Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, Ιούνιος 2009 Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ (Απόσπασµα) Α. ΓΕΝΙΚΑ Α1. Εντολή Ελέγχου: ΓΕ /Φ.666/08/13317/ Α2. Κλιµάκιο Ελέγχου: Α3. Αντικείµενο Ελέγχου: Η διερεύνηση των αναφεροµένων στην ανώνυµη καταγγελία µε αρ. πρ. Γ.Ε / για τον Οργανισµό Σχολικών Κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε. Α4. Ιστορικό: 1. Στο Γραφείο του Γ.Ε... κατατέθηκε ανώνυµη καταγγελία για την Ο.Σ.Κ. Α.Ε., απευθυνόµενη ωσαύτως στον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και στην Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 2. Η εν λόγω καταγγελία κάνει λόγο για τα εξής επιµέρους ζητήµατα: α. Αλόγιστες προσλήψεις εκτός Α.Σ.Ε.Π., παρ όλο ότι η χρηµατοδότηση του Ο.Σ.Κ. είναι 100% δηµόσιο χρήµα (τακτικός προϋπολογισµός, δηµόσιες επενδύσεις, κοινοτικό χρήµα), δάνεια Τράπεζας Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. β. ιπλές µισθοδοτικές καταστάσεις, µία πλασµατική (δηµοσιοϋπαλληλικού µισθού) και µία πραγµατική (συλλογικής σύµβασης). Σύµφωνα µε την πλασµατική γίνονται κρατήσεις για ασφαλιστικούς φορείς και σύµφωνα µε την πραγµατική γίνονται κρατήσεις για φόρο µισθωτών υπηρεσιών. γ. Καταβολή µεγάλων ποσών για υπερωρίες ανύπαρκτων αναγκών σε κανονικές και εξαιρέσιµες, καθώς και αµοιβές πάµπολλων επιτροπών που λειτουργούν σε ώρες εργασίας. Τα εκτός έδρας ανέρχονται σε εξωφρενικά νούµερα.

2 δ. Υπάρχουν δηµόσιοι υπάλληλοι αποσπασµένοι στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. που δεν αµείβονται µε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, αλλά µε τις αποδοχές των συλλογικών συµβάσεων, παρά τις υποδείξεις του Γ.Λ.Κ. ε. Επινοούνται πολλά επιδόµατα και καταβάλλονται χωρίς να τα δικαιολογεί η θέση των υπαλλήλων. Εγκρίνονται µε εντάλµατα προπληρωµής µικροποσά σε υπαλλήλους, ώστε να τους δικαιολογούν επίδοµα Ταµείου. στ. Οι χρηµατοδοτήσεις προς τον Ο.Σ.Κ. που άλλοτε ήταν κατατεθειµένες στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε την Α.Ε. µεταφέρονται από τράπεζα σε τράπεζα, οι δε τόκοι µοιράζονται σε ηµετέρους. Επίσης σε ηµετέρους κατά καιρούς δίδονται µεγάλα ποσά χωρίς να µπορούν να δικαιολογηθούν. ζ. Επί σειράν ετών εργολάβοι κατ ανάθεση ανακαινίζουν το ιδιόκτητο και τα ενοικιαζόµενα κτίρια, µετατρέποντάς τα σε πολυτελείς κατασκευές και επιπλώσεις. η. Ενώ ο Ο.Σ.Κ. ως Ν.Π... και ως Α.Ε. µέχρι το 2003 διέθετε οδηγούς και αυτοκίνητα για 2 πρόσωπα (τον Πρόεδρο και τον Γενικό /ντή) σήµερα η δαπάνη σε οδηγούς και αυτοκίνητα υπερβαίνει τα όρια και εκτός των ιδιόκτητων αυτοκινήτων χρησιµοποιούνται και µε leasing. θ. Πρόσληψη πολλών ειδικών συµβούλων, κάτι που η προηγούµενη ιοίκηση δεν είχε υλοποιήσει (παρ όλο που δηµοπρασίες έργων δεν γίνονται και η παραγωγικότης έχει πέσει στο ναδίρ). ι. Πολλές αδικαιολόγητες συνεστιάσεις σε ξενοδοχεία, χρήση catering για αστείες περιπτώσεις π.χ. προαγωγές υπαλλήλων. ια. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι ιευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία, µε ότι αυτό συνεπάγεται οικονοµικά, χωρίς να εξυπηρετούνται υπηρεσιακές ανάγκες. ιβ. Κατάτµηση αντικειµένου και προϋπολογισµών για να δικαιολογούν τις απ ευθείας αναθέσεις. 3. Επειδή η καταγγελία αξιολογήθηκε από τον Γ.Ε... ως σοβαρή, συγκροτήθηκε το ως άνω (Α3) Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου για να διερευνήσει τα αναφερόµενα σε αυτήν. Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1. Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου (είτε σε πλήρη σύνθεση, είτε µεµονωµένα µέλη του) µετέβη επανειληµµένως στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και συνεργάστηκε µε τις Προϊστάµενες και µε υπαλλήλους των ιευθύνσεων Ανθρωπίνων Πόρων και Οικονοµικών Θεµάτων. 2. Την πραγµατοποιήθηκε στην έδρα του Γ.Ε... συνάντηση του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου µε την Προϊσταµένη της /νσης Νοµικών Υπηρεσιών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. κα Ντότσικα, µετά από αίτηµά της. Υποβλήθηκε στην κα Ντότσικα σειρά ερωτηµάτων (έγγραφο Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 12-1/206/ , όπως τροποποιήθηκε/ συµπληρώθηκε µε το Γ.Ε... Φ.666/08/5004/ ), για τα οποία ζητήθηκαν οι θέσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της εταιρείας. Η /νση Νοµικών Υπηρεσιών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., µε το 12-1/266/ έγγραφό της 2

3 (επισυνάπτεται στην Έκθεση), µας διαβίβασε τις θέσεις της επί των τεθέντων ερωτηµάτων. Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1. Με το π.δ.286/1998 (Α 208) το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου «Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων», το οποίο είχε ιδρυθεί µε το ν.δ.4247/1962 (Α 155), όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, υπήχθη στις διατάξεις του ν.2414/1996 (Α 135), κατ εφαρµογή εξουσιοδοτικής διάταξης αυτού, ώστε να δύναται να µετατραπεί στη συνέχεια σε ανώνυµη εταιρεία. 2. Με το π.δ.414/1998 «Μετατροπή του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυµη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της» (Α 291) το νοµικό πρόσωπο µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία, υπό την επωνυµία «Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµος Εταιρεία», σε συντοµογραφία «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» και εγκρίθηκε το καταστατικό της. 3. Η εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε το καταστατικό της, τις διατάξεις του ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως ισχύει, και του ν.2414/1996 «Εκσυγχρονισµός των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει τροποποιηµένος, καθώς και σύµφωνα µε όσες διατάξεις της νοµοθεσίας για τον Ο.Σ.Κ. δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του π.δ.414/ O προβλεπόµενος από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του π.δ.414/1998 Γενικός Κανονισµός Προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. εγκρίθηκε µε την απόφαση ΣΤ1/3306/2000 των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1509/ Σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του προαναφερόµενου άρθρου συντάχθηκε και τέθηκε σε εφαρµογή, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, ο Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.). 5. Με τη διάταξη του άρθρου 7 παράγρ. 7α του ν.2703/1999 «Αναπροσαρµογή συντάξεων συνταξιούχων µελών.ε.π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωµατικών υπαλλήλων, ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις.» καθορίζεται ότι «το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στους Οργανισµούς Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), ιαχειρίσεως ηµοσίου Υλικού (Ο Υ), Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΟΚΑΘ) κατά το χρόνο µετατροπής τους σε ανώνυµες εταιρείες, σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α ), διατηρεί το υφιστάµενο µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά, και εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς ουρίας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονοµικής περίθαλψης που είχε πριν την εν λόγω µετατροπή». 6. Στη συνέχεια, κατ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3429/2005 (Α 314) «ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.)» η εταιρεία κατάρτισε νέο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, µε την 884/352/ απόφαση του.σ., ο οποίος δηµοσιεύθηκε σε περίληψη στο τεύχος 13871/ Ανωνύµων 3

4 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 7. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ίδιου νόµου καταργήθηκε το άρθρο 10 του ν.2414/1996. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 10 του ν.2414/1996, εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 13 ή 14 ή 17 του ν.3429/ Με την 1139/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας εγκρίθηκε, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 35 του νέου καταστατικού αυτής, ο νέος Γενικός Κανονισµός Προσωπικού προσαρµοσµένος στην ισχύουσα νοµοθεσία περί.ε.κ.ο. 9. Τέλος, µε την 2002α/ απόφαση του.σ. της εταιρείας, εγκρίθηκε ο αναθεωρηµένος Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) και το Τµήµα Νοµικών Υπηρεσιών µετατράπηκε σε ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών συγκροτούµενη από δύο (2) Τµήµατα. 10. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει έδρα την Αθήνα, επί της οδού Φαβιέρου, αριθµός 30. Φορολογικώς υπάγεται στη.ο.υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και έχει τον Α.Φ.Μ... Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του π.δ.414/1998, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από µία (1) µετοχή, η οποία αναλαµβάνεται και καλύπτεται από το Ελληνικό ηµόσιο. Πόροι της εταιρείας είναι: α) έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους, από εκµίσθωση κινητών ή ακινήτων της και από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων, β) η ετήσια οικονοµική ενίσχυση του Κράτους που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., γ) η χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, δ) οι ειδικές χρηµατοδοτήσεις από τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ιεθνών Οργανισµών, ε) οι δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες και στ) κάθε άλλος νόµιµος πόρος. 11. Όργανα της εταιρείας είναι τα όργανα ιοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές. Όργανα της ιοίκησης της εταιρείας είναι: Το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) µέλη. ο ιευθύνων Σύµβουλος το Συµβούλιο ιεύθυνσης. Η οργανωτική διάρθρωση του Οργανισµού περιλαµβάνει τρεις (3) Γενικές ιευθύνσεις και ένδεκα (11) ιευθύνσεις, οι οποίες διαρθρώνονται σε Τµήµατα. 12. Κατά το χρόνο της µετατροπής της νοµικής µορφής από Ν.Π... σε Α.Ε. (τέλος του έτους 1998) υπηρετούσαν συνολικώς τριακόσιοι πέντε (305) υπάλληλοι (µε σχέση δηµοσίου δικαίου και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή πάγιας έµµισθης εντολής). 4

5 Κατά τον χρόνο του ελέγχου, η εταιρεία απασχολούσε τετρακόσιους εβδοµήντα δύο (472) εργαζόµενους. Εκτός των ανωτέρω, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα εργάζονταν στην εταιρεία δέκα τρεις (13) αποσπασµένοι από άλλες υπηρεσίες του ηµοσίου, εννέα (9) δικηγόροι, ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες της ιοίκησης. Οι τελευταίοι δεν υπάγονται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. Ο συνολικός αριθµός, εποµένως, των εργαζόµενων στην εταιρεία, κατά το χρόνο του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και των αποσπασµένων, ανερχόταν στους 494 ( ). 13. Στον Πίνακα που ακολουθεί εµφαίνονται οι µεταβολές του προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. από το έτος 1998 (χρόνος µεταβολής της νοµικής µορφής) έως το έτος Έτος Αρχή έτους Αποχωρήσεις Προσλήψεις Τέλος έτους (*) (*) Κατά το χρόνο του ελέγχου. 14. Μετά την µετατροπή της νοµικής µορφής του Οργανισµού και ως το τέλος του έτους 2008 υπεγράφησαν συλλογικές συµβάσεις εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού, οι οποίες έτυχαν της έγκρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Συγκεκριµένα: α. µε την απόφαση 418/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση του τότε ιευθύνοντος Συµβούλου, το βασικό σχέδιο της ΣΣΕ έτους 2000, β. µε την απόφαση 227/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, το σχέδιο της ΣΣΕ έτους 2002, γ. µε την απόφαση 418/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, το σχέδιο της ΣΣΕ έτους 2003, δ. µε την απόφαση 414/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, το σχέδιο της ΣΣΕ έτους 2004, 5

6 ε. µε την απόφαση 588/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, το σχέδιο της ΣΣΕ ετών , στ. µε την απόφαση 807/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση του Γενικού ιευθυντή Σχεδιασµού και ιαχείρισης Πόρων, το σχέδιο της ΣΣΕ ετών και ζ. µε την απόφαση 1948/ του.σ. επικυρώθηκε, µετά από εισήγηση του Γενικού ιευθυντή Σχεδιασµού και ιαχείρισης Πόρων και της ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, η ΣΣΕ έτους Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3429/2005, ο κρατικός έλεγχος της επιχείρησης και η οικονοµική εποπτεία της ασκείται από τη ιϋπουργική Επιτροπή ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και διενεργείται κατ εντολή της από την Ειδική Γραµµατεία ηµοσίων Επιχειρήσεων. Ο ανωτέρω έλεγχος δεν καταργεί ούτε υποκαθιστά άλλους ελέγχους που διενεργούνται µε βάση τις κείµενες διατάξεις, ούτε την εποπτεία που ασκείται στις ανώνυµες εταιρείες από τη ιοίκηση.. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 1. Ως προς την καταγγελία της παραγράφου Α4.2.α (προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ): α. Για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2190/1994. Από της µετατροπής σε Α.Ε. και εντεύθεν δεν έχουν γίνει προσλήψεις τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε η εταιρεία. β. Σύµφωνα, επίσης, µε τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου, προσλήφθηκαν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/94, 24 άτοµα το 1999, 22 άτοµα το 2001 και 8 άτοµα το γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 20 του ν.3027/2002, προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως 4 ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης για 2 επιπλέον έτη, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, που αφορούν στην εκτέλεση συγχρηµατοδοτουµένων προγραµµάτων και έργων. Το προσωπικό που προσελήφθηκε µε τη διαδικασία αυτή ανέρχεται σε 54 άτοµα το 2003, 26 άτοµα το 2006, 138 άτοµα το 2007, 21 άτοµα το 2008 και 3 το 2009 (έως το χρόνο του ελέγχου). γ. Με την 589/ απόφασή του, το.σ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε, υπήγαγε 47 εργαζοµένους στις διατάξεις του π.δ. 164/2004 (µετατροπή των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου). Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) συνήλθε σε συνεδρίαση την , προκειµένου να αποφανθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του π.δ.164/2004(φεκ Α 134/ ) επί των κρίσεων του αρµοδίου ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων Α.Ε., για την υπαγωγή των 47 συµβασιούχων στις διατάξεις του άρθρου 11 του 6

7 προαναφερθέντος π.δ. Σύµφωνα µε την απόφαση του τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π., οι κρίσεις του.σ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ήταν ορθές. Αντίθετα, για άλλους 50 εργαζόµενους (από το σύνολο των 97 µε σύµβαση ορισµένου χρόνου) το ΑΣΕΠ απεφάνθη ότι δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις για να µετατραπούν οι συµβάσεις τους σε αορίστου χρόνου και η απόφαση του ήταν σύµφωνη µε την προηγηθείσα απόφαση του.σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ.πρωτ.589/ ). Οι πενήντα (50) εργαζόµενοι κατέθεσαν αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ζητώντας να αναγνωριστεί η σύµβαση έκαστου εξ αυτών µε την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ως σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. εν γνωρίζουµε για την έκβαση της υπόθεσης. δ. Κατά την διάρκεια του ελέγχου έγινε ανώνυµη τηλεφωνική καταγγελία στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή.. σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλου στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Καταγγέλθηκε ότι η υπάλληλος δεν είχε τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε την προκήρυξη και για τη θέση στην οποία εντάχθηκε. Από τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου που τέθηκαν υπόψη του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι: Η ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, (σύµβαση ορισµένου χρόνου 4ετούς διάρκειας), σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.20 του ν. 3027/2002, δηµοσιοποιήθηκε στις Η ανακοίνωση συµπεριελάµβανε 11 θέσεις ΠΕ Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, µε απαιτούµενα προσόντα, πτυχίο Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης κ.ά., καθώς επίσης, αναγνωρισµένο πτυχίο ξένης γλώσσας και αποδεδειγµένη εµπειρία προγραµµάτων Η/Υ. Το πτυχίο της συγκεκριµένης υπαλλήλου είναι του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών και ηµόσιας ιοίκησης. Έχει κατατεθεί βεβαίωση επάρκειας Η/Υ από φορέα πιστοποιηµένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Επίσης, τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, Αγγλικής, (proficiency) και Γερµανικής,( Zertifikat Deutsch) τα οποία τηρούνται στο φάκελο της υπαλλήλου, προκύπτει ότι έχουν απονεµηθεί σε προγενέστερο χρόνο από την προκήρυξη των συγκεκριµένων προσλήψεων στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Η υπάλληλος τοποθετήθηκε αρχικά στη /νση Ανθρωπίνων Πόρων µε την 39.ΤΙ/23238/ απόφαση ως ΠΕ ιοικητικός. Στις δύο αποφάσεις που ακολούθησαν για την τοποθέτησή της, στο γραφείο της γραµµατείας του Γεν. ιευθυντή Σχεδιασµού και στη γραµµατεία του ιευθύνοντος Συµβούλου, η υπάλληλος αναφέρεται µε την ειδικότητα µε την οποία έχει προσληφθεί. Στο άρθρο 1 της οικείας σύµβασης (περιεχόµενο απασχόλησης) αναφέρεται ότι «ο εργαζόµενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του θα τοποθετείται µε απόφαση του /ντος Συµβούλου σύµφωνα µε τον Κ.Ε.Ο.Λ. και τον Γεν. Κανονισµό Προσωπικού». Η διαδικασία πρόσληψης είναι σύµφωνη µε το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού. 2. Ως προς την καταγγελία της παραγράφου Α4.2.β (διπλές µισθοδοτικές καταστάσεις): 7

8 α. Για το µισθολογικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., το οποίο κατά τον χρόνο µετατροπής από Ν.Π... σε Α.Ε. υπηρετούσε µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν τα εξής: (1) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του π.δ.414/1998 ορίζεται ότι: «Μέχρι τη δηµοσίευση του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού και την κατάρτιση της πρώτης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, επιφυλασσοµένης της διάταξης του αρ. 10 παρ. 2 του ν.2414/96, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι υφιστάµενοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Κανονισµοί και οι ισχύουσες διατάξεις για τη µισθοδοσία του προσωπικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου». Στο άρθρο 37, παράγραφος 2 του ίδιου π.δ. ορίζεται ότι: «Οι αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθορίζονται µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν». Περαιτέρω, στο άρθρο 38 του ίδιου νοµοθετήµατος ορίζεται ότι το µόνιµο προσωπικό του Ο.Σ.Κ. που υπηρετούσε, κατά τη µετατροπή του σε ανώνυµη εταιρεία, µε σχέση δηµοσίου δικαίου µεταφέρεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.). Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται ότι το λοιπό προσωπικό που υπηρετούσε κατά τη µετατροπή, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή πάγιας έµµισθης εντολής, εντάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που θα συσταθούν µε τον Κ.Ε.Ο.Λ. αναλόγως των απαιτούµενων από αυτόν τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. (2) Στην 536/25.09/ έκθεση πρακτικών του Ε Τµήµατος του ΣτΕ, το οποίο επεξεργάσθηκε το σχέδιο του Προεδρικού ιατάγµατος «Μετατροπή του Ο.Σ.Κ. σε Α.Ε.» (µετέπειτα π.δ.418/1998), ως προς τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 4 αυτού, αναφέρονται τα εξής: «Στην παρ. 4 του άρ. 35 ορίζεται ότι µέχρι τη δηµοσίευση του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού και την κατάρτιση της πρώτης συλλογικής σύµβασης εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για τη µισθοδοσία του προσωπικού των Ν.Π...». (3) Στο άρθρο 7, παράγραφος 7α του νεότερου και ειδικού (δεδοµένου ότι περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις για το µισθολογικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού, εκτός των άλλων, και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) ν.2703/1999 (ΦΕΚ72/Α / ), ορίζεται ότι: «Το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στους Οργανισµούς Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ), ιαχειρίσεως ηµοσίου Υλικού (Ο...Υ.), Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (Ο.Κ.Α.Θ.) κατά το χρόνο της µετατροπής τους σε ανώνυµες εταιρείες, σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν.2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α ), διατηρεί το υφιστάµενο µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά, και εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονοµικής περίθαλψης που είχε πριν από την εν λόγω µετατροπή». Περαιτέρω, στην παράγραφο 7γ του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Ο υπολογισµός των εισφορών, η αναγνώριση υπηρεσιών και προϋπηρεσιών, καθώς και ο κανονισµός της σύνταξης του προσωπικού γίνεται µε βάση τον εκάστοτε βασικό µισθό ενέργειας του µισθολογικού κλιµακίου ή του βαθµού του κλάδου δηµοσίων υπαλλήλων µε τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του κάθε υπαλλήλου µαζί µε την προσαύξηση του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες µισθολογικές διατάξεις του ηµοσίου». (4) Με την 614/ γνωµοδότησή του, ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. (Γραφείο Ν.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης) Π. Τριανταφυλλίδης απαντά σε 8

9 ερώτηµα που τέθηκε για την Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. (διεπόµενη από τις ίδιες µε την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. διατάξεις, αυτές του άρθρου 7 παράγρ. 7α του ν. 2703/1999, όσον αφορά τις αποδοχές του τακτικού προσωπικού). Το ερώτηµα ήταν «εάν υπάρχει ή όχι η δυνατότητα κατάρτισης και υπογραφής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζοµένων µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον «Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ», πρώην ΝΠ («ΟΚΑΑ ΑΕ»), εν όψει της διατάξεως του άρθρου 7 παράγραφος 7α του νόµου 2703/1999 (ΦΕΚ 72Α / ) η οποία ορίζει ότι το τακτικό προσωπικό οργανισµών, µεταξύ των οποίων και ο ΟΚΑΑ, το οποίο υπηρετούσε κατά το χρόνο µετατροπής σε Α.Ε., διατηρεί το υφιστάµενο µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά». Στο σκεπτικό της γνωµοδότησης επί του τεθέντος ερωτήµατος, αναφέρονται, µεταξύ άλλων: «Είναι προφανές ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 7α του νόµου 2703/1999 συνιστούν κανόνες αµφιµερώς αναγκαστικού δικαίου, ήτοι δεσµεύουν τόσο την εργοδοσία, όσο και τους εργαζόµενους, ως κανόνες δηµοσίας τάξεως, διότι εξυπηρετούν γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Και τούτο, γιατί βούληση και σκοπός του νοµοθέτη, στην ιδιόρρυθµη (sui generis) περίπτωση των ΝΠ που µετατράπηκαν σε Ανώνυµες Εταιρείες και οι αποδοχές του τακτικού προσωπικού τους καθορίστηκαν εφεξής µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως συµβαίνει και µε τον «ΟΚΑΑ Α.Ε.», ήταν να µην αποσυνδέσει τις απολαυές του προσωπικού τους από το µισθολόγιο των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων όσον αφορά τον υπολογισµό του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος, συµπεριλαµβανοµένου και του εφ άπαξ βοηθήµατος, κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, που είχε πριν την µετατροπή από ΝΠ σε Ανώνυµη Εταιρεία. Θα αποτελούσε κοινωνική ανισότητα και αδικία, έναντι των λοιπών εργαζοµένων µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου, οι υπάλληλοι του «ΟΚΑΑ Α.Ε.» το µεν να απολαύουν των προνοµίων της δηµοσιοϋπαλληλικής υπηρεσίας, τα οποία στερούνται οι λοιποί υπάλληλοι, όσον αφορά το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς, συµπεριλαµβανοµένου και του εφ άπαξ βοηθήµατος, κύριας επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, το δε να µη δεσµεύονται από το υφιστάµενο γι αυτούς µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά, αλλά να τους παρέχεται επί πλέον και η δυνατότητα να συµµετέχουν σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις για την κατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας, µε την οποία θα καθορίζονται οι µηνιαίες αποδοχές τους, αλλά και οι πάσης φύσεως απολαυές τους. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από τα οριζόµενα στην παράγραφο 7δ του άρθρου 7 του ίδιου νόµου, γιατί η διάταξη αυτή εννοεί ως τυχόν επιπλέον καταβαλλόµενα ποσά στο τακτικό προσωπικό του «ΟΚΑΑ Α.Ε.», πέραν των όσων καταβάλλονται στους δηµοσίους υπαλλήλους και στους προς αυτούς εξοµοιούµενους, τα ποσά που προβλέπονται από το υφιστάµενο για το προσωπικό αυτό µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά και όχι ποσά που είναι προϊόν συλλογικών διαπραγµατεύσεων και κατάρτισης συλλογικής σύµβασης εργασίας». και περαιτέρω, «..µε τη νεότερη, αµφιµερώς αναγκαστικού δικαίου, τροποποιητική διάταξη της παραγράφου 7α του άρθρου 7 του νόµου 2703/1999, καθορίζονται ευθέως από το νόµο οι αποδοχές του τακτικού προσωπικού του «ΟΚΑΑ ΑΕ», το οποίο υπηρετούσε κατά το χρόνο της µετατροπής και δεν παρέχεται ευχέρεια καθορισµού του ύψους των αποδοχών δια συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αφού άλλωστε η ρήτρα της διατάξεως «όπως ισχύει κάθε φορά», προσδιορίζει σαφώς τον τρόπο υπολογισµού των αποδοχών και για το µέλλον και δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερµηνίας». 9

10 Η γνωµάτευση καταλήγει ως εξής: «Σαν κατακλείδα των ανωτέρω, επί του υπό κρίση ερωτήµατος, όσον αφορά το ύψος των αποδοχών και των πάσης φύσεως απολαυών του τακτικού προσωπικού του «ΟΚΑΑ ΑΕ», προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης και υπογραφής συλλογικής σύµβασης εργασίας µεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζοµένων µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ. Όµως, επί των λοιπών, πλην του µισθολογικού καθεστώτος εργασιακών σχέσεων εν γένει, όπως αυτές προσδιορίζονται και οριοθετούνται στο άρθρο 2 του νόµου 1876/1990, υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης και υπογραφής συλλογικής σύµβασης εργασίας µεταξύ της διοίκησης του ως άνω οργανισµού και του τακτικού προσωπικού του». (5) Τέλος, µε την 884/ απόφαση του.σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, σε εφαρµογή των διατάξεων του ν.3429/2005. (6) Από το Συντονιστή του Κλιµακίου υπήρξε τηλεφωνική διερεύνηση του µισθολογικού καθεστώτος του τακτικού προσωπικού των άλλων τριών εταιρειών του ηµοσίου (Ο...Υ., Ο.Κ.Α.Α. και Ο.Κ.Α.Θ.) που διέπονται από τις ίδιες διατάξεις (άρθρο 7 παράγραφος 7α του νόµου 2703/1999) µε την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Τόσο η Προϊσταµένη της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών της Ο...Υ. Α.Ε. κα Σαλαµπασίδου, όσο και ο /ντής ιοικητικών Υπηρεσιών της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. κος Τριανταφύλλης, καθώς και η Τµηµατάρχης Οικονοµικού της Ο.Κ.Α.Θ. Α.Ε. κα Βασιλείου, µας διαβεβαίωσαν ότι το τακτικό προσωπικό των εταιρειών τους που υπηρετούσε σε αυτές πριν τη µετατροπή τους σε Α.Ε., εξακολουθεί να αµείβεται µε το µισθολόγιο των ηµοσίων Υπαλλήλων. β. Από τη µελέτη των στοιχείων της εξεταζόµενης υπόθεσης και των προαναφερθεισών διατάξεων, συνάγονται τα ακόλουθα: (1) Με το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., εκδοθέντος στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 35, παρ. 3 του π.δ. 414/1998 και εγκριθέντος µε την ΣΤ1/3306/ απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού της Α.Ε. κατατάχθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, Ε και ΥΕ). (2) Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε., που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 35 του π.δ.414/1998, το µόνιµο προσωπικό που υπηρετούσε κατά την µετατροπή, κατατάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις και διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.2676/1979 και του ν.2703/1999. Ειδικότερα, στο κείµενο του Κ.Ε.Ο.Λ. και υπό τον τίτλο «Προσωποπαγείς θέσεις» αναφέρεται ότι για το µόνιµο προσωπικό του Ο.Σ.Κ., που κατά τη δηµοσίευση του π.δ.414/1998 υπηρετούσε µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου, «εφεξής ισχύουν οι ακόλουθοι, περιοριστικά, εργασιακοί όροι: - ικαιούται συνολικές αποδοχές τουλάχιστον ίσες µε αυτές που ελάµβανε κατά το χρόνο της µετατροπής του Οργανισµού σε ΑΕ. - ιατηρεί τη µονιµότητά του και η σχέση εργασίας του δε λύεται παρά µόνο για τους ίδιους λόγους µε τους δηµοσίους υπαλλήλους. - Σε περίπτωση διάλυσης της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µετατάσσεται, µε αίτησή του, στο δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 10

11 - ιατηρεί το υφιστάµενο µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά, και εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονοµικής περίθαλψης που είχε κατά το χρόνο της µετατροπής του Οργανισµού σε ΑΕ, όπως ειδικότερα ορίζεται στα εδάφια α, β, γ, δ, ε, της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.2703/99, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων που προκύπτουν από το δίκαιο περί συλλογικών διαπραγµατεύσεων». (3) Με την απόφαση 418/ του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας εγκρίθηκε ο Γ.Κ.Π. και το βασικό σχέδιο της πρώτης, µετά την µετατροπή της σε Α.Ε., συλλογικής σύµβασης εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού της. (4) Στις υπογράφηκε η πρώτη σύµβαση εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Στο άρθρο 1 της Σύµβασης ορίζεται ότι στις διατάξεις της υπάγεται: «α) Το µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό, που υπηρετούσε µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου κατά το χρόνο µετατροπής του Ο.Σ.Κ. σε Α.Ε. (28/12/98) β) Το υπαλληλικό προσωπικό που υπηρετούσε στον Ο.Σ.Κ. κατά την ίδια ηµεροµηνία µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και γ) Το υπαλληλικό προσωπικό που προσλαµβάνεται στο εξής σε οργανικές θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου». Η ίδια πρόβλεψη υπάρχει και στις επόµενες ΣΣΕ έως του έτους (5) ια της υπαγωγής στη συλλογική σύµβαση εργασίας, µεταβλήθηκε επί το ευνοϊκότερον το µισθολογικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού που υπηρετούσε µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά τον χρόνο µετατροπής του Ν.Π... σε Α.Ε.. Η υπαγωγή αυτή αντιβαίνει ευθέως, κατά την άποψή µας, στις διατάξεις του άρθρου 7 παράγρ. 7α του (ειδικού για τον ΟΣΚ) νόµου 2703/1999, καθώς και στον Κ.Ε.Ο.Λ. της εταιρείας (βλ. και ανωτέρω παράγρ. 2.α(5) για τη γνωµάτευση του Ν.Σ.Κ. επί ανάλογου θέµατος). (6) Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της πρώτης συλλογικής σύµβασης εργασίας αναφέρεται ρητώς ότι στις διατάξεις αυτής δεν υπάγεται το προσωπικό της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. που έχει, καθ οιονδήποτε τρόπο αποσπαστεί ή διατεθεί ή γενικότερα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλες υπηρεσίες του ηµοσίου. Το προσωπικό αυτό αµείβεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µισθολόγιο των ηµοσίων Υπαλλήλων όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Η προαναφερόµενη διατύπωση ρητής εξαίρεσης των αποσπασµένων υπαλλήλων της εταιρείας δεν περιλαµβάνεται σε όρο των µεταγενέστερων συλλογικών συµβάσεων εργασίας. (7) Στο µηνιαίο ατοµικό εκκαθαριστικό της µισθοδοσίας του (ελεγχθέντος) έτους 2008 κάθε εργαζόµενου ο οποίος υπηρετούσε κατά το χρόνο µετατροπής της νοµικής µορφής της υπηρεσίας, εµφανίζονται δύο πίνακες. Στον ένα πίνακα περιγράφονται οι κάθε κατηγορίας αποδοχές του εργαζόµενου (βασικός µισθός, επιδόµατα θέσης, γάµου, τέκνων, πληροφορικής, ειδικών συνθηκών, κ.λπ.), όπως αυτές καθορίζονται µε την ισχύουσα συλλογική σύµβαση εργασίας. Το συνολικό ποσό των αποδοχών που εµφανίζεται στον πίνακα αυτό είναι το καταβλητέο στον εργαζόµενο. Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των αποδοχών αυτών. Στο δεύτερο πίνακα καταγράφονται οι αποδοχές του εργαζόµενου σύµφωνα µε το µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων, αναλόγως του βαθµού και των ειδικών επιδοµάτων που δικαιούται έκαστος. Βάσει των συνολικών αποδοχών που 11

12 εµφανίζονται στο δεύτερο πίνακα υπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ των διάφορων ταµείων. (8) Στον πίνακα που ακολουθεί εµφαίνονται οι µικτές καταβληθείσες αποδοχές µηνός Οκτωβρίου 2008, στο πλαίσιο της συλλογικής σύµβασης εργασίας έτους 2008, των ιευθυντών και τυχαίου δείγµατος εργαζοµένων στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε., καθώς και οι αντίστοιχες των δηµοσίων υπαλλήλων µε τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ίδιο χρόνο υπηρεσίας και πρόσθετες αµοιβές. Στην τρίτη στήλη εµφαίνονται πρόσθετες ετήσιες αµοιβές από συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές, υπερωρίες κ.λπ. Ειδικότητα/θέση εργαζόµενου ιευθυντής α ιευθυντής β ιευθυντής γ ιευθυντής δ ιευθυντής ε ιευθυντής στ ιευθυντής ζ ιευθυντής η ιευθυντής θ ιευθυντής ι Τµηµατάρχης α Τµηµατάρχης β Τµηµατάρχης γ Τµηµατάρχης δ Τµηµατάρχης ε Υπάλληλος α Υπάλληλος β Υπάλληλος γ Υπάλληλος δ Μικτές αποδοχές δηµοσίου υπαλλήλου µηνός Οκτ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Μικτές καταβληθείσες αποδοχές βάσει ΣΣΕ µηνός Οκτ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Πρόσθετες αµοιβές έτους 2008 (συµµετοχή σε.σ./ επιτροπές, υπερωρίες, ειδικό επίδοµα) 1.042,80 * 8.060, ,00 ** 8.060,00+960,00 = 9.020,00 *** 1.419,60 * 138,36 * 22,17 * 150,01 * 25,35 * *Υπερωρίες **Ειδικό επίδοµα *** Αµοιβή συµµετοχής σε.σ. και επιτροπές. Οι µικτές καταβαλλόµενες αποδοχές είναι υψηλότερες των αντιστοίχων µικτών αποδοχών του µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 85% περίπου για τους ιευθυντές, κατά 70% περίπου για τους Τµηµατάρχες και κατά 60% για τους υπαλλήλους του ληφθέντος δείγµατος. γ. Οι θέσεις της /νσης Νοµικών Υπηρεσιών της εταιρείας επί του θέµατος αναπτύσσονται στο (συνηµµένο στην Έκθεση) απαντητικό της έγγραφο 12-1/266/

13 3. Ως προς την καταγγελία της παραγράφου Α4.2.γ (υπερωρίες, αποζηµιώσεις επιτροπών, εκτός έδρας): α. Στο άρθρο 16 του νέου Γενικού Κανονισµού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της εταιρείας ορίζεται ότι το ωράριο εργασίας καθορίζεται από το.σ. εντός των νοµίµων ορίων. Περαιτέρω, στο άρθρο 17 ορίζεται ότι, µε απόφαση του.σ. της εταιρείας, µετά από εισήγηση του ιευθύνοντος Συµβούλου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας µε αµοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυκτερινές ώρες, για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών που δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µέσα στο κανονικό ωράριο και εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισµό της εταιρείας. β. Στο άρθρο 11 της ΣΣΕ έτους 2008, όπως και όλων των προηγουµένων, ορίζεται ότι στο προσωπικό που απασχολείται πέραν του κανονικού ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου (συµβατικού) ωραρίου εργασίας θα καταβάλλεται για κάθε ώρα πρόσθετης εργασίας, υπεργασίας και υπερωρίας, αµοιβή ίση µε το βασικό ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50%. Για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης απαιτείται απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. γ. Η διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και την παρακολούθηση εκτέλεσης της εργασίας πέραν του ωραρίου, είναι η ακόλουθη: Στο τέλος εκάστου έτους, ο ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας υποβάλλει έγγραφο αίτηµα προς το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της εταιρείας για το επόµενο έτος, συνοδεύοντας την αίτηση µε κατάσταση εργαζοµένων, στην οποία εγγράφεται συγκεκριµένος αριθµός ανδρών και γυναικών και καθορίζεται ο αριθµός των ηµερήσιων ωρών υπερωριακής εργασίας. Στη συνέχεια, µετά την έγκριση κατά τα ανωτέρω, ο ιευθύνων Σύµβουλος εισηγείται στο.σ. της εταιρείας τη λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπερωριακής απασχόλησης. δ. Στην εξεταζόµενη υπόθεση και για το έτος 2008, µε το ΕΓ39Τ1/30154/ έγγραφο του ιευθύνοντος Συµβούλου, υποβλήθηκε αίτηµα στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας «για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 120 ωρών για όλο το προσωπικό της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Άνδρες 186, Γυναίκες 301 για το έτος 2008 και µέχρι 2 ώρες ηµερησίως σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.2874/2000». Στο έγγραφο αναφέρεται ότι «οι ώρες θα χορηγηθούν στο προσωπικό µε αποφάσεις του.σ. της εταιρείας, εφόσον κριθεί απαραίτητο να προσφέρει τις υπηρεσίες του πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας λόγω υπηρεσιακών αναγκών». Στην προκειµένη περίπτωση, ζητήθηκε έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το σύνολο των εργαζοµένων στην εταιρεία. Με την 7741// άδεια υπερωριακής εργασίας του αρµόδιου Υπουργείου, επετράπη η απασχόληση του προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., σύµφωνα µε τη συνοδευτική ονοµαστική κατάσταση, για δύο (2) ώρες ηµερησίως και για το όλο το έτος

14 Υποβλήθηκε η από σχετική εισήγηση του Γενικού ιευθυντή Σχεδιασµού και ιαχείρισης Πόρων προς το.σ. της εταιρείας και µε την 1636/ απόφαση εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού σύµφωνα µε τη χορηγηθείσα άδεια του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Στη συνέχεια, ο προϊστάµενος κάθε ιεύθυνσης υπέβαλε υπηρεσιακό σηµείωµα προς τη ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων αιτούµενος την έγκριση για την υπερωριακή απασχόληση συγκεκριµένων και κατονοµαζόµενων υπαλλήλων της ιεύθυνσης, τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται το αίτηµα και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης. Για την πραγµατοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης τηρείται ενιαία ηµερήσια ονοµαστική κατάσταση υπαλλήλων όλων των ιευθύνσεων που εργάζονται υπερωριακώς. Στην κατάσταση αναγράφονται χειρογράφως το ονοµατεπώνυµο του εργαζόµενου, η ιεύθυνση στην οποία υπάγεται, η ώρα αποχώρησης και στην τελευταία στήλη τίθεται η υπογραφή του εργαζόµενου. ε. ιενεργήσαµε δειγµατοληπτικό έλεγχο, µε τυχαία δείγµατα υπαλλήλων που εργάσθηκαν υπερωριακώς κατά το έτος ιαπιστώσαµε ότι το ονοµατεπώνυµο του ελεγχθέντος εργαζόµενου περιλαµβάνεται στο υπηρεσιακό σηµείωµα που υπέβαλε ο προϊστάµενος της κατά περίπτωση ιεύθυνσης για την έγκριση εκτέλεσης υπερωριακού έργου, καθώς και στην ηµερήσια κατάσταση των υπαλλήλων που υπέγραψαν ότι πραγµατοποίησαν υπερωριακό έργο. Επίσης, διαπιστώσαµε ότι το άθροισµα των ωρών που φέρεται ότι εργάσθηκε υπερωριακώς ο ελεγχθείς υπάλληλος συµφωνεί µε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, όπως καταγράφονται στο υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων που απευθύνεται στη ιεύθυνση Οικονοµικών, προκειµένου η τελευταία να προβεί στις δικές της ενέργειες για την καταβολή της αποζηµίωσης. Τέλος, ελέγξαµε την ορθότητα του υπολογισµού του αναλογούντος στις εκτελεσθείσες ώρες χρηµατικού ποσού. Από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκε παρατυπία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι στα υπηρεσιακά σηµειώµατα που υπέβαλαν οι προϊστάµενοι των ιευθύνσεων κατά το έτος 2008 για έγκριση από το αρµόδιο όργανο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζόµενων, δεν γίνεται επίκληση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν µπορούσαν να αντιµετωπισθούν µέσα στο κανονικό ωράριο. Άλλωστε, η αίτηση για υπερωρίες υποβάλλεται ανά εξάµηνο. στ. ιαπιστώθηκε ότι, κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 καταβλήθηκε αµοιβή για υπερωριακή απασχόληση και σε Προϊσταµένους ιευθύνσεων της εταιρείας δυνάµει ειδικών αποφάσεων του ιευθύνοντος Συµβούλου που εκδόθηκαν στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 11 των, κατά περίπτωση, ισχυουσών ΣΣΕ, όπου ορίζεται ότι: «Οι Προϊστάµενοι των /νσεων δεν δικαιούνται αµοιβή για υπερωριακή απασχόληση, εκτός αν άλλως προσδιορίζεται µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, για συγκεκριµένο σκοπό ή έργο». ζ. Η καταβληθείσα αποζηµίωση στους εργαζόµενους για υπερωριακή εργασία κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 ανέρχεται στο ποσό των ,52, ,90 και ,19, αντιστοίχως. 14

15 η. Στις καταστάσεις εργαζοµένων υπερωριακώς περιλαµβάνονται υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στην εταιρεία. θ. Ο έλεγχος δεν ήταν δυνατόν να διαπιστώσει κατά πόσον πραγµατοποιείται όντως το υπερωριακό έργο ενός εκάστου υπαλλήλου, όπως αυτό καταγράφεται ενυπογράφως και αποζηµιώνεται από την εταιρεία. ι. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ιεύθυνσης Οικονοµικών Θεµάτων, οι αµοιβές για συµµετοχή εργαζοµένων σε επιτροπές διαγωνισµών ανέρχονται για το έτος 2006 στο ποσό των ,00, για το 2007 στο ποσό των ,00 και για το 2008 στο ποσό των ,00. Προκύπτει, εποµένως, αύξηση της εν λόγω δαπάνης κατά 70% περίπου την τελευταία τριετία. ια. Η δαπάνη αποζηµίωσης για έξοδα κίνησης του προσωπικού της εταιρείας κατά τα 3 τελευταία έτη φαίνεται στον επόµενο πίνακα. Από το 2006 ως το 2008 προκύπτει αύξηση της δαπάνης κατά 140%. Αποζηµίωση για έξοδα κίνησης Έτος 2006 (σε ) Έτος 2007 (σε ) Έτος 2008 (σε ) εργαζόµενοι , , ,20 µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου τακτικό , , ,59 προσωπικό ΣΥΝΟΛΟ , , ,79 4. Ως προς την καταγγελία της παραγράφου Α4.2.δ (οι αποσπασµένοι αµείβονται µε τις αποδοχές της ΣΕΕ και όχι της οργανικής τους θέσης): α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 18 του ν.3027/2002 (περί ρύθµισης θεµάτων Ο.Σ.Κ.), επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε, υπαλλήλων από και προς τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 17 αυτού του άρθρου, κατ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 2683/1999 (Κώδικας ηµοσίων Υπαλλήλων). Στο άρθρο 68 του εν λόγω νόµου, αναφέρονται οι περιπτώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων από µία αρχή σε άλλη του ίδιου Υπουργείου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Βάσει των διατάξεων αυτών, επιτρέπεται η απόσπαση, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου µετά από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου. Στο ίδιο άρθρο 68 του ν.2683/1999, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το ν.3528/2007, αναφέρεται ότι, η απόσπαση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη και µε αίτηση του υπαλλήλου µπορεί να παρατείνεται για ένα ακόµη έτος. Με την εκπνοή των προαναφερθέντων χρονικών ορίων, η απόσπαση παύει αυτοδικαίως και ο υπάλληλος επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση. β. Με τη Φ /136294/Η/ Υπουργική Απόφαση και την επίκληση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.18 του ν. 3027/2002, των διατάξεων του π.δ.147/1976 (περί του Οργανισµού της κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.), των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων και της 19/2002 πράξης του ΚΥΣ ΙΠ του 15

16 ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίστηκε η απόσπαση στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε οκτώ (8) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., για ένα έτος. γ. Οι προαναφερόµενοι υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. υπηρετούν συνολικά στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε περισσότερα από είκοσι έτη, µε διάθεση πριν από την µετατροπή του Ο.Σ.Κ. σε Α.Ε και µε απόσπαση µετά την µετατροπή. Οι αποσπάσεις των εν λόγω υπαλλήλων παρατάθηκαν µε νεότερες, ανά έτος, αποφάσεις των Υπουργών Υ.Π.Ε.Π.Θ,(Φ /144926/Η/ ,Φ /3027/Η/ ,Φ / 25149/Η/ ,Φ /38632/Η/ ,Φ /123112/Η/ ) έως , µετά από αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και την αντίστοιχη έγκριση από το.σ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. δ. Οι πράξεις 19/2002, 23/2003, 27/2004, 1/2006, 1/2007 και 24/2008 του Κ.Υ.Σ. Ι.Π. (Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ιοικητικού Προσωπικού) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., των οποίων γίνεται επίκληση στις αποφάσεις απόσπασης της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., αφορούν στην ανά έτος παράταση της απόσπασης των συγκεκριµένων υπαλλήλων. Συγκεκριµένα, στην πράξη 23/2003 αναφέρεται: «Οι υπάλληλοι µε αιτήσεις τους ζητούν την ανανέωση της απόσπασής τους για ένα ακόµα χρόνο, για την οποία το.σ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε µε την µε αρ.652/ απόφασή του γνωµοδότησε θετικά.η απόσπαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.18 του ν.3027/2002 κατ. ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 68 του ν.2683/1999». ε. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι αποσπάσεις των υπαλλήλων της Κ.Υ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε έχουν υπερβεί κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπτό χρονικό όριο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν.2683/1999 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το ν.3528/2007, σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 2 παρ.18 του ν.3027/2002. στ. Στη Ι ΑΑ/Φ.48/ΟΙΚ.27450/ εγκύκλιο οδηγία του ΥΠ.ΕΣ...Α., αναφορικά µε τις αποδοχές αποσπασµένων υπαλλήλων, ορίζεται ότι: «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ.4 του ν.2527/97, οι αποδοχές της οργανικής θέσης των αποσπασµένων σε ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π... βαρύνουν τους φορείς στους οποίους αποσπώνται». ζ. Με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 18 του ν.3027/2002 (Α 152) «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι «επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπαλλήλων από και προς τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 17 αυτού του άρθρου, κατ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν.2683/1999. Οι δαπάνες µισθοδοσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνουν την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α )». Η προαναφερόµενη διάταξη δεν ρυθµίζει τον τρόπο υπολογισµού της αµοιβής των αποσπασµένων στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπαλλήλων. Σηµειώνεται ότι, µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων», ρυθµίζονται θέµατα απόσπασης υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών κάθε µορφής ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. η. Με την 418/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε., εγκρίθηκε το σχέδιο της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας έτους 2003 και αποφασίστηκε, εκτός των άλλων, το κείµενο της ΣΣΕ να αφορά επί πλέον «τους εργαζόµενους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, τους εργαζόµενους που υπηρετούν στην 16

17 Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε απόσπαση ή διάθεση και τους δικηγόρους του Τµήµατος Νοµικών Υπηρεσιών». θ. Στο εγκριθέν ως άνω και υπογραφέν κείµενο της από συλλογικής σύµβασης εργασίας έτους 2003, και ειδικότερα στο «Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής της σύµβασης», δεν αναφέρεται ότι στις διατάξεις της σύµβασης εργασίας υπάγονται οι εργαζόµενοι που υπηρετούν στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε απόσπαση ή διάθεση και οι δικηγόροι. ι. Η ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπέβαλε ερώτηµα, µε το ΕΓ/37Γ1/27689/ έγγραφο, προς τη ιεύθυνση Μισθολογίου ( 22) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικώς µε τον τρόπο υπολογισµού της µισθοδοσίας υπαλλήλων ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. που υπηρετούν µε απόσπαση στην εταιρεία. Συγκεκριµένα, υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: «εάν οι υπάλληλοι που αποσπώνται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. θα αµείβονται µε τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που αµείβεται το προσωπικό της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ή µε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία αποσπάσθηκαν». Το Γ.Λ.Κ., µε το υπ αριθµόν 2/61292/0022/ έγγραφό του, επεσήµανε ότι: «Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµολογία, οι αποσπασµένοι υπάλληλοι σε άλλη υπηρεσία δεν διακόπτουν τον δεσµό µε την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά και στην οποία υποχρεούνται να επανέλθουν, όταν λήξει η απόσπασή τους» και καταλήγει ότι «οι αποσπασµένοι υπάλληλοι στον Ο.Σ.Κ., θα λαµβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης και οι ασφαλιστικές εισφορές θα αποδίδονται στα ταµεία που είναι ασφαλισµένοι». ια. Παρά την ανωτέρω θέση του Γ.Λ.Κ., µετά από γραπτή εισήγηση της ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων της , το.σ. της εταιρείας έλαβε την υπ αριθµόν 491/ απόφαση περί συνέχισης της ισχύος της 418/213/ απόφασης του.σ. ως προς το µισθολογικό καθεστώς των εργαζοµένων στην εταιρεία µε απόσπαση ή διάθεση και των δικηγόρων. Σηµειώνεται ότι, στην εν λόγω εισήγηση αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι µετά το προαναφερόµενο έγγραφο του Γ.Λ.Κ., δύο (2) υπάλληλοι που είχαν αποσπασθεί στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. πληρώνονταν από την εταιρεία µε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. ιβ. Στα κείµενα των ΣΣΕ των ετών , και 2008, τα οποία έθεσαν στη διάθεση του ελέγχου τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα της ελεγχόµενης εταιρείας, δεν θίγεται το θέµα υπαγωγής σε αυτές των εργαζοµένων στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε απόσπαση ή διάθεση, καθώς και των δικηγόρων. ιγ. Στον επόµενο πίνακα εµφαίνονται οι µικτές καταβληθείσες αποδοχές µηνός Οκτωβρίου 2008, βάσει της συλλογικής σύµβασης εργασίας έτους 2008, των 10 αποσπασµένων στην εταιρεία κατά το εν λόγω διάστηµα υπαλλήλων, καθώς και οι αντίστοιχες αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Εξ αυτών, οκτώ (8) είναι υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ., µία (1) υπάλληλος του Ο.Ε.Ε.Κ. και ένας (1) καθηγητής µαθηµατικός. Στην τρίτη στήλη εµφαίνονται πρόσθετες αµοιβές για υπερωρίες. 17

18 Αποσπασµένος υπάλληλος Υπάλληλος α Υπάλληλος β Υπάλληλος γ Υπάλληλος δ Υπάλληλος ε Υπάλληλος στ Υπάλληλος ζ Υπάλληλος η Υπάλληλος θ Υπάλληλος ι Μικτές αποδοχές Οργανικής θέσης Οκτωβρίου , , , , , , , , ,00 Μικτές αποδοχές βάσει ΣΣΕ Οκτωβρίου , , , , , , , , , ,47 Υπερωρίες Οκτωβρίου ,70 143,15 148, ,89 651,24 185,69 ιδ. Κατά το χρονικό διάστηµα του ελέγχου στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπηρετούσαν δέκα τρεις (13) εργαζόµενοι αποσπασµένοι από άλλες υπηρεσίες του ηµοσίου, διαφόρων ειδικοτήτων (πολιτικοί µηχανικοί, αρχιτέκτονες, σχεδιάστριες, εργοδηγοί, οδηγοί και ένας γυµναστής), καθώς και εννέα (9) δικηγόροι. 5. Ως προς την καταγγελία της παραγράφου Α4.2.ε (καταβολή πολλών επιδοµάτων): α. Στο άρθρο 7 της ΣΣΕ του υπαλληλικού προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έτους 2008 ορίζεται ότι, στο υπαγόµενο στη σύµβαση προσωπικό (µόνιµο που υπηρετούσε µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου κατά το χρόνο µετατροπής σε Α.Ε., το προσωπικό που υπηρετούσε κατά την ίδια ηµεροµηνία µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου) καταβάλλονται, εκτός από το βασικό µισθό του κάθε µισθολογικού κλιµακίου, τα εξής επιδόµατα: 1) Επίδοµα οικογενειακό (για το/τη σύζυγο 64,00, για το α τέκνο 40,00, για το β τέκνο 47,00, για το γ τέκνο 86,00, κ.λπ.). 2) Επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας (86,00 /ΠΕ, 57,00 /ΤΕ και 30,00 / Ε, το οποίο χορηγείται στο προσωπικό που απασχολείται στην επίβλεψη έργων, µελέτη των έργων προγράµµατος, σε εργασίες πεδίου-τοπογραφική αποτύπωση, στα γραφεία Γραµµατείας του. Συµβούλου, του Προέδρου του.σ. της εταιρείας και των Γενικών ιευθυντών και στο προσωπικό που ασχολείται µε τη συγκέντρωση, σύνταξη και έλεγχο διοικητικών και µισθολογικών δαπανών που υπόκεινται σε ασφαλιστικό και φορολογικό έλεγχο, και υπογράφει εντάλµατα και επιταγές). 3) Επίδοµα πληροφορικής (184,00, 121,00 και 47,00, αναλόγως της κατηγορίας εργαζοµένων) 4) Επίδοµα αποθηκών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (9% επί του αντίστοιχου βασικού µισθού του εργαζόµενου κάθε κατηγορίας) 5) Επίδοµα αρχείου (7% επί του αντίστοιχου βασικού µισθού του εργαζόµενου κάθε κατηγορίας) 18

19 6) Επίδοµα φωτοτυπείου (11% επί του αντίστοιχου βασικού µισθού του εργαζόµενου κάθε κατηγορίας) 7) Επίδοµα ταµειακό (96,00 ) 8) Επίδοµα ισολογισµού (σύµφωνα µε την κατ έτος σύµβαση λογιστών και βοηθών λογιστών) το οποίο (παρ. 7 του άρθρου) χορηγείται «Στο ιευθυντή της ιεύθυνσης Οικονοµικού και στους εργαζόµενους της ιεύθυνσης που ασχολούνται µε τη σύνταξη και κατάρτιση του ισολογισµού» 9) Επίδοµα τηλεφωνικού κέντρου (9% επί του αντίστοιχου βασικού µισθού του εργαζόµενου κάθε κατηγορίας) 10) Επίδοµα µεταφραστικό (96,00 ) 11) Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών (95,00 για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος και 56,00 για τους κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος επιπέδου MASTER) 12) Επίδοµα θέσης ευθύνης (579,00 για τους προϊσταµένους ιευθύνσεων, 277,00 για τους προϊσταµένους Τµηµάτων και του Γραφείου Γραµµατείας του /ντος Συµβούλου και 118,00 για τους προϊσταµένους Γραφείων και όσους ορίζονται µε απόφαση του /ντος Συµβούλου, ως επικεφαλής ανεξάρτητων Γραφείων, συνεργείων, αποθηκευτικών χώρων, κ.λπ.). 13) Επίδοµα ειδικής εµπειρίας (από 1-5 έτη ίσο προς 4% του επιδόµατος ευθύνης του Προϊσταµένου Τµήµατος, από 5 έως 10 έτη ίσο προς 6%, από 10 έως 15 έτη ίσο προς 8%, από 15 έως 20 έτη ίσο προς 10% και τέλος από 20 έτη και άνω ίσο προς 15% του προαναφερόµενου επιδόµατος για όλες τις κατηγορίες). β. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι, στην πλειοψηφία των εργαζοµένων στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. όλων των ειδικοτήτων, καταβλήθηκε, κατά το (εξετασθέν) έτος 2008, το επίδοµα πληροφορικής και παραλλήλως, αναλόγως της ειδικότητας του εργαζόµενου, και κάποιο ή ως επί το πλείστον κάποια από τα επιδόµατα των προαναφερόµενων κατηγοριών (εκτός του οικογενειακού, του ειδικής εµπειρίας και του επιδόµατος θέσης ευθύνης). Συγκεκριµένα, κατά το έτος 2008 καταβλήθηκαν τα εξής επιδόµατα: Α. Στους υπαλλήλους που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις και στους συµβασιούχους αορίστου χρόνου: 1. Επίδοµα Η/Υ σε 205 εργαζόµενους 2. επίδοµα αποθηκών σε 7 εργαζόµενους 3. επίδοµα ειδικών συνθηκών σε 88 εργαζόµενους 4. επίδοµα µελετών σε 57 εργαζόµενους 5. επίδοµα επίβλεψης σε 26 εργαζόµενους 6. επίδοµα αρχείου σε 5 εργαζόµενους 7. επίδοµα φωτοτυπείου σε 1 εργαζόµενο 8. επίδοµα τηλεφωνικού κέντρου σε 1 εργαζόµενο. Β. Στους εργαζόµενους µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου: 1. Επίδοµα Η/Υ σε 190 εργαζόµενους 2. επίδοµα αποθηκών σε 12 εργαζόµενους 3. επίδοµα ειδικών συνθηκών σε 56 εργαζόµενους 4. επίδοµα µελετών σε 57 εργαζόµενους 5. επίδοµα επίβλεψης σε 5 εργαζόµενους 6. επίδοµα µεταφραστικό σε 1 εργαζόµενο 19

20 7. επίδοµα αναλυτή-προγραµµατιστή σε 1 εργαζόµενο. γ. Σύµφωνα µε την 146/1984 απόφαση του.... Αθηνών (διαιτητική απόφαση), το επίδοµα ισολογισµού χορηγείται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές, τους απασχολούµενους ευθέως και αµέσως µε τη σύνταξη του ισολογισµού. Το εν λόγω επίδοµα χορηγείται µία φορά το χρόνο µετά την περάτωση της σύνταξης του ισολογισµού και είναι, από το έτος 2008, ίσο µε ποσοστό 77% επί του συνόλου των νοµίµων µηνιαίων αποδοχών που δικαιούται ο µισθωτός. Στην εξεταζόµενη υπόθεση, το επίδοµα ισολογισµού χορηγείται, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 7 της ΣΣΕ έτους 2008, στον ιευθυντή και σε όλους τους εργαζόµενους της ιεύθυνσης Οικονοµικών Θεµάτων της εταιρείας. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ελέγχου προκύπτει ότι, το επίδοµα ισολογισµού έτους 2007 (καταβληθέν το έτος 2008) χορηγήθηκε σε τριάντα τρεις (33) µόνιµους και εργαζόµενους µε σχέση αορίστου χρόνου και ανήλθε στο συνολικό µικτό ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα δύο (53.498,82). Σηµειώνεται ότι αρχικά, σύµφωνα µε τις ΣΣΕ έως και του 2003, το επίδοµα ισολογισµού καταβαλλόταν µόνο στους εργαζόµενους του Τµήµατος Λογιστηρίου και στο ιευθυντή της ιεύθυνσης Οικονοµικών Θεµάτων της εταιρείας. δ. Από τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου προκύπτει ότι, το επίδοµα ταµείου (96,00 ) χορηγείται σε έξι εργαζόµενους της ιεύθυνσης Οικονοµικών Θεµάτων της εταιρείας, οι οποίοι, ωστόσο, δεν προκύπτει ότι χειρίζονται χρήµατα (µετρητά). Η θέση της ιεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. για τους δικαιούχους του επιδόµατος ταµείου, όπως διατυπώνεται στο υπ αρ. 2/29322/0022/ έγγραφό της, είναι ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.3205/2003, η χορήγηση επιδόµατος αντισταθµίσµατος διαχειριστικών λαθών (ταµειακό επίδοµα) χορηγείται σε ταµίες, διαχειριστές και εκδότες, οι οποίοι σωρευτικά πρέπει: να κατέχουν οργανική θέση να διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης χρήµατα και το µηνιαίο ποσό της χρηµατικής διαχείρισης είναι ανώτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) σε µετρητά (πλην επιταγών). ε. Τέλος, σηµειώνουµε ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα επιδόµατα χορηγούνται - αναλόγως της θέσης - και στους αποσπασµένους στην Α.Ε. υπαλλήλους, παρότι στο άρθρο 7 της ΣΣΕ έτους 2008 (και των προηγούµενων) αναφέρεται ότι τα επιδόµατα καταβάλλονται «στο υπαγόµενο στην παρούσα σύµβαση προσωπικό», στο πεδίο εφαρµογής της οποίας (άρθρο 1) δεν περιλαµβάνονται οι αποσπασµένοι. στ. Στο γενικό ισοζύγιο και στα αναλυτικά καθολικά που τήρησε η ελεγχόµενη εταιρεία κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008, τα οποία τέθηκαν υπόψη του ελέγχου, βρέθηκε εγγεγραµµένη η ακόλουθη κίνηση λογαριασµών αναφορικά µε τα καταβληθέντα επιδόµατα: 20

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε συσταθεί το 1998 και μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στις εταιρείες του άρθρου 198 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις, ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2002-2003) «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, που είναι θυγατρικές Τραπεζών» (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 43/26.6.2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 14/28-05-2004) Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000 Π.Κ. 13/5-7-2000 Ο.ΜΕ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434, Τηλ. 8814922-3, Fax: 8815393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ. 517128, Fax: 517119

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω μεταφοράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς 1. Ένωση Προσωπικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 24/06/2014 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 97338/ 2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1154 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα