ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp. 83-105."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Στα Αγγλικά Abbott, M., Doucouliagos, C: (2003), The efficiency of Australian Universities: a data envelopment analysis», Economics of Education Review, Vol. 22, pp Acton, D., Cotton, W.: (1997), «Activity based costing in a university setting», Journal of cost management, March/April, pp Ahn, T.: (1987), «Efficiency and related issues in higher education: a data envelopment analysis approach», Ph.D. Thesis, Faculty of the Graduate School, University of Texas at Austin, USA. Albrecht, S., Sack, R.: (2001), «The Perilous Future of Accounting Education», The CPA (Certified Public Accountants) Journal, March, pp Andersen, P., Petersen, N.: (1993), «A Procedure for Ranking Efficient Units in DEA», Management Science, Vol. 39, No. 10, October, pp Anderson, S.: (1995), «A framework for assessing cost management system changes: the case of ABC implementation at GM, », Journal of Management Accounting Research, Fall. Andon, P., Baxter, J., Chua, W.: (2006), «Accounting change as relational drifting: Af field study of experiments with performancde measurement», Management Accounting Research, Article in press, No. of pages 36. Ansari, S., Bell, J.: (1991), «Symbolism, Collectivism and Rationality in Organizational Control», Accounting & Accountability, Vol. 4, pp Ansari, S., Euske, K.: (1987), «Rational rationalizing and reifying uses of accounting data in organizations», Accounting Organizations and Society, Vol.12, No.6, pp Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp Arrington, C.: (1991), «The Rhetoric and Rationality of Accounting Research», Accounting Organization and Society. Athanassopoulos, A.: (1995), «The evolution of non-parametric frontier analysis methods: a review and recent developments», Spoudai, Vol. 45, No. 1-2, pp

2 Athanassopoulos, A.: (1996), «Assessing the comparative spatial disadvantage (CSD) of regions in the European Union using non-radial data envelopment analysis methods», European Journal of Operational Research, pp Athanassopoulos, A., Giokas, D.: (1998), «Technical efficiency and economies of scale in state owned enterprises: The Hellenic telecommunications organization», European Journal of Operational Research, pp Atkinson, A., Shaffir, W.: (1998), «Standards for field research in management accounting», Management Accounting Research, Vol. 10, pp Awasthi, V.: (1994), «ABC s of Activity based Costing», Industrial Management, July/August, pp Baker, B.: (2001), «Can flexible non-linear modelling tell us anything new about educational productivity?», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Baker, W.: (1996), «Take another look at Activity-Based Costing», Industrial Management, Jan./Feb., pp Ballou, D.: (2001), «Pay for performance in public and private schools», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Banker, R., Charnes, A., Cooper, W.: (1984), «Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis», Management Science, Vol. 30, pp Banker, R., Thrall, R.: (1992), «Estimation of returns to scale using data envelopment analysis», European Journal of Operational Research, Vol. 62, pp Bardhan, I.: (1995), «Data envelopment analysis and frontier regression approaches for evaluating efficiency of public sector activities: applications to public school education in Texas», Ph.D. Thesis, Faculty of the Graduate School, University of Texas at Austin, USA. Barnabe, F.: (2004), «Evaluating quality in Academic Institutions: the case of italian Universities», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Barton, A: (2000), «The usefulness of accrual accounting for government resource management», 23 rd Congress of the EAA, Munich. Beams, F., Brozovsky, J., Shoulders, C.: (2000), «Advanced Accounting», Prentice Hall, New Jersey (USA). 402

3 Beasley, J.: (1990), «Comparing University Departments», Omega, Vol. 18, No. 2, pp Beaver, W.: (1989), «Financial reporting: An accounting revolution», Prentice Hall, New Jersey (USA). Becker, G.: (1993), «Human Capital», 3rd edition (1st edition 1964), The University of Chicago Press, USA. Becker, G.: (1995), «Human Capital and Poverty Alleviation», Human Capital Development and Operations Policy, Paper No. 52, The World Bank. Becker, H.: (1968), «Social observation and social case studies», in International Encyclopaedia of the Social Science, Vol. 11, pp Bednarek, P.: (2004), «Using Public Primary and Secondary School Reporting Information for Performance Measurement», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Bendor, J.: (1990), «Formal Models of Bureaucracy: A review», in Public Administration: The State of the Discipline, N. Lynn and A. Wildavsky (ed.), Chatman House Publishers, pp Bennett, P.: (1996), «ABM and the procurement cost model, Management Accounting, March, pp Bento, R., Ferreira, L.: (1992), «Incentive pay and organizational culture», in W. Bruns, ed., «Performance Measurement Evaluation, and Incentives», Harvard Business School Press, pp , U.S.A. Berger, M., Kostal, T.: (2002), «Financial resources, regulation and enrollment in US public higher education», Economics of Education Review, Vol. 21, pp Berry, D.: (1991), «An extension of managerial accounting and operational auditing in the public sector: a case study of school food service programs in selected local schools districts in the commonwealth of Kentucky», Ph.D. Thesis, Business Administration at the University of Kentucky, USA. Berry, R.: (1994), «Introduction», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», The Chartered Institute of Management Accountants, pp. 1-3, London. 403

4 Bescos, P., Cauvin, E., Gosselin, M., Yoshikawa, T.: (2001), «The implementation of ABCM in Canada, France and Japan: A cross-national study», 24 th Congress of the EAA, Athens, Greece. Bjørnenak, C.: (1997), «Diffusion and accounting: the case of ABM in Norway», Management Accounting Research, August, pp Bjørnenak, C.: (2000), «The Bundling and Diffusion of Management Accounting Innovations the case of the BSC in Scandinavia», 23 rd Congress of EAA, Munich, Germany. Bjørnenak, C.: (2000), «Understanding cost differences in the public sector a cost drivers approach», Management Accounting Research, 11, pp Blocher, E., Chen, K., Lin, T.: (1999), «Cost management: a strategic emphasis», Irwin,-Mc Graw Hill. Bok, D.: (2004), «Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education», Princeton University Press, U.S.A. Boons, A.M., Arnick, Roberts, J.E., Hanno & Roozan A. Frans: (1992), «Contrasting activity-based costing with the German/Dutch cost pool method, Management Accounting Research, March, pp Bourguignon, A., Malleret, V., Nørreklit, H.: (2001), «The BSC versus the French tableau de bord: a cultural and ideological perspective», 24 th Congress of the EAA, Athens, Greece. Bourn, M.: (1994), «A long and winding road: the evolution of devolution in universities», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», CIMA, pp. 5-24, London. Bowles, S.: (1971), «Growth Effects of Changes in Labor Quality and Quantity, Greece: », in H. Chenery, ed. «Studies in development planning», Harvard University Press, pp Boyd, L.H.: (1997), «The use of cost information for making operating decisions», Journal of Cost Management, May/June, pp Boyns, T., Edwards, J.R.: (1997), «Cost and management accounting in early Victorian Britain: a Chandleresque analysis?», Management Accounting Research, August, pp Braam, G., Kielema, J., Welten, T.: (2001), «Integrating BSC measures into organizational practices: The BSC as a network of actions», 24 th Congress of the EAA, Athens, Greece. 404

5 Bradshaw, J., Holmberg, G.: (1993), «Cost allocation in higher education», Public Finance and Accountancy (UK), pp. 12,13. Brewer, P.: (1998), «National culture and activity-based costing systems: a note», Management Accounting Research, September, pp Brewer, P.: (2002), «Putting strategy into the BSC», Strategic Finance, Jan., pp Brignall, S.: (1997), «A contingent rationale for cost system design in services», Management Accounting Research, 8, pp Brignall, S., Modell, S.: (2000), «An institutional perspective on performance measurement and management in the new public sector», Management Accounting Research, Vol. 11, pp Brignall, S., Pierce-Brown, R.: (2004), «Administrative Efficiency in UK Universities», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Brimson, J.A.: (1998), Feature costing: beyond ABC», Journal of Cost Management, January/February, pp Broadbent, J., Jacobs, K., Laughlin, R.: (1999), «Comparing schools in the UK and New Zealand: individualizing and socializing accountabilities and some implications for management control», Management Accounting Research, Vol. 4, pp Broadbent, J., Laughlin, R.: (2005), «The Role of PFI in the UK Government s Modernisation Agenda», Financial Accountability & Management, Vol. 21(1), pp Brown, W.: (2001), «Sources of funds and quality effects in higher education», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Bruns, W.: (1992), «Performance Measurement, Evaluation and Incentives», Harvard Business School Press, USA. Bruns, W., Kaplan, R.: (1987), «Field studies in Management Accounting», Harvard Business School Press, U.S.A. Burnett, C., Smith, R., Silberstein, M.: (1994), «The first phase in the development of an alternative course costing system», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», The Chartered Institute of Management Accountants, pp , London. 405

6 Burns, J., Scapens, R.: (2000), «Conceptualizing management accounting change: an institutional framework», Management Accounting Research, Vol.11, pp Caballero, R., Galache, T., Gómez, T., Molina, J., Torrico, A.: (2004), «Budgetary allocations and efficiency in the human resources of a university following multiple criteria», Economics of Education Review, Vol. 23, pp Cagwin, D., Bouwman, M.: (2002), «The association between ABC and improvement in financial performance», Management Accounting Research, Vol. 13, March, pp Carrol, J., Johnson, E.: (1990), «Decision research: a field guide», Sage Publications, Newbury Park, USA. Carter, T., Sedaghat, A., Williams, T.: (1998), «How ABC changed the post office», Management Accounting, February, pp Charnes, A., Cooper, W., Rhodes, E.: (1978), «Measuring the efficiency of decision making units», European Journal of Operational Research, Vol., 2, pp Chartered Institute of Management Accountants: (1996), «A Guide to Devolved Budgeting», CIMA, London. Chartered Institute of Management Accountants: (2000), «Costing and Pricing in Education: Are you Ready?», CIMA, London. Chou, Y.: (1972), «Probability and Statistics for Decision Making», Holt, Rinehart and Winston. Christensen, J., Demski, J.: (1997), «Product costing in the presence of endogenous, subcost functions», Review of Accounting Studies, Vol. 2, pp Christensen, L., Sharp, D.: (1993), «How ABC can add value to decision making», Management Accounting, May, pp Christiaens, J.: (1996), «Financial accounting reform in Belgian municipalities: A preliminary limited field research», Working paper, EIASM workshop, Stockholm. Chua, W.: (1986), «Radical Developments in Accounting Thought», Accounting Review, Vol. 61, October, pp

7 Cinquini, L., Marelli, A., Vitali, P.: (2000), «Cost accounting practices in Italian Universities: a survey», 23 rd Congress of the EAA, Munich. Clinton, G.: (1995), «ABC and all that», Management Accounting, October, pp Coburn, S., Grove, H., Cook, T.: (1997), «How ABC was used in capital budgeting», Management Accounting, May, pp Cohen, S., Kaimenaki, E.: (2004), «ABC in Greece: Adopters, Deniers and Supporters», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Colignon, R., Covaleski, M.: (1988), «An examination of managerial accounting practices as a process of mutual adjustment», Accounting, Organizations and Society, Vol. 13, No. 6, pp Committee of Vice-Chancellors and Principals: (1985), «Report of the Steering Committee for Efficiency Studies in Universities», (The Jarratt Report), Williams Lea Group, London. Connolly, T.: (1995), «ABC/ABM systems versus multi-dimensional databases: complementary, not competitive», Management Accounting, December, pp. 46, 47. Cooper, R.: (1988a), «The rise of ABC Part I: What is an ABC system?», Journal of Cost Management, Summer, pp Cooper, R.: (1988b), «The rise of ABC Part II: When do I Need an ABC system?», Journal of Cost Management, Fall, pp Cooper, R.: (1990a), «Implementing an Activities-Based Costing System», Journal of Cost Management for Manufacturing industry. Cooper, R.: (1990b), «ABC: a need, not an option», Accountancy, Vol. 106 (1165), pp Cooper, R., Chew, W.: (1996), «Control tomorrow s costs through today s designs», Harvard Business Review, Jan./Feb., pp , 173. Cooper, R., Kaplan, R.: (1987), «How cost accounting systematically distorts product costs», in W. Bruns and R. Kaplan, eds., «Accounting and Management: Field Study Perspectives», Harvard Business School Press, pp , U.S.A. Cooper, R., Kaplan, R.: (1992), «ABC systems: Measuring the Costs of Resource Usage», Accounting Horizons, September, pp

8 Cooper, R., Kaplan, R.: (1998), «The promise - and peril of integrated cost systems», Harvard Business Review, July/August, pp Cooper, R., Kaplan, R.: (1999), «The Design of Cost Management Systems», Second Edition, Prentice-Hall, U.S.A. Cooper, R., Kaplan, R., Maisel, L., Morrissey, E., Oehm, R.: (1992), «From ABC to ABM», Management Accounting, November, pp Covaleski, M., Dirsmith, M.: (1988), «The use of budgetary symbols in the political arena: an historically informed field study», Accounting, Organizations and Society, Vol. 13 (1), pp Coy, D.: (2002), «The Public Accountability Index (PAI): An index with parametric statistical power to measure the quality of annual reports», 25 th Congress of the EAA, Copenhagen, Denmark. Coy, D., Tower, G., Dixon, K.: (1991), «Tertiary education in New Zealand: radical changes to funding and accountability», Journal of tertiary education administration, Vol. 13, No. 1, pp Cropper, P.: (1996), «An education in costing», Public Finance, March, pp. 21,22. Cropper, P., Cook, R.: (2000), «Activity-Based Costing in Universities Five Years On», Public Money and Management, April-June, pp Cropper, P., Drury, C.: (1996), «Management accounting practices in universities», Management Accounting (CIMA), Vol. 74 (2), February, pp Dahlgren, J., Holmström, M.: (2000), «ABB (Activity Based Budgeting) at ABB (Asea Brown Boveri group)», 23 rd Congress of EAA, Munich, Germany. Daneshvary, N., Clauretie, T.: (2001), «Efficiency and Costs in Education: year-round versus traditional schedules», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Davies, A., Thomas, R.: (2002), «Managerialism and accountability in higher education: The gendered nature of restructuring and the costs to academic service», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 13, pp Davis, J.: (1998), «Parametric Estimates Made Easy», International Annual Meeting of the AACE (American Association of Cost Engineers), USA. 408

9 Davis, T., Darling, B.: (1996), «ABC in a virtual corporation», Management Accounting, October, pp Deakin, E.: (1989), «Rational Management Behavior and Lobbying on Accounting Issues: Evidence from the Oil and Gas Industry», The Accounting Review, Vol. 66 (1), pp Dean, E.: (1996), «Design for Cost», National Aeronautical and Space Administration, USA. Dean, E.: (1997), «Activity-Based Cost», National Aeronautical and Space Administration, USA. Deggeling, P., Guthrie, J., Anderson, J.: (1988), «Accounting for Public Accounts», Proceedings of the 2nd Interdisciplinary Conference on Accounting, University of Manchester, G.B. Delanty, G.: (2001), «The University in the Knowledge Society», Organization, Vol. 8, No. 2, pp Demartini, P.: (2004), «Management Control and Quality Assurance in Universities: A Case Study», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Denison, E.: (1985), «Trends in American Economic Growth, », D.C.: The Brookings Institution, Washington, U.S.A. Dent, J.: (1991), «Accounting and organizational cultures: a field study of the emergence of a new organizational reality», Accounting, Organizations and Society, Vol. 16, No. 18, pp Desai, A.: (1986), «Extensions to measures of relative efficiency with an application to educational productivity», Ph.D. Thesis, Graduate Faculties of the University of Pennsylvania, USA. Desjardins, S., Dundar, H., Hendel, D.: (1999), «Modeling the College Application Decision Process in a Land-Grant University», Economics of Education Review, Vol. 18, pp Dillard, J.: (2002), «Dialectical possibilities of thwarted responsibilities», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 13, pp Dopuch, N.: (1993), «A perspective on cost drivers», The accounting review, Vol. 68, No.3, July, pp

10 Dopuch, N., Gupta, M.: (1997), «Estimation of benchmark performance standards: an application to public school expenditures», Journal of Accounting and Economics, Vol. 23, pp Drury, C.: (1998), «Costing: An introduction», 4th edition, International Thomson Business Press. Dub, S.: (1997), «ABM at Lawson: beyond the technology», Management Accounting, March, pp Dub, S.: (1998), «ABM at Lawson: Putting the technology to work», Management Accounting, April, pp Dyer, W., Wilkins, A.: (1991), «Better stories, not better constructs, to generate better theory: a rejoinder to Eisenhardt», Academy of Management Review, Vol. 16, No. 3, pp Dyson, R., Thanassoulis, E.: (1988), «Reducing Weight Flexibility in Data Envelopment Analysis», Journal of the Operational Research Society, Vol. 39(6), pp Eckstein, H.: (1975), «Case study and theory in political science», in Handbook of Political Science «Strategies of Inquiry», Vol. 7, ed. F. Greenstein and N. Polsby, Addison-Wesley. Edwards, P., Ezzamel, M., Robson, K.: (1999), «Connecting accounting and education in the UK: discourses and rationalities of education reform», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 10, pp Eisenhardt, K.: (1989), «Building theories from Case Study Research», Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4, pp Eisenhardt, K.: (1991), «Better stories and better constructs: the case for rigor and comparative logic», Academy of Management Review, Vol. 16, No. 3, pp Eliou, M.: (1988), «Mobility or Migration? The case of Greek students abroad», Higher Education in Europe, Vol. XIII, No. 3, pp Eurostat: (2000, 2006), «Education across Europe Statistics and indicators 1999, 2003», European Commission, Brussels. Eurostat: (2002, 2005, 2006), «Key data on Education in Europe», European Commission, Brussels. 410

11 Ezzamel, M., Bourn, M.: (1990), «The role of AIS in an organization experiencing financial crisis», Accounting, Organizations and Society, Vol. 15, No. 5, pp Fargher, N., Morse, D.: (1998), «Quality Costs: planning the trade-off between prevention and appraisal activities», Journal of Cost Management, Jan./Feb., pp Farrell, M.: (1957), «The measurement of productive efficiency», Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 120, Part III, pp Ferrara, W.: (1990), «More questions than answers», Management Accounting, October, pp Ferreira, L., Merchant K.: (1992), «Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation, Accounting, Auditing and Accountability, Vol. 5, No. 4, pp Forsythe, R., Bunch, J., Burton, E.: (1999), «Implementing ABC and the BSC at a Publishing House», Management Accounting Quarterly, Fall, pp Foster, G., Gupta, M.: (1990), «Manufacturing overhead cost driver analysis», Journal of Accounting and Economics», Vol. 12, pp , North-Holland. Foster, G., Swenson, D.: (1997), «Measuring the success of ABCM and its determinants», Journal of Management Accounting Research, Vol. 9, pp Fraser, M.: (1992), «Quality assurance in higher education», in A. Craft, ed. «Quality assurance in higher education. Proceedings of an International Conference (Hong Kong 1991), The Falmer Press, London. Freeman, R., Shoulders, C.: (1999), «Governmental and Non-profit Accounting», Prentice Hall, USA. Frigo, M., Krumwiede, K.: (2000), «The BSC, a winning performance measurement system», Strategic Finance, January, pp Fuller, S.: (2001), «KNOWLEDGE R.I.P.? Resurrecting Knowledge Requires Rediscovering the University», Journal of Critical Post-modern Organization Science, Vol. 1(1), pp Gardner, M., Lammers, L.: (1988), «Cost accounting in large banks», Management Accounting, April, pp

12 Garrison, R., Noreen, E.: (2000), «Managerial Accounting», 9th edition, Irwin- Mc Graw Hill. Gavroglou, K.: (1981), «Certain features of higher education in Greece and the failure of the attempts to reform it», Journal of the Hellenic Diaspora, Vol. 8, pp Geishecker, M.: (1996), «New technologies support ABC», Management Accounting, March, pp Germain, C.: (2000), «Balance your project», Strategic Finance, May, pp Gillie, A.: (1999), «Efficiency in Universities and Resource-Based Learning: A Case Study of Assumptions versus Analysis», Public Money and Management, July-September, pp Giménez, V., Martinez, J.: (2006), «Cost efficiency in the university: A departmental evaluation model», Economics of Education Review, Vol. 25, pp Goddard, A., Ooi, K.: (1998), «Activity-Based Costing and Central Overhead Cost Allocation in Universities: A Case Study», Public Money & Management, July-September, pp Governmental Accounting Standards Board: (1984), «Concepts Statement No.1: Objectives of Financial Reporting», Paragraph 17, U.S.A. Gray, R., Owen, D., Adams, C.: (1996), «Accounting & Accountability», Prentice Hall, UK. Greeson, C., Kocakulah, M.: (1997), «Implementing an ABC pilot at Whirlpool», Journal of Cost Management, March/April, pp Groves, R., Pendlebury, M., Newton, J.: (1994), «Management Accounting Information in Universities: A Cardiff Experiential Perspective», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», The Chartered Institute of Management Accountants, pp , London. Guilding, C., Cravens, K., Tayles, M.: (2000), «An international comparison of strategic management accounting practices», Management Accounting Research, Vol. 11, pp Gunasekaran, A.: (1999), «A framework for the design and audit of an ABC system», Management Auditing Journal, Vol. 14(3), pp

13 Hansen, L., Weisbrod, B.: (1969), «The distribution of the costs and benefits of public higher education: the case of California», Journal of Human Resources, Vol. 4, No. 2, pp Hardy, J., Hubbard, D.: (1992), «ABC: revisiting the basics», CMA, Vol. 66(9), pp Harr, D.: (1990), «How activity accounting works in government», Management Accounting, September, pp Harrison, M.: (1988), «Diagnosing Organizations», SAGE, USA. Harrison. M.: (1988), «Measuring the comparative technical efficiency of universities», Ph.D. Thesis, Faculty of the University of North Carolina, USA. Hassal, T., Joyce, J.: (2003), «Quality standards for the professional training and development of management accountants: implications for universities?», 26th Congress of the EAA, Sevilla, Spain. Helden, J.: (2005a), «Foreword: Modernisation in the Public Sector», Financial Accountability & Management», Vol. 21(1), pp Helden, J.: (2005b), «Researching Public Sector Transformation: the Role of Management Accounting», Vol. 21(1), pp Hicks, D. T.: (1999), «Activity based costing: Making it work for small and midsized companies», 2nd edition, John Wiley and Sons, New Jersey (USA). Hills, F., Mahoney, T.: (1978), University Budgets and Organizational Decision Making», Administration Science Quarterly, Vol. 23, pp Hilmer, M.: (2001), «Redistributive fee increases, net attendance costs, and the distribution of students at the public University», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Hilton, R., Maher, M., Selto, F.: (2000), «Cost Management: Strategies for business decisions», Irwin McGraw Hill. Hitt, D., Newing, R.: (1995), «Multi-dimensional databases are good for ABC», Management Accounting, September, pp Hobdy, T., Thomson, J., Sharman, P.: (1994), «ABM at AT&T», Management Accounting, April, pp Hodges, R. Mellet, H.: (2000), «Accounting practices in the public and private sectors: convergence and conflicts», 23 rd Congress of the EAA, Munich. 413

14 Homburg, C.: (2001), «A note on optimal cost driver selection in ABC», Management Accounting Research, Vol. 12, pp Hooks, J., Coy, D., Davey, H.: (2001), «The annual reports of New Zealand electricity companies: Assessing quality», Pacific Accounting Review, Vol. 13, No. 2, pp Hope, J., Fraser, R.: (1999), «Budgets: the hidden barrier to success in the information age», Management Accounting, March, pp Hopwood, A.: (1983), «On trying to study accounting in the contexts in which it operates», Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No. 2/3, pp Hopwood, A.: (1987), «The archaeology of accounting systems», Accounting, Organizations and Society, Vol. 12, No. 3, pp Howard, P.: (1995), «Architecture for an ABC system», Journal of Cost Management, Winter, Vol. 8, Iss. 4, pp Hwang, J.: (2005), «Asset distribution and tertiary education expenditure in developing countries», Economics of Education Review, Vol.24, pp IAS 20: (2001), «Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance», IASΒ, London. Ingdahl, T., Söderbom, A.: (2000), «Empirical ABC and Strategic Control New Insights Through Action Learning», 23 rd Congress of EAA, Munich, Germany. Innes, J., Mitchell, F., Sinclair, D.: (2000), «ABC in the UK largest companies: a comparison of 1994 and 1999 survey results», Management Accounting Research, Vol. 11, pp Ishikawa, M., Ryan, D.: (2002), «Schooling, basic skills and economic outcomes», Economics of Education Review, Vol. 21, pp Ittner, C., Larcker, D.: (1997), «The ABC hierarchy, production policies and firm profitability», Journal of Management Accounting Research, Vol. 9, pp Izadi, H., Johnes, G., Oskrochi, R., Crouchley, R.: (2002), «Stochastic frontier estimation of a CES cost function: the case of higher education in Britain», Economics of Education Review, Vol. 21, pp

15 Jeans, M., Morrow, M.: (1989), «The practicalities of using ABC», Management Accounting, November, pp Jeffries, A.: (1994), «Seminar explores the gap between accounting theory and practice», Management Accounting (CIMA), Vol. 72 (8), pp. 20,21. Johnes, J.: (2006), «Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education», Economics of Education Review, Vol. 25 (3), pp Johnson, S.: (1998), «The ABCs of the Electric Utility Industry», Management Accounting, November, pp Jones, S.: (1994), «Modelling and muddling: resource allocation in British Universities», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», The Chartered Institute of Management Accountants, pp , London. Juniper, J.: (2002), «Universities and collaboration within complex, uncertain knowledge-based economics», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 13, pp Kallio, R.: (1995), «Factors influencing the college choice decisions of graduate students», Research in Higher Education, Vol. 36, No.1, pp Kantor, J., Maital, S.: (1999), «Measuring Efficiency by Product Group: Integrating DEA with Activity Based Accounting in a Large Mideast Bank», Interfaces, Vol. 29(3), pp Kaplan, R.: (1983), «Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research», The Accounting Review, Vol. LVIII, No. 4, pp Kaplan, R.: (1984), «The evolution of management accounting», The Accounting Review, Vol. LIX, No. 3, pp Kaplan, R.: (1986), «The role for empirical research in Management Accounting», Accounting, Organizations and Society, Vol. 11, No. 4/5. Kaplan, R.: (1988), «Relevance regained an interview», Management Accounting, September, pp Kaplan, R.: (1990), «Cost systems design», Management Accounting, February, pp Kaplan, R.: (1992), «In defence of Activity-Based Cost Management», Management Accounting, November, pp

16 Kaplan, R.: (1995), «New Roles for Management Accountants», Journal of Cost Management, Fall, Vol. 9, No. 3, pp Kaplan, R., Atkinson, A.: (1998), «Advanced Management Accounting», 3rd edition, Prentice Hall, USA. Kaplan, R., Cooper, R.: (1998), «Cost & Effect», Harvard Business Scholl Press, U.S.A. Kaplan, R., Norton, D.: (1993), «Putting the BSC to work», Harvard Business Review, September October, pp Kaplan, R., Norton, D.: (1996), «The Balanced Scorecard», Harvard Business Scholl Press, U.S.A. Kaplan, R., Norton, D.: (2001), «The strategy-focused organization», Harvard Business School Press, USA. Kaplan, R., Robed, S., Norton, D.: (2001), «Transforming the BSC from performance measurement to strategic management: Part I», Accounting Horizons, Vol. 15, No. 1, pp Kaplan, R., Robed, S., Norton, D.: (2001), «Transforming the BSC from performance measurement to strategic management: Part II», Accounting Horizons, Vol. 15, No. 2, pp Kazamias, A.: (1990), «The curse of Sisyphus in Greek educational reform: a socio-political and cultural interpretation», in Modern Greek Studies Year Book, Vol. 6, ed. T. Staurou, University of Minessota Press, pp Keating, P.: (1995), «A framework for classifying and evaluating the theoretical contributions of case research in management accounting», Management Accounting Research, Vol. 7,Fall, pp Kee, R.: (1998), «Integrating ABC and the theory of constraints to evaluate outsourcing decisions», Journal of Cost Management, Jan./Feb., pp Kidwell, L., Ho, S., Blake, J., Wraith, P., Roubi, R., Richardson, W.: (2002), «New management techniques: an international comparison», The CPA Journal, February, pp King A.: (1991), «The current status of ABC: An interview with Robin Cooper and Robert Kaplan», Management Accounting, September, pp

17 Kinsella, S.: (2002), «Activity-Based Costing Model to Cost Academic Programs and Estimate Costs for Support Services in California Community Colleges», PhD thesis, School of Business, Golden Gate University, USA. Klamer, A., Mc Closkey, D.: (1992), «Accounting as the master metaphor of economics», The European Accounting Review, Vol. 1, No., 1, May, pp Klook, J., Schiller, U.: (1997), «Marginal costing: cost budgeting and cost variance analysis», Management Accounting Research, 8, pp Kloot, L.: (2002), «Performance management and measurement in universities: a case study», 25 th Congress of the EAA, Copenhagen, Denmark. Koshal, R., Koshal, M.: (1999), «Economics of scale and scope in higher education: a case of comprehensive universities», Economics of Education Review, Vol. 18, pp Krueger, A.: (1972), Comment on T. Schultz «Optimal Investment in College Institution: Equity and Efficiency», in T. Schultz, ed., «Investment in Education», The University of Chicago Press, pp , U.S.A. Krumwiede, K.: (1998), «ABC why it s tried and how it succeeds», Management Accounting, April, pp Krupnicki, M., Tyson, T.: (1997), «Using ABC to determine the cost of servicing customers», Management Accounting, December, pp Küpper, H.: (2003),«Management mechanisms and financing of higher education in Germany», Higher Education Management and Policy, Vol.15, No. 1, pp Kwimbere, F.: (1987), «Measuring efficiency in not-for-profit organizations: an attempt to evaluate efficiency in selected UK university departments using Data Envelopment Analysis (DEA)», M.Sc. Thesis, School of Management, University of Bath, UK. Ladd, H., Zelli, A.: (2002), «School-Based Accountability in North Carolina: The Responses of School Principals», Educational Administration Quarterly, Vol. 38, No. 4, pp Laitinen, E.: (2003), «Future-Based Management Accounting: A new approach with survey evidence», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 14, pp

18 Lambropoulos, H.: (1992), «Further evidence on the weak and strong versions of the screening hypothesis in Greece», Economics of Education Review, Vol. 11, No. 1, pp Lambropoulos, H., Psacharopoulos, G.: (1992), «Educational expansion and Earnings Differentials in Greece», Comparative Education Review, Vol. 36, No. 1, pp Landry, S., Wood, L., Lindquist, T.: (1997), «Can ABC bring mixed results?», Management Accounting, March, pp Lapsley, I, Wright, E.: (2004), «The diffusion of management accounting innovations in the public sector: a research agenda», Management Accounting Research, Vol. 15, pp Latimer, M.: (2001), «Linking Strategy-Based Costing and Innovation- Based Budgeting», Strategic Finance, March, pp Laurence, S., Sharma, U.: (2002), «Commodification of education and academic labor using the Balanced Scorecard in a University setting», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 13, pp Likierman, A.: (2000), «Changes to managerial decision-taking in UK central government», Management Accounting Research, Vol. 11, pp López-González, E., Mendaña-Cuervo, C.: (2003), «Selection of Cost Drivers in Activity-Based Costing with Fuzzy Genetic Algorithms», 26 th Congress of the EAA, Sevilla. Lowe, A., Doolin, B.: (1999), «Casemix Accounting systems: new spaces for action», Management Accounting Research, October, pp Lowry, R.: (2001), «The effects of state political interests and campus outputs on public university revenues», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Lukka, K.: (2006), «Management accounting change and stability: loosely coupled rules and routines in action», Management Accounting Research, Article in press, No. of pages 26. Lukka, K., Kasanen, E.: (1995), «The problem of generalizability: anecdotes and evidence in accounting research», Accounting, Auditing and Accountability, Vol. 8, No. 5, pp Macarthur, J.: (1996), «From ABC to throughput Accounting», Management Accounting, April, pp

19 Magoula, T., Psacharopoulos, G.: (1999), «Schooling and Monetary rewards in Greece: an over-education false alarm?», Applied Economics, Vol. 31, pp Maguire, N., Peacock, E.: (1998), «Evaluating the cost of lead-time on the supplier selections process: An ABC driven methodology», Journal of Cost Management, Nov/Dec, pp Mahmoud, E., Hyndman, N., Johnsen, Å., Lapsley, I., Pallot, J.: (2005), «Conflict and Rationality: Accounting in Northern Ireland s Devolved Assembly», Financial Accountability & Management, Vol. 21(1), pp Malmi, T.: (1997), «Towards explaining ABC failure: accounting and control in a decentralized organization», Management Accounting Research, August, pp Malmi, T.: (2001), «Balanced Scorecards in Finnish Companies: A research note», Management Accounting Research, pp Maravelakis, P.E., Perakis, M., Psarakis, S., Panaretos, J.: (2003), «The Use of Indices in Surveys», Quality & Quantity, 37, pp Marin, A., Psacharopoulos, G.: (1976), «Schooling and income distribution», The Review of Economics and Statistics», Vol. 58, No. 3, pp Maruyama, G., Deno, S.: (1992), «Research in Educational Settings», SAGE, USA. May, M.: (1998), «Advanced activity-based management accounting», Management Accounting, Vol. 76(7), pp. 32,33. Mayer-Foulkes, D.: (2002), «On the dynamics of quality student enrollment at institutions of higher education», Economics of Education Review, Vol. 21, pp Mc Gowan, A.: (1998), «Perceived Benefits of ABCM Implementation», Accounting Horizons, March, pp Mc Gowan, A., Klammer, T.: (1997), «Satisfaction with ABCM Implementation», Journal of Management Accounting Research, Vol. 9, pp Midwinter,A.:(2005),«Budgetary Scrutiny in the Scottish Parliament:An Advisor s View»,Financial Accountability & Management, Vol.21(1), pp

20 Miller, P.: (1990), «On the interrelations between Accounting and the State», Accounting, Organizations and Society, Vol. 15(4), pp Mincer, J.: (1958), «Investments in Human Capital and Personal Income Distribution», Journal of Political Economy, August. Mitchell, F.: (1994), «A commentary on the applications of ABC», Management Accounting Research, May, pp Mitchell, M.: (1996), «Activity-Based Costing in UK Universities», Public Money and Management, January-March, pp Modell, S.: (2001), «Performance Measurement and Institutional Processes: a study of managerial responses to public sector reform», Management Accounting Research, Vol. 12, pp Modell, S.: (2003), «Goals versus institutions: the development of performance measurement in the Swedish university sector», Management Accounting Research, Vol. 14, pp Modell, S,: (2005a), «Students as consumers? An institutional field-level analysis of the construction of performance measurement practices», Accounting, Auditing and Accountability», Vol. 18, No. 4, pp Modell, S,: (2005b), «Triangulation between case study and survey methods in management accounting research: an assessment of validity implications», Management Accounting Research, Vol. 16, pp Monk, D., Hussain, S., Miles, W.: (2000), «Accounting for the effects of increased high school graduation expectations on pupil performance and resource allocation: results from New York State», Economics of Education Review, Vol. 19, pp Moore, C.: (1994), «Group techniques for idea building», SAGE, USA. Morgan, M.: (1993), «Accounting for strategy», Management Accounting, May, pp Mullins, D., Zorn, K.: (1999), «Is Activity-Based Costing up to the Challenge when it comes to privatization of Local Government Services?», Public Budgeting & Finance, Summer, pp Nair, M.: (2000), «ABC: Who s using it and why?», Management Accounting Quarterly», Spring, pp

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Ph.D. Partner, Ernst & Young Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα Ο ρόλος της πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση Η πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Διεύθυνση Εργασίας: Γραφείο Δ-210, Κτίριο Δ, Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω. Τηλέφωνο: 210-53.81.543 (γραφείο) E-mail: niksyk@teipir.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ: ΣΑΝΔΡΑ 210.82.03.168 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΙΩΣΗΦ e-mail: scohen@aueb.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Το πρόβλημα της συμβατότητας των συστημάτων με το έτος 2000. Μέθοδοι αντιμετώπισης του από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Dimitris

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της ΣΤΕΛΛΑΣ Αρ. ΖΟΥΝΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της ΣΤΕΛΛΑΣ Αρ. ΖΟΥΝΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της ΣΤΕΛΛΑΣ Αρ. ΖΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ημερ/νία γέννησης : Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Αθήνας: Αργύρη 53Β, 14123, Λυκόβρυση, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06.

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06. 1. Γενικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο : ηµήτρης Κυριαζής 2. Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής B.Sc. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ενεργητικές τεχνικές μάθησης στη Διοίκηση επιχειρήσεων Active learning techniques in management

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Λογοθέτης Εθνικότητα: Ελληνική / Βρετανική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ (A) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Doctor of Philosophy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

AΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

AΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ AΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Π. Ανδρικόπουλος Τόπος και χρονολογία γέννησης: Αμαρούσιο Αττικής 01/08/1976 Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Εργασίας: Γραφείο Δ-210, Κτίριο Δ, Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη

Οικονομικά της εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη Οικονομικά της εκπαίδευσης Θεωρία και πράξη Λευκωσία 20 Απριλίου 2005 Economics of education New field (1960) University of Chicago Generated Nobels Schultz h (1979) Becker (1992) Lucas (1995) -1- Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χρίστος Αναστασίου Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Frederick

ρ. Χρίστος Αναστασίου Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Frederick Πρακτικέςκαι καιµέθοδοισυστηµάτων βελτιστοποίησηςδιαχειριστικών διαχειριστικώνµέτρων ρ. Χρίστος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Frederick 1 Presentation Outline What is Operations Research? Why

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα