ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. H Μ. Π. ΣΠΟΡΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, που έχει την έδρα της στο Δήμο Π. Φαλήρου, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου αρ. 263, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει στα πλαίσια των προωθητικών της ενεργειών, διαγωνισμούς / κληρώσεις (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση. 2. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση ισχύει με την πλήρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας με τα αιτούμενα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και θεωρείται έγκυρη, εφόσον γίνεται αποδοχή όλων των όρων κάθε διαγωνισμού για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε κλήρωσης. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ατομική και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτου, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση αυτού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντων και γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση συμμετοχής ανήλικου, απαιτείται η συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα, η οποία πρέπει να παρέχεται εγγράφως κατά την υποβολή της συμμετοχής. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται και δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Μ. Π. ΣΠΟΡΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ -Διοργανώτρια Εταιρεία, στην εταιρεία Generation Y Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ- ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ βαθμού.

2 2 4. Η διάρκεια του διαγωνισμού, η ημερομηνία διεξαγωγής του και τα δώρα της κάθε κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/pages/sportistascom/ ?ref=h l) της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης. 5. Στην κάθε κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι συμπλήρωσαν την ηλεκτρονική φόρμα για τη συγκεκριμένη κλήρωση, με όλα τα απαιτούμενα από την φόρμα, στοιχεία. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά στην ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους. 6. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα περιλαμβάνουν συμπληρωμένα ορθά τα πεδία που ορίζονται ως υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική φόρμα της κλήρωσης. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στην κάθε κλήρωση δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται. 7. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται από τη διοργανώτρια, δεν μεταβιβάζονται σε τρίτον πριν την παράδοσή τους και δεν επιδέχονται αλλαγής, όσον αφορά στο σχέδιο ή είδος. 8. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία διενέργειάς της κατά την προκαθορισμένη κατά τα άνω ημέρα και ώρα της εκάστοτε κλήρωσης και όπως αυτή θα προβλέπεται στη σχετική ανακοίνωση για την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/pages/sportistascom / ?ref=hl) της Διοργανώτριας Εταιρείας.

3 3 9. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται έως και 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/pages/sportistascom/ ?ref=h l) της Διοργανώτριας Εταιρείας. 10. Οι νικητές επαρχίας θα παραλάβουν τα δώρα τους ταχυδρομικά με βάση τα στοιχεία τους που θα δώσουν κατά την επικοινωνία τους με την Διοργανώτρια Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή, βαρύνουν τους νικητές της επαρχίας. Τα δώρα, πλην αυτών που αποστέλλονται ως άνω, παραλαμβάνονται από τους τυχερούς προσωπικά ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την διενέργεια του διαγωνισμού. Όσοι από τους τυχερούς νικητές δεν παρουσιαστούν εντός ενός μήνα από την ημέρα του διαγωνισμού για την παραλαβή των δώρων, χάνουν το δώρο τους και η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής των δώρων. 11. Ο συμμετέχων, εκτός αν αρνηθεί ρητά, παρέχει, με την αποδοχή των όρων συμμετοχής, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για καταχώριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία, για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και για άλλες προωθητικές ενέργειες Marketing (π.χ. βιντεοσκόπηση του νικητή την ώρα παραλαβής του δώρου του και εν συνεχεία δημοσίευση αυτού στο διαδίκτυο). 12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/pages/sportistascom/ ?ref=h

4 4 l) να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες ή ακόμη και να ματαιώσει τον διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να γεννάται καμία υποχρέωση σε βάρος της διοργανώτριας ή να θεμελιώνεται οιοδήποτε δικαίωμα. 13. Η διοργανώτρια εταιρεία, με την ρητή συγκατάθεση του διαγωνιζόμενου, η οποία παρέχεται με την αποδοχή των όρων της συμμετοχής του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του, τα οποία έδωσε για τον παρόντα διαγωνισμό, για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, τυχόν δε άρνηση του διαγωνιζόμενου να συναινέσει στην εξουσιοδότηση για τη χρήση των στοιχείων αυτών, δεν συνιστά λόγο ακυρότητας συμμετοχής του στον διαγωνισμό. 14. Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/pages/sportistascom/ ?ref=h l), αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων. 15. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος. 16. Οι νικητές του διαγωνισμού μπορούν να επιλέξουν το δώρο τους αποκλειστικά και μόνον από την εξής λίστα προϊόντων: Οι 3 πρώτοι νικητές μπορούν να επιλέξουν από τα εξής: TEVA MENS SHOES TFF112PR/4309M TFF112LF/4314M TFF112LF/4315M TFS112PR/4153M TFF122PR/ M UMBRO Raith Leather Mid WP Υποδ. Ανδρ. Bishop Peak Chukka WP Υποδ. Ανδρ. Bishop Peak Υποδ. Ανδρ. Churn (was Amphib) ΥΠΟΔ.ΑΝΔΡ RE FORGE EVENT Υποδ. Ανδρ. Εισ

5 5 MEN SHOES UFS112SO/80091UM UFF102SO/80091UM ONITSUKA MEN SHOES AFS12ON/D013N-5023M AFS12ON/HN M AFF11ON/D1H3L-0142M AFF11ON/D1H3L-9023M AFF11ON/D1B4L-9023M AFS12ON/HN M AFS12ON/D1F1L-0194M FITFLOP MEN SHOES FFS112TH/ M FFS112TH/ M ASICS SHOES MEN SHOES AFF11SS/H049Y-9010M AFF11SS/H107Y-1613M AFF11SS/H107Y-9011M AFS12RU/T200N-9321M AFS12SS/H934Y-0191M AFS12SS/H934Y-1190M AFF12RU/T23RQ-9001M AFF12RU/T246N-7001M AFF12SS/H132Y-5009M AFF12SS/H132Y-7390M AFF12SS/H132Y-9001M AFF12SS/H249Y-5001M AFF12SS/H249Y-9033M AFF12SS/H2A1L-9073M TEVA WOMENS SHOES TFS112PR/4181W TFF112LF/4323W TFF122PR/ W TFF122PR/ W TFF122PR/ W ONITSUKA WOMEN SHOES AFF10ON/D0C9N-9090W AFF10ON/D0C9N-9393W AFF11ON/D1F1L-9014M FITFLOP WOMEN SHOES FFS122TH/ W FFS122TH/ W FFS122TH/ W FFS122TH/ W FFS122TH/ W FFS112TH/ W FFS112TH/ W ASICS GT CUP TF - A YΠΟΔΗΜΑ NEW GT CUP TF - A YΠΟΔΗΜΑ MEXICO 66 DX ΥΠΟΔΗΜΑ ULTIMATE 81 ΥΠΟΔΗΜΑ CALIFORNIA 78 OG LE VIN ΥΠΟΔΗΜΑ CALIFORNIA 78 OG LE VIN ΥΠΟΔΗΜΑ FABRE BL-L VIN ΥΠΟΔΗΜΑ ULTIMATE 81 ΥΠΟΔΗΜΑ MEXICO 66 ΥΠΟΔΗΜΑ DASS ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ ΑΝΔΡ DASS ΣΑΓΙΟΝΑΡΑ ΑΝΔΡ WHIZZER LO PERF ΥΠΟΔΗΜΑ AARON PLUS ΥΠΟΔΗΜΑ AARON PLUS ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-KAYANO 18 ΥΠΟΔΗΜΑ AARON ΥΠΟΔΗΜΑ AARON ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-ATTRACT ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-CUMULUS 14 ΥΠΟΔΗΜΑ COURT TEMPO ΥΠΟΔΗΜΑ COURT TEMPO ΥΠΟΔΗΜΑ COURT TEMPO ΥΠΟΔΗΜΑ AARON MT ΥΠΟΔΗΜΑ AARON MT ΥΠΟΔΗΜΑ BIKU LE DX ΥΠΟΔΗΜΑ Sky Lake Mid event W's (was DOD) ΥΠΟΔ.ΓΥΝΑΙΚ Vero Boot WP W's Υποδ. Γυν. LENAWEE WP Υποδ. Γυν. Εισ WAPTA MID WP Υποδ. Γυν. Εισ WAPTA WP Υποδ. Γυν. Εισ SEKKA FLAKE LUX ΥΠΟΔΗΜΑ SEKKA FLAKE LUX ΥΠΟΔΗΜΑ MEXICO 66 ΥΠΟΔΗΜΑ Frou Υπόδημα Γυν. Εισ Rokkit Υπόδημα Γυν. Εισ Frou Υπόδημα Γυν. Εισ Ciela (Slide) Υπόδημα Γυν. Εισ Fleur Υπόδημα Γυν. Εισ POSITANO ΣΑΝΔ. ΓΥΝ POSITANO ΣΑΝΔ. ΓΥΝ

6 6 WOMEN SHOES AFF10ON/D0C9N-9090W AFF10ON/D0C9N-9393W AFF11RU/T150N-0093W AFF11RU/T184N-9093W AFF11RU/T192N-7601W AFF11SS/H179Y-0133W AFS11RU/T0A6N-0125W AFS11SS/H086L-0111W AFS11SS/H086L-9090W AFS11SS/H15QJ-0123W AFS12RU/T192N-1101W AFS12RU/T1P5N-0190W AFS12RU/T250N-9735W SEKKA FLAKE LUX ΥΠΟΔΗΜΑ SEKKA FLAKE LUX ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-KAYANO 17 ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-PULSE 3 ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-NIMBUS 13 ΥΠΟΔΗΜΑ WHIZZER LO ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-CUMULUS 12 ΥΠΟΔΗΜΑ CHIRA LE ΥΠΟΔΗΜΑ CHIRA LE ΥΠΟΔΗΜΑ BIKU ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-NIMBUS 13 ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-1170 ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-KAYANO 18 ΥΠΟΔΗΜΑ TEVA JUNIOR SHOES TFF122KD/ K TFF122KD/ K ONITSUKA JUNIOR SHOES AFF11ON/C1A2L-1116IN AFF11ON/C1A2L-9014IN AFF11ON/C1A2L-9033IN AFF11ON/C1A2L-0120IN AFF11ON/C1B2Y-8404IN ASICS JUNIOR SHOES AFF11KD/C0P2Y-0115GS AFF11KD/C1R0Y-1101PS AFF12KD/C239N-9011GS AFF12KD/C9N3Y-9078GS AFF12KD/C9P0Y-9042GS AFF12KD/C9P0Y-9099GS AFF12KD/C1R1Y-9020IN AFF12KD/C1R1Y-9042IN LENAWEE WP Υποδ. Παιδ. Εισ ROYAL ARCH WP Υποδ. Παιδ. Εισ KAELI MT GS ΥΠΟΔΗΜΑ AARON MT HL PS ΥΠΟΔΗΜΑ GEL-ZARACA GS ΥΠΟΔΗΜΑ AARON MT GS ΥΠΟΔΗΜΑ AARON GS ΥΠΟΔΗΜΑ AARON GS ΥΠΟΔΗΜΑ AARON TS ΥΠΟΔΗΜΑ AARON TS ΥΠΟΔΗΜΑ Οι επόμενοι 7 νικητές μπορούν να επιλέξουν από τα εξής: ASICS CLOTHES MEN ACF09PR/T210Z5M ACF10WW/7114I3M ACF12PT/421910M ACF12SH/421251M ACF12TP/321323M ACF12TS/421922M ACS12TP/321222M WOMEN ACF11WW/612200W AMBASADOR ΦΟΡΜΑ (PR) KUSHIRO ΜΠΟΥΦΑΝ M'S SWEAT PANT Παντελόνι SPRINTER Κολάν HERMES LS CREW TOP Μπλούζα M'S SS LOGO TEE C/O Μπλούζα SS Stretch top Μπλούζα W's Jacket Μπουφάν

7 7 ACF11TS/612222W ACF11TP/612223W ACF11SH/612262W ACF10TR/7260AHW ACF10TP/7641FAM ACF10TR/7272A3W ASICS ACCESSORIES UNISEX AAF11BG/611830U AAF11BG/611803U AAF11BG/611837U AAF11CP/612520W AAF09SC/591714U AAF09SC/591713U AAF11GL/612529U AAF11CP/612510U UMBRO ACCESSORIES ACCESSORIES UAF102BG/30057U UAS102BG/ UAF102CP/ UAF102BL/20016U UAS102GL/503214M UMBRO CLOTHES CLOTHES UCF102TP/697785UM RIP CURL - CLOTHES MEN RCS122TS/CTERGDM RCS122TS/CTERGIM RCS122TS/CTERGNM RCS122TS/CTERGZM RCS122JN/CDERGAM RCS122ST/CSWRGAM RCS122TS/CTERHOM RCS122WK/CWAQANM RCS122BS/CBORYVM RCS122WK/CWARXIM RIP CURL - CLOTHES WOMEN RCS122TS/GTERGZW RCS122DR/GDRRGIW RCS122WK/GWARGAW RIP CURL - CLOTHES JUNIOR RCS122TS/KTERGAJ W's S/S All over tee Μπλούζα W's L/S crew neck top Μπλούζα W's Running short Σορτς TUTA WEDRETTA ΦΟΡΜΑ HOOD TARREGIO ΜΠΛΟΥΖΑ TUTA SALVINA ΦΟΡΜΑ RUNNING BACKPACK Τσάντα ASICS MEDIUM DUFFLE Τσάντα WATERBOTTLE HANDGRIP Τσάντα AY BEANIE Καπέλο GT 2140 Low Cut Sock Καλτσα GT 2140 Low Cut Sock Καλτσα BASIC GLOVES Γάντια PFM BEANIE Καπέλο L HARDBASE HOLDALL ΤΣΑΝΤΑ MEDIUM BACKPACK ΤΣΑΝΤΑ FW CAP ΚΑΠΕΛΟ NEO MINI ΜΠΑΛΑ STEALTH CUP GLOVE ΓΑΝΤΙΑ CAMISETA LONG SLEEVE ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ SCRIPT FONT SS TEE Μπλουζα Εισ JAWS TEE Μπλουζα Εισ WET LOGO DISTRESS SS TEE Μπλουζα Εισ BIG CORPO SS TEE Μπλουζα Εισ ICON JEAN-RAW RINSE Παντελονι Εισ CLASSIC CREW SWEATER Ζακετα Εισ DESTINATION TEE Μπλουζα Εισ DERICK 21"" WALKSHORT Βερμ. Εισ" SALT PHOTO 21"" BOARDSHORT Βερμ. Εισ SECRET SOCIETY 21"" WALKSHORT Βερμ. Εισ BAGRE TEE Μπλουζα Γυν. SAMBA STRIPE DRESS. Φορεμα Γυν. COLORITOS WALKSHORT Μπλουζα Γυν. ONCE IN A LIFETIME SS TEE Μπλουζα

8 8 RCS122TS/KTERGCJ RCS122TS/KTERGQJ RCS122TS/KTERGXJ ELLESSE - CLOTHES MEN ECF102FT/EAPM234M ECF102PT/EAPM236M ECF102FT/EAPM209M ECF102PL/EAPM222M ELLESSE - CLOTHES WOMEN ECF102LS/EAPW214W ECF102JT/EAPW212W ECF102FT/EAPW217W ECF102LS/EAPW230W ECF102PT/EAPW227W ECF102PT/EAPW229W ELLESSE - ACCESSORIES Αγορ.Εισ. GLIMPSE SS TEE Μπλουζα Αγορ.Εισ. BORN AT BELLS SS TEE Μπλουζα Αγορ.Εισ HAPPY BARRELS SS TEE Μπλουζα Αγορ.Εισ. MEN'S FULL ZIP SWEAT SHIRT MEN'S FLEEECE PANTS MEN'S FULL ZIP SW MEN'S POLO WOMEN'S L/S T-SHIRT GRAPHIC TEE WOMEN'S POLAR NYLON JACKET WOMEN'S VELOUR SW WOMEN'S L/S TEE WOMEN'S PANT WOMEN'S FITNESS PANT EAF102SC/ESKM201M QUARTER SOCKS PACK 3 EAF102SC/ESKM202M CREW SOCKS PACK 2 EAF102SC/ESKU200U QUARTER SOCKS PACK 3 EAF102SC/ESKU201U INSIDE SOCKS PACK 3 EAF102SC/ESKW202W CREW SOCKS PACK 2 Οι νικητές δεν μπορούν να ανταλλάξουν το δώρο ή να διεκδικήσουν κάποιο άλλο δώρο, χρηματικό ποσό ή προνόμιο πέρα από την ανωτέρω λίστα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 17. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας. 18. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό

9 9 τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. 19. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση των αποτελεσμάτων, υποβολή ψευδών στοιχείων, μη αποδοχή ή παράβαση των όρων του παρόντος, η εταιρία δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή του ή ακόμα και τη νίκη του. 20. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού καθώς και από την εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιχειρείται κατά απόλυτη προτεραιότητα: α) εξωδικαστικός φιλικός διακανονισμός, β) επίλυση της διαφοράς με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και γ) δικαστική επίλυση της διαφοράς κατά το Ελληνικό Δίκαιο και τους όρους του παρόντος και ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής 1] Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα