ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:είστε βέβαιος/η πως ο/η ερευνώμενος/η δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο; 1. Ναι 5. Όχι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:είστε βέβαιος/η πως ο/η ερευνώμενος/η δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο; 1. Ναι 5. Όχι"

Transcript

1 Sharelife: 50+ in Europe Main interview version ST001a CHECK IF PROXY ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ελέγξτε. ποιος/α απαντάει το ερωτηματολόγιο; 1. Ο/ η ερευνώμενος/ η μόνο 2. Ο/ η ερευνώμενος/ η και ο/ η πληρεξούσιος 3. Ο/ η πληρεξούσιος μόνο IF ST001a (CHECK IF PROXY) = 3. Ο/ η πληρεξούσιος μόνο ST001b VALIDATE PROXY ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:είστε βέβαιος/η πως ο/η ερευνώμενος/η δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο; 1. Ναι 5. Όχι ST002 START OF INTERVIEW Σε λίγο θα ξεκινήσουμε μια συνέντευξη η οποία αφορά τη διαδρομή της ζωής σας. Πρόκειται να σας κάνουμε ερωτήσεις σχετικές με πράγματα και καταστάσεις που έχουν συμβεί στη διάρκεια της ζωής σας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να ελέγξουμε ορισμένα στοιχεία που μας δώσατε κατά την τελευταία φορά που σας είχαμε πάρει συνέντευξη. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:πιέστε 1 και <enter> για να συνεχίσετε. 1. Συνεχίστε IF Preload.W3_CV005_Gender = EMPTY ST011 GENDER OF RESPONDENT ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:σημειώστε το φύλο του ερευνώμενου ατόμου (ρωτήστε μονάχα εάν δεν είναι ξεκάθαρο) 1. Ανδρας 2. Γυναίκα IF Preload.W3_CV004_FirstName = EMPTY ST003 NAME OF RESPONDENT Ποιο είναι το όνομά σας; ELSE

2 ST004 CHECK IF NAME IS CORRECTLY RECORDED Έχουμε το όνομά σας καταγεγραμμένο ως [(όνομα του ερευνώμενου)]. Σωστά; 1. Ναι 5. Όχι IF ST004 (CHECK IF NAME IS CORRECTLY RECORDED) = 5. Όχι OR ST004 (CHECK IF NAME IS CORRECTLY RECORDED) = NONRESPONSE ST005 NAME OF RESPONDENT Ποιο είναι το όνομά σας; IF Preload.W3_CV006_MoBirth = EMPTY OR Preload.W3_CV007_YrBirth = EMPTY ST006 MONTH OF BIRTH OF RESPONDENT Ποιο μήνα γεννηθήκατε; 1. Ιανουάριο 2. Φεβρουάριο 3. Μάρτιο 4. Απρίλιο 5. Μάιο 6. Ιούνιο 7. Ιούλιο 8. Αύγουστο 9. Σεπτέμβριο 10. Οκτώβριο 11. Νοέμβριο 12. Δεκέμβριο ST007 YEAR OF BIRTH OF RESPONDENT Ποιο έτος γεννηθήκατε; ( ) ELSE ST008 CHECK IF DATE OF BIRTH IS CORRECTLY RECORDED Έχουμε σημειώσει ότι γεννηθήκατε τον [(μήνας γέννησης)] του [(έτος γέννησης)]. Σωστά; 1. Ναι 5. Όχι IF ST008 (CHECK IF DATE OF BIRTH IS CORRECTLY RECORDED) = 5. Όχι OR ST008 (CHECK IF DATE OF BIRTH IS CORRECTLY RECORDED) =

3 NONRESPONSE ST009 MONTH OF BIRTH OF RESPONDENT Ποιο μήνα γεννηθήκατε; 1. Ιανουάριο 2. Φεβρουάριο 3. Μάρτιο 4. Απρίλιο 5. Μάιο 6. Ιούνιο 7. Ιούλιο 8. Αύγουστο 9. Σεπτέμβριο 10. Οκτώβριο 11. Νοέμβριο 12. Δεκέμβριο ST010 YEAR OF BIRTH OF RESPONDENT Ποιο έτος γεννηθήκατε; ( ) ST012 START THE CALENDAR ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:Στην επόμενη ερώτηση θα γίνει η εκκίνηση του ημερολογίου.πιέστε 1 και <enter> για να συνεχίσετε. 1. Συνεχίστε ST013 INTRODUCTION OF THE CALENDAR ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ εξηγήστε στον ερευνώμενο το πλέγμα ζωής, για παράδειγμα:το ημερολόγιο διαδρομής ζωής δείχνει στην οθόνη όλα τα χρόνια της ζωής σας από τη γέννηση μέχρι και σήμερα. θα σας κάνω ερωτήσεις σχετικές με γεγονότα της ζωής σας και ορισμένες από τις απαντήσεις θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο. υπάρχει μία γραμμή για κάθε μια διαφορετική πτυχή της ζωής σας που θα καλύψουμε. το ημερολόγιο μπορεί να ψάξει μέσα σε ένα ευρετήριο για ορισμένα γεγονότα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ζωής σας. κάτι τέτοιο ίσως σας βοηθήσει να καθορίσετε καλύτερα το πότε έλαβαν χώρα κάποια άλλα γεγονότα στη δική σας ζωή.πιέστε 1 και <enter> για να συνεχίσετε. 1. Συνεχίστε IF ST001a (CHECK IF PROXY) <> 3. Ο/ η πληρεξούσιος μόνο ST016 PROXY CHECK ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ελέγξτε. ποιος/α απάντησε τις ερωτήσεις σε αυτό το τμήμα;

4 1. Ο/ η ερευνώμενος/ η μόνο 2. Ο/ η ερευνώμενος/ η και ο/ η πληρεξούσιος 3. Ο/ η πληρεξούσιος μόνο RC001 START OF RETROSPECTIVE CHILDREN SECTION Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τα παιδιά που μπορεί να έχετε. Ενθυμούμενοι τις ημερομηνίες γέννησής τους είναι δυνατό να σας βοηθήσει να θυμηθείτε και άλλα γεγονότα. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:πιέστε 1 και <enter> για να συνεχίσετε 1. Συνεχίστε RC022 EVER HAD OTHER NON_MENTIONED CHILDREN [Εχετε αποκτήσει άλλο/είχατε ποτέ ] φυσικό παιδί - ακόμη και ένα που έζησε για μονάχα μικρό διάστημα; 1. Ναι 5. Όχι IF RC022 (EVER HAD OTHER NON_MENTIONED CHILDREN) = 1. Ναι RC023 NUMBER OF OTHER CHILDREN Πόσα [ακόμη] φυσικά παιδιά έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβάνοντας και όσα έχουν αποβιώσει; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε: παρακαλώ συμπεριλάβετε και όσα ζουν κάπου αλλού και όσα έχουν αποβιώσει. (0..20) IF RC023 (NUMBER OF OTHER CHILDREN) > 0 LOOP cnt:= 1 TO 20 IF cnt <= RC023(NUMBER OF OTHER CHILDREN) RC024 YEAR OF BIRTH OTHER CHILD [Ας ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο παιδί.]. Ποιο έτος γεννήθηκε το [1ο/2ο/3ο/4ο/5ο/6ο/7ο/8ο/9ο/10ο/11ο/12ο/13ο/14ο/15ο/16ο/17ο/18ο/19ο/20ο] [{empty}/σας] παιδί; ( ) CHK: NOT ((RC024_kidyob = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RC024_kidyob)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. RC025 FIRST NAME OTHER CHILD Πείτε μου παρακαλώ το όνομα αυτού του παιδιού. (όνομα)

5 RC026 GENDER OTHER CHILD ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: είναι ο/η [{name other child}] άνδρας ή γυναίκα; 1. Ανδρας 2. Γυναίκα RC027 OTHER CHILD STILL ALIVE Ζει ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)]; 1. Ναι 5. Όχι IF RC027 (OTHER CHILD STILL ALIVE) = 5. Όχι RC028 YEAR OF DEATH OTHER CHILD Ποιο έτος απεβίωσε ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)]; ( ) CHK: NOT ((RC028_kidyod = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RC028_kidyod)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF Current.W3_CV005_Gender = a2 IF Index > 1 IF w_children[piindex - RC030 (HOW LONG WAS MATERNITY INTERRUPTION) = 5. Περισσότερο από 1 χρόνο έως και 3 χρόνια OR w_children[piindex - RC030 (HOW LONG WAS MATERNITY INTERRUPTION) = 6. Περισσότερο από 3 χρόνια αλλά δούλεψε κάποια στιγμή αργότερα IF askrc029 = 1 RC029 LEFT JOB BECAUSE OF CHILD Σταματήσατε να εργάζεσθε, προσωρινά ή μόνιμα, όταν γεννήθηκε ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)]; 1. Ναι, προσωρινά σταμάτησε να εργάζεται 2. Ναι, δεν δούλεψε ποτέ ξανά 5. Οχι, καμία διακοπή 9. Δεν ταιριάζει η ερώτηση. Δεν εργαζόταν τότε.

6 IF RC029 (LEFT JOB BECAUSE OF CHILD) = 1. Ναι, προσωρινά σταμάτησε να εργάζεται RC030 HOW LONG WAS MATERNITY INTERRUPTION Για πόσο καιρό σταματήσατε να εργάζεσθε; 1. Ενα μήνα ή λιγότερο 2. Περισσότερο από 1 μήνα έως και 3 μήνες 3. Περισσότερο από 3 μήνες έως και 6 μήνες 4. Περισσότερο από 6 μήνες έως και 1 χρόνο 5. Περισσότερο από 1 χρόνο έως και 3 χρόνια 6. Περισσότερο από 3 χρόνια αλλά δούλεψε κάποια στιγμή αργότερα IF RC030 (HOW LONG WAS MATERNITY INTERRUPTION) = 5. Περισσότερο από 1 χρόνο έως και 3 χρόνια OR RC030 (HOW LONG WAS MATERNITY INTERRUPTION) = 6. Περισσότερο από 3 χρόνια αλλά δούλεψε κάποια στιγμή αργότερα RC030a WHEN STARTED WORKING AGAIN Ποιο έτος ξεκινήσατε να εργάζεσθε και πάλι; ( ) CHK: NOT ((RC030a_malws = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RC030a_malws)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. ELSE IF askrc029 = 2 ELSE RC031 SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE Παρακαλώ κοιτάξτε την ΚΑΡΤΑ 2. Τι πηγές εισοδήματος είχατε όταν ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)] γεννήθηκε; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ διαβάστε μέχρι τέλους και σημειώστε όλα όσα ισχύουν. 1. Εισόδημα από απασχόληση (συμπεριλαμβάνοντας την αυτοαπασχόληση)

7 2. Οικονομική υποστήριξη από τον σύζυγο ή το σύντροφο 3. Επιδόματα μητρότητας από το κράτος, τον εργοδότη ή άλλα ιδρύματα 4. Επιδόματα παιδιού από το κράτος ή άλλα ιδρύματα 5. Οικονομική υποστήριξη από την οικογένεια (εκτός συζύγου/συντρόφου) και τους <br /> φίλους 6. Ρευστοποιώντας περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς 97. Αλλο IF 97. Αλλο IN RC031(SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE) RC031a OTHER SOURCE OF INCOME MATERNITY LEAVE Παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε. IF 3. Επιδόματα μητρότητας από το κράτος, τον εργοδότη ή άλλα ιδρύματα IN RC031(SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE) RC032 MATERNITY BENEFIT AMOUNT Μπορείτε να μου πείτε πόσο ήταν το πρώτο σας καθαρό μηνιαίο βοήθημα μητρότητας όταν τον/την [(όνομα άλλου παιδιού)]; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:εισάγετε ποσό. εισάγετε το νόμισμα στην επόμενη ερώτηση (νόμισμα) IF RC032 (MATERNITY BENEFIT AMOUNT) = RESPONSE RC033 CURRENCY MATERNITY BENEFIT ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: σε τι νόμισμα ήταν αυτό οτ ποσό; (νόμισμα) ENDLOOP RC038 OTHER ADOPTED CHILDREN [Εχετε υιοθετήσει άλλο /Είχατε ποτέ υιοθετήσει ένα ] παιδί σαν δικό σας;

8 1. Ναι 5. Όχι IF RC038 (OTHER ADOPTED CHILDREN) = 1. Ναι RC039 NUMBER OF OTHER ADOPTED Πόσα [παραπάνω] παιδιά έχετε υιοθετήσει; (0..20) IF RC039 (NUMBER OF OTHER ADOPTED) > 0 LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF OTHER ADOPTED RC040 OTHER ADOPTED CHILD NAME [Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο παιδί που υιοθετήσατε/{empty}] Ποιο είναι το όνομα του [1ο/2ο/3ο/4ο/5ο/6ο/7ο/8ο/9ο/10ο/11ο/12ο/13ο/14ο/15ο/16ο/17ο/18ο/19ο/20ο] [{empty}/σας] (υιοθετημένου) παιδιού; (όνομα) RC041 OTHER CHILD YEAR OF ADOPTION Πότε υιοθετήσατε τον/την [(όνομα άλλου παιδιού)]; ( ) CHK: NOT ((RC041_yradopt = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RC041_yradopt)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. RC042 OTHER ADOPTED CHILD GENDER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: είναι ο/η [{name other child}] άνδρας ή γυναίκα; 1. Ανδρας 2. Γυναίκα RC043 OTHER ADOPTED CHILD YEAR OF BIRTH Ποιο έτος γεννήθηκε ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)]; ( ) CHK: NOT ((RC043_kidyob = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RC043_kidyob)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. CHK: NOT ((RC043_kidyob = RESPONSE) AND (RC041_yradopt < RC043_kidyob)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. Παρακαλώ ελέγξτε και τα δύο έτη.]"

9 RC044 OTHER ADOPTED CHILD STILL ALIVE Ζει ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)]; 1. Ναι 5. Όχι IF RC044 (OTHER ADOPTED CHILD STILL ALIVE) = 5. Όχι RC045 OTHER ADOPTED CHILD YEAR OF DEATH Ποιο έτος απεβίωσε ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)]; ( ) CHK: NOT ((RC045_kidyod = RESPONSE) AND (Current.W3_CV007_YrBirth > RC045_kidyod)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF Current.W3_CV005_Gender = a2 LOOP cnt:= 1 TO 20 ENDLOOP IF Index > 1 IF opt_children[piindex - RC047 (HOW LONG WAS MATERNITY INTERUPTION) = 5. Περισσότερο από 1 χρόνο έως και 3 χρόνια OR opt_children[piindex - RC047 (HOW LONG WAS MATERNITY INTERUPTION) = 6. Περισσότερο από 3 χρόνια αλλά δούλεψε κάποια στιγμή αργότερα IF askrc046 = 1 RC046 LEFT JOB BECAUSE OF CHILD Σταματήσατε να εργάζεσθε, προσωρινά ή μόνιμα, όταν υιοθετήθηκε ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)]; 1. Ναι, προσωρινά σταμάτησε να εργάζεται 2. Ναι, δεν δούλεψε ποτέ ξανά 5. Οχι, καμία διακοπή 9. Δεν ταιριάζει η ερώτηση. Δεν δούλευε τότε

10 IF RC046 (LEFT JOB BECAUSE OF CHILD) = 1. Ναι, προσωρινά σταμάτησε να εργάζεται RC047 HOW LONG WAS MATERNITY INTERUPTION Για πόσο καιρό σταματήσατε να εργάζεσθε; 1. Ενα μήνα ή λιγότερο 2. Περισσότερο από 1 μήνα έως και 3 μήνες 3. Περισσότερο από 3 μήνες έως και 6 μήνες 4. Περισσότερο από 6 μήνες έως και 1 χρόνο 5. Περισσότερο από 1 χρόνο έως και 3 χρόνια 6. Περισσότερο από 3 χρόνια αλλά δούλεψε κάποια στιγμή αργότερα IF RC047 (HOW LONG WAS MATERNITY INTERUPTION) = 5. Περισσότερο από 1 χρόνο έως και 3 χρόνια OR RC047 (HOW LONG WAS MATERNITY INTERUPTION) = 6. Περισσότερο από 3 χρόνια αλλά δούλεψε κάποια στιγμή αργότερα RC047a WHEN STARTED WORKING AGAIN Πότε ξεκινήσατε να εργάζεσθε και πάλι; ( ) CHK: NOT ((RC047a_malws = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RC047a_malws)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. ELSE RC048 SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE Παρακαλώ κοιτάξτε την ΚΑΡΤΑ 2. Τι πηγές εισοδήματος είχατε όταν υιοθετήθηκε ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)]; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ διαβάστε μέχρι τέλους και σημειώστε όλα όσα ισχύουν. 1. Εισόδημα από απασχόληση (συμπεριλαμβάνοντας την αυτοαπασχόληση) 2. Οικονομική υποστήριξη από τον σύζυγο ή το σύντροφο 3. Επιδόματα μητρότητας από το κράτος, τον εργοδότη ή άλλα ιδρύματα 4. Επιδόματα παιδιού από το κράτος ή άλλα ιδρύματα 5. Οικονομική υποστήριξη από την οικογένεια (εκτός συζύγου/συντρόφου) και τους <br /> φίλους 6. Ρευστοποιώντας περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς 97. Αλλο

11 IF 97. Αλλο IN RC048(SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE) RC048a OTHER SOURCE OF INCOME MATERNITY LEAVE Παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε. IF 3. Επιδόματα μητρότητας από το κράτος, τον εργοδότη ή άλλα ιδρύματα IN RC048(SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE) RC049 MATERNITY BENEFIT AMOUNT Μπορείτε να μου πείτε πόσο ήταν το πρώτο σας καθαρό μηνιαίο βοήθημα μητρότητας όταν υιοθετήθηκε ο/η [(όνομα άλλου παιδιού)]; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:εισάγετε ποσό. εισάγετε το νόμισμα στην επόμενη ερώτηση (νόμισμα) IF RC049 (MATERNITY BENEFIT AMOUNT) = RESPONSE RC050 CURRENCY MATERNITY BENEFIT ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: σε τι νόμισμα ήταν αυτό οτ ποσό; (νόμισμα) ENDLOOP IF Current.W3_CV005_Gender = a2 RC054 CHILDREN BORN NOT ALIVE Κάνατε ποτέ ένα παιδί το οποίο δε γεννήθηκε ζωντανό; 1. Ναι 5. Όχι IF RC054 (CHILDREN BORN NOT ALIVE) = 1. Ναι RC055 NUMBER OF PREGNANCIES NOT ALIVE CHILDREN Πόσες τέτοιες εγκυμοσύνες είχατε συνολικά;

12 (0..20) IF RC055 (NUMBER OF PREGNANCIES NOT ALIVE CHILDREN) > 0 LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF PREGNANCIES NOT ALIVE CHILDREN RC056 YEAR PREGNANCY ENDED. Ποιο έτος διεκόπη εγκυμοσύνη; ( ) CHK: NOT ((RC056_prgyr = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RC056_prgyr)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. RC057 MONTHS PREGNANCY LASTED Για πόσους μήνες κράτησε αυτή η εγκυμοσύνη; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:αν για λιγότερο από ένα μήνα σημειώστε 1 (1..10) ENDLOOP RC058 THANKS FOR ANSWERING QN Σας ευχαριστώ που απαντήσατε αυτές τις ερωτήσεις. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:πιέστε 1 και <enter> για να συνεχίσετε 1. Συνεχίστε RC059 PRESENCE OF PEOPLE DURING CHILDREN SECTION ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:ήταν κάποιο άλλο άτομο στο δωμάτιο εκτός από εσάς και την ερευνώμενη ενώ κάνατε τις ερωτήσεις (RC054-RC058) σχετικά με τις μη ολοκληρωμένες εγκυμοσύνες - παιδιά που δεν γεννήθηκαν ζωντανά;; 1. Ναι 5. Όχι RC060 END OF THE CHILDREN SECTION ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:αυτό είναι το τέλος του τμήματος για τα παιδιά. πιέστε 1 και <enter> για να συνεχίσετε 1. Συνεχίστε IF Sec_ST.ST001a_Proxy <> a3 RC061 PROXY CHECK ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ελέγξτε. ποιος/α απάντησε τις ερωτήσεις σε αυτό το τμήμα;

13 1. Ο/ η ερευνώμενος/ η μόνο 2. Ο/ η ερευνώμενος/ η και ο/ η πληρεξούσιος 3. Ο/ η πληρεξούσιος μόνο RP001 START OF THE PARTNER SECTION Τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε για τις σχέσεις που είχατε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:πιέστε 1 και <enter> για να συνεχίσετε. 1. Συνεχίστε RP002 EVER BEEN MARRIED Εχετε ποτέ παντρευτεί; 1. Ναι 5. Όχι IF RP002 (EVER BEEN MARRIED) = 1. Ναι RP002e HOW OFTEN MARRIED Πόσες φορές έχετε παντρευθεί; RP004 NAME OF PARTNER [Ποιο/Σκεπτόμενος/η τοflnumber marriage, ποιο/σκεπτόμενος/η την πρώτη από εκείνες τις σχέσεις, ποιο] ήταν το όνομά του/της συντρόφου σας; (όνομα) RP004c WHEN RELATIONSHIP START Πότε ξεκίνησε η σχέση σας με τον/την [{Ονομα συντρόφου}] ; ( ) IF Index < 11 RP008 YEAR MARRIED Ποιο έτος παντρευτήκατε τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT (((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. RP004b YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER Ποιο έτος ξεκινήσατε να ζείτε για πρώτη φορά μαζί με τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:Σημειώστε 9997 αν δεν έζησε ποτέ μαζί με κάποιο άλλο άτομο. ( )

14 IF Index > 10 RP003 YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER Ποιο έτος ξεκινήσατε να ζείτε με [έναν/μία σύντροφο/άλλο σύντροφο]; ( ) CHK: NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP003_prtyr)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF RP004b (YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER) = 9997 ELSE RP009 STILL LIVING WITH PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: ζείτε ακόμη με τον/την [{name of partner}]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP009 (STILL LIVING WITH PARTNER) = 5. Όχι RP010 REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: γιατί αυτό; 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) 2. Χηρεία/Θάνατος συντρόφου 3. Ο/Η σύντροφος μετακόμισε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων - οίκο ευγηρίας 97. Αλλος λόγος IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 2. Χηρεία/Θάνατος συντρόφου RP011 YEAR OF DEATH PARTNER Ποιο έτος απεβίωσε ο/η [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP011_prtyod)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 1. Η σχέση διεκόπη

15 (χωρισμός ή διαζύγιο) OR RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 3. Ο/Η σύντροφος μετακόμισε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων - οίκο ευγηρίας OR RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 97. Αλλος λόγος RP012 YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER Ποιο έτος σταματήσατε να ζείτε μαζί με τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP012_prtyrstp)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) AND Index < 11 RP013 DIVORCED PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: πήρατε διαζύγιο από τον/την [{name of partner}]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP013 (DIVORCED PARTNER) = 1. Ναι RP014 YEAR OF DIVORCE Ποιο έτος πήρατε διαζύγιο από τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP014_prtyrdiv)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. ELSE IF Index > 10 RP015a_ ANY OTHER COHABITATING PARTNERS Εχετε ζήσει ποτέ μαζί με κάποιο άλλο άτομο σαν ζευγάρι;

16 1. Ναι 5. Όχι LOOP cnt:= 2 TO 10 IF cnt <= RP002e(HOW OFTEN MARRIED) RP004 NAME OF PARTNER [Ποιο/Σκεπτόμενος/η τοflnumber marriage, ποιο/σκεπτόμενος/η την πρώτη από εκείνες τις σχέσεις, ποιο] ήταν το όνομά του/της συντρόφου σας; (όνομα) RP004c WHEN RELATIONSHIP START Πότε ξεκίνησε η σχέση σας με τον/την [{Ονομα συντρόφου}] ; ( ) IF Index < 11 RP008 YEAR MARRIED Ποιο έτος παντρευτήκατε τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT (((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. RP004b YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER Ποιο έτος ξεκινήσατε να ζείτε για πρώτη φορά μαζί με τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:Σημειώστε 9997 αν δεν έζησε ποτέ μαζί με κάποιο άλλο άτομο. ( ) IF Index > 10 RP003 YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER Ποιο έτος ξεκινήσατε να ζείτε με [έναν/μία σύντροφο/άλλο σύντροφο]; ( ) CHK: NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP003_prtyr)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί.

17 IF RP004b (YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER) = 9997 ELSE RP009 STILL LIVING WITH PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: ζείτε ακόμη με τον/την [{name of partner}]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP009 (STILL LIVING WITH PARTNER) = 5. Όχι RP010 REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: γιατί αυτό; 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) 2. Χηρεία/Θάνατος συντρόφου 3. Ο/Η σύντροφος μετακόμισε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων - οίκο ευγηρίας 97. Αλλος λόγος IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 2. Χηρεία/Θάνατος συντρόφου RP011 YEAR OF DEATH PARTNER Ποιο έτος απεβίωσε ο/η [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP011_prtyod)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) OR RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 3. Ο/Η σύντροφος μετακόμισε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων - οίκο ευγηρίας OR RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 97. Αλλος λόγος RP012 YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER Ποιο έτος σταματήσατε να ζείτε μαζί με τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP012_prtyrstp)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί.

18 IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) AND Index < 11 RP013 DIVORCED PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: πήρατε διαζύγιο από τον/την [{name of partner}]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP013 (DIVORCED PARTNER) = 1. Ναι RP014 YEAR OF DIVORCE Ποιο έτος πήρατε διαζύγιο από τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP014_prtyrdiv)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. ELSE IF Index > 10 RP015a_ ANY OTHER COHABITATING PARTNERS Εχετε ζήσει ποτέ μαζί με κάποιο άλλο άτομο σαν ζευγάρι; 1. Ναι 5. Όχι ENDLOOP ELSE

19 RP002d EVER HAD UNMARRIED PARTNER [Εχετε/Χωρίς να λαμβάνετε υπόψη το γάμο σας, έχετε/χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τους γάμους σας, έχετε] ζήσει ποτέ μαζί με κάποιο άτομο σαν ζευγάρι χωρίς να έχετε παντρευτεί; 1. Ναι 5. Όχι IF RP002d (EVER HAD UNMARRIED PARTNER) = 1. Ναι RP004 NAME OF PARTNER [Ποιο/Σκεπτόμενος/η τοflnumber marriage, ποιο/σκεπτόμενος/η την πρώτη από εκείνες τις σχέσεις, ποιο] ήταν το όνομά του/της συντρόφου σας; (όνομα) RP004c WHEN RELATIONSHIP START Πότε ξεκίνησε η σχέση σας με τον/την [{Ονομα συντρόφου}] ; ( ) IF Index < 11 RP008 YEAR MARRIED Ποιο έτος παντρευτήκατε τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT (((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. RP004b YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER Ποιο έτος ξεκινήσατε να ζείτε για πρώτη φορά μαζί με τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:Σημειώστε 9997 αν δεν έζησε ποτέ μαζί με κάποιο άλλο άτομο. ( ) IF Index > 10 RP003 YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER Ποιο έτος ξεκινήσατε να ζείτε με [έναν/μία σύντροφο/άλλο σύντροφο]; ( ) CHK: NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP003_prtyr)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί.

20 IF RP004b (YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER) = 9997 ELSE RP009 STILL LIVING WITH PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: ζείτε ακόμη με τον/την [{name of partner}]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP009 (STILL LIVING WITH PARTNER) = 5. Όχι RP010 REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: γιατί αυτό; 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) 2. Χηρεία/Θάνατος συντρόφου 3. Ο/Η σύντροφος μετακόμισε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων - οίκο ευγηρίας 97. Αλλος λόγος IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 2. Χηρεία/Θάνατος συντρόφου RP011 YEAR OF DEATH PARTNER Ποιο έτος απεβίωσε ο/η [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP011_prtyod)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) OR RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 3. Ο/Η σύντροφος μετακόμισε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων - οίκο ευγηρίας OR RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 97. Αλλος λόγος RP012 YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER Ποιο έτος σταματήσατε να ζείτε μαζί με τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP012_prtyrstp)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί.

21 IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) AND Index < 11 RP013 DIVORCED PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: πήρατε διαζύγιο από τον/την [{name of partner}]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP013 (DIVORCED PARTNER) = 1. Ναι RP014 YEAR OF DIVORCE Ποιο έτος πήρατε διαζύγιο από τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP014_prtyrdiv)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. ELSE IF Index > 10 RP015a_ ANY OTHER COHABITATING PARTNERS Εχετε ζήσει ποτέ μαζί με κάποιο άλλο άτομο σαν ζευγάρι; 1. Ναι 5. Όχι LOOP cnt:= 12 TO 20 IF Partners[cnt - RP015a_ (ANY OTHER COHABITATING PARTNERS) = 1. Ναι RP004 NAME OF PARTNER [Ποιο/Σκεπτόμενος/η τοflnumber marriage, ποιο/σκεπτόμενος/η την πρώτη από εκείνες τις σχέσεις, ποιο] ήταν το όνομά του/της συντρόφου σας;

22 (όνομα) RP004c WHEN RELATIONSHIP START Πότε ξεκίνησε η σχέση σας με τον/την [{Ονομα συντρόφου}] ; ( ) IF Index < 11 RP008 YEAR MARRIED Ποιο έτος παντρευτήκατε τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT (((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. RP004b YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER Ποιο έτος ξεκινήσατε να ζείτε για πρώτη φορά μαζί με τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:Σημειώστε 9997 αν δεν έζησε ποτέ μαζί με κάποιο άλλο άτομο. ( ) IF Index > 10 RP003 YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER Ποιο έτος ξεκινήσατε να ζείτε με [έναν/μία σύντροφο/άλλο σύντροφο]; ( ) CHK: NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP003_prtyr)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF RP004b (YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER) = 9997 ELSE RP009 STILL LIVING WITH PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: ζείτε ακόμη με τον/την [{name of partner}]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP009 (STILL LIVING WITH PARTNER) = 5. Όχι

23 RP010 REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: γιατί αυτό; 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) 2. Χηρεία/Θάνατος συντρόφου 3. Ο/Η σύντροφος μετακόμισε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων - οίκο ευγηρίας 97. Αλλος λόγος IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 2. Χηρεία/Θάνατος συντρόφου RP011 YEAR OF DEATH PARTNER Ποιο έτος απεβίωσε ο/η [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP011_prtyod)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) OR RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 3. Ο/Η σύντροφος μετακόμισε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων - οίκο ευγηρίας OR RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 97. Αλλος λόγος RP012 YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER Ποιο έτος σταματήσατε να ζείτε μαζί με τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP012_prtyrstp)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. IF RP010 (REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER) = 1. Η σχέση διεκόπη (χωρισμός ή διαζύγιο) AND Index < 11 RP013 DIVORCED PARTNER ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ρωτήστε ή σημειώστε: πήρατε διαζύγιο από τον/την [{name of partner}]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP013 (DIVORCED PARTNER) = 1. Ναι

24 RP014 YEAR OF DIVORCE Ποιο έτος πήρατε διαζύγιο από τον/την [(όνομα συντρόφου)]; ( ) CHK: NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP014_prtyrdiv)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. ELSE IF Index > 10 RP015a_ ANY OTHER COHABITATING PARTNERS Εχετε ζήσει ποτέ μαζί με κάποιο άλλο άτομο σαν ζευγάρι; 1. Ναι 5. Όχι ENDLOOP RP016 NON COHABITATING PARTNERS Εκτός από τις σχέσεις για τις οποίες μιλήσαμε ήδη, βρεθήκατε ποτέ σε μια μακρόχρονη σχέση η οποία ήταν σημαντική για εσάς όπου ο/η σύντροφός σας ζούσε σε διαφορετική διεύθυνση από εσάς κατά τον περισσότερο χρόνο; 1. Ναι 5. Όχι IF RP016 (NON COHABITATING PARTNERS) = 1. Ναι RP017 START NON-COHABITATING PARTNERSHIP Ποιο έτος ξεκίνησε αυτή η σχέση; ( ) CHK: NOT ((RP017_prtncstrt = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP017_prtncstrt)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί.

25 RP018 NAME OF NON-COHABITATING PARTNER Ποιο ήταν το όνομα του/της συντρόφου σας; (όνομα) RP019 STILL IN A RELATIONSHIP WITH NON-COHABITATING PARTNER Εχετε ακόμη σχέση με τον/την [(όνομα συντρόφου που δεν ζει μαζί)]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP019 (STILL IN A RELATIONSHIP WITH NON-COHABITATING PARTNER) = 5. Όχι RP020 END NON-COHABITATING PARTNERSHIP Ποιο έτος τελείωσε η σχέση σας; ( ) CHK: NOT ((RP020_prtncend = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP020_prtncend)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. ELSE RP021 ANY OTHER NON COHABITATING PARTNERS Βρεθήκατε ποτέ σε μια άλλη μακρόχρονη σχέση η οποία ήταν σημαντική για εσάς όπου ο/η σύντροφός σας ζούσε σε διαφορετική διεύθυνση από εσάς κατά τον περισσότερο χρόνο; 1. Ναι 5. Όχι LOOP cnt:= 2 TO 10 IF NoCoPartners[cnt - RP021 (ANY OTHER NON COHABITATING PARTNERS) = 1. Ναι RP017 START NON-COHABITATING PARTNERSHIP Ποιο έτος ξεκίνησε αυτή η σχέση; ( ) CHK: NOT ((RP017_prtncstrt = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP017_prtncstrt)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. RP018 NAME OF NON-COHABITATING PARTNER Ποιο ήταν το όνομα του/της συντρόφου σας;

26 (όνομα) RP019 STILL IN A RELATIONSHIP WITH NON-COHABITATING PARTNER Εχετε ακόμη σχέση με τον/την [(όνομα συντρόφου που δεν ζει μαζί)]; 1. Ναι 5. Όχι IF RP019 (STILL IN A RELATIONSHIP WITH NON-COHABITATING PARTNER) = 5. Όχι RP020 END NON-COHABITATING PARTNERSHIP Ποιο έτος τελείωσε η σχέση σας; ( ) CHK: NOT ((RP020_prtncend = RESPONSE) AND ((Current.W3_CV007_YrBirth + 10) > RP020_prtncend)) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. ELSE RP021 ANY OTHER NON COHABITATING PARTNERS Βρεθήκατε ποτέ σε μια άλλη μακρόχρονη σχέση η οποία ήταν σημαντική για εσάς όπου ο/η σύντροφός σας ζούσε σε διαφορετική διεύθυνση από εσάς κατά τον περισσότερο χρόνο; 1. Ναι 5. Όχι ENDLOOP RP022 END OF THE PARTNER SECTION ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:αυτό είναι το τέλος του τμήματος για τους συντρόφους. πιέστε 1 και <enter> για να συνεχίσετε. 1. Συνεχίστε IF Sec_ST.ST001a_Proxy <> a3 RP023 PROXY CHECK ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ ελέγξτε. ποιος/α απάντησε τις ερωτήσεις σε αυτό το τμήμα;

27 1. Ο/ η ερευνώμενος/ η μόνο 2. Ο/ η ερευνώμενος/ η και ο/ η πληρεξούσιος 3. Ο/ η πληρεξούσιος μόνο AC001 START OF THE ACCOMODATION SECTION Στο επόμενο τμήμα της συνέντευξης, πρόκειται να σας ζητήσω οριμένες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα μέρη που έχετε ζήσει στη διάρκεια της ζωής σας. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:πιέστε 1 και <enter> για να συνεχίσετε. 1. Συνεχίστε AC002 SPECIAL EVENTS IN ACCOMODATION Παρακαλώ κοιτάξτε την ΚΑΡΤΑ 3. Έχετε βιώσει ποτέ κάποιο από τα γεγονότα αυτής της κάρτας; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:παρακαλώ σημειώστε όλα όσα ισχύουν. 1. Ζήσατε σε ένα οικοτροφείο - ορφανοτροφείο - παιδικό χωριό 2. Ζήσατε με ανάδοχη οικογένεια 3. Μετεγκατασταθήκατε σε ασφαλέστερο μέρος στη διάρκεια πολέμου 4. Ζήσατε σε ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου 5. Ζήσατε σε φυλακή 6. Ζήσατε σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας 7. Ζήσατε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης 8. Ασθενής σε σανατόριο (φυματίωση) 9. Μείνατε σε ψυχιατρική κλινική 10. Μείνατε χωρίς στέγη για ένα μήνα ή περισσότερο 96. Κανένα από αυτά CHK: NOT ((AC002_acmintro = RESPONSE) AND (( > 1) AND (a96 IN AC002_acmintro))) "[δεν μπορείτε να επιλέξετε 'κανένα από τα παραπάνω' μαζί με μια άλλη απάντηση. παρακαλώ αλλάξτε την απάντησή σας.]" AC003 WHEN ESTABLISHED HOME Ποιο έτος ξεκινήσατε να ζείτε μόνος/η σας ή δημιουργήσατε το δικό σας νοικοκυριό; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:αν ερωτηθείτε, το έτος το οποίο ο/η ερευνώμενος/η αντιλαμβάνεται ως το πρώτο δικό του/της νοικοκυριό μετά το σπίτι των γονιών του/της.παρακαλώ εισάγετε 9997 εάν ο/η ερευνώμενος/η δεν δημιούργησε ποτέ το δικό του/της νοικοκυριό. ( ) CHK: NOT ((AC003_acyrest = RESPONSE) AND (((Current.W3_CV007_YrBirth > AC003_acyrest) OR (AC003_acyrest > 2009)) AND NOT (AC003_acyrest = 9997))) "[Αυτό το έτος δεν ταιριάζει με το έτος της γέννησης που έχει δοθεί. Παρακαλώ ελέγξτε και τα δύο έτη.]" AC004 RESIDENCE WHEN BORN Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την κατοικία που ζούσατε όταν γεννηθήκατε. Ζήσατε εκεί για περισσότερους από έξι μήνες; ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:η 'κατοικία' αναφέρεται σε ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι όπου ζούσε ο/η ερευνώμενος/η.σε περίπτωση αμφιβολιών, ενδιαφερόμαστε για το μέρος στο οποίο ο/η ερευνώμενος/η ζούσε κατά τα 10α γενέθλια [his/her]. 1. Ναι 5. Όχι

Share w2 Questionnaire version 2.7 2006-11-01. IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE

Share w2 Questionnaire version 2.7 2006-11-01. IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE Share w2 Questionnaire version 2.7 2006-11-01 IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Στη συνέχεια αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Share 2004 Questionnaire version 10. IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE. IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent

Share 2004 Questionnaire version 10. IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE. IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent Share 2004 Questionnaire version 10 IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM002_ FINANCES TOTALLY SEPARATE Αργότερα σε αυτή τη συνέντευξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (4 ος ΓΥΡΟΣ, 2008/9) 2008 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro Αφήστε με απλώς να επαναλάβω πως αυτή η συνέντευξη είναι εθελοντική και εμπιστευτική. Οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφή της Έρευνας

1. Περιγραφή της Έρευνας 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που σκοπό έχει να συλλέξει πληροφορίες για τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΩΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΩΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΩΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 2012 1 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που επαναλαμβάνεται κάθε 2

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός Συμβολαίου Ν o 10501.2008.001-2008.692

Aριθμός Συμβολαίου Ν o 10501.2008.001-2008.692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Aριθμός Συμβολαίου Ν o 10501.2008.001-2008.692

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 2 - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έρευνα Εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1983/2003 της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN VALUES 1999. Methodological questionnaire PLEASE WRITE IN THE NAME OF YOUR COUNTRY: GREECE

EUROPEAN VALUES 1999. Methodological questionnaire PLEASE WRITE IN THE NAME OF YOUR COUNTRY: GREECE EUROPEAN VALUES 1999 Methodological questionnaire PLEASE WRITE IN THE NAME OF YOUR COUNTRY: GREECE Section 1: the questionnaire 1.Was the EVS questionnaire translated or adapted in any way from the English

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------------------------------------------------------------------------------------4 1.1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension

Notes for claiming Australian Pension tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης Μεταξυ Αυστραλιας Και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας...

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΓΕΝΙΚΑ...2 ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 1. Κατοικία...3 2. Νοικοκυριό...3 2.1 Μέλη του νοικοκυριού...4 2.2 Μη µέλη του νοικοκυριού...4 2.3 Υπεύθυνος του νοικοκυριού...5 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν λαμβάνετε παροχές συνταξιοδότησης ή επιβίωσης

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν λαμβάνετε παροχές συνταξιοδότησης ή επιβίωσης Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν λαμβάνετε παροχές συνταξιοδότησης ή επιβίωσης 2012 Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov,

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI Ελίζαβεθ Μεσθεναίου & Κορίνα Αντωνιάδου, Ερευνητική Οµάδα ΣEΞTANT, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας, Αθήνα 1. Στόχοι του Προγράµµατος MERI... 1 2. Η ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι σε φροντίδα. Ανακαλύψτε τα δικαιώματά σας!

Παιδιά και νέοι σε φροντίδα. Ανακαλύψτε τα δικαιώματά σας! Παιδιά και νέοι σε φροντίδα Χτίζοντας μια Ευρώπη για και με τα παιδιά Ανακαλύψτε τα δικαιώματά σας! Παιδιά και νέοι σε φροντίδα Ανακαλύψτε τα δικαιώματά σας! Χτίζοντας μια Ευρώπη για και με τα παιδιά www.coe.int/children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έδρα: Τρίπολη ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ανάδοχος Mindwell A.E. Λ. Συγγρού 377, Π. Φάληρο 1 ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΕΡΓΟΥ Η Υφιστάµενη

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς)

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Form 1419 GRE GREEK Σχετικά με αυτό το έντυπο Σημαντικό Παρακαλείστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας

«Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας «Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Μεταναστεύοντας ανά τους αιώνες... 3 Δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα