ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp. 83-105."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Στα Αγγλικά Abbott, M., Doucouliagos, C: (2003), The efficiency of Australian Universities: a data envelopment analysis», Economics of Education Review, Vol. 22, pp Acton, D., Cotton, W.: (1997), «Activity based costing in a university setting», Journal of cost management, March/April, pp Ahn, T.: (1987), «Efficiency and related issues in higher education: a data envelopment analysis approach», Ph.D. Thesis, Faculty of the Graduate School, University of Texas at Austin, USA. Albrecht, S., Sack, R.: (2001), «The Perilous Future of Accounting Education», The CPA (Certified Public Accountants) Journal, March, pp Andersen, P., Petersen, N.: (1993), «A Procedure for Ranking Efficient Units in DEA», Management Science, Vol. 39, No. 10, October, pp Anderson, S.: (1995), «A framework for assessing cost management system changes: the case of ABC implementation at GM, », Journal of Management Accounting Research, Fall. Andon, P., Baxter, J., Chua, W.: (2006), «Accounting change as relational drifting: Af field study of experiments with performancde measurement», Management Accounting Research, Article in press, No. of pages 36. Ansari, S., Bell, J.: (1991), «Symbolism, Collectivism and Rationality in Organizational Control», Accounting & Accountability, Vol. 4, pp Ansari, S., Euske, K.: (1987), «Rational rationalizing and reifying uses of accounting data in organizations», Accounting Organizations and Society, Vol.12, No.6, pp Arguris, C., Kaplan, R.: (1994), «Implementing new knowledge: the case of ABC», Accounting Horizons, September, pp Arrington, C.: (1991), «The Rhetoric and Rationality of Accounting Research», Accounting Organization and Society. Athanassopoulos, A.: (1995), «The evolution of non-parametric frontier analysis methods: a review and recent developments», Spoudai, Vol. 45, No. 1-2, pp

2 Athanassopoulos, A.: (1996), «Assessing the comparative spatial disadvantage (CSD) of regions in the European Union using non-radial data envelopment analysis methods», European Journal of Operational Research, pp Athanassopoulos, A., Giokas, D.: (1998), «Technical efficiency and economies of scale in state owned enterprises: The Hellenic telecommunications organization», European Journal of Operational Research, pp Atkinson, A., Shaffir, W.: (1998), «Standards for field research in management accounting», Management Accounting Research, Vol. 10, pp Awasthi, V.: (1994), «ABC s of Activity based Costing», Industrial Management, July/August, pp Baker, B.: (2001), «Can flexible non-linear modelling tell us anything new about educational productivity?», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Baker, W.: (1996), «Take another look at Activity-Based Costing», Industrial Management, Jan./Feb., pp Ballou, D.: (2001), «Pay for performance in public and private schools», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Banker, R., Charnes, A., Cooper, W.: (1984), «Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis», Management Science, Vol. 30, pp Banker, R., Thrall, R.: (1992), «Estimation of returns to scale using data envelopment analysis», European Journal of Operational Research, Vol. 62, pp Bardhan, I.: (1995), «Data envelopment analysis and frontier regression approaches for evaluating efficiency of public sector activities: applications to public school education in Texas», Ph.D. Thesis, Faculty of the Graduate School, University of Texas at Austin, USA. Barnabe, F.: (2004), «Evaluating quality in Academic Institutions: the case of italian Universities», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Barton, A: (2000), «The usefulness of accrual accounting for government resource management», 23 rd Congress of the EAA, Munich. Beams, F., Brozovsky, J., Shoulders, C.: (2000), «Advanced Accounting», Prentice Hall, New Jersey (USA). 402

3 Beasley, J.: (1990), «Comparing University Departments», Omega, Vol. 18, No. 2, pp Beaver, W.: (1989), «Financial reporting: An accounting revolution», Prentice Hall, New Jersey (USA). Becker, G.: (1993), «Human Capital», 3rd edition (1st edition 1964), The University of Chicago Press, USA. Becker, G.: (1995), «Human Capital and Poverty Alleviation», Human Capital Development and Operations Policy, Paper No. 52, The World Bank. Becker, H.: (1968), «Social observation and social case studies», in International Encyclopaedia of the Social Science, Vol. 11, pp Bednarek, P.: (2004), «Using Public Primary and Secondary School Reporting Information for Performance Measurement», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Bendor, J.: (1990), «Formal Models of Bureaucracy: A review», in Public Administration: The State of the Discipline, N. Lynn and A. Wildavsky (ed.), Chatman House Publishers, pp Bennett, P.: (1996), «ABM and the procurement cost model, Management Accounting, March, pp Bento, R., Ferreira, L.: (1992), «Incentive pay and organizational culture», in W. Bruns, ed., «Performance Measurement Evaluation, and Incentives», Harvard Business School Press, pp , U.S.A. Berger, M., Kostal, T.: (2002), «Financial resources, regulation and enrollment in US public higher education», Economics of Education Review, Vol. 21, pp Berry, D.: (1991), «An extension of managerial accounting and operational auditing in the public sector: a case study of school food service programs in selected local schools districts in the commonwealth of Kentucky», Ph.D. Thesis, Business Administration at the University of Kentucky, USA. Berry, R.: (1994), «Introduction», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», The Chartered Institute of Management Accountants, pp. 1-3, London. 403

4 Bescos, P., Cauvin, E., Gosselin, M., Yoshikawa, T.: (2001), «The implementation of ABCM in Canada, France and Japan: A cross-national study», 24 th Congress of the EAA, Athens, Greece. Bjørnenak, C.: (1997), «Diffusion and accounting: the case of ABM in Norway», Management Accounting Research, August, pp Bjørnenak, C.: (2000), «The Bundling and Diffusion of Management Accounting Innovations the case of the BSC in Scandinavia», 23 rd Congress of EAA, Munich, Germany. Bjørnenak, C.: (2000), «Understanding cost differences in the public sector a cost drivers approach», Management Accounting Research, 11, pp Blocher, E., Chen, K., Lin, T.: (1999), «Cost management: a strategic emphasis», Irwin,-Mc Graw Hill. Bok, D.: (2004), «Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education», Princeton University Press, U.S.A. Boons, A.M., Arnick, Roberts, J.E., Hanno & Roozan A. Frans: (1992), «Contrasting activity-based costing with the German/Dutch cost pool method, Management Accounting Research, March, pp Bourguignon, A., Malleret, V., Nørreklit, H.: (2001), «The BSC versus the French tableau de bord: a cultural and ideological perspective», 24 th Congress of the EAA, Athens, Greece. Bourn, M.: (1994), «A long and winding road: the evolution of devolution in universities», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», CIMA, pp. 5-24, London. Bowles, S.: (1971), «Growth Effects of Changes in Labor Quality and Quantity, Greece: », in H. Chenery, ed. «Studies in development planning», Harvard University Press, pp Boyd, L.H.: (1997), «The use of cost information for making operating decisions», Journal of Cost Management, May/June, pp Boyns, T., Edwards, J.R.: (1997), «Cost and management accounting in early Victorian Britain: a Chandleresque analysis?», Management Accounting Research, August, pp Braam, G., Kielema, J., Welten, T.: (2001), «Integrating BSC measures into organizational practices: The BSC as a network of actions», 24 th Congress of the EAA, Athens, Greece. 404

5 Bradshaw, J., Holmberg, G.: (1993), «Cost allocation in higher education», Public Finance and Accountancy (UK), pp. 12,13. Brewer, P.: (1998), «National culture and activity-based costing systems: a note», Management Accounting Research, September, pp Brewer, P.: (2002), «Putting strategy into the BSC», Strategic Finance, Jan., pp Brignall, S.: (1997), «A contingent rationale for cost system design in services», Management Accounting Research, 8, pp Brignall, S., Modell, S.: (2000), «An institutional perspective on performance measurement and management in the new public sector», Management Accounting Research, Vol. 11, pp Brignall, S., Pierce-Brown, R.: (2004), «Administrative Efficiency in UK Universities», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Brimson, J.A.: (1998), Feature costing: beyond ABC», Journal of Cost Management, January/February, pp Broadbent, J., Jacobs, K., Laughlin, R.: (1999), «Comparing schools in the UK and New Zealand: individualizing and socializing accountabilities and some implications for management control», Management Accounting Research, Vol. 4, pp Broadbent, J., Laughlin, R.: (2005), «The Role of PFI in the UK Government s Modernisation Agenda», Financial Accountability & Management, Vol. 21(1), pp Brown, W.: (2001), «Sources of funds and quality effects in higher education», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Bruns, W.: (1992), «Performance Measurement, Evaluation and Incentives», Harvard Business School Press, USA. Bruns, W., Kaplan, R.: (1987), «Field studies in Management Accounting», Harvard Business School Press, U.S.A. Burnett, C., Smith, R., Silberstein, M.: (1994), «The first phase in the development of an alternative course costing system», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», The Chartered Institute of Management Accountants, pp , London. 405

6 Burns, J., Scapens, R.: (2000), «Conceptualizing management accounting change: an institutional framework», Management Accounting Research, Vol.11, pp Caballero, R., Galache, T., Gómez, T., Molina, J., Torrico, A.: (2004), «Budgetary allocations and efficiency in the human resources of a university following multiple criteria», Economics of Education Review, Vol. 23, pp Cagwin, D., Bouwman, M.: (2002), «The association between ABC and improvement in financial performance», Management Accounting Research, Vol. 13, March, pp Carrol, J., Johnson, E.: (1990), «Decision research: a field guide», Sage Publications, Newbury Park, USA. Carter, T., Sedaghat, A., Williams, T.: (1998), «How ABC changed the post office», Management Accounting, February, pp Charnes, A., Cooper, W., Rhodes, E.: (1978), «Measuring the efficiency of decision making units», European Journal of Operational Research, Vol., 2, pp Chartered Institute of Management Accountants: (1996), «A Guide to Devolved Budgeting», CIMA, London. Chartered Institute of Management Accountants: (2000), «Costing and Pricing in Education: Are you Ready?», CIMA, London. Chou, Y.: (1972), «Probability and Statistics for Decision Making», Holt, Rinehart and Winston. Christensen, J., Demski, J.: (1997), «Product costing in the presence of endogenous, subcost functions», Review of Accounting Studies, Vol. 2, pp Christensen, L., Sharp, D.: (1993), «How ABC can add value to decision making», Management Accounting, May, pp Christiaens, J.: (1996), «Financial accounting reform in Belgian municipalities: A preliminary limited field research», Working paper, EIASM workshop, Stockholm. Chua, W.: (1986), «Radical Developments in Accounting Thought», Accounting Review, Vol. 61, October, pp

7 Cinquini, L., Marelli, A., Vitali, P.: (2000), «Cost accounting practices in Italian Universities: a survey», 23 rd Congress of the EAA, Munich. Clinton, G.: (1995), «ABC and all that», Management Accounting, October, pp Coburn, S., Grove, H., Cook, T.: (1997), «How ABC was used in capital budgeting», Management Accounting, May, pp Cohen, S., Kaimenaki, E.: (2004), «ABC in Greece: Adopters, Deniers and Supporters», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Colignon, R., Covaleski, M.: (1988), «An examination of managerial accounting practices as a process of mutual adjustment», Accounting, Organizations and Society, Vol. 13, No. 6, pp Committee of Vice-Chancellors and Principals: (1985), «Report of the Steering Committee for Efficiency Studies in Universities», (The Jarratt Report), Williams Lea Group, London. Connolly, T.: (1995), «ABC/ABM systems versus multi-dimensional databases: complementary, not competitive», Management Accounting, December, pp. 46, 47. Cooper, R.: (1988a), «The rise of ABC Part I: What is an ABC system?», Journal of Cost Management, Summer, pp Cooper, R.: (1988b), «The rise of ABC Part II: When do I Need an ABC system?», Journal of Cost Management, Fall, pp Cooper, R.: (1990a), «Implementing an Activities-Based Costing System», Journal of Cost Management for Manufacturing industry. Cooper, R.: (1990b), «ABC: a need, not an option», Accountancy, Vol. 106 (1165), pp Cooper, R., Chew, W.: (1996), «Control tomorrow s costs through today s designs», Harvard Business Review, Jan./Feb., pp , 173. Cooper, R., Kaplan, R.: (1987), «How cost accounting systematically distorts product costs», in W. Bruns and R. Kaplan, eds., «Accounting and Management: Field Study Perspectives», Harvard Business School Press, pp , U.S.A. Cooper, R., Kaplan, R.: (1992), «ABC systems: Measuring the Costs of Resource Usage», Accounting Horizons, September, pp

8 Cooper, R., Kaplan, R.: (1998), «The promise - and peril of integrated cost systems», Harvard Business Review, July/August, pp Cooper, R., Kaplan, R.: (1999), «The Design of Cost Management Systems», Second Edition, Prentice-Hall, U.S.A. Cooper, R., Kaplan, R., Maisel, L., Morrissey, E., Oehm, R.: (1992), «From ABC to ABM», Management Accounting, November, pp Covaleski, M., Dirsmith, M.: (1988), «The use of budgetary symbols in the political arena: an historically informed field study», Accounting, Organizations and Society, Vol. 13 (1), pp Coy, D.: (2002), «The Public Accountability Index (PAI): An index with parametric statistical power to measure the quality of annual reports», 25 th Congress of the EAA, Copenhagen, Denmark. Coy, D., Tower, G., Dixon, K.: (1991), «Tertiary education in New Zealand: radical changes to funding and accountability», Journal of tertiary education administration, Vol. 13, No. 1, pp Cropper, P.: (1996), «An education in costing», Public Finance, March, pp. 21,22. Cropper, P., Cook, R.: (2000), «Activity-Based Costing in Universities Five Years On», Public Money and Management, April-June, pp Cropper, P., Drury, C.: (1996), «Management accounting practices in universities», Management Accounting (CIMA), Vol. 74 (2), February, pp Dahlgren, J., Holmström, M.: (2000), «ABB (Activity Based Budgeting) at ABB (Asea Brown Boveri group)», 23 rd Congress of EAA, Munich, Germany. Daneshvary, N., Clauretie, T.: (2001), «Efficiency and Costs in Education: year-round versus traditional schedules», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Davies, A., Thomas, R.: (2002), «Managerialism and accountability in higher education: The gendered nature of restructuring and the costs to academic service», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 13, pp Davis, J.: (1998), «Parametric Estimates Made Easy», International Annual Meeting of the AACE (American Association of Cost Engineers), USA. 408

9 Davis, T., Darling, B.: (1996), «ABC in a virtual corporation», Management Accounting, October, pp Deakin, E.: (1989), «Rational Management Behavior and Lobbying on Accounting Issues: Evidence from the Oil and Gas Industry», The Accounting Review, Vol. 66 (1), pp Dean, E.: (1996), «Design for Cost», National Aeronautical and Space Administration, USA. Dean, E.: (1997), «Activity-Based Cost», National Aeronautical and Space Administration, USA. Deggeling, P., Guthrie, J., Anderson, J.: (1988), «Accounting for Public Accounts», Proceedings of the 2nd Interdisciplinary Conference on Accounting, University of Manchester, G.B. Delanty, G.: (2001), «The University in the Knowledge Society», Organization, Vol. 8, No. 2, pp Demartini, P.: (2004), «Management Control and Quality Assurance in Universities: A Case Study», 27 th Congress of the EAA, Prague, Czech Republic. Denison, E.: (1985), «Trends in American Economic Growth, », D.C.: The Brookings Institution, Washington, U.S.A. Dent, J.: (1991), «Accounting and organizational cultures: a field study of the emergence of a new organizational reality», Accounting, Organizations and Society, Vol. 16, No. 18, pp Desai, A.: (1986), «Extensions to measures of relative efficiency with an application to educational productivity», Ph.D. Thesis, Graduate Faculties of the University of Pennsylvania, USA. Desjardins, S., Dundar, H., Hendel, D.: (1999), «Modeling the College Application Decision Process in a Land-Grant University», Economics of Education Review, Vol. 18, pp Dillard, J.: (2002), «Dialectical possibilities of thwarted responsibilities», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 13, pp Dopuch, N.: (1993), «A perspective on cost drivers», The accounting review, Vol. 68, No.3, July, pp

10 Dopuch, N., Gupta, M.: (1997), «Estimation of benchmark performance standards: an application to public school expenditures», Journal of Accounting and Economics, Vol. 23, pp Drury, C.: (1998), «Costing: An introduction», 4th edition, International Thomson Business Press. Dub, S.: (1997), «ABM at Lawson: beyond the technology», Management Accounting, March, pp Dub, S.: (1998), «ABM at Lawson: Putting the technology to work», Management Accounting, April, pp Dyer, W., Wilkins, A.: (1991), «Better stories, not better constructs, to generate better theory: a rejoinder to Eisenhardt», Academy of Management Review, Vol. 16, No. 3, pp Dyson, R., Thanassoulis, E.: (1988), «Reducing Weight Flexibility in Data Envelopment Analysis», Journal of the Operational Research Society, Vol. 39(6), pp Eckstein, H.: (1975), «Case study and theory in political science», in Handbook of Political Science «Strategies of Inquiry», Vol. 7, ed. F. Greenstein and N. Polsby, Addison-Wesley. Edwards, P., Ezzamel, M., Robson, K.: (1999), «Connecting accounting and education in the UK: discourses and rationalities of education reform», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 10, pp Eisenhardt, K.: (1989), «Building theories from Case Study Research», Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4, pp Eisenhardt, K.: (1991), «Better stories and better constructs: the case for rigor and comparative logic», Academy of Management Review, Vol. 16, No. 3, pp Eliou, M.: (1988), «Mobility or Migration? The case of Greek students abroad», Higher Education in Europe, Vol. XIII, No. 3, pp Eurostat: (2000, 2006), «Education across Europe Statistics and indicators 1999, 2003», European Commission, Brussels. Eurostat: (2002, 2005, 2006), «Key data on Education in Europe», European Commission, Brussels. 410

11 Ezzamel, M., Bourn, M.: (1990), «The role of AIS in an organization experiencing financial crisis», Accounting, Organizations and Society, Vol. 15, No. 5, pp Fargher, N., Morse, D.: (1998), «Quality Costs: planning the trade-off between prevention and appraisal activities», Journal of Cost Management, Jan./Feb., pp Farrell, M.: (1957), «The measurement of productive efficiency», Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 120, Part III, pp Ferrara, W.: (1990), «More questions than answers», Management Accounting, October, pp Ferreira, L., Merchant K.: (1992), «Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation, Accounting, Auditing and Accountability, Vol. 5, No. 4, pp Forsythe, R., Bunch, J., Burton, E.: (1999), «Implementing ABC and the BSC at a Publishing House», Management Accounting Quarterly, Fall, pp Foster, G., Gupta, M.: (1990), «Manufacturing overhead cost driver analysis», Journal of Accounting and Economics», Vol. 12, pp , North-Holland. Foster, G., Swenson, D.: (1997), «Measuring the success of ABCM and its determinants», Journal of Management Accounting Research, Vol. 9, pp Fraser, M.: (1992), «Quality assurance in higher education», in A. Craft, ed. «Quality assurance in higher education. Proceedings of an International Conference (Hong Kong 1991), The Falmer Press, London. Freeman, R., Shoulders, C.: (1999), «Governmental and Non-profit Accounting», Prentice Hall, USA. Frigo, M., Krumwiede, K.: (2000), «The BSC, a winning performance measurement system», Strategic Finance, January, pp Fuller, S.: (2001), «KNOWLEDGE R.I.P.? Resurrecting Knowledge Requires Rediscovering the University», Journal of Critical Post-modern Organization Science, Vol. 1(1), pp Gardner, M., Lammers, L.: (1988), «Cost accounting in large banks», Management Accounting, April, pp

12 Garrison, R., Noreen, E.: (2000), «Managerial Accounting», 9th edition, Irwin- Mc Graw Hill. Gavroglou, K.: (1981), «Certain features of higher education in Greece and the failure of the attempts to reform it», Journal of the Hellenic Diaspora, Vol. 8, pp Geishecker, M.: (1996), «New technologies support ABC», Management Accounting, March, pp Germain, C.: (2000), «Balance your project», Strategic Finance, May, pp Gillie, A.: (1999), «Efficiency in Universities and Resource-Based Learning: A Case Study of Assumptions versus Analysis», Public Money and Management, July-September, pp Giménez, V., Martinez, J.: (2006), «Cost efficiency in the university: A departmental evaluation model», Economics of Education Review, Vol. 25, pp Goddard, A., Ooi, K.: (1998), «Activity-Based Costing and Central Overhead Cost Allocation in Universities: A Case Study», Public Money & Management, July-September, pp Governmental Accounting Standards Board: (1984), «Concepts Statement No.1: Objectives of Financial Reporting», Paragraph 17, U.S.A. Gray, R., Owen, D., Adams, C.: (1996), «Accounting & Accountability», Prentice Hall, UK. Greeson, C., Kocakulah, M.: (1997), «Implementing an ABC pilot at Whirlpool», Journal of Cost Management, March/April, pp Groves, R., Pendlebury, M., Newton, J.: (1994), «Management Accounting Information in Universities: A Cardiff Experiential Perspective», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», The Chartered Institute of Management Accountants, pp , London. Guilding, C., Cravens, K., Tayles, M.: (2000), «An international comparison of strategic management accounting practices», Management Accounting Research, Vol. 11, pp Gunasekaran, A.: (1999), «A framework for the design and audit of an ABC system», Management Auditing Journal, Vol. 14(3), pp

13 Hansen, L., Weisbrod, B.: (1969), «The distribution of the costs and benefits of public higher education: the case of California», Journal of Human Resources, Vol. 4, No. 2, pp Hardy, J., Hubbard, D.: (1992), «ABC: revisiting the basics», CMA, Vol. 66(9), pp Harr, D.: (1990), «How activity accounting works in government», Management Accounting, September, pp Harrison, M.: (1988), «Diagnosing Organizations», SAGE, USA. Harrison. M.: (1988), «Measuring the comparative technical efficiency of universities», Ph.D. Thesis, Faculty of the University of North Carolina, USA. Hassal, T., Joyce, J.: (2003), «Quality standards for the professional training and development of management accountants: implications for universities?», 26th Congress of the EAA, Sevilla, Spain. Helden, J.: (2005a), «Foreword: Modernisation in the Public Sector», Financial Accountability & Management», Vol. 21(1), pp Helden, J.: (2005b), «Researching Public Sector Transformation: the Role of Management Accounting», Vol. 21(1), pp Hicks, D. T.: (1999), «Activity based costing: Making it work for small and midsized companies», 2nd edition, John Wiley and Sons, New Jersey (USA). Hills, F., Mahoney, T.: (1978), University Budgets and Organizational Decision Making», Administration Science Quarterly, Vol. 23, pp Hilmer, M.: (2001), «Redistributive fee increases, net attendance costs, and the distribution of students at the public University», Economics of Education Review, Vol. 20, pp Hilton, R., Maher, M., Selto, F.: (2000), «Cost Management: Strategies for business decisions», Irwin McGraw Hill. Hitt, D., Newing, R.: (1995), «Multi-dimensional databases are good for ABC», Management Accounting, September, pp Hobdy, T., Thomson, J., Sharman, P.: (1994), «ABM at AT&T», Management Accounting, April, pp Hodges, R. Mellet, H.: (2000), «Accounting practices in the public and private sectors: convergence and conflicts», 23 rd Congress of the EAA, Munich. 413

14 Homburg, C.: (2001), «A note on optimal cost driver selection in ABC», Management Accounting Research, Vol. 12, pp Hooks, J., Coy, D., Davey, H.: (2001), «The annual reports of New Zealand electricity companies: Assessing quality», Pacific Accounting Review, Vol. 13, No. 2, pp Hope, J., Fraser, R.: (1999), «Budgets: the hidden barrier to success in the information age», Management Accounting, March, pp Hopwood, A.: (1983), «On trying to study accounting in the contexts in which it operates», Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No. 2/3, pp Hopwood, A.: (1987), «The archaeology of accounting systems», Accounting, Organizations and Society, Vol. 12, No. 3, pp Howard, P.: (1995), «Architecture for an ABC system», Journal of Cost Management, Winter, Vol. 8, Iss. 4, pp Hwang, J.: (2005), «Asset distribution and tertiary education expenditure in developing countries», Economics of Education Review, Vol.24, pp IAS 20: (2001), «Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance», IASΒ, London. Ingdahl, T., Söderbom, A.: (2000), «Empirical ABC and Strategic Control New Insights Through Action Learning», 23 rd Congress of EAA, Munich, Germany. Innes, J., Mitchell, F., Sinclair, D.: (2000), «ABC in the UK largest companies: a comparison of 1994 and 1999 survey results», Management Accounting Research, Vol. 11, pp Ishikawa, M., Ryan, D.: (2002), «Schooling, basic skills and economic outcomes», Economics of Education Review, Vol. 21, pp Ittner, C., Larcker, D.: (1997), «The ABC hierarchy, production policies and firm profitability», Journal of Management Accounting Research, Vol. 9, pp Izadi, H., Johnes, G., Oskrochi, R., Crouchley, R.: (2002), «Stochastic frontier estimation of a CES cost function: the case of higher education in Britain», Economics of Education Review, Vol. 21, pp

15 Jeans, M., Morrow, M.: (1989), «The practicalities of using ABC», Management Accounting, November, pp Jeffries, A.: (1994), «Seminar explores the gap between accounting theory and practice», Management Accounting (CIMA), Vol. 72 (8), pp. 20,21. Johnes, J.: (2006), «Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education», Economics of Education Review, Vol. 25 (3), pp Johnson, S.: (1998), «The ABCs of the Electric Utility Industry», Management Accounting, November, pp Jones, S.: (1994), «Modelling and muddling: resource allocation in British Universities», in R. Berry, ed., «Management Accounting in Universities», The Chartered Institute of Management Accountants, pp , London. Juniper, J.: (2002), «Universities and collaboration within complex, uncertain knowledge-based economics», Critical Perspectives on Accounting, Vol. 13, pp Kallio, R.: (1995), «Factors influencing the college choice decisions of graduate students», Research in Higher Education, Vol. 36, No.1, pp Kantor, J., Maital, S.: (1999), «Measuring Efficiency by Product Group: Integrating DEA with Activity Based Accounting in a Large Mideast Bank», Interfaces, Vol. 29(3), pp Kaplan, R.: (1983), «Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research», The Accounting Review, Vol. LVIII, No. 4, pp Kaplan, R.: (1984), «The evolution of management accounting», The Accounting Review, Vol. LIX, No. 3, pp Kaplan, R.: (1986), «The role for empirical research in Management Accounting», Accounting, Organizations and Society, Vol. 11, No. 4/5. Kaplan, R.: (1988), «Relevance regained an interview», Management Accounting, September, pp Kaplan, R.: (1990), «Cost systems design», Management Accounting, February, pp Kaplan, R.: (1992), «In defence of Activity-Based Cost Management», Management Accounting, November, pp

16 Kaplan, R.: (1995), «New Roles for Management Accountants», Journal of Cost Management, Fall, Vol. 9, No. 3, pp Kaplan, R., Atkinson, A.: (1998), «Advanced Management Accounting», 3rd edition, Prentice Hall, USA. Kaplan, R., Cooper, R.: (1998), «Cost & Effect», Harvard Business Scholl Press, U.S.A. Kaplan, R., Norton, D.: (1993), «Putting the BSC to work», Harvard Business Review, September October, pp Kaplan, R., Norton, D.: (1996), «The Balanced Scorecard», Harvard Business Scholl Press, U.S.A. Kaplan, R., Norton, D.: (2001), «The strategy-focused organization», Harvard Business School Press, USA. Kaplan, R., Robed, S., Norton, D.: (2001), «Transforming the BSC from performance measurement to strategic management: Part I», Accounting Horizons, Vol. 15, No. 1, pp Kaplan, R., Robed, S., Norton, D.: (2001), «Transforming the BSC from performance measurement to strategic management: Part II», Accounting Horizons, Vol. 15, No. 2, pp Kazamias, A.: (1990), «The curse of Sisyphus in Greek educational reform: a socio-political and cultural interpretation», in Modern Greek Studies Year Book, Vol. 6, ed. T. Staurou, University of Minessota Press, pp Keating, P.: (1995), «A framework for classifying and evaluating the theoretical contributions of case research in management accounting», Management Accounting Research, Vol. 7,Fall, pp Kee, R.: (1998), «Integrating ABC and the theory of constraints to evaluate outsourcing decisions», Journal of Cost Management, Jan./Feb., pp Kidwell, L., Ho, S., Blake, J., Wraith, P., Roubi, R., Richardson, W.: (2002), «New management techniques: an international comparison», The CPA Journal, February, pp King A.: (1991), «The current status of ABC: An interview with Robin Cooper and Robert Kaplan», Management Accounting, September, pp

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 2013 1. Exploring the economy - environment relationship in the case of sulphur emissions. Journal of Environmental Planning and Management 56(2):

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο. E-mail Website

Γραφείο. E-mail Website ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities.

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ,, 2009 1.. ΑΤΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερ. Γέννησης: 07.07.1948 Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος, 2 παιδιά. Διεύθυνση: Δεξαμενής 10, Αφίδνες,

Διαβάστε περισσότερα

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos LIST OF PUBLICATIONS George Psacharopoulos A. BOOKS 2 B. MONOGRAPHS 3 C. CHAPTERS IN EDITED WORKS 5 D. ENCYCLOPEDIA ENTRIES 9 E. JOURNAL SPECIAL ISSUES GUEST EDITOR 11 F. JOURNAL ARTICLES 11 G. TELEVISION

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ Καθηγητή του Τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. Προσωπικά Στοιχεία II.

Διαβάστε περισσότερα

Department of Accounting and Finance NEwsletter

Department of Accounting and Finance NEwsletter ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ DAFNE Department of Accounting and Finance NEwsletter Περιεχόμενα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χαιρετισμός από τον Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

GPSG Newsletter #22/23. August 2011

GPSG Newsletter #22/23. August 2011 GPSG Newsletter #22/23 August 2011 1 Call for Papers GPSG International Conference The Politics of Extreme Austerity: Greece Beyond the Crisis 8-9 December 2011, University of Strathclyde, Glasgow 2 Call

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. AbelSmith Brian, Future directions for social protection : a report on a European symposium

Διαβάστε περισσότερα

τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, λ) την Επίδραση του Internet στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές και Αµερικάνικες επιχειρήσεις, µ) τη ιαδικασία Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Βουλευτής Ν.Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Κωστής Επίθετο: Ήντουνας Όνομα πατέρα: Απόστολος Όνομα μητέρας: Χρυσάνθη Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη Έτος γέννησης: 1977 Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Parallel Session 1: Regulation

Parallel Session 1: Regulation Parallel Session 1: Regulation Session Chair: Panayiotis Alexakis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα Συνεδρίων Time: 09:15-11:00 Financial Regulation in General Equilibrium

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γ. Υψηλάντης Παπαφλέσσα 30, Νίκαια Λάρισας, 41005 e-mail: ipsil@teilar.gr

Παντελής Γ. Υψηλάντης Παπαφλέσσα 30, Νίκαια Λάρισας, 41005 e-mail: ipsil@teilar.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παντελής Γ. Υψηλάντης Παπαφλέσσα 30, Νίκαια Λάρισας, 41005 e-mail: ipsil@teilar.gr ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Doctor of Philosophy στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Ιούνιος 1981, Polytechnic Institute

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS)

Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS) Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS) Contact Details Assistant Professor in Management with emphasis in Organisational

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο

3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο 3Εκπαίδευση 3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο Adamsky, C. (1981) Changes in pronominal usage in a classroom situation, Psychology of Women Quarterly, 5, 773-779. Altbach, Ph. G. (1977) Comparative Perspectives

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1987: Πτυχίο. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Βαθμός Λίαν Καλώς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1987: Πτυχίο. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Βαθμός Λίαν Καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σωκράτης Μοσχούρης Όνομα Πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γεννήσεως: 15 Φεβρουαρίου 1965 Διεύθυνση Εργασίας: Γραφείο 403, Δεληγιώργη 107, 185 34, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Παναγιώτης Ε. Πετράκης Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής Οικονομικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διευθυντής του τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION SCIENCES AND EDUCATIONAL DESIGN. study guide 2012-2013

UNIVERSITY OF THE AEGEAN FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION SCIENCES AND EDUCATIONAL DESIGN. study guide 2012-2013 UNIVERSITY OF THE AEGEAN FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION SCIENCES AND EDUCATIONAL DESIGN study guide 2012-2013 Rhodes 2012 Editors: Eleni Theodoropoulou, Associate Professor/Head

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

Session 1: Financial Institutions I

Session 1: Financial Institutions I Session 1: Financial Institutions I Session Chair: Nikolaos Milonas, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα 1 Time: 09:00 10:30 Firm Performance and Ownership by Financial

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα