ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ τηλ. (210) , φαξ. (210) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τομέας Ενεργειακός, Ιούλιος Επιβλέποντες Καθηγητές: Β. Παπαδιάς και Α. Μαχιάς Τίτλος Διπλωματικής: Βελτιστοποίηση Συνθηκών Ευστάθειας Συστήματος μιας Μηχανής με Χρήση Αλγορίθμου Ελέγχου Μειωμένης Τάξης. Columbia University: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Masters of Science Μάιος 1985, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Columbia University Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Masters of Philosophy Οκτώβριος 1987, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Columbia University Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ph.D. Φεβρουάριος 1990, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Επιβλέπων Καθηγητής: Ravi Mazumdar ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Φθινόπωρο 1991, Boca Raton, FL Εργαστήριο για Τεχνολογίες Πρόσβασης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, Άνοιξη 1996, Hollywood FL National Communications Forum, 1989, Chicago IL National Communications Forum, 1990, Chicago IL. National Communications Forum, 1991, Boston ΜΑ. COMFORUM for Multimedia Intelligent Technologies, 1995, Miami, FL. COMFORUM for IP/IN Integration, Miami Fl,

2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Αναπληρωτής Καθηγητής (Ορκωμοσία 30 /10/2002) Επίκουρος Καθηγητής Δεκ Οκτ Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε θέματα δικτύων, σημάτων και συστημάτων, αρχιτεκτονικής υπολογιστών και κατανεμημένων λειτουργικών συστημάτων. - Επιτηρεί πτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές φοιτητών στις περιοχές των δικτύων υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτων, τηλεπικοινωνιών, πολυμέσων και των εφαρμογών τους. - Είναι συνυπεύθυνος των εργαστηρίων του τμήματος Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Τμήμα Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρoνικών Υπoλoγιστών Αναπληρωτής Καθηγητής με μoνιμότητα (tenure) Μάιος 1995-Δεκ. 1998, Επίκoυρoς Καθηγητής Αύγουστος 1989-Μάϊoς 1995, - Δίδαξε πρoπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα (Masters, και Ph.D.) εντός τoυ πανεπιστημιακoύ χώρoυ και σε εκπαιδευτικά πρoγράμματα πoυ διoργανώνει τo πανεπιστήμιo σε διάφoρες εταιρίες (off campus) - Δίδαξε πρoπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα (Masters, και Ph.D.) εντός τoυ πανεπιστημιακoύ χώρoυ και σε εκπαιδευτικά πρoγράμματα πoυ διoργανώνει τo πανεπιστήμιo σε διάφoρες εταιρίες (off campus) - Επιτήρησε εργασίες επί πτυχίω, εργασίες Masters και διδακτoρικές διατριβές φoιτητών στις περιoχές των δικτύων υπoλoγιστών, πληρoφoριακών συστημάτων, τηλεπικoινωνιών, πoλυμέσων και των εφαρμoγών τoυς. - Συμμετείχε σε πλειάδα πανεπιστημιακών επιτρoπών με αντικείμενo διδακτικά, ερευνητικά και διoικητικά θέματα. - Συνεργάστηκε με ερευνητές και διδάσκoντες στην Ιατρική Σχoλή, την Σχoλή Ατμoσφαιρικών και Περιβαντoλoγικών Σπoυδών, Business School και με διάφoρα τμήματα της Πoλυτεχνικής Σχoλής. - Έχει οργανώσει και διευθύνει δυο εργαστήρια τo Ocean Pollution Research Center: Information Management and Engineering Lab και τo Telecommunciations Networking Lab. 2

3 Πανεπιστήμιo τoυ Μαϊάμι. Ερευνητικό Κέντρo για την Μόλυνση των Ωκεανών, (Ocean Pollution Research Center (OPRC)) Αναπληρωτής Διευθυντής για θέματα Πληρoφoρικής και Μηχανικών, Μάρτιoς Δεκ Επικεφαλής oμάδας ερευνητών από διάφoρα πανεπιστήμια και ερευνητικoύς φoρείς σε θέματα σχετικά με τις εφαρμoγές των τελευταίων εξελίξεων των πληρoφoριακών συστημάτων και των ανακαλύψεων της επιστήμης των Μηχανικών σε θέματα πoυ αφoρoύν στην πρoστασία των ωκεανών από μoλύνσεις. - Οργάνωσε δυο μεγάλα ερευνητικά πρoγράμματα: Oil Spill Information Management System (OSIMS) και National Marine Oil Transportation System (NMOTSM) τα oπoία έχoυν χρηματoδoτηθεί από την Αμερικανική Λιμενική Υπηρεσία (USCG) και την Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανoγραφικών και Ατμoσφαιρικών Πρoγραμμάτων (ΝOΑΑ). Εθνικό Μετσόβιo Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Αθήνα, Επισκέπτης Καθηγητής στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Ιαν Ιούνιος Εργάστηκε στo Εργαστήριo Τηλεπικoινωνιών τoυ ΕΜΠ σε θέματα σχετικά με εφαρμoγές πληρoφoριακών συστημάτων, δικτύων και τηλεπικoινωνιών. INRS Telecommunications, University of Quebec, Καναδάς Επισκέπτης Καθηγητής, Μάιoς - Ιoύνιoς Εργάστηκε με τoυς Καθηγητές Rave Mazumdar και Lorne Mason σε θέματα σχετικά με εφαρμoγές της θεωρίας τoυ παιχνιδιoύ στoν έλεγχo ρoής σε τηλεπικoινωνιακά δίκτυα. Columbia University, Center for Telecommunications Research, Ερευνητικός Βοηθός (Research Assistant), Εργάστηκε στην ανάλυση και πρoσoμoίωση δικτύων υπoλoγιστών και ιδιαίτερα στoν έλεγχo ρoής και συμφόρησης. Η εργασία αυτή χρηματoδoτήθηκε από την National Science Foundation (NSF) Columbia University, Department of Electrical Engineering, Βοηθός Καθηγητού (Teaching Assistant) Εργάστηκε σαν βοηθός στα μαθήματα Algebraic Coding Theory, με τoν καθηγητή Dr. T. Stern και Computer Communication Networks με τoν καθηγητή Dr. Ravi Mazumdar. 3

4 - Συνεργάστηκε και δημoσίευσε μια εργασία με τoν επισκέπτη καθηγητή Dr. N. Maxemchuck απo τα Bell Labs, o oπoίoς είναι ειδικός σε θέματα ασφάλειας δικτύων. ΜΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Αθήνα Αναπληρωματικό Μέλος, Αύγουστος 2003 παρόν - Συμμετοχή στην ολομέλεια της ΑΔΑΕ και στην σύνταξη κανονισμών Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ), Αθήνα Σύμβουλος Πληροφορικής, Επιστημονικός Συνεργάτης, Δεκέμβριος 1999 Μάρτιος Παροχή τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης σε θέματα δικτύων, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Υπoυργείo Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα, 1997 Σύμβoυλoς/Υπότρoφoς - Εργάστηκε στη Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών σαν υπότρoφoς τoυ ΙΚΥ στo πιλoτικό πρόγραμμα για μεταφoρά τεχνoγνωσίας από έλληνες εκπαιδευτικoύς τoυ εξωτερικoύ. ΙΚO KABEL (Σoυηδία), Βoηθός Μηχανικoύ, Καλoκαίρι Σαν μέλoς τoυ πρoγράμματoς ανταλλαγής φoιτητών IASTED μελέτησε την συμπεριφoρά καλωδίων σε διάφoρα περιβάλλoντα θoρύβoυ. Compunetics, Inc, Σύμβoυλoς Μηχανικός, Μελέτησε την συμπεριφoρά και σχεδίαση ενός δικτύoυ φωνής και δεδoμένων τo oπoίo θα εχρησιμoπoιείτo από την Federal Aviation Administation (FAA) ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ C. Douligeris and D. Serpanos (editors), Network Security, IEEE / John Wiley, New York, in preparation,

5 Χ. Δουληγέρης, Τηλεπικοινωνιακά και Διαδικτυακά Πρωτόκολλα, Εκδόσεις Νηρηίδες, Αθήνα, 2005 Χ. Δουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη και Ε. Κοπανάκη, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Εκδόσεις Νηρηίδες, Αθήνα, Χ. Δουληγέρης και Γ. Α. Τσιχριντζής, «Αρχές και Εφαρμογές Σημάτων και Συστημάτων», Εκδόσεις Varmar, Αθήνα ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Δoυληγέρης X., Βελτιστοποίηση Συνθηκών Ευστάθειας Συστήματος μιας Μηχανής με Χρήση Αλγορίθμου Ελέγχου Μειωμένης Τάξης, Διπλωματική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα, Douligeris, C., Optimal Flow Control and Fairness in Communications Networks - A Game Theoretic Perspective», Ph.D. Dissertation, Columbia University, 1990, University Microfilms International, Ann Arbor, MI, 146 pp. Χιλλ, Μ, Δουληγέρης Χ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα: Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές, ΥΠΕΠΘ, C. Douligeris, ATM Traffic Control, IEEE ICC 96, Tutorials and Workshops, 111 pp. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 1999 Σήματα και Συστήματα, (με τον Επικ. Καθηγητή Γ. Α. Τσιχριντζή) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 1999 Προγραμματισμός Συστημάτων, (με τους Δ. Γλυνό και Α. Πετρόπουλο) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ``Χρήση Υπολογιστών: Πολυμέσα-Αυτοματισμός Γραφείου, Βιβλίο ΤΕΕ, 3 η Τάξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συντονιστής και Μέλος συγγραφικής ομάδας. ``Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο: Βιβλίο Μαθητή, Βιβλίο ΤΕΕ, 3 η Τάξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συντονιστής και Μέλος συγγραφικής ομάδας. ``Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο, Τετράδιο Εργαστηρίου, Βιβλίο ΤΕΕ, 3 η Τάξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συντονιστής και Μέλος συγγραφικής ομάδας. 5

6 ``Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο: Βιβλίο Καθηγητή, Βιβλίο ΤΕΕ, 3 η Τάξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συντονιστής και Μέλος συγγραφικής ομάδας. 6

7 ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΑ ΠΕΡΙOΔΙΚΑ 1. Efficient Flow Control in a Multiclass Telecommunications Environment C. Douligeris and R. Mazumdar IEE Proceedings, Part I, Vol. 138, No. 6, December Common Application Language and its Integration into a Ηome Automation System C. Khawand, C. Douligeris and J. Khawand IEEE Transactions on Consumer Electronics Vol. 37, No. 2, pp , Fairness in Network Optimal Flow Control: Optimality of Product Forms R. Mazumdar, L.G. Mason and C. Douligeris IEEE Transactions on Communications pp , May A Game Theoretic Perspective to Flow Control in Telecommunication Networks C. Douligeris and R. Mazumdar Journal of the Franklin Institute Vol. 329, No. 3, March 1992, pp Convergence of Synchronous and Asynchronous Greedy Algorithms in a Multiclass Telecommunications Environment Z. Zhang and C. Douligeris IEEE Transactions on Communications Vol. 40, No. 8, August 1992, pp A Physical Layer Implementation for a Twisted Pair Home Automation System J. Khawand, C. Douligeris and C. Khawand IEEE Transactions on Consumer Electronics Vol. 38, No. 3, pp , Model for Optimum Deployment of Emergency Repair Trucks: Application in Electric Utility Industry K.G. Zografos, C. Douligeris and L. Chaoxi Transportation Research Record No. 1358, pp , Single Machine Scheduling and Selection to Minimize Total Flow Time with Minimum Number Tardy J. Kyparisis and C. Douligeris Journal of the Operational Research Society Vol. 44, No. 8, pp , Intelligent Home Systems C. Douligeris IEEE Communications Magazine Special Issue on Intelligent Buildings: From Materials to Multi-media, Vol. 31, No. 10, pp , October A Fiber Optic Home Automation System D. Cross and C. Douligeris IEEE Transactions on Consumer Electronics Vol. 39, No. 3, pp , August Data Link Layer Design Issues in a Home Automation System C. Douligeris, J. Khawand and C. Khawand International Journal of Communication Systems Vol. 7, No. 3, pp , July-Sept Deploying Quality Improvement Programs in a Telecommunications Environment C. Douligeris Annual Review of Communications International Engineering Consortium Vol. 47, pp , Vol. 49,

8 13. A Telecommunications Quality Study Using the Analytic Hierarchy Process C. Douligeris and I. Pereira IEEE Journal on Selected Areas on Communications Special Issue on Quality of Telecommunications Services, Networks and Products, Vol. 12, No 2, February 1994, pp Quality Assurance Management S. Liebesman, C. Douligeris and H. Pham IEEE Communications Magazine Special Issue on Quality Assurance Management Editorial, October 1994, p A Synthesis of Decision Models for Analysis, Assessment, and Contingency Planning for Oil Spill Incidents C. Douligeris, E. Iakovou and A. Korde Omega, The International Journal of Management Science Vol. 22, No. 5, Simulation Model for Evaluating the Performance of an Emergency Response Fleet K. G. Zografos, C. Douligeris and L. Chaoxi Transportation Research Record Vol. 1452, pp , Multilevel Flow Control in Telecommunication Networks C. Douligeris and R. Mazumdar Journal of the Franklin Institute Vol. 331B, No. 4, 1994, pp Multiobjective Flow Control in Delay Constrained Telecommunication Networks C. Douligeris Journal of the Franklin Institute Vol. 331B, No. 1, pp , January Implementation and Convergence of a Decentralized Pareto Optimal Algorithm L. N. Kumar, C. Douligeris and G. Develekos Computer Communications Vol. 17, No. 8, August 1994, pp Improved Estimator for a Discretized Learning Algorithm T. C. Wan and C. Douligeris Electronics Letters Vol. 30, No. 2, , January Fairness Issues in the Networking Environment: A Survey C. Douligeris and L. N. Kumar Computer Communications Vol. 18, Number 4, April 1995, pp END: An Expert Network Designer H. Fahmy and C. Douligeris IEEE Network, November/December 1995, Vol. 9, No 6., pp Evaluation of Alternative Telecommunications Services using the Analytic Hierarchy Process C. Douligeris Annual Review on Communications, International Engineering Consortium Vol. 49, pp , A Platform for a Home Automation Application Layer Design C. Douligeris, C. Khawand and J. Khawand International Journal of Mini and Microcomputers Vol. 18, No. 1, 1996, pp

9 25. Network Layer Design Issues in a Home Automation System C. Douligeris, C. Khawand and J. Khawand International Journal of Communication Systems Vol. 9, pp , Communications for Intelligent Transportation Systems Y. Stephanedes, C. Douligeris and Sadao Takaba IEEE Communications Magazine Editorial, October Communications for the Medical Environment C. Douligeris, Matthias Kaiserswerth and Hiroshi Takeda, IEEE Communications Magazine Guest Editorial, Vol. 34, No. 7, July 1996, pp Development of OSIMS: An Oil Spill Information Management System C. Douligeris, J. Collins, E. Iakovou, P. Sun, R. Riggs, and C. Mooers Spill Science and Technology Bulletin, Vol.2, No. 4, pp , Strategic Transportation Model for Oil in US Waters E. Iakovou, and C. Douligeris Computers and Industrial Engineering Vol. 31, No. 1/2, pp , Strategic Planning Model for Marine Oil Transportation in the Gulf of Mexico H. Li, E. Iakovou and C. Douligeris Transportation Research Record, No. 1522, 1996, pp Optimal Location and Capacity of Emergency Cleanup Equipment for Oil Spill Response E. Iakovou, C. M. Ip, C. Douligeris and A. Korde European Journal of Operations Research, 1996, Vol. 1, pp Demand and Service Matching at Heavy Loads: A Dynamic Bandwidth Control Mechanism for DQDB MANs L. N. Kumar and C. Douligeris IEEE Transactions on Communications, Vol. 44, No. 11, Nov. 1996, pp Rate Regulation with Feedback Controller in ATM Networks - A Neural Network Approach" Y. C. Liu and C. Douligeris IEEE JSAC, Special Issue on Computational Intelligence for High Speed Networks, Vol. 15 No.2, Feb. 1997, pp Application of Neural Networks and Machine Learning in Network Design H. Fahmy, G. Develekos, and C. Douligeris IEEE JSAC, Special Issue on Computational Intelligence for High Speed Networks, Vol. 15 No.2, Feb. 1997, pp Douligeris and J. Collins, Prototype Oil Spill Information Management System, in Rafi Ahmad, Natural Hazards and Hazard Management in the Greater Caribbean and Latin America, Jamaica, W.I., C. Douligeris and G. Develekos, Neuro-Fuzzy Control in ATM Networks, IEEE Communications Magazine, May 1997, pp

10 37. Development of a National Marine Oil Transportation System Model C. Douligeris, E. Iakovou, J. Englehardt, H. Li C. Ip and C. Mooers Spill Science and Technology Bulletin Vol. 4, No. 2, pp , K. G. Zografos, C. Douligeris and P. Tsoumpas, An Integrated Framework for Managing Emergency Response Operations: The Case of the Electric Utility Companies IEEE Transactions on Engineering Management Special Issue on Emergency Management and Engineering, Vol. 45, No. 2, May 1998, pp H. I. Fahmy and C. Douligeris, COMNED: COMputer Networks Expert Designer", New Review of Applied Expert Systems, Vol. 4, 1998, pp L. N. Kumar and C. Douligeris, The Dynamic 3-Tier Protocol: An Access Remedial Scheme for DQDB Metropolitan Area Networks, Computer Communications, Vol. 21, pp , E. Aboelela and C. Douligeris, "Fuzzy Multiobjective Routing Model In B-ISDN", Computer Communications (Elsevier), Special Issue on the Stochastic Analysis and Optimisation of Communication Systems, 1998, 21, 17, pp E. Iakovou, C. Douligeris, H. Li, C. Ip and L. Yudbir, A Maritime Global Route Planning Model for Hazardous Materials Transportation, Focussed Issue on Maritime Transportation, Transportation Science, Vol. 33, No. 1, pp , Feb C. Douligeris, Home Automation, Wiley Encyclοpedia of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 17, New York, 1999, pp C. Douligeris, G. Develekos, K. G. Zografos, E. N. Dialynas, Service Restoration, Wiley Encyclοpedia of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 17, New York, 1999, pp C. Douligeris and S. Palazzo, Fuzzy Expert Systems in ATM Networks, in L. C. Jain (ed.), Fusion of Neural Networks, Fuzzy Sets and Genetic Algorithms: Industrial Applications, CRC Press, Boca Raton, FL, 1999, pp C. Douligeris and B. K. Singh, Analysis of Neural Network Based Congestion Control Algorithms for ATM Networks, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 12, pp , E. Aboelela and C. Douligeris, Fuzzy generalized network approach for solving an optimisation model for routing in B-ISDN", Telecommunication Systems, Vol. 12, 1999, pp E. Gelenbe, I. W. Habib, S. Palazzo and C. Douligeris, Intelligent Techniques in High Speed Networks, Vol. 18, No. 2, pp , Feb

11 49. Z. Mao and C. Douligeris, A Location-Based Mobility Tracking Scheme for PCS Networks, Computer Communications, Vol. 23 (18), pp , E. Aboelela ; C. Douligeris, "Fuzzy Reasoning Approach for QoS Routing in B- ISDN", Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol. 9, 2000, pp C. Douligeris and Y. C. Liu, Fuzzy Rate Regulation with Feedback Controllers in ATM Networks, Computational Intelligence in Telecommunications, Vasilakos and Pedrycz (editors), CRC Press, Sept. 2000, pp E. Iakovou and C. Douligeris, An Information Management System for the Emergency Management of Hurricane Disasters, International Journal of Risk Management and Contingencies, Vol. 2, Nos 3/4, 2001, pp Gang Feng, Christos Douligeris, "A Neural network method for minimum delay routing in packet-switched networks, Computer Communications, Vol. 24, pp , E. Aboelela and C. Douligeris, Fuzzy Optimization Model for Quality of Service Routing and Bandwidth Allocation, Advances in Informatics, Eds D. I. Fotiadis and S. D. Nikolopoulos, World Scientific. 2000, pp C. Douligeris, "Telecommunications Networking, Encyclopaedia of Library and Info Science, Vol. 68, Suppl. 31, Exec. Editor Allen Kent, Marcell Dekker, Inc, NY, 2001, pp C. Douligeris, Computer Networks Design Using Hybrid Fuzzy Expert Systems, Soft Computing, Springer Verlag, 5, 4, , C. Douligeris and A. Vasilakos, Mobile IP Protocols, in "Handbook of Wireless Networks and Mobile Computing" (John Wiley & Sons), Edited by: Ivan Stojmenovic 58. J. Papadakis and C. Douligeris, Design and Architecture of a Digital Music Library on the Web, The New Review in Hypermedia and Multimedia, Special Issue on Digital Libraries, vol. 7, pp , G. Feng and C. Douligeris, On the Convergence and Parameter Relation of Discrete-Time Continuous-State Hopfield Networks with Self-Interaction Neurons, IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Science, Vol. E84A, No. 12, December 2001, pp G. Feng and C. Douligeris, An Efficient Approximate Algorithm for Finding Paths with two Additive Constraints, IEICE Transactions on Communications, D, Vol.E85-B No.6 pp

12 61. C. Douligeris, P. Tebeau and B. Baca, Shoreline Remediation and Restoration in Oil Spill Contingency Planning, International Journal of Environment and Pollution, to appear, Vol L. Yudhbir, E. Iakovou and C. Douligeris, A Risk-Based Multiobjective Decision-Making Model for the Transportation of Crude Oil and Petroleum Products, European Journal of Operations Research, conditionally accepted with minor revisions, E. Iakovou, C. Douligeris and L. Yudhbir, An Oil Spill Risk Assessment and Allocation Model for Maritime Transportation of Hazardous Materials, International Journal of Environment and Pollution, to appear, Vol C. Douligeris and A. Vasilakos, Mobile IP Protocols, pp , in "Handbook of Wireless Networks and Mobile Computing" (John Wiley & Sons), Edited by: Ivan Stojmenovic, New York, Z. Mao and C. Douligeris, Group Deregistration Strategies for PCS Networks, IEEE Communications Letters, Vol. 6, No. 4, April 2002, pp G. Feng and C. Douligeris, Linear and Nonlinear Langrange Relaxation Algorithms for Delay-Constrained Least-Cost QoS Routing, IEICE Transactions on Communications, Vol. E85A-B, C. Douligeris, Telecommunication Networks Security, IEEE Communications Magazine, October E. Aboelela and C. Douligeris, Marginal Bandwidth Allocation in Fuzzy Optimization Routing Model in Quality and Reliability of Large Scale Telecommunication Systems, Case Studies: Olympic Games (John Wiley & Sons), Edited by Peter Stavroulakis, New York, C. Douligeris, A. Pitsillides and D. Panno, Computational Intelligence in Telecommunications Networks, Computer Communications (Elsevier), Vol. 25, No 16, October 2002, pp G. Feng, K. Makki, N. Pissinou, C. Douligeris, Heuristic and Exact Algorithms for QoS Routing with Multiple Constraints, IEICE Transactions on Communications, Vol.E85-B No.12, pp , Z. Mao and C. Douligeris, A Distributed Database Architecture for Global Roaming in Next-Generation Mobile Networks, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 12, No. 1, Feb. 2004, pp P. Kotzanikolaou, V. Chrissikopoulos, M. Burmester, C. Douligeris, «Role Based Access Control Policies in the Mobile Agent Paradigm, Informatik Forum Special Issue Special Issue on Mobile Agent Technology, in print,

13 73. P. Kotzanikolaou, R. Mavropodi, C. Douligeris, V. Chrissikopoulos, Secure Distributed Intelligent Networks, Computer Communications, Special Issue on Security, in print Z. Mao and C. Douligeris, Location Tracking in mobile networks: a scheme and an analysis framework, IEE Electronic Letters, Vol. 39, No. 19, Sept, C. Douligeris and A. Mitrokotsa, DdoS attacks: Classification and a State of the Art, Computer Networks, April Z. Mao and C. Douligeris, An Integrated Strategy for Reducing Location Management Cost, IEEE Communication Letters, Vol. 8, No 1, Jan. 2004, pp C. Douligeris and Z. Mao, Location Management in Wireless Networks, in Design and Analysis of Wireless Networks, Nova Science Publishers, R. Mavropodi and C. Douligeris, Intelligent Networks:Security Issues and Performance Evaluation, Annual Review of Telecommunications, Vol. 57, T. Zahariadis and C. Douligeris, WLAN Technologies, Handbook of Wireless Local Area Networks: Applications, Technology, Security, and Standards, edited by M. Ilyas and S. Ahson, CRC Press, C. Douligeris and Z. Mao, Group Registration with Local Anchor for Location Tracking in Mobile Networks, IEEE Transaction on Mobile Computing, accepted for publication. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠOΥ ΕΧOΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. L-N Wong, C. Douligeris and N.F. Maxemchuck, ALOHA for Local Area Networks, Proceedings of INFOCOM 1987, San Francisco, March 31-April 2, pp C. Douligeris and R. Mazumdar, On Pareto Optimal Flow Control in an Integrated Environment, Proceedings of the 25th Allerton Conference on Communications, Control and Computing, University of Illinois, Urbana, Sept Oct. 2, 1987, pp C. Douligeris and R. Mazumdar, More on Pareto Optimal Flow Control, Proceedings of the 26th Allerton Conference on Communications, Control and Computing, University of Illinois, Urbana, Sept , 1988, pp C. Douligeris and R. Mazumdar, User Optimal Flow Control in an Integrated Environment, in Ed. R. L. Kashyap: The Book of the Proceedings of the Indo-US Workshop, Bangalore, India, January 9-12,

14 5. C. Douligeris and R. Mazumdar, A Game Theoretic Approach to Flow Control in an Integrated Environment with Two Classes of Users, Proceedings of the Computer Networking Symposium, pp , Washington DC area, April 11-13, C. Douligeris and R. Mazumdar, Multilevel Flow Control of Queues, Proceedings of the Johns Hopkins Conference on Information Sciences and Systems, Baltimore MD, March 22-24, R. Mazumdar, L.G. Mason and C. Douligeris, Fairness in Network Optimal Flow Control, Proceedings of the SBT/IEEE International Telecommunications Symposium, Rio de Janeiro, Brazil, September C. Douligeris and R. Mazumdar, On a Multiclass System Optimum Flow Control Algorithm, in Ed. W. G. Vogt and M. H. Mickle : Modelling and Simulation, Vol. 21, Part 5, 1990, pp C. Douligeris, Multiobjective Telecommunications Networks Flow Control", IEEE Southeastcon 1991, Williamsburg, VA, April 1991, pp C. Douligeris, J. El-Khawand and C. El-Khawand, Communications and Control for a Home Automation System", IEEE Southeastcon 1991, Williamsburg, VA, April 1991, K. G. Zografos and C. Douligeris, Integrating Geographic Information Sψstem (GIS) and Automatic Vehicle Location (AVL) Technologies for Improving the Emergency Response Capabilities of Electric Utilities, International Conference on Vehicle Navigation and Information Systems, Dearborn MI, October 20-23, K. G. Zografos, C. Douligeris, J. Haupt and J. Jordan, A Methodological Framework for Evaluating on Board Computer Technology in Emergency Dispatch Operations, International Conference on Vehicle Navigation and Information Systems, Dearborn MI, October 20-23, C. Douligeris, Relaxation and Estimation Techniques for a Decentralized Multiclass Flow Control Algorithm, Proceedings of COMCON3, the Third International Conference on Advances in Communication and Control Systems, Victoria, Canada, October 16-18, 1991, pp Z. Zhang and C. Douligeris, Convergence of Synchronous and Asynchronous Algorithms in Multiclass Flow Control", IEEE INFOCOM 1991, April 7-11, Bal Harbor FL, pp Χ. Δουληγέρης, Θεωρία Παιxνιδιού και έλεγxος Ροής σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, Μά"ιος 1991, σελ

15 16. C. Douligeris, J. El-Khawand and C. El-Khawand, Communications and Control for a Home Automation System", IEEE Southeastcon 1991, Williamsburg, VA, April 1991, K. G. Zografos, C. Douligeris and J. Mitchell, Improving Distributions System Reliability through the Optimum Deployment of Service Restoration Crews, INTER- RAMQ Conference, Philadelphia, PA, August 25-28, 1992, pp C. Douligeris and I. Pereira, An Analytical Hierarchy Process Approach to the Analysis of Quality in Telecommunication Systems, IEEE GLOBECOM 1992, Orlando, FL, Dec , pp C. Douligeris and L. N. Kumar, Access to a Network Channel: A Survey into the Fairness Problem IEEE ICC 1992, Chicago, IL, June 1992, pp C. Douligeris, Multiobjective Flow Control in Telecommunication Networks IEEE INFOCOM, May , Florence, Italy, pp. 3A.1.1-3A K. G. Zografos, C. Douligeris and J. Mitchell, Improving Distributions System Reliability through the Optimum Deployment of Service Restoration Crews, INTER-RAMQ Conference, Philadelphia, PA, August 25-28, 1992, pp K.G. Zografos, C. Douligeris and L. Chaoxi, A Model for the Optimum Deployment of Emergency Repair Trucks: An Application in the Electric Utility Industry, Transportation Research Board Meeting, Washington, DC, January S. K. Mukherjee, A. Recio and C. Douligeris, Voltage Monitoring by Linear Programming Based Optimization, International Symposium on Circuits and Systems, San Diego, CA, June S. K. Mukherjee, A. Recio and C. Douligeris, Optimal Power Flow bψ Linear Programming Based Optimization, IEEE Southeastcon 1992, Birmingham, AL, April , pp C. Douligeris, J. Khawand and C. Khawand, The Consumer Electronic Bus Symbol Encoding Sublayer, IEEE Southeastcon 1992, Birmingham, AL, April , pp J. Khawand, C. Douligeris and C. Khawand, A Physical Layer Implementation for a Twisted Pair Home Automation System Institute of Electrical and Computer Engineers International Conference on Consumer Electronics (IEEE ICCE), Chicago, IL, June 1992, pp K. G. Zografos, C. Douligeris, L. Chaoxi and G. Develekos. Analysis and Optimization of Distribution System Reliability through the Optimization of Emergency response Operations. IEEE/NTUA Athens Power Tech, Athens, Greece, September 5-8, 1993, pp

16 28. D. Cross and C. Douligeris, A Fiber Optic Home Automation System", Institute of Electrical and Computer Engineers International Conference on Consumer Electronics (IEEE ICCE), Chicago, IL, June 1993, pp A. L. Kumar, C. Douligeris and G. Develekos, Implementation Issues of a MultiClass Flow Control Algorithm, IEEE Southeastcon 1993, April 4-7, Charlotte, NC, USA. 29. M. F. Georgiou, G. N. Sfakianakis, G. Johnson, C. Douligeris, S. Scandar, E. Eisler, and B. Binkley, Multivendor Nuclear Medicine PACS Provides Fully Digital Operation at the University of Miami/Jackson Memorial Hospital, SPIE: PACS: Design and Evaluation, Newport Beach, CA, February L. N. Kumar and C. Douligeris, An Enhanced Assessment Protocol to Support the Dynamic Bandwidth Control Capabilities in DQDB MANs, IEEE Southeastcon 1994, Miami, FL, April 1994, pp L. N. Kumar and C. Douligeris, The Dynamic 3-Tier Protocol: A Structured Access Remedial Scheme to Control Unfairness in DQDB MANs, IEEE Local Area Networks Conference, Minneapolis, MN, October 2-5, C. Douligeris, K. G. Zografos and P. Tsoumpas, Using a GIS Platform for Design and Analysis of Emergency Response Operations, The International Emergency Management and Engineering Society Conference (TIEMEC 1994), Hollywood, FL, April 14-19, 1994, pp K.G. Zografos, C. Douligeris and L. Chaoxi, A Simulation Model for Evaluating Performance of an Emergency Response Fleet, Transportation Research Board Meeting, Washington, DC, January E. Iakovou, C. Douligeris and A. Korde, Quantitative Technologies for Decision Making in Contingency Planning and Response for Oil Spill Incidents, (eds) T. M. Khalil and B. A. Bayraktar Fourth International Conference on Management of Technology, Feb 27 - Mar , Miami, FL, pp C. Douligeris, National Marine Oil Transportation System Model,Third Annual Federal Waterways Management R D Coordination Conference, Challenges and Opportunities in the 21st Century: A Vision of 2020, Silver Spring, MD, October 31- November 2, 1995, pp Y. C. Liu and C. Douligeris, Rate Regulation with Feedback Controller in ATM Networks - A Neural Network Approach," Third International Conference on Telecommunication Systems, Modelling and Analysis, March 16-19, 1995, Nashville, TN, pp Y. C. Liu and C. Douligeris, Static vs. adaptive Feedback Congestion Controller for ATM Networks, IEEE GLOBECOM, November 13-17, 1995, Singapore. 16

17 38. C. Douligeris and G. Develekos, A Fuzzy Logic Approach to Congestion Control in ATM Networks, IEEE ICC 1995, Seattle, WA, June 18-22, 1995, pp C. Douligeris, J. Collins, E. Iakovou, and C. Mooers, OSIMS: A Prototype Oil Spill Information Management System, Second International Oil Spill Research and Development Forum, London, May 23-26, 1995, pp C. Douligeris, C. Ip, J. Englehardt, E. Iakovou, V. Wong and C. Mooers, NMOTSM: A National Marine Oil Transportation System Model, Second International Oil Spill Research And Development Forum, London, May 23-26, 1995 pp C. Douligeris, J. Collins, E. Iakovou, P. Sun and R. Riggs, Designing an Oil Spill Information Management System, The International Emergency Management and Engineering Conference 1995, Nice, France, May 9-12, 1995, pp Y. C. Liu and C. Douligeris, Comparative Evaluation of Adaptive and Neural Network Based Inference System for ATM Traffic Control" Proceedings of the 1995 International Symposium on Communication, December 27-29, 1995, Taipei, Taiwan. 43. L. N. Kumar and C. Douligeris, Fairness by Demand and Service Pattern Match: The Alpha Tuning Mechanism for DQDB MANs, IEEE INFOCOM 1995, pp , Boston, MA, April 4-6, Y. C. Liu and C. Douligeris, Feedback Congestion Controller for ATM Networks Using a Neural Network Traffic Predictor» Proceedings of SOUTHCON'95 Ft. Lauderdale, FL, Mar. 7-9, C. Douligeris, K. G. Zografos and G. Develekos, Analysis of the Service Restoration Operations of an Electric Utility Company, IEEE Rural Power Electric Conference, Nashville, TN, April 30 - May 2, 1995, pp. B3-1-B Y. C. Liu and C. Douligeris, Rate Regulation with Feedback Controller: Neural Network Based Approaches, Communication Networks and Neural Networks: The Challenge of Network Intelligence, ITC Mini-Conference, Duke University, March 4-7, C. Douligeris and J. Collins, Design of Prototype Oil Spill Information Management System, Florida Coastal Ocean Sciences and Technology Symposium 1996 (FCOSTS96), 9-10 April 1996, Harbor Branch Institute, Ft. Pierce FL. 48. J. Collins, C. Douligeris and P. Tebeau, An Internet-Based Information Management System for Oil Spill Response, ECO-INFORMA 1996, Orlando FL, Nov. 1996, pp C. Douligeris, J. Collins, R. Blanco and P. Sun, Experience with a South Florida Information Management System for Oil Spills, IEEE/MTS Oceans 96, Ft Lauderdale, FL, September 23-26, 1996, pp

18 50. P. Tebeau, C. Douligeris and J. Collins, Meeting User Needs in Designing Oil Spill Information Management Systems, ΙEEE/MTS Oceans 96, Ft Lauderdale, FL, September 23-26, 1996, pp C. Douligeris and E. Aboelela, Survey into Service-on-Demand Transportation (SDT) Systems: A Focus on the Elderly, Transportation Research Board Meeting, 1996, Washington D.C, January 7-11, Paper No E. Aboelela and C. Douligeris, Routing Algorithms for Service on Demand (SDT) Systems for the Elderly. Transportation Research Board Meeting, Washington D.C., Jan. 7-11, 1996, Paper No S. Bhattacharya and C. Douligeris, Using the Analytic Hierarchy Process for Media Selection in CCTV Networks, Proceedings of the Third Annual World Congress on Intelligent Transportation Systems, Orlando FL, Oct , R. Durand, Y. C. Liu and C. Douligeris, Neural Network Based Congestion Control for Single and Multiple Sources in ATM Networks, IEEE/IMACS Multiconference, Computational Engineering in Systems Applications (CESA'96), Lille, France, Julψ 9-12, 1996, pp Y. C. Liu and C. Douligeris, Nested Threshold Discarding with Dedicated Buffers and Fuzzy Scheduling, Proceedings of IEEE ICC'96, Dallas, TX, June 23-27, H. I. Fahmy, and C. Douligeris, Automatic Network Modeling, Simulation and Performance Evaluation, SOUTHCON' 96, Orlando, FL, June 25-27, H. I. Fahmy, G. Develekos, and C. Douligeris, Application of Neural Networks and Machine Learning in Network Design, Applications of Artificial Intelligence in Engineering XI, R. A. Adey, G. Rzevski and A. K. Sunol (eds), Computational Mechanics Publications, Southampton, UK, H. I. Fahmy and C. Douligeris, Learning Computer Network Technologies and Design, INFORMS Meeting - Conference of Informations Systems and Technology, Washington, DC, C. Douligeris and J. Collins, Prototype Oil Spill Information Management System, Proceedings of the Second Caribbean Conference on Natural Hazards and Disasters, Kingston, Jamaica, October 9-12, J. Collins, C. Douligeris and R. Riggs, Spinning an Expert Oil Information Management System on the World Wide Web, The International Emergency Management and Engineering Conference, (TIEMEC'96), Montreal Canada, May 28-31, 1996, pp E. Iakovou, C. Douligeris The Telecommunications Industry and Quality Improvement Programs, (eds) R. M.Mason, L. A. Lefebvre, and T. M. Khalil, Fifth 18

19 International Conference on Management of Technology, Feb 27 - Mar. 1, 1996, Miami, FL, pp E. Iakovou and C. Douligeris, A Systems Approach to Marine Oil Transportation in the United States, Protection and Restoration of the Environment III, Proceedings of an International Conference, Chania, Crete, Greece, Aug , 1996, pp H. I. Fahmy and C. Douligeris, NAMS: Network Modeler and Simulator, 29th Annual Simulation Symposium, 8-11 April 1996, New Orleans, LA, pp E. Iakovou and C. Douligeris, A Systems Model of Oil Traffic in the US Waters 1997 International Oil Spill Conference, Ft. Lauderdale, FL, April 7-10, Y. C. Liu and C. Douligeris, A Fuzzy Priority Scheduling Mechanism for ATM Networks FUZZY 97, Israel, May H. I. Fahmy and C. Douligeris, An Integrated AI Approach for Automating Networks Design, Modeling and Simulation, IEEE International Conference on Communications and Systems, Alexandria Egypt, July 1-3, E. Aboelela; C. Douligeris, "Routing in Multimetric Networks Using A Fuzzy Link Cost", The Second IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC'97), Alexandria, Egypt, pp , July J. W. Collins, R. Blanco, C. Douligeris and J. Jacobs, A Web Based Object Oriented System for Information Management, Proceedings of the WWW 6 Conference, April, 7-10, C. Douligeris and E. Iakovou, Maritime Risk Analysis for Hazardous Materials Transportation, Proceedings of the 8 th IFAC/IFIP/IFORS Symposium on Transportation Systems, Chania, Crete, Greece, pp , June 16-18, Χ. Δoυληγέρης, Πληρoφoριακά Συστήματα για τη Διαχείριση Ωκεανoγραφικών Δεδoμένων, 5o Πανελλήνιo Συνέδριo Ωκεανoγραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απριλίoυ C. Douligeris, J. Collins, B. Baca, R. Blanco and J. Jacobs, OSIMS: An Oil Spill Information Management System, 1997 International Oil Spill Conference, Ft. Lauderdale, FL, April 7-10, E. Aboelela; C. Douligeris, "Fuzzy Optimization Model for Routing in B-ISDN", The 22nd Annual IEEE Conference on Computer Networks (LCN'97), Minneapolis, Minnesota, USA, pp , November 2-5, E. Aboelela and C. Douligeris, "Fuzzy Generalized Network Approach for Solving an Optimization Model for Routing and Bandwidth Allocation in B-ISDN", 2nd IFIP Workshop on Traffic Management and Synthesis of ATM Networks, Montreal, Canada, September 24-26,

20 74. G. Develekos and C. Douligeris, Fuzzy Dynamic Resource Allocation for VBR Sources in ATM Networks", 6 International Conference on Advances in Communications and Control (COMCON6), Corfu, Greece, pp , June 23-27, E. Aboelela and C. Douligeris, Fuzzy Inference System for QoS Routing in B-ISDN", Proceedings of IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering", Waterloo, ON, Canada, May 1998, pp K. Israilides, C. Douligeris, T. Waite, Use of Ionizing Radiation for the Treatment of Olive Mill Wastes", Protection and Restoration of the Environment IV, Halkidiki, Greece, July 1-4, C. Douligeris and B. Singh, Neural Network Based Control for ATM Networks", Proceedings of EUFIT 1998, 6 European Congress in Intelligent Techniques and Soft Computing, Aachen Germany, pp , Sept. 7-10, C. Douligeris and P. Tebeau, Gulf Coast Oil Spill Plans: Remediation and Restoration Adequacy, 1999 International Oil Spill Conference, March 8-11, 1999, Seattle, WA. 79. E. Iakovou and C. Douligeris, An Information Management System for Hurricane Disasters, TIEMES 1999, Delft, The Netherlands, Spring Z. Mao and C. Douligeris, Two Location Tracking Strategies for PCS Systems, The 8th Int. Conf. on Computer communications and Networks (IEEE IC3N'99), Boston, MA, October 11-13, 1999, pp Z. Mao and C. Douligeris, Lightweight Location Update Strategy for Reducing Signaling and Database Loads in PCS Networks, The 50th IEEE Vehicular Technology Conference (VTC'99-Fall), Amsterdam, Netherlands, September 19-22, 1999, pp , Amsterdam, The Netherlands. 82. Z. Mao and C. Douligeris, Two Location-Based Tracking Strategies for PCS Systems, The 7th Int. Conf. on Advances in Communications and Control (COMCON7), Athens, Greece, June 28-July 2, E. Aboelela, C. Douligeris, "Fuzzy Metric Approach for Routing in B-ISDN", IEEE 1999 International Conference on Communications, ( ICC99 ), Vancouver, Canada, Vol. 1, pp , June 6-10, E. Aboelela; C. Douligeris, "Fuzzy Optimization Model For QoS Routing and Bandwidth Allocation ", 7 th Hellenic Conference on Informatics, Ioannina, Greece, August 1999, pp. IV.1-IV E.. Aboelela; C. Douligeris, " Fuzzy Temporal Reasoning Model for Event Correlation in Network Management ", 24th Conference on Local Computer Networks, LCN'99, Lowell, Massachusetts, USA, October 1999, pp

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εργασία: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης Κτίριο Α1, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανιά, 73100 Οικία: Πιθάρι Ακρωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Towards a more Secure Cyberspace

Towards a more Secure Cyberspace Towards a more Secure Cyberspace Dimitris Gritzalis 1 October 1999 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτώβρη 1999 Πορεία προς έναν ασφαλέστερο Κυβερνοχώρο Δημήτρης Γκρίτζαλης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE 802.11 Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης mkafetz@iit.demokritos.gr Το κίνητρο µας-συνεισφορά Η ασύρµατη δικτύωση λαµβάνει ευρείας αποδοχής. Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Στοιχεία asly@ece.upatras.gr (+30) 6945-546371 Google Scholar Asimakis Lykourgiotis LinkedIn Lykourgiotis Asimakis Εκπαίδευση ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Διδακτορικό Δίπλωμα Ημερ. Κτίσης Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάρισα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάρισα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Θ. Καρέτσος Ημερομηνία Γέννησης: 15-4-68 Τόπος Γέννησης: Καρδίτσα Οικογενειακή Κατάσταση: Εγγαμος, 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Dimitris Gritzalis November 1999 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας Διημερίδα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας Αθήνα, 2-3 Νοέμβρη 1999 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ιούλιος, 2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Τόπος Γέννησης Βικτωρία Χ. ΔΑΣΚΑΛΟΥ Πάτρα Ημερομηνία Γέννησης 14 Μαΐου 1970 Διεύθυνση Ρ. Φεραίου 2, Ακταίο Ρίου, 26504

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος Σταθάκης Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1972 Τηλέφωνα: +30 2281097114 e-mail: gstath@syros.aegean.gr Σπουδές 1997-2000 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP 2015-2016 http://oswinds.csd.auth.gr/pms-theses201516 Ιδιωτικότητα και ανωνυμία σε ανοικτές πλατφόμες Privacy and anonymity

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 30/1-2/2 (Β) 10-13 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ενότητα 3 : Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού και των Μεθόδων Διδασκαλίας

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού και των Μεθόδων Διδασκαλίας Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στην Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριών Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού και των Μεθόδων Διδασκαλίας Εμμ.. Στεφανάκης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το Έργο edugi Το έργο edugi:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 25 Ιανουαρίου 1973, Αθήνα E-mail : bb@eap.gr 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1978-1984 1984-1990 : Κατώτερη στo Ξυλόκαστρο : Μέση στο Ξυλόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis June 2016 Ολιστική Προστασία Κρίσιμων Υποδομών: Ένας Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα Συνάντηση εργασίας Αθήνα, 28 Ιούνη 2016 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

Protecting Critical ICT Infrastructures

Protecting Critical ICT Infrastructures Protecting Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis May 2003 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προστασία της Κρίσιμης Υποδομής της χώρας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μάης 2003 Ασφάλεια Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ I. Προσωπικά στοιχεία: Επίθετο: Πασγιάνος Όνομα: Γεώργιος Πατρώνυμο: Δημήτριος Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

Cyberwar ante portas : The role and importance of national cyber-defense exercises

Cyberwar ante portas : The role and importance of national cyber-defense exercises Cyberwar ante portas : The role and importance of national cyber-defense exercises Dimitris Gritzalis June 2010 Κυβερνοπόλεμος ante portas. Ο ρόλος και η σημασία των εθνικών ασκήσεων Κυβερνοάμυνας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ιπλωµατικής

Παρουσίαση ιπλωµατικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Επιστήµη Υπολογιστών Παρουσίαση ιπλωµατικής Επιµέλεια: *Φλουρή Χαρά, Α.Μ.:ΕΥ0808 Επιβλέπον : * Βασίλειος Σύρης Αθήνα, 2010 1 Ποιο είναι το πρόβληµά? Σωστός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING University of Macedonia Master in Information Systems professors: A. Economides A. Pobortsis SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) NEGOTIATING,, MEASURINGM AND ACCOUNTING Simeonidis Efstathios MIS18/05 January

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 NTUA Case Study Ass.Prof. Irene P.Koronaki 11/18/2015 1 NTUA Scope Monitoring Analysis & Actions Change of Users Behavior Habits

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημερομ. Γέννησης: 25 Ιουλίου 1962 Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 07 Σεπτεμβρίου, 2012 Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέματά μας σήμερα Επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

From Information Security to Cyber Defense. Dimitris Gritzalis

From Information Security to Cyber Defense. Dimitris Gritzalis From Information Security to Cyber Defense Dimitris Gritzalis December 2010 Από την Ασφάλεια Πληροφοριών στην Προστασία του Κυβερνοχώρου Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης (dgrit@aueb.gr, www.cis.aueb.gr) Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Sotiria Giannitsari April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές Σωτηρία Γιαννίτσαρη Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 5 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία(1/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΜΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.: 19/12/1980 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE EDUCATION Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering Eastern Macedonia and Thrace Institute of

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις Χρήστος Π. Καστώρης o Ημερ. Γεννήσεως: 28 Οκτ.1950 o Τόπος Γέννησης: Γόννοι - Λάρισας o Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμος με δύο (2) παιδιά o Τηλ. 6972777813/ 2310245800/ 2495093117 o E-mail: xkastori@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα