ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»"

Transcript

1 Α Α: ΒΛΛΘ7ΛΕ-ΟΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ιοικητήριο Λευκάδας Ταχ. Κώδικας: Λευκάδα Πληροφορίες: Φ. Ρέπα - Α. Κότσαλη Τηλέφωνο: , 771 Ε-mail: Κέρκυρα, 22/10/2013 Αριθµός Πρωτ.: οικ /22619 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» Στα πλαίσια της ράσης 3.1 «Κατασκευή ιοικητηρίου και εξοπλισµός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων» του Πακέτου Εργασίας 3 «Θεµατική Ανάπτυξη» του Προγράµµατος «INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK», (ICBN ΙΚΤΥΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ), που συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαµηλότερη τιµή ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία HH/MM/EEEE Ηµέρα εβδοµάδας Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ, ΛΕΥΚΑ Α 12/11/2013 Τρίτη 10:00π.µ. Ισόγειο Προϋπολογισθείσα δαπάνη : ,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α Χρονική διάρκεια του Έργου: Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και τη λήξη του έργου, ήτοι 28/02/2014. i

2 ΕΡΓΟ: Προµήθεια εξοπλισµού αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στα πλαίσια της ράσης 3.1 Κατασκευή ιοικητηρίου και εξοπλισµός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Πακέτου Εργασίας 3 Θεµατική Ανάπτυξη του Προγράµµατος «INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ Α - ΙΤΑΛΙΑ» ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 14:00 Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας /νση: ιοικητήριο, Λευκάδα ΤΚ Φιλία Ρέπα - Αλεξία Κότσαλη Τηλέφωνο : , Fax : Από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τη λήξη του έργου, στις και τυχόν παρατάσεις αυτού ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΥΡΩ (70.000,00 ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (56.910,57 ) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 Α.2.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK»...4 Α.2.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...5 Α.2.3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 Α.2.4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 Β.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 6 Β.1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...6 Β.1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ...6 Β.1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6 Β.1.4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...8 Β.1.5. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ...9 Β.1.6. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ...9 Β.1.7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...10 Β.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β.2.1. ΓΕΝΙΚΑ...10 Β.2.2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...10 Β.2.3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...11 Β.2.4. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...12 Β.2.5. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ...15 Β ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...15 Β Τρόπος σύνταξης προσφορών Β Ειδικοί όροι σύνταξης προσφορών Β Τρόπος υποβολής προσφορών Β Τόπος και χρόνος υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών Β.2.7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...17 Β.2.8. ΤΙΜΕΣ...17 Β.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...18 Β.3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»...19 Β.3.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»...19 Β.3.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»...19 Β.4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.4.1. ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών...20 Β.4.2. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...22 Β.4.3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ...22 Β.4.4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ...22 Β.4.5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...22 Β.4.6 ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού Β.4.7 ικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γ.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Γ.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Η ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Γ.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ.5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γ.6. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Γ.7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Γ.8. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

4 Γ.9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Γ.10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR ΜΟΝΆ Α ΜΕΤΆΦΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΕΚΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο ιαγωνισµό, για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας εξοπλισµού αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στα πλαίσια της ράσης 3.1 Κατασκευή ιοικητηρίου και εξοπλισµός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Πακέτου Εργασίας 3 Θεµατική Ανάπτυξη του Προγράµµατος «INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK», που συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ Οι προσφορές θα αξιολογηθούν µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Α.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.2.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK» To πρόγραµµα «ICBN» περιλαµβάνει ένα πλήθος δραστηριοτήτων, που αφορούν την κατασκευή υποδοµών ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, µέσω κτιριακών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των πολιτών µε µειωµένο κόστος λειτουργίας και ενεργειακού αποτυπώµατος, ενίσχυσης περιβαλλοντικής διαχείρισης, προώθησης περιβαλλοντικής ευαισθησίας κα. Το πρόγραµµα ICBN θα προσπαθήσει να προωθήσει την κοινωνική ολοκλήρωση µε τη βελτίωση ήδη υπαρχουσών δοµών µαζί µε τη περιβαλλοντολογική επίγνωση και διαχείριση. Το πρόγραµµα θα επικεντρωθεί στην ποιότητα του αέρα όχι µόνο ως επίπτωση του ελέγχου της µόλυνσης και της διαχείρισης της κίνησης αλλά επιπλέον απαιτεί συνδυασµένες προσπάθειες διαχείρισης πόλεων. Ο στόχος του έργου είναι να συνεισφέρει στην ολοκλήρωση των περιοχών που περιλαµβάνονται µέσα από την κατασκευή της διαχειριστικής ικανότητας των αντίστοιχων περιφερειακών οντοτήτων εστιάζοντας στη διαχείριση του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα στη διαχείριση της ποιότητας του αέρα. Τελικός στόχος είναι να αυξήσει την κοινωνική συνοχή των περιφερειών που περιλαµβάνονται στη θεµατική ανάπτυξη και την εστίαση στη περιβαλλοντική διαχείριση και συγκεκριµένα στη ποιότητα του αέρα. Το έργο θα υλοποιηθεί µέσω τεσσάρων (4) πακέτων εργασίας (ΠΕ), καθένα από τα οποία αναλύεται σε επιµέρους δράσεις ως εξής: Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): ιαχείριση έργου και συντονισµός ράση 1.2: Συντονισµός και συναντήσεις του έργου Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και ηµοσιότητα ράση 2.1: Προβολή Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Θεµατική Ανάπτυξη ράση 3.1: Κατασκευή ιοικητηρίου & εξοπλισµός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ράση 3.2: Σχέδιο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην Apulia ράση 3.3 Εκσυγχρονισµός σταθµού αυτοκινήτων στην Apulia ράση 3.4: Περιβαλλοντικά δίκτυα παρακολούθησης στην Apulia Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4): Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας µέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος ράση 4.1: Ηµερίδα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Λευκάδα 4

6 ράση 4.2: Ηµερίδα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Apulia Οι εταίροι που συµµετέχουν στο πρόγραµµα καθώς και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών έχουν ως ακολούθως: 1. Ο Επικεφαλής Εταίρος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του έργου και τον συντονισµό των δράσεων όλων των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ). 2. Ο Ιταλός εταίρος, η περιφέρεια της Apulia έχει την ευθύνη του Πακέτου εργασίας 4 το οποίο ασχολείται µε τη δηµιουργία δοµών της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Α.2.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Ανάδοχος καλείται να προµηθεύσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ιοικητηρίου Λευκάδας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσης διακήρυξης όπου προσδιορίζονται συγκεκριµένα οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν στην συγκεκριµένη προµήθεια. Α.2.3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου του Αναδόχου ορίζεται ως τις (λήξη του έργου). Η προβλεπόµενη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δυνατό να αναπροσαρµόζεται, ανάλογα µε την πραγµατική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν απλής εγγράφου συµφωνίας µεταξύ των δύο µερών και σύµφωνα µε τη εγκεκριµένη φόρµα αίτησης (Application Form) και τυχόν επίσηµες τροποποιήσεις αυτής ή παράταση υλοποίησης του έργου. Α.2.4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΥΡΩ (70.000,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% και εµπεριέχει όλα τα κόστη του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π Ε). 5

7 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Β.1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο του ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Ο εξοπλισµός της αίθουσας περιλαµβάνει: 90 καθίσµατα µε αναλόγιο γραφής 10 συνεδριακά καθίσµατα 16 τραπέζια συνεδριάσεων διαστάσεων 1,60Χ0,80µ. 1 πίνακα µαρκαδόρου µε τρίποδα 5 φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές µε τσάντες µεταφοράς 1 σύστηµα βίντεο προβολής 1 συνεδριακό σύστηµα 1 µεταφραστικό σύστηµα 1 ψηφιακή βιντεοκάµερα και τρίποδα 1 ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 1 πολυµηχάνηµα Inkjet 1 DVD PLAYER 1 Τηλεόραση και βάση στήριξης Κουρτίνες βραδύκαυστες για παράθυρα µήκους 25µ. και ύψους 3,30µ.περίπου Μοκέτα βαρέως τύπου για επιφάνεια 170τ.µ.περίπου 6 Roll - up Stand banners Κατασκευή υπερυψωµένης σκηνής µε επένδυση laminate ύψους 0,35µ. περίπου και εµβαδού 25τ.µ. περίπου Οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι της παρούσας ιακήρυξης. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του έργου. Β.1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, που εδρεύει στην Λευκάδα, ιοικητήριο Λευκάδας Β.1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και σύµφωνα µε το σύνολο των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών του τύπου της προκηρυσσόµενης µε το τεύχος αυτό, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα παρακάτω: 1) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ), 2) Το Π 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/ ): «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», 3) Το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 6

8 Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/ )» σε συνδυασµό µε τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης», 4) Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», που εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Π.. 60/2007 και αναλογικά για παροχή υπηρεσιών, 5) To άρθρο 3 της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 237/Α/ ) Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». 6) Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων, 7) Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α /1974) «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου», 8) Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρµογής του ΦΠΑ», 9) Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, 10) Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 11) Το Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/ ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 12) Το Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων», 13) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 14) Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη», 15) Την Υπουργική Απόφαση αρ.35130/739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 16) Τον Κανονισµό 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης εκεµβρίου 2007 που αφορά στα νέα κατώτατα όρια εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις, 17) Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1983/1999., 18) Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού 1260/1999, 19) Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 7

9 20) Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της 30ης Μαΐου 2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 130 της ), όπως ισχύει, 21) Τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία , 22) Τους όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) No.I όπως συµφωνήθηκαν µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Ελλάδα-Ιταλία , και του Επικεφαλής Εταίρου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων του εγκεκριµένου έργου ICBN, 23) Την υπ αριθµ /2011 απόφαση Π.Σ. Ιονίων Νήσων µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία » για το έργο ICBN, 24) Τους όρους του Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του εγκεκριµένου έργου ICBN, 25) Την ΣΑΕΠ 3228 (τροπ. 0) , όπου µεταξύ άλλων περιλαµβάνεται και το έργο: ICBN µε Κ.Ε. 2012ΕΠ (Α4Α: Β49ΥΦ-ΨΗΟ), 26) Την µε αρ. πρωτ. οικ /12966/ , απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την έγκριση πίστωσης του Έργου ICBN, 27) Την υπ. αριθµ / απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη διενέργεια Πρόχειρου Επαναληπτικού ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της προµήθειας εξοπλισµού αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Προγράµµατος «INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK», µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 28) Τη µε αριθµ. Π1/ 2380 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Υγείας, ηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου που αφορά στη «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων» (ΦΕΚ 3400 Β/ ) 29) Την µε αριθµ. Π1/89/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστηκότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, Γενική ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών, ιεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών, που αφορά την «Έκδοση Κοινής Απόφασης για τη Ρύθµιση των Ειδικότερων Θεµάτων Λειτουργίας και ιαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων» Β.1.4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν το Τεύχος της ιακήρυξης µπορούν να απευθύνονται στη ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, ιοικητήριο Λευκάδας, Τ.Κ , αρµόδιοι υπάλληλοι: Φιλία Ρέπα Αλεξία Κότσαλη, τηλέφωνα: ,771, fax: και τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 09:00-13:00. Το Τεύχος διανέµεται δωρεάν και µπορεί να αποσταλεί στους υποψηφίους είτε ταχυδροµικώς είτε µε εταιρεία ταχυµεταφορών. Οι παραλήπτες θα επιβαρύνονται το κόστος ταχυµεταφοράς (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανακτήσουν το Τεύχος του ιαγωνισµού και από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Ωστόσο, η Αναθέτουσα 8

10 Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δε µπορεί σε καµιά περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες λόγω µη πλήρους προστασίας (αντικειµενικώς) του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, οι παραλήπτες του Τεύχους του ιαγωνισµού υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες µέρες από την παραλαβή της, να το ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωµένη να αποστέλλει τυχόν διευκρινήσεις και πρόσθετες πληροφορίες, στους παραλήπτες της διακήρυξης που επισήµως την έχουν παραλάβει από την Υπηρεσία, µε βάση την προσκόµιση των στοιχείων τους στην Αναθέτουσα αρχή. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Α.Α. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ αυτής. Κυρίως στην περίπτωση που η παραλαβή της ιακήρυξης γίνεται από την ιστοσελίδα της, ο παραλήπτης οφείλει να ενηµερώσει την αναθέτουσα αρχή για το ενδιαφέρον του, δίδοντας τα πλήρη στοιχεία του, ειδάλλως δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη µη ενηµέρωσής του για τυχόν διευκρινήσεις ή αλλαγές που ενδεχοµένως προκύψουν στην πορεία του εν λόγω διαγωνισµού. Β.1.5. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε 1 εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού. Επίσης, το παρόν τεύχος αναλυτικά και µε όλους τους όρους της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Τα έξοδα δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο και πληρώνονται πριν την υπογραφή της σύµβασης στην ταµειακή υπηρεσία της Περιφέρειας. Β.1.6. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης µπορούν να ζητούνται µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν την εκπνοή της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.. 118/2007 και παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.. 118/2007. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των αιτήσεων παροχής διευκρινίσεων δίδονται µόνο γραπτώς µε επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω σε όσους ενδιαφερόµενους αποδεδειγµένα έχουν λάβει το τεύχος της διακήρυξης. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς τη διεύθυνση & χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9

11 Β.1.7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στην Υπηρεσία ιενέργειας ως εξής: α. Κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης. β. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό ή κατά της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,. γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών της παρούσας ιακήρυξης. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω περιπτώσεων α έως δ, απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο µε το 0,10 τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του προς προµήθεια είδους. Το ύψος δεν µπορεί να είναι µικρότερο των ευρώ και µεγαλύτερο των ευρώ. Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων προµηθειών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (Α178) Β.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β.2.1. ΓΕΝΙΚΑ Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις της προκήρυξης είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια προσφορά και την αποκλείει από περαιτέρω αξιολόγηση. Β.2.2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Κεντρική ιοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ. Οικονοµικοί φορείς που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Ενώσεις προσώπων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν κοινή προσφορά και µπορούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 2. Ότι όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς υπογράφονται είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες ή συµπράττοντες είτε από τον από κοινού ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 3. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Στην περίπτωση των Ενώσεων δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν Προσφορά. 10

12 Οι ενώσεις υποχρεούνται να αναφέρουν κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης το ακριβές ποσό του προϋπολογισµού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της ένωσης και να αποδεικνύουν την µεταξύ τους συµφωνία µε την προσκόµιση ιδιωτικού συµφωνητικού. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις απαιτείται να προσκοµίσουν σχετικά δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και σύµφωνα µε τις σχετικές εφαρµοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό µε µία µόνο προσφορά. Όσοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλουν µαζί µε την προσφορά και νόµιµη ειδική εξουσιοδότηση. Β.2.3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π 60/2007 και συγκεκριµένα εάν: α) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της , σελ.1). β) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). γ) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). δ) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/ ΦΕΚ64Α). ε) Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού φορέα ή µπορεί να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ζ) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. η) Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. θ) Καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους. ια) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγµένα µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές. ιβ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. ιγ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. 11

13 ιδ) Είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. ιε) Έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. ιστ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες γι αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παραπάνω περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις (α)-(ε) και (ια) / (ιδ) αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου ή και της ένωσης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει διαχειριστής του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης) ή ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύµβουλος ή τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή ο νόµιµος εκπρόσωπος (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας), ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω. Αποκλείονται επίσης όσοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, οι οποίες αφορούν: 1. Επάρκεια της διαθέσιµης τεχνικής υποδοµής του υποψηφίου Αναδόχου για την υποστήριξη του έργου 2. Συνάφεια του αντικειµένου ενασχόλησης του υποψηφίου µε το αντικείµενο του έργου της παρούσας προκήρυξης 3. Όσοι υποβάλλουν ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά. Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας συµµετεχόντων, τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της και ο αποκλεισµός επέρχεται για την ένωση αν οι λόγοι αφορούν ένα τουλάχιστον µέλος της. Β.2.4. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν εις διπλούν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους (Φάκελος δικαιολογητικών) τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: 1.1. Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο θα συµµετάσχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι ιαγωνιζόµενοι: δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στο Β.2.3. (Αποκλεισµός Υποψηφίων) περιπτώσεις της παρούσας διακήρυξης είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή των φόρων και των τελών είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο 1.2. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των πινάκων του B (δικαιολογητικά κατά το στάδιο κατακύρωσης) της παρούσης, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης. 12

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 417 ΗΜΕΡ. : 5/3/2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα