Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, Ιούνιος 2009 Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ (Απόσπασµα) Α. ΓΕΝΙΚΑ Α1. Εντολή Ελέγχου: ΓΕ /Φ.666/08/13317/ Α2. Κλιµάκιο Ελέγχου: Α3. Αντικείµενο Ελέγχου: Η διερεύνηση των αναφεροµένων στην ανώνυµη καταγγελία µε αρ. πρ. Γ.Ε / για τον Οργανισµό Σχολικών Κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε. Α4. Ιστορικό: 1. Στο Γραφείο του Γ.Ε... κατατέθηκε ανώνυµη καταγγελία για την Ο.Σ.Κ. Α.Ε., απευθυνόµενη ωσαύτως στον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και στην Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 2. Η εν λόγω καταγγελία κάνει λόγο για τα εξής επιµέρους ζητήµατα: α. Αλόγιστες προσλήψεις εκτός Α.Σ.Ε.Π., παρ όλο ότι η χρηµατοδότηση του Ο.Σ.Κ. είναι 100% δηµόσιο χρήµα (τακτικός προϋπολογισµός, δηµόσιες επενδύσεις, κοινοτικό χρήµα), δάνεια Τράπεζας Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. β. ιπλές µισθοδοτικές καταστάσεις, µία πλασµατική (δηµοσιοϋπαλληλικού µισθού) και µία πραγµατική (συλλογικής σύµβασης). Σύµφωνα µε την πλασµατική γίνονται κρατήσεις για ασφαλιστικούς φορείς και σύµφωνα µε την πραγµατική γίνονται κρατήσεις για φόρο µισθωτών υπηρεσιών. γ. Καταβολή µεγάλων ποσών για υπερωρίες ανύπαρκτων αναγκών σε κανονικές και εξαιρέσιµες, καθώς και αµοιβές πάµπολλων επιτροπών που λειτουργούν σε ώρες εργασίας. Τα εκτός έδρας ανέρχονται σε εξωφρενικά νούµερα.

2 δ. Υπάρχουν δηµόσιοι υπάλληλοι αποσπασµένοι στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. που δεν αµείβονται µε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, αλλά µε τις αποδοχές των συλλογικών συµβάσεων, παρά τις υποδείξεις του Γ.Λ.Κ. ε. Επινοούνται πολλά επιδόµατα και καταβάλλονται χωρίς να τα δικαιολογεί η θέση των υπαλλήλων. Εγκρίνονται µε εντάλµατα προπληρωµής µικροποσά σε υπαλλήλους, ώστε να τους δικαιολογούν επίδοµα Ταµείου. στ. Οι χρηµατοδοτήσεις προς τον Ο.Σ.Κ. που άλλοτε ήταν κατατεθειµένες στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε την Α.Ε. µεταφέρονται από τράπεζα σε τράπεζα, οι δε τόκοι µοιράζονται σε ηµετέρους. Επίσης σε ηµετέρους κατά καιρούς δίδονται µεγάλα ποσά χωρίς να µπορούν να δικαιολογηθούν. ζ. Επί σειράν ετών εργολάβοι κατ ανάθεση ανακαινίζουν το ιδιόκτητο και τα ενοικιαζόµενα κτίρια, µετατρέποντάς τα σε πολυτελείς κατασκευές και επιπλώσεις. η. Ενώ ο Ο.Σ.Κ. ως Ν.Π... και ως Α.Ε. µέχρι το 2003 διέθετε οδηγούς και αυτοκίνητα για 2 πρόσωπα (τον Πρόεδρο και τον Γενικό /ντή) σήµερα η δαπάνη σε οδηγούς και αυτοκίνητα υπερβαίνει τα όρια και εκτός των ιδιόκτητων αυτοκινήτων χρησιµοποιούνται και µε leasing. θ. Πρόσληψη πολλών ειδικών συµβούλων, κάτι που η προηγούµενη ιοίκηση δεν είχε υλοποιήσει (παρ όλο που δηµοπρασίες έργων δεν γίνονται και η παραγωγικότης έχει πέσει στο ναδίρ). ι. Πολλές αδικαιολόγητες συνεστιάσεις σε ξενοδοχεία, χρήση catering για αστείες περιπτώσεις π.χ. προαγωγές υπαλλήλων. ια. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι ιευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία, µε ότι αυτό συνεπάγεται οικονοµικά, χωρίς να εξυπηρετούνται υπηρεσιακές ανάγκες. ιβ. Κατάτµηση αντικειµένου και προϋπολογισµών για να δικαιολογούν τις απ ευθείας αναθέσεις. 3. Επειδή η καταγγελία αξιολογήθηκε από τον Γ.Ε... ως σοβαρή, συγκροτήθηκε το ως άνω (Α3) Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου για να διερευνήσει τα αναφερόµενα σε αυτήν. Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1. Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου (είτε σε πλήρη σύνθεση, είτε µεµονωµένα µέλη του) µετέβη επανειληµµένως στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και συνεργάστηκε µε τις Προϊστάµενες και µε υπαλλήλους των ιευθύνσεων Ανθρωπίνων Πόρων και Οικονοµικών Θεµάτων. 2. Την πραγµατοποιήθηκε στην έδρα του Γ.Ε... συνάντηση του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου µε την Προϊσταµένη της /νσης Νοµικών Υπηρεσιών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. κα Ντότσικα, µετά από αίτηµά της. Υποβλήθηκε στην κα Ντότσικα σειρά ερωτηµάτων (έγγραφο Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 12-1/206/ , όπως τροποποιήθηκε/ συµπληρώθηκε µε το Γ.Ε... Φ.666/08/5004/ ), για τα οποία ζητήθηκαν οι θέσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της εταιρείας. Η /νση Νοµικών Υπηρεσιών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., µε το 12-1/266/ έγγραφό της 2

3 (επισυνάπτεται στην Έκθεση), µας διαβίβασε τις θέσεις της επί των τεθέντων ερωτηµάτων. Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1. Με το π.δ.286/1998 (Α 208) το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου «Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων», το οποίο είχε ιδρυθεί µε το ν.δ.4247/1962 (Α 155), όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, υπήχθη στις διατάξεις του ν.2414/1996 (Α 135), κατ εφαρµογή εξουσιοδοτικής διάταξης αυτού, ώστε να δύναται να µετατραπεί στη συνέχεια σε ανώνυµη εταιρεία. 2. Με το π.δ.414/1998 «Μετατροπή του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυµη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της» (Α 291) το νοµικό πρόσωπο µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία, υπό την επωνυµία «Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµος Εταιρεία», σε συντοµογραφία «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» και εγκρίθηκε το καταστατικό της. 3. Η εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε το καταστατικό της, τις διατάξεις του ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως ισχύει, και του ν.2414/1996 «Εκσυγχρονισµός των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει τροποποιηµένος, καθώς και σύµφωνα µε όσες διατάξεις της νοµοθεσίας για τον Ο.Σ.Κ. δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του π.δ.414/ O προβλεπόµενος από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του π.δ.414/1998 Γενικός Κανονισµός Προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. εγκρίθηκε µε την απόφαση ΣΤ1/3306/2000 των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1509/ Σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του προαναφερόµενου άρθρου συντάχθηκε και τέθηκε σε εφαρµογή, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, ο Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.). 5. Με τη διάταξη του άρθρου 7 παράγρ. 7α του ν.2703/1999 «Αναπροσαρµογή συντάξεων συνταξιούχων µελών.ε.π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωµατικών υπαλλήλων, ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις.» καθορίζεται ότι «το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στους Οργανισµούς Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), ιαχειρίσεως ηµοσίου Υλικού (Ο Υ), Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΟΚΑΘ) κατά το χρόνο µετατροπής τους σε ανώνυµες εταιρείες, σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α ), διατηρεί το υφιστάµενο µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά, και εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς ουρίας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονοµικής περίθαλψης που είχε πριν την εν λόγω µετατροπή». 6. Στη συνέχεια, κατ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3429/2005 (Α 314) «ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.)» η εταιρεία κατάρτισε νέο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, µε την 884/352/ απόφαση του.σ., ο οποίος δηµοσιεύθηκε σε περίληψη στο τεύχος 13871/ Ανωνύµων 3

4 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 7. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ίδιου νόµου καταργήθηκε το άρθρο 10 του ν.2414/1996. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 10 του ν.2414/1996, εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 13 ή 14 ή 17 του ν.3429/ Με την 1139/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας εγκρίθηκε, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 35 του νέου καταστατικού αυτής, ο νέος Γενικός Κανονισµός Προσωπικού προσαρµοσµένος στην ισχύουσα νοµοθεσία περί.ε.κ.ο. 9. Τέλος, µε την 2002α/ απόφαση του.σ. της εταιρείας, εγκρίθηκε ο αναθεωρηµένος Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) και το Τµήµα Νοµικών Υπηρεσιών µετατράπηκε σε ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών συγκροτούµενη από δύο (2) Τµήµατα. 10. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει έδρα την Αθήνα, επί της οδού Φαβιέρου, αριθµός 30. Φορολογικώς υπάγεται στη.ο.υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και έχει τον Α.Φ.Μ... Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του π.δ.414/1998, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από µία (1) µετοχή, η οποία αναλαµβάνεται και καλύπτεται από το Ελληνικό ηµόσιο. Πόροι της εταιρείας είναι: α) έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους, από εκµίσθωση κινητών ή ακινήτων της και από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων, β) η ετήσια οικονοµική ενίσχυση του Κράτους που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., γ) η χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, δ) οι ειδικές χρηµατοδοτήσεις από τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ιεθνών Οργανισµών, ε) οι δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες και στ) κάθε άλλος νόµιµος πόρος. 11. Όργανα της εταιρείας είναι τα όργανα ιοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές. Όργανα της ιοίκησης της εταιρείας είναι: Το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) µέλη. ο ιευθύνων Σύµβουλος το Συµβούλιο ιεύθυνσης. Η οργανωτική διάρθρωση του Οργανισµού περιλαµβάνει τρεις (3) Γενικές ιευθύνσεις και ένδεκα (11) ιευθύνσεις, οι οποίες διαρθρώνονται σε Τµήµατα. 12. Κατά το χρόνο της µετατροπής της νοµικής µορφής από Ν.Π... σε Α.Ε. (τέλος του έτους 1998) υπηρετούσαν συνολικώς τριακόσιοι πέντε (305) υπάλληλοι (µε σχέση δηµοσίου δικαίου και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή πάγιας έµµισθης εντολής). 4

5 Κατά τον χρόνο του ελέγχου, η εταιρεία απασχολούσε τετρακόσιους εβδοµήντα δύο (472) εργαζόµενους. Εκτός των ανωτέρω, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα εργάζονταν στην εταιρεία δέκα τρεις (13) αποσπασµένοι από άλλες υπηρεσίες του ηµοσίου, εννέα (9) δικηγόροι, ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες της ιοίκησης. Οι τελευταίοι δεν υπάγονται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. Ο συνολικός αριθµός, εποµένως, των εργαζόµενων στην εταιρεία, κατά το χρόνο του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και των αποσπασµένων, ανερχόταν στους 494 ( ). 13. Στον Πίνακα που ακολουθεί εµφαίνονται οι µεταβολές του προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. από το έτος 1998 (χρόνος µεταβολής της νοµικής µορφής) έως το έτος Έτος Αρχή έτους Αποχωρήσεις Προσλήψεις Τέλος έτους (*) (*) Κατά το χρόνο του ελέγχου. 14. Μετά την µετατροπή της νοµικής µορφής του Οργανισµού και ως το τέλος του έτους 2008 υπεγράφησαν συλλογικές συµβάσεις εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού, οι οποίες έτυχαν της έγκρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Συγκεκριµένα: α. µε την απόφαση 418/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση του τότε ιευθύνοντος Συµβούλου, το βασικό σχέδιο της ΣΣΕ έτους 2000, β. µε την απόφαση 227/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, το σχέδιο της ΣΣΕ έτους 2002, γ. µε την απόφαση 418/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, το σχέδιο της ΣΣΕ έτους 2003, δ. µε την απόφαση 414/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, το σχέδιο της ΣΣΕ έτους 2004, 5

6 ε. µε την απόφαση 588/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, το σχέδιο της ΣΣΕ ετών , στ. µε την απόφαση 807/ του.σ. εγκρίθηκε, µετά από εισήγηση του Γενικού ιευθυντή Σχεδιασµού και ιαχείρισης Πόρων, το σχέδιο της ΣΣΕ ετών και ζ. µε την απόφαση 1948/ του.σ. επικυρώθηκε, µετά από εισήγηση του Γενικού ιευθυντή Σχεδιασµού και ιαχείρισης Πόρων και της ιεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, η ΣΣΕ έτους Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3429/2005, ο κρατικός έλεγχος της επιχείρησης και η οικονοµική εποπτεία της ασκείται από τη ιϋπουργική Επιτροπή ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και διενεργείται κατ εντολή της από την Ειδική Γραµµατεία ηµοσίων Επιχειρήσεων. Ο ανωτέρω έλεγχος δεν καταργεί ούτε υποκαθιστά άλλους ελέγχους που διενεργούνται µε βάση τις κείµενες διατάξεις, ούτε την εποπτεία που ασκείται στις ανώνυµες εταιρείες από τη ιοίκηση.. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 1. Ως προς την καταγγελία της παραγράφου Α4.2.α (προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ): α. Για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2190/1994. Από της µετατροπής σε Α.Ε. και εντεύθεν δεν έχουν γίνει προσλήψεις τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε η εταιρεία. β. Σύµφωνα, επίσης, µε τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου, προσλήφθηκαν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/94, 24 άτοµα το 1999, 22 άτοµα το 2001 και 8 άτοµα το γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 20 του ν.3027/2002, προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως 4 ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης για 2 επιπλέον έτη, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, που αφορούν στην εκτέλεση συγχρηµατοδοτουµένων προγραµµάτων και έργων. Το προσωπικό που προσελήφθηκε µε τη διαδικασία αυτή ανέρχεται σε 54 άτοµα το 2003, 26 άτοµα το 2006, 138 άτοµα το 2007, 21 άτοµα το 2008 και 3 το 2009 (έως το χρόνο του ελέγχου). γ. Με την 589/ απόφασή του, το.σ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε, υπήγαγε 47 εργαζοµένους στις διατάξεις του π.δ. 164/2004 (µετατροπή των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου). Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) συνήλθε σε συνεδρίαση την , προκειµένου να αποφανθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του π.δ.164/2004(φεκ Α 134/ ) επί των κρίσεων του αρµοδίου ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων Α.Ε., για την υπαγωγή των 47 συµβασιούχων στις διατάξεις του άρθρου 11 του 6

7 προαναφερθέντος π.δ. Σύµφωνα µε την απόφαση του τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π., οι κρίσεις του.σ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ήταν ορθές. Αντίθετα, για άλλους 50 εργαζόµενους (από το σύνολο των 97 µε σύµβαση ορισµένου χρόνου) το ΑΣΕΠ απεφάνθη ότι δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις για να µετατραπούν οι συµβάσεις τους σε αορίστου χρόνου και η απόφαση του ήταν σύµφωνη µε την προηγηθείσα απόφαση του.σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αρ.πρωτ.589/ ). Οι πενήντα (50) εργαζόµενοι κατέθεσαν αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ζητώντας να αναγνωριστεί η σύµβαση έκαστου εξ αυτών µε την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ως σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. εν γνωρίζουµε για την έκβαση της υπόθεσης. δ. Κατά την διάρκεια του ελέγχου έγινε ανώνυµη τηλεφωνική καταγγελία στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή.. σχετικά µε την πρόσληψη υπαλλήλου στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Καταγγέλθηκε ότι η υπάλληλος δεν είχε τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε την προκήρυξη και για τη θέση στην οποία εντάχθηκε. Από τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου που τέθηκαν υπόψη του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι: Η ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, (σύµβαση ορισµένου χρόνου 4ετούς διάρκειας), σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.20 του ν. 3027/2002, δηµοσιοποιήθηκε στις Η ανακοίνωση συµπεριελάµβανε 11 θέσεις ΠΕ Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, µε απαιτούµενα προσόντα, πτυχίο Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης κ.ά., καθώς επίσης, αναγνωρισµένο πτυχίο ξένης γλώσσας και αποδεδειγµένη εµπειρία προγραµµάτων Η/Υ. Το πτυχίο της συγκεκριµένης υπαλλήλου είναι του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών και ηµόσιας ιοίκησης. Έχει κατατεθεί βεβαίωση επάρκειας Η/Υ από φορέα πιστοποιηµένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Επίσης, τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, Αγγλικής, (proficiency) και Γερµανικής,( Zertifikat Deutsch) τα οποία τηρούνται στο φάκελο της υπαλλήλου, προκύπτει ότι έχουν απονεµηθεί σε προγενέστερο χρόνο από την προκήρυξη των συγκεκριµένων προσλήψεων στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Η υπάλληλος τοποθετήθηκε αρχικά στη /νση Ανθρωπίνων Πόρων µε την 39.ΤΙ/23238/ απόφαση ως ΠΕ ιοικητικός. Στις δύο αποφάσεις που ακολούθησαν για την τοποθέτησή της, στο γραφείο της γραµµατείας του Γεν. ιευθυντή Σχεδιασµού και στη γραµµατεία του ιευθύνοντος Συµβούλου, η υπάλληλος αναφέρεται µε την ειδικότητα µε την οποία έχει προσληφθεί. Στο άρθρο 1 της οικείας σύµβασης (περιεχόµενο απασχόλησης) αναφέρεται ότι «ο εργαζόµενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του θα τοποθετείται µε απόφαση του /ντος Συµβούλου σύµφωνα µε τον Κ.Ε.Ο.Λ. και τον Γεν. Κανονισµό Προσωπικού». Η διαδικασία πρόσληψης είναι σύµφωνη µε το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού. 2. Ως προς την καταγγελία της παραγράφου Α4.2.β (διπλές µισθοδοτικές καταστάσεις): 7

8 α. Για το µισθολογικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., το οποίο κατά τον χρόνο µετατροπής από Ν.Π... σε Α.Ε. υπηρετούσε µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν τα εξής: (1) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του π.δ.414/1998 ορίζεται ότι: «Μέχρι τη δηµοσίευση του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού και την κατάρτιση της πρώτης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, επιφυλασσοµένης της διάταξης του αρ. 10 παρ. 2 του ν.2414/96, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι υφιστάµενοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Κανονισµοί και οι ισχύουσες διατάξεις για τη µισθοδοσία του προσωπικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου». Στο άρθρο 37, παράγραφος 2 του ίδιου π.δ. ορίζεται ότι: «Οι αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθορίζονται µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν». Περαιτέρω, στο άρθρο 38 του ίδιου νοµοθετήµατος ορίζεται ότι το µόνιµο προσωπικό του Ο.Σ.Κ. που υπηρετούσε, κατά τη µετατροπή του σε ανώνυµη εταιρεία, µε σχέση δηµοσίου δικαίου µεταφέρεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.). Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και νόµου ορίζεται ότι το λοιπό προσωπικό που υπηρετούσε κατά τη µετατροπή, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή πάγιας έµµισθης εντολής, εντάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που θα συσταθούν µε τον Κ.Ε.Ο.Λ. αναλόγως των απαιτούµενων από αυτόν τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. (2) Στην 536/25.09/ έκθεση πρακτικών του Ε Τµήµατος του ΣτΕ, το οποίο επεξεργάσθηκε το σχέδιο του Προεδρικού ιατάγµατος «Μετατροπή του Ο.Σ.Κ. σε Α.Ε.» (µετέπειτα π.δ.418/1998), ως προς τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 4 αυτού, αναφέρονται τα εξής: «Στην παρ. 4 του άρ. 35 ορίζεται ότι µέχρι τη δηµοσίευση του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού και την κατάρτιση της πρώτης συλλογικής σύµβασης εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για τη µισθοδοσία του προσωπικού των Ν.Π...». (3) Στο άρθρο 7, παράγραφος 7α του νεότερου και ειδικού (δεδοµένου ότι περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις για το µισθολογικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού, εκτός των άλλων, και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) ν.2703/1999 (ΦΕΚ72/Α / ), ορίζεται ότι: «Το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στους Οργανισµούς Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ), ιαχειρίσεως ηµοσίου Υλικού (Ο...Υ.), Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (Ο.Κ.Α.Θ.) κατά το χρόνο της µετατροπής τους σε ανώνυµες εταιρείες, σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν.2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α ), διατηρεί το υφιστάµενο µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά, και εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονοµικής περίθαλψης που είχε πριν από την εν λόγω µετατροπή». Περαιτέρω, στην παράγραφο 7γ του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Ο υπολογισµός των εισφορών, η αναγνώριση υπηρεσιών και προϋπηρεσιών, καθώς και ο κανονισµός της σύνταξης του προσωπικού γίνεται µε βάση τον εκάστοτε βασικό µισθό ενέργειας του µισθολογικού κλιµακίου ή του βαθµού του κλάδου δηµοσίων υπαλλήλων µε τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του κάθε υπαλλήλου µαζί µε την προσαύξηση του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες µισθολογικές διατάξεις του ηµοσίου». (4) Με την 614/ γνωµοδότησή του, ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. (Γραφείο Ν.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης) Π. Τριανταφυλλίδης απαντά σε 8

9 ερώτηµα που τέθηκε για την Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. (διεπόµενη από τις ίδιες µε την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. διατάξεις, αυτές του άρθρου 7 παράγρ. 7α του ν. 2703/1999, όσον αφορά τις αποδοχές του τακτικού προσωπικού). Το ερώτηµα ήταν «εάν υπάρχει ή όχι η δυνατότητα κατάρτισης και υπογραφής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζοµένων µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον «Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ», πρώην ΝΠ («ΟΚΑΑ ΑΕ»), εν όψει της διατάξεως του άρθρου 7 παράγραφος 7α του νόµου 2703/1999 (ΦΕΚ 72Α / ) η οποία ορίζει ότι το τακτικό προσωπικό οργανισµών, µεταξύ των οποίων και ο ΟΚΑΑ, το οποίο υπηρετούσε κατά το χρόνο µετατροπής σε Α.Ε., διατηρεί το υφιστάµενο µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά». Στο σκεπτικό της γνωµοδότησης επί του τεθέντος ερωτήµατος, αναφέρονται, µεταξύ άλλων: «Είναι προφανές ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 7α του νόµου 2703/1999 συνιστούν κανόνες αµφιµερώς αναγκαστικού δικαίου, ήτοι δεσµεύουν τόσο την εργοδοσία, όσο και τους εργαζόµενους, ως κανόνες δηµοσίας τάξεως, διότι εξυπηρετούν γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Και τούτο, γιατί βούληση και σκοπός του νοµοθέτη, στην ιδιόρρυθµη (sui generis) περίπτωση των ΝΠ που µετατράπηκαν σε Ανώνυµες Εταιρείες και οι αποδοχές του τακτικού προσωπικού τους καθορίστηκαν εφεξής µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως συµβαίνει και µε τον «ΟΚΑΑ Α.Ε.», ήταν να µην αποσυνδέσει τις απολαυές του προσωπικού τους από το µισθολόγιο των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων όσον αφορά τον υπολογισµό του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος, συµπεριλαµβανοµένου και του εφ άπαξ βοηθήµατος, κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, που είχε πριν την µετατροπή από ΝΠ σε Ανώνυµη Εταιρεία. Θα αποτελούσε κοινωνική ανισότητα και αδικία, έναντι των λοιπών εργαζοµένων µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου, οι υπάλληλοι του «ΟΚΑΑ Α.Ε.» το µεν να απολαύουν των προνοµίων της δηµοσιοϋπαλληλικής υπηρεσίας, τα οποία στερούνται οι λοιποί υπάλληλοι, όσον αφορά το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς, συµπεριλαµβανοµένου και του εφ άπαξ βοηθήµατος, κύριας επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, το δε να µη δεσµεύονται από το υφιστάµενο γι αυτούς µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά, αλλά να τους παρέχεται επί πλέον και η δυνατότητα να συµµετέχουν σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις για την κατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας, µε την οποία θα καθορίζονται οι µηνιαίες αποδοχές τους, αλλά και οι πάσης φύσεως απολαυές τους. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από τα οριζόµενα στην παράγραφο 7δ του άρθρου 7 του ίδιου νόµου, γιατί η διάταξη αυτή εννοεί ως τυχόν επιπλέον καταβαλλόµενα ποσά στο τακτικό προσωπικό του «ΟΚΑΑ Α.Ε.», πέραν των όσων καταβάλλονται στους δηµοσίους υπαλλήλους και στους προς αυτούς εξοµοιούµενους, τα ποσά που προβλέπονται από το υφιστάµενο για το προσωπικό αυτό µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά και όχι ποσά που είναι προϊόν συλλογικών διαπραγµατεύσεων και κατάρτισης συλλογικής σύµβασης εργασίας». και περαιτέρω, «..µε τη νεότερη, αµφιµερώς αναγκαστικού δικαίου, τροποποιητική διάταξη της παραγράφου 7α του άρθρου 7 του νόµου 2703/1999, καθορίζονται ευθέως από το νόµο οι αποδοχές του τακτικού προσωπικού του «ΟΚΑΑ ΑΕ», το οποίο υπηρετούσε κατά το χρόνο της µετατροπής και δεν παρέχεται ευχέρεια καθορισµού του ύψους των αποδοχών δια συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αφού άλλωστε η ρήτρα της διατάξεως «όπως ισχύει κάθε φορά», προσδιορίζει σαφώς τον τρόπο υπολογισµού των αποδοχών και για το µέλλον και δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερµηνίας». 9

10 Η γνωµάτευση καταλήγει ως εξής: «Σαν κατακλείδα των ανωτέρω, επί του υπό κρίση ερωτήµατος, όσον αφορά το ύψος των αποδοχών και των πάσης φύσεως απολαυών του τακτικού προσωπικού του «ΟΚΑΑ ΑΕ», προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης και υπογραφής συλλογικής σύµβασης εργασίας µεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζοµένων µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ. Όµως, επί των λοιπών, πλην του µισθολογικού καθεστώτος εργασιακών σχέσεων εν γένει, όπως αυτές προσδιορίζονται και οριοθετούνται στο άρθρο 2 του νόµου 1876/1990, υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης και υπογραφής συλλογικής σύµβασης εργασίας µεταξύ της διοίκησης του ως άνω οργανισµού και του τακτικού προσωπικού του». (5) Τέλος, µε την 884/ απόφαση του.σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, σε εφαρµογή των διατάξεων του ν.3429/2005. (6) Από το Συντονιστή του Κλιµακίου υπήρξε τηλεφωνική διερεύνηση του µισθολογικού καθεστώτος του τακτικού προσωπικού των άλλων τριών εταιρειών του ηµοσίου (Ο...Υ., Ο.Κ.Α.Α. και Ο.Κ.Α.Θ.) που διέπονται από τις ίδιες διατάξεις (άρθρο 7 παράγραφος 7α του νόµου 2703/1999) µε την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Τόσο η Προϊσταµένη της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών της Ο...Υ. Α.Ε. κα Σαλαµπασίδου, όσο και ο /ντής ιοικητικών Υπηρεσιών της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. κος Τριανταφύλλης, καθώς και η Τµηµατάρχης Οικονοµικού της Ο.Κ.Α.Θ. Α.Ε. κα Βασιλείου, µας διαβεβαίωσαν ότι το τακτικό προσωπικό των εταιρειών τους που υπηρετούσε σε αυτές πριν τη µετατροπή τους σε Α.Ε., εξακολουθεί να αµείβεται µε το µισθολόγιο των ηµοσίων Υπαλλήλων. β. Από τη µελέτη των στοιχείων της εξεταζόµενης υπόθεσης και των προαναφερθεισών διατάξεων, συνάγονται τα ακόλουθα: (1) Με το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., εκδοθέντος στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 35, παρ. 3 του π.δ. 414/1998 και εγκριθέντος µε την ΣΤ1/3306/ απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού της Α.Ε. κατατάχθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, Ε και ΥΕ). (2) Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε., που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 35 του π.δ.414/1998, το µόνιµο προσωπικό που υπηρετούσε κατά την µετατροπή, κατατάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις και διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.2676/1979 και του ν.2703/1999. Ειδικότερα, στο κείµενο του Κ.Ε.Ο.Λ. και υπό τον τίτλο «Προσωποπαγείς θέσεις» αναφέρεται ότι για το µόνιµο προσωπικό του Ο.Σ.Κ., που κατά τη δηµοσίευση του π.δ.414/1998 υπηρετούσε µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου, «εφεξής ισχύουν οι ακόλουθοι, περιοριστικά, εργασιακοί όροι: - ικαιούται συνολικές αποδοχές τουλάχιστον ίσες µε αυτές που ελάµβανε κατά το χρόνο της µετατροπής του Οργανισµού σε ΑΕ. - ιατηρεί τη µονιµότητά του και η σχέση εργασίας του δε λύεται παρά µόνο για τους ίδιους λόγους µε τους δηµοσίους υπαλλήλους. - Σε περίπτωση διάλυσης της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µετατάσσεται, µε αίτησή του, στο δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 10

11 - ιατηρεί το υφιστάµενο µισθολογικό καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά, και εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονοµικής περίθαλψης που είχε κατά το χρόνο της µετατροπής του Οργανισµού σε ΑΕ, όπως ειδικότερα ορίζεται στα εδάφια α, β, γ, δ, ε, της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.2703/99, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων που προκύπτουν από το δίκαιο περί συλλογικών διαπραγµατεύσεων». (3) Με την απόφαση 418/ του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας εγκρίθηκε ο Γ.Κ.Π. και το βασικό σχέδιο της πρώτης, µετά την µετατροπή της σε Α.Ε., συλλογικής σύµβασης εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού της. (4) Στις υπογράφηκε η πρώτη σύµβαση εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Στο άρθρο 1 της Σύµβασης ορίζεται ότι στις διατάξεις της υπάγεται: «α) Το µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό, που υπηρετούσε µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου κατά το χρόνο µετατροπής του Ο.Σ.Κ. σε Α.Ε. (28/12/98) β) Το υπαλληλικό προσωπικό που υπηρετούσε στον Ο.Σ.Κ. κατά την ίδια ηµεροµηνία µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και γ) Το υπαλληλικό προσωπικό που προσλαµβάνεται στο εξής σε οργανικές θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου». Η ίδια πρόβλεψη υπάρχει και στις επόµενες ΣΣΕ έως του έτους (5) ια της υπαγωγής στη συλλογική σύµβαση εργασίας, µεταβλήθηκε επί το ευνοϊκότερον το µισθολογικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού που υπηρετούσε µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά τον χρόνο µετατροπής του Ν.Π... σε Α.Ε.. Η υπαγωγή αυτή αντιβαίνει ευθέως, κατά την άποψή µας, στις διατάξεις του άρθρου 7 παράγρ. 7α του (ειδικού για τον ΟΣΚ) νόµου 2703/1999, καθώς και στον Κ.Ε.Ο.Λ. της εταιρείας (βλ. και ανωτέρω παράγρ. 2.α(5) για τη γνωµάτευση του Ν.Σ.Κ. επί ανάλογου θέµατος). (6) Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της πρώτης συλλογικής σύµβασης εργασίας αναφέρεται ρητώς ότι στις διατάξεις αυτής δεν υπάγεται το προσωπικό της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. που έχει, καθ οιονδήποτε τρόπο αποσπαστεί ή διατεθεί ή γενικότερα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλες υπηρεσίες του ηµοσίου. Το προσωπικό αυτό αµείβεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µισθολόγιο των ηµοσίων Υπαλλήλων όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Η προαναφερόµενη διατύπωση ρητής εξαίρεσης των αποσπασµένων υπαλλήλων της εταιρείας δεν περιλαµβάνεται σε όρο των µεταγενέστερων συλλογικών συµβάσεων εργασίας. (7) Στο µηνιαίο ατοµικό εκκαθαριστικό της µισθοδοσίας του (ελεγχθέντος) έτους 2008 κάθε εργαζόµενου ο οποίος υπηρετούσε κατά το χρόνο µετατροπής της νοµικής µορφής της υπηρεσίας, εµφανίζονται δύο πίνακες. Στον ένα πίνακα περιγράφονται οι κάθε κατηγορίας αποδοχές του εργαζόµενου (βασικός µισθός, επιδόµατα θέσης, γάµου, τέκνων, πληροφορικής, ειδικών συνθηκών, κ.λπ.), όπως αυτές καθορίζονται µε την ισχύουσα συλλογική σύµβαση εργασίας. Το συνολικό ποσό των αποδοχών που εµφανίζεται στον πίνακα αυτό είναι το καταβλητέο στον εργαζόµενο. Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των αποδοχών αυτών. Στο δεύτερο πίνακα καταγράφονται οι αποδοχές του εργαζόµενου σύµφωνα µε το µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων, αναλόγως του βαθµού και των ειδικών επιδοµάτων που δικαιούται έκαστος. Βάσει των συνολικών αποδοχών που 11

12 εµφανίζονται στο δεύτερο πίνακα υπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ των διάφορων ταµείων. (8) Στον πίνακα που ακολουθεί εµφαίνονται οι µικτές καταβληθείσες αποδοχές µηνός Οκτωβρίου 2008, στο πλαίσιο της συλλογικής σύµβασης εργασίας έτους 2008, των ιευθυντών και τυχαίου δείγµατος εργαζοµένων στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε., καθώς και οι αντίστοιχες των δηµοσίων υπαλλήλων µε τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ίδιο χρόνο υπηρεσίας και πρόσθετες αµοιβές. Στην τρίτη στήλη εµφαίνονται πρόσθετες ετήσιες αµοιβές από συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές, υπερωρίες κ.λπ. Ειδικότητα/θέση εργαζόµενου ιευθυντής α ιευθυντής β ιευθυντής γ ιευθυντής δ ιευθυντής ε ιευθυντής στ ιευθυντής ζ ιευθυντής η ιευθυντής θ ιευθυντής ι Τµηµατάρχης α Τµηµατάρχης β Τµηµατάρχης γ Τµηµατάρχης δ Τµηµατάρχης ε Υπάλληλος α Υπάλληλος β Υπάλληλος γ Υπάλληλος δ Μικτές αποδοχές δηµοσίου υπαλλήλου µηνός Οκτ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Μικτές καταβληθείσες αποδοχές βάσει ΣΣΕ µηνός Οκτ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Πρόσθετες αµοιβές έτους 2008 (συµµετοχή σε.σ./ επιτροπές, υπερωρίες, ειδικό επίδοµα) 1.042,80 * 8.060, ,00 ** 8.060,00+960,00 = 9.020,00 *** 1.419,60 * 138,36 * 22,17 * 150,01 * 25,35 * *Υπερωρίες **Ειδικό επίδοµα *** Αµοιβή συµµετοχής σε.σ. και επιτροπές. Οι µικτές καταβαλλόµενες αποδοχές είναι υψηλότερες των αντιστοίχων µικτών αποδοχών του µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 85% περίπου για τους ιευθυντές, κατά 70% περίπου για τους Τµηµατάρχες και κατά 60% για τους υπαλλήλους του ληφθέντος δείγµατος. γ. Οι θέσεις της /νσης Νοµικών Υπηρεσιών της εταιρείας επί του θέµατος αναπτύσσονται στο (συνηµµένο στην Έκθεση) απαντητικό της έγγραφο 12-1/266/

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4. Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.2008) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΥΜΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ α ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα