Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Γιώτα Παπαγεωργίου Τµήµα Κοινωνιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης Η ΕΛΛΗΝΙ Α ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εισαγωγή Οι γυναίκες σήµερα έχουν διανύσει µια µακριά πορεία όσον αφορά, τη θέση τους και φυσικά τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Πράγµατι η σηµερινή γυναίκα βρίσκεται µακριά από εκείνην των αρχών του προηγούµενου αιώνα, η θέση της οποίας ήταν κατώτερη από του άνδρα, ενώ η κοινωνική της υπόσταση και τα δικαιώµατά της ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. εν µπορούσε να εργαστεί, να ψηφίσει, να διεκδικήσει τα δικαιώµατά της, ακόµη και να έχει τη δική τους περιουσία. Όσον αφορά τα πολιτικά της δικαιώµατα, οι Ελληνίδες γενικά είχαν εµποδιστεί να συµµετάσχουν στις δηµόσιες δραστηριότητες γιατί αυτές θεωρούνταν καθαρά ανδρικές. Η κατάσταση αυτή επικρατούσε όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα κράτη, και θεωρείτο και φυσιολογική. Μάλιστα είχε θεµελιωθεί και θεωρητικά από διάφορους κοινωνικούς επιστήµονες, (όπως ο Roussseau) όπου χρησιµοποιώντας την «επιστήµη» κατασκεύαζαν συµβολικά και θεωρητικά σχήµατα ή έννοιες που νοµιµοποιούσαν την γυναικεία κατωτερότητα. Χρησιµοποιούσαν δηλαδή την δύναµη της επιστήµης σαν µια µορφή κυριαρχίας εις βάρος των γυναικών. Έτσι κατασκεύαζαν βιολογικά προκαθορισµένα επιστηµονικά µοντέλα για τον ρόλο των συζύγων, µητέρων, εισήγαγαν έννοιες όπως η γυναικεία ταυτότητα που όµως εµπεριείχαν ηθικές αξιολογήσεις και στάσεις που κατευθύνουν την ζωή των γυναικών. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, το κύριο µέληµά των γυναικών ήταν η φροντίδα της οικογένειά τους. ηλαδή δεν υπήρχαν δικαιώµατα µόνον υποχρεώσεις. Αυτή η υποδεέστερη και υποτιµητική θέση της γυναίκας κράτησε µέχρι την δεκαετία του Αλλά, όπως η ιστορία διδάσκει, η καταπίεση φέρνει την αντίδραση. Το φεµινιστικό κίνηµα που είχε κάνει την εµφάνισή του στην Ευρώπη, άρχισε να επηρεάζει και τις Ελληνίδες, που σιγά- σιγά, συλλογικά συνειδητοποίησαν την θέση τους και άρχισαν τις κινητοποιήσεις τους. 1

2 Με δεδοµένες τις ανισότητες αυτές, οι γυναίκες συσπειρώθηκαν γύρω από το φεµινιστικό κίνηµα, απαίτησαν και προκάλεσαν τόσες αλλαγές στην θέση της γυναίκας όσες δεν µπορούσε κανείς στην αρχή του αιώνα να φανταστεί. Το γυναικείο κίνηµα, διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, ανοιχτά κατηγορεί τους κοινωνικούς επιστήµονες για παράλειψη ή παραποίηση των γυναικών και των προβληµάτων τους. Απαιτούν µια ριζική αλλαγή στις θέσεις τους, προκειµένου να δηµιουργήσουν µια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο αντιπροσωπευτική και για τα δύο φύλα. Θεωρητικά οι φεµινίστριες οδηγήθηκαν στην ανάπτυξη της έννοιας του κοινωνικού φύλου, το οποίο διέκριναν από το βιολογικό, δηλαδή αυτό που καθορίζεται από την φύση. Το κοινωνικό φύλο προκύπτει µέσα από την κοινωνικοποίηση, δηλαδή τις κοινωνικά κατασκευασµένες διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι µια κοινωνική κατασκευή, που µεταδίδεται µέσω µιας διαδικασίας της κοινωνικής µαθητείας. Οι προσδοκίες του άνδρα και της γυναίκας αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Η κοινωνική όµως µάθηση είναι σχετική. Γιατί αυτό που µαθαίνουµε είναι επίσης κοινωνικό προϊόν, και εξαρτάται από µια συγκεκριµένη πολιτική και κοινωνική δοµή. ηλαδή η κατασκευή του φύλου, ισχυρίζονται οι φεµινίστριες, είναι συγκρουσιακή και όπως όλες οι σχέσεις εξουσίας γίνεται συνεχώς αντικείµενο διαπραγµάτευσης και αναδόµησης. Στις µέρες µας οι φεµινίστριες προσπαθούν να εντοπίσουν τις διαφορές/οµοιότητες των φύλων, και επιδιώκουν να αναλύσουν το τρόπο µε τον οποίο οι συγκεκριµένες κατασκευές του φύλου επηρεάζουν την ζωή των ανδρών και των γυναικών. Για παράδειγµα, στις υτικές κυρίως κοινωνίες, οι σεξιστικές απόψεις για την Γυναικεία εργασία δηµιούργησαν µια υποτιµητική αντίληψη για αυτήν, µε αποτέλεσµα οι γυναίκες ή να µην εργάζονται καθόλου έξω από το σπίτι, ή να µην πληρώνονται καθόλου η να πληρώνονται λιγότερο από τους άνδρες. Αυτή η αντίληψη είναι λανθασµένη γιατί οι γυναίκες εργάζονταν και µάλιστα πολύ περισσότερο από τους άνδρες αν και η εργασία τους δεν καταγραφόταν και φυσικά δεν αµοιβόταν. Για παράδειγµα οι γυναίκες εργάζονταν σε αγροτικές εργασίες πλάι στους άνδρες και πολλές φορές µόνες τους. Παράλληλα, µόνες τους έκαναν τις δύσκολες δουλειές του νοικοκυριού, φρόντιζαν τα παιδιά, τους αρρώστους, καθώς και την οικογένεια ολόκληρη που συνήθως ήταν εκτεταµένη, δηλαδή συµπεριλάµβανε τους παππούδες και τις γιαγιάδες και άλλους συγγενείς. Στις αρχές του 20 ου αιώνα οι λίγες γυναίκες 2

3 που εργάζονταν έξω από το σπίτι, µπορούσαν εφόσον είχαν κάποια µόρφωση, να εξασκήσουν το επάγγελµα της δασκάλας µόνο, δηλαδή, ένα επάγγελµα που οι άνδρες επέτρεπαν εφόσον έκριναν ότι ανταποκρίνεται στην «φύση» τους. Για τις γυναίκες που δεν είχαν κάποια µόρφωση, που κατάγονταν κυρίως, από αγροτικές περιοχές, επιτρεπόταν το επάγγελµα της υπηρέτριας. Γυναικεία Εκπαίδευση Το επάγγελµα της δασκάλας ήταν πολύ περιορισµένο γιατί αφορούσε µόνο γυναίκες αστικών και µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων, που είχαν κάποια πρόσβαση στην εκπαίδευση. Βέβαια η εκπαίδευση πού προσφέρονταν, τουλάχιστον µέχρι την δεκαετία του 1960, δεν ήταν αυτή που προσφέρεται σήµερα. Η εκπαίδευση των κοριτσιών ήταν προσαρµοσµένη έτσι ώστε έµµεσα, να υποβιβάζεται η συστηµατική πνευµατική καλλιέργεια της. Το είδος της σφραγιζόταν από την θεωρία της «ιδιαιτερότητας της γυναικείας φύσης», των γυναικείων αξιών, και του ιδεώδους της µητέρας-συζύγου- οικοδέσποινας. Έτσι υποστήριζαν, ότι η βιολογική και ψυχική διαφορά της γυναίκας, απαιτούσε ώστε η εκπαίδευση των κοριτσιών να είναι τέτοια που να συµβιβάζεται µε την «φύση» της, και µε τον κοινωνικό της προορισµό. Τα Παρθεναγωγεία ήταν σχολεία αποκλειστικά γυναικεία, που προόριζαν τις κοπέλες να γίνουν δασκάλες, και να κοινωνικοποιούν τα κορίτσια έτσι ώστε να διατηρούν τον προορισµό τους διαφορετικό από αυτό των ανδρών, που φυσικά θεωρείτο κατώτερος. Μεταπολεµικά η εκπαίδευση των γυναικών προσανατολίζεται σε πλήρη ισοτιµία της µε την ανδρική, καθώς άρχισαν σταδιακά να µεταβάλλονται οι κοινωνικές ανάγκες και να ανοίγουν οι προοπτικές των γυναικών στην εργασία και στα επαγγέλµατα. Αυτή η πρόοδος ήταν ανοδική και σήµερα οι γυναίκες δεν έχουν κανένα εµπόδιο και µπορούν να παρακολουθήσουν τα ίδια προγράµµατα µε τους άνδρες, στα ίδια σχολεία, και ακόµη χωρίς αρνητική συµπεριφορά από τους συµφοιτητές τους. Συµµετοχή στην Εργασία Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει επίσης βελτιωθεί, κυρίως γιατί και η Ελληνική κοινωνία έχει κάνει µεγάλα βήµατα στο ατοµικό, επίπεδο στις κοινωνικές σχέσεις και στην αγορά εργασίας. Σήµερα στην χώρα µας όλο και περισσότερες γυναίκες εισβάλλουν στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες αποτελούν το 51% των 3

4 εκπαιδευτικών θεσµών, το 39% του συνόλου του εργατικού δυναµικού, και το 37% των απασχολούµενων. Επιπλέον όλο και περισσότερες γυναίκες εργάζονται κυρίως στον τριτογενή τοµέα, όπου το ποσοστό τους ξεπερνά αυτό των ανδρών (17.1% έναντι 13.2%). Παράλληλα σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες όπως επιστηµόνων/ ελευθέρων επαγγελµάτων, παρουσιάζεται αύξηση των γυναικών µε ρυθµούς µεγαλύτερους από αυτούς των ανδρών. Είναι χαρακτηριστικό όµως, πως ο συντριπτικός αριθµός των γυναικών βρίσκεται στις χαµηλότερες θέσεις της εργασιακής ιεραρχίας. Όσο δηλαδή, ανεβαίνει η σπουδαιότητα της θέσης τόσο µικραίνει ο αριθµός των γυναικών. Π.χ., να δώσουµε ένα παράδειγµα, στις Τραπεζικές εργασίες. Εκεί ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων γυναικών αποτελεί το 38% του συνόλου των εργαζοµένων, όµως τα στοιχεία του 1997 δείχνουν ότι µόνο 11% των γυναικών έχουν θέσεις τµηµατάρχη, και καµία την θέση του διευθυντή ή του υποδιευθυντή. Το 2001, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στους 305 γενικούς διευθυντές υπήρχαν µόνο 13 γυναίκες, και στην Εµπορική Τράπεζα στους 199 διευθυντές µόνο µία ήταν γυναίκα. Αυτή η άνιση κατανοµή των ανώτατων θέσεων δείχνει και την ανισότητα που υπάρχει ακόµη στις εργασιακές σχέσεις παρ όλες τις νοµικές ρυθµίσεις. Τα πολιτικά δικαιώµατα Η επαγγελµατική εξέλιξη της Ελληνίδας, όχι µόνο την βοήθησε αλλά και επέφερε µια πιο µεγάλη συµµετοχή στα κοινά. Έτσι, η εξέλιξη της πολιτικής συµµετοχής των γυναικών έχει θετική κατεύθυνση τουλάχιστον όσον αφορά την θεσµοθετηµένη πολιτική συµµετοχή. Αλλά όπως και η συµµετοχή της γυναίκας στην εκπαίδευση και την εργασία έτσι και στην πολιτική, η πρόοδος της ήταν σταδιακή και επίπονη. Βλέπουµε λοιπόν ότι από την αρχή της δηµιουργίας του Ελληνικού κράτους οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωµα να συµµετάσχουν στην πολιτική ούτε φυσικά να ψηφίσουν. Στο Σύνταγµα του 1864 κατωχηρώθηκε στην Ελλάδα η καθολική ψηφοφορία. Όµως καθολική ψηφοφορία εννοείτο µόνο για τους άνδρες, και κανείς νοµοθέτης δεν σκέφθηκε να πάρει θέση υπέρ της παροχής της. Οι γυναίκες δεν συµπεριλαµβάνονταν στην κατηγορία αυτή. Όπως αναφέρει η Ελένη Βαρίκα, ανήκαν στην κατηγορία των διανοητικά καθυστερηµένων και των κακοποιών. 4

5 Μετά από πολλά χρόνια και πολλούς αγώνες οι γυναίκες απέκτησαν µερικώς το δικαίωµα ψήφου το Λέω µερικώς, γιατί οι γυναίκες µπορούσαν να ψηφίσουν µόνο στις δηµοτικές εκλογές εφόσον ήταν εγγράµµατες και ήταν άνω των τριάντα ετών. Αντίθετα το δικαίωµα του εκλέγεσθαι, και δικαίωµα να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές δεν εδόθη στις γυναίκες, παρ όλες τις προσπάθειες και τους αγώνες του φεµινιστικού κινήµατος κατά την εποχή του Μεσοπολέµου. Μόνο ένα Πρωτοδικείο στο 1933 ενέκρινε τις γυναικείες υποψηφιότητες στις δηµοτικές εκλογές. Το 1949 οι γυναίκες απόκτησαν το δικαίωµα της ψήφου χωρίς περιορισµούς, µόνο όµως για τις τοπικές εκλογές. Το τελικό δικαίωµα ψήφου, όπως και οι άνδρες το απέκτησαν οι γυναίκες καθυστερηµένα σε σχέση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, το Είναι αξιοσηµείωτο να τονίσει κανείς ότι το δικαίωµα της ψήφου στις γυναίκες προέκυψε και από διεθνείς συµβάσεις (την σύµβαση της Νέας Υόρκης) τις οποίες είχε υπογράψει το Ελληνικό κράτος µεταπολεµικά. Οι άπειρες διαµαρτυρίες, οι δηµόσιες οµιλίες, οι διαµεσολαβήσεις, τα γραπτά κείµενα, και οι ατέλειωτοι αγώνες που συµµετείχαν οι γυναίκες ζητώντας το δικαίωµα ψήφου δεν είχαν µεγάλη ανταπόκριση στο Ελληνικό κράτος. Αυτό είναι ένα σηµείο που πρέπει να τονίσει κανείς και δείχνει πόσο αδιάφοροι ήταν οι άνδρες, τουλάχιστον της εποχής εκείνης, στον αγώνα των γυναικών για ισότητα. Κατά το δεύτερο µισό του αιώνα, το πρόβληµα της γυναικείας ψήφου ήταν, ότι δεν ήταν ανεξάρτητη. Οι γυναίκες δηλαδή, εψήφιζαν ότι εψήφιζαν και οι άνδρες τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που απέδιδαν στις γυναίκες ήταν ότι κατά κανόνα, όπως τουλάχιστον µας πληροφορεί η βιβλιογραφία, ψήφιζαν για τα συντηρητικά κόµµατα. Το τέλος του αιώνα όµως (π.χ., το 1985) παρατηρείται µια στροφή στην γυναικεία ψήφο, και όχι µόνο ψήφισαν ανεξάρτητα από τους άνδρες, αλλά η πλειοψηφία των γυναικών ψήφισε το σοσιαλιστικό κόµµα. Η ψήφος αυτή σχετιζόταν µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που εισήγαγε το σοσιαλιστικό κόµµα. Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι οι αλλαγές αυτές που εισήγαγε η κυβέρνηση ήταν και µια αναγκαία κίνηση που έπρεπε να γίνει εν όψει της εισδοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιπλέον, ήταν και το αποτέλεσµα αγώνων του γυναικείου κινήµατος το οποίο µετά την πτώση της χούντας το 1974 έγινε δυναµικό, µαχητικό και διεκδικητικό. Μετά το 1981, µε την άνοδο των 1 Οι γυναίκες δεν συµµετείχαν στις εκλογές του 1952, διότι το δικαίωµα της ψήφου που απέκτησαν την χρονιά αυτή ενεργοποιήθηκε την Συµµετείχαν όµως σε τοπική αναπληρωµατική στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο το

6 σοσιαλιστών στην κυβέρνηση εισήχθησαν πολλές νοµοθετικές ρυθµίσεις που ήραν τις νοµικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Εισήχθησαν θεσµικές αλλαγές, όπως η κατάργηση του θεσµού της προίκας (π.χ., η αλλαγή του Οικογενειακού ικαίου, όπου νοµικά τουλάχιστον καταργείται η πατριαρχική οικογένεια, η ίση συµµετοχή στην ανατροφή των παιδιών), κοινωνικούς µηχανισµούς, (π.χ., ίδρυση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας), θετικές δράσεις (που συνέβαλαν στη αύξηση των δυνατοτήτων της γυναίκας να εργαστεί στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και σε τοµείς θεωρούνται ειδικευµένοι και εποµένως αντρικοί (µεγαλύτεροι µισθοί), την Ίδρυση των Νοµαρχιακών Επιτροπών Ισότητας, και διάφορες θεσµικές αλλαγές όπως ο νόµος 1257 όπου δόθηκε η δυνατότητα στις γυναίκες να γίνουν µέλη των Γεωργικών Συνεταιρισµών. Οι ρυθµίσεις αυτές ήταν τόσο ριζικές που η Ελλάδα ακόµη και σήµερα θεωρείται µια από τις πιο προοδευτικές χώρες στο θέµα της ισότητας των δύο φύλων. εν υπάρχει αµφιβολία ότι µε τις αλλαγές που έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται και σήµερα στην νοµοθεσία, οι γυναίκες έχουν, από άποψη νοµικών δικαιωµάτων, τα ίδια µε αυτά των ανδρών. Όµως παρ όλο ότι έχουν τόσα δικαιώµατα δεν είναι ισότιµες µε τους άνδρες ούτε στην εργασία, αλλά και στην πολιτική, και µιλάω για το επίπεδο των πολιτικών αποφάσεων. Π. Χ., ενώ οι γυναίκες συµµετέχουν στις βάσεις των πολιτικών κοµµάτων στο µαζικό επίπεδο, δεν προωθήθηκαν στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Αυτό το κοµµάτι, παρ όλες τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, εξακολουθεί να είναι προπύργιο των ανδρών. Ακόµη και σήµερα στα πολιτικά κόµµατα (σε όλα) παρατηρείται ότι όσο πιο πολύ µεγαλώνει η θέση τόσο πιο πολύ µικραίνει ο αριθµός των γυναικών. 6

7 Πίνακας 1: Γυναίκες στα ανώτερα κλιµάκια των πολιτικών κοµµάτων (2002) ΠΑΣΟΚ (γυν. µέλη 26,9%) ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 180 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 11 Ν (35% γυναίκες µέλη) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 495 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 25 ΚΚΕ (18% γυναίκες µέλη ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ (33% γυναίκες µέλη) 111 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πηγή: Στοιχεία κοµµάτων ,4% 27.3% 12.7% 20% 21% 22% 11% 35.1% 22.2% Πίνακας 2: Εκλογές 7 Μαρτίου 2004, Υποψήφιες των Εκλογών ανά Κόµµα ΚΟΜΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ,22 Ν ,6 Κ.Κ.Ε ,6 ΣΥΝ ,78 ΗΚΚΙ ,91 Στοιχεία: ΚΕΘΙ, Γενική Γραµµατεία Ισότητας 7

8 Πίνακας 3: Γυναίκες στην Βουλή Ετος # γυναικών % εκλογών που εκλέχθηκαν % % % % 1989/ % 1989/ % % % % % % % Αµέσως µετά την απόκτηση του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι (1952), η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε ήταν η Ελένη Σκούρα (εκλέχθηκε το 1953 στην Θεσσαλονίκη σε αναπληρωµατική εκλογή). Από τότε µέχρι το 1967 (το έτος της δικτατορίας), είχαν αποκτήσει το βουλευτικό αξίωµα µόνο 8 γυναίκες, ένας αριθµός προκλητικά µικρός) σε σύνολο πέντε βουλευτικών αναµετρήσεων (εκλογές 1956, 1958, 1961, 1963, 1964 (και ορισµένες αναπληρωµατικές ( ).2 Μετά την δικτατορία 2 Συνολικά κατά την περίοδο αυτή 8 γυναίκες απέκτησαν βουλευτικό αξίωµα (5 ανήκαν στην Αριστερά, µέλη του παράνοµου ΚΚΕ), 2 στην δεξιά και 1 στο Κέντρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 8 γυναίκες που έλαβαν το βουλευτικό αξίωµα πριν την ικτατορία, 4 ήταν χήρες πολιτικών από όλα τα κόµµατα, δύο ήταν σύζυγοι. Μόνο το κόµµα της Ε Α είχε σταθερή γυναικεία εκπροσώπηση από το

9 (1974) ο αριθµός των γυναικών που έχουν αποκτήσει το βουλευτικό αξίωµα αυξάνεται. Κάποια αριθµητική αύξηση σηµειώθηκε στις εκλογές του 2000, όπου ο αριθµός των εκλεγµένων γυναικών ξεπερνά το µονοψήφιο ποσοστό και έφθασε στις 10.3% (30 γυναίκες), και στις εκλογές του 2004 στο 11%. Ευρωβουλή Στο Ευρωκοινοβούλιο η παρουσία των γυναικών φαίνεται να είναι πιο ενισχυµένη. Το 1981 στην πρώτη αντιπροσωπεία των γυναικών στην Ευρωβουλή, 2 γυναίκες είχαν εκλεγεί από 24 Ευρωβουλευτές (8.3%). Στις εκλογές του 1997 οι γυναίκες ανήλθαν στο 20% της ελληνικής αντιπροσωπείας. Σήµερα αποτελεί το 16% επί του συνόλου των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, ενώ εξαίρεση αποτελεί ότι δύο επίτροποι που έχουν διοριστεί από την Ελλάδα ήταν γυναίκες.(παπανδρέου, ιαµαντοπούλου). Αξίζει όµως να σηµειωθεί και εδώ ότι είναι ένας αριθµός από τους χαµηλότερους στην Ευρώπη, ακολουθούµενος από την Γαλλία και Πορτογαλία. Πίνακας 4 : Ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην Ευρωβουλή #εκλεγµένων ΕΤΟΣ γυναικών % % Κυβέρνηση Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται όπως είναι φυσικό και στην Κυβέρνηση. Μετά την την κ. Λ. Τσαλδάρη (η πρώτη υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας το 1956), πέρασαν 25 χρόνια ώσπου να υπάρξει δεύτερη γυναίκα υπουργός το 1981 (η κ. Μελίνα Μερκούρη). Συνολικά µετά το 1974 έως σήµερα περίπου 20 γυναίκες (δεν ξεπερνούν το 15%) έχουν αναλάβει υπουργεία, ενώ ελάχιστες γυναίκες µετά την δικτατορία είχαν καταλάβει θέσεις υφυπουργού ή αναπληρωτή υπουργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εκτός της κ. Παπανδρέου και της κ. Μπακογιάννη, στην πλειονότητά τους οι γυναίκες έχουν αναλάβει τοµείς που θεωρούνται ότι 9

10 εναρµονίζονται µε γυναικείους ρόλους και δεξιότητες δηλαδή τοµείς πρόνοιας, παιδείας, πολιτισµού, κλπ. Συµµετοχή γυναικών στην Κυβέρνηση Πίνακας 5: Ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην Κυβέρνηση ( ) % Τοπική αυτοδιοίκηση Ως προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση περιττό να τονίσουµε την σηµασία της. Είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θεωρείται ένας προνοµιακός χώρος πολιτικής συµµετοχής γιατί έχει στόχο την παροχή αποτελεσµατικών υπηρεσιών σε ένα πιο πραγµατικό εφικτό επίπεδο σε αντίθεση µε την κεντρική κρατική εξουσία. ηλαδή, µπορεί κατά κάποιο τρόπο να αντιστέκεται στην του υπερ- συγκεντρωτικού κράτους και να προωθήσει θέµατα σχετικά µε την κοινότητα. Η συµµετοχή συνεπώς των πολιτών θεωρείται υψίστης σηµασίας. Παρόλο λοιπόν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θεωρείται «παραδοσιακά» ότι είναι πιο ταιριαστός στην γυναίκα, εφόσον θεωρείται ως µία προέκταση των οικιακών της δραστηριοτήτων, και εδώ η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Θα έλεγα ότι είναι πολύ κακή. Η συµµετοχή των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικά στις ανεπτυγµένες και κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες µας λέει ότι είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτή στις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτή η αποκεντρωτική δηλαδή πολιτική κρίνεται ως θετική για την εξάλειψη των ανισοτήτων του φύλου, ίσως µέσω της διαχείρισης των διαθέσιµων τοπικών πόρων και υποδοµών. Επιπλέον γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση σχετίζεται περισσότερο µε ζητήµατα που αφορούν τις γυναίκες µε αποτέλεσµα να τις κινητοποιούν περισσότερο. Ακόµη βρίσκουν ευκολότερη 10

11 πρόσβαση γιατί το κόστος συµµετοχής είναι µικρότερο και ο ανταγωνισµός λιγότερος σκληρός. Στην Σουηδία για παράδειγµα όπου οι γυναίκες έχουν µεγάλη πολιτική συµµετοχή σε σχέση µε τα άλλα κράτη, ο αριθµός των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ µεγάλος. Σε αντίθεση µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα, η παρουσία των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ µικρή. Σε έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε τις γυναίκες και την αρχική συµµετοχή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα π.χ., ως υποψήφιοι σύµβουλοι έχει βρεθεί ότι η γνωριµία, η φιλία και η σχέση εµπιστοσύνης µε τον υποψήφιο δήµαρχο, ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την απόφασή τους να είναι υποψήφιες, ή προέρχονται από οικογένειες µε πολιτική δράση (βλ. Κυριακίδου, Μαρία, 2006). Οι λόγοι που αρνούνται γενικά να συµµετέχουν οι γυναίκες είναι ότι έχουν την εντύπωση ότι έχουν περιορισµένες δυνατότητες να αλλάξουν τις παραδοσιακές δοµές εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και επιπλέον γιατί κάποιοι παράγοντες συχνά εκµεταλλεύονται τις συµµετοχικές διαδικασίες για να εξυπηρετήσουν συµφέρονται που δεν ταυτίζονται µε αυτά της τοπικής κοινωνίας. Ένας άλλος λόγος είναι ότι έχουν προβλήµατα χρόνου. Έτσι στην Ελλάδα, συγκεκριµένα πριν την εφαρµογή του σχεδίου «Καποδίστριας» οι γυναίκες δήµαρχοι ήταν λιγότερο από 2% και οι κοινοτάρχες γύρω στο 1%, και στους 54 νοµάρχες υπήρχε µόνο µία (1) γυναίκα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ το Πίνακας 6: 1997: τοπική αυτοδιοίκηση (πριν το σχέδιο «Καποδίστριας» Σύνολο Γυναίκες % Νοµάρχες 54 1 ήµαρχοι % Πρόεδροι κοινοτήτων* % Νοµαρχιακοί σύµβουλοι % *δεν υπήρχαν στοιχεία φύλου για 11 δήµους Πηγή: ΕΕΤΑΑ 11

12 Πίνακας 7: 1998 (µετά την εφαρµογή «Καποδίστριας». (Σύνολο 900 ήµων) Σύνολο Γυναίκες % % Νοµάρχες % 1.7% ήµαρχοι % 2.1% Νοµαρχιακοί % 18% σύµβουλοι ηµοτικοί 7.11% 12% Σύµβουλοι Πηγή: Εθνική Έκθεση της Ελλάδας Ποσοστώσεις Προκειµένου να ενθαρρύνουν την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών, η ΕΕ πρότεινε ορισµένα µέτρα. Ένα από τα µέτρα αυτά είναι το µέτρο των εκλογικών ποσοστώσεων κατά φύλο, ένα αµφιλεγόµενο µέτρο από τις φεµινίστριες, το οποίο θεωρείται ως ένα µέτρο θετικής δράσης και αναµένεται να ενισχύσει την αντιπροσώπευση των γυναικών. To δεύτερο µέτρο, είναι ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Συµβουλίου της Ευρώπης «η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) είναι η αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και η αξιολόγηση της διαδικασίας άσκησης πολιτικής, έτσι ώστε η οπτική της ισότητας των φύλων να ενσωµατωθεί σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια από τους φορείς που εµπλέκονται στην άσκηση των πολιτικών». Και τα δύο µέτρα, δηλαδή. Η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, µαζί µε τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών αποτελούν, όπως υποστηρίζει η ΓΓΙ, τα δύο βασικά και συµπληρωµατικά εργαλεία πολιτικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Υποστηρίζει ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τόσο στον σχεδιασµό όσο και στην εφαρµογή των πολιτικών, έτσι ώστε να προωθείται η ισότητα, αλλά και να αποφεύγονται οι πιθανές αρνητικές συνέπειες ως προς αυτήν. Και τα δύο αυτά µέτρα προωθήθηκαν από τις εκπροσώπους που υποστηρίζουν την Κρατική παρέµβαση, δηλαδή από αυτές που 12

13 υποστηρίζουν ότι η δηµιουργία κρατικών θεσµών που οργανώνονται αποκλειστικά µε το αίτηµα της προώθησης ισότητας των φύλων (σε όλους τους τοµείς) είναι απαραίτητη. Η θεσµοθέτηση των κρατικών δοµών και υπηρεσιών που έχουν σκοπό την προώθηση της ισότητας, είναι µία ανταπόκριση του φεµινιστικού κινήµατος της δεκαετίας του Αν και δεν λείπουν οι λίγες θετικές αναφορές σε γενικές γραµµές οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι αυτή η θεσµοθέτηση δεν άλλαξε πολλά στην βελτίωση της πολιτικής θέσης των γυναικών. Αντίθετα πιστεύουν ότι προωθηθήκαν δοµές που διευκόλυναν την παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας π.χ., κρατικούς σταθµούς, γονικές άδειες. Στην Ελλάδα η υπηρεσία που εκπροσωπεί τους θεσµούς εκείνους που προωθούν τις γυναίκες είναι η ΓΓΙ, η οποία ιδρύθηκε το και όπως ισχυρίζεται ένας από τους στόχους της είναι ο ίσος επιµερισµός της πολιτικής παρουσίας για τους άνδρες και της γυναίκες. Ένας από τους νόµους που προώθησε η ΓΓΙ (νόµος ΥΠΕΣ 2910/2001) εισάγεται στην Ελλάδα η υποχρεωτική συµµετοχή των φύλων κατά το 1/3 τουλάχιστον στα ψηφοδέλτια των νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών 3. Όσον αφορά τα κόµµατα, η Ν στο καταστατικό του Ιουλίου του 2004, υιοθέτησε ποσόστωση τουλάχιστον το 30% για την συµµετοχή των γυναικών σε όλες τις διοικήσεις των συλλογικών οργάνων του κόµµατος. Το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε τις ποσοστώσεις στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές το 2001, υιοθετεί ποσοστώσεις κατά φύλα στα όργανα του κόµµατος, εξασφαλίζοντας την εκπροσώπησης κάθε φύλου σε ποσοστό 40% (όπως ορίζει το καταστατικό το Μάρτιο του 2005). Ο ΣΥΝ το Απρίλιο του 2005 θεσµοθέτησε την ποσόστωση κατά φύλα στην εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων στα συνέδρια και στις συνδιασκέψεις αναλογικά. Τέλος τον Μάιο του 2000 το ΚΚΕ δήλωσε ότι θα υιοθετήσει τις ποσοστώσεις, χωρίς να ορίσει αριθµό. Τα πρώτα αποτελέσµατα της εφαρµογής του µέτρου στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δείχνουν τα παρακάτω στοιχεία 1998 (µετά την εφαρµογή Καποδίστριας». ο αριθµός δεν παρουσιάζει κάποια µεγάλη αύξηση, τουλάχιστον σε αστικά κέντρα. Ούτε οι συνενώσεις παρουσίασαν κάτι καλύτερο για τις γυναίκες. 3 Οι δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές του 2002 ήταν οι πρώτες στην Ελλάδα που διεξάχθηκαν µε το σύστηµα της ποσόστωσης για τα φύλα 13

14 Πίνακας 8: Σύνολο υποψηφίων εκλεγµένων στην τοπική αυτοδιοίκηση µετά την επιβολή των ποσοστώσεων Υποψήφιες γυναίκες Υποψήφιες 14% 34% γυναίκες Εκλεγµένοι 11% 18% Νοµαρχιακοί σύµβουλοι Εκλεγµένοι 7% 12% ηµοτικοί Σύµβουλοι Νοµάρχης 2 (3.5%) 1 (1,75%) ήµαρχοι 15 (1.45) 22 (2.13) Συµπέρασµα Ι. εν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει ότι εφόσον ισχύει το υποχρεωτικό µέτρο, πράγµατι υπάρχει αύξηση των γυναικών. Όµως, όσο ανεβαίνει και εδώ η σπουδαιότητα της θέσης µειώνεται ο αριθµός των γυναικών. Επίσης είναι το χαµηλότερο ποσοστό Τοπικής αυτοδιοίκησης στην ΕΕ. Έχει συνεπώς, επιφέρει αλλαγές το µέτρο της ποσόστωσης ;; Όχι πολλές γιατί δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει τις δοµές, τις κοµµατικές πρακτικές ούτε τις πολιτικές προτεραιότητες. Βέβαια υπάρχει και το άλλο θέµα, ότι η αριθµητική αύξηση δεν σηµαίνει πάντοτε και ουσιαστική αλλαγή. Χρειάζεται και η ανάπτυξη της συνείδησης. Συµπέρασµα ΙΙ. ` Συνοπτικά, µπορούµε να πούµε ότι αναµφισβήτητα σε σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες, οι γυναίκες κατάφεραν να επιφέρουν µεγάλες αλλαγές που βελτιώσαν την θέση τους σε προσωπικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, ως άτοµα και ως κοινωνική οµάδα. Αυτό που είναι αναµφίβολο είναι ότι οι γυναίκες έχουν κατοχυρώσει τα νοµικά δικαιώµατά τους το ίδιο όπως και οι άνδρες. Όµως 14

15 απέκτησαν την ισότητα πραγµατικά;; Υπάρχει δηλαδή πραγµατική ισότητα στις σχέσεις των δύο φύλων ; Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει µια αντίφαση, γιατί ενώ ισχύει µια νοµική ισότητα δεν υπάρχει ουσιαστική ισότητα. Για παράδειγµα οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν τον διπλό ρόλο, δηλαδή να εργάζονται έξω από το σπίτι και συγχρόνως να είναι υπεύθυνες για την οικογένεια, επαγγελµατικά να είναι συγκεντρωµένες σε τοµείς που έχουν µικρότερη κοινωνική θέση, γόητρο, και οικονοµικές αποδοχές, και το κυριότερο, πολιτικά να είναι υπο-αντιπροσωπευµένες και να µην µπορούν να εισχωρήσουν σε θέσεις Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων. Αυτό δείχνει ότι η νοµική ισότητα, αν και είναι σχετικά πρόσφατη, δεν εφαρµόστηκε και δεν έγινε κατανοητή ως ισοκατανοµή της εξουσίας (πολιτική, κοινωνική, οικονοµική), µεταξύ των δύο φύλων τουλάχιστον στην πράξη. Φαίνεται ότι η εικόνα της κοινωνίας παραµένει ακόµη παραδοσιακή. Η αρχή του 21 ου αιώνα πιστεύω και ελπίζω να της επιφέρει ισότητα αλλά και υπευθυνότητα. Αυτό είναι µια απαίτηση και ελπίδα όχι µόνον των γυναικών αλλά µιας δηµοκρατικής κοινωνίας που οφείλει να απονέµει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µελών της ισότιµα. Εποµένως οι δραστηριότητες του γυναικείου κινήµατος και των γυναικών, αλλά και των ανδρών αξίζει να στραφούν προς την κατεύθυνση εκείνη που θα επηρεάσουν τον συνάνθρωπο τους, πιο πολύ από τους νόµους και θεσµούς, εφ όσον οι νόµοι και οι θεσµοί είναι µόνο εκεί για να µας διευκολύνουν. Σε τελευταία ανάλυση για να είµαστε δίκαιοι, χρειαζόµαστε µια σύγκλιση αναγκών, αξιών, απαιτήσεων και προσδοκιών, έτσι ώστε να υπάρξει µια ισοτιµία µεταξύ των δύο φύλων. Μπορεί να αλλάξει ;; Ελπίζουµε ναι. 15

16 Επιλεκτική Βιβλιογραφία 1. Βαρίκα, Ε.(1996), (β έκδ.) Η Εξέγερση των Κυριών. Αθήνα: Κατάρτι 2. Βαρίκα Ε. (2000). Με διαφορετικό Πρόσωπο: Φύλο, διαφορά και Οικουµενικότητα. Αθήνα: Εκδοτική Οµάδα Γυναικών. 3. Καλτσόγια - Τουρναβίτη, Ν. (1999). «Υπο-αντιπροσώπευση γυναικών και δηµοκρατία. Η συνταγµατικότητα των ποσοστώσεων» στα Πρακτικά Ευρωπαϊκού συνεδρίου, Το φύλο των ικαιωµάτων: Εξουσία, Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη. Αθήνα: εκδόσεις Νεφέλη. 4. Κυριακίδου Μαρία (2006). Η Πολιτικοποίηση της Ψυχής. Αθήνα: Μεταίχµιο 5. Παντελίδου-Μαλούτα, Μ. (2002). Το Φύλο της ηµοκρατίας. Αθήνα: Σαββάλας 6. Παπαγεωργίου, Γ. (2004). Ηγεµονία και Φεµινισµός εκδόσεις Τυπωθήτω Χρήσιµες Ιστοσελίδες www. soc.uoc.gr/gender ( η ιστοσελίδα του Προγράµµατος Φύλου στο Πανεπιστήµιο Κρήτης) (η στοσελίδα της Γεν. Γραµµατείας Ισότητας) (η ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας) 16

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή.

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Οι λόγοι άνισης παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Τίτλος: «Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα» Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Καθ. Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα σας, Καλοσωρίζω όλους και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre 3. Ψήφος σε γυναίκα υποψήφια: Το µισό σχεδόν δείγµα των ερωτηθέντων (46,) ψήφισε γυναίκα, κυρίως γιατί τις θεωρεί αξιόλογες υποψήφιες (89,7), γιατί ήθελαν να στηρίξουν και γυναίκες (83,8) και γιατί θεωρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή. Η καθημερινή της γυναίκας και του άντρα Η Κυριακή της γυναίκας και του άντρα Αγόρια κορίτσια. Η θέση της γυναίκας σήμερα.. Επίλογος Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Η θέση της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρώτα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση

Τα πρώτα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση 1837: Ίδρυση πρώτου Σχολείου Θηλέων από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκειο) 1872: Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως 1875: Ίδρυση Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων «Ευαγγελισμού» 1885: Δασκάλες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Γεωργία Μόσχος Παύλος Τσορδιά Ειρήνη Γεωργία Τσορδιάς Δημήτρης Πάτρα,12 Δεκεμβρίου 2012 2 Ευχαριστίες : Ευχαριστούµε πολύ την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή

Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή Το ΒΗΜΑ, 24/06/2007, Σελ.: A42 Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή Η νεοεκλεγείσα βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας Μαριέττα Καραμανλή μιλάει για το όνομά της, την ελληνική κυβέρνηση, το ΠαΣοΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Σύντομη παρουσίαση των φορέων της Θεματικής Ομάδας Εργασίας. Εννοιολόγηση και παρουσίαση πλαισίου συζήτησης.

Θέματα Συνάντησης. Σύντομη παρουσίαση των φορέων της Θεματικής Ομάδας Εργασίας. Εννοιολόγηση και παρουσίαση πλαισίου συζήτησης. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ένταξη της Διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης Θέματα Συνάντησης Σύντομη παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44%

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44% ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση, ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Οι κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστηµα και η αντιπαράθεση που εξελίσσεται µε την κυβέρνηση, για την «εφαρµογή» της 70/99 οδηγίας, δεν είναι παρά η κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Πάντοτε + Σχεδόν πάντοτε 5,7. Τις περισσότερες φορές 14,8 39,5. Μερικές φορές 31,6. Σχεδόν ποτέ + Ποτέ 8,5 Γ/ Α. ιάγραµµα 2

Πάντοτε + Σχεδόν πάντοτε 5,7. Τις περισσότερες φορές 14,8 39,5. Μερικές φορές 31,6. Σχεδόν ποτέ + Ποτέ 8,5 Γ/ Α. ιάγραµµα 2 Αξονες της Ερευνας ιακυβέρνησης 1. Εµπιστοσύνη 2. Αποτελεσµατικότητα (συστήµατος - προσωπική) 3. Αποκρισιµότητα 4. Αρµοδιότητες / περιοχές 5. Παρεµβατισµός / ρόλος στην οικονοµία 6. Προτεραιότητες δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ Θέµα: Το έλλειµµα ισότητας στην διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Σας ευχαριστώ θερµά για τη σηµερινή παρουσία σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο αναφέρεται στη μειονεκτική θέση της γυναίκας στην ινδική κοινωνία. Η ινδική

Το κείμενο αναφέρεται στη μειονεκτική θέση της γυναίκας στην ινδική κοινωνία. Η ινδική ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Περίληψη Το κείμενο αναφέρεται στη μειονεκτική θέση της γυναίκας στην ινδική κοινωνία. Η ινδική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: GI_V_NEG_0_17443 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 / 12 / 2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-9ΕΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-9ΕΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων

Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων Έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων 13-15 Μαΐου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης αφέρµος ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ=1000 άτοµα ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: όλοι οι Νοµοί της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012 A. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης NOEMΒΡΙΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ B. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 1 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα