ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα προσφερόµενα πολιιτιιστιικά αγαθά:: θ ηµοτιικοίί κιινηµατογράφοιι γ στην Αττιική σε σχέση µε την περιιοχή εγκατάστασης κ ΕΠΙΙΒΛΕΠΩΝ Ω ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΑΣΠΑΡΙΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ Ω /ΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 SUMMARY 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 8 ΟΜΗ 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ- ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 36 1

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 3.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΗΜΟΣ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ-ΣΙΝΕ ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΣΙΝΕ ΟΝΑΡ 7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 80 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 88 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 92 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 99 2

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βαθµός ανταποδοτικότητας πολιτιστικών υπηρεσιών και διαφοροποιηµένες πολιτικές τιµών στα προσφερόµενα πολιτιστικά αγαθά: ηµοτικοί κινηµατογράφοι στην Αττική σε σχέση µε την περιοχή εγκατάστασης Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνοµιακό χώρο άσκησης πολιτιστικής αλλά και κοινωνικής πολιτικής. Οι ηµοτικοί κινηµατογράφοι αποτελούν ένα σηµαντικό µέσο άσκησης των πολιτικών αυτών, και θεωρούνται παράγοντας διαµόρφωσης του οικονοµικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής εγκατάστασης. Μέσα από την ανάλυση της λειτουργίας τριών διαφορετικών ηµοτικών κινηµατογράφων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και ειδικότερα στους ήµους Περιστερίου, Κορυδαλλού και Αγίων Αναργύρων, προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε την ανταποδοτικότητα της λειτουργίας ενός πολιτιστικού φορέα ανάλογα και µε τις προτεραιότητες της πολιτικής που αποφασίζει η διοίκηση. Ακόµη, µέσω της χρήσης έρευνας ερωτηµατολογίου προσπαθήσαµε να αναζητήσουµε τους παράγοντες αυτούς που συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο πολιτιστικό προϊόν για τους δηµότες και να κατανοήσουµε το βαθµό ικανοποίησης τους από την εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική. Τέλος προσπαθούµε να διερευνήσουµε το κατά πόσον η λειτουργία των ηµοτικών κινηµατογράφων είναι δυνατόν να εξελιχθεί πράγµατι σε καθοριστικό παράγοντα επηρεασµού της οικονοµικής και πολιτιστικής κίνησης της οικείας περιοχής. Μέσα από την ερευνητική διαδικασία αντιληφθήκαµε ότι το µεγαλύτερο εύρος τιµολογιακής διαφοροποίησης είναι και αυτό που ικανοποιεί τους πολίτες περισσότερο, όπως και το γεγονός ότι οι δηµοτικοί κινηµατογράφοι πλέον µπορούν υπό κατάλληλες προϋποθέσεις να ανταγωνιστούν µε αξιώσεις τις παραδοσιακές ιδιωτικές αίθουσες, όχι όµως και τους πολυκινηµατογράφους, εποµένως θα πρέπει να διαµορφώσουν ένα ιδιαίτερο πρόγραµµα προβολών µε χαρακτήρα και προσωπικότητα που θα σκοπεύει σε ένα διαφορετικό-εναλλακτικό κοινό, χωρίς όµως να παραβλέπει τις απαιτήσεις του µέσου θεατή. 3

5 SUMMARY Degree of reciprocity of cultural services and differentiated price policies in the offered cultural goods: Municipal cinemas in Attica concerning the region of installation The local self-government constitutes a preferential space of exercising cultural as well as social policy. The Municipal cinemas are an important tool in applying these policies, and are considered as a factor that formulates the economic and cultural character of the region they operate. Through the analysis of the operation of three different Municipal cinemas in the wider region of Attica and more specifically in the Municipalities Peristeri, Korydallos and Aghioi Anargyroi, we attempted to investigate the reciprocity of the operation of cultural institutions in relation with the priorities of policy decided by the administration. Moreover, via the use of questionnaire we tried to investigate the factors that compose a complete cultural product for the citizens and to comprehend their degree of satisfaction from the diffent billing policies. Finally we tried to comprehend if the operation of the Municipal cinemas is possible to develop into a substantially decisive factor influencing the economic and cultural identity of each region. Through the inquiring process we conceived that the broader width of billing differentiation is what satisfies citizens more, as well as providing the appropriate circumstances for the municipal cinemas to compete with the traditional private cinemas, but not the multi-cinemas. Consequently they must formulate a distinctive movie line-up with character and personality targeting in a different and alternative audience, without overlooking the demands of the average spectator. 4

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ολοκλήρωση της µελέτης αυτής θα ήταν αδύνατη δίχως την πολύτιµη συµβολή των πάνω από όλα φίλων µου Νότη Καλλιαντά και Νίκου Ευσταθιάδη. Ακόµη θα ήθελα να ευχαριστήσω των επιβλέποντα καθηγητή µου Κώστα Γασπαρινάτο για τις πολύτιµες κατευθυντήριες γραµµές που µου έδωσε, το Ζαχαρία Ιωαννίδη και τη έσποινα Βασσου για τις πληροφορίες στις οποίες µου έδωσαν πρόσβαση, και όλους όσους γνωρίζουν ότι µε στήριξαν σε µια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τον ιδιαίτερο προβληµατισµό µου καθώς διαπίστωσα ότι η συνεργασία µε τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν αρκετές φορές ιδιαίτερα δύσκολη, παρά τις όποιες περί του αντιθέτου διακηρύξεις για αλλαγή νοοτροπίας και επαναπροσδιορισµό τρόπου σκέψης, κάτι το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη πικρία. 5

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ορισµένοι ήµοι, αξιοποιώντας το θεσµικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, και την υφιστάµενη εµπειρία στις πόλεις τους από τις ήδη προϋπάρχουσες Κινηµατογραφικές Λέσχες ιδρύουν και λειτουργούν τους πρώτους ηµοτικούς κινηµατογράφους, τη στιγµή που οι Λέσχες οδηγούνται σε κρίση και παρακµή καθώς και το κινηµατογραφικό τοπίο αλλάζει ραγδαία αλλά και γιατί οι ίδιες δεν µπορούν να ανανεωθούν, δέσµιες µιας «κλειστής» λειτουργίας. Στις αρχές δεκαετίας του 1990, το φαινόµενο των δηµοτικών κινηµατογράφων παίρνει µεγάλες διαστάσεις και µερικοί από αυτούς αναδεικνύονται ως σηµαντικές προσπάθειες µιας οργανωµένης και αποτελεσµατικής τοπικής αναπτυξιακής πολιτιστικής πολιτικής. Φαίνεται όµως ότι τελικά στις περισσότερες περιπτώσεις η δυναµική τους εξαντλείται γρήγορα, χωρίς να καταφέρουν να διαµορφώσουν χαρακτήρα και προσωπικότητα, µην καταφέρνοντας να αγγίξουν µια σηµαντική µερίδα κοινού, ή περιοριζόµενοι στην άσκηση ενός είδους «αποσπασµατικής» κοινωνικής πολιτικής, που τελικά οδηγεί σε ελλειµµατική λειτουργία, επιβαρύνοντας οικονοµικά περισσότερο την περιοχή εγκατάστασης από όσο την ωφελούν. Το πρόβληµα επιτείνεται περισσότερο από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και µετά λόγω και της εµφάνισης οξύτατου ανταγωνισµού από τους πολυκινηµατογράφους που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους εκείνη την εποχή και συνεχίζεται έως σήµερα. Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της λειτουργίας των ηµοτικών κινηµατογράφων, της συµβολής τους στην τοπική οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη µε την ταυτόχρονη επίτευξη οικονοµικής ανταποδοτικότητας, κυρίως µέσω της τιµολογιακή τους στρατηγικής. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, οι επιµέρους στόχοι που καλείται να ερευνήσει το κείµενο αυτό είναι οι εξής I. Να σκιαγραφήσει την ιστορική εξέλιξη του φαινοµένου των ηµοτικών κινηµατογράφων στην Ελλάδα. II. Να ερευνήσει σε πιο βαθµό η οικονοµική κρίση και η ενδεχόµενη µείωση του εισοδήµατος των δηµοτών, επηρέασε τη λειτουργία των ηµοτικών κινηµατογράφων 6

8 III. Να διερευνήσει τους παράγοντες εκείνους που κατά τους θεατές αποτελούν συνιστώσες για ένα ολοκληρωµένο ποιοτικά προϊόν. IV. Να αναλύσει τις τιµολογιακές στρατηγικές που έχουν υιοθετηθεί από τους δηµοτικούς κινηµατογράφους και να αξιολογήσει η επιτυχία τους V. Να αναδείξει τους κύριους ανταγωνιστές των δηµοτικών αιθουσών VI. Να ερευνήσει τόσο τον πολιτιστικό όσο και τον οικονοµικό αντίκτυπο από τη λειτουργία των ηµοτικών κινηµατογράφων στην περιοχή εγκατάστασης. Πολύτιµος αρωγός στην επίτευξη αυτών των στόχων θα είναι, πέραν των θεωρητικών ερεισµάτων της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, η ανάλυση τριών διαφορετικών δηµοτικών κινηµατογράφων στην περιοχή της Αττικής, ένας από τους οποίους είναι ο πιο γνωστός δηµοτικός κινηµατογράφος της χώρα µας, το Σινέ Παράδεισος του ήµου Κορυδαλλού. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κεντρική παραδοχή µας είναι το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνοµιακό χώρο άσκησης πολιτιστικής και ταυτόχρονα κοινωνικής πολιτικής. Επίσης η διαπίστωση ότι οι ηµοτικοί κινηµατογράφοι, και ιδιαίτερα οι θερινοί, αποτελούν µια πραγµατικότητα για τους περισσότερους Ο.Τ.Α της χώρας. Επιπλέον όλοι έχουν επιλέξει κάποιο βαθµό τιµολογιακής διαφοροποίησης, ως µέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό διαµορφώνεται η ακόλουθη υπόθεση εργασίας : Είναι δυνατόν ένας πολιτιστικός οργανισµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταφέρει να συνδυάσει την κερδοφόρα ή τουλάχιστον µη ελλειµµατική λειτουργία µε την άσκηση κοινωνικής πολιτικής µέσω της τιµολογιακής τους στρατηγικής, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα ολοκληρωµένο ποιοτικά πολιτιστικό προϊόν στο δηµότη. Ακόµη περισσότερο, είναι δυνατόν η λειτουργία του να φτάσει σε κρίσιµο µέγεθος τέτοιο ώστε να επηρεάσει την πολιτιστική και οικονοµική ζωή της περιοχής εγκατάστασης. Τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα που τίθενται είναι δύο A. Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόµενο λειτουργίας ενός δηµοτικού κινηµατογράφου ώστε να διευρύνει τα όρια µιας «τυπικής» αυτοδιοικητικής 7

9 δραστηριότητας, έτσι ώστε όχι µόνο να παρέχει ένα ποιοτικό προϊόν στους πελάτες, αλλά και να έχει θετική συµβολή στην οικονοµική ζωή της πόλης. B. Ποια τιµολογιακή πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσει και ποιος ο βαθµός ανταποδοτικότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών ώστε αφενός να καλύπτει το λειτουργικό κόστος και αφετέρου να προσελκύει κοινό ανεξαρτήτως οικονοµικής δυνατότητας; ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην προσπάθειά προσέγγισης των ανωτέρω ζητηµάτων, θα προβούµε κατ αρχάς σε επισκόπηση της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας που σχετίζεται µε την πολιτιστική πολιτική, και δευτερεύοντος στον κινηµατογράφο καθώς και οικονοµικής βιβλιογραφίας που πραγµατεύεται ζητήµατα ποιότητας και ικανοποίησης του καταναλωτή, όπως και αντίστοιχα αλλά σχετικά µε την τµηµατοποίηση αγοράς και την τιµολογιακή πολιτική. Οι βιβλιογραφικές αναφορές περιλαµβάνουν ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα βιβλία και άρθρα, σε καµία, ωστόσο, περίπτωση ο κατάλογος των βιβλιογραφικών αναφορών δεν είναι εξαντλητικός, αλλά έχει µάλλον την πρόθεση να παράσχει το αναγκαίο και ικανό υπόβαθρο για την σφαιρική κατανόηση του θέµατος. Ακόµη, καθώς η βιβλιογραφία, που περιγράφει αµιγώς τη σύνδεση τοπικής αυτοδιοίκησης και κινηµατογράφου είναι εξαιρετικά περιορισµένη, πραγµατοποιήσαµε µία πρωτογενή έρευνα στους δικτυακούς τόπους ορισµένων από τους δήµους της χώρας που αναπτύσσουν κινηµατογραφικές δράσεις, προκειµένου να µελετήσουµε το επίπεδο λειτουργίας των δηµοτικών κινηµατογράφων. Επιπλέον πέρα από την ανάλυση της βιβλιογραφίας, επιλέξαµε τη µέθοδο της µελέτης περιπτώσης, η οποία βασίσθηκε στις τεχνικές ποιοτικής πρωτογενούς έρευνας και επεξεργασίας δευτερογενών δεδοµένων. Ειδικότερα, ακολουθήθηκε τόσο η µέθοδος των συνεντεύξεων βάθους (Depth Interview) καθώς µας παρέχει τη δυνατότητα για συλλογή στοιχείων που χαρακτηρίζονται από ανεξάντλητο πλούτο, και πολλές λεπτοµέρειες όσο και της ποσοτικής έρευνας µε ερωτηµατολόγια. Η επιλογή βασίστηκε στο ότι το ποσοτικό µοντέλο αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µέθοδο για τέτοιου είδους µελέτη αλλά και χρησιµοποιείται από διοικητικούς οργανισµούς και άλλους φορείς για να διερευνήσουν το κοινό τους. 8

10 Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αξιοποιήσαµε και µία σειρά δευτερογενών πηγών, όπως λογιστικά στοιχεία και στοιχεία από τον τύπο, όπως επίσης και τα προγράµµατα των ηµοτικών κινηµατογράφων. Πραγµατοποιήσαµε 4 τηλεφωνικές συνεντεύξεις που ακολουθήθηκαν από 4 συνεντεύξεις δια ζώσης και επεξεργαστήκαµε 314 ερωτηµατολόγια. ΟΜΗ Για να υπηρετήσουµε ευκολότερα την υπόθεση εργασίας µας χωρίσαµε τη µελέτη σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι καθαρά θεωρητικό. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε θεωρητικά τις έννοιες του πολιτισµού, της κουλτούρας ενώ επίσης αναλύουµε τις έννοιες των πολιτιστικών αγαθών, της πολιτιστικής βιοµηχανίας και της πολιτιστικής πολιτικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο εισάγουµε στην ανάλυση µας βασικούς οικονοµικούς όρους, όπως αυτόν της ζήτησης για πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες, την έννοια της ποιότητας και της ικανοποίησης του καταναλωτή, ενώ παρουσιάζονται επίσης και διαφορετικές στρατηγικές τιµολόγησης των πολιτιστικών αγαθών. Στο τρίτο κεφάλαιο, διατρέχουµε την ιστορική εξέλιξη του κινηµατογράφου στην Ελλάδα για να φτάσουµε τελικά να αναλύσουµε την εξελικτική πορεία των ηµοτικών κινηµατογράφων Στο δεύτερο µέρος παραθέτουµε τρεις διαφορετικές µελέτες περιπτώσεων ηµοτικών κινηµατογράφων ενώ παρουσιάζεται ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε που αναδεικνύει τόσο την τιµολογιακή τους πολιτική και την ανταποδοτικότητα, όσο και το ζήτηµα του οικονοµικού και πολιτιστικού αντίκτυπου της λειτουργίας τους στην περιοχή εγκατάστασης Συγκεκριµένα στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται γενικότερα η δοµή της έρευνας ενώ στο πέµπτο ο ηµοτικός κινηµατογράφος Περιστερίου «Σινέ Πέραν», στο έκτο ο ηµοτικός Κινηµατογράφος Κορυδαλλού «Σινε Παράδεισος» και στο έβδοµο ο ηµοτικός Κινηµατογράφος Αγ. Αναργύρων «Σινέ Όναρ». Στο τελευταίο κεφαλαίο γίνεται συγκριτική ανάλυση των στοιχείων και για τις τρεις αίθουσες. Ακολουθούν τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις και η µελέτη ολοκληρώνεται µε την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας και του παραρτήµατος 9

11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ- ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ο πολιτισµός παρουσιάζει ένα εγγενές και θεµελιακό πρόβληµα ορισµού, καθώς έχει εννοηθεί µε µια ποικιλία τρόπων. Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και µε τον συγγενικό του όρο «κουλτούρα». Και οι δύο όροι βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης σκέψης, αντανακλώντας µέσα από τις διαφορετικές σηµασίες που τους έχουν κατά καιρούς αποδοθεί και τις διάφορες χρήσεις στις οποίες έχουν αξιοποιηθεί, πολλές από τις πιο καίριες ιδέες, συνθήκες, εµπειρίες και συγκρούσεις που προσδιόρισαν τη φυσιογνωµία και την εξέλιξη της σύγχρονης εποχής.(πασχαλίδης Γρ., Χαµπούρη-Ιωαννίδου Αικ., 2002). Κάθε λοιπόν συστηµατική ανάλυση και κατανόηση των σύγχρονων πολιτισµικών µορφών, δοµών, θεσµών αλλά και πολιτικών προϋποθέτει τη διαλεύκανση της ιστορικής εξέλιξης και της διαµόρφωσης των ίδιων των εννοιών του πολιτισµού και της κουλτούρας. Η λέξη πολιτισµός καθώς και η συγγενική και συχνά χρησιµοποιούµενη σήµερα ως συνώνυµη λέξη κουλτούρα, αν και η ξενικότητα της προκαλεί αντιδράσεις, όπως αυτή του Μάριου Πλωρίτη, ο οποίος διερωτάται αγανακτισµένος «πότε επιτέλους θα αντικαταστήσουµε την ξενική και κακόηχη λέξη κουλτούρα µε τη θαυµάσια Ελληνική και ταυτόσηµη λέξη παιδεία» (Πλωρίτης Μ., 1980), εµφανίστηκαν ίσως απροσδόκητα αργά στην ιστορία. Οι σχετικές έρευνες εντοπίζουν την πρώτη χρήση τους στη υτική Ευρώπη περί τα µέσα του 18 ου αιώνα και την καθιέρωση τους το 19 ο αιώνα, την εποχή δηλαδή που συνηθίζουµε να αποκαλούµε «νεότεροι χρόνοι» η απλώς «νεοτερικότητα» (Πασχαλίδης Γρ., Χαµπούρη-Ιωαννίδου Αικ, 2002). Η στενή τους σχέση µε τα κύρια κοινωνικοπολιτικά φαινόµενα και τις χαρακτηριστικές αντιλήψεις αυτής της εποχής αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και οι δυο λέξεις, µέσα στη σύντοµη σχετικά ζωή τους απέκτησαν τόσες πολλές σηµασίες, ώστε οι απορίες, οι παρεξηγήσεις και οι διαφωνίες σχετικά µε τον ορισµό τους να είναι 10

12 εξίσου συχνές και διαδεδοµένες µε την ίδια τη χρήση τους. Τους τελευταίους δύο αιώνες τόσο οι ίδιες οι λέξεις όπως και τα παράγωγα τους έχουν αναδειχθεί ως βασικοί όροι όλων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών, εν τούτοις δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια συναίνεση σχετικά µε το νόηµα τους. Κάθε επιστήµη, αλλά και κάθε διαφορετική θεωρητική σχολή και ερευνητική παράδοση, προτείνει η προϋποθέτει ένα διαφορετικό ορισµό τους. Επιχειρώντας µια αρχική προσέγγιση θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι ο όρος «Πολιτισµός» αναφέρεται κυρίως στο σύνολο των υλικών και πνευµατικών αξιώνεπιτευγµάτων που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά στο πέρασµα των χρόνων διαµορφώνοντας κατ αυτό τον τρόπο µια κοινή µνήµη-εικόνα για ένα σύνολο ατόµων και δηµιουργώντας κατ επέκταση το αίσθηµα µιας κοινής αφετηρίας, κοινών αναφορών και βιωµάτων, παραπέµποντας σε µία πορεία σταθερής προόδου (κοινωνικής-οικονοµικής). (Γασπαρινάτος Κ., Ιωαννίδης Γ., 2008). Ωστόσο, ο ανωτέρω όρος θα µπορούσε να δεχτεί πλήθος ερµηνειών δεδοµένου του εύρους του πεδίου των στοιχείων-συνιστωσών που καλύπτουν το εννοιολογικό του πλαίσιο. «Ο πολιτισµός µπορεί να θεωρηθεί σαν τη δεύτερη φύση που δηµιουργήθηκε από τους ανθρώπους µέσω της εργασίας και των γνώσεων τους» (Βερνίκος κ.α, 2005), ενώ αποτελεί στοιχείο ιστορικής συνέχειας ενός τόπου. Σε ότι αφορά στα πολιτιστικά δρώµενα, δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι πρέπει να ενισχύεται ο σχεδιασµός-δηµιουργία και παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα µε τον πολιτισµό, σε αντίθεση µε ενέργειες και δράσεις που διαµορφώνουν µια µη αµφίδροµη συλλογική νοοτροπία κατανάλωσης πολιτισµού. Βάσει της εννοιολογικής προέλευσης του όρου, η λέξη πολιτισµός προκύπτει από την ερµηνεία του αντίστοιχου αγγλικού civilization, του γαλλικού civilisation και του γερµανικού zivilization. Επιπρόσθετα, ο όρος culture στα γαλλικά, culture στα αγγλικά, kultur στα γερµανικά κ.λπ. ερµηνεύτηκαν ως ισότιµοι του αντίστοιχου πολιτισµός της ελληνικής γλώσσας. Σε πλήθος περιπτώσεων συναντάται και ο όρος κουλτούρα, που συχνά παρουσιάζεται να υποκαθιστά τη λέξη πολιτισµός, ως ερµηνευτικός του όρου culture, δηµιουργώντας ασάφειες ως προς την εννοιολογικό πλαίσιο των δύο όρων. Το 1945 ο ποιητης και κριτικός Τόµας Σ. Έλιοτ (T.S. Elliot, ) επιχειρώντας να δώσει έναν ορισµό της κουλτούρας 11

13 , υποστήριξε ότι η κουλτούρα περιλαµβάνει «όλα τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα και όλες τις χαρακτηριστικές δραστηριότητες ενός λαού». Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι το 1952 οι εθνολόγοι Αλφρεντ Κρέµπερ (Alfred Kroeber) και Κλαιντ Κλακχον (Clyde Kluckhohn) κατέγραψαν 164 διαφορετικούς ορισµούς της κουλτούρας (Kroeber and Kluckhohn, 1963) ενώ κάθε παρόµοια απογραφή που επιχειρήθηκε έκτοτε δείχνει ότι ο αριθµός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι όροι civilization (πολιτισµός) και culture (κουλτούρα), που διαµορφώνουν το εννοιολογικό πεδίο της κοινωνικής κληρονοµιάς, χρησιµοποιούνται αντίστοιχα για τη διάκριση του πολιτισµού σε: υλικό πολιτισµό, που αναφέρεται στο πεδίο της επιστήµης, τεχνολογίας κ.λπ., πνευµατικό πολιτισµό, που καλύπτει πεδία όπως τέχνη, θρησκεία, παιδεία, φιλοσοφία, ιδέες, πεποιθήσεις κ.λπ. Ωστόσο, η εν λόγω διάκριση όπως εξάλλου προαναφέρθηκε δεν παρουσιάζεται ως σαφώς οριοθετηµένη. Παράλληλα, στις περισσότερες των περιπτώσεων και σε ένα ευρύ πεδίο επιστηµών συναντάται ο ορισµός της κουλτούρας να υιοθετεί την ερµηνεία σύµφωνα µε την οποία: «...κουλτούρα ή πολιτισµός είναι το σύνθετο εκείνο σύνολο που περιλαµβάνει γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνες, ήθη, δίκαιο, έθιµα και κάθε άλλη ικανότητα και συνήθεια που αποκτά ο άνθρωπος ως µέλος της κοινωνίας». (Μπιτσάνη Ε., 2004) Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ερµηνεύοντας την έννοια του πολιτισµού η οποία συνδέεται άµεσα µε δράσεις που ενισχύουν τον τοµέα πολιτιστικής ανάπτυξης, παρατηρούµε ότι το πεδίο του πολιτισµού καλύπτει «το σύνολο των εκδηλώσεων ή των δραστηριοτήτων των ατόµων σε µία ή περισσότερες κοινωνίες, που προσδιόρισε την εξέλιξη των τελευταίων σε διάφορους τοµείς (τεχνολογική παραγωγή, πνευµατική δράση κ.λπ.). Βέβαια, ο πολιτισµός δεν ορίζεται ούτε προσδιορίζεται ως το σύνολο κάποιων θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων εικαστικού περιεχοµένου ή κάποιων εκδόσεων πνευµατικών έργων. Ο πολιτισµός αντιµετωπίζεται, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, ως η δυναµική λειτουργία, η οποία συνθέτει και προκαλεί µια δηµιουργική ατµόσφαιρα και διαµορφώνει ένα πνευµατικό κλίµα»(μπιτσάνη Ε., 2004). 12

14 Παράλληλα βάσει των τοπικών αναγκών, παραδόσεων και πόρων διαµορφώνονται στο πέρασµα του χρόνου και οι αντίστοιχες πολιτιστικές εκφάνσεις και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της πολιτιστικής εικόνας - ταυτότητας κάθε περιοχής 1. Έτσι µέσω του πολιτισµού διαµορφώνεται «ένα πλαίσιο ζωής-διαβίωσης στο παρόν από το παρελθόν και για το µέλλον». (Βερνίκος κ.α, 2005) Συγκεκριµένα, ο πολιτισµός αποτελεί «µια κινητήρια δύναµη για τη σηµερινή ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονοµία και αποτελεί παράγοντα ταυτότητας και κοινωνικής συνοχής για τα άτοµα και τις γεωγραφικές περιοχές». 1.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τ α Πολιτιστικά Αγαθά είναι συνυφασµένα µε τα προϊόντα της ανθρώπινης δράσης. H έννοια των πολιτιστικών αγαθών ενσωµατώνει τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τα συστήµατα αξιών, τα ήθη και έθιµα, τη µουσική, το χορό κ.λπ. (Κόνσολα Ντ., 2006) «Το πολιτιστικό προϊόν είναι πολλαπλά αξιοποιήσιµο, αφενός ως εργαλείο οικονοµικής συνοχής και µείωσης του κοινωνικού αποκλεισµού, αφετέρου ως δηµιουργός προστιθέµενης αξίας και απασχόλησης». (Γασπαρινάτος Κ., Ιωαννίδης Γ., 2008) Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην εξασφάλιση της απαιτούµενης υποδοµής και στην εδραίωση του κατάλληλου πλαισίου, που µε τη συµφωνία αντίστοιχων όρων θα επιτρέπουν ελευθερία δράσεων και εκδηλώσεων συνυφασµένων µε τον πολιτισµό, καθώς παράλληλα και στη δυνατότητα προστασίας και επικοινωνίας-δηµοσιοποίησης των πολιτιστικών αγαθών, για την ενδυνάµωση του τοµέα της πολιτιστικής δηµιουργίας. Παράλληλα, µέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αντίστοιχων πρωτοβουλιών που επιδιώκουν µια συντονισµένη και αρµονικά δοµηµένη επικοινωνία µεταξύ χρηστών και πολιτιστικών αγαθών, επιτελείται η ανάδειξη και κατ επέκταση η κατανάλωση τους. 1 Επιτυχηµένα παραδείγµατα εκπόνησης και εφαρµογής προγραµµάτων ανάδειξης περιοχών σε πόλεις όπως το Τορόντο, η Βοστώνη,το Μάντσεστερ και πολλές άλλες σε Ευρώπη και Βόρεια Αµερική αποδεικνύουν την καταλυτική συµβολή τους στην αστική αναβίωση(bianchini και Fisher 1988, Bianchini και Parkinson,1993,Wynne 1992, Landry 1996) 13

15 Βασικός παράγοντας για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία πολιτιστικών αγαθών είναι η ύπαρξη πολιτιστικών πόρων, ενώ η διαδικασία παραγωγής τους είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ενίσχυση του πολιτιστικού κεφαλαίου κάθε χώρας και την ενδυνάµωση της πολιτιστικής ταυτότητας. Με τον όρο Πολιτιστική Ταυτότητα εννοούµε τη συλλογική ταυτότητα, δηλαδή τη συνείδηση που έχουν τα µέλη του κοινωνικού συνόλου ότι αποτελούν ένα ιδιαίτερο σύνολο, ξεχωριστό και διαφορετικό από όλα τα άλλα. Η πολιτιστική ταυτότητα µιας κοινωνίας έχει εξαιρετική σηµασία, διότι είναι το στοιχείο µε βάση το οποίο προσδιορίζεται και η διαλεκτική του σχέση στην κοινότητα. Περιλαµβάνει τη γλώσσα, τις αξίες, τις ιδεολογίες, τα πρότυπα ατοµικής, οικογενειακής και κοινωνικής συµπεριφοράς, την πολιτική και επιστηµονική κληρονοµιά» (Μπιτσάνη Ε., 2004). Ο όρος αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οµάδας, τα οποία στην κοινή συνείδηση συνδέονται µε τη έννοια της ξεχωριστής εικόνας που διαµορφώνουν τα άτοµα για κάθε κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο των δεδοµένων της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής και µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ελευθερίας δράσης που τα άτοµα απολαµβάνουν, διατηρείται το δικαίωµα επιλογής της πολιτιστικής ταυτότητας και της κουλτούρας, η οποία υιοθετείται. Η έννοια των Πολιτισµικών Πόρων ενσωµατώνει τόσο τους τοµείς της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονοµιάς, δηλαδή τοπικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε το τοπικό στυλ, χώρους, γαστρονοµία κ.λπ., όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, την έννοια της πολιτιστικής παραγωγής, όπως αυτή διαµορφώνεται στη διαχρονία. Οι πολιτισµικοί πόροι αποτελούν το µέσον υλοποίησης κοινωνικών και οικονοµικών στόχων µέσω της χάραξης-σχεδιασµού τοπικής πολιτιστικής πολιτικής. (Μπιτσάνη Ε., 2004) Κατ αντιστοιχία, η έννοια των Πολιτισµικών Πηγών συνθέτει το πλαίσιο εκείνο των πολιτισµικών παραγόντων που συµβάλουν άµεσα στην διαµόρφωση ατοµικής και συλλογικής κουλτούρας και τοπικών πολιτισµικών αναφορών. Η έννοια των πολιτισµικών πηγών µπορεί να ενσωµατώνει «κάτι απτό, όπως ένα ιστορικό κτίριο ή τα παγκάκια σε ένα κεντρικό δρόµο και το σιντριβάνι µιας πλατείας. Πολιτισµική πηγή µπορεί, όµως, να είναι η εικόνα ενός τόπου, µπορεί να είναι µια ισχυρή αίσθηση εντοπιότητας των κατοίκων, ή ακόµα και οι σχέσεις, οι συµπεριφορές και οι συνεργασίες ανάµεσα στις διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες. Οι πολιτισµικές πηγές έχουν θεµελιώδη σηµασία για όλα εκείνα τα στοιχεία που 14

16 δηµιουργούν αίσθηση ταυτότητας, τοπικής αντίληψης» (Ιωαννίδης Γ., 2002) αλλά και κοινής µνήµης. Παράλληλα, η αξιοποίηση των πολιτισµικών πηγών δηµιουργεί γόνιµες επιρροές που διαµορφώνουν και προωθούν τόσο τις πολιτιστικές εξελίξεις, όσο και την τοπική ανάπτυξη. Σε αυτή την κατεύθυνση, µια ολοκληρωµένη και σωστά δοµηµένη πολιτιστική πολιτική, που στοχεύει στην αναβάθµιση της τοπικής πολιτιστικής εικόνας, θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση, προώθηση και δηµιουργία νέων Πολιτισµικών Πηγών. Ο όρος Πολιτισµικό Κεφάλαιο αναφέρεται στην «ιδιαίτερη στάση του ατόµου απέναντι στην κουλτούρα και τη γλώσσα». Το Πολιτισµικό Κεφάλαιο εκφράζει όλες εκείνες τις ικανότητες που καθιστούν τα άτοµα ικανά να εκµεταλλευθούν τις δικές τους κληρονοµιές και τις κληρονοµιές του τόπου τους αλλά και τις κοινωνικές δυνατότητες της επιστηµονικής πληροφόρησης, της αισθητικής ευχαρίστησης και των καθηµερινών απολαύσεων. Συνεπώς, στο Πολιτισµικό Κεφάλαιο, «αποτυπώνεται η συνολική στάση του ατόµου απέναντι στη ζωή και είναι συνάρτηση της µόρφωσης και του επαγγέλµατός του, της αισθητικής και των καλλιτεχνικών του προτιµήσεων, των πρακτικών της καθηµερινής του ζωής κ.λπ.» (Ιωαννίδης Γ., 2002). Σε ένα γενικότερο πλαίσιο η έννοια του πολιτισµικού κεφαλαίου µπορεί να περιλαµβάνει «την πολιτιστική κληρονοµιά, την παράδοση, το φυσικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναµικό ως φορέα δηµιουργικότητας, αλλά και ως αποδέκτη και συµµετέχοντα στη διαδικασία της πολιτιστικής παραγωγής (καλλιτέχνες ή/και άλλες δηµιουργικές οµάδες/άτοµα), τα αγαθά της πολιτιστικής δηµιουργίας και παραγωγής (σύγχρονα πολιτιστικά αγαθά), υλικά ή άυλα/πνευµατικά» (Μπιτσάνη Ε., 2004). Ο χαρακτήρας του Πολιτισµικού Κεφαλαίου µπορεί είναι τόσο ατοµικός όσο και συλλογικός, ενώ βασικά δοµικά του στοιχεία αποτελούν οι Πολιτισµικές Πηγές. Συγκεκριµένα, στη διαµόρφωση του συµβάλουν τόσο στοιχεία λαϊκού πολιτισµού που µεταβιβάζονται στις γενιές που ακολουθούν µέσω του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου και της παράδοσης, ενώ παράλληλα το Πολιτισµικό Κεφάλαιο εµπλουτίζεται µε στοιχεία σύγχρονου πολιτισµού που ενσωµατώνονται στο πέρασµα του χρόνου, δηµιουργώντας ένα ιδιαίτερης αξίας πολιτισµικό κράµα, ένδειξη αυξηµένου κύρους και ανώτερης κουλτούρας για κάθε κοινωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση του Πολιτισµικού Κεφαλαίου ως βασικού παράγοντα δηµιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήµατος και προστιθέµενης αξίας για κάθε τόπο, 15

17 συµβάλει στην ικανοποίηση κοινωνικών και οικονοµικών επιδιώξεων, ενώ παράλληλα ενδυναµώνει το γενικότερο αίσθηµα κοινωνικής συνοχής. Η έννοια του Πολιτισµικού Κεφαλαίου ενσωµατώνει τις εξής κατηγορίες: το Κεφάλαιο Κληρονοµιάς, το Κεφάλαιο Πόρων ή Πολιτιστικό Κεφάλαιο και το Κεφάλαιο Παραγωγής. Το Πολιτιστικό Κεφάλαιο: ως έννοια, αποτελεί την οδό εκείνη που παρέχει άµεση πρόσβαση σε ένα σύνολο πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, και που διαµορφώνει µία εκ των ουσιαστικότερων συνιστωσών του συγκριτικού πλεονεκτήµατος ενός τόπου (Κόνσολα Ντ., Ιωαννίδης Γ., 2005). 1.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ο όρος πολιτιστική βιοµηχανία χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Αντόρνο (Adorno) και Χορκχάϊµερ (Horkheimer) το 1947 για να περιγράψουν τη µαζική κουλτούρα (mass culture). Στα παραδείγµατα που εξέτασαν συµπεριλαµβάνονται ο κινηµατογράφος, τα περιοδικά και οι εφηµερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, όπως επίσης και η δηµοφιλής µουσική (pop music) (Adorno and Horkheimer,1997). Η έννοια µαζική κουλτούρα (mass culture) αν και παραπέµπει κυριολεκτικά σε έναν ποσοτικό προσδιορισµό, δηλαδή µια κουλτούρα που απευθύνεται σε πολλούς και καταναλώνεται από πολλούς, χρησιµοποιείται ωστόσο ευρύτατα, µε τη σηµασία ενός ποιοτικού προσδιορισµού, για να δηλώσει µια υποδεέστερη και υποβαθµισµένη κουλτούρα,αναλογα µε τις αντιλήψεις µιας δεδοµένης εποχής. Η µαζική κουλτούρα αντιδιαστέλλεται προς την ποιοτική κουλτούρα,που αποκαλείται συχνά αγγίζοντας τον ελιτισµό και «υψηλή» καθώς θεωρείται ότι απευθύνεται και ταυτόχρονα είναι δυνατόν να εκτιµηθεί µόνο από ένα περιορισµένο κοινό, µια εκλεκτή µειοψηφία. Ο Αλβιν Τοφλερ (Toffler) δηλώνει ότι εννοεί µε τον όρο πολιτιστική βιοµηχανία «ολόκληρο το µηχανισµό, φυσικό και κοινωνικό, εµπορικό και µη κερδοσκοπικό, που είναι αφοσιωµένος στην παραγωγή ή τη διάδοση των καλλιτεχνικών έργων» (Τόφλερ Α.,1992). Έτσι εµπλέκονται πολιτισµικοί φορείς που χρηµατοδοτούν και συντονίζουν την παραγωγή τη διανοµή και εν τέλει την τιµολόγηση καλλιτεχνικών αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίοι ανήκουν σε δυο κατηγορίες: 16

18 1. Τον µη κερδοσκοπικό τοµέα (ορχήστρες,µουσεία, θίασοι µπαλέτου, όπερες κ.α. που εξαρτώνται άµεσα είτε από την ιδιωτική χορηγία είτε από την ενίσχυση από δηµόσιους φορείς) 2. Τον κερδοσκοπικό τοµέα (εκδότες βιβλίων,δισκογραφικές εταιρείες καλλιτεχνικά πρακτορεία, ραδιοφωνικοί σταθµοί) Επίσης δέχεται ότι µπορεί να υπάρχουν φορείς που να ανήκουν και στις δυο κατηγορίες, όπως π.χ. θεατρικοί θίασοι, αν και πλέον τόσο οι δράσεις όσο και οι µορφές χρηµατοδότησης παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλοµορφία Ο Τζ. Λιουις (J.Lewis,1990) εξειδικεύει και αναφέρεται και σε βιοµηχανίες των τεχνών (artistic industries) καθώς θεωρεί ότι ο όρος πολιτιστική βιοµηχανία είναι ιδιαίτερα ευρύς. Ο. Αγραφιώτης (1987, 1999) έχει αναφερθεί στην πολιτιστική βιοµηχανία τονίζοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στην εξέλιξη της. Συνοψίζοντας, η πολιτιστική βιοµηχανία συµπεριλαµβάνει φορείς που δηµιουργούν πολιτιστικά αγαθά για ευρύτερες κατηγορίες κοινού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι κινηµατογραφικές και δισκογραφικές εταιρείες, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ακόµη και η πολιτιστική πλευρά του διαδικτύου. Πρέπει να τονιστεί η άµεση σύνδεση µε τον οικονοµικό τοµέα και η αναζήτηση κέρδους. Για να επιζήσουν και να πετύχουν, έχουν αναπτύξει στρατηγικές διάθεσης των προϊόντων και τη δηµοσιοποίηση στα ΜΜΕ (Marketing), ενώ πλέον αποτελεί ιδιαίτερη κατηγορία το πολιτιστικό marketing. Η ανάγκη διάθεσης των προϊόντων µπορεί να οδηγήσει και συνήθως οδηγεί, σε τυποποιηµένα προϊόντα που πιθανόν να µην έχουν τη σφραγίδα ενός ελεύθερου να δηµιουργήσει καλλιτέχνη καθώς είναι αποτέλεσµα «συνεργασίας» αυτών που διοικούν τις πολιτιστικές βιοµηχανίες και καλλιτεχνών (Πασχαλιδης Γρ., Χαµπουρη Ιωαννίδου Αικ., 2002). 1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Από την ερµηνεία της ευρύτερης έννοιας της πολιτικής, η Πολιτιστική Πολιτική αναφέρεται σε µία συλλογική-συντονισµένη δραστηριότητα και σε ενέργειες, για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, την προστασία και διάδοση των πολιτιστικών στοιχείων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας και την αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στην 17

19 πολιτιστική ζωή, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα µέσα (θεσµικά, οργανωτικά, οικονοµικά, µέσα πολιτιστικής υποδοµής 2 και διάδοσης πολιτιστικών αγαθών). Η πολιτιστική πολιτική ως έννοια, όπως αποδίδεται από την UNESCO, ενσωµατώνει «ένα σύνολο κοινωνικών πρακτικών, συνειδητών και διακριβωµένων, παρεµβάσεων ή µη παρεµβάσεων που έχουν στόχο την ικανοποίηση κάποιων πολιτιστικών αναγκών µε την υπέρτατη δυνατή χρήση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων, που µια δεδοµένη κοινωνία διαθέτει, σε µιαν ορισµένη στιγµή. Η πολιτική αυτή πρέπει να καθορίζει κάποια κριτήρια της πολιτιστικής ανάπτυξης και να συνδέει τον πολιτισµό µε τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και την κοινωνικόοικονοµική ανάπτυξη» (Κόνσολα Ντ., 2006) Η πολιτιστική πολιτική εφαρµόζεται τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε στόχο τον συγκερασµό κοινωνικών και οικονοµικών σκοπών. Για µία ακόµα φορά υπογραµµίζεται η σηµασία του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία χάραξης και εφαρµογής της εν λόγω πολιτικής, καθώς και η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας. Εντός του Ευρωπαϊκού πλαισίου λειτουργίας άλλωστε, η χάραξη εθνικής πολιτιστικής πολιτικής ενσωµατώνει και τη διαδικασία πολιτιστικής αποκέντρωσης σε επίπεδο περιφερειακό ή τοπικό. Στην επίτευξη των στόχων της πολιτιστικής πολιτικής σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η αποτελεσµατική χρήση των πολιτιστικών πόρων τόσο στο γεωγραφικό χώρο του τοπικού, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η πολιτιστική πολιτική αποτελεί εργαλείο αλλά και τον δοµικό άξονα µίας πολιτικής οικονοµικής ανάπτυξης και λειτουργεί υπό τη µορφή µέσου επίτευξης προστιθέµενης αξίας σε κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό επίπεδο. Βασική ωστόσο προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση µε δραστηριότητες και η δηµιουργία προγραµµάτων που προωθούν την καλλιέργεια και την πολιτιστική παιδεία. (Γασπαρινάτος Κ., 2006). Επιπρόσθετα, υπογραµµίζεται ότι η διαδικασία σχεδιασµού πολιτιστικής πολιτικής κρίνεται σκόπιµο να ενσωµατώνει τόσο τη µελέτη και ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε διάφορα επίπεδα (κοινωνικό-οικονοµικό), όσο και την εκτίµηση των επικρατέστερων τάσεων, καθώς και την καταγραφή των εν δυνάµει µελλοντικών συνθηκών και των ενδεχοµένως αναγκαίων ενεργειών. 2 Αναφέρονται στην ύπαρξη αλλά και στη διαµόρφωση µουσείων, θεάτρων, πολιτιστικών κέντρων, πινακοθηκών, σχολών εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής δηµιουργίας κ.λπ. 18

20 1.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η πόλη υπήρξε από τους αρχαίους χρόνους ο χώρος στον οποίο αναπτύχθηκαν τα κοινωνικά ήθη, οι πολιτικοί θεσµοί, οι διανοητικές συλλήψεις καθώς και οι τεχνολογικές καινοτοµίες που έχουν ταυτιστεί µε την έννοια του πολιτισµού. Σήµερα ο µισός και πλέον πληθυσµός του πλανήτη ζει στις πόλεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από δυναµισµό, πλουραλισµό και καινοτοµία, αλλά και από γιγαντισµό,αποξένωση, µόλυνση καθώς και ακραίες οικονοµικές και κοινωνικές διαφορές. Στις πόλεις συναντιούνται και συµβιώνουν διαφορετικές κουλτούρες, κυοφορούνται νέες ιδέες, αναπτύσσονται κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές αλλαγές, αλλά εκδηλώνονται και οι ποικίλες παρενέργειες των διαδικασιών αυτών ανεργία, αποβιοµηχάνιση, νεανική παραβατικότητα, διαφυλετικές και διαπολιτιστικές εντάσεις, παρακµή της γειτονιάς, εγκατάλειψη ολόκληρων περιοχών και υπερανάπτυξη αλλων, έλλειψη ανοικτών χώρων για κοινωνική συνάφεια και συγκέντρωση της ψυχαγωγίας σε ζώνες που ελέγχονται απο καθαρά επιχειρηµατικά συµφέροντα (Πασχαλίδης Γρ., 2002). Σε ότι αφορά τον πολιτισµό, εκτός από τις τέχνες περιλαµβάνεται κάθε τι που αποτελεί µέρος τις ιστορικής µνήµης και της βιωµένης εµπειρίας της πόλης 3,ενώ σε σχέση µε την ανάπτυξη, αυτή νοείται ως ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων, πόρων και συνθηκών ζωής 4. Έτσι τα προγράµµατα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ξεκινούν από την παραδοχή ότι «η δηµιουργία πλούτου, η κοινωνική συνοχή και η ποιότητα ζωής απαιτούν πολίτες µε αυτοπεποίθηση και φαντασία που αισθάνονται ότι είναι ικανοί και έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν το δυναµικό τους»(landry Ch.,1996), επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις τέχνες και τον πολιτισµό ως µέσα κινητοποίησης, ανάδειξης και ανάδειξης του δηµιουργικού δυναµικού της τοπικής κοινωνίας. Η πολιτιστική πολιτική εφαρµόζεται τόσο σε εθνικό 5, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε στόχο τον συγκερασµό κοινωνικών και οικονοµικών σκοπών. 3 Αρχαιολογική, κοινωνική και οικονοµική ιστορία,καλλιτεχνική παράδοση, αρχιτεκτονική κληρονοµιά, δηµόσιοι χώροι, εθιµικές κοινωνικές δραστηριότητες, τοπογραφία κ.α. 4 ηµιουργία πολυδύναµων πολιτιστικών κέντρων, κινηµατογραφικών λεσχών, καθιέρωση του πολιτιστικού τουρισµού, αναµόρφωση του δηµοσίου χώρου, δηµιουργία ελεύθερων χώρων κοινωνικής συνάφειας και αναψυχής κ.α. 5 Π.χ. πολιτική προστασίας πολιτιστικών αγαθών, η οποία είναι συνυφασµένη µε κρατικές δραστηριότητες και σκοπούς 19

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άξονας Τοπικής Ανάπτυξης

Άξονας Τοπικής Ανάπτυξης O Πολιτισμός ως Κομβικός Άξονας Τοπικής Ανάπτυξης Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Πολιτικός Επιστήμων Διεθνολόγος Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης Πολιτιστικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α.

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α. Επεξεργασία Μεταποίηση ΝτουµήΠ. Α. 1 Επεξεργασία Μεταποίηση Ως επεξεργασία ή µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισµών και επεµβάσεων µετά τη συγκοµιδή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ v.1.0 Ενότητα 8 η : Βιομηχανική Οργάνωση Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Τιµολόγησης

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Τιµολόγησης ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Τιµολόγησης ρ. Παναγιώτης Μπάλλας E-mail: ballas@staff.teicrete.gr Τιµή Νοµισµατική αξία που έχουν τα προϊόντα κατά την ανταλλαγή στον χώρο της αγοράς. Σηµασία της τιµής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ι.Ν. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία εισήγηση στην 1 η συνάντηση για την ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα Αριθµός φυλάκων Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Άσκηση 1 Αξία ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Πρόσθετο όφελος από κάθε φρουρό 0 100 1000 1 70 700 300 2 50 500 200 3 40 400 100 4 32 320 80 5 25 250 70

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση http://www.economics.edu.gr 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.2 Η Επιχείρηση : σχολικό βιβλίο 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας µας, το ίδιο σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ι.Ν. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας με εστίαση στην πολιτιστική & δημιουργική οικονομία εισήγηση στην 1 η συνάντηση για την ΟΧΕ πόλης Κέρκυρας -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Πρόσκληση«Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών»

«Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών» «Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Αναπτύσσοντας Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως του Ροβινσώνα Κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμός της εργασίας ο άνθρωπος παράγει μόνος του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων»

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Εισήγηση του κ. Θανάση Λαβίδα Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις, Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών»

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» «Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» Παπάζογλου Έµµη, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας στην

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

12 η Διδακτική Ενότητα Οι προκλήσεις για τον έμπειρο τουρίστα και οι περιηγήσεις του στον πολιτισμό ως σύγχρονη τουριστική επιχειρηματική δράση

12 η Διδακτική Ενότητα Οι προκλήσεις για τον έμπειρο τουρίστα και οι περιηγήσεις του στον πολιτισμό ως σύγχρονη τουριστική επιχειρηματική δράση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 12 η Διδακτική Ενότητα Οι προκλήσεις για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τρίτη,

ελτίο Τύπου Τρίτη, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου Τρίτη,27.05.2008 OMIΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μπατζελή Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

Κατερίνα Μπατζελή Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Κατερίνα Μπατζελή Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Ημερίδα Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 7η: Επιλογή της Τοποθεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 7η: Επιλογή της Τοποθεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 7η: Επιλογή της Τοποθεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομική Επιστήμη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιατί δημιουργήθηκε η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer behavior) - η μελέτη ατόμων, ομάδων η οργανισμών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη. Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου

Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη. Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στο 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών Φίλες και φίλοι Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αιρετών Γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: «Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» 2017 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ: ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πάφος εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής και Οικονομικής δραστηριότητας τής πόλης.

Η Πάφος εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής και Οικονομικής δραστηριότητας τής πόλης. Η Πάφος εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής και Οικονομικής δραστηριότητας τής πόλης. Τα προβλήματα αυτά μετά τον ερχομό της Οικονομικής κρίσης οξυνθήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση αγοράς Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση της αγοράς Η κατάτμηση της συνολικής ανομοιογενούς αγοράς ενός προϊόντος σε επιμέρους ομοιογενή τμήματα και η εξυπηρέτηση κάθε τμήματος μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα