Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ"

Transcript

1 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ Νεμξδξυείξ King George, ρσμήλθαμ, μεςά απϊ ποϊρκληρη, ςα μέλη ςξσ Δλλημικξύ Θμρςιςξύςξσ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ ρε Σακςική Γεμική σμέλεσρη και για ςη διεμέογεια Αουαιοεριόμ Αμάδεινηπ μέξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ. Διδικϊςεοα, ποξρήλθαμ 47 ςαμειακόπ εμήμεοεπ εςαιοείεπ - μέλη ςξσ ΔΙΔΠ και έυξμςαπ ςη μϊμιμη απαοςία ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, νεκίμηρε η ρσζήςηρη ςχμ θεμάςχμ ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. Ηέμαςα Ζμεοήριαπ Διάςανηπ: Δκλξγή Ποξεδοείξσ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, εκλξγή Δτξοεσςικήπ Δπιςοξπήπ, έκθερη Πεποαγμέμχμ Δ.., Οικξμξμικϊπ Απξλξγιρμϊπ, παοξσρίαρη Έκθερηπ απϊ Δλεγκςική Δπιςοξπή, απαλλαγή Δ.., παοξσρίαρη σπξφητίχμ, εκλξγέπ Αμάδεινηπ Νέξσ Δ.. και Δλεγκςικήπ Δπιςοξπήπ. Νεμξδξυείξ King George Ζ ρύμθερη ςξσ Δ.Ρ. για ςη υοξμική πεοίξδξ , διαμξοτώμεςαι χπ ενήπ: Ηέρη Δςαιοεία Ξμξμαςεπώμσμξ ίςλξπ θέρηπ Οοόεδοξπ Αςςικέπ Διαδοξμέπ Frank Thibaut Διεσθσμςήπ Διξδίχμ, Δμπξοικήπ Διαυείοιρηπ και Σηλετχμικήπ Δνσπηοέςηρηπ Πελαςόμ Αμςιποόεδοξπ Response Αοςέμηπ Λσοόπξσλξπ Partner Response, Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ Linkage Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ Ομάδα Αιγαίξσ Δημήςοηπ Γεχογόπξσλξπ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Δ.. αμίαπ Praktiker Θχάμμηπ Λπξζξβίςηπ Sales & Human Resources Director Λέλξπ Goody s Γιώογξπ Βαριλαοάπ Αμαπληοχςήπ Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ Διεθμείπ Δοαρςηοιϊςηςεπ, Όμιλξπ Δρςίαρηπ Goody s Everest Λέλξπ ManpowerGroup Βεμεςία Ιξσρία Ποϊεδοξπ & Διεσθϋμξσρα ϋμβξσλξπ Λέλξπ Οικξμξμικϊ Παμεπιρςήμιξ Αθημόμ Γιώογξπ Οαμηγσοάκηπ Καθηγηςήπ Marketing Οεοιευόμεμα Νέξ Δ.Σ. για ςξ Ελλημικό Ιμρςιςξύςξ Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ ρελ. 1 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9ξ Ελλημικό Σσμέδοιξ Κξοστήπ ρςημ Ενσπηοέςηρη Πελαςώμ ρελ. 2 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Καλωρξοίζξσμε 1 μέξ Μέλξπ ρςξ ΕΙΕΠ ρελ. 5 Ωπ αμαπληοχμαςικξί ποξκοίθηκαμ: Η εςαιοεία Mellon Technologies με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Άγγελξ Αγγελίδη. Η εςαιοεία Infoassist με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Σάρξ Μιυαλϊπξσλξ. Ωπ μέλη ςηπ Δλεγκςικήπ Δπιςοξπήπ, ποξρτέοθηκαμ και αμέλαβαμ καςϊπιμ εγκοίρεχπ ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ: Η εςαιοεία Eurobank Ergasias με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Κχμρςαμςίμξ Βξσγιξϋκα. Η εςαιοεία Kosmocar με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Φοήρςξ Δοάκξ. Η εςαιοεία ΟΣΔ Αρτάλιρη με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Παμαγιόςη Ρξγάοη. ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

2 360 ξ Customer Value Perception ρε καμξμικέπ ρσμθήκεπ. Έμταρη ρςημ εμρσμαίρθηρη. Μιλόμςαπ για ςη ρϋγυοξμη έοεσμα, ςϊμιραμ πχπ πεομά πλέξμ ρε ςοιρδιάρςαςα μξμςέλα, ποξρτέοξμςαπ ϊυι μϊμξ απλά δεδξμέμα, αλλά ξσριαρςική ποϊρβαρη ρςη γμόρη, για ςημ αμακάλσφη ςχμ ποαγμαςικόμ αμαγκόμ ςχμ πελαςόμ και ςημ σφηλή ενσπηοέςηρη. Maroussi Plaza Με μεγάλη επιςσυία ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ 9ξ Δλλημικό Ρσμέδοιξ Ιξοστήπ για ςημ Δνσπηοέςηρη Οελαςώμ, πξσ διξογάμχρε ςξ Δλλημικϊ Ιμρςιςξϋςξ Δνσπηοέςηρηπ Πελαςόμ (ΔΙΔΠ) ρε ρσμεογαρία με ςημ Boussias Communications ρςξ Maroussi Plaza, ρςιπ 24 Θξσμίξσ Πεοιρρϊςεοα απϊ 200 ρςελέυη επιυειοήρεχμ ςηπ ελλημικήπ αγξοάπ, απϊ διατξοεςικξϋπ κλάδξσπ, αλλά με κξιμϊ ρςϊυξ ςη δημιξσογία ανίαπ για ςξμ πελάςη και ςημ επιυείοηρη, παοακξλξϋθηραμ ςιπ εογαρίεπ με αμείχςξ εμδιατέοξμ και ρσμμεςείυαμ εμεογά ρςξ διάλξγξ με ςξσπ ξμιληςέπ και ςξσπ παμελίρςεπ ςξσ ρσμεδοίξσ, ςξ ξπξίξ είυε χπ κεμςοικϊ θέμα 360 ξ Customer Value Perception. Δπί ςξσ θέμαςξπ κλήθηκαμ μα καςαθέρξσμ ςιπ απϊφειπ και ςιπ εμπειοίεπ ςξσπ καςανιχμέμα ρςελέυη ςηπ ελλημικήπ αγξοάπ και ϊυι μϊμξ. Σιπ εογαρίεπ ςξσ ρσμεδοίξσ άμξινε ξ κ. Δημήςοηπ Γεχογόπξσλξπ, Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ςξσ Δ.. ςηπ Ξμάδαπ Αιγαίξσ και Business Development Advisor & Executive Coach, ξ ξπξίξπ κάμξμςαπ μια μικοή αμαδοξμή ρςα 10 υοϊμια δοάρηπ πξσ έυει αμαπςϋνει ξ τξοέαπ απϊ ςημ ίδοσρή ςξσ μέυοι ρήμεοα, ςϊμιρε ςξμ κεμςοικϊ ρςϊυξ ςξσ ρσμεδοίξσ, πξσ δεμ ήςαμ άλλξπ απϊ ςξ μα παοξσριαρςξϋμ μέεπ ιδέεπ και ποακςικέπ καςεσθϋμρειπ, ξι ξπξίεπ θα ρσμβάλξσμ ρςημ ποξρπάθεια εμδσμάμχρηπ ςχμ ρυέρεχμ ςχμ επιυειοήρεχμ με ςξσπ πελάςεπ. Δημήςοηπ Γεχογόπξσλξπ, Business Development Advisor & Executive Coach, Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Δ.., Ξμάδα Αιγαίξσ ξ μέλλξμ ςηπ Δνσπηοέςηρηπ ςξσ Οελάςη ρςιπ μέεπ ρσμθήκεπ Σξμ κϋκλξ ςχμ παοξσριάρεχμ άμξινε ξ κ. Γεώογιξπ Οαμηγσοάκηπ, Καθηγηςήπ Marketing ρςξ Ξικξμξμικό Οαμεπιρςήμιξ Αθημώμ και η κ. Άμμα Εαοκάδα, Δπίκξσοη Καθηγήςοια ρςξ Ξικξμξμικό Οαμεπιρςήμιξ Αθημώμ, ρςξ Σμήμα Οογάμχρηπ και Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ. Καςά ςημ ξμιλία ςξσπ με θέμα «Σξ μέλλξμ ςηπ Δνσπηοέςηρηπ ςξσ Πελάςη ρςιπ μέεπ ρσμθήκεπ» αμέλσραμ θέμαςα ϊπχπ : Απϊ ςημ έοεσμα αγξοάπ ρςημ α- μςίληφη ςηπ αγξοάπ. Απϊ ςημ σπεοβξλική καςαμάλχρη ρςη ρσμειδηςή καςαμάλχρη. Απϊ πιερςικέπ ρσμθήκεπ εογαρίαπ Σϊμιραμ δε, ςη ρημαρία ςηπ καςαμϊηρηπ ςηπ αγξοάπ (market sensing), δηλαδή ςη δσμαςϊςηςα μα μπξοεί καμείπ μα αμςιλητθεί καςαρςάρειπ πέοα και πίρχ απϊ ςξσπ αμθοόπξσπ, ςα μξϋμεοα και ςιπ διαδικαρίεπ. Έοεσμα έυει δείνει πχπ ςξ 80% ςχμ CEO s πιρςεϋξσμ ϊςι ξι εςαιοείεπ ςξσπ κάμξσμ καλή δξσλειά ρςημ ενσπηοέςηρη πελαςόμ, χρςϊρξ μϊμξ ςξ 8% ςχμ πελαςόμ ρσμτχμεί. Η αμαθεόοηρη ςξσ ςοϊπξσ ρκέφηπ είμαι ρημαμςική και καθξοιρςική. ςη ρσμέυεια, έγιμε αμάλσρη ςξσ ϊοξσ ςηπ εμρσμαίρθηρηπ, ςηπ ρσμαιρθημαςικήπ ςαϋςιρηπ δηλαδή με έμα άλλξ άςξμξ, και πιξ ρσγκεκοιμέμα, η αμαγμόοιρη και η καςαμϊηρη ςηπ θέρηπ, ςξσ ρσμαιρθήμαςξπ, ςχμ ρκέφεχμ ή ςηπ καςάρςαρηπ ςξσ άλλξσ. Η ρςιγμιαία απξμάκοσμρη/ απξρςαριξπξίηρη απϊ ςα δικά μαπ ρσμαιρθήμαςα απξςελεί ποξωπϊθερη για ςη δημιξσογία δημιξσογικόμ ρυέρεχμ. Σέλξπ, αματεοϊμεμξι ρςξ αίςημα επαμαποξρδιξοιρμξϋ ςξσ ξοάμαςξπ ςχμ επιυειοήρεχμ, ςϊμιραμ ςημ ανία ςηπ μαθηςείαπ ρςημ αουαία ελλημική τιλξρξτία, πξσ τέομει ρςξ επίκεμςοξ ςξμ άμθοχπξ. Γεώογιξπ Οαμηγσοάκηπ, Καθηγηςήπ Marketing και Άμμα Εαοκάδα, Δπίκξσοη Καθηγήςοια, Ξικξμξμικό Οαμεπιρςήμιξ Αθημώμ ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

3 The Future of Customer Service Cate Trotter, Founder & Head of Trends, Insider Trends Η κ. Cate Trotter, Founder & Head of Trends, Insider Trends, ρςημ παοξσρίαρή ςηπ με θέμα Σhe future of Customer Service, μίληρε για ςη μεςάβαρη απϊ ςo «customer service teams», ρςo «customer success teams», μέρχ ςηπ διαρπξοάπ ςηπ γμόρηπ ρςξ ρϋμξλξ ςηπ επιυείοηρηπ. Αμέπςσνε, ςϊρξ ςιπ διατξοεςικέπ πςσυέπ πξσ πεοιλαμβάμει ςξ επιςσυημέμξ customer service, ϊρξ και ςημ ειδική βαοϋςηςα πξσ ποξρδίδεςαι πλέξμ ρςιπ εναςξμικεσμέμεπ ποακςικέπ πξσ εταομϊζξμςαι για ςημ καλϋςεοη και απξςελερμαςικϊςεοη ενσπηοέςηρη ςξσ πελάςη. Παοξσρίαρε επίρηπ ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα μικοόμ και μεγάλχμ brands, ςα ξπξία, με εστσή ςοϊπξ, ακϊμη και με μικοϊ κϊρςξπ, καςατέομξσμ μα κεοδίρξσμ ςημ ε- μπιρςξρϋμη ςχμ πελαςόμ, καλϋπςξμςαπ ςιπ ςοέυξσρεπ και μελλξμςικέπ αμάγκεπ ςξσπ. CUSTOMER SERVICE 2.0 The new service world! Nick Sohnemann, Ιδοσςήπ και Managing Director, Futurecandy & Διεσθσμςήπ InnoLab, Hamburg Media School Ο κ. Nick Sohnemann, Ιδοσςήπ και Managing Director, Futurecandy & Διεσθσμςήπ InnoLab, Hamburg Media School παοξσρίαρε ςξ θέμα, CUSTOMER SERVICE 2.0 The new service world. ςη ρσγκεκοιμέμη παοξσρίαρη, επιρημάμθηκαμ ξι μέεπ μέθξδξι πξσ έυξσμ αουίρει μα υοηριμξπξιξϋμςαι διεθμόπ με ρκξπϊ ςη δημιξσογία νευχοιρςόμ/ ποχςξπξοιακόμ εμπειοιόμ ρςημ ενσπηοέςηρη ςξσ πελάςη και ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ αμαγκόμ ςξσ. Αμαδείυθηκαμ ξι δσμαςϊςηςεπ πξσ ποξρτέοξσμ ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ, καθόπ η ρσμβξλή ςξσπ γίμεςαι πλέξμ ξλξέμα και πιξ απαοαίςηςη ρςημ ποξρτξοά απξςελερμαςικϊςεοξσ customer service. σγκεκοιμέμα, εμςσπχρίαρε με ςημ παοξσρίαρη μέχμ ςευμξλξγιόμ και gadgets, πξσ θα έποεπε μα ςξλμήρξσμ ξι επιυειοήρειπ μα δξκιμάρξσμ, έρςχ και πιλξςικά, για μα ποξκαλέρξσμ ςξμ εμςσπχριαρμϊ ςχμ πελαςόμ, αλλά και μα απξκξμίρξσμ υοήριμα ρςξιυεία ρυεςικά με ςιπ αμάγκεπ ςξσπ. Παοάλληλα, έδχρε ςη δσμαςϊςηςα ρε ϊρξσπ εμδιατέοξμςαμ μα πάοξσμ μια γεϋρη απϊ ςξ μέλλξμ, δξκιμάζξμςαπ ςα ποχςξπξοιακά γσαλιά Google Glass! The Hidden Power of the Customer Τώςηπ Βαριλείξσ, Managing Director, Business Development & Strategy, White Space ςη ρσμέυεια ξ κ. Τώςηπ Βαριλείξσ, Managing Director, Business Development & Strategy, White Space, αμέπςσνε ςξ θέμα, The Hidden Power of the Customer. Οι πεοιρρϊςεοεπ εςαιοείεπ, μεγάλεπ και μικοέπ, ποξρπαθξϋμ υοϊμια ςόοα, μα αμαπςϋνξσμ έμα customer service ςξ ξπξίξ θα εμθξσριάρει ςξμ πελάςη και θα ςξσ δόρει μια ποαγμαςική εμπειοία. Παοά ςιπ ποξρπάθειεπ, ςα απξςελέρμαςα δεμ είμαι ικαμξπξιηςικά για ςιπ πεοιρρϊςεοεπ εςαιοείεπ, καθόπ δξμέπ, υοϊμιεπ διαδικαρίεπ και ρςϊυξι ςχμ stakeholders εμπξδίζξσμ ςημ ποξρπάθεια εμ ςη γεμέρει. Ασςϊ πξσ ςελικά ρσμβαίμει είμαι, μέρχ επιπλέξμ διαδικαριόμ, μα ποξρπαθξϋμε μα υςίρξσμε έμα customer experience ρε «θεμέλια» πξσ δεμ ρσμπεοιλαμβάμξσμ ξσριαρςικά ςξμ ίδιξ ςξμ πελάςη ή ςξμ βλέπξσμ χπ παθηςικϊ καςαμαλχςή. Για μα μιλάμε λξιπϊμ για customer experience θα ποέπει: Να νευάρξσμε ςξμ πελάςη/ καςαμαλχςή. Να δξϋμε ςξμ πελάςη/ δημιξσογϊ. Να ποξραομϊρξσμε ςξμ κόδικα επικξιμχμίαπ μαπ ρε ϊλα ςα επίπεδα διατημιρςικϊ/ branding ρςα μέα δεδξμέμα. Να μιλήρξσμε ρε έμα αμόςεοξ επίπεδξ, πιξ αμθοόπιμξ. Να αλλάνξσμε ςξμ ςοϊπξ μεςάδξρηπ ςχμ μημσμάςχμ μαπ απϊ θεξκοαςικϊ (brand driven) ρε «ξικξσμεμικϊ». Να αμαγμχοίρξσμε ςιπ δσμάμειπ ςξσ αμθοόπξσ/ δημιξσογξϋ και μα ςιπ ανιξπξιήρξσμε δσμαμικά. Η ανιξπξίηρη ασςήπ ςηπ δσμαμικήπ μπξοεί μα βξηθήρει: ςη ρσμδημιξσογία εμϊπ μξμαδικξϋ customer experience (co-creation). ςημ αμάπςσνη ποαγμαςικόμ καιμξςξμιόμ (innovation). ςημ αμάπςσνη love mark Zappos (case study). Η μέα δσμαμική ςξσ πελάςη απαιςεί και μέεπ δξμέπ για ςιπ εςαιοείεπ, όρςε μα απξτϋγξσμ ςιπ αομηςικέπ ρσμέπειεπ, εναιςίαπ εμϊπ κακξϋ customer service. Σέλξπ, ςϊμιρε ϊςι σπάουει μια επίρηπ κοστή δϋμαμη, ασςή ςχμ εογαζξμέμχμ μαπ, πξσ για μα ςημ ανιξπξιήρξσμε θα ποέπει μα επαμαποξρδιξοίρξσμε οιζικά ςημ ξπςική μαπ και μα ςξσπ δξϋμε και ασςξϋπ χπ αμθοόπξσπ/ δημιξσογξϋπ. ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

4 Για μα γίμει ασςϊ, μεοικά απϊ ςα βαρικά και ξσριόδη ρσρςαςικά ςηπ ρσμςαγήπ ςηπ επιςσυίαπ είμαι: Κξιμϊ μεοίδιξ ρε κξιμξϋπ ρςϊυξσπ. Απϊκςηρη και διαυείοιρη ςχμ ςαλέμςχμ. Αμάπςσνη κξσλςξϋοαπ άτξβχμ αμθοόπχμ. Δναρταλίζξμςαπ ςα παοαπάμχ βαρικά και ξσριόδη, εναρταλίζξσμε και ςημ απϊλσςη επικξιμχμία αμθοόπχμ/ δημιξσογόμ. Και ςϊςε, μαγικά ποάγμαςα μπξοξϋμ μα ρσμβξϋμ Phenomenal Customer Service Is Not An Illusion Ιχμρςαμςίμξπ Ιαοσπίδηπ, Artist, Consultant, Inspirational Speaker Ο κ. Ιχμρςαμςίμξπ Ιαοσπίδηπ, Artist, Consultant, Inspirational Speaker, παοξσρίαρε μια μαγική διαδοαρςική ποξρέγγιρη ςηπ επικξιμχμίαπ με ςξμ πελάςη, αματέοξμςαπ υαοακςηοιρςικά ςα ενήπ: «Δίμαρςε ϊλξι άμθοχπξι. Όλξι. Μπξοεί μα έυξσμε διατξοεςικέπ ρσμήθειεπ και γξϋρςα, αλλά έυξσμε ςιπ ίδιεπ αμάγκεπ. ςημ ποξρπάθειά ραπ μα παοέυεςε εκπληκςική ενσπηοέςηρη πελαςόμ ή μα εκπαιδεϋρεςε εκείμξσπ πξσ ςξ κάμξσμ, ποξρπαθήρςε μα μημ νευμάςε πξςέ ϊςι απέμαμςι ραπ βοίρκεςαι κάπξιξπ πξσ ραπ μξιάζει πξλϋ πεοιρρϊςεοξ απϊ ϊρξ πιρςεϋεςε και πξσ έυει ακοιβόπ ςιπ ίδιεπ αμάγκεπ με εράπ. Αμάγκη για: Αρτάλεια. Αμαρτάλεια (με ςημ έμμξια ςξσ πλξσοαλιρμξϋ). Δπικξιμχμία Αγάπη. ημαμςικϊςηςα (η αίρθηρη πχπ ασςϊ πξσ είμαι, και κας επέκςαρη ασςϊ πξσ κάμει, έυει ρημαρία, ανία). Αμάπςσνη/ Δνέλινη. Ποξρτξοά. Σημ επϊμεμη τξοά, πξσ θα έυεςε ςημ εσκαιοία μα αλληλεπιδοάρεςε με κάπξιξμ εκποϊρχπξ ςξσ είδξσπ μαπ, θσμηθείςε ϊςι ςξ μϊμξ πξσ ποξρπαθεί, αμενάοςηςα απϊ ςιπ μεθϊδξσπ και ςξσπ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ έυει μάθει μα ςξ κάμει, είμαι μα ικαμξπξιήρει μία ή πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ παοαπάμχ ένι αμάγκεπ. Σίπξςα πεοιρρϊςεοξ, ςίπξςα λιγϊςεοξ. Πέοαμ ςχμ παοαπάμχ, είμαι υοήριμξ μα έυεςε καςά μξσ πχπ αμ επιθσμείςε μα γίμεςε World Class ρε ασςϊ πξσ κάμεςε, σπάουξσμ ςέρρεοα κξμμάςια πξσ ξλξκληοόμξσμ ςξ puzzle: Όοαμα Raised Standards. Πεπξιθήρειπ. Διαυείοιρη ςχμ States of Mind. ςοαςηγικέπ. Δκείμξ πξσ επηοεάζει ρε ςεοάρςιξ βαθμϊ ςημ απϊδξρή ραπ, είμαι ςα states of mind ρςα ξπξία βοίρκερςε μέοα με ςη μέοα, και ςα ξπξία εναοςόμςαι απϊ ςοειπ παοαμέςοξσπ: Υσριξλξγία. Δρςίαρη. Γλόρρα. Αμ αλλάνεςε ξπξιαδήπξςε απϊ ασςέπ ςιπ παοαμέςοξσπ, αλλάζει ςξ state ραπ και χπ εκ ςξϋςξσ η απϊδξρη και ςα απξςελέρμαςά ραπ. Οι επιυειοήρειπ είμαι μία «ξσςξπία». Δίμαι έμαπ κϊρμξπ πξσ έυει ςξσπ δικξϋπ ςξσ καμϊμεπ και μϊμξσπ. Θεχοό, ϊςι ξι επαγγελμαςίεπ ςηπ ενσπηοέςηρηπ πελαςόμ θα ποέπει μα ποξρλαμβάμξμςαι πεοιρρϊςεοξ βάρει ςχμ υαοακςηοιρςικόμ και λιγϊςεοξ βάρει ςχμ ποξρϊμςχμ ςξσπ. Δκπαιδεϋρςε ςξσπ αμθοόπξσπ ραπ μα ραπ ζηςξϋμ ρσγγμόμη αμ υοειαρςεί, επειδή έκαμαμ κάπξιξ λάθξπ και ϊυι άδεια για μα παοέυξσμ κάςι ρπξσδαίξ ρςξμ πελάςη ραπ. Βεβαιχθείςε ϊςι, ϊπξιξπ έουεςαι ρε επατή μαζί ραπ, τεϋγει με μία αίρθηρη «αμάπςσνηπ», ακϊμα και αμ ασςϊ ρημαίμει απλά έμα υαμϊγελξ. Μημ ποξρπαθείςε μα βοείςε ταμςαρςικέπ ιδέεπ. Τιξθεςήρςε ςη λξγική ςηπ ταμςαρςικήπ εκςέλερηπ. Μημ επιμέμεςε ρςημ εταομξγή εκείμξσ πξσ έυεςε δει ϊςι δεμ δξσλεϋει. ςοέφςε δσμάμειπ και πϊοξσπ ποξπ μέεπ καςεσθϋμρειπ. Δίρςε καλλιςέυμεπ. Δημιξσογήρςε και μημ νευμάςε πχπ καμέμα ρυέδιξ δεμ επιβιόμει ρςημ ποόςη ςξσ επατή με ςξμ πελάςη, ξπϊςε τοξμςίρςε μα πεομάςε καλά ρςη δξσλειά ραπ. Πξλϋ καλά, για ςημ ακοίβεια. Have fun and deliver phenomenal customer service». CEO πάμελ Δημήςοηπ Οαπαμικηςόπξσλξπ, Linkage Greece & Response, ιμ Αμαμιάδηπ, Νεμξδξυείξ Λεγάλη Βοεςαμμία, Μικόλαξπ Μέγκαπ, T.G.I. Friday's & GBK Δλλάδξπ, Λιυάληπ Πξύρρξπ, Όμιλξπ ISS, Ρςήβεμ Ρίοςηπ, Kosmocar Μία ιδιαίςεοα εμδιατέοξσρα ρσζήςηρη έγιμε μεςανϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ςξσ πάμελ, κ. ιμ Αμαμιάδη, Γεμικξϋ Διεσθσμςή και Διεσθϋμξμςα σμβξϋλξσ, Νεμξδξυείξ Λεγάλη Βοεςαμμία, κ. Μικόλαξσ Μέγκα, Managing Director, T.G.I. Friday's & GBK Δλλάδξπ, κ. Λιυάλη Πξύρρξσ, Ποξέδοξσ & Διεσθϋμξμςα σμβξϋλξσ, Όμιλξπ ISS και κ. Ρςήβεμ Ρίοςη, Γεμικξϋ Διεσθσμςή, Kosmocar. Ση ρσζήςηρη ρσμςϊμιρε ξ κ. Δημήςοηπ Οαπαμικηςόπξσλξπ, Ποϊεδοξπ, Linkage Greece & Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ, Response. Οι ρσμμεςέυξμςεπ αματέοθηκαμ ρςιπ μέεπ ςάρειπ και ςιπ ρϋγυοξμεπ ποακςικέπ ρςημ Δνσπηοέςηρη Πελαςόμ και ενέτοαραμ ςιπ απϊφειπ ςξσπ ρυεςικά με ςξ πόπ μεςατέοξσμ, ρε ϊλεπ ςιπ βαθμίδεπ και ρε κάθε δοαρςηοιϊςηςα ςηπ επιυείοηρηπ, ςξ ρςϊυξ για διατξοξπξίηρή ςξσπ απϊ ςξμ αμςαγχμιρμϊ. Ιδιαίςεοη αματξοά έγιμε απϊ ϊλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ αμάγκη σπξρςήοινηπ ςξσ ηθικξϋ ςχμ αμθοό- ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

5 πχμ ςξσπ ρε ϊλεπ ςιπ βαθμίδεπ, όρςε μα εμδιατέοξμςαι ποαγμαςικά για ςξσπ Πελάςεπ και μα ςξσπ παοέυξσμ ξσριαρςική εμπειοία ενσπηοέςηρηπ. 360 ξ Closing Δο. Γιάμμηπ Ιαλξγεοάκηπ, Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ, JMK Ltd Σξ κλείριμξ ςξσ σμεδοίξσ έκαμε ξ Δο. Γιάμμηπ Ιαλξγεοάκηπ, Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ, JMK Ltd.: «Κξοσταίξι επιρςήμξμεπ και σφηλά ρςελέυη ςηπ αγξοάπ, επαμαποξρδιϊοιραμ ςημ έμμξια ςηπ πξιξςικήπ ενσπηοέςηρηπ και έτεοαμ ρςξσπ ρσμέδοξσπ ϊ,ςι μεόςεοξ σπάουει απϊ πλεσοάπ ακαδημαψκήπ, ςευμξλξγικήπ αλλά και εμπειοικήπ ποξρέγγιρηπ. Καιμξςϊμξι ϊοξι και θεχοίεπ ϊπχπ, απϊ ςξ Marketing ρςξ Societing, Proactive customer service, απϊ ςξ Customer service ρςξ Customer success, απϊ ςξ Customer Service ρςξ Customer Experience, αλλά και μέεπ ςευμξλξγίεπ, gadgets, ςάρειπ και επιοοξέπ απϊ ςα social media, καςαςέθηκαμ απϊ ςξσπ ξμιληςέπ και ποαγμαςικά ςάοαναμ ςα μεοά. Αμ ποέπει μα κοαςήρξσμε ϊμχπ έμα κεμςοικϊ ρημείξ απϊ ςξ ρσμέδοιξ, ασςϊ ρσμξφίζεςαι ρε μία λένη: ΑΜΗΠΩΟΞΡ! Ο άμθοχπξπ ρςξ κέμςοξ ςηπ ποξρξυήπ και ρςημ σπηοερία ασςξϋ ϊλεπ ξι ςευμικέπ, ξι τϊομξσλεπ, ξι ρσμςαγέπ και ξι καιμξςξμίεπ. Οι διεσθσμςέπ, ξι σπάλληλξι και ξι πελάςεπ έυξσμ έμα κξιμϊ υαοακςηοιρςικϊ: είμαι άμθοχπξι, έυξσμ αμάγκεπ, ρσμαιρθήμαςα, αδσμαμίεπ, ςαλέμςα, ποξρδξκίεπ. Και ρε ϊλα ασςά ποέπει μα εμςοστήρει και μα απαμςήρει η ρϋγυοξμη πλέξμ επιρςήμη ςξσ Customer Service. Ξ πελάςηπ δεμ έυει πάμςα δίκιξ. Ξ πελάςηπ ρσυμά, δεμ γμχοίζει ςι ακοιβώπ υοειάζεςαι. Ξ πελάςηπ είμαι άμθοχπξπ με ιδιαιςεοόςηςεπ, ικαμόςηςεπ και αδσμαμίεπ και εμείπ έυξσμε ςημ εσθύμη μα ςξμ εμημεοώρξσμε, ρσμβξσλέφξσμε, καςεσθύμξσμε και πληοξτξοήρξσμε ρχρςά. Και ασςϊ είμαι, ϊυι πια ςξ Πελαςξκεμςοικϊ, αλλά ςξ Αμθοχπξκεμςοικϊ Customer Service ςηπ μέαπ επξυήπ.» Maroussi Plaza Δσυαοιρςξύμε θεομά ςιπ εςαιοείεπ: Ιαλχρξοίζξσμε 1 μέξ Λέλξπ ρςξ ΔΘΔΟ Founded in 1875, DEREE The American College of Greece is an independent, not for profit educational institution, accredited by the New England Association of Schools and Colleges (NEASC). It also has a validation agreement with The Open University of the UK, offering students the advantage to acquire both an American degree and a British honors award within the typical framework for US undergraduate degrees. DEREE offers 21 Bachelor s degree programs through three schools: School of Liberal Arts and Sciences, School of Business, and Frances Rich School of Fine and Performing Arts. Moreover, DEREE Graduate School of Arts and Sciences offers graduate programs leading to MA, MS, MSc and MBA degrees. Located on a breathtaking hillside at the edge of Athens, DEREE campus is the ideal educational environment, with state-of-the-art technology and athletic facilities, smart classrooms, on-site theaters, the ACG Art Gallery, and one of Europe s largest private college libraries. DEREE helps students achieve their aspirations, by offering unique academic opportunities. Every year, more than 150 internships in world leading companies both in Greece and abroad, are made available to DEREE students. Parallel to Greek University Studies are being offered to Greek public university students who wish to adequately equip themselves for future career challenges. 3.0 million financial for : Through scholarships and financial aid programs, DEREE supports and encourages young people to pursue their dreams. DEREE guarantees its students stable tuition for 4 years of studies. Ιδιξκςηρία Ελλημικό Ιμρςιςξύςξ Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ Αοχιρσμςανία & Επιμέλεια Έκδξρηπ Διξικηςική Ομάδα ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Γραφεία σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Εργαλεία και Σύμβουλοι Γραφεία σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Γραφεία Διασύνδεσης Ελληνικών Πανεπιστημίων ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα Τηλ. 210.38.97.158-9 http://www.elke.asfa.gr/gr/elke-3b.htm

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Πεξηερόκελα Έλλνηα Δηάξζξωζε Τππνινγία Πξνγξακκαηηζκόο CLUSTERS Έμμξια A group of the same or similar elements gathered or occurring

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

WORKSHOP 32 TEAM MEMBERS:

WORKSHOP 32 TEAM MEMBERS: Abstract This research study titled: Transitional neighbourhoods _terms of communing was presented in Ecoweek 2011 that took place in Thessaloniki. Workshop 32 members: Y. Arimi, A. Bourlidou, A. Kallou,

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

Commencement Αποφοίτηση 2014

Commencement Αποφοίτηση 2014 Commencement Αποφοίτηση 2014 The American College of Greece Aghia Paraskevi Campus Campus Αγίας Παρασκευής Saturday, June 28, 2014, 8:30 p.m. Σάββατο 28 Ιουνίου 2014, 8:30 μ.μ. Dear Graduate, Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ InstItutIonal Governance and the trustees of anatolia college ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ serge hadji-mihaloglou Σέργιος Χατζημιχάλογλου The Front Gate Gift

Διαβάστε περισσότερα

Προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΜΙΔ για διευθέτηση συνάντησης για προώθηση του θέματος.

Προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΜΙΔ για διευθέτηση συνάντησης για προώθηση του θέματος. ΠΗΡΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 04 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή ΘΕΜΑ: Παροχή Ευκαιριών Απόκτησης Διευθυντικών Δεξιοτήτων / Εμπειριών στους Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #31 / Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 470 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δομή της Eταιρίας. Ιστορική αναδρομή. Οι στόχοι μας. Δραστηριότητες. Διοικητικό Συμβούλιο

Περιεχόμενα. Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δομή της Eταιρίας. Ιστορική αναδρομή. Οι στόχοι μας. Δραστηριότητες. Διοικητικό Συμβούλιο Contents Περιεχόμενα Message from the Managing Director 04 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 05 Company structure 06 Δομή της Eταιρίας 07 Historical overview 08 Ιστορική αναδρομή 09 Our goals 1 0 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands JANUARY - JUNE 2013

Grasp knowledge into your hands JANUARY - JUNE 2013 KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands JANUARY - JUNE 2013 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009, our experienced

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 8-9. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα. Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 8-9. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα. Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #42 / Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 414 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress Νέο πρωτοποριακό ICE toner Ένα μεγάλο επίτευγμα στην τεχνολογία dry toner που παρουσιάστηκε στη Labelexpo Europe 2013, αναπτύχθηκε για να ταιριάζει με υποστρώματα ευαίσθητα στη θερμότητα, όπως το PE (πολυαιθυλένιο)

Διαβάστε περισσότερα

Work and Study Program

Work and Study Program Work and Study Program Dear students, I would like to inform you about the new exciting prospects that the College of Tourism & Hotel Management started to offer from the academic year September 2009.

Διαβάστε περισσότερα

11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 11-13 ΜARCH 2011 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE I N C H I N A

11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 11-13 ΜARCH 2011 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE I N C H I N A 13 n ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 13 th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION & CAREER 11-13 ΜARCH 2011 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO,

Διαβάστε περισσότερα