ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

2 2

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα...47 AUGUST 2003 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...31 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

4 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...52 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών...57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...57 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B60T 1/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΟΒΕΡ ΟΣ-ΣΤΕΛΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Βασιλείου 5, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΟΒΕΡ ΟΣ-ΣΤΕΛΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΤΕΛΑΚΑΚΟΣ-ΛΟΒΕΡ ΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.Βασιλείου 5,15451 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕ Η ΑΝΑΓΚΗΣ Πρόκειται για µία πρόσθετη πέδη για οχήµατα που στοχεύει στην αύξηση της ασφαλείας κατά την κίνηση των οχηµάτων. Κατά την κίνηση των αυτοκινήτων χάνεται ο έλεγχος από τον οδηγό αρκετές φορές δια διαφόρους λόγους, όπως η ολισθηρότης των οδών, η απότοµη πέδηση κλ. µε συνέπεια εκτροπή του οχήµατος προς µη επιθυµητή κατεύθυνση και ατυχήµατα. Η Πέδη Ανάγκης αποτελείται από µία πλάκα (10) από ανθεκτικό υλικό τοποθετουµένη µεταξύ των οπισθίων τροχών (3) ενός οχήµατος (1) και όπισθεν του κέντρου βάρουςτου (ΚΒ), που ωθείται προς το οδόστρωµα µε την βοήθεια ενός µηχανσιµού (2) και πεδήζει το όχηµα επαναφέροντάς το στην ορθή θέση. Η ώθηση της πλάκας (10) γίνεται µε µοχλούς (2), ή από έµβολο (25), ή από αερόσακο (15). Η πλάκα (10) δύναται να έχει καρφιά (21) τα οποία εξέρχονται από την κάτω επιφάνεια της όταν αυτό απαιτείται. Οι πλάκες (10) είναι επίπεδες ή καµπύλες και στερεώνονται µε ράβδους µε αρθρώσεις ή µε αλυσίδες στο πλαίσο του οχήµατος (1) ή στους άξονες των δύο οπισθίων τροχών (3) του οχήµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H02N 11/00 IPC7: H02K 53/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ.Ποσειδώνος 6-7, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πετµεζά 14,11743 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η αυτόµατη µηχανή συνεχούς λειτουργίας αποτελείται: Μπαταρία και µε άλλα µέσα µόνο διά το µοτέρ εκκινήσεως. Έξι χάλκινους κυλινδρικούς άξονες όµοιοι µεταξύ τους. Μαγνήτες (31 θέσεις χ 16 ελικοειδή) όπου ο κεντρικός κυλινδρικός άξονας φέρει 496 µαγνήτες. Οι πέντε περιφερειακοί άξονες έχουν διαδοχικές επαφές µε τον κεντρικό άξονα. ύο σιδηρές βάσεις στηρίξεως των έξι κυλινδρικών αξόνων. ώδεκα διπλά κουζινέτα (ανά 2). Ένας ιµάντας ή πλαστικά γρανάζια επί των βολάν - γρανάζια ή γρανάζια µε αλυσίδα- µετάδοσης κινήσεως ενιαία. Ένας ιµάντας δια σύνδεση βολάν µε ηλεκτρογεννήτρια. Μία ηλεκτρογεννήτρια. Ένα ηλεκτροµαγνητικό µάτι που όταν πέσουν οι στροφές δίδει σήµα στο µοτέρ εκκινήσεως δια ενίσχυση στροφών. Ένα ηλεκτροκόµπλερ που διακόπτει την κίνηση και επεµβαίνει στο µοτέρ εκκινήσεως για λίγοκαι παράγει ηλεκτρκική ενέργεια. Με την αξιοποίηση των µαγνητών δηµιουργείται µαγνητικό πεδίο. Οι µαγνήτες είναι τοποθετηµένοι σε ίσα µέρη επί των κυλινδρικών αξόνων άπαντες σε ελικοειδή σχηµατισµό. 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01K 47/06 IPC7: A01K 59/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μεσσήνης 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩ- ΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙ Α ΕΙΣΑ- ΓΩΓΗΣ Στον (ΜΑΕΜ-ΧΒΕΙΣ) δεν υπάρχει ηλεκτρική βαλβίδα εισαγωγής. Το ακροφήσιο εισαγωγής εκτείνεται µέσα στο Θάλαµο Ελέγχου κατά τρόπο ώστε το στόµιό του να καταλήγει σε ύψος [[h]] απο τον πυθµένα του ΜΕΑΜ. Σ' αυτό το ύψος διατηρείτε αυτόµατα το ύψος της στάθµης του µελιού του (ΜΑΕΜ-ΧΒΕΙΣ), επειδή οποιαδήποτε πτώση της στάθµης του µελιού επιτρέπει την διέλευση φυσαλίδων αέρα στο ακροφήσιο εισαγωγής και την εκροή µελιού από την δεξαµενή πληρώσεως και έτσι διατηρείται η στάθµη του µελιού σταθερή. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61K 31/785 IPC7: A61P 3/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τοµπάζη 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Υµηττού 78, ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΛΥΓΕΡΗ Μ.Ψελλού 20, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2)ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3)ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΛΥΓΕΡΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Η ΜΕΛΑΝΙΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ, ΥΠΕΡΛΙ- ΠΙ ΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ, ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΑ Το προϊόν Μελανίνη εκχυλίζεται από τα υγρά φύλλα τσαγιού κάτω από ειδικές συνθήκες, καθαρίζεται, συµπυκνώνεται, καθαρίζεται παραπέρα και λυοφιλίζεται για χρήση στην πρόληψη και θεραπεία κάθε τύπου υπερχοληστερολαιµίας, υπερλιπιδαιµίας και κάθε διαταραχή λιπιδίων, σε ανθρώπους και ζώα. Η χορήγηση του προϊόντος παρεντερικά ή από το στόµα σε υπερχολιστερολαιµικά ζώα συνέτεινε στη σηµαντική µείωση των επιπέδων ολικής χοληστερόλης, των ολικών τριγλυκεριδίων και της LDL-χοληστερόλης σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Τα πειραµατόζωα δεν εµφάνισαν σηµεία τοξικότητας ή παρενέργειες. 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61K 31/03 IPC7: A61P 3/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Υµηττού 78, ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΛΥΓΕΡΗ Μ.Ψελλού 20, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2)ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΛΥΓΕΡΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΟ ΓΟΥΑΙΑΖΟΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΑΤΑ- ΡΑΧΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ, ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΑ Το προϊόν γουαϊαζουλένιο αποµονώνεται για χρήση στην πρόληψη και θεραπεία κάθε τύπου υπερχοληστερολαιµίας, υπερλιπιδαιµίας και κάθε διαταραχή λιπιδίων, σε ανθρώπους και ζώα. Η χορήγηση του προϊόντοςπαρεντερικά ή από το στόµα σε υπερχολιστερολαιµικά ζώα συνέτεινε στη σηµαντική µείωση των επιπέδων ολικής χοληστερόλης, των ολικών τριγλυκεριδίων και της LDL-χοληστερόλης σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Τα πειραµατόζωα δεν εµφάνισαν σηµεία τοξικότητας ή παρενέργειες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C22C 19/03 IPC7: C22C 13/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αριστείδου 5, ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Η παρούσα εφεύρεση, χρησιµοποιώντας νικέλιο, αλουµίνιο και κασσίτερο στις αναλογίες αντίστοιχα 77,4 και 19 επί τοις εκατό, λυωµένα και χυµένα επάνω σε ξύλο εµποτισµένο µε µίγµα βραστού ελαίου µε σιλικόννη επιτυγχάνει την δηµιουργί τεχνητού αργύρου, και µίγµατος προς επανέγχυσιν εις το ξύλον προς περαιτέρω επίτευξιν αργύρου. 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04G 3/00 IPC7: E04C 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αλεβιζάτου 50, ΠΑΠΑΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Μενάγια 5,11569 ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΕΝΤΕ- ΤΑΜΕΝΗ ΟΚΟΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗ Το προϊόν οκός προκατασκευασµένη εκ προεντεταµένου σκυροδέµατος σε συνδυασµό µε µεταλλική κατασκευή. Χρησιµοποιείται στην κατασκευή γεφυρών και τεχνικών έργων. Το κάτω πέλµα εκ προεντεταµένου σκυροδέµατος (Νο 1 ) και η µεταλλική κατασκευή (Νο2 και3), χρησιµοποιούνται για το Α στάδιο, που είναι µόνον τα φορτία του ίδιου βάρους του προκατασκευασµένου και επί τόπου σκυροδέµατος. Η ως άνω δοκός για να τελειοποιηθεί απαιτεί επί τόπου του έργου πρόσθετη σκυροδέτηση, που είναι το Β στάδιο (Νο. 4). Η δοκός αυτή παράγεται στο εργοστάσιο, και κατόπιν µεταφέρεται µε νταλίκα επί τόπου του έργου όπου και τοποθετείται στην οριστική της θέση. Εκεί συµπληρώνεται µε πρόσθετο οπλισµό και σκυροδετείται. Η µέθοδος. Χρησιµοποίηση µεταλλικού δικτυώµατος αντί κλασσικών ικριωµάτων, το οποίον είναι ενσωµατωµένο στη δοκό από το εργοστάσιο. Από την αρχική δοκό ΤΟΞΟ ΤΟΥ Ο ΥΣΣΕΑ, το µεν κάτω πέλµα σκυροδέµατος παραµένει ως µέρος της τελικής δοκού, το δε µεταλλικό δικτύωµα αφαιρείται µετά την απόκτηση αντοχής της τελικής δοκού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61B 5/0205 IPC7: A61B 5/05 IPC7: A61B 5/053 IPC7: A61G 15/02 IPC7: A61N 2/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.Λουκάρεως 11, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. 62 Μαρτύρων 43, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α 3)NEHER ROLF GUNTER Berliner Str. 19, WALDSEE, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4)SCHADE HEINZ GERHARD Silvaner Str. 8, REUTILNGEN, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2)ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3)NEHER ROLF GUNTER 4)SCHADE HEINZ GERHARD ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναυαρίνου 6, ΑΘΗΝΑ (74):ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναυαρίνου 6,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟ- ΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑ- ΒΩΝ Η εφεύρεση αυτή επιτυγχάνει ηλεκτρικό βελονισµό σε επιλεγµένοα σηµεία του ανθρώπινου σώµατος για την απεξάρτηση από το κάπνισµα και διαφόρων άλλων παθοφυσιολογικών συµπτωµάτων λαµβάνοντας υπόψη το µαγνητικό πεδίο της γης, τις µεταβλητές των φυσικών παραµέτρων όπως ατµοσφαιρική πίεση, ηλεκτρικά φορτία ατµόσφαιρας, θερµοκρασίας και υγρασίας χώρου, καθώς και µέτρηση της συµπεριφοράς του επιδερµικούφαινοµένου του ανθρώπινου σώµατος 12

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01N 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΨΑΘΕΡΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΜΑΡΩ ΨΑΧΝΑ, ΨΑΧΝΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΨΑΘΕΡΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΜΑΡΩ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΚΛΑ ΙΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΛΙΑ, ΑΦΝΗ, ΑΜΠΕΛΟΣ, ΡΥΣ, ΚΟΥΜΑΡΙΑ, ΕΥΚΑ- ΛΥΠΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑ- ΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι. Η πρώτη µέθοδος το διάλυµα της ολικής εµβάπτισης των κλάδων γίνεται µε χρήση διαλύµατος γλυκερίνης νερού σε αναλογία 2:2, µε θερµοκρασία διαλύµατος βαθµοί Κελσίουκαι για χρονικό διάστηµα ηµερών. Η δεύτερη µέθοδος γίνεται µε µερική εµβάπτιση του κάτω µέρους των κλαδιών µε χρήση διαλύµατος γλυκερίνης νερού σε αναλογία 1:2, µε θερµοκρασία διαλύµατος 70-80βαθµοί Κελσίου. Μπορούµε και στις δύο µεθόδους να χρησιµοποιήσουµε υδρόχρωµα και ταυτόχρονα να χρωµατίσουµε τα κλαδιά. Με τις παραπάνω µεθόδους τα κλαδιά των δέντρων µε τα φύλλα τους, όπως ελιά, δάφνη, δρυς, κουµαριά, άµπελος, ευκάλυπτος, διατηρούν τη φυσική τους όψη, ελαστικότητα, µυρωδιά και µετά την κοπή τους από το δέντρο για αρκετά χρόνια χωρίς να ξηραίνονται και να σπάζουν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G07D 9/00 IPC7: A45C 1/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ολυµπίας 3, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):2)ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3)ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ ΟΚΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΤΩΝ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Περιγράφεται θήκη υποδοχής κερµάτων ενός συγκεκριµένου νοµίσµατος, όπου στην προτεινόµενη θήκη τα κέρµατα τοποθετούνται σε σειρά διακεκριµένων µεταξύ τους θαλάµων, εισαγόµενα σε αυτούς µε κίνηση κατά την οριζόντιο και διατασσόµενα σε τουλάχιστον δύοεφαπτόµενες κατακόρυφες στήλες σε έκαστο θάλαµο. 13

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C05F 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 'Υδρας 8, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (74):ΛΟΥΒΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Αισχύλου 10,15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΖΩΟΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ H εφεύρεση βασίζεται στην παστερίωση των ζωολυµάτων µε την προσθήκη οξειδίου του ασβεστίου (CaO), το οποίο µε το νερό (Η2Ο) που υπάρχει στα λύµατα απελευθερώνει θερµότητα, ικανή ν'αυξήσει την θερµοκρασία των αναµιγνυοµένων υλικών (λύµατα και CaO) στους 70οC, όπου σε βραχύ χρονικό διάστηµα το µίγµα παστεριώνεται. Πρόκειται για εξώθερµη χηµική αντίδραση που εκφράζεται µε τον τύπο: CaO+H2O - Ca(OH)2+60Kj ή 15,5 kcal. Για την επίτευξη θερµοκρασίας αποστείρωσης, δηλαδή 70οC, η αναλογία είναι: σε ένα κιλό λύµατος προστίθεται ποσότητα 430 γραµµαρίων οξειδίου ασβεστίου. Με την ανωτέρω εξώθερµη χηµική αντίδραση εκλύεται ποσόν θερµότητας ικανό να αυξήσει την θερµοκρασία των αναµιγυοµένων (λύµατα+οξείδιο του ασβεστίου) στους 70οC, όπου παραµένοντας για βραχύ χρονικό διάστηµα σ αυτήν την θερµοκρασία το µίγµα παστεριώνεται. Είναι πολύ οικονοµικό και χρήσιµο ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασµα και επιτυγχάνει ασφαλή και ταχεία απολύµανση των ζωολυµάτων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 3/00 IPC7: E06B 5/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Ναυπλίου 71, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΩΡΑΚΙ- ΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Η πόρτα αποτελείται από κάσα (1) που φέρει κοιλότητα (5) για είσοδο ειδικού περικοχλίου για τη στήριξη ειδικού µεντεσέ (6) του οποίου το δεύτερο σκέλος στηρίζεται µε όµοιο τρόπο στο προφίλ (15) του ανοιγόµενου φύλλου η κάσα φέρει κοιλότητα (12) και βαίνει συρταρωτά διαµορφωµένη λαµαρίνα µε οπές για τα κλείστρα της κλειδαριάς χωρίς να απαιτούνται βίδες για τη στήριξή της, στις εξωτερικές τους πλευρές τα προφίλ (1) και (15) φέρουν ατσάλινες λάµες (16) και (20) η λάµα της κλειδαριάς χωνεύει σε κοιλότητα (25) και έρχεται πρόσωπο µε το προφίλ όπου στο έσωτερικό πλαίσιο τοποθετείται πάνελ αποτελούµενο από φύλλα αλουµινίου (22) και ατσάλινη λαµαρίνα (23) µεταξύ του αφρώδους υλικού. 14

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F03B 17/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αλ. Παπαναστασίου 4, ΤΡΙΑ Ι, ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λ.Βύρωνος 28, ΝΕΑΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/01/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2)ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΚΙ- ΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Είναι µία εµβολοφόρος µηχανή που κινείται µε την άνωση του νερού και χρησιµοποιείται αµέσως µετά τα φράγµατα των υδροηλεκτρικών σταθµών ή µε παράκαµψη της κεντρικής κοίτης του ποταµού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με την µηχανή αυτή επιτυγχάνουµε την παραγωγή ρεύµατος µε πολύ χαµηλό κόστος γιατί πλέον καταργείται η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης και του φράγµατος όπως στις υδατοπτώσεις. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 9/54 IPC7: E06B 9/80 IPC7: E06B 9/84 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)GIANUS S.P.A. Via Arona 6, MILANO, ΙΤΑΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/10/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):TO2002A /01/2002-IT ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ZANGIROLAMI MARCO ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σόλωνος 96, ΑΘΗΝΑ (74):ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σόλωνος 96,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΡΕΝΟΥ, ΙΑ- ΘΕΤΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΟΝΗΣ ΦΟ- ΡΑΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΩΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΕΣ Περιγράφεται µία διάταξη υδραυλικού συστήµατος φρένων (1), διαθέτουσα µηχανισµό µονής φοράς, για στοιχεία περιτύλιξης, ιδιαιτέρως για κουνουπιέρες, η οποία περιλαµβάνει : ένα στάτορα (3), ο οποίος περιέχει παχύρευστο υγρό, ένα πτερυγιοφόρο άξονα (5)που περιέχεται στον στάτορα (3), ένα ταµπούρο (10), εκκεντρικά µέσα ελέγχου του φρένου (7) συνδεδεµένα µε τον τότορα (5) και εκκεντρικά µέσα φρένου (9) συζευγµένα µε τα κεντρικά µέσα ελέγχου (7) για να επιτρέπουν το υδραυλικό φρενάρισµα των στοιχείων περιτύλιξης σε µία πρώτη φορά του ρότορα (5) και να επιτρέπουν µία ελεύθερη ροή των στοιχείων περιτύλιξης σε µία δεύτερη κατεύθυνση περιστροφής του ρότορα (5) αντίθετα από την πρώτη φορά περιστροφής. 15

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A23N 12/06 IPC7: A23N 12/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)NUOVA M.A.I.P. MACCHINE AGRI- COLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A. Via Don Battistoni 1, JESI (ANCONA), ΙΤΑΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/01/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):ΜΙ2002Α /01/2002-IT ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)GENNARO PIERALISI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΟΥΙΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σίνα 9, ΑΘΗΝΑ (74):ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σίνα 9,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΚΠΛΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΛΑ Ι ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΙΣΚΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΤΟΥ Μηχανή για τη συνεχή έκπλυση προϊόντος το οποίο περιέχει λάδι και παρεµφερών προϊόντων, η οποία περιλαµβάνει ένα δίσκο (10) για την έκπλυση των ελιών, µία διάταξη (30) για την αποστράγγιση των ελιώντοποθετηµένη κατά της εισαγωγής των ελιών. Ο εν λόγω δίσκος (10) είναι κινούµενος από µία ουσιαστικά οριζόντια θέση, για την έκπλυση των ελιών, σε µία ουσιαστικά κατακόρυφη θέση, για την αποµάκρυνση του στερεού υπολείµµατος και τον καθαρισµό του δίσκου, µε τη χρήση σχετικών µέσων ενεργοποίησης (40). 16

17 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 10/01/2002 ΛΟΒΕΡ ΟΣ-ΣΤΕΛΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Η ΑΝΑΓΚΗΣ /01/2002 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ /01/2002 ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /01/2002 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΛΥΓΕΡΗ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 16/01/2002 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΛΥΓΕΡΗ ΤΟ ΓΟΥΑΙΑΖΟΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ, ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΑ Η ΜΕΛΑΝΙΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΙ ΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ, ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΑ /01/2002 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΚΟΣ ΣΚΥΡΟ Ε- ΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ /01/2002 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ /01/2002 NEHER ROLF GUNTER ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SCHADE HEINZ GERHARD ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥ- ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ /01/2002 ΨΑΘΕΡΗ ΣΜΑΡΩ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΚΛΑ ΙΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΛΙΑ, ΑΦΝΗ, ΑΜΠΕΛΟΣ, ΡΥΣ, ΚΟΥ- ΜΑΡΙΑ, ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 23/01/2002 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΤΩΝ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 30/01/2002 ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΖΩΟΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 30/01/2002 ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ /01/2002 ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ /10/2002 GIANUS S.P.A. ΙΑΤΑΞΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΡΕΝΟΥ, ΙΑΘΕΤΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΟΝΗΣ ΦΟΡΑΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΩΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΕΣ /01/2003 NUOVA M.A.I.P. MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A. ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΚΠΛΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕ- ΧΟΝΤΟΣ ΛΑ Ι ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΙΣΚΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΤΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα