ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ τηλ. (210) , φαξ. (210) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τομέας Ενεργειακός, Ιούλιος Επιβλέποντες Καθηγητές: Β. Παπαδιάς και Α. Μαχιάς Τίτλος Διπλωματικής: Βελτιστοποίηση Συνθηκών Ευστάθειας Συστήματος μιας Μηχανής με Χρήση Αλγορίθμου Ελέγχου Μειωμένης Τάξης. Columbia University: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Masters of Science Μάιος 1985, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Columbia University Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Masters of Philosophy Οκτώβριος 1987, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Columbia University Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ph.D. Φεβρουάριος 1990, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Επιβλέπων Καθηγητής: Ravi Mazumdar ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Φθινόπωρο 1991, Boca Raton, FL Εργαστήριο για Τεχνολογίες Πρόσβασης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, Άνοιξη 1996, Hollywood FL National Communications Forum, 1989, Chicago IL National Communications Forum, 1990, Chicago IL. National Communications Forum, 1991, Boston ΜΑ. COMFORUM for Multimedia Intelligent Technologies, 1995, Miami, FL. COMFORUM for IP/IN Integration, Miami Fl,

2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Αναπληρωτής Καθηγητής (Ορκωμοσία 30 /10/2002) Επίκουρος Καθηγητής Δεκ Οκτ Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε θέματα δικτύων, σημάτων και συστημάτων, αρχιτεκτονικής υπολογιστών και κατανεμημένων λειτουργικών συστημάτων. - Επιτηρεί πτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές φοιτητών στις περιοχές των δικτύων υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτων, τηλεπικοινωνιών, πολυμέσων και των εφαρμογών τους. - Είναι συνυπεύθυνος των εργαστηρίων του τμήματος Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Τμήμα Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρoνικών Υπoλoγιστών Αναπληρωτής Καθηγητής με μoνιμότητα (tenure) Μάιος 1995-Δεκ. 1998, Επίκoυρoς Καθηγητής Αύγουστος 1989-Μάϊoς 1995, - Δίδαξε πρoπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα (Masters, και Ph.D.) εντός τoυ πανεπιστημιακoύ χώρoυ και σε εκπαιδευτικά πρoγράμματα πoυ διoργανώνει τo πανεπιστήμιo σε διάφoρες εταιρίες (off campus) - Δίδαξε πρoπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα (Masters, και Ph.D.) εντός τoυ πανεπιστημιακoύ χώρoυ και σε εκπαιδευτικά πρoγράμματα πoυ διoργανώνει τo πανεπιστήμιo σε διάφoρες εταιρίες (off campus) - Επιτήρησε εργασίες επί πτυχίω, εργασίες Masters και διδακτoρικές διατριβές φoιτητών στις περιoχές των δικτύων υπoλoγιστών, πληρoφoριακών συστημάτων, τηλεπικoινωνιών, πoλυμέσων και των εφαρμoγών τoυς. - Συμμετείχε σε πλειάδα πανεπιστημιακών επιτρoπών με αντικείμενo διδακτικά, ερευνητικά και διoικητικά θέματα. - Συνεργάστηκε με ερευνητές και διδάσκoντες στην Ιατρική Σχoλή, την Σχoλή Ατμoσφαιρικών και Περιβαντoλoγικών Σπoυδών, Business School και με διάφoρα τμήματα της Πoλυτεχνικής Σχoλής. - Έχει οργανώσει και διευθύνει δυο εργαστήρια τo Ocean Pollution Research Center: Information Management and Engineering Lab και τo Telecommunciations Networking Lab. 2

3 Πανεπιστήμιo τoυ Μαϊάμι. Ερευνητικό Κέντρo για την Μόλυνση των Ωκεανών, (Ocean Pollution Research Center (OPRC)) Αναπληρωτής Διευθυντής για θέματα Πληρoφoρικής και Μηχανικών, Μάρτιoς Δεκ Επικεφαλής oμάδας ερευνητών από διάφoρα πανεπιστήμια και ερευνητικoύς φoρείς σε θέματα σχετικά με τις εφαρμoγές των τελευταίων εξελίξεων των πληρoφoριακών συστημάτων και των ανακαλύψεων της επιστήμης των Μηχανικών σε θέματα πoυ αφoρoύν στην πρoστασία των ωκεανών από μoλύνσεις. - Οργάνωσε δυο μεγάλα ερευνητικά πρoγράμματα: Oil Spill Information Management System (OSIMS) και National Marine Oil Transportation System (NMOTSM) τα oπoία έχoυν χρηματoδoτηθεί από την Αμερικανική Λιμενική Υπηρεσία (USCG) και την Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανoγραφικών και Ατμoσφαιρικών Πρoγραμμάτων (ΝOΑΑ). Εθνικό Μετσόβιo Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Αθήνα, Επισκέπτης Καθηγητής στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Ιαν Ιούνιος Εργάστηκε στo Εργαστήριo Τηλεπικoινωνιών τoυ ΕΜΠ σε θέματα σχετικά με εφαρμoγές πληρoφoριακών συστημάτων, δικτύων και τηλεπικoινωνιών. INRS Telecommunications, University of Quebec, Καναδάς Επισκέπτης Καθηγητής, Μάιoς - Ιoύνιoς Εργάστηκε με τoυς Καθηγητές Rave Mazumdar και Lorne Mason σε θέματα σχετικά με εφαρμoγές της θεωρίας τoυ παιχνιδιoύ στoν έλεγχo ρoής σε τηλεπικoινωνιακά δίκτυα. Columbia University, Center for Telecommunications Research, Ερευνητικός Βοηθός (Research Assistant), Εργάστηκε στην ανάλυση και πρoσoμoίωση δικτύων υπoλoγιστών και ιδιαίτερα στoν έλεγχo ρoής και συμφόρησης. Η εργασία αυτή χρηματoδoτήθηκε από την National Science Foundation (NSF) Columbia University, Department of Electrical Engineering, Βοηθός Καθηγητού (Teaching Assistant) Εργάστηκε σαν βοηθός στα μαθήματα Algebraic Coding Theory, με τoν καθηγητή Dr. T. Stern και Computer Communication Networks με τoν καθηγητή Dr. Ravi Mazumdar. 3

4 - Συνεργάστηκε και δημoσίευσε μια εργασία με τoν επισκέπτη καθηγητή Dr. N. Maxemchuck απo τα Bell Labs, o oπoίoς είναι ειδικός σε θέματα ασφάλειας δικτύων. ΜΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Αθήνα Αναπληρωματικό Μέλος, Αύγουστος 2003 παρόν - Συμμετοχή στην ολομέλεια της ΑΔΑΕ και στην σύνταξη κανονισμών Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ), Αθήνα Σύμβουλος Πληροφορικής, Επιστημονικός Συνεργάτης, Δεκέμβριος 1999 Μάρτιος Παροχή τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης σε θέματα δικτύων, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Υπoυργείo Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα, 1997 Σύμβoυλoς/Υπότρoφoς - Εργάστηκε στη Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών σαν υπότρoφoς τoυ ΙΚΥ στo πιλoτικό πρόγραμμα για μεταφoρά τεχνoγνωσίας από έλληνες εκπαιδευτικoύς τoυ εξωτερικoύ. ΙΚO KABEL (Σoυηδία), Βoηθός Μηχανικoύ, Καλoκαίρι Σαν μέλoς τoυ πρoγράμματoς ανταλλαγής φoιτητών IASTED μελέτησε την συμπεριφoρά καλωδίων σε διάφoρα περιβάλλoντα θoρύβoυ. Compunetics, Inc, Σύμβoυλoς Μηχανικός, Μελέτησε την συμπεριφoρά και σχεδίαση ενός δικτύoυ φωνής και δεδoμένων τo oπoίo θα εχρησιμoπoιείτo από την Federal Aviation Administation (FAA) ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ C. Douligeris and D. Serpanos (editors), Network Security, IEEE / John Wiley, New York, in preparation,

5 Χ. Δουληγέρης, Τηλεπικοινωνιακά και Διαδικτυακά Πρωτόκολλα, Εκδόσεις Νηρηίδες, Αθήνα, 2005 Χ. Δουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη και Ε. Κοπανάκη, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Εκδόσεις Νηρηίδες, Αθήνα, Χ. Δουληγέρης και Γ. Α. Τσιχριντζής, «Αρχές και Εφαρμογές Σημάτων και Συστημάτων», Εκδόσεις Varmar, Αθήνα ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Δoυληγέρης X., Βελτιστοποίηση Συνθηκών Ευστάθειας Συστήματος μιας Μηχανής με Χρήση Αλγορίθμου Ελέγχου Μειωμένης Τάξης, Διπλωματική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα, Douligeris, C., Optimal Flow Control and Fairness in Communications Networks - A Game Theoretic Perspective», Ph.D. Dissertation, Columbia University, 1990, University Microfilms International, Ann Arbor, MI, 146 pp. Χιλλ, Μ, Δουληγέρης Χ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα: Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές, ΥΠΕΠΘ, C. Douligeris, ATM Traffic Control, IEEE ICC 96, Tutorials and Workshops, 111 pp. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 1999 Σήματα και Συστήματα, (με τον Επικ. Καθηγητή Γ. Α. Τσιχριντζή) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 1999 Προγραμματισμός Συστημάτων, (με τους Δ. Γλυνό και Α. Πετρόπουλο) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ``Χρήση Υπολογιστών: Πολυμέσα-Αυτοματισμός Γραφείου, Βιβλίο ΤΕΕ, 3 η Τάξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συντονιστής και Μέλος συγγραφικής ομάδας. ``Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο: Βιβλίο Μαθητή, Βιβλίο ΤΕΕ, 3 η Τάξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συντονιστής και Μέλος συγγραφικής ομάδας. ``Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο, Τετράδιο Εργαστηρίου, Βιβλίο ΤΕΕ, 3 η Τάξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συντονιστής και Μέλος συγγραφικής ομάδας. 5

6 ``Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο: Βιβλίο Καθηγητή, Βιβλίο ΤΕΕ, 3 η Τάξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συντονιστής και Μέλος συγγραφικής ομάδας. 6

7 ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΑ ΠΕΡΙOΔΙΚΑ 1. Efficient Flow Control in a Multiclass Telecommunications Environment C. Douligeris and R. Mazumdar IEE Proceedings, Part I, Vol. 138, No. 6, December Common Application Language and its Integration into a Ηome Automation System C. Khawand, C. Douligeris and J. Khawand IEEE Transactions on Consumer Electronics Vol. 37, No. 2, pp , Fairness in Network Optimal Flow Control: Optimality of Product Forms R. Mazumdar, L.G. Mason and C. Douligeris IEEE Transactions on Communications pp , May A Game Theoretic Perspective to Flow Control in Telecommunication Networks C. Douligeris and R. Mazumdar Journal of the Franklin Institute Vol. 329, No. 3, March 1992, pp Convergence of Synchronous and Asynchronous Greedy Algorithms in a Multiclass Telecommunications Environment Z. Zhang and C. Douligeris IEEE Transactions on Communications Vol. 40, No. 8, August 1992, pp A Physical Layer Implementation for a Twisted Pair Home Automation System J. Khawand, C. Douligeris and C. Khawand IEEE Transactions on Consumer Electronics Vol. 38, No. 3, pp , Model for Optimum Deployment of Emergency Repair Trucks: Application in Electric Utility Industry K.G. Zografos, C. Douligeris and L. Chaoxi Transportation Research Record No. 1358, pp , Single Machine Scheduling and Selection to Minimize Total Flow Time with Minimum Number Tardy J. Kyparisis and C. Douligeris Journal of the Operational Research Society Vol. 44, No. 8, pp , Intelligent Home Systems C. Douligeris IEEE Communications Magazine Special Issue on Intelligent Buildings: From Materials to Multi-media, Vol. 31, No. 10, pp , October A Fiber Optic Home Automation System D. Cross and C. Douligeris IEEE Transactions on Consumer Electronics Vol. 39, No. 3, pp , August Data Link Layer Design Issues in a Home Automation System C. Douligeris, J. Khawand and C. Khawand International Journal of Communication Systems Vol. 7, No. 3, pp , July-Sept Deploying Quality Improvement Programs in a Telecommunications Environment C. Douligeris Annual Review of Communications International Engineering Consortium Vol. 47, pp , Vol. 49,

8 13. A Telecommunications Quality Study Using the Analytic Hierarchy Process C. Douligeris and I. Pereira IEEE Journal on Selected Areas on Communications Special Issue on Quality of Telecommunications Services, Networks and Products, Vol. 12, No 2, February 1994, pp Quality Assurance Management S. Liebesman, C. Douligeris and H. Pham IEEE Communications Magazine Special Issue on Quality Assurance Management Editorial, October 1994, p A Synthesis of Decision Models for Analysis, Assessment, and Contingency Planning for Oil Spill Incidents C. Douligeris, E. Iakovou and A. Korde Omega, The International Journal of Management Science Vol. 22, No. 5, Simulation Model for Evaluating the Performance of an Emergency Response Fleet K. G. Zografos, C. Douligeris and L. Chaoxi Transportation Research Record Vol. 1452, pp , Multilevel Flow Control in Telecommunication Networks C. Douligeris and R. Mazumdar Journal of the Franklin Institute Vol. 331B, No. 4, 1994, pp Multiobjective Flow Control in Delay Constrained Telecommunication Networks C. Douligeris Journal of the Franklin Institute Vol. 331B, No. 1, pp , January Implementation and Convergence of a Decentralized Pareto Optimal Algorithm L. N. Kumar, C. Douligeris and G. Develekos Computer Communications Vol. 17, No. 8, August 1994, pp Improved Estimator for a Discretized Learning Algorithm T. C. Wan and C. Douligeris Electronics Letters Vol. 30, No. 2, , January Fairness Issues in the Networking Environment: A Survey C. Douligeris and L. N. Kumar Computer Communications Vol. 18, Number 4, April 1995, pp END: An Expert Network Designer H. Fahmy and C. Douligeris IEEE Network, November/December 1995, Vol. 9, No 6., pp Evaluation of Alternative Telecommunications Services using the Analytic Hierarchy Process C. Douligeris Annual Review on Communications, International Engineering Consortium Vol. 49, pp , A Platform for a Home Automation Application Layer Design C. Douligeris, C. Khawand and J. Khawand International Journal of Mini and Microcomputers Vol. 18, No. 1, 1996, pp

9 25. Network Layer Design Issues in a Home Automation System C. Douligeris, C. Khawand and J. Khawand International Journal of Communication Systems Vol. 9, pp , Communications for Intelligent Transportation Systems Y. Stephanedes, C. Douligeris and Sadao Takaba IEEE Communications Magazine Editorial, October Communications for the Medical Environment C. Douligeris, Matthias Kaiserswerth and Hiroshi Takeda, IEEE Communications Magazine Guest Editorial, Vol. 34, No. 7, July 1996, pp Development of OSIMS: An Oil Spill Information Management System C. Douligeris, J. Collins, E. Iakovou, P. Sun, R. Riggs, and C. Mooers Spill Science and Technology Bulletin, Vol.2, No. 4, pp , Strategic Transportation Model for Oil in US Waters E. Iakovou, and C. Douligeris Computers and Industrial Engineering Vol. 31, No. 1/2, pp , Strategic Planning Model for Marine Oil Transportation in the Gulf of Mexico H. Li, E. Iakovou and C. Douligeris Transportation Research Record, No. 1522, 1996, pp Optimal Location and Capacity of Emergency Cleanup Equipment for Oil Spill Response E. Iakovou, C. M. Ip, C. Douligeris and A. Korde European Journal of Operations Research, 1996, Vol. 1, pp Demand and Service Matching at Heavy Loads: A Dynamic Bandwidth Control Mechanism for DQDB MANs L. N. Kumar and C. Douligeris IEEE Transactions on Communications, Vol. 44, No. 11, Nov. 1996, pp Rate Regulation with Feedback Controller in ATM Networks - A Neural Network Approach" Y. C. Liu and C. Douligeris IEEE JSAC, Special Issue on Computational Intelligence for High Speed Networks, Vol. 15 No.2, Feb. 1997, pp Application of Neural Networks and Machine Learning in Network Design H. Fahmy, G. Develekos, and C. Douligeris IEEE JSAC, Special Issue on Computational Intelligence for High Speed Networks, Vol. 15 No.2, Feb. 1997, pp Douligeris and J. Collins, Prototype Oil Spill Information Management System, in Rafi Ahmad, Natural Hazards and Hazard Management in the Greater Caribbean and Latin America, Jamaica, W.I., C. Douligeris and G. Develekos, Neuro-Fuzzy Control in ATM Networks, IEEE Communications Magazine, May 1997, pp

10 37. Development of a National Marine Oil Transportation System Model C. Douligeris, E. Iakovou, J. Englehardt, H. Li C. Ip and C. Mooers Spill Science and Technology Bulletin Vol. 4, No. 2, pp , K. G. Zografos, C. Douligeris and P. Tsoumpas, An Integrated Framework for Managing Emergency Response Operations: The Case of the Electric Utility Companies IEEE Transactions on Engineering Management Special Issue on Emergency Management and Engineering, Vol. 45, No. 2, May 1998, pp H. I. Fahmy and C. Douligeris, COMNED: COMputer Networks Expert Designer", New Review of Applied Expert Systems, Vol. 4, 1998, pp L. N. Kumar and C. Douligeris, The Dynamic 3-Tier Protocol: An Access Remedial Scheme for DQDB Metropolitan Area Networks, Computer Communications, Vol. 21, pp , E. Aboelela and C. Douligeris, "Fuzzy Multiobjective Routing Model In B-ISDN", Computer Communications (Elsevier), Special Issue on the Stochastic Analysis and Optimisation of Communication Systems, 1998, 21, 17, pp E. Iakovou, C. Douligeris, H. Li, C. Ip and L. Yudbir, A Maritime Global Route Planning Model for Hazardous Materials Transportation, Focussed Issue on Maritime Transportation, Transportation Science, Vol. 33, No. 1, pp , Feb C. Douligeris, Home Automation, Wiley Encyclοpedia of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 17, New York, 1999, pp C. Douligeris, G. Develekos, K. G. Zografos, E. N. Dialynas, Service Restoration, Wiley Encyclοpedia of Electrical and Electronics Engineering, Vol. 17, New York, 1999, pp C. Douligeris and S. Palazzo, Fuzzy Expert Systems in ATM Networks, in L. C. Jain (ed.), Fusion of Neural Networks, Fuzzy Sets and Genetic Algorithms: Industrial Applications, CRC Press, Boca Raton, FL, 1999, pp C. Douligeris and B. K. Singh, Analysis of Neural Network Based Congestion Control Algorithms for ATM Networks, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 12, pp , E. Aboelela and C. Douligeris, Fuzzy generalized network approach for solving an optimisation model for routing in B-ISDN", Telecommunication Systems, Vol. 12, 1999, pp E. Gelenbe, I. W. Habib, S. Palazzo and C. Douligeris, Intelligent Techniques in High Speed Networks, Vol. 18, No. 2, pp , Feb

11 49. Z. Mao and C. Douligeris, A Location-Based Mobility Tracking Scheme for PCS Networks, Computer Communications, Vol. 23 (18), pp , E. Aboelela ; C. Douligeris, "Fuzzy Reasoning Approach for QoS Routing in B- ISDN", Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol. 9, 2000, pp C. Douligeris and Y. C. Liu, Fuzzy Rate Regulation with Feedback Controllers in ATM Networks, Computational Intelligence in Telecommunications, Vasilakos and Pedrycz (editors), CRC Press, Sept. 2000, pp E. Iakovou and C. Douligeris, An Information Management System for the Emergency Management of Hurricane Disasters, International Journal of Risk Management and Contingencies, Vol. 2, Nos 3/4, 2001, pp Gang Feng, Christos Douligeris, "A Neural network method for minimum delay routing in packet-switched networks, Computer Communications, Vol. 24, pp , E. Aboelela and C. Douligeris, Fuzzy Optimization Model for Quality of Service Routing and Bandwidth Allocation, Advances in Informatics, Eds D. I. Fotiadis and S. D. Nikolopoulos, World Scientific. 2000, pp C. Douligeris, "Telecommunications Networking, Encyclopaedia of Library and Info Science, Vol. 68, Suppl. 31, Exec. Editor Allen Kent, Marcell Dekker, Inc, NY, 2001, pp C. Douligeris, Computer Networks Design Using Hybrid Fuzzy Expert Systems, Soft Computing, Springer Verlag, 5, 4, , C. Douligeris and A. Vasilakos, Mobile IP Protocols, in "Handbook of Wireless Networks and Mobile Computing" (John Wiley & Sons), Edited by: Ivan Stojmenovic 58. J. Papadakis and C. Douligeris, Design and Architecture of a Digital Music Library on the Web, The New Review in Hypermedia and Multimedia, Special Issue on Digital Libraries, vol. 7, pp , G. Feng and C. Douligeris, On the Convergence and Parameter Relation of Discrete-Time Continuous-State Hopfield Networks with Self-Interaction Neurons, IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Science, Vol. E84A, No. 12, December 2001, pp G. Feng and C. Douligeris, An Efficient Approximate Algorithm for Finding Paths with two Additive Constraints, IEICE Transactions on Communications, D, Vol.E85-B No.6 pp

12 61. C. Douligeris, P. Tebeau and B. Baca, Shoreline Remediation and Restoration in Oil Spill Contingency Planning, International Journal of Environment and Pollution, to appear, Vol L. Yudhbir, E. Iakovou and C. Douligeris, A Risk-Based Multiobjective Decision-Making Model for the Transportation of Crude Oil and Petroleum Products, European Journal of Operations Research, conditionally accepted with minor revisions, E. Iakovou, C. Douligeris and L. Yudhbir, An Oil Spill Risk Assessment and Allocation Model for Maritime Transportation of Hazardous Materials, International Journal of Environment and Pollution, to appear, Vol C. Douligeris and A. Vasilakos, Mobile IP Protocols, pp , in "Handbook of Wireless Networks and Mobile Computing" (John Wiley & Sons), Edited by: Ivan Stojmenovic, New York, Z. Mao and C. Douligeris, Group Deregistration Strategies for PCS Networks, IEEE Communications Letters, Vol. 6, No. 4, April 2002, pp G. Feng and C. Douligeris, Linear and Nonlinear Langrange Relaxation Algorithms for Delay-Constrained Least-Cost QoS Routing, IEICE Transactions on Communications, Vol. E85A-B, C. Douligeris, Telecommunication Networks Security, IEEE Communications Magazine, October E. Aboelela and C. Douligeris, Marginal Bandwidth Allocation in Fuzzy Optimization Routing Model in Quality and Reliability of Large Scale Telecommunication Systems, Case Studies: Olympic Games (John Wiley & Sons), Edited by Peter Stavroulakis, New York, C. Douligeris, A. Pitsillides and D. Panno, Computational Intelligence in Telecommunications Networks, Computer Communications (Elsevier), Vol. 25, No 16, October 2002, pp G. Feng, K. Makki, N. Pissinou, C. Douligeris, Heuristic and Exact Algorithms for QoS Routing with Multiple Constraints, IEICE Transactions on Communications, Vol.E85-B No.12, pp , Z. Mao and C. Douligeris, A Distributed Database Architecture for Global Roaming in Next-Generation Mobile Networks, IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 12, No. 1, Feb. 2004, pp P. Kotzanikolaou, V. Chrissikopoulos, M. Burmester, C. Douligeris, «Role Based Access Control Policies in the Mobile Agent Paradigm, Informatik Forum Special Issue Special Issue on Mobile Agent Technology, in print,

13 73. P. Kotzanikolaou, R. Mavropodi, C. Douligeris, V. Chrissikopoulos, Secure Distributed Intelligent Networks, Computer Communications, Special Issue on Security, in print Z. Mao and C. Douligeris, Location Tracking in mobile networks: a scheme and an analysis framework, IEE Electronic Letters, Vol. 39, No. 19, Sept, C. Douligeris and A. Mitrokotsa, DdoS attacks: Classification and a State of the Art, Computer Networks, April Z. Mao and C. Douligeris, An Integrated Strategy for Reducing Location Management Cost, IEEE Communication Letters, Vol. 8, No 1, Jan. 2004, pp C. Douligeris and Z. Mao, Location Management in Wireless Networks, in Design and Analysis of Wireless Networks, Nova Science Publishers, R. Mavropodi and C. Douligeris, Intelligent Networks:Security Issues and Performance Evaluation, Annual Review of Telecommunications, Vol. 57, T. Zahariadis and C. Douligeris, WLAN Technologies, Handbook of Wireless Local Area Networks: Applications, Technology, Security, and Standards, edited by M. Ilyas and S. Ahson, CRC Press, C. Douligeris and Z. Mao, Group Registration with Local Anchor for Location Tracking in Mobile Networks, IEEE Transaction on Mobile Computing, accepted for publication. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠOΥ ΕΧOΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. L-N Wong, C. Douligeris and N.F. Maxemchuck, ALOHA for Local Area Networks, Proceedings of INFOCOM 1987, San Francisco, March 31-April 2, pp C. Douligeris and R. Mazumdar, On Pareto Optimal Flow Control in an Integrated Environment, Proceedings of the 25th Allerton Conference on Communications, Control and Computing, University of Illinois, Urbana, Sept Oct. 2, 1987, pp C. Douligeris and R. Mazumdar, More on Pareto Optimal Flow Control, Proceedings of the 26th Allerton Conference on Communications, Control and Computing, University of Illinois, Urbana, Sept , 1988, pp C. Douligeris and R. Mazumdar, User Optimal Flow Control in an Integrated Environment, in Ed. R. L. Kashyap: The Book of the Proceedings of the Indo-US Workshop, Bangalore, India, January 9-12,

14 5. C. Douligeris and R. Mazumdar, A Game Theoretic Approach to Flow Control in an Integrated Environment with Two Classes of Users, Proceedings of the Computer Networking Symposium, pp , Washington DC area, April 11-13, C. Douligeris and R. Mazumdar, Multilevel Flow Control of Queues, Proceedings of the Johns Hopkins Conference on Information Sciences and Systems, Baltimore MD, March 22-24, R. Mazumdar, L.G. Mason and C. Douligeris, Fairness in Network Optimal Flow Control, Proceedings of the SBT/IEEE International Telecommunications Symposium, Rio de Janeiro, Brazil, September C. Douligeris and R. Mazumdar, On a Multiclass System Optimum Flow Control Algorithm, in Ed. W. G. Vogt and M. H. Mickle : Modelling and Simulation, Vol. 21, Part 5, 1990, pp C. Douligeris, Multiobjective Telecommunications Networks Flow Control", IEEE Southeastcon 1991, Williamsburg, VA, April 1991, pp C. Douligeris, J. El-Khawand and C. El-Khawand, Communications and Control for a Home Automation System", IEEE Southeastcon 1991, Williamsburg, VA, April 1991, K. G. Zografos and C. Douligeris, Integrating Geographic Information Sψstem (GIS) and Automatic Vehicle Location (AVL) Technologies for Improving the Emergency Response Capabilities of Electric Utilities, International Conference on Vehicle Navigation and Information Systems, Dearborn MI, October 20-23, K. G. Zografos, C. Douligeris, J. Haupt and J. Jordan, A Methodological Framework for Evaluating on Board Computer Technology in Emergency Dispatch Operations, International Conference on Vehicle Navigation and Information Systems, Dearborn MI, October 20-23, C. Douligeris, Relaxation and Estimation Techniques for a Decentralized Multiclass Flow Control Algorithm, Proceedings of COMCON3, the Third International Conference on Advances in Communication and Control Systems, Victoria, Canada, October 16-18, 1991, pp Z. Zhang and C. Douligeris, Convergence of Synchronous and Asynchronous Algorithms in Multiclass Flow Control", IEEE INFOCOM 1991, April 7-11, Bal Harbor FL, pp Χ. Δουληγέρης, Θεωρία Παιxνιδιού και έλεγxος Ροής σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, Μά"ιος 1991, σελ

15 16. C. Douligeris, J. El-Khawand and C. El-Khawand, Communications and Control for a Home Automation System", IEEE Southeastcon 1991, Williamsburg, VA, April 1991, K. G. Zografos, C. Douligeris and J. Mitchell, Improving Distributions System Reliability through the Optimum Deployment of Service Restoration Crews, INTER- RAMQ Conference, Philadelphia, PA, August 25-28, 1992, pp C. Douligeris and I. Pereira, An Analytical Hierarchy Process Approach to the Analysis of Quality in Telecommunication Systems, IEEE GLOBECOM 1992, Orlando, FL, Dec , pp C. Douligeris and L. N. Kumar, Access to a Network Channel: A Survey into the Fairness Problem IEEE ICC 1992, Chicago, IL, June 1992, pp C. Douligeris, Multiobjective Flow Control in Telecommunication Networks IEEE INFOCOM, May , Florence, Italy, pp. 3A.1.1-3A K. G. Zografos, C. Douligeris and J. Mitchell, Improving Distributions System Reliability through the Optimum Deployment of Service Restoration Crews, INTER-RAMQ Conference, Philadelphia, PA, August 25-28, 1992, pp K.G. Zografos, C. Douligeris and L. Chaoxi, A Model for the Optimum Deployment of Emergency Repair Trucks: An Application in the Electric Utility Industry, Transportation Research Board Meeting, Washington, DC, January S. K. Mukherjee, A. Recio and C. Douligeris, Voltage Monitoring by Linear Programming Based Optimization, International Symposium on Circuits and Systems, San Diego, CA, June S. K. Mukherjee, A. Recio and C. Douligeris, Optimal Power Flow bψ Linear Programming Based Optimization, IEEE Southeastcon 1992, Birmingham, AL, April , pp C. Douligeris, J. Khawand and C. Khawand, The Consumer Electronic Bus Symbol Encoding Sublayer, IEEE Southeastcon 1992, Birmingham, AL, April , pp J. Khawand, C. Douligeris and C. Khawand, A Physical Layer Implementation for a Twisted Pair Home Automation System Institute of Electrical and Computer Engineers International Conference on Consumer Electronics (IEEE ICCE), Chicago, IL, June 1992, pp K. G. Zografos, C. Douligeris, L. Chaoxi and G. Develekos. Analysis and Optimization of Distribution System Reliability through the Optimization of Emergency response Operations. IEEE/NTUA Athens Power Tech, Athens, Greece, September 5-8, 1993, pp

16 28. D. Cross and C. Douligeris, A Fiber Optic Home Automation System", Institute of Electrical and Computer Engineers International Conference on Consumer Electronics (IEEE ICCE), Chicago, IL, June 1993, pp A. L. Kumar, C. Douligeris and G. Develekos, Implementation Issues of a MultiClass Flow Control Algorithm, IEEE Southeastcon 1993, April 4-7, Charlotte, NC, USA. 29. M. F. Georgiou, G. N. Sfakianakis, G. Johnson, C. Douligeris, S. Scandar, E. Eisler, and B. Binkley, Multivendor Nuclear Medicine PACS Provides Fully Digital Operation at the University of Miami/Jackson Memorial Hospital, SPIE: PACS: Design and Evaluation, Newport Beach, CA, February L. N. Kumar and C. Douligeris, An Enhanced Assessment Protocol to Support the Dynamic Bandwidth Control Capabilities in DQDB MANs, IEEE Southeastcon 1994, Miami, FL, April 1994, pp L. N. Kumar and C. Douligeris, The Dynamic 3-Tier Protocol: A Structured Access Remedial Scheme to Control Unfairness in DQDB MANs, IEEE Local Area Networks Conference, Minneapolis, MN, October 2-5, C. Douligeris, K. G. Zografos and P. Tsoumpas, Using a GIS Platform for Design and Analysis of Emergency Response Operations, The International Emergency Management and Engineering Society Conference (TIEMEC 1994), Hollywood, FL, April 14-19, 1994, pp K.G. Zografos, C. Douligeris and L. Chaoxi, A Simulation Model for Evaluating Performance of an Emergency Response Fleet, Transportation Research Board Meeting, Washington, DC, January E. Iakovou, C. Douligeris and A. Korde, Quantitative Technologies for Decision Making in Contingency Planning and Response for Oil Spill Incidents, (eds) T. M. Khalil and B. A. Bayraktar Fourth International Conference on Management of Technology, Feb 27 - Mar , Miami, FL, pp C. Douligeris, National Marine Oil Transportation System Model,Third Annual Federal Waterways Management R D Coordination Conference, Challenges and Opportunities in the 21st Century: A Vision of 2020, Silver Spring, MD, October 31- November 2, 1995, pp Y. C. Liu and C. Douligeris, Rate Regulation with Feedback Controller in ATM Networks - A Neural Network Approach," Third International Conference on Telecommunication Systems, Modelling and Analysis, March 16-19, 1995, Nashville, TN, pp Y. C. Liu and C. Douligeris, Static vs. adaptive Feedback Congestion Controller for ATM Networks, IEEE GLOBECOM, November 13-17, 1995, Singapore. 16

17 38. C. Douligeris and G. Develekos, A Fuzzy Logic Approach to Congestion Control in ATM Networks, IEEE ICC 1995, Seattle, WA, June 18-22, 1995, pp C. Douligeris, J. Collins, E. Iakovou, and C. Mooers, OSIMS: A Prototype Oil Spill Information Management System, Second International Oil Spill Research and Development Forum, London, May 23-26, 1995, pp C. Douligeris, C. Ip, J. Englehardt, E. Iakovou, V. Wong and C. Mooers, NMOTSM: A National Marine Oil Transportation System Model, Second International Oil Spill Research And Development Forum, London, May 23-26, 1995 pp C. Douligeris, J. Collins, E. Iakovou, P. Sun and R. Riggs, Designing an Oil Spill Information Management System, The International Emergency Management and Engineering Conference 1995, Nice, France, May 9-12, 1995, pp Y. C. Liu and C. Douligeris, Comparative Evaluation of Adaptive and Neural Network Based Inference System for ATM Traffic Control" Proceedings of the 1995 International Symposium on Communication, December 27-29, 1995, Taipei, Taiwan. 43. L. N. Kumar and C. Douligeris, Fairness by Demand and Service Pattern Match: The Alpha Tuning Mechanism for DQDB MANs, IEEE INFOCOM 1995, pp , Boston, MA, April 4-6, Y. C. Liu and C. Douligeris, Feedback Congestion Controller for ATM Networks Using a Neural Network Traffic Predictor» Proceedings of SOUTHCON'95 Ft. Lauderdale, FL, Mar. 7-9, C. Douligeris, K. G. Zografos and G. Develekos, Analysis of the Service Restoration Operations of an Electric Utility Company, IEEE Rural Power Electric Conference, Nashville, TN, April 30 - May 2, 1995, pp. B3-1-B Y. C. Liu and C. Douligeris, Rate Regulation with Feedback Controller: Neural Network Based Approaches, Communication Networks and Neural Networks: The Challenge of Network Intelligence, ITC Mini-Conference, Duke University, March 4-7, C. Douligeris and J. Collins, Design of Prototype Oil Spill Information Management System, Florida Coastal Ocean Sciences and Technology Symposium 1996 (FCOSTS96), 9-10 April 1996, Harbor Branch Institute, Ft. Pierce FL. 48. J. Collins, C. Douligeris and P. Tebeau, An Internet-Based Information Management System for Oil Spill Response, ECO-INFORMA 1996, Orlando FL, Nov. 1996, pp C. Douligeris, J. Collins, R. Blanco and P. Sun, Experience with a South Florida Information Management System for Oil Spills, IEEE/MTS Oceans 96, Ft Lauderdale, FL, September 23-26, 1996, pp

18 50. P. Tebeau, C. Douligeris and J. Collins, Meeting User Needs in Designing Oil Spill Information Management Systems, ΙEEE/MTS Oceans 96, Ft Lauderdale, FL, September 23-26, 1996, pp C. Douligeris and E. Aboelela, Survey into Service-on-Demand Transportation (SDT) Systems: A Focus on the Elderly, Transportation Research Board Meeting, 1996, Washington D.C, January 7-11, Paper No E. Aboelela and C. Douligeris, Routing Algorithms for Service on Demand (SDT) Systems for the Elderly. Transportation Research Board Meeting, Washington D.C., Jan. 7-11, 1996, Paper No S. Bhattacharya and C. Douligeris, Using the Analytic Hierarchy Process for Media Selection in CCTV Networks, Proceedings of the Third Annual World Congress on Intelligent Transportation Systems, Orlando FL, Oct , R. Durand, Y. C. Liu and C. Douligeris, Neural Network Based Congestion Control for Single and Multiple Sources in ATM Networks, IEEE/IMACS Multiconference, Computational Engineering in Systems Applications (CESA'96), Lille, France, Julψ 9-12, 1996, pp Y. C. Liu and C. Douligeris, Nested Threshold Discarding with Dedicated Buffers and Fuzzy Scheduling, Proceedings of IEEE ICC'96, Dallas, TX, June 23-27, H. I. Fahmy, and C. Douligeris, Automatic Network Modeling, Simulation and Performance Evaluation, SOUTHCON' 96, Orlando, FL, June 25-27, H. I. Fahmy, G. Develekos, and C. Douligeris, Application of Neural Networks and Machine Learning in Network Design, Applications of Artificial Intelligence in Engineering XI, R. A. Adey, G. Rzevski and A. K. Sunol (eds), Computational Mechanics Publications, Southampton, UK, H. I. Fahmy and C. Douligeris, Learning Computer Network Technologies and Design, INFORMS Meeting - Conference of Informations Systems and Technology, Washington, DC, C. Douligeris and J. Collins, Prototype Oil Spill Information Management System, Proceedings of the Second Caribbean Conference on Natural Hazards and Disasters, Kingston, Jamaica, October 9-12, J. Collins, C. Douligeris and R. Riggs, Spinning an Expert Oil Information Management System on the World Wide Web, The International Emergency Management and Engineering Conference, (TIEMEC'96), Montreal Canada, May 28-31, 1996, pp E. Iakovou, C. Douligeris The Telecommunications Industry and Quality Improvement Programs, (eds) R. M.Mason, L. A. Lefebvre, and T. M. Khalil, Fifth 18

19 International Conference on Management of Technology, Feb 27 - Mar. 1, 1996, Miami, FL, pp E. Iakovou and C. Douligeris, A Systems Approach to Marine Oil Transportation in the United States, Protection and Restoration of the Environment III, Proceedings of an International Conference, Chania, Crete, Greece, Aug , 1996, pp H. I. Fahmy and C. Douligeris, NAMS: Network Modeler and Simulator, 29th Annual Simulation Symposium, 8-11 April 1996, New Orleans, LA, pp E. Iakovou and C. Douligeris, A Systems Model of Oil Traffic in the US Waters 1997 International Oil Spill Conference, Ft. Lauderdale, FL, April 7-10, Y. C. Liu and C. Douligeris, A Fuzzy Priority Scheduling Mechanism for ATM Networks FUZZY 97, Israel, May H. I. Fahmy and C. Douligeris, An Integrated AI Approach for Automating Networks Design, Modeling and Simulation, IEEE International Conference on Communications and Systems, Alexandria Egypt, July 1-3, E. Aboelela; C. Douligeris, "Routing in Multimetric Networks Using A Fuzzy Link Cost", The Second IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC'97), Alexandria, Egypt, pp , July J. W. Collins, R. Blanco, C. Douligeris and J. Jacobs, A Web Based Object Oriented System for Information Management, Proceedings of the WWW 6 Conference, April, 7-10, C. Douligeris and E. Iakovou, Maritime Risk Analysis for Hazardous Materials Transportation, Proceedings of the 8 th IFAC/IFIP/IFORS Symposium on Transportation Systems, Chania, Crete, Greece, pp , June 16-18, Χ. Δoυληγέρης, Πληρoφoριακά Συστήματα για τη Διαχείριση Ωκεανoγραφικών Δεδoμένων, 5o Πανελλήνιo Συνέδριo Ωκεανoγραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απριλίoυ C. Douligeris, J. Collins, B. Baca, R. Blanco and J. Jacobs, OSIMS: An Oil Spill Information Management System, 1997 International Oil Spill Conference, Ft. Lauderdale, FL, April 7-10, E. Aboelela; C. Douligeris, "Fuzzy Optimization Model for Routing in B-ISDN", The 22nd Annual IEEE Conference on Computer Networks (LCN'97), Minneapolis, Minnesota, USA, pp , November 2-5, E. Aboelela and C. Douligeris, "Fuzzy Generalized Network Approach for Solving an Optimization Model for Routing and Bandwidth Allocation in B-ISDN", 2nd IFIP Workshop on Traffic Management and Synthesis of ATM Networks, Montreal, Canada, September 24-26,

20 74. G. Develekos and C. Douligeris, Fuzzy Dynamic Resource Allocation for VBR Sources in ATM Networks", 6 International Conference on Advances in Communications and Control (COMCON6), Corfu, Greece, pp , June 23-27, E. Aboelela and C. Douligeris, Fuzzy Inference System for QoS Routing in B-ISDN", Proceedings of IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering", Waterloo, ON, Canada, May 1998, pp K. Israilides, C. Douligeris, T. Waite, Use of Ionizing Radiation for the Treatment of Olive Mill Wastes", Protection and Restoration of the Environment IV, Halkidiki, Greece, July 1-4, C. Douligeris and B. Singh, Neural Network Based Control for ATM Networks", Proceedings of EUFIT 1998, 6 European Congress in Intelligent Techniques and Soft Computing, Aachen Germany, pp , Sept. 7-10, C. Douligeris and P. Tebeau, Gulf Coast Oil Spill Plans: Remediation and Restoration Adequacy, 1999 International Oil Spill Conference, March 8-11, 1999, Seattle, WA. 79. E. Iakovou and C. Douligeris, An Information Management System for Hurricane Disasters, TIEMES 1999, Delft, The Netherlands, Spring Z. Mao and C. Douligeris, Two Location Tracking Strategies for PCS Systems, The 8th Int. Conf. on Computer communications and Networks (IEEE IC3N'99), Boston, MA, October 11-13, 1999, pp Z. Mao and C. Douligeris, Lightweight Location Update Strategy for Reducing Signaling and Database Loads in PCS Networks, The 50th IEEE Vehicular Technology Conference (VTC'99-Fall), Amsterdam, Netherlands, September 19-22, 1999, pp , Amsterdam, The Netherlands. 82. Z. Mao and C. Douligeris, Two Location-Based Tracking Strategies for PCS Systems, The 7th Int. Conf. on Advances in Communications and Control (COMCON7), Athens, Greece, June 28-July 2, E. Aboelela, C. Douligeris, "Fuzzy Metric Approach for Routing in B-ISDN", IEEE 1999 International Conference on Communications, ( ICC99 ), Vancouver, Canada, Vol. 1, pp , June 6-10, E. Aboelela; C. Douligeris, "Fuzzy Optimization Model For QoS Routing and Bandwidth Allocation ", 7 th Hellenic Conference on Informatics, Ioannina, Greece, August 1999, pp. IV.1-IV E.. Aboelela; C. Douligeris, " Fuzzy Temporal Reasoning Model for Event Correlation in Network Management ", 24th Conference on Local Computer Networks, LCN'99, Lowell, Massachusetts, USA, October 1999, pp

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εργασία: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης Κτίριο Α1, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανιά, 73100 Οικία: Πιθάρι Ακρωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 25 Ιανουαρίου 1973, Αθήνα E-mail : bb@eap.gr 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1978-1984 1984-1990 : Κατώτερη στo Ξυλόκαστρο : Μέση στο Ξυλόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού και των Μεθόδων Διδασκαλίας

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού και των Μεθόδων Διδασκαλίας Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στην Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριών Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Υλικού και των Μεθόδων Διδασκαλίας Εμμ.. Στεφανάκης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το Έργο edugi Το έργο edugi:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ I. Προσωπικά στοιχεία: Επίθετο: Πασγιάνος Όνομα: Γεώργιος Πατρώνυμο: Δημήτριος Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις Χρήστος Π. Καστώρης o Ημερ. Γεννήσεως: 28 Οκτ.1950 o Τόπος Γέννησης: Γόννοι - Λάρισας o Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμος με δύο (2) παιδιά o Τηλ. 6972777813/ 2310245800/ 2495093117 o E-mail: xkastori@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Λογοθέτης Εθνικότητα: Ελληνική / Βρετανική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ (A) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Doctor of Philosophy

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ίδρυμα Πτυχίο 2009 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ίδρυμα Πτυχίο 2009 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 08/03/1964 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22710 35285 FAX: 22710 35299 Mobile: 6972057978 E mail: g.georg@aegean.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Επώνυμο: Λουκόπουλος

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Επώνυμο: Λουκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Αθανάσιος Επώνυμο: Λουκόπουλος Φύλο: Άρρεν Ημ/νια Γέννησης: 21 Ιουλίου 1974 Έγγαμος: Όχι Εθνικότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 45, 35100 Λαμία, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς.

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς. Διεύθυνση: Δράκου 26 Πειραιάς, 185 33 Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ Ηλεκτρονική διεύθυνση: helgaki@hotmail.com Τηλέφώνα: 210-4110111 210-4222064 (& φαξ) 6977209035 Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Η. Ξυδιάς: Βιογραφικό Σημείωμα (Μάιος 12) i Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 84100 Ερμούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Φώτιος Σ. Μηλιένος Email: milienos@yahoo.com 1 Σπουδές Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! 3 χρόνια στο Mobile World Congress: Η στρατηγική εξωστρέφειας του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής, ΣΕΚΕΕ 2 Απριλίου 2015 2010: Creating the ecosystem 2015: Growing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχάλης Πατεράκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχάλης Πατεράκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μιχάλης Πατεράκης Καθηγητής Τοµέα Τηλεπικοινωνιών Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 7300 Τηλ. 28210-37225 Fax: 28210-37542 E-mail: pateraki@telecom.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives Dimitris Gritzalis April 2005 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Γενικές Αρχές Εθνικής Στρατηγικής για το Απόρρητο και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής Επικοινωνήστε µε το Admissions Office: ΑΘΗΝΑ: Σωρού 74, Μαρούσι, 151 25 Τ: 210 6199891 F: 210 6199320 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σωτήρος Διός 1, 185 35 T: 210 4121200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ελ.Βενιζέλου 14 & Τσιµισκή, 546 24 T:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2012 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ph.D. kutsikos@aegean.gr

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ph.D. kutsikos@aegean.gr KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ph.D. kutsikos@aegean.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΤΥΧΙΑ 1993 1998 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA Ph.D. in Computer Science 1995 1997 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA M.B.A. 1991 1993 Palo

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33. ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.13 Email: thomaidis@mie.uth.gr Σπουδές: Process Systems Engineering. Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με νέα εργαλεία Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

The SPHINX project report Dimitris Gritzalis

The SPHINX project report Dimitris Gritzalis The SPHINX project report Dimitris Gritzalis June 2014 (revised) Εύρωστες Διαδικτυακές Υπηρεσίες: Διάκριση Ανθρώπου ή Μηχανής με Διαδραστικά Ηχητικά Μέσα ΣΦΙΓΞ: Συνοπτική παρουσίαση έργου - Διάχυση και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Lect_ Cloud Computing

Lect_ Cloud Computing Lect_ Cloud Computing Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα