προβλήµατος...4 Οντολογίες...5 Προβληµατική της εργασίας...6 Στόχοι της εργασίας...8 Κεφάλαιο Προσέγγιση υλικού ιαδικασία επιλογής κριτηρίων Στάδια Εργασίας Πηγές -Τεκµηρίωση Ταξινόµησης...13 Κεφάλαιο Ανάλυση απαιτήσεων Ανάλυση Πληροφορίας Λειτουργική Ανάλυση Κριτήρια επιδόσεων του συστήµατος Τεχνικές λεπτοµέρειες για την υλοποίηση Γλώσσα παράστασης TELOS Σύστηµα Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού (SIS)...25 Κεφάλαιο Εννοιολογική σχεδίαση...27 Κεφάλαιο Τεχνική σχεδίαση Σύντοµη περιγραφή του συστήµατος διεπαφής χρήσης...44 Εικόνα 14. Το σύστηµα διεπαφής GAIN Ανάκτηση Προκαθορισµένες ερωτήσεις...55 Κεφάλαιο Συµπεράσµατα Μελλοντική επέκταση...59 Βιβλιογραφία- Αναφορές Βιβλιογραφία...61 Αναφορές (URL)...66 Θησαυροί...67 Παράρτηµα i

10 Εισαγωγή Το ΑΡΧΟΝ αποτελεί ένα σύστηµα πολυµέσων για τη διάσωση και διαχείριση ιστορικών εγγράφων, που δηµιούργησε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σκοπός του συστήµατος είναι η εξυπηρέτηση προηγµένων αναγκών της σύγχρονης αρχειονοµίας, σχετικών µε την ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, υποµνηµατισµό και ανάκτηση χειρόγραφων ιστορικών εγγράφων. Περιλαµβάνει έναν ταµιευτήρα ψηφιοποιηµένων εγγράφων, συµβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση της ακεραιότητας των πρωτοτύπων. Επιπλέον, υποστηρίζει την οργάνωση και καταχώριση της πρωτογενούς πληροφορίας κάθε εγγράφου από ερευνητές, µε σκοπό την ποιοτική ερευνητική εργασία σε αρχειακό υλικό. Την τελευταία εξυπηρετεί και η δυνατότητα υποµνηµατισµού των εγγράφων µε συνοδευτική, δευτερογενή πληροφορία (δηµοσιεύσεις, µεταφράσεις, περιλήψεις, µεταγραφές κλπ). Οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται µέσα από ένα φιλικότατο σύστηµα διεπαφής χρήσης, ανάλογο µε αυτό του διαδικτύου. Το σύστηµα εφαρµόσθηκε στο οθωµανικό αρχείο 1 της Βικελαίας ηµοτικής Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου, στην Κρήτη. Η µεγάλη ιστορική και πολιτισµική αξία του συγκεκριµένου αρχειακού υλικού που χρονολογείται στην εποχή της Τουρκοκρατίας στο νησί (ύστερος 17 ος -αρχές 20 ου αιώνα) επέβαλε την συντήρηση και άµεση ταξινόµησή του, και κατ επέκταση την εξασφάλιση της προσβασιµότητάς του. Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία εντάσσεται στο σύστηµα ΑΡΧΟΝ και πραγµατεύεται τη δηµιουργία ενός πειραµατικού µοντέλου θεµατικής ταξινόµησης των 1 Το αρχείο περιλαµβάνει συνολικά 1100 κώδικες (βακουφικούς, συµβολαιογραφικούς, ιεροδικαστικούς κλπ) µε τόπο αναφοράς την Κρήτη. Συγκεκριµένα πρόκειται για τους κώδικες του Ιεροδικείου Ηρακλείου, τους βακουφικούς κώδικες, τα αρχεία των Τούρκων συµβολαιογράφων Χασάν Χουλκί Αλή Εφεντάκη, Εδεχέµ Σερίφ Εφεντάκη και Ιµπραήµ Ρεζµί Τζαµπαζάκη, τα βιβλία µε τις µεταφράσεις που συνέταξε το Μεταφραστικό Γραφείο Ηρακλείου, πολλά βιβλία της Ορφανικής Τράπεζας Ηρακλείου και το αρχείο του Ν. Σ. Σταυρινίδη. Για το ιστορικό του αρχείου βλ. ΣΤΑΥΡΙΝΙ ΗΣ (1975) Α, σ

11 εγγράφων του συγκεκριµένου αρχείου. Απευθύνεται στον αρχειονόµο και τους µελετητές (κοινό) του αρχείου. Με γνώµονα τις προηγµένες ανάγκες τεκµηρίωσης και οργάνωσης της πληροφορίας σε βάσεις γνώσεων, επιχειρεί τον ενιαίο σηµασιολογικό ευρετηριασµό και την πολυδιάστατη ταξινόµηση του υλικού βάσει εννοιών. Ο ενσωµατωµένος στο σύστηµα διαχείρισης θησαυρός όρων αποτελεί ένα σηµασιολογικό δίκτυο, µε επεκτάσιµη δοµή ιεραρχικών καταλόγων για όλες τις όψεις που ευρετηριάζονται, όπως χρονολογία, τόπος, δράστες (συντελεστές στη δηµιουργία του εγγράφου ή απλώς, αναφερόµενα στην υπόθεση πρόσωπα), θέµα και είδη των εγγράφων. Στην υλοποίηση και εφαρµογή του συστήµατος χρησιµοποιήθηκαν οι εγγραφές των ιεροδικαστικών κωδίκων του αρχείου. Η συµβολή µου στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του Συστήµατος Θεµατικής Ταξινόµησης Ιστορικών Εγγράφων του ΤΑΗ ήταν η εξής: - στη φάση της «ανάλυσης απαιτήσεων», η εργασία µου επικεντρώθηκε στη συλλογή και ανάλυση της πληροφορίας. Συγκεκριµένα αφορούσε στη διάκριση και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, στη συλλογή και οργάνωση των στοιχείων ταξινόµησης και στην ανάλυση της πληροφορίας που θα παρείχε το σύστηµα. Η εµπλοκή µου στη λειτουργική ανάλυση και στα κριτήρια επιδόσεων του συστήµατος υπήρξε πολύ µικρή, ενώ στον καθορισµό των τεχνικών λεπτοµερειών του συστήµατος ήταν µηδαµινή. - η εµπλοκή µου στη φάση της «εννοιολογικής σχεδίασης» αφορούσε στη σχεδίαση του εννοιολογικού σχήµατος του θησαυρού όρων, αλλά και πολύ µεγάλου τµήµατος του µοντέλου περιγραφής δεδοµένων της βάσης. Η σχεδίαση βασίσθηκε στην προηγούµενη ανάλυση απαιτήσεων. - στη φάση της «τεχνικής σχεδίασης», η συµβολή µου συνίστατο στη σχεδίαση του θησαυρού όρων, αλλά και µέρους του µοντέλου περιγραφής δεδοµένων της βάσης. Σε θέµατα ανάκτησης της πληροφορίας, η συµβολή µου συνίστατο στην υποβολή αναλυτικής πρότασης, όπου ορίζονταν τα απαιτούµενα κριτήρια για τη σύσταση συγκεκριµένων προκαθορισµένων ερωτήσεων. 2

12 - στη φάση της «υλοποίησης» του συστήµατος, η εµπλοκή µου συνίστατο στις καταχωρίσεις των δεδοµένων και στον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των προκαθορισµένων ερωτήσεων. Υλικό Το υλικό εφαρµογής του συστήµατος θεµατικής ταξινόµησης αποτελούν οι 164 κώδικες του Ιεροδικείου Ηρακλείου, το γνωστότερο αρχειακό σύνολο του οθωµανικού αρχείου της Βικελαίας ηµοτικής Βιβλιοθήκης. Οι ιεροδικαστικοί κώδικες (kadι sicilleri) ήταν δικαστικά κατάστιχα του ιεροδικείου, όπου καταγράφονταν δικαστικές αποφάσεις και συµβολαιογραφικές πράξεις, αντιγράφονταν σύντοµα αποσπάσµατα από την επίσηµη αλληλογραφία, επίσηµα διοικητικά έγγραφα (διατάγµατα κυρίως και εντολές κεντρικών ή επαρχιακών αρχών που αφορούσαν στην περιοχή δικαιοδοσίας του συγκεκριµένου ιεροδικείου) και άλλα. Στην πλειονότητά τους, οι καταχωρίσεις αφορούσαν νοµικές διαδικασίες που προβλέπονταν από το οθωµανικό δίκαιο 2. Το υπό οργάνωση υλικό χαρακτηρίζεται από πλούσια θεµατολογία, η οποία θίγει ζητήµατα δικαίου, αλλά και πολλές πτυχές της καθηµερινής ζωής της κρητικής κοινωνίας των τεσσάρων περασµένων αιώνων. Περιλαµβάνει κυβερνητικές διαταγές, ληξιαρχικές πράξεις, πωλητήρια, δικαστικές πράξεις και άλλα. 2 Το δίκαιο που εφαρµοζόταν στα οθωµανικά τοπικά δικαστήρια (ιεροδικεία) προερχόταν από τρεις διαφορετικές πηγές: τον ισλαµικό ιερό νόµο (şeriat), τις σουλτανικές διατάξεις (kanun) και το εθιµικό δίκαιο (örf). Ο ιερός νόµος, αν και αποτελούσε τη θεµελιώδη πηγή δικαίου, δεν κάλυπτε ικανοποιητικά αρκετά ζητήµατα ποινικού δικαίου, φορολογίας, διοίκησης, καθεστώτος γης κλπ. Τα ζητήµατα αυτά αντιµετωπίζονταν από τις σουλτανικές διατάξεις, οι οποίες επισήµως είχαν ρόλο συµπληρωµατικό ή καλύτερα επεξηγηµατικό, ως προς τον ιερό νόµο στην πραγµατικότητα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις βρίσκονταν σε αντίθεση µε αυτόν - και εκλαµβάνονταν ως εφαρµοσµένο ή κοσµικό δίκαιο. Από την άλλη, το εθιµικό δίκαιο λειτουργούσε επικουρικά ως προς επιµέρους ζητήµατα, κυρίως φορολογικής και οικονοµικής φύσης. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο σουλτάνος σε φιρµάνια του συµβούλευε τους καδήδες να ενεργούν σύµφωνα «µε το νόµο που ίσχυε παραδοσιακά». Για το ισλαµικό δίκαιο, βλ. GIBB & BOWEN, τ. 2, κεφ. 10, BARKAN (1981) κεφ. 1-3, σ. 11, ΙΝΑΛΤΖΙΚ (1995) σ

13 Επισηµαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των καταχωρίσεων στους ιεροδικαστικούς κώδικες δεν προέκυψε από πρωτοβουλία του ιεροδικείου, αλλά κατόπιν επιθυµίας των άµεσα ενδιαφερόµενων προσώπων 3. Αν και απλές εγγραφές σε κώδικες, οι καταχωρίσεις θεωρούνταν επίσηµα δικαστικά κείµενα, µε καθορισµένη δοµή και εµµονή στους νοµικούς τύπους. Ακολουθούσαν στερεότυπους διατύπωσης (φόρµουλες), οι οποίοι νοηµατοδοτούνταν στο πλαίσιο µιας πολύ συγκεκριµένης γραφειοκρατικής και νοµικής παράδοσης 4. Για την αρίθµηση και σελιδαρίθµηση των συγκεκριµένων κωδίκων, αλλά και για την παρατηρούµενη χρονική ανακολουθία των καταχωρήσεων, βλ. Παράρτηµα. Ορισµός του προβλήµατος Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που απασχολούν σήµερα την επιστήµη των υπολογιστών είναι η ανάπτυξη νοηµόνων συστηµάτων ή µεµονωµένων τεχνικών διαχείρισης γνώσης και αυξηµένης συλλογιστικής ικανότητας (reasoning) που να εφαρµόζονται στα ήδη υπάρχοντα συστήµατα. Με το θέµα αυτό σχετίζονται άµεσα οι οντολογίες, καθώς η χρήση της γνώσης που παρέχουν - ένα ειδικό λεξιλόγιο που περιγράφει µία δεδοµένη «πραγµατικότητα» του κόσµου και ένα σύνολο λογικών αξιωµάτων σχετικών µε το επιζητούµενο και προσδιδόµενο τελικά νόηµα των όρων του λεξιλογίου - καθιστά τα συστήµατα ενήµερα για τις σηµασιολογίες του συγκεκριµένου πεδίου εφαρµογής. Η γνώση αυτή χρησιµοποιείται και στην εξαγωγή αποτελεσµάτων ακρίβειας 5. 3 Η καταχώριση µιας πράξης στους κώδικες, είτε αφορούσε στην πώληση ενός σπιτιού είτε σε µια δικαστική απόφαση, είχε κόστος, το οποίο καλούνταν να πληρώσει ο αιτών (βλ. HEYD (1973) σ. 213, 294). Ωστόσο, σε περίπτωση δολοφονίας, η έρευνα διεξαγόταν υπό την αιγίδα του ιεροδικείου, και η καταχώριση των πρακτικών της έρευνας γινόταν απευθείας, χωρίς απαραίτητη αίτηση από την οικογένεια του θύµατος. Αντίθετα, η καταχώριση της πράξης απαλλαγής από την ευθύνη για το φόνο, γινόταν κατ απαίτηση των κατοίκων της συνοικίας. ΓΚΑΡΑ (2001) σ. 115, HEYD (1973) σ , ΙΝΑΛΤΖΙΚ (1995) σ Βλ. ZAJACZKOWSKI (1968) σ BERTINO et al (2001) σ. 369, 370,

14 Οντολογίες Η οντολογία 6 αποσκοπεί στη γενική περιγραφή/αναπαράσταση ενός πεδίου γνώσης, η οποία τυγχάνει κοινής αποδοχής και µπορεί να επαναχρησιµοποιείται ή να την µοιράζονται διάφορες εφαρµογές 7. οµικά συστατικά για την αναπαράσταση αυτή αποτελούν οι κλάσεις, οι σχέσεις, οι λειτουργίες, τα αξιώµατα και οι περιπτώσεις (instances) 8. Ως προς την µεθοδολογία, η οντολογία υιοθετεί διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, όπου φιλοσοφία και γλωσσολογία παίζουν θεµελιακό ρόλο τόσο στην ανάλυση - σε υψηλό επίπεδο γενίκευσης - της δοµής µιας δεδοµένης πραγµατικότητας, όσο και στον σχηµατισµό ενός καθαρού και αυστηρού λεξιλογίου. Ως προς την αρχιτεκτονική, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η κεντρικότητα του ρόλου που µπορεί να έχει µία οντολογία µέσα σε ένα πληροφοριακό σύστηµα 9. ιακρίνονται τρία είδη οντολογίας, ανάλογα µε το βαθµό γενίκευσης που τις χαρακτηρίζει, καθώς και το βαθµό εξάρτησής τους από µία εργασία (ή πεδίο γνώσης). Πρόκειται για τις «υψηλού επιπέδου οντολογίες» (top-level ontologies), οι οποίες 6 Η «οντολογία» ως όρος προέρχεται από το χώρο της φιλοσοφίας και περιγράφει την υπόσταση του όντος. Βλ. CLEMENT et al (1994) 253. Στην πληροφορική, ο όρος εκφράζει διαφορετική έννοια. Κατά τον Ν. Guarino, η οντολογία είναι µία τυπική προσέγγιση µέρους των εννοιών (εννοιολογικών µοντέλων) που εµπεριέχει µία λογική γλώσσα, βλ. GUARINO (1998). 7 Idem, σ Οι κλάσεις είναι έννοιες σχετικές µε ένα δεδοµένο πεδίο εφαρµογής και οργανωµένες συνήθως σε ταξινοµίες (taxonomies). Ως εκ τούτου, µπορούν να περιγράφουν αντικείµενα, εργασίες, λειτουργίες, πράξεις, στρατηγικές κλπ Οι σχέσεις αναπαριστούν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις έννοιες και ορίζονται ως υποσύνολο ενός καρτεσιανού γινοµένου (π. χ. σχέσεις is-a, subclass-of κλπ). Μία ειδική περίπτωση σχέσεων αναπαρίσταται από λειτουργίες, όπως «εντοπίζεται σε», «διευθύνει το» κλπ. Οι περιπτώσεις (instances) αντιπροσωπεύουν παραδείγµατα εννοιών, ενώ τα αξιώµατα χρησιµοποιούνται ως ιδιότητες/ χαρακτηριστικά (attributes) των εννοιών και των παραδειγµάτων. Βλ. BERTINO et al (2001) σ Κάθε (συµβολικό) πληροφοριακό σύστηµα έχει τη δική του οντολογία, καθώς προσδίδει σηµασίες σε σύµβολα. Βλ. GUARINO (1998). 5

15 περιγράφουν πολύ γενικές έννοιες (όπως χώρο, χρόνο, θέµα, αντικείµενο, γεγονός, πράξη κλπ) και είναι ανεξάρτητες από κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα ή πεδίο γνώσης 10. Οι «οντολογίες πεδίου» (domain ontologies) και οι «οντολογίες εργασιών» (task ontologies) περιγράφουν το λεξιλόγιο που αφορά σε ένα γενικό πεδίο γνώσης (π.χ. ιατρική) και σε µία γενική εργασία ή δραστηριότητα (π.χ. διαγνωστική ή πωλήσεις) αντίστοιχα, καθορίζοντας τους όρους που θα εισαχθούν σε µία συσχετιζόµενη υψηλού επιπέδου οντολογία. Μία τρίτη περίπτωση αποτελούν οι «οντολογίες εφαρµογών» (application ontologies), οι οποίες περιγράφουν έννοιες εξαρτώµενες ταυτόχρονα, από ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης και από µία εργασία- αποτελούν εξειδικεύσεις συνήθως των αντίστοιχων οντολογιών, πεδίου και εργασιών. Αυτές οι έννοιες συχνά έχουν ανάλογους ρόλους µε εκείνους που έχουν οι οντότητες κάποιου πεδίου γνώσης κατά την αναπαράσταση µίας δεδοµένης δραστηριότητας. Ο κανόνας που διέπει όλους τους τύπους οντολογίας είναι ότι οι πιο εύχρηστες είναι οι λιγότερο επαναχρησιµοποιήσιµες, καθώς είναι εξειδικευµένες στην αναπαράσταση στατικής γνώσης και σε εργασίες συγκεκριµένων χώρων εφαρµογής. Άλλωστε την επαναχρησιµοποίηση ή την ενοποίηση µιας οντολογίας οριοθετεί η παρουσία διαφορετικών ανώτερων επιπέδων (upper levels) 11. Προβληµατική της εργασίας Aπό τη δεκαετία του 1990, οι οντολογίες αποτελούν πεδίο έρευνας διαφόρων κλάδων της πληροφορικής 12 και συνιστούν περιοχή εφαρµογής της µετάφρασης της φυσικής γλώσσας, της τυποποίησης προϊόντων γνώσης, των γεωγραφικών 10 Είναι εποµένως λογικό, τουλάχιστον θεωρητικά, να υπάρχουν ενοποιηµένες υψηλού επιπέδου οντολογίες για µεγάλες κοινότητες χρηστών, βλ. GUARINO (1998). Σχετικά µε τους τύπους οντολογίας, βλ. BERTINO et al (2001) σ Για περιπτώσεις βελτιστοποίησης της επαναχρησιµοποίησης ή της ενοποίησης οντολογιών, idem, σ Πρόκειται για την αναπαράσταση και την κατασκευή γνώσης, την ποιοτική µοντελοποίηση, την ενοποίηση της πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα, την οντοκεντρική ανάλυση, την ανάκτηση και εξαγωγή πληροφορίας κοκ 6

16 πληροφοριακών συστηµάτων, της ιατρικής, του ηλεκτρονικού εµπορίου - κυρίως ως προς τον ορισµό προτύπων για την ανταλλαγή δεδοµένων κοκ. Τα υπάρχοντα συστήµατα πολιτισµικής διαχείρισης και τεκµηρίωσης χρησιµοποιούν κυρίως οντολογίες γενικές, µε µικρό βαθµό επαναχρησιµοποίησης, καθώς εµπεριέχουν διακρίσεις βασικών οντοτήτων αντιπροσωπευτικών του πραγµατικού κόσµου σε επίπεδο πεδίου γνώσης και διακρίσεις κλάσεων και σχέσεων σε µετα-επίπεδο. Στην προκειµένη περίπτωση, ένα σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών νοµικών εγγράφων αποτελεί ένα ακόµα σύστηµα διαχείρισης πολιτισµικών αγαθών. Ως εκ τούτου, θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει εφικτή την εφαρµογή µιας οντολογίας ανάλογης µε αυτές που χρησιµοποιούν τα άλλα οµοειδή συστήµατα, ωστόσο, κατάλληλα προσαρµοσµένης στις ιδιαιτερότητες του υλικού και τις ανάγκες των χρηστών. Όµως ο όγκος του υπό οργάνωση υλικού και η εξειδίκευση του πεδίου αναφοράς του, σε συνδυασµό µε την ανάγκη/απαίτηση για ένα χρηστικό σύστηµα ταξινόµησης παραπέµπουν σε ένα ειδικό (για το συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής), ευέλικτο µοντέλο ταξινόµησης, το οποίο θα υπακούει σε µία γενική οντολογία µε µικρό βάθος 13. Επιπλέον, η πολυσηµία του περιεχοµένου απαιτεί µία βοηθητική δοµή που να διαχειρίζεται τις πολυπλοκότητες της ορολογίας στη γλώσσα και να παρέχει εννοιολογικές συσχετίσεις (θησαυρό όρων). Αν και προτείνονται διάφορα µοντέλα µεταδεδοµένων ως πρότυπα αρχειονοµίας 14 και µουσειολογίας 15, δεν υπάρχει κανένα µοντέλο που να αφορά στην ταξινόµηση του περιεχοµένου κειµενικών πηγών. Τα υπάρχοντα πρότυπα αφορούν σε υλικά αντικείµενα (εκθέµατα, αρχειακά αντικείµενα 16 ), και εποµένως είναι ανεπαρκή για την ταξινόµηση αφηρηµένων εννοιών και αντικειµένων που περιγράφονται νοητικά µέσα από κείµενα. 13 Ως ταξινόµηση χαρακτηρίζεται µία δοµή που οργανώνει έννοιες σε ιεραρχίες, συνήθως σε ένα σχήµα από όψεις (facets). Από την άλλη, η οντολογία αφορά σε ρηχές ταξινοµήσεις βασικών κατηγοριών, σε γλωσσολογικές ταξινοµήσεις, σε ορισµούς στοιχείων δεδοµένων, στη διαχείριση γνώσης και κατ επέκταση σε οποιαδήποτε ταξινόµηση. SOERGEL (1998), σ Ως παράδειγµα αναφέρονται τα Dublin Core ΜΕΤΑelements, ISAD(G) και EAD. 15 Εξαίρεση αποτελεί το µοντέλο αναφοράς CIDOC της ICOM, το οποίο αν και αφορά σε µουσειακά εκθέµατα, φαίνεται πως ικανοποιεί αρκετές από τις ανάγκες ταξινόµησης αφηγηµατικών πηγών µε βάση στοιχεία του περιεχοµένου τους. 16 Αντιµετωπίζουν τα αρχειακά έγγραφα ως υλικά αντικείµενα και τα ταξινοµούν βάσει εξωτερικών (εξωκειµενικών) χαρακτηριστικών. 7

17 Έτσι, ελλείψει σχετικού προτύπου ταξινόµησης, και βάσει των εγγενών ιδιαιτεροτήτων του περιεχοµένου των συγκεκριµένων εγγράφων προτείνεται ένα σύστηµα πειραµατικό, ως προς την εννοιολογική του σχεδίαση. Αφετηρία για την µεθοδολογία 17 σχεδίασης του µοντέλου αποτέλεσε ο καθορισµός του σκοπού δηµιουργίας του συστήµατος και η ανάγκη απόκτησης γνώσης για το πεδίο. Στόχοι της εργασίας Η σηµασία της εργασίας έγκειται κυρίως στο ότι επιχειρεί µία διαφορετική, στο χώρο της διαχείρισης και τεκµηρίωσης πολιτισµικών αγαθών, προσέγγιση των κειµενικών πηγών. Η πρωτότυπη προσέγγιση αφορά στα εσωτερικά στοιχεία της αφήγησης (περιεχόµενο) των κειµένων και στον τρόπο ταξινόµησής τους. Η εργασία αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός πειραµατικού µοντέλου θεµατικής ταξινόµησης αρχειακών εγγράφων, η επιτυχία του οποίου θα κριθεί από το χρόνο και τους χρήστες 18. Το απότοκο επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύγχρονης αρχειονοµίας για ένα εύχρηστο εργαλείο ταξινόµησης, οικονοµικό ως προς τον χρόνο τεκµηρίωσης, και αποδοτικό ως προς την πληροφορία που θα παρέχει. Ως εκ τούτου θα διευκολύνει την οµαλή και ταχύτατη πρόσβαση στο υλικό. Επιπλέον, κατά την εξέταση του περιεχοµένου των συγκεκριµένων ιεροδικαστικών κωδίκων προκύπτουν ποικίλα θέµατα, η πολύπλευρη ανίχνευση των οποίων προωθείται µέσα από τη διαδικασία της ταξινόµησης. 17 Για τις αρχές που διέπουν τις διάφορες µεθοδολογίες δόµησης οντολογιών, βλ. BERTINO et al (2001) σ Η πρώτη αξιολόγηση του συστήµατος έγινε και το αποτέλεσµα υπήρξε θετικό. Η καταχώριση τριακοσίων εγγραφών σε διάστηµα 4500 ωρών και η οµαλή ανάκτηση πληροφορίας µε µεγάλο ποσοστό ακρίβειας και πληρότητας επαλήθευσε την εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος και απέδειξε τον υψηλό βαθµό χρηστικότητάς του. Βλ. παρακάτω «Κεφάλαιο 5», σ

18 Για την επίτευξη των στόχων αυτών υιοθετείται η συγκεκριµένη σηµασιολογική προσέγγιση του υλικού, και επιδιώκεται η παροχή ικανοποιητικής σε πληρότητα και ποιότητα πληροφορίας. 9

19 Κεφάλαιο 1. Προσέγγιση υλικού 1.1 ιαδικασία επιλογής κριτηρίων Είναι εµφανές ότι το είδος της πληροφορίας εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο προσέγγισης του υλικού. Η φυσική, εξωτερική περιγραφή των εγγράφων, µε έννοιες της διπλωµατικής, της βιβλιοθηκονοµίας ή της αρχειονοµίας ως στοιχεία ευρετηριασµού συνιστά διαφορετικό επίπεδο προσέγγισης από αυτό της µορφολογίας των κειµένων των εγγράφων, µε έννοιες από το χώρο της φιλολογίας (κειµενολογίας, αφηγηµατολογίας, κλπ) ως στοιχεία ευρετηριασµού. Εξάλλου, ο συνδυασµός διαφορετικών επιπέδων προσέγγισης σε ενιαίο σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης είναι δυσχερής, για τον λόγο ότι προκύπτει ένα τεράστιο, ανοµοιογενές πλήθος κριτηρίων, µη σαφώς καθορισµένο για το σύνολο των χρηστών. Καθώς πρόκειται για έγγραφα, θα µπορούσε να διερευνηθεί η περίπτωση ταξινόµησης µε έννοιες της διπλωµατικής, της επιστήµης δηλαδή που ασχολείται κατεξοχήν µε την µελέτη των εξωτερικών και εσωτερικών χαρακτηριστικών ποικίλων κρατικών εγγράφων. Για την οθωµανική διπλωµατική, εξωτερικά χαρακτηριστικά του εγγράφου θεωρούνται το είδος του υλικού και το πάχος του, το χρώµα, το σχήµα και το µέγεθος, η γραφή, η δοµή του κειµένου (πρόλογος, κυρίως θέµα, επίλογος), τα περιθώρια και το µελάνι γραφής. Συµπληρωµατικά αναφέρονται ο τρόπος διπλώµατος του εγγράφου και η κατάσταση διατήρησής του 19. Αντίθετα, εσωτερικά χαρακτηριστικά θεωρούνται στοιχεία του περιεχοµένου: το πρωτόκολλο (στερεότυπες εκφράσεις) και το κατεξοχήν περιεχόµενο (κυρίως θέµα/ υπόθεση) 20. Το πρωτόκολλο εξαρτιόταν σε κάποιο βαθµό από το θέµα, τον προορισµό 19 ZAJACZKOWSKI (1968) σ Συνήθως το περιεχόµενο (θέµα) τοποθετούνταν ανάµεσα στα δύο µέρη του πρωτοκόλλου, στο εισαγωγικό και το «εσχατολογικό». Idem, σ

20 και τη χρονική περίοδο σύνταξης του εγγράφου. Πάντως, η γενική φόρµα διάταξης των εσωτερικών συστατικών φαίνεται ότι παρέµεινε αναλλοίωτη για πολλούς αιώνες. Ωστόσο, καθώς το προς ταξινόµηση αρχειακό σύνολο συνίσταται αποκλειστικά σε ιεροδικαστικούς κώδικες και η ουσιαστική διαφορά των εγγραφών τους εντοπίζεται στο θέµα τους (εσωτερικό χαρακτηριστικό), η παραπάνω προσέγγιση (µε έννοιες της διπλωµατικής) κρίνεται ακατάλληλη. Αντίθετα, ως αποτελεσµατική υποδεικνύεται η θεµατική ταξινόµηση του υλικού. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε, η ταξινόµηση του υλικού να γίνεται βάσει των στοιχείων ταυτότητας των εγγραφών 21 στον κώδικα (κωδικός καταχώρισης, σελίδα του κώδικα όπου καταχωρήθηκε, χρόνος και τόπος έκδοσης)- πρακτική χρησιµότητα- και βάσει στοιχείων του περιεχοµένου τους που άπτονται ευρύτερου ενδιαφέροντος - αποτελούν συνήθως αντικείµενο έρευνας των µελετητών του αρχείου - (εµπλεκόµενα πρόσωπα, όπως ο εκδότης, ο παραλήπτης του εγγράφου, οι πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές της υπόθεσης, η νοµική τους θέση και η απόφαση του καδή). Προς τον σκοπό αυτό επιχειρείται ο ενιαίος ευρετηριασµός των εγγράφων µε δοµικά στοιχεία, λογικές έννοιες του περιεχοµένου τους (πραγµατολογικά στοιχεία). Ο ενιαίος ευρετηριασµός τους σε συνδυασµό µε το µικρό κόστος ταξινόµησης θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο για το βάθος ανάλυσης της πληροφορίας. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη οργάνωση της πληροφορίας δεν αποσκοπεί στην αναπαραγωγή των κειµένων, καθώς το σύστηµα παρέχει ψηφιοποιηµένα τα ίδια τα κείµενα και τις µεταφράσεις του. Εξίσου προβληµατική θα ήταν η προσπάθεια ταξινόµησης του υλικού µε τρόπο που να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ειδικής επιχειρηµατολογίας για την τεκµηρίωση και εξαγωγή συµπερασµάτων νοµικής φύσης. Αν για τα σύγχρονα νοµικά θέµατα, ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι δύσκολο, τα προβλήµατα είναι πολύ µεγαλύτερα στην περίπτωση του οθωµανικού δικαίου, η φιλοσοφία του οποίου ενέχει πολλά σκοτεινά σε µας σηµεία. Και αυτό, γιατί το οθωµανικό δίκαιο δεν αποτελούσε ενοποιηµένο σώµα δικαίου κωδικοποιηµένο βάσει µιας ενιαίας πηγής (ήταν συνδυασµός του ιερού νόµου και των ποικίλων σουλτανικών διαταγµάτων). Ως εκ τούτου, η πολυµορφία χαρακτήριζε και τις πολλές ειδικές περιπτώσεις εφαρµογής του. 11

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 3 Λογισμικό σύστημα για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αντωνάκης Δημήτρης Μητρέλης Άγγελος Παπουτσής Κωνσταντίνος Θεόδωρος Σιώχος Βασίλειος Νοέμβριος 2006 Πάτρα Χρήση Οντολογιών Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες με τη βοήθεια των οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ. Περίληψη διατριβής

- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρκος Κατσιάνης Ανασκαφική Μεθοδολογία και Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση Αρχαιολογικών Τεκμηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο(

Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο( Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο( Ανάκτηση πληροφοριών (information retrieval): ο τρόπος εντοπισµού της πληροφορίας και η διαδικασία ανάσυρσής της από το σηµείο εναπόθεσής της. Η ανάκτηση πληροφοριών εµπίπτει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ..................................... 13 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ................................... 14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 15 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες Μάρτιος 2005

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες Μάρτιος 2005 ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισµικού Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες Μάρτιος 2005 Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση

ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση Οι συµφράσεις είναι ακολουθίες όρων οι οποίοι συνεµφανίζονται σε κείµενο µε µεγαλύτερη συχνότητα από εκείνη της εµφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

P-Μiner : ιαχείριση Πυλών Καταλόγων (Portals) µε Υποστήριξη ιαδικασιών Εξόρυξης εδοµένων Χρήσης

P-Μiner : ιαχείριση Πυλών Καταλόγων (Portals) µε Υποστήριξη ιαδικασιών Εξόρυξης εδοµένων Χρήσης P-Μiner : ιαχείριση Πυλών Καταλόγων (Portals) µε Υποστήριξη ιαδικασιών Εξόρυξης εδοµένων Χρήσης ιπλωµατική Εργασία του Θεοδώρου Ι. Γαλάνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά Με την εξάπλωση του διαδικτύου όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 www.iatrolexi.cti.gr 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Σελίδα 1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η κοινωνική έρευνα επιχειρεί να ανταποκριθεί και να ανιχνεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων Έργο: Τίτλος Υποέργου: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα