ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDICA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDICA"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDICA 1.Το προωθητικό πρόγραμμα ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDICA θα διεξαχθεί από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία AQUORIS LTD, η οποία είναι κατασκευαστική εμπορική εταιρία αλλα ασχολείται και με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο την διαφήμιση της επιχείρησης και την προώθηση μέσω τηλεφωνικών κλήσεων σε τηλεφωνικό αριθμό πολυμεσικής επικοινωνίας συνδρομητικών υπηρεσιών υγείας, που παρέχει η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία SUΙSSE COSMOS LTD, όπως κάτωθι περιγράφονται, όπου ο κάθε αποκτών το δικαίωμα στις εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις θα συμμετέχει και σε διαγωνισμό, χωρίς καμία ειδική επιβάρυνση για αυτό το σκοπό, για την απόκτηση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, μία οικίας και ειδικότερα, οικίας από μία οικοδομή η οποία είναι κτισμένη σε ένα διαιρετό και αυτοτελές αγροτεμάχιο έκτασης μ.τ. τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δύο και ενενήντα τριών εκατοστών (4.102,93), το οποίο αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου αγροτεμαχίου έκτασης μ.τ. δέκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε και εβδομήντα τριών εκατοστών (10.685,73), που βρίσκεται στη θέση «Βρύσες» στην Τοπική Κοινότητα Καλάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κασσάνδρας, η κατοικία με ένδειξη Έψιλον (Ε), συνολικού εμβαδού 112,60 τ.μ. και αποτελείται από δύο ορόφους και ειδικότερα από ισόγειο όροφο εμβαδού 72,52 τ.μ. και από πρώτο όροφο εμβαδού 40,08 τ.μ., οι οποίοι όροφοι (ισόγειος και πρώτος) επικοινωνούν μεταξύ τους με σκάλα, στην οποία κατοικία αναλογεί συνολικά ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου ακινήτου και των λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής είκοσι εκατοστών (20%) εξ αδιαιρέτου, καθώς επίσης και για την απόκτηση, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της AQUORIS LTD, και οιουδήποτε άλλου δώρου ή προσφοράς για την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Για λογαριασμό της AQUORIS LTD στην Ελλάδα την διεκπεραίωση του παρόντος προωθητικού προγράμματος, κατά τους όρους του παρόντος προωθητικού προγράμματος και τις οδηγίες που ορίζει η AQUORIS LTD και για λογαριασμό αυτής, αναλαμβάνει κατά τα εδώ οριζόμενα η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία VOICE TELEMEDIA Ε.Ε.. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο προωθητικό πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους. Από τη συμμετοχή εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων AQUORIS LTD, SUΙSSE COSMOS LTD, VOICE TELEMEDIA Ε.Ε. και των επιχειρήσεων που παρέχουν κατά περίπτωση τα κατά τα άνω άλλα δώρα ή προσφορές για την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών. 3. Ειδικότερα οι συνδρομητικές υπηρεσίες υγείας που παρέχει η εταιρία SUΙSSE COSMOS LTD περιλαμβάνουν δωρεάν επισκέψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες συμβεβλημένων ιατρών και εκπτώσεις για διαγνωστικές εξετάσεις συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων και εκπτώσεις για νοσηλεία σε συμβεβλημένα με την SUΙSSE COSMOS LTD νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα, σύμφωνα με τους εκάστοτε ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η πάροχος του προγράμματος των συνδρομητικών υπηρεσιών υγείας SUΙSSE COSMOS LTD και στα πλαίσια του προωθούμενου προγράμματος συνδρομητικών υπηρεσιών υγείας. Οι εν λόγω παροχές ισχύουν για έξι μήνες από την εγγραφή του συμμετέχοντος στο προωθούμενο πρόγραμμα συνδρομητικών υπηρεσιών υγείας. Όλοι οι συνεργαζόμενοι με την SUΙSSE COSMOS LTD (ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιώτες ιατροί) είναι επιλογής της SUΙSSE COSMOS LTD, με την AQUORIS LTD, ως υπεύθυνη και διοργανώτρια του παρόντος προωθητικού προγράμματος, ή την VOICE TELEMEDIA Ε.Ε., ως διεκπεραιωτή κατά τα άνω αυτού για λογαριασμό της AQUORIS LTD, να φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των άνω παρεχομένων υπηρεσιών, με την ευθύνη να αφορά αποκλειστικά τον κατά περίπτωση πάροχο αυτής (ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, ιδιωτικό νοσηλευτικό

2 ίδρυμα και ιδιώτη ιατρό) και σε κάθε περίπτωση την SUΙSSE COSMOS LTD, από τη στιγμή που η AQUORIS LTD, ως εταιρία προώθησης του εν λόγω προγράμματος συνδρομητικών υπηρεσιών υγείας της SUΙSSE COSMOS LTD, και η VOICE TELEMEDIA Ε.Ε., ως εταιρία που κατά τα εδώ αναφερόμενα διεκπεραιώνει την προώθηση αυτού για λογαριασμό της AQUORIS LTD, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ή πρόσβαση στις άνω παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο αποκτών κατά την κάτωθι διαδικασία την προωθούμενη συνδρομητική υπηρεσία υγείας λαμβάνει ταχυδρομικώς μία κάρτα με την οποία θα δύναται να λάβει τις παρεχόμενες συνδρομητικές υπηρεσίες υγείας, καλώντας για αυτό το σκοπό τον σχετικό τηλεφωνικό αριθμό της SUΙSSE COSMOS LTD που αναγράφεται επί της εν λόγω κάρτας, καθώς και να λάβει σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την παροχή των εν λόγω συνδρομητικών υπηρεσιών υγείας. 4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο προωθητικό πρόγραμμα θα πρέπει να καλέσουν σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό πολυμεσικής επικοινωνίας, όπου, αφού ακούσουν ενημερωτικό φωνητικό μήνυμα για την χρέωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα δηλώσουν την επιθυμία τους να αποκτήσουν το δικαίωμα στις άνω υπηρεσίες, όπου για την απόκτηση του εν λόγω δικαιώματος δεν καταβάλλεται ουδέν χρηματικό ποσό πέραν της χρέωσης της τηλεφωνικής κλήσης στον τηλεφωνικό αριθμό πολυμεσικής επικοινωνίας, και να λάβουν μέρος στον άνω διαγωνισμό για την απόκτηση της άνω οικίας, για τη συμμετοχή στον οποίο δεν καταβάλλεται κανένα απολύτως ειδικό αντίτιμο, καθώς και για να αποκτήσουν ενδεχομένως ως δώρο κάποιο άλλο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται παράλληλα, ως διαφημιστικό δώρο, από την AQUORIS LTD ή από άλλο πρόσωπο, και θα δηλώνουν υποχρεωτικά συγκεκριμένα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) και θα λαμβάνουν από τον εκπρόσωπο της VOICE TELEMEDIA E.E. (τηλεφωνητή/τηλεφωνήτρια) που θα συνομιλούν ένα μοναδικό κωδικό αριθμό σειριακά, με τον οποίο κωδικό αριθμό θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την απόκτηση της άνω οικίας. 5. Κάθε τηλεφωνική κλήση θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη υπηρεσία διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων της εταιρίας VOICE TELEMEDIA Ε.Ε.. Η υπηρεσία επεξεργασίας κλήσεων θα διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του προωθητικού προγράμματος και για λογαριασμό της AQUORIS LTD όλους τους άνω μοναδικούς κωδικούς αριθμούς, ηχογραφώντας, κατόπιν συναίνεσης του συνομιλούντος - συμμετέχοντος, την συνομιλία, ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου αυτής και τα προσωπικά στοιχεία αυτών. Για οιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος προώθησης και από την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων, έναντι των αποκτούντων την παρούσα συνδρομητική υπηρεσία υγείας, αποκλειστικά υπεύθυνη είναι κατά περίπτωση η SUΙSSE COSMOS LTD, για τις άνω συνδρομητικές υπηρεσίες υγείας, και οι επιχειρήσεις που παρέχουν κατά τα άνω άλλα δώρα ή προσφορές για την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Ειδικότερα η εταιρία VOICE TELEMEDIA Ε.Ε. και για λογαριασμό της AQUORIS LTD, θα καλεί τυχαία τηλεφωνικούς αριθμούς, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Ν. 3471/2006 άρθρα 10 παρ. 3 και 11 παρ. 2, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ήτοι κάτοχοι τηλεφωνικών αριθμών που δεν έχουν σχετικά δηλώσει στον τηλεπικοινωνιακό τους πάροχο ότι δεν επιθυμούν να τους καλούν για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Κατόπιν ο καλούμενος συνομιλεί με εκπρόσωπο της VOICE TELEMEDIA Ε.Ε., ο οποίος τον ενημερώνει καταρχήν συνοπτικά για το παρόν προωθητικό πρόγραμμα, για την υπηρεσία, η οποία προωθείται, καθώς και για την ταυτότητα του καλούντος, (ήτοι του διοργανωτή και υπευθύνου του προωθητικού προγράμματος, της εταιρίας διεκπεραίωσης αυτού και του εκπροσώπου της που συνομιλεί). Αν ο καλούμενος επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το προωθητικό πρόγραμμα, την προσφερόμενη υπηρεσία ή το προϊόν ή εάν επιθυμεί να δηλώσει ότι δεν θέλει να κληθεί άλλη φορά με σκοπό την προώθηση της εν λόγω υπηρεσίας, ή ενημερώνεται σχετικώς αναφορικά με το παρόν προωθητικό πρόγραμμα από τον εκπρόσωπό της VOICE TELEMEDIA Ε.Ε. ή προβαίνει στη άνω σχετική δήλωση. Η συνομιλία του καλούμενου με εκπρόσωπο της εταιρίας VOICE TELEMEDIA Ε.Ε. γίνονται άνευ οιασδήποτε χρέωσης του καλουμένου. Κατά την συνομιλία με τον εκπρόσωπο της VOICE TELEMEDIA E.E. (τηλεφωνητή/τηλεφωνήτρια) ο καλούμενος, εάν επιθυμεί να λάβει μέρος στο παρόν προωθητικό πρόγραμμα, ήτοι να αποκτήσει την συνδρομητική υπηρεσία υγείας, να λάβει μέρος στον διαγωνισμό για την απόκτηση

3 της άνω οικίας και τα ενδεχόμενα δώρα και προσφορές που δίδονται προς προώθηση αυτής, λαμβάνει έναν τηλεφωνικό αριθμό πολυμεσικής επικοινωνίας, ενημερώνοντας τον καλούμενο για το ύψος της χρέωσης και παύει η άνευ χρέωσης επικοινωνία μαζί του. Κατόπιν, εάν επιθυμεί ο καλούμενος να λάβει μέρος στο προωθητικό πρόγραμμα και να αποκτήσει την εν λόγω συνδρομητική υπηρεσία υγείας, θα πρέπει ο ίδιος να καλέσει από το τηλέφωνό του τον σχετικό τηλεφωνικό αριθμό πολυμεσικής επικοινωνίας, όπου, αφού ενημερωθεί αχρεωστήτως για το κόστος της κλήσης με ηχογραφημένο μήνυμα, συνομιλεί, εκ νέου με εκπρόσωπο της εταιρίας και δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετέχει στο προωθητικό πρόγραμμα και να αποκτήσει την συνδρομητική υπηρεσία υγείας, δίδοντας τα προσωπικά του στοιχεία, γνωρίζοντας το σκοπό για τον οποίο δίδει αυτά, ώστε ο μοναδικός κωδικός αριθμός που λαμβάνει, οι οποίοι κωδικοί αριθμοί θα δίδονται σειριακά κατά χρονική προτεραιότητα των κλήσεων-συμμετοχών, να είναι απολύτως ταυτοποιημένος με συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο καθένας που αποκτά το δικαίωμα στο πρόγραμμα συνδρομητικών υπηρεσιών υγείας, θα λαμβάνει επίσης ανάλογα ένα ή περισσότερους τηλεφωνικούς αριθμούς, οι οποίοι ανήκουν στις επιχειρήσεις που ενδεχομένως προσφέρουν ως διαφημιστικό δώρο άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, και στους οποίους θα πρέπει να καλεί σε κάθε περίπτωση που θελήσει κάποια ή κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουν οι εν λόγω εταιρίες, ώστε να συνεννοηθεί με αυτές για την παροχή αυτών, με την AQUORIS LTD και την VOICE TELEMEDIA Ε.Ε. κατά τα άνω να έχουν καμία απολύτως εμπλοκή ή ευθύνη με την παροχή οιασδήποτε εκ των παρεχομένων από αυτές τις επιχειρήσεις υπηρεσιών ή των προσφερομένων προϊόντων. Κάθε απόκτηση της εδώ προωθούμενης συνδρομητικής υπηρεσίας υγείας με το παρόν προωθητικό πρόγραμμα, κατά την εδώ αναπτυσσόμενη διαδικασία, είναι αυστηρά προσωπική, ανήκουσα στο πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου έχουν τηλεφωνικά δηλωθεί και καταχωρηθεί, και αυτός ο κωδικός αριθμός ή τα δικαιώματα που προκύπτουν ή ενδεχομένως προκύψουν από αυτόν είναι αμεταβίβαστα και ανεκχώρητα για οποιαδήποτε αιτία. 6. Την ως άνω οικία θα δικαιούται να αποκτήσει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας ο κάτοχος του κωδικού αριθμού που θα προκύψει από τη κλήρωση που θα λάβει χώρα στις 2 Ιουλίου 2014 ή όποτε άλλοτε αυτή ορισθεί κατά τους όρους του παρόντος σε τόπο που θα ανακηνωθεί. Στην κλήρωση θα λαμβάνουν μέρος όλοι οι κωδικοί αριθμοί που έχουν από την έναρξη έως τη λήξη του προωθητικού προγράμματος κατά τα εδώ αναφερόμενα δοθεί στους αποκτήσαντες την άνω συνδρομητική υπηρεσία υγείας, ο κάτοχος του οποίου και μόνο δικαιούται να αποκτήσει με σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης το εν λόγω ακίνητο και κανένα άλλο πρόσωπο. Το πρόσωπο που θα προκύψει από την κλήρωση θα ενημερωθεί σχετικώς τηλεφωνικά από την εταιρία VOICE TELEMEDIA E.E. για λογαριασμό της AQUORIS LTD, καθώς και θα δημοσιευθεί ο κωδικός αριθμός που θα έχει προκύψει από την κλήρωση σε μία πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδα. Ο κάτοχος του κωδικού αριθμού που θα προκύψει από την άνω κλήρωση, δικαιούμενος πλέον την άνω οικία, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία και το σύνολο της δαπάνης μεταβίβασης σε αυτόν της οικίας και εντελώς ενδεικτικά φόρους μεταβίβασης, Φ.Π.Α., συμβολαιογραφικά έξοδα, δικηγορικά έξοδα και αμοιβές, μεταγραφή στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο και πάσης φύσεως άλλα έξοδα, ακόμη και αν δεν αναφέρονται εδώ, με την AQUORIS LTD να υποχρεούται να προσέλθει δια νομίμου εκπρόσωπου της, για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης σε συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης. Ο κάτοχος του κωδικού αριθμού που θα κληρωθεί θα δικαιούται, εάν για οιοδήποτε λόγο το επιθυμεί, να μην λάβει την οικία, αλλά να του καταβληθεί, αντί μεταβίβασης της οικίας σε αυτόν, το χρηματικό ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ευρώ), αφαιρουμένου από αυτό κάθε είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς υπέρ παντός τρίτου. Εάν για οιονδήποτε λόγο (νομικής, φορολογικής ή πάσης άλλης φύσης) που αφορά το πρόσωπο που κατά τα άνω δικαιούται να αποκτήσει κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας την προκείμενη οικία, δεν δύναται να την αποκτήσει, ώστε νομίμως να γίνει η σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης, τότε η AQUORIS LTD, και οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δεν φέρει την οιαδήποτε ευθύνη για την αδυναμία συντέλεσης της μεταβίβασης.

4 Το παραπάνω δώρο, ήτοι η ως άνω οικία ή κατά τα άνω το ανωτέρω χρηματικό ποσό, ακυρώνεται εάν ο κάτοχος του προκείμενου κωδικού αριθμού αρνηθεί ή αδρανήσει και δεν προβεί στην από το Νόμο προβλεπόμενη διαδικασία μεταβίβασης ή είσπραξης του άνω χρηματικού ποσού αντιστοίχως το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ενημέρωσής του ή σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία της άνω δημοσίευσης της ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο προωθητικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες στο προωθητικό πρόγραμμα συναινούν εκ των προτέρων στην τηλεοπτική ή άλλη επικοινωνιακή χρήση του ονόματός τους ή του προσώπου τους στα πλαίσια δημοσιοποίησης του προσώπου που κατά τα άνω θα δικαιούται να αποκτήσει το προπεριγραφόμενο δώρο, χωρίς ειδική αμοιβή για το σκοπό αυτό. 7. Η συμμετοχή στο προωθητικό πρόγραμμα είναι έγκυρη μόνον όταν ο συμμετέχων αφού καλέσει τον άνω τηλεφωνικό αριθμό πολυμεσικής επικοινωνίας δώσει τα άνω προσωπικά του στοιχεία. Σε περίπτωση που καλέσει τον αριθμό πολυμεσικής επικοινωνίας πρόσωπο που έχει ήδη λάβει πρόγραμμα συνδρομητικών υπηρεσιών υγείας που είναι ακόμη σε ισχύ, τότε ακυρώνεται το ισχύον πρόγραμμα υπηρεσιών υγείας έχοντας παράξει κανονικώς τα έως εκείνη τη στιγμή αποτελέσματά του, και εκδίδεται νέο πρόγραμμα υπηρεσιών υγείας με νέα εξάμηνη ισχύ και νέα συμμετοχή στον διαγωνισμό και νέες προσφορές ή δώρα που ενδεχομένως προσφέρονται. 8. Για τη συμμετοχή στο προωθητικό πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος, με τις κατά τα άνω υπηρεσίες να αποτελούν άσκηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας ή προϊόντος που έχει αποκτήσει με την προαναφερόμενη διαδικασία συμμετοχής στο παρόν προωθητικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό για την απόκτηση κατά τα άνω της άνω οικίας/χρηματικού ποσού και άλλων δώρων που ενδεχομένως προσφέρονται στα πλαίσια του παρόντος προωθητικού προγράμματος αποτελούν κίνητρο απόκτησης της με το παρόν προωθούμενης συνδρομητικής υπηρεσίας υγείας και δεν είναι δυνατή η απόκτηση μόνον αυτών, από τη στιγμή που ουδέν αντίτιμο ή χρέωση υφίσταται αυτοτελώς για αυτά. 9. Η AQUORIS LTD, ως υπεύθυνη διοργανώτρια του προγράμματος προώθησης, το οποίο θα λήξει την 30 η Ιουνίου 2014, διατηρώντας αυτή το δικαίωμα να παρατείνει ενδεχομένως και κατά την αποκλειστική επιλογή και κρίση της, τη διάρκεια αυτού για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 30 η Ιουνίου 2015, με ορισθείσα σε αυτή τη περίπτωση ημερομηνία της άνω κλήρωσης την 2 α Ιουλίου 2015, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους αυτού και να το ανακαλέσει οποτεδήποτε, υποχρεούμενη όμως με την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη του εν λόγω προγράμματος να τελέσει την άνω κλήρωση και να συμπράξει κατά τα στο παρόν αναφερόμενα στη μεταβίβαση της προκείμενης οικίας στον κάτοχο του κωδικού αριθμού που θα έχει προκύψει από αυτήν, με τις αναληφθείσες έως εκείνη τη στιγμή και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, υποχρεώσεις σε κάθε περίπτωση να ισχύουν. 10. Η AQUORIS LTD δηλώνει ότι θα τηρεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων για τις ανάγκες του προκείμενου διαγωνισμού, σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 και Ν. 2472/1997 για τους σκοπούς του παρόντος προωθητικού προγράμματος. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα για οιοδήποτε παράνομο σκοπό, εξαιρουμένων της SUISSE COSMOS LTD και των επιχειρήσεων που κατά τα άνω προσφέρουν κατά περίπτωση, ως διαφημιστικό δώρο, προσφορές για αλλά προϊόντα ή υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η λήψη αυτών των υπηρεσιών από τους δικαιούχους αυτών, και της VOICE TELEMEDIA Ε.Ε., η οποία είναι η εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της υπεύθυνης επεξεργασίας αυτών AQUORIS LTD. Η συμμετοχή στο παρόν προωθητικό πρόγραμμα συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην παροχή δικαιώματος της AQUORIS LTD για τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων στα πλαίσια πραγματοποίησης του προωθητικού προγράμματος ή για την ενημέρωση του συμμετέχοντα για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προωθεί ενδεχομένως η AQUORIS LTD. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να

5 ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 και Ν.2472/1997. Σε περίπτωση που ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του αυτομάτως θα παύει να ισχύει/ουν ο/οι μοναδικός/οί κωδικός/οί αριθμός/οί που έχει λάβει και δεν θα λαμβάνει μέρος στο εν λόγω προωθητικό πρόγραμμα, ήτοι θα χάνει έκτοτε το δικαίωμα στη παροχή των άνω υπηρεσιών, καθώς και δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό της άνω οικίας, χωρίς να διατηρεί την οιαδήποτε απαίτηση κατά της AQUORIS LTD, της VOICE TELEMEDIA Ε.Ε., της SUISSE COSMOS LTD και των άλλων ενδεχομένως επιχειρήσεων που προσφέρουν άλλα δώρα ή υπηρεσίες, στα πλαίσια του παρόντος προωθητικού προγράμματος. 11. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το παρόν προωθητικό πρόγραμμα αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 12. Η συμμετοχή στο προωθητικό πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής του παρόντος. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να διαβάσει τους όρους συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση 13. Οι όροι συμμετοχής του παρόντος προωθητικού προγράμματος έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΤ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΥΝΤΙΚΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΤ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΥΝΤΙΚΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΤ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΥΝΤΙΚΑ 1. Το προωθητικό πρόγραμμα σετ κοσμημάτων -καλυντικά θα διεξαχθεί από την ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία VOICE TELEMEDIA E.E., η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών Η L OREAL HELLAS Α.Ε, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ 39Α αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρία της παρούσας ιστοσελίδας www.vichy.gr/advanced υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα