ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα προσφερόµενα πολιιτιιστιικά αγαθά:: θ ηµοτιικοίί κιινηµατογράφοιι γ στην Αττιική σε σχέση µε την περιιοχή εγκατάστασης κ ΕΠΙΙΒΛΕΠΩΝ Ω ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΑΣΠΑΡΙΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ Ω /ΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 SUMMARY 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 8 ΟΜΗ 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ- ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 36 1

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 3.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΗΜΟΣ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ-ΣΙΝΕ ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΣΙΝΕ ΟΝΑΡ 7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 80 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 88 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 92 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 99 2

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βαθµός ανταποδοτικότητας πολιτιστικών υπηρεσιών και διαφοροποιηµένες πολιτικές τιµών στα προσφερόµενα πολιτιστικά αγαθά: ηµοτικοί κινηµατογράφοι στην Αττική σε σχέση µε την περιοχή εγκατάστασης Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνοµιακό χώρο άσκησης πολιτιστικής αλλά και κοινωνικής πολιτικής. Οι ηµοτικοί κινηµατογράφοι αποτελούν ένα σηµαντικό µέσο άσκησης των πολιτικών αυτών, και θεωρούνται παράγοντας διαµόρφωσης του οικονοµικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής εγκατάστασης. Μέσα από την ανάλυση της λειτουργίας τριών διαφορετικών ηµοτικών κινηµατογράφων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και ειδικότερα στους ήµους Περιστερίου, Κορυδαλλού και Αγίων Αναργύρων, προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε την ανταποδοτικότητα της λειτουργίας ενός πολιτιστικού φορέα ανάλογα και µε τις προτεραιότητες της πολιτικής που αποφασίζει η διοίκηση. Ακόµη, µέσω της χρήσης έρευνας ερωτηµατολογίου προσπαθήσαµε να αναζητήσουµε τους παράγοντες αυτούς που συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο πολιτιστικό προϊόν για τους δηµότες και να κατανοήσουµε το βαθµό ικανοποίησης τους από την εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική. Τέλος προσπαθούµε να διερευνήσουµε το κατά πόσον η λειτουργία των ηµοτικών κινηµατογράφων είναι δυνατόν να εξελιχθεί πράγµατι σε καθοριστικό παράγοντα επηρεασµού της οικονοµικής και πολιτιστικής κίνησης της οικείας περιοχής. Μέσα από την ερευνητική διαδικασία αντιληφθήκαµε ότι το µεγαλύτερο εύρος τιµολογιακής διαφοροποίησης είναι και αυτό που ικανοποιεί τους πολίτες περισσότερο, όπως και το γεγονός ότι οι δηµοτικοί κινηµατογράφοι πλέον µπορούν υπό κατάλληλες προϋποθέσεις να ανταγωνιστούν µε αξιώσεις τις παραδοσιακές ιδιωτικές αίθουσες, όχι όµως και τους πολυκινηµατογράφους, εποµένως θα πρέπει να διαµορφώσουν ένα ιδιαίτερο πρόγραµµα προβολών µε χαρακτήρα και προσωπικότητα που θα σκοπεύει σε ένα διαφορετικό-εναλλακτικό κοινό, χωρίς όµως να παραβλέπει τις απαιτήσεις του µέσου θεατή. 3

5 SUMMARY Degree of reciprocity of cultural services and differentiated price policies in the offered cultural goods: Municipal cinemas in Attica concerning the region of installation The local self-government constitutes a preferential space of exercising cultural as well as social policy. The Municipal cinemas are an important tool in applying these policies, and are considered as a factor that formulates the economic and cultural character of the region they operate. Through the analysis of the operation of three different Municipal cinemas in the wider region of Attica and more specifically in the Municipalities Peristeri, Korydallos and Aghioi Anargyroi, we attempted to investigate the reciprocity of the operation of cultural institutions in relation with the priorities of policy decided by the administration. Moreover, via the use of questionnaire we tried to investigate the factors that compose a complete cultural product for the citizens and to comprehend their degree of satisfaction from the diffent billing policies. Finally we tried to comprehend if the operation of the Municipal cinemas is possible to develop into a substantially decisive factor influencing the economic and cultural identity of each region. Through the inquiring process we conceived that the broader width of billing differentiation is what satisfies citizens more, as well as providing the appropriate circumstances for the municipal cinemas to compete with the traditional private cinemas, but not the multi-cinemas. Consequently they must formulate a distinctive movie line-up with character and personality targeting in a different and alternative audience, without overlooking the demands of the average spectator. 4

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ολοκλήρωση της µελέτης αυτής θα ήταν αδύνατη δίχως την πολύτιµη συµβολή των πάνω από όλα φίλων µου Νότη Καλλιαντά και Νίκου Ευσταθιάδη. Ακόµη θα ήθελα να ευχαριστήσω των επιβλέποντα καθηγητή µου Κώστα Γασπαρινάτο για τις πολύτιµες κατευθυντήριες γραµµές που µου έδωσε, το Ζαχαρία Ιωαννίδη και τη έσποινα Βασσου για τις πληροφορίες στις οποίες µου έδωσαν πρόσβαση, και όλους όσους γνωρίζουν ότι µε στήριξαν σε µια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τον ιδιαίτερο προβληµατισµό µου καθώς διαπίστωσα ότι η συνεργασία µε τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν αρκετές φορές ιδιαίτερα δύσκολη, παρά τις όποιες περί του αντιθέτου διακηρύξεις για αλλαγή νοοτροπίας και επαναπροσδιορισµό τρόπου σκέψης, κάτι το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη πικρία. 5

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ορισµένοι ήµοι, αξιοποιώντας το θεσµικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, και την υφιστάµενη εµπειρία στις πόλεις τους από τις ήδη προϋπάρχουσες Κινηµατογραφικές Λέσχες ιδρύουν και λειτουργούν τους πρώτους ηµοτικούς κινηµατογράφους, τη στιγµή που οι Λέσχες οδηγούνται σε κρίση και παρακµή καθώς και το κινηµατογραφικό τοπίο αλλάζει ραγδαία αλλά και γιατί οι ίδιες δεν µπορούν να ανανεωθούν, δέσµιες µιας «κλειστής» λειτουργίας. Στις αρχές δεκαετίας του 1990, το φαινόµενο των δηµοτικών κινηµατογράφων παίρνει µεγάλες διαστάσεις και µερικοί από αυτούς αναδεικνύονται ως σηµαντικές προσπάθειες µιας οργανωµένης και αποτελεσµατικής τοπικής αναπτυξιακής πολιτιστικής πολιτικής. Φαίνεται όµως ότι τελικά στις περισσότερες περιπτώσεις η δυναµική τους εξαντλείται γρήγορα, χωρίς να καταφέρουν να διαµορφώσουν χαρακτήρα και προσωπικότητα, µην καταφέρνοντας να αγγίξουν µια σηµαντική µερίδα κοινού, ή περιοριζόµενοι στην άσκηση ενός είδους «αποσπασµατικής» κοινωνικής πολιτικής, που τελικά οδηγεί σε ελλειµµατική λειτουργία, επιβαρύνοντας οικονοµικά περισσότερο την περιοχή εγκατάστασης από όσο την ωφελούν. Το πρόβληµα επιτείνεται περισσότερο από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και µετά λόγω και της εµφάνισης οξύτατου ανταγωνισµού από τους πολυκινηµατογράφους που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους εκείνη την εποχή και συνεχίζεται έως σήµερα. Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της λειτουργίας των ηµοτικών κινηµατογράφων, της συµβολής τους στην τοπική οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη µε την ταυτόχρονη επίτευξη οικονοµικής ανταποδοτικότητας, κυρίως µέσω της τιµολογιακή τους στρατηγικής. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, οι επιµέρους στόχοι που καλείται να ερευνήσει το κείµενο αυτό είναι οι εξής I. Να σκιαγραφήσει την ιστορική εξέλιξη του φαινοµένου των ηµοτικών κινηµατογράφων στην Ελλάδα. II. Να ερευνήσει σε πιο βαθµό η οικονοµική κρίση και η ενδεχόµενη µείωση του εισοδήµατος των δηµοτών, επηρέασε τη λειτουργία των ηµοτικών κινηµατογράφων 6

8 III. Να διερευνήσει τους παράγοντες εκείνους που κατά τους θεατές αποτελούν συνιστώσες για ένα ολοκληρωµένο ποιοτικά προϊόν. IV. Να αναλύσει τις τιµολογιακές στρατηγικές που έχουν υιοθετηθεί από τους δηµοτικούς κινηµατογράφους και να αξιολογήσει η επιτυχία τους V. Να αναδείξει τους κύριους ανταγωνιστές των δηµοτικών αιθουσών VI. Να ερευνήσει τόσο τον πολιτιστικό όσο και τον οικονοµικό αντίκτυπο από τη λειτουργία των ηµοτικών κινηµατογράφων στην περιοχή εγκατάστασης. Πολύτιµος αρωγός στην επίτευξη αυτών των στόχων θα είναι, πέραν των θεωρητικών ερεισµάτων της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, η ανάλυση τριών διαφορετικών δηµοτικών κινηµατογράφων στην περιοχή της Αττικής, ένας από τους οποίους είναι ο πιο γνωστός δηµοτικός κινηµατογράφος της χώρα µας, το Σινέ Παράδεισος του ήµου Κορυδαλλού. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κεντρική παραδοχή µας είναι το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνοµιακό χώρο άσκησης πολιτιστικής και ταυτόχρονα κοινωνικής πολιτικής. Επίσης η διαπίστωση ότι οι ηµοτικοί κινηµατογράφοι, και ιδιαίτερα οι θερινοί, αποτελούν µια πραγµατικότητα για τους περισσότερους Ο.Τ.Α της χώρας. Επιπλέον όλοι έχουν επιλέξει κάποιο βαθµό τιµολογιακής διαφοροποίησης, ως µέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό διαµορφώνεται η ακόλουθη υπόθεση εργασίας : Είναι δυνατόν ένας πολιτιστικός οργανισµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταφέρει να συνδυάσει την κερδοφόρα ή τουλάχιστον µη ελλειµµατική λειτουργία µε την άσκηση κοινωνικής πολιτικής µέσω της τιµολογιακής τους στρατηγικής, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα ολοκληρωµένο ποιοτικά πολιτιστικό προϊόν στο δηµότη. Ακόµη περισσότερο, είναι δυνατόν η λειτουργία του να φτάσει σε κρίσιµο µέγεθος τέτοιο ώστε να επηρεάσει την πολιτιστική και οικονοµική ζωή της περιοχής εγκατάστασης. Τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα που τίθενται είναι δύο A. Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόµενο λειτουργίας ενός δηµοτικού κινηµατογράφου ώστε να διευρύνει τα όρια µιας «τυπικής» αυτοδιοικητικής 7

9 δραστηριότητας, έτσι ώστε όχι µόνο να παρέχει ένα ποιοτικό προϊόν στους πελάτες, αλλά και να έχει θετική συµβολή στην οικονοµική ζωή της πόλης. B. Ποια τιµολογιακή πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσει και ποιος ο βαθµός ανταποδοτικότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών ώστε αφενός να καλύπτει το λειτουργικό κόστος και αφετέρου να προσελκύει κοινό ανεξαρτήτως οικονοµικής δυνατότητας; ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην προσπάθειά προσέγγισης των ανωτέρω ζητηµάτων, θα προβούµε κατ αρχάς σε επισκόπηση της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας που σχετίζεται µε την πολιτιστική πολιτική, και δευτερεύοντος στον κινηµατογράφο καθώς και οικονοµικής βιβλιογραφίας που πραγµατεύεται ζητήµατα ποιότητας και ικανοποίησης του καταναλωτή, όπως και αντίστοιχα αλλά σχετικά µε την τµηµατοποίηση αγοράς και την τιµολογιακή πολιτική. Οι βιβλιογραφικές αναφορές περιλαµβάνουν ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα βιβλία και άρθρα, σε καµία, ωστόσο, περίπτωση ο κατάλογος των βιβλιογραφικών αναφορών δεν είναι εξαντλητικός, αλλά έχει µάλλον την πρόθεση να παράσχει το αναγκαίο και ικανό υπόβαθρο για την σφαιρική κατανόηση του θέµατος. Ακόµη, καθώς η βιβλιογραφία, που περιγράφει αµιγώς τη σύνδεση τοπικής αυτοδιοίκησης και κινηµατογράφου είναι εξαιρετικά περιορισµένη, πραγµατοποιήσαµε µία πρωτογενή έρευνα στους δικτυακούς τόπους ορισµένων από τους δήµους της χώρας που αναπτύσσουν κινηµατογραφικές δράσεις, προκειµένου να µελετήσουµε το επίπεδο λειτουργίας των δηµοτικών κινηµατογράφων. Επιπλέον πέρα από την ανάλυση της βιβλιογραφίας, επιλέξαµε τη µέθοδο της µελέτης περιπτώσης, η οποία βασίσθηκε στις τεχνικές ποιοτικής πρωτογενούς έρευνας και επεξεργασίας δευτερογενών δεδοµένων. Ειδικότερα, ακολουθήθηκε τόσο η µέθοδος των συνεντεύξεων βάθους (Depth Interview) καθώς µας παρέχει τη δυνατότητα για συλλογή στοιχείων που χαρακτηρίζονται από ανεξάντλητο πλούτο, και πολλές λεπτοµέρειες όσο και της ποσοτικής έρευνας µε ερωτηµατολόγια. Η επιλογή βασίστηκε στο ότι το ποσοτικό µοντέλο αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µέθοδο για τέτοιου είδους µελέτη αλλά και χρησιµοποιείται από διοικητικούς οργανισµούς και άλλους φορείς για να διερευνήσουν το κοινό τους. 8

10 Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αξιοποιήσαµε και µία σειρά δευτερογενών πηγών, όπως λογιστικά στοιχεία και στοιχεία από τον τύπο, όπως επίσης και τα προγράµµατα των ηµοτικών κινηµατογράφων. Πραγµατοποιήσαµε 4 τηλεφωνικές συνεντεύξεις που ακολουθήθηκαν από 4 συνεντεύξεις δια ζώσης και επεξεργαστήκαµε 314 ερωτηµατολόγια. ΟΜΗ Για να υπηρετήσουµε ευκολότερα την υπόθεση εργασίας µας χωρίσαµε τη µελέτη σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι καθαρά θεωρητικό. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε θεωρητικά τις έννοιες του πολιτισµού, της κουλτούρας ενώ επίσης αναλύουµε τις έννοιες των πολιτιστικών αγαθών, της πολιτιστικής βιοµηχανίας και της πολιτιστικής πολιτικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο εισάγουµε στην ανάλυση µας βασικούς οικονοµικούς όρους, όπως αυτόν της ζήτησης για πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες, την έννοια της ποιότητας και της ικανοποίησης του καταναλωτή, ενώ παρουσιάζονται επίσης και διαφορετικές στρατηγικές τιµολόγησης των πολιτιστικών αγαθών. Στο τρίτο κεφάλαιο, διατρέχουµε την ιστορική εξέλιξη του κινηµατογράφου στην Ελλάδα για να φτάσουµε τελικά να αναλύσουµε την εξελικτική πορεία των ηµοτικών κινηµατογράφων Στο δεύτερο µέρος παραθέτουµε τρεις διαφορετικές µελέτες περιπτώσεων ηµοτικών κινηµατογράφων ενώ παρουσιάζεται ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε που αναδεικνύει τόσο την τιµολογιακή τους πολιτική και την ανταποδοτικότητα, όσο και το ζήτηµα του οικονοµικού και πολιτιστικού αντίκτυπου της λειτουργίας τους στην περιοχή εγκατάστασης Συγκεκριµένα στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται γενικότερα η δοµή της έρευνας ενώ στο πέµπτο ο ηµοτικός κινηµατογράφος Περιστερίου «Σινέ Πέραν», στο έκτο ο ηµοτικός Κινηµατογράφος Κορυδαλλού «Σινε Παράδεισος» και στο έβδοµο ο ηµοτικός Κινηµατογράφος Αγ. Αναργύρων «Σινέ Όναρ». Στο τελευταίο κεφαλαίο γίνεται συγκριτική ανάλυση των στοιχείων και για τις τρεις αίθουσες. Ακολουθούν τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις και η µελέτη ολοκληρώνεται µε την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας και του παραρτήµατος 9

11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ- ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ο πολιτισµός παρουσιάζει ένα εγγενές και θεµελιακό πρόβληµα ορισµού, καθώς έχει εννοηθεί µε µια ποικιλία τρόπων. Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και µε τον συγγενικό του όρο «κουλτούρα». Και οι δύο όροι βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης σκέψης, αντανακλώντας µέσα από τις διαφορετικές σηµασίες που τους έχουν κατά καιρούς αποδοθεί και τις διάφορες χρήσεις στις οποίες έχουν αξιοποιηθεί, πολλές από τις πιο καίριες ιδέες, συνθήκες, εµπειρίες και συγκρούσεις που προσδιόρισαν τη φυσιογνωµία και την εξέλιξη της σύγχρονης εποχής.(πασχαλίδης Γρ., Χαµπούρη-Ιωαννίδου Αικ., 2002). Κάθε λοιπόν συστηµατική ανάλυση και κατανόηση των σύγχρονων πολιτισµικών µορφών, δοµών, θεσµών αλλά και πολιτικών προϋποθέτει τη διαλεύκανση της ιστορικής εξέλιξης και της διαµόρφωσης των ίδιων των εννοιών του πολιτισµού και της κουλτούρας. Η λέξη πολιτισµός καθώς και η συγγενική και συχνά χρησιµοποιούµενη σήµερα ως συνώνυµη λέξη κουλτούρα, αν και η ξενικότητα της προκαλεί αντιδράσεις, όπως αυτή του Μάριου Πλωρίτη, ο οποίος διερωτάται αγανακτισµένος «πότε επιτέλους θα αντικαταστήσουµε την ξενική και κακόηχη λέξη κουλτούρα µε τη θαυµάσια Ελληνική και ταυτόσηµη λέξη παιδεία» (Πλωρίτης Μ., 1980), εµφανίστηκαν ίσως απροσδόκητα αργά στην ιστορία. Οι σχετικές έρευνες εντοπίζουν την πρώτη χρήση τους στη υτική Ευρώπη περί τα µέσα του 18 ου αιώνα και την καθιέρωση τους το 19 ο αιώνα, την εποχή δηλαδή που συνηθίζουµε να αποκαλούµε «νεότεροι χρόνοι» η απλώς «νεοτερικότητα» (Πασχαλίδης Γρ., Χαµπούρη-Ιωαννίδου Αικ, 2002). Η στενή τους σχέση µε τα κύρια κοινωνικοπολιτικά φαινόµενα και τις χαρακτηριστικές αντιλήψεις αυτής της εποχής αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και οι δυο λέξεις, µέσα στη σύντοµη σχετικά ζωή τους απέκτησαν τόσες πολλές σηµασίες, ώστε οι απορίες, οι παρεξηγήσεις και οι διαφωνίες σχετικά µε τον ορισµό τους να είναι 10

12 εξίσου συχνές και διαδεδοµένες µε την ίδια τη χρήση τους. Τους τελευταίους δύο αιώνες τόσο οι ίδιες οι λέξεις όπως και τα παράγωγα τους έχουν αναδειχθεί ως βασικοί όροι όλων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών, εν τούτοις δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια συναίνεση σχετικά µε το νόηµα τους. Κάθε επιστήµη, αλλά και κάθε διαφορετική θεωρητική σχολή και ερευνητική παράδοση, προτείνει η προϋποθέτει ένα διαφορετικό ορισµό τους. Επιχειρώντας µια αρχική προσέγγιση θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι ο όρος «Πολιτισµός» αναφέρεται κυρίως στο σύνολο των υλικών και πνευµατικών αξιώνεπιτευγµάτων που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά στο πέρασµα των χρόνων διαµορφώνοντας κατ αυτό τον τρόπο µια κοινή µνήµη-εικόνα για ένα σύνολο ατόµων και δηµιουργώντας κατ επέκταση το αίσθηµα µιας κοινής αφετηρίας, κοινών αναφορών και βιωµάτων, παραπέµποντας σε µία πορεία σταθερής προόδου (κοινωνικής-οικονοµικής). (Γασπαρινάτος Κ., Ιωαννίδης Γ., 2008). Ωστόσο, ο ανωτέρω όρος θα µπορούσε να δεχτεί πλήθος ερµηνειών δεδοµένου του εύρους του πεδίου των στοιχείων-συνιστωσών που καλύπτουν το εννοιολογικό του πλαίσιο. «Ο πολιτισµός µπορεί να θεωρηθεί σαν τη δεύτερη φύση που δηµιουργήθηκε από τους ανθρώπους µέσω της εργασίας και των γνώσεων τους» (Βερνίκος κ.α, 2005), ενώ αποτελεί στοιχείο ιστορικής συνέχειας ενός τόπου. Σε ότι αφορά στα πολιτιστικά δρώµενα, δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι πρέπει να ενισχύεται ο σχεδιασµός-δηµιουργία και παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα µε τον πολιτισµό, σε αντίθεση µε ενέργειες και δράσεις που διαµορφώνουν µια µη αµφίδροµη συλλογική νοοτροπία κατανάλωσης πολιτισµού. Βάσει της εννοιολογικής προέλευσης του όρου, η λέξη πολιτισµός προκύπτει από την ερµηνεία του αντίστοιχου αγγλικού civilization, του γαλλικού civilisation και του γερµανικού zivilization. Επιπρόσθετα, ο όρος culture στα γαλλικά, culture στα αγγλικά, kultur στα γερµανικά κ.λπ. ερµηνεύτηκαν ως ισότιµοι του αντίστοιχου πολιτισµός της ελληνικής γλώσσας. Σε πλήθος περιπτώσεων συναντάται και ο όρος κουλτούρα, που συχνά παρουσιάζεται να υποκαθιστά τη λέξη πολιτισµός, ως ερµηνευτικός του όρου culture, δηµιουργώντας ασάφειες ως προς την εννοιολογικό πλαίσιο των δύο όρων. Το 1945 ο ποιητης και κριτικός Τόµας Σ. Έλιοτ (T.S. Elliot, ) επιχειρώντας να δώσει έναν ορισµό της κουλτούρας 11

13 , υποστήριξε ότι η κουλτούρα περιλαµβάνει «όλα τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα και όλες τις χαρακτηριστικές δραστηριότητες ενός λαού». Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι το 1952 οι εθνολόγοι Αλφρεντ Κρέµπερ (Alfred Kroeber) και Κλαιντ Κλακχον (Clyde Kluckhohn) κατέγραψαν 164 διαφορετικούς ορισµούς της κουλτούρας (Kroeber and Kluckhohn, 1963) ενώ κάθε παρόµοια απογραφή που επιχειρήθηκε έκτοτε δείχνει ότι ο αριθµός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι όροι civilization (πολιτισµός) και culture (κουλτούρα), που διαµορφώνουν το εννοιολογικό πεδίο της κοινωνικής κληρονοµιάς, χρησιµοποιούνται αντίστοιχα για τη διάκριση του πολιτισµού σε: υλικό πολιτισµό, που αναφέρεται στο πεδίο της επιστήµης, τεχνολογίας κ.λπ., πνευµατικό πολιτισµό, που καλύπτει πεδία όπως τέχνη, θρησκεία, παιδεία, φιλοσοφία, ιδέες, πεποιθήσεις κ.λπ. Ωστόσο, η εν λόγω διάκριση όπως εξάλλου προαναφέρθηκε δεν παρουσιάζεται ως σαφώς οριοθετηµένη. Παράλληλα, στις περισσότερες των περιπτώσεων και σε ένα ευρύ πεδίο επιστηµών συναντάται ο ορισµός της κουλτούρας να υιοθετεί την ερµηνεία σύµφωνα µε την οποία: «...κουλτούρα ή πολιτισµός είναι το σύνθετο εκείνο σύνολο που περιλαµβάνει γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνες, ήθη, δίκαιο, έθιµα και κάθε άλλη ικανότητα και συνήθεια που αποκτά ο άνθρωπος ως µέλος της κοινωνίας». (Μπιτσάνη Ε., 2004) Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ερµηνεύοντας την έννοια του πολιτισµού η οποία συνδέεται άµεσα µε δράσεις που ενισχύουν τον τοµέα πολιτιστικής ανάπτυξης, παρατηρούµε ότι το πεδίο του πολιτισµού καλύπτει «το σύνολο των εκδηλώσεων ή των δραστηριοτήτων των ατόµων σε µία ή περισσότερες κοινωνίες, που προσδιόρισε την εξέλιξη των τελευταίων σε διάφορους τοµείς (τεχνολογική παραγωγή, πνευµατική δράση κ.λπ.). Βέβαια, ο πολιτισµός δεν ορίζεται ούτε προσδιορίζεται ως το σύνολο κάποιων θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων εικαστικού περιεχοµένου ή κάποιων εκδόσεων πνευµατικών έργων. Ο πολιτισµός αντιµετωπίζεται, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, ως η δυναµική λειτουργία, η οποία συνθέτει και προκαλεί µια δηµιουργική ατµόσφαιρα και διαµορφώνει ένα πνευµατικό κλίµα»(μπιτσάνη Ε., 2004). 12

14 Παράλληλα βάσει των τοπικών αναγκών, παραδόσεων και πόρων διαµορφώνονται στο πέρασµα του χρόνου και οι αντίστοιχες πολιτιστικές εκφάνσεις και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της πολιτιστικής εικόνας - ταυτότητας κάθε περιοχής 1. Έτσι µέσω του πολιτισµού διαµορφώνεται «ένα πλαίσιο ζωής-διαβίωσης στο παρόν από το παρελθόν και για το µέλλον». (Βερνίκος κ.α, 2005) Συγκεκριµένα, ο πολιτισµός αποτελεί «µια κινητήρια δύναµη για τη σηµερινή ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονοµία και αποτελεί παράγοντα ταυτότητας και κοινωνικής συνοχής για τα άτοµα και τις γεωγραφικές περιοχές». 1.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τ α Πολιτιστικά Αγαθά είναι συνυφασµένα µε τα προϊόντα της ανθρώπινης δράσης. H έννοια των πολιτιστικών αγαθών ενσωµατώνει τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τα συστήµατα αξιών, τα ήθη και έθιµα, τη µουσική, το χορό κ.λπ. (Κόνσολα Ντ., 2006) «Το πολιτιστικό προϊόν είναι πολλαπλά αξιοποιήσιµο, αφενός ως εργαλείο οικονοµικής συνοχής και µείωσης του κοινωνικού αποκλεισµού, αφετέρου ως δηµιουργός προστιθέµενης αξίας και απασχόλησης». (Γασπαρινάτος Κ., Ιωαννίδης Γ., 2008) Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην εξασφάλιση της απαιτούµενης υποδοµής και στην εδραίωση του κατάλληλου πλαισίου, που µε τη συµφωνία αντίστοιχων όρων θα επιτρέπουν ελευθερία δράσεων και εκδηλώσεων συνυφασµένων µε τον πολιτισµό, καθώς παράλληλα και στη δυνατότητα προστασίας και επικοινωνίας-δηµοσιοποίησης των πολιτιστικών αγαθών, για την ενδυνάµωση του τοµέα της πολιτιστικής δηµιουργίας. Παράλληλα, µέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αντίστοιχων πρωτοβουλιών που επιδιώκουν µια συντονισµένη και αρµονικά δοµηµένη επικοινωνία µεταξύ χρηστών και πολιτιστικών αγαθών, επιτελείται η ανάδειξη και κατ επέκταση η κατανάλωση τους. 1 Επιτυχηµένα παραδείγµατα εκπόνησης και εφαρµογής προγραµµάτων ανάδειξης περιοχών σε πόλεις όπως το Τορόντο, η Βοστώνη,το Μάντσεστερ και πολλές άλλες σε Ευρώπη και Βόρεια Αµερική αποδεικνύουν την καταλυτική συµβολή τους στην αστική αναβίωση(bianchini και Fisher 1988, Bianchini και Parkinson,1993,Wynne 1992, Landry 1996) 13

15 Βασικός παράγοντας για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία πολιτιστικών αγαθών είναι η ύπαρξη πολιτιστικών πόρων, ενώ η διαδικασία παραγωγής τους είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ενίσχυση του πολιτιστικού κεφαλαίου κάθε χώρας και την ενδυνάµωση της πολιτιστικής ταυτότητας. Με τον όρο Πολιτιστική Ταυτότητα εννοούµε τη συλλογική ταυτότητα, δηλαδή τη συνείδηση που έχουν τα µέλη του κοινωνικού συνόλου ότι αποτελούν ένα ιδιαίτερο σύνολο, ξεχωριστό και διαφορετικό από όλα τα άλλα. Η πολιτιστική ταυτότητα µιας κοινωνίας έχει εξαιρετική σηµασία, διότι είναι το στοιχείο µε βάση το οποίο προσδιορίζεται και η διαλεκτική του σχέση στην κοινότητα. Περιλαµβάνει τη γλώσσα, τις αξίες, τις ιδεολογίες, τα πρότυπα ατοµικής, οικογενειακής και κοινωνικής συµπεριφοράς, την πολιτική και επιστηµονική κληρονοµιά» (Μπιτσάνη Ε., 2004). Ο όρος αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οµάδας, τα οποία στην κοινή συνείδηση συνδέονται µε τη έννοια της ξεχωριστής εικόνας που διαµορφώνουν τα άτοµα για κάθε κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο των δεδοµένων της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής και µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ελευθερίας δράσης που τα άτοµα απολαµβάνουν, διατηρείται το δικαίωµα επιλογής της πολιτιστικής ταυτότητας και της κουλτούρας, η οποία υιοθετείται. Η έννοια των Πολιτισµικών Πόρων ενσωµατώνει τόσο τους τοµείς της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονοµιάς, δηλαδή τοπικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε το τοπικό στυλ, χώρους, γαστρονοµία κ.λπ., όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, την έννοια της πολιτιστικής παραγωγής, όπως αυτή διαµορφώνεται στη διαχρονία. Οι πολιτισµικοί πόροι αποτελούν το µέσον υλοποίησης κοινωνικών και οικονοµικών στόχων µέσω της χάραξης-σχεδιασµού τοπικής πολιτιστικής πολιτικής. (Μπιτσάνη Ε., 2004) Κατ αντιστοιχία, η έννοια των Πολιτισµικών Πηγών συνθέτει το πλαίσιο εκείνο των πολιτισµικών παραγόντων που συµβάλουν άµεσα στην διαµόρφωση ατοµικής και συλλογικής κουλτούρας και τοπικών πολιτισµικών αναφορών. Η έννοια των πολιτισµικών πηγών µπορεί να ενσωµατώνει «κάτι απτό, όπως ένα ιστορικό κτίριο ή τα παγκάκια σε ένα κεντρικό δρόµο και το σιντριβάνι µιας πλατείας. Πολιτισµική πηγή µπορεί, όµως, να είναι η εικόνα ενός τόπου, µπορεί να είναι µια ισχυρή αίσθηση εντοπιότητας των κατοίκων, ή ακόµα και οι σχέσεις, οι συµπεριφορές και οι συνεργασίες ανάµεσα στις διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες. Οι πολιτισµικές πηγές έχουν θεµελιώδη σηµασία για όλα εκείνα τα στοιχεία που 14

16 δηµιουργούν αίσθηση ταυτότητας, τοπικής αντίληψης» (Ιωαννίδης Γ., 2002) αλλά και κοινής µνήµης. Παράλληλα, η αξιοποίηση των πολιτισµικών πηγών δηµιουργεί γόνιµες επιρροές που διαµορφώνουν και προωθούν τόσο τις πολιτιστικές εξελίξεις, όσο και την τοπική ανάπτυξη. Σε αυτή την κατεύθυνση, µια ολοκληρωµένη και σωστά δοµηµένη πολιτιστική πολιτική, που στοχεύει στην αναβάθµιση της τοπικής πολιτιστικής εικόνας, θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση, προώθηση και δηµιουργία νέων Πολιτισµικών Πηγών. Ο όρος Πολιτισµικό Κεφάλαιο αναφέρεται στην «ιδιαίτερη στάση του ατόµου απέναντι στην κουλτούρα και τη γλώσσα». Το Πολιτισµικό Κεφάλαιο εκφράζει όλες εκείνες τις ικανότητες που καθιστούν τα άτοµα ικανά να εκµεταλλευθούν τις δικές τους κληρονοµιές και τις κληρονοµιές του τόπου τους αλλά και τις κοινωνικές δυνατότητες της επιστηµονικής πληροφόρησης, της αισθητικής ευχαρίστησης και των καθηµερινών απολαύσεων. Συνεπώς, στο Πολιτισµικό Κεφάλαιο, «αποτυπώνεται η συνολική στάση του ατόµου απέναντι στη ζωή και είναι συνάρτηση της µόρφωσης και του επαγγέλµατός του, της αισθητικής και των καλλιτεχνικών του προτιµήσεων, των πρακτικών της καθηµερινής του ζωής κ.λπ.» (Ιωαννίδης Γ., 2002). Σε ένα γενικότερο πλαίσιο η έννοια του πολιτισµικού κεφαλαίου µπορεί να περιλαµβάνει «την πολιτιστική κληρονοµιά, την παράδοση, το φυσικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναµικό ως φορέα δηµιουργικότητας, αλλά και ως αποδέκτη και συµµετέχοντα στη διαδικασία της πολιτιστικής παραγωγής (καλλιτέχνες ή/και άλλες δηµιουργικές οµάδες/άτοµα), τα αγαθά της πολιτιστικής δηµιουργίας και παραγωγής (σύγχρονα πολιτιστικά αγαθά), υλικά ή άυλα/πνευµατικά» (Μπιτσάνη Ε., 2004). Ο χαρακτήρας του Πολιτισµικού Κεφαλαίου µπορεί είναι τόσο ατοµικός όσο και συλλογικός, ενώ βασικά δοµικά του στοιχεία αποτελούν οι Πολιτισµικές Πηγές. Συγκεκριµένα, στη διαµόρφωση του συµβάλουν τόσο στοιχεία λαϊκού πολιτισµού που µεταβιβάζονται στις γενιές που ακολουθούν µέσω του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου και της παράδοσης, ενώ παράλληλα το Πολιτισµικό Κεφάλαιο εµπλουτίζεται µε στοιχεία σύγχρονου πολιτισµού που ενσωµατώνονται στο πέρασµα του χρόνου, δηµιουργώντας ένα ιδιαίτερης αξίας πολιτισµικό κράµα, ένδειξη αυξηµένου κύρους και ανώτερης κουλτούρας για κάθε κοινωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση του Πολιτισµικού Κεφαλαίου ως βασικού παράγοντα δηµιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήµατος και προστιθέµενης αξίας για κάθε τόπο, 15

17 συµβάλει στην ικανοποίηση κοινωνικών και οικονοµικών επιδιώξεων, ενώ παράλληλα ενδυναµώνει το γενικότερο αίσθηµα κοινωνικής συνοχής. Η έννοια του Πολιτισµικού Κεφαλαίου ενσωµατώνει τις εξής κατηγορίες: το Κεφάλαιο Κληρονοµιάς, το Κεφάλαιο Πόρων ή Πολιτιστικό Κεφάλαιο και το Κεφάλαιο Παραγωγής. Το Πολιτιστικό Κεφάλαιο: ως έννοια, αποτελεί την οδό εκείνη που παρέχει άµεση πρόσβαση σε ένα σύνολο πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, και που διαµορφώνει µία εκ των ουσιαστικότερων συνιστωσών του συγκριτικού πλεονεκτήµατος ενός τόπου (Κόνσολα Ντ., Ιωαννίδης Γ., 2005). 1.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ο όρος πολιτιστική βιοµηχανία χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Αντόρνο (Adorno) και Χορκχάϊµερ (Horkheimer) το 1947 για να περιγράψουν τη µαζική κουλτούρα (mass culture). Στα παραδείγµατα που εξέτασαν συµπεριλαµβάνονται ο κινηµατογράφος, τα περιοδικά και οι εφηµερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, όπως επίσης και η δηµοφιλής µουσική (pop music) (Adorno and Horkheimer,1997). Η έννοια µαζική κουλτούρα (mass culture) αν και παραπέµπει κυριολεκτικά σε έναν ποσοτικό προσδιορισµό, δηλαδή µια κουλτούρα που απευθύνεται σε πολλούς και καταναλώνεται από πολλούς, χρησιµοποιείται ωστόσο ευρύτατα, µε τη σηµασία ενός ποιοτικού προσδιορισµού, για να δηλώσει µια υποδεέστερη και υποβαθµισµένη κουλτούρα,αναλογα µε τις αντιλήψεις µιας δεδοµένης εποχής. Η µαζική κουλτούρα αντιδιαστέλλεται προς την ποιοτική κουλτούρα,που αποκαλείται συχνά αγγίζοντας τον ελιτισµό και «υψηλή» καθώς θεωρείται ότι απευθύνεται και ταυτόχρονα είναι δυνατόν να εκτιµηθεί µόνο από ένα περιορισµένο κοινό, µια εκλεκτή µειοψηφία. Ο Αλβιν Τοφλερ (Toffler) δηλώνει ότι εννοεί µε τον όρο πολιτιστική βιοµηχανία «ολόκληρο το µηχανισµό, φυσικό και κοινωνικό, εµπορικό και µη κερδοσκοπικό, που είναι αφοσιωµένος στην παραγωγή ή τη διάδοση των καλλιτεχνικών έργων» (Τόφλερ Α.,1992). Έτσι εµπλέκονται πολιτισµικοί φορείς που χρηµατοδοτούν και συντονίζουν την παραγωγή τη διανοµή και εν τέλει την τιµολόγηση καλλιτεχνικών αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίοι ανήκουν σε δυο κατηγορίες: 16

18 1. Τον µη κερδοσκοπικό τοµέα (ορχήστρες,µουσεία, θίασοι µπαλέτου, όπερες κ.α. που εξαρτώνται άµεσα είτε από την ιδιωτική χορηγία είτε από την ενίσχυση από δηµόσιους φορείς) 2. Τον κερδοσκοπικό τοµέα (εκδότες βιβλίων,δισκογραφικές εταιρείες καλλιτεχνικά πρακτορεία, ραδιοφωνικοί σταθµοί) Επίσης δέχεται ότι µπορεί να υπάρχουν φορείς που να ανήκουν και στις δυο κατηγορίες, όπως π.χ. θεατρικοί θίασοι, αν και πλέον τόσο οι δράσεις όσο και οι µορφές χρηµατοδότησης παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλοµορφία Ο Τζ. Λιουις (J.Lewis,1990) εξειδικεύει και αναφέρεται και σε βιοµηχανίες των τεχνών (artistic industries) καθώς θεωρεί ότι ο όρος πολιτιστική βιοµηχανία είναι ιδιαίτερα ευρύς. Ο. Αγραφιώτης (1987, 1999) έχει αναφερθεί στην πολιτιστική βιοµηχανία τονίζοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στην εξέλιξη της. Συνοψίζοντας, η πολιτιστική βιοµηχανία συµπεριλαµβάνει φορείς που δηµιουργούν πολιτιστικά αγαθά για ευρύτερες κατηγορίες κοινού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι κινηµατογραφικές και δισκογραφικές εταιρείες, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ακόµη και η πολιτιστική πλευρά του διαδικτύου. Πρέπει να τονιστεί η άµεση σύνδεση µε τον οικονοµικό τοµέα και η αναζήτηση κέρδους. Για να επιζήσουν και να πετύχουν, έχουν αναπτύξει στρατηγικές διάθεσης των προϊόντων και τη δηµοσιοποίηση στα ΜΜΕ (Marketing), ενώ πλέον αποτελεί ιδιαίτερη κατηγορία το πολιτιστικό marketing. Η ανάγκη διάθεσης των προϊόντων µπορεί να οδηγήσει και συνήθως οδηγεί, σε τυποποιηµένα προϊόντα που πιθανόν να µην έχουν τη σφραγίδα ενός ελεύθερου να δηµιουργήσει καλλιτέχνη καθώς είναι αποτέλεσµα «συνεργασίας» αυτών που διοικούν τις πολιτιστικές βιοµηχανίες και καλλιτεχνών (Πασχαλιδης Γρ., Χαµπουρη Ιωαννίδου Αικ., 2002). 1.4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Από την ερµηνεία της ευρύτερης έννοιας της πολιτικής, η Πολιτιστική Πολιτική αναφέρεται σε µία συλλογική-συντονισµένη δραστηριότητα και σε ενέργειες, για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, την προστασία και διάδοση των πολιτιστικών στοιχείων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας και την αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στην 17

19 πολιτιστική ζωή, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα µέσα (θεσµικά, οργανωτικά, οικονοµικά, µέσα πολιτιστικής υποδοµής 2 και διάδοσης πολιτιστικών αγαθών). Η πολιτιστική πολιτική ως έννοια, όπως αποδίδεται από την UNESCO, ενσωµατώνει «ένα σύνολο κοινωνικών πρακτικών, συνειδητών και διακριβωµένων, παρεµβάσεων ή µη παρεµβάσεων που έχουν στόχο την ικανοποίηση κάποιων πολιτιστικών αναγκών µε την υπέρτατη δυνατή χρήση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων, που µια δεδοµένη κοινωνία διαθέτει, σε µιαν ορισµένη στιγµή. Η πολιτική αυτή πρέπει να καθορίζει κάποια κριτήρια της πολιτιστικής ανάπτυξης και να συνδέει τον πολιτισµό µε τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και την κοινωνικόοικονοµική ανάπτυξη» (Κόνσολα Ντ., 2006) Η πολιτιστική πολιτική εφαρµόζεται τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε στόχο τον συγκερασµό κοινωνικών και οικονοµικών σκοπών. Για µία ακόµα φορά υπογραµµίζεται η σηµασία του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία χάραξης και εφαρµογής της εν λόγω πολιτικής, καθώς και η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας. Εντός του Ευρωπαϊκού πλαισίου λειτουργίας άλλωστε, η χάραξη εθνικής πολιτιστικής πολιτικής ενσωµατώνει και τη διαδικασία πολιτιστικής αποκέντρωσης σε επίπεδο περιφερειακό ή τοπικό. Στην επίτευξη των στόχων της πολιτιστικής πολιτικής σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η αποτελεσµατική χρήση των πολιτιστικών πόρων τόσο στο γεωγραφικό χώρο του τοπικού, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η πολιτιστική πολιτική αποτελεί εργαλείο αλλά και τον δοµικό άξονα µίας πολιτικής οικονοµικής ανάπτυξης και λειτουργεί υπό τη µορφή µέσου επίτευξης προστιθέµενης αξίας σε κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό επίπεδο. Βασική ωστόσο προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση µε δραστηριότητες και η δηµιουργία προγραµµάτων που προωθούν την καλλιέργεια και την πολιτιστική παιδεία. (Γασπαρινάτος Κ., 2006). Επιπρόσθετα, υπογραµµίζεται ότι η διαδικασία σχεδιασµού πολιτιστικής πολιτικής κρίνεται σκόπιµο να ενσωµατώνει τόσο τη µελέτη και ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε διάφορα επίπεδα (κοινωνικό-οικονοµικό), όσο και την εκτίµηση των επικρατέστερων τάσεων, καθώς και την καταγραφή των εν δυνάµει µελλοντικών συνθηκών και των ενδεχοµένως αναγκαίων ενεργειών. 2 Αναφέρονται στην ύπαρξη αλλά και στη διαµόρφωση µουσείων, θεάτρων, πολιτιστικών κέντρων, πινακοθηκών, σχολών εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής δηµιουργίας κ.λπ. 18

20 1.5 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η πόλη υπήρξε από τους αρχαίους χρόνους ο χώρος στον οποίο αναπτύχθηκαν τα κοινωνικά ήθη, οι πολιτικοί θεσµοί, οι διανοητικές συλλήψεις καθώς και οι τεχνολογικές καινοτοµίες που έχουν ταυτιστεί µε την έννοια του πολιτισµού. Σήµερα ο µισός και πλέον πληθυσµός του πλανήτη ζει στις πόλεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από δυναµισµό, πλουραλισµό και καινοτοµία, αλλά και από γιγαντισµό,αποξένωση, µόλυνση καθώς και ακραίες οικονοµικές και κοινωνικές διαφορές. Στις πόλεις συναντιούνται και συµβιώνουν διαφορετικές κουλτούρες, κυοφορούνται νέες ιδέες, αναπτύσσονται κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές αλλαγές, αλλά εκδηλώνονται και οι ποικίλες παρενέργειες των διαδικασιών αυτών ανεργία, αποβιοµηχάνιση, νεανική παραβατικότητα, διαφυλετικές και διαπολιτιστικές εντάσεις, παρακµή της γειτονιάς, εγκατάλειψη ολόκληρων περιοχών και υπερανάπτυξη αλλων, έλλειψη ανοικτών χώρων για κοινωνική συνάφεια και συγκέντρωση της ψυχαγωγίας σε ζώνες που ελέγχονται απο καθαρά επιχειρηµατικά συµφέροντα (Πασχαλίδης Γρ., 2002). Σε ότι αφορά τον πολιτισµό, εκτός από τις τέχνες περιλαµβάνεται κάθε τι που αποτελεί µέρος τις ιστορικής µνήµης και της βιωµένης εµπειρίας της πόλης 3,ενώ σε σχέση µε την ανάπτυξη, αυτή νοείται ως ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων, πόρων και συνθηκών ζωής 4. Έτσι τα προγράµµατα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ξεκινούν από την παραδοχή ότι «η δηµιουργία πλούτου, η κοινωνική συνοχή και η ποιότητα ζωής απαιτούν πολίτες µε αυτοπεποίθηση και φαντασία που αισθάνονται ότι είναι ικανοί και έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν το δυναµικό τους»(landry Ch.,1996), επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις τέχνες και τον πολιτισµό ως µέσα κινητοποίησης, ανάδειξης και ανάδειξης του δηµιουργικού δυναµικού της τοπικής κοινωνίας. Η πολιτιστική πολιτική εφαρµόζεται τόσο σε εθνικό 5, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε στόχο τον συγκερασµό κοινωνικών και οικονοµικών σκοπών. 3 Αρχαιολογική, κοινωνική και οικονοµική ιστορία,καλλιτεχνική παράδοση, αρχιτεκτονική κληρονοµιά, δηµόσιοι χώροι, εθιµικές κοινωνικές δραστηριότητες, τοπογραφία κ.α. 4 ηµιουργία πολυδύναµων πολιτιστικών κέντρων, κινηµατογραφικών λεσχών, καθιέρωση του πολιτιστικού τουρισµού, αναµόρφωση του δηµοσίου χώρου, δηµιουργία ελεύθερων χώρων κοινωνικής συνάφειας και αναψυχής κ.α. 5 Π.χ. πολιτική προστασίας πολιτιστικών αγαθών, η οποία είναι συνυφασµένη µε κρατικές δραστηριότητες και σκοπούς 19

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργικότητα & τοπική ανάπτυξη: Η Περίπτωση του Design District στο Μητροπολιτικό Ελσίνκι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΜΟΥΡΗ

ημιουργικότητα & τοπική ανάπτυξη: Η Περίπτωση του Design District στο Μητροπολιτικό Ελσίνκι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΜΟΥΡΗ ημιουργικότητα & τοπική ανάπτυξη: Η Περίπτωση του Design District στο Μητροπολιτικό Ελσίνκι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ Μεταπτυχιακός φοιτητής, Tμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΜΟΥΡΗ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα